مشاهده فیلم آموزشی

شاقولیان گرامی با خرید هر یک از اشتراک‌های زیر، برابر با مدت آن امکان به‌کارگیری نرم‌افزار ناظریار شاقول را به دست خواهند آورد و در این مدت مجاز خواهند بود بدون هیچ‌گونه محدودیتی از ناظریار بهره برده، پروژه‌های گوناگون تعریف و صورت‌حساب‌های نظارت مربوط به آن‌ها را به تفکیک خدمات نظارت (قبل از اجرا ، حین اجرا و پس از اجرا و هزینه های پشتیبانی) تنظیم نمایند. امکان بهره‌برداری از ناظریار با پایان یافتن اشتراک نیز از بین نرفته و کاربران می‌توانند نتایج صورت‌حساب‌های تنظیم‌شده پیشین خود را مشاهده نموده و از آن بهره گیرند و در صورت تمدید اشتراک، امکان تعریف پروژه و تنظیم صورت‌حساب جدید نیز برای ایشان امکان‌پذیر می‌گردد.


اشتراک یک ماهه

تعداد عوامل کارگاهی : 5 نفر قابلیت بارگذاری لوگو : راهنمایی کارشناسی : پشتیبانی : 25 هزار تومانبدون سود!25 هزار تومان

اشتراک سه ماهه

تعداد عوامل کارگاهی : 7 نفرقابلیت بارگذاری لوگو : راهنمایی کارشناسی : پشتیبانی : 75 هزار تومان10 هزار تومان سود شما65 هزار تومان

اشتراک شش ماهه

تعداد عوامل کارگاهی : 10 نفرقابلیت بارگذاری لوگو : راهنمایی کارشناسی : پشتیبانی : 150 هزار تومان25 هزار تومان سود شما125 هزار تومان

اشتراک یک ساله

تعداد عوامل کارگاهی : بدون محدودیتقابلیت بارگذاری لوگو : راهنمایی کارشناسی : پشتیبانی : 300 هزار تومان75 هزار تومان سود شما225 هزار تومان