ابلاغ جزء 13 بند (ج) مصوبات هشتاد و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1400.05.30 درخصوص تمدید یک هفته ای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی
-
200/1400/39
1400/06/01
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد