گنجینه نشریات نظام فنی و اجرایی كشور


نشریه های جدید تازه ها
پربازدید ها
تبلیغات
تبلیغ
تبلیغ
جستجو
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 
فهرست
ردیفعنواننمایش
1راهنمای انجام عملیات صحرایی مطالعات زهکشیدانلود نشریه
2دستورالعمل ارزیابی و بهسازی لرزه ای اجزای غیر سازه ای ساختمان هادانلود نشریه
3دستورالعمل ارزيابي و بهسازي لرزه اي ساختمان هاي فولادي متداول موجوددانلود نشریه
4دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻬﯿﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﮑﺴﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت راهﺳﺎزیدانلود نشریه
5دستورالعمل ارزیابی و بهسازی لرزه ای ساختمان های آجری متداول موجوددانلود نشریه
6 دستورالعمل ارزیابی و بهسازی لرزه ای ساختمان های بتنی متداول موجوددانلود نشریه
7ضوابط و معیارهای طراحی فضاهای آموزشی مراکز آموزشی کودکان با نیازهای ویژهدانلود نشریه
8دستورالعمل مدیریت پیشگیری و بحران حوادث آلودگی های نفتی رودخانه ها و دریاچه هادانلود نشریه
9راهنمای طراحی لرزه ای دیوارهای بنایی غیرسازه ای مسلح به میلگرد بستردانلود نشریه
10راهنمای طراحی سدهای وزنی بتن غلتکیدانلود نشریه
11ضوابط طراحی و نقشه های همسان سازه های کانال های آبیاری و زهکشیدانلود نشریه
12رویه پایش و گزارش دهی حوادث شبکه(تولید، انتقال و توزیع)دانلود نشریه
13راهنمای انجام آزمایش های غیرمخرب در روسازی راه هادانلود نشریه
14مبانی و ضوابط طراحی شبکه های فاضلاب و آب های سطحی (بازنگری نشریه های 3-118 و 163)دانلود نشریه
15واژگان دو زبانه مرجع مدیریت بحراندانلود نشریه
16راهنمای مدیریت ریسک سوانح آلودگی در منابع آب های سطحی و زیرزمینیدانلود نشریه
17راهنمای بهبود بهره وری از طریق انجام مهندسی دوباره طرح های سدسازیدانلود نشریه
18دستورالعمل نگارش و آماده سازی نشریات و ضوابط (قطع A4 -تک ستونی)دانلود نشریه
19قالب نمونه دستورالعملدانلود نشریه
20شرح خدمات مطالعات جامع حمل و نقل شهری و حومهدانلود نشریه
21راهنمای انتخاب روش تدارک پروژهدانلود نشریه
22راهنمای حریم کیفی منابع آب جهت بسته بندی با هدف شربدانلود نشریه
23روش های محاسبه حداکثر بارش محتمل (PMP) و منحنی های عمق، سطح، تداوم بارش (DAD)دانلود نشریه
24راهنمای طراحی سیستم های فتوولتاییک به منظور تامین انرژی الکتریکی به تفکیک اقلیم و کاربریدانلود نشریه
25راهنمای طراحی سیستم های فتوولتاییک به منظور تامین انرژی الکتریکی به تفکیک اقلیم و کاربری - موارد اصلاحیدانلود نشریه
26دستورالعمل طراحی سازه ای و الزامات و ضوابط عملکردی و اجرایی نمای خارجی ساختمان هادانلود نشریه
27دستورالعمل انتخاب و طراحی تجهیزات کنترل ضربه قوچ در تاسیسات آبرسانی شهری - نشریه شماره 517دانلود نشریه
28اصلاح و بازنگری نشریه شماره 517 با عنوان «دستورالعمل انتخاب و طراحی تجهیزات کنترل ضربه قوچ در تاسیسات آبرسانی شهری»دانلود نشریه
29دستور العمل طراحی و اجرای مخلوط های آسفالتی درشت دانهدانلود نشریه
30مشخصات فنی عمومی کارهای مربوط به لوله های آب و فاضلاب شهری - تمامی فصول دانلود نشریه
31دستورالعمل آزمایش های اکسیژن محلول (DO)، اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی (BOD) و اکسیژن مورد نیاز شیمیایی (COD)دانلود نشریه
32راهنمای مدیریت سیلاب دشتدانلود نشریه
33راهنمای کاربرد روش های عددی در طراحی ژئومکانیکی معادندانلود نشریه
34دستورالعمل نمونه برداری در کانه آراییدانلود نشریه
35دستورالعمل تعیین شاخص خردایش در آسیاهای مختلفدانلود نشریه
36دستورالعمل مطالعات ژئوفیزیکی در پروژه های راهسازیدانلود نشریه
37ضوابط طراحی ساختمان های آموزشی (برنامه ریزی معماری همسان مدارس ابتدایی و متوسطه) دانلود نشریه
38مشخصات فنی تجهیزات هیدرومکانیک سدهای انحرافی و سامانه های آبیاری (ساخت، نصب و بهره برداری)دانلود نشریه
39ضوابط طراحی کف بندها و تثبیت کننده های بستردانلود نشریه
40ضوابط و معیارهای طرح و محاسبه مخازن آب زمینی (تجدید نظر اول)دانلود نشریه
41طراحی بناهای درمانی (13)- (جلد سوم) راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش توان بخشی قلبدانلود نشریه
42طراحی بناهای درمانی (13)- (جلد یکم) راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش توان بخشی قلبدانلود نشریه
43طراحی بناهای درمانی (13)- (جلد دوم) راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش توان بخشی قلبدانلود نشریه
44راهنمای استفاده از مواد پراکنده ساز نفتی (دیسپرسنت ها) در عملیات مقابله با آلودگی نفتیدانلود نشریه
45راهنمای عملیات ابزاربندی و رفتارنگاری در تونلسازی مکانیزه شهریدانلود نشریه
46دستورالعمل ارزیابی و ارزشگذاری اقتصادی محیط زیست در طرح های تملک دارایی های سرمایه ای (کلیات)دانلود نشریه
47دستورالعمل تعیین بازده آبیاری در شبکه های آبیاری و زهکشی در حال بهره برداریدانلود نشریه
48راهنمای ارزیابی راهبردی محیط زیستی طرح های عمرانیدانلود نشریه
49راهنمای تعیین ضریب زبری هیدرولیکی رودخانه هادانلود نشریه
50راهنمای مستندسازی فعالیت های مدیریت، بهره برداری و نگهداری سامانه های آبیاری و زهکشیدانلود نشریه
51راهنمای مطالعات ژئوفیزیکی به روش های مقاومت ویژه، پلاریزاسیون القایی، الکترومغناطیسی و پتانسیل خودزا در اکتشافات معدنیدانلود نشریه
52راهنمای انتخاب مدار خردایش مواد معدنیدانلود نشریه
53راهنمای افزایش مقیاس در واحدهای کانه آراییدانلود نشریه
54ضوابط و معیارهای فنی عملیات اصلاح، بازسازی و نوسازی شبکه توزیع آبدانلود نشریه
55فهرست خدمات مراحل مختلف اکتشاف قلعدانلود نشریه
56فهرست خدمات مراحل مختلف اکتشاف عناصر نادر خاکیدانلود نشریه
57ضوابط حفاظت از کیفیت منابع آب در مدیریت مواد زاید جامددانلود نشریه
58راهنمای پادسیل سازیدانلود نشریه
59راهنمای تامین منابع مالی با استفاده از منابع بانک های توسعه اسلامی، جهانی و اکو (متناسب با پروژه های صنعت آب و آبفا)دانلود نشریه
60راهنمای تامین منابع مالی با استفاده از منابع بانک های توسعه اسلامی، جهانی و اکو (متناسب با پروژه های صنعت آب و آبفا)-راهنمای تامین منابع مالی با استفاده از منابع بانک های توسعه اسلامی، جهانی و اکو (1 از 2)دانلود نشریه
61راهنمای طراحی و اجرای پوشش داخلی تونلهای راه و راه آهندانلود نشریه
62مشخصات فنی عمومی اجرای شمع (کوبشی و درجاریز)دانلود نشریه
63دستورالعمل ارزیابی و بهسازی لرزه ای ساختمان مدارس با میانقابدانلود نشریه
64راهنمای مطالعات هیدرولیکی پل هادانلود نشریه
65برنامه آماده سازی مدارس در برابر زلزلهدانلود نشریه
66نقشه های همسان آبروهای راه آهن تا دهانه 10 متر (آبروهای دالی شکل)دانلود نشریه
67نقشه های همسان آبروهای راه آهن تا دهانه 10 متر (آبروهای دالی شکل)-پیوست 1- نقشه های همسان آبروهای راه آهن تا دهانه 10 متردانلود نشریه
68نقشه های همسان آبروهای راه آهن تا دهانه 10 متر (آبروهای دالی شکل)-محاسبات دیوارهای راه آهندانلود نشریه
69نقشه های همسان آبروهای راه آهن تا دهانه 10 متر (آبروهای دالی شکل)-پیوست 3- محاسبات آبروهای دالی راه آهندانلود نشریه
70نقشه های همسان آبروهای راه آهن تا دهانه 10 متر (آبروهای دالی شکل)-پیوست 2- محاسبات تیرهای پیش ساخته راه آهندانلود نشریه
71راهنمای برنامه ریزی، مدیریت و تعیین تعرفه های پساب تصفیه خانه های فاضلاب به منظور استفاده مجدددانلود نشریه
72راهنمای طراحی، ساخت و بهره برداری از سدهای پسمانددانلود نشریه
73دستورالعمل پرکردن کارگاه های استخراج معادن زیرزمینیدانلود نشریه
74راهنمای برآورد بار و توزیع برق در معادندانلود نشریه
75راهنمای انتخاب روش استخراج ذخایر معدنیدانلود نشریه
76دستورالعمل تعیین مرز تغییر روش استخراج از روباز به زیرزمینیدانلود نشریه
77فهرست خدمات مرحله بهره برداری و نگهداری سدها (بازنگری اول)دانلود نشریه
78نقشه های همسان آبروهای راه تا دهانه 10 متر-پیوست 2- محاسبات تیرهای پیش ساختهدانلود نشریه
79نقشه های همسان آبروهای راه تا دهانه 10 متر-پیوست 1- نقشه های همسان آبروهای راه تا دهانه 10 متردانلود نشریه
80نقشه های همسان آبروهای راه تا دهانه 10 متر-پیوست 3- محاسبات دالدانلود نشریه
81نقشه های همسان آبروهای راه تا دهانه 10 متر-پیوست 5- محاسبات زیرسازهدانلود نشریه
82نقشه های همسان آبروهای راه تا دهانه 10 متر-نقشه های همسان آبروهای راه تا دهانه 10 متردانلود نشریه
83نقشه های همسان آبروهای راه تا دهانه 10 متر-پیوست 4- محاسبات دیواردانلود نشریه
84راهنمای ارزشیابی دارایی های معدنیدانلود نشریه
85راهنمای ارزیابی سیستم ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) در معادندانلود نشریه
86دستورالعمل آماده سازی و اندازه گیری عناصر در کانسنگ آهندانلود نشریه
87مستندات و مبانی فنی دستورالعمل طرح، اجرا و نگهداری آسفالت متخلخلدانلود نشریه
88دستورالعمل انجام عملیات ویدیومتری شبکه های فاضلابدانلود نشریه
89راهنمای طراحی و اجرای سیستم های برق اضطراری و پشتیباندانلود نشریه
90دستورالعمل طرح، اجرا و نگهداری آسفالت متخلخلدانلود نشریه
91فهرست خدمات مطالعات ظرفیت خودپالایی رودخانه هادانلود نشریه
92راهنمای طرح و اجرای لایه های روسازی با زهکش مناسبدانلود نشریه
93راهنمای آبکشی در معادندانلود نشریه
94فهرست خدمات و دستورالعمل بررسی های چاه پیماییدانلود نشریه
95ردستورالعمل طرح، اجرا و نگهداری آسفالت سرددانلود نشریه
96راهنمای اکوتوریسم و طبیعت گردی در حوضه های آبخیزدانلود نشریه
97شرح خدمات مطالعات ایجاد و ساماندهی نظام بهره برداری مناسب آب کشاورزی دانلود نشریه
98دستورالعمل یکسان سازی اسامی مواد معدنیدانلود نشریه
99دستورالعمل کلی جهت اندازه گیری فلزات در آبدانلود نشریه
100دستورالعمل احداث سامانه های کلرزنی در تصفیه خانه های آب و تصفیه خانه های فاضلابدانلود نشریه
101راهنمای طراحی و اجرای ساختمان ورزشگاه های کوچک (محله ای)دانلود نشریه
102راهنمای امکان سنجی پروژه های معدنیدانلود نشریه
103آیین نامه ایمنی راه های کشور جلد اول مبانی طرح راه ایمن (تجدید نظر اول)دانلود نشریه
104آیین نامه ایمنی راه های کشور جلد چهارم حاشیه ایمن راه (تجدید نظر اول)دانلود نشریه
105شرح خدمات مطالعات بهسازی شبکه های آبیاری و زهکشی در حال بهره برداریدانلود نشریه
106فهرست خدمات و دستورالعمل مراحل مختلف اکتشاف مواد اولیه تولید انواع سیماندانلود نشریه
107شرح خدمات انجام مطالعه نقطه پرتصادف راههادانلود نشریه
108ضوابط و معیارهای فنی احداث بادشکن بیولوژیکدانلود نشریه
109راهنمای طراحی سیستم های فتوولتاییک به منظور تامین انرژی الکتریکی به تفکیک اقلیم و کاربریدانلود نشریه
110دستورالعمل تهیه گزارش فنی سیلابدانلود نشریه
111دستورالعمل رفتارسنجی کمی آب های زیرزمینیدانلود نشریه
112راهنمای کاربردی انجام تحلیل خطر زلزلهدانلود نشریه
113مبانی و ضوابط طراحی روشنایی و مهندسی روشناییدانلود نشریه
114دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود (تجدید نظر اول)دانلود نشریه
115راهنمای جامع تدوین گزارشدانلود نشریه
116راهنمای کاربردی انجام تحلیل خطر زلزلهدانلود نشریه
117مشخصات فنی عمومی و اجرایی سیستم های ردیابی و اعلام حریق ساختماندانلود نشریه
118مستندات پروژه های بهره ورCHP (سیستمهای تولید همزمان برق و گرما)دانلود نشریه
119ضوابط اتصال و بهره برداری نیروگاه های بادی بزرگ به شبکه سراسری برقدانلود نشریه
120دستورالعمل روش های محاسبه حداکثر سیل محتمل PMFدانلود نشریه
121مشخصات فنی عمومی سامانه های آبیاری و زهکشی (تجدید نظر اول)دانلود نشریه
122دستورالعمل احیا، توسعه و بهسازی چاه های آب (کشاورزی و شرب)دانلود نشریه
123راهنمای ارزیابی اقتصادی پروژه های آبخیزداریدانلود نشریه
124راهنمای ارزیابی ایمنی و اقدامات اضطراری در سدها و سازه های وابستهدانلود نشریه
125راهنمای کاربرد سیستم های اطلاعات مکانی (GIS) و سنجش از دور (RS) در استخراج پارامترهای موثر مطالعات هیدرولوژیکی حوضه های آبریزدانلود نشریه
126قیر و مواد قیری - مشخصات قیر های راه سازیدانلود نشریه
127راهنمای تحلیل و طراحی لرز ه ای سدهای خاکی و سنگریزدانلود نشریه
128راهنمای شکل هندسی مقطع و راستای رودخانهدانلود نشریه
129ضوابط و معیارهای فنی آبیاری تحت فشار (مشخصات فنی عمومی) (تجدید نظر اول)دانلود نشریه
130مشخصات فنی عمومی راه - تجدید نظر دومدانلود نشریه
131راهنمای طراحی و اجرای سازه ای حفاظت سواحلدانلود نشریه
132دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی بخش یازدهم- اسکله های تفریحیدانلود نشریه
133مستندات تدوین دستورالعمل طراحی سازه های ساحلیدانلود نشریه
134واژه نامه سازه های ساحلیدانلود نشریه
135دستورالعمل طراحی ساز ه های ساحلی- بخش اول: ملاحظات کلیدانلود نشریه
136دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی- بخش دوم: شرایط طراحیدانلود نشریه
137دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی- بخش سوم: مصالحدانلود نشریه
138دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی- بخش چهارم: قطعات بتنی پیش ساختهدانلود نشریه
139دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی- بخش پنجم: پی هادانلود نشریه
140دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی بخش ششم- کانال های ناوبری و حوضچه هادانلود نشریه
141دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی- بخش هفتم: تجهیزات محافظت بندردانلود نشریه
142دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی- بخش هشتم: تاسیسات پهلوگیری (مهار)دانلود نشریه
143دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی- بخش نهم: سایر تجهیزات بندردانلود نشریه
144دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی- بخش دهم: اسکله های ویژهدانلود نشریه
145واحدهای اندازه گیری مورد استفاده در عملیات هوایی و زمینیدانلود نشریه
146دستورالعمل تعیین محل و نظارت بر حفر چاه های آب در آبرفت و سازندهای سخت و تهیه گزارش حفاری (چاه های بهره برداری، اکتشافی، پیزومترها و مشاهده ای)دانلود نشریه
147مشخصات فنی عمومی و اجرایی روشنایی راه هادانلود نشریه
148دستورالعمل تعیین حریم کیفی آبهای زیرزمینیدانلود نشریه
149ضوابط طراحی سامانه های انتقال و توزیع آب شهری و روستاییدانلود نشریه
150آیین نامه طراحی و اجرای سازه های فولادی سرد نورد (بخش غیر سازه)دانلود نشریه
151مشخصات فنی عمومی سدهادانلود نشریه
152دستورالعمل طراحی، ساخت و اجرای سامانه های پانلی سه بعدی (تجدید نظر اول)دانلود نشریه
153ضوابط و معیارهای طراحی و نقشه های همسان سازه های زهکشی زیرزمینیدانلود نشریه
154راهنمای مطالعات ژئوفیزیکی به روشهای مغناطیس سنجی، گرانی سنجی و لرزه نگاری در اکتشافات معدنیدانلود نشریه
155فهرست خدمات مراحل چهارگانه اکتشاف آنتیمواندانلود نشریه
156فهرست خدمات مراحل مختلف اکتشاف کانی ها و سنگ های قیمتی و نیمه قیمتیدانلود نشریه
157راهنمای ملاحظات زیست محیطی در فعالیت های استخراجیدانلود نشریه
158فهرست خدمات و راهنمای مطالعات دورسنجی در اکتشاف مواد معدنیدانلود نشریه
159راهنمای ارزیابی و کنترل پیامدهای ناشی از انفجار در معادن سطحیدانلود نشریه
160مبانی و رویه های دستیابی به قیمت توافقی آبدانلود نشریه
161دستورالعمل پایش کیفیت آب های زیرزمینیدانلود نشریه
162راهنمای پهنه بندی توان اکولوژیک به منظور استقرار طرح های توسعه منابع آبدانلود نشریه
163راهنمای انباشت مواد باطله در واحدهای کانه آرایی و فرآوریدانلود نشریه
164راهنمای حمل و نقل مواد معدنی در مدارهای فرآوریدانلود نشریه
165شناسایی مواد معدنی و آزادسازی آن ها در کانه آراییدانلود نشریه
166واژه ها و اصطلاحات پایه اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنیدانلود نشریه
167دستورالعمل طراحی هندسی بازکننده ها و حفریات زیرزمینیدانلود نشریه
168ضوابط و معیارهای فنی انتخاب آسیاهای خودشکن و نیمه خودشکندانلود نشریه
169فهرست خدمات مراحل چهارگانه اکتشاف سرب و رویدانلود نشریه
170فهرست خدمات اکتشافی سنگ ها و کانی های صنعتی (باریت، بنتونیت، زئولیت، سلستین، سیلیس، فلوسپار، فلوئورین)دانلود نشریه
171راهنمای روشهای مهار رسوب در رودخانه هادانلود نشریه
172آیین نامه طراحی و اجرای سازه های فولادی سرد نورد -(بخش سازه)دانلود نشریه
173راهنمای سنگ جوری مواد معدنی به روش های دستی یا خودکاردانلود نشریه
174راهنمای طراحی شبکه های لرزه نگاری و شتاب نگاری سدهادانلود نشریه
175فهرست خدمات پایش کیفیت آب های سطحی (جاری)دانلود نشریه
176فهرست خدمات و شرح خدمات مطالعات پایش کیفیت آب مخازن سدهادانلود نشریه
177مبانی و ضوابط توسعه گلخانه ها (نظام گلخانهای ،پرورش قارچ خوراکی وکمپوست کشور)- (تجدید نظر اول)دانلود نشریه
178راهنمای طراحی، ساخت و بهره برداری سامانه های انحراف سیلابدانلود نشریه
179راهنمای محاسبه بار رسوب معلق و بستر رودخانهدانلود نشریه
180دستورالعمل نگهداری و کنترل سقف در کارگاههای استخراجدانلود نشریه
181آیین نامه طرح هندسی راه های ایران- کل آیین نامه طرح هندسی راه های ایران نسخه 13911201دانلود نشریه
182آیین نامه طرح هندسی راه های ایران- صفحات باطل شده مورخ 13911201 دانلود نشریه
183آیین نامه طرح هندسی راه های ایران -اصلاحات مورخ 13911201 دانلود نشریه
184راهنمای بارگذاری و تحلیل لرزه ای شریان های حیاتی ایران - نسخه انگلیسیدانلود نشریه
185راهنمای بارگذاری و تحلیل لرزه ای شریان های حیاتی ایران - نسخه فارسیدانلود نشریه
186راهنمای بارگذاری و تحلیل لرزه ای شریان های حیاتی ایراندانلود نشریه
187راهنمای طراحی لرزه ای سامانه گازرسانیدانلود نشریه
188راهنمای طراحی لرزه ای سامانه گازرسانی- پاورپوینتدانلود نشریه
189راهنمای طراحی لرزه ای سامانه گازرسانی- انگلیسیدانلود نشریه
190راهنمای طراحی لرزه ای سامانه برق رسانی- پاورپوینتدانلود نشریه
191راهنمای طراحی لرزه ای سامانه برق رسانی - انگلیسیدانلود نشریه
192راهنمای طراحی لرزه ای سامانه برق رسانیدانلود نشریه
193راهنمای طراحی لرزه ای سامانه مخابرات - نسخه انگلیسیدانلود نشریه
194راهنمای طراحی لرزه ای سامانه مخابراتدانلود نشریه
195راهنمای طراحی لرزه ای سامانه مخابرات - نسخه فارسیدانلود نشریه
196راهنمای طراحی لرزه ای سامانه آب رسانی- معرفی نشریه طراحی لرزه ای شریان های حیاتیدانلود نشریه
197راهنمای طراحی لرزه ای سامانه آب رسانی-فارسیدانلود نشریه
198راهنمای طراحی لرزه ای سامانه آب رسانی- انگلیسیدانلود نشریه
199راهنمای طراحی لرزه ای سامانه فاضلاب -انگلیسیدانلود نشریه
200راهنمای طراحی لرزه ای سامانه فاضلابدانلود نشریه
201راهنمای طراحی لرزه ای سامانه فاضلابدانلود نشریه
202راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه گازرسانی - نسخه فارسیدانلود نشریه
203راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه گازرسانی - نسخه انگلیسیدانلود نشریه
204راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه گازرسانیدانلود نشریه
205راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه برق رسانی دانلود نشریه
206راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه برق رسانی- انگلیسیدانلود نشریه
207راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه برق رسانی- معرفی نشریه ارزیابی و بهسازی لرزه ای شریان های حیاتیدانلود نشریه
208راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه مخابراتدانلود نشریه
209راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه مخابرات -نسخه فارسیدانلود نشریه
210راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه مخابرات - نسخه انگلیسیدانلود نشریه
211راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه آب رسانیدانلود نشریه
212راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه آب رسانیدانلود نشریه
213راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه آب رسانی-معرفی نشریه ارزیابی و بهسازی لرزه ای شریان های حیاتیدانلود نشریه
214راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه فاضلاب- معرفی نشریه ارزیابی و بهسازی لرزه ای شریان های حیاتیدانلود نشریه
215راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه فاضلاب -Guideline for seismic evaluation and rehabilitation of sewage دانلود نشریه
216راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه فاضلابدانلود نشریه
217راهنمای روش های توزیع مکانی عوامل اقلیمی با استفاده از داده های نقطه ایدانلود نشریه
218راهنمای ارزیابی پتانسیل روانگرایی خاک، پیامدها و روش های کاهش مخاطرات آندانلود نشریه
219راهنمای مطالعات رسوب گذاری و رسوب زدایی مخازن سدهادانلود نشریه
220راهنمای مطالعات ریخت شناسی رودخانه هادانلود نشریه
221راهنمای مطالعات رودخانه های مخروط افکنه ایدانلود نشریه
222دستورالعمل تقسیم بندی و کدگذاری حوضه های آبریز و محدوده های مطالعاتی در سطح گشوردانلود نشریه
223راهنمای انتخاب و محاسبه ظرفیت ماشین آلات و تجهیزات کارخانه های کانه آراییدانلود نشریه
224ضوابط ایمنی و بهداشتی کارکنان بهره بردار از شبکه و تصفیه خانه های فاضلاب (تجدید نظر اول)دانلود نشریه
225راهنمای برآورد خسارت مخزن در محدوده دریاچه سدهای مخزنیدانلود نشریه
226راهنمای بهره برداری و نگهداری از مخازن آب شهری (بازنگری اول)دانلود نشریه
227آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﯾﻤﻨﯽ ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﻋﻤﺮاﻧﯽدانلود نشریه
228ضوابط انجام آزمایش های کانه‌آرایی در مقیاس های آزمایشگاهی، پایه و پیشاهنگدانلود نشریه
229مشخصات فنی عمومی و اجرایی سیستم کابل کشی مخابراتی ژنریک ساختماندانلود نشریه
230دستورالعمل بررسی های اقتصادی طرح های توسعه منابع آب (بازنگری اول)دانلود نشریه
231راهنمای کاربرد ردیاب ها در بررسی نشت و فرار آب از مخزن و تکیه گاه های سددانلود نشریه
232فهرست خدمات طرح های آبرسانی مراحل «طراحی پایه و طراحی تفصیلی»دانلود نشریه
233فهرست خدمات تعیین حدبستر و حریم تالاب‌ها و دریاچه‌هادانلود نشریه
234ضوابط طراحی سامانه‌های آبیاری با لوله های کم‌فشاردانلود نشریه
235راهنمای جامع مطالعات طرح، بهره برداری و نگهداری سامانه پیش بینی و هشدار سیلدانلود نشریه
236راهنمای کاربرد مدل های ریاضی و فیزیکی درمطالعات مهندسی و ساماندهی رودخانهدانلود نشریه
237فونت های استاندارد (نشریات جدید) و فونت های غیر استاندارد (رفع اشکال در برخی نشریات)دانلود نشریه
238فونت های استاندارد (نشریات جدید) و فونت های غیر استاندارد (رفع اشکال در برخی نشریات)دانلود نشریه
239فهرست خدمات کارهای مهار سیلابدانلود نشریه
240مشخصات فنی عمومی و اجرایی پستها، خطوط فوق توزیع و انتقال معیارهای طراحی و مهندسی طرحهای جانمایی در پستهای فشار قویدانلود نشریه
241راهنمای کاربرد ژئوتکستایل در سازه‌های حفاظتی دریاییدانلود نشریه
242دستورالعمل طراحی و اجرای سیستم های نگهداری تونل های معدنیدانلود نشریه
243دستورالعمل تحلیل پایداری و پایدارسازی معادن روبازدانلود نشریه
244علائم استاندارد نقشه‌های زمین‌شناسیدانلود نشریه
245دستورالعمل اکتشاف ژئوشیمیایی بزرگ مقیاس رسوبات آبراهه‌ای (1:25،000)دانلود نشریه
246فهرست خدمات مراحل چهارگانه اکتشاف فلزات پایه (اکتشاف مس)دانلود نشریه
247دستورالعمل عمومی ارزیابی پیامدهای زیست محیطی طرح های سرمایه گذاری (تجدید نظر اول)دانلود نشریه
248راهنمای محاسبه قیمت تمام شده در فعالیتهای استخراج مواد معدنیدانلود نشریه
249دستورالعمل مطالعات مرمت و بازسازی و تهیه شناسنامه کاریزهای کشوردانلود نشریه
250راهنمای شناخت و بررسی عوامل موثر در آب به حساب نیامده و راهکارهای کاهش آندانلود نشریه
251راهنمای تعیین آب مورد نیاز اکوسیستم های آبیدانلود نشریه
252راهنمای بررسی اثر فعالیت‌های کشاورزی بر کمیت و کیفیت آب های سطحیدانلود نشریه
253راهنمای مطالعات ریخت‌شناسی دلتاهادانلود نشریه
254ضوابط زیست محیطی برداشت مصالح رودخانه ایدانلود نشریه
255مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقی ساختمان- جلد دوم: تاسیسات برقی جریان ضعیف (تجدید نظر اول)دانلود نشریه
256راهنمای تعیین ارزش اقتصادی آب برای مصارف کشاورزیدانلود نشریه
257راهنمای مدیریت بهره برداری و نگهداری از تاسیسات وتجهیزات هیدرومکانیکی سد و تاسیسات وابستهدانلود نشریه
258مبانی زیست‌محیطی طراحی برای طرح‌های تغذیه مصنوعیدانلود نشریه
259راهنمای طرح، اجرا و بهره برداری راه های جنگلی (تجدید نظر اول)دانلود نشریه
260راهنمای طرح، اجرا و بهره برداری راه های جنگلی دانلود نشریه
261مستندات و مبانی آیین نامه طراحی راهدارخانه هادانلود نشریه
262نقشه های همسان راهدارخانه ها در چهار اقلیم کشوردانلود نشریه
263آیین نامه طراحی راهدارخانه هادانلود نشریه
264استانداردها و توصیه‌های بین‌المللی جستجو و نجاتدانلود نشریه
265دستورالعمل تهیه نقشه های زمین شناسی- اکتشافی بزرگ مقیاس (مقیاس های 1:25,000 و 1:20,000) و رقومی کردن آن هادانلود نشریه
266آیین نامه روسازی آسفالتی راه های ایران - تجدید نظر اول- نشریه شماره 234دانلود نشریه
267راهنمای بهسازی لرزه ای پل هادانلود نشریه
268مقررات روشنایی در معادن دانلود نشریه
269راهنمای تهیه گزارش های طراحی معادندانلود نشریه
270فهرست خدمات مرحله ی طراحی پایه ی واحدهای فرآوری مواد معدنی دانلود نشریه
271دستورالعمل طراحی و اجرای سقف های تیرچه و بلوک -تیرچه های پیش ساخته خرپایی و تیرچه های فولادی با جان باز دانلود نشریه
272راهنمای روش های محاسبه آبشستگی موضعی دانلود نشریه
273راهنمای مطالعات کیفیت آب مخازن سدهای بزرگ دانلود نشریه
274دستورالعمل اجرایی پایش کیفیت آب مخازن پشت سدهادانلود نشریه
275دستورالعمل کاربرد روش های ردیابی در مطالعات آبخوان های آبرفتی دانلود نشریه
276راهنمای روش ها و شیوه های بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود و جزئیات اجراییدانلود نشریه
277مبانی، ضوابط و راهنمای اجرایی شناسگرهای ترافیکیدانلود نشریه
278دستورالعمل کاربرد روش های ردیابی در مطالعات کارست و سازندهای سخت نشریه شماره 546دانلود نشریه
279ضوابط طراحی فضاهای سبز شهری (تجدید نظر اول)دانلود نشریه
280مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقی ساختمان- جلد اول: تاسیسات برقی فشار ضعیف و فشار متوسط (تجدیدنظر دوم)دانلود نشریه
281راهنمای نگهداری سامان ههای زهکشی نشریه شماره 315دانلود نشریه
282شرح خدمات مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه یا مسیل دانلود نشریه
283دستورالعمل توزیع هوای فشرده در معادن دانلود نشریه
284ضوابط زیست محیطی استفاده مجدد از آب های برگشتی و پساب هادانلود نشریه
285فهرست خدمات مراحل چهارگانه ی اکتشاف سنگ آهندانلود نشریه
286دستورالعمل امداد و نجات در معادن دانلود نشریه
287دستورالعمل نظارت و کنترل فنی مطالعات خاکشناسی دانلود نشریه
288راهنمای مطالعات تعیین حریم سواحل دریاها، دریاچه ها، تالاب ها و خورها دانلود نشریه
289راهنمای پذیرش (Commissioning ) تاسیسات مکانیکی ساختمان (تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه متبوع) - شرح خدمات در دوره تهیه و اجرای طرحدانلود نشریه
290راهنمای مکان یابی واحدهای کانه آرایی و فرآوری دانلود نشریه
291راهنمای طراحی بنادر تفریحی و مسافری کوچک دانلود نشریه
292راهنمای طراحی بنادر تفریحی و مسافری کوچک دانلود نشریه
293راهنمای انتخاب نوع و موقعیت شیرآلات صنعت آب و بهره برداری از آنها دانلود نشریه
294راهنمای طراحی و اجرای سیستم های جداساز لرزه ای در ساختمان ها دانلود نشریه
295راهنمای بهره برداری و نگهداری نیروگاه های آبی سدهای بزرگ دانلود نشریه
296راهنمای ملاحظات زیست محیطی در فعالیت های اکتشافی معدندانلود نشریه
297دستورالعمل پایش کیفیت آب های سطحی (جاری) دانلود نشریه
298شرح خدمات همسان مطالعات طرح‌های احداث راه‌‌آهندانلود نشریه
299شرح خدمات همسان مطالعات طرح‌های بهسازی راه‌ دانلود نشریه
300شرح خدمات همسان مطالعات طرح‌های احداث راه‌ دانلود نشریه
301راهنمای طراحی، ساخت و نگهداری دیوارهای سیل بند دانلود نشریه
302راهنمای برآورد رواناب در طراحی شبکه های آبیاری و زهکشی دانلود نشریه
303راهنمای بهره برداری و نگهداری از شبکه های جمع آوری فاضلابدانلود نشریه
304راهنمای طراحی و بهره برداری تخلیه کننده عمقی مخازن سدها دانلود نشریه
305دستورالعمل ترابری در معادن دانلود نشریه
306علایم استاندارد نقشه های فرآوری مواد معدنی (کانه آرایی)دانلود نشریه
307راهنمای آبگیری از رودخانه و حفاظت آندانلود نشریه
308دستورالعمل ارزیابی لرزه ای تاسیسات نیروگاهدانلود نشریه
309دستورالعمل ارزیابی لرزه ای تاسیسات پست هادانلود نشریه
310راهنمای طراحی، ساخت و نگهداری آبشکن های رودخانه ای دانلود نشریه
311دستورالعمل پایش و ارزشیابی طرح های مدیریت منابع طبیعی و آبخیزداری دانلود نشریه
312دستورالعمل انتخاب و طراحی تجهیزات کنترل ضربه قوچ در تاسیسات آبرسانی شهری دانلود نشریه
313فهرست جزییات خدمات مطالعات مرمت و بازسازی و شرح خدمات تهیه شناسنامه کاریزهای کشوردانلود نشریه
314دستورالعمل احداث باغ در اراضی شیب دار دانلود نشریه
315فهرست وارسی گزارش توجیه طرحهای عمرانیدانلود نشریه
316مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم های کنترل و اتوماسیون در پست های فشار قوی جلد1دانلود نشریه
317مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم های کنترل و اتوماسیون در پست های فشار قوی (جلد اول) و (جلد دوم)دانلود نشریه
318مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- سیستم های کنترل و اتوماسیون در پست های فشار قوی (جلد اول) و (جلد دوم)دانلود نشریه
319مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- خازن های موازی در پست های فشار قوی (جلد اول) و (جلد دوم)دانلود نشریه
320مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- خازن های موازی در پست های فشار قوی (جلد اول) و (جلد دوم)دانلود نشریه
321مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- خازن های موازی در پست های فشار قوی (جلد اول) و (جلد دوم)دانلود نشریه
322مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- پی های تجهیزات در پست های فشار قویدانلود نشریه
323مشخصات فنی تاسیسات برق بیمارستان - (تجدید نظر اول)دانلود نشریه
324معرفی ماشین‌آلات عمرانیدانلود نشریه
325مدیریت ایمنی در کارگاههای عمرانیدانلود نشریه
326مدیریت نگهداری و تعمیرات ماشین‌آلات عمرانیدانلود نشریه
327مدیریت بهره‌برداری ماشین‌آلات عمرانیدانلود نشریه
328راهنمای مطالعات ظرفیت خودپالایی رودخانه‌هادانلود نشریه
329مبانی طراحی و راهنمای اجرای سازه های کنترل فرسایش- جلد دوم: دستورالعمل و ضوابط فنی طراحی و اجرای سکو بندی دانلود نشریه
330مبانی طراحی و راهنمای اجرای سازه های کنترل فرسایش- جلد سوم: دستورالعمل و ضوابط فنی طراحی و اجرای تراس بندی دانلود نشریه
331مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- طبقه بندی خاک در پست های فشار قویدانلود نشریه
332مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- دیزل ژنراتورهای اضطراری در پست های فشار قوی - نسخه انگلیسیدانلود نشریه
333مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- دیزل ژنراتورهای اضطراری در پست های فشار قوی - نسخه فارسی جلد اولدانلود نشریه
334مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- دیزل ژنراتورهای اضطراری در پست های فشار قوی - نسخه فارسی جلد دومدانلود نشریه
335مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- یراق آلات در پست های فشار قوی - نسخه فارسی(جلد اول)دانلود نشریه
336مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- یراق آلات در پست های فشار قوی - نسخه انگلیسیدانلود نشریه
337مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- یراق آلات در پست های فشار قوی - نسخه فارسی(جلد دوم)دانلود نشریه
338مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- برقگیرها در پست های فشار قوی - نسخه فارسی(جلد اول)دانلود نشریه
339مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- برقگیرها در پست های فشار قوی - نسخه انگلیسیدانلود نشریه
340مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- برقگیرها در پست های فشار قوی - نسخه فارسی(جلد دوم)دانلود نشریه
341مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- سیستم های حفاظتی در پست های فشار قوی - نسخه انگلیسیدانلود نشریه
342مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- سیستم های حفاظتی در پست های فشار قوی - نسخه فارسی(جلد اول)دانلود نشریه
343مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- سیستم های حفاظتی در پست های فشار قوی - نسخه فارسی(جلد دوم)دانلود نشریه
344طراحی بناهای درمانی ( 12) ( جلد یکم ) راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش مراقبت ویژه جراحی قلب CSICUدانلود نشریه
345طراحی بناهای درمانی ( 12) ( جلد دوم ) راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش مراقبت ویژه جراحی قلب CSICUدانلود نشریه
346طراحی بناهای درمانی ( 12) ( جلد سوم ) راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش مراقبت ویژه جراحی قلب CSICUدانلود نشریه
347آیین نامه سازه های فضاکار دانلود نشریه
348راهنمای برآورد ضریب زهکشی زیرزمینی در اراضی تحت آبیاری مناطق خشک و نیمه‌خشکدانلود نشریه
349معیارها و ضوابط فنی عملیات اکتشافی ژئوتکنیک سامانه‌های آبیاری و زهکشیدانلود نشریه
350راهنمای اندازه‌گیری و ثبت پارامترها درتصفیه‌خانه‌های فاضلاب و پردازش آندانلود نشریه
351شرح خدمات مهندسی مطالعات مرحله طراحی تفصیلی شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی (ثقلی)- (تجدید نظر اول)دانلود نشریه
352مبانی و ضوابط طراحی، تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری - جلد چهارم - سازه های آبی و جاده های دسترسی دانلود نشریه
353مبانی و ضوابط طراحی، تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری -جلد پنجم -یکپارچه سازی اراضیدانلود نشریه
354مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم های اعلام و اطفاء حریق در پست های فشار قوی - نسخه انگلیسیدانلود نشریه
355مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- سیستم های اعلام و اطفاء حریق در پست های فشار قوی - نسخه فارسیدانلود نشریه
356مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- ترانسفورماتورهای زمین- کمکی در پست های فشار قوی - نسخه انگلیسی(جلد اول)دانلود نشریه
357مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- ترانسفورماتورهای زمین- کمکی در پست های فشار قوی - نسخه فارسی(جلد اول)دانلود نشریه
358مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- ترانسفورماتورهای زمین- کمکی در پست های فشار قوی - نسخه انگلیسی(جلد دوم)دانلود نشریه
359مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- ترانسفورماتورهای زمین- کمکی در پست های فشار قوی - نسخه فارسی(جلد دوم)دانلود نشریه
360فهرست خدمات مطالعات مرحله توجیهی طرح‌های فاضلاب و آب‌های سطحیدانلود نشریه
361مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان- جلد اول (ویرایش سوم)دانلود نشریه
362مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان- جلد دوم (ویرایش دوم)دانلود نشریه
363مبانی و ضوابط طراحی، تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری، جلدسوم، زهکشیدانلود نشریه
364مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- سوئیچگیرهای فشار متوسط در پست‌های فشار قوی - نسخه فارسی(جلد اول)دانلود نشریه
365مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- سوئیچگیرهای فشار متوسط در پست‌های فشار قوی - نسخه انگلیسیدانلود نشریه
366مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- سوئیچگیرهای فشار متوسط در پست‌های فشار قوی - نسخه فارسی(جلد دوم)دانلود نشریه
367مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال تجهیزات کوپلینگ در پست‌های فشار قوی - نسخه انگلیسیدانلود نشریه
368مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال تجهیزات کوپلینگ در پست‌های فشار قوی - نسخه فارسیدانلود نشریه
369مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال راکتورهای موازی در پست‌های فشار قوی - نسخه انگلیسیدانلود نشریه
370مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال راکتورهای موازی در پست‌های فشار قوی - نسخه فارسی(جلد اول)دانلود نشریه
371مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال راکتورهای موازی در پست‌های فشار قوی - نسخه فارسی(جلد دوم)دانلود نشریه
372مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- سیستم حفاظت از برخورد مستقیم صاعقه در پست های فشار قوی - نسخه انگلیسیدانلود نشریه
373مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- سیستم حفاظت از برخورد مستقیم صاعقه در پست های فشار قوی - نسخه فارسیدانلود نشریه
374طراحی بناهای درمانی (11) ( جلد یکم ) راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش اعمال جراحی قلب باز دانلود نشریه
375طراحی بناهای درمانی ( 11) ( جلد دوم ) راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش اعمال جراحی قلب باز دانلود نشریه
376طراحی بناهای درمانی ( 11) ( جلد سوم ) راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش اعمال جراحی قلب باز دانلود نشریه
377مبانی و ضوابط طراحی، تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری، جلد دوم، آبیاری دانلود نشریه
378مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- روش های جلوگیری از خوردگی در پست های فشار قوی - نسخه انگلیسیدانلود نشریه
379مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- روش های جلوگیری از خوردگی در پست های فشار قوی - نسخه فارسیدانلود نشریه
380ضوابط طراحی هیدرولیکی شیب‌شکن‌ها، تندآب‌ها و تاسیسات پایانه‌ای استهلاک انرژی در شبکه‌های آبیاری و زهکشیدانلود نشریه
381دستورالعمل نگارش (تایپ) و آماده سازی نشریهدانلود نشریه
382راهنمای طراحی و اجرای بتن غلتکی در روسازی راههای کشور دانلود نشریه
383راهنمای راهبری و نگهداری تاسیسات مکانیکی ساختمان (تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع ) - شرح خدمات در دوره تهیه و اجرای طرحدانلود نشریه
384راهنمای طراحی تلمبه خانه های آبدانلود نشریه
385راهنمای مطالعات طرح‌های استفاده از فاضلاب‌های تصفیه‌شده شهری و روستاییدانلود نشریه
386مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- هماهنگی عایقی در پست های فشار قویدانلود نشریه
387مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- هماهنگی عایقی در پست های فشار قویدانلود نشریه
388تفسیر دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجوددانلود نشریه
389مبانی و ضوابط توسعه گلخانه‌ها - مبانی و ضوابط طراحیدانلود نشریه
390مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - یراق آلات خطوط هوایی انتقال نیرو - نسخه فارسی(بخشنامه گروه دوم- جلد اول)دانلود نشریه
391مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - یراق آلات خطوط هوایی انتقال نیرو - نسخه انگلیسی جلد اولدانلود نشریه
392مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - یراق آلات خطوط هوایی انتقال نیرو - نسخه انگلیسی جلد دومدانلود نشریه
393مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - یراق آلات خطوط هوایی انتقال نیرو - نسخه فارسی(بخشنامه گروه دوم- جلد دوم)دانلود نشریه
394دستورالعمل انجام مطالعات خاک‌شناسیدانلود نشریه
395دستورالعمل تجزیه های آزمایشگاهی نمونه های خاک و آب نشریه شماره 467دانلود نشریه
396دستورالعمل و مقررات اجرایی گلخانه ها (نظام گلخانه ای کشور)دانلود نشریه
397مبانی و ضوابط طراحی، تجهیز و نوسازی زمین‌های شالیزاری - جلد اول: کلیاتدانلود نشریه
398راهنمای طراحی هیدرولیکی تصفیه خانه های آبدانلود نشریه
399مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - مشخصات فنی و عمومی در پست‌های فشار قوی - نسخه انگلیسیدانلود نشریه
400مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - مشخصات فنی و عمومی در پست‌های فشار قوی - نسخه فارسیدانلود نشریه
401مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - ثبات وقایع و خطا در پست‌های فشار قوی - نسخه انگلیسیدانلود نشریه
402مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - ثبات وقایع و خطا در پست‌های فشار قوی - نسخه فارسیدانلود نشریه
403مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - سیستم‌های سرمایش و گرمایش و تهویه متبوع در پست‌های فشار قوی - نسخه فارسیدانلود نشریه
404مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - سیستم‌های سرمایش و گرمایش و تهویه متبوع در پست‌های فشار قوی - نسخه انگلیسیدانلود نشریه
405مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - سیستم‌های اینترتریپ و اینترلاک در پست‌های فشار قوی - نسخه فارسیدانلود نشریه
406مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - سیستم‌های اینترتریپ و اینترلاک در پست‌های فشار قوی - نسخه انگلیسیدانلود نشریه
407مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - شینه‌بندی و آرایش تک خطی در پست‌های فشار قوی - نسخه فارسیدانلود نشریه
408مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - شینه‌بندی و آرایش تک خطی در پست‌های فشار قوی - نسخه انگلیسیدانلود نشریه
409مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - پایه‌های خطوط هوایی انتقال نیرو - نسخه فارسی(بخشنامه گروه دوم - جلد اول)دانلود نشریه
410مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - پایه‌های خطوط هوایی انتقال نیرو - نسخه انگلیسی(جلد اول)دانلود نشریه
411مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - پایه‌های خطوط هوایی انتقال نیرو - نسخه انگلیسی(جلد دوم)دانلود نشریه
412مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - پایه‌های خطوط هوایی انتقال نیرو - نسخه فارسی(بخشنامه گروه دوم - جلد دوم)دانلود نشریه
413مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - نقشه‌برداری خطوط انتقال نیرو - نسخه انگلیسیدانلود نشریه
414مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - نقشه‌برداری خطوط انتقال نیرو - نسخه فارسیدانلود نشریه
415مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - سیستم حفاظت از صاعقه در خطوط هوایی انتقال نیرو - نسخه فارسی(بخشنامه گروه دوم - جلد اول)دانلود نشریه
416مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - سیستم حفاظت از صاعقه در خطوط هوایی انتقال نیرو - نسخه انگلیسی(جلد اول)دانلود نشریه
417مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - سیستم حفاظت از صاعقه در خطوط هوایی انتقال نیرو - نسخه انگلیسی(جلد دوم)دانلود نشریه
418مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - سیستم حفاظت از صاعقه در خطوط هوایی انتقال نیرو - نسخه فارسی(بخشنامه گروه دوم - جلد دوم)دانلود نشریه
419مبانی طراحی و راهنمای اجرای سازه های کنترل فرسایش جلد چهارم تعاریف و علائم استاندارد در نقشه های اجرایی آبخیزداری دانلود نشریه
420نقشه های جزئیات اجرایی تیپ تاسیسات الکتریکی ساختمان - فایل های اتوکددانلود نشریه
421نقشه های جزئیات اجرایی تیپ تاسیسات الکتریکی ساختمان - نسخه انگلیسیدانلود نشریه
422نقشه های جزئیات اجرایی تیپ تاسیسات الکتریکی ساختمان - نسخه فارسیدانلود نشریه
423مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - سیستم زمین در پست‌های فشار قوی - نسخه انگلیسی(جلد اول)دانلود نشریه
424مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - سیستم زمین در پست‌های فشار قوی - نسخه فارس(بخشنامه گروه سوم - جلد اول)دانلود نشریه
425مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - سیستم زمین در پست‌های فشار قوی - نسخه انگلیسی(جلد دوم)دانلود نشریه
426مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - سیستم زمین در پست‌های فشار قوی - نسخه فارسی (بخشنامه گروه سوم - جلد دوم)دانلود نشریه
427مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم تغذیه متناوب پست‌های فشار قوی (LVAC) - نسخه انگلیس(جلد اول)دانلود نشریه
428مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم تغذیه متناوب پست‌های فشار قوی (LVAC) - نسخه فارسی(بخشنامه گروه سوم - جلد اول)دانلود نشریه
429مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم تغذیه متناوب پست‌های فشار قوی (LVAC) - نسخه انگلیسی(جلد دوم)دانلود نشریه
430مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم تغذیه متناوب پست‌های فشار قوی (LVAC) - نسخه فارسی(بخشنامه گروه سوم - جلد دوم)دانلود نشریه
431مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - موج‌گیرها در پست‌های فشار قوی - نسخه انگلیسی(جلد اول)دانلود نشریه
432مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - موج‌گیرها در پست‌های فشار قوی - نسخه فارسی(بخشنامه گروه سوم - جلد اول)دانلود نشریه
433مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - موج‌گیرها در پست‌های فشار قوی - نسخه فارسی(بخشنامه گروه سوم - جلد دوم)دانلود نشریه
434مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - موج‌گیرها در پست‌های فشار قوی - نسخه انگلیسی(جلد دوم)دانلود نشریه
435راهنمای طبقه‌بندی کیفیت آب خام، پساب‌ها وآب‌های برگشتی برای مصارف صنعتی و تفرجیدانلود نشریه
436راهنمای اکتشاف، استخراج و فرآوری سنگ‌های تزیینی و نمادانلود نشریه
437فهرست خدمات مطالعات طرح‌های استفاده از فاضلاب‌های تصفیه‌شده شهری و روستایی (تصفیه‌خانه‌های در دست ساخت و در حال بهره‌برداری)دانلود نشریه
438مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان (جلد ششم) نقشه‌های جزئیات- قسمت دومدانلود نشریه
439موافقت نامه ساخت- بهر ه‌برداری- واگذاری Build – Operate – Transfer (BOT) دانلود نشریه
440مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - ترکیب بارگزاری نیروها بر سازه‌های پست‌های فشار قوی - نسخه فارسیدانلود نشریه
441مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - ترکیب بارگزاری نیروها بر سازه‌های پست‌های فشار قوی - نسخه انگلیسیدانلود نشریه
442آیین‌نامه طرح پل‌های راه و راه‌آهن در برابر زلزلهدانلود نشریه
443آیین نامه طرح و محاسبه پل های بتن آرمهدانلود نشریه
444راهنمای کاربردی دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود- ساختمان های فولادیدانلود نشریه
445راهنمای کاربردی دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود- ساختمان های بتنیدانلود نشریه
446راهنمای کاربردی دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود- ساختمان‌های بناییدانلود نشریه
447تعاریف و مفاهیم در فعالیت‌های معدنی- واژه‌ها و اصطلاحات پایه فرآوری مواد معدنیدانلود نشریه
448دستورالعمل ارزیابی لرزه‌ای سریع ساختمان‌های موجوددانلود نشریه
449دستورالعمل تهیه نقشه‌های استخراجی معدندانلود نشریه
450دستورالعمل های همسان نقشه برداری - جلد هفتم: ابنگاریدانلود نشریه
451مقررات فنی مواد منفجره و آتشباری در معادندانلود نشریه
452مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- طبقه بندی شرایط اقلیمی و محیطیدانلود نشریه
453مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم روشنایی پست‌های فشار قوی دانلود نشریه
454مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم روشنایی پست‌های فشار قویدانلود نشریه
455مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال کابل در پست های فشار قوی - نسخه فارسی(بخشنامه گروه سوم - جلد اول)دانلود نشریه
456مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال کابل در پست های فشار قوی - نسخه انگلیسیدانلود نشریه
457مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال کابل در پست های فشار قوی - نسخه فارسی(بخشنامه گروه سوم - جلد دوم)دانلود نشریه
458مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سازه های پست های فشار قویدانلود نشریه
459مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال راهنمای طراحی و مهندسی محوطه سازی پست های فشار قویدانلود نشریه
460مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- شینه و هادی ها در پست های فشار قویدانلود نشریه
461مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- شینه و هادی ها در پست های فشار قویدانلود نشریه
462مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- شینه و هادی ها در پست های فشار قویدانلود نشریه
463مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- شینه و هادی ها در پست های فشار قویدانلود نشریه
464ضوابط و دستورالعمل‌های فنی مرتع-دستورالعمل اصلاح مراتع با استفاده از روش‌های ذخیره نزولات آسمانیدانلود نشریه
465مبانی طراحی و راهنمای اجرای سازه های کنترل فرسایش-جلد اول-مبانی طراحی و راهنمای اجرای بانکت بندی - نشریه شماره 1-450دانلود نشریه
466دستورالعمل طراحی ، اجرا و نگهداری سازه های کنترل سیل و رسوب (بندهای اصلاحی) نشریه شماره 416دانلود نشریه
467مبانی طراحی سازه های کنترل فرسایش در رودخانه ها و آبراهه‌ها نشریه شماره 417دانلود نشریه
468مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال ترانسفورماتورهای قدرت در پست های فشار قوی (جلد اول)- نشریه شماره 1-437دانلود نشریه
469مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال ترانسفورماتورهای قدرت در پست های فشار قوی (جلد اول)- نشریه شماره 1-437دانلود نشریه
470مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال ترانسفورماتورهای قدرت در پست های فشار قوی (جلد دوم)- نشریه شماره 1-437دانلود نشریه
471دستورالعمل رده بندی ذخایر معدنی- نشریه شماره 379دانلود نشریه
472ضوابط و دستورالعمل‌های فنی مرتع-دستورالعمل فنی مرتع کاری- نشریه شماره 422دانلود نشریه
473ضوابط و دستورالعمل‌های فنی مرتع - دستورالعمل تبدیل دیمزارهای کم بازده و پر شیب به مراتع دست کاشت- نشریه شماره 418دانلود نشریه
474ضوابط و دستورالعمل‌های فنی مرتع-دستورالعمل کودپاشی در مرتع- نشریه شماره 420دانلود نشریه
475ضوابط و دستورالعمل‌های فنی مرتع-دستورالعمل فنی مدیریت چرا و قرق- نشریه شماره 421دانلود نشریه
476مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - هادی‌های خطوط انتقال نیرو (جلد اول)- نشریه شماره 1-427دانلود نشریه
477مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - هادی‌های خطوط انتقال نیرو (جلد اول)- نشریه شماره 1-427دانلود نشریه
478مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - هادی‌های خطوط انتقال نیرو (جلد دوم)- نشریه شماره 2-427دانلود نشریه
479مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - هادی‌های خطوط انتقال نیرو (جلد دوم)- نشریه شماره 2-427دانلود نشریه
480مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - ترانسفورماتورهای ولتاژ در پست‌های فشارقوی (جلداول)- نشریه 1-408دانلود نشریه
481مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - ترانسفورماتورهای ولتاژ در پست‌های فشارقوی (جلداول)- نشریه 1-408دانلود نشریه
482مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - ترانسفورماتورهای ولتاژ در پست‌های فشارقوی (جلد دوم)- نشریه 2-408دانلود نشریه
483مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - ترانسفورماتورهای ولتاژ در پست‌های فشارقوی (جلد دوم)- نشریه 2-408دانلود نشریه
484مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- فونداسیون برجهای خطوط انتقال نیرو - نشریه شماره 431دانلود نشریه
485مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال فونداسیون برجهای خطوط انتقال نیرو - نسخه انگلیسیدانلود نشریه
486مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم تغذیه داخلی LVDC در پست‌های فشار قوی (جلد اول)- نشریه شماره 1-432دانلود نشریه
487مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم تغذیه داخلی LVDC در پست‌های فشار قوی (جلد اول)- نشریه شماره 1-432دانلود نشریه
488مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم تغذیه داخلی LVDC در پست‌های فشار قوی (جلد دوم)- نشریه شماره 2-432دانلود نشریه
489شرح خدمات مرحله توجیهی مطالعات آبخیزداری- نشریه شماره 396دانلود نشریه
490مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال و تیغه زمین در پست های فشار قوی (جلد اول)- نشریه شماره 1-407دانلود نشریه
491مشخصات فنی عمومی و اجرایی سکسیونر و تیغه زمین در پست‌های فشارقوی - نسخه انگلیسیدانلود نشریه
492مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سکسیونر و تیغه زمین در پست‌های فشار قوی (جلد دوم)دانلود نشریه
493مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم زمین خطوط انتقال - نشریه شماره 409دانلود نشریه
494مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم زمین خطوط انتقال - نشریه شماره 409دانلود نشریه
495مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - مقره‌های خطوط انتقال نیرو (جلد اول)- نشریه شماره 1-426دانلود نشریه
496مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - مقره‌های خطوط انتقال نیرو (جلد اول)- نشریه شماره 1-426دانلود نشریه
497مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - مقره‌های خطوط انتقال نیرو (جلد دوم)- نشریه شماره 2-426دانلود نشریه
498مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - مقره‌های خطوط انتقال نیرو (جلد دوم)- نشریه شماره 2-426دانلود نشریه
499مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - ترانسفورماتورهای جریان در پست های فشار قوی -نشریه شماره 1-428دانلود نشریه
500مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - ترانسفورماتورهای جریان در پست های فشار قوی -نشریه شماره 1-428دانلود نشریه
501مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - ترانسفورماتورهای جریان در پست های فشار قوی -نشریه شماره 2-428دانلود نشریه
502مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - ترانسفورماتورهای جریان در پست های فشار قوی -نشریه شماره 2-428دانلود نشریه
503مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال مقره های پست‌های فشار قوی (جلد اول)- نشریه شماره 1-429دانلود نشریه
504مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال مقره های پست‌های فشار قوی (جلد اول)- نشریه شماره 1-429دانلود نشریه
505مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال مقره های پست‌های فشار قوی (جلد دوم)- نشریه شماره 2-429دانلود نشریه
506راهنمای تهیه اطلاعات نظارتی پروژه‌های عمرانی استانیدانلود نشریه
507مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - انتخاب محل پست - نشریه شماره 430دانلود نشریه
508مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - انتخاب محل پست - نشریه شماره 430دانلود نشریه
509شرح خدمات مطالعات خاکشناسی (تفصیلی دقیق، تفصیلی، نیمه تفصیلی، اجمالی)- نشریه شماره 425دانلود نشریه
510طراحی بناهای درمانی (10) - جلد یکم: راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش کاتتریزاسیون قلب- نشریه شماره 10-287دانلود نشریه
511طراحی بناهای درمانی (10) - جلد دوم: راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش کاتتریزاسیون قلب- نشریه شماره 10-287دانلود نشریه
512طراحی بناهای درمانی (10) - جلد سوم: راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش کاتتریزاسیون قلب- نشریه شماره 10-287دانلود نشریه
513راهنمای تهیه‌ شناسنامه‌ غار- نشریه شماره 397دانلود نشریه
514راهنمای طراحی هیدرولیکی تصفیه خانه های فاضلاب- نشریه شماره 405دانلود نشریه
515راهنمای ارزیابی عملکرد سامانه‌های زهکشی زیرزمینی- نشریه شماره 381دانلود نشریه
516راهنمای نصب انشعابات فاضلاب ابنیه- نشریه شماره 382دانلود نشریه
517نقشه‌های همسان پل‌ها و عرشه پل‌های راه‌آهن دهانه 10 تا 25 متردانلود نشریه
518نقشه‌های همسان پل‌های راهدانلود نشریه
519دستورالعمل طراحی پل های فولادی- نشریه شماره 395دانلود نشریه
520راهنمای طراحی تلمبه خانه های فاضلاب- نشریه شماره 347دانلود نشریه
521راهنمای مطالعات فرسایش و رسوب در ساماندهی رودخانه ها- نشریه شماره 383دانلود نشریه
522اختصاص فضای مناسب به نمازخانه در طرح‌های عمرانی- نشریه شماره 89666دانلود نشریه
523مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - مسیریابی خطوط انتقال نیرو - نشریه شماره 401دانلود نشریه
524مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - مسیریابی خطوط انتقال نیرو -نشریه شماره 401- نسخه انگلیسیدانلود نشریه
525مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - طراحی عمومی خطوط نیرو - نشریه شماره 402دانلود نشریه
526مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - طراحی عمومی خطوط نیرو - نشریه شماره 402- نسخه انگلیسیدانلود نشریه
527مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - کلید قدرت در پست‌های فشار قوی (جلد اول)- نشریه شماره 1-403دانلود نشریه
528مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - کلید قدرت در پست‌های فشار قوی (جلد اول)- نشریه شماره 1-403- نسخه انگلیسیدانلود نشریه
529مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - کلید قدرت در پست‌های فشار قوی (جلد دوم)- نشریه شماره 2-403- نسخه انگلیسیدانلود نشریه
530مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - کلید قدرت در پست‌های فشار قوی (جلد دوم)- نشریه شماره 2-403دانلود نشریه
531مشخصات فنی عمومی و اجرایی خطوط فوق توزیع و انتقال- زمین شناسی خطوط انتقال نیروی برق- نشریه شماره 404دانلود نشریه
532فهرست خدمات مطالعات بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود (تجدید نظر اول)- نشریه شماره 251دانلود نشریه
533معیارهای فنی طراحی پایانه‌های مسافری جاده‌ای- نشریه شماره 352دانلود نشریه
534آیین نامه طرح و محاسبه سازه های بتنی پیش ساخته- نشریه شماره 388- (بخش الحاقی به آیین نامه بتن ایران "آبا")دانلود نشریه
535ضوابط و مبانی طراحی انبارهای فنی چند منظوره- نشریه شماره 392دانلود نشریه
536دستورالعمل طراحی و نظارت بر روسازی راه‌آهن سریع‌السیر- نشریه شماره 394دانلود نشریه
537دستورالعمل طراحی، ساخت و اجرای سیستم های پانل پیش ساخته سبک سه بعدی- نشریه شماره 385دانلود نشریه
538راهنمای طراحی روسازی بنادر- نشریه شماره 391دانلود نشریه
539فهرست خدمات مطالعات بهسازی لرزه‌ای سامانه‌های آبرسانی شهری موجود- نشریه شماره 365دانلود نشریه
540شناسنامه فنی پل‌ها- نشریه شماره 367دانلود نشریه
541راهنمای انجام مطالعات خدمات جنبی در پروژه‌های بهسازی لرزه‌ای- نشریه شماره 390دانلود نشریه
542راهنمای تهیه گزارش توجیه طرح های راهسازیدانلود نشریه
543مراحل مختلف اکتشاف زغال سنگ- نشریه شماره 351دانلود نشریه
544دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های بنایی غیرمسلح موجود- نشریه شماره 376دانلود نشریه
545دستورالعمل های همسان نقشه برداری - جلد اول: ژئودزی و ترازیابی- نشریه شماره 1-119دانلود نشریه
546دستورالعمل های همسان نقشه برداری - جلد دوم: نقشه برداری هوایی (کلیات)- نشریه شماره 2-119دانلود نشریه
547دستورالعمل های همسان نقشه برداری - جلد سوم: سیستم اطلاعات مکانی (کلیات)- نشریه شماره 3-119دانلود نشریه
548دستورالعمل های همسان نقشه برداری - جلد چهارم: کارتوگرافی (کلیات)- نشریه شماره 4-119دانلود نشریه
549دستورالعمل های همسان نقشه برداری - جلد پنجم: میکروژئودزی- نشریه شماره 5-119دانلود نشریه
550دستورالعمل های همسان نقشه برداری - جلد ششم: داده های شبکه ای و تصویری- نشریه شماره 6-119دانلود نشریه
551راهنمای نگهداری از علایم و تجهیزات ایمنی راه- نشریه شماره 370دانلود نشریه
552مشخصات فنی، عمومی و اجرایی خطوط توزیع هوایی و کابلی فشار متوسط و ضعیف- نشریه شماره 374دانلود نشریه
553مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست های توزیع هوایی و زمینی 20 و 33 کیلوولت- نشریه شماره 375دانلود نشریه
554ضوابط احداث تونل مشترک تاسیسات شهری- نشریه شماره 369دانلود نشریه
555ضوابط انتخاب و طراحی مزرعه آزمایشی زهکشی زیرزمینی- نشریه شماره 348دانلود نشریه
556راهنمای عملیات صحرایی نمونه برداری مواد رسوبی رودخانه ها و مخازن سدها- نشریه شماره 349دانلود نشریه
557ضوابط عمومی و دستورالعمل ایجاد پایگاه اطلاعات جغرافیایی (GIS) برای کاربردهای مطالعاتی بخش کشاورزی و منابع طبیعی- نشریه شماره 357دانلود نشریه
558ضوابط طراحی سازه های اتصال و تخلیه زهکش های روباز- نشریه شماره 358دانلود نشریه
559راهنمای کاربرد مدل های تجربی و نظری آبشویی نمک های خاک های شور- نشریه شماره 359دانلود نشریه
560راهنمای طراحی و انتخاب مواد و مصالح برای زهکش های زیرزمینی- نشریه شماره 368دانلود نشریه
561راهنمای طراحی روسازی فرودگاه- نشریه شماره 353دانلود نشریه
562دستورالعمل نظارت بر اجرای روسازی راه آهن- نشریه شماره 355دانلود نشریه
563ضوابط و دستورالعمل پردازش رقومی تصاویر ماهواره ای +ETM در استخراج نقشه کاربری و پوشش اراضی مطالعات ساماندهی دشتدانلود نشریه
564دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود- نشریه شماره 360دانلود نشریه
565مجموعه مقالات همایش آشنایی با تکنولوژی‌های نوین بهسازی لرزه‌ایدانلود نشریه
566مقررات تهویه معدن- نشریه شماره 350دانلود نشریه
567راهنمای طراحی و ضوابط اجرایی بهسازی ساختمان های بتنی موجود با استفاده از مصالح تقویتی FRP- نشریه شماره 345دانلود نشریه
568آیین نامه سازه های بتنی حجیم (بخش الحاقی به آیین نامه بتن ایران "آبا")- نشریه شماره 344دانلود نشریه
569دستورالعمل ساخت و اجرای بتن در کارگاه- نشریه شماره 327دانلود نشریه
570مشخصات فنی اجرائی بازیافت گرم آسفالت- نشریه شماره 341دانلود نشریه
571ضوابط طراحی ساختمان های با اتصال خرجینی- نشریه شماره 324دانلود نشریه
572ضوابط طرح و محاسبه ساختمان های صنعتی فولادی- نشریه شماره 325دانلود نشریه
573راهکار کاهش نوفه ترافیک برای ساختمان های حواشی بزرگراه های شهری- نشریه شماره 342دانلود نشریه
574راهنمای طراحی آکوستیکی فضاهای آموزشی- نشریه شماره 343دانلود نشریه
575آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد نهم: سکوهای دریایی- نشریه شماره 9-300دانلود نشریه
576آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد دهم: ملاحظات زیست‌محیطی بنادر- نشریه شماره 10-300دانلود نشریه
577آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد یازدهم: سازه و تجهیزات تعمیر شناور- نشریه شماره 11-300دانلود نشریه
578مشخصات فنی اجرائی بازیافت سرد آسفالت- نشریه شماره 339دانلود نشریه
579آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد اول: ملاحظات محیطی و بارگذاری- نشریه شماره 1-300دانلود نشریه
580آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد دوم: مصالح- نشریه شماره 2-300دانلود نشریه
581آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد سوم: مکانیک خاک و پی- نشریه شماره 3-300دانلود نشریه
582آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد چهارم: اصول و مبانی مطالعات و طراحی بنادر- نشریه شماره 4-300دانلود نشریه
583آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد پنجم: موج‌شکن‌ها و سازه‌های حفاظتی- نشریه شماره 5-300دانلود نشریه
584آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد هفتم: آبراهه و حوضچه- نشریه شماره 7-300دانلود نشریه
585آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد هشتم: تسهیلات و تجهیزات بهره‌برداری و پشتیبانی بنادر- نشریه شماره 8-300دانلود نشریه
586مبانی و ضوابط طراحی تجهیز و نوسازی اراضی خشکه زاری (آبیاری ثقلی) جلد یکم: کلیات، تعاریف و مفاهیم پایه- نشریه شماره 1-346دانلود نشریه
587مبانی و ضوابط طراحی تجهیز و نوسازی اراضی خشکه زاری (آبیاری ثقلی) جلد دوم: ضوابط و مبانی آبیاری و تسطیح اراضی کشاورزی- نشریه شماره 2-346دانلود نشریه
588مبانی و ضوابط طراحی تجهیز و نوسازی اراضی خشکه زاری (آبیاری ثقلی) جلد سوم: زهکشی- نشریه شماره 3-346دانلود نشریه
589مبانی و ضوابط طراحی تجهیز و نوسازی اراضی خشکه زاری (آبیاری ثقلی) جلد چهارم: سازه های آبی و جاده های دسترسی- نشریه شماره 4-346دانلود نشریه
590مبانی و ضوابط طراحی تجهیز و نوسازی اراضی خشکه زاری (آبیاری ثقلی) جلد پنجم: یکپارچه سازی اراضی کشاورزی- نشریه شماره 5-346دانلود نشریه
591فهرست جزییات خدمات ساماندهی و تجهیز و نوسازی اراضی تحت پوشش تعاونی های تولید روستایی- نشریه شماره 299دانلود نشریه
592ضوابط و معیارهای طرح و اجرای سیلوهای بتنی گندم معیارهای نظارت فنی و تحویل موقت سیلو- نشریه شماره 4-235دانلود نشریه
593مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان - جلد ششم: نقشه های جزییات (قسمت اول)- نشریه شماره 6-128دانلود نشریه
594دستورالعمل ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های آب و فاضلاب در مرحله اجمالی- نشریه شماره 323دانلود نشریه
595دستورالعمل ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های آب و فاضلاب در مرحله تفصیلی- نشریه شماره 338دانلود نشریه
596راهنمای بهره برداری هیدرولیکی از مخزن سدهای بزرگ- نشریه شماره 335دانلود نشریه
597راهنمای برداشت مصالح رودخانه ای- نشریه شماره 336دانلود نشریه
598ضوابط طراحی هیدرولیکی ساختمان های حفاظتی و تقاطعی، تبدیل و ایمنی و ساختمان های حفاظت در مقابل فرسایش سامانه های آبیاری- نشریه شماره 337دانلود نشریه
599آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد ششم: سازه و تجهیزات پهلوگیری- نشریه شماره 6-300دانلود نشریه
600نظام نظارت و ارزیابی طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ایدانلود نشریه
601شرح خدمات توجیه فنی و اقتصادی-اجتماعی سامانه های آبیاری تحت فشار (در سه سطح الف-ب-پ)دانلود نشریه
602روش نامه مطالعات توجیه فنی، اقتصادی-اجتماعی و زیست محیطی سامانه های آبیاری تحت فشار- نشریه شماره 334دانلود نشریه
603دستورالعمل آماربرداری از منابع آب - وسایل و روش های اندازه گیری- نشریه شماره 330دانلود نشریه
604ضوابط طراحی هیدرولیکی سیفون ها و آبگذر زیر جاده- نشریه شماره 321دانلود نشریه
605فهرست خدمات ارزیابی عملکرد سامانه های زهکشی زیرزمینی- نشریه شماره 320دانلود نشریه
606تعاریف و مفاهیم در فعالیت های معدنی؛ واژه ها و اصطلاحات پایه اکتشافات معدنی- نشریه شماره 328دانلود نشریه
607فهرست خدمات مهندسی مطالعات بهره برداری و نگهداری از سامانه های آبیاری و زهکشی در حال بهره برداری- نشریه شماره 313دانلود نشریه
608ضوابط طراحی هیدرولیکی ایستگاه های پمپاژ شبکه های آبیاری و زهکشی- نشریه شماره 317دانلود نشریه
609دستورالعمل کنترل کیفیت در تصفیه خانه های آب- نشریه شماره 318دانلود نشریه
610ضوابط طراحی تعیین فاصله و عمق زهکش های زیرزمینی- نشریه شماره 319دانلود نشریه
611دستورالعمل تعیین هدایت هیدرولیک خاک به روش های مختلف- نشریه شماره 322دانلود نشریه
612فهرست خدمات مطالعات برداشت مصالح رودخانه ای- نشریه شماره 329دانلود نشریه
613تعاریف و مفاهیم در فعالیت های معدنی وا‍ژه ها و اصطلاحات پایه استخراج معدنی- نشریه شماره 340دانلود نشریه
614راهنمای تشخیص اثرهای اقتصادی، اجتماعی، ارزش گذاری و توجیه اقتصادی طرح های توسعه منابع آب- نشریه شماره 331دانلود نشریه
615مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان ها - جلد پنجم: لوله های ترموپلاستیک- نشریه شماره 5-128دانلود نشریه
616دستورالعمل ارزشیابی گزارش توجیهی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای- نشریه شماره دانلود نشریه
617آیین نامه ایمنی راه ها (ایمنی راه و حریم)- نشریه شماره 1-267دانلود نشریه
618آیین نامه ایمنی راه ها (ایمنی ابنیه فنی)- نشریه شماره 2-267دانلود نشریه
619آیین نامه ایمنی راه ها (تجهیزات ایمنی راه)- نشریه شماره 4-267دانلود نشریه
620آیین نامه ایمنی راه ها (تاسیسات ایمنی راه)- نشریه شماره 5-267دانلود نشریه
621آیین نامه ایمنی راه ها (ایمنی بهره برداری)- نشریه شماره 6-267دانلود نشریه
622آیین نامه ایمنی راه ها (ایمنی در عملیات اجرایی)- نشریه شماره 7-267دانلود نشریه
623مشخصات فنی عمومی روسازی راه آهن- نشریه شماره 301دانلود نشریه
624آماده سازی و تمیزکاری سطوح فلزی جهت اجرای پوشش- نشریه شماره 306دانلود نشریه
625راهنمای پهنه بندی سیل و تعیین حد بستر و حریم رودخانه- نشریه شماره 307دانلود نشریه
626راهنمای طراحی دیوارهای حائل- نشریه شماره 308دانلود نشریه
627راهنمای طراحی سازه ای تونل های آب بر- نشریه شماره 309دانلود نشریه
628راهنمای حفاظت کاتدی خطوط لوله و سازه های فولادی- نشریه شماره 311دانلود نشریه
629راهنمای تعیین دوره بازگشت سیلاب طراحی برای کارهای مهندسی رودخانه- نشریه شماره 316دانلود نشریه
630راهنمای اجرای سقفهای تیرچه و بلوک- مشخصات فنی عمومی و جزئیات اجرایی-کنترل کیفیت -نشریه شماره 82دانلود نشریه
631طراحی بناهای درمانی(5) - جلد یکم: راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش مراقبت ویژه نوزادان NICU- نشریه شماره 5-287دانلود نشریه
632طراحی بناهای درمانی(5) - جلد دوم: راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش مراقبت ویژه نوزادان NICU- نشریه شماره 5-287دانلود نشریه
633طراحی بناهای درمانی(5) - جلد سوم: راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش مراقبت ویژه نوزادان NICU- نشریه شماره 5-287دانلود نشریه
634دستورالعمل مطالعات هیدرولیکی و آبشستگی پل- نشریه شماره 302دانلود نشریه
635طراحی بناهای درمانی(3) - جلد اول: راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش اعمال زایمان- نشریه شماره 3-287دانلود نشریه
636طراحی بناهای درمانی(3) - جلد دوم: راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش اعمال زایمان- نشریه شماره 3-287دانلود نشریه
637طراحی بناهای درمانی(3) - جلد سوم: راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش اعمال زایمان- نشریه شماره 3-287دانلود نشریه
638طراحی بناهای درمانی(3) - جلد چهارم: راهنمای گروه بندی و مشخصات فنی تجهیزات بیمارستانی بخش اعمال زایمان- نشریه شماره 3-287دانلود نشریه
639طراحی بناهای درمانی (4) - جلد اول: راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش بستری زایمان- نشریه شماره 4-287دانلود نشریه
640طراحی بناهای درمانی(4) - جلد دوم: راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی و برقی بخش بستری زایمان- نشریه شماره 4-287دانلود نشریه
641آیین نامه ایمنی راه ها (علایم ایمنی راه) - نسخه کامل- نشریه شماره 267دانلود نشریه
642شرح خدمات مطالعات برنامه‌ریزی و تهیه طرح‌های تفصیلی - اجرایی جنگلداری جنگل‌های شمال کشور- نشریه شماره دانلود نشریه
643مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقی کارهای ساختمانی- جلد دوم: تاسیسات برقی جریان ضعیف- نشریه شماره 2-110دانلود نشریه
644ضوابط عمومی طراحی سازه های آبی بتنی- نشریه شماره 312دانلود نشریه
645راهنمای طراحی، ساخت و نگهداری پوشش ها در کارهای مهندسی رودخانه- نشریه شماره 332دانلود نشریه
646مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان ها -جلد چهارم: عایق کاری- نشریه شماره 4-128دانلود نشریه
647راهنمای بهسازی رویه‌های آسفالتی و شنی- نشریه شماره 296دانلود نشریه
648فرهنگ واژگان نظام فنی و اجرایی کشور- نرم افزاردانلود نشریه
649فرهنگ واژگان نظام فنی و اجرایی کشور- متندانلود نشریه
650راهنمای ارزیابی پیامدهای زیست محیطی فرودگاه‌ها- نشریه شماره 6-254دانلود نشریه
651راهنمای ارزیابی پیامدهای زیست محیطی نیروگاه‌ها- نشریه شماره 7-254دانلود نشریه
652راهنمای ارزیابی پیامدهای زیست محیطی صنایع فولاد- نشریه شماره 3-254دانلود نشریه
653راهنمای ارزیابی پیامدهای زیست محیطی پالایشگاه و پایانه های نفتی- نشریه شماره 4-254دانلود نشریه
654راهنمای ارزیابی پیامدهای زیست محیطی شهرک‌های صنعتی- نشریه شماره 5-254دانلود نشریه
655مشخصات فنی عمومی زیرسازی راه آهن- نشریه شماره 279دانلود نشریه
656ضوابط و معیارهای فنی آبیاری تحت فشار (طراحی)- نشریه شماره 286دانلود نشریه
657طراحی بناهای درمانی (2) - جلد اول: راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش های مراقبت ویژه I.C.U- نشریه شماره 2-287دانلود نشریه
658طراحی بناهای درمانی (2) - جلد دوم: راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش های مراقبت ویژه I.C.U.- نشریه شماره 2-287دانلود نشریه
659طراحی بناهای درمانی (2) - جلد سوم: راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش های مراقبت ویژه I.C.U- نشریه شماره دانلود نشریه
660طراحی بناهای درمانی (2) - جلد چهارم: راهنمای گروه بندی و مشخصات فنی تجهیزات بیمارستانی بخش های مراقبت ویژه I.C.U- نشریه شماره 2-287دانلود نشریه
661مجموعه مقالات کارگاه مشترک ایران و ژاپن (5-7 مهرماه 1383) تبادل تجربیات برای زندگی ایمن و کاهش خطرپذیری در زلزله- نشریه شماره 298دانلود نشریه
662دستورالعمل تهیه، ارایه و بررسی پیشنهادهای تغییر، با نگاه مهندسی ارزش -دستورالعمل تهیه و ارسال گزارش سالانه پیشنهادهای تغییر، با نگاه مهندسی ارزش- نشریه شماره 290دانلود نشریه
663جزییات تیپ خطوط انتقال و شبکه های آب و فاضلاب (CD)دانلود نشریه
664راهنمای روش محاسبه تعدیل آحاد بهای پیمان‌ها- نشریه شماره 289دانلود نشریه
665طراحی بناهای درمانی (1) - جلد اول: راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش های بستری داخلی/جراحی- نشریه شماره 1-287دانلود نشریه
666طراحی بناهای درمانی (1) - جلد دوم: راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش های بستری داخلی/جراحی- نشریه شماره 1-287دانلود نشریه
667طراحی بناهای درمانی (1) - جلد سوم: راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش های بستری داخلی / جراحی- نشریه شماره 1-287دانلود نشریه
668طراحی بناهای درمانی (1) - جلد چهارم: راهنمای گروه بندی و مشخصات فنی تجهیزات بیمارستانی بخش های بستری داخلی/جراحی- نشریه شماره 1-287دانلود نشریه
669ضوابط و معیارهای طرح و اجرای سیلوهای بتنی - مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات مکانیکی سیلو- نشریه شماره 3-235دانلود نشریه
670آیین نامه طرح هندسی راه آهن- نشریه شماره 288دانلود نشریه
671راهنمای مطالعات بهره برداری از مخازن سدها- نشریه شماره 272دانلود نشریه
672ضوابط عمومی طراحی شبکه های آبیاری و زهکشی- نشریه شماره 281دانلود نشریه
673راهنمای تعیین و انتخاب وسایل و لوازم آزمایشگاه تصفیه خانه های فاضلاب- نشریه شماره 285دانلود نشریه
674مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی (تجدید نظر دوم)- نشریه شماره 55دانلود نشریه
675مشخصات فنی عمومی راهداری- نشریه شماره 280دانلود نشریه
676ضوابط هیدرولیکی طراحی ساختمان های تنظیم سطح آب و آبگیرها در کانال‌های روباز- نشریه شماره 282دانلود نشریه
677راهنمای بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه های فاضلاب شهری - بخش دوم: تصفیه ثانویه- نشریه شماره 284دانلود نشریه
678ضوابط بهداشتی و ایمنی پرسنل تصفیه خانه های فاضلاب- نشریه شماره 275دانلود نشریه
679راهنمای بررسی پیشروی آب های شور در آبخوان های ساحلی و روش های کنترل آن- نشریه شماره 277دانلود نشریه
680راهنمای انتخاب ظرفیت واحدهای مختلف تصفیه خانه های فاضلاب شهری- نشریه شماره 278دانلود نشریه
681راهنمای تعیین بار کل رسوب رودخانه‌ها به روش انیشتین و کلبی- نشریه شماره 273دانلود نشریه
682دستورالعمل نمونه برداری آب- نشریه شماره 274دانلود نشریه
683معیارهای برنامه ریزی و طراحی کتابخانه های عمومی کشور (برای حوزه های جمعیتی تا 500000 نفر)- نشریه شماره 270دانلود نشریه
684مشخصات فنی عمومی راه (تجدید نظر اول)- نشریه شماره 101دانلود نشریه
685دستورالعمل تثبیت لایه‌های خاکریز و روسازی راه‌ها- نشریه شماره 268دانلود نشریه
686ضوابط طراحی ساختمان های آموزشی (برنامه ریزی معماری همسان مدارس ابتدایی و راهنمایی)- نشریه شماره 232دانلود نشریه
687مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان ها - جلد سوم: کانال کشی- نشریه شماره 3-128دانلود نشریه
688راهنمای آزمایش های دانه‌بندی رسوب- نشریه شماره 269دانلود نشریه
689آیین نامه طرح و محاسبه قطعات بتن پیش تنیده (بخش الحاقی به آیین نامه بتن ایران (آبا))- نشریه شماره 250دانلود نشریه
690شرایط طراحی (DESIGN CONDITIONS) برای محاسبات تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع ویژه تعدادی از شهرهای کشور- نشریه شماره 271دانلود نشریه
691مشخصات فنی عمومی لوله ها و اتصالات پی.وی.سی برای مصارف آبرسانی- نشریه شماره 18دانلود نشریه
692طراحی مسکن برای اشخاص دارای معلولیت (با صندلی چرخدار)- نشریه شماره 84دانلود نشریه
693بلوک بتنی و کاربرد آن در دیوار- نشریه شماره 100دانلود نشریه
694معیارهای طراحی سینما- نشریه شماره 245دانلود نشریه
695آیین نامه اتصالات در سازه های فولادی- نشریه شماره 264دانلود نشریه
696دستورالعمل برپایی آزمایشگاه آب- نشریه شماره 265دانلود نشریه
6971- دستورالعمل تعییین اسیدیته و قلیاییت آب، 2-دستورالعمل تعیین نیتروژن آب- نشریه شماره 266دانلود نشریه
698ضوابط و معیارهای طرح و اجرای سیلوهای بتنی مشخصات فنی عمومی و اجرایی سازه و معماری سیلو- نشریه شماره 1-235دانلود نشریه
699فهرست جزییات خدمات مهندسی مطالعات تاسیسات آبگیری (مرحله های شناسایی، اول و دوم ایستگاه های پمپاژ )- نشریه شماره 262دانلود نشریه
700فهرست جزییات خدمات مهندسی مطالعات تاسیسات آبگیری (سردهانه سازی)- نشریه شماره 263دانلود نشریه
701استانداردهای نقشه کشی ساختمانی- نشریه شماره 256دانلود نشریه
702راهنمای تعیین عمق فرسایش و روش های مقابله با آن درمحدوده پایه های پل- نشریه شماره 260دانلود نشریه
703آیین نامه نظارت و کنترل بر عملیات و خدمات نقشه برداری- نشریه شماره 253دانلود نشریه
704دستورالعمل آزمایش های آبشویی خاک های شور و سدیمی در ایران- نشریه شماره 255دانلود نشریه
705ضوابط و معیارهای فنی آبیاری تحت فشار (مشخصات فنی عمومی)- نشریه شماره 261دانلود نشریه
706مهندسی نگهداری ساختمان و تاسیسات- جلد چهارم: روغنکاری- نشریه شماره 4-138دانلود نشریه
707دستورالعمل استفاده از امولسیونهای قیری در راهسازی- نشریه شماره 207دانلود نشریه
708توسعه پایدار و مدیریت مالی منابع آب- نشریه شماره 140دانلود نشریه
709دستورالعمل بررسی های اقتصادی منابع آب- نشریه شماره 258دانلود نشریه
710دستورالعمل آزمون میکروبیولوژی آب- نشریه شماره 259دانلود نشریه
711رفتارسنجی فضاهای زیرزمینی درحین اجرا- نشریه شماره 252دانلود نشریه
712دستورالعمل عمومی ارزیابی پیامدهای زیست محیطی طرح های عمرانی- نشریه شماره -1-254دانلود نشریه
713دستورالعمل تهیه طرح مدیریت مناطق تحت حفاظت- نشریه شماره 257دانلود نشریه
714راهنمای آیین نامه بتن ایران "آبا"دانلود نشریه
715فهرست خدمات مرحله توجیهی مطالعات ایزوتوپی و ردیابی مصنوعی منابع آب زیرزمینی- نشریه شماره 249دانلود نشریه
716آماده سازی لجن حاصل از تصفیه فاضلاب شهری برای مصارف کشاورزی- نشریه شماره 220-الفدانلود نشریه
717دستورالعمل حفاظت و ایمنی در کارگاه های سدسازی- نشریه شماره 247دانلود نشریه
718فرسایش و رسوبگذاری در محدوده آبشکنها- نشریه شماره 248دانلود نشریه
719واژه نامه بتن (ویرایش سوم)- نشریه شماره 414دانلود نشریه
720آیین نامه روسازی آسفالتی راه های ایران- نشریه شماره 234دانلود نشریه
721راهنمای طراحی و اجرای سقف تیرچه های فولادی با جان باز در ترکیب با بتن- نشریه شماره 151دانلود نشریه
722راهنمای برگزاری مسابقات معماری و شهرسازی در ایران- نشریه شماره 240دانلود نشریه
723ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد معلول جسمی- حرکتی- نشریه شماره 246دانلود نشریه
724راهنمای تهیه گزارش توجیه طرحدانلود نشریه
725ضوابط و معیارهای طرح و اجرای سیلوهای بتنی مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برق سیلو- نشریه شماره 2-235دانلود نشریه
726تعیین بار بستر به روش مایر- پیتر و مولر (در مطالعات رسوب)- نشریه شماره 220دانلود نشریه
727دستورالعمل آزمایش پرسیومتری (در مطالعات ژئوتکنیک)- نشریه شماره 223دانلود نشریه
728دستورالعمل آزمایش نفوذ استاندارد (S.P.T) در مطالعات ژئوتکنیک- نشریه شماره 224دانلود نشریه
729دستورالعمل اندازه گیری سرعت نفوذ آب به خاک با روش استوانه- نشریه شماره 243دانلود نشریه
730راهنمای نشت یابی و جلوگیری از تلفات آب در تاسیسات آبرسانی شهری- نشریه شماره 241دانلود نشریه
731راهنمای مهار سیلاب رودخانه (روش های سازه ای)- نشریه شماره 242دانلود نشریه
732دستور العمل آماربرداری منابع آب - بخش اول: اندازه گیری پدیده های هواشناسی، بخش دوم: برگ های شناسایی و آمار- نشریه شماره 239دانلود نشریه
733برنامه ریزی آزمایش های رسوب- نشریه شماره 222دانلود نشریه
734بررسی پتانسیل لغزش در محدوده سدها و سازه های وابسته- نشریه شماره 229دانلود نشریه
735فهرست خدمات مطالعات ژئوتکنیک و برآورد خطر زمین لرزه و زلزله شناسی مهندسی (مرحله طراحی تفصیلی)- نشریه شماره 238دانلود نشریه
736مبانی طراحی کلینیک ها و آزمایشگاه های دامپزشکی همراه با نقشه های همسان اجرایی به صورت لوح فشرده (CD)- نشریه شماره 183دانلود نشریه
737فهرست خدمات مطالعات طرحهای تغذیه مصنوعی (1-مرحله شناسایی، 2-مرحله توجیهی، 3-مرحله تفصیلی)- نشریه شماره 236دانلود نشریه
738راهنمای بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضلاب شهری (تصفیه مقدماتی)- نشریه شماره 237دانلود نشریه
739برنامه ریزی و مطالعات بهینه سازی طرحهای توسعه منایع آب- نشریه شماره 219دانلود نشریه
740تعیین حجم رسوبات و توزیع آن در مخازن سدها- نشریه شماره 221دانلود نشریه
741فهرست جزییات مطالعات زمین شناسی مهندسی مرحله های شناسایی و توجیهی در طرح های سازه های آبی (سدسازی)- نشریه شماره 225دانلود نشریه
742آیین‌نامه جوشکاری ساختمانی ایران- نشریه شماره 228دانلود نشریه
743آیین نامه کاربری اراضی اطراف فرودگاه‌ها- نشریه شماره 233دانلود نشریه
744دستورالعمل ارزیابی زیست محیطی طرح های مهندسی رودخانه 1- مرحله شناسایی؛ 2- مرحله توجیهی؛ 3- مرحله تفصیلی.- نشریه شماره 227دانلود نشریه
745فهرست خدمات مرحله اجرای طرح های مهندسی رودخانه- نشریه شماره 226دانلود نشریه
746طراحی، اجرا، نگهداری و بهره برداری خاک چالهای بهداشتی برای زباله شهری- نشریه شماره 217دانلود نشریه
747نقشه های همسان مجاری آب بر زیرزمینی بتنی- نشریه شماره 218دانلود نشریه
748فهرست خدمات مطالعات مرحله شناسایی منابع آب زیرزمینی- نشریه شماره 212دانلود نشریه
749فهرست خدمات مطالعات مرحله نیمه تفصیلی منابع آب زیرزمینی- نشریه شماره 213دانلود نشریه
750مبانی طراحی انبارهای سیب زمینی، ضوابط طراحی سیستم هوادهی و دستورالعمل بهره برداری انبارهای 3000 تنی سیب زمینی در منطقه سرد و خشک، همراه با: نقشه های تیپ اجرایی (لوح فشرده - CD )دانلود نشریه
751مبانی محاسبات اقتصادی طرحهای توسعه منابع آب- نشریه شماره 215دانلود نشریه
752راهنمای بازرسی در سدهای بزرگ- نشریه شماره 216دانلود نشریه
753مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقی کارهای ساختمانی - جلد اول: تاسیسات برقی فشار ضعیف و فشار متوسط (تجدیدنظر اول)- نشریه شماره 1-110دانلود نشریه
754آنالیز فهرست بها -80دانلود نشریه
755آئین نامه بتن ایران (آبا) - به صورت کاملدانلود نشریه
756راهنمای طراحی، ساخت و نگهداری گوره‌ها- نشریه شماره 214دانلود نشریه
757مهندسی نگهداری ساختمان و تاسیسات - جلد سوم: نگهداری تجهیزات الکتریکی- نشریه شماره 3-138دانلود نشریه
758فهرست خدمات مطالعات ژئوفیزیک، روشهای الکتریکی مقاومت ویژه و لرزه ای شکست مرزی- نشریه شماره 211دانلود نشریه
759پوشش جدار لوله ها و اتصالات فولادی با مواد قیر نفتی یا قطران ذغال سنگی- نشریه شماره 210دانلود نشریه
760مستند سازی طرحهای آب- نشریه شماره 208دانلود نشریه
761آیین نامه بارگذاری پل ها |«تجدید نظر اول»- نشریه شماره 139دانلود نشریه
762طراحی و ارزیابی آزمایشگاهی مخلوطهای آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای (SMA)- نشریه شماره 206دانلود نشریه
763فهرست خدمات مطالعات ژئوتکنیک و خطر زمین لرزه (مرحله شناسایی)دانلود نشریه
764فهرست خدمات مطالعات ژئوتکنیک و برآورد خطر زمین لرزه (مرحله توجیهی)دانلود نشریه
765فهرست خدمات مهندسی ژئوتکنیک (مرحله اجرا)دانلود نشریه
766فهرست خدمات مطالعات ژئوتکنیک (مرحله بهره برداری و نگهداری)دانلود نشریه
767پوشش پلی اتیلنی لوله ها و اتصالات فولادیدانلود نشریه
768راهنمای تعیین غلظت نمونه های رسوبات معلق رودخانه هادانلود نشریه
769مدیریت کیفیت فراگیر در صنعت ساخت و ساز (تجربه شرکت مایدا)دانلود نشریه
770ضوابط طراحی سازه ای بندهای انحرافدانلود نشریه
771مشخصات فنی عمومی و اجرایی روشنایی راههای شهریدانلود نشریه
772راهنمای حفاظت کمی و کیفی منابع آب زیرزمینی و تجهیزات بهره برداری از آن هادانلود نشریه
773راهنمای مطالعات پایه زمین شناسی مهندسی در پروژه های مهندسی آبدانلود نشریه
774بتن در مناطق گرمسیردانلود نشریه
775ضوابط طراحی سازه ای مجاری آب بر زیرزمینی بتنیدانلود نشریه
776راهنمای تزریق در سازه های آبیدانلود نشریه
777دستور العمل رفتار سنجی کیفی آبهای زیرزمینیدانلود نشریه
778دستورالعمل آزمایش های تراواییدانلود نشریه
779دستورالعمل برداشت صحرایی گسستگیهای سنگ در کارهای مهندسی و سدسازیدانلود نشریه
780فهرست خدمات مطالعات مرحله شناسایی طرح های مهندسی رودخانهدانلود نشریه
781فهرست خدمات مطالعات مرحله توجیهی طرحهای مهندسی رودخانهدانلود نشریه
782فهرست خدمات مطالعات مرحله طراحی تفصیلی (مرحله دو) طرحهای مهندسی رودخانهدانلود نشریه
783فهرست جزییات خدمات مطالعات بخش سیلاب و تغذیه مصنوعی (مراحل اول و دوم)دانلود نشریه
784فهرست جزییات خدمات مطالعات ساماندهی چشمه ها و قناتهادانلود نشریه
785دستورالعمل تهیه پروژه راه های جنگلیدانلود نشریه
786مهندسی نگهداری ساختمان و تاسیسات - بهداشت محیط و پاکیزه نگاه داشتن ساختماندانلود نشریه
787آیین نامه طرح هندسی راه روستاییدانلود نشریه
788آیین‌نامه طراحی محوطه زمینی فرودگاه‌هادانلود نشریه
789عملکرد، نگهداری و بهینه سازی سیستم های گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوعدانلود نشریه
790دستورالعمل نامگذاری و حفاری چاههای آبدانلود نشریه
791راهنمای کنترل کیفیت در مراحل مختلف تصفیه آب آشامیدنیدانلود نشریه
792ضوابط طراحی ساختمان های اداریدانلود نشریه
793طرح جامع مصالح ساختمانی کشور - استان خوزستاندانلود نشریه
794طرح جامع مصالح ساختمانی کشور - استان سیستان و بلوچستاندانلود نشریه
795طرح جامع مصالح ساختمانی کشور - استان کرماندانلود نشریه
796طرح جامع مصالح ساختمانی کشور - استان کرمانشاهدانلود نشریه
797طرح جامع مصالح ساختمانی کشور - استان هرمزگاندانلود نشریه
798طرح جامع مصالح ساختمانی کشور - استان همداندانلود نشریه
799راهنمای بهره برداری و نگهداری واحدهای تصفیه خانه آبدانلود نشریه
800آیین نامه طراحی سازه های فولادی به روش حالات حدیدانلود نشریه
801راهنمای کاربرد اقتصاد مهندسی در پروژه های توسعه و مدیریت منابع آبدانلود نشریه
802علایم و نشانه های نقشه های منابع آب زیرزمینیدانلود نشریه
803پوشش جدار لوله های فولادی با ملات ماسه سیماندانلود نشریه
804جداول راهنمای اطلاعات پایه موردنیاز برای بررسی های اقتصادیِ تامین، انتقال و توزیع آب کشاورزیدانلود نشریه
805ژئوفیزیک و نقش آن در مهندسی آب، استاندارد مطالعات لرزه ای باروش شکست مرزیدانلود نشریه
806مقررات و معیارهای طراحی و اجرایی جزییات تیپ ساختمانی جلد اول: اقلیم و ویژگی های ساختمانی، روش های ساخت و تکنولوژی ساختمان، مصالح ساختمانی و ضوابط کاربرد آندانلود نشریه
807مقررات و معیارهای طراحی و اجرایی جزییات تیپ ساختمانی جلد دوم: ویژگی های ساختاری ابنیه ویژگی های عملکردی ابنیهدانلود نشریه
808مقررات و معیارهای طراحی و اجرای جزییات تیپ ساختمانی جلد سوم: راهنمای نصب و استفاده از نرم افزار نقشه های جزییات تیپ (CD)دانلود نشریه
809مقررات و معیارهای طراحی و اجرای جزییات تیپ ساختمانی جلد سوم: راهنمای نصب و استفاده از نرم افزار نقشه های جزییات تیپ (CD)دانلود نشریه
810دستورالعمل اجرایی خدمات بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشیدانلود نشریه
811معیارهای اقلیمی در ساختمان – انرژی تابشی خورشید در گستره ایران تابش بر رویه افقی در سطح زمیندانلود نشریه
812دستورالعمل هدایت هیدرولیک خاک با روش پیزومتریدانلود نشریه
813دستورالعمل برف سنجیدانلود نشریه
814معیارهای هیدرولیکی طراحی کانالهای آبیاری و زهکشی روبازدانلود نشریه
815تقاطع های همسطح شهری - مبانی فنیدانلود نشریه
816تقاطع های همسطح شهری - توصیه ها و معیارهای فنیدانلود نشریه
817تقاطع های هم سطح شهری - سوابق مطالعاتدانلود نشریه
818تیرچه های پیش ساخته خرپایی (مشخصات فنی، روش طرح و محاسبه به انضمام جدولهای محاسبه تیرچه ها)دانلود نشریه
819دستورالعمل حفر و تجهیز پیزومترهای مرکبدانلود نشریه
820مکمل ضوابط طراحی شبکه های جمع آوری آب های سطحی و فاضلاب شهریدانلود نشریه
821دستورالعمل مطالعات فیزیوگرافی در حوضه های آبخیزدانلود نشریه
822دستورالعمل بهره برداری و نگهداری از تاسیسات و تجهیزات شبکه های آبیاری و زهکشیدانلود نشریه
823دستورالعمل بهره برداری ونگهداری از ماشین آلات موردنیاز شبکه های آبیاری و زهکشیدانلود نشریه
824ژئوفیزیک و نقش آن در مهندسی آب، استاندارد و مطالعات الکتریک با روش مقاومت ویژهدانلود نشریه
825تسهیلات پیاده روی - جلد 3- سوابق مطالعاتدانلود نشریه
826راهنمای تعیین منحنی دبی – اشل رودخانه با استفاده از روش انیشتین – بارباروسادانلود نشریه
827دستورالعمل حفر و تجهیز چاهک های مشاهده ایدانلود نشریه
828دستورالعمل تعیین هدایت هیدرولیک خاکدانلود نشریه
829دستورالعمل لایه بندی خاک در مطالعات زهکشی اراضیدانلود نشریه
830آیین نامه طرح هندسی راههادانلود نشریه
831راهنمای اجرای بتن در مناطق گرمسیردانلود نشریه
832تسهیلات پیاده روی - جلد 2- توصیه ها و معیارهای فنیدانلود نشریه
833برنامه ریزی و طراحی هتلدانلود نشریه
834سازه های بتنی مهندسی محیط زیست - ترجمه ACI 350R-89 آزمون آب بندی سازه های بتن آرمه - ترجمه AWWA400-93 و ACI 350.1R-89دانلود نشریه
835ضوابط طراحی ساختمان های نگهداری و پرورش گاو شیری در اقالیم مختلف کشوردانلود نشریه
836تسهیلات پیاده روی - جلد 1- مبانی فنیدانلود نشریه
837راهنمای طراحی کارگاه های پرورش ماهی های گرم آبیدانلود نشریه
838آموزش ایمنی تردد به خردسالان و نوجواناندانلود نشریه
839ضوابط طراحی کارگاههای پرورش ماهی های گرم آبیدانلود نشریه
840فهرست خدمات مطالعات مرحله طراحی تفصیلی سدسازیدانلود نشریه
841فهرست خدمات مهندسی مرحله ساخت سدهادانلود نشریه
842راهنمای بهره برداری و نگهداری از مخازن آبدانلود نشریه
843مهندسی نگهداری ساختمان و تاسیسات - نگهداری دستگاه های تاسیساتیدانلود نشریه
844شرح خدمات مهندسی مطالعات مراحل مختلف طرح های آبیاری و زهکشیدانلود نشریه
845ضوابط طراحی کارگاههای پرورش ماهی های گرم آبی- نشریه شماره 142دانلود نشریه
846راهنمای نگهداری وتعمیرات تصفیه خانه های آب و حفاظت و ایمنی تاسیساتدانلود نشریه
847نیروی انسانی در تصفیه خانه های آب و مراقبت بهداشتی و کنترل سلامت آناندانلود نشریه
848فهرست خدمات مرحله دو (تشریحی) طرح های آبیاری و زهکشیدانلود نشریه
849موازین فنی ورزشگاههای کشور - مطالعات وضع موجود مراکز ورزشیدانلود نشریه
850موازین فنی ورزشگاه های کشور - مقررات و معیارهای طراحی مراکز ورزشیدانلود نشریه
851موازین فنی ورزشگاه های کشور - مشخصات کالبدی و مقررات رشته های ورزشی متداول در کشوردانلود نشریه
852موازین فنی ورزشگاه های کشور - اقلیم و ورزش در هوای آزاددانلود نشریه
853فهرست خدمات مرحله یک (توجیهی) طرح های آبیاری و زهکشیدانلود نشریه
854فهرست خدمات مرحله شناسایی طرح های زهکشی و بهسازی خاک برای دشت هایی که در آن ها شبکه آبیاری احداث شده است.دانلود نشریه
855فهرست خدمات مرحله شناسایی طرح های آبیاری و زهکشیدانلود نشریه
856فهرست خدمات مرحله توجیهی طرح های حفاظت خاک و آبخیزداریدانلود نشریه
857فهرست خدمات مرحله شناسایی طرح های حفاظت خاک و آبخیزداریدانلود نشریه
858مجموعه مقالات:1- پی و شالوده در تحلیل ساختمان ها در برابر زلزله (ارائه شده در دومین سمینار بین المللی مکانیک خاک و مهندسی پی ایران)؛2- افتادگی، ارتعاش و انتقال جانبی در ساختمان ها؛3- بنایی مسلح با بلوک مجوف بتنیدانلود نشریه
859راهنمای طرح، اجرا و بهره برداری راه های جنگلیدانلود نشریه
860مشخصات فنی عمومی مخازن آب زمینیدانلود نشریه
861ضوابط فنی بررسی و تصویب طرح های تصفیه فاضلاب شهریدانلود نشریه
862ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی: خدمات فنی دوران بهره برداری و نگهداری- نشریه شماره 109دانلود نشریه
863ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی: اندازه گیرهای جریان- نشریه شماره 106دانلود نشریه
864ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی (هیدرولیک لوله ها و مجاری)- نشریه شماره 105دانلود نشریه
865گزارش و آمار روزانه بهره برداری از تصفیه خانه های آبدانلود نشریه
866مجموعه نقشه های تیپ اجرایی مخازن آب زمینیدانلود نشریه
867آزمایش های تیپ مکانیک خاک (شناسایی و طبقه بندی خاک)دانلود نشریه
868دستورالعمل اجرایی محافظت ساختمان در برابر آتش سوزیدانلود نشریه
869استاندارد کیفیت آب آشامیدنیدانلود نشریه
870مبانی و ضوابط طراحی طرح های آبرسانی شهریدانلود نشریه
871مبانی و ضوابط طراحی شبکه های جمع آوری آبهای سطحی و فاضلاب شهریدانلود نشریه
872ضوابط فنی بررسی و تصویب طرح های تصفیه آب شهریدانلود نشریه
873ضوابط و معیارهای طرح و محاسبه مخازن آب زمینیدانلود نشریه
874مجموعه نقشه های تیپ اجرایی ساختمانهای گوسفندداریدانلود نشریه
875ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی (نقشه های تیپ)دانلود نشریه
876فهرست خدمات مرحله شناسایی سدسازیدانلود نشریه
877فهرست خدمات مرحله توجیهی سدسازیدانلود نشریه
878وسایل کنترل ترافیکدانلود نشریه
879مشخصات فنی عمومی ساختمانهای گوسفندداریدانلود نشریه
880ضریبها و جدولهای تبدیل واحدها و مقیاسهادانلود نشریه
881ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی (مشخصات فنی عمومی)- نشریه شماره 108دانلود نشریه
882مشخصات فنی نقشه برداریدانلود نشریه
883کتابنامه تونل و تونل سازیدانلود نشریه
884کتابنامه بندردانلود نشریه
885ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی (هیدرولیک کانالها و مجاری)دانلود نشریه
886معیارهای طرح هندسی تقاطع هادانلود نشریه
887ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی: منابع آب و خاک و نحوه بهره برداری در گذشته و حال- نشریه شماره 103دانلود نشریه
888محافظت ساختمان در برابر حریقدانلود نشریه
889مجموعه نقشه های تیپ تابلیه پلها (پیش ساخته، پیش تنیده، درجا) تادهانه 20 متردانلود نشریه
890جداول طراحی ساختمانهای بتن فولادی به روش حالت حدیدانلود نشریه
891ضوابط طراحی فضاهای آموزشگاههای فنی حرفه ای (جلد اول، کارگاههای مربوط به رشته ساختمان)دانلود نشریه
892معیارهای طرح هندسی راههای اصلی و فرعیدانلود نشریه
893معیارهای طرح هندسی راههای روستاییدانلود نشریه
894چکیده ای از طرح هندسی راهها و تقاطع‌هادانلود نشریه
895ایمنی در جوشکاریدانلود نشریه
896گزارش فنی (ساختمان مرکز بهداشت قم)دانلود نشریه
897جزئیات معماری ساختمانهای آجریدانلود نشریه
898دیوارهای سنگیدانلود نشریه
899مجموعه نقشه های تیپ اجرایی آبروها تا دهانه 8 متردانلود نشریه
900ضوابطی برای طرح و اجرای ساختمانهای فولادی (براساس آئین نامه AISC)دانلود نشریه
901راهنمای طرح ساختمانهای فولادیدانلود نشریه
902الفبای کالبد خانه سنتی (یزد)دانلود نشریه
903سیستم گازهای طبی در بیمارستانها- محاسبات و اجرادانلود نشریه
904راهنمای ایجاد بناهای کوچک در مناطق زلزله خیزدانلود نشریه
905شرح خدمات نقشه برداریدانلود نشریه
906زلزله 4 مارس 1977 کشور رومانیدانلود نشریه
907مجموعه راهنمای تجزیه واحد قیمتهای واحد کارهای ساختمانی وراهسازی (قسمت اول)دانلود نشریه
908تجزیه و تحلیل هزینه کارهای ساختمانی و راهسازی (بخش عملیات خاکی با وسایل مکانیکی)دانلود نشریه
909محافظت ابنیه فنی آهنی و فولادی در مقابل خورندگیدانلود نشریه
910راهنمایی برای تجزیه قیمتهای واحد کارهای تاسیساتیدانلود نشریه
911مجموعه مقالات سمینار سنتو (پیشرفتهای اخیر در کاهش خطرات زلزله، تهران23-25 آبان ماه 1355)دانلود نشریه
912زلزله های سال 1968 کشور ایراندانلود نشریه
913ضوابط تجزیه و تحلیل قیمتهای واحد اقلام مربوط به خطوط انتقال آبدانلود نشریه
914تحلیلی برروند دگرگونیهای سکونت در شهرهادانلود نشریه
915نقاشی ساختمانها (آئین کاربرد)دانلود نشریه
916برنامه کامپیوتری مربوط به آنالیز قیمت کارهای ساختمانی و راهسازیدانلود نشریه
917مشخصات فنی عمومی درزهای انبساطدانلود نشریه
918راهنمایی برای اجرای ساختمان بناهای اداریدانلود نشریه
919زلزله های سال 1969 کشور ایراندانلود نشریه
920طرح و محاسبه قاب های شیبدار و قوسی فلزیدانلود نشریه
921نگرشی برکارکرد و نارسائیهای کوی نهم آباندانلود نشریه
922شرح قیمتهای واحد تیپ برای شبکه توزیع آبدانلود نشریه
923شرح قیمتهای واحد تیپ برای خطوط انتقال آبدانلود نشریه
924دفترچه تیپ شرح قیمتهای واحد عملیات راههای اصلیدانلود نشریه
925راهنمای طرح و اجرای عملیات نصب لوله های سخت پی.وی.سیدانلود نشریه
926شرایط لازم برای طرح و محاسبه ساختمانهای بتن آرمهدانلود نشریه
927مشخصات فنی عمومی کارهای نصب ورقهای پوششی سقفدانلود نشریه
928راهنمای طرح واجرای عملیات نصب لوله های سخت پی.وی.سی درلوله کشی آب سرددانلود نشریه
929گزارش شماره 2 مربوط به نمودارهای شتاب نگار در ایراندانلود نشریه
930استاندارد پیشنهادی اتصالهای لوله های تحت فشار پی.وی.سیدانلود نشریه
931مشخصات فنی عمومی راههای فرعی درجه یک و دودانلود نشریه
932بحثی پیرامون فضا در ساختمانهای اداریدانلود نشریه
933گزارش شماره 1 مربوط به نمودارهای شتاب نگار در ایراندانلود نشریه
934شرح قیمتهای واحد تیپ برای کارهای تاسیسات برقدانلود نشریه
935زلزله 16 اسفند 1353 (سرخون بندرعباس)دانلود نشریه
936زلزله های سال 1970 کشور ایراندانلود نشریه
937استاندارد پیشنهادی لوله های سخت پی.وی.سی در لوله کشی آب آشامیدنیدانلود نشریه
938استاندارد پیشنهادی لوله‌های سخت پی.وی.سی در مصارف صنعتیدانلود نشریه
939تجزیه و تحلیل هزینه کارهای ساختمانی و راهسازی (بخش کاشی کاری ، سرامیک کاری، فرش کف و عایق کاری)دانلود نشریه
940مشخصات فنی عمومی شیشه کاری در ساختماندانلود نشریه
941مشخصات فنی عمومی کاشی کاری و کف پوش در ساختماندانلود نشریه
942شرح قیمتهای واحد تیپ برای کارهای تاسیسات حرارتی و تهویه مطبوعدانلود نشریه
943مشخصات فنی عمومی در و پنجرهدانلود نشریه
944استانداردهای نقشه کشیدانلود نشریه
945مشخصات فنی عمومی اندودکاریدانلود نشریه
946مشخصات فنی عمومی کارهای بناییدانلود نشریه
947مشخصات فنی عمومی اسکلت فولادی ساختماندانلود نشریه
948مشخصات فنی عمومی کارهای بتنیدانلود نشریه
949مشخصات فنی عمومی راههای اصلیدانلود نشریه
950تجزیه و تحلیل هزینه کارهای ساختمانی و راهسازی (بخش اندودها، قرنیزها و بندکشی)دانلود نشریه
951شرح قیمتهای واحد تیپ برای کارهای لوله کشی آب و فاضلاب ساختماندانلود نشریه
952بررسی نحوه توزیع منطقی تخت های بیمارستانی کشوردانلود نشریه
953مشخصات فنی عمومی برای طرح و اجرای انواع شمعها و سپرهادانلود نشریه
954تجزیه و تحلیل هزینه کارهای ساختمانی (بخش ملاتها)دانلود نشریه
955مشخصات فنی عمومی لوله کشی آب سرد و گرم و فاضلاب ساختماندانلود نشریه
956بازرسی و کنترل کیفیت جوش در ساختمانهای فولادیدانلود نشریه
957زلزله 23 نوامبر 1972 ماناگوادانلود نشریه
958جوش پذیری فولادهای ساختمانیدانلود نشریه
959روش نصب و کارگذاری لوله های پی.وی.سیدانلود نشریه
960برنامه ریزی فیزیکی بیمارستانهای عمومی از 150 تخت تا 720 تختدانلود نشریه
961شرح قیمتهای واحد تیپ برای کارهای ساختمانیدانلود نشریه
962تجزیه و تحلیل هزینه کارهای ساختمانی و راهسازی (بخش تعیین هزینه ساعتی ماشینهای راهسازی)دانلود نشریه
963جوشکاری در ساختمانهای فولادیدانلود نشریه
964تجهیز و ساماندهی کارگاه جوشکاریدانلود نشریه
965جوشکاری در درجات حرارت پاییندانلود نشریه
966تجزیه و تحلیل هزینه کارهای ساختمانی و راهسازی (بخش کارهای آجری)دانلود نشریه
967زلزله 17 آبان ماه 1350 بندر عباسدانلود نشریه
968روسازی شنی و حفاظت رویه آندانلود نشریه
969برنامه ریزی فیزیکی بیمارستانهای عمومی کوچکدانلود نشریه
970بررسی فنی مقدماتی زلزله 21 فروردین ماه 1351 منطقه قیر و کارزین استان فارسدانلود نشریه
971مطالعه و بررسی در تعیین ضوابط مربوط به طرح مدارس ابتداییدانلود نشریه
972دفترچه تیپ شرح قیمتهای واحد عملیات راههای فرعیدانلود نشریه
973ضمائم فنی دستورالعمل طرح، محاسبه و اجرای رویه های بتنی در فرودگاه هادانلود نشریه
974طرح و محاسبه و اجرای رویه های بتنی در فرودگاههادانلود نشریه
975آزمایش لوله های تحت فشار سیمان و پنبه نسوز در کارگاههای لوله کشیدانلود نشریه
976بررسیهای فنیدانلود نشریه
977زلزله هشتم مرداد ماه 49 قرناوه (گنبد کاووس)دانلود نشریه
978زلزله خیزی ایران (از سال 1900 تا سال 1969)دانلود نشریه