پیش نویس استاندارد دستورالعمل شستشو و گندزدایی شبکه های آبرسانی
شرکت سهامی مدیریت منابع آب ایران - این پیش نویس توسط کمیته فنی شماره 5-3 (بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه های آب و فاضلاب) تهیه شده است.
268
1382/07/00
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد