گنجینه قوانین و مقررات مالیاتی کشور


بخشنامه جدید تازه ها
پربازدید ها
جستجو
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 
ردیف
عنوان
نمایش
ضوابط جدید1
فرآیند لازم برای پرداخت حق تمبر سفته ارزی
ضوابط جدید2
ضریب تشخیص درآمد مشمول مالیات پیمانکاران ساخت نیروگاههای (2) و (3) بوشهر
ضوابط جدید3
ابلاغ نظر کمیسیون اقتصاد هیئت دولت در رابطه با ملغی الأثرشدن تصویب نامه شماره 248191
4
ارسال جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1396
5
ابلاغ جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1396 جهت اجرا در ادارات امور مالیاتی مستقر در شهرهای تهران، شمیرانات و ری (به استثنای شهرستان­های استان تهران)
6
ابلاغ نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 46-201 مورخ 15/12/1396 درخصوص تسری حکم معافیت بند (12) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده به کمیسیون دریافتی از اتوبوس داران
7
ابلاغ الگوی جدید ضوابط تعیین ارزش اجاری املاک
8
ابلاغ صورتجلسه شماره 8-201 مورخ 26/04/1397 شورای عالی مالیاتی درخصوص مسائل مالیاتی قراردادهای آماده سازی اراضی و محوطه سازی پروژه های مسکن مهر
9
ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 21 مورخ 21/01/1397 مبنی بر ابطال ماده 8 آئین نامه اجرایی موضوع بند (ز) ماده 111 قانون مالیاتهای مستقیم
10
ارسال آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 219 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن
11
دستورالعمل اجرایی سنجش و ارتقاء بهره وری سازمان امور مالیاتی کشور
12
تسلیم اظهارنامه دوره اول (فصل بهار) سال 1397
13
مالیات مقطوع عملکرد سال 1396 برخی از صاحبان مشاغل
14
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۳۹۷
15
اصلاح تبصره (3) به ماده (2) آیین نامه اجرایی ماده (107) قانون مالیات های مستقیم
16
عوارض خروج از کشور در سال 97 بر اساس قانون بودجه سال 1397 کل کشور
17
تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم (فصل زمستان) سال1396
18
اعلام ارزش انواع ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتور سیکلت (اعم از تولید مونتاژ داخل یا وارداتی)
19
اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (132) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
20
ابلاغ ارزش معاملاتی املاک شهر تهران (مناطق 22گانه) مصوب دی ماه 1396 کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات های مستقیم
21
تسلیم اظهارنامه دوره سوم (فصل پاییز) سال 1396
22
اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی وحقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی موضوع مواد 42 و 43
23
در خصوص عدم شمول مالیات سهم شرکت‌های سرمایه‌گذار از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت‌های سرمایه‌گذار
24
اصلاح جدول حد آستانه (حداقل رقم اطلاعات) ماده (8) آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (5) ماده (169) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم
25
تسلیم اظهارنامه دوره دوم (فصل تابستان) سال 1396
26
ارزش انواع جدید خودروهای تولید داخل و وارداتی (مبنای محاسبه مالیات، عوارض و حق الثبت)
27
ابطال بند 5-1 بخشنامه شماره 200/23720 در خصوص معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیات های مستقیم
28
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای تبصره (1) ماده (148) قانون مالیات های مستقیم
29
اصلاح آیین نامه اجرایی موضوع ماده (95) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم
30
قانون اصلاح ماده (86) قانون مالیاتهای مستقیم
31
ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1395
32
آیین نامه اجرایی تبصره(2) ماده(169) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم
33
تسلیم اظهارنامه دوره اول (فصل بهار) سال 1396
34
آیین‌نامه اجرایی ماده (77) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم
35
احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1396
36
احکام مالیاتی قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
37
آشنایی با قانون و مقررات مالیات بر درآمد حقوق
38
تسلیم اظهارنامه دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1395
39
تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1395
40
اعلام ارزش انواع ماشن آلات راهسازی و کشاورزی موتور سیکلت (اعم از تولید و مونتاژ داخل یا وارداتی)
41
اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی موض.ع مواد 42 و 43
42
تسلیم اظهارنامه دوره سوم (فصل پاییز) سال 1395
43
ارزش انواع جدید خودروهای تولید داخل و وارداتی (مبنای محاسبه مالیات، عوارض و حق الثبت)
44
تسلیم اظهارنامه دوره اول (فصل بهار) سال 1395
45
ضرائب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1394 - حوزه تهران
46
احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1395
47
اظهارنامه مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی
48
احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1394
49
قانون مالیات های مستقیم
50
ضرائب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1393 - حوزه تهران
51
ضرائب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1392 - حوزه تهران
52
ضرائب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1391 - حوزه تهران
53
دستورالعمل استفاده از سامانه استخراج مالیاتی
54
ضرائب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال1390- حوزه تهران
55
دستورالعمل ضوابط اجرایی تبصره 4ماده 42مالیات بر ارزش افزوده
56
تصویب نامه وزیران کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی راجع به شمول معافیت ماده 69 قانونهای مالیاتهای مستقیم به قراردادهای منعقده طرح مسکن مهر
57
محاسبه مالیات و عوارض مواد 42و 43 مربوط به گمرک و مالیات بر ارزش افزوده خودروهای وارداتی
58
بررسی مشکلات اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص بنکداران پارچه
59
تمدید مهلت مندرج در جز (2) بند (ج) دستورالعمل شماره 5117/200 مورخ 1390/03/02
60
ارسال فرم در خصوص شمولیت مالیات بر ارزش افزوده
61
بررسی مشکلات اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص بنکداران مواد غذایی
62
ماده21-تسلیم اظهارنامه دوره اول سال 1390
63
ضرائب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1389 - حوزه تهران
64
نحوه پذیرش خوداظهاری مالیاتی مودیان موضوع مرحله چهارم فراخوان ثبت نام و اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده برای دوره مالیاتی زمستان سال 1389
65
نحوه توزیع عوارض وصولی از اول سال 1390 بین شهرداریها و دهیاریها
66
ماده21-تسلیم اظهارنامه دوره چهارم سال 1389
67
دستورالعمل موضوع بند 4 بخشنامه شماره 200/19087 مورخ89/06/28
68
راهنمای شرکت در آزمون تعیین سطح ماموران مالیاتی در سال 1390
69
گزارش حسابرسی مالیاتی اشخاص حقوقی
70
بررسی مشکلات اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص سنگبری ها
71
بررسی مشکلات اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص آهن فروشان
72
بررسی مشکلات اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص چاپخانه داران
73
بررسی مشکلات اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص نمایشگاه های اتومبیل
74
بررسی مشکلات اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص تعمیرگاه های مجاز
75
بررسی مشکلات اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص بنگاه های معاملات املاک
76
بررسی مشکلات اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص تالارهای پذیرایی
77
بررسی مشکلات اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص رستوران داران
78
ضرائب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1388 - حوزه تهران
79
ضرائب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1387 - حوزه تهران
80
اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده نمونه 1: نسخه ویژه کلیه بنگاه های فاقد عرضه سوخت و دخانیات
81
اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده نمونه 2 : نسخه ویژه کلیه عرضه کنندگان سوخت
82
اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده نمونه 3: نسخه ویژه کلیه عرضه کنندگان سیگار و محصولات دخانی
83
اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده نمونه 4:نسخه عوارض آلایندگی (ویژه واحدهای تولیدی آلاینده های زیست محیطی)
84
اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده نمونه 5 : نسخه ویژه شماره گذاری انواع خودروهای سواری و وانت و دوکابین
85
راهنمای استرداد اضافه مالیات و عوارض پرداختی مودیان مالیات بر ارزش افزوده
86
ایین نامه بند 17 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده - اقلام با مصارف صرفا دفاعی
87
ایین نامه بند 14 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده
88
ضرائب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1386 - حوزه تهران
89
قانون مالیات بر ارزش افزوده
90
دستورالعمل حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده برای سازمان حسابرسی
91
ضرائب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال1385 - حوزه تهران
92
ضرائب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1384- حوزه تهران
93
ضرائب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1383-حوزه تهران
94
ضرائب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1382حوزه تهران
95
مصوبه اصلاحیه جدول استهلاک مالیاتی
96
دستورالعمل نحوه صدور صورتحساب فروش کالا و ارائه خدمات -ماده19 قانون مالیات بر ارزش افزوده
97
فرم ثبت نام اشخاص حقیقی - نظام مالیات بر ارزش افزوده
98
دستورالعمل راهنمای ثبت نام اشخاص حقیقی - نظام مالیات بر ارزش افزوده
99
فرم ثبت نام اشخاص حقوقی- نظام مالیات بر ارزش افزوده
100
دستورالعمل راهنمای ثبت نام اشخاص حقوقی - نظام مالیات بر ارزش افزوده
101
فرم تکمیل برگ درخواست ثبت نام برای انتخاب مشاوررسمی مالیاتی
102
ضرائب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1395- حوزه تهران