گنجینه ضوابط و بخشنامه های نظام فنی و اجرایی وزارت نیرو - آبفا


بخشنامه جدید تازه ها
پربازدید ها
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 
ردیف عنوان نمایش
ضوابط جدید 1 راهنمای مطالعات اجتماعی طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای دانلود رایگان بخشنامه
2 شاخصهای عمومی ارزیابی عملکرد سال 1401 سطح ملی دانلود رایگان بخشنامه
3 شاخصهای اختصاصی ارزیابی عملکرد سال 1400سطح ملی دانلود رایگان بخشنامه
4 شاخصهای عمومی ارزیابی عملکرد سال 1401سطح استانی دانلود رایگان بخشنامه
5 شناسه واریز بیمه درمان سربازان امریه دانلود رایگان بخشنامه
6 متناسب سازی حقوق و مزایای کارکنان وظیفه دانلود رایگان بخشنامه
7 کسر خدمت کارکنان وظیفه دانلود رایگان بخشنامه
8 راهنمای واگذاری انشعابات فاضلاب به مراکز تجاری و صنعتی دانلود رایگان بخشنامه
9 شاخصهای ارزیابی عملکرد سال 1400شرکتهای آب منطقه ای دانلود رایگان بخشنامه
10 شاخصها ارزیابی عملکرد سال 1400 شرکتهای آب و فاضلاب استان دانلود رایگان بخشنامه
11 هزینه آموزش کارکنان وظیفه مامور در سال 1401 دانلود رایگان بخشنامه
12 شاخصهای ارزیابی عملکرد سال 1400 شرکتهای مدیریت تولید دانلود رایگان بخشنامه
13 شاخصهای ارزیابی عملکرد سال 1400 شرکتهای توزیع برق دانلود رایگان بخشنامه
14 شاخصهای ارزیابی عملکرد سال 1400شرکتهای برق منطقه ای دانلود رایگان بخشنامه
15 ابلاغیه ستاد کل نیروهای مسلح در خصوص حقوق، مزایا و بیمه سربازان امریه دانلود رایگان بخشنامه
16 استقرار نظام صلاحیت حرفه‌ای 1401.02.25 دانلود رایگان بخشنامه
17 لزوم درج موضوع صلاحیت حرفه‌ای در شرایط اختصاصی پیمان 1401.01.30 دانلود رایگان بخشنامه
18 آموزش و صلاحیت حرفه‌ای نیروی انسانی شرکت‌های پیمانکار1401.01.16 دانلود رایگان بخشنامه
19 شیوه نامه امتیازدهی شاخصهای عمومی ارزیابی عملکرد سطح ملی دانلود رایگان بخشنامه
20 ضوابط طراحی، ساخت و بهره‌برداری دریچه‌های کشویی دانلود رایگان بخشنامه
21 راهنمای شناخت و مدیریت جداسازی آب شرب از آب غیر شرب بهداشتی خانگی دانلود رایگان بخشنامه
22 شاخصهای عمومی ارزیابی عملکرد سال 1400سطح استانی دانلود رایگان بخشنامه
23 اهداف تجمیعی سال 1397 تا سال 1400 تفاهم نامه برنامه اصلاح نظام اداری دوره دوم وزارت نیرو دانلود رایگان بخشنامه
24 بخشنامه صرف جویی وزیر 46038 دانلود رایگان بخشنامه
25 فرم ارائه پیشنهاد پروژه شرکتهای برق منطقه ای (بخش برق) دانلود رایگان بخشنامه
26 فرم ارائه پیشنهاد پروژه شرکت برق حرارتی دانلود رایگان بخشنامه
27 فرم ارائه پیشنهاد پروژه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور (بخش آب و فاضلاب) دانلود رایگان بخشنامه
28 فرم ارائه پیشنهاد پروژه شرکت مدیریت منابع آب ایران (بخش آب) دانلود رایگان بخشنامه
29 بخشنامه 39158 مورخ 1400.07.27 در خصوص لغو دورکاری دانلود رایگان بخشنامه
30 شاخصها ارزیابی عملکرد سال 99 شرکتهای توزیع برق دانلود رایگان بخشنامه
31 شاخصها ارزیابی عملکرد سال 99 شرکتهای برق منطقه ای دانلود رایگان بخشنامه
32 شاخصها ارزیابی عملکرد سال 99 شرکتهای آب و فاضلاب استان دانلود رایگان بخشنامه
33 راهنمای تهیه اسناد همسان برای انتخاب مشاوران بخش آب و آبفا دانلود رایگان بخشنامه
34 اصلاحیه امتیازات فوق العاده مدیریت و سرپرستی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری دانلود رایگان بخشنامه
35 لغو افزایش فوق‌العاده مدیریت دانلود رایگان بخشنامه
36 ابلاغ راهنمای نگاشت استاندارد شایستگی مشاغل (شایستگی‌های اکتسابی) دانلود رایگان بخشنامه
37 بخشنامه مقام عالی وزارت درخصوص قراردادهای بیمه ای وزارت نیرو در دوره 1401-1400 دانلود رایگان بخشنامه
38 بخشنامه به تمامی دستگاههای اجرایی مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری شماره 15474 دانلود رایگان بخشنامه
39 بخشنامه تبدیل وضعیت ایثارگران قانون بودجه ۱۴۰۰ دانلود رایگان بخشنامه
40 شاخصهای ارزیابی عملکرد سال 99 شرکتهای آب منطقه ای دانلود رایگان بخشنامه
41 شاخصای ارزیابی عملکرد سال 99 شرکتهای مدیریت تولید دانلود رایگان بخشنامه
42 حقوق و مزایای مشمولین قانون کار شاغل در شرکتهای وابسته (غیردولتی) 1400 دانلود رایگان بخشنامه
43 حقوق و مزایای سربازان امریه در سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
44 بخشنامه حقوق و مزایای کارگران مشمول طرح طبقه بندی مشاغل در شرکتهای دولتی سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
45 هزینه آموزش سربازان امریه دانلود رایگان بخشنامه
46 بخشنامه حقوق و مزایای کارمندان صنعت آب و برق در سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
47 بخشنامه همسان سازی حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کارمعین (مشخص) با کامندان پیمانی دانلود رایگان بخشنامه
48 بخشنامه لزوم رعایت شیوه نامه‌های صادر شده توسط ستاد ملی مبارزه با کرونا دانلود رایگان بخشنامه
49 بخشنامه لزوم رعایت شیوه نامه‌های صادر شده توسط ستاد ملی مبارزه با کرونا دانلود رایگان بخشنامه
50 فعالیت‌های خدمات‌رسانی مرتبط با سامانه‌های تامین آب آشامیدنی، فاضلاب و سیلاب - واژه‌نامه دانلود رایگان بخشنامه
51 جامدات زیستی تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهری - ویژگی‌ها و پایش دانلود رایگان بخشنامه
52 جامدات زیستی تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهری - ویژگی‌ها و پایش دانلود رایگان بخشنامه
53 بخشنامه درخصوص دستورالعمل نیازسنجی شرکتهای وابسته دانلود رایگان بخشنامه
54 بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده(2)قانون مدیریت بحران و استانداریها دانلود رایگان بخشنامه
55 بخشنامه دورکاری کارکنان شماره 374899 مورخ 1399.08.27 دانلود رایگان بخشنامه
56 بخشنامه دورکاری کارکنان شماره 374899 مورخ 1399.08.27 دانلود رایگان بخشنامه
57 بخشنامه نحوه مدیریت تعارض منافع دانلود رایگان بخشنامه
58 قانون اصلاح ماده ٤٤ قانون مدیریت خدمات کشوری دانلود رایگان بخشنامه
59 راهنمای استفاده از مشاور سرمایه‌پذیر در پروژه‌های مشارکت عمومی و خصوصی بخش آب و آبفا (BOT، BOO، ROT و بیع متقابل) دانلود رایگان بخشنامه
60 ضوابط معافیت‌های قانونی تعرفه‌های آب و فاضلاب سال ۱۳۹۹ دانلود رایگان بخشنامه
61 در خصوص دستورالعمل شرایط احراز پستهای مدیریتی کلیه مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت های دولتی و وابسته به دولت و افرادی که به نمایندگی سهام دولت در شرکتها به عنوان عضو هیات دانلود رایگان بخشنامه
62 اصلاح دستورالعمل اجرایی بند (۹) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری دانلود رایگان بخشنامه
63 راهنمای استفاده از مشاور سرمایه پذیر در پروژه های مشارکت عومی خصوصی بخش آب و آبفا دانلود رایگان بخشنامه
64 ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا (فعالیت اماکن و تأسیسات ورزشی صنعت آب وبرق) دانلود رایگان بخشنامه
65 دستورالعمل انتخاب و انتصاب مدیران با رویکرد فراخوان عمومی دانلود رایگان بخشنامه
66 ضوابط فروش انرژی و انشعاب برق و بخشودگی مربوطه در سال 1399 دانلود رایگان بخشنامه
67 واگذاری انشعاب برق برای کابینت‌های پروژه فیبر نوری ( FTTC) دانلود رایگان بخشنامه
68 حقوق بین المللی آب دانلود رایگان بخشنامه
69 ارائه امکانات رفاهی به بازنشستگان و مستمری بگیران دانلود رایگان بخشنامه
70 سیستم‌های جمع‌آوری فاضلاب جایگزین شبکه‌های ثقلی (جلد چهارم - شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب تحت فشار) دانلود رایگان بخشنامه
71 سیستم‌های جمع‌آوری فاضلاب جایگزین شبکه‌های ثقلی (جلد سوم - شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب مکشی «تحت خلاء») دانلود رایگان بخشنامه
72 سیستم‌های جمع‌آوری فاضلاب جایگزین شبکه‌های ثقلی (جلد دوم - شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب ساده شده) دانلود رایگان بخشنامه
73 سیستم‌های جمع‌آوری فاضلاب جایگزین شبکه‌های ثقلی (جلد اول - معرفی شبکه‌ها) دانلود رایگان بخشنامه
74 بخشنامه حقوق و مزایای کارمندان صنعت آب و برق در سال 1399 دانلود رایگان بخشنامه
75 حقوق و مزایای کارگران مشمول طرح طبق بندی مشاغل در شرکتهای دولتی در سال 1399 دانلود رایگان بخشنامه
76 حقوق و مزایای مشمولین قانون کار در شرکتهای وابسته در سال 1399 دانلود رایگان بخشنامه
77 شرایط و ضوابط استفاده از پاداش سنوات تشویقی در شرکتهای وابسته دانلود رایگان بخشنامه
78 تعرفه‌های برق و شرایط عمومی آنها - ۱۳۹۹ دانلود رایگان بخشنامه
79 تعرفه‌های آب و فاضلاب جهت اجرا از ابتدای اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ دانلود رایگان بخشنامه
80 شـرح کلـی خـدمات مطالعـات مرحلـه طراحـی تفصـیلی طـرح‌هـای آبیـاری و زهکشــی (تجدید نظر اول) دانلود رایگان بخشنامه
81 تمدید بخشنامه شماره ۱۲۳۵ در خصوص ارائه خدمات عمومی و ضروری دولت در عین کاهش تردد و تجمع کارکنان در محیط اداری تا بیستم فروردین ماه سال ۱۳۹۹ دانلود رایگان بخشنامه
82 ﺳﯿﺴتﻢ‌ﻫﺎی ﺟﻤﻊ‌آوری ﻓﺎﺿﻼب ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ‌ﻫﺎی ﺛﻘﻠﯽ (ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم - ﺷﺒﮑﻪ‌ﻫﺎی ﺟﻤﻊ‌آوری ﻓﺎﺿﻼب ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر) دانلود رایگان بخشنامه
83 سیستم‌های جمع‌آوری فاضلاب جایگزین شبکه‌های ثقلی (جلد اول - معرفی شبکه‌ها) دانلود رایگان بخشنامه
84 نحوه حضور کارکنان دولت در دستگاههای اجرایی تا ۱۵ فروردین 1399 دانلود رایگان بخشنامه
85 بخشنامه شماره 724555سازمان اداری و استخدامی در خصوص بیماری کرونا دانلود رایگان بخشنامه
86 بخشنامه معاون حقوقی، پشتیبانی و مجلس وزارت نیرو در خصوص مقابله با کرونا دانلود رایگان بخشنامه
87 بخشنامه 713818 به کلیه دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری دانلود رایگان بخشنامه
88 افزایش 50 درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری دانلود رایگان بخشنامه
89 دستورالعمل شرایط احراز پست های مدیریتی دانلود رایگان بخشنامه
90 مقررات تأمین برق مراکز استخراج رمزارزها دانلود رایگان بخشنامه
91 شیوه‌نامه‏‏ اجرای فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی در وزارت نیرو دانلود رایگان بخشنامه
92 برنامه‌های آموزشی مدیریتی ویژه مدیران زن و مدیران جوان دانلود رایگان بخشنامه
93 بخشنامه حمایتی بازنشستگان دانلود رایگان بخشنامه
94 روش اجرایی قرارداد درمان دوره 99-98 دانلود رایگان بخشنامه
95 مشارکت های مادر تخصصی، ساتبا و مراکز آموزشی و پژوهش وابسته دانلود رایگان بخشنامه
96 بخشنامه حقوق و مزایای مشمولین قانون کار شاغل در شرکت های وابسته در سال 1398 دانلود رایگان بخشنامه
97 بخشنامه تمدید قرارداد و افزایش سنواتی حقوق کارکنان دارای قرارداد کارگری موقت ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری و کارکنان انجام کار معین (مشخص) سال 1398 دانلود رایگان بخشنامه
98 بخشنامه حقوق و مزایای کارگران مشمول طرح طبقه بندی مشاغل در شرکت های دولتی در سال 1398 دانلود رایگان بخشنامه
99 بخشنامه حقوق و مزایای کارمندان صنعت آب و برق در سال 1398 دانلود رایگان بخشنامه
100 برنامه عملیاتی سه ساله اصلاح نظام اداری وزارت نیرو (دور دوم) دانلود رایگان بخشنامه
101 شاخص های عمومی مشمول عدم مصداق و اجرای ضوابط داخلی در شرکت های غیردولتی دانلود رایگان بخشنامه
102 دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمانهای ریالی فاقد تعدیل دانلود رایگان بخشنامه
103 ابلاغ شرح خدمات مهندسی نظارت بر بهره برداری و نگهداری سامانه های آبیاری و زهکشی دانلود رایگان بخشنامه
104 ضوابط عمومی طراحی شبکه های آبیاری و زهکشی (تجدید نظر اول) دانلود رایگان بخشنامه
105 جداول هزینه‌های برقراری انشعاب برق1397 دانلود رایگان بخشنامه
106 تفاهم نامه اجرای فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی فیمابین وزارت نیرو و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانلود رایگان بخشنامه
107 بسته‌های مدیران حرفه‌ای شاغل در حوزه‌ فعالیت‌های بهره‌برداری شرکت توانیر دانلود رایگان بخشنامه
108 شیوه‌نامه تأیید صلاحیت مدرسان دوره‌های شغلی - سازمانی دانلود رایگان بخشنامه
109 مراکز آموزشی مجاز جهت برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه مدت دانلود رایگان بخشنامه
110 فرم‌ جدید حکم کارگزینی کارکنان رسمی و قراردادهای کارکنان پیمانی و قرارداد کار معین دانلود رایگان بخشنامه
111 همسانسازی حقوق بازنشستگان دانلود رایگان بخشنامه
112 مراکز مجاز اجرای دوره‌های آموزشی صنعت آب و برق دانلود رایگان بخشنامه
113 مراکز مجاز اجرای دوره‌های آموزشی نیروی انسانی شرکت‌های پیمانکاران دانلود رایگان بخشنامه
114 بخشنامه نیازسنجی و بازنگری دوره‌های آموزشی دانلود رایگان بخشنامه
115 ابلاغ فرم قراردادهای بیمه مسئولیت مدنی و بدنه اتومبیل، آتش سوزی دوره 98-97 دانلود رایگان بخشنامه
116 ابلاغیه ستاد کل در خصوص حقوق و مزایای سربازان وظیفه مامور (امریه) دانلود رایگان بخشنامه
117 بخشودگی های حق انشعاب آب بها و کارمزد دفع فاضلاب سال 1397 دانلود رایگان بخشنامه
118 بخشنامه حقوق و مزایای کارمندان صنعت آب و برق در سال 1397 دانلود رایگان بخشنامه
119 بخشنامه مقام عالی وزارت درخصوص قرارداد تأمین و حفظ سلامت کارکنان (درمان) دوره 98 - 97 دانلود رایگان بخشنامه
120 ضوابط فروش انرژی و انشعاب برق و بخشودگی های سال 97 دانلود رایگان بخشنامه
121 اقدامات انجام شده در راستای سلامت اداری دانلود رایگان بخشنامه
122 بخشنامه حقوق و مزایای مشمولین قانون کار مشاغل در شرکتهای وابسته در سال 1397 دانلود رایگان بخشنامه
123 اقدامات انجام شده در راستای صیانت از حقوق شهروندی دانلود رایگان بخشنامه
124 استفاده از پساب‌های شهری برای مصارف مختلف - ویژگی‌ها دانلود رایگان بخشنامه
125 هزینه آموزش کارکنان وظیفه دانلود رایگان بخشنامه
126 راهنمای طراحی دیوارهای حائل دانلود رایگان بخشنامه
127 راهنمای روش انجام آزمایش نفوذ مخروط شبه ایستا (CPT) دانلود رایگان بخشنامه
128 دستورالعمل انجام آزمون های آزمایشگاهی و صحرایی مکانیک سنگ دانلود رایگان بخشنامه
129 آموزش‌های مدیریتی عمومی مدیران دانلود رایگان بخشنامه
130 ابلاغ فرم قراردادهای بیمه مسئولیت مدنی و بدنه اتومبیل، آتش سوزی ساختمانهای اداری دوره 97-96 دانلود رایگان بخشنامه
131 اجرای بخشنامه صلاحیت حرفه‌ای نیروی انسانی شرکت‌های پیمانکار دانلود رایگان بخشنامه
132 بخشنامه مقام عالی وزارت درخصوص قرارداد تامین و حفظ سلامت کارکنان صنعت آب و برق (درمان) دوره 97-96 دانلود رایگان بخشنامه
133 روش اجرایی قرارداد درمان دوره 97-96 دانلود رایگان بخشنامه
134 تفاهم نامه همکاری توسعه تولید محصولات دانش بنیان در صنایع مرتبط با برق، آب و آبفا با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دانلود رایگان بخشنامه
135 راهنمای طراحی سدهای وزنی بتن غلتکی دانلود رایگان بخشنامه
136 پیش نویس راهنمای بهره برداری، نگهداری و پایش در کارهای مهندسی رودخانه دانلود رایگان بخشنامه
137 لیست سرمایه گذاران مشارکت بخش غیردولتی دانلود رایگان بخشنامه
138 فرصت های سرمایه گذاری در طرح های بیع متقابل، BOO، ROT و BOT دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 139 راهنمای تهیه گزارش توجیهی مالی در پروژه های BOO، BOT و ROT دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 140 چهارچوب گزارش توجیهی فنی-مالی طرح های BOO، BOT و ROT دانلود رایگان بخشنامه
141 ضوابط طراحی کف‌بندها و تثبیت‌کننده‌های بستر دانلود رایگان بخشنامه
142 مشخصات فنی تجهیزات هیدرومکانیک سدهای انحرافی و سامانه های آبیاری (ساخت، نصب و بهره برداری) دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 143 ابلاغ نرخ خرید تضمینی برق از نیروگاه های تجدید پذیر و پاک دانلود رایگان بخشنامه
144 ضوابط و معیارهای طرح و محاسبه مخازن آب زمینی دانلود رایگان بخشنامه
145 بررسی خسارت سیلاب دانلود رایگان بخشنامه
146 فهرست‌ خدمات‌ مرحله‌ طراحی‌ تفصیلی‌ آبخیزداری‌ دانلود رایگان بخشنامه
147 مقدمه‌ای بر تدوین برنامه عملیاتی مدیریت بحران سیل دانلود رایگان بخشنامه
148 تعاریف و دامنه کار مراحل ختلف خدمات مهندسی طرح‌های آب دانلود رایگان بخشنامه
149 دستورالعمل انتخاب آمارها و داده‌های مورد نیاز برای تهیه مدل‌های کمی و کیفی آب‌های زیرزمینی دانلود رایگان بخشنامه
150 پیشنویس راهنمای مدیریت تأمین، عرضه، تقاضا و مصرف آب شهری و روستایی دانلود رایگان بخشنامه
151 سردوش - تعیین معیار مصرف آب و دستورالعمل بر چسب آب دانلود رایگان بخشنامه
152 مخازن آبشویه سرویس های بهداشتی (فلاش تانک ) -تعیین معیار مصرف آب و دستورالعمل بر چسب آب دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 153 راهنمای تامین منابع مالی با استفاده از منابع بانک توسعه اسلامی، بانک جهانی و بانک تجارت و توسعه اکو متناسب با پروژههای صنعت آب و آب و فاضلاب دانلود رایگان بخشنامه
154 دستورالعمل تعیین بازده آبیاری در شبکه های آبیاری و زهکشی در حال بهره برداری دانلود رایگان بخشنامه
155 پیشنویس ضوابط تشخیص صلاحیت، پیمان و شیوه‌نامه ارجاع‌کار به پیمان‌کاران ابزاردقیق سدها دانلود رایگان بخشنامه
156 راهنمای نحوه استفاده از فناوری نانو در صنعت آب و آبفای کشور (جلد 2) دانلود رایگان بخشنامه
157 راهنمای نحوه استفاده از فناوری نانو در صنعت آب و آبفای کشور (جلد 1) دانلود رایگان بخشنامه
158 پیشنویس دستورالعمل مطالعات میراث فرهنگی طرح‌های منابع آب دانلود رایگان بخشنامه
159 راهنمای مستندسازی فعالیت های مدیریت، بهره برداری و نگهداری سامانه های آبیاری و زهکشی دانلود رایگان بخشنامه
160 ضوابط و معیارهای فنی عملیات اصلاح، بازسازی و نوسازی شبکه آب دانلود رایگان بخشنامه
161 دستورالعمل مدیریت پیشگیری و بحران حوادث آلودگی‌های نفتی رودخانه‌ها و دریاچه‌ها دانلود رایگان بخشنامه
162 دستورالعمل مطالعات تجاری (مالی) و بازرگانی طرح‌های آب دانلود رایگان بخشنامه
163 راهنمای تعیین حق اشتراک و تعرفه فروش آب به مشترکین و آب بران شرکت‌های آب منطقه‌ای دانلود رایگان بخشنامه
164 آیین نامه تضمین معاملات دولتی دانلود رایگان بخشنامه
165 شرح خدمات مهندسی نظارت بر مدیریت، بهره برداری و نگهداری سامانه های آبیاری و زهکشی دانلود رایگان بخشنامه
166 شرح خدمات مهندسی نظارت بر اجرای سامانه های آبیاری و زهکشی دانلود رایگان بخشنامه
167 ضوابط حفاظت از کیفیت منابع آب در مدیریت مواد زاید جامد دانلود رایگان بخشنامه
168 پیشنویس راهنمای انتخاب و به کار گیری سامانه های آب شیرین کن به منظور تأمین آب شرب دانلود رایگان بخشنامه
169 راهنمای پادسیل‌سازی دانلود رایگان بخشنامه
170 دستورالعمل ماده 27 قانون الحاق دانلود رایگان بخشنامه
171 راهنمای برنامه‌ریزی، مدیریت و تعیین تعرفه‌های پساب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب به‌منظور استفاده مجدد دانلود رایگان بخشنامه
172 راهنمای طراحی، ساخت و بهره برداری از سدهای پسماند دانلود رایگان بخشنامه
173 پیشنویس راهنمای تکمیل و تحویل تجهیزات در راهاندازی و بهرهبرداری اولیه از واحدهای نیروگاههای برق آبی جدید الاحداث دانلود رایگان بخشنامه
174 شرح خدمات مطالعات تعیین حد بستر و حریم و مرحله اول ساماندهی رودخانه دانلود رایگان بخشنامه
175 فهرست خدمات مرحله بهره برداری و نگهداری سدها (بازنگری اول) دانلود رایگان بخشنامه
176 راهنمای مدیریت سیلابدشت دانلود رایگان بخشنامه
177 مستندات ترک تشریفات لوله های فولادی دانلود رایگان بخشنامه
178 بخشنامه فرآیند تنظیم لوایح درخواست توقف اجرای حکم و اعمال ماده18 و ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری جدید دانلود رایگان بخشنامه
179 پیشنویس استفاده و مدیریت زهاب های کشاورزی دانلود رایگان بخشنامه
180 دستورالعمل انجام عملیات ویدیومتری شبکه های فاضلاب دانلود رایگان بخشنامه
181 فهرست خدمات مطالعات ظرفیت خود پالایی رودخانه‌ها دانلود رایگان بخشنامه
182 راهنمای تهیه مدل مالی پروژه های بیع متقابل دانلود رایگان بخشنامه
183 راهنمای حریم کیفی منابع آب جهت بسته‌بندی با هدف شرب دانلود رایگان بخشنامه
184 راهنمای تعیین ضریب زبری هیدرولیکی رودخانه‌ها دانلود رایگان بخشنامه
185 دستورالعمل روش‌های محاسبه حداکثرسیلاب محتمل (PMP) و تهیه منحنی‌های عمق، سطح، تدام بارش (DAD) دانلود رایگان بخشنامه
186 دستورالعمل‌ آزمایش‌های اکسیژن محلول (DO)، اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی (BOD) و اکسیژن مورد نیاز شیمیایی (BOD) دانلود رایگان بخشنامه
187 دستورالعمل کاربری اراضی در حریم کیفیت منابع آب سطحی دانلود رایگان بخشنامه
188 راهنمای مدیریت ریسک سوانح آلودگی در منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی دانلود رایگان بخشنامه
189 دستورالعمل کلی جهت اندازه‌گیری فلزات در آب دانلود رایگان بخشنامه
190 دستورالعمل احداث سامانه های کلرزنی در تصفیه خانه های آب و تصفیه خانه های فاضلاب دانلود رایگان بخشنامه
191 شرح خدمات مطالعات بهسازی شبکه های آبیاری و زهکشی در حال بهره برداری دانلود رایگان بخشنامه
192 پیشنویس دستورالعمل مطالعات امکان‌سنجی و مکان‌یابی طرح‌های گردشگری در حاشیه منابع آب (رودخانه و مخازن سدها) دانلود رایگان بخشنامه
193 پیشنویس دستورالعمل مطالعات امکان‌سنجی و مکان‌یابی طرح‌های گردشگری در حاشیه منابع آب (رودخانه و مخازن سدها) دانلود رایگان بخشنامه
194 بخشنامه استفاده از پساب تصفیه خانه های فاضلاب شهری و روستایی دانلود رایگان بخشنامه
195 ساماندهی کمیته‌ های تخصصی مرتبط با مسائل مدیریتی و اداری دانلود رایگان بخشنامه
196 پیشنویس راهنمای تشخیص آثار فنی، اقتصادی و زیست‌محیطی و برآورد ارزش واقعی تولید برق نیروگاه‌های برقابی و خدمات ارائه شده این نیروگاه‌ها به شبکه سراسری از دیدگاه بنگاه‌داری دانلود رایگان بخشنامه
197 گردآوری مدارک فنی و مستندات پشتیبانی برای تشخیص آثار فنی، اقتصادی و زیست‌محیطی و برآورد ارزش واقعی تولید برق نیروگاه‌های برقابی (نشریه شماره 423 – الف) دانلود رایگان بخشنامه
198 راهنمای بررسی اثرات اجرای طرح‌های تغذیه مصنوعی بر وضعیت آبخوان دانلود رایگان بخشنامه
199 دستورالعمل‌ تهیه‌ بیلان‌ نمک‌ آب‌ زیرزمینی‌ دانلود رایگان بخشنامه
200 ماشین های لباسشویی برقی خانگی - تعیین معیار مصرف آب و دستورالعمل برچشب آب دانلود رایگان بخشنامه
201 پیشنویس دستورالعمل انجام فرایندهای انتخاب تامین‌کنندگان کالا و خدمات (راهنمای تهیه اسناد برای انتخاب پیمانکاران بخش آب و آبفا) دانلود رایگان بخشنامه
202 صورت جلسه تخصیص پساب دانلود رایگان بخشنامه
203 دستورالعمل تهیه گزارش فنی سیلاب دانلود رایگان بخشنامه
204 آیین نامه اجرایی ماده 56 نسخه 3 دانلود رایگان بخشنامه
205 دستورالعمل تعیین محدوده (حریم) کمی چاه‌ها و قنوات دانلود رایگان بخشنامه
206 استاندارد ویژگی های میکروبی آب آشامیدنی تصفیه شده در سامانه های آب شیرین کن جهت استفاده در اسناد مناقصه آب شیرین کن ها دانلود رایگان بخشنامه
207 استاندارد ویژگی های فیزیکی و شیمیایی آب آشامیدنی تصفیه شده در سامانه های آب شیرین کن جهت استفاده در اسناد مناقصه آب شیرین کن ها دانلود رایگان بخشنامه
208 دستورالعمل رفتارسنجی کمی آب‌های زیرزمینی دانلود رایگان بخشنامه
209 بخشنامه معاونت برنامه ریزی ماده 56 دانلود رایگان بخشنامه
210 فرآیند سرمایه گذاری در احداث نیروگاه های برق آبی دانلود رایگان بخشنامه
211 دستورالعمل حسابداری اوراق مشارکت دانلود رایگان بخشنامه
212 دستورالعمل روش‌های محاسبه بیلان منابع آب دانلود رایگان بخشنامه
213 ضوابط طراحی سامانه های آبیاری با لوله های کم فشار دانلود رایگان بخشنامه
214 آیین نامه اجرایی بند "ز" تبصره 6 قانون بودجه 93 دانلود رایگان بخشنامه
215 سرمایه گذاری در طرح های فاینانس خارجی دانلود رایگان بخشنامه
216 نمونه قراردادهای تضمین خرید آب/ پساب از تصفیه خانه های آب/ فاضلاب دانلود رایگان بخشنامه
217 تبصره 6 قانون بودجه 93 - بند ط اسناد خزانه دانلود رایگان بخشنامه
218 تبصره 6 قانون بودجه 93 - اوراق مشارکت دانلود رایگان بخشنامه
219 نمونه شرایط خصوصی قراردادهای تضمین خرید آب/پساب از تصفیه خانه ها دانلود رایگان بخشنامه
220 نمونه شرایط عمومی قراردادهای تضمین خرید آب/پساب از تصفیه خانه ها دانلود رایگان بخشنامه
221 نمونه موافقت نامه قراردادهای تضمین خرید آب/پساب از تصفیه خانه ها دانلود رایگان بخشنامه
222 قرارداد تضمین خرید آب/پساب از تصفیه خانه های آب/فاضلاب (BOT) دانلود رایگان بخشنامه
223 راهنمای نحوه ارتباط بیلان منابع آب کشور با تجارت آب مجازی دانلود رایگان بخشنامه
224 دستورالعمل انجام فرایندهای انتخاب تامین‌کنندگان کالا و خدمات (راهنمای تهیه اسناد برای انتخاب مشاوران بخش آب و آبفا) دانلود رایگان بخشنامه
225 دستورالعمل روش‌های محاسبه حداکثر سیل محتمل PMF دانلود رایگان بخشنامه
226 مشخصات فنی عمومی سامانه های آبیاری و زهکشی دانلود رایگان بخشنامه
227 دستورالعمل احیا، توسعه و بهسازی چاه‌های آب (کشاورزی و شرب) دانلود رایگان بخشنامه
228 راهنمای ارزیابی ایمنی و اقدامات اضطراری در سدها و سازه های وابسته دانلود رایگان بخشنامه
229 راهنمای کاربرد سیستم‌های اطلاعات مکانی (GIS) و سنجش از دور (RS) در استخراج پارامترهای موثر مطالعات هیدرولوژیکی حوضه‌های آبریز دانلود رایگان بخشنامه
230 راهنمای شکل هندسی مقطع و راستای رودخانه دانلود رایگان بخشنامه
231 راهنمای طراحی و اجرای سازه‌ای حفاظت سواحل دانلود رایگان بخشنامه
232 دستورالعمل تعیین محل و نظارت بر حفر چاه‌های آب در آبرفت و سازندهای سخت و تهیه گزارش حفاری (چاه‌های بهره‌برداری، اکتشافی، پیزومترها و مشاهده‌ای) دانلود رایگان بخشنامه
233 دستورالعمل تعیین حریم کیفی آب‌های زیرزمینی دانلود رایگان بخشنامه
234 وزارت نیرو 1404 - برنامه راهبردی دانلود رایگان بخشنامه
235 ضوابط طراحی سامانه‌های انتقال و توزیع آب شهری و روستایی دانلود رایگان بخشنامه
236 مشخصات فنی عمومی سدها دانلود رایگان بخشنامه
237 نمونه قراردادهای تضمین خرید آب از تأسیسات نمک زدایی (مصوبه وزیر محترم نیرو) دانلود رایگان بخشنامه
238 مبانی و رویه های دست‌یابی به قیمت توافقی آب دانلود رایگان بخشنامه
239 دستورالعمل پایش کیفیت آب‌های زیرزمینی دانلود رایگان بخشنامه
240 ضوابط و معیارهای طراحی و نقشه های همسان سازه های زهکشی زیرزمینی دانلود رایگان بخشنامه
241 راهنمای روش‏های مهار رسوب در رودخانه‏ها دانلود رایگان بخشنامه
242 نمونه شرایط خصوصی قراردادهای تضمین خرید آب از تأسیسات نمک زدایی دانلود رایگان بخشنامه
243 نمونه شرایط عمومی قراردادهای تضمین خرید آب از تأسیسات نمک زدایی دانلود رایگان بخشنامه
244 نمونه موافقت نامه قراردادهای تضمین خرید آب از تأسیسات نمک زدایی دانلود رایگان بخشنامه
245 فهرست خدمات و شرح خدمات مطالعات پایش کیفیت آب مخازن سدها دانلود رایگان بخشنامه
246 فهرست خدمات پایش کیفیت آب‌های سطحی (جاری) دانلود رایگان بخشنامه
247 راهنمای طراحی شبکه های لرزه نگاری و شتاب نگاری سدها دانلود رایگان بخشنامه
248 راهنمای طراحی ساخت و بهره‌برداری سامانه‌های انحراف سیلاب دانلود رایگان بخشنامه
249 نمونه قراردادهای بیع متقابل دانلود رایگان بخشنامه
250 آیین نامه اجرایی بند م ماده 194 قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران دانلود رایگان بخشنامه
251 راهنمای محاسبه بار رسوب معلق و بستر رودخانه دانلود رایگان بخشنامه
252 نظام نامه شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات ریالی دانلود رایگان بخشنامه
253 راهنمای مطالعات رسوب گذاری و رسوب زدایی مخازن سدها دانلود رایگان بخشنامه
254 راهنمای برآورد خسارت مخزن در محدوده دریاچه سدهای مخزنی دانلود رایگان بخشنامه
255 دستورالعمل و ضوابط تقسیم‌بندی و کدگذاری حوضه‌های آبریز و محدوده‌های مطالعاتی در سطح کشور دانلود رایگان بخشنامه
256 ضوابط ایمنی و بهداشتی کارکنان بهره بردار از شبکه و تصفیه خانه های فاضلاب (تجدید نظر اول) دانلود رایگان بخشنامه
257 راهنمای بهره برداری و نگه داری از مخازن آب شهری دانلود رایگان بخشنامه
258 راهنمای مطالعات رودخانه‌های مخروط افکنه‌ای دانلود رایگان بخشنامه
259 راهنمای اجرائی نمودن طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع دانلود رایگان بخشنامه
260 بخشنامه طرح ارتقای سلامت اداری دانلود رایگان بخشنامه
261 نظام نامه شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات ارزی دانلود رایگان بخشنامه
262 فهرست خدمات طرح های آبرسانی مراحل طراحی پایه و طراحی تفصیلی دانلود رایگان بخشنامه
263 راهنمای کاربرد مدل‌های ریاضی و فیزیکی در مطالعات مهندسی و ساماندهی رودخانه دانلود رایگان بخشنامه
264 راهنمای جامع مطالعات طرح، بهره‌برداری و نگهداری سامانه‌ پیش‌بینی و هشدار سیل دانلود رایگان بخشنامه
265 فهرست خدمات تعیین حد بستر و حریم تالاب‌ها و دریاچه‌ها دانلود رایگان بخشنامه
266 دستورالعمل‌ بررسی‌های‌ اقتصادی‌ منابع‌ آب دانلود رایگان بخشنامه
267 راهنمای کاربرد ردیاب‌ها در بررسی نشت و فرار آب از مخزن و تکیه‌گاه‌های سد دانلود رایگان بخشنامه
268 پیشنویس بازنگری و تکمیل نقشه های تیپ ابنیه شبکه های آبیاری و زهکشی (جلد دوم) دانلود رایگان بخشنامه
269 پیشنویس بازنگری و تکمیل نقشه های تیپ ابنیه شبکه های آبیاری و زهکشی (جلد اول) دانلود رایگان بخشنامه
270 دستورالعمل بند الف ماده 142 قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران دانلود رایگان بخشنامه
271 راهنمای مطالعات ریخت شناسی رودخانه‌ها دانلود رایگان بخشنامه
272 راهنمای مطالعات ریخت‌شناسی دلتاها دانلود رایگان بخشنامه
273 فهرست خدمات کارهای مهار سیلاب دانلود رایگان بخشنامه
274 مبانی زیست محیطی طراحی برای طرح‌های تغذیه مصنوعی دانلود رایگان بخشنامه
275 ضوابط زیست محیطی برداشت مصالح رودخانه‌ای دانلود رایگان بخشنامه
276 راهنمای بررسی اثر فعالیت‌های کشاورزی بر کمیت و کیفیت آب‌های سطحی دانلود رایگان بخشنامه
277 راهنمای تعیین آب مورد نیاز اکوسیستم‌های آبی دانلود رایگان بخشنامه
278 راهنمای مدیریت بهره برداری و نگهداری از تأسیسات و تجهیزات هیدرومکانیکی سد و تأسیسات وابسته دانلود رایگان بخشنامه
279 راهنمای تعیین ارزش اقتصادی آب برای مصارف کشاورزی دانلود رایگان بخشنامه
280 راهنمای روش‌های توزیع مکانی عوامل اقلیمی با استفاده از داده‌های نقطه‌ای دانلود رایگان بخشنامه
281 راهنمای پهنه‏بندی توان اکولوژیک سرزمین برای استقرار طرح‌های توسعه منابع آب دانلود رایگان بخشنامه
282 دستورالعمل اوراق اجاره دانلود رایگان بخشنامه
283 اصلاحیه آیین نامه اجرایی ماده 56 دانلود رایگان بخشنامه
284 پیشنویس فهرست خدمات ارزیابی عملکرد سامانه های آبیاری تحت فشار و کم فشار (سیستم های نوین) دانلود رایگان بخشنامه
285 پیشنویس راهنمای ارزیابی عملکرد شبکه های آبیاری و زهکشی دانلود رایگان بخشنامه
286 پیشنویس فهرست خدمات ارزیابی تفصیلی عملکرد شبکه های آبیاری و زهکشی دانلود رایگان بخشنامه
287 تعریف اوراق بهادار اسلامی دانلود رایگان بخشنامه
288 پیشنویس شرح خدمات مهندسی مطالعات مرحله دوم (طراحی نهایی) طرح های آبیاری و زهکشی (بازنگری اول) دانلود رایگان بخشنامه
289 فهرست خدمات مهندسی مطالعات مرحله دوم (طراحی نهایی) طرح های آبیاری و زهکشی (بازنگری اول) دانلود رایگان بخشنامه
290 فهرست خدمات مرحله اجرای طرح های مهندسی رودخانه دانلود رایگان بخشنامه
291 فهرست خدمات مطالعات برداشت مصالح رودخانه ای دانلود رایگان بخشنامه
292 پیشنویس ضوابط انتخاب سیلاب طراحی سدهای بزرگ ایران دانلود رایگان بخشنامه
293 پیش نویس شرح خدمات مهندسی مطالعات مرحله توجیهی طرح های آبیاری و زهکشی (بازنگری اول) دانلود رایگان بخشنامه
294 پیش نویس شرح خدمات مهندسی مطالعات مرحله شناسایی طرح های آبیاری و زهکشی (بازنگری اول) دانلود رایگان بخشنامه
295 پیش نویس فهرست خدمات مهندسی مطالعات مرحله توجیهی طرح های آبیاری و زهکشی (بازنگری اول) دانلود رایگان بخشنامه
296 پیش نویس فهرست خدمات مهندسی مطالعات مرحله شناسایی طرح های آبیاری و زهکشی (بازنگری اول) دانلود رایگان بخشنامه
297 راهنمای روش‌های محاسبه آبشستگی موضعی دانلود رایگان بخشنامه
298 دستورالعمل کاربرد روش‌های ردیابی در مطالعات آبخوان‌های آبرفتی دانلود رایگان بخشنامه
299 دستورالعمل اجرایی پایش کیفیت آب مخازن پشت سدها دانلود رایگان بخشنامه
300 راهنمای مطالعات کیفیت آب مخازن سدهای بزرگ دانلود رایگان بخشنامه
301 دستورالعمل کاربرد روش‌های ردیابی در مطالعات کارست و سازندهای سخت دانلود رایگان بخشنامه
302 بررسی، گردآوری و ارزیابی فنی تجارت کاربردی و اجرایی مطالعات شکست سدها در کشورهای پیشرو در این زمینه دانلود رایگان بخشنامه
303 شرح خدمات مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه یا مسیل دانلود رایگان بخشنامه
304 راهنمای نگهداری سامانه های زهکشی دانلود رایگان بخشنامه
305 الزامات کلی لوله های بتنی تحت فشار شامل اتصالات و متعلقات دانلود رایگان بخشنامه
306 لوله های بتنی ملسح تحت فشار بدون استوانه فولادی و اتصالات و متعلقات دانلود رایگان بخشنامه
307 ضوابط زیست محیطی استفاده مجدد از آب‌های برگشتی و پساب‌ها دانلود رایگان بخشنامه
308 پیشنویس دستورالعمل انتخاب، نصب و نگهداری تجهیزات اندازه گیری حجم آب مصرفی (کنتور) بر روی شبکه آب شرب دانلود رایگان بخشنامه
309 راهنمای مطالعات تعیین حریم سواحل دریاها، دریاچه‌ها، تالاب‌ها و خورها دانلود رایگان بخشنامه
310 راهنمای انتخاب نوع و موقعیت شیرآلات صنعت آب و بهره برداری از آنها دانلود رایگان بخشنامه
311 آیین نامه اجرایی ماده 56 دانلود رایگان بخشنامه
312 راهنمای بهره برداری و نگهداری نیروگاه های آبی سدهای بزرگ دانلود رایگان بخشنامه
313 پیشنویس مشخصات فنی عمومی کارهای مهندسی رودخانه دانلود رایگان بخشنامه
314 پیشنویس راهنمای عمق یابی مخازن سدها دانلود رایگان بخشنامه
315 دستورالعمل پایش کیفیت آب‌های سطحی (جاری) دانلود رایگان بخشنامه
316 راهنمای طراحی، ساخت و نگهداری دیوارهای سیل‌بند دانلود رایگان بخشنامه
317 راهنمای بهره برداری و نگهداری از شبکه های جمع آوری فاضلاب دانلود رایگان بخشنامه
318 راهنمای طراحی و بهره برداری تخلیه کننده عمقی مخازن سدها دانلود رایگان بخشنامه
319 راهنمای برآورد رواناب در طراحی شبکه های آبیاری و زهکشی دانلود رایگان بخشنامه
320 آب آشامیدنی - ویژگی های فیزیکی و شیمیایی دانلود رایگان بخشنامه
321 راهنمای طراحی، ساخت و نگهداری آبشکن‌های رودخانه‌ای دانلود رایگان بخشنامه
322 راهنمای آبگیری از رودخانه و حفاظت آن دانلود رایگان بخشنامه
323 دستورالعمل انتخاب و طراحی تجهیزات کنترل ضربه قوچ در تأسیسات آبرسانی شهری دانلود رایگان بخشنامه
324 دستورالعمل ساختار و شیوه نگارش نشریات دانلود رایگان بخشنامه
325 راهنمای اندازه گیری و ثبت پارامترها در تصفیه خانه های فاضلاب و پردازش آن دانلود رایگان بخشنامه
326 معیارها و ضوابط فنی عملیات اکتشافی ژئوتکنیک سامانه های آبیاری و زهکشی دانلود رایگان بخشنامه
327 راهنمای برآورد ضریب زهکشی زیرزمینی در اراضی تحت آبیاری مناطق خشک و نیمه خشک دانلود رایگان بخشنامه
328 فهرست خدمات مطالعات مرحله توجیهی طرح های فاضلاب و آب های سطحی دانلود رایگان بخشنامه
329 پیشنویس راهنمای چگونگی بررسی نشست زمین در نتیجه بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی دانلود رایگان بخشنامه
330 ضوابط طراحی هیدرولیکی شیب شکن ها، تند آب ها و نأسیسات پایانه ای استهلاک انرژی در شبکه های آبیاری و زهکشی دانلود رایگان بخشنامه
331 راهنمای طراحی تلمبه های آب دانلود رایگان بخشنامه
332 راهنمای مطالعات ظرفیت خودپالایی رودخانه ها دانلود رایگان بخشنامه
333 راهنمای مطالعات طرح‌های استفاده از فاضلاب‌های تصفیه شده شهری و روستایی دانلود رایگان بخشنامه
334 پیشنویس راهنمای تهیه مدل ریاضی آب‌های زیرزمینی دانلود رایگان بخشنامه
335 کاربرد ژئوفیزیک در خورندگی خاک و آلودگی منابع آب «شناخت و راهنما» دانلود رایگان بخشنامه
336 راهنمای مطالعات پایه زمین شناسی مهندسی در پروژه های مهندسی آب دانلود رایگان بخشنامه
337 راهنمای طبقه‌بندی کیفیت آب خام، پساب‌ها و آب‌های برگشتی برای مصارف صنعتی و تفرجی دانلود رایگان بخشنامه
338 فهرست خدمات مطالعات طرح‌های استفاده از فاضلابهای تصفیه شده شهری و روستایی (تصفیه‌خانه‌های در دست ساخت و در حال بهره‌برداری) دانلود رایگان بخشنامه
339 راهنمای طراحی هیدرولیکی تصفیه خانه های آب دانلود رایگان بخشنامه
340 جستجو و معرفی ادبیات فنی موجود در مورد تحلیل و طراحی لرزه ای سازه های آبی مختلف دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 341 قانون اجرای سیاست های اصل 44 دانلود رایگان بخشنامه
342 دستورالعمل و ضوابط تعیین و تفکیک آبخوان‌های آبرفتی دشت‌های آزاد ممنوعه و ممنوعه بحرانی دانلود رایگان بخشنامه
343 بخشنامه پساب سال 1386 دانلود رایگان بخشنامه
344 راهنمای نصب انشعابات فاضلاب ابنیه دانلود رایگان بخشنامه
345 راهنمای ارزیابی عملکرد سامانه های زهکشی زیرزمینی دانلود رایگان بخشنامه
346 لوله های بتنی پیش تنیده تحت فشار - با استوانه فولادی و بدون استوانه فولادی، شامل اتصالات، متعلقات و ضوابط خاص میلگردهای فولادی پیش تنیدگی برای لوله ها - ویژگی ها دانلود رایگان بخشنامه
347 راهنمای‌ تهیه شناسنامه غار دانلود رایگان بخشنامه
348 راهنمای طراحی هیدرولیکی تصفیه خانه های فاضلاب دانلود رایگان بخشنامه
349 شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی دانلود رایگان بخشنامه
350 دستورالعمل چگونگی بررسی اثر فعالیت‌های کشاورزی بر کیفیت و کمیت آب‌های زیرزمینی دانلود رایگان بخشنامه
351 دستورالعمل چگونگی بررسی اثر فعالیت‌های کشاورزی بر کیفیت و کمیت آب‌های زیرزمینی دانلود رایگان بخشنامه
352 راهنمای مطالعات فرسایش و رسوب در ساماندهی رودخانه‌ها دانلود رایگان بخشنامه
353 راهنمای طراحی تلمبه های فاضلاب دانلود رایگان بخشنامه
354 راهنمای تحویل حجمی آب در شبکه های آبیاری و زهکشی دانلود رایگان بخشنامه
355 پیشنویس فهرست خدمات مرحله شناسایی سدسازی (بازنگری اول) دانلود رایگان بخشنامه
356 راهنمای طراحی و انتخاب مواد و مصالح برای زهکش های زیرزمینی دانلود رایگان بخشنامه
357 راهنمای عملیات صحرایی، نمونه‌برداری مواد رسوبی رودخانه‌ها و مخازن سدها دانلود رایگان بخشنامه
358 راهنمای کاربرد مدل های تجربی و نظری آبشویی نمک های خاک های شور دانلود رایگان بخشنامه
359 ضوابط طراحی سازه های اتصال و تخلیه زهکش های روباز دانلود رایگان بخشنامه
360 ضوابط انتخاب و طراحی مزرعه آزمایشی زهکشی زیرزمینی دانلود رایگان بخشنامه
361 پیشنویس فهرست خدمات مهندسی مرحله ساخت سدها (بازنگری اول) دانلود رایگان بخشنامه
362 دستورالعمل‌ بهره‌برداری‌ و نگهداری‌ تاسیسات و سازه‌های تغذیه مصنوعی دانلود رایگان بخشنامه
363 دستورالعمل‌ ارزیابی‌ اثرات زیست‌‌محیطی‌ طرح‌های‌ آب‌ و فاضلاب‌ در مرحله تفصیلی دانلود رایگان بخشنامه
364 دستورالعمل‌ ارزیابی‌ اثرات زیست‌محیطی‌ طرح‌های‌ آب‌ و فاضلاب در مرحله‌ اجمالی دانلود رایگان بخشنامه
365 راهنمای برداشت مصالح رودخانه‌ای دانلود رایگان بخشنامه
366 راهنمای بهره برداری هیدرولیکی از مخزن سدهای بزرگ دانلود رایگان بخشنامه
367 ضوابط طراحی هیدرولیکی ساختمان های حفاظتی و تقاطعی، تبدیل و ایمنی و ساختمان های حفاظت در مقابل فرسایش سامانه های آبیاری دانلود رایگان بخشنامه
368 راهنمای تشخیص اثرهای اقتصادی، اجتماعی، ارزش‌گذاری و توجیه اقتصادی طرح‌های توسعه منابع آب دانلود رایگان بخشنامه
369 دستورالعمل‌ آماربرداری‌ از منابع آب - وسایل و روش‌های اندازه‌گیری دانلود رایگان بخشنامه
370 ضوابط طراحی هیدرولیکی سیفون ها و آبگذر زیر جاده دانلود رایگان بخشنامه
371 فهرست خدمات ارزیابی عملکرد سامانه های زهکشی زیرزمینی دانلود رایگان بخشنامه
372 راهنمای استاندارد در تغذیه مصنوعی آبهای زیرزمینی دانلود رایگان بخشنامه
373 راهنمای‌ ارزیابی‌ کیفی‌ منابع‌ آب‌ دانلود رایگان بخشنامه
374 راهنمای طراحی، ساخت و نگهداری پوشش‌ها در کارهای مهندسی رودخانه دانلود رایگان بخشنامه
375 فهرست خدمات مطالعات برداشت مصالح رودخانه‌ای دانلود رایگان بخشنامه
376 دستورالعمل تعیین هدایت هیدرولیک خاک به روش های مختلف دانلود رایگان بخشنامه
377 ضوابط طراحی تعیین فاصله و عمق زهکش های زیرزمینی دانلود رایگان بخشنامه
378 ضوابط طراحی هیدرولیکی ایستگاه های پمپاژ شبکه های آبیاری و زهکشی دانلود رایگان بخشنامه
379 فهرست خدمات مهندسی مطالعات بهره برداری و نگهداری از سامانه های آبیاری و زهکشی در حال بهره برداری دانلود رایگان بخشنامه
380 دستورالعمل کنترل کیفیت در تصفیه خانه هاب آب دانلود رایگان بخشنامه
381 دستورالعمل ارزیابی اثرات طرح‌های سدسازی بر محیط زیست (مرحله اجمالی) دانلود رایگان بخشنامه
382 راهنمای مطالعات ‌ ژئوفیزیک‌ در آبهای‌ زیرزمینی دانلود رایگان بخشنامه
383 راهنمای روشهای رسوبگیری در آبگیرها دانلود رایگان بخشنامه
384 راهنمای‌ تعیین‌دوره بازگشت سیلاب‌ طراحی‌ برای‌ کارهای‌ مهندسی‌ رودخانه‌ دانلود رایگان بخشنامه
385 راهنمای پهنه‌بندی سیل و تعیین حد بستر و حریم رودخانه‌ها دانلود رایگان بخشنامه
386 راهنمای طراحی سازه ای تونل های آب بر دانلود رایگان بخشنامه
387 راهنمای طراحی دیوارهای حائل دانلود رایگان بخشنامه
388 راهنمای حفاظت کاتدی خطوط لوله و سازه های فولادی دانلود رایگان بخشنامه
389 آماده سازی و تمیزکاری سطوح فلزی جهت اجرای پوشش دانلود رایگان بخشنامه
390 راهنمای‌ تهیه‌ آبنمود چشمه‌های‌ کارستی‌ و سازندهای‌ سخت دانلود رایگان بخشنامه
391 استاندارد علامت‌ها و مشخصه‌های‌ نقشه‌های‌ ژئوفیزیکی‌ دانلود رایگان بخشنامه
392 دستورالعمل ارزیابی اثرات طرح‌های سدسازی بر محیط زیست (مرحله تفصیلی) دانلود رایگان بخشنامه
393 پیشنویس روش انجام آزمایش نفوذ مخروط شبه ایستا (CPT) دانلود رایگان بخشنامه
394 آزمایش بارگذاری صفحه ای روی خاک و سنگ نرم، کاربرد، روش و تفسیر دانلود رایگان بخشنامه
395 دستورالعمل محاسبات سنجه های ارزیابی اقتصادی طرحهای توسعه منابع آب دانلود رایگان بخشنامه
396 راهنمای ادوات نمونه‌برداری بار رسوبی رودخانه‌ها دانلود رایگان بخشنامه
397 راهنمای پمپاژ و برداشت مجاز از مخازن آب در سازندهای سخت دانلود رایگان بخشنامه
398 راهنمای مهار فرسایش و حفاظت رودخانه‌ها دانلود رایگان بخشنامه
399 ارزیابی ظرفیت وام‌گیری‌کشاورزان در طرح‌های آبیاری و زهکشی دانلود رایگان بخشنامه
400 شناخت و راهنمای روش‌های الکترو مغناطیسی (EM) دانلود رایگان بخشنامه
401 جزییات تیپ خطوط انتقال و شبکه های آب و فاضلاب (CD) دانلود رایگان بخشنامه
402 ضوابط و معیارهای فنی آبیاری تحت فشار (طراحی) دانلود رایگان بخشنامه
403 اصول و تحلیل سیاست های مدیریت آب دانلود رایگان بخشنامه
404 راهنمای تعیین و انتخاب وسایل و لوازم آزمایشگاه تصفیه خانه های فاضلاب دانلود رایگان بخشنامه
405 راهنمای بهره برداری و نگه داری تصفیه خانه های فاضلاب شهری بخش دوم-تصفیه ثانویه دانلود رایگان بخشنامه
406 راهنمای مطالعات بهره برداری از مخازن سدها دانلود رایگان بخشنامه
407 ضوابط هیدرولیکی طراحی ساختمان های تنظیم سطح آب و آبگیرها در کانال های روباز دانلود رایگان بخشنامه
408 ضوابط عمومی طراحی شبکه های آبیاری و زهکشی دانلود رایگان بخشنامه
409 چکیده برخی از استانداردهای بین‌المللی مرتبط با مهندسی رودخانه دانلود رایگان بخشنامه
410 راهنمای‌ بررسی‌ پیشروی‌ آب‌های‌شور در آبخوان‌های‌ ساحلی‌ و روش‌های کنترل دانلود رایگان بخشنامه
411 راهنمای انتخاب ظرفیت واحدهای مختلف تصفیه خانه های فاضلاب شهری دانلود رایگان بخشنامه
412 ضوابط بهداشتی و ایمنی پرسنل تصفیه خانه های فاضلاب دانلود رایگان بخشنامه
413 دستورالعمل‌ نمونه‌برداری‌ آب‌ دانلود رایگان بخشنامه
414 راهنمای‌ تعیین‌ بار کل‌ رسوب‌ رودخانه‌ها به روش انیشتین و کلبی دانلود رایگان بخشنامه
415 استاندارد فهرست خدمات مهندسی مرحله ساخت طرح های آبیاری و زهکشی دانلود رایگان بخشنامه
416 نمودهایی از ویژگی های انحلالی سنگ ها و اثرات زیست محیطی آنها دانلود رایگان بخشنامه
417 راهنمای نمونه برداری از آب زیرزمینی در دوره تغذیه مصنوعی دانلود رایگان بخشنامه
418 راهنمای آزمایش‌های دانه‌بندی رسوب دانلود رایگان بخشنامه
419 ژئوفیزیک و نقش آن در مهندسی آب «روش های چاه نگاری در هیدروژولوژی و راهنمای آنها در مطالعات مکانیک سنگ و ژئوتکنیک» دانلود رایگان بخشنامه
420 پیشنویس استاندارد راهنمای بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه های فاضلاب شهری بخش سوم "تصفیه طبیعی و برکه های تثبیت" دانلود رایگان بخشنامه
421 پیش نویس استاندارد دستورالعمل شستشو و گندزدایی شبکه های آبرسانی دانلود رایگان بخشنامه
422 لوله های فولادی برای آبرسانی و فاضلاب دانلود رایگان بخشنامه
423 راهنمای مطالعات هیدروژئوشیمیایی در محیط های کارستی و سازندهای سخت دانلود رایگان بخشنامه
424 روش های اکتشاف در زمین های کارستی دانلود رایگان بخشنامه
425 1- دستورالعمل‌ تعیین‌ اسیدیته‌ و قلیاییت آب‌؛ 2- دستورالعمل‌ تعیین‌ نیتروژن‌ آب‌ دانلود رایگان بخشنامه
426 دستورالعمل‌ برپایی‌ آزمایشگاه‌ آب‌ دانلود رایگان بخشنامه
427 راهنمای‌ تعیین‌ عمق‌ فرسایش‌ و روش‌های‌ مقابله‌ با آن‌ در محدوده‌ پایه‌های‌ پل دانلود رایگان بخشنامه
428 دستورالعمل‌ بررسی‌های‌ اقتصادی‌ منابع‌ آب دانلود رایگان بخشنامه
429 دستورالعمل‌ آزمون‌ میکروبیولوژی‌ آب‌ دانلود رایگان بخشنامه
430 دستورالعمل آزمایش آبشویی خاک های شور و سدیمی در ایران دانلود رایگان بخشنامه
431 توسعه‌ پایدار و مدیریت‌ مالی‌ منابع‌ آب‌ دانلود رایگان بخشنامه
432 رفتارسنجی فضاهای زیرزمینی در حین اجرا دانلود رایگان بخشنامه
433 اندازه‌گیری و بررسی خطا ها در نمونه برداری بار معلق و بار بستر دانلود رایگان بخشنامه
434 فهرست‌ خدمات‌ مرحله‌ توجیهی‌ مطالعات‌ ایزوتوپی‌ و ردیابی‌ مصنوعی‌ منابع‌ آب‌زیرزمینی‌ دانلود رایگان بخشنامه
435 فرسایش‌ و رسوبگذاری‌ در محدوده‌ آبشکن‌ها دانلود رایگان بخشنامه
436 دستورالعمل حفاظت و ایمنی در کارگاه های سدسازی دانلود رایگان بخشنامه
437 آماده سازی لجن حاصل از تصفیه فاضلاب شهری برای مصارف کشاورزی دانلود رایگان بخشنامه
438 استاندارد فهرست خدمات مطالعات مرحله (توجیهی) طرح های آبرسانی شهری دانلود رایگان بخشنامه
439 تعیین‌ بار بستر به‌ روش‌ مایر - پیترومولر (در مطالعات رسوب) دانلود رایگان بخشنامه
440 دستورالعمل آزمایش نفوذ استاندارد (S.P.T) درمطالعات ژئوتکینک دانلود رایگان بخشنامه
441 دستورالعمل آزمایش پرسیومتری (در مطالعات ژئوتکنیک) دانلود رایگان بخشنامه
442 دستورالعمل اندازه گیری سرعت نفوذ آب به خاک با روش استوانه دانلود رایگان بخشنامه
443 راهنمای‌ مهار سیلاب‌ رودخانه(روشهای سازه ای) دانلود رایگان بخشنامه
444 راهنمای نشت یابی و جلوگیری از تلفات آب در تأسیسات آبرسانی شهری دانلود رایگان بخشنامه
445 برنامه‌ریزی‌ آزمایش‌های رسوب دانلود رایگان بخشنامه
446 فهرست خدمات مطالعات ژئوتکنیک و برآورد خطر زمین لرزه و زلزله شناسی مهندسی (مرحله طراحی تفصیلی) دانلود رایگان بخشنامه
447 بررسی پتانسیل لغزش در محدوده سدها و سازه های وابسته دانلود رایگان بخشنامه
448 فهرست‌ خدمات‌ مطالعات طرح‌های تغذیه مصنوعی 1-مرحله شناسایی، 2-مرحله توجیهی، 3-مرحله تفصیلی) دانلود رایگان بخشنامه
449 راهنمای بهره برداری و نگه داری تصفیه خانه های فاضلاب شهری (تصفیه مقدماتی) دانلود رایگان بخشنامه
450 تعیین‌ حجم‌ رسوبات‌ و توزیع‌ آن‌ در مخازن‌ سدها دانلود رایگان بخشنامه
451 برنامه‌ریزی‌ و مطالعات‌ بهینه‌سازی‌ طرح‌های توسعه منابع آب‌ دانلود رایگان بخشنامه
452 فهرست جزئیات مطالعات زمین شناسی مهندسی مرحله های شناسایی و توجیهی در طرح های سازه های آبی (سدسازی) دانلود رایگان بخشنامه
453 راهنمای تعیین آبشستگی در سازه های مهم هیدرولیکی دانلود رایگان بخشنامه
454 دستورالعمل‌ ارزیابی‌ زیست‌ محیطی‌ طرح‌های‌ مهندسی‌ رودخانه 1-مرحله شناسایی، 2-مرحله‌ توجیهی، 3- مرحله تفصیلی دانلود رایگان بخشنامه
455 فهرست‌ خدمات‌‌ مرحله‌ اجرای‌ طرح‌های‌ مهندسی‌ رودخانه‌ دانلود رایگان بخشنامه
456 نقشه های همسان مجاری آب بر زیرزمینی بتنی دانلود رایگان بخشنامه
457 دستورالعمل تهیه نقشه های هیدروژئوشیمیایی دانلود رایگان بخشنامه
458 فهرست‌ خدمات‌ مطالعات‌ مرحله نیمه‌تفصیلی‌ منابع‌ آب‌ زیرزمینی‌ دانلود رایگان بخشنامه
459 فهرست‌ خدمات‌ مطالعات‌ مرحله‌ شناسایی‌ منابع‌ آب‌ زیرزمینی‌ دانلود رایگان بخشنامه
460 دستورالعمل آماربرداری منابع آب، بخش‌ اول‌ - اندازه‌گیری‌ پدیده‌های‌ هواشناسی‌، بخش‌ دوم‌- برگهای‌ شناسایی‌ و آمار دانلود رایگان بخشنامه
461 فهرست خدمات مطالعات مرحله دوم (تشریحی) مرحله سوم (نظارت) طرح های فاضلاب شهری و آب های سطحی دانلود رایگان بخشنامه
462 راهنمای‌ طراحی‌، ساخت‌ و نگهداری‌ گوره‌ها دانلود رایگان بخشنامه
463 مبانی‌ محاسبات‌ اقتصادی‌ طرح‌های‌ توسعه‌ منابع‌ آب دانلود رایگان بخشنامه
464 راهنمای بازرسی در سدهای بزرگ دانلود رایگان بخشنامه
465 ضوابطی‌ در زمینه‌ نظارت‌ و تعیین‌ اولویت‌ مطالعه‌ و بهره‌ برداری‌ از منابع‌ آب‌ زیرزمینی دانلود رایگان بخشنامه
466 فرسایش‌ رسوب‌ در آبخیزها دانلود رایگان بخشنامه
467 فهرست خدمات مطالعات ژئوفیزیک «‌روش‌های الکتریکی مقاومت ویژه و لرزه‌ای‌ شکست‌ مرزی» دانلود رایگان بخشنامه
468 پوشش جدار لوله ها و اتصالات فولادی با مواد قیرنفتی یا قطران ذغال سنگی دانلود رایگان بخشنامه
469 مستندسازی‌ طرح‌های‌ آب‌ دانلود رایگان بخشنامه
470 فرهنگ‌ فنی‌ آبیاری‌ و زهکشی‌ ( فصل‌ 18- مهار سیل‌) دانلود رایگان بخشنامه
471 دستورالعمل بررسی ویژگیهای عمومی آب دانلود رایگان بخشنامه
472 تئوری‌، اصول‌ و بررسی‌ وضعیت‌ موجود کاربرد ردیابی‌ در کشور دانلود رایگان بخشنامه
473 فهرست خدمات ژئوتکنیک (مرحله بهره برداری و نگهداری) دانلود رایگان بخشنامه
474 فهرست خدمات ژئوتکنیک (مرحله اجرا) دانلود رایگان بخشنامه
475 فهرست خدمات مطالعات ژئوتکنیک و خطر زمین لرزه (مرحله توجیهی) دانلود رایگان بخشنامه
476 فهرست خدمات مطالعات ژئوتکنیک و خطر زمین لرزه (مرحله شناسایی) دانلود رایگان بخشنامه
477 راهنمای‌تعیین‌ غلظت نمونه‌های رسوبات معلق رودخانه‌ها دانلود رایگان بخشنامه
478 پوشش پلی اتیلنی لوله ها و اتصالات فولادی دانلود رایگان بخشنامه
479 فهرست‌ و شناسنامه‌ نرم‌افزارهای‌ مهندسی‌ آب‌ (بخش‌ دوم‌) دانلود رایگان بخشنامه
480 تاریخچه مدل های کاهیدگی و معیارهایی برای انتخاب مدل مناسب دانلود رایگان بخشنامه
481 خواص انحلال پذیری واحدهای سنگی دانلود رایگان بخشنامه
482 ضوابط طراحی سازه ای بندهای انحراف دانلود رایگان بخشنامه
483 پیشنویس راهنمای بهسازی پی سدها دانلود رایگان بخشنامه
484 راهنمای‌ حفاظت‌ کمی‌ و کیفی‌ منابع‌ آب‌ زیرزمینی‌ و تجهیزات‌ بهره‌برداری‌ از آنها دانلود رایگان بخشنامه
485 دستورالعمل آزمایش های تراوایی دانلود رایگان بخشنامه
486 فهرست‌ خدمات‌ مطالعات‌ مرحله‌ طراحی‌ تفصیلی‌ (مرحله دو) طرح‌های‌ مهندسی‌ رودخانه‌ دانلود رایگان بخشنامه
487 فهرست‌ خدمات‌ مطالعات‌ مرحله‌ توجیهی‌ طرح‌های‌ مهندسی‌ رودخانه‌ دانلود رایگان بخشنامه
488 فهرست‌ خدمات‌ مطالعات‌ مرحله‌ شناسایی‌ طرح‌های‌ مهندسی‌ رودخانه‌ دانلود رایگان بخشنامه
489 دستورالعمل‌ رفتارسنجی‌ کیفی‌ آب‌های‌ زیرزمینی‌ دانلود رایگان بخشنامه
490 دستورالعمل برداشت صحرایی گسستگی های سنگ در کارهای مهندسی و سدسازی دانلود رایگان بخشنامه
491 راهنمای تزریق در سازه های آبی دانلود رایگان بخشنامه
492 ضوابط طراحی سازه ای مجاری آب بر زیرزمینی بتنی دانلود رایگان بخشنامه
493 ژئوفیزیک‌ و نقش‌ آن‌ در مهندسی‌ آب‌ «شناخت‌ روش‌ قطبش‌ القایی(IP)» دانلود رایگان بخشنامه
494 استاندارد فهرست خدمات مرحله توجیهی طرح های زهکشی و بهسازی خاک برای دشت هایی که در آنها شبکه آبیاری احداث شده است دانلود رایگان بخشنامه
495 استاندارد فهرست خدمات مرحله بهره برداری و نگهداری سدها دانلود رایگان بخشنامه
496 متمم‌ فرهنگ‌ فنی‌ آبیاری‌ و زهکشی‌ (فصل‌ -20 فن‌شناسی‌ رایانه‌) دانلود رایگان بخشنامه
497 ژئوفیزیک‌ و نقش‌ آن‌ در مهندسی‌ آب‌، روش‌ گرانی‌سنجی‌ دانلود رایگان بخشنامه
498 دستورالعمل‌ نام‌گذاری‌ و حفاری‌ چاه‌های‌ آب‌ دانلود رایگان بخشنامه
499 راهنمای کنترل کیفیت در مراحل مختلف تصفیه آب آشامیدنی دانلود رایگان بخشنامه
500 ژئوفیزیک‌ و نقش‌ آن‌ در مهندسی‌ آب‌ (شناخت‌ روش‌ مغناطیسی‌) دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 501 آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت دانلود رایگان بخشنامه
502 راهنمای بهره برداری و نگهداری واحدهای تصفیه خانه آب دانلود رایگان بخشنامه
503 راهنمای‌ کاربرد اقتصاد مهندسی‌ در پروژه‌های‌ توسعه‌ و مدیریت‌ منابع‌ آب‌ دانلود رایگان بخشنامه
504 علائم‌ و نشانه‌های‌ نقشه‌های‌ منابع‌ آب‌ زیرزمینی‌ دانلود رایگان بخشنامه
505 جداول‌ راهنمای‌ اطلاعات‌ پایه‌ مورد نیاز برای‌ بررسی‌های‌ اقتصادی‌ تامین‌، انتقال‌ و توزیع‌ آب‌ کشاورزی‌ دانلود رایگان بخشنامه
506 پوشش جدار لوله های فولادی با ملات ماسه سیمان دانلود رایگان بخشنامه
507 ژئوفیزیک‌ و نقش‌ آن‌ در مهندسی‌ آب «استاندارد مطالعات لرزه‌ای‌ با ‌روش‌ شکست مرزی» دانلود رایگان بخشنامه
508 روشهای‌ مختلف‌ تغذیه‌ مصنوعی‌، هیدرولیک‌ و مدیریت‌ آن‌ دانلود رایگان بخشنامه
509 استاندارد لوله های بتنی مسلح تحت فشار و بدون استوانه فولادی دانلود رایگان بخشنامه
510 دستورالعمل اجرایی خدمات بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشی دانلود رایگان بخشنامه
511 ارزیابی عملکرد و نحوه مدیریت شرکت های بهره برداری و نگهداری دانلود رایگان بخشنامه
512 مطالعات‌ زمین‌شناسی‌ آب‌ دانلود رایگان بخشنامه
513 دستورالعمل‌ برف‌ سنجی‌ دانلود رایگان بخشنامه
514 ژئوفیزیک‌ و نقش‌ آن‌ در مهندسی‌ آب‌، شناخت‌ روش‌های‌ چاه‌نگاری‌ دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 515 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت دانلود رایگان بخشنامه
516 تصویری از وضعیت کنونی شرکت های بهره برداری دانلود رایگان بخشنامه
517 معیارهای هیدرولیکی طراحی کانال های آبیاری و زهکش های روباز دانلود رایگان بخشنامه
518 مکمل ضوابط طراحی شبکه های جمع آوری آب های سطحی و فاضلاب شهری دانلود رایگان بخشنامه
519 دستورالعمل حفر و تجهیز پیزومتروهای مرکب دانلود رایگان بخشنامه
520 دستورالعمل‌ مطالعات‌ فیزیوگرافی‌ در حوضه‌های آبخیز دانلود رایگان بخشنامه
521 اصول و مبانی برنامه ریزی بخش آب «راهنمای تهیه طرحهای جامع آب درسطح ملی» دانلود رایگان بخشنامه
522 دستورالعمل بهره برداری و نگهداری از تأسیسات و تجهیزات شبکه های آبیاری و زهکشی دانلود رایگان بخشنامه
523 ژئوفیزیک‌ ونقش‌آن‌ در مهندسی‌آب «استاندارد مطالعات الکتریک‌ با روش مقاومت‌ ویژه» دانلود رایگان بخشنامه
524 دستورالعمل بهره برداری و نگهداری از ماشین آلات مورد نیاز شبکه های آبیاری و زهکشی دانلود رایگان بخشنامه
525 راهنمای‌ تعیین‌ منحنی‌ دبی‌ - اشل‌ رودخانه‌ با استفاده‌ از روش‌ اینشتین ـ بارباروسا دانلود رایگان بخشنامه
526 دستورالعمل تعیین هدایت هیدرولیک خاک دانلود رایگان بخشنامه
527 دتسورالعمل حفر و تجهیز چاهک های مشاهده ای دانلود رایگان بخشنامه
528 دتسورالعمل لایه بندی خاک در مطالعات زهکشی اراضی دانلود رایگان بخشنامه
529 متمم‌ فرهنگ‌ فنی‌ سدها دانلود رایگان بخشنامه
530 ژئوفیزیک‌ و نقش‌ آن‌ در مهندسی‌ آب‌ ‍«شناخت‌ مطالعات‌ لرزه‌ای‌ با‌ روش‌ شکست‌ مرزی‌» دانلود رایگان بخشنامه
531 ژئوفیزیک‌ و نقش‌ آن‌ در مهندسی‌ آب‌ « شناخت‌ مطالعات‌ الکتریک‌ با‌ روش‌ مقاومت‌ ویژه‌» دانلود رایگان بخشنامه
532 راهنمای‌ تهیه‌ نقشه‌ رسوب‌‌خیزی دانلود رایگان بخشنامه
533 متمم‌ فرهنگ‌ فنی‌ آبیاری‌ و زهکشی‌ فصل‌ 18 - تحلیل‌ سیستمهای‌ منابع‌ آب‌ دانلود رایگان بخشنامه
534 ژئوفیزیک‌ و نقش‌ آن‌ در مهندسی‌ آب‌ (معرفی‌ روشها) دانلود رایگان بخشنامه
535 تعیین‌ قیمت‌ تمام‌ شده‌ واحد آب‌ زیرزمینی‌ و مقایسه‌ آن‌ با قیمت‌ تمام‌ شده‌ واحد آب‌ سطحی‌ درمناطق‌ مختلف‌ کشور دانلود رایگان بخشنامه
536 فهرست خدمات مطالعات مرحله طراحی تفصیلی سدسازی دانلود رایگان بخشنامه
537 فهرست خدمات مهندسی مرحله ساخت سدها دانلود رایگان بخشنامه
538 راهنمای بهره برداری و نگه داری از مخازن آب دانلود رایگان بخشنامه
539 راهنمای مشارکت مردمی در طرح های آب و خاک (شبکه های آبیاری و زهکشی) دانلود رایگان بخشنامه
540 استاندارد فهرست‌ خدمات‌ بررسی‌های‌ هیدروژئوشیمیایی‌ پروژه‌های‌ منابع‌ آب‌ دانلود رایگان بخشنامه
541 شرح خدمات مهندسی مطالعات مراحل مختلف طرح های آبیاری و زهکشی دانلود رایگان بخشنامه
542 تحلیلهای‌ اقتصادی‌ طرحهای آب در سطح‌ ملی‌ دانلود رایگان بخشنامه
543 فهرست‌ و شناسنامه‌ نرم‌افزارهای‌ مهندسی‌ آب‌ دانلود رایگان بخشنامه
544 راه‌اندازی‌ و نحوه‌ استفاده‌ از نرم‌ افزارهای‌COSTBEN - PC - COSTAB دانلود رایگان بخشنامه
545 نیروی انسانی در تصفیه خانه های آب و مراقبت بهداشتی و کنترل سلامت آنان دانلود رایگان بخشنامه
546 راهنمای نگهداری و تعمیرات تصفیه خانه های آب و حفاظت و ایمنی تأسیسات دانلود رایگان بخشنامه
547 فهرست خدمات مرحله دو (توجیهی) طرح های آبیاری و زهکشی دانلود رایگان بخشنامه
548 فهرست خدمات مرحله شناسایی طرح های آبیاری و زهکشی دانلود رایگان بخشنامه
549 استاندارد فهرست خدمات مرحله شناسایی طرح های زهکشی و بهسازی خاک برای دشت هایی که در آنها شبکه آبیاری احداث شده است دانلود رایگان بخشنامه
550 فهرست خدمات مرحله یک (توجیهی) طرح های آبیاری و زهکشی دانلود رایگان بخشنامه
551 دستورالعمل‌ نحوه‌ تعیین‌ صلاحیت‌ شرکتهای‌ حفاری‌ و پمپاژ دانلود رایگان بخشنامه
552 فهرست خدمات مرحله شناسایی طرح‌های حفاظت خاک و آبخیزداری دانلود رایگان بخشنامه
553 فهرست خدمات مرحله توجیهی طرح‌های حفاظت خاک و آبخیزداری دانلود رایگان بخشنامه
554 متمم‌ فرهنگ‌ فنی‌ آبیاری‌ و زهکشی‌ فصل‌ -19 سیستمهای‌ خودکار در آبیاری‌ و زهکشی‌ و کنترل‌ سیلاب‌ دانلود رایگان بخشنامه
555 متمم‌ فرهنگ‌ فنی‌ آبیاری‌ و زهکشی‌ فصل‌ 17 - کنترل‌ محیط زیست‌ دانلود رایگان بخشنامه
556 دستورالعمل‌ محاسبه‌ حریم‌ چاه‌ و قنات‌ دانلود رایگان بخشنامه
557 گزارش و آمار روزانه بهره برداری از تصفیه خانه های آب دانلود رایگان بخشنامه
558 توصیه‌هایی‌ در مدیریت‌ منابع‌ آبهای‌ زیرزمینی‌ دانلود رایگان بخشنامه
559 مروری‌ بر تجربیات‌ برنامه‌ریزی‌ آب‌ دانلود رایگان بخشنامه
560 استاندارد لوله های آزبست سیمان فاضلابی دانلود رایگان بخشنامه
561 نگرشی اجمالی بر مخازن بزرگ غیر تیپ دانلود رایگان بخشنامه
562 شیرهای کشویی چدنی دانلود رایگان بخشنامه
563 ضوابط کلی‌ آزمایش‌ فشاری‌ شیرهای‌ صنعتی‌ دانلود رایگان بخشنامه
564 ابعاد فلانج‌‌ها در اتصالات‌ خطوط لوله‌ برای‌ مصارف‌ عمومی‌ در صنعت‌ آب دانلود رایگان بخشنامه
565 استاندارد نمونه برداری و بازرسی لوله ها و سایر محصولات آزبست سیمان دانلود رایگان بخشنامه
566 استاندارد لوله‌های‌ آزبست‌ سیمان‌ تحت‌ فشار دانلود رایگان بخشنامه
567 مبانی و ضوابط طراحی شبکه های جمع آوری آب های سطحی و فاضلاب شهری دانلود رایگان بخشنامه
568 ضوابط فنی بررسی و تصویب طرح های تصفیه آب شهری دانلود رایگان بخشنامه
569 مبانی و ضوابط طراحی طرح های آبرسانی شهری دانلود رایگان بخشنامه
570 استاندارد کیفیت آب آشامیدنی دانلود رایگان بخشنامه
571 رهنمودهایی‌ در سیاستگذاری‌ مدیریت‌ آب‌ دانلود رایگان بخشنامه
572 مروری بر ضوابط و استانداردهای انتخاب سیلاب های طراحی سدها دانلود رایگان بخشنامه
573 فهرست خدمات مرحله توجیهی سدسازی دانلود رایگان بخشنامه
574 فهرست خدمات مرحله شناسایی سدسازی دانلود رایگان بخشنامه
575 دستورالعمل‌ مدیریت‌ پروژه‌های‌ آبی‌ ( روش‌ چهارعاملی‌ ) دانلود رایگان بخشنامه
576 دستورالعمل‌ مدیریت‌ پروژه‌های‌ آبی‌ (روش‌ تلفیقی‌ - طرح‌ واجرا) دانلود رایگان بخشنامه
577 دستورالعمل‌ مدیریت‌ پروژه‌های‌ آبی‌ ( روش‌ سه‌ عاملی-2‌ ) دانلود رایگان بخشنامه
578 دستورالعمل‌ مدیریت‌ پروژه‌های‌ آبی‌ ( روش‌ سه‌ عاملی‌ -1 ) دانلود رایگان بخشنامه
579 بررسی وضعیت کلرزنی آب مشروب در کشور دانلود رایگان بخشنامه
580 استاندارد لوله های چدن نشکن (داکتیل) با قطعات اتصالی و متعلقات آنها برای خطوط آبرسانی تحت فشار دانلود رایگان بخشنامه
581 فهرست خدمات مرحله شناسایی رسوب سنجی و رسوب شناسی در مخازن سدهای در دست بهره برداری دانلود رایگان بخشنامه
582 دانلود رایگان بخشنامه
583 دریچه‌های آدم‌رو و آب‌گیر برای نواحی تردد وسایط نقلیه و پیاده‌رو دانلود رایگان بخشنامه
584 پلاستیک‌ها - سامانه‌های لوله‌گذاری برای شبکه‌های جمع‌آوری و انتقال فاضلاب و زهکشی ثقلی مدفون در خاک - پی وی سی سخت (PVC-U)، پلی پروپیلن (PP)، پلی پروپیلن اصلاح شده با مواد معدنی (PPMD) و پلی‌اتیلن (PE) - الزامات طراحی آدم‌رو در مناطق ترافیکی و تأسیسات زیر دانلود رایگان بخشنامه
585 مبانی و ضوابط طراحی‌ شبکه‌های‌ جمع‌‌آوری‌ آب‌های سطحی‌ و فاضلاب‌ شهری دانلود رایگان بخشنامه
586 پلاستیک‌ها - سامانه‌های لوله‌گذاری برای شبکه‌های جمع‌آوری و انتقال فاضلاب و زهکشی ثقلی مدفون در خاک - پی وی سی سخت (PVC-U)، پلی پروپیلن (PP)، پلی پروپیلن اصلاح شده با مواد معدنی (PPMD) و پلی‌اتیلن (PE) - ویژگی‌های آدم‌روها و اتاقک‌های بازدید در مناطق تراف دانلود رایگان بخشنامه
587 لوله های بتنی مسلح، برای جمع آوری آب باران و فاضلاب - ویژگی ها دانلود رایگان بخشنامه
588 مبانی و ضوابط طراحی شبکه های فاضلاب و آب های سطحی دانلود رایگان بخشنامه
589 راهنمای بهبود بهره وری از طریق انجام مهندسی دوباره طرح های سدسازی دانلود رایگان بخشنامه
590 پیشنویس دستورالعمل چهار آزمایش آزمایشگاهی مکانیک خاک دانلود رایگان بخشنامه
591 ضوابط عمومی طراحی سازه های آبی بتنی دانلود رایگان بخشنامه
592 پیشنویس راهنمای کاربرد مدل های ریاضی در رسوب گذاری و رسوب زدایی مخازن سدها دانلود رایگان بخشنامه
593 خاک - تعیین هدایت هیدرولیک خاک - روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
594 فهرست خدمات عملیات صحرایی مطالعات زهکشی دانلود رایگان بخشنامه
595 راهنمای حریم کیفی منابع آب جهت بسته بندی با هدف شرب دانلود رایگان بخشنامه
596 دستورالعمل هدایت هیدرولیک خاک با روش پیزومتری دانلود رایگان بخشنامه
597 راهنمای شناخت و بررسی عوامل مؤثر در آب به حساب نیامده و راهکارهای کاهش آن دانلود رایگان بخشنامه
598 شیرآلات بهداشتی-تعیین معیار مصرف آب و دستورالعمل برچسب آب دانلود رایگان بخشنامه
599 ضوابط و معیارهای طرح و محاسبه مخازن آب زمینی دانلود رایگان بخشنامه