مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقی ساختمان- جلد دوم: تاسیسات برقی جریان ضعیف (تجدید نظر اول)
عنوان انگلیسی نشریه: General Technical Specification and Execution Procedures for Electrical Installation of Buildings- بخشنامه گروه سوم به شماره 20/5661
110-2
1391/01/29
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد