ابلاغ دادنامه شماره 9909970905810401 مورخ 13-03-1399 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره 230-30660-د مورخ 17-06-1397
-
210/99/38
1399/04/14
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد