گنجینه قوانین و مقررات مالیاتی کشور


بخشنامه جدید تازه ها
پربازدید ها
جستجو
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 
ردیف
عنوان
نمایش
ضوابط جدید1
تسری نرخ صفر مالیاتی به جوایز صادراتی
ضوابط جدید2
عدم شمول جریمه ۱۶۹ یرای اطلاعات ارسالی در قالب های تجمیعی تعیین شده وفق آئیین نامه مربوط
ضوابط جدید3
ارسال قانون ادغام شرکتها و تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح
ضوابط جدید4
درخصوص بهای انواع خودروهای تولید داخل و وارداتی موضوع بند(۴) ماده ۱۷ قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 31-04-1397
ضوابط جدید5
تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر درماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم
ضوابط جدید6
ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۲۹-۲۰۱ مورخ 09-10-1397 درخصوص خدمات حمل و نقل کشتیرانی کالای وارداتی
7
ارسال رای شماره ۱۸۹۳ مورخ ۴-۱۰-۱۳۹۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۶۱-۹۳-۲۰۰ مورخ ۲۰-۵-۱۳۹۳
8
افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی­های شرکت­های بورسی موضوع ماده ۱۴۱ قانون تجارت در اجرای بند (ز) تبصره ۱۰ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
9
ابلاغ صورتجلسه شماره ۳۶-۲۰۱ شورای عالی مالیاتی در خصوص پارک فناوری پردیس
10
ابلاغ صورتجلسه شماره ۳۰-۲۰۱ شورای عالی مالیاتی درخصوص مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی مربوط به صادرات کالاهای خاص موضوع تبصره ماده (۱۶) و بندهای (ب)، (ج) و (د) ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده
11
تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرردرماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم
12
اصلاح بند (خ) ماده ۱ دستورالعمل نحوه ارائه اظهارنامه مالیاتی و عملکرد مالی در مناطق آزاد تجاری- صنعتی
13
نحوه اجرای بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ در مورد تعیین ضریب ارزش‌افزوده فعالیت تولیدکنندگان سنگ ساختمانی با شخصیت حقیقی (سنگبری ها)
14
ابلاغ رأی شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره ۱۵-۲۰۱ مبنی بر عدم امکان اجرای تبصره (۸) ماده(۱۴) قانون معادن در بازه زمانی ۱۵-۰۳-۱۳۹۴ تا ۳۱-۰۵-۱۳۹۵
15
ابلاغ دادنامه شماره ۱۰۲۸۲ هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری درخصوص رد درخواست ابطال پاراگراف دوم بند(۲) بخشنامه شماره ۴۵۳۱ سازمان امور مالیاتی کشور
16
نحوه مطالبه مالیات حق واگذاری محل اراضی دارای کاربری های متفاوت
17
مصادیق هزینه های قابل قبول مالیاتی طرح یا پروژه های عمرانی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانکها و سایر منابع مالی و پولی کشور
18
ارسال تصویب نامه هیئت محترم وزیران به شماره 88926-ت 55785 هـ درخصوص اصلاح تبصره­های(1)و(2)اصلاحی ماده(13) آیین نامه اجرایی ماده(1)قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2)
19
اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی موضوع مواد 42 و 43
20
ابلاغ نظر اکثریت اعضای شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 27-201 درخصوص مطالبه و وصول مالیات های موضوع ماده 187 قانون مالیات های مستقیم پس از صدور گواهی مربوطه
21
تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم
22
فهرست اطلاعات واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات موضوع بند (د) ماده (132) ق.م.م اصلاحی موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
23
پاسخ به سوالات و ابهامات در خصوص قانون مالیات بر ارزش­ افزوده
24
ارسال تصویر اصلاحیه آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور
25
ابلاغ صورتجلسه شماره 23-201 شورای عالی مالیاتی راجع به وجوه دریافتی مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی خارج از الگوی مصوب بابت دوره های آموزشی و کلاس­های فوق برنامه
26
ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه مبنی برابطال رأی هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی راجع به شمول معافیت ماده 81 درآمد به فروش آب جهت مصارف کشاورزی
27
عدم اعمال معافیت تبصره 1 ماده 190 برای جریمه درآمدهای کتمان شده، موضوع ماده 192 قانون مالیات های مستقیم
28
ابلاغ رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 129- 9709970906010128
29
ابلاغ ارزش اجاری عملکرد سال 1396 املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه)
30
ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش(گارانتی) اشخاص حقوقی
31
ابلاغ صورتجلسه شماره 13-201شورای عالی مالیاتی درخصوص پذیرش هزینه استهلاک دارایی های استهلاک پذیر به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی
32
تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم
33
رسیدگی های مالیاتی و بخشودگی جرایم انجمن های علمی
34
ارسال رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 9709970906010131مبنی بر رد خواسته ابطال دستورالعمل شماره 200-96-505
35
ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه های شماره های 839-838مبنی برابطال­بخشنامه­شماره 25-95-200 و نامه شماره 10743-200راجع به عدم شمول مالیات به درآمدحاصل از تسعیر ارز صادرات کالا و خدمات
36
تاریخ اثر آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر پرونده های مطرح درمراحل حسابرسی، تشخیص و دادرسی مالیاتی
37
رفع ابهام درخصوص محاسبه مالیات بر ارث سهام عدالت متعلق به متوفیان سال 1395 و پس از آن
38
ارسال فهرست اطلاعات شرکت ها و موسسات دانش بنیان که در سال 1396 از سوی کارگروه موضوع ماده3 آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان تایید شده اند
39
قانون اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی
40
ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 1326 مبنی بر ابطال بند (3) بخشنامه شماره 51076 و رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 9709970906010068 مبنی بر عدم ابطال بندهای (1)، (2) و (4) همان بخشنامه
41
تائیدیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرردرماده 143 قانون مالیات های مستقیم
42
فرآیند لازم برای پرداخت حق تمبر سفته ارزی
43
نکاتی درخصوص ماده 272 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 31-04-1394
44
ضریب تشخیص درآمد مشمول مالیات پیمانکاران ساخت نیروگاههای (2) و (3) بوشهر
45
ابلاغ نظر کمیسیون اقتصاد هیئت دولت در رابطه با ملغی الأثرشدن تصویب نامه شماره 248191
46
ابلاغ جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1396 جهت اجرا در ادارات امور مالیاتی مستقر در شهرهای تهران، شمیرانات و ری (به استثنای شهرستان­های استان تهران)
47
ارسال جدول ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1396
48
ابلاغ نظر اکثریت شورای عالی مالیاتی موضوع صورتجلسه شماره 46-201 مورخ 15/12/1396 درخصوص تسری حکم معافیت بند (12) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده به کمیسیون دریافتی از اتوبوس داران
49
ابلاغ الگوی جدید ضوابط تعیین ارزش اجاری املاک
50
ارسال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره 21 مورخ 21/01/1397 مبنی بر ابطال ماده 8 آئین نامه اجرایی موضوع بند (ز) ماده 111 قانون مالیاتهای مستقیم
51
ابلاغ صورتجلسه شماره 8-201 مورخ 26/04/1397 شورای عالی مالیاتی درخصوص مسائل مالیاتی قراردادهای آماده سازی اراضی و محوطه سازی پروژه های مسکن مهر
52
ارسال آیین نامه اجرایی تبصره 2 ماده 219 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن
53
مصوبه جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 06-05-1397 درخصوص پروژه های مشارکت عمومی - خصوصی
54
مصوبه جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 06-05-1397 درخصوص معافیت مالیاتی واگذاری ظرح های نیمه تمام
55
دستورالعمل اجرایی سنجش و ارتقاء بهره وری سازمان امور مالیاتی کشور
56
تسلیم اظهارنامه دوره اول (فصل بهار) سال 1397
57
مالیات مقطوع عملکرد سال 1396 برخی از صاحبان مشاغل
58
بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص نرخ مالیات بر درآمد حقوق سال ۱۳۹۷
59
اصلاح تبصره (3) به ماده (2) آیین نامه اجرایی ماده (107) قانون مالیات های مستقیم
60
عوارض خروج از کشور در سال 97 بر اساس قانون بودجه سال 1397 کل کشور
61
تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره چهارم (فصل زمستان) سال1396
62
اعلام ارزش انواع ماشین آلات راهسازی و کشاورزی و موتور سیکلت (اعم از تولید مونتاژ داخل یا وارداتی)
63
اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده (132) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم موضوع ماده (31) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
64
ابلاغ ارزش معاملاتی املاک شهر تهران (مناطق 22گانه) مصوب دی ماه 1396 کمیسیون تقویم املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات های مستقیم
65
تسلیم اظهارنامه دوره سوم (فصل پاییز) سال 1396
66
اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی وحقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی موضوع مواد 42 و 43
67
در خصوص عدم شمول مالیات سهم شرکت‌های سرمایه‌گذار از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت‌های سرمایه‌گذار
68
اصلاح جدول حد آستانه (حداقل رقم اطلاعات) ماده (8) آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (5) ماده (169) مکرر قانون مالیات‌های مستقیم
69
تسلیم اظهارنامه دوره دوم (فصل تابستان) سال 1396
70
ارزش انواع جدید خودروهای تولید داخل و وارداتی (مبنای محاسبه مالیات، عوارض و حق الثبت)
71
ابطال بند 5-1 بخشنامه شماره 200/23720 در خصوص معافیت مالیاتی موضوع ماده 132 قانون مالیات های مستقیم
72
بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در اجرای تبصره (1) ماده (148) قانون مالیات های مستقیم
73
اصلاح آیین نامه اجرایی موضوع ماده (95) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم
74
قانون اصلاح ماده (86) قانون مالیاتهای مستقیم
75
ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1395
76
آیین نامه اجرایی تبصره(2) ماده(169) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم
77
تسلیم اظهارنامه دوره اول (فصل بهار) سال 1396
78
آیین‌نامه اجرایی ماده (77) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم
79
احکام مالیاتی قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
80
احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1396
81
آشنایی با قانون و مقررات مالیات بر درآمد حقوق
82
تسلیم اظهارنامه دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1395
83
تسلیم اظهارنامه مالیاتی دوره چهارم (فصل زمستان) سال 1395
84
اعلام ارزش انواع ماشن آلات راهسازی و کشاورزی موتور سیکلت (اعم از تولید و مونتاژ داخل یا وارداتی)
85
اعلام بهای فروش انواع خودروهای تولید داخل و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی انواع خودروهای وارداتی موض.ع مواد 42 و 43
86
تسلیم اظهارنامه دوره سوم (فصل پاییز) سال 1395
87
ارزش انواع جدید خودروهای تولید داخل و وارداتی (مبنای محاسبه مالیات، عوارض و حق الثبت)
88
تسلیم اظهارنامه دوره اول (فصل بهار) سال 1395
89
ضرائب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1394 - حوزه تهران
90
احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1395
91
اظهارنامه مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی
92
احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1394
93
قانون مالیات های مستقیم
94
ضرائب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1393 - حوزه تهران
95
ضرائب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1392 - حوزه تهران
96
ضرائب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1391 - حوزه تهران
97
دستورالعمل استفاده از سامانه استخراج مالیاتی
98
ضرائب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال1390- حوزه تهران
99
دستورالعمل ضوابط اجرایی تبصره 4ماده 42مالیات بر ارزش افزوده
100
تصویب نامه وزیران کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی راجع به شمول معافیت ماده 69 قانونهای مالیاتهای مستقیم به قراردادهای منعقده طرح مسکن مهر
101
محاسبه مالیات و عوارض مواد 42و 43 مربوط به گمرک و مالیات بر ارزش افزوده خودروهای وارداتی
102
بررسی مشکلات اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص بنکداران پارچه
103
تمدید مهلت مندرج در جز (2) بند (ج) دستورالعمل شماره 5117/200 مورخ 1390/03/02
104
ارسال فرم در خصوص شمولیت مالیات بر ارزش افزوده
105
ماده21-تسلیم اظهارنامه دوره اول سال 1390
106
بررسی مشکلات اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص بنکداران مواد غذایی
107
ضرائب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1389 - حوزه تهران
108
نحوه پذیرش خوداظهاری مالیاتی مودیان موضوع مرحله چهارم فراخوان ثبت نام و اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده برای دوره مالیاتی زمستان سال 1389
109
نحوه توزیع عوارض وصولی از اول سال 1390 بین شهرداریها و دهیاریها
110
ماده21-تسلیم اظهارنامه دوره چهارم سال 1389
111
دستورالعمل موضوع بند 4 بخشنامه شماره 200/19087 مورخ89/06/28
112
راهنمای شرکت در آزمون تعیین سطح ماموران مالیاتی در سال 1390
113
گزارش حسابرسی مالیاتی اشخاص حقوقی
114
بررسی مشکلات اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص سنگبری ها
115
بررسی مشکلات اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص آهن فروشان
116
بررسی مشکلات اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص تعمیرگاه های مجاز
117
بررسی مشکلات اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص نمایشگاه های اتومبیل
118
بررسی مشکلات اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص چاپخانه داران
119
بررسی مشکلات اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص بنگاه های معاملات املاک
120
بررسی مشکلات اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص تالارهای پذیرایی
121
بررسی مشکلات اجرایی قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص رستوران داران
122
ضرائب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1388 - حوزه تهران
123
ضرائب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1387 - حوزه تهران
124
راهنمای استرداد اضافه مالیات و عوارض پرداختی مودیان مالیات بر ارزش افزوده
125
اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده نمونه 5 : نسخه ویژه شماره گذاری انواع خودروهای سواری و وانت و دوکابین
126
اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده نمونه 4:نسخه عوارض آلایندگی (ویژه واحدهای تولیدی آلاینده های زیست محیطی)
127
اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده نمونه 3: نسخه ویژه کلیه عرضه کنندگان سیگار و محصولات دخانی
128
اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده نمونه 2 : نسخه ویژه کلیه عرضه کنندگان سوخت
129
اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده نمونه 1: نسخه ویژه کلیه بنگاه های فاقد عرضه سوخت و دخانیات
130
ایین نامه بند 14 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده
131
ایین نامه بند 17 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده - اقلام با مصارف صرفا دفاعی
132
ضرائب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1386 - حوزه تهران
133
قانون مالیات بر ارزش افزوده
134
دستورالعمل حسابرسی مالیات بر ارزش افزوده برای سازمان حسابرسی
135
ضرائب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال1385 - حوزه تهران
136
ضرائب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1384- حوزه تهران
137
ضرائب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1383-حوزه تهران
138
ضرائب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1382حوزه تهران
139
مصوبه اصلاحیه جدول استهلاک مالیاتی
140
ضرائب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد سال 1395- حوزه تهران
141
فرم تکمیل برگ درخواست ثبت نام برای انتخاب مشاوررسمی مالیاتی
142
دستورالعمل راهنمای ثبت نام اشخاص حقوقی - نظام مالیات بر ارزش افزوده
143
فرم ثبت نام اشخاص حقوقی- نظام مالیات بر ارزش افزوده
144
دستورالعمل راهنمای ثبت نام اشخاص حقیقی - نظام مالیات بر ارزش افزوده
145
فرم ثبت نام اشخاص حقیقی - نظام مالیات بر ارزش افزوده
146
دستورالعمل نحوه صدور صورتحساب فروش کالا و ارائه خدمات -ماده19 قانون مالیات بر ارزش افزوده