اعلام شمول تبصره های 1 و 2 ماده 143 مکرر قانون مالیات های مستقیم به گواهی سپرده مدت‌دار ویژه سرمایه گذاری(عام)
-
200/1401/33
1401/06/10
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد