مقررات ملی ساختمان ایران- مبحث دوم- نظامات اداری بانضمام مجموع شیوه‌نامه‌های مصوب اردیبهشت ماه ویرایش اول 1384
-
مبحث 2
1384/01/01
متن ضابطه

مقدمه

از زمان تصویب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در سال 1374 و آئین‌نامه اجرایی آن در سال 1375 ، آیین‌نامه و شیوه‌نامه‌های متعددی در زمینه موضوعات مرتبط با اجرای آن‌ها وضع‌شده است. از محوری‌ترین آیین‌نامه‌های قانون مذکور که ترتیبات اجرای مقررات ملی ساختمان به موجب آن تعیین می‌شود، آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون است که توسط یک گروه کارشناسی متشکل از نمایندگان وزارت مسکن و شهرسازی، وزارت کشور، سازمان نظام مهندسی ساختمان، شهرداری تهران و برخی تشکل‌های مهندسی تهیه و برای تصویب به هیأت محترم وزیران تسلیم گردید و پس از بررسی‌های لازم در تاریخ17/4/83 از تصیب هیات وزیران گذشت.

در این آیین‌نامه که در 11 فصل تدوین شده است ، وظایف تمامی سازمان‌ها، نهادها و مراجع عهده‌دار کنترل مقررات ملی ساختمان در کشور تعیین و ترتیبات اجرایی آن موکول به شیوه‌نامه‌هایی گردیده است که باید ظرف مدت 6 ماه تدوین و توسط وزارت مسکن و شهرسازی به تصویب برسد ، به همین منظور وزارت مسکن و شهرسازی ضروری دید که علاوه بر تهیه شیوه‌نامه‌های مورد اشاره، سایر شیوه‌نامه‌های آیین‌نامه اجرایی قانون را که در سال‌های قبل تهیه‌شده بود هماهنگ با آن ، مورد بازنگری قرار داده و یک مجموعه واحدی را به مرحله اجرا بگذارد. مجموعه حاضر که با همکاری نزدیک و تنگاتنگ سازمان نظام مهندسی ساختمان و برخی فرهیختگان دانشگاهی و حرفه‌ای جامعه مهندسی کشور تدوین گردیده علاوه بر شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه ماده 33 و آیین‌نامه اجرایی قانون ، بسیاری از ابهامات و مشکلاتی را که در اجرای قانون وجود داشت مرتفع و برای آن‌ها تکلیف روشنی تعیین‌شده است.

این مجموعه شیوه‌نامه‌ها که در هشت فصل تدوین گردیده و حاوی دفترچه اطلاعات  فنی ساختمان و شناسنامه فنی و ملکی ساختمان نیز می‌باشد ، در تاریخ 18/2/84 به وزارت کشور، سازمان نظام مهندسی ساختمان، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان مسکن و شهرسازی استان‌ها و سایر مراجع مربوط جهت اجرا ابلاغ گردید. تا با اجرای مفاد آن توسط همه دست‌اندرکاران ساختمان و ایجاد هماهنگی لازم بین شهرداری‌ها یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان و سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌های کشور یک نظام کارآمد ملی برای اعمال مقررات ملی ساختمان و ارتقای کیفیت به وجود آید و با کنترل نمودن نحوة اجرای ساختمان موجبات اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره‌دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی تمام بهره‌برداران ساختمان فراهم آید و بهره‌وری سهم عظیمی از سرمایه‌های ملی کشور که در احداث بنا به کار می‌رود را افزایش دهد.

 

فهرست مطالب

فصل اول :کلیات

پیشگفتار

ماده1- تعاریف

ماده2- اهداف

ماده3- خدمات طراحی، اجرا، نظارت ساختمان

فصل دوم: طراحی ساختمان

ماده4- طراحی ساختمان

ماده5- دفاتر مهندسی طراحی ساختمان

ماده6- طراحان حقوقی ساختمان

فصل سوم: اجرای ساختمان

ماده7- اجرای ساختمان

ماده8- دفاتر مهندسی اجرای ساختمان

ماده9- مجریان حقوقی ساختمان

ماده10- مجریان انبوه سازکار برگ­های شماره 1و2و3 انبوه‌ساز

ماده11- حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال کاردان‌های فنی، دیپلمه‌های فنی و معماران تجربی

ماده12- طرح و ساخت ساختمان توسط مجریان حقوقی یا دفاتر مهندسی اجرای ساختمان

فصل چهارم: نظارت ساختمان

ماده13- نظارت ساختمان

ماده14- ناظران حقیقی ساختمان

ماده15- ناظران حقوقی ساختمان

ماده16- نحوه ارجاع کار نظارت ساختمان به ناظران حقیقی و حقوقی و گردش­کار معرفی ناظران به صاحب‌کاران و شهرداری، نحوه دریافت و نظارت،حق‌الزحمه تهیه و صدور شناسنامه فنی و ملکی

مدارک موردنیاز برای صدور پروانه اشتغال طراحی، اجرا و نظارت ساختمان

فصل پنجم: فهرست‌های قیمت خدمات مهندسی و نحوه عمل به ماده12 آیین‌نامه اجرایی

ماده17- نحوه محاسبه حق‌الزحمه خدمات مهندسی ساختمان در بخش طراحی و نظارت موضوع ماده هفده آیین‌نامه اجرایی

ماده18- نحوه عمل به ماده 12 آیین‌نامه اجرایی و تبصره‌های آن

فصل ششم: شناسنامه فنی و ملکی ساختمان

ماده19- شناسنامه فنی و ملکی ساختمان دفترچه اطلاعات ساختمان

فصل هفتم: شیوه‌نامه تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال اشخاص حقوقی موضوع تبصره 4 ماده 11

آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

فصل هشتم: پیوست مربوط به شیوه‌نامه مجریان ساختمان شامل شرایط عمومی قرارداد مجریان ساختمان، شرایط خصوصی قرارداد مجریان ساختمان و قراردادهای همسان مجریان ساختمان

موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد