ابلاغ تصویب نامه هیأت وزیران به شماره 186006.ت 60649 هـ در خصوص انتقال سهام متعلق به دولت در شرکت پالایش نفت امام خمینی شازند به بانک های دولتی. در اجرای بند (د) تبصره 18 قانون بودجه سال 1401
-
200/68132/د
1401/10/25
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد