گنجینه نشریات نظام فنی و اجرایی كشور


نشریه های جدید تازه ها
پربازدید ها
جستجو
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 
فهرست
ردیفعنواننمایش
1
ضابطه جدید
تفسیر دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمانهای موجود- تجدید نظر اولدانلود نشریه
2
ضابطه جدید
راهنمای ارزیابی عملکرد سامانه‌های آبیاری و زهکشی سطحی دانلود نشریه
3راهنمای انتخاب و به‌کارگیری سامانه‌های نمک‌زدایی به منظور تامین آب شربدانلود نشریه
4واژگان دو زبانه مرجع مدیریت بحراندانلود نشریه
5دستورالعمل بازرسی و تعمیر سیستمهای نگهداری در حفریات معدنی دانلود نشریه
6راهنمای طراحی دیوارهای حائل (بازنگری اول)دانلود نشریه
7دستورالعمل انجام آزمون های آزمایشگاهی و صحرایی مکانیک سنگدانلود نشریه
8دستورالعمل آزمایش بارگذاری صفحه ای روی خاک و سنگ ضعیف (کاربرد، روش، تفسیر)دانلود نشریه
9راهنمای روش انجام آزمایش نفوذ مخروط شبه ایستا (CPT)دانلود نشریه
10دستورالعمل ارزیابی و بهسازی لرزه ای ساختمانهای نیمه اسکلت موجوددانلود نشریه
11دستورالعمل آماده سازی و اندازه‌گیری غلظت فلزات پایه (مس، روی و سرب)دانلود نشریه
12دستورالعمل طراحی، اجرا و نگهداری روسازی بتنی راه هادانلود نشریه
13راهنمای پذیرش و نگهداری نمونه های معدنی در آزمایشگاه کانه آراییدانلود نشریه
14راهنمای آزمایش های خشک کردن، تشویه و تکلیس در مقیاس آزمایشگاهیدانلود نشریه
15راهنمای انجام عملیات صحرایی مطالعات زهکشیدانلود نشریه
16دستورالعمل ارزیابی و بهسازی لرزه ای اجزای غیر سازه ای ساختمان هادانلود نشریه
17دستورالعمل ارزيابي و بهسازي لرزه اي ساختمان هاي فولادي متداول موجوددانلود نشریه
18دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻬﯿﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﮑﺴﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت راهﺳﺎزیدانلود نشریه
19دستورالعمل ارزیابی و بهسازی لرزه ای ساختمان های آجری متداول موجوددانلود نشریه
20 دستورالعمل ارزیابی و بهسازی لرزه ای ساختمان های بتنی متداول موجوددانلود نشریه
21ضوابط و معیارهای طراحی فضاهای آموزشی مراکز آموزشی کودکان با نیازهای ویژهدانلود نشریه
22دستورالعمل مدیریت پیشگیری و بحران حوادث آلودگی های نفتی رودخانه ها و دریاچه هادانلود نشریه
23راهنمای طراحی لرزه ای دیوارهای بنایی غیرسازه ای مسلح به میلگرد بستردانلود نشریه
24راهنمای طراحی سدهای وزنی بتن غلتکیدانلود نشریه
25ضوابط طراحی و نقشه های همسان سازه های کانال های آبیاری و زهکشیدانلود نشریه
26رویه پایش و گزارش دهی حوادث شبکه(تولید، انتقال و توزیع)دانلود نشریه
27راهنمای انجام آزمایش های غیرمخرب در روسازی راه هادانلود نشریه
28مبانی و ضوابط طراحی شبکه های فاضلاب و آب های سطحی (بازنگری نشریه های 3-118 و 163)دانلود نشریه
29واژگان دو زبانه مرجع مدیریت بحراندانلود نشریه
30راهنمای مدیریت ریسک سوانح آلودگی در منابع آب های سطحی و زیرزمینیدانلود نشریه
31راهنمای بهبود بهره وری از طریق انجام مهندسی دوباره طرح های سدسازیدانلود نشریه
32دستورالعمل نگارش و آماده سازی نشریات و ضوابط (قطع A4 -تک ستونی)دانلود نشریه
33قالب نمونه دستورالعملدانلود نشریه
34شرح خدمات مطالعات جامع حمل و نقل شهری و حومهدانلود نشریه
35راهنمای انتخاب روش تدارک پروژهدانلود نشریه
36راهنمای حریم کیفی منابع آب جهت بسته بندی با هدف شربدانلود نشریه
37روش های محاسبه حداکثر بارش محتمل (PMP) و منحنی های عمق، سطح، تداوم بارش (DAD)دانلود نشریه
38راهنمای طراحی سیستم های فتوولتاییک به منظور تامین انرژی الکتریکی به تفکیک اقلیم و کاربریدانلود نشریه
39راهنمای طراحی سیستم های فتوولتاییک به منظور تامین انرژی الکتریکی به تفکیک اقلیم و کاربری - موارد اصلاحیدانلود نشریه
40دستورالعمل طراحی سازه ای و الزامات و ضوابط عملکردی و اجرایی نمای خارجی ساختمان هادانلود نشریه
41دستورالعمل انتخاب و طراحی تجهیزات کنترل ضربه قوچ در تاسیسات آبرسانی شهری - نشریه شماره 517دانلود نشریه
42اصلاح و بازنگری نشریه شماره 517 با عنوان «دستورالعمل انتخاب و طراحی تجهیزات کنترل ضربه قوچ در تاسیسات آبرسانی شهری»دانلود نشریه
43دستور العمل طراحی و اجرای مخلوط های آسفالتی درشت دانهدانلود نشریه
44مشخصات فنی عمومی کارهای مربوط به لوله های آب و فاضلاب شهری - تمامی فصول دانلود نشریه
45دستورالعمل آزمایش های اکسیژن محلول (DO)، اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی (BOD) و اکسیژن مورد نیاز شیمیایی (COD)دانلود نشریه
46راهنمای مدیریت سیلاب دشتدانلود نشریه
47راهنمای کاربرد روش های عددی در طراحی ژئومکانیکی معادندانلود نشریه
48دستورالعمل نمونه برداری در کانه آراییدانلود نشریه
49دستورالعمل تعیین شاخص خردایش در آسیاهای مختلفدانلود نشریه
50دستورالعمل مطالعات ژئوفیزیکی در پروژه های راهسازیدانلود نشریه
51ضوابط طراحی ساختمان های آموزشی (برنامه ریزی معماری همسان مدارس ابتدایی و متوسطه) دانلود نشریه
52مشخصات فنی تجهیزات هیدرومکانیک سدهای انحرافی و سامانه های آبیاری (ساخت، نصب و بهره برداری)دانلود نشریه
53ضوابط طراحی کف بندها و تثبیت کننده های بستردانلود نشریه
54ضوابط و معیارهای طرح و محاسبه مخازن آب زمینی (تجدید نظر اول)دانلود نشریه
55طراحی بناهای درمانی (13)- (جلد سوم) راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش توان بخشی قلبدانلود نشریه
56طراحی بناهای درمانی (13)- (جلد یکم) راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش توان بخشی قلبدانلود نشریه
57طراحی بناهای درمانی (13)- (جلد دوم) راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش توان بخشی قلبدانلود نشریه
58راهنمای استفاده از مواد پراکنده ساز نفتی (دیسپرسنت ها) در عملیات مقابله با آلودگی نفتیدانلود نشریه
59راهنمای عملیات ابزاربندی و رفتارنگاری در تونلسازی مکانیزه شهریدانلود نشریه
60دستورالعمل ارزیابی و ارزشگذاری اقتصادی محیط زیست در طرح های تملک دارایی های سرمایه ای (کلیات)دانلود نشریه
61دستورالعمل تعیین بازده آبیاری در شبکه های آبیاری و زهکشی در حال بهره برداریدانلود نشریه
62راهنمای ارزیابی راهبردی محیط زیستی طرح های عمرانیدانلود نشریه
63راهنمای تعیین ضریب زبری هیدرولیکی رودخانه هادانلود نشریه
64راهنمای مستندسازی فعالیت های مدیریت، بهره برداری و نگهداری سامانه های آبیاری و زهکشیدانلود نشریه
65راهنمای مطالعات ژئوفیزیکی به روش های مقاومت ویژه، پلاریزاسیون القایی، الکترومغناطیسی و پتانسیل خودزا در اکتشافات معدنیدانلود نشریه
66راهنمای انتخاب مدار خردایش مواد معدنیدانلود نشریه
67راهنمای افزایش مقیاس در واحدهای کانه آراییدانلود نشریه
68ضوابط و معیارهای فنی عملیات اصلاح، بازسازی و نوسازی شبکه توزیع آبدانلود نشریه
69فهرست خدمات مراحل مختلف اکتشاف قلعدانلود نشریه
70فهرست خدمات مراحل مختلف اکتشاف عناصر نادر خاکیدانلود نشریه
71ضوابط حفاظت از کیفیت منابع آب در مدیریت مواد زاید جامددانلود نشریه
72راهنمای پادسیل سازیدانلود نشریه
73راهنمای تامین منابع مالی با استفاده از منابع بانک های توسعه اسلامی، جهانی و اکو (متناسب با پروژه های صنعت آب و آبفا)دانلود نشریه
74راهنمای تامین منابع مالی با استفاده از منابع بانک های توسعه اسلامی، جهانی و اکو (متناسب با پروژه های صنعت آب و آبفا)-راهنمای تامین منابع مالی با استفاده از منابع بانک های توسعه اسلامی، جهانی و اکو (1 از 2)دانلود نشریه
75راهنمای طراحی و اجرای پوشش داخلی تونلهای راه و راه آهندانلود نشریه
76مشخصات فنی عمومی اجرای شمع (کوبشی و درجاریز)دانلود نشریه
77دستورالعمل ارزیابی و بهسازی لرزه ای ساختمان مدارس با میانقابدانلود نشریه
78راهنمای مطالعات هیدرولیکی پل هادانلود نشریه
79برنامه آماده سازی مدارس در برابر زلزلهدانلود نشریه
80نقشه های همسان آبروهای راه آهن تا دهانه 10 متر (آبروهای دالی شکل)دانلود نشریه
81نقشه های همسان آبروهای راه آهن تا دهانه 10 متر (آبروهای دالی شکل)-پیوست 1- نقشه های همسان آبروهای راه آهن تا دهانه 10 متردانلود نشریه
82نقشه های همسان آبروهای راه آهن تا دهانه 10 متر (آبروهای دالی شکل)-محاسبات دیوارهای راه آهندانلود نشریه
83نقشه های همسان آبروهای راه آهن تا دهانه 10 متر (آبروهای دالی شکل)-پیوست 3- محاسبات آبروهای دالی راه آهندانلود نشریه
84نقشه های همسان آبروهای راه آهن تا دهانه 10 متر (آبروهای دالی شکل)-پیوست 2- محاسبات تیرهای پیش ساخته راه آهندانلود نشریه
85راهنمای برنامه ریزی، مدیریت و تعیین تعرفه های پساب تصفیه خانه های فاضلاب به منظور استفاده مجدددانلود نشریه
86راهنمای طراحی، ساخت و بهره برداری از سدهای پسمانددانلود نشریه
87دستورالعمل پرکردن کارگاه های استخراج معادن زیرزمینیدانلود نشریه
88راهنمای برآورد بار و توزیع برق در معادندانلود نشریه
89راهنمای انتخاب روش استخراج ذخایر معدنیدانلود نشریه
90دستورالعمل تعیین مرز تغییر روش استخراج از روباز به زیرزمینیدانلود نشریه
91فهرست خدمات مرحله بهره برداری و نگهداری سدها (بازنگری اول)دانلود نشریه
92نقشه های همسان آبروهای راه تا دهانه 10 متر-پیوست 2- محاسبات تیرهای پیش ساختهدانلود نشریه
93نقشه های همسان آبروهای راه تا دهانه 10 متر-پیوست 1- نقشه های همسان آبروهای راه تا دهانه 10 متردانلود نشریه
94نقشه های همسان آبروهای راه تا دهانه 10 متر-پیوست 3- محاسبات دالدانلود نشریه
95نقشه های همسان آبروهای راه تا دهانه 10 متر-پیوست 5- محاسبات زیرسازهدانلود نشریه
96نقشه های همسان آبروهای راه تا دهانه 10 متر-نقشه های همسان آبروهای راه تا دهانه 10 متردانلود نشریه
97نقشه های همسان آبروهای راه تا دهانه 10 متر-پیوست 4- محاسبات دیواردانلود نشریه
98راهنمای ارزشیابی دارایی های معدنیدانلود نشریه
99راهنمای ارزیابی سیستم ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) در معادندانلود نشریه
100دستورالعمل آماده سازی و اندازه گیری عناصر در کانسنگ آهندانلود نشریه
101مستندات و مبانی فنی دستورالعمل طرح، اجرا و نگهداری آسفالت متخلخلدانلود نشریه
102دستورالعمل انجام عملیات ویدیومتری شبکه های فاضلابدانلود نشریه
103راهنمای طراحی و اجرای سیستم های برق اضطراری و پشتیباندانلود نشریه
104دستورالعمل طرح، اجرا و نگهداری آسفالت متخلخلدانلود نشریه
105فهرست خدمات مطالعات ظرفیت خودپالایی رودخانه هادانلود نشریه
106راهنمای طرح و اجرای لایه های روسازی با زهکش مناسبدانلود نشریه
107راهنمای آبکشی در معادندانلود نشریه
108فهرست خدمات و دستورالعمل بررسی های چاه پیماییدانلود نشریه
109ردستورالعمل طرح، اجرا و نگهداری آسفالت سرددانلود نشریه
110راهنمای اکوتوریسم و طبیعت گردی در حوضه های آبخیزدانلود نشریه
111شرح خدمات مطالعات ایجاد و ساماندهی نظام بهره برداری مناسب آب کشاورزی دانلود نشریه
112دستورالعمل یکسان سازی اسامی مواد معدنیدانلود نشریه
113دستورالعمل کلی جهت اندازه گیری فلزات در آبدانلود نشریه
114دستورالعمل احداث سامانه های کلرزنی در تصفیه خانه های آب و تصفیه خانه های فاضلابدانلود نشریه
115راهنمای طراحی و اجرای ساختمان ورزشگاه های کوچک (محله ای)دانلود نشریه
116راهنمای امکان سنجی پروژه های معدنیدانلود نشریه
117آیین نامه ایمنی راه های کشور جلد اول مبانی طرح راه ایمن (تجدید نظر اول)دانلود نشریه
118آیین نامه ایمنی راه های کشور جلد چهارم حاشیه ایمن راه (تجدید نظر اول)دانلود نشریه
119شرح خدمات مطالعات بهسازی شبکه های آبیاری و زهکشی در حال بهره برداریدانلود نشریه
120فهرست خدمات و دستورالعمل مراحل مختلف اکتشاف مواد اولیه تولید انواع سیماندانلود نشریه
121شرح خدمات انجام مطالعه نقطه پرتصادف راههادانلود نشریه
122ضوابط و معیارهای فنی احداث بادشکن بیولوژیکدانلود نشریه
123راهنمای طراحی سیستم های فتوولتاییک به منظور تامین انرژی الکتریکی به تفکیک اقلیم و کاربریدانلود نشریه
124دستورالعمل تهیه گزارش فنی سیلابدانلود نشریه
125دستورالعمل رفتارسنجی کمی آب های زیرزمینیدانلود نشریه
126راهنمای کاربردی انجام تحلیل خطر زلزلهدانلود نشریه
127مبانی و ضوابط طراحی روشنایی و مهندسی روشناییدانلود نشریه
128دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود (تجدید نظر اول)دانلود نشریه
129راهنمای جامع تدوین گزارشدانلود نشریه
130راهنمای کاربردی انجام تحلیل خطر زلزلهدانلود نشریه
131مشخصات فنی عمومی و اجرایی سیستم های ردیابی و اعلام حریق ساختماندانلود نشریه
132مستندات پروژه های بهره ورCHP (سیستمهای تولید همزمان برق و گرما)دانلود نشریه
133ضوابط اتصال و بهره برداری نیروگاه های بادی بزرگ به شبکه سراسری برقدانلود نشریه
134دستورالعمل روش های محاسبه حداکثر سیل محتمل PMFدانلود نشریه
135مشخصات فنی عمومی سامانه های آبیاری و زهکشی (تجدید نظر اول)دانلود نشریه
136دستورالعمل احیا، توسعه و بهسازی چاه های آب (کشاورزی و شرب)دانلود نشریه
137راهنمای ارزیابی اقتصادی پروژه های آبخیزداریدانلود نشریه
138راهنمای ارزیابی ایمنی و اقدامات اضطراری در سدها و سازه های وابستهدانلود نشریه
139راهنمای کاربرد سیستم های اطلاعات مکانی (GIS) و سنجش از دور (RS) در استخراج پارامترهای موثر مطالعات هیدرولوژیکی حوضه های آبریزدانلود نشریه
140قیر و مواد قیری - مشخصات قیر های راه سازیدانلود نشریه
141راهنمای تحلیل و طراحی لرز ه ای سدهای خاکی و سنگریزدانلود نشریه
142راهنمای شکل هندسی مقطع و راستای رودخانهدانلود نشریه
143ضوابط و معیارهای فنی آبیاری تحت فشار (مشخصات فنی عمومی) (تجدید نظر اول)دانلود نشریه
144مشخصات فنی عمومی راه - تجدید نظر دومدانلود نشریه
145راهنمای طراحی و اجرای سازه ای حفاظت سواحلدانلود نشریه
146دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی بخش یازدهم- اسکله های تفریحیدانلود نشریه
147مستندات تدوین دستورالعمل طراحی سازه های ساحلیدانلود نشریه
148واژه نامه سازه های ساحلیدانلود نشریه
149دستورالعمل طراحی ساز ه های ساحلی- بخش اول: ملاحظات کلیدانلود نشریه
150دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی- بخش دوم: شرایط طراحیدانلود نشریه
151دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی- بخش سوم: مصالحدانلود نشریه
152دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی- بخش چهارم: قطعات بتنی پیش ساختهدانلود نشریه
153دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی- بخش پنجم: پی هادانلود نشریه
154دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی بخش ششم- کانال های ناوبری و حوضچه هادانلود نشریه
155دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی- بخش هفتم: تجهیزات محافظت بندردانلود نشریه
156دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی- بخش هشتم: تاسیسات پهلوگیری (مهار)دانلود نشریه
157دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی- بخش نهم: سایر تجهیزات بندردانلود نشریه
158دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی- بخش دهم: اسکله های ویژهدانلود نشریه
159واحدهای اندازه گیری مورد استفاده در عملیات هوایی و زمینیدانلود نشریه
160دستورالعمل تعیین محل و نظارت بر حفر چاه های آب در آبرفت و سازندهای سخت و تهیه گزارش حفاری (چاه های بهره برداری، اکتشافی، پیزومترها و مشاهده ای)دانلود نشریه
161مشخصات فنی عمومی و اجرایی روشنایی راه هادانلود نشریه
162دستورالعمل تعیین حریم کیفی آبهای زیرزمینیدانلود نشریه
163ضوابط طراحی سامانه های انتقال و توزیع آب شهری و روستاییدانلود نشریه
164آیین نامه طراحی و اجرای سازه های فولادی سرد نورد (بخش غیر سازه)دانلود نشریه
165مشخصات فنی عمومی سدهادانلود نشریه
166دستورالعمل طراحی، ساخت و اجرای سامانه های پانلی سه بعدی (تجدید نظر اول)دانلود نشریه
167ضوابط و معیارهای طراحی و نقشه های همسان سازه های زهکشی زیرزمینیدانلود نشریه
168راهنمای مطالعات ژئوفیزیکی به روشهای مغناطیس سنجی، گرانی سنجی و لرزه نگاری در اکتشافات معدنیدانلود نشریه
169فهرست خدمات مراحل چهارگانه اکتشاف آنتیمواندانلود نشریه
170فهرست خدمات مراحل مختلف اکتشاف کانی ها و سنگ های قیمتی و نیمه قیمتیدانلود نشریه
171راهنمای ملاحظات زیست محیطی در فعالیت های استخراجیدانلود نشریه
172فهرست خدمات و راهنمای مطالعات دورسنجی در اکتشاف مواد معدنیدانلود نشریه
173راهنمای ارزیابی و کنترل پیامدهای ناشی از انفجار در معادن سطحیدانلود نشریه
174مبانی و رویه های دستیابی به قیمت توافقی آبدانلود نشریه
175دستورالعمل پایش کیفیت آب های زیرزمینیدانلود نشریه
176راهنمای پهنه بندی توان اکولوژیک به منظور استقرار طرح های توسعه منابع آبدانلود نشریه
177راهنمای انباشت مواد باطله در واحدهای کانه آرایی و فرآوریدانلود نشریه
178راهنمای حمل و نقل مواد معدنی در مدارهای فرآوریدانلود نشریه
179شناسایی مواد معدنی و آزادسازی آن ها در کانه آراییدانلود نشریه
180واژه ها و اصطلاحات پایه اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنیدانلود نشریه
181دستورالعمل طراحی هندسی بازکننده ها و حفریات زیرزمینیدانلود نشریه
182ضوابط و معیارهای فنی انتخاب آسیاهای خودشکن و نیمه خودشکندانلود نشریه
183فهرست خدمات مراحل چهارگانه اکتشاف سرب و رویدانلود نشریه
184فهرست خدمات اکتشافی سنگ ها و کانی های صنعتی (باریت، بنتونیت، زئولیت، سلستین، سیلیس، فلوسپار، فلوئورین)دانلود نشریه
185راهنمای روشهای مهار رسوب در رودخانه هادانلود نشریه
186آیین نامه طراحی و اجرای سازه های فولادی سرد نورد -(بخش سازه)دانلود نشریه
187راهنمای سنگ جوری مواد معدنی به روش های دستی یا خودکاردانلود نشریه
188راهنمای طراحی شبکه های لرزه نگاری و شتاب نگاری سدهادانلود نشریه
189فهرست خدمات پایش کیفیت آب های سطحی (جاری)دانلود نشریه
190فهرست خدمات و شرح خدمات مطالعات پایش کیفیت آب مخازن سدهادانلود نشریه
191مبانی و ضوابط توسعه گلخانه ها (نظام گلخانهای ،پرورش قارچ خوراکی وکمپوست کشور)- (تجدید نظر اول)دانلود نشریه
192راهنمای طراحی، ساخت و بهره برداری سامانه های انحراف سیلابدانلود نشریه
193راهنمای محاسبه بار رسوب معلق و بستر رودخانهدانلود نشریه
194دستورالعمل نگهداری و کنترل سقف در کارگاههای استخراجدانلود نشریه
195آیین نامه طرح هندسی راه های ایران- کل آیین نامه طرح هندسی راه های ایران نسخه 13911201دانلود نشریه
196آیین نامه طرح هندسی راه های ایران- صفحات باطل شده مورخ 13911201 دانلود نشریه
197آیین نامه طرح هندسی راه های ایران -اصلاحات مورخ 13911201 دانلود نشریه
198راهنمای بارگذاری و تحلیل لرزه ای شریان های حیاتی ایران - نسخه انگلیسیدانلود نشریه
199راهنمای بارگذاری و تحلیل لرزه ای شریان های حیاتی ایران - نسخه فارسیدانلود نشریه
200راهنمای بارگذاری و تحلیل لرزه ای شریان های حیاتی ایراندانلود نشریه
201راهنمای طراحی لرزه ای سامانه گازرسانیدانلود نشریه
202راهنمای طراحی لرزه ای سامانه گازرسانی- پاورپوینتدانلود نشریه
203راهنمای طراحی لرزه ای سامانه گازرسانی- انگلیسیدانلود نشریه
204راهنمای طراحی لرزه ای سامانه برق رسانی- پاورپوینتدانلود نشریه
205راهنمای طراحی لرزه ای سامانه برق رسانی - انگلیسیدانلود نشریه
206راهنمای طراحی لرزه ای سامانه برق رسانیدانلود نشریه
207راهنمای طراحی لرزه ای سامانه مخابرات - نسخه انگلیسیدانلود نشریه
208راهنمای طراحی لرزه ای سامانه مخابراتدانلود نشریه
209راهنمای طراحی لرزه ای سامانه مخابرات - نسخه فارسیدانلود نشریه
210راهنمای طراحی لرزه ای سامانه آب رسانی- معرفی نشریه طراحی لرزه ای شریان های حیاتیدانلود نشریه
211راهنمای طراحی لرزه ای سامانه آب رسانی-فارسیدانلود نشریه
212راهنمای طراحی لرزه ای سامانه آب رسانی- انگلیسیدانلود نشریه
213راهنمای طراحی لرزه ای سامانه فاضلاب -انگلیسیدانلود نشریه
214راهنمای طراحی لرزه ای سامانه فاضلابدانلود نشریه
215راهنمای طراحی لرزه ای سامانه فاضلابدانلود نشریه
216راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه گازرسانی - نسخه فارسیدانلود نشریه
217راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه گازرسانی - نسخه انگلیسیدانلود نشریه
218راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه گازرسانیدانلود نشریه
219راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه برق رسانی دانلود نشریه
220راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه برق رسانی- انگلیسیدانلود نشریه
221راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه برق رسانی- معرفی نشریه ارزیابی و بهسازی لرزه ای شریان های حیاتیدانلود نشریه
222راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه مخابراتدانلود نشریه
223راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه مخابرات -نسخه فارسیدانلود نشریه
224راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه مخابرات - نسخه انگلیسیدانلود نشریه
225راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه آب رسانیدانلود نشریه
226راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه آب رسانیدانلود نشریه
227راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه آب رسانی-معرفی نشریه ارزیابی و بهسازی لرزه ای شریان های حیاتیدانلود نشریه
228راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه فاضلاب- معرفی نشریه ارزیابی و بهسازی لرزه ای شریان های حیاتیدانلود نشریه
229راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه فاضلاب -Guideline for seismic evaluation and rehabilitation of sewage دانلود نشریه
230راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه فاضلابدانلود نشریه
231راهنمای روش های توزیع مکانی عوامل اقلیمی با استفاده از داده های نقطه ایدانلود نشریه
232راهنمای ارزیابی پتانسیل روانگرایی خاک، پیامدها و روش های کاهش مخاطرات آندانلود نشریه
233راهنمای مطالعات رسوب گذاری و رسوب زدایی مخازن سدهادانلود نشریه
234راهنمای مطالعات ریخت شناسی رودخانه هادانلود نشریه
235راهنمای مطالعات رودخانه های مخروط افکنه ایدانلود نشریه
236دستورالعمل تقسیم بندی و کدگذاری حوضه های آبریز و محدوده های مطالعاتی در سطح گشوردانلود نشریه
237راهنمای انتخاب و محاسبه ظرفیت ماشین آلات و تجهیزات کارخانه های کانه آراییدانلود نشریه
238ضوابط ایمنی و بهداشتی کارکنان بهره بردار از شبکه و تصفیه خانه های فاضلاب (تجدید نظر اول)دانلود نشریه
239راهنمای برآورد خسارت مخزن در محدوده دریاچه سدهای مخزنیدانلود نشریه
240راهنمای بهره برداری و نگهداری از مخازن آب شهری (بازنگری اول)دانلود نشریه
241آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﯾﻤﻨﯽ ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﻋﻤﺮاﻧﯽدانلود نشریه
242ضوابط انجام آزمایش های کانه‌آرایی در مقیاس های آزمایشگاهی، پایه و پیشاهنگدانلود نشریه
243مشخصات فنی عمومی و اجرایی سیستم کابل کشی مخابراتی ژنریک ساختماندانلود نشریه
244دستورالعمل بررسی های اقتصادی طرح های توسعه منابع آب (بازنگری اول)دانلود نشریه
245راهنمای کاربرد ردیاب ها در بررسی نشت و فرار آب از مخزن و تکیه گاه های سددانلود نشریه
246فهرست خدمات طرح های آبرسانی مراحل «طراحی پایه و طراحی تفصیلی»دانلود نشریه
247فهرست خدمات تعیین حدبستر و حریم تالاب‌ها و دریاچه‌هادانلود نشریه
248ضوابط طراحی سامانه‌های آبیاری با لوله های کم‌فشاردانلود نشریه
249راهنمای جامع مطالعات طرح، بهره برداری و نگهداری سامانه پیش بینی و هشدار سیلدانلود نشریه
250راهنمای کاربرد مدل های ریاضی و فیزیکی درمطالعات مهندسی و ساماندهی رودخانهدانلود نشریه
251فونت های استاندارد (نشریات جدید) و فونت های غیر استاندارد (رفع اشکال در برخی نشریات)دانلود نشریه
252فونت های استاندارد (نشریات جدید) و فونت های غیر استاندارد (رفع اشکال در برخی نشریات)دانلود نشریه
253فهرست خدمات کارهای مهار سیلابدانلود نشریه
254مشخصات فنی عمومی و اجرایی پستها، خطوط فوق توزیع و انتقال معیارهای طراحی و مهندسی طرحهای جانمایی در پستهای فشار قویدانلود نشریه
255راهنمای کاربرد ژئوتکستایل در سازه‌های حفاظتی دریاییدانلود نشریه
256دستورالعمل طراحی و اجرای سیستم های نگهداری تونل های معدنیدانلود نشریه
257دستورالعمل تحلیل پایداری و پایدارسازی معادن روبازدانلود نشریه
258علائم استاندارد نقشه‌های زمین‌شناسیدانلود نشریه
259دستورالعمل اکتشاف ژئوشیمیایی بزرگ مقیاس رسوبات آبراهه‌ای (1:25،000)دانلود نشریه
260فهرست خدمات مراحل چهارگانه اکتشاف فلزات پایه (اکتشاف مس)دانلود نشریه
261دستورالعمل عمومی ارزیابی پیامدهای زیست محیطی طرح های سرمایه گذاری (تجدید نظر اول)دانلود نشریه
262راهنمای محاسبه قیمت تمام شده در فعالیتهای استخراج مواد معدنیدانلود نشریه
263دستورالعمل مطالعات مرمت و بازسازی و تهیه شناسنامه کاریزهای کشوردانلود نشریه
264راهنمای شناخت و بررسی عوامل موثر در آب به حساب نیامده و راهکارهای کاهش آندانلود نشریه
265راهنمای تعیین آب مورد نیاز اکوسیستم های آبیدانلود نشریه
266راهنمای بررسی اثر فعالیت‌های کشاورزی بر کمیت و کیفیت آب های سطحیدانلود نشریه
267راهنمای مطالعات ریخت‌شناسی دلتاهادانلود نشریه
268ضوابط زیست محیطی برداشت مصالح رودخانه ایدانلود نشریه
269مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقی ساختمان- جلد دوم: تاسیسات برقی جریان ضعیف (تجدید نظر اول)دانلود نشریه
270راهنمای تعیین ارزش اقتصادی آب برای مصارف کشاورزیدانلود نشریه
271راهنمای مدیریت بهره برداری و نگهداری از تاسیسات وتجهیزات هیدرومکانیکی سد و تاسیسات وابستهدانلود نشریه
272مبانی زیست‌محیطی طراحی برای طرح‌های تغذیه مصنوعیدانلود نشریه
273راهنمای طرح، اجرا و بهره برداری راه های جنگلی (تجدید نظر اول)دانلود نشریه
274راهنمای طرح، اجرا و بهره برداری راه های جنگلی دانلود نشریه
275مستندات و مبانی آیین نامه طراحی راهدارخانه هادانلود نشریه
276نقشه های همسان راهدارخانه ها در چهار اقلیم کشوردانلود نشریه
277آیین نامه طراحی راهدارخانه هادانلود نشریه
278استانداردها و توصیه‌های بین‌المللی جستجو و نجاتدانلود نشریه
279دستورالعمل تهیه نقشه های زمین شناسی- اکتشافی بزرگ مقیاس (مقیاس های 1:25,000 و 1:20,000) و رقومی کردن آن هادانلود نشریه
280آیین نامه روسازی آسفالتی راه های ایران - تجدید نظر اول- نشریه شماره 234دانلود نشریه
281راهنمای بهسازی لرزه ای پل هادانلود نشریه
282مقررات روشنایی در معادن دانلود نشریه
283راهنمای تهیه گزارش های طراحی معادندانلود نشریه
284فهرست خدمات مرحله ی طراحی پایه ی واحدهای فرآوری مواد معدنی دانلود نشریه
285دستورالعمل طراحی و اجرای سقف های تیرچه و بلوک -تیرچه های پیش ساخته خرپایی و تیرچه های فولادی با جان باز دانلود نشریه
286راهنمای روش های محاسبه آبشستگی موضعی دانلود نشریه
287راهنمای مطالعات کیفیت آب مخازن سدهای بزرگ دانلود نشریه
288دستورالعمل اجرایی پایش کیفیت آب مخازن پشت سدهادانلود نشریه
289دستورالعمل کاربرد روش های ردیابی در مطالعات آبخوان های آبرفتی دانلود نشریه
290راهنمای روش ها و شیوه های بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود و جزئیات اجراییدانلود نشریه
291مبانی، ضوابط و راهنمای اجرایی شناسگرهای ترافیکیدانلود نشریه
292دستورالعمل کاربرد روش های ردیابی در مطالعات کارست و سازندهای سخت نشریه شماره 546دانلود نشریه
293ضوابط طراحی فضاهای سبز شهری (تجدید نظر اول)دانلود نشریه
294مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقی ساختمان- جلد اول: تاسیسات برقی فشار ضعیف و فشار متوسط (تجدیدنظر دوم)دانلود نشریه
295راهنمای نگهداری سامان ههای زهکشی نشریه شماره 315دانلود نشریه
296شرح خدمات مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه یا مسیل دانلود نشریه
297دستورالعمل توزیع هوای فشرده در معادن دانلود نشریه
298ضوابط زیست محیطی استفاده مجدد از آب های برگشتی و پساب هادانلود نشریه
299فهرست خدمات مراحل چهارگانه ی اکتشاف سنگ آهندانلود نشریه
300دستورالعمل امداد و نجات در معادن دانلود نشریه
301دستورالعمل نظارت و کنترل فنی مطالعات خاکشناسی دانلود نشریه
302راهنمای مطالعات تعیین حریم سواحل دریاها، دریاچه ها، تالاب ها و خورها دانلود نشریه
303راهنمای پذیرش (Commissioning ) تاسیسات مکانیکی ساختمان (تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه متبوع) - شرح خدمات در دوره تهیه و اجرای طرحدانلود نشریه
304راهنمای مکان یابی واحدهای کانه آرایی و فرآوری دانلود نشریه
305راهنمای طراحی بنادر تفریحی و مسافری کوچک دانلود نشریه
306راهنمای طراحی بنادر تفریحی و مسافری کوچک دانلود نشریه
307راهنمای انتخاب نوع و موقعیت شیرآلات صنعت آب و بهره برداری از آنها دانلود نشریه
308راهنمای طراحی و اجرای سیستم های جداساز لرزه ای در ساختمان ها دانلود نشریه
309راهنمای بهره برداری و نگهداری نیروگاه های آبی سدهای بزرگ دانلود نشریه
310راهنمای ملاحظات زیست محیطی در فعالیت های اکتشافی معدندانلود نشریه
311دستورالعمل پایش کیفیت آب های سطحی (جاری) دانلود نشریه
312شرح خدمات همسان مطالعات طرح‌های احداث راه‌‌آهندانلود نشریه
313شرح خدمات همسان مطالعات طرح‌های بهسازی راه‌ دانلود نشریه
314شرح خدمات همسان مطالعات طرح‌های احداث راه‌ دانلود نشریه
315راهنمای طراحی، ساخت و نگهداری دیوارهای سیل بند دانلود نشریه
316راهنمای برآورد رواناب در طراحی شبکه های آبیاری و زهکشی دانلود نشریه
317راهنمای بهره برداری و نگهداری از شبکه های جمع آوری فاضلابدانلود نشریه
318راهنمای طراحی و بهره برداری تخلیه کننده عمقی مخازن سدها دانلود نشریه
319دستورالعمل ترابری در معادن دانلود نشریه
320علایم استاندارد نقشه های فرآوری مواد معدنی (کانه آرایی)دانلود نشریه
321راهنمای آبگیری از رودخانه و حفاظت آندانلود نشریه
322دستورالعمل ارزیابی لرزه ای تاسیسات نیروگاهدانلود نشریه
323دستورالعمل ارزیابی لرزه ای تاسیسات پست هادانلود نشریه
324راهنمای طراحی، ساخت و نگهداری آبشکن های رودخانه ای دانلود نشریه
325دستورالعمل پایش و ارزشیابی طرح های مدیریت منابع طبیعی و آبخیزداری دانلود نشریه
326دستورالعمل انتخاب و طراحی تجهیزات کنترل ضربه قوچ در تاسیسات آبرسانی شهری دانلود نشریه
327فهرست جزییات خدمات مطالعات مرمت و بازسازی و شرح خدمات تهیه شناسنامه کاریزهای کشوردانلود نشریه
328دستورالعمل احداث باغ در اراضی شیب دار دانلود نشریه
329فهرست وارسی گزارش توجیه طرحهای عمرانیدانلود نشریه
330مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم های کنترل و اتوماسیون در پست های فشار قوی جلد1دانلود نشریه
331مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم های کنترل و اتوماسیون در پست های فشار قوی (جلد اول) و (جلد دوم)دانلود نشریه
332مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- سیستم های کنترل و اتوماسیون در پست های فشار قوی (جلد اول) و (جلد دوم)دانلود نشریه
333مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- خازن های موازی در پست های فشار قوی (جلد اول) و (جلد دوم)دانلود نشریه
334مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- خازن های موازی در پست های فشار قوی (جلد اول) و (جلد دوم)دانلود نشریه
335مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- خازن های موازی در پست های فشار قوی (جلد اول) و (جلد دوم)دانلود نشریه
336مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- پی های تجهیزات در پست های فشار قویدانلود نشریه
337مشخصات فنی تاسیسات برق بیمارستان - (تجدید نظر اول)دانلود نشریه
338معرفی ماشین‌آلات عمرانیدانلود نشریه
339مدیریت ایمنی در کارگاههای عمرانیدانلود نشریه
340مدیریت نگهداری و تعمیرات ماشین‌آلات عمرانیدانلود نشریه
341مدیریت بهره‌برداری ماشین‌آلات عمرانیدانلود نشریه
342راهنمای مطالعات ظرفیت خودپالایی رودخانه‌هادانلود نشریه
343مبانی طراحی و راهنمای اجرای سازه های کنترل فرسایش- جلد دوم: دستورالعمل و ضوابط فنی طراحی و اجرای سکو بندی دانلود نشریه
344مبانی طراحی و راهنمای اجرای سازه های کنترل فرسایش- جلد سوم: دستورالعمل و ضوابط فنی طراحی و اجرای تراس بندی دانلود نشریه
345مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- طبقه بندی خاک در پست های فشار قویدانلود نشریه
346مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- دیزل ژنراتورهای اضطراری در پست های فشار قوی - نسخه انگلیسیدانلود نشریه
347مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- دیزل ژنراتورهای اضطراری در پست های فشار قوی - نسخه فارسی جلد اولدانلود نشریه
348مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- دیزل ژنراتورهای اضطراری در پست های فشار قوی - نسخه فارسی جلد دومدانلود نشریه
349مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- یراق آلات در پست های فشار قوی - نسخه فارسی(جلد اول)دانلود نشریه
350مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- یراق آلات در پست های فشار قوی - نسخه انگلیسیدانلود نشریه
351مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- یراق آلات در پست های فشار قوی - نسخه فارسی(جلد دوم)دانلود نشریه
352مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- برقگیرها در پست های فشار قوی - نسخه فارسی(جلد اول)دانلود نشریه
353مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- برقگیرها در پست های فشار قوی - نسخه انگلیسیدانلود نشریه
354مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- برقگیرها در پست های فشار قوی - نسخه فارسی(جلد دوم)دانلود نشریه
355مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- سیستم های حفاظتی در پست های فشار قوی - نسخه انگلیسیدانلود نشریه
356مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- سیستم های حفاظتی در پست های فشار قوی - نسخه فارسی(جلد اول)دانلود نشریه
357مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- سیستم های حفاظتی در پست های فشار قوی - نسخه فارسی(جلد دوم)دانلود نشریه
358طراحی بناهای درمانی ( 12) ( جلد یکم ) راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش مراقبت ویژه جراحی قلب CSICUدانلود نشریه
359طراحی بناهای درمانی ( 12) ( جلد دوم ) راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش مراقبت ویژه جراحی قلب CSICUدانلود نشریه
360طراحی بناهای درمانی ( 12) ( جلد سوم ) راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش مراقبت ویژه جراحی قلب CSICUدانلود نشریه
361آیین نامه سازه های فضاکار دانلود نشریه
362راهنمای برآورد ضریب زهکشی زیرزمینی در اراضی تحت آبیاری مناطق خشک و نیمه‌خشکدانلود نشریه
363معیارها و ضوابط فنی عملیات اکتشافی ژئوتکنیک سامانه‌های آبیاری و زهکشیدانلود نشریه
364راهنمای اندازه‌گیری و ثبت پارامترها درتصفیه‌خانه‌های فاضلاب و پردازش آندانلود نشریه
365شرح خدمات مهندسی مطالعات مرحله طراحی تفصیلی شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی (ثقلی)- (تجدید نظر اول)دانلود نشریه
366مبانی و ضوابط طراحی، تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری - جلد چهارم - سازه های آبی و جاده های دسترسی دانلود نشریه
367مبانی و ضوابط طراحی، تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری -جلد پنجم -یکپارچه سازی اراضیدانلود نشریه
368مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم های اعلام و اطفاء حریق در پست های فشار قوی - نسخه انگلیسیدانلود نشریه
369مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- سیستم های اعلام و اطفاء حریق در پست های فشار قوی - نسخه فارسیدانلود نشریه
370مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- ترانسفورماتورهای زمین- کمکی در پست های فشار قوی - نسخه انگلیسی(جلد اول)دانلود نشریه
371مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- ترانسفورماتورهای زمین- کمکی در پست های فشار قوی - نسخه فارسی(جلد اول)دانلود نشریه
372مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- ترانسفورماتورهای زمین- کمکی در پست های فشار قوی - نسخه انگلیسی(جلد دوم)دانلود نشریه
373مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- ترانسفورماتورهای زمین- کمکی در پست های فشار قوی - نسخه فارسی(جلد دوم)دانلود نشریه
374فهرست خدمات مطالعات مرحله توجیهی طرح‌های فاضلاب و آب‌های سطحیدانلود نشریه
375مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان- جلد اول (ویرایش سوم)دانلود نشریه
376مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان- جلد دوم (ویرایش دوم)دانلود نشریه
377مبانی و ضوابط طراحی، تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری، جلدسوم، زهکشیدانلود نشریه
378مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- سوئیچگیرهای فشار متوسط در پست‌های فشار قوی - نسخه فارسی(جلد اول)دانلود نشریه
379مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- سوئیچگیرهای فشار متوسط در پست‌های فشار قوی - نسخه انگلیسیدانلود نشریه
380مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- سوئیچگیرهای فشار متوسط در پست‌های فشار قوی - نسخه فارسی(جلد دوم)دانلود نشریه
381مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال تجهیزات کوپلینگ در پست‌های فشار قوی - نسخه انگلیسیدانلود نشریه
382مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال تجهیزات کوپلینگ در پست‌های فشار قوی - نسخه فارسیدانلود نشریه
383مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال راکتورهای موازی در پست‌های فشار قوی - نسخه انگلیسیدانلود نشریه
384مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال راکتورهای موازی در پست‌های فشار قوی - نسخه فارسی(جلد اول)دانلود نشریه
385مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال راکتورهای موازی در پست‌های فشار قوی - نسخه فارسی(جلد دوم)دانلود نشریه
386مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- سیستم حفاظت از برخورد مستقیم صاعقه در پست های فشار قوی - نسخه انگلیسیدانلود نشریه
387مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- سیستم حفاظت از برخورد مستقیم صاعقه در پست های فشار قوی - نسخه فارسیدانلود نشریه
388طراحی بناهای درمانی (11) ( جلد یکم ) راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش اعمال جراحی قلب باز دانلود نشریه
389طراحی بناهای درمانی ( 11) ( جلد دوم ) راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش اعمال جراحی قلب باز دانلود نشریه
390طراحی بناهای درمانی ( 11) ( جلد سوم ) راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش اعمال جراحی قلب باز دانلود نشریه
391مبانی و ضوابط طراحی، تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری، جلد دوم، آبیاری دانلود نشریه
392مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- روش های جلوگیری از خوردگی در پست های فشار قوی - نسخه انگلیسیدانلود نشریه
393مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- روش های جلوگیری از خوردگی در پست های فشار قوی - نسخه فارسیدانلود نشریه
394ضوابط طراحی هیدرولیکی شیب‌شکن‌ها، تندآب‌ها و تاسیسات پایانه‌ای استهلاک انرژی در شبکه‌های آبیاری و زهکشیدانلود نشریه
395دستورالعمل نگارش (تایپ) و آماده سازی نشریهدانلود نشریه
396راهنمای طراحی و اجرای بتن غلتکی در روسازی راههای کشور دانلود نشریه
397راهنمای راهبری و نگهداری تاسیسات مکانیکی ساختمان (تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع ) - شرح خدمات در دوره تهیه و اجرای طرحدانلود نشریه
398راهنمای طراحی تلمبه خانه های آبدانلود نشریه
399راهنمای مطالعات طرح‌های استفاده از فاضلاب‌های تصفیه‌شده شهری و روستاییدانلود نشریه
400مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- هماهنگی عایقی در پست های فشار قویدانلود نشریه
401مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- هماهنگی عایقی در پست های فشار قویدانلود نشریه
402تفسیر دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجوددانلود نشریه
403مبانی و ضوابط توسعه گلخانه‌ها - مبانی و ضوابط طراحیدانلود نشریه
404مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - یراق آلات خطوط هوایی انتقال نیرو - نسخه فارسی(بخشنامه گروه دوم- جلد اول)دانلود نشریه
405مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - یراق آلات خطوط هوایی انتقال نیرو - نسخه انگلیسی جلد اولدانلود نشریه
406مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - یراق آلات خطوط هوایی انتقال نیرو - نسخه انگلیسی جلد دومدانلود نشریه
407مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - یراق آلات خطوط هوایی انتقال نیرو - نسخه فارسی(بخشنامه گروه دوم- جلد دوم)دانلود نشریه
408دستورالعمل انجام مطالعات خاک‌شناسیدانلود نشریه
409دستورالعمل تجزیه های آزمایشگاهی نمونه های خاک و آب نشریه شماره 467دانلود نشریه
410دستورالعمل و مقررات اجرایی گلخانه ها (نظام گلخانه ای کشور)دانلود نشریه
411مبانی و ضوابط طراحی، تجهیز و نوسازی زمین‌های شالیزاری - جلد اول: کلیاتدانلود نشریه
412راهنمای طراحی هیدرولیکی تصفیه خانه های آبدانلود نشریه
413مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - مشخصات فنی و عمومی در پست‌های فشار قوی - نسخه انگلیسیدانلود نشریه
414مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - مشخصات فنی و عمومی در پست‌های فشار قوی - نسخه فارسیدانلود نشریه
415مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - ثبات وقایع و خطا در پست‌های فشار قوی - نسخه انگلیسیدانلود نشریه
416مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - ثبات وقایع و خطا در پست‌های فشار قوی - نسخه فارسیدانلود نشریه
417مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - سیستم‌های سرمایش و گرمایش و تهویه متبوع در پست‌های فشار قوی - نسخه فارسیدانلود نشریه
418مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - سیستم‌های سرمایش و گرمایش و تهویه متبوع در پست‌های فشار قوی - نسخه انگلیسیدانلود نشریه
419مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - سیستم‌های اینترتریپ و اینترلاک در پست‌های فشار قوی - نسخه فارسیدانلود نشریه
420مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - سیستم‌های اینترتریپ و اینترلاک در پست‌های فشار قوی - نسخه انگلیسیدانلود نشریه
421مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - شینه‌بندی و آرایش تک خطی در پست‌های فشار قوی - نسخه فارسیدانلود نشریه
422مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - شینه‌بندی و آرایش تک خطی در پست‌های فشار قوی - نسخه انگلیسیدانلود نشریه
423مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - پایه‌های خطوط هوایی انتقال نیرو - نسخه فارسی(بخشنامه گروه دوم - جلد اول)دانلود نشریه
424مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - پایه‌های خطوط هوایی انتقال نیرو - نسخه انگلیسی(جلد اول)دانلود نشریه
425مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - پایه‌های خطوط هوایی انتقال نیرو - نسخه انگلیسی(جلد دوم)دانلود نشریه
426مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - پایه‌های خطوط هوایی انتقال نیرو - نسخه فارسی(بخشنامه گروه دوم - جلد دوم)دانلود نشریه
427مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - نقشه‌برداری خطوط انتقال نیرو - نسخه انگلیسیدانلود نشریه
428مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - نقشه‌برداری خطوط انتقال نیرو - نسخه فارسیدانلود نشریه
429مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - سیستم حفاظت از صاعقه در خطوط هوایی انتقال نیرو - نسخه فارسی(بخشنامه گروه دوم - جلد اول)دانلود نشریه
430مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - سیستم حفاظت از صاعقه در خطوط هوایی انتقال نیرو - نسخه انگلیسی(جلد اول)دانلود نشریه
431مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - سیستم حفاظت از صاعقه در خطوط هوایی انتقال نیرو - نسخه انگلیسی(جلد دوم)دانلود نشریه
432مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - سیستم حفاظت از صاعقه در خطوط هوایی انتقال نیرو - نسخه فارسی(بخشنامه گروه دوم - جلد دوم)دانلود نشریه
433مبانی طراحی و راهنمای اجرای سازه های کنترل فرسایش جلد چهارم تعاریف و علائم استاندارد در نقشه های اجرایی آبخیزداری دانلود نشریه
434نقشه های جزئیات اجرایی تیپ تاسیسات الکتریکی ساختمان - فایل های اتوکددانلود نشریه
435نقشه های جزئیات اجرایی تیپ تاسیسات الکتریکی ساختمان - نسخه انگلیسیدانلود نشریه
436نقشه های جزئیات اجرایی تیپ تاسیسات الکتریکی ساختمان - نسخه فارسیدانلود نشریه
437مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - سیستم زمین در پست‌های فشار قوی - نسخه انگلیسی(جلد اول)دانلود نشریه
438مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - سیستم زمین در پست‌های فشار قوی - نسخه فارس(بخشنامه گروه سوم - جلد اول)دانلود نشریه
439مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - سیستم زمین در پست‌های فشار قوی - نسخه انگلیسی(جلد دوم)دانلود نشریه
440مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - سیستم زمین در پست‌های فشار قوی - نسخه فارسی (بخشنامه گروه سوم - جلد دوم)دانلود نشریه
441مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم تغذیه متناوب پست‌های فشار قوی (LVAC) - نسخه انگلیس(جلد اول)دانلود نشریه
442مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم تغذیه متناوب پست‌های فشار قوی (LVAC) - نسخه فارسی(بخشنامه گروه سوم - جلد اول)دانلود نشریه
443مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم تغذیه متناوب پست‌های فشار قوی (LVAC) - نسخه انگلیسی(جلد دوم)دانلود نشریه
444مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم تغذیه متناوب پست‌های فشار قوی (LVAC) - نسخه فارسی(بخشنامه گروه سوم - جلد دوم)دانلود نشریه
445مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - موج‌گیرها در پست‌های فشار قوی - نسخه انگلیسی(جلد اول)دانلود نشریه
446مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - موج‌گیرها در پست‌های فشار قوی - نسخه فارسی(بخشنامه گروه سوم - جلد اول)دانلود نشریه
447مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - موج‌گیرها در پست‌های فشار قوی - نسخه فارسی(بخشنامه گروه سوم - جلد دوم)دانلود نشریه
448مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - موج‌گیرها در پست‌های فشار قوی - نسخه انگلیسی(جلد دوم)دانلود نشریه
449راهنمای طبقه‌بندی کیفیت آب خام، پساب‌ها وآب‌های برگشتی برای مصارف صنعتی و تفرجیدانلود نشریه
450راهنمای اکتشاف، استخراج و فرآوری سنگ‌های تزیینی و نمادانلود نشریه
451فهرست خدمات مطالعات طرح‌های استفاده از فاضلاب‌های تصفیه‌شده شهری و روستایی (تصفیه‌خانه‌های در دست ساخت و در حال بهره‌برداری)دانلود نشریه
452مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان (جلد ششم) نقشه‌های جزئیات- قسمت دومدانلود نشریه
453موافقت نامه ساخت- بهر ه‌برداری- واگذاری Build – Operate – Transfer (BOT) دانلود نشریه
454مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - ترکیب بارگزاری نیروها بر سازه‌های پست‌های فشار قوی - نسخه فارسیدانلود نشریه
455مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - ترکیب بارگزاری نیروها بر سازه‌های پست‌های فشار قوی - نسخه انگلیسیدانلود نشریه
456آیین‌نامه طرح پل‌های راه و راه‌آهن در برابر زلزلهدانلود نشریه
457آیین نامه طرح و محاسبه پل های بتن آرمهدانلود نشریه
458راهنمای کاربردی دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود- ساختمان های فولادیدانلود نشریه
459راهنمای کاربردی دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود- ساختمان های بتنیدانلود نشریه
460راهنمای کاربردی دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود- ساختمان‌های بناییدانلود نشریه
461تعاریف و مفاهیم در فعالیت‌های معدنی- واژه‌ها و اصطلاحات پایه فرآوری مواد معدنیدانلود نشریه
462دستورالعمل ارزیابی لرزه‌ای سریع ساختمان‌های موجوددانلود نشریه
463دستورالعمل تهیه نقشه‌های استخراجی معدندانلود نشریه
464دستورالعمل های همسان نقشه برداری - جلد هفتم: ابنگاریدانلود نشریه
465مقررات فنی مواد منفجره و آتشباری در معادندانلود نشریه
466مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- طبقه بندی شرایط اقلیمی و محیطیدانلود نشریه
467مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم روشنایی پست‌های فشار قوی دانلود نشریه
468مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم روشنایی پست‌های فشار قویدانلود نشریه
469مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال کابل در پست های فشار قوی - نسخه فارسی(بخشنامه گروه سوم - جلد اول)دانلود نشریه
470مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال کابل در پست های فشار قوی - نسخه انگلیسیدانلود نشریه
471مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال کابل در پست های فشار قوی - نسخه فارسی(بخشنامه گروه سوم - جلد دوم)دانلود نشریه
472مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سازه های پست های فشار قویدانلود نشریه
473مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال راهنمای طراحی و مهندسی محوطه سازی پست های فشار قویدانلود نشریه
474مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- شینه و هادی ها در پست های فشار قویدانلود نشریه
475مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- شینه و هادی ها در پست های فشار قویدانلود نشریه
476مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- شینه و هادی ها در پست های فشار قویدانلود نشریه
477مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- شینه و هادی ها در پست های فشار قویدانلود نشریه
478ضوابط و دستورالعمل‌های فنی مرتع-دستورالعمل اصلاح مراتع با استفاده از روش‌های ذخیره نزولات آسمانیدانلود نشریه
479مبانی طراحی و راهنمای اجرای سازه های کنترل فرسایش-جلد اول-مبانی طراحی و راهنمای اجرای بانکت بندی - نشریه شماره 1-450دانلود نشریه
480دستورالعمل طراحی ، اجرا و نگهداری سازه های کنترل سیل و رسوب (بندهای اصلاحی) نشریه شماره 416دانلود نشریه
481مبانی طراحی سازه های کنترل فرسایش در رودخانه ها و آبراهه‌ها نشریه شماره 417دانلود نشریه
482مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال ترانسفورماتورهای قدرت در پست های فشار قوی (جلد اول)- نشریه شماره 1-437دانلود نشریه
483مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال ترانسفورماتورهای قدرت در پست های فشار قوی (جلد اول)- نشریه شماره 1-437دانلود نشریه
484مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال ترانسفورماتورهای قدرت در پست های فشار قوی (جلد دوم)- نشریه شماره 1-437دانلود نشریه
485دستورالعمل رده بندی ذخایر معدنی- نشریه شماره 379دانلود نشریه
486ضوابط و دستورالعمل‌های فنی مرتع-دستورالعمل فنی مرتع کاری- نشریه شماره 422دانلود نشریه
487ضوابط و دستورالعمل‌های فنی مرتع - دستورالعمل تبدیل دیمزارهای کم بازده و پر شیب به مراتع دست کاشت- نشریه شماره 418دانلود نشریه
488ضوابط و دستورالعمل‌های فنی مرتع-دستورالعمل کودپاشی در مرتع- نشریه شماره 420دانلود نشریه
489ضوابط و دستورالعمل‌های فنی مرتع-دستورالعمل فنی مدیریت چرا و قرق- نشریه شماره 421دانلود نشریه
490مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - هادی‌های خطوط انتقال نیرو (جلد اول)- نشریه شماره 1-427دانلود نشریه
491مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - هادی‌های خطوط انتقال نیرو (جلد اول)- نشریه شماره 1-427دانلود نشریه
492مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - هادی‌های خطوط انتقال نیرو (جلد دوم)- نشریه شماره 2-427دانلود نشریه
493مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - هادی‌های خطوط انتقال نیرو (جلد دوم)- نشریه شماره 2-427دانلود نشریه
494مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - ترانسفورماتورهای ولتاژ در پست‌های فشارقوی (جلداول)- نشریه 1-408دانلود نشریه
495مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - ترانسفورماتورهای ولتاژ در پست‌های فشارقوی (جلداول)- نشریه 1-408دانلود نشریه
496مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - ترانسفورماتورهای ولتاژ در پست‌های فشارقوی (جلد دوم)- نشریه 2-408دانلود نشریه
497مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - ترانسفورماتورهای ولتاژ در پست‌های فشارقوی (جلد دوم)- نشریه 2-408دانلود نشریه
498مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- فونداسیون برجهای خطوط انتقال نیرو - نشریه شماره 431دانلود نشریه
499مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال فونداسیون برجهای خطوط انتقال نیرو - نسخه انگلیسیدانلود نشریه
500مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم تغذیه داخلی LVDC در پست‌های فشار قوی (جلد اول)- نشریه شماره 1-432دانلود نشریه
501مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم تغذیه داخلی LVDC در پست‌های فشار قوی (جلد اول)- نشریه شماره 1-432دانلود نشریه
502مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم تغذیه داخلی LVDC در پست‌های فشار قوی (جلد دوم)- نشریه شماره 2-432دانلود نشریه
503شرح خدمات مرحله توجیهی مطالعات آبخیزداری- نشریه شماره 396دانلود نشریه
504مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال و تیغه زمین در پست های فشار قوی (جلد اول)- نشریه شماره 1-407دانلود نشریه
505مشخصات فنی عمومی و اجرایی سکسیونر و تیغه زمین در پست‌های فشارقوی - نسخه انگلیسیدانلود نشریه
506مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سکسیونر و تیغه زمین در پست‌های فشار قوی (جلد دوم)دانلود نشریه
507مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم زمین خطوط انتقال - نشریه شماره 409دانلود نشریه
508مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم زمین خطوط انتقال - نشریه شماره 409دانلود نشریه
509مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - مقره‌های خطوط انتقال نیرو (جلد اول)- نشریه شماره 1-426دانلود نشریه
510مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - مقره‌های خطوط انتقال نیرو (جلد اول)- نشریه شماره 1-426دانلود نشریه
511مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - مقره‌های خطوط انتقال نیرو (جلد دوم)- نشریه شماره 2-426دانلود نشریه
512مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - مقره‌های خطوط انتقال نیرو (جلد دوم)- نشریه شماره 2-426دانلود نشریه
513مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - ترانسفورماتورهای جریان در پست های فشار قوی -نشریه شماره 1-428دانلود نشریه
514مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - ترانسفورماتورهای جریان در پست های فشار قوی -نشریه شماره 1-428دانلود نشریه
515مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - ترانسفورماتورهای جریان در پست های فشار قوی -نشریه شماره 2-428دانلود نشریه
516مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - ترانسفورماتورهای جریان در پست های فشار قوی -نشریه شماره 2-428دانلود نشریه
517مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال مقره های پست‌های فشار قوی (جلد اول)- نشریه شماره 1-429دانلود نشریه
518مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال مقره های پست‌های فشار قوی (جلد اول)- نشریه شماره 1-429دانلود نشریه
519مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال مقره های پست‌های فشار قوی (جلد دوم)- نشریه شماره 2-429دانلود نشریه
520راهنمای تهیه اطلاعات نظارتی پروژه‌های عمرانی استانیدانلود نشریه
521مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - انتخاب محل پست - نشریه شماره 430دانلود نشریه
522مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - انتخاب محل پست - نشریه شماره 430دانلود نشریه
523شرح خدمات مطالعات خاکشناسی (تفصیلی دقیق، تفصیلی، نیمه تفصیلی، اجمالی)- نشریه شماره 425دانلود نشریه
524طراحی بناهای درمانی (10) - جلد یکم: راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش کاتتریزاسیون قلب- نشریه شماره 10-287دانلود نشریه
525طراحی بناهای درمانی (10) - جلد دوم: راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش کاتتریزاسیون قلب- نشریه شماره 10-287دانلود نشریه
526طراحی بناهای درمانی (10) - جلد سوم: راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش کاتتریزاسیون قلب- نشریه شماره 10-287دانلود نشریه
527راهنمای تهیه‌ شناسنامه‌ غار- نشریه شماره 397دانلود نشریه
528راهنمای طراحی هیدرولیکی تصفیه خانه های فاضلاب- نشریه شماره 405دانلود نشریه
529راهنمای ارزیابی عملکرد سامانه‌های زهکشی زیرزمینی- نشریه شماره 381دانلود نشریه
530راهنمای نصب انشعابات فاضلاب ابنیه- نشریه شماره 382دانلود نشریه
531نقشه‌های همسان پل‌ها و عرشه پل‌های راه‌آهن دهانه 10 تا 25 متردانلود نشریه
532نقشه‌های همسان پل‌های راهدانلود نشریه
533دستورالعمل طراحی پل های فولادی- نشریه شماره 395دانلود نشریه
534راهنمای طراحی تلمبه خانه های فاضلاب- نشریه شماره 347دانلود نشریه
535راهنمای مطالعات فرسایش و رسوب در ساماندهی رودخانه ها- نشریه شماره 383دانلود نشریه
536اختصاص فضای مناسب به نمازخانه در طرح‌های عمرانی- نشریه شماره 89666دانلود نشریه
537مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - مسیریابی خطوط انتقال نیرو - نشریه شماره 401دانلود نشریه
538مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - مسیریابی خطوط انتقال نیرو -نشریه شماره 401- نسخه انگلیسیدانلود نشریه
539مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - طراحی عمومی خطوط نیرو - نشریه شماره 402دانلود نشریه
540مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - طراحی عمومی خطوط نیرو - نشریه شماره 402- نسخه انگلیسیدانلود نشریه
541مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - کلید قدرت در پست‌های فشار قوی (جلد اول)- نشریه شماره 1-403دانلود نشریه
542مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - کلید قدرت در پست‌های فشار قوی (جلد اول)- نشریه شماره 1-403- نسخه انگلیسیدانلود نشریه
543مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - کلید قدرت در پست‌های فشار قوی (جلد دوم)- نشریه شماره 2-403- نسخه انگلیسیدانلود نشریه
544مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - کلید قدرت در پست‌های فشار قوی (جلد دوم)- نشریه شماره 2-403دانلود نشریه
545مشخصات فنی عمومی و اجرایی خطوط فوق توزیع و انتقال- زمین شناسی خطوط انتقال نیروی برق- نشریه شماره 404دانلود نشریه
546فهرست خدمات مطالعات بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود (تجدید نظر اول)- نشریه شماره 251دانلود نشریه
547معیارهای فنی طراحی پایانه‌های مسافری جاده‌ای- نشریه شماره 352دانلود نشریه
548آیین نامه طرح و محاسبه سازه های بتنی پیش ساخته- نشریه شماره 388- (بخش الحاقی به آیین نامه بتن ایران "آبا")دانلود نشریه
549ضوابط و مبانی طراحی انبارهای فنی چند منظوره- نشریه شماره 392دانلود نشریه
550دستورالعمل طراحی و نظارت بر روسازی راه‌آهن سریع‌السیر- نشریه شماره 394دانلود نشریه
551دستورالعمل طراحی، ساخت و اجرای سیستم های پانل پیش ساخته سبک سه بعدی- نشریه شماره 385دانلود نشریه
552راهنمای طراحی روسازی بنادر- نشریه شماره 391دانلود نشریه
553فهرست خدمات مطالعات بهسازی لرزه‌ای سامانه‌های آبرسانی شهری موجود- نشریه شماره 365دانلود نشریه
554شناسنامه فنی پل‌ها- نشریه شماره 367دانلود نشریه
555راهنمای انجام مطالعات خدمات جنبی در پروژه‌های بهسازی لرزه‌ای- نشریه شماره 390دانلود نشریه
556راهنمای تهیه گزارش توجیه طرح های راهسازیدانلود نشریه
557مراحل مختلف اکتشاف زغال سنگ- نشریه شماره 351دانلود نشریه
558دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های بنایی غیرمسلح موجود- نشریه شماره 376دانلود نشریه
559دستورالعمل های همسان نقشه برداری - جلد اول: ژئودزی و ترازیابی- نشریه شماره 1-119دانلود نشریه
560دستورالعمل های همسان نقشه برداری - جلد دوم: نقشه برداری هوایی (کلیات)- نشریه شماره 2-119دانلود نشریه
561دستورالعمل های همسان نقشه برداری - جلد سوم: سیستم اطلاعات مکانی (کلیات)- نشریه شماره 3-119دانلود نشریه
562دستورالعمل های همسان نقشه برداری - جلد چهارم: کارتوگرافی (کلیات)- نشریه شماره 4-119دانلود نشریه
563دستورالعمل های همسان نقشه برداری - جلد پنجم: میکروژئودزی- نشریه شماره 5-119دانلود نشریه
564دستورالعمل های همسان نقشه برداری - جلد ششم: داده های شبکه ای و تصویری- نشریه شماره 6-119دانلود نشریه
565راهنمای نگهداری از علایم و تجهیزات ایمنی راه- نشریه شماره 370دانلود نشریه
566مشخصات فنی، عمومی و اجرایی خطوط توزیع هوایی و کابلی فشار متوسط و ضعیف- نشریه شماره 374دانلود نشریه
567مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست های توزیع هوایی و زمینی 20 و 33 کیلوولت- نشریه شماره 375دانلود نشریه
568ضوابط احداث تونل مشترک تاسیسات شهری- نشریه شماره 369دانلود نشریه
569ضوابط انتخاب و طراحی مزرعه آزمایشی زهکشی زیرزمینی- نشریه شماره 348دانلود نشریه
570راهنمای عملیات صحرایی نمونه برداری مواد رسوبی رودخانه ها و مخازن سدها- نشریه شماره 349دانلود نشریه
571ضوابط عمومی و دستورالعمل ایجاد پایگاه اطلاعات جغرافیایی (GIS) برای کاربردهای مطالعاتی بخش کشاورزی و منابع طبیعی- نشریه شماره 357دانلود نشریه
572ضوابط طراحی سازه های اتصال و تخلیه زهکش های روباز- نشریه شماره 358دانلود نشریه
573راهنمای کاربرد مدل های تجربی و نظری آبشویی نمک های خاک های شور- نشریه شماره 359دانلود نشریه
574راهنمای طراحی و انتخاب مواد و مصالح برای زهکش های زیرزمینی- نشریه شماره 368دانلود نشریه
575راهنمای طراحی روسازی فرودگاه- نشریه شماره 353دانلود نشریه
576دستورالعمل نظارت بر اجرای روسازی راه آهن- نشریه شماره 355دانلود نشریه
577ضوابط و دستورالعمل پردازش رقومی تصاویر ماهواره ای +ETM در استخراج نقشه کاربری و پوشش اراضی مطالعات ساماندهی دشتدانلود نشریه
578دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود- نشریه شماره 360دانلود نشریه
579مجموعه مقالات همایش آشنایی با تکنولوژی‌های نوین بهسازی لرزه‌ایدانلود نشریه
580مقررات تهویه معدن- نشریه شماره 350دانلود نشریه
581راهنمای طراحی و ضوابط اجرایی بهسازی ساختمان های بتنی موجود با استفاده از مصالح تقویتی FRP- نشریه شماره 345دانلود نشریه
582آیین نامه سازه های بتنی حجیم (بخش الحاقی به آیین نامه بتن ایران "آبا")- نشریه شماره 344دانلود نشریه
583دستورالعمل ساخت و اجرای بتن در کارگاه- نشریه شماره 327دانلود نشریه
584مشخصات فنی اجرائی بازیافت گرم آسفالت- نشریه شماره 341دانلود نشریه
585ضوابط طراحی ساختمان های با اتصال خرجینی- نشریه شماره 324دانلود نشریه
586ضوابط طرح و محاسبه ساختمان های صنعتی فولادی- نشریه شماره 325دانلود نشریه
587راهکار کاهش نوفه ترافیک برای ساختمان های حواشی بزرگراه های شهری- نشریه شماره 342دانلود نشریه
588راهنمای طراحی آکوستیکی فضاهای آموزشی- نشریه شماره 343دانلود نشریه
589آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد نهم: سکوهای دریایی- نشریه شماره 9-300دانلود نشریه
590آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد دهم: ملاحظات زیست‌محیطی بنادر- نشریه شماره 10-300دانلود نشریه
591آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد یازدهم: سازه و تجهیزات تعمیر شناور- نشریه شماره 11-300دانلود نشریه
592مشخصات فنی اجرائی بازیافت سرد آسفالت- نشریه شماره 339دانلود نشریه
593آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد اول: ملاحظات محیطی و بارگذاری- نشریه شماره 1-300دانلود نشریه
594آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد دوم: مصالح- نشریه شماره 2-300دانلود نشریه
595آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد سوم: مکانیک خاک و پی- نشریه شماره 3-300دانلود نشریه
596آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد چهارم: اصول و مبانی مطالعات و طراحی بنادر- نشریه شماره 4-300دانلود نشریه
597آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد پنجم: موج‌شکن‌ها و سازه‌های حفاظتی- نشریه شماره 5-300دانلود نشریه
598آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد هفتم: آبراهه و حوضچه- نشریه شماره 7-300دانلود نشریه
599آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد هشتم: تسهیلات و تجهیزات بهره‌برداری و پشتیبانی بنادر- نشریه شماره 8-300دانلود نشریه
600مبانی و ضوابط طراحی تجهیز و نوسازی اراضی خشکه زاری (آبیاری ثقلی) جلد یکم: کلیات، تعاریف و مفاهیم پایه- نشریه شماره 1-346دانلود نشریه
601مبانی و ضوابط طراحی تجهیز و نوسازی اراضی خشکه زاری (آبیاری ثقلی) جلد دوم: ضوابط و مبانی آبیاری و تسطیح اراضی کشاورزی- نشریه شماره 2-346دانلود نشریه
602مبانی و ضوابط طراحی تجهیز و نوسازی اراضی خشکه زاری (آبیاری ثقلی) جلد سوم: زهکشی- نشریه شماره 3-346دانلود نشریه
603مبانی و ضوابط طراحی تجهیز و نوسازی اراضی خشکه زاری (آبیاری ثقلی) جلد چهارم: سازه های آبی و جاده های دسترسی- نشریه شماره 4-346دانلود نشریه
604مبانی و ضوابط طراحی تجهیز و نوسازی اراضی خشکه زاری (آبیاری ثقلی) جلد پنجم: یکپارچه سازی اراضی کشاورزی- نشریه شماره 5-346دانلود نشریه
605فهرست جزییات خدمات ساماندهی و تجهیز و نوسازی اراضی تحت پوشش تعاونی های تولید روستایی- نشریه شماره 299دانلود نشریه
606ضوابط و معیارهای طرح و اجرای سیلوهای بتنی گندم معیارهای نظارت فنی و تحویل موقت سیلو- نشریه شماره 4-235دانلود نشریه
607مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان - جلد ششم: نقشه های جزییات (قسمت اول)- نشریه شماره 6-128دانلود نشریه
608دستورالعمل ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های آب و فاضلاب در مرحله اجمالی- نشریه شماره 323دانلود نشریه
609دستورالعمل ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های آب و فاضلاب در مرحله تفصیلی- نشریه شماره 338دانلود نشریه
610راهنمای بهره برداری هیدرولیکی از مخزن سدهای بزرگ- نشریه شماره 335دانلود نشریه
611راهنمای برداشت مصالح رودخانه ای- نشریه شماره 336دانلود نشریه
612ضوابط طراحی هیدرولیکی ساختمان های حفاظتی و تقاطعی، تبدیل و ایمنی و ساختمان های حفاظت در مقابل فرسایش سامانه های آبیاری- نشریه شماره 337دانلود نشریه
613آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد ششم: سازه و تجهیزات پهلوگیری- نشریه شماره 6-300دانلود نشریه
614نظام نظارت و ارزیابی طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ایدانلود نشریه
615شرح خدمات توجیه فنی و اقتصادی-اجتماعی سامانه های آبیاری تحت فشار (در سه سطح الف-ب-پ)دانلود نشریه
616روش نامه مطالعات توجیه فنی، اقتصادی-اجتماعی و زیست محیطی سامانه های آبیاری تحت فشار- نشریه شماره 334دانلود نشریه
617دستورالعمل آماربرداری از منابع آب - وسایل و روش های اندازه گیری- نشریه شماره 330دانلود نشریه
618ضوابط طراحی هیدرولیکی سیفون ها و آبگذر زیر جاده- نشریه شماره 321دانلود نشریه
619فهرست خدمات ارزیابی عملکرد سامانه های زهکشی زیرزمینی- نشریه شماره 320دانلود نشریه
620تعاریف و مفاهیم در فعالیت های معدنی؛ واژه ها و اصطلاحات پایه اکتشافات معدنی- نشریه شماره 328دانلود نشریه
621فهرست خدمات مهندسی مطالعات بهره برداری و نگهداری از سامانه های آبیاری و زهکشی در حال بهره برداری- نشریه شماره 313دانلود نشریه
622ضوابط طراحی هیدرولیکی ایستگاه های پمپاژ شبکه های آبیاری و زهکشی- نشریه شماره 317دانلود نشریه
623دستورالعمل کنترل کیفیت در تصفیه خانه های آب- نشریه شماره 318دانلود نشریه
624ضوابط طراحی تعیین فاصله و عمق زهکش های زیرزمینی- نشریه شماره 319دانلود نشریه
625دستورالعمل تعیین هدایت هیدرولیک خاک به روش های مختلف- نشریه شماره 322دانلود نشریه
626فهرست خدمات مطالعات برداشت مصالح رودخانه ای- نشریه شماره 329دانلود نشریه
627تعاریف و مفاهیم در فعالیت های معدنی وا‍ژه ها و اصطلاحات پایه استخراج معدنی- نشریه شماره 340دانلود نشریه
628راهنمای تشخیص اثرهای اقتصادی، اجتماعی، ارزش گذاری و توجیه اقتصادی طرح های توسعه منابع آب- نشریه شماره 331دانلود نشریه
629مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان ها - جلد پنجم: لوله های ترموپلاستیک- نشریه شماره 5-128دانلود نشریه
630دستورالعمل ارزشیابی گزارش توجیهی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای- نشریه شماره دانلود نشریه
631آیین نامه ایمنی راه ها (ایمنی راه و حریم)- نشریه شماره 1-267دانلود نشریه
632آیین نامه ایمنی راه ها (ایمنی ابنیه فنی)- نشریه شماره 2-267دانلود نشریه
633آیین نامه ایمنی راه ها (تجهیزات ایمنی راه)- نشریه شماره 4-267دانلود نشریه
634آیین نامه ایمنی راه ها (تاسیسات ایمنی راه)- نشریه شماره 5-267دانلود نشریه
635آیین نامه ایمنی راه ها (ایمنی بهره برداری)- نشریه شماره 6-267دانلود نشریه
636آیین نامه ایمنی راه ها (ایمنی در عملیات اجرایی)- نشریه شماره 7-267دانلود نشریه
637مشخصات فنی عمومی روسازی راه آهن- نشریه شماره 301دانلود نشریه
638آماده سازی و تمیزکاری سطوح فلزی جهت اجرای پوشش- نشریه شماره 306دانلود نشریه
639راهنمای پهنه بندی سیل و تعیین حد بستر و حریم رودخانه- نشریه شماره 307دانلود نشریه
640راهنمای طراحی دیوارهای حائل- نشریه شماره 308دانلود نشریه
641راهنمای طراحی سازه ای تونل های آب بر- نشریه شماره 309دانلود نشریه
642راهنمای حفاظت کاتدی خطوط لوله و سازه های فولادی- نشریه شماره 311دانلود نشریه
643راهنمای تعیین دوره بازگشت سیلاب طراحی برای کارهای مهندسی رودخانه- نشریه شماره 316دانلود نشریه
644راهنمای اجرای سقفهای تیرچه و بلوک- مشخصات فنی عمومی و جزئیات اجرایی-کنترل کیفیت -نشریه شماره 82دانلود نشریه
645طراحی بناهای درمانی(5) - جلد یکم: راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش مراقبت ویژه نوزادان NICU- نشریه شماره 5-287دانلود نشریه
646طراحی بناهای درمانی(5) - جلد دوم: راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش مراقبت ویژه نوزادان NICU- نشریه شماره 5-287دانلود نشریه
647طراحی بناهای درمانی(5) - جلد سوم: راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش مراقبت ویژه نوزادان NICU- نشریه شماره 5-287دانلود نشریه
648دستورالعمل مطالعات هیدرولیکی و آبشستگی پل- نشریه شماره 302دانلود نشریه
649طراحی بناهای درمانی(3) - جلد اول: راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش اعمال زایمان- نشریه شماره 3-287دانلود نشریه
650طراحی بناهای درمانی(3) - جلد دوم: راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش اعمال زایمان- نشریه شماره 3-287دانلود نشریه
651طراحی بناهای درمانی(3) - جلد سوم: راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش اعمال زایمان- نشریه شماره 3-287دانلود نشریه
652طراحی بناهای درمانی(3) - جلد چهارم: راهنمای گروه بندی و مشخصات فنی تجهیزات بیمارستانی بخش اعمال زایمان- نشریه شماره 3-287دانلود نشریه
653طراحی بناهای درمانی (4) - جلد اول: راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش بستری زایمان- نشریه شماره 4-287دانلود نشریه
654طراحی بناهای درمانی(4) - جلد دوم: راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی و برقی بخش بستری زایمان- نشریه شماره 4-287دانلود نشریه
655آیین نامه ایمنی راه ها (علایم ایمنی راه) - نسخه کامل- نشریه شماره 267دانلود نشریه
656شرح خدمات مطالعات برنامه‌ریزی و تهیه طرح‌های تفصیلی - اجرایی جنگلداری جنگل‌های شمال کشوردانلود نشریه
657مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقی کارهای ساختمانی- جلد دوم: تاسیسات برقی جریان ضعیف- نشریه شماره 2-110دانلود نشریه
658ضوابط عمومی طراحی سازه های آبی بتنی- نشریه شماره 312دانلود نشریه
659راهنمای طراحی، ساخت و نگهداری پوشش ها در کارهای مهندسی رودخانه- نشریه شماره 332دانلود نشریه
660مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان ها -جلد چهارم: عایق کاری- نشریه شماره 4-128دانلود نشریه
661راهنمای بهسازی رویه‌های آسفالتی و شنی- نشریه شماره 296دانلود نشریه
662فرهنگ واژگان نظام فنی و اجرایی کشور- نرم افزاردانلود نشریه
663فرهنگ واژگان نظام فنی و اجرایی کشور- متندانلود نشریه
664راهنمای ارزیابی پیامدهای زیست محیطی فرودگاه‌ها- نشریه شماره 6-254دانلود نشریه
665راهنمای ارزیابی پیامدهای زیست محیطی نیروگاه‌ها- نشریه شماره 7-254دانلود نشریه
666راهنمای ارزیابی پیامدهای زیست محیطی صنایع فولاد- نشریه شماره 3-254دانلود نشریه
667راهنمای ارزیابی پیامدهای زیست محیطی پالایشگاه و پایانه های نفتی- نشریه شماره 4-254دانلود نشریه
668راهنمای ارزیابی پیامدهای زیست محیطی شهرک‌های صنعتی- نشریه شماره 5-254دانلود نشریه
669مشخصات فنی عمومی زیرسازی راه آهن- نشریه شماره 279دانلود نشریه
670ضوابط و معیارهای فنی آبیاری تحت فشار (طراحی)- نشریه شماره 286دانلود نشریه
671طراحی بناهای درمانی (2) - جلد اول: راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش های مراقبت ویژه I.C.U- نشریه شماره 2-287دانلود نشریه
672طراحی بناهای درمانی (2) - جلد دوم: راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش های مراقبت ویژه I.C.U.- نشریه شماره 2-287دانلود نشریه
673طراحی بناهای درمانی (2) - جلد سوم: راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش های مراقبت ویژه I.C.U- نشریه شماره دانلود نشریه
674طراحی بناهای درمانی (2) - جلد چهارم: راهنمای گروه بندی و مشخصات فنی تجهیزات بیمارستانی بخش های مراقبت ویژه I.C.U- نشریه شماره 2-287دانلود نشریه
675مجموعه مقالات کارگاه مشترک ایران و ژاپن (5-7 مهرماه 1383) تبادل تجربیات برای زندگی ایمن و کاهش خطرپذیری در زلزله- نشریه شماره 298دانلود نشریه
676دستورالعمل تهیه، ارایه و بررسی پیشنهادهای تغییر، با نگاه مهندسی ارزش -دستورالعمل تهیه و ارسال گزارش سالانه پیشنهادهای تغییر، با نگاه مهندسی ارزش- نشریه شماره 290دانلود نشریه
677جزییات تیپ خطوط انتقال و شبکه های آب و فاضلاب (CD)دانلود نشریه
678راهنمای روش محاسبه تعدیل آحاد بهای پیمان‌ها- نشریه شماره 289دانلود نشریه
679طراحی بناهای درمانی (1) - جلد اول: راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش های بستری داخلی/جراحی- نشریه شماره 1-287دانلود نشریه
680طراحی بناهای درمانی (1) - جلد دوم: راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش های بستری داخلی/جراحی- نشریه شماره 1-287دانلود نشریه
681طراحی بناهای درمانی (1) - جلد سوم: راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش های بستری داخلی / جراحی- نشریه شماره 1-287دانلود نشریه
682طراحی بناهای درمانی (1) - جلد چهارم: راهنمای گروه بندی و مشخصات فنی تجهیزات بیمارستانی بخش های بستری داخلی/جراحی- نشریه شماره 1-287دانلود نشریه
683ضوابط و معیارهای طرح و اجرای سیلوهای بتنی - مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات مکانیکی سیلو- نشریه شماره 3-235دانلود نشریه
684آیین نامه طرح هندسی راه آهن- نشریه شماره 288دانلود نشریه
685راهنمای مطالعات بهره برداری از مخازن سدها- نشریه شماره 272دانلود نشریه
686ضوابط عمومی طراحی شبکه های آبیاری و زهکشی- نشریه شماره 281دانلود نشریه
687راهنمای تعیین و انتخاب وسایل و لوازم آزمایشگاه تصفیه خانه های فاضلاب- نشریه شماره 285دانلود نشریه
688مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی (تجدید نظر دوم)- نشریه شماره 55دانلود نشریه
689مشخصات فنی عمومی راهداری- نشریه شماره 280دانلود نشریه
690ضوابط هیدرولیکی طراحی ساختمان های تنظیم سطح آب و آبگیرها در کانال‌های روباز- نشریه شماره 282دانلود نشریه
691راهنمای بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه های فاضلاب شهری - بخش دوم: تصفیه ثانویه- نشریه شماره 284دانلود نشریه
692ضوابط بهداشتی و ایمنی پرسنل تصفیه خانه های فاضلاب- نشریه شماره 275دانلود نشریه
693راهنمای بررسی پیشروی آب های شور در آبخوان های ساحلی و روش های کنترل آن- نشریه شماره 277دانلود نشریه
694راهنمای انتخاب ظرفیت واحدهای مختلف تصفیه خانه های فاضلاب شهری- نشریه شماره 278دانلود نشریه
695راهنمای تعیین بار کل رسوب رودخانه‌ها به روش انیشتین و کلبی- نشریه شماره 273دانلود نشریه
696دستورالعمل نمونه برداری آب- نشریه شماره 274دانلود نشریه
697معیارهای برنامه ریزی و طراحی کتابخانه های عمومی کشور (برای حوزه های جمعیتی تا 500000 نفر)- نشریه شماره 270دانلود نشریه
698مشخصات فنی عمومی راه (تجدید نظر اول)- نشریه شماره 101دانلود نشریه
699دستورالعمل تثبیت لایه‌های خاکریز و روسازی راه‌ها- نشریه شماره 268دانلود نشریه
700ضوابط طراحی ساختمان های آموزشی (برنامه ریزی معماری همسان مدارس ابتدایی و راهنمایی)- نشریه شماره 232دانلود نشریه
701مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان ها - جلد سوم: کانال کشی- نشریه شماره 3-128دانلود نشریه
702راهنمای آزمایش های دانه‌بندی رسوب- نشریه شماره 269دانلود نشریه
703آیین نامه طرح و محاسبه قطعات بتن پیش تنیده (بخش الحاقی به آیین نامه بتن ایران (آبا))- نشریه شماره 250دانلود نشریه
704شرایط طراحی (DESIGN CONDITIONS) برای محاسبات تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع ویژه تعدادی از شهرهای کشور- نشریه شماره 271دانلود نشریه
705مشخصات فنی عمومی لوله ها و اتصالات پی.وی.سی برای مصارف آبرسانی- نشریه شماره 18دانلود نشریه
706طراحی مسکن برای اشخاص دارای معلولیت (با صندلی چرخدار)- نشریه شماره 84دانلود نشریه
707بلوک بتنی و کاربرد آن در دیوار- نشریه شماره 100دانلود نشریه
708معیارهای طراحی سینما- نشریه شماره 245دانلود نشریه
709آیین نامه اتصالات در سازه های فولادی- نشریه شماره 264دانلود نشریه
710دستورالعمل برپایی آزمایشگاه آب- نشریه شماره 265دانلود نشریه
7111- دستورالعمل تعییین اسیدیته و قلیاییت آب، 2-دستورالعمل تعیین نیتروژن آب- نشریه شماره 266دانلود نشریه
712ضوابط و معیارهای طرح و اجرای سیلوهای بتنی مشخصات فنی عمومی و اجرایی سازه و معماری سیلو- نشریه شماره 1-235دانلود نشریه
713فهرست جزییات خدمات مهندسی مطالعات تاسیسات آبگیری (مرحله های شناسایی، اول و دوم ایستگاه های پمپاژ )- نشریه شماره 262دانلود نشریه
714فهرست جزییات خدمات مهندسی مطالعات تاسیسات آبگیری (سردهانه سازی)- نشریه شماره 263دانلود نشریه
715استانداردهای نقشه کشی ساختمانی- نشریه شماره 256دانلود نشریه
716راهنمای تعیین عمق فرسایش و روش های مقابله با آن درمحدوده پایه های پل- نشریه شماره 260دانلود نشریه
717آیین نامه نظارت و کنترل بر عملیات و خدمات نقشه برداری- نشریه شماره 253دانلود نشریه
718دستورالعمل آزمایش های آبشویی خاک های شور و سدیمی در ایران- نشریه شماره 255دانلود نشریه
719ضوابط و معیارهای فنی آبیاری تحت فشار (مشخصات فنی عمومی)- نشریه شماره 261دانلود نشریه
720مهندسی نگهداری ساختمان و تاسیسات- جلد چهارم: روغنکاری- نشریه شماره 4-138دانلود نشریه
721دستورالعمل استفاده از امولسیونهای قیری در راهسازی- نشریه شماره 207دانلود نشریه
722توسعه پایدار و مدیریت مالی منابع آب- نشریه شماره 140دانلود نشریه
723دستورالعمل بررسی های اقتصادی منابع آب- نشریه شماره 258دانلود نشریه
724دستورالعمل آزمون میکروبیولوژی آب- نشریه شماره 259دانلود نشریه
725رفتارسنجی فضاهای زیرزمینی درحین اجرا- نشریه شماره 252دانلود نشریه
726دستورالعمل عمومی ارزیابی پیامدهای زیست محیطی طرح های عمرانی- نشریه شماره -1-254دانلود نشریه
727دستورالعمل تهیه طرح مدیریت مناطق تحت حفاظت- نشریه شماره 257دانلود نشریه
728راهنمای آیین نامه بتن ایران "آبا"دانلود نشریه
729فهرست خدمات مرحله توجیهی مطالعات ایزوتوپی و ردیابی مصنوعی منابع آب زیرزمینی- نشریه شماره 249دانلود نشریه
730آماده سازی لجن حاصل از تصفیه فاضلاب شهری برای مصارف کشاورزی- نشریه شماره 220-الفدانلود نشریه
731دستورالعمل حفاظت و ایمنی در کارگاه های سدسازی- نشریه شماره 247دانلود نشریه
732فرسایش و رسوبگذاری در محدوده آبشکنها- نشریه شماره 248دانلود نشریه
733واژه نامه بتن (ویرایش سوم)- نشریه شماره 414دانلود نشریه
734آیین نامه روسازی آسفالتی راه های ایران- نشریه شماره 234دانلود نشریه
735راهنمای طراحی و اجرای سقف تیرچه های فولادی با جان باز در ترکیب با بتن- نشریه شماره 151دانلود نشریه
736راهنمای برگزاری مسابقات معماری و شهرسازی در ایران- نشریه شماره 240دانلود نشریه
737ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد معلول جسمی- حرکتی- نشریه شماره 246دانلود نشریه
738راهنمای تهیه گزارش توجیه طرحدانلود نشریه
739ضوابط و معیارهای طرح و اجرای سیلوهای بتنی مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برق سیلو- نشریه شماره 2-235دانلود نشریه
740تعیین بار بستر به روش مایر- پیتر و مولر (در مطالعات رسوب)- نشریه شماره 220دانلود نشریه
741دستورالعمل آزمایش پرسیومتری (در مطالعات ژئوتکنیک)- نشریه شماره 223دانلود نشریه
742دستورالعمل آزمایش نفوذ استاندارد (S.P.T) در مطالعات ژئوتکنیک- نشریه شماره 224دانلود نشریه
743دستورالعمل اندازه گیری سرعت نفوذ آب به خاک با روش استوانه- نشریه شماره 243دانلود نشریه
744راهنمای نشت یابی و جلوگیری از تلفات آب در تاسیسات آبرسانی شهری- نشریه شماره 241دانلود نشریه
745راهنمای مهار سیلاب رودخانه (روش های سازه ای)- نشریه شماره 242دانلود نشریه
746دستور العمل آماربرداری منابع آب - بخش اول: اندازه گیری پدیده های هواشناسی، بخش دوم: برگ های شناسایی و آمار- نشریه شماره 239دانلود نشریه
747برنامه ریزی آزمایش های رسوب- نشریه شماره 222دانلود نشریه
748بررسی پتانسیل لغزش در محدوده سدها و سازه های وابسته- نشریه شماره 229دانلود نشریه
749فهرست خدمات مطالعات ژئوتکنیک و برآورد خطر زمین لرزه و زلزله شناسی مهندسی (مرحله طراحی تفصیلی)- نشریه شماره 238دانلود نشریه
750مبانی طراحی کلینیک ها و آزمایشگاه های دامپزشکی همراه با نقشه های همسان اجرایی به صورت لوح فشرده (CD)- نشریه شماره 183دانلود نشریه
751فهرست خدمات مطالعات طرحهای تغذیه مصنوعی (1-مرحله شناسایی، 2-مرحله توجیهی، 3-مرحله تفصیلی)- نشریه شماره 236دانلود نشریه
752راهنمای بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضلاب شهری (تصفیه مقدماتی)- نشریه شماره 237دانلود نشریه
753برنامه ریزی و مطالعات بهینه سازی طرحهای توسعه منایع آب- نشریه شماره 219دانلود نشریه
754تعیین حجم رسوبات و توزیع آن در مخازن سدها- نشریه شماره 221دانلود نشریه
755فهرست جزییات مطالعات زمین شناسی مهندسی مرحله های شناسایی و توجیهی در طرح های سازه های آبی (سدسازی)- نشریه شماره 225دانلود نشریه
756آیین‌نامه جوشکاری ساختمانی ایران- نشریه شماره 228دانلود نشریه
757آیین نامه کاربری اراضی اطراف فرودگاه‌ها- نشریه شماره 233دانلود نشریه
758دستورالعمل ارزیابی زیست محیطی طرح های مهندسی رودخانه 1- مرحله شناسایی؛ 2- مرحله توجیهی؛ 3- مرحله تفصیلی.- نشریه شماره 227دانلود نشریه
759فهرست خدمات مرحله اجرای طرح های مهندسی رودخانه- نشریه شماره 226دانلود نشریه
760طراحی، اجرا، نگهداری و بهره برداری خاک چالهای بهداشتی برای زباله شهری- نشریه شماره 217دانلود نشریه
761نقشه های همسان مجاری آب بر زیرزمینی بتنی- نشریه شماره 218دانلود نشریه
762فهرست خدمات مطالعات مرحله شناسایی منابع آب زیرزمینی- نشریه شماره 212دانلود نشریه
763فهرست خدمات مطالعات مرحله نیمه تفصیلی منابع آب زیرزمینی- نشریه شماره 213دانلود نشریه
764مبانی طراحی انبارهای سیب زمینی، ضوابط طراحی سیستم هوادهی و دستورالعمل بهره برداری انبارهای 3000 تنی سیب زمینی در منطقه سرد و خشک، همراه با: نقشه های تیپ اجرایی (لوح فشرده - CD )دانلود نشریه
765مبانی محاسبات اقتصادی طرحهای توسعه منابع آب- نشریه شماره 215دانلود نشریه
766راهنمای بازرسی در سدهای بزرگ- نشریه شماره 216دانلود نشریه
767مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقی کارهای ساختمانی - جلد اول: تاسیسات برقی فشار ضعیف و فشار متوسط (تجدیدنظر اول)- نشریه شماره 1-110دانلود نشریه
768آنالیز فهرست بها -80دانلود نشریه
769آئین نامه بتن ایران (آبا) - به صورت کاملدانلود نشریه
770راهنمای طراحی، ساخت و نگهداری گوره‌ها- نشریه شماره 214دانلود نشریه
771مهندسی نگهداری ساختمان و تاسیسات - جلد سوم: نگهداری تجهیزات الکتریکی- نشریه شماره 3-138دانلود نشریه
772فهرست خدمات مطالعات ژئوفیزیک، روشهای الکتریکی مقاومت ویژه و لرزه ای شکست مرزی- نشریه شماره 211دانلود نشریه
773پوشش جدار لوله ها و اتصالات فولادی با مواد قیر نفتی یا قطران ذغال سنگی- نشریه شماره 210دانلود نشریه
774مستند سازی طرحهای آب- نشریه شماره 208دانلود نشریه
775آیین نامه بارگذاری پل ها |«تجدید نظر اول»- نشریه شماره 139دانلود نشریه
776طراحی و ارزیابی آزمایشگاهی مخلوطهای آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای (SMA)- نشریه شماره 206دانلود نشریه
777فهرست خدمات مطالعات ژئوتکنیک و خطر زمین لرزه (مرحله شناسایی)دانلود نشریه
778فهرست خدمات مطالعات ژئوتکنیک و برآورد خطر زمین لرزه (مرحله توجیهی)دانلود نشریه
779فهرست خدمات مهندسی ژئوتکنیک (مرحله اجرا)دانلود نشریه
780فهرست خدمات مطالعات ژئوتکنیک (مرحله بهره برداری و نگهداری)دانلود نشریه
781پوشش پلی اتیلنی لوله ها و اتصالات فولادیدانلود نشریه
782راهنمای تعیین غلظت نمونه های رسوبات معلق رودخانه هادانلود نشریه
783مدیریت کیفیت فراگیر در صنعت ساخت و ساز (تجربه شرکت مایدا)دانلود نشریه
784ضوابط طراحی سازه ای بندهای انحرافدانلود نشریه
785مشخصات فنی عمومی و اجرایی روشنایی راههای شهریدانلود نشریه
786راهنمای حفاظت کمی و کیفی منابع آب زیرزمینی و تجهیزات بهره برداری از آن هادانلود نشریه
787راهنمای مطالعات پایه زمین شناسی مهندسی در پروژه های مهندسی آبدانلود نشریه
788بتن در مناطق گرمسیردانلود نشریه
789ضوابط طراحی سازه ای مجاری آب بر زیرزمینی بتنیدانلود نشریه
790راهنمای تزریق در سازه های آبیدانلود نشریه
791دستور العمل رفتار سنجی کیفی آبهای زیرزمینیدانلود نشریه
792دستورالعمل آزمایش های تراواییدانلود نشریه
793دستورالعمل برداشت صحرایی گسستگیهای سنگ در کارهای مهندسی و سدسازیدانلود نشریه
794فهرست خدمات مطالعات مرحله شناسایی طرح های مهندسی رودخانهدانلود نشریه
795فهرست خدمات مطالعات مرحله توجیهی طرحهای مهندسی رودخانهدانلود نشریه
796فهرست خدمات مطالعات مرحله طراحی تفصیلی (مرحله دو) طرحهای مهندسی رودخانهدانلود نشریه
797فهرست جزییات خدمات مطالعات بخش سیلاب و تغذیه مصنوعی (مراحل اول و دوم)دانلود نشریه
798فهرست جزییات خدمات مطالعات ساماندهی چشمه ها و قناتهادانلود نشریه
799دستورالعمل تهیه پروژه راه های جنگلیدانلود نشریه
800مهندسی نگهداری ساختمان و تاسیسات - بهداشت محیط و پاکیزه نگاه داشتن ساختماندانلود نشریه
801آیین نامه طرح هندسی راه روستاییدانلود نشریه
802آیین‌نامه طراحی محوطه زمینی فرودگاه‌هادانلود نشریه
803عملکرد، نگهداری و بهینه سازی سیستم های گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوعدانلود نشریه
804دستورالعمل نامگذاری و حفاری چاههای آبدانلود نشریه
805راهنمای کنترل کیفیت در مراحل مختلف تصفیه آب آشامیدنیدانلود نشریه
806ضوابط طراحی ساختمان های اداریدانلود نشریه
807طرح جامع مصالح ساختمانی کشور - استان خوزستاندانلود نشریه
808طرح جامع مصالح ساختمانی کشور - استان سیستان و بلوچستاندانلود نشریه
809طرح جامع مصالح ساختمانی کشور - استان کرماندانلود نشریه
810طرح جامع مصالح ساختمانی کشور - استان کرمانشاهدانلود نشریه
811طرح جامع مصالح ساختمانی کشور - استان هرمزگاندانلود نشریه
812طرح جامع مصالح ساختمانی کشور - استان همداندانلود نشریه
813راهنمای بهره برداری و نگهداری واحدهای تصفیه خانه آبدانلود نشریه
814آیین نامه طراحی سازه های فولادی به روش حالات حدیدانلود نشریه
815راهنمای کاربرد اقتصاد مهندسی در پروژه های توسعه و مدیریت منابع آبدانلود نشریه
816علایم و نشانه های نقشه های منابع آب زیرزمینیدانلود نشریه
817پوشش جدار لوله های فولادی با ملات ماسه سیماندانلود نشریه
818جداول راهنمای اطلاعات پایه موردنیاز برای بررسی های اقتصادیِ تامین، انتقال و توزیع آب کشاورزیدانلود نشریه
819ژئوفیزیک و نقش آن در مهندسی آب، استاندارد مطالعات لرزه ای باروش شکست مرزیدانلود نشریه
820مقررات و معیارهای طراحی و اجرایی جزییات تیپ ساختمانی جلد اول: اقلیم و ویژگی های ساختمانی، روش های ساخت و تکنولوژی ساختمان، مصالح ساختمانی و ضوابط کاربرد آندانلود نشریه
821مقررات و معیارهای طراحی و اجرایی جزییات تیپ ساختمانی جلد دوم: ویژگی های ساختاری ابنیه ویژگی های عملکردی ابنیهدانلود نشریه
822مقررات و معیارهای طراحی و اجرای جزییات تیپ ساختمانی جلد سوم: راهنمای نصب و استفاده از نرم افزار نقشه های جزییات تیپ (CD)دانلود نشریه
823مقررات و معیارهای طراحی و اجرای جزییات تیپ ساختمانی جلد سوم: راهنمای نصب و استفاده از نرم افزار نقشه های جزییات تیپ (CD)دانلود نشریه
824دستورالعمل اجرایی خدمات بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشیدانلود نشریه
825معیارهای اقلیمی در ساختمان – انرژی تابشی خورشید در گستره ایران تابش بر رویه افقی در سطح زمیندانلود نشریه
826دستورالعمل هدایت هیدرولیک خاک با روش پیزومتریدانلود نشریه
827دستورالعمل برف سنجیدانلود نشریه
828معیارهای هیدرولیکی طراحی کانالهای آبیاری و زهکشی روبازدانلود نشریه
829تقاطع های همسطح شهری - مبانی فنیدانلود نشریه
830تقاطع های همسطح شهری - توصیه ها و معیارهای فنیدانلود نشریه
831تقاطع های هم سطح شهری - سوابق مطالعاتدانلود نشریه
832تیرچه های پیش ساخته خرپایی (مشخصات فنی، روش طرح و محاسبه به انضمام جدولهای محاسبه تیرچه ها)دانلود نشریه
833دستورالعمل حفر و تجهیز پیزومترهای مرکبدانلود نشریه
834مکمل ضوابط طراحی شبکه های جمع آوری آب های سطحی و فاضلاب شهریدانلود نشریه
835دستورالعمل مطالعات فیزیوگرافی در حوضه های آبخیزدانلود نشریه
836دستورالعمل بهره برداری و نگهداری از تاسیسات و تجهیزات شبکه های آبیاری و زهکشیدانلود نشریه
837دستورالعمل بهره برداری ونگهداری از ماشین آلات موردنیاز شبکه های آبیاری و زهکشیدانلود نشریه
838ژئوفیزیک و نقش آن در مهندسی آب، استاندارد و مطالعات الکتریک با روش مقاومت ویژهدانلود نشریه
839تسهیلات پیاده روی - جلد 3- سوابق مطالعاتدانلود نشریه
840راهنمای تعیین منحنی دبی – اشل رودخانه با استفاده از روش انیشتین – بارباروسادانلود نشریه
841دستورالعمل حفر و تجهیز چاهک های مشاهده ایدانلود نشریه
842دستورالعمل تعیین هدایت هیدرولیک خاکدانلود نشریه
843دستورالعمل لایه بندی خاک در مطالعات زهکشی اراضیدانلود نشریه
844آیین نامه طرح هندسی راههادانلود نشریه
845راهنمای اجرای بتن در مناطق گرمسیردانلود نشریه
846تسهیلات پیاده روی - جلد 2- توصیه ها و معیارهای فنیدانلود نشریه
847برنامه ریزی و طراحی هتلدانلود نشریه
848سازه های بتنی مهندسی محیط زیست - ترجمه ACI 350R-89 آزمون آب بندی سازه های بتن آرمه - ترجمه AWWA400-93 و ACI 350.1R-89دانلود نشریه
849ضوابط طراحی ساختمان های نگهداری و پرورش گاو شیری در اقالیم مختلف کشوردانلود نشریه
850تسهیلات پیاده روی - جلد 1- مبانی فنیدانلود نشریه
851راهنمای طراحی کارگاه های پرورش ماهی های گرم آبیدانلود نشریه
852آموزش ایمنی تردد به خردسالان و نوجواناندانلود نشریه
853ضوابط طراحی کارگاههای پرورش ماهی های گرم آبیدانلود نشریه
854فهرست خدمات مطالعات مرحله طراحی تفصیلی سدسازیدانلود نشریه
855فهرست خدمات مهندسی مرحله ساخت سدهادانلود نشریه
856راهنمای بهره برداری و نگهداری از مخازن آبدانلود نشریه
857مهندسی نگهداری ساختمان و تاسیسات - نگهداری دستگاه های تاسیساتیدانلود نشریه
858ضوابط طراحی کارگاههای پرورش ماهی های گرم آبی- نشریه شماره 142دانلود نشریه
859شرح خدمات مهندسی مطالعات مراحل مختلف طرح های آبیاری و زهکشیدانلود نشریه
860راهنمای نگهداری وتعمیرات تصفیه خانه های آب و حفاظت و ایمنی تاسیساتدانلود نشریه
861نیروی انسانی در تصفیه خانه های آب و مراقبت بهداشتی و کنترل سلامت آناندانلود نشریه
862فهرست خدمات مرحله دو (تشریحی) طرح های آبیاری و زهکشیدانلود نشریه
863موازین فنی ورزشگاههای کشور - مطالعات وضع موجود مراکز ورزشیدانلود نشریه
864موازین فنی ورزشگاه های کشور - مقررات و معیارهای طراحی مراکز ورزشیدانلود نشریه
865موازین فنی ورزشگاه های کشور - مشخصات کالبدی و مقررات رشته های ورزشی متداول در کشوردانلود نشریه
866موازین فنی ورزشگاه های کشور - اقلیم و ورزش در هوای آزاددانلود نشریه
867فهرست خدمات مرحله یک (توجیهی) طرح های آبیاری و زهکشیدانلود نشریه
868فهرست خدمات مرحله شناسایی طرح های زهکشی و بهسازی خاک برای دشت هایی که در آن ها شبکه آبیاری احداث شده است.دانلود نشریه
869فهرست خدمات مرحله شناسایی طرح های آبیاری و زهکشیدانلود نشریه
870فهرست خدمات مرحله توجیهی طرح های حفاظت خاک و آبخیزداریدانلود نشریه
871فهرست خدمات مرحله شناسایی طرح های حفاظت خاک و آبخیزداریدانلود نشریه
872مجموعه مقالات:1- پی و شالوده در تحلیل ساختمان ها در برابر زلزله (ارائه شده در دومین سمینار بین المللی مکانیک خاک و مهندسی پی ایران)؛2- افتادگی، ارتعاش و انتقال جانبی در ساختمان ها؛3- بنایی مسلح با بلوک مجوف بتنیدانلود نشریه
873راهنمای طرح، اجرا و بهره برداری راه های جنگلیدانلود نشریه
874مشخصات فنی عمومی مخازن آب زمینیدانلود نشریه
875ضوابط فنی بررسی و تصویب طرح های تصفیه فاضلاب شهریدانلود نشریه
876ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی: خدمات فنی دوران بهره برداری و نگهداری- نشریه شماره 109دانلود نشریه
877ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی: اندازه گیرهای جریان- نشریه شماره 106دانلود نشریه
878ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی (هیدرولیک لوله ها و مجاری)- نشریه شماره 105دانلود نشریه
879گزارش و آمار روزانه بهره برداری از تصفیه خانه های آبدانلود نشریه
880مجموعه نقشه های تیپ اجرایی مخازن آب زمینیدانلود نشریه
881آزمایش های تیپ مکانیک خاک (شناسایی و طبقه بندی خاک)دانلود نشریه
882دستورالعمل اجرایی محافظت ساختمان در برابر آتش سوزیدانلود نشریه
883استاندارد کیفیت آب آشامیدنیدانلود نشریه
884مبانی و ضوابط طراحی طرح های آبرسانی شهریدانلود نشریه
885مبانی و ضوابط طراحی شبکه های جمع آوری آبهای سطحی و فاضلاب شهریدانلود نشریه
886ضوابط فنی بررسی و تصویب طرح های تصفیه آب شهریدانلود نشریه
887ضوابط و معیارهای طرح و محاسبه مخازن آب زمینیدانلود نشریه
888مجموعه نقشه های تیپ اجرایی ساختمانهای گوسفندداریدانلود نشریه
889ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی (نقشه های تیپ)دانلود نشریه
890فهرست خدمات مرحله شناسایی سدسازیدانلود نشریه
891فهرست خدمات مرحله توجیهی سدسازیدانلود نشریه
892وسایل کنترل ترافیکدانلود نشریه
893مشخصات فنی عمومی ساختمانهای گوسفندداریدانلود نشریه
894ضریبها و جدولهای تبدیل واحدها و مقیاسهادانلود نشریه
895ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی (مشخصات فنی عمومی)- نشریه شماره 108دانلود نشریه
896مشخصات فنی نقشه برداریدانلود نشریه
897کتابنامه تونل و تونل سازیدانلود نشریه
898کتابنامه بندردانلود نشریه
899ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی (هیدرولیک کانالها و مجاری)دانلود نشریه
900معیارهای طرح هندسی تقاطع هادانلود نشریه
901ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی: منابع آب و خاک و نحوه بهره برداری در گذشته و حال- نشریه شماره 103دانلود نشریه
902محافظت ساختمان در برابر حریقدانلود نشریه
903مجموعه نقشه های تیپ تابلیه پلها (پیش ساخته، پیش تنیده، درجا) تادهانه 20 متردانلود نشریه
904جداول طراحی ساختمانهای بتن فولادی به روش حالت حدیدانلود نشریه
905ضوابط طراحی فضاهای آموزشگاههای فنی حرفه ای (جلد اول، کارگاههای مربوط به رشته ساختمان)دانلود نشریه
906معیارهای طرح هندسی راههای اصلی و فرعیدانلود نشریه
907معیارهای طرح هندسی راههای روستاییدانلود نشریه
908چکیده ای از طرح هندسی راهها و تقاطع‌هادانلود نشریه
909ایمنی در جوشکاریدانلود نشریه
910گزارش فنی (ساختمان مرکز بهداشت قم)دانلود نشریه
911جزئیات معماری ساختمانهای آجریدانلود نشریه
912دیوارهای سنگیدانلود نشریه
913مجموعه نقشه های تیپ اجرایی آبروها تا دهانه 8 متردانلود نشریه
914ضوابطی برای طرح و اجرای ساختمانهای فولادی (براساس آئین نامه AISC)دانلود نشریه
915راهنمای طرح ساختمانهای فولادیدانلود نشریه
916الفبای کالبد خانه سنتی (یزد)دانلود نشریه
917سیستم گازهای طبی در بیمارستانها- محاسبات و اجرادانلود نشریه
918راهنمای ایجاد بناهای کوچک در مناطق زلزله خیزدانلود نشریه
919شرح خدمات نقشه برداریدانلود نشریه
920زلزله 4 مارس 1977 کشور رومانیدانلود نشریه
921مجموعه راهنمای تجزیه واحد قیمتهای واحد کارهای ساختمانی وراهسازی (قسمت اول)دانلود نشریه
922تجزیه و تحلیل هزینه کارهای ساختمانی و راهسازی (بخش عملیات خاکی با وسایل مکانیکی)دانلود نشریه
923محافظت ابنیه فنی آهنی و فولادی در مقابل خورندگیدانلود نشریه
924راهنمایی برای تجزیه قیمتهای واحد کارهای تاسیساتیدانلود نشریه
925مجموعه مقالات سمینار سنتو (پیشرفتهای اخیر در کاهش خطرات زلزله، تهران23-25 آبان ماه 1355)دانلود نشریه
926زلزله های سال 1968 کشور ایراندانلود نشریه
927ضوابط تجزیه و تحلیل قیمتهای واحد اقلام مربوط به خطوط انتقال آبدانلود نشریه
928تحلیلی برروند دگرگونیهای سکونت در شهرهادانلود نشریه
929نقاشی ساختمانها (آئین کاربرد)دانلود نشریه
930برنامه کامپیوتری مربوط به آنالیز قیمت کارهای ساختمانی و راهسازیدانلود نشریه
931مشخصات فنی عمومی درزهای انبساطدانلود نشریه
932راهنمایی برای اجرای ساختمان بناهای اداریدانلود نشریه
933زلزله های سال 1969 کشور ایراندانلود نشریه
934طرح و محاسبه قاب های شیبدار و قوسی فلزیدانلود نشریه
935نگرشی برکارکرد و نارسائیهای کوی نهم آباندانلود نشریه
936شرح قیمتهای واحد تیپ برای شبکه توزیع آبدانلود نشریه
937شرح قیمتهای واحد تیپ برای خطوط انتقال آبدانلود نشریه
938دفترچه تیپ شرح قیمتهای واحد عملیات راههای اصلیدانلود نشریه
939راهنمای طرح و اجرای عملیات نصب لوله های سخت پی.وی.سیدانلود نشریه
940شرایط لازم برای طرح و محاسبه ساختمانهای بتن آرمهدانلود نشریه
941مشخصات فنی عمومی کارهای نصب ورقهای پوششی سقفدانلود نشریه
942راهنمای طرح واجرای عملیات نصب لوله های سخت پی.وی.سی درلوله کشی آب سرددانلود نشریه
943گزارش شماره 2 مربوط به نمودارهای شتاب نگار در ایراندانلود نشریه
944استاندارد پیشنهادی اتصالهای لوله های تحت فشار پی.وی.سیدانلود نشریه
945مشخصات فنی عمومی راههای فرعی درجه یک و دودانلود نشریه
946بحثی پیرامون فضا در ساختمانهای اداریدانلود نشریه
947گزارش شماره 1 مربوط به نمودارهای شتاب نگار در ایراندانلود نشریه
948شرح قیمتهای واحد تیپ برای کارهای تاسیسات برقدانلود نشریه
949زلزله 16 اسفند 1353 (سرخون بندرعباس)دانلود نشریه
950زلزله های سال 1970 کشور ایراندانلود نشریه
951استاندارد پیشنهادی لوله های سخت پی.وی.سی در لوله کشی آب آشامیدنیدانلود نشریه
952استاندارد پیشنهادی لوله‌های سخت پی.وی.سی در مصارف صنعتیدانلود نشریه
953تجزیه و تحلیل هزینه کارهای ساختمانی و راهسازی (بخش کاشی کاری ، سرامیک کاری، فرش کف و عایق کاری)دانلود نشریه
954مشخصات فنی عمومی شیشه کاری در ساختماندانلود نشریه
955مشخصات فنی عمومی کاشی کاری و کف پوش در ساختماندانلود نشریه
956شرح قیمتهای واحد تیپ برای کارهای تاسیسات حرارتی و تهویه مطبوعدانلود نشریه
957مشخصات فنی عمومی در و پنجرهدانلود نشریه
958استانداردهای نقشه کشیدانلود نشریه
959مشخصات فنی عمومی اندودکاریدانلود نشریه
960مشخصات فنی عمومی کارهای بناییدانلود نشریه
961مشخصات فنی عمومی اسکلت فولادی ساختماندانلود نشریه
962مشخصات فنی عمومی کارهای بتنیدانلود نشریه
963مشخصات فنی عمومی راههای اصلیدانلود نشریه
964تجزیه و تحلیل هزینه کارهای ساختمانی و راهسازی (بخش اندودها، قرنیزها و بندکشی)دانلود نشریه
965شرح قیمتهای واحد تیپ برای کارهای لوله کشی آب و فاضلاب ساختماندانلود نشریه
966بررسی نحوه توزیع منطقی تخت های بیمارستانی کشوردانلود نشریه
967مشخصات فنی عمومی برای طرح و اجرای انواع شمعها و سپرهادانلود نشریه
968تجزیه و تحلیل هزینه کارهای ساختمانی (بخش ملاتها)دانلود نشریه
969مشخصات فنی عمومی لوله کشی آب سرد و گرم و فاضلاب ساختماندانلود نشریه
970بازرسی و کنترل کیفیت جوش در ساختمانهای فولادیدانلود نشریه
971زلزله 23 نوامبر 1972 ماناگوادانلود نشریه
972جوش پذیری فولادهای ساختمانیدانلود نشریه
973روش نصب و کارگذاری لوله های پی.وی.سیدانلود نشریه
974برنامه ریزی فیزیکی بیمارستانهای عمومی از 150 تخت تا 720 تختدانلود نشریه
975شرح قیمتهای واحد تیپ برای کارهای ساختمانیدانلود نشریه
976تجزیه و تحلیل هزینه کارهای ساختمانی و راهسازی (بخش تعیین هزینه ساعتی ماشینهای راهسازی)دانلود نشریه
977جوشکاری در ساختمانهای فولادیدانلود نشریه
978تجهیز و ساماندهی کارگاه جوشکاریدانلود نشریه
979جوشکاری در درجات حرارت پاییندانلود نشریه
980تجزیه و تحلیل هزینه کارهای ساختمانی و راهسازی (بخش کارهای آجری)دانلود نشریه
981زلزله 17 آبان ماه 1350 بندر عباسدانلود نشریه
982روسازی شنی و حفاظت رویه آندانلود نشریه
983برنامه ریزی فیزیکی بیمارستانهای عمومی کوچکدانلود نشریه
984بررسی فنی مقدماتی زلزله 21 فروردین ماه 1351 منطقه قیر و کارزین استان فارسدانلود نشریه
985مطالعه و بررسی در تعیین ضوابط مربوط به طرح مدارس ابتداییدانلود نشریه
986دفترچه تیپ شرح قیمتهای واحد عملیات راههای فرعیدانلود نشریه
987ضمائم فنی دستورالعمل طرح، محاسبه و اجرای رویه های بتنی در فرودگاه هادانلود نشریه
988طرح و محاسبه و اجرای رویه های بتنی در فرودگاههادانلود نشریه
989آزمایش لوله های تحت فشار سیمان و پنبه نسوز در کارگاههای لوله کشیدانلود نشریه
990بررسیهای فنیدانلود نشریه
991زلزله هشتم مرداد ماه 49 قرناوه (گنبد کاووس)دانلود نشریه
992زلزله خیزی ایران (از سال 1900 تا سال 1969)دانلود نشریه