گنجینه ضوابط و بخشنامه های نظام فنی و اجرایی كشور


بخشنامه جدید تازه ها
پربازدید ها
جستجو
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 
ردیف
عنوان
نمایش
ضوابط جدید1
قانون بودجه سال 1399 کل کشور
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط جدید2
فهرست‌بهای واحد پایه رشته بهره‌برداری و نگهداری تاسیسات آب شرب سال 1399
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط جدید3
فهرست بهای واحد پایه تاسیسات برقی سال 1399
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط جدید4
فهرست بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر سال 1399
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط جدید5
فهرست‌بهای واحد پایه رشته سدسازی سال 1399
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط جدید6
فهرست‌بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1399
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط جدید7
فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1399
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط جدید8
فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه آهن سال 1399
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط جدید9
فهرست بهای واحد پایه رشته مرمت بناهای تاریخی سال 1399
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط جدید10
فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1399
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط جدید11
فهرست‌بهای واحد پایه رشته چاه سال 1399
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط جدید12
فهرست‌بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1399
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط جدید13
فهرست‌بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1399
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط جدید14
فهرست‌بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1399
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط جدید15
فهرست‌بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1399
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط جدید16
فهرست‌بهای واحد پایه رشته شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب سال 1399
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط جدید17
فهرست‌بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1399
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط جدید18
فهرست‌بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1399
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط جدید19
فهرست‌بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1399
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط جدید20
فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1399
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط جدید21
تمدید تاریخ انقضای گواهینامه‌های صلاحیت خدمات مشاوره، مدیریت طرح و انفورماتیکی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط جدید22
تمدید اعتبار گواهینامه‌های پیمانکاری با بالاترین پایه 3، 4 و 5
دانلود رایگان بخشنامه
23
گزارش نهایی کمیسیون تلفیق بودجه 1399
دانلود رایگان بخشنامه
24
بخشنامه در خصوص دستورالعمل شرایط احراز پست های مدیریتی
دانلود رایگان بخشنامه
25
عدم امکان استناد به استعلام‌های موردی از سازمان اداری و استخدامی
دانلود رایگان بخشنامه
26
اصلاح مصوبات شورای اقتصاد در خصوص دریافت تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) به دلیل تغییر نوع ارز
دانلود رایگان بخشنامه
27
ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﺤﻮه ﺟﺒﺮان آﺛﺎر اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺮخ ﺑﻨﺰﯾﻦ در ﻗﺮاردادﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮدروﯾﯽ
دانلود رایگان بخشنامه
28
ضوابط طراحی لرزه‌ای ساختمان‌ها
دانلود رایگان بخشنامه
29
نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه اول سال 1398
دانلود رایگان بخشنامه
30
اعتبار گواهی‌نامه تشخیص صلاحیت مشاوران
دانلود رایگان بخشنامه
31
اصلاحیه آیین‌نامه ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود در طرح‌های سرمایه‌گذاری
دانلود رایگان بخشنامه
32
شاخص‌های قطعی تعدیل آحاد بها دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1398
دانلود رایگان بخشنامه
33
عدم اعطای صلاحیت مشاوره به موسسات
دانلود رایگان بخشنامه
34
ضوابط کلی پذیرش طرح ها به منظور اجرایی سازی ماده 3 آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره 18 ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کشور
دانلود رایگان بخشنامه
35
لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور
دانلود رایگان بخشنامه
36
شیوه نامه تشخیص و تفکیک اطلاعات مربوط به حریم خصوصی و اطلاعات شخصی از اطلاعات عمومی
دانلود رایگان بخشنامه
37
لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارایه خدمات عمومی
دانلود رایگان بخشنامه
38
دستورالعمل شرح خدمات و تعیین حق‌الزحمه مطالعات ژئوفیزیک، سال 1398
دانلود رایگان بخشنامه
39
دستورالعمل جبران افزایش غیرقابل پیش‌بینی هزینه‌های بالاسری شرکت‌های مهندسان مشاور
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی40
قانون مدیریت بحران کشور
دانلود رایگان بخشنامه
41
اطلاعیه مهم شماره 2 ساجات در خصوص شرکت های مهندسین، مشاور، پیمانکار و انفورماتیکی
دانلود رایگان بخشنامه
42
اطلاعیه مهم شماره 1 ساجات در خصوص شرکت های مهندسین، مشاور، پیمانکار و انفورماتیکی
دانلود رایگان بخشنامه
43
شاخص‌های تشخیص صلاحیت پیمانکاران سال 1398
دانلود رایگان بخشنامه
44
فهرست بهای کلان راه سازی سال 1398
دانلود رایگان بخشنامه
45
تعرفه خدمات نقشه‌برداری سال 1398 به همراه آنالیز تعرفه
دانلود رایگان بخشنامه
46
فهرست بهای واحد پایه رشته توزیع نیروی الکتریکی سال 1398
دانلود رایگان بخشنامه
47
اصلاح معیارهای پرداخت فوق العاده ایثارگری
دانلود رایگان بخشنامه
48
ابلاغ اصلاحیه موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌ها و مقررات آن‌ها
دانلود رایگان بخشنامه
49
دستورالعمل اجرایی سامانه جامع مدیریت تضامین دولت
دانلود رایگان بخشنامه
50
نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه دوم سال 1397
دانلود رایگان بخشنامه
51
شاخص‌های قطعی تعدیل آحاد بها دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1397
دانلود رایگان بخشنامه
52
برنامک هوشمند برآورد و تنظیم صورتحساب نظارت یکپارچه (جدید) سال 98 بر پایه آخرین تغییرات و اصلاحیه های بخشنامه جدید نظارت
دانلود رایگان بخشنامه
53
دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان‌های ریالی فاقد تعدیل
دانلود رایگان بخشنامه
54
دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان‌های ریالی فاقد تعدیل (تمدید 1395)
دانلود رایگان بخشنامه
55
فهرست بهای واحد پایه رشته مرمت بناهای تاریخی سال 98
دانلود رایگان بخشنامه
56
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه سال 1398
دانلود رایگان بخشنامه
57
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها سال 1398
دانلود رایگان بخشنامه
58
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های هادی روستایی سال 1398
دانلود رایگان بخشنامه
59
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻧﺤﻮه اﻧﺘﺨﺎب ﻋﻮاﻣﻞ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻈﺎرت ﮐﺎرﮔﺎﻫﯽ ﻣﺸﺎوران - ﺳﺎل 1398
دانلود رایگان بخشنامه
60
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﻖاﻟﺰﺣﻤﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻈﺎرت - سال 1398
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی61
حد نصاب معاملات، مصوبه سال 1398(به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات)
دانلود رایگان بخشنامه
62
بخشنامه در خصوص همترازی رئیس دفتر
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی63
قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی64
بخشنامه حق مأموریت روزانه داخل و خارج از کشور و فوق العاده اشتغال خارج از کشور
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی65
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1398 کشور
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی66
پیش نویس شرایط عمومی پیمان جدید
دانلود رایگان بخشنامه
67
دستورالعمل جامع ضوابط و طرح های حمایتی مرتبط با تسهیلات از محل وجوه اداره شده
دانلود رایگان بخشنامه
68
فهرست‌بهای واحد پایه رشته تأسیسات برقی سال 1398
دانلود رایگان بخشنامه
69
فهرست‌بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1398
دانلود رایگان بخشنامه
70
فهرست‌بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1398
دانلود رایگان بخشنامه
71
فهرست‌بهای واحد پایه رشته شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب سال 1398
دانلود رایگان بخشنامه
72
فهرست‌بهای واحد پایه رشته سدسازی سال 1398
دانلود رایگان بخشنامه
73
فهرست‌بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1398
دانلود رایگان بخشنامه
74
فهرست‌بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1398
دانلود رایگان بخشنامه
75
فهرست‌بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال 1398
دانلود رایگان بخشنامه
76
ابلاغ فهرست‌بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1398
دانلود رایگان بخشنامه
77
فهرست‌بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1398
دانلود رایگان بخشنامه
78
فهرست‌بهای واحد پایه رشته نگهداری، تعمیر، روسازی و ابنیه خطوط راه‌آهن سال 1398
دانلود رایگان بخشنامه
79
فهرست‌بهای نگهداری و بهره برداری تاسیسات آب شرب روستایی 1398
دانلود رایگان بخشنامه
80
فهرست‌بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1398
دانلود رایگان بخشنامه
81
فهرست‌بهای واحد پایه رشته راه، راه‌آهن و باند فرودگاه سال 1398
دانلود رایگان بخشنامه
82
فهرست‌بهای واحد پایه رشته چاه سال 1398
دانلود رایگان بخشنامه
83
فهرست‌بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1398
دانلود رایگان بخشنامه
84
فهرست‌بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1398
دانلود رایگان بخشنامه
85
فهرست‌بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1398
دانلود رایگان بخشنامه
86
ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺮاردادﻫﺎ در ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺮاردادﻫﺎی ﮐﺸﻮر ـ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 2
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی87
اصلاح ماده (25) آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران موضوع تصویب‌نامه 48013-ت23251هـ مورخ 11-12-1381
دانلود رایگان بخشنامه
88
بخشنامه نحوه صدور احکام پرداخت برای کارکنان شاغل در مناطق عملیاتی دفاع مقدس
دانلود رایگان بخشنامه
89
پیوست شماره ۴ (بخش دوم) قانون بودجه سال 1398 کل کشور: اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی برحسب برنامه، فعالیت و هزینه واحد (سایر دستگاه‌های اجرایی)
دانلود رایگان بخشنامه
90
پیوست شماره ۴ (بخش اول) قانون بودجه سال 1398 کل کشور: اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی برحسب برنامه، فعالیت و بهای تمام شده
دانلود رایگان بخشنامه
91
پیوست شماره ۳ قانون بودجه سال 1398 کل کشور: بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت
دانلود رایگان بخشنامه
92
پیوست شماره ۳ قانون بودجه سال 1398 کل کشور: بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت
دانلود رایگان بخشنامه
93
پیوست شماره ۲ قانون بودجه سال 1398 کل کشور: درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی
دانلود رایگان بخشنامه
94
پیوست شماره ۱ قانون بودجه سال 1398 کل کشور: اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
دانلود رایگان بخشنامه
95
قانون بودجه سال 1398 کشور
دانلود رایگان بخشنامه
96
بخشنامه در خصوص انتصاب مشاوران در چارچوب پست های سازمانی
دانلود رایگان بخشنامه
97
اصلاحیه دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمانهای ریالی فاقد تعدیل-تغییرات بخشنامه
دانلود رایگان بخشنامه
98
اصلاحیه دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمانهای ریالی فاقد تعدیل
دانلود رایگان بخشنامه
99
دستورالعمل جبران افزایش غیرقابل پیش‌بینی هزینه‌های بالاسری شرکت‌های مهندسان مشاور
دانلود رایگان بخشنامه
100
بخشنامه در خصوص تبدیل وضع کارمندان پیمانی به رسمی آزمایشی در مشاغل حاکمیتی
دانلود رایگان بخشنامه
101
نرخ ارز مبنای محاسبات گزارش توجیه مالی و اقتصادی طرح ها
دانلود رایگان بخشنامه
102
فهرست بهای کلان راهسازی سال 1397
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی103
لایحه مشارکت عمومی - خصوصی
دانلود رایگان بخشنامه
104
نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه اول سال 1397
دانلود رایگان بخشنامه
105
شاخص‌های قطعی تعدیل مربوط به نیمه اول سال 1397
دانلود رایگان بخشنامه
106
افزایش اعتبار گواهی‌نامه صلاحیت شرکت‌های انفورماتیکی از یک سال به دو سال
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی107
آیین‌نامه ساماندهی حق‌الوکاله و حق‌المشاوره خدمات وکلای دادگستری
دانلود رایگان بخشنامه
108
اصلاحیه دستورالعمل انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع
دانلود رایگان بخشنامه
109
بخشنامه بودجه سال 1398
دانلود رایگان بخشنامه
110
تصویب نامه هیات وزیران در خصوص آیین نامه اجرایی بند های (الف) و (ب) ماده (10) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
دانلود رایگان بخشنامه
111
دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل(تمدید بخشنامه سال 1395)
دانلود رایگان بخشنامه
112
دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل (1397)
دانلود رایگان بخشنامه
113
اصلاح آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1397کل کشور
دانلود رایگان بخشنامه
114
مجموعه دستورالعملهای مطالعات مهندسی ارزش در دوره پیش از عملیات اجرا و ساخت
دانلود رایگان بخشنامه
115
شاخص‌های موقت دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1397
دانلود رایگان بخشنامه
116
تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال 1397
دانلود رایگان بخشنامه
117
نرخ عوامل موثر در فهرست های بهای واحد پایه سال 1397 - "دستمزد نیروی انسانی"
دانلود رایگان بخشنامه
118
نرخ عوامل موثر در فهرست های بهای واحد پایه سال 1397 _ "نرخ ماشین آلات و ابزار"
دانلود رایگان بخشنامه
119
نرخ عوامل موثر در فهرست های بهای واحد پایه سال 1397 - "نرخ مصالح"
دانلود رایگان بخشنامه
120
تجزیه بهای فهرست آبیاری تحت فشار-97
دانلود رایگان بخشنامه
121
تجزیه بهای فهرست انتقال و توزیع آب روستایی-97
دانلود رایگان بخشنامه
122
تجزیه بهای فهرست جمع‌آوری و انتقال فاضلاب-97
دانلود رایگان بخشنامه
123
تجزیه بهای فهرست آبیاری تحت فشار-97
دانلود رایگان بخشنامه
124
تجزیه بهای فهرست آبخیزداری و منابع طبیعی-97
دانلود رایگان بخشنامه
125
تجزیه بهای فهرست ساخت و ترمیم قنات-97
دانلود رایگان بخشنامه
126
تجزیه بهای فهرست انتقال و توزیع آب روستایی-97
دانلود رایگان بخشنامه
127
تجزیه بهای فهرست جمع‌آوری و انتقال فاضلاب-97
دانلود رایگان بخشنامه
128
تجزیه بهای فهرست آبیاری تحت فشار-97
دانلود رایگان بخشنامه
129
تجزیه بهای فهرست سدسازی-97
دانلود رایگان بخشنامه
130
تجزیه بهای فهرست آبیاری و زهکشی-97
دانلود رایگان بخشنامه
131
تجزیه بهای فهرست چاه-97
دانلود رایگان بخشنامه
132
تجزیه بهای فهرست شبکه توزیع آب-97
دانلود رایگان بخشنامه
133
تجزیه بهای فهرست خطوط انتقال آب-97
دانلود رایگان بخشنامه
134
تجزیه بهای فهرست نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه‌آهن-97
دانلود رایگان بخشنامه
135
تجزیه بهای فهرست راهداری-97
دانلود رایگان بخشنامه
136
تجزیه بهای فهرست راه و راه‌آهن و باند فرودگاه-97
دانلود رایگان بخشنامه
137
تجزیه بهای فهرست تاسیسات برقی-97
دانلود رایگان بخشنامه
138
تجزیه بهای فهرست ابنیه-97
دانلود رایگان بخشنامه
139
تجزیه بهای فهرست نوار حفاری- 97
دانلود رایگان بخشنامه
140
تجزیه بهای فهرست تاسیسات مکانیکی-97
دانلود رایگان بخشنامه
141
ضریب متوسط افزایش وزنی در بخشنامه شماره 95/576756 مورخ 95/03/31
دانلود رایگان بخشنامه
142
انطباق حکم موضوع بند (ز) تبصره 10 ماده واحده قانون بودجه سال 1397
دانلود رایگان بخشنامه
143
برنامک "قالب هوشمند صورتحساب نظارت کارگاهی حین اجرا 97" بر پایه آخرین تغییرات و اصلاحیه های بخشنامه جدید نظارت
دانلود رایگان بخشنامه
144
برنامک قالب هوشمند صورتحساب نظارت کارگاهی 97 ( فرم خام فرمول نویسی شده اکسل)
دانلود رایگان بخشنامه
145
دستورالعمل تعیین حق الزحمه خدمات نظارت- سال 1397
دانلود رایگان بخشنامه
146
اصلاحیه دستورالعمل تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت موضوع بخشنامه شماره 1162634‏/96 مورخ 20‏/02‏/96
دانلود رایگان بخشنامه
147
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1397
دانلود رایگان بخشنامه
148
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها K سال 1397
دانلود رایگان بخشنامه
149
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه M سال 1397
دانلود رایگان بخشنامه
150
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های هادی روستایی H سال 1397
دانلود رایگان بخشنامه
151
تعرفه خدمات نقشه‌برداری سال 1397
دانلود رایگان بخشنامه
152
دستورالعمل شرح خدمات و تعیین حق الزحمه مطالعات ژئوفیزیک، سال 1397
دانلود رایگان بخشنامه
153
نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه دوم سال 1396
دانلود رایگان بخشنامه
154
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1396
دانلود رایگان بخشنامه
155
آیین نامه اجرایی تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی156
دستورالعمل تشخیص صلاحیت مشاوران خدمات مدیریتی
دانلود رایگان بخشنامه
157
اصلاحیه قانون بودجه سال 1397 کل کشور
دانلود رایگان بخشنامه
158
تعیین نصاب معاملات سال 1397
دانلود رایگان بخشنامه
159
آیین نامه روش کار شورای فنی استان
دانلود رایگان بخشنامه
160
آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی161
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1397 کل کشور
دانلود رایگان بخشنامه
162
آیین‌نامه اجرایی بند (ه) تبصره (7) قانون بودجه سال 1397 کل کشور
دانلود رایگان بخشنامه
163
یش نویس لایحه شفافیت
دانلود رایگان بخشنامه
164
فهرست‌بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1397
دانلود رایگان بخشنامه
165
فهرست‌بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1397
دانلود رایگان بخشنامه
166
فهرست‌بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1397
دانلود رایگان بخشنامه
167
فهرست‌بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1397
دانلود رایگان بخشنامه
168
فهرست‌بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1397
دانلود رایگان بخشنامه
169
فهرست‌بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1397
دانلود رایگان بخشنامه
170
فهرست‌بهای واحد پایه رشته نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه آهن سال 1397
دانلود رایگان بخشنامه
171
فهرست‌بهای واحد پایه رشته سدسازی سال 1397
دانلود رایگان بخشنامه
172
فهرست‌بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1397
دانلود رایگان بخشنامه
173
فهرست‌بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1397
دانلود رایگان بخشنامه
174
فهرست‌بهای واحد پایه رشته شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب سال 1397
دانلود رایگان بخشنامه
175
فهرست‌بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1397
دانلود رایگان بخشنامه
176
فهرست‌بهای واحد پایه رشته چاه سال 1397
دانلود رایگان بخشنامه
177
فهرست‌بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1397
دانلود رایگان بخشنامه
178
فهرست‌بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال 1397
دانلود رایگان بخشنامه
179
فهرست‌بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1397
دانلود رایگان بخشنامه
180
فهرست‌بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1397
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی181
قانون بودجه سال 1397 کل کشور
دانلود رایگان بخشنامه
182
تسهیل فرآیند مربوط به تشخیص صلاحیت شرکتهای مهندسان مشاور
دانلود رایگان بخشنامه
183
آیین‌نامه ایجاد بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست
دانلود رایگان بخشنامه
184
آیین نامه اجرایی ماده 46 قانون مدیرت خدمات کشوری
دانلود رایگان بخشنامه
185
نحوه دریافت مستندات فیزیکی در فرایند تشخیص صلاحیت شرکت های مهندسان مشاور و پیمانکاران
دانلود رایگان بخشنامه
186
بخشنامه دستورالعمل نحوه ارزیابی و توسعه شایستگی های عمومی مدیران حرفه ای
دانلود رایگان بخشنامه
187
نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه اول سال 1396
دانلود رایگان بخشنامه
188
شاخص های قطعی دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1396
دانلود رایگان بخشنامه
189
راهنمای طراحی دیوارهای حائل
دانلود رایگان بخشنامه
190
آیین نامه اجرایی صرفه جویی مصرف انرژی در ساختمان ها
دانلود رایگان بخشنامه
191
بسته ضوابط صلاحیت پیمانکاران طرح و ساخت
دانلود رایگان بخشنامه
192
بسته ضوابط صلاحیت مشاوران
دانلود رایگان بخشنامه
193
بسته ضوابط صلاحیت پیمانکاران
دانلود رایگان بخشنامه
194
بسته گونه های گوناگون شرایط عمومی و قراردادهای همسان
دانلود رایگان بخشنامه
195
بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور به زبان ساده
دانلود رایگان بخشنامه
196
بانک اطلاعات بلایای طبیعی
دانلود رایگان بخشنامه
197
لایحه بودجه سال 97
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی198
تامین مالی طرح ها و پروژه ها از محل تسهیلات مالی خارجی آژانس همکاری های بین المللی ژاپن جایکا
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی199
دستورالعمل درخواست صدور مجوز استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس)
دانلود رایگان بخشنامه
200
ظرفیت پیمانکاران سرمایه گذار و صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی201
آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (19) قانون بودجه سال 1396 کل کشور
دانلود رایگان بخشنامه
202
حداکثر مبلغ مناسب ظرفیت در رشته ها و پایه های مختلف اشخاص حقیقی
دانلود رایگان بخشنامه
203
آیین نامه روش کار شورای فنی استان
دانلود رایگان بخشنامه
204
کنترل مصالح ساختمانی در برابر آتش
دانلود رایگان بخشنامه
205
ضریب متوسط افزایش وزنی (حداقل شرایط اختصاصی و ظرفیت شرکتهای پیمانکاری آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت)
دانلود رایگان بخشنامه
206
انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع
دانلود رایگان بخشنامه
207
شاخصهای قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1395
دانلود رایگان بخشنامه
208
نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه دوم سال 1395
دانلود رایگان بخشنامه
209
مصوبه هیئت وزیران در حمایت از مشارکت مهندسین مشاور و پیمانکار در فرآیند تشخیص صلاحیت
دانلود رایگان بخشنامه
210
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻬﯿﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﮑﺴﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت راهﺳﺎزی
دانلود رایگان بخشنامه
211
دستورالعمل نحوه ارایه تجزیه بها همراه با پیشنهاد قیمت توسط پیمانکاران
دانلود رایگان بخشنامه
212
نرخ عوامل موثر در فهرست های بهای واحد پایه سال 1396
دانلود رایگان بخشنامه
213
سند شرایط و ضوابط استفاده از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
دانلود رایگان بخشنامه
214
ﺿﻮاﺑﻂ ﻓﻨﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻔﻮذ ﮔﺎز رادن (نشریه شماره ض-626 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی)
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی215
آیین نامه ارزش گذاری دارایی های نامشهود در طرح های سرمایه گذاری
دانلود رایگان بخشنامه
216
دستورالعمل تعیین حق الزحمه خدمات نظارت - 1396
دانلود رایگان بخشنامه
217
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
دانلود رایگان بخشنامه
218
تعرفه خدمات نقشه برداری 96
دانلود رایگان بخشنامه
219
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه
دانلود رایگان بخشنامه
220
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرحهای هادی روستایی
دانلود رایگان بخشنامه
221
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1396
دانلود رایگان بخشنامه
222
دستورالعمل شرح خدمات و تعیین حق الزحمه مطالعات ژئوفیزیک، سال 96
دانلود رایگان بخشنامه
223
تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
دانلود رایگان بخشنامه
224
نصاب معاملات سال 1396
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی225
قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
دانلود رایگان بخشنامه
226
قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های درخواستی ( چنانچه نیاز خود در موارد ذکر شده را به شاقول اعلام نمایید، دوستان شما در شاقول تلاش می نمایند آن ها را تهیه و در دسترس شما و سایر کاربران گرامی بگذارند)
دانلود رایگان بخشنامه
227
راهنمای طراحی لرزه ای دیوارهای بنایی غیرسازه ای مسلح به میلگرد بستر
دانلود رایگان بخشنامه
228
فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1396
دانلود رایگان بخشنامه
229
قانون بودجه سال 1396 کل کشور
دانلود رایگان بخشنامه
230
راهنمای شرح خدمات استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد
دانلود رایگان بخشنامه
231
فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1396
دانلود رایگان بخشنامه
232
فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1396
دانلود رایگان بخشنامه
233
فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1396
دانلود رایگان بخشنامه
234
فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه آهن سال 1396
دانلود رایگان بخشنامه
235
فهرست بهای واحد پایه رشته سدسازی سال 1396
دانلود رایگان بخشنامه
236
فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1396
دانلود رایگان بخشنامه
237
فهرست بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال 1396
دانلود رایگان بخشنامه
238
فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1396
دانلود رایگان بخشنامه
239
فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1396
دانلود رایگان بخشنامه
240
فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1396
دانلود رایگان بخشنامه
241
فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1396
دانلود رایگان بخشنامه
242
فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1396
دانلود رایگان بخشنامه
243
فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1396
دانلود رایگان بخشنامه
244
فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1396
دانلود رایگان بخشنامه
245
فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1396
دانلود رایگان بخشنامه
246
فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 1396
دانلود رایگان بخشنامه
247
فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1396
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی248
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (١٤٠٠-١٣٩٦)
دانلود رایگان بخشنامه
249
تغییر در پیوست 2 آئین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران
دانلود رایگان بخشنامه
250
دستورالعمل اجرایی بند (خ) ماده 4 آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی
دانلود رایگان بخشنامه
251
فهرست بهای خاص رشته نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه آهن
دانلود رایگان بخشنامه
252
نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه اول سال 1395
دانلود رایگان بخشنامه
253
شاخص های قطعی دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1395
دانلود رایگان بخشنامه
254
دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل
دانلود رایگان بخشنامه
255
مصوبه کارمزد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
دانلود رایگان بخشنامه
256
دستورالعمل شرح خدمات و تعیین حق الزحمه مطالعات ژئوفیزیک
دانلود رایگان بخشنامه
257
شرح عمومی خدمات مدیریت طرح در صنعت احداث (برای اجرای طرح های غیرصنعتی)
دانلود رایگان بخشنامه
258
آیین نامه روش کار شورای فنی استان
دانلود رایگان بخشنامه
259
ضوابط اجرایی کار های امانی در پروژه های استانی
دانلود رایگان بخشنامه
260
مقرره دولت درخصوص پرداخت بدهی پیمانکاران کوچک
دانلود رایگان بخشنامه
261
تعیین حداکثر ظرفیت و تعداد کار مجاز شرکت های تشخیص صلاحیت شده بر اساس آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران اجرای پروژه های صنعتی به روش طرح و ساخت
دانلود رایگان بخشنامه
262
تعرفه خدمات نقشه برداری
دانلود رایگان بخشنامه
263
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های هادی روستایی
دانلود رایگان بخشنامه
264
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه
دانلود رایگان بخشنامه
265
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
دانلود رایگان بخشنامه
266
قرارداد همسان خرید تجهیزات (P) برای خریدهای خارجی- در دو نسخه متنی فارسی و انگلیسی (word)
دانلود رایگان بخشنامه
267
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال 1395
دانلود رایگان بخشنامه
268
نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه دوم سال 1394
دانلود رایگان بخشنامه
269
شاخص های قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1394
دانلود رایگان بخشنامه
270
مجموعه پرسش و پاسخ های امور تشخیص صلاحیت مشاوران
دانلود رایگان بخشنامه
271
دستورالعمل شورای حقوق و دستمزد در ارتباط با هماهنگی در تعیین حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های دستگاه‌های اجرایی
دانلود رایگان بخشنامه
272
ضریب متوسط افزایش وزنی
دانلود رایگان بخشنامه
273
اصلاح و بازنگری نشریه شماره 303 با عنوان «مشخصات فنی عمومی کارهای خطوط لوله آب و فاضلاب شهری»
دانلود رایگان بخشنامه
274
خودداری از مکاتبات غیرضرور درخصوص تغییرات گواهی نامه های تشخیص صلاحیت شرکت های پیمانکار
دانلود رایگان بخشنامه
275
اصلاحیه آیین نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی طرحها و پروژه های بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی
دانلود رایگان بخشنامه
276
دستورالعمل موضوع ماده 27 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
دانلود رایگان بخشنامه
277
ابلاغ اصلاحیه مصوبه شماره 142600 - دستورالعمل شرایط واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده
دانلود رایگان بخشنامه
278
ثبت اطلاعات قراردادها در پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور
دانلود رایگان بخشنامه
279
تغییر در حداقل شرایط اختصاصی و ظرفیت شرکتهای پیمانکاری آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران مصوبه شماره 48013/ت 23251هـ مورخ 1381/12/11هیأت محترم وزیران
دانلود رایگان بخشنامه
280
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1395
دانلود رایگان بخشنامه
281
ترجمه انگلیسی شرایط عمومی قراردادهای همسان خدمات مشاوره - ** هدیه ویژه شاقول به مناسبت ولادت حضرت علی اکبر ع و روز جوان به کاربران گرامی ** -
دانلود رایگان بخشنامه
282
ترجمه دو زبانه مقابل ( فارسی - انگلیسی ) شرایط عمومی قراردادهای همسان خدمات مشاوره -** هدیه ویژه شاقول به مناسبت حلول ماه شعبان و ولادت حضرات امام حسین ع ، ابالفضل العباس ع و امام سجاد ع به کاربران گرامی **
دانلود رایگان بخشنامه
283
دستورالعمل انضباط مالی، ارتقاء بهره وری، بهبود کیفیت و صرفه جویی در هزینه و زمان اجرای طرحها - تجدید نظر اول
دانلود رایگان بخشنامه
284
پرسش‌های کلیدی پیش‌نیاز برای تهیه قرارداد سرمایه‌گذاری، ساخت، بهره‌برداری و انتقال (BOT) در حوزه بهداشت و درمان
دانلود رایگان بخشنامه
285
حد نصاب معاملات، مصوبه سال 1395 (به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات)
دانلود رایگان بخشنامه
286
دستورالعمل نحوه تهیه و تصویب ردیف های ستاره دار
دانلود رایگان بخشنامه
287
دستورالعمل نحوه تهیه و تصویب فهرست بهای کارهای خاص
دانلود رایگان بخشنامه
288
نرم افزار تعیین نوع و محاسبه مبلغ تضامین انواع معاملات منطبق بر آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی **هدیه ویژه شاقول به مناسبت ولادت امیر مومنان علی (ع) به کاربران گرامی** -
دانلود رایگان بخشنامه
289
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1395
دانلود رایگان بخشنامه
290
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1395
دانلود رایگان بخشنامه
291
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1395
دانلود رایگان بخشنامه
292
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1395
دانلود رایگان بخشنامه
293
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1395
دانلود رایگان بخشنامه
294
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1395
دانلود رایگان بخشنامه
295
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته سدسازی سال 1395
دانلود رایگان بخشنامه
296
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1395
دانلود رایگان بخشنامه
297
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1395
دانلود رایگان بخشنامه
298
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1395
دانلود رایگان بخشنامه
299
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1395
دانلود رایگان بخشنامه
300
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 1395
دانلود رایگان بخشنامه
301
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1395
دانلود رایگان بخشنامه
302
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1395
دانلود رایگان بخشنامه
303
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1395
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی304
آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی
دانلود رایگان بخشنامه
305
ابلاغ دستورالعمل آزادسازی نرخ بلیت هواپیما و شبکه پروازی
دانلود رایگان بخشنامه
306
نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه اول سال 1394
دانلود رایگان بخشنامه
307
اصلاحیه استفاده از میلگردهای با مقاومت بالا
دانلود رایگان بخشنامه
308
شاخص های قطعی دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1394
دانلود رایگان بخشنامه
309
دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل
دانلود رایگان بخشنامه
310
جدول راهنمای نحوه تهیه و اعلام پروژه طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
دانلود رایگان بخشنامه
311
راهنمای نحوه تهیه و اعلام پروژه طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
دانلود رایگان بخشنامه
312
آیین نامه ساماندهی و واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
دانلود رایگان بخشنامه
313
حق بیمه قراردادهای مهندسان مشاور و پیمانکاران
دانلود رایگان بخشنامه
314
دستورالعمل تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی در مناقصات یک مرحله ای و دومرحله ای -ویرایش سوم
دانلود رایگان بخشنامه
315
تصویب نامه در خصوص شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز
دانلود رایگان بخشنامه
316
گزارش تجزیه بهای رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب
دانلود رایگان بخشنامه
317
گزارش تجزیه بهای رشته آبیاری تحت فشار
دانلود رایگان بخشنامه
318
گزارش تجزیه بهای رشته چاه
دانلود رایگان بخشنامه
319
گزارش تجزیه بهای رشته تاسیسات مکانیکی
دانلود رایگان بخشنامه
320
گزارش تجزیه بهای رشته ساخت و ترمیم قنات
دانلود رایگان بخشنامه
321
گزارش تجزیه بهای رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه
دانلود رایگان بخشنامه
322
گزارش تجزیه بهای رشته آبیاری و زهکشی
دانلود رایگان بخشنامه
323
گزارش تجزیه بهای رشته خطوط انتقال آب
دانلود رایگان بخشنامه
324
گزارش تجزیه بهای رشته آبخیزداری و منابع طبیعی
دانلود رایگان بخشنامه
325
گزارش تجزیه بهای رشته سدسازی
دانلود رایگان بخشنامه
326
گزارش تجزیه بهای رشته انتقال و توزیع آب روستایی
دانلود رایگان بخشنامه
327
دستورالعمل شرایط واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری به بخش غیردولتی
دانلود رایگان بخشنامه
328
آیین نامه اجرایی ماده (8) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی329
آیین نامه اجرایی ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
دانلود رایگان بخشنامه
330
تغییر در حوزه تعریف رشته های ماده ( 6) و اصلاح جداول آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران مصوبه شماره 48013 /ت 23251 هـ مورخ 1381/12/11هیئت محترم وزیران
دانلود رایگان بخشنامه
331
آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (19) قانون بودجه سال 1394 کشور
دانلود رایگان بخشنامه
332
آیین نامه اجرایی ماده (17) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی333
آیین نامه اجرایی ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی334
آیین نامه اجرایی ماده (7) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
دانلود رایگان بخشنامه
335
دستورالعمل نحوه شناسایی و اولویت بندی نقاط پرتصادف راه ها
دانلود رایگان بخشنامه
336
ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری- نقشه پهنه بندی ضرایب منطقه ای کارهای پیمانکاری تاسیسات برقی - نسخه 1394
دانلود رایگان بخشنامه
337
ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری- ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری-نقشه ضریب منطقه ای مربوط به آبیاری و زهکشی
دانلود رایگان بخشنامه
338
ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری
دانلود رایگان بخشنامه
339
ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری- نقشه پهنه بندی ضرایب منطقه ای کارهای پیمانکاری رشته ابنیه نسخه سال 1394
دانلود رایگان بخشنامه
340
ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری- نقشه پهنه بندی ضرایب منطقه ای کارهای پیمانکاری- رشته های: راه، راه آهن و باند فرودگاه و راهداری - نسخه 1394
دانلود رایگان بخشنامه
341
ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری-نقشه پهنه بندی ضرایب منطقه ای کارهای پیمانکاری تاسیسات مکانیکی نسخه 1394
دانلود رایگان بخشنامه
342
ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری-نقشه ضریب منطقه ای مربوط به انتقال آب
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی343
آیین‌نامه اجرایی ماده ١٠ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی344
آیین‌نامه اجرایی ماده (18) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393-
دانلود رایگان بخشنامه
345
سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه
دانلود رایگان بخشنامه
346
نرخ فولاد و سیمان در شش ماهه دوم سال 1393
دانلود رایگان بخشنامه
347
شاخصهای قطعی تعدیل آحاد بها دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1393
دانلود رایگان بخشنامه
348
دستورالعمل ظرفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصه، ارزیابی کیفی و ارجاع کار
دانلود رایگان بخشنامه
349
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها، سال 1394
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی350
قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
دانلود رایگان بخشنامه
351
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه
دانلود رایگان بخشنامه
352
حق الزحمه مطالعات ژئوفیزیک
دانلود رایگان بخشنامه
353
تعرفه خدمات نقشه برداری
دانلود رایگان بخشنامه
354
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های هادی روستایی، سال 1394
دانلود رایگان بخشنامه
355
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1394
دانلود رایگان بخشنامه
356
اصلاح بهای واحد 4 ردیف از فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1394
دانلود رایگان بخشنامه
357
مصوبه بند هـ ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه
دانلود رایگان بخشنامه
358
تصویب نامه درخصوص تعیین نصاب معاملات سال 1394موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات
دانلود رایگان بخشنامه
359
گزارش فازهای 1 و 2 مطالعات و تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود در طرح‌های سرمایه‌گذاری
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی360
آیین نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور
دانلود رایگان بخشنامه
361
مجموعه پرسش ها و پاسخ ها در امور پیمانکاری -94
دانلود رایگان بخشنامه
362
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1394 کل کشور
دانلود رایگان بخشنامه
363
دستورالعمل ارزیابی کیفی سرمایه گذاران طرح ها و پروژه های مشارکت عمومی و خصوصی
دانلود رایگان بخشنامه
364
آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران با اعمال آخرین اصلاحات تا سال 1393
دانلود رایگان بخشنامه
365
قانون بودجه سال 1394 کل کشور
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی366
چهارچوب موافقت نامه مشارکت عمومی - خصوصی PPP
دانلود رایگان بخشنامه
367
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1394
دانلود رایگان بخشنامه
368
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1394
دانلود رایگان بخشنامه
369
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 1394
دانلود رایگان بخشنامه
370
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1394
دانلود رایگان بخشنامه
371
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1394
دانلود رایگان بخشنامه
372
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1394
دانلود رایگان بخشنامه
373
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته سدسازی سال 1394
دانلود رایگان بخشنامه
374
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1394
دانلود رایگان بخشنامه
375
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1394
دانلود رایگان بخشنامه
376
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1394
دانلود رایگان بخشنامه
377
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1394
دانلود رایگان بخشنامه
378
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1394
دانلود رایگان بخشنامه
379
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1394
دانلود رایگان بخشنامه
380
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1394
دانلود رایگان بخشنامه
381
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1394
دانلود رایگان بخشنامه
382
راهنمای انتخاب مجریان طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی383
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)
دانلود رایگان بخشنامه
384
ابلاغ تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال 1393
دانلود رایگان بخشنامه
385
نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه اول سال 1393
دانلود رایگان بخشنامه
386
دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل (1393)
دانلود رایگان بخشنامه
387
شاخص های قطعی دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1393
دانلود رایگان بخشنامه
388
پرداخت مطالبات مهندسان مشاور
دانلود رایگان بخشنامه
389
آیین‌نامه اجرایی ماده واحده قانون اصلاح ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
دانلود رایگان بخشنامه
390
پیش‌نویس آیین‌نامه ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود در طرح‌های سرمایه‌گذاری
دانلود رایگان بخشنامه
391
آیین نامه اجرایی بند (س) تبصره (3) قانون بودجه سال 1393 کل کشور
دانلود رایگان بخشنامه
392
نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه دوم سال 1392
دانلود رایگان بخشنامه
393
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های هادی روستایی
دانلود رایگان بخشنامه
394
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه
دانلود رایگان بخشنامه
395
حق الزحمه مطالعات ژئوفیزیک
دانلود رایگان بخشنامه
396
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
دانلود رایگان بخشنامه
397
شاخصهای قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1392
دانلود رایگان بخشنامه
398
قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی (مصوب تیر 1393)
دانلود رایگان بخشنامه
399
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1393
دانلود رایگان بخشنامه
400
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1393
دانلود رایگان بخشنامه
401
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1393
دانلود رایگان بخشنامه
402
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1393
دانلود رایگان بخشنامه
403
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1393
دانلود رایگان بخشنامه
404
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1393
دانلود رایگان بخشنامه
405
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1393
دانلود رایگان بخشنامه
406
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1393
دانلود رایگان بخشنامه
407
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1393
دانلود رایگان بخشنامه
408
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 1393
دانلود رایگان بخشنامه
409
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1393
دانلود رایگان بخشنامه
410
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1393
دانلود رایگان بخشنامه
411
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1393
دانلود رایگان بخشنامه
412
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 1393
دانلود رایگان بخشنامه
413
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1393
دانلود رایگان بخشنامه
414
تصویب نامه در خصوص خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی به استناد اصل یکصدوسی و هشتم قانون اساسی
دانلود رایگان بخشنامه
415
تبصره جزء 3 بند هـ ماده 3 آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی
دانلود رایگان بخشنامه
416
تصویب نامه درخصوص تعیین نصاب معاملات سال 1393 موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات
دانلود رایگان بخشنامه
417
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1393
دانلود رایگان بخشنامه
418
آیین نامه اجرایی بند (ز) ماده (38) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
دانلود رایگان بخشنامه
419
آیین نامه اجرایی تبصره (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور (مصوب 1393/01/10)
دانلود رایگان بخشنامه
420
اصلاح زیرنویس جدول شماره 2 آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران
دانلود رایگان بخشنامه
421
فهرست بهای خاص تعمیر و نگهداری خط و ابنیه راه آهن
دانلود رایگان بخشنامه
422
مصوبه کارمزد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
دانلود رایگان بخشنامه
423
نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1392
دانلود رایگان بخشنامه
424
قانون اصلاح تبصره 5 بند الف ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و الحاق دو تبصره به آن (مصوب بهمن 1392)
دانلود رایگان بخشنامه
425
پایگاه تحلیل احتمالی خطر لرزه ای ایران
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی426
سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی
دانلود رایگان بخشنامه
427
تعرفه خدمات نقشه برداری
دانلود رایگان بخشنامه
428
دستورالعمل نحوه محاسبه تفاوت بهای فلزات در کارهای فاقد تعدیل و مابه التفاوت
دانلود رایگان بخشنامه
429
شاخص های قطعی دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1392
دانلود رایگان بخشنامه
430
مجموعه پرسش و پاسخ های متداول بخشنامه جبران تغییر قیمت ارز
دانلود رایگان بخشنامه
431
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه
دانلود رایگان بخشنامه
432
حق الزحمه مطالعات ژئوفیزیک
دانلود رایگان بخشنامه
433
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
دانلود رایگان بخشنامه
434
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های هادی روستایی
دانلود رایگان بخشنامه
435
دستورالعمل مبلغ ظرفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصه، ارزیابی کیفی و ارجاع کار
دانلود رایگان بخشنامه
436
دستورالعمل وحدت رویه تشخیص صلاحیت پیمانکاران در سامانه ساجات
دانلود رایگان بخشنامه
437
تهیه عملکرد بودجه
دانلود رایگان بخشنامه
438
ابلاغ فهرست شرح ردیف رشته خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق
دانلود رایگان بخشنامه
439
ابلاغ فهرست شرح ردیف رشته پستهای انتقال و فوق توزیع نیروی برق
دانلود رایگان بخشنامه
440
مجموعه پرسش ها و پاسخ ها در امور پیمانکاری -92
دانلود رایگان بخشنامه
441
راهنمای آنالیز خودرو- دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1392
دانلود رایگان بخشنامه
442
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1392
دانلود رایگان بخشنامه
443
نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل
دانلود رایگان بخشنامه
444
نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل (آموزشی )
دانلود رایگان بخشنامه
445
نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل
دانلود رایگان بخشنامه
446
فهرست بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال 1392
دانلود رایگان بخشنامه
447
ضوابط و معیارهای فنی ساخت و نگهداری انواع راه ها
دانلود رایگان بخشنامه
448
اصلاحات آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران
دانلود رایگان بخشنامه
449
ضوابط تشخیص صلاحیت شرکت های خدمات انرژی
دانلود رایگان بخشنامه
450
دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات انتظامی (حرفه ای) پیمانکاران
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی451
پیش نویس دستورالعمل ارزیابی توان سرمایه گذاری سرمایه گذار طرح ها و پروژه های مشارکت عمومی و خصوصی
دانلود رایگان بخشنامه
452
الحاق بند (و) به ماده (۳) آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی
دانلود رایگان بخشنامه
453
نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1391
دانلود رایگان بخشنامه
454
شاخص های قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1391
دانلود رایگان بخشنامه
455
تصویب نامه درخصوص تعیین نصاب معاملات سال 1392 موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات
دانلود رایگان بخشنامه
456
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1392
دانلود رایگان بخشنامه
457
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته سدسازی سال 1392
دانلود رایگان بخشنامه
458
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1392
دانلود رایگان بخشنامه
459
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1392
دانلود رایگان بخشنامه
460
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1392
دانلود رایگان بخشنامه
461
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1392
دانلود رایگان بخشنامه
462
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1392
دانلود رایگان بخشنامه
463
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1392
دانلود رایگان بخشنامه
464
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1392
دانلود رایگان بخشنامه
465
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1392
دانلود رایگان بخشنامه
466
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 1392
دانلود رایگان بخشنامه
467
فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1392
دانلود رایگان بخشنامه
468
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1392
دانلود رایگان بخشنامه
469
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1392
دانلود رایگان بخشنامه
470
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1392
دانلود رایگان بخشنامه
471
شرح خدمات همسان مدیریت طرح
دانلود رایگان بخشنامه
472
اصلاح شرایط اختصاصی آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران موضوع مصوبه شماره 48013/ت23251هـ مورخ 1381/12/11 هیأت محترم وزیران
دانلود رایگان بخشنامه
473
اصلاح جداول آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران طرح و ساخت (مصوبه شماره 15117 /ت 29857 هـ مورخ 11/ 3/ 1384 هیات وزیران)
دانلود رایگان بخشنامه
474
ضوابط واگذاری طرح های نیمه تمام، براساس جزء (۲) بند (ب) ماده (۴۰) و بند (ح) ماده (۱۹) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (86) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی و اعضاء هیئت واگذاری (مصوب شورای اقت
دانلود رایگان بخشنامه
475
مجموعه پرسش و پاسخ های تعرفه ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال 1391 - نسخه 13911205
دانلود رایگان بخشنامه
476
نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماه اول و دوم سال 1391
دانلود رایگان بخشنامه
477
شاخص های قطعی دوره های سه ماه اول و دوم سال 1391
دانلود رایگان بخشنامه
478
سیاستهای کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی
دانلود رایگان بخشنامه
479
آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
دانلود رایگان بخشنامه
480
تبیین بخشنامه شماره 100/68118 مورخ 1391/08/21 با عنوان "دستورالعمل انضباط مالی و ارتقای بهره وری و بهبود کیفیت صرفه جویی در هزینه و زمان اجرای طرح ها"
دانلود رایگان بخشنامه
481
نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل
دانلود رایگان بخشنامه
482
اصلاح جداول (1 تا 7) آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران اجرای پروژه های صنعتی به روش طرح و ساخت (مصوبه شماره 58567/ت21811هـ مورخ 1380/12/22 هیات وزیران) و جداول بخشنامه شماره 100/135947 مورخ 1385/08/21 در رسته های مربوط
دانلود رایگان بخشنامه
483
دستورالعمل رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات
دانلود رایگان بخشنامه
484
تصویب نامه درخصوص تعیین نصاب معاملات سال 1391 موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات - مصوب 1383
دانلود رایگان بخشنامه
485
دستورالعمل انضباط مالی و ارتقاء بهره وری و بهبود کیفیت و صرفه جویی در هزینه و زمان اجرای طرح ها
دانلود رایگان بخشنامه
486
انعقاد پیمان بر اساس فهرست بهای تجمیع شده راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن
دانلود رایگان بخشنامه
487
دستورالعمل تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی در مناقصات یک مرحله ای و دو مرحله ای
دانلود رایگان بخشنامه
488
دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات انتظامی (حرفه ای) مشاوران
دانلود رایگان بخشنامه
489
حق الزحمه مطالعات ژئوفیزیک
دانلود رایگان بخشنامه
490
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
دانلود رایگان بخشنامه
491
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه
دانلود رایگان بخشنامه
492
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های هادی روستایی
دانلود رایگان بخشنامه
493
نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماه سوم و چهارم سال 1390
دانلود رایگان بخشنامه
494
شاخص های موقت دوره های سه ماه اول و دوم سال 1391
دانلود رایگان بخشنامه
495
تعرفه خدمات نقشه برداری
دانلود رایگان بخشنامه
496
ابلاغ تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال 1391
دانلود رایگان بخشنامه
497
شاخص های قطعی دوره های سه ماه سوم و چهارم سال 1390
دانلود رایگان بخشنامه
498
دستورالعمل اجرایی ماده 215 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389
دانلود رایگان بخشنامه
499
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌ ‌های هادی روستایی
دانلود رایگان بخشنامه
500
نرخ فولاد و سیمان در دوره‌های سه ماه اول و دوم سال 1390
دانلود رایگان بخشنامه
501
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماه اول و دوم سال 1390
دانلود رایگان بخشنامه
502
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
دانلود رایگان بخشنامه
503
حق‌الزحمه مطالعات ژئوفیزیک
دانلود رایگان بخشنامه
504
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌ توسعه و عمران (جامع) ناحیه
دانلود رایگان بخشنامه
505
دستورالعمل نحوه جبران آثار اصلاح قیمت حامل های انرژی با اعمال قانون هدفمندکردن یارانه ها در پیمان های فاقد تعدیل
دانلود رایگان بخشنامه
506
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1391
دانلود رایگان بخشنامه
507
راهنمای آنالیز خودرو- دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1391
دانلود رایگان بخشنامه
508
ممنوعیت مدرک فروشی و تنظیم اطلاعات نادرست برای تشخیص صلاحیت
دانلود رایگان بخشنامه
509
تعیین معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور بعنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در fib
دانلود رایگان بخشنامه
510
صلاحیت و ارجاع کار خدمات پژوهشی و تحقیقاتی مربوط به مراکز تحقیقاتی قانونی (اصلاحیه آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره مورخ 1/ 10/ 1388)
دانلود رایگان بخشنامه
511
دستورالعمل مبلغ ظرفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصه، ارزیابی کیفی و ارجاع کار
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی512
قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار
دانلود رایگان بخشنامه
513
آیین نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی طرحها و پروژه های بزرگ تولیدی ، خدماتی و عمرانی
دانلود رایگان بخشنامه
514
جبران آثار هدفمندی یارانه‌ها
دانلود رایگان بخشنامه
515
آیین نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
دانلود رایگان بخشنامه
516
استانداردها و توصیه‌های بین‌المللی ضمیمه 12 (ضمیمه 12 کنوانسیون شیکاگو) جستجو و نجات
دانلود رایگان بخشنامه
517
اصلاح اجزء (1) و (5) بند (ت) ماده 7 آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره
دانلود رایگان بخشنامه
518
حد نصاب معاملات، مصوبه سال 1390 (به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات)
دانلود رایگان بخشنامه
519
نرخ فولاد و سیمان در دوره‌های سه ماه سوم و چهارم سال 1389
دانلود رایگان بخشنامه
520
شاخص های قطعی دوره های سه ماه سوم و چهارم سال 1389
دانلود رایگان بخشنامه
521
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1390
دانلود رایگان بخشنامه
522
راهنمای آنالیز خودرو-دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1390
دانلود رایگان بخشنامه
523
اصلاح جداول آیین‌نامه تشخیص صلاحیت مشاوران مصوبه شماره 20637/ت28437هـ مورخ 1383/04/23 هیأت وزیران برای تخصص‌های گروه میراث فرهنگی، انرژی، صنعت
دانلود رایگان بخشنامه
524
شاخص‌های موقت دوره‌های سه ماه سوم و چهارم سال 1389
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی525
اتخاذ تصمیماتی به‌منظور ساماندهی استفاده دستگاه‌های اجرایی از خدمات حقوقی اشخاص حقیقی و حقوقی
دانلود رایگان بخشنامه
526
مصوبات وحدت رویه تشخیص صلاحیت پیمانکاران
دانلود رایگان بخشنامه
527
تصمیمات کمیته وحدت رویه در مورد تشخیص صلاحیت و رتبه بندی پیمانکاران EPC
دانلود رایگان بخشنامه
528
تصمیمات کمیته وحدت رویه در مورد تشخیص صلاحیت و رتبه بندی پیمانکاران EPC -شرایط تمدید صلاحیت شرکتهای مشاور
دانلود رایگان بخشنامه
529
فونت‌های لوتوس
دانلود رایگان بخشنامه
530
گزارش تجزیه بهای رشته آبیاری و زهکشی
دانلود رایگان بخشنامه
531
گزارش تجزیه بهای رشته ساخت و ترمیم قنات
دانلود رایگان بخشنامه
532
گزارش تجزیه بهای رشته خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح
دانلود رایگان بخشنامه
533
گزارش تجزیه بهای رشته انتقال و توزیع آب روستایی
دانلود رایگان بخشنامه
534
گزارش تجزیه بهای رشته ابنیه
دانلود رایگان بخشنامه
535
گزارش تجزیه بهای رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب
دانلود رایگان بخشنامه
536
تجزیه بهای فهرست های پایه (نسخه سال 1389)- برق بخش اول
دانلود رایگان بخشنامه
537
گزارش تجزیه بهای رشته خطوط انتقال آب
دانلود رایگان بخشنامه
538
گزارش تجزیه بهای رشته آبیاری تحت فشار
دانلود رایگان بخشنامه
539
گزارش تجزیه بهای رشته راهداری
دانلود رایگان بخشنامه
540
گزارش تجزیه بهای رشته تاسیسات مکانیکی
دانلود رایگان بخشنامه
541
گزارش تجزیه بهای رشته آبخیزداری و منابع طبیعی
دانلود رایگان بخشنامه
542
گزارش تجزیه بهای رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن
دانلود رایگان بخشنامه
543
گزارش تجزیه بهای رشته چاه
دانلود رایگان بخشنامه
544
تجزیه بهای فهرست های پایه (نسخه سال 1389)- برق بخش دوم
دانلود رایگان بخشنامه
545
گزارش تجزیه بهای رشته سدسازی
دانلود رایگان بخشنامه
546
گزارش تجزیه بهای رشته شبکه توزیع آب
دانلود رایگان بخشنامه
547
آیین‌نامه اجرایی قانون اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات
دانلود رایگان بخشنامه
548
نرخ فولاد و سیمان در دوره‌های سه ماه اول و دوم سال 1389
دانلود رایگان بخشنامه
549
لغو بخشنامه شماره 101/174548 مورخ 84/10/7 با عنوان "اخذ گواهینامه‌ فنی برای تولید و تامین لوله‌های پلی اتیلنی فاضلابی"
دانلود رایگان بخشنامه
550
قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی
دانلود رایگان بخشنامه
551
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماه اول و دوم سال 1389
دانلود رایگان بخشنامه
552
ظرفیت مجاز کاری
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی553
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1390 - 1394)
دانلود رایگان بخشنامه
554
قانون برنامه پنجم توسعه
دانلود رایگان بخشنامه
555
دستورالعمل نحوه مشارکت، همکاری و ارجاع کار گروه مشارکت مشاوره
دانلود رایگان بخشنامه
556
اطلاعیه بسیار مهم در مورد ساجات
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی557
اصلاح بند (ب) ماده (9) آیین نامه خرید خدمات مشاوره
دانلود رایگان بخشنامه
558
نحوه و مهلت اطلاع رسانی در بانک اطلاعات و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات برای خرید خدمات مشاور
دانلود رایگان بخشنامه
559
راهنمای نحوه تهیه شرح تفصیلی خدمات و مبانی حق‌الزحمه خدمات مشاوره
دانلود رایگان بخشنامه
560
حق‌الزحمه مطالعات راه
دانلود رایگان بخشنامه
561
حق‌الزحمه مطالعات ژئوفیزیک
دانلود رایگان بخشنامه
562
حق‌الزحمه مطالعات زیرسازی راه آهن
دانلود رایگان بخشنامه
563
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌ توسعه و عمران (جامع) ناحیه
دانلود رایگان بخشنامه
564
فهرست خدمات مراحل چهارگانه اکتشاف سنگ آهن
دانلود رایگان بخشنامه
565
ضوابط زیست‌- محیطی استفاده مجدد از آب‌های برگشتی و پساب‌ها
دانلود رایگان بخشنامه
566
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌ ‌های هادی روستایی
دانلود رایگان بخشنامه
567
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
دانلود رایگان بخشنامه
568
دستورالعمل توزیع هوای فشرده در معادن
دانلود رایگان بخشنامه
569
اصلاح کاربرد بخشنامه‌های تعرفه‌ حق‌الزحمه مهندسان مشاور بر مبنای درصدی از برآورد اجرای کار
دانلود رایگان بخشنامه
570
تاسیسات و تجهیزات تصفیه‌خانه‌ها و ایستگاه‌های پمپاژ بزرگ و کوچک
دانلود رایگان بخشنامه
571
آیین نامه اجرایی ماده (22) قانون مدیریت خدمات کشوری
دانلود رایگان بخشنامه
572
نحوه ابلاغ ضوابط
دانلود رایگان بخشنامه
573
راهنمای حذف پیشنهادهای مالی نامتناسب
دانلود رایگان بخشنامه
574
راهنمای حذف پیشنهادهای مالی نامتناسب (مستندات راهنمای حذف )
دانلود رایگان بخشنامه
575
تبیین مفاهیم آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره - شماره یک
دانلود رایگان بخشنامه
576
قانون تفسیر نحوه اجراء ماده (35) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجراء سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی مصوب 1386 (مصوب مرداد 1389)
دانلود رایگان بخشنامه
577
دستورالعمل نحوه درخواست تجدیدنظر در نرخ پیمان‌ها
دانلود رایگان بخشنامه
578
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1389
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی579
آیین‌نامه نحوه انتخاب کارشناسان استاندارد
دانلود رایگان بخشنامه
580
مصوبه هیئت وزیران در خصوص راه‌اندازی نمودن سامانه بازار معاملات مجازی دستگاه‌های اجرایی
دانلود رایگان بخشنامه
581
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماه سوم و چهارم سال 1388
دانلود رایگان بخشنامه
582
تهیه و تنظیم متن قرارداد مشاوره
دانلود رایگان بخشنامه
583
دستورالعمل نحوه تعیین صلاحیت مشاوره در زمینه تدوین ضوابط، معیارها و استانداردها
دانلود رایگان بخشنامه
584
دستورالعمل نحوه تعیین صلاحیت اشخاص حقوقی یا حقیقی واجد شرایط مشاوره
دانلود رایگان بخشنامه
585
تغییر در حوزه تعریف رشته های ماده (6) آیین نامه و اصلاح جداول آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران مصوبه شماره 48013/ ت23251 ه‍ مورخ 11/ 12/ 1381 هیات محترم وزیران
دانلود رایگان بخشنامه
586
نرخ فولاد و سیمان در دوره‌های سه ماه سوم و چهارم سال 1388
دانلود رایگان بخشنامه
587
حداکثر مبلغ مناسب در رشته‌ها و پایه‌های مختلف اشخاص حقیقی
دانلود رایگان بخشنامه
588
فلوچارت نحوه خرید خدمات مشاوره
دانلود رایگان بخشنامه
589
آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون اصلاح ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب 1387
دانلود رایگان بخشنامه
590
قانون الحاق یک تبصره به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی
دانلود رایگان بخشنامه
591
‌اطلاعیه ‌محاسبه ‌حق‌الزحمه مشاوره برمبنای ‌درصدی ‌از برآورد
دانلود رایگان بخشنامه
592
حد نصاب معاملات (مناقصه، مزایده،...)، مصوبه سال 1389 (به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات و جزء ب بند 10 ماده واحده قانون بودجه 1389)
دانلود رایگان بخشنامه
593
دستورالعمل اصلاحی تهیه و پیشنهاد لوایح و تصویبنامه ها و دفاع حقوقی از مصوبات دولت و به هنگام نگهداشتن آنها در سامانه اطلاعات قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
دانلود رایگان بخشنامه
594
آیین نامه اجرایی حمایت از صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی
دانلود رایگان بخشنامه
595
کارشناس حقیقی
دانلود رایگان بخشنامه
596
انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع
دانلود رایگان بخشنامه
597
نرخ فولاد و سیمان در دوره‌های سه ماه اول و دوم سال 1388
دانلود رایگان بخشنامه
598
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماه اول و دوم سال 1388
دانلود رایگان بخشنامه
599
شرح خدمات همسان مطالعات طرح‌های احداث راه‌‌آهن
دانلود رایگان بخشنامه
600
شرح خدمات همسان مطالعات طرح‌های بهسازی راه‌
دانلود رایگان بخشنامه
601
شرح خدمات همسان مطالعات طرح‌های احداث راه‌
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی602
قانون اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات
دانلود رایگان بخشنامه
603
اطلاعیه مهم
دانلود رایگان بخشنامه
604
اصلاحیه املایی آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره
دانلود رایگان بخشنامه
605
خودداری از ارسال مدارک درخواست تشخیص صلاحیت و یا ارتقا از تاریخ 1/ 12/ 1388 تا برقراری سامانه اینترنتی جامع تشخیص صلاحیت
دانلود رایگان بخشنامه
606
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌ توسعه و عمران (جامع) ناحیه
دانلود رایگان بخشنامه
607
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
دانلود رایگان بخشنامه
608
حق‌الزحمه مطالعات زیرسازی راه آهن
دانلود رایگان بخشنامه
609
حق الزحمه مطالعات راه و نظارت عالیه پل ، تونل ، باند فرودگاه ، راه و زیرسازی راه‌آهن
دانلود رایگان بخشنامه
610
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌ ‌های هادی روستایی
دانلود رایگان بخشنامه
611
حق‌الزحمه مطالعات ژئوفیزیک
دانلود رایگان بخشنامه
612
تعرفه خدمات نقشه‌برداری
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی613
قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (مصوب آذر 1388)
دانلود رایگان بخشنامه
614
اصلاحیه املایی آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره
دانلود رایگان بخشنامه
615
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره چهارم سال 1387
دانلود رایگان بخشنامه
616
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماه سوم و چهارم سال 1387
دانلود رایگان بخشنامه
617
آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره- فایل متنی(word)
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی618
آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره (آیین‌نامه بند ه‍ ماده 29 قانون برگزاری مناقصات)
دانلود رایگان بخشنامه
619
مجموعه اسناد مربوط به آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره
دانلود رایگان بخشنامه
620
فهرست وارسی گزارش توجیه طرحهای عمرانی
دانلود رایگان بخشنامه
621
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 1388
دانلود رایگان بخشنامه
622
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1388
دانلود رایگان بخشنامه
623
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1388
دانلود رایگان بخشنامه
624
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1388
دانلود رایگان بخشنامه
625
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 1388
دانلود رایگان بخشنامه
626
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسا ت برقی سال 1388
دانلود رایگان بخشنامه
627
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1388
دانلود رایگان بخشنامه
628
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسا ت مکانیکی سال 1388
دانلود رایگان بخشنامه
629
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1388
دانلود رایگان بخشنامه
630
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1388
دانلود رایگان بخشنامه
631
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1388
دانلود رایگان بخشنامه
632
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1388
دانلود رایگان بخشنامه
633
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه ، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1388
دانلود رایگان بخشنامه
634
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1388
دانلود رایگان بخشنامه
635
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1388
دانلود رایگان بخشنامه
636
راهنمای تعیین دامنه مناسب‌ترین قیمت‌های پیشنهادی در مناقصات یک مرحله‌ای
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی637
آیین نامه اجرایی روش های واگذاری (مصوب آذر 1388)
دانلود رایگان بخشنامه
638
فهرست‌ بهای‌ واحد پایه‌ رشته‌ ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری
دانلود رایگان بخشنامه
639
اصلاح آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی (2)(مصوبه شماره42956/ت28493ه‍ مورخ 11/08/1382)
دانلود رایگان بخشنامه
640
دستورالعمل نحوه تعیین صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی تهیه‌کننده ضوابط، معیارها و استانداردها
دانلود رایگان بخشنامه
641
تشخیص صلاحیت شرکت‌های مهندسین مشاور در پایه 3
دانلود رایگان بخشنامه
642
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1388
دانلود رایگان بخشنامه
643
مجموعه پرسش و پاسخ‌های قانون برگزاری مناقصات نسخه 15 شهریور 1388
دانلود رایگان بخشنامه
644
آیین‌نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه‌بندی فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با هر یک از سه گروه مصرح در ماده 2
دانلود رایگان بخشنامه
645
ضوابط اجرایی کارهای امانی در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی
دانلود رایگان بخشنامه
646
تشخیص صلاحیت شرکت‌های مهندسین مشاور در پایه 3
دانلود رایگان بخشنامه
647
دستورالعمل تهیه فهرست بلند مناقصه‌گران برای موضوعات با مبالغ بالاتر از حد نصاب پایه یک
دانلود رایگان بخشنامه
648
تصویب نامه در خصوص قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ا و دستگاههای اجرای موضوع ماده (86) مصوب مرداد 1388
دانلود رایگان بخشنامه
649
آیین نامه اجرایی ماده (7) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (مصوب مرداد 1388) بروز شده تا مهر 1388
دانلود رایگان بخشنامه
650
آیین نامه اجرایی تبصره (1) بند (ج) ماده (3) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (مصوب مرداد 1388)
دانلود رایگان بخشنامه
651
Iran tender law
دانلود رایگان بخشنامه
652
تشخیص صلاحیت شرکت‌های مهندسین مشاور در پایه 3
دانلود رایگان بخشنامه
653
نحوه اعمال مالیات بر ارزش افزوده در قراردادهای مهندسان مشاور و پیمانکاران 10364
دانلود رایگان بخشنامه
654
اصلاحیه آیین‌نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران (تصویب‌نامه شماره 48013 /ت23251 ه‍)
دانلود رایگان بخشنامه
655
حد نصاب معاملات، مصوبه سال 1388 (به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات)
دانلود رایگان بخشنامه
656
دستورالعمل نحوه محاسبه تفاوت‌بهای قیر
دانلود رایگان بخشنامه
657
ابلاغ اصلاحیه موافقت‌نامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌ها و مقررات آنها
دانلود رایگان بخشنامه
658
غیر مجاز بودن فعالیت شرکت‌های واسطه برای تشخیص صلاحیت
دانلود رایگان بخشنامه
659
قانون الحاق یک تبصره به قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسؤولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی مصوب 1368 و اصلاحات بعدی آن (مصوب فروردین 1388)
دانلود رایگان بخشنامه
660
محرومیت افراد امتیاز آور تکراری در تشخیص صلاحیت
دانلود رایگان بخشنامه
661
آیین‌نامه اختصاص شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی ایرانی
دانلود رایگان بخشنامه
662
آیین‌نامه تعیین شماره اختصاصی برای اشخاص خارجی مرتبط با کشور
دانلود رایگان بخشنامه
663
نحوه اعمال مالیات بر ارزش افزوده در قراردادهای مهندسان مشاور و پیمانکاران 947
دانلود رایگان بخشنامه
664
چک لیست کنترل مدارک تشخیص صلاحیت مشاوران حقوقی
دانلود رایگان بخشنامه
665
فرم خلاصه اطلاعات مشاوران حقوقی تشخیص صلاحیت شده در استانداری ها
دانلود رایگان بخشنامه
666
راهنمای تشکیل پرونده و فرم های 10 و 20
دانلود رایگان بخشنامه
667
راهنمای ارسال مدارک و فرم های مربوط برای تشخیص صلاحیت صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی
دانلود رایگان بخشنامه
668
پرسشنامه و فرم های تشخیص صلاحیت مشاوران حقوقی
دانلود رایگان بخشنامه
669
راهنمـای تشخیص صلاحیت مشاوران حقوقی بخش خصوصی
دانلود رایگان بخشنامه
670
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماه اول، دوم و سوم سال 1387
دانلود رایگان بخشنامه
671
شاخص‌های قطعی تعدیل دوره‌های سه ماهه اول و دوم و شاخص‌های موقت تعدیل سه ماهه سوم سال 1387
دانلود رایگان بخشنامه
672
ابلاغ تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح
دانلود رایگان بخشنامه
673
بخشنامه به تمام دستگاه های موضوع بند "ب" ماده (1) قانون برگزاری مناقصات، درخصوص نحوه ارجاع پروژه‌های فناوری اطلاعات
دانلود رایگان بخشنامه
674
اصلاحیه کلمه در آیین‌نامه تشخیص صلاحیت مشاوران به شماره 20637/ت 28437ه‍ مورخ 23 4 /83
دانلود رایگان بخشنامه
675
موافقت نامه ساخت-بهر ه‌برداری-واگذاری ( Build – Operate – Transfer (BOT
دانلود رایگان بخشنامه
676
اصلاحیه بخشنامه شماره 215919 - 100 مورخ 14 - 12 - 84 موضوع مجموعه دستورالعمل‌های مطالعات مهندسی ارزش در دوره پیش از عملیات اجرا و ساخت
دانلود رایگان بخشنامه
677
اصلاحیه آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران به شماره 48013 /ت 23251 ه‍ مورخ 11 /12 /81
دانلود رایگان بخشنامه
678
فهرست شرح ردیف‌ بهسازی لرزه‌ای ساختمان
دانلود رایگان بخشنامه
679
دستورالعمل استفاده از تضمین‌های نوع «ه» آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی
دانلود رایگان بخشنامه
680
امضای مجاز برای تقاضاهای مرتبط با تشخیص صلاحیت و استعلام شرکت‌ها
دانلود رایگان بخشنامه
681
نحوه چید مان پرونده پیمانکاری
دانلود رایگان بخشنامه
682
راهنمای تشخیص صلاحیت پیمانکاران
دانلود رایگان بخشنامه
683
دستورالعمل اجرایی بند (و) ماده (28) قانون برگزاری مناقصات و بند (د) ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (بخشنامه ترک تشریفات مناقصه) متن بخشنامه
دانلود رایگان بخشنامه
684
ضوابط تعیین سطح زیربنای بیمارستان‌های عمومی (181 تا 250 تخت کل)
دانلود رایگان بخشنامه
685
ضوابط تعیین سطح زیربنای بیمارستان‌های عمومی (251 تا 350 تخت کل)
دانلود رایگان بخشنامه
686
ضوابط تعیین سطح زیربنای بیمارستان‌های عمومی (66 تا 110تخت کل)
دانلود رایگان بخشنامه
687
ضوابط تعیین سطح زیربنای بیمارستان‌های عمومی (111 تا 180 تخت کل)
دانلود رایگان بخشنامه
688
ضوابط تعیین سطح زیربنای بیمارستان‌های عمومی (48 تا 65 تخت کل)
دانلود رایگان بخشنامه
689
حق‌الزحمه مطالعات ژئوفیزیک
دانلود رایگان بخشنامه
690
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
دانلود رایگان بخشنامه
691
تعرفه خدمات نقشه‌برداری
دانلود رایگان بخشنامه
692
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌ توسعه و عمران (جامع) ناحیه
دانلود رایگان بخشنامه
693
حق‌الزحمه مطالعات زیرسازی راه آهن
دانلود رایگان بخشنامه
694
حق الزحمه مطالعات راه و نظارت عالیه پل ، تونل ، باند فرودگاه ، راه و زیرسازی راه‌آهن
دانلود رایگان بخشنامه
695
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌ ‌های هادی روستایی
دانلود رایگان بخشنامه
696
استانداردسازی و به‌روز آوری جایگاه‌های اینترنتی (website) زیر مجموعه دولت؛ بخشنامه شماره 78558 / 1900 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
دانلود رایگان بخشنامه
697
دستورالعمل نحوه ارائه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران به تفکیک فصل‌های فهرست بها
دانلود رایگان بخشنامه
698
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 1387
دانلود رایگان بخشنامه
699
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1387
دانلود رایگان بخشنامه
700
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1387
دانلود رایگان بخشنامه
701
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1387
دانلود رایگان بخشنامه
702
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1387
دانلود رایگان بخشنامه
703
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1387
دانلود رایگان بخشنامه
704
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1387
دانلود رایگان بخشنامه
705
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1387
دانلود رایگان بخشنامه
706
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1387
دانلود رایگان بخشنامه
707
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1387
دانلود رایگان بخشنامه
708
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1387
دانلود رایگان بخشنامه
709
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1387
دانلود رایگان بخشنامه
710
فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1387
دانلود رایگان بخشنامه
711
فهرست های بهای سال 1387 -اصلاح نامه فهرست راه
دانلود رایگان بخشنامه
712
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1387
دانلود رایگان بخشنامه
713
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 1387
دانلود رایگان بخشنامه
714
حد نصاب معاملات سال 1387
دانلود رایگان بخشنامه
715
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماه سوم و چهارم سال 1386
دانلود رایگان بخشنامه
716
آیین‌نامه نظام اطلاع‌رسانی عمومی قراردادها
دانلود رایگان بخشنامه
717
اصلاحیه آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران به شماره 48013 /ت 23251 ه‍ مورخ 11 /12 /81
دانلود رایگان بخشنامه
718
تشخیص صلاحیت و کنترل ظرفیت مشاوران و پیمانکاران
دانلود رایگان بخشنامه
719
آیین نامه معاملاتی سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
دانلود رایگان بخشنامه
720
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1387
دانلود رایگان بخشنامه
721
جبران افزایش بهای قیر
دانلود رایگان بخشنامه
722
قانون اجراء سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی (مصوب خرداد 1387)
دانلود رایگان بخشنامه
723
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماه سوم و چهارم سال 1386
دانلود رایگان بخشنامه
724
شرح خدمات مرحله توجیهی مطالعات آبخیزداری
دانلود رایگان بخشنامه
725
تصویب نامه درخصوص الحاق یک تبصره به ماده (6) آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی
دانلود رایگان بخشنامه
726
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1386
دانلود رایگان بخشنامه
727
موافقت نامه و شرایط عمومی خدمات آزمایشگاه مستقر در کارگاه و کنترل موردی عملیات اجرایی
دانلود رایگان بخشنامه
728
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1386
دانلود رایگان بخشنامه
729
مسنتدسازی در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات
دانلود رایگان بخشنامه
730
راهنمای استفاده از آیین‌نامه اجرایی بند "ن" تبصره (2) قانون بودجه سال 1386
دانلود رایگان بخشنامه
731
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1386
دانلود رایگان بخشنامه
732
بخشنامه معاون در ارتباط با ابلاغ مصوبه جلسه 142 شورایعالی تامین اجتماعی در مورد حق بیمه کارکنان شاغل در طرحهای عمرانی - بخشنامه شماره 14 مورخ 6/ 5/ 1380 امور درآمد سازمان تامین اجتماعی-
دانلود رایگان بخشنامه
733
تعرفه خدمات نقشه‌برداری
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی734
آیین‌نامه تشخیص صلاحیت و تعیین ناظران معتمد
دانلود رایگان بخشنامه
735
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1385
دانلود رایگان بخشنامه
736
اختصاص فضای مناسب به نمازخانه در طرح‌های عمرانی
دانلود رایگان بخشنامه
737
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1385
دانلود رایگان بخشنامه
738
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1386
دانلود رایگان بخشنامه
739
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاه‌ها و قنات‌ها سال 1386
دانلود رایگان بخشنامه
740
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه و ابنیه صنعتی سال 1386
دانلود رایگان بخشنامه
741
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1386
دانلود رایگان بخشنامه
742
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1386
دانلود رایگان بخشنامه
743
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1386
دانلود رایگان بخشنامه
744
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب سال 1386
دانلود رایگان بخشنامه
745
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1386
دانلود رایگان بخشنامه
746
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1386
دانلود رایگان بخشنامه
747
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه و باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1386
دانلود رایگان بخشنامه
748
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1386
دانلود رایگان بخشنامه
749
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 1386
دانلود رایگان بخشنامه
750
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1386
دانلود رایگان بخشنامه
751
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
دانلود رایگان بخشنامه
752
حق‌الزحمه مطالعات زیرسازی راه‌آهن
دانلود رایگان بخشنامه
753
حق‌الزحمه مطالعات راه و نظارت عالیه پل، تونل، باند فرودگاه و زیرسازی راه‌آهن
دانلود رایگان بخشنامه
754
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه
دانلود رایگان بخشنامه
755
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های هادی روستایی
دانلود رایگان بخشنامه
756
جداول آیین‌نامه تشخیص صلاحیت مشاوران مصوبه شماره 20637/ت 28437ه‍ مورخ 1383/04/23 هیات محترم وزیران
دانلود رایگان بخشنامه
757
دستورالعمل نحوه تهیه شرح تفصیلی خدمات و مبانی حق‌الزحمه خدمات مشاوره
دانلود رایگان بخشنامه
758
حداکثر مبلغ مناسب ظرفیت اشخاص حقیقی
دانلود رایگان بخشنامه
759
دستورالعمل نحوه ارائه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران، به تفکیک فصل‌های فهرست بها
دانلود رایگان بخشنامه
760
آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران با اعمال آخرین اصلاحات تا سال 86 (با اعمال بخشنامه 100/70734)
دانلود رایگان بخشنامه
761
دستورالعمل نحوه تعیین اشخاص حقوقی یا حقیقی واجد شرایط مشاوره
دانلود رایگان بخشنامه
762
اطلاع‌رسانی شرکت‌های طرف قرارداد
دانلود رایگان بخشنامه
763
آیین‌نامه اجرایی بند "ن" تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 کل کشور
دانلود رایگان بخشنامه
764
حد نصاب جدید معاملات (به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات)
دانلود رایگان بخشنامه
765
قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجراء طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی766
قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجراء طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها
دانلود رایگان بخشنامه
767
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1386
دانلود رایگان بخشنامه
768
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1386- متن
دانلود رایگان بخشنامه
769
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1386-نقشه پراکنش ضرایب منطقه ای حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی
دانلود رایگان بخشنامه
770
ضرایب حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران- دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1386
دانلود رایگان بخشنامه
771
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1386 -راهنمای محاسبه اضافه‌کار
دانلود رایگان بخشنامه
772
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1386
دانلود رایگان بخشنامه
773
تغییر در حوزه تعریف رشته "تاسیسات و تجهیزات" و اصلاح جداول آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران مصوبه شماره 48013/ت23251هـ مورخ 81/12/11 هیات محترم وزیران
دانلود رایگان بخشنامه
774
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1385
دانلود رایگان بخشنامه
775
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1385
دانلود رایگان بخشنامه
776
تهیه نیازهای اطلاعاتی و تصاویر ماهواره‌ای از سازمان‌های تهیه کننده داخلی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی777
آیین‌نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات
دانلود رایگان بخشنامه
778
دستورالعمل انعقاد پیمان با نرخ متر مربع زیربنا
دانلود رایگان بخشنامه
779
حد نصاب جدید معاملات (به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات)-85
دانلود رایگان بخشنامه
780
تشخیص صلاحیت مشاوران
دانلود رایگان بخشنامه
781
ارجاع کار به روش طرح و ساخت
دانلود رایگان بخشنامه
782
دستورالعمل اجرایی آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران پروژه‌های صنعتی به روش طرح و ساخت
دانلود رایگان بخشنامه
783
حق تدریس، حق جلسه، حق تحقیق و مانند آن، برای کارهای کارشناسی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی784
آیین‌نامه اجرایی بند "الف" ماده (26) قانون برگزاری مناقصات
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی785
آیین‌نامه بند "ه‍ " ماده 29 قانون برگزاری مناقصات
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی786
آیین‌نامه اجرایی بند "ج" ماده (12) قانون برگزاری مناقصات
دانلود رایگان بخشنامه
787
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه مطالعات راه
دانلود رایگان بخشنامه
788
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه مطالعات زیرسازی راه‌آهن
دانلود رایگان بخشنامه
789
حق‌الزحمه مطالعات ژئوفیزیک
دانلود رایگان بخشنامه
790
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
دانلود رایگان بخشنامه
791
طراحی بناهای درمانی 7
دانلود رایگان بخشنامه
792
تعرفه خدمات نقشه‌برداری
دانلود رایگان بخشنامه
793
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1384
دانلود رایگان بخشنامه
794
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های هادی روستایی
دانلود رایگان بخشنامه
795
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران (جامع) ناحیه
دانلود رایگان بخشنامه
796
شاخص‌های قطعی دوره سه ماهه سوم و چهارم سال 1384
دانلود رایگان بخشنامه
797
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران سال 1385
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی798
نظام فنی و اجرایی کشور
دانلود رایگان بخشنامه
799
مشخصات فنی اجرایی بازیافت گرم آسفالت
دانلود رایگان بخشنامه
800
در اجرای مصوبه شماره 38221/ت33019هـ مورخ 1384/12/13 هیات محترم وزیران موضوع نظارت بر ماده (3) قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی و بخشنامه شماره 115695-101 مورخ 1382/06/22
دانلود رایگان بخشنامه
801
آیین‌نامه نحوه دریافت هزینه‌های انجام داوری توسط شورای عالی فنی
دانلود رایگان بخشنامه
802
مشخصات فنی‌اجرایی بازیافت سرد آسفالت
دانلود رایگان بخشنامه
803
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1385
دانلود رایگان بخشنامه
804
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1385
دانلود رایگان بخشنامه
805
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1385
دانلود رایگان بخشنامه
806
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1385
دانلود رایگان بخشنامه
807
فهرست‌های بهای سال 1385- رشته آبیاری و زهکشی
دانلود رایگان بخشنامه
808
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1385
دانلود رایگان بخشنامه
809
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاهها و قناتها سال 1385
دانلود رایگان بخشنامه
810
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته سدسازی سال 1385
دانلود رایگان بخشنامه
811
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1385
دانلود رایگان بخشنامه
812
فهرست‌های بهای سال 1385- BASE UNIT PRICE INDEX
دانلود رایگان بخشنامه
813
فهرست‌های بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال 1385
دانلود رایگان بخشنامه
814
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1385
دانلود رایگان بخشنامه
815
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1385
دانلود رایگان بخشنامه
816
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب سال 1385
دانلود رایگان بخشنامه
817
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1385
دانلود رایگان بخشنامه
818
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1385
دانلود رایگان بخشنامه
819
مجموعه ضوابط قرارداد واگذاری فعالیت‌های پشتیبانی و خدماتی (کارهای حجمی) 1904-13192-H27506T38326-H34613T84515
دانلود رایگان بخشنامه
820
مجموعه دستورالعمل های مطالعات مهندسی ارزش در دوره پیش از عملیات اجرا و ساخت
دانلود رایگان بخشنامه
821
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1384
دانلود رایگان بخشنامه
822
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1384
دانلود رایگان بخشنامه
823
اخذ گواهی‌نامه‌ فنی برای تولید و تامین لوله‌های پلی اتیلنی فاضلابی
دانلود رایگان بخشنامه
824
تغییر در حوزه تعریف رشته‌های آب، صنعت و معدن، تاسیسات و تجهیزات و اصلاح جداول آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران، مصوبه شماره 48013/ت23251هـ مورخ 81/12/11 هیات محترم وزیران
دانلود رایگان بخشنامه
825
ابلاغ تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی826
قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب آبان 1384)
دانلود رایگان بخشنامه
827
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1384
دانلود رایگان بخشنامه
828
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1384
دانلود رایگان بخشنامه
829
دستورالعمل ارزشیابی گزارش توجیهی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
دانلود رایگان بخشنامه
830
جداول آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران مصوبه شماره 20637/ ت 28437 ه‍ مورخ 1383/4/23 هیئت محترم وزیران در تخصص مقاوم سازی
دانلود رایگان بخشنامه
831
راهنمای مناقصه
دانلود رایگان بخشنامه
832
مشخصات فنی عمومی کارهای خطوط لوله آب و فاضلاب شهری(نشریه شماره 303)
دانلود رایگان بخشنامه
833
مجموعه ضوابط اجرایی طرح و ساخت (EPC غیر صنعتی) فهرست مجموعه ضوابط اجرایی روش طرح و ساخت (epc غیر صنعتی) 1-آیین‌نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران طرح و ساخت15117ت29858ھ 1384/3/11 2-آیین‌نامه ارجاع کار به پیمانکاران طرح و ساخت12343ت29856ھ 1384/3/
دانلود رایگان بخشنامه
834
حق الزحمه مطالعات راه و نظارت عالیه پل ، تونل ، باند فرودگاه ، راه و زیرسازی راه‌آهن
دانلود رایگان بخشنامه
835
آیین‌نامه اجرایی ماده (32) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران-مصوب 1383-
دانلود رایگان بخشنامه
836
حق الزحمه مطالعات زیرسازی راه آهن
دانلود رایگان بخشنامه
837
حق‌الزحمه مطالعات ژئوفیزیک
دانلود رایگان بخشنامه
838
تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح و توسعه عمران (جامع) ناحیه
دانلود رایگان بخشنامه
839
تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
دانلود رایگان بخشنامه
840
آیین‌نامه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و کارگروههای تخصصی
دانلود رایگان بخشنامه
841
نحوه محاسبه ضریب تعدیل و به روز رسانی مقادیر حق الزحمه کارشناسان متخصص طرحهای مطالعاتی جدول 4 بخشنامه 80981 مورخ 1384/05/08
دانلود رایگان بخشنامه
842
دستورالعمل نحوه تعیین حق‌الزحمه خدمات مشاوره رسته مهندسی آب
دانلود رایگان بخشنامه
843
عدم تقاضای دریافت مفاصا حساب حقوق دولتی
دانلود رایگان بخشنامه
844
دستورالعمل تعیین حق‌الزحمه مطالعات تهیه طرح بهسازی لرزه‌ای ساختمانهای موجود
دانلود رایگان بخشنامه
845
دستورالعمل تعیین حق‌الزحمه مطالعات مرحله اول بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود
دانلود رایگان بخشنامه
846
تمدید مدت تطبیق واحدهای خدمات مشاوره
دانلود رایگان بخشنامه
847
دستورالعمل تعیین حق‌الزحمه مطالعات مرحله اول بهسازی لرزه‌ای پلهای موجود
دانلود رایگان بخشنامه
848
ادامه جدول 4304 (جدول شماره 2 - بخشنامه 3191)
دانلود رایگان بخشنامه
849
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1383
دانلود رایگان بخشنامه
850
ابلاغ تعرفه‌های خدمات نقشه‌برداری
دانلود رایگان بخشنامه
851
آیین‌نامه ایمنی راه‌ها (علائم ایمنی راه ها)
دانلود رایگان بخشنامه
852
آیین‌نامه ایمنی راه‌ها (ایمنی در عملیات اجرایی)
دانلود رایگان بخشنامه
853
آیین‌نامه ایمنی راه‌ها (ایمنی راه و حریم)
دانلود رایگان بخشنامه
854
آیین‌نامه ایمنی راه‌ها (تاسیسات ایمنی راه)
دانلود رایگان بخشنامه
855
آیین‌نامه ایمنی راه‌ها (ایمنی بهره برداری)
دانلود رایگان بخشنامه
856
آیین‌نامه ایمنی راه‌ها (تجهیزات ایمنی راه)
دانلود رایگان بخشنامه
857
آیین‌نامه ایمنی راه‌ها (ایمنی ابنیه فنی)
دانلود رایگان بخشنامه
858
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1384
دانلود رایگان بخشنامه
859
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره سه ماهه چهارم سال 1383
دانلود رایگان بخشنامه
860
مطالعات تهیه طرح‌های هادی روستایی
دانلود رایگان بخشنامه
861
آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران طرح و ساخت
دانلود رایگان بخشنامه
862
شیوه‌نامه نحوه ارجاع و کنترل ظرفیت کاری واحدهای خدمات مشاوره
دانلود رایگان بخشنامه
863
سیاست‌های کلی ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
دانلود رایگان بخشنامه
864
دستورالعمل اجرایی ماده 144 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران (موضوع قیمت تمام شده فعالیت ها و خدمات)
دانلود رایگان بخشنامه
865
اصلاحیه صلاحیت تخصص نقشه برداری
دانلود رایگان بخشنامه
866
بخشنامه درخواست مجوز ترک تشریفات(مصوبه شورای اقتصاد)
دانلود رایگان بخشنامه
867
دستورالعمل تکمیل فرم درخواست مجوز ترک تشریفات مناقصه
دانلود رایگان بخشنامه
868
اظهار نامه ظرفیت آماده به کار مشاور
دانلود رایگان بخشنامه
869
ضوابط محاسبه کسر بهاء عملیات راهسازی
دانلود رایگان بخشنامه
870
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1384
دانلود رایگان بخشنامه
871
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1384
دانلود رایگان بخشنامه
872
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1384
دانلود رایگان بخشنامه
873
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1384
دانلود رایگان بخشنامه
874
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاهها و قناتها سال 1384
دانلود رایگان بخشنامه
875
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1384
دانلود رایگان بخشنامه
876
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1384
دانلود رایگان بخشنامه
877
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1384
دانلود رایگان بخشنامه
878
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1384
دانلود رایگان بخشنامه
879
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1384
دانلود رایگان بخشنامه
880
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1384
دانلود رایگان بخشنامه
881
فهرست‌های بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال 1384
دانلود رایگان بخشنامه
882
دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات پیمانکاران
دانلود رایگان بخشنامه
883
موافقت‌نامه وام
دانلود رایگان بخشنامه
884
قرارداد همسان خرید تجهیزات (P) برای خریدهای خارجی (نسخه فارسی)
دانلود رایگان بخشنامه
885
قرارداد همسان خرید تجهیزات (P) برای خریدهای خارجی (نسخه انگلیسی)
دانلود رایگان بخشنامه
886
قانون برگزاری مناقصات مجلس 130890 مورخ 83/11/17 ابلاغ 67490 مورخ 83/11/26 TENDER-S LAW of Islamic Republic of Iran
دانلود رایگان بخشنامه
887
قانون برگزاری مناقصات مجلس 130890 مورخ 83/11/17 ابلاغ 67490 مورخ 83/11/26 TENDER-S LAW of Islamic Republic of Iran
دانلود رایگان بخشنامه
888
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره سه ماهه سوم سال 1383
دانلود رایگان بخشنامه
889
پرسشنامه و فرم های تشخیص صلاحیت پیمانکاران
دانلود رایگان بخشنامه
890
دستورالعمل انتخاب و ارجاع کار به واحدهای خدمات مدیریت طرح
دانلود رایگان بخشنامه
891
موافقت نامه، پیوستها، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌های تامین کالا و تجهیزات، ساختمان و نصب بصورت توام (PC)، برای کارهای صنعتی
دانلود رایگان بخشنامه
892
حق‌الزحمه مطالعات ژئوفیزیک
دانلود رایگان بخشنامه
893
موافقت‌نامه، پیوست‌ها، شرایط عمومی و شرایط خصوصی قرارداد واگذاری لیسانس و دانش فنی برای فرآیندهای تولید محصول
دانلود رایگان بخشنامه
894
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه اول دوم سال 1383
دانلود رایگان بخشنامه
895
مابه‌التفاوت نرخ سیمان و فولاد پیمان‌هایی که فاقد تعدیل آحاد بها می‌باشند
دانلود رایگان بخشنامه
896
آیین‌نامه اجرایی بند ج ماده (2) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
دانلود رایگان بخشنامه
897
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1383