گنجینه مقررات ملی ساختمان


بخشنامه جدید تازه ها
پربازدید ها
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 
ردیف عنوان نمایش
1 مقررات ملی ساختمان ایران- مبحث هفدهم -لوله کشی گاز طبیعی ویرایش چهارم دانلود رایگان بخشنامه
2 مقررات ملی ساختمان ایران- مبحث هفتم -پی و پی سازی ویرایش چهارم دانلود رایگان بخشنامه
3 مقررات ملی ساختمان ایران- مبحث یازدهم -طرح و اجرای صنعتی ساختمان‌ها ویرایش سوم دانلود رایگان بخشنامه
4 ویرایش جدید مبحث نوزدهم مقررات ملّی ساختمان «صرفه‌جویی در مصرف انرژی» دانلود رایگان بخشنامه
5 ابلاغ اصلاحیه مباحث 3 و 16 درخصوص درجه مقاومت حریق لوله های پلاستیکی فاضلاب ساختمان دانلود رایگان بخشنامه
6 ویرایش جدید مبحث نهم مقررات ملی ساختمان «طرح و اجرای ساختمان‌های بتن‌آرمه» دانلود رایگان بخشنامه
7 ویرایش جدید مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان «طرح و اجرای ساختمان‌های با مصالح بنایی» دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 8 مقررات ملی ساختمان ایران - مبحث پنجم - مصالح و فرآورده های ساختمانی ویرایش پنجم دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 9 مقررات ملی ساختمان ایران - مبحث چهارم - الزامات عمومی ساختمان ویرایش سوم دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 10 مقررات ملی ساختمان ایران - مبحث چهاردهم - تاسیسات مکانیکی ویرایش سوم و اصلاحیه آن دانلود رایگان بخشنامه
11 لایحه اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 دانلود رایگان بخشنامه
12 ویرایش جدید مبحث بیستم مقررات ملی ساختمان (علائم و تابلوها) دانلود رایگان بخشنامه
13 مقررات ملی ساختمان ایران - مبحث بیستم - علائم و تابلوها ویرایش دوم دانلود رایگان بخشنامه
14 مقررات ملی ساختمان ایران - مبحث هجدهم - عایق بندی و تنظیم صدا ویرایش سوم دانلود رایگان بخشنامه
15 مقررات ملی ساختمان ایران - مبحث شانزدهم - تاسیسات بهداشتی ویرایش چهارم دانلود رایگان بخشنامه
16 مقررات ملی ساختمان ایران - مبحث سیزدهم- طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها ویرایش سوم دانلود رایگان بخشنامه
17 مقررات ملی ساختمان ایران - مبحث بیست و یکم - پدافند غیرعامل ویرایش دوم دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 18 مقررات ملی ساختمان ایران - مبحث سوم - حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق ویرایش سوم دانلود رایگان بخشنامه
19 دستورالعمل صدور شناسنامه فنی ساختمان دانلود رایگان بخشنامه
20 نظام نامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان دانلود رایگان بخشنامه
21 تصویب نامه اصلاح موادی از آیین نامه اجرای قانون نظام مهندسی دانلود رایگان بخشنامه
22 ابلاغیه تعداد دوره های ارتقا پایه صلاحیت اجرا دانلود رایگان بخشنامه
23 تفاهم نامه طراحی و نظارت بر ساخت و ساز های روستایی دانلود رایگان بخشنامه
24 مقررات ملی ساختمان ایران- مبحث هشتم -طرح و اجرای ساختمان‌های با مصالح بنایی ویرایش دوم دانلود رایگان بخشنامه
25 مقررات ملی ساختمان ایران- مبحث بیست و دوم -مراقبت و نگهداری از ساختمان ها ویرایش اول دانلود رایگان بخشنامه
26 مقررات ملی ساختمان ایران- مبحث پانزدهم - آسانسورها و پلکان برقی-ویرایش سوم دانلود رایگان بخشنامه
27 مقررات ملی ساختمان ایران- مبحث یازدهم -طرح و اجرای صنعتی ساختمان‌ها ویرایش دوم دانلود رایگان بخشنامه
28 مقررات ملی ساختمان ایران- مبحث دهم -طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی ویرایش چهارم دانلود رایگان بخشنامه
29 مقررات ملی ساختمان ایران- مبحث نهم -طرح و اجرای ساختمان‌های بتن آرمه ویرایش چهارم دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 30 مقررات ملی ساختمان ایران- مبحث ششم-بارهای وارد بر ساختمان ویرایش سوم دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 31 مقررات ملی ساختمان ایران - مبحث اول - تعاریف دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 32 مقررات ملی ساختمان ایران- مبحث هفتم -پی و پی سازی ویرایش سوم دانلود رایگان بخشنامه
33 مقررات ملی ساختمان ایران- مبحث دوزادهم - ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا ویرایش چهارم دانلود رایگان بخشنامه
34 بخشنامه حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال به کار کاردان‌های فنی در بخش دانلود رایگان بخشنامه
35 مقررات ملی ساختمان ایران- مبحث پنجم-مصالح و فرآورده های ساختمانی دانلود رایگان بخشنامه
36 مقررات ملی ساختمان ایران- مبحث چهارم-الزامات عمومی ساختمان دانلود رایگان بخشنامه
37 مقررات ملی ساختمان ایران- مبحث سوم- حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق دانلود رایگان بخشنامه
38 دستورالعمل اجرایی گودبرداری های ساختمانی دانلود رایگان بخشنامه
39 اصلاحیه شیوه نامه اجرایی نحوه تمدید و ارتقا پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی دانلود رایگان بخشنامه
40 عناوین و سرفصل های دوره های آموزشی برای ارتقا پایه پروانه اشتغال به کار کاردانی-رشته شهرسازی دانلود رایگان بخشنامه
41 عناوین و سرفصل های دوره های آموزشی برای ارتقا پایه پروانه اشتغال به کار کاردانی-رشته تاسیسات مکانیکی دانلود رایگان بخشنامه
42 عناوین و سرفصل های دوره های آموزشی برای ارتقا پایه پروانه اشتغال به کار کاردانی-رشته نقشه برداری دانلود رایگان بخشنامه
43 عناوین و سرفصل های دوره های آموزشی برای ارتقا پایه پروانه اشتغال به کار کاردانی-رشته عمران دانلود رایگان بخشنامه
44 عناوین و سرفصل های دوره های آموزشی برای ارتقا پایه پروانه اشتغال به کار کاردانی-رشته معماری دانلود رایگان بخشنامه
45 مقررات ملی ساختمان ایران- مبحث بیست و یکم -پدافند غیرعامل دانلود رایگان بخشنامه
46 مقررات ملی ساختمان ایران- مبحث شانزدهم -تاسیسات بهداشتی دانلود رایگان بخشنامه
47 مقررات ملی ساختمان ایران- مبحث چهاردهم -تاسیسات مکانیکی دانلود رایگان بخشنامه
48 مقررات ملی ساختمان ایران- مبحث هجدهم -عایق بندی و تنظیم صدا دانلود رایگان بخشنامه
49 مقررات ملی ساختمان ایران- مبحث هفدهم -لوله کشی گاز طبیعی ویرایش سوم دانلود رایگان بخشنامه
50 مقررات ملی ساختمان ایران- مبحث نوزدهم - صرفه جویی در مصرف انرژی دانلود رایگان بخشنامه
51 عناوین و سرفصل های دوره های آموزشی برای ارتقا پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی-رشته شهرسازی دانلود رایگان بخشنامه
52 دستورالعمل صدور پروانه اشتغال به کار آموزش دانلود رایگان بخشنامه
53 دستورالعمل صدور مجوز فعالیت مجری آموزش حرفه ای مهندسان ساختمان دانلود رایگان بخشنامه
54 عناوین و سرفصل های دوره های آموزشی برای ارتقا پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی-رشته تاسیسات مکانیکی دانلود رایگان بخشنامه
55 عناوین و سرفصل های دوره های آموزشی برای ارتقا پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی-رشته نقشه برداری دانلود رایگان بخشنامه
56 عناوین و سرفصل های دوره های آموزشی برای ارتقا پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی-رشته عمران دانلود رایگان بخشنامه
57 عناوین و سرفصل های دوره آموزشی برای ارتقا پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی-رشته معماری دانلود رایگان بخشنامه
58 ضوابط و دستورالعمل صدور و اعتبار گواهی قبولی آزمون های حرفه ای مهندسان و کاردان های فنی ساختمان دانلود رایگان بخشنامه
59 مقررات ملی ساختمان ایران- مبحث بیستم -علائم و تابلوها دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی 60 مقررات ملی ساختمان ایران- مبحث دوم- نظامات اداری بانضمام مجموع شیوه‌نامه‌های مصوب اردیبهشت ماه ویرایش اول 1384 دانلود رایگان بخشنامه
61 آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان دانلود رایگان بخشنامه
62 مقررات ملی ساختمان ایران- مبحث سیزدهم -طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان‌ها دانلود رایگان بخشنامه
63 آیین نامه تشکیلات حرفه ای کاردان های فنی دانلود رایگان بخشنامه
64 آیین نامه اجرایی ماده 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان دانلود رایگان بخشنامه
65 آیین نامه صدور پروانه مهارت فنی برای کارگران ماهر دانلود رایگان بخشنامه
66 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان دانلود رایگان بخشنامه
67 عناوین دوره های آموزشی جهت ارتقا پایه پروانه اشتغال به کار مهندسان دانلود رایگان بخشنامه
68 عناوین و سرفصل های دوره های آموزشی برای ارتقا پایه پروانه اشتغال به کار کاردانی-رشته تاسیسات برقی دانلود رایگان بخشنامه
69 عناوین و سرفصل های دوره های آموزشی برای ارتقا پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی-رشته تاسیسات برقی دانلود رایگان بخشنامه
70 فهرست دانشگاه های دولتی دارای حداقل یکی از رشته های مهندسی دانلود رایگان بخشنامه
71 عناوین و سرفصل های دوره های ارتقا پایه صلاحیت اجرا 3 به 2 دانلود رایگان بخشنامه
72 عناوین و سرفصل های دوره های ارتقا پایه صلاحیت اجرا 2 به 1 دانلود رایگان بخشنامه
73 عناوین دوره های آموزشی جهت ارتقا پایه پروانه اشتغال به کار کاردانی دانلود رایگان بخشنامه
74 عناوین و سرفصل های دوره کارآموزی صلاحیت اجرا (ورود به حرفه پایه 3) دانلود رایگان بخشنامه
75 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان دانلود رایگان بخشنامه