ابعاد فلانج‌‌ها در اتصالات‌ خطوط لوله‌ برای‌ مصارف‌ عمومی‌ در صنعت‌ آب
وزارت نیرو، شرکت سهامی مدیریت منابع آب ایران - کمیته فنی شماره 9
59
1372/04/00
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد