تمدید مهلت ارسال فهرست معاملات موضوع ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم برای فصل تابستان 1402 تا پایان آبان ماه در اجرای ماده 10 آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده 169
-
200/14863/ص
1402/08/15
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد