گنجینه ضوابط سازمان بنادر و دریانوردی


بخشنامه جدید تازه ها
پربازدید ها
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 
ردیف عنوان نمایش
1 مصادیق موارد قوه قهریه (فورس ماژور) و مواردی که عدم ورود کالا عمدی نیست، موضوع تبصره بند الف ماده ۲ اصلاحی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دانلود رایگان بخشنامه
2 تصویب نامه در خصوص تشکیل شورای عالی مناطق آراد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی دانلود رایگان بخشنامه
3 آیین نامه اجرایی بند ۷ ماده واحده قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی ها در بنادر (مصوب ۱۳۹۵) دانلود رایگان بخشنامه
4 طراحی کانال ورودی بنادر دانلود رایگان بخشنامه
5 دستنامه طراحی خاکریز هیدرولیکی دانلود رایگان بخشنامه
6 پوشش اضافی کارخانه ای برای مقابله با خوردگی خط لوله دانلود رایگان بخشنامه
7 پوشش در محل اتصالات خط لوله و تعمیر در محل پوشش خط لوله دانلود رایگان بخشنامه
8 معیارهای طراحی خطوط لوله فرآیندی و اندازه خطوط لوله دانلود رایگان بخشنامه
9 استاندارد کیفیت آب آشامیدنی WHO 2011 دانلود رایگان بخشنامه
10 حفاظت کاتدی خط لوله زیر آب با اندهای گالوانیزه دانلود رایگان بخشنامه
11 درگیری بین تورهای ماهیگری بزرگ (تراول )و خط لوله دانلود رایگان بخشنامه
12 طراحی پایداری روی بستر خط لوله زیرآب دانلود رایگان بخشنامه
13 ارزیابی مخاطرات حفاظت خط لوله دانلود رایگان بخشنامه
14 استاندارد طراحی دایک دانلود رایگان بخشنامه
15 آیین نامه OCDI استاندارد فنی و شرح و تفسیر برای بنادر و تجهیزات ساحلی در ژاپن دانلود رایگان بخشنامه
16 آیین نامه Hydrogen Piping and Pipelines-B31 دانلود رایگان بخشنامه
17 کمانش کلی خط لوله زیر آبی دانلود رایگان بخشنامه
18 تعمیرات زیر آب خط لوله دانلود رایگان بخشنامه
19 EurOtop: Wave overtopping of Sea Defences and Related Articles: Assessment Manual دانلود رایگان بخشنامه
20 آیین نامه طراحی اسکله های رو-رو دانلود رایگان بخشنامه
21 طراحی سازه های سنگی با The Rock Manual 2007 دانلود رایگان بخشنامه
22 فرسایش روکش در سیستم های لوله کشی دانلود رایگان بخشنامه
23 کنترل ترک در هنگام نصب خط لوله دانلود رایگان بخشنامه
24 معیار های طراحی خط لوله تامین آب در آمریکا دانلود رایگان بخشنامه
25 Wave Runup and Overtopping: FEMA Coastal Flood Hazard دانلود رایگان بخشنامه
26 معیار های طراحی خط لوله انتقال گاز طبیعی دانلود رایگان بخشنامه
27 گزارش فنی بالاروی و سرریزی موج از دایک ها دانلود رایگان بخشنامه
28 استاندارد ژاپن برای طراحی سازه های مهار سیلاب دانلود رایگان بخشنامه
29 مقاومت و پایداری در محل خطوط لوله دانلود رایگان بخشنامه
30 تصویب نامه در خصوص تشکیل شورای عالی مناطق آراد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی دانلود رایگان بخشنامه
31 الحاق یک تبصره به بند (١) ماده (١) طرح ملی آمادگی, مقابله و همکاری در برابر آلودگی های نفتی و مواد خطرناک و سمی در دریا و رودخانه های قابل کشتیرانی دانلود رایگان بخشنامه
32 طرح ملی آمادگی، مقابله و همکاری در برابر آلودگی های نفتی و مواد خطرناک و سمی در دریا و رودخانه های قابل کشتیرانی دانلود رایگان بخشنامه
33 راهنمای استفاده از دستورالعمل ارزیابی مالی و فرآیند قیمت متناسب در مناقصات صنعت نفت دانلود رایگان بخشنامه
34 آیین نامه انضباطی تخلفات فرمانده، کارکنان و خدمه کشتی (موضوع ماده ۸۶ اصلاحی قانون دریایی ایران) دانلود رایگان بخشنامه
35 برنامه جایگزینی شناورهای دریایی سنتی با ظرفیت کمتر از ۵۰۰ تن (لنج تجاری) دانلود رایگان بخشنامه
36 تصویبنامه درخصوص واگذاری حق بهره برداری از ۴۹ فقره موج شکنهای سواحل جنوبی کشور دانلود رایگان بخشنامه
37 حقوق بین المللی آب دانلود رایگان بخشنامه
38 تصویبنامه درخصوص الحاق محدوده ای به محدوده منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی دانلود رایگان بخشنامه
39 قانون موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی در دریای خزر بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قزاقستان دانلود رایگان بخشنامه
40 دستور العمل نحوه بررسی سوانح دریایی دانلود رایگان بخشنامه
41 صدور گواهینامه ثبت برای قایق های تفریحی و صیادی با موتورهای دو زمانه دانلود رایگان بخشنامه
42 تعیین اسکله مجاز برای ورود و خروج کالا و مسافر در استان هرمزگان دانلود رایگان بخشنامه
43 دستورالعمل اجرایی صدور گواهینامه حداقل خدمه ایمن شناورها دانلود رایگان بخشنامه
44 قانون ادغام شرکت ھا و تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروھای مسلح دانلود رایگان بخشنامه
45 آیین نامه اجرایی ماده (۷) قانون دریایی ایران دانلود رایگان بخشنامه
46 دستورالعمل کنترل و بازرسی از شناوران مشروط -ممنوع الورود دانلود رایگان بخشنامه
47 بخشنامه ابلاغ استاندارد محیط زیستی امکانات و تاسیسات دریافت فضولات نفتی نفتکش ها، کشتی ها و شناور دانلود رایگان بخشنامه
48 اصلاح آیین نامه ورود کالا توسط ملوانان شناورھای دریایی سنتی با ظرفیت کمتر از (۵٠٠) تن (لنج تجاری) و ساماندھی و نوسازی آن شناورھا دانلود رایگان بخشنامه
49 دستورالعمل ثبت کشتی ها به صورت اجاره کامل دانلود رایگان بخشنامه
50 اصلاح تصویب نامه درخصوص تعیین بندر کاسپین در استان گیلان به عنوان مرز رسمی و مجاز دریایی دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 51 قانون اصلاح قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی ها در بنادر دانلود رایگان بخشنامه
52 تصویب نامه درخصوص تعیین بندر کاسپین در استان گیلان به عنوان مرز رسمی و مجاز دریایی دانلود رایگان بخشنامه
53 قانون موافقتنامه تاسیس دالان حمل و نقل و گذر بین المللی بین دولت های جمهوری اسلامی ایران، جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری هند (موافقتنامه چابهار) دانلود رایگان بخشنامه
54 اصلاح تبصره (۵) الحاقی ماده (۱۱) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات   دانلود رایگان بخشنامه
55 اصلاحیه در خصوص قانون تصویب اصلاحات مقررات بین المللی ایمنی جان اشخاص در دریا   دانلود رایگان بخشنامه
56 دستورالعمل اجرایی صدور گواهینامه حداقل پرسنل ایمن شناور   دانلود رایگان بخشنامه
57 آیین نامه اجرایی حدود اختیارات٬ شرح وظایف و چگونگی بررسی صحنه جرم   دانلود رایگان بخشنامه
58 دستورالعمل اجرایی تعیین نام شناورهای ایرانی   دانلود رایگان بخشنامه
59 آیین نامه اجرایی ماده (۲۸) قانون دریایی ایران دانلود رایگان بخشنامه
60 دستورالعمل جامع ساماندهی شناورها و انضباط بخشی به ترددهای دریایی در آب های داخلی و سرزمینی کشور دانلود رایگان بخشنامه
61 قانون تصویب اصلاحات مقررات بین المللی ایمنی جان اشخاص در دریا دانلود رایگان بخشنامه
62 قانون تصویب مقررات بین‌المللی جلوگیری از تصادم در دریا دانلود رایگان بخشنامه
63 قانون تصویب اصلاحات ضمایم کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی ها دانلود رایگان بخشنامه
64 دستورالعمل کنترل و بازرسی در اجرای مقاوله‌نامه کار دریایی ۲۰۰۶ دانلود رایگان بخشنامه
65 قانون موافقتنامه مربوط به همکاری در زمینه امنیت دریای خزرمصوب دانلود رایگان بخشنامه
66 راهنمای طراحی و اجرای سازه ای حفاظت سواحل دانلود رایگان بخشنامه
67 دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی بخش یازدهم: اسکله های تفریحی دانلود رایگان بخشنامه
68 دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی بخش دهم: اسکله های ویژه دانلود رایگان بخشنامه
69 دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی بخش نهم: سایر تجهیزات بندر دانلود رایگان بخشنامه
70 دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی بخش هشتم: تاسیسات پهلوگیری (مهار) دانلود رایگان بخشنامه
71 دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی بخش هفتم: تجهیزات محافظت بندر دانلود رایگان بخشنامه
72 دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی بخش ششم: کانالهای ناوبری و حوضچه ها دانلود رایگان بخشنامه
73 دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی بخش پنجم: پی ها دانلود رایگان بخشنامه
74 دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی بخش چهارم: قطعات بتنی پیش ساخته دانلود رایگان بخشنامه
75 دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی بخش سوم: مصالح دانلود رایگان بخشنامه
76 دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی بخش دوم: شرایط طراحی دانلود رایگان بخشنامه
77 دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی بخش اول: ملاحظات کلی دانلود رایگان بخشنامه
78 دستورالعمل ثبت کشتیها به صورت اجاره کامل مصوب۱۳۹۲/۰۳/۰۸ هیأت عامل سازمان بنادر و دریانوردی دانلود رایگان بخشنامه
79 دستورالعمل ثبت کشتیها به صورت اجاره کامل BAREBOAT CHARTER REGISTRY IN OUT دانلود رایگان بخشنامه
80 مستندات تدوین دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی دانلود رایگان بخشنامه
81  واژه نامه سازه های ساحلی دانلود رایگان بخشنامه
82 قانون موافقتنامه تأسیس دالان حمل و نقل و گذر بین المللی بین دولتهای جمهوری اسلامی ایران، سلطان نشین عمان، قطر، ترکمنستان و جمهوری ازبکستان (موافقتنامه عشق آباد) دانلود رایگان بخشنامه
83 بخشنامه 309905 مورخ 1390.9.3 دانلود رایگان بخشنامه
84 آیین نامه ایمنی در بنادر دانلود رایگان بخشنامه
85 مواد قانونی زیربخش حمل و نقل دریایی در برنامه پنجم توسعه کشور مصوب ۱۳۸۹/۱۰/۱۵ مجلس شورای اسلامی دانلود رایگان بخشنامه
86 قانون تصویب اصلاحیه پروتکل ١٩٩٢میلادی جهت اصلاح کنوانسیون بین المللی مسئولیت مدنی ناشی از خسارت آلودگی نفتی ١٩٦٩میلادی وپروتکل ١٩٩٢میلادی جهت اصلاح کنوانسیون تاسیس یک صندوق بین المللی برای جبران خسارت آلودگی نفتی ١٩٧١میلادی دانلود رایگان بخشنامه
87 قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی درباره مسؤولیت مدنی برای خسارت آلودگی نفت سوخت کشتی دانلود رایگان بخشنامه
88 قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی کنترل و مدیریت آب توازن و رسوبات کشتی‌ها دانلود رایگان بخشنامه
89 ضوابط ثبت و اعطای تابعیت جمهوری اسلامی ایران به کشتیها و شناورها درمناطق آزاد دانلود رایگان بخشنامه
90 قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان کنفرانس اسلامی جهت مبارزه با تروریسم بین‌المللی دانلود رایگان بخشنامه
91 قــانون الــحاق دولت جمهوری اسلامـی ایــران بــه کنوانسیــون حفـاظت از میــراث‌ فرهنگــی زیـر آب» دانلود رایگان بخشنامه
92 «قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی دریانوردی و پروتکل پیوست آن درخصوص مقابله با اعمال غیرقانونی علیه ایمنی سکوهای ثابت واقع در فلات قاره» دانلود رایگان بخشنامه
93 قانون الحاق به موافقتنامه اصولی بین دولتهای طرفهای موافقتنامه چندجانبه اصولی راجع به حمل و نقل بین‌المللی بـرای ایـجاد دالان اروپا- قفقاز- آسیا و موافقتنامه راجع به تأمین مالی مشترک دبیرخانه دائمی کمیسیون بین دولتی» دانلود رایگان بخشنامه
94 قانون اصلاحیه ضمیمه سوم وپیوست( ١)ضمیمه ششم قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به ضمایم ٦،٤،٣ کنوانسیون بین المللی جلو گیری از آلودگی دریا ناشی از کشتیها دانلود رایگان بخشنامه
95 قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی دانلود رایگان بخشنامه
96 قانون تغییرنام سازمان بنادر و کشتیرانی به سازمان بنادر و دریانوردی دانلود رایگان بخشنامه
97 قانون الحاق ج.ا.ا به پروتکل آمادگی،مقابله و همکاری در برابر سوانح آلودگی ناشی از مواد خطرناک و سمی مصوب٢٠٠٠م دانلود رایگان بخشنامه
98 تصویب نامه در خصوص تعیین بندر کاوه قشم در استان هرمزگان به عنوان مرز دریایی دانلود رایگان بخشنامه
99 آیین نامه اجرایی ماده (۶۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی دانلود رایگان بخشنامه
100 تصویب نامه راجع به بندر اروندکنار به عنوان مرز دریایی دانلود رایگان بخشنامه
101 از سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی دانلود رایگان بخشنامه
102 قانون کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریای خزر دانلود رایگان بخشنامه
103 از قانون برگزاری مناقصات دانلود رایگان بخشنامه
104 مواد قانونی زیربخش حمل و نقل دریایی در برنامه چهارم توسعه کشور مصوب ۱۳۸۳/۰۶/۱۱ مجلس شورای اسلامی دانلود رایگان بخشنامه
105 از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دانلود رایگان بخشنامه
106 از آیین نامه اجرایی آموزشگاههای رانندگی دانلود رایگان بخشنامه
107 آیین نامه اجرایی جزء ۳ بند « ر » تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۸۳ کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
108 از «قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا ،ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی» دانلود رایگان بخشنامه
109 آیین نامه اجرایی صدور پروانه گذر کارکنان وسایط نقلیه آبی «موضوع بند (۲) ماده (۲۹) قانون گذرنامه - مصوب ۱۳۵۱» دانلود رایگان بخشنامه
110 از «قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» دانلود رایگان بخشنامه
111 تصویب نامه در خصوص استفاده از حریم دریا برای احداث تأسیسات ساحلی دانلود رایگان بخشنامه
112 تصویب نامه راجع به ورود به کشور و خروج از آن از بندر امیرآباد دانلود رایگان بخشنامه
113 از «آیین نامه اجرایی قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران» دانلود رایگان بخشنامه
114 آیین نامه های مالی و معاملاتی دانلود رایگان بخشنامه
115 تصویب‌نامه راجع به اعزام زوار به سفر حج عمره و تمتع از بنادر خرمشهر و آبادان دانلود رایگان بخشنامه
116 آیین نامه اجرایی قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران دانلود رایگان بخشنامه
117 قانون موافقتنامه تحدید حدود مرز دریایی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان دانلود رایگان بخشنامه
118 آیین نامه نحوه انجام پژوهشها و تحقیقات علمی در مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان مصوب ۱۳۷۷/۰۲/۰۲ با اصلاحات بعدی دانلود رایگان بخشنامه
119 تصویب نامه در خصوص ورود به کشور وخروج از آن از طریق بندر آبادان دانلود رایگان بخشنامه
120 تصویب نامه در خصوص ایجاد منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی مصوب ۱۳۷۶/۱۱/۱۹ شورای عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران دانلود رایگان بخشنامه
121 از «قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب۱۳۶۷/۰۸/۰۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام» مصوب ۱۳۷۶/۰۸/۱۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام دانلود رایگان بخشنامه
122 ‌آیین‌نامه احداث و استفاده از تأسیسات در فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی ایران در خلیج فارس و دریای عمان دانلود رایگان بخشنامه
123 تصویبنامه در مورد دریافت عوارض خروج از کشور دانلود رایگان بخشنامه
124 تصویب‌نامه در خصوص تعیین منطقه ویژه اقتصادی بندر انزلی در دو محدوده جغرافیایی مصوب ۱۳۷۵/۰۳/۲۸ شورای عالی مناطق آزاد تجاری_صنعتی جمهوری اسلامی ایران دانلود رایگان بخشنامه
125 شرایط عمومی همسان خدمات مشاوره سازمان بنادر و دریانوردی کشور دانلود رایگان بخشنامه
126 قرارداد و شرایط عمومی همسان پژوهشی سازمان بنادر دانلود رایگان بخشنامه
127 قرارداد همسان مشاوره سازمان بنادر و دریانوردی دانلود رایگان بخشنامه
128 ضوابط و معیار های طراحی خطوط لوله دانلود رایگان بخشنامه
129 خطوط لوله آبگیر و تخلیه پساب دانلود رایگان بخشنامه