گنجینه قوانین و مقررات مالیاتی کشور


بخشنامه جدید تازه ها
پربازدید ها
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 
ردیف عنوان نمایش
ضوابط جدید 1 عدم انجام اقدامات اجرایی در خصوص مالیاتهای که در اجرای مقررات تبصره ماده (100) قانون مالیاتهای قطعی به هیات 216 ارجاع و هنوز رای صادر نگردیده است دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط جدید 2 ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390002587410 مورخ 1402.10.05 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال از تاریخ تصویب بند 7 بخشنامه شماره 13530 مورخ 1384.07.27 سازمان امور مالیاتی و ابطال از تاریخ تصویب بند 2 رأی شماره 30.4.11818 مورخ 1376.11.19 و رای شماره 30.4.11886 مورخ 1371.10.13 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی; دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط جدید 3 تمدید مهلت ارسال فهرست معاملات موضوع ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم برای فصل پاییز 1402 تا پایان بهمن ماه در اجرای ماده 10 آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 169 دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط جدید 4 تبیین حکم مقرر در بند (الف) تبصره 11 قانون بودجه سال‌های 1401 و 1402 درخصوص مالیات پروژه‌های مسکن مهر و ماده (17) قانون جهش تولید مسکن دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط جدید 5 ابلاغ فهرست کتابفروشی های واجد شرایط بهره مندی از معافیت بند (ل) ماده 139 ق.م.م به تفکیک استانهای ذیربط به شرح فایل پیوست دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط جدید 6 ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390002586745 مورخ 1402.10.05 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال از تاریخ تصویبِ عبارت به استثناء انواع شیر طعم دار از ستون توضیحات ردیف (4-8) صفحه 9 فهرست عناوین کالا‌ها و خدمات معاف مندرج در ماده (12) «قانون مالیات بر ارزش افزوده» مصوب 1387 دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط جدید 7 ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390002654594 مورخ 1402.10.12 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، متضمن ابطال قسمتی از ماده (13) آیین نامه اجرایی بند (ق) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور مصوب هیئت وزیران از حیث تعیین هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده (216) قانون مالیات های مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط جدید 8 محدودیت ارائه خدمات کارت به کارت در اجرای تبصره 3 ماده 8 آئین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی دانلود رایگان بخشنامه
9 اعلام مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شماره‌گذاری، عوارض سالانه و مالیات نقل و انتقال انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت‌های تولید داخل یا وارداتی موضوع مواد (28)، (29) و (30) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 و ماده (17) قانون مالیات‌های مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
10 ابلاغ متن اصلاحی ماده (1) ضوابط اجرایی موضوع تبصره (1) ماده (186) قانون مالیات های مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
11 ارسال مصوبه شماره 207075 مورخ 1402.10.24 وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی دانلود رایگان بخشنامه
12 الحاق بند (هـ) و تبصره ذیل آن به ماده 29 و تبصره های (2) و (3) به ماده 30 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1394 دانلود رایگان بخشنامه
13 بند ت ماده 6 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
14 ارسال تصویر نامه شماره 352673 مورخ 1402.03.13 وزارت صنعت، معدن و تجارت به سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر فهرست واحدهای فرآوری مواد معدنی دانلود رایگان بخشنامه
15 تسهیل بهره‌مندی وراث از سپرده متوفیان و وظایف بانک ها و موسسات اعتباری در این خصوص دانلود رایگان بخشنامه
16 ارسال تصویر اصلاحیه بند (3) ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
17 اطلاعیه شماره 18- محاسبه حدمجاز هر دوره مالیاتی بر اساس اظهارنامه های تسلیمی تا قبل از شروع همان دوره مالیاتی دانلود رایگان بخشنامه
18 ارسال تصویر تصویب نامه شماره 173801.ت61907هـ مورخ 1402.09.22 هیات محترم وزیران با موضوع اصلاح نصاب مقرر در تصویب نامه شماره 3286.ت38929ک مورخ 1387.01.19 هیات یاد شده به استناد ماده (175) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
19 ارسال تصویر تصویبنامه شماره 164517.ت61747هـ مورخ 1402.09.11 هیأت محترم وزیران در خصوص بخشودگی بدهی مالیات بر درآمد مودیان خسارت دیده شهرستان های زابل، زهک، نیمروز، هامون و هیرمند به دلیل خشکسالی استان سیستان و بلوچستان در اجرای ماده 165 قانون مالیات های مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
20 نحوه اقدام ادارات کل در راستای صدور اوراق قطعی مالیاتی مودیان مشمول موضوع تبصره ماده (100) عملکرد سال 1401 فاقد فرم تبصره ماده (100) و اظهارنامه عملکرد دانلود رایگان بخشنامه
21 تسلیم اظهارنامه دوره سوم (پاییز) سال 1402 دانلود رایگان بخشنامه
22 ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390002191107 مورخ 1402.08.23 صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مبنی بر ابطال اطلاق بند 7 بخشنامه شماره 200.1401.10 مورخ 1401.02.10 از تاریخ تصویب آن دانلود رایگان بخشنامه
23 ارسال تصویر نامه شماره 122.142676 مورخ 1402.09.22 سازمان بورس و اوراق بهادار شامل فهرست مربوط به (20) مورد تائیدیه کالاهای پذیرفته شده و به فروش رفته در بورس کالا (از تاریخ 1402.08.18 لغایت 1402.09.14) دانلود رایگان بخشنامه
24 ارسال رای هیات عمومی شورای عالی مالیاتی به شماره 8-201 مورخ 1402.09.18 در خصوص هزینه وجه التزام بانک ها به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دانلود رایگان بخشنامه
25 رفع ابهام از قسمت اخیر بند (1) و جزء (ب) بند (2) بخشنامه شماره 200.97.177 مورخ 1397.12.28 با عنایت به مفاد رای موضوع دادنامه شماره 140109970905811180 مورخ 1401.06.29 هیات عمومی دیوان عدالت اداری دانلود رایگان بخشنامه
26 ابطال عبارت مربوط به تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400.03.02 در بخشنامه شماره 210.62051.د مورخ 1401.09.27 معاونت حقوقی و فنی مالیاتی که تاریخ اجرای قانون یاد شده را 1400.10.13 اعلام نموده است. دانلود رایگان بخشنامه
27 استرداد اضافه پرداختی بابت مالیات بر درآمد حقوق دانلود رایگان بخشنامه
28 ارسال تصویر آیین نامه اجرایی ماده (4) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق، موضوع تصویب ‌نامه‌ شماره 146796.ت61218هـ مورخ 1402.08.16 هیأت محترم وزیران دانلود رایگان بخشنامه
29 ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390002102097 مورخ 15.08.1402 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری متضمن رد شکایت بلاوجه اتاق اصناف شهرستان شمیرانات از بندهای (1) و (2) ماده (5) دستورالعمل شماره 530.1401.200 مورخ 18.04.1401 سازمان امور مالیاتی کشور دانلود رایگان بخشنامه
30 ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390002088887 مورخ 14.08.1402 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری متضمن رد شکایت بلاوجه آقای امید یاهو از بند (9) دستورالعمل شماره 70313 مورخ 14.04.1401 دانلود رایگان بخشنامه
31 ارسال تصویر تصویب ‌نامه های شماره 235129.ت59237ه مورخ 1401.12.20 و 13769.ت61160هـ مورخ 1402.01.30 هیات وزیران دانلود رایگان بخشنامه
32 ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390001736156 مورخ 08.07.1402 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، متضمن ابطال نامه شماره 68696.230.د مورخ 26.10.1401 معاون محترم درآمد های مالیاتی سازمان، صرفا ناظر بر مهلت مرورزمان مربوط به جریمه صورتحساب دانلود رایگان بخشنامه
33 ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390002047949 مورخ 1402.08.09 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال عبارت 1400.10.13 از تاریخ تصویب بخشنامه شماره 210.62051.د مورخ 1401.09.27 معاونت حقوقی و فنی مالیاتی دانلود رایگان بخشنامه
34 ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390001918338 مورخ 1402.07.25 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال از تاریخ تصویب عبارت معافیت مذکور قابل تسری به فعالیت های پیمانکاری تامین نیروی انسانی نمی باشد. از ذیل صفحه 26 پیوست بخشنامه شماره 31091 مورخ 1388.12.26 و نیز از ذیل صفحه 27 پیوست بخشنامه شماره 1833 مورخ 1390.02.11 معاونت وقت مالیات بر ارزش افزوده دانلود رایگان بخشنامه
35 ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390001736448 مورخ 1402.07.08 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، متضمن ابطال از تاریخ تصویب عبارت .جرایم مربوط قابل بخشودگی نمی باشد. از قسمت انتهایی بند 8 دستورالعمل بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه 1401(به شماره 100917 مورخ 1401.05.26 وزارت امور اقتصادی و دارایی) دانلود رایگان بخشنامه
36 ارسال تصویر اصلاحیه های بند (3) ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم مبنی بر اضافه شدن عبارات «موسسه مجمع خیرین بهداشت و سلامت امام هادی (ع) استان اصفهان»، «موسسه غیرتجاری خیریه حمایت از بیماران پوستی خاص (خانه ای بی)»، «انجمن حمایت از بیماران پارکینسونی نسیم مهر»، «انجمن حمایت از بیماران خاص امام علی (ع) شهرستان قدس» و «انجمن خیریه چهارده معصوم (ع)» دانلود رایگان بخشنامه
37 اصلاح مفاد بخشنامه تفویض اختیار بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی مالیاتی دانلود رایگان بخشنامه
38 ارسال تصویر تصویبنامه شماره 137057.ت61217هـ مورخ 1402.08.03 هیئت محترم وزیران با موضوع دستورالعمل بند‌ (ط) تبصره (9) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور با تاکید بر تبصره ماده 4 آن، در خصوص هزینه های متحمل شده شرکت های دولتی از بابت مسئولیت اجتماعی دانلود رایگان بخشنامه
39 ضرورت اجرای مقررات ماده (22) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در رسیدگی به اظهارنامه های مالیاتی عملکرد سال 1401 شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرا بورس و شرکت های دولتی و مطالبه جرایم موضوع ماده 22 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان دانلود رایگان بخشنامه
40 آیین نامه اجرایی ماده (4) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق دانلود رایگان بخشنامه
41 ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390001774642 مورخ 1402.07.12 صادره از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت بلاوجه آقای بهمن زبردست از رأی شماره 201-5 مورخ 1401.04.05 شورای عالی مالیاتی و بخشنامه ابلاغ آن، به شماره 200.1401.56 مورخ 1401.11.25 دانلود رایگان بخشنامه
42 ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390001521653 مورخ 1402.06.14 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، متضمن ابطال عبارت «بدیهی است این معافیت صرفا قابل تسری به آن دسته از آردهایی است که منتج به تولید نان می‌شود.» از نامه شماره 11764.232.ص مورخ 1401.06.08 دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی سازمان از تاریخ صدور آن دانلود رایگان بخشنامه
43 تمدید مهلت ارسال فهرست معاملات موضوع ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم برای فصل تابستان 1402 تا پایان آبان ماه در اجرای ماده 10 آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 169 دانلود رایگان بخشنامه
44 تبیین نحوه اجرای جزء (2) بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
45 ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390001576428 مورخ 21.06.1402 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال از تاریخ تصویب پاراگراف سوم بخشنامه شماره 62620.214.د مورخ 29.09.1401مرکز دادرسی مالیاتی; دانلود رایگان بخشنامه
46 ارسال تصویر «آیین ‌نامه اجرایی موضوع تبصره (1) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400» دانلود رایگان بخشنامه
47 ارسال تصویر اصلاحیه بند (3) ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات‌های مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
48 ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390001461881 مورخ 1402.06.07 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری متضمن رد شکایت بلاوجه آقای سید مصطفی هاشمی موسوی از تبصره ماده 12 آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (11) قانون جهش تولید دانش بنیان موضوع تصویب نامه شماره 152755.ت60384هـ مورخ 1401.08.23 هیأت وزیران دانلود رایگان بخشنامه
49 ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390001660758 مورخ 29.06.1402 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری متضمن رد شکایت بلاوجه شرکت‌های دادآفرین دادبه پارسیان و گروه بهمن و آقای علی حبیبی از بخشنامه شماره 32.1401.200 مورخ 10.06.1401 سازمان امور مالیاتی; دانلود رایگان بخشنامه
50 ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390001858027 مورخ 22.07.1402 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری متضمن رد شکایت بلاوجه آقای بهمن زبردست از رای شماره 5471.04.30 مورخ 17.05.1375 هیات عمومی شورای عالی مالیاتی دانلود رایگان بخشنامه
51 ابلاغ فهرست اطلاعات واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات سال 1401 موضوع بند (د) ماده (132) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور.شرکت های مشمول معافیت تا پایان سال 1401 دانلود رایگان بخشنامه
52 ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390001862752 مورخ 1402.7.22 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری متضمن رد شکایت بلاوجه آقای نیما غیاثوند از پاراگراف های دوم و پایانی بخشنامه شماره 25375.200.ص مورخ 1401.12.1 سازمان امور مالیاتی کشور; دانلود رایگان بخشنامه
53 ارسال تصویر تصویب‌نامه شماره 131299.ت61407هـ مورخ 25.07.1402 هیأت محترم وزیران موضوع «آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور» دانلود رایگان بخشنامه
54 ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390001662053 مورخ 29.06.1402 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری دانلود رایگان بخشنامه
55 ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390001770413 مورخ 12.071402 صادره از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری دانلود رایگان بخشنامه
56 لزوم تدقیق در تعیین اقلام هزینه برگشت داده شده در اجرای مفاد مواد 147 و 148 قانون مالیات های مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
57 آئین‌نامه اجرایی تبصره (1) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده دانلود رایگان بخشنامه
58 تفویض اختیار تقسیط بدهی و بخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده دانلود رایگان بخشنامه
59 ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390001672201 مورخ 1402.7.1 هیأت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری متضمن رد شکایت بلاوجه آقای سید مصطفی هاشمی موسوی از ماده (11) آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (11) قانون جهش تولید دانش بنیان موضوع تصویب نامه شماره 152755.ت60384هـ مورخ 1401.8.23 هیأت وزیران دانلود رایگان بخشنامه
60 احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
61 ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390001572660 مورخ 1402.06.21 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال اطلاق ماده (46) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات‌های مستقیم به شماره 180718 مورخ 1398.09.13 وزیر امور اقتصادی و دارایی دانلود رایگان بخشنامه
62 ابلاغ دستورالعمل انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای سازمان امور مالیاتی کشور دانلود رایگان بخشنامه
63 رفع ابهام در خصوص مالیات بر ارزش افزوده خدمات دانلود رایگان بخشنامه
64 رفع ابهامات مطرح شده در خصوص عنوان تهیه کنندگی، موضوع حکم جزء (1) بند (ع) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
65 ارسال تصویب نامه شماره 114242.ت61578هـ مورخ 1402.07.01 هیأت محترم وزیران موضوع جزء (1) بند (د) تبصره (19) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
66 عدم مشمول پرداخت مالیات علی الحساب موضوع ماده 163 قانون مالیات های مستقیم نسبت به واردکنندگان شمش طلا از تاریخ 1402.08.01 دانلود رایگان بخشنامه
67 ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390001576541 مورخ 1402.06.21 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال از زمان تصویب جزء (و) بند 1 بخشنامه شماره 13530 مورخ 1384.07.27 سازمان امور مالیاتی کشور دانلود رایگان بخشنامه
68 ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390001457527 مورخ 1402.06.07 صادره از هیأت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت بلاوجه آقای بیژن امیری از بخشنامه شماره 211.1808.40107 مورخ 1381.07.15 رئیس کل وقت سازمان امور مالیاتی کشور دانلود رایگان بخشنامه
69 ارسال تصویر تصویب‌نامه شماره 109995.ت58073هـ مورخ 1402.06.22 هیأت محترم وزیران دانلود رایگان بخشنامه
70 ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390001484820 مورخ 1402.06.11 هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری متضمن رد شکایت بلاوجه آقایان امید یاهو و نیما غیاثوند از نامه شماره 59704.232.د مورخ 1401.09.18 دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی; دانلود رایگان بخشنامه
71 تمدید بخشنامه تفویض اختیار بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی به مدیران کل محترم امور مالیاتی تا پایان مهرماه سال 1402 دانلود رایگان بخشنامه
72 ارسال تصویر تصویب‌ نامه شماره 109779.ت 61341 هـ مورخ 1402.06.22 هیأت محترم وزیران دانلود رایگان بخشنامه
73 ابلاغ اصلاحیه دستور العمل موضوع جزء (1) بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
74 ارسال تاییدیه مربوط به فهرست (15) مورد کالاهای پذیرفته شده و به فروش رفته در بورس کالا موضوع ماده 143 قانون مالیات های مستقیم- بازه زمانی 1402.03.30 لغایت 1402.04.20 دانلود رایگان بخشنامه
75 ارسال تاییدیه مربوط به فهرست (13) مورد کالاهای پذیرفته شده و به فروش رفته در بورس کالا موضوع ماده 143 قانون مالیات های مستقیم- بازه زمانی 1402.04.26 لغایت 1402.06.05 دانلود رایگان بخشنامه
76 آیین نامه جذب هدایت و توزیع کمکهای خارجی در مدیریت بحران دانلود رایگان بخشنامه
77 تبیین ماده 18 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و بند (ص) تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
78 ارسال تصویر نامه شماره 105938.11 مورخ 1402.05.04 نائب رئیس محترم شورای راهبری فناوری ‌ها و تولیدات دانش بنیان عنوان وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی متضمن فهرست اشخاص مشمول موضوع بند (ب) ماده (11) قانون جهش تولید دانش بنیان دانلود رایگان بخشنامه
79 ابلاغ نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-6 مورخ 1402.06.12 در خصوص «نحوه اجرای مفاد بند (الف) ماده (39) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور (با توجه به تصویب قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده در تاریخ 1400.03.02)» دانلود رایگان بخشنامه
80 ارسال تصویر دادنامه شماره 140231390000603350 مورخ 1402.03.09 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال مصوبه هیئت وزیران از زمان تصویب بند 2 ماده (1)، ابطال ماده (3) و ابطال عبارت اعمال مالیات با نرخ صفر از ماده (5) آیین نامه ماده (10) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات (موضوع تصویب نامه شماره 10161.ت60172هـ مورخ 1401.06.12 هیأت مذکور) دانلود رایگان بخشنامه
81 ارسال تصویر تصویب نامه شماره 68762.ت61386هـ مورخ 1402.04.21 هیأت محترم وزیران، موضوع دستورالعمل بند (ز) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور در خصوص فهرست مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی و عوارض صادراتی افزوده شده آنها دانلود رایگان بخشنامه
82 ارسال تصویر اصلاحیه دستورالعمل اجرایی ماده (238) قانون مالیات ‌های مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
83 اصلاح تبصره (17) مقررات و ضوابط اجرایی دارایی های استهلاک پذیر (موضوع ماده 149 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394.04.31) دانلود رایگان بخشنامه
84 ارسال قانون الحاق یک بند به تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
85 رفع ابهام در خصوص اجرای مقررات تبصره 3 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400.03.02 در ارتباط با ورود کالاهای موضوع بند الف ماده 9 قانون مزبور از مناطق آزاد تجاری - صنعتی به سرزمین اصلی دانلود رایگان بخشنامه
86 ارسال قانون الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت دانلود رایگان بخشنامه
87 ارسال تصویر تصویب نامه شماره 57567.ت61182هـ مورخ 1402.04.05 هیأت محترم وزیران موضوع آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (9) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
88 اطلاعیه شماره سه درباره دستورالعمل جزء (1) بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 دانلود رایگان بخشنامه
89 لزوم انجام مقدمات لازم برای تعیین وقت گروهی در مدیریت‌های دادرسی دانلود رایگان بخشنامه
90 شرایط پذیرش سود پرداختی به سپرده گذاران بانک ها و موسسات اعتباری مجاز به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی دانلود رایگان بخشنامه
91 ارسال فهرست مودیان با اهمیت با ریسک بالای صاحبان مشاغل عملکرد سال 1401 برای انجام فرآیند حسابرسی و صدور اوراق تشخیص حداکثر تا تاریخ 1402.07.30 دانلود رایگان بخشنامه
92 ابلاغ اصلاح حکم صدر جزء 3 بند (د) آیین نامه اجرایی بند 8 ماده 148 قانون مالیات های مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
93 ارسال تصویر تصویب ‌نامه شماره 58769.ت 61331هـ مورخ 1402.04.06 هیأت محترم وزیران دانلود رایگان بخشنامه
94 آیین نامه نحوه تخصیص اعتبار مالیاتی برای سرمایه گذاری در فعالیتهای تحقیق و توسعه تولید کنندگان مواد و محصولات خام و نیمه خام موضوع بند (ز) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
95 نحوه حسابرسی مالیاتی اطلاعات درآمدی مربوط به دفاتر پیشخوان و مشاغل مشابه که وجوه واریزی به درگاه های پرداخت آنان تماما ماهیت درآمدی ندارد دانلود رایگان بخشنامه
96 آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (4) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
97 اصلاح عبارت «حداکثر تا پایان خرداد ماه سال جاری» در نامه شماره 200.11842 مورخ 1402.02.27 به «حداکثر تا پایان شهریور ماه سال 1402» دانلود رایگان بخشنامه
98 اعلام حد نصاب معاملات موضوع تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات سال 1402 دانلود رایگان بخشنامه
99 آیین نامه اجرایی بند (ع) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
100 آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
101 آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
102 کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده واردات برخی کالاهای اساسی و قند و شکر تولید داخل دانلود رایگان بخشنامه
103 دادنامه شماره 140231390000531103 مورخ 1402.03.02 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر نقض دادنامه شماره 140109970905810909 مورخ 1401.05.11 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دانلود رایگان بخشنامه
104 اطلاع رسانی درخصوص تمدید زمان ارسال صورتحساب های الکترونیکی دانلود رایگان بخشنامه
105 اقدام درخصوص رفع محدودیت ثبتی تبصره (3) ماده 186 قانون مالیات های مستقیم، مودیان مالیاتی دارای آرا از مراجع ذی صلاح دانلود رایگان بخشنامه
106 تصویر تصویب نامه شماره 28736.ت61244هـ مورخ 1402.02.23 هیأت محترم وزیران دانلود رایگان بخشنامه
107 تقسیط پرداخت مالیات مقطوع موضوع تبصره ماده (100) قانون مالیات های مستقیم در صورت درخواست مودی از 4 ماه به 6 ماه دانلود رایگان بخشنامه
108 اطلاع رسانی درخصوص صورتحسابهای الکترونیکی موردتایید سازمان دانلود رایگان بخشنامه
109 ابلاغ اصلاحیه مادتین 16 و 24 آیین نامه موضوع ماده 26 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان دانلود رایگان بخشنامه
110 بارگذاری فهرست واحدهای آلاینده بارگذاری شده در سامانه جامع محیط زیست برای مطالبه عوارض آلایندگی موضوع ماده (27) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400.3.2 دانلود رایگان بخشنامه
111 اجرای مقررات بند (ع) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
112 ارسال تصویر «مصوبه موضوع جزء (17) بند (ب) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400» دانلود رایگان بخشنامه
113 ارسال تصویر دادنامه شماره 140109970905812852 مورخ 1401.12.16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دانلود رایگان بخشنامه
114 آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره (19) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
115 آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره (19) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
116 ابلاغ مقررات مربوط به احکام بند (و) تبصره 12 و بند (ص) تبصره 6 قانون بودجه سال 1402 کل کشور (میزان معافیت حقوق در سال 1402) دانلود رایگان بخشنامه
117 مالیات زمین های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، باغ ویلاهای مجاز و خانه‌های مجلل با ارزش بیش از دویست میلیارد ریال و وظایف ادارات امور مالیاتی در این خصوص دانلود رایگان بخشنامه
118 احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (هـ)، (و)، (ح)، (ی)، (ن)، (ص) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
119 نظارت دادستانی انتظامی مالیاتی بر فرآیندحسابرسی مالیاتی عملکرد سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
120 ارسال نظریه شماره 49868.8524 مورخ 1402.01.23 معاونت حقوقی ریاست جمهوری درخصوص ابهام مربوط به شمول جریمه موضوع ماده (108) قانون امور گمرکی نسبت به مالیات بر ارزش افزوده متعلقه به کالاهای وارداتی دانلود رایگان بخشنامه
121 رفع ابهام از بند 3 دستورالعمل شماره 200.1400.502 مورخ 1400.02.01 در خصوص پزشکانی که دارای رابطه استخدامی با مراکز درمانی می باشند دانلود رایگان بخشنامه
122 الزام مودیان به استفاده از سامانه حقوق و دستمزد برای ارسال فهرست حقوق کارکنان دانلود رایگان بخشنامه
123 ارسال تصویر «تصویب ‌نامه معیارهای تعیین سطح آلایندگی واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی آلاینده» دانلود رایگان بخشنامه
124 ارسال تصویب نامه 80.257118 مورخ 1401.12.13 شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در خصوص اجرای بخش پایانی بند الف تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 موضوع واگذاری سهام عدالت جدید دانلود رایگان بخشنامه
125 ارسال تصویر «دستورالعمل اجرایی موضوع بند (ق) تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور» دانلود رایگان بخشنامه
126 اطلاع رسانی در خصوص الزام درج شناسه کالا.خدمت صحیح توسط مودیان در صورتحساب الکترونیکی دانلود رایگان بخشنامه
127 ارسال تصویر آیین نامه اجرایی ماده 45 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 دانلود رایگان بخشنامه
128 ارسال تصویر دادنامه شماره 140109970905812671 مورخ 1401.10.27 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال بندهای 1 و 3 و جزء های (الف) و (ج) بند 4 دستورالعمل شماره 200.1401.533 مورخ 1401.05.15 سازمان امور مالیاتی کشور دانلود رایگان بخشنامه
129 اصلاح پاراگراف دوم بخشنامه شماره 210.15842.د مورخ 1401.03.21 دانلود رایگان بخشنامه
130 ابلاغ فهرست واحدهای فرآوری مواد معدنی در اجرای حکم بند (ل) تبصره (7) قانون بودجه سال 1401 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
131 احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1402 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
132 تسلیم اظهارنامه دوره چهارم (فصل زمستان) مالیات بر ارزش افزوده سال 1401 دانلود رایگان بخشنامه
133 لغو مفاد نامه شماره 230.73936.د مورخ 12.11.1401 در خصوص مطالبه عوارض سبز ( موضوع ماده 27 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400) دانلود رایگان بخشنامه
134 تمدید اعتبار تفویض اختیار بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی تا پایان اردیهشت ماه سال 1402 دانلود رایگان بخشنامه
135 ارسال تصویر آیین نامه حمایت از نخبگان ایرانی دانلود رایگان بخشنامه
136 ارسال تصویر آیین ‌نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه ورزش و جوانان موضوع تصویب‌ نامه شماره 235109.ت60786هـ مورخ 1401.12.20 هیأت وزیران دانلود رایگان بخشنامه
137 ارسال تصویر آیین‌ نامه حمایت از تولید، دانش‌بنیان و اشتغال ‌آفرین در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات و اقتصاد رقومی (دیجیتال) کشور موضوع تصویب نامه شماره 238540.ت 60726هـ مورخ 1401.12.23 دانلود رایگان بخشنامه
138 اعلام ارزش انواع ماشین آلات راهسازی و کشاورزی (اعم از تولید داخل یا وارداتی) دانلود رایگان بخشنامه
139 مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل هوایی مسافر و بار موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 دانلود رایگان بخشنامه
140 نحوه استرداد مالیات و عوارض خرید برای صادرات مواد خام و مواد اولیه تولید موضوع تبصره (2) ماده (10) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 دانلود رایگان بخشنامه
141 ابلاغ ارزش معاملاتی املاک مناطق 22 گانه شهر تهران، مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1394.04.31 برای اجرا در سال 1402 دانلود رایگان بخشنامه
142 ابلاغ الگوی جدید ضوابط تعیین ارزش اجاری املاک دانلود رایگان بخشنامه
143 اطلاعیه شماره 10 – مراحل بروز رسانی سامانه صدور صورتحساب الکترونیکی جهت ارسال مستقیم به سامانه مودیان دانلود رایگان بخشنامه
144 آیین نامه حمایت از نخبگان ایرانی دانلود رایگان بخشنامه
145 ثبت اعتراض به اوراق مالیاتی از طریق سامانه مالیاتی به صورت الکترونیکی دانلود رایگان بخشنامه
146 ارسال قانون اصلاح بند «ب» ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده دانلود رایگان بخشنامه
147 ارسال نظر معاونت محترم صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر تسری حکم تبصره 2 ماده 28 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 نسبت به انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت های تولید داخل و وارداتی برقی از نوع هیبریدی و هیبرید پلاگین و تمام برقی دانلود رایگان بخشنامه
148 اطلاع رسانی در خصوص توسعه سامانه استعلام و تجمیع بدهی های مالیاتی و ایجاد امکان پرداخت اینترنتی بدهی در درگاه ملی خدمات الکترونیک دانلود رایگان بخشنامه
149 اطلاعیه شماره 8 - مراحل کلی صدور و ارسال صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان دانلود رایگان بخشنامه
150 تمدید تفویض اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی به مناسبت دهه مبارک فجر و تکریم مودیان دانلود رایگان بخشنامه
151 انجام اقدامات اجرایی برای وصول مالیات خودروهای گران‌قیمت دانلود رایگان بخشنامه
152 ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی در خصوص عدم شمول مالیات نسبت به درآمد شهرداری ها از محل دریافت بهای خدمات اتباع غیر ایرانی دانلود رایگان بخشنامه
153 اطلاعیه شماره 7– موضوع صورتحساب الکترونیکی دانلود رایگان بخشنامه
154 ارسال تصویر تصویب ‌نامه شماره 196567.ت60806هـ مورخ 1401.10.25 هیأت محترم وزیران دانلود رایگان بخشنامه
155 اعطای تفویض اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی به معاونین و روسای امور به مناسبت گرامی داشت دهه مبارک فجر و تکریم مودیان دانلود رایگان بخشنامه
156 ابلاغ نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-7 مورخ 1401.06.06 دانلود رایگان بخشنامه
157 ارسال تصویر تصویب ‌نامه شماره 196567.ت60806هـ مورخ 1401.10.25 هیأت محترم وزیران دانلود رایگان بخشنامه
158 ایجاد امکان ثبت درخواست صدور کد فراگیر اتباع غیر ایرانی حقیقی و حقوقی در ادارات کل دانلود رایگان بخشنامه
159 بخشودگی جرایم مالیاتی به مناسبت گرامی داشت دهه مبارک فجر و تکریم مودیان دانلود رایگان بخشنامه
160 ارسال «قانون معافیت واردات مواد اولیه دارویی، شیرخشک و تجهیزات پزشکی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده» مصوب 1401.09.23 با لحاظ نکات دانلود رایگان بخشنامه
161 انواع الگوهای صورتحساب الکترونیکی دانلود رایگان بخشنامه
162 ارسال تصویر آیین نامه اجرایی موضوع ماده (11) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 دانلود رایگان بخشنامه
163 رونمایی از سامانه یکپارچه خلاصه پرونده الکترونیکی مودیان مالیاتی دانلود رایگان بخشنامه
164 انواع صورتحساب الکترونیکی دانلود رایگان بخشنامه
165 ابلاغ مصوبه در خصوص معافیت مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی بابت ورود ارز (اعم از اسکناس و حواله) دانلود رایگان بخشنامه
166 ارسال تصویر نظریه معاونت هماهنگی و برنامه ریزی امور حقوقی دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی ریاست جمهوری در خصوص بررسی تعارض و مانعیت تبصره 4 ماده 186 قانون مالیات های مستقیم با اعمال اختیارات نظارتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دانلود رایگان بخشنامه
167 پذیرش هزینه پرداختی بابت بیمه های درمان تکمیلی به شرکت های بیمه برای جبران هزینه های درمان کارکنان در حساب مالیاتی دانلود رایگان بخشنامه
168 ارسال فهرست مصادیق خدمات معاملات و تسویه اوراق بهادار و کالاها در بورس ‌ها و بازارهای خارج از بورس موضوع جزء (9) بند (ب) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 دانلود رایگان بخشنامه
169 ارسال قانون معافیت واردات مواد اولیه دارویی، شیرخشک و تجهیزات پزشکی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده دانلود رایگان بخشنامه
170 ارسال تصویر دادنامه شماره 14010997090581250 مورخ 1401.10.10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال اطلاق حکم تبصره بند ب تصویب نامه شماره 45313.ت59549هـ مورخ 1401.03.23 هیات وزیران از تاریخ تصویب دانلود رایگان بخشنامه
171 اعلام مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شماره‌گذاری، عوارض سالانه و مالیات نقل و انتقال انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت‌های تولید داخل یا وارداتی موضوع مواد (28)، (29) و (30) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 و ماده (17) قانون مالیات‌های مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
172 شرایط پذیرش صورت حساب های صادره مودیان ملزم به صدور صدورتحساب الکترونیکی حسب فراخوان های اعلامی دانلود رایگان بخشنامه
173 ارسال تصویر دادنامه شماره 140109970905812075 مورخ 1401.09.22 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال نامه شماره 110.1932.د مورخ 1401.01.27 دانلود رایگان بخشنامه
174 ارسال تصویر دادنامه شماره 140109970905812501 مورخ 1401.10.10 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال اطلاق عبارت قبل از صدور برگ اجرایی از بند 32 دستورالعمل دادرسی مالیاتی از زمان تصویب دانلود رایگان بخشنامه
175 ارسال تصویر دادنامه شماره 140109970905811423 مورخ 1401.08.17 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دانلود رایگان بخشنامه
176 نحوه ارسال اطلاعات صورتحساب الکترونیکی دانلود رایگان بخشنامه
177 ابلاغ تصویب نامه شماره 167000.ت 59990 هـ در خصوص پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصاد، تعاون کار و رفاه اجتماعی در اجرای بند الف تبصره 2 ماده واحده قانون بودجه سال 1401.نقل و انتقال سهام متعلق به دولت در بنگاه های قابل واگذاری دانلود رایگان بخشنامه
178 ابلاغ تصویب نامه هیأت وزیران به شماره 186006.ت 60649 هـ در خصوص انتقال سهام متعلق به دولت در شرکت پالایش نفت امام خمینی شازند به بانک های دولتی. در اجرای بند (د) تبصره 18 قانون بودجه سال 1401 دانلود رایگان بخشنامه
179 تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره سوم (فصل پائیز ) سال 1401 دانلود رایگان بخشنامه
180 ارسال تصویر دادنامه شماره 140109970905812077-78 مورخ 1401.09.22 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال بند (4) بخشنامه شماره 200.5549.ص مورخ 1401.03.26 سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب دانلود رایگان بخشنامه
181 ابلاغ «نظام­نامه نحوه­ی فعالیت و تشکیل جلسات شورا.ستاد.کمیته ها و کارگروه ها» دانلود رایگان بخشنامه
182 تخصیص کارپوشه و عضویت در سامانه مودیان دانلود رایگان بخشنامه
183 ارسال تصویر دادنامه شماره 140109970905812080 مورخ 1401.09.22 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دانلود رایگان بخشنامه
184 ارسال تصویر نامه شماره 162772.ت60384هـ مورخ 1401.09.06 دبیر محترم هیئت دولت دانلود رایگان بخشنامه
185 اخذ ضمانت نامه بانکی یا اسناد خزانه در راستای کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی و واردکنندگان کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی، مواد اولیه و ماشین آلات و تجهیزات خط تولید دانلود رایگان بخشنامه
186 ارسال آیین نامه اجرایی تبصره 6 بند ح ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (رفع تعهد ارزی) دانلود رایگان بخشنامه
187 ارسال دادنامه هیات عمومی مبنی بر ابطال بند 5 آیین نامه اجرایی ماده 165موضوع تصویب نامه شماره 46754.ت438 مورخ 1368.05.05 دانلود رایگان بخشنامه
188 اصلاح نامه شماره 210.21406.ص مورخ 1401.09.29 دانلود رایگان بخشنامه
189 اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات‌های مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
190 ارسال تصویر دادنامه شماره 140109970905811422 مورخ 1401.08.17 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دانلود رایگان بخشنامه
191 ارسال تصویر دادنامه شماره 140109970905811289 مورخ 1401.07.19 صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال از تاریخ تصویب عبارت «و کل مبلغ صورت حساب نقدی تلقی می شود.» از تبصره 1 جزء 1-1 ماده 8 آئین نامه اجرایی موضوع ماده 95 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394.04.31 دانلود رایگان بخشنامه
192 تسری مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 در خصوص جرایم متعلقه در دوره زمستان سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
193 ارائه اظهارنامه مالیاتی طبق مقررات مربوط به همراه اعتراض به برگ تشخیص دانلود رایگان بخشنامه
194 رعایت مفاد تبصره ماده 246 قانون مالیات های مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
195 ارسال تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 125522.ت59815هـ مورخ 1401.07.17 مربوط به مشوق‌های حمایت از تولید و حفظ و ایجاد اشتغال دانلود رایگان بخشنامه
196 احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
197 ارسال تصویر نامه شماره 11.92624 مورخ 1401.08.19 معاون محترم علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور منضم به فهرست اطلاعات (1098) شرکت و موسسه دانش‌بنیان مورد تایید کارگروه موضوع ماده(4) آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری‌ها و اختراعات برای سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
198 آیین نامه اجرایی تبصره 6 بند (ح) ماده 2 مکرر قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دانلود رایگان بخشنامه
199 ارسال تصویر آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
200 ارسال آیین نامه استخراج رمز دارایی ها دانلود رایگان بخشنامه
201 ارسال تصویر آیین ‌نامه حمایت از تولید، دانش‌بنیان و اشتغال ‌آفرین در حوزه اقتصاد و اصلاحیه آن دانلود رایگان بخشنامه
202 ارسال تصویر آیین‌نامه کاهش مصرف کیسه­های پلاستیکی دانلود رایگان بخشنامه
203 ارسال تصویر تصویب نامه شماره 16197.ت 58753هـ مورخ 1400.02.18 هیأت محترم وزیران دانلود رایگان بخشنامه
204 ارسال آیین نامه استخراج رمز دارایی ها دانلود رایگان بخشنامه
205 احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی قانون نحوه کمک های اشخاص حقیقی و حقوقی به سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور دانلود رایگان بخشنامه
206 احکام مالیاتی آیین نامه حمایت از سکوها و کسب و کارهای دیجیتال دانلود رایگان بخشنامه
207 ارسال آیین‌نامه اجرایی بند (ک) تبصره (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 دانلود رایگان بخشنامه
208 «فهرست مصادیق خدمات بیمه‌های زندگی و درمان» موضوع جزء (8) بند (ب) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 دانلود رایگان بخشنامه
209 فهرست مصادیق خدمات آموزشی پژوهشی و ورزشی دانلود رایگان بخشنامه
210 ارسال دادنامه هیات عمومی مبنی بر نقض دادنامه های شماره 11636 مورخ 1399.11.7 و شماره 10272 مورخ 1400.2.28 هیات عمومی و اعتبار حقوقی جزء ب از بند 2 و قسمت اخیر بند 1 بخشنامه شماره 200.97.177 مورخ 1397.12.28 سازمان امور مالیاتی دانلود رایگان بخشنامه
211 اوراق گواهی ارزی بانک مرکزی دانلود رایگان بخشنامه
212 احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی بند (ت) ماده (11) قانون جهش تولید دانش بنیان دانلود رایگان بخشنامه
213 بخشنامه در خصوص قانون اصلاح قانون بودجه سال 1401کل کشور و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری دانلود رایگان بخشنامه
214 مراجعه به محل فعالیت اشخاص موضوع جز (2) بند (ز) قانون بودجه سال 1401 در خصوص بررسی استفاده از پایانه فروشگاهی توسط اشخاص موضوع این بند از جمله پزشکان دانلود رایگان بخشنامه
215 آگاهی رسانی درباره لزوم بررسی و عکس العمل به صورتحساب های الکترونیکی وارده در کارپوشه از سوی خریداران دانلود رایگان بخشنامه
216 احکام مالیاتی قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها دانلود رایگان بخشنامه
217 وظیفه هیأت های حل اختلاف مالیاتی در اجرای مقررات ماده (161) قانون مالیات های مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
218 اجرای مرحله ای قانون مالیات بر ارزش افزوده و الزام به تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده تا پایان اجرای مرحله ای و رسیدگی سازمان دانلود رایگان بخشنامه
219 ارسال تصویر تصویب نامه شماره 139211.ت58962هـ مورخ 1401.08.07 هیأت محترم وزیران دانلود رایگان بخشنامه
220 ارسال آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (9) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
221 سواپ کالای داخلی دانلود رایگان بخشنامه
222 آیین نامه حمایت از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال دانلود رایگان بخشنامه
223 آیین نامه حمایت از سکوها و کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال دانلود رایگان بخشنامه
224 تصویر تصویب نامه شماره 133291.ت 60334هـ مورخ 1401.07.27 هیأت محترم وزیران دانلود رایگان بخشنامه
225 ارسال تصویر دادنامه شماره 14010997090505811184 مورخ 1401.06.29 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دانلود رایگان بخشنامه
226 ارسال تصویر دادنامه شماره 14010997090505811264 و 14010997090505811263 مورخ 1401.07.12 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دانلود رایگان بخشنامه
227 نحوه اقدام در ارتباط با معافیت مالیات بر ارزش افزوده انواع دارو و واکسن ، لوازم مصرفی درمانی و لوازم توانبخشی دانلود رایگان بخشنامه
228 بخشودگی بدهی های مالیاتی موضوع تبصره ماده 130 قانون مالیاتی های مستقیم (اعمال بخشودگی چهل میلیون ریال) دانلود رایگان بخشنامه
229 آیین نامه کاهش مصرف کیسه های پلاستیکی دانلود رایگان بخشنامه
230 آیین نامه کاهش مصرف کیسه های پلاستیکی دانلود رایگان بخشنامه
231 ارسال فهرست شرکت‌های دارای پروانه بهره‌برداری تولید نرم افزار به همراه محصولات آنها تا پایان سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
232 تغییر فرایند رفع محدودیت موضوع تبصره 4 ماده 186 دانلود رایگان بخشنامه
233 ارسال تصویر آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون واگذاری مالکیت مربوط به تاسیسات آب و فاضلاب دانلود رایگان بخشنامه
234 ارسال تصویر دادنامه شماره 14010997090505811005 مورخ 1401.06.08 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دانلود رایگان بخشنامه
235 نحوه اجرای مفاد بند (ذ) تبصره (6) قانون بودجه سال 1401 دانلود رایگان بخشنامه
236 امکان دریافت فایل شناسه کالا. خدمات توسط مودیان.ذینفعان دانلود رایگان بخشنامه
237 ارسال تصویر نامه شماره 8144.10 مورخ 1401.07.26 رئیس کل محترم دادگستری استان تهران مبنی بر صلاحیت هیأتهای حل اختلاف مالیاتی در رسیدگی به اختلافات مالیاتی دانلود رایگان بخشنامه
238 صدور مجوز فعالیت شرکت معتمد نوع دوم برای شرکت معتمد «دیان همراه فردا» و لزوم همکاری‌ فی‌مابین دانلود رایگان بخشنامه
239 صدور مجوز فعالیت شرکت معتمد نوع سوم برای شرکت معتمد «دیان همراه فردا» و لزوم همکاری‌ فی‌مابین دانلود رایگان بخشنامه
240 گزارش برگزاری جلسات و نیز معرفی شرکت های معتمد و اسناد مرتبط با سامانه مودیان دانلود رایگان بخشنامه
241 تائیدیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس و بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده (143) قانون مالیات‌های مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
242 ابلاغ تعدیل نصاب‌های مندرج در قانون مالیات‌های مستقیم در اجرای ماده 175 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 138.11.27، موضوع تصویب‌نامه شماره 77899.ت59727هـ مورخ 1401.05.09 هیئت محترم وزیران دانلود رایگان بخشنامه
243 ارسال تصویر آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (11) قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب 1401 دانلود رایگان بخشنامه
244 ارسال تصویر دادنامه شماره 140109970905811051 مورخ 1401.06.12 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال مواد 1 و 7 دستورالعمل اجرایی تبصره 1 ماده 238 قانون مالیات های مستقیم از تاریخ تصویب دانلود رایگان بخشنامه
245 بخشودگی بدهی های مالیاتی موضوع تبصره ماده 130 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1394 دانلود رایگان بخشنامه
246 تبیین حکم بند (ن) تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
247 ابلاغ فیزیکی اوراق دعوت به هیات با فاصله کمتر از 25 روز تا زمان تشکیل هیات دانلود رایگان بخشنامه
248 ارسال تصویر دادنامه شماره 140109970905811185 مورخ 1401.06.29 صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دانلود رایگان بخشنامه
249 ابلاغ آیین نامه اجرایی ماده (10) اصلاحی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات موضوع بند (چ) ماده (8) قانون جهش تولید دانش بنیان موضوع مصوبه شماره 101061.ت60172هـ مورخ 1401.06.12 هیأت محترم وزیران دانلود رایگان بخشنامه
250 آیین نامه اجرایی بند (ک) تبصره 11 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
251 احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
252 احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
253 تعویق 2 ماهه زمان اجرای دستورالعمل شماره 200.1401.530 مورخ 1401.04.18 موضوع ترتیبات اجرایی صدور گواهی موضوع ماده (186) قانون مالیات های مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
254 نظارت بر حسن اجرای مفاد بند الف دستورالعمل شماره 200.7170.د مورخ 1401.02.11 توسط مدیران دادرسی مالیاتی دانلود رایگان بخشنامه
255 آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (11) قانون جهش تولید دانش بنیان دانلود رایگان بخشنامه
256 عدم مشمولیت اشخاص موضوع ماده (2) قانون مالیات های مستقیم نسبت به مالیات موضوع بند (خ) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
257 ارسال تصویر آیین نامه غیر فعال نمودن کارپوشه مودیان موضوع تبصره ماده (24) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 دانلود رایگان بخشنامه
258 در خصوص تعیین تکلیف مطالبه مالیات براراضی بایر دانلود رایگان بخشنامه
259 ارسال تصویر دادنامه شماره 140109970905810997 مورخ 1401.06.01 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال اطلاق نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در صورتجلسه شماره 201-42 مورخ 1398.12.13 موضوع بخشنامه شماره 210.98.105 مورخ 1398.12.28 معاونت حقوقی و فنی مالیاتی، دانلود رایگان بخشنامه
260 ارسال تصویر دادنامه شماره 140109970905811052 مورخ 1401.06.12 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال بخشی از ماده 6 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیات های مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
261 معافیت واردات طلا، نقره و پلاتین از هرگونه مالیات و عوارض گمرکی تا پایان شهریور 1402 دانلود رایگان بخشنامه
262 اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
263 رعایت مقررات ناظر بر حسابرسی اظهارنامه های عملکرد سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
264 آیین نامه غیرفعال نمودن کارپوشه مودیان موضوع تبصره ماده (24) قانون مالیات بر ارزش افزوده دانلود رایگان بخشنامه
265 آغاز بارگذاری اظهارنامه های مالیاتی منطبق با مقررات عملکرد سال 1400 اشخاص حقوقی و انتخاب مودیان بزرگ مالیاتی برای انجام فرآیند حسابرسی مالیاتی دانلود رایگان بخشنامه
266 آیین نامه اجرایی ماده (10) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات دانلود رایگان بخشنامه
267 سوالات و ابهامات موضوع بندهای ش و خ تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
268 ارسال تصویر دادنامه شماره 140109970905810953 مورخ 1401.05.25 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دانلود رایگان بخشنامه
269 اعلام شمول تبصره های 1 و 2 ماده 143 مکرر قانون مالیات های مستقیم به گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه گذاری(عام) دانلود رایگان بخشنامه
270 تبیین مفاد بند (ف) تبصره 2 قانون بودجه سال 1401 کل کشور پیرامون اعمال نرخ صفر مالیاتی به سود تقسیم نشده شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و فرابورس که به حساب سرمایه انتقال می‌یابد دانلود رایگان بخشنامه
271 ارسال تصویر دادنامه شماره 140109970905810904 و 140109970905810903 مورخ 1401.05.11 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مبنی بر ابطال بند 2 ترتیبات دستور العمل اجرایی تبصره 1 ماده 238 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم به شماره 200.1400.531 مورخ 1400.11.12 سازمان امور مالیاتی کشور دانلود رایگان بخشنامه
272 ارسال دادنامه هیئت عمومی مبنی بر ابطال اطلاق حکم مندرج در دستورالعمل شماره 200.93.524 مورخ 1393.6.22 سازمان امورمالیاتی دانلود رایگان بخشنامه
273 ترتیبات ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی دانلود رایگان بخشنامه
274 ارسال دادنامه هیات عمومی مبنی بر ابطال بند 4 آیین نامه بند 11 ماده 148 ق.م.م موضوع بخشنامه شماره 211.4300.1381مورخ 1381.7.7 سازمان امور مالیاتی کشور دانلود رایگان بخشنامه
275 ارسال دادنامه هیات عمومی مبنی بر ابطال صورتجلسه شماره 27-201 مورخ 1399.12.18 شورای عالی مالیاتی موضوع بخشنامه 210.1400.10 مورخ 1400.2.21 معاونت حقوقی و فنی مالیاتی دانلود رایگان بخشنامه
276 ارتقاء کارکنان قرارداد انجام کار معین دانلود رایگان بخشنامه
277 پذیرش هزینه پرداختی (هزینه اکچوئری) بانک های تحت پوشش «صندوق بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و پس انداز» به صندوق یاد شده در حساب مالیاتی دانلود رایگان بخشنامه
278 آیین نامه اجرایی بند (ق) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
279 احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (9) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
280 ابلاغ مصوبات شصت و هشتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی دانلود رایگان بخشنامه
281 شمول حکم تبصره (1) ماده (143) مکرر قانون مالیات های مستقیم نسبت به اوراق صکوک و تمامی اوراق بهاداری که در چهارچوب قوانین و بر اساس ضوابط و مقررات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منتشر می شود دانلود رایگان بخشنامه
282 احکام مالیاتی آیین نامه حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین در حوزه اقتصاد دانلود رایگان بخشنامه
283 بخشودگی جرایم مالیاتی به مناسبت گرامیداشت هفته دولت و تکریم مودیان دانلود رایگان بخشنامه
284 اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
285 درخصوص پرونده مالیاتی ترخیص کاران و کارگزاران محترم امور گمرکی دانلود رایگان بخشنامه
286 حکم مالیاتی آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (19) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
287 الزام به رعایت نصاب های مقرر در ردیف های (1) و (2) جدول موضوع مصوبه 77899.ت59727هـ مورخ 1401.05.09 هیأت محترم وزیران دانلود رایگان بخشنامه
288 آئین نامه اجرایی بند ز تبصره 19 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
289 عدم شمول حکم تبصره یک ماده 186 نسبت به دیعه مسکن اجاره ای دانلود رایگان بخشنامه
290 آیین نامه اجرایی بند ط تبصره 8 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
291 تاکید بر استرداد مطالبات ارزش افزوده سال 1400 صادرکنندگان دانلود رایگان بخشنامه
292 ابلاغ سند ویژگی ها و مشخصات فنی پایانه های فروشگاهی- حافظه مالیاتی موضوع تبصره 3 ماده 3 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و پیوست های آن دانلود رایگان بخشنامه
293 واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای دارای پروانه ساختمانی دانلود رایگان بخشنامه
294 درخصوص اطلاع رسانی به مالکان واحدهای مسکونی بیش از 100 میلیارد و مالکان وسائط نقلیه شخصی بامجموع ارزش بیش از 10 میلیارد موضوع بندهای خ و ش تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
295 ارسال تصویر دادنامه شماره 333 مورخ 1401.02.20 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال ماده 4 مصوبه جلسه هجدهم مورخ 1399.09.15 و ماده 2 مصوبه شماره یک جلسه نوزدهم مورخ 1399.10.21 شورای اجرایی فناوری اطلاعات کشور دانلود رایگان بخشنامه
296 حکم مالیاتی آیین نامه تولید، دانش بنیان و اشتغال زایی در صنعت نفت دانلود رایگان بخشنامه
297 لغو جزء (ج) بند (5) بخشنامه شماره 13530 مورخ 1384.07.27 در خصوص مرور زمان انتقال حق واگذاری محل دانلود رایگان بخشنامه
298 اصلاحیه ماده 10 آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 5 ماده 169 مکرر اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394 دانلود رایگان بخشنامه
299 ابلاغ احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (هـ)، (و)، (ط)، (ی)، (ک) و (ل) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
300 افزودن تعریف «سامانه ثبت بر خط معاملات» به آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 قانون مالیات های مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
301 الحاق تبصره به ماده 14 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1394 دانلود رایگان بخشنامه
302 ملغی اعلام شدن دستورالعمل منضم به بخشنامه شماره 10663.200 مورخ 1390.05.03 دانلود رایگان بخشنامه
303 ابلاغ احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د)، (هـ)، (و)، (ط)، (ی)، (ک) و (ل) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
304 ارسال دستورالعمل نحوه استرداد مالیات و عوارض پرداختی سفارتخانه ها، مأموریت های دیپلماتیک، پست های کنسولی، مأموران دیپلماتیک و کارکنان اداری و فنی فاقد تابعیت جمهوری اسلامی ایران آن ها و دفاتر سازمان های بین المللی ( اعضای غیر ایرانی مقیم جمهوری اسلامی ایران آن ها) دانلود رایگان بخشنامه
305 ارسال دستورالعمل نحوه استرداد مالیات و عوارض دریافتی از خریداران کالاها و خدمات معاف از مالیات و عوارض موضوع تبصره (2) بند الف ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده دانلود رایگان بخشنامه
306 اطلاع رسانی در راستای اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان دانلود رایگان بخشنامه
307 آیین نامه ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها ابلاغی مورخ ????.??.??توسط هیات وزیران دانلود رایگان بخشنامه
308 صدور برگ اجرایی مالیات واحدهای مسکونی گران قیمت در اجرای بند خ تبصره 6 قانون بودجه 1400 و تعیین واحدهای اجرایی منتخب دانلود رایگان بخشنامه
309 اجرای همزمان مقررات موضوع بند (ث) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 با قانون مالیات های مستقیم در خصوص معافیت های مالیاتی و نرخ صفر دانلود رایگان بخشنامه
310 آیین نامه اجرایی بند (ص) تبصره 1 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
311 اقدامات لازم در خصوص ترتیبات اجرایی صدور برخط گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیات های مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
312 اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 5 ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
313 تمدید مهلت تسلیم اظهار نامه مالیات بر عملکرد سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
314 ارسال اظهار نامه مالیات بر ارزش افزوده دوره اول بهار سال 1401 حداکثر تا تاریخ 1401.04.26 دانلود رایگان بخشنامه
315 تفویض اختیار تقسیط و بخشودگی جرایم مواد 167 و 191 دانلود رایگان بخشنامه
316 در خصوص عدم الزام به تسلیم اظهارنامه مالیاتی توسط اشخاص حقیقی بابت سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری دانلود رایگان بخشنامه
317 اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
318 آیین نامه اجرایی بند ف تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
319 احکام مالیاتی قانون جهش تولید دانش بنیان دانلود رایگان بخشنامه
320 حضور کارکنان متهم در محل کار تا صدور و قطعیت رأی دانلود رایگان بخشنامه
321 ارسال تصویر تصویب نامه شماره 38982.ت 59772هـ مورخ 1401.03.11 هیات محترم وزیران منضم به فهرست شهرستان‌ های غیر برخوردار از اشتغال در سال 1401 دانلود رایگان بخشنامه
322 اعلام حد نصاب معاملات موضوع تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاری مناقصات سال 1401 دانلود رایگان بخشنامه
323 نحوه انطباق و تأیید متن رأی تایپ شده توسط هیأت حل اختلاف مالیاتی دانلود رایگان بخشنامه
324 ارسال آیین نامه اجرایی بند و تبصره 17 قانون بودجه 1401 موضوع تصویب نامه هئیت وزیران به شماره 44165.ت59936هـ مورخ 1401.03.22 دانلود رایگان بخشنامه
325 ارسال اصلاحیه تبصره ماده 5 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 ق.م.م. (مصوب 1398.09.13) دانلود رایگان بخشنامه
326 احکام مالیاتی قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1400.11.10 دانلود رایگان بخشنامه
327 ارسال تصویر نامه شماره 103277 مورخ 1401.03.07 سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص سیاست های توزیع عوارض آلایندگی دانلود رایگان بخشنامه
328 مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1400 اشخاص حقیقی دانلود رایگان بخشنامه
329 اخذ ضمانت‌نامه بانکی یا اسناد خزانه تا سررسید تعیین شده جهت جبران کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی و واردکنندگان کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات پزشکی، مواد اولیه و ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید دانلود رایگان بخشنامه
330 ارسال رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال جز8 بند (ج) دستورالعمل شماره 200.98.511 مورخ1400.3.17 دانلود رایگان بخشنامه
331 أخذ امضای هر سه نماینده هیأت های حل اختلاف مالیاتی قبل از ثبت در سیستم دانلود رایگان بخشنامه
332 تاریخ تنفیذ رأی دیوان عدالت اداری درخصوص واحدهای صنعتی و معدنی حائز شرایط برخورداری از معافیت دانلود رایگان بخشنامه
333 شعب فعال بانک ملی جهت تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال (1400) دانلود رایگان بخشنامه
334 عدم شمول تسهیلات قرض الحسنه ازدواج از شمول حکم تبصره یک ماده 186 قانون مالیات های مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
335 در ارتباط با نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی دانلود رایگان بخشنامه
336 ارسال تصویبنامه شورای عالی اداری-اصلاح مرجع ارزیابی شایستگی دانلود رایگان بخشنامه
337 پیرو نامه شماره 200.11913.د مورخ 1401.03.02 در خصوص نحوه رسیدگی به اطلاعات واریزی به حساب های متصل به ابزارهای پرداخت الکترونیکی مودیان و استفاده از نسبت سود فعالیت برای عملکرد سال 1399 دانلود رایگان بخشنامه
338 آیین نامه اجرایی بند و تبصره 17 ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
339 آیین‌نامه موضوع ماده 26 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 1398.07.21 دانلود رایگان بخشنامه
340 دادنامه شماره 140009970905812543 مورخ 1400.9.23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص چگونگی تسلیم اظهارنامه ماده 57 ق.م.م دانلود رایگان بخشنامه
341 لزوم ارائه گزارشات منتج به شناسایی درآمد مشمول مالیات در اوراق تشخیص مالیات صادره ناشی از تولید اظهارنامه برآوردی در اجرای قسمت اخیر ماده (97) قانون مالیات های مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
342 یادآوری صدور مجوز جهت پیاده سازی استعلام تسهیلات و تعهدات بانکی در سامانه ویرایش و استخراج اطلاعات مودیان دانلود رایگان بخشنامه
343 ابلاغ فهرست صاحبان کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا در سال 1400 (موضوع جزء 2 بند ع تبصره 6 قانون بودجه سال 1401) دانلود رایگان بخشنامه
344 ابطال بخشنامه شماره 200.98.90 مورخ 1398.10.25 سازمان امور مالیاتی کشور دانلود رایگان بخشنامه
345 ارسال رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال جز 6 از بند (ب) دستورالعمل شماره 516.98.200 مورخ 11.6.1398 دانلود رایگان بخشنامه
346 ارسال تصویر دادنامه شماره 140009970905813222 مورخ1400.12.07 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال از تاریخ تصویب عبارت و تعهدات در بخشنامه شماره 200.98.102 مورخ 1398.12.21 سازمان امور مالیاتی کشور دانلود رایگان بخشنامه
347 ارسال تصویر دادنامه شماره 140109970905810073 مورخ 1401.01.16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن ابطال تبصره 4 ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 26 قانون مالیات های مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
348 معافیت سالانه حقوق و همچنین نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال 1401 وفق مقررات جزء (5) بند (الف) و بند (ب) تبصره 12 قانون بودجه سال 1401 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
349 ارسال تصویر اصلاحیه بند (7) دستورالعمل اجرایی ماده (238) قانون مالیات­های مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
350 ارسال قانون تفسیر ماده (81) قانون مالیات‌های مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
351 تمدید موعد اجرای مفاد نامه شماره 200.72.12.د مورخ 1401.02.12 در ارتباط با تعیین مسئول یا مسئولان اجرای ماده 238 قانون مالیاتهای مستقیم از بین ماموران مالیاتی غیر از ماموران رسیدگی کننده به پرونده مالیاتی مورد رسیدگی دانلود رایگان بخشنامه
352 ارسال دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال جزءهای (ث) و (ح) ماده (2) دستورالعمل موضوع ماده (20) قانون پایانه‌‌های فروشگاهی و سامانه مودیان (به شماره 29716 مورخ 1399.03.13 مصوب وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی) دانلود رایگان بخشنامه
353 تفویض اختیار تعیین مسئول رسیدگی مجدد به اعتراض مودی در اجرای ماده 238 ق.م.م. دانلود رایگان بخشنامه
354 ابلاغ اصلاحیه مواد (1)، (2)، (7) و (8) آیین نامه اجرایی موضوع ماده (95) قانون مالیات های مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
355 اعمال حکم بند (ب) ماده 45 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور به سود تفاوت نرخ تسعیر ارز حاصل از صادرات کلیه کالاها و خدمات دانلود رایگان بخشنامه
356 صدور الکترونیکی گواهی موضوع ماده 186ق.م.م در سریع ترین زمان قانونی ممکن دانلود رایگان بخشنامه
357 ارسال تصویر دادنامه شماره 140009970905813163 مورخ 1400.12.03 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دانلود رایگان بخشنامه
358 ابلاغ مصوبه در خصوص معافیت مالیاتی ورود ارز به کشور از طریق گمرکات ورودی دانلود رایگان بخشنامه
359 ابطال آراء شماره 30.4.10898 مورخ 1367.1018 و شماره 30.4.9370 مورخ 1368.06.26 شورای عالی مالیاتی از تاریخ تصویب دانلود رایگان بخشنامه
360 ارسال تصویر دادنامه شماره 140009970905813157 مورخ 1400.12.03 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دانلود رایگان بخشنامه
361 ارسال تصویر دادنامه شماره 140009970905813168 مورخ 1400.12.03 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دانلود رایگان بخشنامه
362 درخصوص اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400.03.02 دانلود رایگان بخشنامه
363 ارسال تصویر دادنامه شماره 140009970905813111 مورخ 1400.11.30 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دانلود رایگان بخشنامه
364 تائیدیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس و بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده (143) قانون مالیات‌های مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
365 ارسال تصویر دادنامه شماره 140009970905813154 مورخ 1400.11.30 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دانلود رایگان بخشنامه
366 ارسال تصویر آیین نامه اجرایی موضوع ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400.03.02 دانلود رایگان بخشنامه
367 اعلام ارزش انواع ماشین آلات راهسازی و کشاورزی (اعم از تولید داخل یا وارداتی) دانلود رایگان بخشنامه
368 ارسال تصویر دادنامه شماره 140009970905813164 مورخ 1400.12.03 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دانلود رایگان بخشنامه
369 ابلاغ ارزش معاملاتی املاک مناطق 22 گانه شهر تهران، مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات­های مستقیم اصلاحی 1394.04.31 برای اجرا در سال 1401 دانلود رایگان بخشنامه
370 اجرای جزء (2) بند (د) تبصره (6) قانون بودجه سال 1400 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
371 آیین‌نامه اجرایی نحوه تعیین و شناسایی خانوارهای ایرانی و اتباع خارجی موضوع بند (2) تبصره (8) الحاقی به ماده (169) مکرر قانون مالیات های مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
372 ارسال تصویر نامه شماره 139584 مورخ 1400.11.06 معاون اول محترم رئیس جمهور، موضوع ابلاغ تصمیمات جلسه چهل و دوم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مورخ 1400.11.05 درخصوص حمایت از بازار سرمایه دانلود رایگان بخشنامه
373 ابلاغ شیوه نامه برون سپاری فعالیت های مالیاتی قابل واگذاری به بخش غیردولتی واجد صلاحیت دانلود رایگان بخشنامه
374 ارسال تصویر آیین نامه اجرایی اصلاحی موضوع ماده (6) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان دانلود رایگان بخشنامه
375 ارسال دانلود رایگان بخشنامه
376 ارسال تصویر نامه شماره 66177.655 مورخ 27.11.1400 معاون محترم وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رئیس سازمان غذا و دارو در خصوص نحوه و فرمت صدور تأییدیه گواهی سلامت محصول موضوع تبصره (4) بند (الف) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 02.03.1400 دانلود رایگان بخشنامه
377 اصلاح بند (4) بخشنامه شماره 200.99.16 مورخ 1399.01.31 در ارتباط با نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی دانلود رایگان بخشنامه
378 ارسال تصویر دادنامه شماره 140009970905812819 مورخ 1400.10.21 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال یک عبارت از بند 8 ماده 3 آیین نامه اجرایی موضوع بندهای الف. ب. ج. د. ه. ز. ح تبصره 5 و بند (ل) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه 1400 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
379 تائیدیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده (143) قانون مالیاتهای مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
380 ترتیبات اجرایی موضوع ماده 251 ق.م.م دانلود رایگان بخشنامه
381 ارسال تصویر دادنامه شماره 140009970905812936 مورخ 1400.11.09 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دانلود رایگان بخشنامه
382 ارسال تصویر دادنامه‌های شماره 140009970905812684 و 140009970905812685 مورخ 1400.10.14 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دانلود رایگان بخشنامه
383 ارسال تصویر دادنامه شماره 140009970905812558 مورخ 1400.09.30 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دانلود رایگان بخشنامه
384 ارسال تصویر دادنامه شماره 140009970905812820 مورخ 21.10.1400 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دانلود رایگان بخشنامه
385 ارسال تصویر دادنامه شماره 140009970905812668 مورخ 1400.10.07 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دانلود رایگان بخشنامه
386 ابلاغ دادنامه شماره 140009970906011207 مورخ 1400.10.15 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری متضمن رأی عدم مغایرت مفاد بخشنامه 200.99.58 مورخ 1399.08.14 با قانون در ارتباط با هزینه های رفاهی کارکنان دانلود رایگان بخشنامه
387 ترتیبات اجرایی موضوع ماده 251 ق.م.م دانلود رایگان بخشنامه
388 تصویر آیین‌نامه اجرایی موضوع جزء (14) بند (ب) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400.03.02 در خصوص معافیت خدمات آموزشی، پژوهشی و ورزشی دارای مجوز از مراجع ذی‌صلاح از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده دانلود رایگان بخشنامه
389 نرخ مالیات و عوارض ارزش افزوده انواع سیگار و محصولات دخانی از تاریخ 1400.10.13 دانلود رایگان بخشنامه
390 نحوه برگزاری کمیسیون تقویم املاک ماده 64 در سال جدید دانلود رایگان بخشنامه
391 ارسال تصویر دادنامه‌های شماره 140009970905812404 و 140009970905812405 مورخ 1400.08.25 دانلود رایگان بخشنامه
392 دریافت داده و اطلاعات واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گران قیمت در اجرای بند خ تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 و آیین نامه اجرایی آن از شهرداری های حوزه استان هر اداره کل -و ادارت امور مالیاتی شهر و استان تهران دانلود رایگان بخشنامه
393 تائیدیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، فرابورس و بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده (143) قانون مالیات‌های مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
394 اعلام مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شماره‌گذاری، عوارض سالانه و مالیات نقل و انتقال انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت‌های تولید داخل یا وارداتی موضوع مواد (28)، (29) و (30) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 و ماده (17) قانون مالیات‌های مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
395 ارسال فهرست شرکت های دارای پروانه بهره برداری تولید نرم افزار به همراه محصولات آنها تا پایان سال 1399 دانلود رایگان بخشنامه
396 اعلام مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شماره‌گذاری، عوارض سالانه و مالیات نقل و انتقال انواع خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت‌های تولید داخل یا وارداتی موضوع مواد (28)، (29) و (30) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
397 اصلاح بخشنامه شماره 200.96.144 مورخ 1396.10.19 در خصوص امکان تسری کلیه بخشودگی­ ها و معافیت­های مالیات بر درآمد حقوق به مبالغ پرداختی در اجرای مقررات تبصره های (1) و (2) ماده 86 قانون مالیات­های مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
398 ارسال تصویر آیین نامه اجرایی بند (ش) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
399 ارسال تصویر دادنامه شماره 140009970905812324 مورخ 1400.08.11 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رأی آن هیأت درخصوص « ابطال تصویب نامه شماره 142176ت.56648هـ مورخ 05.12.1399 هیأت محترم وزیران دانلود رایگان بخشنامه
400 اجرای اصلاحات قانون مالیاتهای مستقیم موضوع مواد (48)، (50) و (51) قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب 02.03.1400) دانلود رایگان بخشنامه
401 اصلاح بند (1) بخشنامه شماره 200.99.53 مورخ 1399.06.15 در ارتباط با اقدامات اجرایی در رسیدگی به صورتحساب های غیر واقعی دانلود رایگان بخشنامه
402 ارسال تصویر دادنامه شماره 1624-1623 مورخ 1399.11.07 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رأی وحدت رویه آن هیأت در خصوص عدم امکان برخورداری درآمدهای حاصل از اجاره شرکت‌های تعاونی دانلود رایگان بخشنامه
403 نحوه اعمال ماده 257 قانون مالیات های مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
404 ارسال دادنامه های شماره 140009970905810279 مورخ 1400.02.28، شماره 140009970905811415 مورخ 1400.06.02 و شماره 140009970905811416 مورخ 1400.06.02 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و اصلاح بخشنامه شماره 200.98.44 مورخ 1398.05.14 دانلود رایگان بخشنامه
405 ارسال تصویر آیین نامه اجرایی بند (و) تبصره (17) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
406 ارسال دادنامه شماره 140009970905812344 مورخ 1400.08.18 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال جز الف بند 5 بخشنامه شماره 200.474 مورخ 1392.01.21 دانلود رایگان بخشنامه
407 ارسال تصویر آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (7) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 02.03.1400 دانلود رایگان بخشنامه
408 ارسال دادنامه شماره 140009970905810490 مورخ 1400.03.11 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال تبصره ماده 7 آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 4 ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
409 رفع ابهام از بند 6 دستورالعمل شماره 230.8932.د مورخ 1400.02.22 دانلود رایگان بخشنامه
410 اصلاح برخی از بندهای دستورالعمل شماره 230.53338 مورخ 1399.11.19 دانلود رایگان بخشنامه
411 برنامه ریزی اجرای فرآیند حسابرسی مالیاتی اظهارنامه های عملکرد سال 1399 مودیان با اهمیت شناسایی شده ناشی از خروجی اول درافتی از سامانه سنجش ریسک مودیان به صورت همزمان در تمامی منابع مالیاتی دانلود رایگان بخشنامه
412 احکام مالیاتی قانون جهش تولید مسکن دانلود رایگان بخشنامه
413 ارسال دادنامه شماره 140009970905810272 مورخ 1400.02.28 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال جزء (ب) از بند 2 بخشنامه شماره 200.97.177 مورخ 1397.12.28 دانلود رایگان بخشنامه
414 تمدید مهلت اعتراض به اوراق مالیاتی و اجرای احکام ماده 238 قانون مالیات‌های مستقیم و ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده در اجرای مصوبه هشتاد و نهمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1400.07.24 دانلود رایگان بخشنامه
415 ارسال دادنامه شماره 140009970905811064 مورخ 1400.03.25 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال عبارت «با سررسید حداکثر تا پایان سال 1399» از بند (8) ماده (3) تصویب نامه شماره 11363.ت57622هـ مورخ 1399.02.10 هیأت وزیران دانلود رایگان بخشنامه
416 ارسال تصویردادنامه شماره 140009970905811446 مورخ 1400.06.06 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بندهای(2) و (3) نامه شماره 4622.200.ص مورخ 02.04.1399 سازمان امور مالیاتی کشور دانلود رایگان بخشنامه
417 احکام مالیاتی تصویب نامه شماره 60468.ت59109هـ مورخ 13.06.1400 هیئت محترم وزیران درخصوص اصلاح آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (د)، (هـ)، (و)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (م)، (ع)، (ف)، (ص)، (ق)، (ر)، (خ)، (ذ)، (ض) و (غ) تبصره 5 و بند (ل) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
418 آیین نامه اجرایی بند (خ) تبصره (6) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
419 ابطال بخشنامه شماره 210.99.8 مورخ 1399.01.19و لغو بخشنامه 200.1400.38 مورخ 1400.05.19 درخصوص مبدا زمانی مهلت رسیدگی به جرایم موضوع مواد 169 مکرر و 169 دانلود رایگان بخشنامه
420 ارسال دادنامه شماره 140009970905811079 مورخ 1400.04.08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال واژگان «حداکثر تا» در جزء الف-4 بند 6 و ابطال عبارت «به استثنای تسهیلات پرداختی توسط اشخاص مندرج در بند 18 ماده (148) «قانون مالیات های مستقیم» در جزء الف- 6 بند 6 از بخشنامه شماره 200.98.24 مورخ 1398.03.21 دانلود رایگان بخشنامه
421 ارسال دادنامه شماره 282 الی 291 مورخ 28.02.1400 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال تصویب نامه شماره 24023.ت56179هـ مورخ 31.02.1398 هیأت وزیران و بخشنامه شماره 16.98.200 مورخ 01.03.1398 دانلود رایگان بخشنامه
422 ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی درخصو ص بدهی های تصریح شده در تبصره (7) الحاقی ماده 105 و تبصره الحاقی ماده 131 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31.04.1394 دانلود رایگان بخشنامه
423 ارسال دادنامه شماره 140009970905810725 مورخ 1400.03.18 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال صورتجلسه های شماره 201-38 مورخ 1397.12.1و شماره 201-41 مورخ 1396.10.19 شورای عالی مالیاتی دانلود رایگان بخشنامه
424 ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 15-201 مورخ 09.06.1400 دانلود رایگان بخشنامه
425 اصلاح عبارت « ماده 87 قانون مالیاتهای مستقیم» در جزء (4) بند (الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1400 کل کشور به عبارت « ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم» دانلود رایگان بخشنامه
426 ارسال آیین نامه حمایت از مالکان، متصرفان قانونی و بهره برداران خصوصی و غیردولتی آثار غیر منقول و بافت های تاریخی – فرهنگی ثبت شده در فهرست آثار ملی و تاریخی، فرهنگی و با ارزش دانلود رایگان بخشنامه
427 ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 8-201 مورخ 08.04.1400 دانلود رایگان بخشنامه
428 ابلاغ جزء 13 بند (ج) مصوبات هشتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1400.05.30 درخصوص تمدید یک هفته ای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی دانلود رایگان بخشنامه
429 ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی درخصوص مرور زمان مالیاتی جرایم موضوع ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم ( اصلاحیه مصوب 31.04.1394) دانلود رایگان بخشنامه
430 موارد تعلق مالیات حق واگذاری محل موضوع ماده 59 قانون مالیات های مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
431 ابلاغ جزء (4) بند (ج) مصوبات هفتاد و هفتمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1400.04.26 درخصوص تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی موضوع مواد 57، 80، 110، 116 و 126 قانون مالیاتهای مستقیم و پرداخت مالیات آنها و نیز تمدید مهلت های رسیدگی سنوات قبل دانلود رایگان بخشنامه
432 تعیین تکلیف اظهارنامه های مالیاتی عملکرد 1398 دانلود رایگان بخشنامه
433 ارسال آیین نامه اجرایی جزء 1 بند (ز) تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور و بخشنامه خزانه داری کل کشور درخصوص فرآیندها و روش صدور اسناد تسویه خزانه نوع اول دانلود رایگان بخشنامه
434 ارسال دادنامه شماره 271 مورخ 28.02.1400 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند ثالثا ماده (2) آیین نامه اجرایی بندهای «الف» و «ب» ماده 127 قانون مالیات های مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
435 اجرای مقررات مواد 218 و 259 قانون مالیات های مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
436 ارسال دادنامه شماره 140009970905810353 مورخ 1400.03.04 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال صورتجلسه شماره 201-18-مورخ 1399.09.18 شورای عالی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره 210.99.72 مورخ 1399.10.20 دانلود رایگان بخشنامه
437 ابلاغ مصوبه شماره 2 هفتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1400.03.08 در ارتباط با تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1399 صاحبان مشاغل و مهلت پرداخت مالیات متعلقه دانلود رایگان بخشنامه
438 ابلاغ مصوبه شماره 2 هفتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1400.03.08 در ارتباط با تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1399 صاحبان مشاغل و مهلت پرداخت مالیات متعلقه دانلود رایگان بخشنامه
439 ارسال دادنامه شماره 140009970905810244 مورخ 1400.02.21 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال ماده 51 آیین نامه اجرایی ماده 219 اصلاحی مصوب 1394.04.31 قانون مالیاتهای مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
440 اعلام شمول تبصره های 1 و 2 ماده 143 مکرر قانون مالیات های مستقیم به «گواهی شراکت» دانلود رایگان بخشنامه
441 ابلاغ فهرست مشاغل و کسب و کارهای به شدت آسیب دیده مشمول حمایت های اقتصادی سال 1400 مصوب کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از بیماری کرونا دانلود رایگان بخشنامه
442 ابلاغ احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی بندهای (الف)، (ب)، (د)، (هـ)، (و)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک)، (ل)، (م)، (ع)، (ف)، (ص)، (ق)، (ر)، (خ)، (ذ)، (ض) و (غ) تبصره 5 و بند (ل) تبصره 6 ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
443 ارسال دادنامه 2004 مورخ 1399.12.26 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال دو عبارت « و نیز کارکنان شاغل در واحدهای یادشده» و « کارکنان شاغل در واحدهای مزبور» از ماده (2) مصوبه شماره 165304.ت52234هـ مورخ 1393.12.16 هیأت وزیران دانلود رایگان بخشنامه
444 تاریخ اجرا بخشنامه 200.1400.18 مورخ 1400.03.12 درخصوص اصلاح مواد 22 و 24 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه 1394.04.31 دانلود رایگان بخشنامه
445 اعلام حد نصاب معاملات کوچک سال های 1399 و 1400 دانلود رایگان بخشنامه
446 اصلاح تاریخ بخشنامه شماره 200.96.158 مندرج در رای شماره 29-201 مورخ 1399.12.20 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی دانلود رایگان بخشنامه
447 ابلاغ مصوبه شماره 2 هفتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1400.03.08 درخصوص حمایت های مالیاتی از کسب و کارها و مشاغل به شدت آسیب دیده از کرونا در سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
448 اصلاح مواد 22 و 24 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه 1394.04.31 دانلود رایگان بخشنامه
449 ارسال دادنامه های شماره 1636 و شماره 1636.2 مورخ 1399.11.07 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال قسمت اخیر بند 1 بخشنامه شماره 200.97.177 مورخ 1397.12.28 دانلود رایگان بخشنامه
450 اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم (الحاق شدن موسسه خیریه حضرت زینب (س) در منطقه آزاد کیش تا زمان اتمام ساخت و بهره برداری) دانلود رایگان بخشنامه
451 رفع ابهام از حکم جزء 2 بند (ق) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
452 نحوه امحای پرونده های مختومه مالیاتی در سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
453 ابلاغ مصوبات شصت و هفتمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1400.02.11 (پروانه کسب یا کار، بخشودگی جرایم، امهال) دانلود رایگان بخشنامه
454 عدم لزوم درج اطلاعات مربوط به تسهیلات بانکی دریافتی در سامانه صورت معاملات فصلی دانلود رایگان بخشنامه
455 ابلاغ نظر شورای عالی مالیاتی در خصوص جزء 2 بند (ق) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
456 ابلاغ تصویب نامه هیئت وزیران به شماره 6315.ت58572 هـ مورخ 1400.01.24 موضوع تبصره ماده (2) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان دانلود رایگان بخشنامه
457 ابلاغ رأی هیات عمومی شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 29-201 مورخ 1399.12.20 دانلود رایگان بخشنامه
458 ابلاغ نظر شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 27-201 مورخ 18.12.1399 در خصوص نرخ تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک ها به پیوست نظر شورای عالی دانلود رایگان بخشنامه
459 اصلاح بخشنامه شماره 200.99.70 مورخ 1399.10.14 موضوع اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی موضوع مواد (42) و (43) قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده (17) قانون مالیات های مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
460 الزام به تکمیل کاربرگ های حسابرسی (اصلی و فرعی) موضوع بخشنامه 200.95.508 مورخ 1395.03.31 دانلود رایگان بخشنامه
461 اصلاح بخشنامه شماره 200.99.70 مورخ 1399.10.14 موضوع اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی موضوع مواد (42) و (43) قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده (17) قانون مالیات های مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
462 ارسال تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 3271.ت 56865 هـ مورخ 17.01.1400 مربوط به عوارض نوشابه های گازدار دانلود رایگان بخشنامه
463 ارسال تصویب نامه 148576.ت57982 هـ مورخ 1399.12.17 هیئت محترم وزیران درخصوص پدیرش هزینه ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی برای کل سال 1397 به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی دانلود رایگان بخشنامه
464 اعلام آخرین مهلت زمانی حسابرسی مالیاتی پرونده­های عملکرد سال 1394 مودیان صاحبان مشاغل دانلود رایگان بخشنامه
465 بررسی و حصول اطمینان از قرار گیری کلیه مودیان منتخب در انباره حسابرسی به منظور انجام فرآیند حسابرسی مالیاتی اظهارنامه های مالیات بر درآمد عملکرد 1398 دانلود رایگان بخشنامه
466 ابلاغ دادنامه شماره 1911 مورخ 1399.12.12 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال صورتجلسه شماره 41-201 مورخ 1397.12.26 شورای عالی مالیاتی، ابلاغ شده طی بخشنامه 200.98.9 مورخ 1398.02.07 دانلود رایگان بخشنامه
467 سود علی الحساب پرداختی بانک ها و موسسات اعتباری مجاز به سپرده گذاران دانلود رایگان بخشنامه
468 رسیدگی به تراکنش های بانکی سال 1394 دانلود رایگان بخشنامه
469 ابلاغ نظریه معاونت حقوقی رئیس جمهور در خصوص معافیت فروش اقساطی و سود فروش اقساطی سهام شرکت های واگذارشده توسط سازمان خصوصی سازی از مالیات و عوارض ارزش افزوده و مالیات بر درآمد دانلود رایگان بخشنامه
470 معافیت سالانه حقوق و همچنین نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
471 احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1400 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
472 رفع ابهام درخصوص درآمدهای شرکت های تعاونی مصرف دانلود رایگان بخشنامه
473 ابلاغ دادنامه شماره 1804-1805 مورخ 1399.11.18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری دانلود رایگان بخشنامه
474 ابلاغ دادنامه شماره 9909970905811354 مورخ 1399.10.20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 46502 مورخ 1385.09.27 سازمان امور مالیاتی کشور درخصوص درآمد اشخاص خارجی از محل اعطای وام و تسهیلات مالی دانلود رایگان بخشنامه
475 ابلاغ ارزش معاملاتی املاک مناطق 22 گانه شهر تهران، مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات¬های مستقیم اصلاحی 31.04.1394 برای اجرا در سال 1400 دانلود رایگان بخشنامه
476 اعلام ارزش انواع ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتورسیکلت (اعم از تولید و مونتاژ داخل یا وارداتی) دانلود رایگان بخشنامه
477 دستورالعمل تبیین انواع و ترتیبات حسابرسی مالیاتی مواد (29) و (41) آیین­نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات­های مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
478 معافیت شرکت های ارایه دهنده خدمات هوشمند جابجایی مسافر از مالیات بر ارزش افزوده دانلود رایگان بخشنامه
479 ابلاغ فهرست شهرستان های غیر برخوردار از اشتغال در سال 1399 موضوع تصویب نامه شماره 118646.ت57915هـ مورخ 1399.10.17 هیات وزیران دانلود رایگان بخشنامه
480 ابلاغ دادنامه شماره 9909970905811308 مورخ 1399.10.13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال قسمت اخیر جزء 3 بند (ب) بخشنامه شماره 200.96.158 مورخ 1396.12.07 دانلود رایگان بخشنامه
481 احکام مالیاتی آئین نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت دانلود رایگان بخشنامه
482 اصلاحیه دستورالعمل اجرایی مجامع تصمیم­گیری و اجرایی سازمان دانلود رایگان بخشنامه
483 ابلاغ آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده 63 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دانلود رایگان بخشنامه
484 الزام ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور به تعیین ارزش معاملاتی سال 1399 معادل 10 درصد میانگین قیمت های روز منطقه در سال جاری دانلود رایگان بخشنامه
485 اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
486 نحوه اجرای مقررات ماده 198 قانون مالیات‌های مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
487 اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه 1399.04.31 دانلود رایگان بخشنامه
488 ابلاغ نظر شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-14 دانلود رایگان بخشنامه
489 قانون تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش دانلود رایگان بخشنامه
490 فهرست مناطق کمتر توسعه یافته موضوع مواد 92 و 132 قانون مالیات های مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
491 اصلاحیه بند 3 ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
492 ابلاغ مصوبات چهل و هفتمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 12-07-1399 دانلود رایگان بخشنامه
493 ابلاغ مصوبات سی و نهمین جلسه ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا مورخ12-07-1399 دانلود رایگان بخشنامه
494 آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده (63) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دانلود رایگان بخشنامه
495 ابلاغ مصوبات چهل و هفتمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا دانلود رایگان بخشنامه
496 اصلاح تاریخ اجرای بخشنامه در خصوص اصلاح مواد 2 و 3 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 31-04-1394 دانلود رایگان بخشنامه
497 ابلاغ نظر شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 18-201 مورخ 18-09-1399 دانلود رایگان بخشنامه
498 اجرای همزمان مقررات جزء ۱ بند ج تبصره ۸ یا جزء ۱ بند ک تبصره ۶ قوانین بودجه سالهای ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ کل کشور با مقررات قانون مالیاتهای مستقیم درخصوص معافیتها یا نرخ صفر مالیاتی دانلود رایگان بخشنامه
499 اجرای هم زمان مقررات جزء (1) بند (ج) تبصره (8) یا جزء 1 بند (ک) تبصره (6) قوانین بودجه سال های 1398 و 1399 کل کشور با مقررات قانون مالیات های مستقیم در خصوص معافیت ها یا نرخ صفر مالیاتی اجرای هم زمان مقررات جزء (1) بند (ج) تبصره (8) یا جزء 1 بند (ک) تبصره (6) قوانین بودجه سال های 1398 و 1399 کل کشور با مقررات قانون مالیات های مستقیم در خصوص معافیت ها یا نرخ صفر مالیاتی دانلود رایگان بخشنامه
500 دستورالعمل موضوع ارسال قانون افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم و ابلاغ دستورالعمل اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مذکور دانلود رایگان بخشنامه
501 اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی موضوع مواد (42) و (43) قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده (17) قانون مالیات های مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
502 قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات بعدی آن دانلود رایگان بخشنامه
503 تائیدیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
504 تبیین احکام مالیاتی مصوبات چهل و پنجمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا، مورخ 01-09-1399 دانلود رایگان بخشنامه
505 ارسال « قانون موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری هند به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد به انضمام سند الحاقی( پروتکل) دانلود رایگان بخشنامه
506 ابلاغ مصوبات چهل و پنجمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا، مورخ 01-09-1399 دانلود رایگان بخشنامه
507 ابلاغ مصوبات چهل و چهارمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 24-08-1399 دانلود رایگان بخشنامه
508 ابلاغ فهرست اطلاعات واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات موضوع بند د ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی موضوع ماده ۳۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور دانلود رایگان بخشنامه
509 درخصوص چگونگی تعطیلی ادارات دولتی درهفته جاری دانلود رایگان بخشنامه
510 ارسال فهرست اطلاعات شرکتها و موسسات دانش بنیان که در سال ۱۳۹۸ از سوی کارگروه موضوع ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان تایید شده اند دانلود رایگان بخشنامه
511 میزان حضور همکاران در ایام محدودیت کرونا با توجه به ضرورت تحقق صددرصدی درآمدهای مالیاتی دانلود رایگان بخشنامه
512 نحوه اعمال نرخ ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به مؤدی توأمان مشمول اعمال تخفیف در نرخ موضوع تبصره های ۶ و ۷ ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
513 اصلاح آیین نامه اجرایی بندهای الف و ب تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
514 تصویبنامه درخصوص تهاتر مطالبات اشخاص متقاضی از شرکت دولتی مدیریت شبکه برق ایران با بدهی همان اشخاص به سازمان امور مالیاتی کشور دانلود رایگان بخشنامه
515 اجرای مقررات ماده 161 قانون مالیاتهای مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
516 ابلاغ آیین نامه اجرایی بند (و) و جزء (2-4) بند (و) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور در خصوص صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه دانلود رایگان بخشنامه
517 مهلت قانونی ارسال فهرست معاملات موضوع ماده 169 اصلاحی مصوب 31-04-1394 قانون مالیاتهای مستقیم مربوط به فصل تابستان سال 1399 دانلود رایگان بخشنامه
518 اصلاح بخشنامه شماره 80-98-200 مورخ 27-08-1398 درخصوص دادنامه شماره ۷۳ مورخ 27-01-1398 دانلود رایگان بخشنامه
519 بخشنامه موضوع اصلاح مواد ۲ و ۳ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
520 اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده ۱۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
521 بخشنامه موضوع بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده دانلود رایگان بخشنامه
522 ضرورت اطلاع رسانی حذف مرحله 45 ثبت نام شماره اقتصادی و حذف کد اقتصادی قدیمی 411 حسب دستور وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی دانلود رایگان بخشنامه
523 عدم انجام مکاتبه مستقیم با دستگاههای اجرایی، سازمان و شرکت های دولتی در رابطه با مغایرت در اطلاعاتی که دستگاه های مذکور در اجرای ماده (120) قانون برنامه پنجم توسعه و یا ماده (169) مکرر اصلاحی مصوب 31-04-1394 قانون مالیاتهای مستقیم ارائه می نمایند دانلود رایگان بخشنامه
524 ابلاغ تصویب نامه شماره 74264ت58036هـ مورخ 01-07-1399 هیئت محترم وزیران دانلود رایگان بخشنامه
525 ابلاغ دادنامه شماره 9909970905810756 مورخ 1399/06/18 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند 1 آیین نامه اجرایی احراز شروط سه گانه موضوع بند 9 ماده 148 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب 1380/11/27 دانلود رایگان بخشنامه
526 بخشنامه درخصوص ابلاغ دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۵۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند ۱ آیین نامه اجرایی احراز شروط سه گانه موضوع بند ۹ ماده ۱۴۸ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
527 بخشنامه درخصوص ابلاغ تصویبنامه شماره ۷۴۲۶۴ ت ۵۸۰۳۶هـ هیات محترم وزیران دانلود رایگان بخشنامه
528 تصویبنامه درخصوص تهاتر اشخاص متقاضی از شرکتهای دولتی مربوط با بدهی همان اشخاص به سازمان خصوصی سازی، سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت دانلود رایگان بخشنامه
529 بخشنامه موضوع ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۱۲-۲۰۱ دانلود رایگان بخشنامه
530 بخشنامه موضوع ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۲۶-۲۰۱ دانلود رایگان بخشنامه
531 اصلاح اساسنامه جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران دانلود رایگان بخشنامه
532 تصویبنامه درخصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده ۲۲ آیین نامه مالی و معاملاتی سازمانهای مناطق آزاد تجاری - صنعتی دانلود رایگان بخشنامه
533 دستورالعمل موضوع لزوم بررسی دقیق صورتحسابهای صادره مودیان به منظور مطالبه جریمه های موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه ۱۳۸۰-۱۱-۲۷ و ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
534 دستورالعمل موضوع نحوه رسیدگی، تشخیص ماخذ مشمول، مطالبه و وصول عوارض موضوع بند (و) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
535 دستورالعمل موضوع رسیدگی به اطلاعیه های عملکرد سال ۱۳۹۳ موجود در مخزن اطلاعات ادارات کل دانلود رایگان بخشنامه
536 نحوه برخورد با رکوردهای اطلاعات خرید اشخاص موضوع ماده (2) دانلود رایگان بخشنامه
537 دستورالعمل موضوع نحوه اقدام درخصوص چگونگی انتقال مانده بستانکاری مالیات و عوارض ارزش افزوده قطعی شده آخرین دوره مالیاتی قبل از انتقال پرونده از سامانه ارزش افزوده به سامانه سنیم دانلود رایگان بخشنامه
538 اقدامات اجرایی در رسیدگی به صورت حساب های غیر واقعی دانلود رایگان بخشنامه
539 بخشنامه موضوع الحاقیه دستورالعمل شماره 509-99-200 موضوع بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش موضوع قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده دانلود رایگان بخشنامه
540 ارسال توافقنامه نسخه الکترونیکی سفته (ویژه تسهیلات کرونایی) دانلود رایگان بخشنامه
541 اعلام آخرین مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ارسال فرم تبصره ماده (100) صاحبان مشاغل دانلود رایگان بخشنامه
542 ابلاغ تصویب نامه شماره 19186ت57660هـ هیئت محترم وزیران دانلود رایگان بخشنامه
543 نحوه اعمال تبصره ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم در مشارکتها دانلود رایگان بخشنامه
544 ابلاغ ارزش اجاری عملکرد سال 1398 املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه) دانلود رایگان بخشنامه
545 ابلاغ بند (2) مصوبات چهل و هشتمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 13-02-99 دانلود رایگان بخشنامه
546 تائیدیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
547 ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-6 مورخ 24-04-1399 دانلود رایگان بخشنامه
548 ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-7 مورخ 24-04-1399 دانلود رایگان بخشنامه
549 ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 201-5 مورخ 24-04-1399 دانلود رایگان بخشنامه
550 ابلاغ بند (4) مصوبات پنجاهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 03-03-1399 دانلود رایگان بخشنامه
551 ابلاغ دادنامه شماره 439 مورخ 1399/03/20 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر نقض رای شماره 287 و 286 مورخ 1399/02/16 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال ماده 13 آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 2 ماده 34 قانون مالیات های مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
552 ابلاغ دادنامه شماره 9909970905810464 مورخ 1399/03/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 8820 مورخ 1375/03/02 دانلود رایگان بخشنامه
553 ابلاغ حکم مالیاتی آیین نامه اجرایی تبصره 19 ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
554 ابلاغ دادنامه شماره 9909970905810466 مورخ 1399/03/27 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند (10) بخشنامه شماره7821 مورخ 1389/05/02 دانلود رایگان بخشنامه
555 ابلاغ دادنامه شماره 169 الی 172 مورخ 16-02-1399 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 200-97-146-ص مورخ 24-10-1397 دانلود رایگان بخشنامه
556 ابلاغ دادنامه شماره 9909970905810401 مورخ 13-03-1399 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 230-30660-د مورخ 17-06-1397 دانلود رایگان بخشنامه
557 ابلاغ بند (2) مصوبات پنجاهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 03-03-1399 دانلود رایگان بخشنامه
558 ابلاغ احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
559 ابلاغ تصویب نامه های شماره 989-ت55625هـ مورخ 09-01-1399و شماره 29710-ت55625هـ مورخ 25-03-1399 هیأت محترم وزیران دانلود رایگان بخشنامه
560 ابلاغ دادنامه شماره 9909970905810344 مورخ 30-02-1399 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال نامه شماره 7258-230-د معاون وقت مالیات های مستقیم و نامه شماره 25607-232-ص مورخ 20-12-1391 دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی دانلود رایگان بخشنامه
561 ابلاغ دادنامه شماره 262 و 263 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر تسری ابطال بند 5-1 دستورالعمل اجرایی شماره 24468-200ص مورخ 27-10-1390 موضوع دادنامه شماره 205 الی 208 مورخ04-03-1399 به زمان تصویب مصوبه دانلود رایگان بخشنامه
562 ابلاغ آیین نامه موضوع ماده 6 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 21-07-1398 دانلود رایگان بخشنامه
563 ابلاغ دستورالعمل موضوع تبصره 1 ماده 19 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 21-07-1398 دانلود رایگان بخشنامه
564 ابلاغ دستورالعمل موضوع ماده 20 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 21-07-1398 دانلود رایگان بخشنامه
565 ابلاغ آیین نامه موضوع ماده 26 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان مصوب 21-07-1398 دانلود رایگان بخشنامه
566 ابلاغ ارزش معاملاتی مناطق ۲۲ گانه شهر تهران، مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 31-04-1394 برای اجرا در سال 1399 دانلود رایگان بخشنامه
567 تاییدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده 143 قانون مالیات های مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
568 احکام مالیاتی آیین نامه اجرایی بندهای الف، ب، ج، د، ه، ز، ح، ط، ی، ک، ل، ع، ف، ر، ص و ش تبصره ۵ و بند م تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
569 نحوه انتخاب مودیان برای حسابرسی مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۸ اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل که شروع سال مالی آنها بعد از تاریخ 2۷-۵-9۷ می باشد دانلود رایگان بخشنامه
570 ابلاغ ستاد ملی مبارزه باشیوع کرونا مبنی برتمدید ضرائب ارزش افزوده رسته های صنفی برای سال ۱۳۹۹ (بند و تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸) دانلود رایگان بخشنامه
571 ابلاغ مصوبات هفدهمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا درخصوص موعدهای مقرر قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده دانلود رایگان بخشنامه
572 نحوه رسیدگی به صورتحساب های غیرواقعی دانلود رایگان بخشنامه
573 رفع ابهام عبارت «همان سرمایه گذاری» در بند (ب) ردیف (2) بخشنامه شماره 177-97-200 مورخ 28-12-1397 دانلود رایگان بخشنامه
574 مالیات بر ارزش افزوده فعالان اقتصادی در اجرای فرآیند ادغام یا ترکیب دانلود رایگان بخشنامه
575 احکام مالیاتی قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی دانلود رایگان بخشنامه
576 ابلاغ اصلاحیه مواد فصل دوم آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 169 قانون مالیات های مستقیم(اصلاحی 31-04-1394) دانلود رایگان بخشنامه
577 حق تمبر بروات اسنادی - ارزی دانلود رایگان بخشنامه
578 شرایط و نحوه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده دانلود رایگان بخشنامه
579 تصویبنامه درخصوص محسوب شدن تجهیزات اهدایی برای کاهش آلودگی هوا از مصادق بند ۶ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده دانلود رایگان بخشنامه
580 نحوه اجرای مقررات بند ح تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
581 تمدید مهلت ارسال معاملات فصلی زمستان ۱۳۹۸ و بهار ۱۳۹۹ دانلود رایگان بخشنامه
582 اصلاحیه ماده ۱ ضوابط اجرایی تبصره ۱ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
583 دستورالعمل اجرای جزء ۱ بند ک تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
584 نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی دانلود رایگان بخشنامه
585 ابلاغ تصویب نامه شماره ۵۶۵۴۵/۲۸۵۲ مورخ ۱۳۹۹/۱/۱۸ هیات محترم وزیران دانلود رایگان بخشنامه
586 بند 9 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده - ابلاغ رای شماره 2895 مورخ 10-10-1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر نقض رای شماره 432 مورخ 10-05-1396 هیات مذکور دانلود رایگان بخشنامه
587 ابلاغ موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر لغو بند ۲ دستورالعمل ساماندهی و تنظیم امور و تسریع در رسیدگی به امور مودیان مالیاتی موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
588 ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در خصوص جریمه موضوع ماده 190 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و حق واگذاری محل اشخاص حقوقی و مبدا محاسبه آن کشور دانلود رایگان بخشنامه
589 ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی در خصوص معافیت مقرر در ماده ( 7 ) قانون تشکیل هیات امنای صرفه جویی ارزی دانلود رایگان بخشنامه
590 معافیت سالانه حقوق و همچنین نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال 1399 وفق مقررات جزء (2) بند(الف) تبصره 12 قانون بودجه سال 1399 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
591 اصلاح ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات‌های مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
592 مبداء محاسبه مرور زمان رسیدگی به جرائم موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 27-11-1380 دانلود رایگان بخشنامه
593 ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 43-201 مورخ 13-12-1398 دانلود رایگان بخشنامه
594 تفویض اختیار تقسیط و انهال بدهی مالیاتی موضوع بخشنامه شماره 1-99-200 مورخ 5-1-99 دانلود رایگان بخشنامه
595 تفویض اختیار تقسیط و انهال بدهی مالیاتی دانلود رایگان بخشنامه
596 تائیدیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده 143 قانون مالیات‌های مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
597 ابلاغ رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 9809970905813105 مورخ 08-11-1398 دانلود رایگان بخشنامه
598 ابلاغ مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 13-12-1398 حمایت مالیاتی از گروه‌های اقتصادی آسیب‌دیده به سبب شیوع ویروس کرونا دانلود رایگان بخشنامه
599 ابلاغ مصوبه جلسه مورخ 26-12-1398 «ستاد ملی مباررزه با بیماری کرونا» دانلود رایگان بخشنامه
600 ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 42-201 مورخ 13-12-1398 دانلود رایگان بخشنامه
601 مطالبه یا استرداد مالیات متعلق به صاحبان مشاغل خودرو دانلود رایگان بخشنامه
602 ساماندهی وتنظیم امور و تسریع در رسیدگی به امور مودیان مالیاتی موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات های مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
603 ابلاغ متن اصلاحی ماده (1) ضوابط اجرایی موضوع تبصره (1) ماده 186 قانون مالیات‌های مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
604 تمدید مهلت بخشودگی جرایم قابل بخشش اسفند ماه 1398 موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده دانلود رایگان بخشنامه
605 استقرار سامانه برون سپاری اخذ مالیات نقل و انتقال املاک به دفاتر اسناد رسمی در مناطق 22 گانه شهر تهران دانلود رایگان بخشنامه
606 اعلام شمول تبصره های 1 و 2 ماده 143 مکرر قانون مالیات های مستقیم به «اوراق جعاله»،«اوراق وکالت» و «اوراق بیمه اتکایی» دانلود رایگان بخشنامه
607 ابلاغ بند (9) مصوبه اعضای شورای اقتصاد عضو هیأت دولت درخصوص طرح «حمایت از تولید و تبدیل خودروی تاکسی، ون (تاکسی)، وانت و مسافربر شخصی بنزینی به گاز طبیعی فشرده سوز» دانلود رایگان بخشنامه
608 چگونگی اجرای مفاد دادنامه شماره 348 مورخ 1-3-1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند 11 بخشنامه شماره 28004 مورخ 12-11-1388 دانلود رایگان بخشنامه
609 اصلاح آیین نامه اجرایی تبصره (1) ماده (149) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 31-04-1394 دانلود رایگان بخشنامه
610 رای شماره‌های ۱۶۹ الی ۱۷۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ۲۰۰۹۷۱۴۶ص سازمان امور مالیاتی کشور دانلود رایگان بخشنامه
611 ابلاغ آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق معلولان- در خصوص معافیت مالیاتی 50 درصد حقوق و مزایا یا دستمزد مشمول مالیات یکی از اولیای افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید دانلود رایگان بخشنامه
612 ابلاغ قانون اصلاح بند «هـ» تبصره 1 قانون بودجه سال 1398 کل کشور مصوب 21-7-1398 دانلود رایگان بخشنامه
613 انجام هماهنگی و تمهیدات لازم به منظور بکارگیری و ثبت مشخصات پایانه فروشگاهی (کارت خوان بانکی) حرف و فعالین حوزه درمان توسط ادارات کل دانلود رایگان بخشنامه
614 انجام تمهیدات لازم به منظور بکارگیری و ثبت مشخصات پایانه فروشگاهی (کارت خوان بانکی) دانلود رایگان بخشنامه
615 ابلاغ فهرست اطلاعات واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات موضوع بند (د) ماده (132) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور دانلود رایگان بخشنامه
616 ابلاغ صورتجلسه شورای عالی مالیاتی در خصوص ابهام مطرح شده در ارتباط با مرجع اعتراض (مامور مالیاتی) به آرای هیات حل اختلاف مالیاتی در اجرای مواد 247 و 251 قانون مالیاتهای مستقیم و مسئولیت جبران ضرر و زیان وارده به دولت دانلود رایگان بخشنامه
617 ذخیره حق سنوات و ذخیره حقوق ایام مرخصی استفاده نشده - حق بیمه سهم کارفرما - تسلیم فهرست ماده 197 دانلود رایگان بخشنامه
618 مالیات و عوارض ارزش افزوده نسبت به قراردادهای مشارکت مدنی با موضوع ساخت و انتقال مالکیت دانلود رایگان بخشنامه
619 نظر معاونت قضایی دادستان کل کشور نسبت به عدم اجرای بخشنامه 1119-96-1000 مورخ 07-02-1396 سازمان تامین اجتماعی دانلود رایگان بخشنامه
620 لزوم تسهیل و تسریع در رسیدگی به استعلام های دریافتی در اجرای ماده 186 ق.م.م دانلود رایگان بخشنامه
621 لزوم بروز رسانی پرونده های مالیاتی و پاسخگویی به استعلامات در مهلت مقرر با توجه به ماده 186ق.م.م دانلود رایگان بخشنامه
622 ابلاغ رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 2432 مورخ 21-8-1398 در رابطه با ابطال ردیف 5 از بند (ب) ماده 2 آیین‌نامه اجرایی تبصره 2 ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
623 اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی موضوع مواد 42 و 43 قانون مالیات بر ارزش‌افزوده و ماده 17 قانون مالیات‌های مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
624 بخشودگی جرایم قابل بخشش موضوع قانون مالیات‌های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش‌افزوده دانلود رایگان بخشنامه
625 ابلاغ آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحیه مصوب 31-04-1394 دانلود رایگان بخشنامه
626 ابلاغ دادنامه شماره 314-10313 مورخ 25-06-1398 هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری در خصوص درخواست ابطال بند (1) بخشنامه شماره 4531 مورخ 04-04-1390 سازمان امور مالیاتی کشور دانلود رایگان بخشنامه
627 عدم شمول مالیات و عوارض نسبت به سود سپرده‌گذاری در بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری دانلود رایگان بخشنامه
628 اصلاح دستورالعمل اجرایی بند (س) ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
629 ابلاغ رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 73 مورخ 27-01-1398 مبنی بر اصلاح رای شماره 601 مورخ 09-12-1389 آن هیأت درخصوص کمک هزینه رفاهی کارکنان دانلود رایگان بخشنامه
630 ارسال رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 9809970906010278 مورخ 17-06-1398 دانلود رایگان بخشنامه
631 مهلت ارسال فهرست معاملات مربوط به تعطیلی روز 15-8-98 دانلود رایگان بخشنامه
632 اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات‌های مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
633 ابلاغ دادنامه شماره 9809970906010285 مورخ 17-06-1398 هیات تخصصی اقتصادی، مالی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت از نامه های شماره 259-260-ص مورخ 18-03-1393 و شماره 8640-267-د مورخ 21-11-1394 معاونت مالیات بر ارزش افزوده دانلود رایگان بخشنامه
634 تائیدیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده 143 قانون مالیات‌های مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
635 تمدید مهلت مقرر در بند (1) بخشنامه شماره 41-98-200 مورخ 8-5-1398 دانلود رایگان بخشنامه
636 ارسال و ابلاغ دادنامه شماره 67 مورخ 20-01-1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی ابطال بخشنامه شماره 7304 مورخ 04-02-1386 سازمان امور مالیاتی کشور دانلود رایگان بخشنامه
637 ارسال فهرست اطلاعات شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان که در سال 1397 از سوی کارگروه موضوع ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان تأیید شده‌اند دانلود رایگان بخشنامه
638 اصلاح و تکمیل بخشنامه شماره 41-98-200 مورخ 08-05-1398 دانلود رایگان بخشنامه
639 ابلاغ دادنامه شماره 9809970906010152 مورخ 1-5-1398 هیات تخصصی اقتصادی، مالی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت ابطال بند (15) بخشنامه شماره 28004 مورخ 12-11-1388 قانون مالیات بر ارزش افزوده دانلود رایگان بخشنامه
640 ارسال و ابلاغ رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 9809970906010149 مورخ 31-04-1398 مبنی بر عدم ابطال بند (9) بخشنامه شماره 11823 مورخ 30-06-1384 سازمان و بند (2) رأی شماره 5586-4-30 مورخ 22-05-1376 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی دانلود رایگان بخشنامه
641 ارسال فهرست مشاغل و حرف مشمول نصب، راه‌اندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش دانلود رایگان بخشنامه
642 ارسال تصویر تصویب‌نامه شماره 66066-ت 56545هـ مورخ 28-05-1398 هیأت وزیران در خصوص اصلاح تصویب‌نامه شماره 53970-ت52406 هـ مورخ 10-05-1395 هیأت وزیران دانلود رایگان بخشنامه
643 ارسال تصویر تصویب‌نامه شماره 37229-ت 55839هـ مورخ 01-04-1398 هیئت وزیران دانلود رایگان بخشنامه
644 آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور در خصوص صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه برای تسویه بدهی‌ها و مطالبات دولت (به-از) اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی دانلود رایگان بخشنامه
645 ارسال رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 9809970906010148 مورخ 31-04-1398 مبنی بر رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 131-96-200 مورخ 04-10-1396 دانلود رایگان بخشنامه
646 تائیدیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده 143 قانون مالیات‌های مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
647 ابلاغ ارزش اجاری عملکرد سال 1397 املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه) دانلود رایگان بخشنامه
648 ارسال رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 9809970906010146 مورخ 01-05-1398 مبنی بر عدم ابطال تعدادی از نامه‌های سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص عدم تسری معافیت موضوع ماده 81 قانون مالیات‌های مستقیم بر درآمد حاصل از تولید کمپوست قارچ خوراکی دانلود رایگان بخشنامه
649 تائیدیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده 143 قانون مالیات‌های مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
650 ارسال مصوبه شماره 58144-ت55637 هـ مورخ 13-05-1398 هیات محترم وزیران درخصوص مراکز استخراج رمز ارزها دانلود رایگان بخشنامه
651 نحوه اجرای حکم بند (ب) ماده 17 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور دانلود رایگان بخشنامه
652 ارسال دستورالعمل بازرسی دوره‌ای سازمان امور مالیاتی کشور دانلود رایگان بخشنامه
653 ارسال تصویر اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات‌های مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
654 رفع ابهام درخصوص محاسبه مالیات بر ارث امتیاز فیش حج دانلود رایگان بخشنامه
655 تفویض اختیار بخشودگی جرایم قابل بخشش پس از پایان مدت اجرای بخشنامه شماره 41-98-200 مورخ 8-5-1398 دانلود رایگان بخشنامه
656 کسر هزینه‌ها و انواع بیمه‌های عمر و زندگی و درمانی از درآمد مشمول مالیات دانلود رایگان بخشنامه
657 ارسال تصویب‌نامه هیات محترم وزیران در خصوص آیین‌نامه اجرایی بند (پ) ماده (48) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دانلود رایگان بخشنامه
658 ارسال قانون اصلاح بند (3) ماده (2) قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات بعدی آن در خصوص دهیاری‌ها دانلود رایگان بخشنامه
659 ارسال جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1397 دانلود رایگان بخشنامه
660 ابلاغ جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1397 جهت اجرا در ادارات امور مالیاتی مستقر در شهرهای تهران، شمیرانات و ری (به استثنای شهرستان‌های استان تهران) دانلود رایگان بخشنامه
661 تائیدیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده 143 قانون مالیات‌های مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
662 ارائه نکاتی در رابطه با ارزش‌های اجاری املاک تعیین‌شده توسط ادارات امور مالیاتی سراسر کشور برای عملکرد سال قبل در مورد نحوه تدوین ارزش اجاری عملکرد سال 97 و به بعد دانلود رایگان بخشنامه
663 ترتیبات صدور گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیات های مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
664 ارسال احکام مالیاتی قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی دانلود رایگان بخشنامه
665 اعلام حد نصاب معاملات کوچک سال 1398 دانلود رایگان بخشنامه
666 مالیات عملکرد دریافت کنندگان سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دانلود رایگان بخشنامه
667 ارسال رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 9809970906010020 مورخ 25-02-1398 مبنی بر عدم ابطال بخشنامه شماره 53-96-230 مورخ 17-04-1396 دانلود رایگان بخشنامه
668 ارسال مصوبه شماره 25071-ت 54991 ه مورخ 01-03-1398 هیات محترم وزیران درخصوص آیین نامه حمایت از شرکت های نوپا دانلود رایگان بخشنامه
669 ارسال رأی هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 9809970906010023 مورخ 14-02-1398 مبنی بر رد شکایت نسبت به تبصره های (1)، (2) و (6) ماده (2)، تبصره (2) ماده (3)، تبصره (2) ماده (7) و تبصره ماده (9) آیین نامه اجرایی ماده (132) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
670 رفع ابهام مواد 53 و 81 و 103 و 138 مکرر- شروط مقرر در بند (ت) ماده 132 و تبصره یک ماده 146 مکرر- استهلاک زیان سنواتی بند 12 ماده 148 - کتمان درامد موضوع مواد 156 و 227- جریمه ماده 272- تخفیفات فروش دانلود رایگان بخشنامه
671 تقاضای تهاتر مطالبات با بدهی مالیاتی جامعه مهندسان مشاور دانلود رایگان بخشنامه
672 ابلاغ رأی شماره 86 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع ابطال بند 2 تصویب نامه شماره 30562-ت49128 هـ مورخ 15-02-1392 هیات وزیران درخصوص پروژه های مسکن مهر دانلود رایگان بخشنامه
673 اجرای مصوبات سی و یکمین و سی و دومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 7-2-1398 و 28-2-1398 دانلود رایگان بخشنامه
674 ابلاغ صورتجلسه شماره ۲-۲۰۱ مورخ 01-۰۳-1398 شورای عالی مالیاتی در خصوص نحوه استفاده از معافیت موضوع تبصره ۱ماده ۱۰۱ قانون مالیات‌های مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
675 درخواست وصول مطالبات بانک مسکن از طریق عملیات اجرایی دانلود رایگان بخشنامه
676 مطالبه مالیات حق العملکاری از نماینده اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل دانلود رایگان بخشنامه
677 ابلاغ تصویب نامه شماره ۲۴۰۲۳-ت ۵۶۱۷۹ هـ مورخ 31-02-1398 هیأت محترم وزیران درخصوص بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران دانلود رایگان بخشنامه
678 ارسال مصوبه شماره ۱۷۳۰۸۵-ت۵۶۳۴۲ هـ مورخ ۱۳۹۷-۱۲-۲۲ هیات محترم وزیران درخصوص تبصره ماده (۵) قانون ایجاد شهرهای جدید دانلود رایگان بخشنامه
679 تائیدیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده ۱۴۳ قانون مالیات‌های مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
680 ارسال مصوبه شماره ۲۳۹۰-ت ۵۶۴۳۵ ه مورخ ۱۳۹۸-۱-۱۸ هیات وزیران درخصوص ماده ۱۶۵ قانون مالیات های مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
681 موعد و زمان بندی برای الحاق اطلاعات معاملات سال ۱۳۹۲ لغایت ۱۳۹۶ توسط ادارات اطلاعات و خدمات دانلود رایگان بخشنامه
682 ارسال اصلاحیه آئین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۶۹) قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مصوب 31-04-1394 دانلود رایگان بخشنامه
683 معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نسبت به کمک های شهرداری ها(که در قبال انجام خدمات مشخص نباشد) به سازمانهای وابسته به شهرداری دانلود رایگان بخشنامه
684 ابلاغ تصویب­ نامه هیأت محترم وزیران در اجرای مقررات تبصره ۳ ماده ۶۴ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، در خصوص درصدی از ارزش معاملاتی املاک که مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می­گیرد. دانلود رایگان بخشنامه
685 احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۳۹۸ دانلود رایگان بخشنامه
686 تفویض اختیار تقسیط بدهی های مالیاتی و بخشودگی جرائم مالیاتی موضوع قانون مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده دانلود رایگان بخشنامه
687 میزان معافیت سالانه حقوق و همچنین نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۳۹۸ وفق مقررات بند (الف) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
688 تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرردرماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
689 تاکید بر کسر وجوه پرداختی مودیان محترم مالیاتی به حساب های تعیین شده برای حادثه سیل اخیر در برخی مناطق کشور از جمله استان­های گلستان، مازندران و فارس دانلود رایگان بخشنامه
690 تعیین تکلیف نمایندگی های بیمه در اجرای بخشنامه شماره ۲۰۰-۹۳-۷۱ مورخ ۱۳۹۳-۰۶-۳۰ دانلود رایگان بخشنامه
691 اعلام ارزش انواع ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتورسیکلت(اعم از تولید و مونتاژ داخل یا وارداتی) دانلود رایگان بخشنامه
692 ابلاغ دادنامه های شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۶۶ الی ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۷۲ مورخ ۱۳۹۷-۱۰-۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت و عدم ابطال بخشنامه ۲۰۰-۹۵-۷۰ مورخ ۱۳۹۵-۱۰-۱۱ سازمان امور مالیاتی کشور دانلود رایگان بخشنامه
693 تسعیر ارز دانلود رایگان بخشنامه
694 ابلاغ دستورالعمل اجرایی منشور حقوق مودیان دانلود رایگان بخشنامه
695 ابلاغ ارزش معاملاتی املاک شهر تهران (مناطق ۲۲ گانه)، مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات­های مستقیم برای اجرا در سال ۱۳۹۸ دانلود رایگان بخشنامه
696 تسری نرخ صفر مالیاتی به جوایز صادراتی دانلود رایگان بخشنامه
697 عدم شمول جریمه ۱۶۹ یرای اطلاعات ارسالی در قالب های تجمیعی تعیین شده وفق آئیین نامه مربوط دانلود رایگان بخشنامه
698 ارسال قانون ادغام شرکتها و تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح دانلود رایگان بخشنامه
699 درخصوص بهای انواع خودروهای تولید داخل و وارداتی موضوع بند(۴) ماده ۱۷ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 31-04-1397 دانلود رایگان بخشنامه
700 تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر درماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
701 ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۲۹-۲۰۱ مورخ 09-10-1397 درخصوص خدمات حمل و نقل کشتیرانی کالای وارداتی دانلود رایگان بخشنامه
702 ارسال رای شماره ۱۸۹۳ مورخ ۴-۱۰-۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۶۱-۹۳-۲۰۰ مورخ ۲۰-۵-۱۳۹۳ دانلود رایگان بخشنامه
703 افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی­های شرکت­های بورسی موضوع ماده ۱۴۱ قانون تجارت در اجرای بند (ز) تبصره ۱۰ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
704 ابلاغ صورتجلسه شماره ۳۶-۲۰۱ شورای عالی مالیاتی در خصوص پارک فناوری پردیس دانلود رایگان بخشنامه
705 ابلاغ صورتجلسه شماره ۳۰-۲۰۱ شورای عالی مالیاتی درخصوص مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی مربوط به صادرات کالاهای خاص موضوع تبصره ماده (۱۶) و بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده دانلود رایگان بخشنامه
706 تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرردرماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
707 اصلاح بند (خ) ماده ۱ دستورالعمل نحوه ارائه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی دانلود رایگان بخشنامه
708 نحوه اجرای بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ در مورد تعیین ضریب ارزش‌افزوده فعالیت تولیدکنندگان سنگ ساختمانی با شخصیت حقیقی (سنگبری ها) دانلود رایگان بخشنامه
709 ابلاغ رأی شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۱۵-۲۰۱ مبنی بر عدم امکان اجرای تبصره (۸) ماده(۱۴) قانون معادن در بازه زمانی ۱۵-۰۳-۱۳۹۴ تا ۳۱-۰۵-۱۳۹۵ دانلود رایگان بخشنامه
710 ابلاغ دادنامه شماره ۱۰۲۸۲ هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری درخصوص رد درخواست ابطال پاراگراف دوم بند(۲) بخشنامه شماره ۴۵۳۱ سازمان امور مالیاتی کشور دانلود رایگان بخشنامه
711 نحوه مطالبه مالیات حق واگذاری محل اراضی دارای کاربری های متفاوت دانلود رایگان بخشنامه
712 مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی طرح یا پروژه های عمرانی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور دانلود رایگان بخشنامه
713 ارسال تصویب نامه هیئت محترم وزیران به شماره 88926-ت 55785 هـ درخصوص اصلاح تبصره­های(1)و(2)اصلاحی ماده(13) آیین نامه اجرایی ماده(1)قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) دانلود رایگان بخشنامه
714 اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی موضوع مواد 42 و 43 دانلود رایگان بخشنامه
715 ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 27-201 درخصوص مطالبه و وصول مالیات های موضوع ماده 187 قانون مالیات های مستقیم پس از صدور گواهی مربوطه دانلود رایگان بخشنامه
716 تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
717 فهرست اطلاعات واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات موضوع بند (د) ماده (132) ق.م.م اصلاحی موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور دانلود رایگان بخشنامه
718 پاسخ به سوالات و ابهامات در خصوص قانون مالیات بر ارزش­ افزوده دانلود رایگان بخشنامه
719 ارسال تصویر اصلاحیه آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور دانلود رایگان بخشنامه
720 ابلاغ صورتجلسه شماره 23-201 شورای عالی مالیاتی راجع به وجوه دریافتی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی خارج از الگوی مصوب بابت دوره های آموزشی و کلاس­های فوق برنامه دانلود رایگان بخشنامه
721 ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه مبنی برابطال رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی راجع به شمول معافیت ماده 81 درآمد به فروش آب جهت مصارف کشاورزی دانلود رایگان بخشنامه
722 عدم اعمال معافیت تبصره 1 ماده 190 برای جریمه درآمدهای کتمان شده، موضوع ماده 192 قانون مالیات های مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
723 ابلاغ رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 129- 9709970906010128 دانلود رایگان بخشنامه
724 ابلاغ ارزش اجاری عملکرد سال 1396 املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه) دانلود رایگان بخشنامه
725 ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش(گارانتی) اشخاص حقوقی دانلود رایگان بخشنامه
726 ابلاغ صورتجلسه شماره 13-201شورای عالی مالیاتی درخصوص پذیرش هزینه استهلاک دارایی های استهلاک پذیر به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی دانلود رایگان بخشنامه
727 تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
728 رسیدگی های مالیاتی و بخشودگی جرایم انجمن های علمی دانلود رایگان بخشنامه
729 ارسال رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 9709970906010131مبنی بر رد خواسته ابطال دستورالعمل شماره 200-96-505 دانلود رایگان بخشنامه
730 ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه های شماره های 839-838مبنی برابطال­بخشنامه­شماره 25-95-200 و نامه شماره 10743-200راجع به عدم شمول مالیات به درآمدحاصل از تسعیر ارز صادرات کالا و خدمات دانلود رایگان بخشنامه
731 تاریخ اثر آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر پرونده های مطرح درمراحل حسابرسی، تشخیص و دادرسی مالیاتی دانلود رایگان بخشنامه
732 رفع ابهام درخصوص محاسبه مالیات بر ارث سهام عدالت متعلق به متوفیان سال 1395 و پس از آن دانلود رایگان بخشنامه
733 ارسال فهرست اطلاعات شرکت ها و موسسات دانش بنیان که در سال 1396 از سوی کارگروه موضوع ماده3 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان تایید شده اند دانلود رایگان بخشنامه
734 قانون اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی دانلود رایگان بخشنامه
735 ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1326 مبنی بر ابطال بند (3) بخشنامه شماره 51076 و رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 9709970906010068 مبنی بر عدم ابطال بندهای (1)، (2) و (4) همان بخشنامه دانلود رایگان بخشنامه
736 تائیدیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرردرماده 143 قانون مالیات های مستقیم دانلود رایگان بخشنامه
737 فرآیند لازم برای پرداخت حق تمبر سفته ارزی دانلود رایگان بخشنامه
738 نکاتی درخصوص ماده 272 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 31-04-1394