ارسال تصویر اصلاحیه های بند (3) ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات های مستقیم مبنی بر اضافه شدن عبارات «موسسه مجمع خیرین بهداشت و سلامت امام هادی (ع) استان اصفهان»، «موسسه غیرتجاری خیریه حمایت از بیماران پوستی خاص (خانه ای بی)»، «انجمن حمایت از بیماران پارکینسونی نسیم مهر»، «انجمن حمایت از بیماران خاص امام علی (ع) شهرستان قدس» و «انجمن خیریه چهارده معصوم (ع)»
-
210/58109/د
1402/08/24
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد