دستورالعمل موضوع لزوم بررسی دقیق صورتحسابهای صادره مودیان به منظور مطالبه جریمه های موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحیه ۱۳۸۰-۱۱-۲۷ و ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم
-
200/99/517
1399/07/02
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد