ابلاغ ستاد ملی مبارزه باشیوع کرونا مبنی برتمدید ضرائب ارزش افزوده رسته های صنفی برای سال ۱۳۹۹ (بند و تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸)
-
230/99/507
1399/02/31
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد