گنجینه مقررات ملی ساختمان


بخشنامه جدید تازه ها
پربازدید ها
جستجو
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 
ردیف
عنوان
نمایش
1
مقررات ملی ساختمان ایران - مبحث پنجم - مصالح و فرآورده های ساختمانی ویرایش پنجم
2
مقررات ملی ساختمان ایران - مبحث چهارم - الزامات عمومی ساختمان ویرایش سوم
3
مقررات ملی ساختمان ایران - مبحث چهاردهم - تاسیسات مکانیکی ویرایش سوم و اصلاحیه آن
4
لایحه اصلاح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374
5
مقررات ملی ساختمان ایران - مبحث بیستم - علائم و تابلوها ویرایش دوم
6
مقررات ملی ساختمان ایران - مبحث هجدهم - عایق بندی و تنظیم صدا ویرایش سوم
7
مقررات ملی ساختمان ایران - مبحث شانزدهم - تاسیسات بهداشتی ویرایش چهارم
8
مقررات ملی ساختمان ایران - مبحث سیزدهم- طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها ویرایش سوم
9
مقررات ملی ساختمان ایران - مبحث بیست و یکم - پدافند غیرعامل ویرایش دوم
10
مقررات ملی ساختمان ایران - مبحث سوم - حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق ویرایش سوم
11
دستورالعمل صدور شناسنامه فنی ساختمان
12
نظام نامه رفتار حرفه ای اخلاقی در مهندسی ساختمان
13
تصویب نامه اصلاح موادی از آیین نامه اجرای قانون نظام مهندسی
14
ابلاغیه تعداد دوره های ارتقا پایه صلاحیت اجرا
15
تفاهم نامه طراحی و نظارت بر ساخت و ساز های روستایی
16
مقررات ملی ساختمان ایران- مبحث هشتم -طرح و اجرای ساختمان‌های با مصالح بنایی ویرایش دوم
17
مقررات ملی ساختمان ایران- مبحث بیستم و دوم -مراقبت و نگهداری از ساختمان ها ویرایش اول
18
مقررات ملی ساختمان ایران- مبحث پانزدهم - آسانسورها و پلکان برقی-ویرایش سوم
19
مقررات ملی ساختمان ایران- مبحث یازدهم -طرح و اجرای صنعتی ساختمان‌ها ویرایش دوم
20
مقررات ملی ساختمان ایران- مبحث دهم -طرح و اجرای ساختمان‌های فولادی ویرایش چهارم
21
مقررات ملی ساختمان ایران- مبحث نهم -طرح و اجرای ساختمان‌های بتن آرمه ویرایش چهارم
22
مقررات ملی ساختمان ایران- مبحث ششم-بارهای وارد بر ساختمان ویرایش سوم
23
مقررات ملی ساختمان ایران - مبحث اول - تعاریف
24
مقررات ملی ساختمان ایران- مبحث هفتم -پی و پی سازی ویرایش سوم
25
مقررات ملی ساختمان ایران- مبحث دوزادهم - ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا ویرایش چهارم
26
بخشنامه حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال به کار کاردان‌های فنی در بخش
27
مقررات ملی ساختمان ایران- مبحث پنجم-مصالح و فرآورده های ساختمانی
28
مقررات ملی ساختمان ایران- مبحث چهارم-الزامات عمومی ساختمان
29
مقررات ملی ساختمان ایران- مبحث سوم- حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق
30
دستورالعمل اجرایی گودبرداری های ساختمانی
31
اصلاحیه شیوه نامه اجرایی نحوه تمدید و ارتقا پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی
32
عناوین و سرفصل های دوره های آموزشی برای ارتقا پایه پروانه اشتغال به کار کاردانی-رشته شهرسازی
33
عناوین و سرفصل های دوره های آموزشی برای ارتقا پایه پروانه اشتغال به کار کاردانی-رشته تاسیسات مکانیکی
34
عناوین و سرفصل های دوره های آموزشی برای ارتقا پایه پروانه اشتغال به کار کاردانی-رشته نقشه برداری
35
عناوین و سرفصل های دوره های آموزشی برای ارتقا پایه پروانه اشتغال به کار کاردانی-رشته عمران
36
عناوین و سرفصل های دوره های آموزشی برای ارتقا پایه پروانه اشتغال به کار کاردانی-رشته معماری
37
مقررات ملی ساختمان ایران- مبحث بیستم و یکم -پدافند غیرعامل
38
مقررات ملی ساختمان ایران- مبحث شانزدهم -تاسیسات بهداشتی
39
مقررات ملی ساختمان ایران- مبحث چهاردهم -تاسیسات مکانیکی
40
مقررات ملی ساختمان ایران- مبحث هجدهم -عایق بندی و تنظیم صدا
41
مقررات ملی ساختمان ایران- مبحث هفدهم -لوله کشی گاز طبیعی ویرایش سوم
42
مقررات ملی ساختمان ایران- مبحث نوزدهم - صرفه جویی در مصرف انرژی
43
عناوین و سرفصل های دوره های آموزشی برای ارتقا پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی-رشته شهرسازی
44
دستورالعمل صدور پروانه اشتغال به کار آموزش
45
دستورالعمل صدور مجوز فعالیت مجری آموزش حرفه ای مهندسان ساختمان
46
عناوین و سرفصل های دوره های آموزشی برای ارتقا پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی-رشته تاسیسات مکانیکی
47
عناوین و سرفصل های دوره های آموزشی برای ارتقا پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی-رشته نقشه برداری
48
عناوین و سرفصل های دوره های آموزشی برای ارتقا پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی-رشته عمران
49
عناوین و سرفصل های دوره آموزشی برای ارتقا پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی-رشته معماری
50
ضوابط و دستورالعمل صدور و اعتبار گواهی قبولی آزمون های حرفه ای مهندسان و کاردان های فنی ساختمان
51
مقررات ملی ساختمان ایران- مبحث بیستم -علائم و تابلوها
52
مقررات ملی ساختمان ایران- مبحث دوم- نظامات اداری بانضمام مجموع شیوه‌نامه‌های مصوب اردیبهشت ماه ویرایش اول 1384
53
آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
54
مقررات ملی ساختمان ایران- مبحث سیزدهم -طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان‌ها
55
آیین نامه تشکیلات حرفه ای کاردان های فنی
56
آیین نامه اجرایی ماده 27 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
57
آیین نامه صدور پروانه مهارت فنی برای کارگران ماهر
58
آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
59
عناوین دوره های آموزشی جهت ارتقا پایه پروانه اشتغال به کار مهندسان
60
عناوین و سرفصل های دوره های آموزشی برای ارتقا پایه پروانه اشتغال به کار کاردانی-رشته تاسیسات برقی
61
عناوین و سرفصل های دوره های آموزشی برای ارتقا پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی-رشته تاسیسات برقی
62
فهرست دانشگاه های دولتی دارای حداقل یکی از رشته های مهندسی
63
عناوین و سرفصل های دوره های ارتقا پایه صلاحیت اجرا 3 به 2
64
عناوین و سرفصل های دوره های ارتقا پایه صلاحیت اجرا 2 به 1
65
عناوین دوره های آموزشی جهت ارتقا پایه پروانه اشتغال به کار کاردانی
66
عناوین و سرفصل های دوره کارآموزی صلاحیت اجرا (ورود به حرفه پایه 3)
67
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان