یار مهربان


جستجوراهنمای پیکره دانش مشارکت عمومی خصوصی (PPP)

دکتر گرشاسب خزائنی
نمایش

راهنمای مشارکت های عمومی - خصوصی در زیر ساخت ها

سهیل آل رسول
نمایش

مجموعه مقررات جدید آنسیترال درباره داوری بین المللی

دکتر محسن محبی، دکتر حسین کاویار
نمایش

مجموعه مقالات ملی مشارکت عمومی - خصوصی برای توسعه زیر ساخت

جمعی از صاحب نظران و کارشناسان
نمایش

راهنمای توسعه زیرساخت ها از طریق پروژه های ساخت بهره برداری واگذاری

دکتر مصطفی خانزادی، مهندس گرشاسب خزائنی
نمایش

تحلیل حقوقی قراردادهای بی او تی

حسن سلیمانی، شهلا شاهسونی
نمایش

اصول، مقررات و روش های مدیریت پیمان طرح های عمرانی

مهدی روانشادنیا
نمایش

روش های حل اختلاف و دعاوی قراردادهای ساخت

شهریار محمد کریمی، شهرام محمد کریمی، نادر عربشاهی
نمایش

راهنمای تفسیری مقررات متحدالشکل ضمانت نامه های عندالمطالبه

فریده تذهیبی
نمایش

راهنمای تنظیم قراردادهای بین المللی سرمایه گذاری مشترک صنعتی

رضا پاکدامن
نمایش

ارزیابی ریسک و راهنمای کاهش پتانسیل حملات تروریستی به ساختمان ها

محسن بیات آقبلاقی
نمایش

مباحث راهبردی در زمینه مشارکت های عمومی خصوصی در چشم انداز بین المللی

سید مناف هاشمی، رحیم سرور، بابک جعفریان
نمایش

مشارکت عمومی خصوصی در پروژه های زیرساختی (یک راهنمای کلیدی برای سیاست گذاران)

ابوالفضل عباسی
نمایش

قراردادهای همسان پیمانکاری، مشاوره، سرمایه گذاری (ملی، فراملی، بین المللی)

دکتر جواد حداد، مهندس حمید حسین زاده با دیباچه ای از استاد ابراهیم اسماعیلی هریسی و دکتر خورخه دیازپادیا
نمایش

راهنمای توسعه مشارکت عمومی - خصوصی مبانی نظری، مولفه های راهبردی و مفاد قانونی

سازمان برنامه و بودجه استان سمنان (غلامرضا شمسی، میثم شاهجویی و بهزاد عباسی)
نمایش

قراردادهای سرمایه گذاری ساخت و روش های تامین منابع مالی در نظام فنی و اجرایی کشور

رامین مختارزاده آذر
نمایش

مشارکت عمومی - خصوصی مبانی نظری و مطالعات موردی

دکتر موسی احمدی، سید محسن موسوی
نمایش

چهارچوب موافقت نامه مشارکت عمومی - خصوصی

معاونت نظارت راهبردی، امور نظارت بودجه سرمایه ای
نمایش

قراردادهای بی او تی تنظیم، ساختار و قوانین حاکم

دکتر عبدالحسین شیروی
نمایش

اقتصاد بهداشت برای کشورهای در حال توسعه (راهنمای عملی)

سوفي ويتر- تيم اِن سور- ماتيو جووِت- روبين تامپسن/ دکتر ابوالقاسم پوررضا
نمایش

مشارکت عمومی خصوصی

حمید جاودانی
نمایش

سرمایه گذاری خارجی و تامین منابع مالی طرح در ایران

دکتر مرتضی نصیری
نمایش

کتاب قراردادهای همسان پیمانکاری، مشاوره، سرمایه‌گذاری

دکتر جواد حداد - مهندس حمید حسین زاده
نمایش

صنعت گزارشگری اعتباری (زیربنای تامین مالی فراگیر)

محمد جلیلی - موسی احمدی
نمایش

مشارکت عمومی-خصوصی

موسی احمدی - سیدمحسن موسوی
نمایش

مدیریت مشارکت عمومی خصوصی با تمرکز بر تامین مالی انها

فریدون رهنمای رودپشتی - فرشاد هیبتی - موسی احمدی
نمایش

مدیریت قرارداد

علیرضا میلانی زاده - لیلا دادگری
نمایش

قراردادهای طرح و ساخت E.P.C

علیرضا میلانی زاده - لیلا دادگری
نمایش

شرایط عمومی و خصوصی پیمان (بایدها، نبایدها و چراها)

علیرضا میلانی زاده
نمایش

استانداردها و چک لیست های نقشه های ساختمانی

علیرضا میلانی زاده
نمایش

اصول تنظیم قرارداد

علیرضا میلانی زاده
نمایش

مجموعه پرسش ها و پاسخ ها در نظام پیمانکاری

امید امیری
نمایش

کتاب زرد ساختمان: قراردادهای صنعتی

علیرضا پوراسد
نمایش

کتاب زرد ساختمان: قرادادهای عمرانی

علیرضا پوراسد
نمایش

کتاب زرد ساختمان: قراردادها و قوانین ساخت و ساز

علیرضا پوراسد
نمایش

کتاب زرد ساختمان:مناقصات

علیرضا پوراسد
نمایش

کتاب زرد ساختمان: قرادادهای ساختمانی و تأسیساتی 1

علیرضا پوراسد
نمایش

کتاب زرد ساختمان: قراردادهای ساختمانی و تأسیساتی 2

علیرضا پوراسد
نمایش1 / 1