مقررات ملی ساختمان ایران - مبحث پنجم - مصالح و فرآورده های ساختمانی ویرایش پنجم
بخشنامه 53097/100/02
مبحث 5
1396/10/13
متن ضابطه

مقدمه - ویرایش پنجم (1396)

 مجموعه پیش رو ویرایش پنجم مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان با عنوان " مصالح و فرآورده‌های ساختمانی" می‌باشد و هدف از تدوین آن ارائه مشخصات فنی مواد، مصالح و فرآورده‌های ساختمانی به منظور حفظ ایمنی، بهداشت، محیط‌زیست، دوام مناسب و صرفه اقتصادی در ساختمان است.

با توجه به اهمیت مواد و مصالح و فرآورده‌های ساختمانی در صنعت ساختمان و تولیدات جدید که با هدف مصرف انرژی کمتر، آلایندگی کمتر، دوام بیشتر و در راستای توسعه پایدار پایه‌گذاری شده‌اند، کمیته مبحث پنجم در پروژه‌ای اکثر آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های کشورهای پیشرفته و در حال توسعه جهان را مطالعه و بررسی نموده و در انتها شیوه بین‌المللی ISO  برای فصل‌بندی مبحث پنجم جدید را انتخاب نموده است.

تولیدات و فرآورده‌های جدید مصالح ساختمانی، ویژگی‌ها و مشخصات فنی مصالح و آخرین استانداردهای تدوین‌شده جهانی و سازمان ملی استاندارد ایران در این ویرایش مورد توجه ویژه قرارگرفته است.

تغییرات دیگری که در ویرایش فعلی صورت پذیرفته است در زیر خلاصه می‌گردد:

1- ترتیب ارائه فصول مبحث کاملاً تغییریافته و بر اساس دستورالعمل ISO منظم گردیده است.

2- فصول جدیدی نظیر یراق‌آلات ساختمانی، فلزات غیر آهنی، مصالح نوین و واژه‌نامه به مبحث اضافه گردید.

3- تولیدات جدید و استاندارد شده در هر یک از مصالح ساختمانی در فصول مربوطه گنجانیده شد.

4- جداول اخذ شده از استانداردهای ایران که در ویرایش چهارم مبحث در متن قرارگرفته بود حذف گردید. این جداول عمدتاً در فصول سیمان و فرآورده‌های سیمانی، ملات­ها، بتن‌ها، افزودنی‌های بتن، سنگدانه­ها، آجرها و بلوک‌های سفالی، کاشی، سنگ‌های ساختمانی، آهک، گچ و فلزات قرار داشت. دلیل این امر تغییرات و بازنگری‌ها در استاندارد این مصالح بوده است. به‌هرحال عنوان آخرین استانداردهای تدوین‌شده سازمان ملی استاندارد ایران در پیوست 2 آورده شده است.

5- مصالح ویژه تأسیسات الکتریکی، مکانیکی، بهداشتی و ویژه حریق با توافق با رؤسای کمیته‌های تخصصی مباحث مربوطه به آن مباحث منتقل گردید.

6- در پیوست 1 تحت عنوان مصالح نوین به مواد جدید نانویی نظیر رنگ‌های نانویی، شیشه‌های نانویی و شیشه‌های جدید با خواص گوناگون، کاربرد فناوری نانو در مصالح ساختمانی نظیر سیمان، گچ، سرامیک، چوب، قیر، کاشی و محصولات جدید نانویی مانند نانوسیلیس و نانو تیتانیم اشاره گردیده است. در این پیوست همچنین به مصالح در کاربرد صفحات روکش‌دار گچی، عایق‌های حرارتی مرکب، میراگرها، ژئوسینتتیک­ها پرداخته‌شده است.

در اینجا لازم می‌دانیم از پیشنهادها و نظرات ارزشمند اعضاء شورای تدوین، ریاست شورا، کارشناسان دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان، روسای مباحث مربوطه، نظام‌های مهندسی استان‌های کشور و برخی متخصصین دانشگاهی و صنعت در جهت ارتقاء این مبحث صمیمانه سپاسگزاری نماییم.

امید است ویرایش جدید مبحث قدم کوچکی در راستای توسعه پایدار در صنعت ساخت‌وساز کشور برداشته و برای کاربران مفید واقع گردد. بدیهی است نظرات ارزشمند کاربران در آینده برای تهیه ویرایش‌های بعدی راهگشای کمیته مبحث پنجم خواهد بود.

 

کمیته تخصصی مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان 1396

فهرست مطالب

5-1  کلیات
5-1-1  هدف و دامنة کاربرد
5-1-2  دسته‌بندی مصالح
5-1-3  استانداردها    
5-1-4
 ویژگی‌ها و مشخصات فنی    
5-1-5
 تأیید کیفیت
5-1-6  مطابقت با استاندارد
5-1-7  استفاده مجدد
5-1-8  مصالح و فرآورده‌های نوین
5-1-9  انبار کردن
5-1-10  ساخت و تولید در کارگاه
5-1-11  الزامات واکنش در برابر آتش برای مصالح ساختمانی

5-2  سیمان هیدرولیکی
5-2-1  تعریف
5-2-2  دسته‌بندی
5-2-3  استاندارد‌ها
5-2-4  ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست‌محیطی
5-2-5  سازگاری
5-2-6  بسته‌بندی، حمل و نگهداری

5-3  آهک و فرآورده‌های آن
5-3-1  آهک ساختمانی
5-3-2  فرآورده‌های آهکی
5-3-3  استانداردها
5-3-4  ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست‌محیطی
5-3-5  سازگاری
5-3-6  بسته‌بندی، حمل و نگهداری

5-4  گچ و فرآورده‌های آن
5-4-1  تعریف
5-4-2  دسته‌بندی
5-4-3  استانداردها
5-4-4  ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست‌محیطی
5-4-5  سازگاری
5-4-6  بسته‌بندی، حمل و نگهداری

5-5  ملات‌‌های ساختمانی
5-5-1  تعریف
5-5-2  دسته‌بندی
5-5-3  استاندارد‌ها
5-5-4  ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست‌محیطی
5-5-5  سازگاری
5-5-6  بسته‌بندی، حمل و نگهداری 

5-6  سنگ‌های ساختمانی
5-6-1  تعریف
5-6-2  دسته‌بندی
5-6-3  استانداردها
5-6-4  ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست‌محیطی
5-6-5  سازگاری
5-6-6  بسته‌بندی، حمل و نگهداری

5-7  سنگ‌دانه‌ها
5-7-1  تعریف 
5-7-2
 دسته‌بندی
5-7-3  استانداردها
5-7-4  ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست‌محیطی
5-7-5  سازگاری 
5-7-6
 بسته‌بندی، حمل و نگهداری

5-8  کاشی سرامیکی
5-8-1  تعریف
5-8-2  دسته‌بندی
5-8-3  استانداردها
5-8-4  ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست‌محیطی
5-8-5  سازگاری
5-8-6  بسته‌بندی، حمل و نگهداری

5-9  فرآورده‌های سفالی و آجرها
5-9-1  تعریف
5-9-2  دسته‌بندی
5-9-3  استاندارد‌ها
5-9-4  ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست‌محیطی
5-9-5  سازگاری
5-9-6  بسته‌بندی، حمل و نگهداری
5-10  فرآورده‌های سیمانی
5-10-1  تعریف
5-10-2  دسته‌بندی
5-10-3  استاندارد‌ها
5-10-4  ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست‌محیطی
5-10-5  سازگاری
5-10-6  بسته‌بندی، حمل و نگهداری

5-11  قیر و قطران
5-11-1  تعریف 
5-11-2
 دسته‌بندی 
5-11-3
 استانداردها
5-11-4  ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست‌محیطی
5-11-5  سازگاری
5-11-6  بسته‌بندی، حمل و نگهداری

5-12  عایق‌های رطوبتی
5-12-1  تعریف
5-12-2  دسته‌بندی
5-12-3  استاندارد‌ها
5-12-4  ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست‌محیطی
5-12-5  بسته‌بندی، حمل و نگهداری 

5-13  عایق‌های حرارتی
5-13-1  تعریف
5-13-2  دسته‌بندی
5-13-3  استاندارد‌ها
5-13-4  ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست‌محیطی
5-13-5  سازگاری 
5-13-6
 بسته‌بندی، حمل و نگهداری 

5-14  شیشه
5-14-1  تعریف
5-14-2  دسته‌بندی
5-14-3  استانداردها
5-14-4  ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست‌محیطی
5-14-5  سازگاری
5-14-6 بسته‌بندی، حمل و نگه¬داری

5-15  یراق‌آلات ساختمانی
5-15-1  تعریف
5-15-2  دسته‌بندی
5-15-3  استاندارد‌ها
5-15-4  ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست‌محیطی
5-15-5  بسته‌بندی، حمل و نگهداری 

5-16  رنگ و پوشش‌های ساختمانی
5-16-1  تعریف
5-16-2  دسته‌بندی
5-16-3  استانداردها
5-16-4  ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست‌محیطی 
5-16-5
 سازگاری
5-16-6  بسته‌بندی، حمل و نگهداری

5-17  پلیمرهای ساختمانی
5-17-1  تعریف
5-17-2  دسته‌بندی
5-17-3  استانداردها
5-17-4  ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست‌محیطی
5-17-5  سازگاری
5-17-6  بسته‌بندی، حمل و نگهداری

5-18  چوب و فرآورده‌های آن
5-18-1  تعریف
5-18-2  دسته‌بندی
5-18-3  استانداردها
5-18-4  ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست‌محیطی
5-18-5  سازگاری
5-18-6  بسته‌بندی، حمل‌ونقل و نگهداری

5-19  آهن، فرآورده‌های آهنی و مصالح جوشکاری
5-19-1  تعریف
5-19-2  دسته‌بندی
5-19-3  استانداردها
5-19-4  ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست‌محیطی
5-19-6  بسته‌بندی، حمل و نگهداری

5-20  فلزات غیر آهنی
5-20-1  تعریف
5-20-2  دسته‌بندی
5-20-3  استانداردها
5-20-4  ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست‌محیطی

5-21  نانو مواد
5-21-1  تعریف
5-21-2  دسته‌بندی
5-21-3  استانداردها
5-21-4  ایمنی، بهداشت و ملاحظات زیست‌محیطی
5-21-5  سازگاری
5-21-6  بسته‌بندی، حمل و نگهداری

پیوست 1: مصالح نوین
پیوست 2: استانداردهای مرجع
پیوست 3: واژه‌نامه

موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد