طراحی سازه های سنگی با The Rock Manual 2007
The Rock Manual - The use of rock in hydraulic engineering (2nd edition) - این دستور العمل به کمک همکاری مشترک کشورهای انگلیس، فرانسه و هلند تهیه شده است و از سری استاندارد های CIRIA با کد CIRIA C683 می باشد.
***
2007/00/00
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد