ارسال و ابلاغ دادنامه شماره 67 مورخ 20-01-1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی ابطال بخشنامه شماره 7304 مورخ 04-02-1386 سازمان امور مالیاتی کشور
-
230/98/67
1398/07/17
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد