رفع ابهامات مطرح شده در خصوص عنوان تهیه کنندگی، موضوع حکم جزء (1) بند (ع) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور
-
200/12861/ص
1402/07/19
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد