گنجینه ضوابط و بخشنامه های نظام فنی و اجرایی كشور


بخشنامه جدید تازه ها
پربازدید ها
جستجو
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 
ردیف
عنوان
نمایش
ضوابط جدید1
فهرست‌بهای واحد پایه رشته تأسیسات برقی سال 1398
ضوابط جدید2
فهرست‌بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1398
ضوابط جدید3
فهرست‌بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1398
ضوابط جدید4
فهرست‌بهای واحد پایه رشته شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب سال 1398
ضوابط جدید5
فهرست‌بهای واحد پایه رشته سدسازی سال 1398
ضوابط جدید6
فهرست‌بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1398
ضوابط جدید7
فهرست‌بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1398
ضوابط جدید8
فهرست‌بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال 1398
ضوابط جدید9
ابلاغ فهرست‌بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1398
ضوابط جدید10
فهرست‌بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1398
ضوابط جدید11
فهرست‌بهای واحد پایه رشته نگهداری، تعمیر، روسازی و ابنیه خطوط راه‌آهن سال 1398
ضوابط جدید12
فهرست‌بهای نگهداری و بهره برداری تاسیسات آب شرب روستایی 1398
ضوابط جدید13
فهرست‌بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1398
ضوابط جدید14
فهرست‌بهای واحد پایه رشته راه، راه‌آهن و باند فرودگاه سال 1398
ضوابط جدید15
فهرست‌بهای واحد پایه رشته چاه سال 1398
ضوابط جدید16
فهرست‌بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1398
ضوابط جدید17
فهرست‌بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1398
ضوابط جدید18
فهرست‌بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1398
ضوابط جدید19
ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺮاردادﻫﺎ در ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺮاردادﻫﺎی ﮐﺸﻮر ـ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 2
ضوابط جدید20
اصلاح ماده (25) آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران موضوع تصویب‌نامه 48013-ت23251هـ مورخ 11-12-1381
ضوابط جدید21
اصلاحیه دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمانهای ریالی فاقد تعدیل-تغییرات بخشنامه
ضوابط جدید22
اصلاحیه دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمانهای ریالی فاقد تعدیل
ضوابط جدید23
دستورالعمل جبران افزایش غیرقابل پیش‌بینی هزینه‌های بالاسری شرکت‌های مهندسان مشاور
24
نرخ ارز مبنای محاسبات گزارش توجیه مالی و اقتصادی طرح ها
25
فهرست بهای کلان راهسازی سال 1397
26
نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه اول سال 1397
27
شاخص‌های قطعی تعدیل مربوط به نیمه اول سال 1397
28
افزایش اعتبار گواهی‌نامه صلاحیت شرکت‌های انفورماتیکی از یک سال به دو سال
29
اصلاحیه دستورالعمل انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع
30
بخشنامه بودجه سال 1398
ضوابط جدید31
تصویب نامه هیات وزیران در خصوص آیین نامه اجرایی بند های (الف) و (ب) ماده (10) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
32
دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل(تمدید بخشنامه سال 1395)
33
دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل (1397)
34
اصلاح آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1397کل کشور
35
مجموعه دستورالعملهای مطالعات مهندسی ارزش در دوره پیش از عملیات اجرا و ساخت
36
شاخص‌های موقت دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1397
37
تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال 1397
38
نرخ عوامل موثر در فهرست های بهای واحد پایه سال 1397 - "دستمزد نیروی انسانی"
39
نرخ عوامل موثر در فهرست های بهای واحد پایه سال 1397 _ "نرخ ماشین آلات و ابزار"
40
نرخ عوامل موثر در فهرست های بهای واحد پایه سال 1397 - "نرخ مصالح"
41
تجزیه بهای فهرست آبیاری تحت فشار-97
42
تجزیه بهای فهرست انتقال و توزیع آب روستایی-97
43
تجزیه بهای فهرست جمع‌آوری و انتقال فاضلاب-97
44
تجزیه بهای فهرست آبخیزداری و منابع طبیعی-97
45
تجزیه بهای فهرست ساخت و ترمیم قنات-97
46
تجزیه بهای فهرست سدسازی-97
47
تجزیه بهای فهرست آبیاری و زهکشی-97
48
تجزیه بهای فهرست چاه-97
49
تجزیه بهای فهرست شبکه توزیع آب-97
50
تجزیه بهای فهرست خطوط انتقال آب-97
51
تجزیه بهای فهرست نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه‌آهن-97
52
تجزیه بهای فهرست راهداری-97
53
تجزیه بهای فهرست راه و راه‌آهن و باند فرودگاه-97
54
تجزیه بهای فهرست تاسیسات برقی-97
55
تجزیه بهای فهرست ابنیه-97
56
تجزیه بهای فهرست نوار حفاری- 97
57
تجزیه بهای فهرست تاسیسات مکانیکی-97
58
ضریب متوسط افزایش وزنی در بخشنامه شماره 95/576756 مورخ 95/03/31
59
انطباق حکم موضوع بند (ز) تبصره 10 ماده واحده قانون بودجه سال 1397
60
برنامک "قالب هوشمند صورتحساب نظارت کارگاهی حین اجرا 97" بر پایه آخرین تغییرات و اصلاحیه های بخشنامه جدید نظارت
61
برنامک قالب هوشمند صورتحساب نظارت کارگاهی 97 ( فرم خام فرمول نویسی شده اکسل)
62
اصلاحيه دستورالعمل تعيين حق‌الزحمه خدمات نظارت موضوع بخشنامه شماره 1162634‏/96 مورخ 20‏/02‏/96
63
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعيين حق الزحمه خدمات نظارت كارگاهي مشاوران، سال 1397
64
دستورالعمل تعيين حق الزحمه خدمات نظارت- سال 1397
65
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها K سال 1397
66
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه M سال 1397
67
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های هادی روستایی H سال 1397
68
تعرفه خدمات نقشه‌برداری سال 1397
69
دستورالعمل شرح خدمات و تعیین حق الزحمه مطالعات ژئوفیزیک، سال 1397
70
نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه دوم سال 1396
71
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1396
72
آیین نامه اجرایی تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور
73
اصلاحیه قانون بودجه سال 1397 کل کشور
74
تعیین نصاب معاملات سال 1397
75
آیین نامه روش کار شورای فنی استان
76
آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور
77
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1397 کل کشور
78
آیین‌نامه اجرایی بند (ه) تبصره (7) قانون بودجه سال 1397 کل کشور
ضوابط جدید79
یش نویس لایحه شفافیت
80
فهرست‌بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1397
81
فهرست‌بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1397
82
فهرست‌بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1397
83
فهرست‌بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1397
84
فهرست‌بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1397
85
فهرست‌بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1397
86
فهرست‌بهای واحد پایه رشته نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه آهن سال 1397
87
فهرست‌بهای واحد پایه رشته سدسازی سال 1397
88
فهرست‌بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1397
89
فهرست‌بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1397
90
فهرست‌بهای واحد پایه رشته شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب سال 1397
91
فهرست‌بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1397
92
فهرست‌بهای واحد پایه رشته چاه سال 1397
93
فهرست‌بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1397
94
فهرست‌بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال 1397
95
فهرست‌بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1397
96
فهرست‌بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1397
97
قانون بودجه سال 1397 کل کشور
98
تسهیل فرآیند مربوط به تشخیص صلاحیت شرکتهای مهندسان مشاور
99
آیین‌نامه ایجاد بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست
100
آیین نامه اجرایی ماده 46 قانون مدیرت خدمات کشوری
101
نحوه دریافت مستندات فیزیکی در فرایند تشخیص صلاحیت شرکت های مهندسان مشاور و پیمانکاران
102
نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه اول سال 1396
103
شاخص های قطعی دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1396
104
راهنمای طراحی دیوارهای حائل
105
آیین نامه اجرایی صرفه جویی مصرف انرژی در ساختمان ها
106
بسته ضوابط صلاحیت پیمانکاران طرح و ساخت
107
بسته ضوابط صلاحیت مشاوران
108
بسته ضوابط صلاحیت پیمانکاران
109
بسته گونه های گوناگون شرایط عمومی و قراردادهای همسان
110
بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور به زبان ساده
111
بانک اطلاعات بلایای طبیعی
112
لایحه بودجه سال 97
113
تامین مالی طرح ها و پروژه ها از محل تسهیلات مالی خارجی آژانس همکاری های بین المللی ژاپن جایکا
114
دستورالعمل درخواست صدور مجوز استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس)
115
ظرفیت پیمانکاران سرمایه گذار و صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی
116
آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (19) قانون بودجه سال 1396 کل کشور
117
حداکثر مبلغ مناسب ظرفیت در رشته ها و پایه های مختلف اشخاص حقیقی
118
آیین نامه روش کار شورای فنی استان
119
کنترل مصالح ساختمانی در برابر آتش
120
ضریب متوسط افزایش وزنی (حداقل شرایط اختصاصی و ظرفیت شرکتهای پیمانکاری آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت)
121
انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع
122
شاخصهای قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1395
123
نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه دوم سال 1395
124
مصوبه هیئت وزیران در حمایت از مشارکت مهندسین مشاور و پیمانکار در فرآیند تشخیص صلاحیت
125
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻬﯿﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﮑﺴﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت راهﺳﺎزی
126
دستورالعمل نحوه ارایه تجزیه بها همراه با پیشنهاد قیمت توسط پیمانکاران
127
نرخ عوامل موثر در فهرست های بهای واحد پایه سال 1396
128
سند شرایط و ضوابط استفاده از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
129
ﺿﻮاﺑﻂ ﻓﻨﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻔﻮذ ﮔﺎز رادن (نشریه شماره ض-626 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی)
130
آیین نامه ارزش گذاری دارایی های نامشهود در طرح های سرمایه گذاری
131
دستورالعمل تعیین حق الزحمه خدمات نظارت - 1396
132
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
133
تعرفه خدمات نقشه برداری 96
134
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه
135
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرحهای هادی روستایی
136
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1396
137
دستورالعمل شرح خدمات و تعیین حق الزحمه مطالعات ژئوفیزیک، سال 96
138
تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
139
نصاب معاملات سال 1396
140
قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
141
قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های درخواستی ( چنانچه نیاز خود در موارد ذکر شده را به شاقول اعلام نمایید، دوستان شما در شاقول تلاش می نمایند آن ها را تهیه و در دسترس شما و سایر کاربران گرامی بگذارند)
142
راهنماي طراحي لرزه اي ديوارهاي بنايي غيرسازه اي مسلح به ميلگرد بستر
143
فهرست بهاي واحد پايه رشته آبخيزداري و منابع طبيعي سال 1396
144
قانون بودجه سال 1396 کل کشور
145
راهنمای شرح خدمات استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد
146
فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1396
147
فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1396
148
فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1396
149
فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه آهن سال 1396
150
فهرست بهای واحد پایه رشته سدسازی سال 1396
151
فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1396
152
فهرست بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال 1396
153
فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1396
154
فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1396
155
فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1396
156
فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1396
157
فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1396
158
فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1396
159
فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1396
160
فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1396
161
فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 1396
162
فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1396
163
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (١٤٠٠-١٣٩٦)
164
تغییر در پیوست 2 آئین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران
165
دستورالعمل اجرایی بند (خ) ماده 4 آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی
166
فهرست بهای خاص رشته نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه آهن
167
نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه اول سال 1395
168
شاخص های قطعی دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1395
169
دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل
170
مصوبه کارمزد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
171
دستورالعمل شرح خدمات و تعیین حق الزحمه مطالعات ژئوفیزیک
172
شرح عمومی خدمات مدیریت طرح در صنعت احداث (برای اجرای طرح های غیرصنعتی)
173
آیین نامه روش کار شورای فنی استان
174
ضوابط اجرایی کار های امانی در پروژه های استانی
175
مقرره دولت درخصوص پرداخت بدهی پیمانکاران کوچک
176
تعیین حداکثر ظرفیت و تعداد کار مجاز شرکت های تشخیص صلاحیت شده بر اساس آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران اجرای پروژه های صنعتی به روش طرح و ساخت
177
تعرفه خدمات نقشه برداری
178
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های هادی روستایی
179
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه
180
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
181
قرارداد همسان خرید تجهیزات (P) برای خریدهای خارجی- در دو نسخه متنی فارسی و انگلیسی (word)
182
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال 1395
183
نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه دوم سال 1394
184
شاخص های قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1394
185
مجموعه پرسش و پاسخ های امور تشخیص صلاحیت مشاوران
186
دستورالعمل شورای حقوق و دستمزد در ارتباط با هماهنگی در تعیین حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های دستگاه‌های اجرایی
187
ضریب متوسط افزایش وزنی
188
اصلاح و بازنگری نشریه شماره 303 با عنوان «مشخصات فنی عمومی کارهای خطوط لوله آب و فاضلاب شهری»
189
خودداری از مکاتبات غیرضرور درخصوص تغییرات گواهی نامه های تشخیص صلاحیت شرکت های پیمانکار
190
اصلاحیه آیین نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی طرحها و پروژه های بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی
191
دستورالعمل موضوع ماده 27 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
192
ابلاغ اصلاحیه مصوبه شماره 142600 - دستورالعمل شرایط واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده
193
ثبت اطلاعات قراردادها در پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور
194
تغییر در حداقل شرایط اختصاصی و ظرفیت شرکتهای پیمانکاری آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران مصوبه شماره 48013/ت 23251هـ مورخ 1381/12/11هیأت محترم وزیران
195
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1395
196
ترجمه انگلیسی شرایط عمومی قراردادهای همسان خدمات مشاوره - ** هدیه ویژه شاقول به مناسبت ولادت حضرت علی اکبر ع و روز جوان به کاربران گرامی ** -
197
ترجمه دو زبانه مقابل ( فارسی - انگلیسی ) شرایط عمومی قراردادهای همسان خدمات مشاوره -** هدیه ویژه شاقول به مناسبت حلول ماه شعبان و ولادت حضرات امام حسین ع ، ابالفضل العباس ع و امام سجاد ع به کاربران گرامی **
198
دستورالعمل انضباط مالی، ارتقاء بهره وری، بهبود کیفیت و صرفه جویی در هزینه و زمان اجرای طرحها - تجدید نظر اول
199
پرسش‌های کلیدی پیش‌نیاز برای تهیه قرارداد سرمایه‌گذاری، ساخت، بهره‌برداری و انتقال (BOT) در حوزه بهداشت و درمان
200
حد نصاب معاملات، مصوبه سال 1395 (به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات)
201
دستورالعمل نحوه تهیه و تصویب ردیف های ستاره دار
202
دستورالعمل نحوه تهیه و تصویب فهرست بهای کارهای خاص
203
نرم افزار تعیین نوع و محاسبه مبلغ تضامین انواع معاملات منطبق بر آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی **هدیه ویژه شاقول به مناسبت ولادت امیر مومنان علی (ع) به کاربران گرامی** -
204
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1395
205
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1395
206
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1395
207
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1395
208
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1395
209
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1395
210
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته سدسازی سال 1395
211
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1395
212
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1395
213
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1395
214
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1395
215
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 1395
216
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1395
217
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1395
218
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1395
219
آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی
220
نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه اول سال 1394
221
اصلاحیه استفاده از میلگردهای با مقاومت بالا
222
شاخص های قطعی دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1394
223
دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل
224
جدول راهنمای نحوه تهیه و اعلام پروژه طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
225
راهنمای نحوه تهیه و اعلام پروژه طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
226
آیین نامه ساماندهی و واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
227
حق بیمه قراردادهای مهندسان مشاور و پیمانکاران
228
دستورالعمل تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی در مناقصات یک مرحله ای و دومرحله ای -ویرایش سوم
229
تصویب نامه در خصوص شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز
230
گزارش تجزیه بهای رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب
231
گزارش تجزیه بهای رشته آبیاری تحت فشار
232
گزارش تجزیه بهای رشته چاه
233
گزارش تجزیه بهای رشته تاسیسات مکانیکی
234
گزارش تجزیه بهای رشته ساخت و ترمیم قنات
235
گزارش تجزیه بهای رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه
236
گزارش تجزیه بهای رشته آبیاری و زهکشی
237
گزارش تجزیه بهای رشته خطوط انتقال آب
238
گزارش تجزیه بهای رشته آبخیزداری و منابع طبیعی
239
گزارش تجزیه بهای رشته سدسازی
240
گزارش تجزیه بهای رشته انتقال و توزیع آب روستایی
241
دستورالعمل شرایط واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری به بخش غیردولتی
242
آیین نامه اجرایی ماده (8) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
243
آیین نامه اجرایی ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
244
تغییر در حوزه تعریف رشته های ماده ( 6) و اصلاح جداول آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران مصوبه شماره 48013 /ت 23251 هـ مورخ 1381/12/11هیئت محترم وزیران
245
آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (19) قانون بودجه سال 1394 کشور
246
آیین نامه اجرایی ماده (17) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی
247
آیین نامه اجرایی ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
248
آیین نامه اجرایی ماده (7) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
249
دستورالعمل نحوه شناسایی و اولویت بندی نقاط پرتصادف راه ها
250
ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری- نقشه پهنه بندی ضرایب منطقه ای کارهای پیمانکاری تاسیسات برقی - نسخه 1394
251
ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری- ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری-نقشه ضریب منطقه ای مربوط به آبیاری و زهکشی
252
ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری
253
ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری- نقشه پهنه بندی ضرایب منطقه ای کارهای پیمانکاری رشته ابنیه نسخه سال 1394
254
ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری- نقشه پهنه بندی ضرایب منطقه ای کارهای پیمانکاری- رشته های: راه، راه آهن و باند فرودگاه و راهداری - نسخه 1394
255
ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری-نقشه پهنه بندی ضرایب منطقه ای کارهای پیمانکاری تاسیسات مکانیکی نسخه 1394
256
ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری-نقشه ضریب منطقه ای مربوط به انتقال آب
257
آیین‌نامه اجرایی ماده ١٠ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
258
آیین‌نامه اجرایی ماده (18) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393-
259
سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه
260
نرخ فولاد و سیمان در شش ماهه دوم سال 1393
261
شاخصهای قطعی تعدیل آحاد بها دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1393
262
دستورالعمل ظرفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصه، ارزیابی کیفی و ارجاع کار
263
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها، سال 1394
264
قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
265
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه
266
حق الزحمه مطالعات ژئوفیزیک
267
تعرفه خدمات نقشه برداری
268
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های هادی روستایی، سال 1394
269
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1394
270
اصلاح بهای واحد 4 ردیف از فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1394
271
مصوبه بند هـ ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه
272
تصویب نامه درخصوص تعیین نصاب معاملات سال 1394موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات
273
گزارش فازهای 1 و 2 مطالعات و تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود در طرح‌های سرمایه‌گذاری
274
آیین نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور
275
مجموعه پرسش ها و پاسخ ها در امور پیمانکاری -94
276
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1394 کل کشور
277
دستورالعمل ارزیابی کیفی سرمایه گذاران طرح ها و پروژه های مشارکت عمومی و خصوصی
278
آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران با اعمال آخرین اصلاحات تا سال 1393
279
قانون بودجه سال 1394 کل کشور
280
چهارچوب موافقت نامه مشارکت عمومی - خصوصی PPP
281
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1394
282
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1394
283
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 1394
284
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1394
285
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1394
286
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1394
287
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته سدسازی سال 1394
288
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1394
289
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1394
290
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1394
291
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1394
292
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1394
293
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1394
294
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1394
295
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1394
296
راهنمای انتخاب مجریان طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری
297
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)
298
ابلاغ تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال 1393
299
نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه اول سال 1393
300
دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل (1393)
301
شاخص های قطعی دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1393
302
پرداخت مطالبات مهندسان مشاور
303
آیین‌نامه اجرایی ماده واحده قانون اصلاح ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
304
پیش‌نویس آیین‌نامه ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود در طرح‌های سرمایه‌گذاری
305
آیین نامه اجرایی بند (س) تبصره (3) قانون بودجه سال 1393 کل کشور
306
نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه دوم سال 1392
307
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های هادی روستایی
308
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه
309
حق الزحمه مطالعات ژئوفیزیک
310
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
311
شاخصهای قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1392
312
قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی (مصوب تیر 1393)
313
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1393
314
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1393
315
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1393
316
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1393
317
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1393
318
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1393
319
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1393
320
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1393
321
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1393
322
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 1393
323
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1393
324
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1393
325
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1393
326
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 1393
327
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1393
328
تصویب نامه در خصوص خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی به استناد اصل یکصدوسی و هشتم قانون اساسی
329
تبصره جزء 3 بند هـ ماده 3 آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی
330
تصویب نامه درخصوص تعیین نصاب معاملات سال 1393 موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات
331
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1393
332
آیین نامه اجرایی بند (ز) ماده (38) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
333
آیین نامه اجرایی تبصره (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور (مصوب 1393/01/10)
334
اصلاح زیرنویس جدول شماره 2 آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران
335
فهرست بهای خاص تعمیر و نگهداری خط و ابنیه راه آهن
336
مصوبه کارمزد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
337
نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1392
338
قانون اصلاح تبصره 5 بند الف ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و الحاق دو تبصره به آن (مصوب بهمن 1392)
339
پایگاه تحلیل احتمالی خطر لرزه ای ایران
340
سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی
341
تعرفه خدمات نقشه برداری
342
دستورالعمل نحوه محاسبه تفاوت بهای فلزات در کارهای فاقد تعدیل و مابه التفاوت
343
شاخص های قطعی دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1392
344
مجموعه پرسش و پاسخ های متداول بخشنامه جبران تغییر قیمت ارز
345
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه
346
حق الزحمه مطالعات ژئوفیزیک
347
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
348
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های هادی روستایی
349
دستورالعمل مبلغ ظرفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصه، ارزیابی کیفی و ارجاع کار
350
دستورالعمل وحدت رویه تشخیص صلاحیت پیمانکاران در سامانه ساجات
351
تهیه عملکرد بودجه
352
ابلاغ فهرست شرح ردیف رشته خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق
353
ابلاغ فهرست شرح ردیف رشته پستهای انتقال و فوق توزیع نیروی برق
354
مجموعه پرسش ها و پاسخ ها در امور پیمانکاری -92
355
راهنمای آنالیز خودرو- دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1392
356
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1392
357
نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل
358
نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل (آموزشی )
359
نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل
360
فهرست بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال 1392
361
ضوابط و معیارهای فنی ساخت و نگهداری انواع راه ها
362
اصلاحات آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران
363
ضوابط تشخیص صلاحیت شرکت های خدمات انرژی
364
دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات انتظامی (حرفه ای) پیمانکاران
365
پیش نویس دستورالعمل ارزیابی توان سرمایه گذاری سرمایه گذار طرح ها و پروژه های مشارکت عمومی و خصوصی
366
الحاق بند (و) به ماده (۳) آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی
367
نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1391
368
شاخص های قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1391
369
تصویب نامه درخصوص تعیین نصاب معاملات سال 1392 موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات
370
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1392
371
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته سدسازی سال 1392
372
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1392
373
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1392
374
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1392
375
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1392
376
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1392
377
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1392
378
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1392
379
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1392
380
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 1392
381
فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1392
382
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1392
383
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1392
384
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1392
385
شرح خدمات همسان مدیریت طرح
386
اصلاح شرایط اختصاصی آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران موضوع مصوبه شماره 48013/ت23251هـ مورخ 1381/12/11 هیأت محترم وزیران
387
اصلاح جداول آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران طرح و ساخت (مصوبه شماره 15117 /ت 29857 هـ مورخ 11/ 3/ 1384 هیات وزیران)
388
ضوابط واگذاری طرح های نیمه تمام، براساس جزء (۲) بند (ب) ماده (۴۰) و بند (ح) ماده (۱۹) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (86) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی و اعضاء هیئت واگذاری (مصوب شورای اقت
389
مجموعه پرسش و پاسخ های تعرفه ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال 1391 - نسخه 13911205
390
نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماه اول و دوم سال 1391
391
شاخص های قطعی دوره های سه ماه اول و دوم سال 1391
392
سیاستهای کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی
393
آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
394
تبیین بخشنامه شماره 100/68118 مورخ 1391/08/21 با عنوان "دستورالعمل انضباط مالی و ارتقای بهره وری و بهبود کیفیت صرفه جویی در هزینه و زمان اجرای طرح ها"
395
نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل
396
اصلاح جداول (1 تا 7) آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران اجرای پروژه های صنعتی به روش طرح و ساخت (مصوبه شماره 58567/ت21811هـ مورخ 1380/12/22 هیات وزیران) و جداول بخشنامه شماره 100/135947 مورخ 1385/08/21 در رسته های مربوط
397
دستورالعمل رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات
398
تصویب نامه درخصوص تعیین نصاب معاملات سال 1391 موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات - مصوب 1383
399
دستورالعمل انضباط مالی و ارتقاء بهره وری و بهبود کیفیت و صرفه جویی در هزینه و زمان اجرای طرح ها
400
انعقاد پیمان بر اساس فهرست بهای تجمیع شده راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن
401
دستورالعمل تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی در مناقصات یک مرحله ای و دو مرحله ای
402
دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات انتظامی (حرفه ای) مشاوران
403
حق الزحمه مطالعات ژئوفیزیک
404
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
405
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه
406
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های هادی روستایی
407
نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماه سوم و چهارم سال 1390
408
شاخص های موقت دوره های سه ماه اول و دوم سال 1391
409
تعرفه خدمات نقشه برداری
410
ابلاغ تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال 1391
411
شاخص های قطعی دوره های سه ماه سوم و چهارم سال 1390
412
دستورالعمل اجرایی ماده 215 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389
413
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌ ‌های هادی روستایی
414
نرخ فولاد و سیمان در دوره‌های سه ماه اول و دوم سال 1390
415
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماه اول و دوم سال 1390
416
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
417
حق‌الزحمه مطالعات ژئوفیزیک
418
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌ توسعه و عمران (جامع) ناحیه
419
دستورالعمل نحوه جبران آثار اصلاح قیمت حامل های انرژی با اعمال قانون هدفمندکردن یارانه ها در پیمان های فاقد تعدیل
420
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1391
421
راهنمای آنالیز خودرو- دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1391
422
ممنوعیت مدرک فروشی و تنظیم اطلاعات نادرست برای تشخیص صلاحیت
423
تعیین معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور بعنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در fib
424
صلاحیت و ارجاع کار خدمات پژوهشی و تحقیقاتی مربوط به مراکز تحقیقاتی قانونی (اصلاحیه آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره مورخ 1/ 10/ 1388)
425
دستورالعمل مبلغ ظرفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصه، ارزیابی کیفی و ارجاع کار
426
قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار
427
آیین نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی طرحها و پروژه های بزرگ تولیدی ، خدماتی و عمرانی
428
جبران آثار هدفمندی یارانه‌ها
429
آیین نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
430
استانداردها و توصیه‌های بین‌المللی ضمیمه 12 (ضمیمه 12 کنوانسیون شیکاگو) جستجو و نجات
431
اصلاح اجزء (1) و (5) بند (ت) ماده 7 آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره
432
حد نصاب معاملات، مصوبه سال 1390 (به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات)
433
نرخ فولاد و سیمان در دوره‌های سه ماه سوم و چهارم سال 1389
434
شاخص های قطعی دوره های سه ماه سوم و چهارم سال 1389
435
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1390
436
راهنمای آنالیز خودرو-دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1390
437
اصلاح جداول آیین‌نامه تشخیص صلاحیت مشاوران مصوبه شماره 20637/ت28437هـ مورخ 1383/04/23 هیأت وزیران برای تخصص‌های گروه میراث فرهنگی، انرژی، صنعت
438
شاخص‌های موقت دوره‌های سه ماه سوم و چهارم سال 1389
439
مصوبات وحدت رویه تشخیص صلاحیت پیمانکاران
440
تصمیمات کمیته وحدت رویه در مورد تشخیص صلاحیت و رتبه بندی پیمانکاران EPC
441
تصمیمات کمیته وحدت رویه در مورد تشخیص صلاحیت و رتبه بندی پیمانکاران EPC -شرایط تمدید صلاحیت شرکتهای مشاور
442
فونت‌های لوتوس
443
گزارش تجزیه بهای رشته آبیاری و زهکشی
444
گزارش تجزیه بهای رشته ساخت و ترمیم قنات
445
گزارش تجزیه بهای رشته خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح
446
گزارش تجزیه بهای رشته انتقال و توزیع آب روستایی
447
گزارش تجزیه بهای رشته ابنیه
448
گزارش تجزیه بهای رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب
449
تجزیه بهای فهرست های پایه (نسخه سال 1389)- برق بخش اول
450
گزارش تجزیه بهای رشته خطوط انتقال آب
451
گزارش تجزیه بهای رشته آبیاری تحت فشار
452
گزارش تجزیه بهای رشته راهداری
453
گزارش تجزیه بهای رشته تاسیسات مکانیکی
454
گزارش تجزیه بهای رشته آبخیزداری و منابع طبیعی
455
گزارش تجزیه بهای رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن
456
گزارش تجزیه بهای رشته چاه
457
تجزیه بهای فهرست های پایه (نسخه سال 1389)- برق بخش دوم
458
گزارش تجزیه بهای رشته سدسازی
459
گزارش تجزیه بهای رشته شبکه توزیع آب
460
آیین‌نامه اجرایی قانون اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات
461
نرخ فولاد و سیمان در دوره‌های سه ماه اول و دوم سال 1389
462
لغو بخشنامه شماره 101/174548 مورخ 84/10/7 با عنوان "اخذ گواهینامه‌ فنی برای تولید و تامین لوله‌های پلی اتیلنی فاضلابی"
463
قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی
464
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماه اول و دوم سال 1389
465
ظرفیت مجاز کاری
466
قانون برنامه پنجم توسعه
467
دستورالعمل نحوه مشارکت، همکاری و ارجاع کار گروه مشارکت مشاوره
468
اطلاعیه بسیار مهم در مورد ساجات
469
اصلاح بند (ب) ماده (9) آیین نامه خرید خدمات مشاوره
470
نحوه و مهلت اطلاع رسانی در بانک اطلاعات و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات برای خرید خدمات مشاور
471
راهنمای نحوه تهیه شرح تفصیلی خدمات و مبانی حق‌الزحمه خدمات مشاوره
472
حق‌الزحمه مطالعات راه
473
حق‌الزحمه مطالعات ژئوفیزیک
474
حق‌الزحمه مطالعات زیرسازی راه آهن
475
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌ توسعه و عمران (جامع) ناحیه
476
فهرست خدمات مراحل چهارگانه اکتشاف سنگ آهن
477
ضوابط زیست‌- محیطی استفاده مجدد از آب‌های برگشتی و پساب‌ها
478
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌ ‌های هادی روستایی
479
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
480
دستورالعمل توزیع هوای فشرده در معادن
481
اصلاح کاربرد بخشنامه‌های تعرفه‌ حق‌الزحمه مهندسان مشاور بر مبنای درصدی از برآورد اجرای کار
482
تاسیسات و تجهیزات تصفیه‌خانه‌ها و ایستگاه‌های پمپاژ بزرگ و کوچک
483
آیین نامه اجرایی ماده (22) قانون مدیریت خدمات کشوری
484
نحوه ابلاغ ضوابط
485
راهنمای حذف پیشنهادهای مالی نامتناسب
486
راهنمای حذف پیشنهادهای مالی نامتناسب (مستندات راهنمای حذف )
487
تبیین مفاهیم آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره - شماره یک
488
قانون تفسیر نحوه اجراء ماده (35) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجراء سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی مصوب 1386 (مصوب مرداد 1389)
489
دستورالعمل نحوه درخواست تجدیدنظر در نرخ پیمان‌ها
490
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1389
491
مصوبه هیئت وزیران در خصوص راه‌اندازی نمودن سامانه بازار معاملات مجازی دستگاه‌های اجرایی
492
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماه سوم و چهارم سال 1388
493
تهیه و تنظیم متن قرارداد مشاوره
494
دستورالعمل نحوه تعیین صلاحیت مشاوره در زمینه تدوین ضوابط، معیارها و استانداردها
495
دستورالعمل نحوه تعیین صلاحیت اشخاص حقوقی یا حقیقی واجد شرایط مشاوره
496
تغییر در حوزه تعریف رشته های ماده (6) آیین نامه و اصلاح جداول آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران مصوبه شماره 48013/ ت23251 ه‍ مورخ 11/ 12/ 1381 هیات محترم وزیران
497
نرخ فولاد و سیمان در دوره‌های سه ماه سوم و چهارم سال 1388
498
حداکثر مبلغ مناسب در رشته‌ها و پایه‌های مختلف اشخاص حقیقی
499
فلوچارت نحوه خرید خدمات مشاوره
500
آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون اصلاح ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب 1387
501
قانون الحاق یک تبصره به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی
502
‌اطلاعیه ‌محاسبه ‌حق‌الزحمه مشاوره برمبنای ‌درصدی ‌از برآورد
503
حد نصاب معاملات (مناقصه، مزایده،...)، مصوبه سال 1389 (به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات و جزء ب بند 10 ماده واحده قانون بودجه 1389)
504
دستورالعمل اصلاحی تهیه و پیشنهاد لوایح و تصویبنامه ها و دفاع حقوقی از مصوبات دولت و به هنگام نگهداشتن آنها در سامانه اطلاعات قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
505
آیین نامه اجرایی حمایت از صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی
506
کارشناس حقیقی
507
انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع
508
نرخ فولاد و سیمان در دوره‌های سه ماه اول و دوم سال 1388
509
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماه اول و دوم سال 1388
510
شرح خدمات همسان مطالعات طرح‌های احداث راه‌‌آهن
511
شرح خدمات همسان مطالعات طرح‌های بهسازی راه‌
512
شرح خدمات همسان مطالعات طرح‌های احداث راه‌
513
قانون اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات
514
اطلاعیه مهم
515
اصلاحیه املایی آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره
516
خودداری از ارسال مدارک درخواست تشخیص صلاحیت و یا ارتقا از تاریخ 1/ 12/ 1388 تا برقراری سامانه اینترنتی جامع تشخیص صلاحیت
517
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌ توسعه و عمران (جامع) ناحیه
518
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
519
حق‌الزحمه مطالعات زیرسازی راه آهن
520
حق الزحمه مطالعات راه و نظارت عالیه پل ، تونل ، باند فرودگاه ، راه و زیرسازی راه‌آهن
521
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌ ‌های هادی روستایی
522
حق‌الزحمه مطالعات ژئوفیزیک
523
تعرفه خدمات نقشه‌برداری
524
قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (مصوب آذر 1388)
525
اصلاحیه املایی آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره
526
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره چهارم سال 1387
527
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماه سوم و چهارم سال 1387
528
آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره- فایل متنی(word)
529
آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره (آیین‌نامه بند ه‍ ماده 29 قانون برگزاری مناقصات)
530
مجموعه اسناد مربوط به آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره
531
فهرست وارسی گزارش توجیه طرحهای عمرانی
532
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 1388
533
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1388
534
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1388
535
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1388
536
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 1388
537
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسا ت برقی سال 1388
538
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1388
539
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسا ت مکانیکی سال 1388
540
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1388
541
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1388
542
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1388
543
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1388
544
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه ، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1388
545
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1388
546
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1388
547
راهنمای تعیین دامنه مناسب‌ترین قیمت‌های پیشنهادی در مناقصات یک مرحله‌ای
548
آیین نامه اجرایی روش های واگذاری (مصوب آذر 1388)
549
فهرست‌ بهای‌ واحد پایه‌ رشته‌ ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری
550
اصلاح آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی (2)(مصوبه شماره42956/ت28493ه‍ مورخ 11/08/1382)
551
دستورالعمل نحوه تعیین صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی تهیه‌کننده ضوابط، معیارها و استانداردها
552
تشخیص صلاحیت شرکت‌های مهندسین مشاور در پایه 3
553
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1388
554
مجموعه پرسش و پاسخ‌های قانون برگزاری مناقصات نسخه 15 شهریور 1388
555
آیین‌نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه‌بندی فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با هر یک از سه گروه مصرح در ماده 2
556
ضوابط اجرایی کارهای امانی در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی
557
تشخیص صلاحیت شرکت‌های مهندسین مشاور در پایه 3
558
دستورالعمل تهیه فهرست بلند مناقصه‌گران برای موضوعات با مبالغ بالاتر از حد نصاب پایه یک
559
تصویب نامه در خصوص قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ا و دستگاههای اجرای موضوع ماده (86) مصوب مرداد 1388
560
آیین نامه اجرایی ماده (7) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (مصوب مرداد 1388) بروز شده تا مهر 1388
561
آیین نامه اجرایی تبصره (1) بند (ج) ماده (3) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (مصوب مرداد 1388)
562
Iran tender law
563
تشخیص صلاحیت شرکت‌های مهندسین مشاور در پایه 3
564
نحوه اعمال مالیات بر ارزش افزوده در قراردادهای مهندسان مشاور و پیمانکاران 10364
565
اصلاحیه آیین‌نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران (تصویب‌نامه شماره 48013 /ت23251 ه‍)
566
حد نصاب معاملات، مصوبه سال 1388 (به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات)
567
دستورالعمل نحوه محاسبه تفاوت‌بهای قیر
568
ابلاغ اصلاحیه موافقت‌نامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌ها و مقررات آنها
569
غیر مجاز بودن فعالیت شرکت‌های واسطه برای تشخیص صلاحیت
570
قانون الحاق یک تبصره به قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسؤولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی مصوب 1368 و اصلاحات بعدی آن (مصوب فروردین 1388)
571
محرومیت افراد امتیاز آور تکراری در تشخیص صلاحیت
572
آیین‌نامه اختصاص شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی ایرانی
573
آیین‌نامه تعیین شماره اختصاصی برای اشخاص خارجی مرتبط با کشور
574
نحوه اعمال مالیات بر ارزش افزوده در قراردادهای مهندسان مشاور و پیمانکاران 947
575
چک لیست کنترل مدارک تشخیص صلاحیت مشاوران حقوقی
576
فرم خلاصه اطلاعات مشاوران حقوقی تشخیص صلاحیت شده در استانداری ها
577
راهنمای تشکیل پرونده و فرم های 10 و 20
578
راهنمای ارسال مدارک و فرم های مربوط برای تشخیص صلاحیت صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی
579
پرسشنامه و فرم های تشخیص صلاحیت مشاوران حقوقی
580
راهنمـای تشخیص صلاحیت مشاوران حقوقی بخش خصوصی
581
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماه اول، دوم و سوم سال 1387
582
شاخص‌های قطعی تعدیل دوره‌های سه ماهه اول و دوم و شاخص‌های موقت تعدیل سه ماهه سوم سال 1387
583
ابلاغ تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح
584
بخشنامه به تمام دستگاه های موضوع بند "ب" ماده (1) قانون برگزاری مناقصات، درخصوص نحوه ارجاع پروژه‌های فناوری اطلاعات
585
اصلاحیه کلمه در آیین‌نامه تشخیص صلاحیت مشاوران به شماره 20637/ت 28437ه‍ مورخ 23 4 /83
586
موافقت نامه ساخت-بهر ه‌برداری-واگذاری ( Build – Operate – Transfer (BOT
587
اصلاحیه بخشنامه شماره 215919 - 100 مورخ 14 - 12 - 84 موضوع مجموعه دستورالعمل‌های مطالعات مهندسی ارزش در دوره پیش از عملیات اجرا و ساخت
588
اصلاحیه آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران به شماره 48013 /ت 23251 ه‍ مورخ 11 /12 /81
589
فهرست شرح ردیف‌ بهسازی لرزه‌ای ساختمان
590
دستورالعمل استفاده از تضمین‌های نوع «ه» آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی
591
امضای مجاز برای تقاضاهای مرتبط با تشخیص صلاحیت و استعلام شرکت‌ها
592
نحوه چید مان پرونده پیمانکاری
593
راهنمای تشخیص صلاحیت پیمانکاران
594
دستورالعمل اجرایی بند (و) ماده (28) قانون برگزاری مناقصات و بند (د) ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (بخشنامه ترک تشریفات مناقصه) متن بخشنامه
595
ضوابط تعیین سطح زیربنای بیمارستان‌های عمومی (181 تا 250 تخت کل)
596
ضوابط تعیین سطح زیربنای بیمارستان‌های عمومی (251 تا 350 تخت کل)
597
ضوابط تعیین سطح زیربنای بیمارستان‌های عمومی (66 تا 110تخت کل)
598
ضوابط تعیین سطح زیربنای بیمارستان‌های عمومی (111 تا 180 تخت کل)
599
ضوابط تعیین سطح زیربنای بیمارستان‌های عمومی (48 تا 65 تخت کل)
600
حق‌الزحمه مطالعات ژئوفیزیک
601
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
602
تعرفه خدمات نقشه‌برداری
603
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌ توسعه و عمران (جامع) ناحیه
604
حق‌الزحمه مطالعات زیرسازی راه آهن
605
حق الزحمه مطالعات راه و نظارت عالیه پل ، تونل ، باند فرودگاه ، راه و زیرسازی راه‌آهن
606
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌ ‌های هادی روستایی
607
استانداردسازی و به‌روز آوری جایگاه‌های اینترنتی (website) زیر مجموعه دولت؛ بخشنامه شماره 78558 / 1900 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
608
دستورالعمل نحوه ارائه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران به تفکیک فصل‌های فهرست بها
609
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 1387
610
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1387
611
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1387
612
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1387
613
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1387
614
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1387
615
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1387
616
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1387
617
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1387
618
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1387
619
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1387
620
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1387
621
فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1387
622
فهرست های بهای سال 1387 -اصلاح نامه فهرست راه
623
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1387
624
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 1387
625
حد نصاب معاملات سال 1387
626
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماه سوم و چهارم سال 1386
627
آیین‌نامه نظام اطلاع‌رسانی عمومی قراردادها
628
اصلاحیه آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران به شماره 48013 /ت 23251 ه‍ مورخ 11 /12 /81
629
تشخیص صلاحیت و کنترل ظرفیت مشاوران و پیمانکاران
630
آیین نامه معاملاتی سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
631
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1387
632
جبران افزایش بهای قیر
633
قانون اجراء سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی (مصوب خرداد 1387)
634
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماه سوم و چهارم سال 1386
635
شرح خدمات مرحله توجیهی مطالعات آبخیزداری
636
تصویب نامه درخصوص الحاق یک تبصره به ماده (6) آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی
637
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1386
638
موافقت نامه و شرایط عمومی خدمات آزمایشگاه مستقر در کارگاه و کنترل موردی عملیات اجرایی
639
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1386
640
مسنتدسازی در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات
641
راهنمای استفاده از آیین‌نامه اجرایی بند "ن" تبصره (2) قانون بودجه سال 1386
642
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1386
643
بخشنامه معاون در ارتباط با ابلاغ مصوبه جلسه 142 شورایعالی تامین اجتماعی در مورد حق بیمه کارکنان شاغل در طرحهای عمرانی - بخشنامه شماره 14 مورخ 6/ 5/ 1380 امور درآمد سازمان تامین اجتماعی-
644
تعرفه خدمات نقشه‌برداری
645
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1385
646
اختصاص فضای مناسب به نمازخانه در طرح‌های عمرانی
647
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1385
648
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1386
649
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاه‌ها و قنات‌ها سال 1386
650
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه و ابنیه صنعتی سال 1386
651
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1386
652
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1386
653
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1386
654
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب سال 1386
655
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1386
656
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1386
657
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه و باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1386
658
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1386
659
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 1386
660
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1386
661
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
662
حق‌الزحمه مطالعات زیرسازی راه‌آهن
663
حق‌الزحمه مطالعات راه و نظارت عالیه پل، تونل، باند فرودگاه و زیرسازی راه‌آهن
664
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه
665
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های هادی روستایی
666
جداول آیین‌نامه تشخیص صلاحیت مشاوران مصوبه شماره 20637/ت 28437ه‍ مورخ 1383/04/23 هیات محترم وزیران
667
دستورالعمل نحوه تهیه شرح تفصیلی خدمات و مبانی حق‌الزحمه خدمات مشاوره
668
حداکثر مبلغ مناسب ظرفیت اشخاص حقیقی
669
دستورالعمل نحوه ارائه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران، به تفکیک فصل‌های فهرست بها
670
آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران با اعمال آخرین اصلاحات تا سال 86 (با اعمال بخشنامه 100/70734)
671
دستورالعمل نحوه تعیین اشخاص حقوقی یا حقیقی واجد شرایط مشاوره
672
اطلاع‌رسانی شرکت‌های طرف قرارداد
673
آیین‌نامه اجرایی بند "ن" تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 کل کشور
674
حد نصاب جدید معاملات (به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات)
675
قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجراء طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها
676
قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجراء طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها
677
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1386
678
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1386- متن
679
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1386-نقشه پراکنش ضرایب منطقه ای حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی
680
ضرایب حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران- دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1386
681
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1386 -راهنمای محاسبه اضافه‌کار
682
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1386
683
تغییر در حوزه تعریف رشته "تاسیسات و تجهیزات" و اصلاح جداول آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران مصوبه شماره 48013/ت23251هـ مورخ 81/12/11 هیات محترم وزیران
684
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1385
685
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1385
686
تهیه نیازهای اطلاعاتی و تصاویر ماهواره‌ای از سازمان‌های تهیه کننده داخلی
687
آیین‌نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات
688
دستورالعمل انعقاد پیمان با نرخ متر مربع زیربنا
689
حد نصاب جدید معاملات (به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات)-85
690
تشخیص صلاحیت مشاوران
691
ارجاع کار به روش طرح و ساخت
692
دستورالعمل اجرایی آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران پروژه‌های صنعتی به روش طرح و ساخت
693
حق تدریس، حق جلسه، حق تحقیق و مانند آن، برای کارهای کارشناسی
694
آیین‌نامه اجرایی بند "الف" ماده (26) قانون برگزاری مناقصات
695
آیین‌نامه بند "ه‍ " ماده 29 قانون برگزاری مناقصات
696
آیین‌نامه اجرایی بند "ج" ماده (12) قانون برگزاری مناقصات
697
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه مطالعات راه
698
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه مطالعات زیرسازی راه‌آهن
699
حق‌الزحمه مطالعات ژئوفیزیک
700
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
701
طراحی بناهای درمانی 7
702
تعرفه خدمات نقشه‌برداری
703
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1384
704
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های هادی روستایی
705
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران (جامع) ناحیه
706
شاخص‌های قطعی دوره سه ماهه سوم و چهارم سال 1384
707
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران سال 1385
708
نظام فنی و اجرایی کشور
709
مشخصات فنی اجرایی بازیافت گرم آسفالت
710
در اجرای مصوبه شماره 38221/ت33019هـ مورخ 1384/12/13 هیات محترم وزیران موضوع نظارت بر ماده (3) قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی و بخشنامه شماره 115695-101 مورخ 1382/06/22
711
آیین‌نامه نحوه دریافت هزینه‌های انجام داوری توسط شورای عالی فنی
712
مشخصات فنی‌اجرایی بازیافت سرد آسفالت
713
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1385
714
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1385
715
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1385
716
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1385
717
فهرست‌های بهای سال 1385- رشته آبیاری و زهکشی
718
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1385
719
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاهها و قناتها سال 1385
720
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته سدسازی سال 1385
721
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1385
722
فهرست‌های بهای سال 1385- BASE UNIT PRICE INDEX
723
فهرست‌های بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال 1385
724
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1385
725
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1385
726
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب سال 1385
727
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1385
728
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1385
729
مجموعه ضوابط قرارداد واگذاری فعالیت‌های پشتیبانی و خدماتی (کارهای حجمی) 1904-13192-H27506T38326-H34613T84515
730
مجموعه دستورالعمل های مطالعات مهندسی ارزش در دوره پیش از عملیات اجرا و ساخت
731
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1384
732
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1384
733
اخذ گواهی‌نامه‌ فنی برای تولید و تامین لوله‌های پلی اتیلنی فاضلابی
734
تغییر در حوزه تعریف رشته‌های آب، صنعت و معدن، تاسیسات و تجهیزات و اصلاح جداول آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران، مصوبه شماره 48013/ت23251هـ مورخ 81/12/11 هیات محترم وزیران
735
ابلاغ تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح
736
قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب آبان 1384)
737
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1384
738
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1384
739
دستورالعمل ارزشیابی گزارش توجیهی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
740
جداول آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران مصوبه شماره 20637/ ت 28437 ه‍ مورخ 1383/4/23 هیئت محترم وزیران در تخصص مقاوم سازی
741
راهنمای مناقصه
742
مشخصات فنی عمومی کارهای خطوط لوله آب و فاضلاب شهری(نشریه شماره 303)
743
مجموعه ضوابط اجرایی طرح و ساخت (EPC غیر صنعتی) فهرست مجموعه ضوابط اجرایی روش طرح و ساخت (epc غیر صنعتی) 1-آیین‌نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران طرح و ساخت15117ت29858ھ 1384/3/11 2-آیین‌نامه ارجاع کار به پیمانکاران طرح و ساخت12343ت29856ھ 1384/3/
744
حق الزحمه مطالعات راه و نظارت عالیه پل ، تونل ، باند فرودگاه ، راه و زیرسازی راه‌آهن
745
آیین‌نامه اجرایی ماده (32) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران-مصوب 1383-
746
حق الزحمه مطالعات زیرسازی راه آهن
747
حق‌الزحمه مطالعات ژئوفیزیک
748
تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح و توسعه عمران (جامع) ناحیه
749
تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
750
آیین‌نامه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و کارگروههای تخصصی
751
نحوه محاسبه ضریب تعدیل و به روز رسانی مقادیر حق الزحمه کارشناسان متخصص طرحهای مطالعاتی جدول 4 بخشنامه 80981 مورخ 1384/05/08
752
دستورالعمل نحوه تعیین حق‌الزحمه خدمات مشاوره رسته مهندسی آب
753
عدم تقاضای دریافت مفاصا حساب حقوق دولتی
754
دستورالعمل تعیین حق‌الزحمه مطالعات تهیه طرح بهسازی لرزه‌ای ساختمانهای موجود
755
دستورالعمل تعیین حق‌الزحمه مطالعات مرحله اول بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود
756
تمدید مدت تطبیق واحدهای خدمات مشاوره
757
دستورالعمل تعیین حق‌الزحمه مطالعات مرحله اول بهسازی لرزه‌ای پلهای موجود
758
ادامه جدول 4304 (جدول شماره 2 - بخشنامه 3191)
759
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1383
760
ابلاغ تعرفه‌های خدمات نقشه‌برداری
761
آیین‌نامه ایمنی راه‌ها (علائم ایمنی راه ها)
762
آیین‌نامه ایمنی راه‌ها (ایمنی در عملیات اجرایی)
763
آیین‌نامه ایمنی راه‌ها (ایمنی راه و حریم)
764
آیین‌نامه ایمنی راه‌ها (تاسیسات ایمنی راه)
765
آیین‌نامه ایمنی راه‌ها (ایمنی بهره برداری)
766
آیین‌نامه ایمنی راه‌ها (تجهیزات ایمنی راه)
767
آیین‌نامه ایمنی راه‌ها (ایمنی ابنیه فنی)
768
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1384
769
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره سه ماهه چهارم سال 1383
770
مطالعات تهیه طرح‌های هادی روستایی
771
آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران طرح و ساخت
772
شیوه‌نامه نحوه ارجاع و کنترل ظرفیت کاری واحدهای خدمات مشاوره
773
سیاست‌های کلی ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
774
دستورالعمل اجرایی ماده 144 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران (موضوع قیمت تمام شده فعالیت ها و خدمات)
775
اصلاحیه صلاحیت تخصص نقشه برداری
776
بخشنامه درخواست مجوز ترک تشریفات(مصوبه شورای اقتصاد)
777
دستورالعمل تکمیل فرم درخواست مجوز ترک تشریفات مناقصه
778
اظهار نامه ظرفیت آماده به کار مشاور
779
ضوابط محاسبه کسر بهاء عملیات راهسازی
780
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1384
781
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1384
782
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1384
783
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1384
784
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاهها و قناتها سال 1384
785
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1384
786
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1384
787
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1384
788
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1384
789
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1384
790
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1384
791
فهرست‌های بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال 1384
792
دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات پیمانکاران
793
موافقت‌نامه وام
794
قرارداد همسان خرید تجهیزات (P) برای خریدهای خارجی (نسخه فارسی)
795
قرارداد همسان خرید تجهیزات (P) برای خریدهای خارجی (نسخه انگلیسی)
796
قانون برگزاری مناقصات مجلس 130890 مورخ 83/11/17 ابلاغ 67490 مورخ 83/11/26 TENDER-S LAW of Islamic Republic of Iran
797
قانون برگزاری مناقصات مجلس 130890 مورخ 83/11/17 ابلاغ 67490 مورخ 83/11/26 TENDER-S LAW of Islamic Republic of Iran
798
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره سه ماهه سوم سال 1383
799
پرسشنامه و فرم های تشخیص صلاحیت پیمانکاران
800
دستورالعمل انتخاب و ارجاع کار به واحدهای خدمات مدیریت طرح
801
موافقت نامه، پیوستها، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌های تامین کالا و تجهیزات، ساختمان و نصب بصورت توام (PC)، برای کارهای صنعتی
802
حق‌الزحمه مطالعات ژئوفیزیک
803
موافقت‌نامه، پیوست‌ها، شرایط عمومی و شرایط خصوصی قرارداد واگذاری لیسانس و دانش فنی برای فرآیندهای تولید محصول
804
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه اول دوم سال 1383
805
مابه‌التفاوت نرخ سیمان و فولاد پیمان‌هایی که فاقد تعدیل آحاد بها می‌باشند
806
آیین‌نامه اجرایی بند ج ماده (2) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
807
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1383
808
دستورالعمل بیمه پروژه‌ها، در قراردادهای پیمانکاری
809
دستورالعمل بیمه پروژه‌ها، در قراردادهای خدمات مشاوره
810
دستورالعمل مهندسی ارزش در دوره ساخت
811
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1383
812
قانون برنامه جهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی (به همراه اصلاحات ماده 3 و ماده 99 آن)
813
قانون برنامه چهارم توسعه
814
مابه‌التفاوت نرخ سیمان و فولاد پیمان‌هایی که به صورت متر مربع زیربنا منعقد شده‌اند
815
قرارداد همسان ساخت و نصب (C) برای تاسیسات صنعتی و زیربنایی
816
حق الزحمه مطالعات پل راه و راه‌آهن
817
حق الزحمه مطالعات تونل راه و راه‌آهن
818
حق الزحمه مطالعات راه و نظارت عالیه پل ، تونل ، باند فرودگاه ، راه و زیرسازی راه‌آهن
819
حق الزحمه مطالعات زیرسازی راه آهن
820
آیین‌نامه تشخیص صلاحیت مشاوران
821
اصلاح آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی (1)(مصوبه شماره 42956/ت28493ه‍ مورخ 11/08/1382)
822
مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی (تجدید نظر دوم)
823
موافقت نامه‌، پیوستها، شرایط عمومی‌ و شرایط خصوصی‌ پیمانهای‌ مهندسی‌، تامین‌ کالا و تجهیزات‌‌ به صورت‌ توام‌ (EP) برای‌ کارهای‌ صنعتی‌
824
آیین‌نامه نحوه انتخاب و ارجاع کار به مشاوران
825
تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
826
دستورالعمل تعرفه‌های خدمات نقشه‌برداری
827
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1383
828
معیارهای پذیرش بتن برمبنای پایایی
829
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1382
830
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1382
831
قانون برگزاری مناقصات
832
قانون برگزاری مناقصات
833
دستورالعمل ارزشیابی پیمانکاران
834
اصلاح مصوبه 40676 /ت 24698 ه‍ مورخ 1381/11/21
835
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1383
836
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1383
837
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1383
838
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاهها و قناتها سال 1383
839
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1383
840
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1383
841
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب سال 1383
842
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1383
843
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1383
844
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1383
845
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1383
846
ضوابط طراحی فضاهای مورد نیاز درس تربیت‌بدنی در مدارس ابتدایی و راهنمایی
847
بررسی علل تخریب ساختمان‌های دولتی و عمومی جدیدالاحداث واقع در شهرستان بم و سایر مراکز دولتی آسیب‌دیده از زلزله پنجم دی ماه 1382
848
اعمال ضرایب تطبیق به فهرست‌های پایه سال 1382 برای تبدیل نرخ آنها به نرخ روز
849
آیین‌نامه اجرایی حمایت‌های دولت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی
850
تهیه پایگاه اطلاعات ژئوتکنیک
851
تصمیمات کمیته تشخیص صلاحیت پیمانکاران موضوع ماده 18 آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران
852
نشریه 101 تجدیدنظر اول: مشخصات فنی عمومی راه (لازم‌الاجرا)
853
ابلاغ تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح
854
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1382
855
دستورالعمل نحوه تعدیل آحاد بهای پیمان‌ها
856
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره سه ماهه دوم سال 1382
857
دستورالعمل طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت اشخاص حقیقی
858
چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی (مصوب آبان 1382)
859
سیاستهای کلی نظام در دوره چشم انداز (مصوب آبان 1382)
860
آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی
861
نحوه ارجاع کارپژوهشی به واحدهای پژوهشی یا فناوری
862
دستورالعمل نظارت بر اجرای ماده 3 قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات، مصوب 1375/12/12 مجلس شورای اسلامی و تصمیم شماره 27010/26539 مورخ 1381/6/2 هیات وزیران
863
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره سه ماهه اول سال 1382
864
موافقت نامه و شرایط عمومی قراردادهای خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح
865
حق الزحمه مطالعات راه و نظارت عالیه پل ، تونل ، باند فرودگاه ، راه و زیرسازی راه‌آهن
866
حق‌الزحمه خدمات مشاوره رسته مهندسی آب
867
حق الزحمه مطالعات زیرسازی راه آهن
868
داوری اختلاف‌های قراردادهای منعقد شده بر اساس ضوابط طرح‌های عمرانی
869
ابلاغ تعرفه‌های خدمات نقشه‌برداری
870
شاخصهای قطعی تعدیل آحاد بها، دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1381
871
دستور العمل ارجاع کار و انعقاد قرارداد با واحدهای خدمات مدیریت طرح
872
تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه
873
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1382
874
تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
875
فهرست‌های بهای واحد پایه 1382و لوح فشرده آن انتشار یافت
876
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1382
877
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1382
878
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1382
879
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاه ها و قنات ها سال 1382
880
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1382
881
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1382
882
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1382
883
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1382
884
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1382
885
فهرست نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1381
886
آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران.
887
فرم خود اظهاری اعلام کارهای در دست اجرا و ظرفیت آماده بکار
888
حداکثر مبلغ مناسب و ظرفیت در هر رشته پیمانکاری
889
تشکیل هیات سه نفره فسخ پیمان برای استان‌ها
890
آیین‌نامه نحوه تهیه قراردادهای ناهمسان خدمات مشاوره‌ای
891
شاخص‌های قطعی تعدیل آحاد بها، دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1381
892
ضوابط و معیارهای فنی روش‌های آبیاری تحت فشار (مشخصات فنی عمومی) ‌
893
دستورالعمل استفاده از امولسیونهای قیری در راهسازی
894
استانداردهای نقشه‌کشی ساختمانی
895
چگونگی مبادله فرم‌های مربوط به برنامه تهیه ضوابط و معیارهای فنی در موافقتنامه‌های هزینه‌ای
896
دستورالعمل عمومی ارزیابی پیامدهای زیست‌محیطی طرح‌های عمرانی
897
آیین‌نامه نظارت و کنترل فنی بر عملیات و خدمات نقشه برداری
898
فهرست نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1381
899
آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی (مصوب شهریور 1381)-بروز شده تا بهمن 1387
900
موافقت نامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات نقشه‌برداری
901
آیین نامه اجرایی ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (شهریور 1381)
902
شاخصهای قطعی تعدیل آحاد بها، دورههای سه ماهه سوم و چهارم سال 1380
903
ابلاغ تعرفه‌های خدمات نقشه‌برداری
904
راهنمای آیین‌نامه بتن ایران
905
آیین نامه روسازی آسفالتی راههای ایران
906
آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی
907
حق الزحمه مطالعات پل راه و راه‌آهن
908
حق الزحمه مطالعات راه و نظارت عالیه پل ، تونل ، باند فرودگاه ، راه و زیرسازی راه‌آهن سال 1381
909
حق الزحمه مطالعات تونل راه و راه‌آهن
910
حق الزحمه مطالعات زیرسازی راه آهن
911
پرداخت تفاوت بهای قیر
912
ضوابط اجرای روش طرح و ساخت در پروژه‌های صنعتی (EPC صنعتی + نسخه انگلیسی)
913
تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه
914
تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های توسعه و عمران ، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
915
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1381
916
فهرست نرخ فولاد ، سیمان و مواد ناریه در دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1380
917
آیین‌نامه اجرایی ماده (81) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
918
راهنمای تهیه گزارش توجیه طرح
919
آیین‌نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران اجرای پروژه های صنعتی به روش طرح و ساخت
920
قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی (مصوب اسفند 1380)
921
تعرفه‌های خدمات مطالعات ژئوفیزیک
922
شاخص های قطعی تعدیل آحاد بها ‏, دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1380
923
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
924
شرح خدمات و روش محاسبه حق الزحمه مطالعات توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی طرحهای فاضلاب شهری
925
آیین نامه اجرایی ماده (192) قانون برنامه سوم توسعه (بهمن 1380)
926
آیین نامه پیش پرداخت و علی الحساب موضوع ماده (61) قانون محاسبات عمومی کشور (مصوب دی 1380)
927
ابلاغ تعرفه‌های نقشه‌برداری (سال 1380) ‌
928
فهرست نرخ فولاد سیمان و مواد ناریه در دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1380
929
دستورالعمل ارزشیابی مشاوران
930
شرح خدمات تهیه طرح های ایستگاههای افزایش فشار گاز و مواد نفتی
931
شرح عمومی خدمات مدیریت طرح برای تهیه و اجرای طرح های غیر صنعتی
932
فهرست نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه سال 1379
933
ابلاغ مصوبه جلسه 142 شورایعالی تامین اجتماعی در مورد حق بیمه کارکنان شاغل در طرحهای عمرانی - بخشنامه شماره 14 مورخ 6/ 5/ 1380-دستورالعمل حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسی مشاور( نحوه محاسبه و وصول و صدور مفاصا حساب )
934
شاخصهای قطعی تعدیل آحاد بها، دوره های سه ماهه سال 1379
935
رعایت ضوابط فنی، حقوقی و قراردادی در پروژه های عمرانی
936
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه نظارت کارگاهی مشاوران ، سال 1380
937
موافقتنامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مدیریت طرح - فایل متنی (DOC)
938
موافقتنامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مدیریت طرح
939
تعدیل حق‌الزحمه خدمات نظارت کارگاهی در سال 1379
940
ابلاغ تعرفه‌های خدمات نقشه‌ برداری
941
فهرست نرخ فولاد ، سیمان و مواد ناریه دردوره های سه ماهه اول ودوم سال 1379
942
شاخصهای موقت تعدیل دوره های سه ماهه اول ، دوم ، سوم سال 1379 فهرستهای قیمت پایه
943
شاخصهای قطعی تعدیل دوره های سه ماهه سال 1378 فهرستهای قیمت پایه
944
موافقتنامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره پژوهشی
945
دستورالعمل ارجاع کار و انعقاد قرارداد با واحدهای خدمات مهندسی ارزش
946
دستور العمل ارجاع کار و انعقاد قرارداد با واحدهای خدمات مدیریت طرح
947
موافقتنامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره -فایل متنی (word)
948
موافقتنامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره
949
فهرست نرخ فولاد ، سیمان و مواد ناریه دردوره های سه ماهه سال 1378
950
شرح عمومی خدمات مشاوره در دوره ساخت و تحویل کار برای طرح های غیر صنعتی
951
اصلاح عبارتی در تصویبنامه تفویض اختیارات دولت ناشی از آیین نامه استملاک اتباع خارجه مصوب 1328 و آیین نامه چگونگی تملک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی غیر مقیم در ایران مصوب 1374 به کمیسیون سیاسی - دفاع هیات دولت
952
ابلاغ شرح ردیف های رشته سد سازی
953
اصلاح آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره 21 قانون بودجه سال 1379 کل کشور
954
اصلاح تصویب نامه شماره 54090 / ت 17865 ه‍ ، مورخ 78/08/21
955
اصلاح ماده 5 آیین نامه افتتاح اعتبار اسنادی موضوع ماده 62 قانون محاسبات عمومی کشور
956
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1379
957
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1379
958
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1379
959
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1379
960
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاهها وقناتها سال 1379
961
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1379
962
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1379
963
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1379
964
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1379
965
آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره (21) قانون بودجه سال 1379 کل کشور
966
دستورالعمل انتخاب و انعقاد قراردادهای مدیریت طرح
967
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور
968
حق الزحمه مطالعات ژئو فیزیک
969
مصوبه هیات وزیران در مورد تصویب نامه شماره 65019 / ت 18289 ه‍ مورخ 77/10/09
970
قانون الحاق پنج تبصره به قانون نحوه اجرای اصل (85) و (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی مصوب (اسفند 1378)
971
تعدیل حق الزحمه مطالعات زیر سازی راه آهن
972
تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرحهای توسعه وعمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
973
راهنمای حفاظت کمی وکیفی منابع آب زیر زمینی و تجهیزات بهره برداری از آنها
974
راهنمای مطالعات پایه زمین شناسی مهندسی در پروژه های مهندسی آب
975
ساختمانهای عمومی و دولتی
976
حق الزحمه مطالعات و نظارت عالیه راه
977
وزارت مسکن وشهرسازی - وزارت کشور
978
دستورالعمل بهنگام کردن برآورد هزینه مبنای تعیین حق الزحمه مطالعه و طراحی
979
آیین نامه طرح هندسی راه روستایی
980
بتن در مناطق گرمسیر
981
شاخصهای موقت تعدیل دوره های سه ماهه اول ، دوم و سوم سال 1378 فهرستهای پایه
982
فهرست جزئیات خدمات مطالعات ساماندهی چشمه ها و قنات ها
983
فهرست جزئیات خدمات مطالعات پخش سیلاب و تغذیه مصنوعی (مراحل اول و دوم) ‌
984
دستورالعمل تهیه پروژه راه های جنگلی
985
شاخصهای قطعی تعدیل دوره های سه ماهه 1377 فهرستهای قیمت پایه
986
تعدیل جدول شماره 2 بخشنامه شماره 54/3191-15354-1 مورخ 70/9/30
987
دستورالعمل آزمایش های تراوایی
988
فهرست خدمات مطالعات مرحله طراحی تفضیلی ( مرحله دو ) طرح های مهندسی رودخانه
989
دستورالعمل برداشت صحرایی گسستگی های سنگ در کارهای مهندسی و سدسازی
990
ضوابط طراحی سازه ای مجاری آب بر زیرزمینی بتنی
991
فهرست خدمات مطالعات مرحله شناسایی طرح های مهندسی رودخانه
992
راهنمای تزریق در سازه های آبی
993
فهرست خدمات مطالعات مرحله توجیهی طرح های مهندسی رودخانه
994
دستورالعمل رفتار سنجی کیفی آب های زیر زمینی
995
ابلاغ تعرفه های خدمات نقشه برداری و آبنگاری
996
ضریب‌های منطقه ای حق‌الزحمه عوامل نظارت کارگاهی (مربوط به مشاوران)
997
دستورالعمل تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران در سال 1378
998
تفاوت بهای قیر و مواد ناریه
999
اصلاح تصویب نامه شماره 12548 / ت 21422 ه‍ ، مورخ 78/04/28
1000
فهرست نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماهه سال 1377
1001
شرح عمومی خدمات مدیریت طرح
1002
مصوبه هیات وزیران در مورد مطالبات مهندسان مشاور
1003
اصلاح بند 2 تصویبنامه شماره 33767 - 3250 ، مورخ 71/07/21
1004
لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره 80 قانون بودجه سال 1356 کل کشور
1005
دستورالعمل ارسال اسناد و مدارک پیمان در قالب لوح های رایانه ای ( compact disc, diskette).
1006
جلوگیری از اجرای کارها به روش امانی
1007
ابلاغ موافقت نامه ، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌ها و مقررات آنها ( شرایط عمومی پیمان )
1008
آیین نامه اجرایی بند ( و ) و تبصره (9) قانون بودجه سال 1378 کل کشور
1009
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1377
1010
دستورالعمل تنظیم اسناد و مدارک قراردادهای مهندسان مشاور و پیمانهای پیمانکاران
1011
تفویض اختیارات دولت ناشی از آیین نامه استملاک اتباع خارجه مصوب 1328 و آیین نامه چگونگی تملک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی غیر مقیم در ایران مصوب 1374 به کمیسیون سیاسی-دفاعی هیات دولت
1012
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1377
1013
مصوبه هیات وزیران راجع به مقررات اخذ تضمین انجام تعهدات و پیمانهای پیمانکاری
1014
شاخصهای قطعی دوره های سه ماهه سال 1376 قیمتهای پایه
1015
تعدیل حق الزحمه مطالعات راه
1016
تعدیل حق الزحمه مطالعات زیر سازی راه آهن
1017
تعدیل و اصلاح نحوه پرداخت حق الزحمه خدمات تهیه طرحهای توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
1018
دستورالعمل نامگذاری و حفاری چاههای آب
1019
نحوه ارائه تجزیه بها همراه با پیشنهاد قیمت توسط پیمانکاران
1020
راهنمای کنترل کیفیت در مراحل مختلف تصفیه آب آشامیدنی
1021
مصوبه هیات وزیران در مورد روش حل و فصل اختلاف های ناشی از اجرا یا تفسیر قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانی
1022
پرداخت مطالبات مهندسان مشاور
1023
دستورالعمل تشخیص صلاحیت واحدهای تحقیقات صنعتی و معدنی
1024
تعدیل حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی
1025
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاهها و قناتها سال 1377
1026
تعرفه تهیه نقشه های به مقیاس 25000 : 1
1027
بخشنامه به واحد های خدمات مشاوره
1028
ضوابط طراحی ساختمان های اداری
1029
راهنمای بهره برداری و نگهداری واحدهای تصفیه خانه آب
1030
مصوبه هیات وزیران در مورد اعضای شورای عالی فنی
1031
مصوبه هیات وزیران در مورد اختیارات کمیسیون امور زیر بنایی ، صنعت و محیط زیست
1032
آیین نامه طراحی سازه های فولادی به روش حالات حدی
1033
مصوبه هیات وزیران در مورد تصویب نامه شماره 108462 مورخ 64/12/21
1034
دستورالعمل نحوه تعیین تعرفه تهیه نقشه های توپوگرافی
1035
دستورالعمل نحوه تعیین حق الزحمه خدمات مشاوره رسته مهندسی آب
1036
راهنمای کاربرد اقتصاد مهندسی در پروژه های توسعه و مدیریت منابع آب
1037
علایم و نشانه های نقشه های منابع آب زیر زمینی
1038
ابلاغ فهرست و روش انتخاب و ارجاع کار به واحدهای خدمات مشاوره
1039
پوشش جدارلوله های فولادی با ملات ماسه سیمان
1040
جداول راهنمای اطلاعات پایه مورد نیاز برای بررسی های اقتصادی تامین، انتقال و توزیع آب کشاورزی
1041
تعدیل حق الزحمه مطالعات راه
1042
تعدیل حق الزحمه مطالعات زیرسازی راه آهن
1043
ژئوفیزیک ونقش آن در مهندسی آب "استاندارد مطالعات لرزه ای با روش شکست مرزی"
1044
ضریب تعدیل حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی
1045
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1377
1046
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1377
1047
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1377
1048
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1377
1049
فهرست نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1376
1050
شاخصهای دوره های سه ماهه سال 1375 قیمتهای پایه
1051
ضرایب عملیات رقومی ( دیجیتال ) تبدیل فتو گرامتری و ترسیم
1052
مصوبه شورای اقتصاد در مورد ترک تشریفات مناقصه
1053
مصوبه شورای اقتصاد در مورد انتشار فهارس بها و مرجع تصویب شاخص های تعدیل
1054
مقررات و معیارهای طراحی و اجرایی جزئیات تیپ ساختمانی
1055
فهرست نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1376
1056
دستورالعمل اجرای خدمات بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشی
1057
ابلاغ روش انتخاب و ارجاع کار به شرکت های داده ورزی ( انفورماتیکی ) تشخیص صلاحیت شده
1058
شاخصهای موقت تعدیل دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1376 فهرستهای قیمت پایه
1059
بخشنامه ریاست جمهوری در مورد ترک تشریفات معاملات و قراردادهای خارجی
1060
ضریب تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرحهای توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
1061
فهرست بهای واحد عملیات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح
1062
دستورالعمل تعیین هدایت هیدرولیک خاک با روش پیزومتری
1063
دستورالعمل برف‌سنجی
1064
مصوبه شورای اقتصاد در خصوص نحوه پرداخت عوارض شهرداریها
1065
نحوه خرید و عقد قراردادهای طراحی و تولید نرم افزار
1066
مصوبه هیات وزیران در مورد تغییر ماده 15 آیین نامه اجرایی تبصره 96 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه
1067
دستورالعمل نحوه تعیین تعرفه تهیه نقشه های توپوگرافی
1068
اصلاحیه میزان حق الزحمه تحقیقاتی