راهنمای تهیه مدل مالی پروژه های بیع متقابل
وزارت نیرو، شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور - جزوه شماره 2 - دفتر تجهیز ونابع مالی و گسترش مشارکت بخش غیردولتی
-
1394/01/00
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد