گنجینه ضوابط و بخشنامه های نظام فنی و اجرایی وزارت نیرو - آبفا


بخشنامه جدید تازه ها
پربازدید ها
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 
ردیف عنوان نمایش
1 اصلاحیه بخشنامه حضور ورزشکاران در مسابقات سراسری وزارت نیرو دانلود رایگان بخشنامه
2 بخشنامه افزایش سالانه حقوق و مزایای کارمندان صنعت آب و برق در سال 1402 دانلود رایگان بخشنامه
3 بخشنامه تعیین مزد سال 1402مشمولین قانون کار و شیوه نامه اجرایی آن دانلود رایگان بخشنامه
4 راهنمای مطالعات اجتماعی طرح‌های انتقال آب بین حوضه‌ای دانلود رایگان بخشنامه
5 برش استانی شاخصهای اختصاصی ارزیابی عملکرد سال 1401شرکتهای زیرمجموعه دانلود رایگان بخشنامه
6 شاخصهای عمومی ارزیابی عملکرد سال 1401 سطح ملی دانلود رایگان بخشنامه
7 شاخصهای اختصاصی ارزیابی عملکرد سال 1400سطح ملی دانلود رایگان بخشنامه
8 شاخصهای عمومی ارزیابی عملکرد سال 1401سطح استانی دانلود رایگان بخشنامه
9 شناسه واریز بیمه درمان سربازان امریه دانلود رایگان بخشنامه
10 متناسب سازی حقوق و مزایای کارکنان وظیفه دانلود رایگان بخشنامه
11 کسر خدمت کارکنان وظیفه دانلود رایگان بخشنامه
12 راهنمای واگذاری انشعابات فاضلاب به مراکز تجاری و صنعتی دانلود رایگان بخشنامه
13 شاخصهای ارزیابی عملکرد سال 1400شرکتهای آب منطقه ای دانلود رایگان بخشنامه
14 شاخصها ارزیابی عملکرد سال 1400 شرکتهای آب و فاضلاب استان دانلود رایگان بخشنامه
15 هزینه آموزش کارکنان وظیفه مامور در سال 1401 دانلود رایگان بخشنامه
16 شاخصهای ارزیابی عملکرد سال 1400 شرکتهای مدیریت تولید دانلود رایگان بخشنامه
17 شاخصهای ارزیابی عملکرد سال 1400 شرکتهای توزیع برق دانلود رایگان بخشنامه
18 شاخصهای ارزیابی عملکرد سال 1400شرکتهای برق منطقه ای دانلود رایگان بخشنامه
19 ابلاغیه ستاد کل نیروهای مسلح در خصوص حقوق، مزایا و بیمه سربازان امریه دانلود رایگان بخشنامه
20 استقرار نظام صلاحیت حرفه‌ای 1401.02.25 دانلود رایگان بخشنامه
21 لزوم درج موضوع صلاحیت حرفه‌ای در شرایط اختصاصی پیمان 1401.01.30 دانلود رایگان بخشنامه
22 آموزش و صلاحیت حرفه‌ای نیروی انسانی شرکت‌های پیمانکار1401.01.16 دانلود رایگان بخشنامه
23 شیوه نامه امتیازدهی شاخصهای عمومی ارزیابی عملکرد سطح ملی دانلود رایگان بخشنامه
24 ضوابط طراحی، ساخت و بهره‌برداری دریچه‌های کشویی دانلود رایگان بخشنامه
25 راهنمای شناخت و مدیریت جداسازی آب شرب از آب غیر شرب بهداشتی خانگی دانلود رایگان بخشنامه
26 شاخصهای عمومی ارزیابی عملکرد سال 1400سطح استانی دانلود رایگان بخشنامه
27 اهداف تجمیعی سال 1397 تا سال 1400 تفاهم نامه برنامه اصلاح نظام اداری دوره دوم وزارت نیرو دانلود رایگان بخشنامه
28 بخشنامه صرف جویی وزیر 46038 دانلود رایگان بخشنامه
29 فرم ارائه پیشنهاد پروژه شرکتهای برق منطقه ای (بخش برق) دانلود رایگان بخشنامه
30 فرم ارائه پیشنهاد پروژه شرکت برق حرارتی دانلود رایگان بخشنامه
31 فرم ارائه پیشنهاد پروژه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور (بخش آب و فاضلاب) دانلود رایگان بخشنامه
32 فرم ارائه پیشنهاد پروژه شرکت مدیریت منابع آب ایران (بخش آب) دانلود رایگان بخشنامه
33 بخشنامه 39158 مورخ 1400.07.27 در خصوص لغو دورکاری دانلود رایگان بخشنامه
34 شاخصها ارزیابی عملکرد سال 99 شرکتهای توزیع برق دانلود رایگان بخشنامه
35 شاخصها ارزیابی عملکرد سال 99 شرکتهای برق منطقه ای دانلود رایگان بخشنامه
36 شاخصها ارزیابی عملکرد سال 99 شرکتهای آب و فاضلاب استان دانلود رایگان بخشنامه
37 راهنمای تهیه اسناد همسان برای انتخاب مشاوران بخش آب و آبفا دانلود رایگان بخشنامه
38 اصلاحیه امتیازات فوق العاده مدیریت و سرپرستی فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری دانلود رایگان بخشنامه
39 لغو افزایش فوق‌العاده مدیریت دانلود رایگان بخشنامه
40 ابلاغ راهنمای نگاشت استاندارد شایستگی مشاغل (شایستگی‌های اکتسابی) دانلود رایگان بخشنامه
41 بخشنامه مقام عالی وزارت درخصوص قراردادهای بیمه ای وزارت نیرو در دوره 1401-1400 دانلود رایگان بخشنامه
42 بخشنامه به تمامی دستگاههای اجرایی مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری شماره 15474 دانلود رایگان بخشنامه
43 بخشنامه تبدیل وضعیت ایثارگران قانون بودجه ۱۴۰۰ دانلود رایگان بخشنامه
44 شاخصهای ارزیابی عملکرد سال 99 شرکتهای آب منطقه ای دانلود رایگان بخشنامه
45 شاخصای ارزیابی عملکرد سال 99 شرکتهای مدیریت تولید دانلود رایگان بخشنامه
46 حقوق و مزایای مشمولین قانون کار شاغل در شرکتهای وابسته (غیردولتی) 1400 دانلود رایگان بخشنامه
47 حقوق و مزایای سربازان امریه در سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
48 بخشنامه حقوق و مزایای کارگران مشمول طرح طبقه بندی مشاغل در شرکتهای دولتی سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
49 هزینه آموزش سربازان امریه دانلود رایگان بخشنامه
50 بخشنامه حقوق و مزایای کارمندان صنعت آب و برق در سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
51 بخشنامه همسان سازی حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کارمعین (مشخص) با کامندان پیمانی دانلود رایگان بخشنامه
52 بخشنامه لزوم رعایت شیوه نامه‌های صادر شده توسط ستاد ملی مبارزه با کرونا دانلود رایگان بخشنامه
53 بخشنامه لزوم رعایت شیوه نامه‌های صادر شده توسط ستاد ملی مبارزه با کرونا دانلود رایگان بخشنامه
54 فعالیت‌های خدمات‌رسانی مرتبط با سامانه‌های تامین آب آشامیدنی، فاضلاب و سیلاب - واژه‌نامه دانلود رایگان بخشنامه
55 جامدات زیستی تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهری - ویژگی‌ها و پایش دانلود رایگان بخشنامه
56 جامدات زیستی تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهری - ویژگی‌ها و پایش دانلود رایگان بخشنامه
57 بخشنامه درخصوص دستورالعمل نیازسنجی شرکتهای وابسته دانلود رایگان بخشنامه
58 بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی موضوع ماده(2)قانون مدیریت بحران و استانداریها دانلود رایگان بخشنامه
59 بخشنامه دورکاری کارکنان شماره 374899 مورخ 1399.08.27 دانلود رایگان بخشنامه
60 بخشنامه دورکاری کارکنان شماره 374899 مورخ 1399.08.27 دانلود رایگان بخشنامه
61 بخشنامه نحوه مدیریت تعارض منافع دانلود رایگان بخشنامه
62 قانون اصلاح ماده ٤٤ قانون مدیریت خدمات کشوری دانلود رایگان بخشنامه
63 راهنمای استفاده از مشاور سرمایه‌پذیر در پروژه‌های مشارکت عمومی و خصوصی بخش آب و آبفا (BOT، BOO، ROT و بیع متقابل) دانلود رایگان بخشنامه
64 ضوابط معافیت‌های قانونی تعرفه‌های آب و فاضلاب سال ۱۳۹۹ دانلود رایگان بخشنامه
65 در خصوص دستورالعمل شرایط احراز پستهای مدیریتی کلیه مدیران عامل و اعضای هیات مدیره شرکت های دولتی و وابسته به دولت و افرادی که به نمایندگی سهام دولت در شرکتها به عنوان عضو هیات دانلود رایگان بخشنامه
66 اصلاح دستورالعمل اجرایی بند (۹) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری دانلود رایگان بخشنامه
67 راهنمای استفاده از مشاور سرمایه پذیر در پروژه های مشارکت عومی خصوصی بخش آب و آبفا دانلود رایگان بخشنامه
68 ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا (فعالیت اماکن و تأسیسات ورزشی صنعت آب وبرق) دانلود رایگان بخشنامه
69 دستورالعمل انتخاب و انتصاب مدیران با رویکرد فراخوان عمومی دانلود رایگان بخشنامه
70 ضوابط فروش انرژی و انشعاب برق و بخشودگی مربوطه در سال 1399 دانلود رایگان بخشنامه
71 واگذاری انشعاب برق برای کابینت‌های پروژه فیبر نوری ( FTTC) دانلود رایگان بخشنامه
72 حقوق بین المللی آب دانلود رایگان بخشنامه
73 ارائه امکانات رفاهی به بازنشستگان و مستمری بگیران دانلود رایگان بخشنامه
74 سیستم‌های جمع‌آوری فاضلاب جایگزین شبکه‌های ثقلی (جلد چهارم - شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب تحت فشار) دانلود رایگان بخشنامه
75 سیستم‌های جمع‌آوری فاضلاب جایگزین شبکه‌های ثقلی (جلد سوم - شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب مکشی «تحت خلاء») دانلود رایگان بخشنامه
76 سیستم‌های جمع‌آوری فاضلاب جایگزین شبکه‌های ثقلی (جلد دوم - شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب ساده شده) دانلود رایگان بخشنامه
77 سیستم‌های جمع‌آوری فاضلاب جایگزین شبکه‌های ثقلی (جلد اول - معرفی شبکه‌ها) دانلود رایگان بخشنامه
78 بخشنامه حقوق و مزایای کارمندان صنعت آب و برق در سال 1399 دانلود رایگان بخشنامه
79 حقوق و مزایای کارگران مشمول طرح طبق بندی مشاغل در شرکتهای دولتی در سال 1399 دانلود رایگان بخشنامه
80 حقوق و مزایای مشمولین قانون کار در شرکتهای وابسته در سال 1399 دانلود رایگان بخشنامه
81 شرایط و ضوابط استفاده از پاداش سنوات تشویقی در شرکتهای وابسته دانلود رایگان بخشنامه
82 تعرفه‌های برق و شرایط عمومی آنها - ۱۳۹۹ دانلود رایگان بخشنامه
83 تعرفه‌های آب و فاضلاب جهت اجرا از ابتدای اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ دانلود رایگان بخشنامه
84 شـرح کلـی خـدمات مطالعـات مرحلـه طراحـی تفصـیلی طـرح‌هـای آبیـاری و زهکشــی (تجدید نظر اول) دانلود رایگان بخشنامه
85 تمدید بخشنامه شماره ۱۲۳۵ در خصوص ارائه خدمات عمومی و ضروری دولت در عین کاهش تردد و تجمع کارکنان در محیط اداری تا بیستم فروردین ماه سال ۱۳۹۹ دانلود رایگان بخشنامه
86 ﺳﯿﺴتﻢ‌ﻫﺎی ﺟﻤﻊ‌آوری ﻓﺎﺿﻼب ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﺒﮑﻪ‌ﻫﺎی ﺛﻘﻠﯽ (ﺟﻠﺪ ﭼﻬﺎرم - ﺷﺒﮑﻪ‌ﻫﺎی ﺟﻤﻊ‌آوری ﻓﺎﺿﻼب ﺗﺤﺖ ﻓﺸﺎر) دانلود رایگان بخشنامه
87 سیستم‌های جمع‌آوری فاضلاب جایگزین شبکه‌های ثقلی (جلد اول - معرفی شبکه‌ها) دانلود رایگان بخشنامه
88 نحوه حضور کارکنان دولت در دستگاههای اجرایی تا ۱۵ فروردین 1399 دانلود رایگان بخشنامه
89 بخشنامه شماره 724555سازمان اداری و استخدامی در خصوص بیماری کرونا دانلود رایگان بخشنامه
90 بخشنامه معاون حقوقی، پشتیبانی و مجلس وزارت نیرو در خصوص مقابله با کرونا دانلود رایگان بخشنامه
91 بخشنامه 713818 به کلیه دستگاه های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری دانلود رایگان بخشنامه
92 افزایش 50 درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری دانلود رایگان بخشنامه
93 دستورالعمل شرایط احراز پست های مدیریتی دانلود رایگان بخشنامه
94 مقررات تأمین برق مراکز استخراج رمزارزها دانلود رایگان بخشنامه
95 شیوه‌نامه‏‏ اجرای فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی در وزارت نیرو دانلود رایگان بخشنامه
96 برنامه‌های آموزشی مدیریتی ویژه مدیران زن و مدیران جوان دانلود رایگان بخشنامه
97 بخشنامه حمایتی بازنشستگان دانلود رایگان بخشنامه
98 روش اجرایی قرارداد درمان دوره 99-98 دانلود رایگان بخشنامه
99 مشارکت های مادر تخصصی، ساتبا و مراکز آموزشی و پژوهش وابسته دانلود رایگان بخشنامه
100 بخشنامه حقوق و مزایای مشمولین قانون کار شاغل در شرکت های وابسته در سال 1398 دانلود رایگان بخشنامه
101 بخشنامه تمدید قرارداد و افزایش سنواتی حقوق کارکنان دارای قرارداد کارگری موقت ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری و کارکنان انجام کار معین (مشخص) سال 1398 دانلود رایگان بخشنامه
102 بخشنامه حقوق و مزایای کارگران مشمول طرح طبقه بندی مشاغل در شرکت های دولتی در سال 1398 دانلود رایگان بخشنامه
103 بخشنامه حقوق و مزایای کارمندان صنعت آب و برق در سال 1398 دانلود رایگان بخشنامه
104 برنامه عملیاتی سه ساله اصلاح نظام اداری وزارت نیرو (دور دوم) دانلود رایگان بخشنامه
105 شاخص های عمومی مشمول عدم مصداق و اجرای ضوابط داخلی در شرکت های غیردولتی دانلود رایگان بخشنامه
106 دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمانهای ریالی فاقد تعدیل دانلود رایگان بخشنامه
107 ابلاغ شرح خدمات مهندسی نظارت بر بهره برداری و نگهداری سامانه های آبیاری و زهکشی دانلود رایگان بخشنامه
108 ضوابط عمومی طراحی شبکه های آبیاری و زهکشی (تجدید نظر اول) دانلود رایگان بخشنامه
109 جداول هزینه‌های برقراری انشعاب برق1397 دانلود رایگان بخشنامه
110 تفاهم نامه اجرای فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی فیمابین وزارت نیرو و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دانلود رایگان بخشنامه
111 بسته‌های مدیران حرفه‌ای شاغل در حوزه‌ فعالیت‌های بهره‌برداری شرکت توانیر دانلود رایگان بخشنامه
112 شیوه‌نامه تأیید صلاحیت مدرسان دوره‌های شغلی - سازمانی دانلود رایگان بخشنامه
113 مراکز آموزشی مجاز جهت برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه مدت دانلود رایگان بخشنامه
114 فرم‌ جدید حکم کارگزینی کارکنان رسمی و قراردادهای کارکنان پیمانی و قرارداد کار معین دانلود رایگان بخشنامه
115 همسانسازی حقوق بازنشستگان دانلود رایگان بخشنامه
116 مراکز مجاز اجرای دوره‌های آموزشی صنعت آب و برق دانلود رایگان بخشنامه
117 مراکز مجاز اجرای دوره‌های آموزشی نیروی انسانی شرکت‌های پیمانکاران دانلود رایگان بخشنامه
118 بخشنامه نیازسنجی و بازنگری دوره‌های آموزشی دانلود رایگان بخشنامه
119 ابلاغ فرم قراردادهای بیمه مسئولیت مدنی و بدنه اتومبیل، آتش سوزی دوره 98-97 دانلود رایگان بخشنامه
120 ابلاغیه ستاد کل در خصوص حقوق و مزایای سربازان وظیفه مامور (امریه) دانلود رایگان بخشنامه
121 بخشودگی های حق انشعاب آب بها و کارمزد دفع فاضلاب سال 1397 دانلود رایگان بخشنامه
122 بخشنامه حقوق و مزایای کارمندان صنعت آب و برق در سال 1397 دانلود رایگان بخشنامه
123 بخشنامه مقام عالی وزارت درخصوص قرارداد تأمین و حفظ سلامت کارکنان (درمان) دوره 98 - 97 دانلود رایگان بخشنامه
124 ضوابط فروش انرژی و انشعاب برق و بخشودگی های سال 97 دانلود رایگان بخشنامه
125 اقدامات انجام شده در راستای سلامت اداری دانلود رایگان بخشنامه
126 بخشنامه حقوق و مزایای مشمولین قانون کار مشاغل در شرکتهای وابسته در سال 1397 دانلود رایگان بخشنامه
127 اقدامات انجام شده در راستای صیانت از حقوق شهروندی دانلود رایگان بخشنامه
128 استفاده از پساب‌های شهری برای مصارف مختلف - ویژگی‌ها دانلود رایگان بخشنامه
129 هزینه آموزش کارکنان وظیفه دانلود رایگان بخشنامه
130 راهنمای طراحی دیوارهای حائل دانلود رایگان بخشنامه
131 راهنمای روش انجام آزمایش نفوذ مخروط شبه ایستا (CPT) دانلود رایگان بخشنامه
132 دستورالعمل انجام آزمون های آزمایشگاهی و صحرایی مکانیک سنگ دانلود رایگان بخشنامه
133 آموزش‌های مدیریتی عمومی مدیران دانلود رایگان بخشنامه
134 ابلاغ فرم قراردادهای بیمه مسئولیت مدنی و بدنه اتومبیل، آتش سوزی ساختمانهای اداری دوره 97-96 دانلود رایگان بخشنامه
135 اجرای بخشنامه صلاحیت حرفه‌ای نیروی انسانی شرکت‌های پیمانکار دانلود رایگان بخشنامه
136 بخشنامه مقام عالی وزارت درخصوص قرارداد تامین و حفظ سلامت کارکنان صنعت آب و برق (درمان) دوره 97-96 دانلود رایگان بخشنامه
137 روش اجرایی قرارداد درمان دوره 97-96 دانلود رایگان بخشنامه
138 تفاهم نامه همکاری توسعه تولید محصولات دانش بنیان در صنایع مرتبط با برق، آب و آبفا با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دانلود رایگان بخشنامه
139 راهنمای طراحی سدهای وزنی بتن غلتکی دانلود رایگان بخشنامه
140 پیش نویس راهنمای بهره برداری، نگهداری و پایش در کارهای مهندسی رودخانه دانلود رایگان بخشنامه
141 لیست سرمایه گذاران مشارکت بخش غیردولتی دانلود رایگان بخشنامه
142 فرصت های سرمایه گذاری در طرح های بیع متقابل، BOO، ROT و BOT دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 143 راهنمای تهیه گزارش توجیهی مالی در پروژه های BOO، BOT و ROT دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 144 چهارچوب گزارش توجیهی فنی-مالی طرح های BOO، BOT و ROT دانلود رایگان بخشنامه
145 ضوابط طراحی کف‌بندها و تثبیت‌کننده‌های بستر دانلود رایگان بخشنامه
146 مشخصات فنی تجهیزات هیدرومکانیک سدهای انحرافی و سامانه های آبیاری (ساخت، نصب و بهره برداری) دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 147 ابلاغ نرخ خرید تضمینی برق از نیروگاه های تجدید پذیر و پاک دانلود رایگان بخشنامه
148 ضوابط و معیارهای طرح و محاسبه مخازن آب زمینی دانلود رایگان بخشنامه
149 بررسی خسارت سیلاب دانلود رایگان بخشنامه
150 فهرست‌ خدمات‌ مرحله‌ طراحی‌ تفصیلی‌ آبخیزداری‌ دانلود رایگان بخشنامه
151 مقدمه‌ای بر تدوین برنامه عملیاتی مدیریت بحران سیل دانلود رایگان بخشنامه
152 تعاریف و دامنه کار مراحل ختلف خدمات مهندسی طرح‌های آب دانلود رایگان بخشنامه
153 دستورالعمل انتخاب آمارها و داده‌های مورد نیاز برای تهیه مدل‌های کمی و کیفی آب‌های زیرزمینی دانلود رایگان بخشنامه
154 پیشنویس راهنمای مدیریت تأمین، عرضه، تقاضا و مصرف آب شهری و روستایی دانلود رایگان بخشنامه
155 سردوش - تعیین معیار مصرف آب و دستورالعمل بر چسب آب دانلود رایگان بخشنامه
156 مخازن آبشویه سرویس های بهداشتی (فلاش تانک ) -تعیین معیار مصرف آب و دستورالعمل بر چسب آب دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 157 راهنمای تامین منابع مالی با استفاده از منابع بانک توسعه اسلامی، بانک جهانی و بانک تجارت و توسعه اکو متناسب با پروژههای صنعت آب و آب و فاضلاب دانلود رایگان بخشنامه
158 دستورالعمل تعیین بازده آبیاری در شبکه های آبیاری و زهکشی در حال بهره برداری دانلود رایگان بخشنامه
159 پیشنویس ضوابط تشخیص صلاحیت، پیمان و شیوه‌نامه ارجاع‌کار به پیمان‌کاران ابزاردقیق سدها دانلود رایگان بخشنامه
160 راهنمای نحوه استفاده از فناوری نانو در صنعت آب و آبفای کشور (جلد 2) دانلود رایگان بخشنامه
161 راهنمای نحوه استفاده از فناوری نانو در صنعت آب و آبفای کشور (جلد 1) دانلود رایگان بخشنامه
162 پیشنویس دستورالعمل مطالعات میراث فرهنگی طرح‌های منابع آب دانلود رایگان بخشنامه
163 راهنمای مستندسازی فعالیت های مدیریت، بهره برداری و نگهداری سامانه های آبیاری و زهکشی دانلود رایگان بخشنامه
164 ضوابط و معیارهای فنی عملیات اصلاح، بازسازی و نوسازی شبکه آب دانلود رایگان بخشنامه
165 دستورالعمل مدیریت پیشگیری و بحران حوادث آلودگی‌های نفتی رودخانه‌ها و دریاچه‌ها دانلود رایگان بخشنامه
166 دستورالعمل مطالعات تجاری (مالی) و بازرگانی طرح‌های آب دانلود رایگان بخشنامه
167 راهنمای تعیین حق اشتراک و تعرفه فروش آب به مشترکین و آب بران شرکت‌های آب منطقه‌ای دانلود رایگان بخشنامه
168 آیین نامه تضمین معاملات دولتی دانلود رایگان بخشنامه
169 شرح خدمات مهندسی نظارت بر مدیریت، بهره برداری و نگهداری سامانه های آبیاری و زهکشی دانلود رایگان بخشنامه
170 شرح خدمات مهندسی نظارت بر اجرای سامانه های آبیاری و زهکشی دانلود رایگان بخشنامه
171 ضوابط حفاظت از کیفیت منابع آب در مدیریت مواد زاید جامد دانلود رایگان بخشنامه
172 پیشنویس راهنمای انتخاب و به کار گیری سامانه های آب شیرین کن به منظور تأمین آب شرب دانلود رایگان بخشنامه
173 راهنمای پادسیل‌سازی دانلود رایگان بخشنامه
174 دستورالعمل ماده 27 قانون الحاق دانلود رایگان بخشنامه
175 راهنمای برنامه‌ریزی، مدیریت و تعیین تعرفه‌های پساب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب به‌منظور استفاده مجدد دانلود رایگان بخشنامه
176 راهنمای طراحی، ساخت و بهره برداری از سدهای پسماند دانلود رایگان بخشنامه
177 پیشنویس راهنمای تکمیل و تحویل تجهیزات در راهاندازی و بهرهبرداری اولیه از واحدهای نیروگاههای برق آبی جدید الاحداث دانلود رایگان بخشنامه
178 شرح خدمات مطالعات تعیین حد بستر و حریم و مرحله اول ساماندهی رودخانه دانلود رایگان بخشنامه
179 فهرست خدمات مرحله بهره برداری و نگهداری سدها (بازنگری اول) دانلود رایگان بخشنامه
180 راهنمای مدیریت سیلابدشت دانلود رایگان بخشنامه
181 مستندات ترک تشریفات لوله های فولادی دانلود رایگان بخشنامه
182 بخشنامه فرآیند تنظیم لوایح درخواست توقف اجرای حکم و اعمال ماده18 و ماده 477 قانون آئین دادرسی کیفری جدید دانلود رایگان بخشنامه
183 پیشنویس استفاده و مدیریت زهاب های کشاورزی دانلود رایگان بخشنامه
184 دستورالعمل انجام عملیات ویدیومتری شبکه های فاضلاب دانلود رایگان بخشنامه
185 فهرست خدمات مطالعات ظرفیت خود پالایی رودخانه‌ها دانلود رایگان بخشنامه
186 راهنمای تهیه مدل مالی پروژه های بیع متقابل دانلود رایگان بخشنامه
187 راهنمای حریم کیفی منابع آب جهت بسته‌بندی با هدف شرب دانلود رایگان بخشنامه
188 راهنمای تعیین ضریب زبری هیدرولیکی رودخانه‌ها دانلود رایگان بخشنامه
189 دستورالعمل روش‌های محاسبه حداکثرسیلاب محتمل (PMP) و تهیه منحنی‌های عمق، سطح، تدام بارش (DAD) دانلود رایگان بخشنامه
190 دستورالعمل‌ آزمایش‌های اکسیژن محلول (DO)، اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی (BOD) و اکسیژن مورد نیاز شیمیایی (BOD) دانلود رایگان بخشنامه
191 دستورالعمل کاربری اراضی در حریم کیفیت منابع آب سطحی دانلود رایگان بخشنامه
192 راهنمای مدیریت ریسک سوانح آلودگی در منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی دانلود رایگان بخشنامه
193 دستورالعمل کلی جهت اندازه‌گیری فلزات در آب دانلود رایگان بخشنامه
194 دستورالعمل احداث سامانه های کلرزنی در تصفیه خانه های آب و تصفیه خانه های فاضلاب دانلود رایگان بخشنامه
195 شرح خدمات مطالعات بهسازی شبکه های آبیاری و زهکشی در حال بهره برداری دانلود رایگان بخشنامه
196 پیشنویس دستورالعمل مطالعات امکان‌سنجی و مکان‌یابی طرح‌های گردشگری در حاشیه منابع آب (رودخانه و مخازن سدها) دانلود رایگان بخشنامه
197 پیشنویس دستورالعمل مطالعات امکان‌سنجی و مکان‌یابی طرح‌های گردشگری در حاشیه منابع آب (رودخانه و مخازن سدها) دانلود رایگان بخشنامه
198 بخشنامه استفاده از پساب تصفیه خانه های فاضلاب شهری و روستایی دانلود رایگان بخشنامه
199 ساماندهی کمیته‌ های تخصصی مرتبط با مسائل مدیریتی و اداری دانلود رایگان بخشنامه
200 پیشنویس راهنمای تشخیص آثار فنی، اقتصادی و زیست‌محیطی و برآورد ارزش واقعی تولید برق نیروگاه‌های برقابی و خدمات ارائه شده این نیروگاه‌ها به شبکه سراسری از دیدگاه بنگاه‌داری دانلود رایگان بخشنامه
201 گردآوری مدارک فنی و مستندات پشتیبانی برای تشخیص آثار فنی، اقتصادی و زیست‌محیطی و برآورد ارزش واقعی تولید برق نیروگاه‌های برقابی (نشریه شماره 423 – الف) دانلود رایگان بخشنامه
202 راهنمای بررسی اثرات اجرای طرح‌های تغذیه مصنوعی بر وضعیت آبخوان دانلود رایگان بخشنامه
203 دستورالعمل‌ تهیه‌ بیلان‌ نمک‌ آب‌ زیرزمینی‌ دانلود رایگان بخشنامه
204 ماشین های لباسشویی برقی خانگی - تعیین معیار مصرف آب و دستورالعمل برچشب آب دانلود رایگان بخشنامه
205 پیشنویس دستورالعمل انجام فرایندهای انتخاب تامین‌کنندگان کالا و خدمات (راهنمای تهیه اسناد برای انتخاب پیمانکاران بخش آب و آبفا) دانلود رایگان بخشنامه
206 صورت جلسه تخصیص پساب دانلود رایگان بخشنامه
207 دستورالعمل تهیه گزارش فنی سیلاب دانلود رایگان بخشنامه
208 آیین نامه اجرایی ماده 56 نسخه 3 دانلود رایگان بخشنامه
209 دستورالعمل تعیین محدوده (حریم) کمی چاه‌ها و قنوات دانلود رایگان بخشنامه
210 استاندارد ویژگی های میکروبی آب آشامیدنی تصفیه شده در سامانه های آب شیرین کن جهت استفاده در اسناد مناقصه آب شیرین کن ها دانلود رایگان بخشنامه
211 استاندارد ویژگی های فیزیکی و شیمیایی آب آشامیدنی تصفیه شده در سامانه های آب شیرین کن جهت استفاده در اسناد مناقصه آب شیرین کن ها دانلود رایگان بخشنامه
212 دستورالعمل رفتارسنجی کمی آب‌های زیرزمینی دانلود رایگان بخشنامه
213 بخشنامه معاونت برنامه ریزی ماده 56 دانلود رایگان بخشنامه
214 فرآیند سرمایه گذاری در احداث نیروگاه های برق آبی دانلود رایگان بخشنامه
215 دستورالعمل حسابداری اوراق مشارکت دانلود رایگان بخشنامه
216 دستورالعمل روش‌های محاسبه بیلان منابع آب دانلود رایگان بخشنامه
217 ضوابط طراحی سامانه های آبیاری با لوله های کم فشار دانلود رایگان بخشنامه
218 آیین نامه اجرایی بند "ز" تبصره 6 قانون بودجه 93 دانلود رایگان بخشنامه
219 سرمایه گذاری در طرح های فاینانس خارجی دانلود رایگان بخشنامه
220 نمونه قراردادهای تضمین خرید آب/ پساب از تصفیه خانه های آب/ فاضلاب دانلود رایگان بخشنامه
221 تبصره 6 قانون بودجه 93 - بند ط اسناد خزانه دانلود رایگان بخشنامه
222 تبصره 6 قانون بودجه 93 - اوراق مشارکت دانلود رایگان بخشنامه
223 نمونه شرایط خصوصی قراردادهای تضمین خرید آب/پساب از تصفیه خانه ها دانلود رایگان بخشنامه
224 نمونه شرایط عمومی قراردادهای تضمین خرید آب/پساب از تصفیه خانه ها دانلود رایگان بخشنامه
225 نمونه موافقت نامه قراردادهای تضمین خرید آب/پساب از تصفیه خانه ها دانلود رایگان بخشنامه
226 قرارداد تضمین خرید آب/پساب از تصفیه خانه های آب/فاضلاب (BOT) دانلود رایگان بخشنامه
227 راهنمای نحوه ارتباط بیلان منابع آب کشور با تجارت آب مجازی دانلود رایگان بخشنامه
228 دستورالعمل انجام فرایندهای انتخاب تامین‌کنندگان کالا و خدمات (راهنمای تهیه اسناد برای انتخاب مشاوران بخش آب و آبفا) دانلود رایگان بخشنامه
229 دستورالعمل روش‌های محاسبه حداکثر سیل محتمل PMF دانلود رایگان بخشنامه
230 مشخصات فنی عمومی سامانه های آبیاری و زهکشی دانلود رایگان بخشنامه
231 دستورالعمل احیا، توسعه و بهسازی چاه‌های آب (کشاورزی و شرب) دانلود رایگان بخشنامه
232 راهنمای ارزیابی ایمنی و اقدامات اضطراری در سدها و سازه های وابسته دانلود رایگان بخشنامه
233 راهنمای کاربرد سیستم‌های اطلاعات مکانی (GIS) و سنجش از دور (RS) در استخراج پارامترهای موثر مطالعات هیدرولوژیکی حوضه‌های آبریز دانلود رایگان بخشنامه
234 راهنمای شکل هندسی مقطع و راستای رودخانه دانلود رایگان بخشنامه
235 راهنمای طراحی و اجرای سازه‌ای حفاظت سواحل دانلود رایگان بخشنامه
236 دستورالعمل تعیین محل و نظارت بر حفر چاه‌های آب در آبرفت و سازندهای سخت و تهیه گزارش حفاری (چاه‌های بهره‌برداری، اکتشافی، پیزومترها و مشاهده‌ای) دانلود رایگان بخشنامه
237 دستورالعمل تعیین حریم کیفی آب‌های زیرزمینی دانلود رایگان بخشنامه
238 وزارت نیرو 1404 - برنامه راهبردی دانلود رایگان بخشنامه
239 ضوابط طراحی سامانه‌های انتقال و توزیع آب شهری و روستایی دانلود رایگان بخشنامه
240 مشخصات فنی عمومی سدها دانلود رایگان بخشنامه
241 نمونه قراردادهای تضمین خرید آب از تأسیسات نمک زدایی (مصوبه وزیر محترم نیرو) دانلود رایگان بخشنامه
242 مبانی و رویه های دست‌یابی به قیمت توافقی آب دانلود رایگان بخشنامه
243 دستورالعمل پایش کیفیت آب‌های زیرزمینی دانلود رایگان بخشنامه
244 ضوابط و معیارهای طراحی و نقشه های همسان سازه های زهکشی زیرزمینی دانلود رایگان بخشنامه
245 راهنمای روش‏های مهار رسوب در رودخانه‏ها دانلود رایگان بخشنامه
246 نمونه شرایط خصوصی قراردادهای تضمین خرید آب از تأسیسات نمک زدایی دانلود رایگان بخشنامه
247 نمونه شرایط عمومی قراردادهای تضمین خرید آب از تأسیسات نمک زدایی دانلود رایگان بخشنامه
248 نمونه موافقت نامه قراردادهای تضمین خرید آب از تأسیسات نمک زدایی دانلود رایگان بخشنامه
249 فهرست خدمات و شرح خدمات مطالعات پایش کیفیت آب مخازن سدها دانلود رایگان بخشنامه
250 فهرست خدمات پایش کیفیت آب‌های سطحی (جاری) دانلود رایگان بخشنامه
251 راهنمای طراحی شبکه های لرزه نگاری و شتاب نگاری سدها دانلود رایگان بخشنامه
252 راهنمای طراحی ساخت و بهره‌برداری سامانه‌های انحراف سیلاب دانلود رایگان بخشنامه
253 نمونه قراردادهای بیع متقابل دانلود رایگان بخشنامه
254 آیین نامه اجرایی بند م ماده 194 قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران دانلود رایگان بخشنامه
255 راهنمای محاسبه بار رسوب معلق و بستر رودخانه دانلود رایگان بخشنامه
256 نظام نامه شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات ریالی دانلود رایگان بخشنامه
257 راهنمای مطالعات رسوب گذاری و رسوب زدایی مخازن سدها دانلود رایگان بخشنامه
258 راهنمای برآورد خسارت مخزن در محدوده دریاچه سدهای مخزنی دانلود رایگان بخشنامه
259 دستورالعمل و ضوابط تقسیم‌بندی و کدگذاری حوضه‌های آبریز و محدوده‌های مطالعاتی در سطح کشور دانلود رایگان بخشنامه
260 ضوابط ایمنی و بهداشتی کارکنان بهره بردار از شبکه و تصفیه خانه های فاضلاب (تجدید نظر اول) دانلود رایگان بخشنامه
261 راهنمای بهره برداری و نگه داری از مخازن آب شهری دانلود رایگان بخشنامه
262 راهنمای مطالعات رودخانه‌های مخروط افکنه‌ای دانلود رایگان بخشنامه
263 راهنمای اجرائی نمودن طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع دانلود رایگان بخشنامه
264 بخشنامه طرح ارتقای سلامت اداری دانلود رایگان بخشنامه
265 نظام نامه شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات ارزی دانلود رایگان بخشنامه
266 فهرست خدمات طرح های آبرسانی مراحل طراحی پایه و طراحی تفصیلی دانلود رایگان بخشنامه
267 راهنمای کاربرد مدل‌های ریاضی و فیزیکی در مطالعات مهندسی و ساماندهی رودخانه دانلود رایگان بخشنامه
268 راهنمای جامع مطالعات طرح، بهره‌برداری و نگهداری سامانه‌ پیش‌بینی و هشدار سیل دانلود رایگان بخشنامه
269 فهرست خدمات تعیین حد بستر و حریم تالاب‌ها و دریاچه‌ها دانلود رایگان بخشنامه
270 دستورالعمل‌ بررسی‌های‌ اقتصادی‌ منابع‌ آب دانلود رایگان بخشنامه
271 راهنمای کاربرد ردیاب‌ها در بررسی نشت و فرار آب از مخزن و تکیه‌گاه‌های سد دانلود رایگان بخشنامه
272 پیشنویس بازنگری و تکمیل نقشه های تیپ ابنیه شبکه های آبیاری و زهکشی (جلد دوم) دانلود رایگان بخشنامه
273 پیشنویس بازنگری و تکمیل نقشه های تیپ ابنیه شبکه های آبیاری و زهکشی (جلد اول) دانلود رایگان بخشنامه
274 دستورالعمل بند الف ماده 142 قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران دانلود رایگان بخشنامه
275 راهنمای مطالعات ریخت شناسی رودخانه‌ها دانلود رایگان بخشنامه
276 راهنمای مطالعات ریخت‌شناسی دلتاها دانلود رایگان بخشنامه
277 فهرست خدمات کارهای مهار سیلاب دانلود رایگان بخشنامه
278 مبانی زیست محیطی طراحی برای طرح‌های تغذیه مصنوعی دانلود رایگان بخشنامه
279 ضوابط زیست محیطی برداشت مصالح رودخانه‌ای دانلود رایگان بخشنامه
280 راهنمای بررسی اثر فعالیت‌های کشاورزی بر کمیت و کیفیت آب‌های سطحی دانلود رایگان بخشنامه
281 راهنمای تعیین آب مورد نیاز اکوسیستم‌های آبی دانلود رایگان بخشنامه
282 راهنمای مدیریت بهره برداری و نگهداری از تأسیسات و تجهیزات هیدرومکانیکی سد و تأسیسات وابسته دانلود رایگان بخشنامه
283 راهنمای تعیین ارزش اقتصادی آب برای مصارف کشاورزی دانلود رایگان بخشنامه
284 راهنمای روش‌های توزیع مکانی عوامل اقلیمی با استفاده از داده‌های نقطه‌ای دانلود رایگان بخشنامه
285 راهنمای پهنه‏بندی توان اکولوژیک سرزمین برای استقرار طرح‌های توسعه منابع آب دانلود رایگان بخشنامه
286 دستورالعمل اوراق اجاره دانلود رایگان بخشنامه
287 اصلاحیه آیین نامه اجرایی ماده 56 دانلود رایگان بخشنامه
288 پیشنویس فهرست خدمات ارزیابی عملکرد سامانه های آبیاری تحت فشار و کم فشار (سیستم های نوین) دانلود رایگان بخشنامه
289 پیشنویس راهنمای ارزیابی عملکرد شبکه های آبیاری و زهکشی دانلود رایگان بخشنامه
290 پیشنویس فهرست خدمات ارزیابی تفصیلی عملکرد شبکه های آبیاری و زهکشی دانلود رایگان بخشنامه
291 تعریف اوراق بهادار اسلامی دانلود رایگان بخشنامه
292 پیشنویس شرح خدمات مهندسی مطالعات مرحله دوم (طراحی نهایی) طرح های آبیاری و زهکشی (بازنگری اول) دانلود رایگان بخشنامه
293 فهرست خدمات مهندسی مطالعات مرحله دوم (طراحی نهایی) طرح های آبیاری و زهکشی (بازنگری اول) دانلود رایگان بخشنامه
294 فهرست خدمات مرحله اجرای طرح های مهندسی رودخانه دانلود رایگان بخشنامه
295 فهرست خدمات مطالعات برداشت مصالح رودخانه ای دانلود رایگان بخشنامه
296 پیشنویس ضوابط انتخاب سیلاب طراحی سدهای بزرگ ایران دانلود رایگان بخشنامه
297 پیش نویس شرح خدمات مهندسی مطالعات مرحله توجیهی طرح های آبیاری و زهکشی (بازنگری اول) دانلود رایگان بخشنامه
298 پیش نویس شرح خدمات مهندسی مطالعات مرحله شناسایی طرح های آبیاری و زهکشی (بازنگری اول) دانلود رایگان بخشنامه
299 پیش نویس فهرست خدمات مهندسی مطالعات مرحله توجیهی طرح های آبیاری و زهکشی (بازنگری اول) دانلود رایگان بخشنامه
300 پیش نویس فهرست خدمات مهندسی مطالعات مرحله شناسایی طرح های آبیاری و زهکشی (بازنگری اول) دانلود رایگان بخشنامه
301 راهنمای روش‌های محاسبه آبشستگی موضعی دانلود رایگان بخشنامه
302 دستورالعمل کاربرد روش‌های ردیابی در مطالعات آبخوان‌های آبرفتی دانلود رایگان بخشنامه
303 دستورالعمل اجرایی پایش کیفیت آب مخازن پشت سدها دانلود رایگان بخشنامه
304 راهنمای مطالعات کیفیت آب مخازن سدهای بزرگ دانلود رایگان بخشنامه
305 دستورالعمل کاربرد روش‌های ردیابی در مطالعات کارست و سازندهای سخت دانلود رایگان بخشنامه
306 بررسی، گردآوری و ارزیابی فنی تجارت کاربردی و اجرایی مطالعات شکست سدها در کشورهای پیشرو در این زمینه دانلود رایگان بخشنامه
307 شرح خدمات مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه یا مسیل دانلود رایگان بخشنامه
308 راهنمای نگهداری سامانه های زهکشی دانلود رایگان بخشنامه
309 الزامات کلی لوله های بتنی تحت فشار شامل اتصالات و متعلقات دانلود رایگان بخشنامه
310 لوله های بتنی ملسح تحت فشار بدون استوانه فولادی و اتصالات و متعلقات دانلود رایگان بخشنامه
311 ضوابط زیست محیطی استفاده مجدد از آب‌های برگشتی و پساب‌ها دانلود رایگان بخشنامه
312 پیشنویس دستورالعمل انتخاب، نصب و نگهداری تجهیزات اندازه گیری حجم آب مصرفی (کنتور) بر روی شبکه آب شرب دانلود رایگان بخشنامه
313 راهنمای مطالعات تعیین حریم سواحل دریاها، دریاچه‌ها، تالاب‌ها و خورها دانلود رایگان بخشنامه
314 راهنمای انتخاب نوع و موقعیت شیرآلات صنعت آب و بهره برداری از آنها دانلود رایگان بخشنامه
315 آیین نامه اجرایی ماده 56 دانلود رایگان بخشنامه
316 راهنمای بهره برداری و نگهداری نیروگاه های آبی سدهای بزرگ دانلود رایگان بخشنامه
317 پیشنویس مشخصات فنی عمومی کارهای مهندسی رودخانه دانلود رایگان بخشنامه
318 پیشنویس راهنمای عمق یابی مخازن سدها دانلود رایگان بخشنامه
319 دستورالعمل پایش کیفیت آب‌های سطحی (جاری) دانلود رایگان بخشنامه
320 راهنمای طراحی، ساخت و نگهداری دیوارهای سیل‌بند دانلود رایگان بخشنامه
321 راهنمای بهره برداری و نگهداری از شبکه های جمع آوری فاضلاب دانلود رایگان بخشنامه
322 راهنمای طراحی و بهره برداری تخلیه کننده عمقی مخازن سدها دانلود رایگان بخشنامه
323 راهنمای برآورد رواناب در طراحی شبکه های آبیاری و زهکشی دانلود رایگان بخشنامه
324 آب آشامیدنی - ویژگی های فیزیکی و شیمیایی دانلود رایگان بخشنامه
325 راهنمای طراحی، ساخت و نگهداری آبشکن‌های رودخانه‌ای دانلود رایگان بخشنامه
326 راهنمای آبگیری از رودخانه و حفاظت آن دانلود رایگان بخشنامه
327 دستورالعمل انتخاب و طراحی تجهیزات کنترل ضربه قوچ در تأسیسات آبرسانی شهری دانلود رایگان بخشنامه
328 دستورالعمل ساختار و شیوه نگارش نشریات دانلود رایگان بخشنامه
329 راهنمای اندازه گیری و ثبت پارامترها در تصفیه خانه های فاضلاب و پردازش آن دانلود رایگان بخشنامه
330 معیارها و ضوابط فنی عملیات اکتشافی ژئوتکنیک سامانه های آبیاری و زهکشی دانلود رایگان بخشنامه
331 راهنمای برآورد ضریب زهکشی زیرزمینی در اراضی تحت آبیاری مناطق خشک و نیمه خشک دانلود رایگان بخشنامه
332 فهرست خدمات مطالعات مرحله توجیهی طرح های فاضلاب و آب های سطحی دانلود رایگان بخشنامه
333 پیشنویس راهنمای چگونگی بررسی نشست زمین در نتیجه بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی دانلود رایگان بخشنامه
334 ضوابط طراحی هیدرولیکی شیب شکن ها، تند آب ها و نأسیسات پایانه ای استهلاک انرژی در شبکه های آبیاری و زهکشی دانلود رایگان بخشنامه
335 راهنمای طراحی تلمبه های آب دانلود رایگان بخشنامه
336 راهنمای مطالعات ظرفیت خودپالایی رودخانه ها دانلود رایگان بخشنامه
337 راهنمای مطالعات طرح‌های استفاده از فاضلاب‌های تصفیه شده شهری و روستایی دانلود رایگان بخشنامه
338 پیشنویس راهنمای تهیه مدل ریاضی آب‌های زیرزمینی دانلود رایگان بخشنامه
339 کاربرد ژئوفیزیک در خورندگی خاک و آلودگی منابع آب «شناخت و راهنما» دانلود رایگان بخشنامه
340 راهنمای مطالعات پایه زمین شناسی مهندسی در پروژه های مهندسی آب دانلود رایگان بخشنامه
341 راهنمای طبقه‌بندی کیفیت آب خام، پساب‌ها و آب‌های برگشتی برای مصارف صنعتی و تفرجی دانلود رایگان بخشنامه
342 فهرست خدمات مطالعات طرح‌های استفاده از فاضلابهای تصفیه شده شهری و روستایی (تصفیه‌خانه‌های در دست ساخت و در حال بهره‌برداری) دانلود رایگان بخشنامه
343 راهنمای طراحی هیدرولیکی تصفیه خانه های آب دانلود رایگان بخشنامه
344 جستجو و معرفی ادبیات فنی موجود در مورد تحلیل و طراحی لرزه ای سازه های آبی مختلف دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 345 قانون اجرای سیاست های اصل 44 دانلود رایگان بخشنامه
346 دستورالعمل و ضوابط تعیین و تفکیک آبخوان‌های آبرفتی دشت‌های آزاد ممنوعه و ممنوعه بحرانی دانلود رایگان بخشنامه
347 بخشنامه پساب سال 1386 دانلود رایگان بخشنامه
348 راهنمای نصب انشعابات فاضلاب ابنیه دانلود رایگان بخشنامه
349 راهنمای ارزیابی عملکرد سامانه های زهکشی زیرزمینی دانلود رایگان بخشنامه
350 لوله های بتنی پیش تنیده تحت فشار - با استوانه فولادی و بدون استوانه فولادی، شامل اتصالات، متعلقات و ضوابط خاص میلگردهای فولادی پیش تنیدگی برای لوله ها - ویژگی ها دانلود رایگان بخشنامه
351 راهنمای‌ تهیه شناسنامه غار دانلود رایگان بخشنامه
352 راهنمای طراحی هیدرولیکی تصفیه خانه های فاضلاب دانلود رایگان بخشنامه
353 شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی دانلود رایگان بخشنامه
354 دستورالعمل چگونگی بررسی اثر فعالیت‌های کشاورزی بر کیفیت و کمیت آب‌های زیرزمینی دانلود رایگان بخشنامه
355 دستورالعمل چگونگی بررسی اثر فعالیت‌های کشاورزی بر کیفیت و کمیت آب‌های زیرزمینی دانلود رایگان بخشنامه
356 راهنمای مطالعات فرسایش و رسوب در ساماندهی رودخانه‌ها دانلود رایگان بخشنامه
357 راهنمای طراحی تلمبه های فاضلاب دانلود رایگان بخشنامه
358 راهنمای تحویل حجمی آب در شبکه های آبیاری و زهکشی دانلود رایگان بخشنامه
359 پیشنویس فهرست خدمات مرحله شناسایی سدسازی (بازنگری اول) دانلود رایگان بخشنامه
360 راهنمای طراحی و انتخاب مواد و مصالح برای زهکش های زیرزمینی دانلود رایگان بخشنامه
361 راهنمای عملیات صحرایی، نمونه‌برداری مواد رسوبی رودخانه‌ها و مخازن سدها دانلود رایگان بخشنامه
362 راهنمای کاربرد مدل های تجربی و نظری آبشویی نمک های خاک های شور دانلود رایگان بخشنامه
363 ضوابط طراحی سازه های اتصال و تخلیه زهکش های روباز دانلود رایگان بخشنامه
364 ضوابط انتخاب و طراحی مزرعه آزمایشی زهکشی زیرزمینی دانلود رایگان بخشنامه
365 پیشنویس فهرست خدمات مهندسی مرحله ساخت سدها (بازنگری اول) دانلود رایگان بخشنامه
366 دستورالعمل‌ بهره‌برداری‌ و نگهداری‌ تاسیسات و سازه‌های تغذیه مصنوعی دانلود رایگان بخشنامه
367 دستورالعمل‌ ارزیابی‌ اثرات زیست‌‌محیطی‌ طرح‌های‌ آب‌ و فاضلاب‌ در مرحله تفصیلی دانلود رایگان بخشنامه
368 دستورالعمل‌ ارزیابی‌ اثرات زیست‌محیطی‌ طرح‌های‌ آب‌ و فاضلاب در مرحله‌ اجمالی دانلود رایگان بخشنامه
369 راهنمای برداشت مصالح رودخانه‌ای دانلود رایگان بخشنامه
370 راهنمای بهره برداری هیدرولیکی از مخزن سدهای بزرگ دانلود رایگان بخشنامه
371 ضوابط طراحی هیدرولیکی ساختمان های حفاظتی و تقاطعی، تبدیل و ایمنی و ساختمان های حفاظت در مقابل فرسایش سامانه های آبیاری دانلود رایگان بخشنامه
372 راهنمای تشخیص اثرهای اقتصادی، اجتماعی، ارزش‌گذاری و توجیه اقتصادی طرح‌های توسعه منابع آب دانلود رایگان بخشنامه
373 دستورالعمل‌ آماربرداری‌ از منابع آب - وسایل و روش‌های اندازه‌گیری دانلود رایگان بخشنامه
374 ضوابط طراحی هیدرولیکی سیفون ها و آبگذر زیر جاده دانلود رایگان بخشنامه
375 فهرست خدمات ارزیابی عملکرد سامانه های زهکشی زیرزمینی دانلود رایگان بخشنامه
376 راهنمای استاندارد در تغذیه مصنوعی آبهای زیرزمینی دانلود رایگان بخشنامه
377 راهنمای‌ ارزیابی‌ کیفی‌ منابع‌ آب‌ دانلود رایگان بخشنامه
378 راهنمای طراحی، ساخت و نگهداری پوشش‌ها در کارهای مهندسی رودخانه دانلود رایگان بخشنامه
379 فهرست خدمات مطالعات برداشت مصالح رودخانه‌ای دانلود رایگان بخشنامه
380 دستورالعمل تعیین هدایت هیدرولیک خاک به روش های مختلف دانلود رایگان بخشنامه
381 ضوابط طراحی تعیین فاصله و عمق زهکش های زیرزمینی دانلود رایگان بخشنامه
382 ضوابط طراحی هیدرولیکی ایستگاه های پمپاژ شبکه های آبیاری و زهکشی دانلود رایگان بخشنامه
383 فهرست خدمات مهندسی مطالعات بهره برداری و نگهداری از سامانه های آبیاری و زهکشی در حال بهره برداری دانلود رایگان بخشنامه
384 دستورالعمل کنترل کیفیت در تصفیه خانه هاب آب دانلود رایگان بخشنامه
385 دستورالعمل ارزیابی اثرات طرح‌های سدسازی بر محیط زیست (مرحله اجمالی) دانلود رایگان بخشنامه
386 راهنمای مطالعات ‌ ژئوفیزیک‌ در آبهای‌ زیرزمینی دانلود رایگان بخشنامه
387 راهنمای روشهای رسوبگیری در آبگیرها دانلود رایگان بخشنامه
388 راهنمای‌ تعیین‌دوره بازگشت سیلاب‌ طراحی‌ برای‌ کارهای‌ مهندسی‌ رودخانه‌ دانلود رایگان بخشنامه
389 راهنمای پهنه‌بندی سیل و تعیین حد بستر و حریم رودخانه‌ها دانلود رایگان بخشنامه
390 راهنمای طراحی سازه ای تونل های آب بر دانلود رایگان بخشنامه
391 راهنمای طراحی دیوارهای حائل دانلود رایگان بخشنامه
392 راهنمای حفاظت کاتدی خطوط لوله و سازه های فولادی دانلود رایگان بخشنامه
393 آماده سازی و تمیزکاری سطوح فلزی جهت اجرای پوشش دانلود رایگان بخشنامه
394 راهنمای‌ تهیه‌ آبنمود چشمه‌های‌ کارستی‌ و سازندهای‌ سخت دانلود رایگان بخشنامه
395 استاندارد علامت‌ها و مشخصه‌های‌ نقشه‌های‌ ژئوفیزیکی‌ دانلود رایگان بخشنامه
396 دستورالعمل ارزیابی اثرات طرح‌های سدسازی بر محیط زیست (مرحله تفصیلی) دانلود رایگان بخشنامه
397 پیشنویس روش انجام آزمایش نفوذ مخروط شبه ایستا (CPT) دانلود رایگان بخشنامه
398 آزمایش بارگذاری صفحه ای روی خاک و سنگ نرم، کاربرد، روش و تفسیر دانلود رایگان بخشنامه
399 دستورالعمل محاسبات سنجه های ارزیابی اقتصادی طرحهای توسعه منابع آب دانلود رایگان بخشنامه
400 راهنمای ادوات نمونه‌برداری بار رسوبی رودخانه‌ها دانلود رایگان بخشنامه
401 راهنمای پمپاژ و برداشت مجاز از مخازن آب در سازندهای سخت دانلود رایگان بخشنامه
402 راهنمای مهار فرسایش و حفاظت رودخانه‌ها دانلود رایگان بخشنامه
403 ارزیابی ظرفیت وام‌گیری‌کشاورزان در طرح‌های آبیاری و زهکشی دانلود رایگان بخشنامه
404 شناخت و راهنمای روش‌های الکترو مغناطیسی (EM) دانلود رایگان بخشنامه
405 جزییات تیپ خطوط انتقال و شبکه های آب و فاضلاب (CD) دانلود رایگان بخشنامه
406 ضوابط و معیارهای فنی آبیاری تحت فشار (طراحی) دانلود رایگان بخشنامه
407 اصول و تحلیل سیاست های مدیریت آب دانلود رایگان بخشنامه
408 راهنمای تعیین و انتخاب وسایل و لوازم آزمایشگاه تصفیه خانه های فاضلاب دانلود رایگان بخشنامه
409 راهنمای بهره برداری و نگه داری تصفیه خانه های فاضلاب شهری بخش دوم-تصفیه ثانویه دانلود رایگان بخشنامه
410 راهنمای مطالعات بهره برداری از مخازن سدها دانلود رایگان بخشنامه
411 ضوابط هیدرولیکی طراحی ساختمان های تنظیم سطح آب و آبگیرها در کانال های روباز دانلود رایگان بخشنامه
412 ضوابط عمومی طراحی شبکه های آبیاری و زهکشی دانلود رایگان بخشنامه
413 چکیده برخی از استانداردهای بین‌المللی مرتبط با مهندسی رودخانه دانلود رایگان بخشنامه
414 راهنمای‌ بررسی‌ پیشروی‌ آب‌های‌شور در آبخوان‌های‌ ساحلی‌ و روش‌های کنترل دانلود رایگان بخشنامه
415 راهنمای انتخاب ظرفیت واحدهای مختلف تصفیه خانه های فاضلاب شهری دانلود رایگان بخشنامه
416 ضوابط بهداشتی و ایمنی پرسنل تصفیه خانه های فاضلاب دانلود رایگان بخشنامه
417 دستورالعمل‌ نمونه‌برداری‌ آب‌ دانلود رایگان بخشنامه
418 راهنمای‌ تعیین‌ بار کل‌ رسوب‌ رودخانه‌ها به روش انیشتین و کلبی دانلود رایگان بخشنامه
419 استاندارد فهرست خدمات مهندسی مرحله ساخت طرح های آبیاری و زهکشی دانلود رایگان بخشنامه
420 نمودهایی از ویژگی های انحلالی سنگ ها و اثرات زیست محیطی آنها دانلود رایگان بخشنامه
421 راهنمای نمونه برداری از آب زیرزمینی در دوره تغذیه مصنوعی دانلود رایگان بخشنامه
422 راهنمای آزمایش‌های دانه‌بندی رسوب دانلود رایگان بخشنامه
423 ژئوفیزیک و نقش آن در مهندسی آب «روش های چاه نگاری در هیدروژولوژی و راهنمای آنها در مطالعات مکانیک سنگ و ژئوتکنیک» دانلود رایگان بخشنامه
424 پیشنویس استاندارد راهنمای بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه های فاضلاب شهری بخش سوم "تصفیه طبیعی و برکه های تثبیت" دانلود رایگان بخشنامه
425 پیش نویس استاندارد دستورالعمل شستشو و گندزدایی شبکه های آبرسانی دانلود رایگان بخشنامه
426 لوله های فولادی برای آبرسانی و فاضلاب دانلود رایگان بخشنامه
427 راهنمای مطالعات هیدروژئوشیمیایی در محیط های کارستی و سازندهای سخت دانلود رایگان بخشنامه
428 روش های اکتشاف در زمین های کارستی دانلود رایگان بخشنامه
429 1- دستورالعمل‌ تعیین‌ اسیدیته‌ و قلیاییت آب‌؛ 2- دستورالعمل‌ تعیین‌ نیتروژن‌ آب‌ دانلود رایگان بخشنامه
430 دستورالعمل‌ برپایی‌ آزمایشگاه‌ آب‌ دانلود رایگان بخشنامه
431 راهنمای‌ تعیین‌ عمق‌ فرسایش‌ و روش‌های‌ مقابله‌ با آن‌ در محدوده‌ پایه‌های‌ پل دانلود رایگان بخشنامه
432 دستورالعمل‌ بررسی‌های‌ اقتصادی‌ منابع‌ آب دانلود رایگان بخشنامه
433 دستورالعمل‌ آزمون‌ میکروبیولوژی‌ آب‌ دانلود رایگان بخشنامه
434 دستورالعمل آزمایش آبشویی خاک های شور و سدیمی در ایران دانلود رایگان بخشنامه
435 توسعه‌ پایدار و مدیریت‌ مالی‌ منابع‌ آب‌ دانلود رایگان بخشنامه
436 رفتارسنجی فضاهای زیرزمینی در حین اجرا دانلود رایگان بخشنامه
437 اندازه‌گیری و بررسی خطا ها در نمونه برداری بار معلق و بار بستر دانلود رایگان بخشنامه
438 فهرست‌ خدمات‌ مرحله‌ توجیهی‌ مطالعات‌ ایزوتوپی‌ و ردیابی‌ مصنوعی‌ منابع‌ آب‌زیرزمینی‌ دانلود رایگان بخشنامه
439 فرسایش‌ و رسوبگذاری‌ در محدوده‌ آبشکن‌ها دانلود رایگان بخشنامه
440 دستورالعمل حفاظت و ایمنی در کارگاه های سدسازی دانلود رایگان بخشنامه
441 آماده سازی لجن حاصل از تصفیه فاضلاب شهری برای مصارف کشاورزی دانلود رایگان بخشنامه
442 استاندارد فهرست خدمات مطالعات مرحله (توجیهی) طرح های آبرسانی شهری دانلود رایگان بخشنامه
443 تعیین‌ بار بستر به‌ روش‌ مایر - پیترومولر (در مطالعات رسوب) دانلود رایگان بخشنامه
444 دستورالعمل آزمایش نفوذ استاندارد (S.P.T) درمطالعات ژئوتکینک دانلود رایگان بخشنامه
445 دستورالعمل آزمایش پرسیومتری (در مطالعات ژئوتکنیک) دانلود رایگان بخشنامه
446 دستورالعمل اندازه گیری سرعت نفوذ آب به خاک با روش استوانه دانلود رایگان بخشنامه
447 راهنمای‌ مهار سیلاب‌ رودخانه(روشهای سازه ای) دانلود رایگان بخشنامه
448 راهنمای نشت یابی و جلوگیری از تلفات آب در تأسیسات آبرسانی شهری دانلود رایگان بخشنامه
449 برنامه‌ریزی‌ آزمایش‌های رسوب دانلود رایگان بخشنامه
450 فهرست خدمات مطالعات ژئوتکنیک و برآورد خطر زمین لرزه و زلزله شناسی مهندسی (مرحله طراحی تفصیلی) دانلود رایگان بخشنامه
451 بررسی پتانسیل لغزش در محدوده سدها و سازه های وابسته دانلود رایگان بخشنامه
452 فهرست‌ خدمات‌ مطالعات طرح‌های تغذیه مصنوعی 1-مرحله شناسایی، 2-مرحله توجیهی، 3-مرحله تفصیلی) دانلود رایگان بخشنامه
453 راهنمای بهره برداری و نگه داری تصفیه خانه های فاضلاب شهری (تصفیه مقدماتی) دانلود رایگان بخشنامه
454 تعیین‌ حجم‌ رسوبات‌ و توزیع‌ آن‌ در مخازن‌ سدها دانلود رایگان بخشنامه
455 برنامه‌ریزی‌ و مطالعات‌ بهینه‌سازی‌ طرح‌های توسعه منابع آب‌ دانلود رایگان بخشنامه
456 فهرست جزئیات مطالعات زمین شناسی مهندسی مرحله های شناسایی و توجیهی در طرح های سازه های آبی (سدسازی) دانلود رایگان بخشنامه
457 راهنمای تعیین آبشستگی در سازه های مهم هیدرولیکی دانلود رایگان بخشنامه
458 دستورالعمل‌ ارزیابی‌ زیست‌ محیطی‌ طرح‌های‌ مهندسی‌ رودخانه 1-مرحله شناسایی، 2-مرحله‌ توجیهی، 3- مرحله تفصیلی دانلود رایگان بخشنامه
459 فهرست‌ خدمات‌‌ مرحله‌ اجرای‌ طرح‌های‌ مهندسی‌ رودخانه‌ دانلود رایگان بخشنامه
460 نقشه های همسان مجاری آب بر زیرزمینی بتنی دانلود رایگان بخشنامه
461 دستورالعمل تهیه نقشه های هیدروژئوشیمیایی دانلود رایگان بخشنامه
462 فهرست‌ خدمات‌ مطالعات‌ مرحله نیمه‌تفصیلی‌ منابع‌ آب‌ زیرزمینی‌ دانلود رایگان بخشنامه
463 فهرست‌ خدمات‌ مطالعات‌ مرحله‌ شناسایی‌ منابع‌ آب‌ زیرزمینی‌ دانلود رایگان بخشنامه
464 دستورالعمل آماربرداری منابع آب، بخش‌ اول‌ - اندازه‌گیری‌ پدیده‌های‌ هواشناسی‌، بخش‌ دوم‌- برگهای‌ شناسایی‌ و آمار دانلود رایگان بخشنامه
465 فهرست خدمات مطالعات مرحله دوم (تشریحی) مرحله سوم (نظارت) طرح های فاضلاب شهری و آب های سطحی دانلود رایگان بخشنامه
466 راهنمای‌ طراحی‌، ساخت‌ و نگهداری‌ گوره‌ها دانلود رایگان بخشنامه
467 مبانی‌ محاسبات‌ اقتصادی‌ طرح‌های‌ توسعه‌ منابع‌ آب دانلود رایگان بخشنامه
468 راهنمای بازرسی در سدهای بزرگ دانلود رایگان بخشنامه
469 ضوابطی‌ در زمینه‌ نظارت‌ و تعیین‌ اولویت‌ مطالعه‌ و بهره‌ برداری‌ از منابع‌ آب‌ زیرزمینی دانلود رایگان بخشنامه
470 فرسایش‌ رسوب‌ در آبخیزها دانلود رایگان بخشنامه
471 فهرست خدمات مطالعات ژئوفیزیک «‌روش‌های الکتریکی مقاومت ویژه و لرزه‌ای‌ شکست‌ مرزی» دانلود رایگان بخشنامه
472 پوشش جدار لوله ها و اتصالات فولادی با مواد قیرنفتی یا قطران ذغال سنگی دانلود رایگان بخشنامه
473 مستندسازی‌ طرح‌های‌ آب‌ دانلود رایگان بخشنامه
474 فرهنگ‌ فنی‌ آبیاری‌ و زهکشی‌ ( فصل‌ 18- مهار سیل‌) دانلود رایگان بخشنامه
475 دستورالعمل بررسی ویژگیهای عمومی آب دانلود رایگان بخشنامه
476 تئوری‌، اصول‌ و بررسی‌ وضعیت‌ موجود کاربرد ردیابی‌ در کشور دانلود رایگان بخشنامه
477 فهرست خدمات ژئوتکنیک (مرحله بهره برداری و نگهداری) دانلود رایگان بخشنامه
478 فهرست خدمات ژئوتکنیک (مرحله اجرا) دانلود رایگان بخشنامه
479 فهرست خدمات مطالعات ژئوتکنیک و خطر زمین لرزه (مرحله توجیهی) دانلود رایگان بخشنامه
480 فهرست خدمات مطالعات ژئوتکنیک و خطر زمین لرزه (مرحله شناسایی) دانلود رایگان بخشنامه
481 راهنمای‌تعیین‌ غلظت نمونه‌های رسوبات معلق رودخانه‌ها دانلود رایگان بخشنامه
482 پوشش پلی اتیلنی لوله ها و اتصالات فولادی دانلود رایگان بخشنامه
483 فهرست‌ و شناسنامه‌ نرم‌افزارهای‌ مهندسی‌ آب‌ (بخش‌ دوم‌) دانلود رایگان بخشنامه
484 تاریخچه مدل های کاهیدگی و معیارهایی برای انتخاب مدل مناسب دانلود رایگان بخشنامه
485 خواص انحلال پذیری واحدهای سنگی دانلود رایگان بخشنامه
486 ضوابط طراحی سازه ای بندهای انحراف دانلود رایگان بخشنامه
487 پیشنویس راهنمای بهسازی پی سدها دانلود رایگان بخشنامه
488 راهنمای‌ حفاظت‌ کمی‌ و کیفی‌ منابع‌ آب‌ زیرزمینی‌ و تجهیزات‌ بهره‌برداری‌ از آنها دانلود رایگان بخشنامه
489 دستورالعمل آزمایش های تراوایی دانلود رایگان بخشنامه
490 فهرست‌ خدمات‌ مطالعات‌ مرحله‌ طراحی‌ تفصیلی‌ (مرحله دو) طرح‌های‌ مهندسی‌ رودخانه‌ دانلود رایگان بخشنامه
491 فهرست‌ خدمات‌ مطالعات‌ مرحله‌ توجیهی‌ طرح‌های‌ مهندسی‌ رودخانه‌ دانلود رایگان بخشنامه
492 فهرست‌ خدمات‌ مطالعات‌ مرحله‌ شناسایی‌ طرح‌های‌ مهندسی‌ رودخانه‌ دانلود رایگان بخشنامه
493 دستورالعمل‌ رفتارسنجی‌ کیفی‌ آب‌های‌ زیرزمینی‌ دانلود رایگان بخشنامه
494 دستورالعمل برداشت صحرایی گسستگی های سنگ در کارهای مهندسی و سدسازی دانلود رایگان بخشنامه
495 راهنمای تزریق در سازه های آبی دانلود رایگان بخشنامه
496 ضوابط طراحی سازه ای مجاری آب بر زیرزمینی بتنی دانلود رایگان بخشنامه
497 ژئوفیزیک‌ و نقش‌ آن‌ در مهندسی‌ آب‌ «شناخت‌ روش‌ قطبش‌ القایی(IP)» دانلود رایگان بخشنامه
498 استاندارد فهرست خدمات مرحله توجیهی طرح های زهکشی و بهسازی خاک برای دشت هایی که در آنها شبکه آبیاری احداث شده است دانلود رایگان بخشنامه
499 استاندارد فهرست خدمات مرحله بهره برداری و نگهداری سدها دانلود رایگان بخشنامه
500 متمم‌ فرهنگ‌ فنی‌ آبیاری‌ و زهکشی‌ (فصل‌ -20 فن‌شناسی‌ رایانه‌) دانلود رایگان بخشنامه
501 ژئوفیزیک‌ و نقش‌ آن‌ در مهندسی‌ آب‌، روش‌ گرانی‌سنجی‌ دانلود رایگان بخشنامه
502 دستورالعمل‌ نام‌گذاری‌ و حفاری‌ چاه‌های‌ آب‌ دانلود رایگان بخشنامه
503 راهنمای کنترل کیفیت در مراحل مختلف تصفیه آب آشامیدنی دانلود رایگان بخشنامه
504 ژئوفیزیک‌ و نقش‌ آن‌ در مهندسی‌ آب‌ (شناخت‌ روش‌ مغناطیسی‌) دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 505 آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت دانلود رایگان بخشنامه
506 راهنمای بهره برداری و نگهداری واحدهای تصفیه خانه آب دانلود رایگان بخشنامه
507 راهنمای‌ کاربرد اقتصاد مهندسی‌ در پروژه‌های‌ توسعه‌ و مدیریت‌ منابع‌ آب‌ دانلود رایگان بخشنامه
508 علائم‌ و نشانه‌های‌ نقشه‌های‌ منابع‌ آب‌ زیرزمینی‌ دانلود رایگان بخشنامه
509 جداول‌ راهنمای‌ اطلاعات‌ پایه‌ مورد نیاز برای‌ بررسی‌های‌ اقتصادی‌ تامین‌، انتقال‌ و توزیع‌ آب‌ کشاورزی‌ دانلود رایگان بخشنامه
510 پوشش جدار لوله های فولادی با ملات ماسه سیمان دانلود رایگان بخشنامه
511 ژئوفیزیک‌ و نقش‌ آن‌ در مهندسی‌ آب «استاندارد مطالعات لرزه‌ای‌ با ‌روش‌ شکست مرزی» دانلود رایگان بخشنامه
512 روشهای‌ مختلف‌ تغذیه‌ مصنوعی‌، هیدرولیک‌ و مدیریت‌ آن‌ دانلود رایگان بخشنامه
513 استاندارد لوله های بتنی مسلح تحت فشار و بدون استوانه فولادی دانلود رایگان بخشنامه
514 دستورالعمل اجرایی خدمات بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشی دانلود رایگان بخشنامه
515 ارزیابی عملکرد و نحوه مدیریت شرکت های بهره برداری و نگهداری دانلود رایگان بخشنامه
516 مطالعات‌ زمین‌شناسی‌ آب‌ دانلود رایگان بخشنامه
517 دستورالعمل‌ برف‌ سنجی‌ دانلود رایگان بخشنامه
518 ژئوفیزیک‌ و نقش‌ آن‌ در مهندسی‌ آب‌، شناخت‌ روش‌های‌ چاه‌نگاری‌ دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 519 قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت دانلود رایگان بخشنامه
520 تصویری از وضعیت کنونی شرکت های بهره برداری دانلود رایگان بخشنامه
521 معیارهای هیدرولیکی طراحی کانال های آبیاری و زهکش های روباز دانلود رایگان بخشنامه
522 مکمل ضوابط طراحی شبکه های جمع آوری آب های سطحی و فاضلاب شهری دانلود رایگان بخشنامه
523 دستورالعمل حفر و تجهیز پیزومتروهای مرکب دانلود رایگان بخشنامه
524 دستورالعمل‌ مطالعات‌ فیزیوگرافی‌ در حوضه‌های آبخیز دانلود رایگان بخشنامه
525 اصول و مبانی برنامه ریزی بخش آب «راهنمای تهیه طرحهای جامع آب درسطح ملی» دانلود رایگان بخشنامه
526 دستورالعمل بهره برداری و نگهداری از تأسیسات و تجهیزات شبکه های آبیاری و زهکشی دانلود رایگان بخشنامه
527 ژئوفیزیک‌ ونقش‌آن‌ در مهندسی‌آب «استاندارد مطالعات الکتریک‌ با روش مقاومت‌ ویژه» دانلود رایگان بخشنامه
528 دستورالعمل بهره برداری و نگهداری از ماشین آلات مورد نیاز شبکه های آبیاری و زهکشی دانلود رایگان بخشنامه
529 راهنمای‌ تعیین‌ منحنی‌ دبی‌ - اشل‌ رودخانه‌ با استفاده‌ از روش‌ اینشتین ـ بارباروسا دانلود رایگان بخشنامه
530 دستورالعمل تعیین هدایت هیدرولیک خاک دانلود رایگان بخشنامه
531 دتسورالعمل حفر و تجهیز چاهک های مشاهده ای دانلود رایگان بخشنامه
532 دتسورالعمل لایه بندی خاک در مطالعات زهکشی اراضی دانلود رایگان بخشنامه
533 متمم‌ فرهنگ‌ فنی‌ سدها دانلود رایگان بخشنامه
534 ژئوفیزیک‌ و نقش‌ آن‌ در مهندسی‌ آب‌ ‍«شناخت‌ مطالعات‌ لرزه‌ای‌ با‌ روش‌ شکست‌ مرزی‌» دانلود رایگان بخشنامه
535 ژئوفیزیک‌ و نقش‌ آن‌ در مهندسی‌ آب‌ « شناخت‌ مطالعات‌ الکتریک‌ با‌ روش‌ مقاومت‌ ویژه‌» دانلود رایگان بخشنامه
536 راهنمای‌ تهیه‌ نقشه‌ رسوب‌‌خیزی دانلود رایگان بخشنامه
537 متمم‌ فرهنگ‌ فنی‌ آبیاری‌ و زهکشی‌ فصل‌ 18 - تحلیل‌ سیستمهای‌ منابع‌ آب‌ دانلود رایگان بخشنامه
538 ژئوفیزیک‌ و نقش‌ آن‌ در مهندسی‌ آب‌ (معرفی‌ روشها) دانلود رایگان بخشنامه
539 تعیین‌ قیمت‌ تمام‌ شده‌ واحد آب‌ زیرزمینی‌ و مقایسه‌ آن‌ با قیمت‌ تمام‌ شده‌ واحد آب‌ سطحی‌ درمناطق‌ مختلف‌ کشور دانلود رایگان بخشنامه
540 فهرست خدمات مطالعات مرحله طراحی تفصیلی سدسازی دانلود رایگان بخشنامه
541 فهرست خدمات مهندسی مرحله ساخت سدها دانلود رایگان بخشنامه
542 راهنمای بهره برداری و نگه داری از مخازن آب دانلود رایگان بخشنامه
543 راهنمای مشارکت مردمی در طرح های آب و خاک (شبکه های آبیاری و زهکشی) دانلود رایگان بخشنامه
544 استاندارد فهرست‌ خدمات‌ بررسی‌های‌ هیدروژئوشیمیایی‌ پروژه‌های‌ منابع‌ آب‌ دانلود رایگان بخشنامه
545 شرح خدمات مهندسی مطالعات مراحل مختلف طرح های آبیاری و زهکشی دانلود رایگان بخشنامه
546 تحلیلهای‌ اقتصادی‌ طرحهای آب در سطح‌ ملی‌ دانلود رایگان بخشنامه
547 فهرست‌ و شناسنامه‌ نرم‌افزارهای‌ مهندسی‌ آب‌ دانلود رایگان بخشنامه
548 راه‌اندازی‌ و نحوه‌ استفاده‌ از نرم‌ افزارهای‌COSTBEN - PC - COSTAB دانلود رایگان بخشنامه
549 نیروی انسانی در تصفیه خانه های آب و مراقبت بهداشتی و کنترل سلامت آنان دانلود رایگان بخشنامه
550 راهنمای نگهداری و تعمیرات تصفیه خانه های آب و حفاظت و ایمنی تأسیسات دانلود رایگان بخشنامه
551 فهرست خدمات مرحله دو (توجیهی) طرح های آبیاری و زهکشی دانلود رایگان بخشنامه
552 فهرست خدمات مرحله شناسایی طرح های آبیاری و زهکشی دانلود رایگان بخشنامه
553 استاندارد فهرست خدمات مرحله شناسایی طرح های زهکشی و بهسازی خاک برای دشت هایی که در آنها شبکه آبیاری احداث شده است دانلود رایگان بخشنامه
554 فهرست خدمات مرحله یک (توجیهی) طرح های آبیاری و زهکشی دانلود رایگان بخشنامه
555 دستورالعمل‌ نحوه‌ تعیین‌ صلاحیت‌ شرکتهای‌ حفاری‌ و پمپاژ دانلود رایگان بخشنامه
556 فهرست خدمات مرحله شناسایی طرح‌های حفاظت خاک و آبخیزداری دانلود رایگان بخشنامه
557 فهرست خدمات مرحله توجیهی طرح‌های حفاظت خاک و آبخیزداری دانلود رایگان بخشنامه
558 متمم‌ فرهنگ‌ فنی‌ آبیاری‌ و زهکشی‌ فصل‌ -19 سیستمهای‌ خودکار در آبیاری‌ و زهکشی‌ و کنترل‌ سیلاب‌ دانلود رایگان بخشنامه
559 متمم‌ فرهنگ‌ فنی‌ آبیاری‌ و زهکشی‌ فصل‌ 17 - کنترل‌ محیط زیست‌ دانلود رایگان بخشنامه
560 دستورالعمل‌ محاسبه‌ حریم‌ چاه‌ و قنات‌ دانلود رایگان بخشنامه
561 گزارش و آمار روزانه بهره برداری از تصفیه خانه های آب دانلود رایگان بخشنامه
562 توصیه‌هایی‌ در مدیریت‌ منابع‌ آبهای‌ زیرزمینی‌ دانلود رایگان بخشنامه
563 مروری‌ بر تجربیات‌ برنامه‌ریزی‌ آب‌ دانلود رایگان بخشنامه
564 استاندارد لوله های آزبست سیمان فاضلابی دانلود رایگان بخشنامه
565 نگرشی اجمالی بر مخازن بزرگ غیر تیپ دانلود رایگان بخشنامه
566 شیرهای کشویی چدنی دانلود رایگان بخشنامه
567 ضوابط کلی‌ آزمایش‌ فشاری‌ شیرهای‌ صنعتی‌ دانلود رایگان بخشنامه
568 ابعاد فلانج‌‌ها در اتصالات‌ خطوط لوله‌ برای‌ مصارف‌ عمومی‌ در صنعت‌ آب دانلود رایگان بخشنامه
569 استاندارد نمونه برداری و بازرسی لوله ها و سایر محصولات آزبست سیمان دانلود رایگان بخشنامه
570 استاندارد لوله‌های‌ آزبست‌ سیمان‌ تحت‌ فشار دانلود رایگان بخشنامه
571 مبانی و ضوابط طراحی شبکه های جمع آوری آب های سطحی و فاضلاب شهری دانلود رایگان بخشنامه
572 ضوابط فنی بررسی و تصویب طرح های تصفیه آب شهری دانلود رایگان بخشنامه
573 مبانی و ضوابط طراحی طرح های آبرسانی شهری دانلود رایگان بخشنامه
574 استاندارد کیفیت آب آشامیدنی دانلود رایگان بخشنامه
575 رهنمودهایی‌ در سیاستگذاری‌ مدیریت‌ آب‌ دانلود رایگان بخشنامه
576 مروری بر ضوابط و استانداردهای انتخاب سیلاب های طراحی سدها دانلود رایگان بخشنامه
577 فهرست خدمات مرحله توجیهی سدسازی دانلود رایگان بخشنامه
578 فهرست خدمات مرحله شناسایی سدسازی دانلود رایگان بخشنامه
579 دستورالعمل‌ مدیریت‌ پروژه‌های‌ آبی‌ ( روش‌ چهارعاملی‌ ) دانلود رایگان بخشنامه
580 دستورالعمل‌ مدیریت‌ پروژه‌های‌ آبی‌ (روش‌ تلفیقی‌ - طرح‌ واجرا) دانلود رایگان بخشنامه
581 دستورالعمل‌ مدیریت‌ پروژه‌های‌ آبی‌ ( روش‌ سه‌ عاملی-2‌ ) دانلود رایگان بخشنامه
582 دستورالعمل‌ مدیریت‌ پروژه‌های‌ آبی‌ ( روش‌ سه‌ عاملی‌ -1 ) دانلود رایگان بخشنامه
583 بررسی وضعیت کلرزنی آب مشروب در کشور دانلود رایگان بخشنامه
584 استاندارد لوله های چدن نشکن (داکتیل) با قطعات اتصالی و متعلقات آنها برای خطوط آبرسانی تحت فشار دانلود رایگان بخشنامه
585 فهرست خدمات مرحله شناسایی رسوب سنجی و رسوب شناسی در مخازن سدهای در دست بهره برداری دانلود رایگان بخشنامه
586 دانلود رایگان بخشنامه
587 دریچه‌های آدم‌رو و آب‌گیر برای نواحی تردد وسایط نقلیه و پیاده‌رو دانلود رایگان بخشنامه
588 پلاستیک‌ها - سامانه‌های لوله‌گذاری برای شبکه‌های جمع‌آوری و انتقال فاضلاب و زهکشی ثقلی مدفون در خاک - پی وی سی سخت (PVC-U)، پلی پروپیلن (PP)، پلی پروپیلن اصلاح شده با مواد معدنی (PPMD) و پلی‌اتیلن (PE) - الزامات طراحی آدم‌رو در مناطق ترافیکی و تأسیسات زیر دانلود رایگان بخشنامه
589 مبانی و ضوابط طراحی‌ شبکه‌های‌ جمع‌‌آوری‌ آب‌های سطحی‌ و فاضلاب‌ شهری دانلود رایگان بخشنامه
590 پلاستیک‌ها - سامانه‌های لوله‌گذاری برای شبکه‌های جمع‌آوری و انتقال فاضلاب و زهکشی ثقلی مدفون در خاک - پی وی سی سخت (PVC-U)، پلی پروپیلن (PP)، پلی پروپیلن اصلاح شده با مواد معدنی (PPMD) و پلی‌اتیلن (PE) - ویژگی‌های آدم‌روها و اتاقک‌های بازدید در مناطق تراف دانلود رایگان بخشنامه
591 لوله های بتنی مسلح، برای جمع آوری آب باران و فاضلاب - ویژگی ها دانلود رایگان بخشنامه
592 مبانی و ضوابط طراحی شبکه های فاضلاب و آب های سطحی دانلود رایگان بخشنامه
593 راهنمای بهبود بهره وری از طریق انجام مهندسی دوباره طرح های سدسازی دانلود رایگان بخشنامه
594 پیشنویس دستورالعمل چهار آزمایش آزمایشگاهی مکانیک خاک دانلود رایگان بخشنامه
595 ضوابط عمومی طراحی سازه های آبی بتنی دانلود رایگان بخشنامه
596 پیشنویس راهنمای کاربرد مدل های ریاضی در رسوب گذاری و رسوب زدایی مخازن سدها دانلود رایگان بخشنامه
597 خاک - تعیین هدایت هیدرولیک خاک - روش آزمون دانلود رایگان بخشنامه
598 فهرست خدمات عملیات صحرایی مطالعات زهکشی دانلود رایگان بخشنامه
599 راهنمای حریم کیفی منابع آب جهت بسته بندی با هدف شرب دانلود رایگان بخشنامه
600 دستورالعمل هدایت هیدرولیک خاک با روش پیزومتری دانلود رایگان بخشنامه
601 راهنمای شناخت و بررسی عوامل مؤثر در آب به حساب نیامده و راهکارهای کاهش آن دانلود رایگان بخشنامه
602 شیرآلات بهداشتی-تعیین معیار مصرف آب و دستورالعمل برچسب آب دانلود رایگان بخشنامه
603 ضوابط و معیارهای طرح و محاسبه مخازن آب زمینی دانلود رایگان بخشنامه