ابلاغ موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر لغو بند ۲ دستورالعمل ساماندهی و تنظیم امور و تسریع در رسیدگی به امور مودیان مالیاتی موضوع ماده ۲۵۱ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم
-
200/99/14
1399/01/27
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد