ابلاغ دادنامه شماره 9909970905810344 مورخ 30-02-1399 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال نامه شماره 7258-230-د معاون وقت مالیات های مستقیم و نامه شماره 25607-232-ص مورخ 20-12-1391 دفتر تشخیص و حسابرسی مالیاتی
-
210/99/33
1399/04/10
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد