مدیریت مشارکت عمومی خصوصی با تمرکز بر تامین مالی انها
فریدون رهنمای رودپشتی - فرشاد هیبتی - موسی احمدی

قیمت 15.000 تومان - انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

معرفی کتاب مدیریت مشارکت عمومی خصوصی با تمرکز بر تامین مالی آن‌ها (با رویکرد چشم انداز و آینده پژوهی)
هم‌اکنون مشارکت عمومی خصوصی به عنوان الگوی تامین مالی و اجرای پروژه‌های زیربنایی کشورها از ابعاد مختلف تامین مالی، مدیریت ریسک و قرارداد تکامل یافته است. اما نکته مهم در این‌جا فقدان دانش مناسب در خصوص مبانی علمی، زیرساخت‌ها و اطلاعات مناسب در خصوص مشارکت عمومی خصوصی در کشورهای در حال توسعه می‌باشد.
کشور جمهوری اسلامی ایران نیز همانند کشورهای دیگر جهان با موضوع نیاز به اجرای پروژه‌های زیرساختی و کمبود منابع مالی دولت برای تامین مالی آن مواجه است. همراستا با سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، مشارکت عمومی خصوصی به عنوان نظام نوین تامین مالی و اجرای پروژه در واگذاری پروژه‌های زیرساختی دولت به بخش خصوصی مطرح می‌باشد که با رویکرد چشم‌انداز و آینده‌پژوهی می‌تواند جایگزین مناسبی برای تامین مالی پروژه‌ها باشد.
کتاب حاضر در پنج فصل تدوین شده است. فصل اول با کلیات مشارکت عمومی خصوصی، در چهار بخش تنظیم شده است. در بخش اول، مبانی نظری مشارکت عمومی خصوصی تبیین شده است. در بخش دوم، تاریخچه و اهمیت مشارکت عمومی خصوصی تشریح شده است. در بخش سوم نمونه‌های اجرا شده مشارکت عمومی خصوصی در پروژه‌های شهری کشور هند بصورت کلی مورد بررسی قرار گرفته است. بخش چهارم فصل، به بررسی مدیریت روابط مشارکت عمومی خصوصی پرداخته است.
فصل دوم، راهنمای مشارکت عمومی خصوصی در چهار بخش تنظیم شده است. بخش‌های مختلف این فصل به ترتیب در زمینه مقدمه‌ای بر مشارکت عمومی خصوصی، ساختاردهی یک مشارکت عمومی خصوصی، فرایند خرید مشارکت عمومی خصوصی و مدیریت روابط مشارکت عمومی خصوصی می‌باشد. در فصل سوم با عنوان مدیریت ریسک در مشارکت عمومی خصوصی، طی دو بخش به بررسی مبانی مدیریت ریسک در مشارکت عمومی خصوصی و ارائه نکات اساسی در برنامه‌ریزی و پیاده‌سازی موفق مشارکت‌های عمومی‌خصوصی با رویکرد مدیریت ریسک پرداخته شده است. فصل چهارم کتاب تحت عنوان تامین مالی پروژه محور ارائه شده است. بخش اول این فصل در خصوص انتخاب منابع تامین مالی و تامین مالی پروژه‌محور می‌باشد. در بخش دوم به تامین مالی پروژه‌محور برای مدیران پروژه‎های مشارکت عمومی‌خصوصی اشاره شده و دستورالعمل‌های لازم برای مدیران ارائه شده است. در نهایت در بخش سوم، تکنیک‌های تامین مالی پروژه محور در تامین مالی اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل پنجم و پایانی کتاب به بررسی نتایج دو مطالعه تجربی در زمینه مشارکت عمومی خصوصی در ایران پرداخته شده است. مطالعه اولی که در بخش اول ارائه شده است، ارزیابی نظام نوین تامین مالی در واگذاری پروژه‌های زیرساختی دولت‌ها به بخش خصوصی و ارائه الگو برای ایران نام دارد. در بخش دوم نیز نتایج مطالعه رابطه آزادی اقتصادی با مشارکت‌های عمومی‌خصوصی و ارائه الگو برای ایران، ارائه شده است. در انتهای کتاب نیز برخی از منابع و مراجعی که برای مطالعه بیشتر می‌تواند مفید باشد ارائه شده است.
کلیه پژوهشگران، صاحبنظران دانشگاهی، مدیران دستگاه‌های اجرایی دولتی و شرکت‌های بخش خصوصی، قانون‌گذاران، دانشجویان و متخصصین حوزه مدیریت مالی، تامین مالی، خصوصی‌سازی، مدیریت ریسک و مدیریت پروژه در کشور می‌توانند از مطالب مندرج در این کتاب استفاده نمایند.
این کتاب توسط آقایان دکتر فریدون رهنمای رودپشتی (استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات)، دکتر فرشاد هیبتی (استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه علوم اقتصادی) و دکتر موسی احمدی (استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر) با همکاری انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات در زمستان 1391 در شمارگاه 3000 نسخه چاپ شد. علاقمندان می‌توانند ضمن مراجعه به تهران، میدان پونک، انتهای بزرگراه اشرفی اصفهانی، به سمت حصارک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، ساختمان علوم انسانی و یا از طریق تلفن تماس 44865111 نسبت به تهیه کتاب اقدام نمایند.