گنجینه ضوابط و بخشنامه های نظام فنی و اجرایی كشور


بخشنامه جدید تازه ها
پربازدید ها
جستجو
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 
ردیف
عنوان
نمایش
ضوابط جدید1
دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل (1397)
ضوابط جدید2
دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل(تمدید بخشنامه سال 1395)
ضوابط جدید3
اصلاح آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1397کل کشور
ضوابط جدید4
مجموعه دستورالعملهای مطالعات مهندسی ارزش در دوره پیش از عملیات اجرا و ساخت
ضوابط جدید5
شاخص‌های موقت دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1397
6
تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال 1397
7
نرخ عوامل موثر در فهرست های بهای واحد پایه سال 1397 - "نرخ مصالح"
8
نرخ عوامل موثر در فهرست های بهای واحد پایه سال 1397 _ "نرخ ماشین آلات و ابزار"
9
نرخ عوامل موثر در فهرست های بهای واحد پایه سال 1397 - "دستمزد نیروی انسانی"
10
تجزیه بهای فهرست تاسیسات مکانیکی-97
11
تجزیه بهای فهرست نوار حفاری- 97
12
تجزیه بهای فهرست ابنیه-97
13
تجزیه بهای فهرست تاسیسات برقی-97
14
تجزیه بهای فهرست راه و راه‌آهن و باند فرودگاه-97
15
تجزیه بهای فهرست راهداری-97
16
تجزیه بهای فهرست نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه‌آهن-97
17
تجزیه بهای فهرست خطوط انتقال آب-97
18
تجزیه بهای فهرست شبکه توزیع آب-97
19
تجزیه بهای فهرست چاه-97
20
تجزیه بهای فهرست آبیاری و زهکشی-97
21
تجزیه بهای فهرست سدسازی-97
22
تجزیه بهای فهرست ساخت و ترمیم قنات-97
23
تجزیه بهای فهرست آبخیزداری و منابع طبیعی-97
24
تجزیه بهای فهرست جمع‌آوری و انتقال فاضلاب-97
25
تجزیه بهای فهرست انتقال و توزیع آب روستایی-97
26
تجزیه بهای فهرست آبیاری تحت فشار-97
27
ضریب متوسط افزایش وزنی در بخشنامه شماره 95/576756 مورخ 95/03/31
28
انطباق حکم موضوع بند (ز) تبصره 10 ماده واحده قانون بودجه سال 1397
29
برنامک "قالب هوشمند صورتحساب نظارت کارگاهی حین اجرا 97" بر پایه آخرین تغییرات و اصلاحیه های بخشنامه جدید نظارت
30
برنامک قالب هوشمند صورتحساب نظارت کارگاهی 97 ( فرم خام فرمول نویسی شده اکسل)
31
دستورالعمل تعيين حق الزحمه خدمات نظارت- سال 1397
32
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعيين حق الزحمه خدمات نظارت كارگاهي مشاوران، سال 1397
33
اصلاحيه دستورالعمل تعيين حق‌الزحمه خدمات نظارت موضوع بخشنامه شماره 1162634‏/96 مورخ 20‏/02‏/96
34
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1396
35
نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه دوم سال 1396
36
دستورالعمل شرح خدمات و تعیین حق الزحمه مطالعات ژئوفیزیک، سال 1397
37
تعرفه خدمات نقشه‌برداری سال 1397
38
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های هادی روستایی H سال 1397
39
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه M سال 1397
40
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها K سال 1397
41
آیین نامه اجرایی تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور
42
تعیین نصاب معاملات سال 1397
43
اصلاحیه قانون بودجه سال 1397 کل کشور
44
آیین نامه روش کار شورای فنی استان
45
آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور
46
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1397 کل کشور
47
آیین‌نامه اجرایی بند (ه) تبصره (7) قانون بودجه سال 1397 کل کشور
48
قانون بودجه سال 1397 کل کشور
49
فهرست‌بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1397
50
فهرست‌بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1397
51
فهرست‌بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال 1397
52
فهرست‌بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1397
53
فهرست‌بهای واحد پایه رشته چاه سال 1397
54
فهرست‌بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1397
55
فهرست‌بهای واحد پایه رشته شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب سال 1397
56
فهرست‌بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1397
57
فهرست‌بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1397
58
فهرست‌بهای واحد پایه رشته سدسازی سال 1397
59
فهرست‌بهای واحد پایه رشته نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه آهن سال 1397
60
فهرست‌بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1397
61
فهرست‌بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1397
62
فهرست‌بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1397
63
فهرست‌بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1397
64
فهرست‌بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1397
65
فهرست‌بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1397
66
تسهیل فرآیند مربوط به تشخیص صلاحیت شرکتهای مهندسان مشاور
67
آیین‌نامه ایجاد بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست
68
آیین نامه اجرایی ماده 46 قانون مدیرت خدمات کشوری
69
نحوه دریافت مستندات فیزیکی در فرایند تشخیص صلاحیت شرکت های مهندسان مشاور و پیمانکاران
70
شاخص های قطعی دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1396
71
نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه اول سال 1396
72
راهنمای طراحی دیوارهای حائل
73
آیین نامه اجرایی صرفه جویی مصرف انرژی در ساختمان ها
74
بسته ضوابط صلاحیت پیمانکاران طرح و ساخت
75
بسته ضوابط صلاحیت مشاوران
76
بسته ضوابط صلاحیت پیمانکاران
77
بسته گونه های گوناگون شرایط عمومی و قراردادهای همسان
78
بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور به زبان ساده
79
لایحه بودجه سال 97
80
بانک اطلاعات بلایای طبیعی
81
تامین مالی طرح ها و پروژه ها از محل تسهیلات مالی خارجی آژانس همکاری های بین المللی ژاپن جایکا
82
دستورالعمل درخواست صدور مجوز استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس)
83
ظرفیت پیمانکاران سرمایه گذار و صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی
84
آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (19) قانون بودجه سال 1396 کل کشور
85
حداکثر مبلغ مناسب ظرفیت در رشته ها و پایه های مختلف اشخاص حقیقی
86
آیین نامه روش کار شورای فنی استان
87
کنترل مصالح ساختمانی در برابر آتش
88
ضریب متوسط افزایش وزنی (حداقل شرایط اختصاصی و ظرفیت شرکتهای پیمانکاری آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت)
89
انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع
90
شاخصهای قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1395
91
نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه دوم سال 1395
92
مصوبه هیئت وزیران در حمایت از مشارکت مهندسین مشاور و پیمانکار در فرآیند تشخیص صلاحیت
93
دستورالعمل نحوه ارایه تجزیه بها همراه با پیشنهاد قیمت توسط پیمانکاران
94
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻬﯿﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﮑﺴﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت راهﺳﺎزی
95
نرخ عوامل موثر در فهرست های بهای واحد پایه سال 1396
96
سند شرایط و ضوابط استفاده از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
97
ﺿﻮاﺑﻂ ﻓﻨﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻔﻮذ ﮔﺎز رادن (نشریه شماره ض-626 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی)
98
آیین نامه ارزش گذاری دارایی های نامشهود در طرح های سرمایه گذاری
99
دستورالعمل تعیین حق الزحمه خدمات نظارت - 1396
100
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1396
101
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرحهای هادی روستایی
102
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه
103
تعرفه خدمات نقشه برداری 96
104
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
105
دستورالعمل شرح خدمات و تعیین حق الزحمه مطالعات ژئوفیزیک، سال 96
106
تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
107
نصاب معاملات سال 1396
108
قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
109
قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های درخواستی ( چنانچه نیاز خود در موارد ذکر شده را به شاقول اعلام نمایید، دوستان شما در شاقول تلاش می نمایند آن ها را تهیه و در دسترس شما و سایر کاربران گرامی بگذارند)
110
قانون بودجه سال 1396 کل کشور
111
راهنماي طراحي لرزه اي ديوارهاي بنايي غيرسازه اي مسلح به ميلگرد بستر
112
فهرست بهاي واحد پايه رشته آبخيزداري و منابع طبيعي سال 1396
113
راهنمای شرح خدمات استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد
114
فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1396
115
فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1396
116
فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1396
117
فهرست بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال 1396
118
فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1396
119
فهرست بهای واحد پایه رشته سدسازی سال 1396
120
فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه آهن سال 1396
121
فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1396
122
فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1396
123
فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1396
124
فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1396
125
فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 1396
126
فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1396
127
فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1396
128
فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1396
129
فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1396
130
فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1396
131
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (١٤٠٠-١٣٩٦)
132
تغییر در پیوست 2 آئین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران
133
دستورالعمل اجرایی بند (خ) ماده 4 آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی
134
فهرست بهای خاص رشته نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه آهن
135
شاخص های قطعی دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1395
136
نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه اول سال 1395
137
دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل
138
مصوبه کارمزد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
139
دستورالعمل شرح خدمات و تعیین حق الزحمه مطالعات ژئوفیزیک
140
شرح عمومی خدمات مدیریت طرح در صنعت احداث (برای اجرای طرح های غیرصنعتی)
141
آیین نامه روش کار شورای فنی استان
142
ضوابط اجرایی کار های امانی در پروژه های استانی
143
مقرره دولت درخصوص پرداخت بدهی پیمانکاران کوچک
144
تعیین حداکثر ظرفیت و تعداد کار مجاز شرکت های تشخیص صلاحیت شده بر اساس آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران اجرای پروژه های صنعتی به روش طرح و ساخت
145
تعرفه خدمات نقشه برداری
146
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
147
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه
148
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های هادی روستایی
149
قرارداد همسان خرید تجهیزات (P) برای خریدهای خارجی- در دو نسخه متنی فارسی و انگلیسی (word)
150
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال 1395
151
شاخص های قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1394
152
نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه دوم سال 1394
153
مجموعه پرسش و پاسخ های امور تشخیص صلاحیت مشاوران
154
دستورالعمل شورای حقوق و دستمزد در ارتباط با هماهنگی در تعیین حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های دستگاه‌های اجرایی
155
ضریب متوسط افزایش وزنی
156
اصلاح و بازنگری نشریه شماره 303 با عنوان «مشخصات فنی عمومی کارهای خطوط لوله آب و فاضلاب شهری»
157
خودداری از مکاتبات غیرضرور درخصوص تغییرات گواهی نامه های تشخیص صلاحیت شرکت های پیمانکار
158
اصلاحیه آیین نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی طرحها و پروژه های بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی
159
ابلاغ اصلاحیه مصوبه شماره 142600 - دستورالعمل شرایط واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده
160
دستورالعمل موضوع ماده 27 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
161
ثبت اطلاعات قراردادها در پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور
162
تغییر در حداقل شرایط اختصاصی و ظرفیت شرکتهای پیمانکاری آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران مصوبه شماره 48013/ت 23251هـ مورخ 1381/12/11هیأت محترم وزیران
163
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1395
164
ترجمه انگلیسی شرایط عمومی قراردادهای همسان خدمات مشاوره - ** هدیه ویژه شاقول به مناسبت ولادت حضرت علی اکبر ع و روز جوان به کاربران گرامی ** -
165
ترجمه دو زبانه مقابل ( فارسی - انگلیسی ) شرایط عمومی قراردادهای همسان خدمات مشاوره -** هدیه ویژه شاقول به مناسبت حلول ماه شعبان و ولادت حضرات امام حسین ع ، ابالفضل العباس ع و امام سجاد ع به کاربران گرامی **
166
دستورالعمل انضباط مالی، ارتقاء بهره وری، بهبود کیفیت و صرفه جویی در هزینه و زمان اجرای طرحها - تجدید نظر اول
167
پرسش‌های کلیدی پیش‌نیاز برای تهیه قرارداد سرمایه‌گذاری، ساخت، بهره‌برداری و انتقال (BOT) در حوزه بهداشت و درمان
168
حد نصاب معاملات، مصوبه سال 1395 (به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات)
169
دستورالعمل نحوه تهیه و تصویب فهرست بهای کارهای خاص
170
دستورالعمل نحوه تهیه و تصویب ردیف های ستاره دار
171
نرم افزار تعیین نوع و محاسبه مبلغ تضامین انواع معاملات منطبق بر آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی **هدیه ویژه شاقول به مناسبت ولادت امیر مومنان علی (ع) به کاربران گرامی** -
172
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1395
173
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1395
174
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1395
175
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 1395
176
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1395
177
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1395
178
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1395
179
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1395
180
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته سدسازی سال 1395
181
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1395
182
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1395
183
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1395
184
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1395
185
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1395
186
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1395
187
آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی
188
نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه اول سال 1394
189
دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل
190
شاخص های قطعی دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1394
191
اصلاحیه استفاده از میلگردهای با مقاومت بالا
192
راهنمای نحوه تهیه و اعلام پروژه طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
193
جدول راهنمای نحوه تهیه و اعلام پروژه طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
194
آیین نامه ساماندهی و واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
195
حق بیمه قراردادهای مهندسان مشاور و پیمانکاران
196
دستورالعمل تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی در مناقصات یک مرحله ای و دومرحله ای -ویرایش سوم
197
گزارش تجزیه بهای رشته انتقال و توزیع آب روستایی
198
گزارش تجزیه بهای رشته سدسازی
199
گزارش تجزیه بهای رشته آبخیزداری و منابع طبیعی
200
گزارش تجزیه بهای رشته خطوط انتقال آب
201
گزارش تجزیه بهای رشته آبیاری و زهکشی
202
گزارش تجزیه بهای رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه
203
گزارش تجزیه بهای رشته ساخت و ترمیم قنات
204
گزارش تجزیه بهای رشته تاسیسات مکانیکی
205
گزارش تجزیه بهای رشته چاه
206
گزارش تجزیه بهای رشته آبیاری تحت فشار
207
گزارش تجزیه بهای رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب
208
تصویب نامه در خصوص شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز
209
دستورالعمل شرایط واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری به بخش غیردولتی
210
آیین نامه اجرایی ماده (8) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
211
آیین نامه اجرایی ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
212
تغییر در حوزه تعریف رشته های ماده ( 6) و اصلاح جداول آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران مصوبه شماره 48013 /ت 23251 هـ مورخ 1381/12/11هیئت محترم وزیران
213
آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (19) قانون بودجه سال 1394 کشور
214
آیین نامه اجرایی ماده (17) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی
215
دستورالعمل نحوه شناسایی و اولویت بندی نقاط پرتصادف راه ها
216
آیین نامه اجرایی ماده (7) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
217
آیین نامه اجرایی ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
218
ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری-نقشه ضریب منطقه ای مربوط به انتقال آب
219
ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری-نقشه پهنه بندی ضرایب منطقه ای کارهای پیمانکاری تاسیسات مکانیکی نسخه 1394
220
ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری- نقشه پهنه بندی ضرایب منطقه ای کارهای پیمانکاری- رشته های: راه، راه آهن و باند فرودگاه و راهداری - نسخه 1394
221
ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری- نقشه پهنه بندی ضرایب منطقه ای کارهای پیمانکاری رشته ابنیه نسخه سال 1394
222
ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری
223
ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری- ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری-نقشه ضریب منطقه ای مربوط به آبیاری و زهکشی
224
ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری- نقشه پهنه بندی ضرایب منطقه ای کارهای پیمانکاری تاسیسات برقی - نسخه 1394
225
آیین‌نامه اجرایی ماده ١٠ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
226
آیین‌نامه اجرایی ماده (18) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393-
227
سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه
228
شاخصهای قطعی تعدیل آحاد بها دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1393
229
نرخ فولاد و سیمان در شش ماهه دوم سال 1393
230
دستورالعمل ظرفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصه، ارزیابی کیفی و ارجاع کار
231
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها، سال 1394
232
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های هادی روستایی، سال 1394
233
تعرفه خدمات نقشه برداری
234
حق الزحمه مطالعات ژئوفیزیک
235
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه
236
قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
237
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1394
238
اصلاح بهای واحد 4 ردیف از فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1394
239
مصوبه بند هـ ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه
240
تصویب نامه درخصوص تعیین نصاب معاملات سال 1394موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات
241
گزارش فازهای 1 و 2 مطالعات و تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود در طرح‌های سرمایه‌گذاری
242
آیین نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور
243
مجموعه پرسش ها و پاسخ ها در امور پیمانکاری -94
244
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1394 کل کشور
245
دستورالعمل ارزیابی کیفی سرمایه گذاران طرح ها و پروژه های مشارکت عمومی و خصوصی
246
آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران با اعمال آخرین اصلاحات تا سال 1393
247
قانون بودجه سال 1394 کل کشور
248
چهارچوب موافقت نامه مشارکت عمومی - خصوصی PPP
249
راهنمای انتخاب مجریان طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری
250
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1394
251
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1394
252
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1394
253
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1394
254
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1394
255
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1394
256
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1394
257
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1394
258
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته سدسازی سال 1394
259
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1394
260
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1394
261
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1394
262
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 1394
263
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1394
264
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1394
265
ابلاغ تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال 1393
266
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)
267
نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه اول سال 1393
268
دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل (1393)
269
شاخص های قطعی دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1393
270
پرداخت مطالبات مهندسان مشاور
271
آیین‌نامه اجرایی ماده واحده قانون اصلاح ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
272
پیش‌نویس آیین‌نامه ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود در طرح‌های سرمایه‌گذاری
273
آیین نامه اجرایی بند (س) تبصره (3) قانون بودجه سال 1393 کل کشور
274
نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه دوم سال 1392
275
حق الزحمه مطالعات ژئوفیزیک
276
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه
277
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های هادی روستایی
278
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
279
شاخصهای قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1392
280
قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی (مصوب تیر 1393)
281
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1393
282
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 1393
283
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1393
284
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1393
285
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1393
286
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 1393
287
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1393
288
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1393
289
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1393
290
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1393
291
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1393
292
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1393
293
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1393
294
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1393
295
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1393
296
تصویب نامه در خصوص خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی به استناد اصل یکصدوسی و هشتم قانون اساسی
297
تبصره جزء 3 بند هـ ماده 3 آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی
298
تصویب نامه درخصوص تعیین نصاب معاملات سال 1393 موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات
299
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1393
300
آیین نامه اجرایی بند (ز) ماده (38) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
301
آیین نامه اجرایی تبصره (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور (مصوب 1393/01/10)
302
اصلاح زیرنویس جدول شماره 2 آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران
303
فهرست بهای خاص تعمیر و نگهداری خط و ابنیه راه آهن
304
مصوبه کارمزد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
305
نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1392
306
قانون اصلاح تبصره 5 بند الف ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و الحاق دو تبصره به آن (مصوب بهمن 1392)
307
پایگاه تحلیل احتمالی خطر لرزه ای ایران
308
تعرفه خدمات نقشه برداری
309
دستورالعمل نحوه محاسبه تفاوت بهای فلزات در کارهای فاقد تعدیل و مابه التفاوت
310
سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی
311
شاخص های قطعی دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1392
312
مجموعه پرسش و پاسخ های متداول بخشنامه جبران تغییر قیمت ارز
313
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های هادی روستایی
314
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
315
حق الزحمه مطالعات ژئوفیزیک
316
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه
317
دستورالعمل وحدت رویه تشخیص صلاحیت پیمانکاران در سامانه ساجات
318
دستورالعمل مبلغ ظرفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصه، ارزیابی کیفی و ارجاع کار
319
تهیه عملکرد بودجه
320
مجموعه پرسش ها و پاسخ ها در امور پیمانکاری -92
321
ابلاغ فهرست شرح ردیف رشته پستهای انتقال و فوق توزیع نیروی برق
322
ابلاغ فهرست شرح ردیف رشته خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق
323
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1392
324
راهنمای آنالیز خودرو- دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1392
325
نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل
326
نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل (آموزشی )
327
نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل
328
فهرست بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال 1392
329
ضوابط و معیارهای فنی ساخت و نگهداری انواع راه ها
330
دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات انتظامی (حرفه ای) پیمانکاران
331
ضوابط تشخیص صلاحیت شرکت های خدمات انرژی
332
اصلاحات آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران
333
دستورالعمل ارزیابی توان سرمایه گذاری سرمایه گذار طرح ها و پروژه های مشارکت عمومی و خصوصی
334
الحاق بند (و) به ماده (۳) آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی
335
شاخص های قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1391
336
نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1391
337
تصویب نامه درخصوص تعیین نصاب معاملات سال 1392 موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات
338
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1392
339
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1392
340
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1392
341
فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1392
342
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 1392
343
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1392
344
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1392
345
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1392
346
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1392
347
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1392
348
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1392
349
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1392
350
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1392
351
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته سدسازی سال 1392
352
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1392
353
شرح خدمات همسان مدیریت طرح
354
اصلاح شرایط اختصاصی آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران موضوع مصوبه شماره 48013/ت23251هـ مورخ 1381/12/11 هیأت محترم وزیران
355
اصلاح جداول آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران طرح و ساخت (مصوبه شماره 15117 /ت 29857 هـ مورخ 11/ 3/ 1384 هیات وزیران)
356
ضوابط واگذاری طرح های نیمه تمام، براساس جزء (۲) بند (ب) ماده (۴۰) و بند (ح) ماده (۱۹) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (86) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی و اعضاء هیئت واگذاری (مصوب شورای اقت
357
مجموعه پرسش و پاسخ های تعرفه ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال 1391 - نسخه 13911205
358
شاخص های قطعی دوره های سه ماه اول و دوم سال 1391
359
نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماه اول و دوم سال 1391
360
سیاستهای کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی
361
آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
362
تبیین بخشنامه شماره 100/68118 مورخ 1391/08/21 با عنوان "دستورالعمل انضباط مالی و ارتقای بهره وری و بهبود کیفیت صرفه جویی در هزینه و زمان اجرای طرح ها"
363
نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل
364
اصلاح جداول (1 تا 7) آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران اجرای پروژه های صنعتی به روش طرح و ساخت (مصوبه شماره 58567/ت21811هـ مورخ 1380/12/22 هیات وزیران) و جداول بخشنامه شماره 100/135947 مورخ 1385/08/21 در رسته های مربوط
365
دستورالعمل رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات
366
دستورالعمل انضباط مالی و ارتقاء بهره وری و بهبود کیفیت و صرفه جویی در هزینه و زمان اجرای طرح ها
367
تصویب نامه درخصوص تعیین نصاب معاملات سال 1391 موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات - مصوب 1383
368
حق الزحمه مطالعات ژئوفیزیک
369
دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات انتظامی (حرفه ای) مشاوران
370
دستورالعمل تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی در مناقصات یک مرحله ای و دو مرحله ای
371
انعقاد پیمان بر اساس فهرست بهای تجمیع شده راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن
372
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های هادی روستایی
373
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه
374
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
375
شاخص های موقت دوره های سه ماه اول و دوم سال 1391
376
نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماه سوم و چهارم سال 1390
377
ابلاغ تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال 1391
378
تعرفه خدمات نقشه برداری
379
شاخص های قطعی دوره های سه ماه سوم و چهارم سال 1390
380
دستورالعمل اجرایی ماده 215 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389
381
دستورالعمل نحوه جبران آثار اصلاح قیمت حامل های انرژی با اعمال قانون هدفمندکردن یارانه ها در پیمان های فاقد تعدیل
382
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌ توسعه و عمران (جامع) ناحیه
383
حق‌الزحمه مطالعات ژئوفیزیک
384
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
385
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماه اول و دوم سال 1390
386
نرخ فولاد و سیمان در دوره‌های سه ماه اول و دوم سال 1390
387
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌ ‌های هادی روستایی
388
راهنمای آنالیز خودرو- دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1391
389
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1391
390
ممنوعیت مدرک فروشی و تنظیم اطلاعات نادرست برای تشخیص صلاحیت
391
تعیین معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور بعنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در fib
392
صلاحیت و ارجاع کار خدمات پژوهشی و تحقیقاتی مربوط به مراکز تحقیقاتی قانونی (اصلاحیه آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره مورخ 1/ 10/ 1388)
393
دستورالعمل مبلغ ظرفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصه، ارزیابی کیفی و ارجاع کار
394
قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار
395
آیین نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی طرحها و پروژه های بزرگ تولیدی ، خدماتی و عمرانی
396
جبران آثار هدفمندی یارانه‌ها
397
آیین نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
398
استانداردها و توصیه‌های بین‌المللی ضمیمه 12 (ضمیمه 12 کنوانسیون شیکاگو) جستجو و نجات
399
اصلاح اجزء (1) و (5) بند (ت) ماده 7 آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره
400
حد نصاب معاملات، مصوبه سال 1390 (به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات)
401
راهنمای آنالیز خودرو-دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1390
402
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1390
403
شاخص های قطعی دوره های سه ماه سوم و چهارم سال 1389
404
نرخ فولاد و سیمان در دوره‌های سه ماه سوم و چهارم سال 1389
405
شاخص‌های موقت دوره‌های سه ماه سوم و چهارم سال 1389
406
اصلاح جداول آیین‌نامه تشخیص صلاحیت مشاوران مصوبه شماره 20637/ت28437هـ مورخ 1383/04/23 هیأت وزیران برای تخصص‌های گروه میراث فرهنگی، انرژی، صنعت
407
تصمیمات کمیته وحدت رویه در مورد تشخیص صلاحیت و رتبه بندی پیمانکاران EPC -شرایط تمدید صلاحیت شرکتهای مشاور
408
تصمیمات کمیته وحدت رویه در مورد تشخیص صلاحیت و رتبه بندی پیمانکاران EPC
409
مصوبات وحدت رویه تشخیص صلاحیت پیمانکاران
410
گزارش تجزیه بهای رشته شبکه توزیع آب
411
گزارش تجزیه بهای رشته سدسازی
412
تجزیه بهای فهرست های پایه (نسخه سال 1389)- برق بخش دوم
413
گزارش تجزیه بهای رشته چاه
414
گزارش تجزیه بهای رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن
415
گزارش تجزیه بهای رشته آبخیزداری و منابع طبیعی
416
گزارش تجزیه بهای رشته تاسیسات مکانیکی
417
گزارش تجزیه بهای رشته راهداری
418
گزارش تجزیه بهای رشته آبیاری تحت فشار
419
گزارش تجزیه بهای رشته خطوط انتقال آب
420
تجزیه بهای فهرست های پایه (نسخه سال 1389)- برق بخش اول
421
گزارش تجزیه بهای رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب
422
گزارش تجزیه بهای رشته ابنیه
423
گزارش تجزیه بهای رشته انتقال و توزیع آب روستایی
424
گزارش تجزیه بهای رشته خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح
425
گزارش تجزیه بهای رشته ساخت و ترمیم قنات
426
گزارش تجزیه بهای رشته آبیاری و زهکشی
427
فونت‌های لوتوس
428
آیین‌نامه اجرایی قانون اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات
429
لغو بخشنامه شماره 101/174548 مورخ 84/10/7 با عنوان "اخذ گواهینامه‌ فنی برای تولید و تامین لوله‌های پلی اتیلنی فاضلابی"
430
نرخ فولاد و سیمان در دوره‌های سه ماه اول و دوم سال 1389
431
قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی
432
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماه اول و دوم سال 1389
433
ظرفیت مجاز کاری
434
قانون برنامه پنجم توسعه
435
دستورالعمل نحوه مشارکت، همکاری و ارجاع کار گروه مشارکت مشاوره
436
اطلاعیه بسیار مهم در مورد ساجات
437
اصلاح بند (ب) ماده (9) آیین نامه خرید خدمات مشاوره
438
دستورالعمل توزیع هوای فشرده در معادن
439
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
440
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌ ‌های هادی روستایی
441
ضوابط زیست‌- محیطی استفاده مجدد از آب‌های برگشتی و پساب‌ها
442
فهرست خدمات مراحل چهارگانه اکتشاف سنگ آهن
443
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌ توسعه و عمران (جامع) ناحیه
444
حق‌الزحمه مطالعات زیرسازی راه آهن
445
حق‌الزحمه مطالعات ژئوفیزیک
446
حق‌الزحمه مطالعات راه
447
راهنمای نحوه تهیه شرح تفصیلی خدمات و مبانی حق‌الزحمه خدمات مشاوره
448
نحوه و مهلت اطلاع رسانی در بانک اطلاعات و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات برای خرید خدمات مشاور
449
اصلاح کاربرد بخشنامه‌های تعرفه‌ حق‌الزحمه مهندسان مشاور بر مبنای درصدی از برآورد اجرای کار
450
تاسیسات و تجهیزات تصفیه‌خانه‌ها و ایستگاه‌های پمپاژ بزرگ و کوچک
451
آیین نامه اجرایی ماده (22) قانون مدیریت خدمات کشوری
452
نحوه ابلاغ ضوابط
453
تبیین مفاهیم آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره - شماره یک
454
راهنمای حذف پیشنهادهای مالی نامتناسب (مستندات راهنمای حذف )
455
راهنمای حذف پیشنهادهای مالی نامتناسب
456
قانون تفسیر نحوه اجراء ماده (35) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجراء سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی مصوب 1386 (مصوب مرداد 1389)
457
دستورالعمل نحوه درخواست تجدیدنظر در نرخ پیمان‌ها
458
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1389
459
مصوبه هیئت وزیران در خصوص راه‌اندازی نمودن سامانه بازار معاملات مجازی دستگاه‌های اجرایی
460
فلوچارت نحوه خرید خدمات مشاوره
461
حداکثر مبلغ مناسب در رشته‌ها و پایه‌های مختلف اشخاص حقیقی
462
نرخ فولاد و سیمان در دوره‌های سه ماه سوم و چهارم سال 1388
463
تغییر در حوزه تعریف رشته های ماده (6) آیین نامه و اصلاح جداول آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران مصوبه شماره 48013/ ت23251 ه‍ مورخ 11/ 12/ 1381 هیات محترم وزیران
464
دستورالعمل نحوه تعیین صلاحیت اشخاص حقوقی یا حقیقی واجد شرایط مشاوره
465
دستورالعمل نحوه تعیین صلاحیت مشاوره در زمینه تدوین ضوابط، معیارها و استانداردها
466
تهیه و تنظیم متن قرارداد مشاوره
467
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماه سوم و چهارم سال 1388
468
تهیه و تنظیم متن قرارداد مشاوره
469
آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون اصلاح ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب 1387
470
‌اطلاعیه ‌محاسبه ‌حق‌الزحمه مشاوره برمبنای ‌درصدی ‌از برآورد
471
قانون الحاق یک تبصره به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی
472
حد نصاب معاملات (مناقصه، مزایده،...)، مصوبه سال 1389 (به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات و جزء ب بند 10 ماده واحده قانون بودجه 1389)
473
دستورالعمل اصلاحی تهیه و پیشنهاد لوایح و تصویبنامه ها و دفاع حقوقی از مصوبات دولت و به هنگام نگهداشتن آنها در سامانه اطلاعات قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
474
کارشناس حقیقی
475
آیین نامه اجرایی حمایت از صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی
476
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماه اول و دوم سال 1388
477
نرخ فولاد و سیمان در دوره‌های سه ماه اول و دوم سال 1388
478
انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع
479
شرح خدمات همسان مطالعات طرح‌های احداث راه‌
480
شرح خدمات همسان مطالعات طرح‌های بهسازی راه‌
481
شرح خدمات همسان مطالعات طرح‌های احداث راه‌‌آهن
482
قانون اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات
483
اطلاعیه مهم
484
اصلاحیه املایی آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره
485
خودداری از ارسال مدارک درخواست تشخیص صلاحیت و یا ارتقا از تاریخ 1/ 12/ 1388 تا برقراری سامانه اینترنتی جامع تشخیص صلاحیت
486
تعرفه خدمات نقشه‌برداری
487
حق‌الزحمه مطالعات ژئوفیزیک
488
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌ ‌های هادی روستایی
489
حق الزحمه مطالعات راه و نظارت عالیه پل ، تونل ، باند فرودگاه ، راه و زیرسازی راه‌آهن
490
حق‌الزحمه مطالعات زیرسازی راه آهن
491
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
492
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌ توسعه و عمران (جامع) ناحیه
493
قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (مصوب آذر 1388)
494
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماه سوم و چهارم سال 1387
495
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره چهارم سال 1387
496
اصلاحیه املایی آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره
497
آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره (آیین‌نامه بند ه‍ ماده 29 قانون برگزاری مناقصات، جایگزین تصویب‌نامه شماره 84178/ت34162هـ مورخ 16/ 7/ 1385 هیئت محترم وزیران)
498
آیین‌نامه خرید خدمات مشاور
499
آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره- فایل متنی(word)
500
راهنمای تعیین دامنه مناسب‌ترین قیمت‌های پیشنهادی در مناقصات یک مرحله‌ای
501
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1388
502
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1388
503
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه ، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1388
504
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1388
505
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1388
506
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1388
507
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1388
508
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسا ت مکانیکی سال 1388
509
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1388
510
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسا ت برقی سال 1388
511
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 1388
512
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1388
513
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1388
514
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1388
515
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 1388
516
فهرست وارسی گزارش توجیه طرحهای عمرانی
517
آیین نامه اجرایی روش های واگذاری (مصوب آذر 1388)
518
فهرست‌ بهای‌ واحد پایه‌ رشته‌ ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری
519
اصلاح آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی (2)(مصوبه شماره42956/ت28493ه‍ مورخ 11/08/1382)
520
تشخیص صلاحیت شرکت‌های مهندسین مشاور در پایه 3
521
دستورالعمل نحوه تعیین صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی تهیه‌کننده ضوابط، معیارها و استانداردها
522
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1388
523
مجموعه پرسش و پاسخ‌های قانون برگزاری مناقصات نسخه 15 شهریور 1388
524
آیین‌نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه‌بندی فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با هر یک از سه گروه مصرح در ماده 2
525
ضوابط اجرایی کارهای امانی در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی
526
دستورالعمل تهیه فهرست بلند مناقصه‌گران برای موضوعات با مبالغ بالاتر از حد نصاب پایه یک
527
تشخیص صلاحیت شرکت‌های مهندسین مشاور در پایه 3
528
تصویب نامه در خصوص قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ا و دستگاههای اجرای موضوع ماده (86) مصوب مرداد 1388
529
آیین نامه اجرایی تبصره (1) بند (ج) ماده (3) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (مصوب مرداد 1388)
530
آیین نامه اجرایی ماده (7) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (مصوب مرداد 1388) بروز شده تا مهر 1388
531
Iran tender law
532
تشخیص صلاحیت شرکت‌های مهندسین مشاور در پایه 3
533
نحوه اعمال مالیات بر ارزش افزوده در قراردادهای مهندسان مشاور و پیمانکاران 10364
534
اصلاحیه آیین‌نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران (تصویب‌نامه شماره 48013 /ت23251 ه‍)
535
حد نصاب معاملات، مصوبه سال 1388 (به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات)
536
غیر مجاز بودن فعالیت شرکت‌های واسطه برای تشخیص صلاحیت
537
ابلاغ اصلاحیه موافقت‌نامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌ها و مقررات آنها
538
دستورالعمل نحوه محاسبه تفاوت‌بهای قیر
539
محرومیت افراد امتیاز آور تکراری در تشخیص صلاحیت
540
قانون الحاق یک تبصره به قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسؤولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی مصوب 1368 و اصلاحات بعدی آن (مصوب فروردین 1388)
541
آیین‌نامه تعیین شماره اختصاصی برای اشخاص خارجی مرتبط با کشور
542
آیین‌نامه اختصاص شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی ایرانی
543
نحوه اعمال مالیات بر ارزش افزوده در قراردادهای مهندسان مشاور و پیمانکاران 947
544
راهنمـای تشخیص صلاحیت مشاوران حقوقی بخش خصوصی
545
پرسشنامه و فرم های تشخیص صلاحیت مشاوران حقوقی
546
راهنمای ارسال مدارک و فرم های مربوط برای تشخیص صلاحیت صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی
547
راهنمای تشکیل پرونده و فرم های 10 و 20
548
فرم خلاصه اطلاعات مشاوران حقوقی تشخیص صلاحیت شده در استانداری ها
549
چک لیست کنترل مدارک تشخیص صلاحیت مشاوران حقوقی
550
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماه اول، دوم و سوم سال 1387
551
شاخص‌های قطعی تعدیل دوره‌های سه ماهه اول و دوم و شاخص‌های موقت تعدیل سه ماهه سوم سال 1387
552
ابلاغ تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح
553
بخشنامه به تمام دستگاه های موضوع بند "ب" ماده (1) قانون برگزاری مناقصات، درخصوص نحوه ارجاع پروژه‌های فناوری اطلاعات
554
اصلاحیه کلمه در آیین‌نامه تشخیص صلاحیت مشاوران به شماره 20637/ت 28437ه‍ مورخ 23 4 /83
555
موافقت نامه ساخت-بهر ه‌برداری-واگذاری ( Build – Operate – Transfer (BOT
556
اصلاحیه بخشنامه شماره 215919 - 100 مورخ 14 - 12 - 84 موضوع مجموعه دستورالعمل‌های مطالعات مهندسی ارزش در دوره پیش از عملیات اجرا و ساخت
557
اصلاحیه آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران به شماره 48013 /ت 23251 ه‍ مورخ 11 /12 /81
558
فهرست شرح ردیف‌ بهسازی لرزه‌ای ساختمان
559
امضای مجاز برای تقاضاهای مرتبط با تشخیص صلاحیت و استعلام شرکت‌ها
560
دستورالعمل استفاده از تضمین‌های نوع «ه» آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی
561
راهنمای تشخیص صلاحیت پیمانکاران
562
نحوه چید مان پرونده پیمانکاری
563
دستورالعمل اجرایی بند (و) ماده (28) قانون برگزاری مناقصات و بند (د) ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (بخشنامه ترک تشریفات مناقصه) متن بخشنامه
564
ضوابط تعیین سطح زیربنای بیمارستان‌های عمومی (48 تا 65 تخت کل)
565
ضوابط تعیین سطح زیربنای بیمارستان‌های عمومی (111 تا 180 تخت کل)
566
ضوابط تعیین سطح زیربنای بیمارستان‌های عمومی (66 تا 110تخت کل)
567
ضوابط تعیین سطح زیربنای بیمارستان‌های عمومی (251 تا 350 تخت کل)
568
ضوابط تعیین سطح زیربنای بیمارستان‌های عمومی (181 تا 250 تخت کل)
569
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌ ‌های هادی روستایی
570
حق الزحمه مطالعات راه و نظارت عالیه پل ، تونل ، باند فرودگاه ، راه و زیرسازی راه‌آهن
571
حق‌الزحمه مطالعات زیرسازی راه آهن
572
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌ توسعه و عمران (جامع) ناحیه
573
تعرفه خدمات نقشه‌برداری
574
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
575
حق‌الزحمه مطالعات ژئوفیزیک
576
استانداردسازی و به‌روز آوری جایگاه‌های اینترنتی (website) زیر مجموعه دولت؛ بخشنامه شماره 78558 / 1900 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
577
دستورالعمل نحوه ارائه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران به تفکیک فصل‌های فهرست بها
578
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 1387
579
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1387
580
فهرست های بهای سال 1387 -اصلاح نامه فهرست راه
581
فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1387
582
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1387
583
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1387
584
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1387
585
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1387
586
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1387
587
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1387
588
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1387
589
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1387
590
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1387
591
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1387
592
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1387
593
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 1387
594
حد نصاب معاملات سال 1387
595
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماه سوم و چهارم سال 1386
596
آیین‌نامه نظام اطلاع‌رسانی عمومی قراردادها
597
اصلاحیه آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران به شماره 48013 /ت 23251 ه‍ مورخ 11 /12 /81
598
تشخیص صلاحیت و کنترل ظرفیت مشاوران و پیمانکاران
599
آیین نامه معاملاتی سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
600
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1387
601
جبران افزایش بهای قیر
602
قانون اجراء سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی (مصوب خرداد 1387)
603
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماه سوم و چهارم سال 1386
604
شرح خدمات مرحله توجیهی مطالعات آبخیزداری
605
تصویب نامه درخصوص الحاق یک تبصره به ماده (6) آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی
606
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1386
607
موافقت نامه و شرایط عمومی خدمات آزمایشگاه مستقر در کارگاه و کنترل موردی عملیات اجرایی
608
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1386
609
مسنتدسازی در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات
610
راهنمای استفاده از آیین‌نامه اجرایی بند "ن" تبصره (2) قانون بودجه سال 1386
611
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1386
612
بخشنامه معاون در ارتباط با ابلاغ مصوبه جلسه 142 شورایعالی تامین اجتماعی در مورد حق بیمه کارکنان شاغل در طرحهای عمرانی - بخشنامه شماره 14 مورخ 6/ 5/ 1380 امور درآمد سازمان تامین اجتماعی-
613
تعرفه خدمات نقشه‌برداری
614
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1385
615
قانون مدیریت خدمات کشوری
616
اختصاص فضای مناسب به نمازخانه در طرح‌های عمرانی
617
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1385
618
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1386
619
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 1386
620
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1386
621
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه و باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1386
622
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1386
623
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1386
624
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب سال 1386
625
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1386
626
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1386
627
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1386
628
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه و ابنیه صنعتی سال 1386
629
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاه‌ها و قنات‌ها سال 1386
630
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1386
631
جداول آیین‌نامه تشخیص صلاحیت مشاوران مصوبه شماره 20637/ت 28437ه‍ مورخ 1383/04/23 هیات محترم وزیران
632
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های هادی روستایی
633
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه
634
حق‌الزحمه مطالعات راه و نظارت عالیه پل، تونل، باند فرودگاه و زیرسازی راه‌آهن
635
حق‌الزحمه مطالعات زیرسازی راه‌آهن
636
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
637
دستورالعمل نحوه تهیه شرح تفصیلی خدمات و مبانی حق‌الزحمه خدمات مشاوره
638
حداکثر مبلغ مناسب ظرفیت اشخاص حقیقی
639
دستورالعمل نحوه ارائه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران، به تفکیک فصل‌های فهرست بها
640
آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران با اعمال آخرین اصلاحات تا سال 86 (با اعمال بخشنامه 100/70734)
641
دستورالعمل نحوه تعیین اشخاص حقوقی یا حقیقی واجد شرایط مشاوره
642
اطلاع‌رسانی شرکت‌های طرف قرارداد
643
آیین‌نامه اجرایی بند "ن" تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 کل کشور
644
حد نصاب جدید معاملات (به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات)
645
قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجراء طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها
646
قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجراء طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها
647
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1386
648
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1386 -راهنمای محاسبه اضافه‌کار
649
ضرایب حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران- دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1386
650
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1386-نقشه پراکنش ضرایب منطقه ای حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی
651
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1386- متن
652
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1386
653
تغییر در حوزه تعریف رشته "تاسیسات و تجهیزات" و اصلاح جداول آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران مصوبه شماره 48013/ت23251هـ مورخ 81/12/11 هیات محترم وزیران
654
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1385
655
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1385
656
تهیه نیازهای اطلاعاتی و تصاویر ماهواره‌ای از سازمان‌های تهیه کننده داخلی
657
آیین‌نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات
658
دستورالعمل انعقاد پیمان با نرخ متر مربع زیربنا
659
حد نصاب جدید معاملات (به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات)-85
660
دستورالعمل اجرایی آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران پروژه‌های صنعتی به روش طرح و ساخت
661
ارجاع کار به روش طرح و ساخت
662
تشخیص صلاحیت مشاوران
663
حق تدریس، حق جلسه، حق تحقیق و مانند آن، برای کارهای کارشناسی
664
آیین‌نامه اجرایی بند "ج" ماده (12) قانون برگزاری مناقصات
665
آیین‌نامه بند "ه‍ " ماده 29 قانون برگزاری مناقصات
666
آیین‌نامه اجرایی بند "الف" ماده (26) قانون برگزاری مناقصات
667
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران (جامع) ناحیه
668
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های هادی روستایی
669
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1384
670
تعرفه خدمات نقشه‌برداری
671
طراحی بناهای درمانی 7
672
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
673
حق‌الزحمه مطالعات ژئوفیزیک
674
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه مطالعات زیرسازی راه‌آهن
675
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه مطالعات راه
676
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران سال 1385
677
شاخص‌های قطعی دوره سه ماهه سوم و چهارم سال 1384
678
مشخصات فنی اجرایی بازیافت گرم آسفالت
679
نظام فنی و اجرایی کشور
680
نظام فنی و اجرایی کشور
681
در اجرای مصوبه شماره 38221/ت33019هـ مورخ 1384/12/13 هیات محترم وزیران موضوع نظارت بر ماده (3) قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی و بخشنامه شماره 115695-101 مورخ 1382/06/22
682
آیین‌نامه نحوه دریافت هزینه‌های انجام داوری توسط شورای عالی فنی
683
مشخصات فنی‌اجرایی بازیافت سرد آسفالت
684
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1385
685
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1385
686
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب سال 1385
687
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1385
688
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1385
689
فهرست‌های بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال 1385
690
فهرست‌های بهای سال 1385- BASE UNIT PRICE INDEX
691
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1385
692
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته سدسازی سال 1385
693
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاهها و قناتها سال 1385
694
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1385
695
فهرست‌های بهای سال 1385- رشته آبیاری و زهکشی
696
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1385
697
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1385
698
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1385
699
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1385
700
مجموعه ضوابط قرارداد واگذاری فعالیت‌های پشتیبانی و خدماتی (کارهای حجمی) 1904-13192-H27506T38326-H34613T84515
701
مجموعه دستورالعمل های مطالعات مهندسی ارزش در دوره پیش از عملیات اجرا و ساخت
702
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1384
703
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1384
704
اخذ گواهی‌نامه‌ فنی برای تولید و تامین لوله‌های پلی اتیلنی فاضلابی
705
تغییر در حوزه تعریف رشته‌های آب، صنعت و معدن، تاسیسات و تجهیزات و اصلاح جداول آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران، مصوبه شماره 48013/ت23251هـ مورخ 81/12/11 هیات محترم وزیران
706
ابلاغ تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح
707
قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب آبان 1384)
708
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1384
709
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1384
710
دستورالعمل ارزشیابی گزارش توجیهی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
711
جداول آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران مصوبه شماره 20637/ ت 28437 ه‍ مورخ 1383/4/23 هیئت محترم وزیران در تخصص مقاوم سازی
712
مشخصات فنی عمومی کارهای خطوط لوله آب و فاضلاب شهری(نشریه شماره 303)
713
راهنمای مناقصه
714
مجموعه ضوابط اجرایی طرح و ساخت (EPC غیر صنعتی) فهرست مجموعه ضوابط اجرایی روش طرح و ساخت (epc غیر صنعتی) 1-آیین‌نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران طرح و ساخت15117ت29858ھ 1384/3/11 2-آیین‌نامه ارجاع کار به پیمانکاران طرح و ساخت12343ت29856ھ 1384/3/
715
آیین‌نامه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و کارگروههای تخصصی
716
تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
717
تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح و توسعه عمران (جامع) ناحیه
718
حق‌الزحمه مطالعات ژئوفیزیک
719
حق الزحمه مطالعات زیرسازی راه آهن
720
آیین‌نامه اجرایی ماده (32) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران-مصوب 1383-
721
حق الزحمه مطالعات راه و نظارت عالیه پل ، تونل ، باند فرودگاه ، راه و زیرسازی راه‌آهن
722
نحوه محاسبه ضریب تعدیل و به روز رسانی مقادیر حق الزحمه کارشناسان متخصص طرحهای مطالعاتی جدول 4 بخشنامه 80981 مورخ 1384/05/08
723
دستورالعمل نحوه تعیین حق‌الزحمه خدمات مشاوره رسته مهندسی آب
724
عدم تقاضای دریافت مفاصا حساب حقوق دولتی
725
دستورالعمل تعیین حق‌الزحمه مطالعات مرحله اول بهسازی لرزه‌ای پلهای موجود
726
تمدید مدت تطبیق واحدهای خدمات مشاوره
727
دستورالعمل تعیین حق‌الزحمه مطالعات مرحله اول بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود
728
دستورالعمل تعیین حق‌الزحمه مطالعات تهیه طرح بهسازی لرزه‌ای ساختمانهای موجود
729
ادامه جدول 4304 (جدول شماره 2 - بخشنامه 3191)
730
ابلاغ تعرفه‌های خدمات نقشه‌برداری
731
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1383
732
آیین‌نامه ایمنی راه‌ها (ایمنی ابنیه فنی)
733
آیین‌نامه ایمنی راه‌ها (تجهیزات ایمنی راه)
734
آیین‌نامه ایمنی راه‌ها (ایمنی بهره برداری)
735
آیین‌نامه ایمنی راه‌ها (تاسیسات ایمنی راه)
736
آیین‌نامه ایمنی راه‌ها (ایمنی راه و حریم)
737
آیین‌نامه ایمنی راه‌ها (ایمنی در عملیات اجرایی)
738
آیین‌نامه ایمنی راه‌ها (علائم ایمنی راه ها)
739
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1384
740
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره سه ماهه چهارم سال 1383
741
مطالعات تهیه طرح‌های هادی روستایی
742
آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران طرح و ساخت
743
شیوه‌نامه نحوه ارجاع و کنترل ظرفیت کاری واحدهای خدمات مشاوره
744
دستورالعمل اجرایی ماده 144 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران (موضوع قیمت تمام شده فعالیت ها و خدمات)
745
سیاست‌های کلی ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
746
اصلاحیه صلاحیت تخصص نقشه برداری
747
بخشنامه درخواست مجوز ترک تشریفات(مصوبه شورای اقتصاد)
748
دستورالعمل تکمیل فرم درخواست مجوز ترک تشریفات مناقصه
749
اظهار نامه ظرفیت آماده به کار مشاور
750
ضوابط محاسبه کسر بهاء عملیات راهسازی
751
فهرست‌های بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال 1384
752
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1384
753
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1384
754
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1384
755
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1384
756
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1384
757
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1384
758
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاهها و قناتها سال 1384
759
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1384
760
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1384
761
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1384
762
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1384
763
دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات پیمانکاران
764
قرارداد همسان خرید تجهیزات (P) برای خریدهای خارجی (نسخه انگلیسی)
765
قرارداد همسان خرید تجهیزات (P) برای خریدهای خارجی (نسخه فارسی)
766
موافقت‌نامه وام
767
قانون برگزاری مناقصات مجلس 130890 مورخ 83/11/17 ابلاغ 67490 مورخ 83/11/26 TENDER-S LAW of Islamic Republic of Iran
768
قانون برگزاری مناقصات مجلس 130890 مورخ 83/11/17 ابلاغ 67490 مورخ 83/11/26 TENDER-S LAW of Islamic Republic of Iran
769
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره سه ماهه سوم سال 1383
770
پرسشنامه و فرم های تشخیص صلاحیت پیمانکاران
771
دستورالعمل انتخاب و ارجاع کار به واحدهای خدمات مدیریت طرح
772
موافقت نامه، پیوستها، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌های تامین کالا و تجهیزات، ساختمان و نصب بصورت توام (PC)، برای کارهای صنعتی
773
حق‌الزحمه مطالعات ژئوفیزیک
774
موافقت‌نامه، پیوست‌ها، شرایط عمومی و شرایط خصوصی قرارداد واگذاری لیسانس و دانش فنی برای فرآیندهای تولید محصول
775
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه اول دوم سال 1383
776
مابه‌التفاوت نرخ سیمان و فولاد پیمان‌هایی که فاقد تعدیل آحاد بها می‌باشند
777
آیین‌نامه اجرایی بند ج ماده (2) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
778
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1383
779
دستورالعمل بیمه پروژه‌ها، در قراردادهای خدمات مشاوره
780
دستورالعمل بیمه پروژه‌ها، در قراردادهای پیمانکاری
781
دستورالعمل مهندسی ارزش در دوره ساخت
782
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1383
783
قانون برنامه جهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی (به همراه اصلاحات ماده 3 و ماده 99 آن)
784
قانون برنامه چهارم توسعه
785
قرارداد همسان ساخت و نصب (C) برای تاسیسات صنعتی و زیربنایی
786
مابه‌التفاوت نرخ سیمان و فولاد پیمان‌هایی که به صورت متر مربع زیربنا منعقد شده‌اند
787
حق الزحمه مطالعات زیرسازی راه آهن
788
حق الزحمه مطالعات راه و نظارت عالیه پل ، تونل ، باند فرودگاه ، راه و زیرسازی راه‌آهن
789
حق الزحمه مطالعات تونل راه و راه‌آهن
790
حق الزحمه مطالعات پل راه و راه‌آهن
791
آیین‌نامه تشخیص صلاحیت مشاوران
792
اصلاح آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی (1)(مصوبه شماره 42956/ت28493ه‍ مورخ 11/08/1382)
793
مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی (تجدید نظر دوم)
794
موافقت نامه‌، پیوستها، شرایط عمومی‌ و شرایط خصوصی‌ پیمانهای‌ مهندسی‌، تامین‌ کالا و تجهیزات‌‌ به صورت‌ توام‌ (EP) برای‌ کارهای‌ صنعتی‌
795
آیین‌نامه نحوه انتخاب و ارجاع کار به مشاوران
796
دستورالعمل تعرفه‌های خدمات نقشه‌برداری
797
تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
798
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1383
799
معیارهای پذیرش بتن برمبنای پایایی
800
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1382
801
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1382
802
قانون برگزاری مناقصات
803
قانون برگزاری مناقصات
804
دستورالعمل ارزشیابی پیمانکاران
805
اصلاح مصوبه 40676 /ت 24698 ه‍ مورخ 1381/11/21
806
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1383
807
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1383
808
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1383
809
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1383
810
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب سال 1383
811
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1383
812
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1383
813
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاهها و قناتها سال 1383
814
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1383
815
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1383
816
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1383
817
ضوابط طراحی فضاهای مورد نیاز درس تربیت‌بدنی در مدارس ابتدایی و راهنمایی
818
بررسی علل تخریب ساختمان‌های دولتی و عمومی جدیدالاحداث واقع در شهرستان بم و سایر مراکز دولتی آسیب‌دیده از زلزله پنجم دی ماه 1382
819
اعمال ضرایب تطبیق به فهرست‌های پایه سال 1382 برای تبدیل نرخ آنها به نرخ روز
820
آیین‌نامه اجرایی حمایت‌های دولت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی
821
تهیه پایگاه اطلاعات ژئوتکنیک
822
تصمیمات کمیته تشخیص صلاحیت پیمانکاران موضوع ماده 18 آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران
823
نشریه 101 تجدیدنظر اول: مشخصات فنی عمومی راه (لازم‌الاجرا)
824
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1382
825
ابلاغ تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح
826
دستورالعمل نحوه تعدیل آحاد بهای پیمان‌ها
827
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره سه ماهه دوم سال 1382
828
دستورالعمل طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت اشخاص حقیقی
829
چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی (مصوب آبان 1382)
830
سیاستهای کلی نظام در دوره چشم انداز (مصوب آبان 1382)
831
آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی
832
نحوه ارجاع کارپژوهشی به واحدهای پژوهشی یا فناوری
833
دستورالعمل نظارت بر اجرای ماده 3 قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات، مصوب 1375/12/12 مجلس شورای اسلامی و تصمیم شماره 27010/26539 مورخ 1381/6/2 هیات وزیران
834
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره سه ماهه اول سال 1382
835
موافقت نامه و شرایط عمومی قراردادهای خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح
836
حق‌الزحمه خدمات مشاوره رسته مهندسی آب
837
حق الزحمه مطالعات راه و نظارت عالیه پل ، تونل ، باند فرودگاه ، راه و زیرسازی راه‌آهن
838
حق الزحمه مطالعات زیرسازی راه آهن
839
داوری اختلاف‌های قراردادهای منعقد شده بر اساس ضوابط طرح‌های عمرانی
840
ابلاغ تعرفه‌های خدمات نقشه‌برداری
841
شاخصهای قطعی تعدیل آحاد بها، دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1381
842
دستور العمل ارجاع کار و انعقاد قرارداد با واحدهای خدمات مدیریت طرح
843
تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
844
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1382
845
تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه
846
فهرست‌های بهای واحد پایه 1382و لوح فشرده آن انتشار یافت
847
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1382
848
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1382
849
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1382
850
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1382
851
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1382
852
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاه ها و قنات ها سال 1382
853
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1382
854
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1382
855
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1382
856
فهرست نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1381
857
آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران.
858
حداکثر مبلغ مناسب و ظرفیت در هر رشته پیمانکاری
859
فرم خود اظهاری اعلام کارهای در دست اجرا و ظرفیت آماده بکار
860
تشکیل هیات سه نفره فسخ پیمان برای استان‌ها
861
آیین‌نامه نحوه تهیه قراردادهای ناهمسان خدمات مشاوره‌ای
862
شاخص‌های قطعی تعدیل آحاد بها، دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1381
863
ضوابط و معیارهای فنی روش‌های آبیاری تحت فشار (مشخصات فنی عمومی) ‌
864
دستورالعمل استفاده از امولسیونهای قیری در راهسازی
865
استانداردهای نقشه‌کشی ساختمانی
866
چگونگی مبادله فرم‌های مربوط به برنامه تهیه ضوابط و معیارهای فنی در موافقتنامه‌های هزینه‌ای
867
دستورالعمل عمومی ارزیابی پیامدهای زیست‌محیطی طرح‌های عمرانی
868
آیین‌نامه نظارت و کنترل فنی بر عملیات و خدمات نقشه برداری
869
فهرست نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1381
870
آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی (مصوب شهریور 1381)-بروز شده تا بهمن 1387
871
موافقت نامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات نقشه‌برداری
872
آیین نامه اجرایی ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (شهریور 1381)
873
شاخصهای قطعی تعدیل آحاد بها، دورههای سه ماهه سوم و چهارم سال 1380
874
راهنمای آیین‌نامه بتن ایران
875
ابلاغ تعرفه‌های خدمات نقشه‌برداری
876
آیین نامه روسازی آسفالتی راههای ایران
877
آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی
878
حق الزحمه مطالعات زیرسازی راه آهن
879
حق الزحمه مطالعات تونل راه و راه‌آهن
880
حق الزحمه مطالعات راه و نظارت عالیه پل ، تونل ، باند فرودگاه ، راه و زیرسازی راه‌آهن سال 1381
881
حق الزحمه مطالعات پل راه و راه‌آهن
882
پرداخت تفاوت بهای قیر
883
ضوابط اجرای روش طرح و ساخت در پروژه‌های صنعتی (EPC صنعتی + نسخه انگلیسی)
884
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1381
885
تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های توسعه و عمران ، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
886
تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه
887
فهرست نرخ فولاد ، سیمان و مواد ناریه در دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1380
888
آیین‌نامه اجرایی ماده (81) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
889
راهنمای تهیه گزارش توجیه طرح
890
آیین‌نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران اجرای پروژه های صنعتی به روش طرح و ساخت
891
قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی (مصوب اسفند 1380)
892
تعرفه‌های خدمات مطالعات ژئوفیزیک
893
شاخص های قطعی تعدیل آحاد بها ‏, دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1380
894
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
895
شرح خدمات و روش محاسبه حق الزحمه مطالعات توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی طرحهای فاضلاب شهری
896
آیین نامه اجرایی ماده (192) قانون برنامه سوم توسعه (بهمن 1380)
897
آیین نامه پیش پرداخت و علی الحساب موضوع ماده (61) قانون محاسبات عمومی کشور (مصوب دی 1380)
898
ابلاغ تعرفه‌های نقشه‌برداری (سال 1380) ‌
899
فهرست نرخ فولاد سیمان و مواد ناریه در دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1380
900
دستورالعمل ارزشیابی مشاوران
901
شرح عمومی خدمات مدیریت طرح برای تهیه و اجرای طرح های غیر صنعتی
902
شرح خدمات تهیه طرح های ایستگاههای افزایش فشار گاز و مواد نفتی
903
ابلاغ مصوبه جلسه 142 شورایعالی تامین اجتماعی در مورد حق بیمه کارکنان شاغل در طرحهای عمرانی - بخشنامه شماره 14 مورخ 6/ 5/ 1380-دستورالعمل حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسی مشاور( نحوه محاسبه و وصول و صدور مفاصا حساب )
904
فهرست نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه سال 1379
905
شاخصهای قطعی تعدیل آحاد بها، دوره های سه ماهه سال 1379
906
رعایت ضوابط فنی، حقوقی و قراردادی در پروژه های عمرانی
907
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه نظارت کارگاهی مشاوران ، سال 1380
908
موافقتنامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مدیریت طرح
909
موافقتنامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مدیریت طرح (نشریه شماره 24121)
910
تعدیل حق‌الزحمه خدمات نظارت کارگاهی در سال 1379
911
ابلاغ تعرفه‌های خدمات نقشه‌ برداری
912
فهرست نرخ فولاد ، سیمان و مواد ناریه دردوره های سه ماهه اول ودوم سال 1379
913
شاخصهای موقت تعدیل دوره های سه ماهه اول ، دوم ، سوم سال 1379 فهرستهای قیمت پایه
914
شاخصهای قطعی تعدیل دوره های سه ماهه سال 1378 فهرستهای قیمت پایه
915
دستورالعمل ارجاع کار و انعقاد قرارداد با واحدهای خدمات مهندسی ارزش
916
موافقتنامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره پژوهشی
917
دستور العمل ارجاع کار و انعقاد قرارداد با واحدهای خدمات مدیریت طرح
918
موافقتنامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره
919
موافقتنامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره - فایل متنی
920
فهرست نرخ فولاد ، سیمان و مواد ناریه دردوره های سه ماهه سال 1378
921
شرح عمومی خدمات مشاوره در دوره ساخت و تحویل کار برای طرح های غیر صنعتی
922
اصلاح عبارتی در تصویبنامه تفویض اختیارات دولت ناشی از آیین نامه استملاک اتباع خارجه مصوب 1328 و آیین نامه چگونگی تملک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی غیر مقیم در ایران مصوب 1374 به کمیسیون سیاسی - دفاع هیات دولت
923
ابلاغ شرح ردیف های رشته سد سازی
924
اصلاح آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره 21 قانون بودجه سال 1379 کل کشور
925
اصلاح تصویب نامه شماره 54090 / ت 17865 ه‍ ، مورخ 78/08/21
926
اصلاح ماده 5 آیین نامه افتتاح اعتبار اسنادی موضوع ماده 62 قانون محاسبات عمومی کشور
927
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاهها وقناتها سال 1379
928
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1379
929
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1379
930
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1379
931
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1379
932
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1379
933
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1379
934
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1379
935
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1379
936
آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره (21) قانون بودجه سال 1379 کل کشور
937
دستورالعمل انتخاب و انعقاد قراردادهای مدیریت طرح
938
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور
939
حق الزحمه مطالعات ژئو فیزیک
940
مصوبه هیات وزیران در مورد تصویب نامه شماره 65019 / ت 18289 ه‍ مورخ 77/10/09
941
قانون الحاق پنج تبصره به قانون نحوه اجرای اصل (85) و (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی مصوب (اسفند 1378)
942
تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرحهای توسعه وعمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
943
تعدیل حق الزحمه مطالعات زیر سازی راه آهن
944
راهنمای حفاظت کمی وکیفی منابع آب زیر زمینی و تجهیزات بهره برداری از آنها
945
راهنمای مطالعات پایه زمین شناسی مهندسی در پروژه های مهندسی آب
946
ساختمانهای عمومی و دولتی
947
حق الزحمه مطالعات و نظارت عالیه راه
948
وزارت مسکن وشهرسازی - وزارت کشور
949
دستورالعمل بهنگام کردن برآورد هزینه مبنای تعیین حق الزحمه مطالعه و طراحی
950
آیین نامه طرح هندسی راه روستایی
951
بتن در مناطق گرمسیر
952
شاخصهای موقت تعدیل دوره های سه ماهه اول ، دوم و سوم سال 1378 فهرستهای پایه
953
فهرست جزئیات خدمات مطالعات پخش سیلاب و تغذیه مصنوعی (مراحل اول و دوم) ‌
954
فهرست جزئیات خدمات مطالعات ساماندهی چشمه ها و قنات ها
955
دستورالعمل تهیه پروژه راه های جنگلی
956
شاخصهای قطعی تعدیل دوره های سه ماهه 1377 فهرستهای قیمت پایه
957
دستورالعمل آزمایش های تراوایی
958
تعدیل جدول شماره 2 بخشنامه شماره 54/3191-15354-1 مورخ 70/9/30
959
دستورالعمل رفتار سنجی کیفی آب های زیر زمینی
960
فهرست خدمات مطالعات مرحله توجیهی طرح های مهندسی رودخانه
961
راهنمای تزریق در سازه های آبی
962
فهرست خدمات مطالعات مرحله شناسایی طرح های مهندسی رودخانه
963
ضوابط طراحی سازه ای مجاری آب بر زیرزمینی بتنی
964
دستورالعمل برداشت صحرایی گسستگی های سنگ در کارهای مهندسی و سدسازی
965
فهرست خدمات مطالعات مرحله طراحی تفضیلی ( مرحله دو ) طرح های مهندسی رودخانه
966
ابلاغ تعرفه های خدمات نقشه برداری و آبنگاری
967
دستورالعمل تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران در سال 1378
968
ضریب‌های منطقه ای حق‌الزحمه عوامل نظارت کارگاهی (مربوط به مشاوران)
969
تفاوت بهای قیر و مواد ناریه
970
اصلاح تصویب نامه شماره 12548 / ت 21422 ه‍ ، مورخ 78/04/28
971
فهرست نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماهه سال 1377
972
شرح عمومی خدمات مدیریت طرح
973
مصوبه هیات وزیران در مورد مطالبات مهندسان مشاور
974
اصلاح بند 2 تصویبنامه شماره 33767 - 3250 ، مورخ 71/07/21
975
لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره 80 قانون بودجه سال 1356 کل کشور
976
جلوگیری از اجرای کارها به روش امانی
977
دستورالعمل ارسال اسناد و مدارک پیمان در قالب لوح های رایانه ای ( compact disc, diskette).
978
ابلاغ موافقت نامه ، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌ها و مقررات آنها ( شرایط عمومی پیمان )
979
آیین نامه اجرایی بند ( و ) و تبصره (9) قانون بودجه سال 1378 کل کشور
980
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1377
981
دستورالعمل تنظیم اسناد و مدارک قراردادهای مهندسان مشاور و پیمانهای پیمانکاران
982
تفویض اختیارات دولت ناشی از آیین نامه استملاک اتباع خارجه مصوب 1328 و آیین نامه چگونگی تملک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی غیر مقیم در ایران مصوب 1374 به کمیسیون سیاسی-دفاعی هیات دولت
983
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1377
984
مصوبه هیات وزیران راجع به مقررات اخذ تضمین انجام تعهدات و پیمانهای پیمانکاری
985
شاخصهای قطعی دوره های سه ماهه سال 1376 قیمتهای پایه
986
دستورالعمل نامگذاری و حفاری چاههای آب
987
تعدیل و اصلاح نحوه پرداخت حق الزحمه خدمات تهیه طرحهای توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
988
تعدیل حق الزحمه مطالعات زیر سازی راه آهن
989
تعدیل حق الزحمه مطالعات راه
990
نحوه ارائه تجزیه بها همراه با پیشنهاد قیمت توسط پیمانکاران
991
راهنمای کنترل کیفیت در مراحل مختلف تصفیه آب آشامیدنی
992
مصوبه هیات وزیران در مورد روش حل و فصل اختلاف های ناشی از اجرا یا تفسیر قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانی
993
پرداخت مطالبات مهندسان مشاور
994
دستورالعمل تشخیص صلاحیت واحدهای تحقیقات صنعتی و معدنی
995
تعدیل حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی
996
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاهها و قناتها سال 1377
997
بخشنامه به واحد های خدمات مشاوره
998
تعرفه تهیه نقشه های به مقیاس 25000 : 1
999
ضوابط طراحی ساختمان های اداری
1000
راهنمای بهره برداری و نگهداری واحدهای تصفیه خانه آب
1001
مصوبه هیات وزیران در مورد اختیارات کمیسیون امور زیر بنایی ، صنعت و محیط زیست
1002
مصوبه هیات وزیران در مورد اعضای شورای عالی فنی
1003
آیین نامه طراحی سازه های فولادی به روش حالات حدی
1004
مصوبه هیات وزیران در مورد تصویب نامه شماره 108462 مورخ 64/12/21
1005
دستورالعمل نحوه تعیین تعرفه تهیه نقشه های توپوگرافی
1006
دستورالعمل نحوه تعیین حق الزحمه خدمات مشاوره رسته مهندسی آب
1007
راهنمای کاربرد اقتصاد مهندسی در پروژه های توسعه و مدیریت منابع آب
1008
علایم و نشانه های نقشه های منابع آب زیر زمینی
1009
ابلاغ فهرست و روش انتخاب و ارجاع کار به واحدهای خدمات مشاوره
1010
جداول راهنمای اطلاعات پایه مورد نیاز برای بررسی های اقتصادی تامین، انتقال و توزیع آب کشاورزی
1011
پوشش جدارلوله های فولادی با ملات ماسه سیمان
1012
تعدیل حق الزحمه مطالعات زیرسازی راه آهن
1013
تعدیل حق الزحمه مطالعات راه
1014
ژئوفیزیک ونقش آن در مهندسی آب "استاندارد مطالعات لرزه ای با روش شکست مرزی"
1015
ضریب تعدیل حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی
1016
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1377
1017
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1377
1018
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1377
1019
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1377
1020
شاخصهای دوره های سه ماهه سال 1375 قیمتهای پایه
1021
فهرست نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1376
1022
ضرایب عملیات رقومی ( دیجیتال ) تبدیل فتو گرامتری و ترسیم
1023
مصوبه شورای اقتصاد در مورد ترک تشریفات مناقصه
1024
مصوبه شورای اقتصاد در مورد انتشار فهارس بها و مرجع تصویب شاخص های تعدیل
1025
مقررات و معیارهای طراحی و اجرایی جزئیات تیپ ساختمانی
1026
دستورالعمل اجرای خدمات بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشی
1027
فهرست نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1376
1028
ابلاغ روش انتخاب و ارجاع کار به شرکت های داده ورزی ( انفورماتیکی ) تشخیص صلاحیت شده
1029
شاخصهای موقت تعدیل دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1376 فهرستهای قیمت پایه
1030
بخشنامه ریاست جمهوری در مورد ترک تشریفات معاملات و قراردادهای خارجی
1031
ضریب تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرحهای توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
1032
فهرست بهای واحد عملیات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح
1033
دستورالعمل برف‌سنجی
1034
دستورالعمل تعیین هدایت هیدرولیک خاک با روش پیزومتری
1035
مصوبه شورای اقتصاد در خصوص نحوه پرداخت عوارض شهرداریها
1036
نحوه خرید و عقد قراردادهای طراحی و تولید نرم افزار
1037
مصوبه هیات وزیران در مورد تغییر ماده 15 آیین نامه اجرایی تبصره 96 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه
1038
دستورالعمل نحوه تعیین تعرفه تهیه نقشه های توپوگرافی
1039
اصلاحیه میزان حق الزحمه تحقیقاتی
1040
معیارهای هیدرولیکی طراحی کانالهای آبیاری و زهکشهای روباز
1041
قرارداد تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه
1042
ضریب تعدیل حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی
1043
مصوبه هیات وزیران در مورد میزان و نحوه تضمین حسن انجام تعهدات و پیش پرداخت
1044
مصوبه هیات وزیران در مورد اصلاح آیین نامه مالی و معاملاتی مربوط به اعتبارات جاری بنیاد شهید
1045
فهرست نرخ فولاد وسیمان در دوره های سه ماهه سال 1375
1046
مکمل ضوابط طراحی شبکه های جمع آوری آبهای سطحی و فاضلاب شهری
1047
دستورالعمل حفر و تجهیز پیزومتر های مرکب
1048
هزینه حمل مصالح
1049
قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی صنعتی و اجرایی کشور
1050
حق الزحمه مطالعات راه
1051
حق الزحمه مطالعات زیرسازی راه اهن
1052
حق‌الزحمه مطالعات ژئو فیزیک و ضرایب منطقه ای مربوط
1053
دستورالعمل نحوه تعیین تعرفه تهیه نقشه های توپوگرافی
1054
مصوبه شورای اقتصاد در مورد نحوه پرداخت عوارض شهرداریها
1055
شاخصهای موقت تعدیل دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1375 فهرستهای قیمت پایه
1056
آیین نامه طرح هندسی راه ها
1057
دستورالعمل مطالعات فیزیوگرافی در حوضه های آبخیز
1058
دستورالعمل بهره برداری و نگهداری از تاسیسات و تجهیزات شبکه های آبیاری و زهکشی
1059
ژئو فیزیک ونقش آن در مهندسی آب استاندارد مطالعات الکتریک با روش مقاومت ویژه
1060
دستورالعمل بهره برداری و نگهداری از ماشین آلات مورد نیاز شبکه های آبیاری و زهکشی
1061
ضریب تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرحهای توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
1062
دستورالعمل لایه بندی خاک در مطالعات زهکشی اراضی
1063
راهنمای تعیین منحنی دبی - اشل رودخانه با استفاده از روش انیشیتن - بارباروسا
1064
دستورالعمل حفر و تجهیز چاهکهای مشاهده ای
1065
دستورالعمل تعیین هدایت هیدرولیک خاک
1066
شاخصهای موقت تعدیل دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1375 فهرست های قیمت پایه
1067
دستورالعمل تعیین حق الزحمه خدمات کارگاهی مهندسان مشاور در سال 1375
1068
ابلاغ فهرست پیمانکاران ساختمانی ، تاسیساتی و تجهیزاتی سراسری
1069
پرداخت تفاوت بهای قیر و مواد ناریه
1070
فهرست نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1375
1071
تغییر ماده 7 آیین نامه اجرایی تبصره 27 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
1072
مصوبه شورایعالی هماهنگی صادرات خدمات فنی و مهندسی ، مورخ 75/07/23
1073
تسهیلات پیاده روی، توصیه ها و معیارهای فنی
1074
ابلاغ فهرست و روش انتخاب و ارجاع کار به واحد های خدمات مشاوره
1075
فهرست نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماهه سال 1374
1076
شاخصهای دوره های سه ماهه سال 1374 قیمتهای پایه
1077
انعقاد پیمان با نرخ مترمربع زیر بنا ( تا 2000 متر مربع)
1078
ضوابط طراحی ساختمانهای نگهداری و پرورش گاو شیری در اقالیم مختلف کشور
1079
نظام فنی و اجرایی طرح های عمرانی کشور
1080
بخشنامه به واحد های خدمات مشاوره
1081
ضوابط اجرایی بودجه سال 1375 کل کشور
1082
آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره (21) قانون بودجه سال 1375 کل کشور
1083
دستورالعمل ، تعدیل تعرفه های تهیه نقشه های توپوگرافی
1084
مصوبه هیات وزیران در مورد تمدید تصویب نامه شماره 58604 / ت 329 ه مورخ 1372/11/30
1085
ضریب تعدیل حق الزحمه مطالعات زیرسازی راه آهن
1086
ضریب تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرحهای توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
1087
ضریب تعدیل حق الزحمه خدمات ژئو فیزیک
1088
ضریب نعدیل حق الزحمه مطالعات راههای اصلی، فرعی و بهسازی راه
1089
ضریب تعدیل حق الزحمه خدمات ژئو تکنیک و مقاومت مصالح
1090
دستورالعمل نحوه تعیین حق الزحمه نظارت عوامل کارگاهی مهندسان مشاور
1091
نحوه تهیه قراردادهای ناهمسان (غیر تیپ) مهندسان مشاور
1092
فهرست نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1374
1093
آیین نامه چگونگی تملک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی غیر مقیم در جمهوری اسلامی ایران
1094
فهرست خدمات مطالعات مرحله طراحی تفضیلی سدها
1095
فهرست خدمات مهندسی مرحله ساخت سدها
1096
آیین اجرایی تبصره 27 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
1097
دستورالعمل اجرایی تبصره (5) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
1098
مصوبه شورای اقتصاد در اجرای مفاد بند ( ط ) تبصره 22 قانون برنامه دوم توسعه و بند 10 تبصره 29 قانون بودجه سال 74 کل کشور
1099
آیین نامه بارگذاری پل های ایران
1100
ضوابط طراحی کارگاههای پرورش ماهی های گرم آبی
1101
راهنمای بهره برداری و نگهداری از مخازن آب
1102
شرح خدمات مطالعات مراحل مختلف طرحهای آبیاری و زهکشی
1103
شاخصهای دوره های سه ماهه سال 1373 قیمتهای پایه
1104
فهرست نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1373
1105
آیین نامه اجرایی بند (3) قسمت "ب" تبصره (21) قانون بودجه سال 1374 کل کشور
1106
ابلاغ فهرست واحدهای خدمات مشاوره
1107
ضوابط اجرایی بودجه سال 1374 کل کشور
1108
آیین نامه بتن ایران (بخش دوم)
1109
مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان ها
1110
راهنمای نگهداری و تعمیرات تصفیه خانه های آب و حفاظت و ایمنی تاسیسات
1111
نیروی انسانی در تصفیه خانه های آب و مراقبت بهداشتی و کنترل سلامت آنان
1112
فهرست خدمات مرحله دو ( تشریحی ) طرحهای آبیاری و زهکشی
1113
موازین فنی ورزشگاههای کشور
1114
ضریب تعدیل حق الزحمه خدمات نظارت عوامل کارگاهی مهندسان مشاور در سال1373
1115
ضریب تعدیل حق الزحمه برای خدمات قراردادهای تهیه طرحهای توسعه و عمران در سال 1373
1116
فهرست خدمات مرحله شناسایی طرحهای آبیاری و زهکشی
1117
فهرست خدمات مرحله یک ( توجیهی ) طرحهای آبیاری و زهکشی
1118
فهرست خدمات مرحله شناسایی طرحهای زهکشی و بهسازی خاک
1119
ضریب تعدیل حق الزحمه مرحله مقدماتی و مراحل اول و دوم مطالعات زیر سازی راه آهن در سال 1373
1120
ضریب تعدیل حق الزحمه خدمات ژئو فیزیک در سال 1373
1121
ضریب تعدیل تعرفه های تهیه نقشه های توپوگرافی در سال 1373
1122
ضریب تعدیل حق الزحمه قسمتهاو مراحل مختلف مطالعات راههای اصلی ، فرعی و بهسازی راه در سال 1373
1123
فهرست نرخ آهن آلات و سیمان در دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1373
1124
شاخصهای تعدیل دوره های سه ماهه سال 1373
1125
عدم پیش بینی تامین وسیله نقلیه مورد نیاز مهندسین مشاور و دستگاه اجرایی در قراردادهای پیمانکاری
1126
اصلاح مفاد بند 5 ضوابط اجرایی بودجه سال 1373 کل کشور
1127
ارسال گزارش پیشرفت عملیات اجرایی به دفاتر امور بخشی و سازمان برنامه و بودجه استانها
1128
فهرست خدمات مرحله توجیهی طرحهای حفاظت خاک و آبخیزداری
1129
فهرست خدمات مرحله شناسایی طرحهای حفاظت خاک و آبخیزداری
1130
دستورالعمل مربوط به بررسی و نگهداری اسناد و پیمانها و قراردادها و گزارشات پیمانکاران و مشاوران
1131
نشریه شماره 131 دفتر تحقیقات و معیارهای فنی
1132
مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی ( تجدید نظر اول )
1133
‌آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 38 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354
1134
درج اطلاعات ضروری در قراردادهای طرحهای عمرانی
1135
آیین نامه اجرایی بند 3 قسمت ب تبصره 21 قانون بودجه سال 1373 کل کشور
1136
دستورالعمل نحوه محاسبه تفاوت بهای آهن آلات و سیمان
1137
ضریب تعدیل حق الزحمه برای خدمات قراردادهای تهیه طرحهای توسعه و عمران در سال 1372
1138
مجموعه نقشه های تیپ مخازن آب زمینی
1139
دستورالعمل ابلاغی به مهندسین مشاور بمنظور رعایت صلاحیت وظرفیت خود درقبول کار وارسال اطلاعات کارهای خود به سازمان برنامه وبودجه در موقع مقرر
1140
ضریب تعدیل حق الزحمه قسمتها ومراحل مختلف مطالعات راههای اصلی و فرعی و بهسازی راه برای سال 1372
1141
ضریب تعدیل حق الزحمه مرحله مقدماتی و مراحل اول و دوم مطالعاتی زیرسازی راه آهن برای سال 72
1142
مصوبه هیئت وزیران درمورد بلوکه نمودن مطالبات پیمانکار و استرداد کسور وجه الضمان
1143
آیین نامه اجرایی بند (3) قسمت "ب" تبصره (21) قانون بودجه سال 1372 کل کشور
1144
بخشنامه به دستگاههای اجرایی و مهندسان مشاور برای طراحی بیمارستان‌ها
1145
درخواست تکمیل اطلاعات
1146
مشخصات فنی وعمومی مخازن آب زمینی
1147
نشریه شماره 3-129 دفتر تحقیقات و معیارهای فنی
1148
نشریه شماره 3-130 دفتر تحقیقات و معیارهای فنی
1149
فهرست شرکتهای ساختمانی، تاسیساتی و تجهیزاتی سراسری.
1150
نحوه پرداخت عوارض شهرداری درقراردادهای پیمانکاری
1151
ابلاغ فهرست واحدهای خدمات مشاوره
1152
دستورالعمل نحوه تعیین عوامل نظارت کارگاهی و روش تعیین و پرداخت حق الزحمه نظارت کارگاهی مهندسان مشاور در سال 1372
1153
مصوبه هیئت وزیران در مورد نحوه صدور ضمانتنامه های مورد نیاز خدمات فنی و مهندسی ( مطالعه - طراحی - اجرا - نظارت ) موسسات و شرکت های ایرانی در خارج از کشور
1154
شاخصهای تعدیل سه ماهه سوم و چهارم سال 1371
1155
دستورالعمل نحوه محاسبه تفاوت بهای آهن آلات وسیمان
1156
تعرفه های تهیه نقشه های توپوگرافی سال 1372
1157
پرهیز از تخفیف در مناقصه
1158
تمرکز اطلاعات مربوط به زمین شناسی
1159
قانون تغییر نصاب معاملات موضوع ماده 87 قانون محاسبات عمومی کشور
1160
ضوابط اجرایی بودجه سال 1372 کل کشور
1161
اعطای اختیارات برای رتبه بندی کارشناسان حقیقی (اشخاص حقیقی ایرانی) خدمات مشاوره به استانها
1162
ضوابط اجرایی بودجه سال 1373 کل کشور
1163
مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمانها
1164
حق الزحمه قسمتها و مراحل مختلف مطالبات زیر سازی راه آهن و هم چنین حق الزحمه پیاده کردن و میخکوبی مسیر
1165
شاخصهای تعدیل سه ماهه اول و دوم سال 1371
1166
رعایت انتخاب نوع مصالح با توجه به شناور شدن نرخ ارز
1167
آزمایشهای تیپ مکانیک خاک (شناسایی وطبقه بندی خاک)
1168
نشریه شماره 3 - 121 دفتر تحقیقات و معیارهای فنی
1169
مبانی و ضوابط طراحی طرحهای آبرسانی شهری
1170
نشریه شماره 112 دفتر تحقیقات و معیارهای فنی
1171
استاندارد کیفیت آب آشامیدنی
1172
نشریه شماره 2 - 118 دفتر تحقیقات و معیارهای فنی
1173
راهنمای اجرای سقفهای تیرچه و بلوک
1174
دستورالعمل های تیپ نقشه برداری
1175
اعطای اختیارات بیشتر برای رتبه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران (واحدهای ساخت در استانها).
1176
حق الزحمه قسمتها و مراحل مختلف راههای اصلی، فرعی و بهسازی راه و پیداکردن و میخکوبی مسیر راه و حق‌الزحمه نظارت کارهای راه ، پل ، تونل،باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن
1177
ضوابط معیارهای طرح ومحاسبه مخازن آب زمینی
1178
تنفیذ آئین نامه اجرائی بند ( 3 ) قسمت ب تبصره 21 قانون بودجه برای سال 1371
1179
نرخ مصالح مورد عمل در محاسبه شاخصهای تعدیل سه ماهه سوم و چهارم سال 1370
1180
حق الزحمه مطالعات ژئو فیزیک
1181
شاخصهای تعدیل سه ماهه سوم وچهارم سال 1370
1182
مقررات اخذ تضمین و تادیه پیش پرداخت برای کارهای پیمانکاری که از محل اعتبارات عمرانی انجام می شوند
1183
دستورالعمل نحوه تعیین و پرداخت حق الزحمه عوامل نظارت کارگاهی مهندسان مشاور
1184
دستورالعمل بهنگام کردن حق الزحمه خدمات مطالعه و طراحی کارهایی که حق الزحمه آنها درصدی بوده و فهرست بهای مبنای برآورد آنها فهرست بهای پایه است
1185
ضریب تعدیل حق الزحمه (k) برای قراردادهای تهیه طرحهای توسعه و عمران حوزه نفوذ و تفضیلی شهرها
1186
اشتغال کارگران محلی در پروژه های عمرانی
1187
راهنمایی و دستورالعمل در مورد نحوه تکمیل فرم کار در دست اجرا
1188
نقشه های تیپ اجرایی ساختمانهای گوسفندداری
1189
مشخصات فنی عمومی ساختمانهای گوسفندداری
1190
تعرفه های تهیه نقشه های توپوگرافی
1191
فهرست بهای واحد عملیات ژئو تکنیک و مقاومت مصالح سال 1371
1192
رسیدگی به صورت وضعیتهای قطعی از طریق استفاده از کارشناسان دستگاه اجرایی ذیربط به انتخاب بالاترین مقام دستگاه اجرائی
1193
ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری وزهکشی نقشه های تیپ سازه های فنی
1194
تنفیذ مفاد مصوبه شماره 108462 تا پایان سال 1372 در مورد جایگزینی مطالبات پیمانکاران با کسور وجه الضمان رسیدگی صورت وضعیتهای قطعی از طریق استفاده از کارشناسان دستگاه اجرایی ذیربط به انتخاب بالاترین مقام دستگاه اجرایی
1195
حق الزحمه مهندسان مشاور
1196
دستورالعمل مربوط به ضوابط عمومی و مشترک کارهای خدمات مشاوره ای که حق الزحمه آنها به روش درصدی تعیین می شود
1197
راهنمای اجرای بخشنامه های شماره 4190 - 54 - 19968 - 1 مورخ 28/12/1370 و شماره 4200 - 54 - 20068 - 1 مورخ 28/12/1370 برای محاسبه حق الزحمه خدمات مرحله سوم مهندسان مشاور
1198
ضرایب افزایش شاخصهای کلی ، رشته ای و گروهی سه ماهه سوم و چهارم سال1370 نسبت به سه ماهه دوم سال 1370
1199
هزینه حمل مصالح
1200
ضریب تعدیل حق الزحمه مطالعات مقدماتی و مراحل اول و دوم پیاده کردن و میخکوبی زیر سازی راه آهن
1201
فهرست شرکتهای ساختمانی ،تاسیساتی و تجهیزاتی سراسری
1202
افزایش مبالغ مندرج در بخشنامه های 6666/….، مورخ 28/12/60 ، و 7000 /…،مورخ 26/12/60
1203
میزان حق التحقیق
1204
ضوابط مربوط به تعیین قیمت کارهای ترک مناقصه
1205
دستورالعمل تعیین حق الزحمه خدمات مطالعه و طراحی و نظارت در رسته ساختمان
1206
شاخصهای تعدیل سه ماهه اول و دوم سال 1370
1207
جدول شماره 2 - بخشنامه 3191
1208
دستورالعمل نحوه اخذ مجوز از شورای فنی استان در مورد کارهای با قیمت 10درصد و بیشتر نسبت به برآورد در حالت مناقصه
1209
روش جدید تعدیل آحاد بها
1210
حق الزحمه مطالعات ژئو فیزیک و ضرایب منطقه ای مربوط
1211
ضرایب افزایش شاخصهای کلی و فصلی سه ماهه اول سال 70 فهارس پایه نسبت به سه ماهه چهارم سال 1369
1212
ضرایب منطقه ای فهرست بهای واحد عملیات راه و باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن برای استان سیستان و بلوچستان
1213
حق الزحمه قسمت ها و مراحل مختلف راههای اصلی و فرعی بهسازی راه
1214
تنفیذ آئینامه اجرائی بند 4 قسمت ب تبصره 21 قانون بودجه سال 1369 کل کشور برای سال 1370
1215
تعرفه تهیه نقشه های توپوگرافی
1216
اصلاحیه آیین نامه اجرایی بند 4 قسمت ب تبصره 21 قانون بودجه سال 1369 کل کشور
1217
ضریب تعدیل حق الزحمه تهیه طرحهای توسعه و عمران ، حوزه تفضیلی شهرها
1218
رعایت سقف ده درصد در مناقصه
1219
دستورالعمل نحوه تهیه قیمت اقلامی که برای آنها قیمت پایه تعیین نشده است
1220
شرح خدمات مرحله اول و دوم مطالعات کارهای معماری {شرح خدمات همسان شماره 3}
1221
میزان درصد حق بیمه پیمانکاران و مهندسین مشاور
1222
فهرست خدمات مرحله شناسایی سدسازی
1223
فهرست خدمات مرحله توجیهی سد سازی
1224
نرخ مصالح مورد عمل در شاخصهای تعدیل سه ماهه سوم و چهارم سال 1369
1225
شاخصهای تعدیل سه ماهه سوم وچهارم سال 1369
1226
فهرست بهای واحد کارهای شبکه توزیع آب
1227
فهرست بهای واحد کارهای خطوط انتقال
1228
فهرست بهای واحد عملیات ژئو تکنیک و مقاومت مصالح
1229
فهرست بهای واحد کارهای ساختمانی - تاسیسات مکانیکی ساختمان
1230
فهرست بهای واحد عملیات ساختمانی راه و باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن
1231
فهرست بهای واحد کارهای ساختمانی
1232
فهرست بهای واحد حفاری چاههای آب و قناتها
1233
فهرست بهای واحد کارهای ساختمانی ( برقی ) تاسیسات برقی ساختمان
1234
حق الزحمه مطالعات پل راه و راه آهن 4486-54-20359-1 1369/12/20
1235
حق‌الزحمه مطالعات تونل های راه و راه آهن
1236
حق الزحمه مطالعات زیر سازی راه آهن
1237
شرح خدمات مشاوره برای مطالعات زیر سازی راه آهن
1238
شرح خدمات مشاوره برای مطالعات زیرسازی راه آهن
1239
نحوه پرداخت حق بیمه بیکاری کارکنان شاغل
1240
نحوه پرداخت حق بیمه بیکاری کارکنان شاغل
1241
شاخصهای تعدیل سه ماهه اول و دوم سال 1369
1242
توضیح در مورد مصوبه شماره 114480 / ت 360 ه مورخ 20/09/1369 هیات وزیران
1243
آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری
1244
نرخ مصالح مورد عمل در شاخصهای تعدیل سه ماهه اول و دوم سال 1369
1245
بهای فروش مصالحی که دارای نرخ رسمی بوده و دستگاههای اجرایی در اختیار پیمانکاران قرار می دهند
1246
پرداخت مابه التفاوت بهای مصالحی که دارای نرخ رسمی بوده و توسط پیمانکاران خریداری می شود
1247
ضریب تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرحهای توسعه و عمران ، حوزه نفوذ و تفضیلی شهرها
1248
دستورالعمل نحوه همکاری پیمانکاران ساختمانی و تاسیساتی و نحوه پرداخت هزینه های همکاری
1249
تعرفه های تهیه نقشه های توپوگرافی
1250
آیین نامه اجرایی بند 4 قسمت ب تبصره 21 قانون بودجه سال 1369 کل کشور
1251
ضرایب متوسط قابل اعمال به فهارس پایه سال 62 و فهرست بهای حفاری قنوات سال 64 و استفاده از آن به عنوان فهارس پایه سال 69
1252
شاخصهای تعدیل سه ماهه سوم و چهارم سال 68
1253
حق الزحمه مطالعات مراحل مقدماتی ، اول و دوم راههای اصلی ، فرعی و بهسازی
1254
تمدید مصوبه هئیت وزیران در مورد بلوکه نمودن مطالبات پیمانکار و استرداد کسور وجه الضمان
1255
قانون شمول اجرا قانون نحوه اجرا اصل 49 قانون اساسی در مورد ثروتهای ناشی از احتکار و گرانفروشی و قاچاق
1256
قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با‌مسئولیت‌های رئیس مجلس شورای اسلامی
1257
ابلاغ دستورالعمل نحوه ارجاع کار تاسیساتی همراه با کار ساختمانی
1258
آیین نامه نحوه کار شورای فنی استانها
1259
شاخصهای تعدیل سه ماهه اول و دوم سال 68
1260
ضرایب منطقه ای کارهای ساختمانی راه ، باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن استانهای خراسان - آذربایجان شرقی - مازندران
1261
بیمه بیکاری
1262
ضرایب متوسط قابل اعمال به فهارس پایه سال 62 و استفاده از آن به عنوان فهارس سال 68
1263
شاخصهای تعدیل سه ماهه سوم و چهارم سال 67
1264
مصوبه هیات وزیران در مورد نحوه هزینه نمودن اعتبارات بازسازی در سال 1368
1265
حق الزحمه مطالعات ژئو فیزیک
1266
کارآموزی دانشجویان
1267
تعرفه های تهیه نقشه های توپوگرافی سال 1368
1268
دستورالعمل تهیه نقشه توپوگرافی شبکه گاز رسانی شهری
1269
ابلاغ فهرست بهای عملیات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح
1270
دستورالعمل نحوه تعیین حق الزحمه نظارت کارگاهی مهندسان مشاور
1271
آیین نامه افتتاح اعتبار اسنادی موضوع ماده 62 قانون محاسبات عمومی کشور
1272
شاخصهای تعدیل سه ماهه اول و دوم سال 67
1273
اصلاح بند ب تصویب نامه شماره 7250 / ت 166 ، مورخ 17/03/67
1274
تمدید اجرای تصویبنامه شماره 97726 مورخ 65/12/18 تا پایان سال 68
1275
لزوم تسعیر ارز در سیستم بانکی توسط شرکتهای خارجی
1276
فهرست مصالح بارکار و دستمزد و هزینه ساعتی ماشین آلات مربوط به فهارس سال 67
1277
آیین نامه اجرایی ماده 36 قانون محاسبات عمومی کشور
1278
بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی و مهندسان مشاور
1279
الزام مهندسان مشاور به ارسال مدارک و گزارش‌های مطالعات به سازمان برنامه
1280
ضرایب قابل اعمال به فهارس بهای سال 62 و استفاده از آن به عنوان فهارس سال 67
1281
شاخصهای تعدیل سالهای 65 و 66
1282
بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرای و مهندسان مشاور
1283
نظام فنی و اجرایی طرحهای عمرانی
1284
حق بیمه پیمانکاران فرعی طرحهای عمرانی
1285
برای پیشنهادهای دستگاههای اجرایی در خصوص اخذ مجوز ترک مناقصه از شورای اقتصاد همچنین تجدید نظر در نرخ پیمانها
1286
قانون محاسبات عمومی کشور
1287
قانون محاسبات عمومی کشور (مصوب شهریور 1366) بروز شده تا اردیبهشت 93
1288
شاخصهای تعدیل آحاد بها مربوط به سال 1364
1289
دستورالعمل عملیات زمینی تهیه نقشه های توپوگرافی بمقیاس 500 : 1 و1000 : 1
1290
تعرفه تهیه نقشه توپوگرافی
1291
تمدید مهلت اجرایی تصویبنامه شماره 108462 ، مورخ 21/12/62 تا پایان سال 1367
1292
صرفه جویی در هزینه طرحهای عمرانی
1293
آیین نامه بهره برداری از معادن مصوب جلسه مورخ 65/07/23 هیئت وزیران
1294
صرفه جویی در مصرف آهن آلات
1295
بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی و مهندسان مشاور
1296
مصوبه هیئت وزیران در موردبلوکه نمودن مطالبات پیمانکار و استرداد کسور وجه الضمان
1297
مصوبه هیئت وزیران در مورد مالیات پیمانهایی که از دو قسمت ارزی و ریالی تشکیل شده اند
1298
نحوه پرداخت ارزش قبل از استخراج مصالح مصرفی
1299
مصوبه هیئت وزیران در مورد بلوکه کردن مطالبات پیمانکار و استرداد کسور وجه الضمان
1300
ابلاغ تاییدیه شماره 64042 ، مورخ 21/07/1364 هیئت وزیران درمورد مصوبات جلسات 129 و 142 شورایعالی تامین اجتماعی
1301
مصوبه هیئت وزیران در مورد پرداخت کسور وجه الضمان جهت تکمیل و رفع نقص و تحویل کارهای انجام شده به میزان 90%
1302
ابلاغ مصوبه جلسه 142 شورایعالی تامین اجتماعی در مورد حق بیمه کارکنان شاغل در طرحهای عمرانی - بخشنامه شماره 14 مورخ 6/ 5/ 1380 امور درآمد سازمان تامین اجتماعی
1303
ابلاغ مصوبه جلسه 142 شورایعالی تامین اجتماعی در مورد حق بیمه کارکنان شاغل در طرحهای عمرانی - بخشنامه شماره 14 مورخ 6/ 5/ 1380 امور درآمد سازمان تامین اجتماعی- pdf
1304
دستورالعمل اجرایی قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی
1305
اصلاح و تکمیل بخشنامه شماره 3000 تعدیل
1306
قانون اصلاح معادن مصوب 01/03/1362 مجلس شورای اسلامی مصوب 26/03/1363مجلس شورای اسلامی
1307
حق الزحمه مطالعات ژئو فیزیک
1308
جداول ضرایب متوسط قابل اعمال به فهارس بهای واحد سال 62 و استفاده از آن بعنوان فهارس بهای سال 1364
1309
شاخصهای تعدیل فهارس بهای پایه مربوط به سه ماهه اول و دوم وسوم و چهارم سال 63
1310
تصویب نامه هیئت وزیران در مورد تاریخ اجرای مصوبه شماره 427 / د ،مورخ 02/10/58
1311
ابلاغ مصوبه جلسه 129 شورایعالی تامین اجتماعی در مورد حق بیمه کارکنان شاغل در طرحهای عمرانی
1312
تهیه طرح‌های توسعه و عمران ، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها {شرح خدمات همسان شماره 12}
1313
روش تعدیل قراردادهای در دست اجرا
1314
شاخصهای تعدیل فهارس بهای پایه مربوط به سه ماهه اول و دوم و سوم و چهارم سال 62
1315
مصوبه شورای اقتصاد در مورد روش تعدیل قراردادها
1316
روش تعدیل آحاد بها
1317
مصوبه هیئت وزیران درخصوص واگذاری اختیار بررسی و تصویب مقررات تعدیل به شورای عالی فنی
1318
ضریب هزینه‌های بالاسری پیمان پیمانکاران
1319
آیین نامه اجرایی تبصره 66 قانون بودجه سال 1363 کل کشور
1320
قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
1321
بخشنامه نخست وزیر در مورد تعلق مالیات و عوارض و حقوق گمرکی به پیمانهای خارجی
1322
دستورالعمل نحوه محاسبه و تعیین حق الزحمه نظارت کارگاهی مهندسان مشاور
1323
تبصره 66 قانون بودجه سال 1363 کل کشور
1324
قانون معادن مصوب 01/ 03 / 1362، اصلاح چاپی
1325
قانون معادن مصوب 62/03/01 مجلس شورای اسلامی
1326
ابلاغ فهرست واحدهای خدمات مشاوره-62
1327
قرارداد خدمات مهندس مشاور برای مطالعات مراحل اول و دوم تونل
1328
قرارداد و شرح خدمات مطالعات ژئو فیزیک
1329
پرداخت هزینه حمل مصالح سنگی مربوط به فهرست بهای ابنیه
1330
ابلاغ شاخصهای تعدیل سه ماهه چهارم سال 60 و سه ماهه اول و دوم و سوم و چهارم سال 61
1331
حق الزحمه کارهای سیویل 16729/54/2600-1 مورخ 1361/11/20
1332
پیمان مدیریت
1333
ضرایب منطقه ای کارهای ساختمانی و تاسیساتی استان تهران
1334
نحوه محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت‌ها پیرو بخشنامه شماره 1-11082-54-5090 مورخ 1360/09/02
1335
قرارداد خدمات مهندس مشاور
1336
ضرایب منطقه ای کارهای ساختمانی و تاسیساتی استانهای خوزستان - کردستان- هرمزگان
1337
ضرایب منطقه ای کارهای ساختمانی و تاسیساتی استانهای خراسان - گیلان -تهران
1338
ضرایب منطقه ای استانهای آذربایجان غربی و زنجان
1339
ضرایب منطقه ای کارهای ساختمانی و تاسیساتی استانهای فارس - بوشهر -یزد - همدان - مرکزی
1340
دستورالعمل محاسبه و ارائه مقدار آه