گنجینه قوانین و مقررات مالیاتی کشور


بخشنامه جدید تازه ها
پربازدید ها
جستجو
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 
ردیف
عنوان
نمایش
ضوابط جدید1
ارسال و ابلاغ دادنامه شماره 67 مورخ 20-01-1398 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی ابطال بخشنامه شماره 7304 مورخ 04-02-1386 سازمان امور مالیاتی کشور
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط جدید2
ارسال فهرست اطلاعات شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان که در سال 1397 از سوی کارگروه موضوع ماده 3 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش بنیان تأیید شده‌اند
دانلود رایگان بخشنامه
3
اصلاح و تکمیل بخشنامه شماره 41-98-200 مورخ 08-05-1398
دانلود رایگان بخشنامه
4
ابلاغ دادنامه شماره 9809970906010152 مورخ 1-5-1398 هیات تخصصی اقتصادی، مالی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت ابطال بند (15) بخشنامه شماره 28004 مورخ 12-11-1388 قانون مالیات بر ارزش افزوده
دانلود رایگان بخشنامه
5
ارسال و ابلاغ رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 9809970906010149 مورخ 31-04-1398 مبنی بر عدم ابطال بند (9) بخشنامه شماره 11823 مورخ 30-06-1384 سازمان و بند (2) رأی شماره 5586-4-30 مورخ 22-05-1376 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی
دانلود رایگان بخشنامه
6
ارسال فهرست مشاغل و حرف مشمول نصب، راه‌اندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش
دانلود رایگان بخشنامه
7
ارسال تصویر تصویب‌نامه شماره 66066-ت 56545هـ مورخ 28-05-1398 هیأت وزیران در خصوص اصلاح تصویب‌نامه شماره 53970-ت52406 هـ مورخ 10-05-1395 هیأت وزیران
دانلود رایگان بخشنامه
8
ارسال تصویر تصویب‌نامه شماره 37229-ت 55839هـ مورخ 01-04-1398 هیئت وزیران
دانلود رایگان بخشنامه
9
آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور در خصوص صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه برای تسویه بدهی‌ها و مطالبات دولت (به-از) اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی
دانلود رایگان بخشنامه
10
ارسال رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 9809970906010148 مورخ 31-04-1398 مبنی بر رد خواسته ابطال بخشنامه شماره 131-96-200 مورخ 04-10-1396
دانلود رایگان بخشنامه
11
تائیدیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده 143 قانون مالیات‌های مستقیم
دانلود رایگان بخشنامه
12
ابلاغ ارزش اجاری عملکرد سال 1397 املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه)
دانلود رایگان بخشنامه
13
ارسال رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 9809970906010146 مورخ 01-05-1398 مبنی بر عدم ابطال تعدادی از نامه‌های سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص عدم تسری معافیت موضوع ماده 81 قانون مالیات‌های مستقیم بر درآمد حاصل از تولید کمپوست قارچ خوراکی
دانلود رایگان بخشنامه
14
تائیدیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده 143 قانون مالیات‌های مستقیم
دانلود رایگان بخشنامه
15
ارسال مصوبه شماره 58144-ت55637 هـ مورخ 13-05-1398 هیات محترم وزیران درخصوص مراکز استخراج رمز ارزها
دانلود رایگان بخشنامه
16
نحوه اجرای حکم بند (ب) ماده 17 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
دانلود رایگان بخشنامه
17
ارسال دستورالعمل بازرسی دوره‌ای سازمان امور مالیاتی کشور
دانلود رایگان بخشنامه
18
ارسال تصویر اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیات‌های مستقیم
دانلود رایگان بخشنامه
19
رفع ابهام درخصوص محاسبه مالیات بر ارث امتیاز فیش حج
دانلود رایگان بخشنامه
20
تفویض اختیار بخشودگی جرایم قابل بخشش پس از پایان مدت اجرای بخشنامه شماره 41-98-200 مورخ 8-5-1398
دانلود رایگان بخشنامه
21
کسر هزینه‌ها و انواع بیمه‌های عمر و زندگی و درمانی از درآمد مشمول مالیات
دانلود رایگان بخشنامه
22
ارسال تصویب‌نامه هیات محترم وزیران در خصوص آیین‌نامه اجرایی بند (پ) ماده (48) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
دانلود رایگان بخشنامه
23
ارسال قانون اصلاح بند (3) ماده (2) قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات بعدی آن در خصوص دهیاری‌ها
دانلود رایگان بخشنامه
24
ارسال جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1397
دانلود رایگان بخشنامه
25
ابلاغ جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1397 جهت اجرا در ادارات امور مالیاتی مستقر در شهرهای تهران، شمیرانات و ری (به استثنای شهرستان‌های استان تهران)
دانلود رایگان بخشنامه
26
تائیدیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده 143 قانون مالیات‌های مستقیم
دانلود رایگان بخشنامه
27
ارائه نکاتی در رابطه با ارزش‌های اجاری املاک تعیین‌شده توسط ادارات امور مالیاتی سراسر کشور برای عملکرد سال قبل در مورد نحوه تدوین ارزش اجاری عملکرد سال 97 و به بعد
دانلود رایگان بخشنامه
28
ترتیبات صدور گواهی موضوع ماده 186 قانون مالیات های مستقیم
دانلود رایگان بخشنامه
29
ارسال احکام مالیاتی قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی
دانلود رایگان بخشنامه
30
اعلام حد نصاب معاملات کوچک سال 1398
دانلود رایگان بخشنامه
31
مالیات عملکرد دریافت کنندگان سکه از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
دانلود رایگان بخشنامه
32
ارسال رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 9809970906010020 مورخ 25-02-1398 مبنی بر عدم ابطال بخشنامه شماره 53-96-230 مورخ 17-04-1396
دانلود رایگان بخشنامه
33
ارسال مصوبه شماره 25071-ت 54991 ه مورخ 01-03-1398 هیات محترم وزیران درخصوص آیین نامه حمایت از شرکت های نوپا
دانلود رایگان بخشنامه
34
ارسال رأی هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 9809970906010023 مورخ 14-02-1398 مبنی بر رد شکایت نسبت به تبصره های (1)، (2) و (6) ماده (2)، تبصره (2) ماده (3)، تبصره (2) ماده (7) و تبصره ماده (9) آیین نامه اجرایی ماده (132) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم
دانلود رایگان بخشنامه
35
رفع ابهام مواد 53 و 81 و 103 و 138 مکرر- شروط مقرر در بند (ت) ماده 132 و تبصره یک ماده 146 مکرر- استهلاک زیان سنواتی بند 12 ماده 148 - کتمان درامد موضوع مواد 156 و 227- جریمه ماده 272- تخفیفات فروش
دانلود رایگان بخشنامه
36
تقاضای تهاتر مطالبات با بدهی مالیاتی جامعه مهندسان مشاور
دانلود رایگان بخشنامه
37
ابلاغ رأی شماره 86 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع ابطال بند 2 تصویب نامه شماره 30562-ت49128 هـ مورخ 15-02-1392 هیات وزیران درخصوص پروژه های مسکن مهر
دانلود رایگان بخشنامه
38
اجرای مصوبات سی و یکمین و سی و دومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 7-2-1398 و 28-2-1398
دانلود رایگان بخشنامه
39
ابلاغ صورتجلسه شماره ۲-۲۰۱ مورخ 01-۰۳-1398 شورای عالی مالیاتی در خصوص نحوه استفاده از معافیت موضوع تبصره ۱ماده ۱۰۱ قانون مالیات‌های مستقیم
دانلود رایگان بخشنامه
40
درخواست وصول مطالبات بانک مسکن از طریق عملیات اجرایی
دانلود رایگان بخشنامه
41
مطالبه مالیات حق العملکاری از نماینده اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل
دانلود رایگان بخشنامه
42
ابلاغ تصویب نامه شماره ۲۴۰۲۳-ت ۵۶۱۷۹ هـ مورخ 31-02-1398 هیأت محترم وزیران درخصوص بند (ب) ماده ۱۵۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
دانلود رایگان بخشنامه
43
ارسال مصوبه شماره ۱۷۳۰۸۵-ت۵۶۳۴۲ هـ مورخ ۱۳۹۷-۱۲-۲۲ هیات محترم وزیران درخصوص تبصره ماده (۵) قانون ایجاد شهرهای جدید
دانلود رایگان بخشنامه
44
تائیدیه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده ۱۴۳ قانون مالیات‌های مستقیم
دانلود رایگان بخشنامه
45
ارسال مصوبه شماره ۲۳۹۰-ت ۵۶۴۳۵ ه مورخ ۱۳۹۸-۱-۱۸ هیات وزیران درخصوص ماده ۱۶۵ قانون مالیات های مستقیم
دانلود رایگان بخشنامه
46
موعد و زمان بندی برای الحاق اطلاعات معاملات سال ۱۳۹۲ لغایت ۱۳۹۶ توسط ادارات اطلاعات و خدمات
دانلود رایگان بخشنامه
47
ارسال اصلاحیه آئین نامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۱۶۹) قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مصوب 31-04-1394
دانلود رایگان بخشنامه
48
معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده نسبت به کمک های شهرداری ها(که در قبال انجام خدمات مشخص نباشد) به سازمانهای وابسته به شهرداری
دانلود رایگان بخشنامه
49
ابلاغ تصویب­ نامه هیأت محترم وزیران در اجرای مقررات تبصره ۳ ماده ۶۴ اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم، در خصوص درصدی از ارزش معاملاتی املاک که مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه قرار می­گیرد.
دانلود رایگان بخشنامه
50
احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۳۹۸
دانلود رایگان بخشنامه
51
تفویض اختیار تقسیط بدهی های مالیاتی و بخشودگی جرائم مالیاتی موضوع قانون مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده
دانلود رایگان بخشنامه
52
میزان معافیت سالانه حقوق و همچنین نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۳۹۸ وفق مقررات بند (الف) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور
دانلود رایگان بخشنامه
53
تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرردرماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم
دانلود رایگان بخشنامه
54
تاکید بر کسر وجوه پرداختی مودیان محترم مالیاتی به حساب های تعیین شده برای حادثه سیل اخیر در برخی مناطق کشور از جمله استان­های گلستان، مازندران و فارس
دانلود رایگان بخشنامه
55
تعیین تکلیف نمایندگی های بیمه در اجرای بخشنامه شماره ۲۰۰-۹۳-۷۱ مورخ ۱۳۹۳-۰۶-۳۰
دانلود رایگان بخشنامه
56
اعلام ارزش انواع ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتورسیکلت(اعم از تولید و مونتاژ داخل یا وارداتی)
دانلود رایگان بخشنامه
57
ابلاغ دادنامه های شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۶۶ الی ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۹۷۲ مورخ ۱۳۹۷-۱۰-۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت و عدم ابطال بخشنامه ۲۰۰-۹۵-۷۰ مورخ ۱۳۹۵-۱۰-۱۱ سازمان امور مالیاتی کشور
دانلود رایگان بخشنامه
58
تسعیر ارز
دانلود رایگان بخشنامه
59
ابلاغ دستورالعمل اجرایی منشور حقوق مودیان
دانلود رایگان بخشنامه
60
ابلاغ ارزش معاملاتی املاک شهر تهران (مناطق ۲۲ گانه)، مصوب کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات­های مستقیم برای اجرا در سال ۱۳۹۸
دانلود رایگان بخشنامه
61
تسری نرخ صفر مالیاتی به جوایز صادراتی
دانلود رایگان بخشنامه
62
عدم شمول جریمه ۱۶۹ یرای اطلاعات ارسالی در قالب های تجمیعی تعیین شده وفق آئیین نامه مربوط
دانلود رایگان بخشنامه
63
ارسال قانون ادغام شرکتها و تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح
دانلود رایگان بخشنامه
64
درخصوص بهای انواع خودروهای تولید داخل و وارداتی موضوع بند(۴) ماده ۱۷ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 31-04-1397
دانلود رایگان بخشنامه
65
تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر درماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم
دانلود رایگان بخشنامه
66
ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۲۹-۲۰۱ مورخ 09-10-1397 درخصوص خدمات حمل و نقل کشتیرانی کالای وارداتی
دانلود رایگان بخشنامه
67
ارسال رای شماره ۱۸۹۳ مورخ ۴-۱۰-۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۶۱-۹۳-۲۰۰ مورخ ۲۰-۵-۱۳۹۳
دانلود رایگان بخشنامه
68
افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی­های شرکت­های بورسی موضوع ماده ۱۴۱ قانون تجارت در اجرای بند (ز) تبصره ۱۰ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
دانلود رایگان بخشنامه
69
ابلاغ صورتجلسه شماره ۳۶-۲۰۱ شورای عالی مالیاتی در خصوص پارک فناوری پردیس
دانلود رایگان بخشنامه
70
ابلاغ صورتجلسه شماره ۳۰-۲۰۱ شورای عالی مالیاتی درخصوص مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی مربوط به صادرات کالاهای خاص موضوع تبصره ماده (۱۶) و بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده
دانلود رایگان بخشنامه
71
تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرردرماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم
دانلود رایگان بخشنامه
72
اصلاح بند (خ) ماده ۱ دستورالعمل نحوه ارائه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی
دانلود رایگان بخشنامه
73
نحوه اجرای بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ در مورد تعیین ضریب ارزش‌افزوده فعالیت تولیدکنندگان سنگ ساختمانی با شخصیت حقیقی (سنگبری ها)
دانلود رایگان بخشنامه
74
ابلاغ رأی شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۱۵-۲۰۱ مبنی بر عدم امکان اجرای تبصره (۸) ماده(۱۴) قانون معادن در بازه زمانی ۱۵-۰۳-۱۳۹۴ تا ۳۱-۰۵-۱۳۹۵
دانلود رایگان بخشنامه
75
ابلاغ دادنامه شماره ۱۰۲۸۲ هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری درخصوص رد درخواست ابطال پاراگراف دوم بند(۲) بخشنامه شماره ۴۵۳۱ سازمان امور مالیاتی کشور
دانلود رایگان بخشنامه
76
نحوه مطالبه مالیات حق واگذاری محل اراضی دارای کاربری های متفاوت
دانلود رایگان بخشنامه
77
مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی طرح یا پروژه های عمرانی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور
دانلود رایگان بخشنامه
78
ارسال تصویب نامه هیئت محترم وزیران به شماره 88926-ت 55785 هـ درخصوص اصلاح تبصره­های(1)و(2)اصلاحی ماده(13) آیین نامه اجرایی ماده(1)قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2)
دانلود رایگان بخشنامه
79
اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی موضوع مواد 42 و 43
دانلود رایگان بخشنامه
80
ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 27-201 درخصوص مطالبه و وصول مالیات های موضوع ماده 187 قانون مالیات های مستقیم پس از صدور گواهی مربوطه
دانلود رایگان بخشنامه
81
تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم
دانلود رایگان بخشنامه
82
فهرست اطلاعات واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات موضوع بند (د) ماده (132) ق.م.م اصلاحی موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
دانلود رایگان بخشنامه
83
پاسخ به سوالات و ابهامات در خصوص قانون مالیات بر ارزش­ افزوده
دانلود رایگان بخشنامه
84
ارسال تصویر اصلاحیه آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور
دانلود رایگان بخشنامه
85
ابلاغ صورتجلسه شماره 23-201 شورای عالی مالیاتی راجع به وجوه دریافتی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی خارج از الگوی مصوب بابت دوره های آموزشی و کلاس­های فوق برنامه
دانلود رایگان بخشنامه
86
ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه مبنی برابطال رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی راجع به شمول معافیت ماده 81 درآمد به فروش آب جهت مصارف کشاورزی
دانلود رایگان بخشنامه
87
عدم اعمال معافیت تبصره 1 ماده 190 برای جریمه درآمدهای کتمان شده، موضوع ماده 192 قانون مالیات های مستقیم
دانلود رایگان بخشنامه
88
ابلاغ رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 129- 9709970906010128
دانلود رایگان بخشنامه
89
ابلاغ ارزش اجاری عملکرد سال 1396 املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه)
دانلود رایگان بخشنامه
90
ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش(گارانتی) اشخاص حقوقی
دانلود رایگان بخشنامه
91
ابلاغ صورتجلسه شماره 13-201شورای عالی مالیاتی درخصوص پذیرش هزینه استهلاک دارایی های استهلاک پذیر به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی
دانلود رایگان بخشنامه
92
تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم
دانلود رایگان بخشنامه
93
رسیدگی های مالیاتی و بخشودگی جرایم انجمن های علمی
دانلود رایگان بخشنامه
94
ارسال رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 9709970906010131مبنی بر رد خواسته ابطال دستورالعمل شماره 200-96-505
دانلود رایگان بخشنامه
95
ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه های شماره های 839-838مبنی برابطال­بخشنامه­شماره 25-95-200 و نامه شماره 10743-200راجع به عدم شمول مالیات به درآمدحاصل از تسعیر ارز صادرات کالا و خدمات
دانلود رایگان بخشنامه
96
تاریخ اثر آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر پرونده های مطرح درمراحل حسابرسی، تشخیص و دادرسی مالیاتی
دانلود رایگان بخشنامه
97
رفع ابهام درخصوص محاسبه مالیات بر ارث سهام عدالت متعلق به متوفیان سال 1395 و پس از آن
دانلود رایگان بخشنامه
98
ارسال فهرست اطلاعات شرکت ها و موسسات دانش بنیان که در سال 1396 از سوی کارگروه موضوع ماده3 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان تایید شده اند
دانلود رایگان بخشنامه
99
قانون اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی
دانلود رایگان بخشنامه
100
ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1326 مبنی بر ابطال بند (3) بخشنامه شماره 51076 و رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 9709970906010068 مبنی بر عدم ابطال بندهای (1)، (2) و (4) همان بخشنامه
دانلود رایگان بخشنامه
101
تائیدیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرردرماده 143 قانون مالیات های مستقیم
دانلود رایگان بخشنامه
102
فرآیند لازم برای پرداخت حق تمبر سفته ارزی
دانلود رایگان بخشنامه
103
نکاتی درخصوص ماده 272 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 31-04-1394
دانلود رایگان بخشنامه
104
ضریب تشخیص درآمد مشمول مالیات پیمانکاران ساخت نیروگاههای (2) و (3) بوشهر
دانلود رایگان بخشنامه
105
ابلاغ نظر کمیسیون اقتصاد هیئت دولت در رابطه با ملغی الأثرشدن تصویب نامه شماره 248191
دانلود رایگان بخشنامه
106
ابلاغ جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1396 جهت اجرا در ادارات امور مالیاتی مستقر در شهرهای تهران، شمیرانات و ری (به استثنای شهرستان­های استان تهران)
دانلود رایگان بخشنامه
107
ارسال جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1396
دانلود رایگان بخشنامه
108
ابلاغ نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 46-201 مورخ 15/12/1396 درخصوص تسری حکم معافیت بند (12) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده به کمیسیون دریافتی از اتوبوس داران
دانلود رایگان بخشنامه
109
ابلاغ الگوی جدید ضوابط تعیین ارزش اجاری املاک
دانلود رایگان بخشنامه
110
ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 21 مورخ 21/01/1397 مبنی بر ابطال ماده 8 آئین نامه اجرایی موضوع بند (ز) ماده 111 قانون مالیاتهای مستقیم
دانلود رایگان بخشنامه
111
ابلاغ صورتجلسه شماره 8-201 مورخ 26/04/1397 شورای عالی مالیاتی درخصوص مسائل مالیاتی قراردادهای آماده سازی اراضی و محوطه سازی پروژه های مسکن مهر
دانلود رایگان بخشنامه
112
ارسال آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 219 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن
دانلود رایگان بخشنامه
113
مصوبه جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 06-05-1397 درخصوص پروژه های مشارکت عمومی - خصوصی
دانلود رایگان بخشنامه
114
مصوبه جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 06-05-1397 درخصوص معافیت مالیاتی واگذاری ظرح های نیمه تمام
دانلود رایگان بخشنامه
115
دستورالعمل اجرایی سنجش و ارتقاء بهره وری سازمان امور مالیاتی کشور
دانلود رایگان بخشنامه
116
تسلیم اظهارنامه دوره اول (فصل بهار) سال 1397
دانلود رایگان بخشنامه
117
مالیات مقطوع عملکرد سال 1396 برخی از صاحبان مشاغل
دانلود رایگان بخشنامه
118
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۳۹۷
دانلود رایگان بخشنامه
119
اصلاح تبصره (3) به ماده (2) آیین نامه اجرایی ماده (107) قانون مالیات های مستقیم
دانلود رایگان بخشنامه
120
عوارض خروج از کشور در سال 97 بر اساس قانون بودجه سال 1397 کل کشور
دانلود رایگان بخشنامه
121
تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم (فصل زمستان) سال1396
دانلود رایگان بخشنامه
122
اعلام ارزش انواع ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتور سیکلت (اعم از تولید مونتاژ داخل یا وارداتی)
دانلود رایگان بخشنامه
123
اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (132) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
دانلود رایگان بخشنامه
124
ابلاغ ارزش معاملاتی املاک شهر تهران (مناطق 22گانه) مصوب دی ماه 1396 کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات های مستقیم
دانلود رایگان بخشنامه
125
تسلیم اظهارنامه دوره سوم (فصل پاییز) سال 1396
دانلود رایگان بخشنامه
126
اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی وحقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی موضوع مواد 42 و 43
دانلود رایگان بخشنامه
127
در خصوص عدم شمول مالیات سهم شرکت‌های سرمایه‌گذار از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت‌های سرمایه‌گذار
دانلود رایگان بخشنامه
128
اصلاح جدول حد آستانه (حداقل رقم اطلاعات) ماده (8) آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (5) ماده (169) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم
دانلود رایگان بخشنامه
129
تسلیم اظهارنامه دوره دوم (فصل تابستان) سال 1396
دانلود رایگان بخشنامه
130
ارزش انواع جدید خودروهای تولید داخل و وارداتی (مبنای محاسبه مالیات، عوارض و حق الثبت)
دانلود رایگان بخشنامه
131
ابطال بند 5-1 بخشنامه شماره 200/23720 در خصوص معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیات های مستقیم
دانلود رایگان بخشنامه
132
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای تبصره (1) ماده (148) قانون مالیات های مستقیم
دانلود رایگان بخشنامه
133
اصلاح آیین نامه اجرایی موضوع ماده (95) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم
دانلود رایگان بخشنامه
134
قانون اصلاح ماده (86) قانون مالیاتهای مستقیم
دانلود رایگان بخشنامه
135
ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1395
دانلود رایگان بخشنامه
136
آیین نامه اجرایی تبصره(2) ماده(169) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم
دانلود رایگان بخشنامه
137
تسلیم اظهارنامه دوره اول (فصل بهار) سال 1396
دانلود رایگان بخشنامه
138
آیین‌نامه اجرایی ماده (77) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم
دانلود رایگان بخشنامه
139
احکام مالیاتی قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
دانلود رایگان بخشنامه
140
احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1396
دانلود رایگان بخشنامه
141
آشنایی با قانون و مقررات مالیات بر درآمد حقوق
دانلود رایگان بخشنامه
142
تسلیم اظهارنامه دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1395
دانلود رایگان بخشنامه
143
تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1395
دانلود رایگان بخشنامه
144
اعلام ارزش انواع ماشن آلات راهسازی و کشاورزی موتور سیکلت (اعم از تولید و مونتاژ داخل یا وارداتی)
دانلود رایگان بخشنامه
145
اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی موض.ع مواد 42 و 43
دانلود رایگان بخشنامه
146
تسلیم اظهارنامه دوره سوم (فصل پاییز) سال 1395
دانلود رایگان بخشنامه
147
ارزش انواع جدید خودروهای تولید داخل و وارداتی (مبنای محاسبه مالیات، عوارض و حق الثبت)
دانلود رایگان بخشنامه
148
تسلیم اظهارنامه دوره اول (فصل بهار) سال 1395
دانلود رایگان بخشنامه
149
ضرائب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1394 - حوزه تهران
دانلود رایگان بخشنامه
150
احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1395
دانلود رایگان بخشنامه
151
اظهارنامه مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی
دانلود رایگان بخشنامه
152
احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1394
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی153
قانون مالیات های مستقیم
دانلود رایگان بخشنامه
154
ضرائب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1393 - حوزه تهران
دانلود رایگان بخشنامه
155
ضرائب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1392 - حوزه تهران
دانلود رایگان بخشنامه
156
ضرائب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1391 - حوزه تهران
دانلود رایگان بخشنامه
157
دستورالعمل استفاده از سامانه استخراج مالیاتی
دانلود رایگان بخشنامه
158
ضرائب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال1390- حوزه تهران
دانلود رایگان بخشنامه
159
دستورالعمل ضوابط اجرایی تبصره 4ماده 42مالیات بر ارزش افزوده
دانلود رایگان بخشنامه
160
تصویب نامه وزیران کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی راجع به شمول معافیت ماده 69 قانونهای مالیاتهای مستقیم به قراردادهای منعقده طرح مسکن مهر
دانلود رایگان بخشنامه
161
محاسبه مالیات و عوارض مواد 42و 43 مربوط به گمرک و مالیات بر ارزش افزوده خودروهای وارداتی
دانلود رایگان بخشنامه
162
بررسی مشکلات اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص بنکداران پارچه
دانلود رایگان بخشنامه
163
تمدید مهلت مندرج در جز (2) بند (ج) دستورالعمل شماره 5117/200 مورخ 1390/03/02
دانلود رایگان بخشنامه
164
ارسال فرم در خصوص شمولیت مالیات بر ارزش افزوده
دانلود رایگان بخشنامه
165
ماده21-تسلیم اظهارنامه دوره اول سال 1390
دانلود رایگان بخشنامه
166
بررسی مشکلات اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص بنکداران مواد غذایی
دانلود رایگان بخشنامه
167
ضرائب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1389 - حوزه تهران
دانلود رایگان بخشنامه
168
نحوه پذیرش خوداظهاری مالیاتی مودیان موضوع مرحله چهارم فراخوان ثبت نام و اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده برای دوره مالیاتی زمستان سال 1389
دانلود رایگان بخشنامه
169
نحوه توزیع عوارض وصولی از اول سال 1390 بین شهرداریها و دهیاریها
دانلود رایگان بخشنامه
170
ماده21-تسلیم اظهارنامه دوره چهارم سال 1389
دانلود رایگان بخشنامه
171
دستورالعمل موضوع بند 4 بخشنامه شماره 200/19087 مورخ89/06/28
دانلود رایگان بخشنامه
172
راهنمای شرکت در آزمون تعیین سطح ماموران مالیاتی در سال 1390
دانلود رایگان بخشنامه
173
گزارش حسابرسی مالیاتی اشخاص حقوقی
دانلود رایگان بخشنامه
174
بررسی مشکلات اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص سنگبری ها
دانلود رایگان بخشنامه
175
بررسی مشکلات اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص آهن فروشان
دانلود رایگان بخشنامه
176
بررسی مشکلات اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص تعمیرگاه های مجاز
دانلود رایگان بخشنامه
177
بررسی مشکلات اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص نمایشگاه های اتومبیل
دانلود رایگان بخشنامه
178
بررسی مشکلات اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص چاپخانه داران
دانلود رایگان بخشنامه
179
بررسی مشکلات اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص بنگاه های معاملات املاک
دانلود رایگان بخشنامه
180
بررسی مشکلات اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص تالارهای پذیرایی
دانلود رایگان بخشنامه
181
بررسی مشکلات اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص رستوران داران
دانلود رایگان بخشنامه
182
ضرائب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1388 - حوزه تهران
دانلود رایگان بخشنامه
183
ضرائب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1387 - حوزه تهران
دانلود رایگان بخشنامه
184
راهنمای استرداد اضافه مالیات و عوارض پرداختی مودیان مالیات بر ارزش افزوده
دانلود رایگان بخشنامه
185
اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده نمونه 5 : نسخه ویژه شماره گذاری انواع خودروهای سواری و وانت و دوکابین
دانلود رایگان بخشنامه
186
اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده نمونه 4:نسخه عوارض آلایندگی (ویژه واحدهای تولیدی آلاینده های زیست محیطی)
دانلود رایگان بخشنامه
187
اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده نمونه 3: نسخه ویژه کلیه عرضه کنندگان سیگار و محصولات دخانی
دانلود رایگان بخشنامه
188
اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده نمونه 2 : نسخه ویژه کلیه عرضه کنندگان سوخت
دانلود رایگان بخشنامه
189
اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده نمونه 1: نسخه ویژه کلیه بنگاه های فاقد عرضه سوخت و دخانیات
دانلود رایگان بخشنامه
190
ایین نامه بند 14 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده
دانلود رایگان بخشنامه
191
ایین نامه بند 17 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده - اقلام با مصارف صرفا دفاعی
دانلود رایگان بخشنامه
192
ضرائب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1386 - حوزه تهران
دانلود رایگان بخشنامه
193
قانون مالیات بر ارزش افزوده
دانلود رایگان بخشنامه
194
دستورالعمل حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده برای سازمان حسابرسی
دانلود رایگان بخشنامه
195
ضرائب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال1385 - حوزه تهران
دانلود رایگان بخشنامه
196
ضرائب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1384- حوزه تهران
دانلود رایگان بخشنامه
197
ضرائب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1383-حوزه تهران
دانلود رایگان بخشنامه
198
ضرائب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1382حوزه تهران
دانلود رایگان بخشنامه
199
مصوبه اصلاحیه جدول استهلاک مالیاتی
دانلود رایگان بخشنامه
200
ضرائب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1395- حوزه تهران
دانلود رایگان بخشنامه
201
فرم تکمیل برگ درخواست ثبت نام برای انتخاب مشاوررسمی مالیاتی
دانلود رایگان بخشنامه
202
دستورالعمل راهنمای ثبت نام اشخاص حقوقی - نظام مالیات بر ارزش افزوده
دانلود رایگان بخشنامه
203
فرم ثبت نام اشخاص حقوقی- نظام مالیات بر ارزش افزوده
دانلود رایگان بخشنامه
204
دستورالعمل راهنمای ثبت نام اشخاص حقیقی - نظام مالیات بر ارزش افزوده
دانلود رایگان بخشنامه
205
فرم ثبت نام اشخاص حقیقی - نظام مالیات بر ارزش افزوده
دانلود رایگان بخشنامه
206
دستورالعمل نحوه صدور صورتحساب فروش کالا و ارائه خدمات -ماده19 قانون مالیات بر ارزش افزوده
دانلود رایگان بخشنامه