مباحث راهبردی در زمینه مشارکت های عمومی خصوصی در چشم انداز بین المللی
سید مناف هاشمی، رحیم سرور، بابک جعفریان

سخنکده / 1393/ چاپ اول

این کتاب به بررسی و توصیف فرم‌های مختلف مشارکت‌های عمومی – خصوصی می‌پردازد. البته آن را نمی‌توان به عنوان یک کتاب مرجع برای مدیریت پروژه‌های مشارکت‌های عمومی – خصوصی در نظر گرفت، چون هر پروژه با پروژه دیگر متفاوت است و به راهکارهای خاص خود نیاز دارد. با این حال، این کتاب حاوی درس‌های زیادی برای مدیران بخش‌های دولتی و خصوصی و محققان و دانشجویان در زمینه مشارکت‌های عمومی – خصوصی می‌باشد. بیشتر تحقیقات صورت گرفته درباره مشارکت‌های عمومی – خصوصی اصولاً روی قراردادها، ریسک‌ها و مقدمات مالی و حقوقی تمرکز می‌کنند. مطالعات زیادی درباره تدارکات، قراردادها و ساختارهای حقوقی مشارکت‌های عمومی – خصوصی وجود دارند. با این حال، اطلاعات کمی درباره روش تعامل نمایندگان بخش‌های دولتی و خصوصی در طول ایجاد و اجرای مشارکت‌ها وجود دارد. ارزیابی‌های متعددی نشان داده‌اند که موفقیت مشارکت‌های عمومی – خصوصی به شدت به نوع مدیریت این فرآیند یا روش مدیریت منافع و تعاملات بین شرکای مختلف بستگی دارد. در این کتاب به جنبه های مختلف این فرآیند و دینامیک‌های مشارکت‌های عمومی – خصوصی بیشتر تاکید شده است.