گنجینه ضوابط و بخشنامه های نظام فنی و اجرایی كشور


بخشنامه جدید تازه ها
پربازدید ها
جستجو
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 
ردیف
عنوان
نمایش
ضوابط جدید1
شاخص‌های قطعی تعدیل مربوط به نیمه اول سال 1397
ضوابط جدید2
افزایش اعتبار گواهی‌نامه صلاحیت شرکت‌های انفورماتیکی از یک سال به دو سال
3
اصلاحیه دستورالعمل انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع
4
بخشنامه بودجه سال 1398
5
دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل (1397)
6
دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل(تمدید بخشنامه سال 1395)
7
اصلاح آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1397کل کشور
8
مجموعه دستورالعملهای مطالعات مهندسی ارزش در دوره پیش از عملیات اجرا و ساخت
9
شاخص‌های موقت دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1397
10
تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال 1397
11
نرخ عوامل موثر در فهرست های بهای واحد پایه سال 1397 - "نرخ مصالح"
12
نرخ عوامل موثر در فهرست های بهای واحد پایه سال 1397 _ "نرخ ماشین آلات و ابزار"
13
نرخ عوامل موثر در فهرست های بهای واحد پایه سال 1397 - "دستمزد نیروی انسانی"
14
تجزیه بهای فهرست تاسیسات مکانیکی-97
15
تجزیه بهای فهرست نوار حفاری- 97
16
تجزیه بهای فهرست ابنیه-97
17
تجزیه بهای فهرست تاسیسات برقی-97
18
تجزیه بهای فهرست راه و راه‌آهن و باند فرودگاه-97
19
تجزیه بهای فهرست راهداری-97
20
تجزیه بهای فهرست نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه‌آهن-97
21
تجزیه بهای فهرست خطوط انتقال آب-97
22
تجزیه بهای فهرست شبکه توزیع آب-97
23
تجزیه بهای فهرست چاه-97
24
تجزیه بهای فهرست آبیاری و زهکشی-97
25
تجزیه بهای فهرست سدسازی-97
26
تجزیه بهای فهرست ساخت و ترمیم قنات-97
27
تجزیه بهای فهرست آبخیزداری و منابع طبیعی-97
28
تجزیه بهای فهرست جمع‌آوری و انتقال فاضلاب-97
29
تجزیه بهای فهرست انتقال و توزیع آب روستایی-97
30
تجزیه بهای فهرست آبیاری تحت فشار-97
31
ضریب متوسط افزایش وزنی در بخشنامه شماره 95/576756 مورخ 95/03/31
32
انطباق حکم موضوع بند (ز) تبصره 10 ماده واحده قانون بودجه سال 1397
33
برنامک "قالب هوشمند صورتحساب نظارت کارگاهی حین اجرا 97" بر پایه آخرین تغییرات و اصلاحیه های بخشنامه جدید نظارت
34
برنامک قالب هوشمند صورتحساب نظارت کارگاهی 97 ( فرم خام فرمول نویسی شده اکسل)
35
دستورالعمل تعيين حق الزحمه خدمات نظارت- سال 1397
36
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعيين حق الزحمه خدمات نظارت كارگاهي مشاوران، سال 1397
37
اصلاحيه دستورالعمل تعيين حق‌الزحمه خدمات نظارت موضوع بخشنامه شماره 1162634‏/96 مورخ 20‏/02‏/96
38
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1396
39
نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه دوم سال 1396
40
دستورالعمل شرح خدمات و تعیین حق الزحمه مطالعات ژئوفیزیک، سال 1397
41
تعرفه خدمات نقشه‌برداری سال 1397
42
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های هادی روستایی H سال 1397
43
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه M سال 1397
44
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها K سال 1397
45
آیین نامه اجرایی تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور
46
تعیین نصاب معاملات سال 1397
47
اصلاحیه قانون بودجه سال 1397 کل کشور
48
آیین نامه روش کار شورای فنی استان
49
آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور
50
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1397 کل کشور
51
آیین‌نامه اجرایی بند (ه) تبصره (7) قانون بودجه سال 1397 کل کشور
52
قانون بودجه سال 1397 کل کشور
53
فهرست‌بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1397
54
فهرست‌بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1397
55
فهرست‌بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال 1397
56
فهرست‌بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1397
57
فهرست‌بهای واحد پایه رشته چاه سال 1397
58
فهرست‌بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1397
59
فهرست‌بهای واحد پایه رشته شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب سال 1397
60
فهرست‌بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1397
61
فهرست‌بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1397
62
فهرست‌بهای واحد پایه رشته سدسازی سال 1397
63
فهرست‌بهای واحد پایه رشته نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه آهن سال 1397
64
فهرست‌بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1397
65
فهرست‌بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1397
66
فهرست‌بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1397
67
فهرست‌بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1397
68
فهرست‌بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1397
69
فهرست‌بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1397
70
تسهیل فرآیند مربوط به تشخیص صلاحیت شرکتهای مهندسان مشاور
71
آیین‌نامه ایجاد بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست
72
آیین نامه اجرایی ماده 46 قانون مدیرت خدمات کشوری
73
نحوه دریافت مستندات فیزیکی در فرایند تشخیص صلاحیت شرکت های مهندسان مشاور و پیمانکاران
74
شاخص های قطعی دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1396
75
نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه اول سال 1396
76
راهنمای طراحی دیوارهای حائل
77
آیین نامه اجرایی صرفه جویی مصرف انرژی در ساختمان ها
78
بسته ضوابط صلاحیت پیمانکاران طرح و ساخت
79
بسته ضوابط صلاحیت مشاوران
80
بسته ضوابط صلاحیت پیمانکاران
81
بسته گونه های گوناگون شرایط عمومی و قراردادهای همسان
82
بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور به زبان ساده
83
لایحه بودجه سال 97
84
بانک اطلاعات بلایای طبیعی
85
تامین مالی طرح ها و پروژه ها از محل تسهیلات مالی خارجی آژانس همکاری های بین المللی ژاپن جایکا
86
دستورالعمل درخواست صدور مجوز استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس)
87
ظرفیت پیمانکاران سرمایه گذار و صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی
88
آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (19) قانون بودجه سال 1396 کل کشور
89
حداکثر مبلغ مناسب ظرفیت در رشته ها و پایه های مختلف اشخاص حقیقی
90
آیین نامه روش کار شورای فنی استان
91
کنترل مصالح ساختمانی در برابر آتش
92
ضریب متوسط افزایش وزنی (حداقل شرایط اختصاصی و ظرفیت شرکتهای پیمانکاری آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت)
93
انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع
94
شاخصهای قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1395
95
نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه دوم سال 1395
96
مصوبه هیئت وزیران در حمایت از مشارکت مهندسین مشاور و پیمانکار در فرآیند تشخیص صلاحیت
97
دستورالعمل نحوه ارایه تجزیه بها همراه با پیشنهاد قیمت توسط پیمانکاران
98
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻬﯿﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﮑﺴﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت راهﺳﺎزی
99
نرخ عوامل موثر در فهرست های بهای واحد پایه سال 1396
100
سند شرایط و ضوابط استفاده از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
101
ﺿﻮاﺑﻂ ﻓﻨﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻔﻮذ ﮔﺎز رادن (نشریه شماره ض-626 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی)
102
آیین نامه ارزش گذاری دارایی های نامشهود در طرح های سرمایه گذاری
103
دستورالعمل تعیین حق الزحمه خدمات نظارت - 1396
104
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1396
105
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرحهای هادی روستایی
106
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه
107
تعرفه خدمات نقشه برداری 96
108
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
109
دستورالعمل شرح خدمات و تعیین حق الزحمه مطالعات ژئوفیزیک، سال 96
110
تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
111
نصاب معاملات سال 1396
112
قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
113
قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های درخواستی ( چنانچه نیاز خود در موارد ذکر شده را به شاقول اعلام نمایید، دوستان شما در شاقول تلاش می نمایند آن ها را تهیه و در دسترس شما و سایر کاربران گرامی بگذارند)
114
راهنماي طراحي لرزه اي ديوارهاي بنايي غيرسازه اي مسلح به ميلگرد بستر
115
فهرست بهاي واحد پايه رشته آبخيزداري و منابع طبيعي سال 1396
116
راهنمای شرح خدمات استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد
117
قانون بودجه سال 1396 کل کشور
118
فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1396
119
فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1396
120
فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1396
121
فهرست بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال 1396
122
فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1396
123
فهرست بهای واحد پایه رشته سدسازی سال 1396
124
فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه آهن سال 1396
125
فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1396
126
فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1396
127
فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1396
128
فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1396
129
فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 1396
130
فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1396
131
فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1396
132
فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1396
133
فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1396
134
فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1396
135
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (١٤٠٠-١٣٩٦)
136
تغییر در پیوست 2 آئین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران
137
دستورالعمل اجرایی بند (خ) ماده 4 آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی
138
فهرست بهای خاص رشته نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه آهن
139
شاخص های قطعی دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1395
140
نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه اول سال 1395
141
دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل
142
مصوبه کارمزد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
143
دستورالعمل شرح خدمات و تعیین حق الزحمه مطالعات ژئوفیزیک
144
شرح عمومی خدمات مدیریت طرح در صنعت احداث (برای اجرای طرح های غیرصنعتی)
145
آیین نامه روش کار شورای فنی استان
146
ضوابط اجرایی کار های امانی در پروژه های استانی
147
مقرره دولت درخصوص پرداخت بدهی پیمانکاران کوچک
148
تعیین حداکثر ظرفیت و تعداد کار مجاز شرکت های تشخیص صلاحیت شده بر اساس آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران اجرای پروژه های صنعتی به روش طرح و ساخت
149
تعرفه خدمات نقشه برداری
150
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
151
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه
152
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های هادی روستایی
153
قرارداد همسان خرید تجهیزات (P) برای خریدهای خارجی- در دو نسخه متنی فارسی و انگلیسی (word)
154
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال 1395
155
شاخص های قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1394
156
نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه دوم سال 1394
157
مجموعه پرسش و پاسخ های امور تشخیص صلاحیت مشاوران
158
دستورالعمل شورای حقوق و دستمزد در ارتباط با هماهنگی در تعیین حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های دستگاه‌های اجرایی
159
ضریب متوسط افزایش وزنی
160
اصلاح و بازنگری نشریه شماره 303 با عنوان «مشخصات فنی عمومی کارهای خطوط لوله آب و فاضلاب شهری»
161
خودداری از مکاتبات غیرضرور درخصوص تغییرات گواهی نامه های تشخیص صلاحیت شرکت های پیمانکار
162
اصلاحیه آیین نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی طرحها و پروژه های بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی
163
ابلاغ اصلاحیه مصوبه شماره 142600 - دستورالعمل شرایط واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده
164
دستورالعمل موضوع ماده 27 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
165
ثبت اطلاعات قراردادها در پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور
166
تغییر در حداقل شرایط اختصاصی و ظرفیت شرکتهای پیمانکاری آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران مصوبه شماره 48013/ت 23251هـ مورخ 1381/12/11هیأت محترم وزیران
167
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1395
168
ترجمه انگلیسی شرایط عمومی قراردادهای همسان خدمات مشاوره - ** هدیه ویژه شاقول به مناسبت ولادت حضرت علی اکبر ع و روز جوان به کاربران گرامی ** -
169
ترجمه دو زبانه مقابل ( فارسی - انگلیسی ) شرایط عمومی قراردادهای همسان خدمات مشاوره -** هدیه ویژه شاقول به مناسبت حلول ماه شعبان و ولادت حضرات امام حسین ع ، ابالفضل العباس ع و امام سجاد ع به کاربران گرامی **
170
دستورالعمل انضباط مالی، ارتقاء بهره وری، بهبود کیفیت و صرفه جویی در هزینه و زمان اجرای طرحها - تجدید نظر اول
171
پرسش‌های کلیدی پیش‌نیاز برای تهیه قرارداد سرمایه‌گذاری، ساخت، بهره‌برداری و انتقال (BOT) در حوزه بهداشت و درمان
172
حد نصاب معاملات، مصوبه سال 1395 (به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات)
173
دستورالعمل نحوه تهیه و تصویب فهرست بهای کارهای خاص
174
دستورالعمل نحوه تهیه و تصویب ردیف های ستاره دار
175
نرم افزار تعیین نوع و محاسبه مبلغ تضامین انواع معاملات منطبق بر آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی **هدیه ویژه شاقول به مناسبت ولادت امیر مومنان علی (ع) به کاربران گرامی** -
176
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1395
177
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1395
178
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1395
179
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 1395
180
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1395
181
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1395
182
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1395
183
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1395
184
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته سدسازی سال 1395
185
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1395
186
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1395
187
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1395
188
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1395
189
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1395
190
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1395
191
آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی
192
نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه اول سال 1394
193
دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل
194
شاخص های قطعی دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1394
195
اصلاحیه استفاده از میلگردهای با مقاومت بالا
196
راهنمای نحوه تهیه و اعلام پروژه طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
197
جدول راهنمای نحوه تهیه و اعلام پروژه طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
198
آیین نامه ساماندهی و واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
199
حق بیمه قراردادهای مهندسان مشاور و پیمانکاران
200
دستورالعمل تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی در مناقصات یک مرحله ای و دومرحله ای -ویرایش سوم
201
گزارش تجزیه بهای رشته انتقال و توزیع آب روستایی
202
گزارش تجزیه بهای رشته سدسازی
203
گزارش تجزیه بهای رشته آبخیزداری و منابع طبیعی
204
گزارش تجزیه بهای رشته خطوط انتقال آب
205
گزارش تجزیه بهای رشته آبیاری و زهکشی
206
گزارش تجزیه بهای رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه
207
گزارش تجزیه بهای رشته ساخت و ترمیم قنات
208
گزارش تجزیه بهای رشته تاسیسات مکانیکی
209
گزارش تجزیه بهای رشته چاه
210
گزارش تجزیه بهای رشته آبیاری تحت فشار
211
گزارش تجزیه بهای رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب
212
تصویب نامه در خصوص شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز
213
دستورالعمل شرایط واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری به بخش غیردولتی
214
آیین نامه اجرایی ماده (8) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
215
آیین نامه اجرایی ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
216
تغییر در حوزه تعریف رشته های ماده ( 6) و اصلاح جداول آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران مصوبه شماره 48013 /ت 23251 هـ مورخ 1381/12/11هیئت محترم وزیران
217
آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (19) قانون بودجه سال 1394 کشور
218
آیین نامه اجرایی ماده (17) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی
219
دستورالعمل نحوه شناسایی و اولویت بندی نقاط پرتصادف راه ها
220
آیین نامه اجرایی ماده (7) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
221
آیین نامه اجرایی ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
222
ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری-نقشه ضریب منطقه ای مربوط به انتقال آب
223
ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری-نقشه پهنه بندی ضرایب منطقه ای کارهای پیمانکاری تاسیسات مکانیکی نسخه 1394
224
ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری- نقشه پهنه بندی ضرایب منطقه ای کارهای پیمانکاری- رشته های: راه، راه آهن و باند فرودگاه و راهداری - نسخه 1394
225
ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری- نقشه پهنه بندی ضرایب منطقه ای کارهای پیمانکاری رشته ابنیه نسخه سال 1394
226
ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری
227
ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری- ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری-نقشه ضریب منطقه ای مربوط به آبیاری و زهکشی
228
ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری- نقشه پهنه بندی ضرایب منطقه ای کارهای پیمانکاری تاسیسات برقی - نسخه 1394
229
آیین‌نامه اجرایی ماده ١٠ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
230
آیین‌نامه اجرایی ماده (18) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393-
231
سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه
232
شاخصهای قطعی تعدیل آحاد بها دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1393
233
نرخ فولاد و سیمان در شش ماهه دوم سال 1393
234
دستورالعمل ظرفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصه، ارزیابی کیفی و ارجاع کار
235
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها، سال 1394
236
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های هادی روستایی، سال 1394
237
تعرفه خدمات نقشه برداری
238
حق الزحمه مطالعات ژئوفیزیک
239
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه
240
قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
241
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1394
242
اصلاح بهای واحد 4 ردیف از فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1394
243
مصوبه بند هـ ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه
244
تصویب نامه درخصوص تعیین نصاب معاملات سال 1394موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات
245
گزارش فازهای 1 و 2 مطالعات و تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود در طرح‌های سرمایه‌گذاری
246
آیین نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور
247
مجموعه پرسش ها و پاسخ ها در امور پیمانکاری -94
248
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1394 کل کشور
249
دستورالعمل ارزیابی کیفی سرمایه گذاران طرح ها و پروژه های مشارکت عمومی و خصوصی
250
آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران با اعمال آخرین اصلاحات تا سال 1393
251
قانون بودجه سال 1394 کل کشور
252
چهارچوب موافقت نامه مشارکت عمومی - خصوصی PPP
253
راهنمای انتخاب مجریان طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری
254
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1394
255
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1394
256
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1394
257
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1394
258
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1394
259
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1394
260
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1394
261
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1394
262
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته سدسازی سال 1394
263
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1394
264
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1394
265
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1394
266
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 1394
267
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1394
268
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1394
269
ابلاغ تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال 1393
270
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)
271
نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه اول سال 1393
272
دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل (1393)
273
شاخص های قطعی دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1393
274
پرداخت مطالبات مهندسان مشاور
275
آیین‌نامه اجرایی ماده واحده قانون اصلاح ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
276
پیش‌نویس آیین‌نامه ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود در طرح‌های سرمایه‌گذاری
277
آیین نامه اجرایی بند (س) تبصره (3) قانون بودجه سال 1393 کل کشور
278
نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه دوم سال 1392
279
حق الزحمه مطالعات ژئوفیزیک
280
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه
281
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های هادی روستایی
282
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
283
شاخصهای قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1392
284
قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی (مصوب تیر 1393)
285
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1393
286
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 1393
287
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1393
288
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1393
289
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1393
290
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 1393
291
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1393
292
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1393
293
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1393
294
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1393
295
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1393
296
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1393
297
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1393
298
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1393
299
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1393
300
تصویب نامه در خصوص خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی به استناد اصل یکصدوسی و هشتم قانون اساسی
301
تبصره جزء 3 بند هـ ماده 3 آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی
302
تصویب نامه درخصوص تعیین نصاب معاملات سال 1393 موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات
303
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1393
304
آیین نامه اجرایی بند (ز) ماده (38) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
305
آیین نامه اجرایی تبصره (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور (مصوب 1393/01/10)
306
اصلاح زیرنویس جدول شماره 2 آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران
307
فهرست بهای خاص تعمیر و نگهداری خط و ابنیه راه آهن
308
مصوبه کارمزد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
309
نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1392
310
قانون اصلاح تبصره 5 بند الف ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و الحاق دو تبصره به آن (مصوب بهمن 1392)
311
پایگاه تحلیل احتمالی خطر لرزه ای ایران
312
سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی
313
تعرفه خدمات نقشه برداری
314
دستورالعمل نحوه محاسبه تفاوت بهای فلزات در کارهای فاقد تعدیل و مابه التفاوت
315
شاخص های قطعی دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1392
316
مجموعه پرسش و پاسخ های متداول بخشنامه جبران تغییر قیمت ارز
317
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های هادی روستایی
318
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
319
حق الزحمه مطالعات ژئوفیزیک
320
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه
321
دستورالعمل وحدت رویه تشخیص صلاحیت پیمانکاران در سامانه ساجات
322
دستورالعمل مبلغ ظرفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصه، ارزیابی کیفی و ارجاع کار
323
تهیه عملکرد بودجه
324
مجموعه پرسش ها و پاسخ ها در امور پیمانکاری -92
325
ابلاغ فهرست شرح ردیف رشته پستهای انتقال و فوق توزیع نیروی برق
326
ابلاغ فهرست شرح ردیف رشته خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق
327
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1392
328
راهنمای آنالیز خودرو- دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1392
329
نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل
330
نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل (آموزشی )
331
نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل
332
فهرست بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال 1392
333
ضوابط و معیارهای فنی ساخت و نگهداری انواع راه ها
334
دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات انتظامی (حرفه ای) پیمانکاران
335
ضوابط تشخیص صلاحیت شرکت های خدمات انرژی
336
اصلاحات آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران
337
دستورالعمل ارزیابی توان سرمایه گذاری سرمایه گذار طرح ها و پروژه های مشارکت عمومی و خصوصی
338
الحاق بند (و) به ماده (۳) آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی
339
شاخص های قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1391
340
نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1391
341
تصویب نامه درخصوص تعیین نصاب معاملات سال 1392 موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات
342
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1392
343
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1392
344
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1392
345
فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1392
346
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 1392
347
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1392
348
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1392
349
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1392
350
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1392
351
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1392
352
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1392
353
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1392
354
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1392
355
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته سدسازی سال 1392
356
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1392
357
شرح خدمات همسان مدیریت طرح
358
اصلاح شرایط اختصاصی آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران موضوع مصوبه شماره 48013/ت23251هـ مورخ 1381/12/11 هیأت محترم وزیران
359
اصلاح جداول آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران طرح و ساخت (مصوبه شماره 15117 /ت 29857 هـ مورخ 11/ 3/ 1384 هیات وزیران)
360
ضوابط واگذاری طرح های نیمه تمام، براساس جزء (۲) بند (ب) ماده (۴۰) و بند (ح) ماده (۱۹) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (86) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی و اعضاء هیئت واگذاری (مصوب شورای اقت
361
مجموعه پرسش و پاسخ های تعرفه ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال 1391 - نسخه 13911205
362
شاخص های قطعی دوره های سه ماه اول و دوم سال 1391
363
نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماه اول و دوم سال 1391
364
سیاستهای کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی
365
آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
366
تبیین بخشنامه شماره 100/68118 مورخ 1391/08/21 با عنوان "دستورالعمل انضباط مالی و ارتقای بهره وری و بهبود کیفیت صرفه جویی در هزینه و زمان اجرای طرح ها"
367
نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل
368
اصلاح جداول (1 تا 7) آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران اجرای پروژه های صنعتی به روش طرح و ساخت (مصوبه شماره 58567/ت21811هـ مورخ 1380/12/22 هیات وزیران) و جداول بخشنامه شماره 100/135947 مورخ 1385/08/21 در رسته های مربوط
369
دستورالعمل رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات
370
دستورالعمل انضباط مالی و ارتقاء بهره وری و بهبود کیفیت و صرفه جویی در هزینه و زمان اجرای طرح ها
371
تصویب نامه درخصوص تعیین نصاب معاملات سال 1391 موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات - مصوب 1383
372
حق الزحمه مطالعات ژئوفیزیک
373
دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات انتظامی (حرفه ای) مشاوران
374
دستورالعمل تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی در مناقصات یک مرحله ای و دو مرحله ای
375
انعقاد پیمان بر اساس فهرست بهای تجمیع شده راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن
376
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های هادی روستایی
377
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه
378
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
379
شاخص های موقت دوره های سه ماه اول و دوم سال 1391
380
نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماه سوم و چهارم سال 1390
381
ابلاغ تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال 1391
382
تعرفه خدمات نقشه برداری
383
شاخص های قطعی دوره های سه ماه سوم و چهارم سال 1390
384
دستورالعمل اجرایی ماده 215 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389
385
دستورالعمل نحوه جبران آثار اصلاح قیمت حامل های انرژی با اعمال قانون هدفمندکردن یارانه ها در پیمان های فاقد تعدیل
386
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌ توسعه و عمران (جامع) ناحیه
387
حق‌الزحمه مطالعات ژئوفیزیک
388
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
389
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماه اول و دوم سال 1390
390
نرخ فولاد و سیمان در دوره‌های سه ماه اول و دوم سال 1390
391
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌ ‌های هادی روستایی
392
راهنمای آنالیز خودرو- دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1391
393
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1391
394
ممنوعیت مدرک فروشی و تنظیم اطلاعات نادرست برای تشخیص صلاحیت
395
تعیین معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور بعنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در fib
396
صلاحیت و ارجاع کار خدمات پژوهشی و تحقیقاتی مربوط به مراکز تحقیقاتی قانونی (اصلاحیه آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره مورخ 1/ 10/ 1388)
397
دستورالعمل مبلغ ظرفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصه، ارزیابی کیفی و ارجاع کار
398
قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار
399
آیین نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی طرحها و پروژه های بزرگ تولیدی ، خدماتی و عمرانی
400
جبران آثار هدفمندی یارانه‌ها
401
آیین نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
402
استانداردها و توصیه‌های بین‌المللی ضمیمه 12 (ضمیمه 12 کنوانسیون شیکاگو) جستجو و نجات
403
اصلاح اجزء (1) و (5) بند (ت) ماده 7 آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره
404
حد نصاب معاملات، مصوبه سال 1390 (به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات)
405
راهنمای آنالیز خودرو-دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1390
406
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1390
407
شاخص های قطعی دوره های سه ماه سوم و چهارم سال 1389
408
نرخ فولاد و سیمان در دوره‌های سه ماه سوم و چهارم سال 1389
409
شاخص‌های موقت دوره‌های سه ماه سوم و چهارم سال 1389
410
اصلاح جداول آیین‌نامه تشخیص صلاحیت مشاوران مصوبه شماره 20637/ت28437هـ مورخ 1383/04/23 هیأت وزیران برای تخصص‌های گروه میراث فرهنگی، انرژی، صنعت
411
تصمیمات کمیته وحدت رویه در مورد تشخیص صلاحیت و رتبه بندی پیمانکاران EPC -شرایط تمدید صلاحیت شرکتهای مشاور
412
تصمیمات کمیته وحدت رویه در مورد تشخیص صلاحیت و رتبه بندی پیمانکاران EPC
413
مصوبات وحدت رویه تشخیص صلاحیت پیمانکاران
414
گزارش تجزیه بهای رشته شبکه توزیع آب
415
گزارش تجزیه بهای رشته سدسازی
416
تجزیه بهای فهرست های پایه (نسخه سال 1389)- برق بخش دوم
417
گزارش تجزیه بهای رشته چاه
418
گزارش تجزیه بهای رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن
419
گزارش تجزیه بهای رشته آبخیزداری و منابع طبیعی
420
گزارش تجزیه بهای رشته تاسیسات مکانیکی
421
گزارش تجزیه بهای رشته راهداری
422
گزارش تجزیه بهای رشته آبیاری تحت فشار
423
گزارش تجزیه بهای رشته خطوط انتقال آب
424
تجزیه بهای فهرست های پایه (نسخه سال 1389)- برق بخش اول
425
گزارش تجزیه بهای رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب
426
گزارش تجزیه بهای رشته ابنیه
427
گزارش تجزیه بهای رشته انتقال و توزیع آب روستایی
428
گزارش تجزیه بهای رشته خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح
429
گزارش تجزیه بهای رشته ساخت و ترمیم قنات
430
گزارش تجزیه بهای رشته آبیاری و زهکشی
431
فونت‌های لوتوس
432
آیین‌نامه اجرایی قانون اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات
433
لغو بخشنامه شماره 101/174548 مورخ 84/10/7 با عنوان "اخذ گواهینامه‌ فنی برای تولید و تامین لوله‌های پلی اتیلنی فاضلابی"
434
نرخ فولاد و سیمان در دوره‌های سه ماه اول و دوم سال 1389
435
قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی
436
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماه اول و دوم سال 1389
437
ظرفیت مجاز کاری
438
قانون برنامه پنجم توسعه
439
دستورالعمل نحوه مشارکت، همکاری و ارجاع کار گروه مشارکت مشاوره
440
اطلاعیه بسیار مهم در مورد ساجات
441
اصلاح بند (ب) ماده (9) آیین نامه خرید خدمات مشاوره
442
دستورالعمل توزیع هوای فشرده در معادن
443
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
444
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌ ‌های هادی روستایی
445
ضوابط زیست‌- محیطی استفاده مجدد از آب‌های برگشتی و پساب‌ها
446
فهرست خدمات مراحل چهارگانه اکتشاف سنگ آهن
447
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌ توسعه و عمران (جامع) ناحیه
448
حق‌الزحمه مطالعات زیرسازی راه آهن
449
حق‌الزحمه مطالعات ژئوفیزیک
450
حق‌الزحمه مطالعات راه
451
راهنمای نحوه تهیه شرح تفصیلی خدمات و مبانی حق‌الزحمه خدمات مشاوره
452
نحوه و مهلت اطلاع رسانی در بانک اطلاعات و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات برای خرید خدمات مشاور
453
اصلاح کاربرد بخشنامه‌های تعرفه‌ حق‌الزحمه مهندسان مشاور بر مبنای درصدی از برآورد اجرای کار
454
تاسیسات و تجهیزات تصفیه‌خانه‌ها و ایستگاه‌های پمپاژ بزرگ و کوچک
455
آیین نامه اجرایی ماده (22) قانون مدیریت خدمات کشوری
456
نحوه ابلاغ ضوابط
457
تبیین مفاهیم آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره - شماره یک
458
راهنمای حذف پیشنهادهای مالی نامتناسب (مستندات راهنمای حذف )
459
راهنمای حذف پیشنهادهای مالی نامتناسب
460
قانون تفسیر نحوه اجراء ماده (35) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجراء سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی مصوب 1386 (مصوب مرداد 1389)
461
دستورالعمل نحوه درخواست تجدیدنظر در نرخ پیمان‌ها
462
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1389
463
مصوبه هیئت وزیران در خصوص راه‌اندازی نمودن سامانه بازار معاملات مجازی دستگاه‌های اجرایی
464
فلوچارت نحوه خرید خدمات مشاوره
465
حداکثر مبلغ مناسب در رشته‌ها و پایه‌های مختلف اشخاص حقیقی
466
نرخ فولاد و سیمان در دوره‌های سه ماه سوم و چهارم سال 1388
467
تغییر در حوزه تعریف رشته های ماده (6) آیین نامه و اصلاح جداول آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران مصوبه شماره 48013/ ت23251 ه‍ مورخ 11/ 12/ 1381 هیات محترم وزیران
468
دستورالعمل نحوه تعیین صلاحیت اشخاص حقوقی یا حقیقی واجد شرایط مشاوره
469
دستورالعمل نحوه تعیین صلاحیت مشاوره در زمینه تدوین ضوابط، معیارها و استانداردها
470
تهیه و تنظیم متن قرارداد مشاوره
471
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماه سوم و چهارم سال 1388
472
آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون اصلاح ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب 1387
473
‌اطلاعیه ‌محاسبه ‌حق‌الزحمه مشاوره برمبنای ‌درصدی ‌از برآورد
474
قانون الحاق یک تبصره به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی
475
حد نصاب معاملات (مناقصه، مزایده،...)، مصوبه سال 1389 (به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات و جزء ب بند 10 ماده واحده قانون بودجه 1389)
476
دستورالعمل اصلاحی تهیه و پیشنهاد لوایح و تصویبنامه ها و دفاع حقوقی از مصوبات دولت و به هنگام نگهداشتن آنها در سامانه اطلاعات قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
477
کارشناس حقیقی
478
آیین نامه اجرایی حمایت از صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی
479
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماه اول و دوم سال 1388
480
نرخ فولاد و سیمان در دوره‌های سه ماه اول و دوم سال 1388
481
انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع
482
شرح خدمات همسان مطالعات طرح‌های احداث راه‌
483
شرح خدمات همسان مطالعات طرح‌های بهسازی راه‌
484
شرح خدمات همسان مطالعات طرح‌های احداث راه‌‌آهن
485
قانون اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات
486
اطلاعیه مهم
487
اصلاحیه املایی آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره
488
خودداری از ارسال مدارک درخواست تشخیص صلاحیت و یا ارتقا از تاریخ 1/ 12/ 1388 تا برقراری سامانه اینترنتی جامع تشخیص صلاحیت
489
تعرفه خدمات نقشه‌برداری
490
حق‌الزحمه مطالعات ژئوفیزیک
491
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌ ‌های هادی روستایی
492
حق الزحمه مطالعات راه و نظارت عالیه پل ، تونل ، باند فرودگاه ، راه و زیرسازی راه‌آهن
493
حق‌الزحمه مطالعات زیرسازی راه آهن
494
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
495
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌ توسعه و عمران (جامع) ناحیه
496
قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (مصوب آذر 1388)
497
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماه سوم و چهارم سال 1387
498
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره چهارم سال 1387
499
اصلاحیه املایی آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره
500
آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره (آیین‌نامه بند ه‍ ماده 29 قانون برگزاری مناقصات، جایگزین تصویب‌نامه شماره 84178/ت34162هـ مورخ 16/ 7/ 1385 هیئت محترم وزیران)
501
آیین‌نامه خرید خدمات مشاور
502
آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره- فایل متنی(word)
503
راهنمای تعیین دامنه مناسب‌ترین قیمت‌های پیشنهادی در مناقصات یک مرحله‌ای
504
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1388
505
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1388
506
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه ، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1388
507
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1388
508
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1388
509
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1388
510
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1388
511
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسا ت مکانیکی سال 1388
512
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1388
513
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسا ت برقی سال 1388
514
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 1388
515
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1388
516
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1388
517
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1388
518
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 1388
519
فهرست وارسی گزارش توجیه طرحهای عمرانی
520
آیین نامه اجرایی روش های واگذاری (مصوب آذر 1388)
521
فهرست‌ بهای‌ واحد پایه‌ رشته‌ ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری
522
اصلاح آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی (2)(مصوبه شماره42956/ت28493ه‍ مورخ 11/08/1382)
523
تشخیص صلاحیت شرکت‌های مهندسین مشاور در پایه 3
524
دستورالعمل نحوه تعیین صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی تهیه‌کننده ضوابط، معیارها و استانداردها
525
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1388
526
مجموعه پرسش و پاسخ‌های قانون برگزاری مناقصات نسخه 15 شهریور 1388
527
آیین‌نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه‌بندی فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با هر یک از سه گروه مصرح در ماده 2
528
ضوابط اجرایی کارهای امانی در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی
529
دستورالعمل تهیه فهرست بلند مناقصه‌گران برای موضوعات با مبالغ بالاتر از حد نصاب پایه یک
530
تشخیص صلاحیت شرکت‌های مهندسین مشاور در پایه 3
531
تصویب نامه در خصوص قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ا و دستگاههای اجرای موضوع ماده (86) مصوب مرداد 1388
532
آیین نامه اجرایی تبصره (1) بند (ج) ماده (3) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (مصوب مرداد 1388)
533
آیین نامه اجرایی ماده (7) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (مصوب مرداد 1388) بروز شده تا مهر 1388
534
Iran tender law
535
تشخیص صلاحیت شرکت‌های مهندسین مشاور در پایه 3
536
نحوه اعمال مالیات بر ارزش افزوده در قراردادهای مهندسان مشاور و پیمانکاران 10364
537
اصلاحیه آیین‌نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران (تصویب‌نامه شماره 48013 /ت23251 ه‍)
538
حد نصاب معاملات، مصوبه سال 1388 (به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات)
539
غیر مجاز بودن فعالیت شرکت‌های واسطه برای تشخیص صلاحیت
540
ابلاغ اصلاحیه موافقت‌نامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌ها و مقررات آنها
541
دستورالعمل نحوه محاسبه تفاوت‌بهای قیر
542
محرومیت افراد امتیاز آور تکراری در تشخیص صلاحیت
543
قانون الحاق یک تبصره به قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسؤولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی مصوب 1368 و اصلاحات بعدی آن (مصوب فروردین 1388)
544
آیین‌نامه تعیین شماره اختصاصی برای اشخاص خارجی مرتبط با کشور
545
آیین‌نامه اختصاص شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی ایرانی
546
نحوه اعمال مالیات بر ارزش افزوده در قراردادهای مهندسان مشاور و پیمانکاران 947
547
راهنمـای تشخیص صلاحیت مشاوران حقوقی بخش خصوصی
548
پرسشنامه و فرم های تشخیص صلاحیت مشاوران حقوقی
549
راهنمای ارسال مدارک و فرم های مربوط برای تشخیص صلاحیت صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی
550
راهنمای تشکیل پرونده و فرم های 10 و 20
551
فرم خلاصه اطلاعات مشاوران حقوقی تشخیص صلاحیت شده در استانداری ها
552
چک لیست کنترل مدارک تشخیص صلاحیت مشاوران حقوقی
553
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماه اول، دوم و سوم سال 1387
554
شاخص‌های قطعی تعدیل دوره‌های سه ماهه اول و دوم و شاخص‌های موقت تعدیل سه ماهه سوم سال 1387
555
ابلاغ تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح
556
بخشنامه به تمام دستگاه های موضوع بند "ب" ماده (1) قانون برگزاری مناقصات، درخصوص نحوه ارجاع پروژه‌های فناوری اطلاعات
557
اصلاحیه کلمه در آیین‌نامه تشخیص صلاحیت مشاوران به شماره 20637/ت 28437ه‍ مورخ 23 4 /83
558
موافقت نامه ساخت-بهر ه‌برداری-واگذاری ( Build – Operate – Transfer (BOT
559
اصلاحیه بخشنامه شماره 215919 - 100 مورخ 14 - 12 - 84 موضوع مجموعه دستورالعمل‌های مطالعات مهندسی ارزش در دوره پیش از عملیات اجرا و ساخت
560
اصلاحیه آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران به شماره 48013 /ت 23251 ه‍ مورخ 11 /12 /81
561
فهرست شرح ردیف‌ بهسازی لرزه‌ای ساختمان
562
امضای مجاز برای تقاضاهای مرتبط با تشخیص صلاحیت و استعلام شرکت‌ها
563
دستورالعمل استفاده از تضمین‌های نوع «ه» آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی
564
راهنمای تشخیص صلاحیت پیمانکاران
565
نحوه چید مان پرونده پیمانکاری
566
دستورالعمل اجرایی بند (و) ماده (28) قانون برگزاری مناقصات و بند (د) ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (بخشنامه ترک تشریفات مناقصه) متن بخشنامه
567
ضوابط تعیین سطح زیربنای بیمارستان‌های عمومی (48 تا 65 تخت کل)
568
ضوابط تعیین سطح زیربنای بیمارستان‌های عمومی (111 تا 180 تخت کل)
569
ضوابط تعیین سطح زیربنای بیمارستان‌های عمومی (66 تا 110تخت کل)
570
ضوابط تعیین سطح زیربنای بیمارستان‌های عمومی (251 تا 350 تخت کل)
571
ضوابط تعیین سطح زیربنای بیمارستان‌های عمومی (181 تا 250 تخت کل)
572
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌ ‌های هادی روستایی
573
حق الزحمه مطالعات راه و نظارت عالیه پل ، تونل ، باند فرودگاه ، راه و زیرسازی راه‌آهن
574
حق‌الزحمه مطالعات زیرسازی راه آهن
575
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌ توسعه و عمران (جامع) ناحیه
576
تعرفه خدمات نقشه‌برداری
577
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
578
حق‌الزحمه مطالعات ژئوفیزیک
579
استانداردسازی و به‌روز آوری جایگاه‌های اینترنتی (website) زیر مجموعه دولت؛ بخشنامه شماره 78558 / 1900 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
580
دستورالعمل نحوه ارائه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران به تفکیک فصل‌های فهرست بها
581
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 1387
582
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1387
583
فهرست های بهای سال 1387 -اصلاح نامه فهرست راه
584
فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1387
585
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1387
586
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1387
587
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1387
588
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1387
589
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1387
590
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1387
591
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1387
592
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1387
593
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1387
594
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1387
595
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1387
596
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 1387
597
حد نصاب معاملات سال 1387
598
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماه سوم و چهارم سال 1386
599
آیین‌نامه نظام اطلاع‌رسانی عمومی قراردادها
600
اصلاحیه آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران به شماره 48013 /ت 23251 ه‍ مورخ 11 /12 /81
601
تشخیص صلاحیت و کنترل ظرفیت مشاوران و پیمانکاران
602
آیین نامه معاملاتی سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
603
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1387
604
جبران افزایش بهای قیر
605
قانون اجراء سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی (مصوب خرداد 1387)
606
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماه سوم و چهارم سال 1386
607
شرح خدمات مرحله توجیهی مطالعات آبخیزداری
608
تصویب نامه درخصوص الحاق یک تبصره به ماده (6) آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی
609
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1386
610
موافقت نامه و شرایط عمومی خدمات آزمایشگاه مستقر در کارگاه و کنترل موردی عملیات اجرایی
611
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1386
612
مسنتدسازی در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات
613
راهنمای استفاده از آیین‌نامه اجرایی بند "ن" تبصره (2) قانون بودجه سال 1386
614
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1386
615
بخشنامه معاون در ارتباط با ابلاغ مصوبه جلسه 142 شورایعالی تامین اجتماعی در مورد حق بیمه کارکنان شاغل در طرحهای عمرانی - بخشنامه شماره 14 مورخ 6/ 5/ 1380 امور درآمد سازمان تامین اجتماعی-
616
تعرفه خدمات نقشه‌برداری
617
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1385
618
اختصاص فضای مناسب به نمازخانه در طرح‌های عمرانی
619
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1385
620
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1386
621
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 1386
622
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1386
623
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه و باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1386
624
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1386
625
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1386
626
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب سال 1386
627
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1386
628
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1386
629
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1386
630
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه و ابنیه صنعتی سال 1386
631
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاه‌ها و قنات‌ها سال 1386
632
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1386
633
جداول آیین‌نامه تشخیص صلاحیت مشاوران مصوبه شماره 20637/ت 28437ه‍ مورخ 1383/04/23 هیات محترم وزیران
634
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های هادی روستایی
635
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه
636
حق‌الزحمه مطالعات راه و نظارت عالیه پل، تونل، باند فرودگاه و زیرسازی راه‌آهن
637
حق‌الزحمه مطالعات زیرسازی راه‌آهن
638
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
639
دستورالعمل نحوه تهیه شرح تفصیلی خدمات و مبانی حق‌الزحمه خدمات مشاوره
640
حداکثر مبلغ مناسب ظرفیت اشخاص حقیقی
641
دستورالعمل نحوه ارائه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران، به تفکیک فصل‌های فهرست بها
642
آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران با اعمال آخرین اصلاحات تا سال 86 (با اعمال بخشنامه 100/70734)
643
دستورالعمل نحوه تعیین اشخاص حقوقی یا حقیقی واجد شرایط مشاوره
644
اطلاع‌رسانی شرکت‌های طرف قرارداد
645
آیین‌نامه اجرایی بند "ن" تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 کل کشور
646
حد نصاب جدید معاملات (به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات)
647
قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجراء طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها
648
قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجراء طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها
649
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1386
650
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1386 -راهنمای محاسبه اضافه‌کار
651
ضرایب حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران- دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1386
652
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1386-نقشه پراکنش ضرایب منطقه ای حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی
653
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1386- متن
654
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1386
655
تغییر در حوزه تعریف رشته "تاسیسات و تجهیزات" و اصلاح جداول آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران مصوبه شماره 48013/ت23251هـ مورخ 81/12/11 هیات محترم وزیران
656
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1385
657
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1385
658
تهیه نیازهای اطلاعاتی و تصاویر ماهواره‌ای از سازمان‌های تهیه کننده داخلی
659
آیین‌نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات
660
دستورالعمل انعقاد پیمان با نرخ متر مربع زیربنا
661
حد نصاب جدید معاملات (به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات)-85
662
دستورالعمل اجرایی آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران پروژه‌های صنعتی به روش طرح و ساخت
663
ارجاع کار به روش طرح و ساخت
664
تشخیص صلاحیت مشاوران
665
حق تدریس، حق جلسه، حق تحقیق و مانند آن، برای کارهای کارشناسی
666
آیین‌نامه اجرایی بند "ج" ماده (12) قانون برگزاری مناقصات
667
آیین‌نامه بند "ه‍ " ماده 29 قانون برگزاری مناقصات
668
آیین‌نامه اجرایی بند "الف" ماده (26) قانون برگزاری مناقصات
669
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران (جامع) ناحیه
670
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های هادی روستایی
671
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1384
672
تعرفه خدمات نقشه‌برداری
673
طراحی بناهای درمانی 7
674
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
675
حق‌الزحمه مطالعات ژئوفیزیک
676
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه مطالعات زیرسازی راه‌آهن
677
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه مطالعات راه
678
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران سال 1385
679
شاخص‌های قطعی دوره سه ماهه سوم و چهارم سال 1384
680
مشخصات فنی اجرایی بازیافت گرم آسفالت
681
نظام فنی و اجرایی کشور
682
در اجرای مصوبه شماره 38221/ت33019هـ مورخ 1384/12/13 هیات محترم وزیران موضوع نظارت بر ماده (3) قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی و بخشنامه شماره 115695-101 مورخ 1382/06/22
683
آیین‌نامه نحوه دریافت هزینه‌های انجام داوری توسط شورای عالی فنی
684
مشخصات فنی‌اجرایی بازیافت سرد آسفالت
685
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1385
686
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1385
687
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب سال 1385
688
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1385
689
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1385
690
فهرست‌های بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال 1385
691
فهرست‌های بهای سال 1385- BASE UNIT PRICE INDEX
692
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1385
693
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته سدسازی سال 1385
694
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاهها و قناتها سال 1385
695
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1385
696
فهرست‌های بهای سال 1385- رشته آبیاری و زهکشی
697
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1385
698
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1385
699
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1385
700
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1385
701
مجموعه ضوابط قرارداد واگذاری فعالیت‌های پشتیبانی و خدماتی (کارهای حجمی) 1904-13192-H27506T38326-H34613T84515
702
مجموعه دستورالعمل های مطالعات مهندسی ارزش در دوره پیش از عملیات اجرا و ساخت
703
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1384
704
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1384
705
اخذ گواهی‌نامه‌ فنی برای تولید و تامین لوله‌های پلی اتیلنی فاضلابی
706
تغییر در حوزه تعریف رشته‌های آب، صنعت و معدن، تاسیسات و تجهیزات و اصلاح جداول آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران، مصوبه شماره 48013/ت23251هـ مورخ 81/12/11 هیات محترم وزیران
707
ابلاغ تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح
708
قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب آبان 1384)
709
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1384
710
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1384
711
دستورالعمل ارزشیابی گزارش توجیهی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
712
جداول آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران مصوبه شماره 20637/ ت 28437 ه‍ مورخ 1383/4/23 هیئت محترم وزیران در تخصص مقاوم سازی
713
مشخصات فنی عمومی کارهای خطوط لوله آب و فاضلاب شهری(نشریه شماره 303)
714
راهنمای مناقصه
715
مجموعه ضوابط اجرایی طرح و ساخت (EPC غیر صنعتی) فهرست مجموعه ضوابط اجرایی روش طرح و ساخت (epc غیر صنعتی) 1-آیین‌نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران طرح و ساخت15117ت29858ھ 1384/3/11 2-آیین‌نامه ارجاع کار به پیمانکاران طرح و ساخت12343ت29856ھ 1384/3/
716
آیین‌نامه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و کارگروههای تخصصی
717
تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
718
تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح و توسعه عمران (جامع) ناحیه
719
حق‌الزحمه مطالعات ژئوفیزیک
720
حق الزحمه مطالعات زیرسازی راه آهن
721
آیین‌نامه اجرایی ماده (32) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران-مصوب 1383-
722
حق الزحمه مطالعات راه و نظارت عالیه پل ، تونل ، باند فرودگاه ، راه و زیرسازی راه‌آهن
723
نحوه محاسبه ضریب تعدیل و به روز رسانی مقادیر حق الزحمه کارشناسان متخصص طرحهای مطالعاتی جدول 4 بخشنامه 80981 مورخ 1384/05/08
724
دستورالعمل نحوه تعیین حق‌الزحمه خدمات مشاوره رسته مهندسی آب
725
عدم تقاضای دریافت مفاصا حساب حقوق دولتی
726
دستورالعمل تعیین حق‌الزحمه مطالعات مرحله اول بهسازی لرزه‌ای پلهای موجود
727
تمدید مدت تطبیق واحدهای خدمات مشاوره
728
دستورالعمل تعیین حق‌الزحمه مطالعات مرحله اول بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود
729
دستورالعمل تعیین حق‌الزحمه مطالعات تهیه طرح بهسازی لرزه‌ای ساختمانهای موجود
730
ادامه جدول 4304 (جدول شماره 2 - بخشنامه 3191)
731
ابلاغ تعرفه‌های خدمات نقشه‌برداری
732
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1383
733
آیین‌نامه ایمنی راه‌ها (ایمنی ابنیه فنی)
734
آیین‌نامه ایمنی راه‌ها (تجهیزات ایمنی راه)
735
آیین‌نامه ایمنی راه‌ها (ایمنی بهره برداری)
736
آیین‌نامه ایمنی راه‌ها (تاسیسات ایمنی راه)
737
آیین‌نامه ایمنی راه‌ها (ایمنی راه و حریم)
738
آیین‌نامه ایمنی راه‌ها (ایمنی در عملیات اجرایی)
739
آیین‌نامه ایمنی راه‌ها (علائم ایمنی راه ها)
740
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1384
741
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره سه ماهه چهارم سال 1383
742
مطالعات تهیه طرح‌های هادی روستایی
743
آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران طرح و ساخت
744
شیوه‌نامه نحوه ارجاع و کنترل ظرفیت کاری واحدهای خدمات مشاوره
745
دستورالعمل اجرایی ماده 144 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران (موضوع قیمت تمام شده فعالیت ها و خدمات)
746
سیاست‌های کلی ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
747
اصلاحیه صلاحیت تخصص نقشه برداری
748
بخشنامه درخواست مجوز ترک تشریفات(مصوبه شورای اقتصاد)
749
دستورالعمل تکمیل فرم درخواست مجوز ترک تشریفات مناقصه
750
اظهار نامه ظرفیت آماده به کار مشاور
751
ضوابط محاسبه کسر بهاء عملیات راهسازی
752
فهرست‌های بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال 1384
753
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1384
754
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1384
755
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1384
756
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1384
757
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1384
758
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1384
759
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاهها و قناتها سال 1384
760
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1384
761
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1384
762
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1384
763
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1384
764
دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات پیمانکاران
765
قرارداد همسان خرید تجهیزات (P) برای خریدهای خارجی (نسخه انگلیسی)
766
قرارداد همسان خرید تجهیزات (P) برای خریدهای خارجی (نسخه فارسی)
767
موافقت‌نامه وام
768
قانون برگزاری مناقصات مجلس 130890 مورخ 83/11/17 ابلاغ 67490 مورخ 83/11/26 TENDER-S LAW of Islamic Republic of Iran
769
قانون برگزاری مناقصات مجلس 130890 مورخ 83/11/17 ابلاغ 67490 مورخ 83/11/26 TENDER-S LAW of Islamic Republic of Iran
770
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره سه ماهه سوم سال 1383
771
پرسشنامه و فرم های تشخیص صلاحیت پیمانکاران
772
دستورالعمل انتخاب و ارجاع کار به واحدهای خدمات مدیریت طرح
773
موافقت نامه، پیوستها، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌های تامین کالا و تجهیزات، ساختمان و نصب بصورت توام (PC)، برای کارهای صنعتی
774
حق‌الزحمه مطالعات ژئوفیزیک
775
موافقت‌نامه، پیوست‌ها، شرایط عمومی و شرایط خصوصی قرارداد واگذاری لیسانس و دانش فنی برای فرآیندهای تولید محصول
776
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه اول دوم سال 1383
777
مابه‌التفاوت نرخ سیمان و فولاد پیمان‌هایی که فاقد تعدیل آحاد بها می‌باشند
778
آیین‌نامه اجرایی بند ج ماده (2) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
779
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1383
780
دستورالعمل بیمه پروژه‌ها، در قراردادهای خدمات مشاوره
781
دستورالعمل بیمه پروژه‌ها، در قراردادهای پیمانکاری
782
دستورالعمل مهندسی ارزش در دوره ساخت
783
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1383
784
قانون برنامه جهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی (به همراه اصلاحات ماده 3 و ماده 99 آن)
785
قانون برنامه چهارم توسعه
786
قرارداد همسان ساخت و نصب (C) برای تاسیسات صنعتی و زیربنایی
787
مابه‌التفاوت نرخ سیمان و فولاد پیمان‌هایی که به صورت متر مربع زیربنا منعقد شده‌اند
788
حق الزحمه مطالعات زیرسازی راه آهن
789
حق الزحمه مطالعات راه و نظارت عالیه پل ، تونل ، باند فرودگاه ، راه و زیرسازی راه‌آهن
790
حق الزحمه مطالعات تونل راه و راه‌آهن
791
حق الزحمه مطالعات پل راه و راه‌آهن
792
آیین‌نامه تشخیص صلاحیت مشاوران
793
اصلاح آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی (1)(مصوبه شماره 42956/ت28493ه‍ مورخ 11/08/1382)
794
مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی (تجدید نظر دوم)
795
موافقت نامه‌، پیوستها، شرایط عمومی‌ و شرایط خصوصی‌ پیمانهای‌ مهندسی‌، تامین‌ کالا و تجهیزات‌‌ به صورت‌ توام‌ (EP) برای‌ کارهای‌ صنعتی‌
796
آیین‌نامه نحوه انتخاب و ارجاع کار به مشاوران
797
دستورالعمل تعرفه‌های خدمات نقشه‌برداری
798
تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
799
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1383
800
معیارهای پذیرش بتن برمبنای پایایی
801
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1382
802
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1382
803
قانون برگزاری مناقصات
804
قانون برگزاری مناقصات
805
دستورالعمل ارزشیابی پیمانکاران
806
اصلاح مصوبه 40676 /ت 24698 ه‍ مورخ 1381/11/21
807
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1383
808
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1383
809
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1383
810
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1383
811
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب سال 1383
812
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1383
813
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1383
814
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاهها و قناتها سال 1383
815
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1383
816
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1383
817
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1383
818
ضوابط طراحی فضاهای مورد نیاز درس تربیت‌بدنی در مدارس ابتدایی و راهنمایی
819
بررسی علل تخریب ساختمان‌های دولتی و عمومی جدیدالاحداث واقع در شهرستان بم و سایر مراکز دولتی آسیب‌دیده از زلزله پنجم دی ماه 1382
820
اعمال ضرایب تطبیق به فهرست‌های پایه سال 1382 برای تبدیل نرخ آنها به نرخ روز
821
آیین‌نامه اجرایی حمایت‌های دولت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی
822
تهیه پایگاه اطلاعات ژئوتکنیک
823
تصمیمات کمیته تشخیص صلاحیت پیمانکاران موضوع ماده 18 آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران
824
نشریه 101 تجدیدنظر اول: مشخصات فنی عمومی راه (لازم‌الاجرا)
825
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1382
826
ابلاغ تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح
827
دستورالعمل نحوه تعدیل آحاد بهای پیمان‌ها
828
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره سه ماهه دوم سال 1382
829
دستورالعمل طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت اشخاص حقیقی
830
چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی (مصوب آبان 1382)
831
سیاستهای کلی نظام در دوره چشم انداز (مصوب آبان 1382)
832
آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی
833
نحوه ارجاع کارپژوهشی به واحدهای پژوهشی یا فناوری
834
دستورالعمل نظارت بر اجرای ماده 3 قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات، مصوب 1375/12/12 مجلس شورای اسلامی و تصمیم شماره 27010/26539 مورخ 1381/6/2 هیات وزیران
835
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره سه ماهه اول سال 1382
836
موافقت نامه و شرایط عمومی قراردادهای خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح
837
حق‌الزحمه خدمات مشاوره رسته مهندسی آب
838
حق الزحمه مطالعات راه و نظارت عالیه پل ، تونل ، باند فرودگاه ، راه و زیرسازی راه‌آهن
839
حق الزحمه مطالعات زیرسازی راه آهن
840
داوری اختلاف‌های قراردادهای منعقد شده بر اساس ضوابط طرح‌های عمرانی
841
ابلاغ تعرفه‌های خدمات نقشه‌برداری
842
شاخصهای قطعی تعدیل آحاد بها، دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1381
843
دستور العمل ارجاع کار و انعقاد قرارداد با واحدهای خدمات مدیریت طرح
844
تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
845
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1382
846
تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه
847
فهرست‌های بهای واحد پایه 1382و لوح فشرده آن انتشار یافت
848
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1382
849
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1382
850
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1382
851
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1382
852
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1382
853
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاه ها و قنات ها سال 1382
854
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1382
855
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1382
856
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1382
857
فهرست نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1381
858
آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران.
859
حداکثر مبلغ مناسب و ظرفیت در هر رشته پیمانکاری
860
فرم خود اظهاری اعلام کارهای در دست اجرا و ظرفیت آماده بکار
861
تشکیل هیات سه نفره فسخ پیمان برای استان‌ها
862
آیین‌نامه نحوه تهیه قراردادهای ناهمسان خدمات مشاوره‌ای
863
شاخص‌های قطعی تعدیل آحاد بها، دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1381
864
ضوابط و معیارهای فنی روش‌های آبیاری تحت فشار (مشخصات فنی عمومی) ‌
865
دستورالعمل استفاده از امولسیونهای قیری در راهسازی
866
استانداردهای نقشه‌کشی ساختمانی
867
چگونگی مبادله فرم‌های مربوط به برنامه تهیه ضوابط و معیارهای فنی در موافقتنامه‌های هزینه‌ای
868
دستورالعمل عمومی ارزیابی پیامدهای زیست‌محیطی طرح‌های عمرانی
869
آیین‌نامه نظارت و کنترل فنی بر عملیات و خدمات نقشه برداری
870
فهرست نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1381
871
آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی (مصوب شهریور 1381)-بروز شده تا بهمن 1387
872
موافقت نامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات نقشه‌برداری
873
آیین نامه اجرایی ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (شهریور 1381)
874
شاخصهای قطعی تعدیل آحاد بها، دورههای سه ماهه سوم و چهارم سال 1380
875
راهنمای آیین‌نامه بتن ایران
876
ابلاغ تعرفه‌های خدمات نقشه‌برداری
877
آیین نامه روسازی آسفالتی راههای ایران
878
آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی
879
حق الزحمه مطالعات زیرسازی راه آهن
880
حق الزحمه مطالعات تونل راه و راه‌آهن
881
حق الزحمه مطالعات راه و نظارت عالیه پل ، تونل ، باند فرودگاه ، راه و زیرسازی راه‌آهن سال 1381
882
حق الزحمه مطالعات پل راه و راه‌آهن
883
پرداخت تفاوت بهای قیر
884
ضوابط اجرای روش طرح و ساخت در پروژه‌های صنعتی (EPC صنعتی + نسخه انگلیسی)
885
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1381
886
تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های توسعه و عمران ، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
887
تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه
888
فهرست نرخ فولاد ، سیمان و مواد ناریه در دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1380
889
آیین‌نامه اجرایی ماده (81) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
890
راهنمای تهیه گزارش توجیه طرح
891
آیین‌نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران اجرای پروژه های صنعتی به روش طرح و ساخت
892
قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی (مصوب اسفند 1380)
893
تعرفه‌های خدمات مطالعات ژئوفیزیک
894
شاخص های قطعی تعدیل آحاد بها ‏, دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1380
895
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
896
شرح خدمات و روش محاسبه حق الزحمه مطالعات توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی طرحهای فاضلاب شهری
897
آیین نامه اجرایی ماده (192) قانون برنامه سوم توسعه (بهمن 1380)
898
آیین نامه پیش پرداخت و علی الحساب موضوع ماده (61) قانون محاسبات عمومی کشور (مصوب دی 1380)
899
ابلاغ تعرفه‌های نقشه‌برداری (سال 1380) ‌
900
فهرست نرخ فولاد سیمان و مواد ناریه در دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1380
901
دستورالعمل ارزشیابی مشاوران
902
شرح عمومی خدمات مدیریت طرح برای تهیه و اجرای طرح های غیر صنعتی
903
شرح خدمات تهیه طرح های ایستگاههای افزایش فشار گاز و مواد نفتی
904
ابلاغ مصوبه جلسه 142 شورایعالی تامین اجتماعی در مورد حق بیمه کارکنان شاغل در طرحهای عمرانی - بخشنامه شماره 14 مورخ 6/ 5/ 1380-دستورالعمل حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسی مشاور( نحوه محاسبه و وصول و صدور مفاصا حساب )
905
فهرست نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه سال 1379
906
شاخصهای قطعی تعدیل آحاد بها، دوره های سه ماهه سال 1379
907
رعایت ضوابط فنی، حقوقی و قراردادی در پروژه های عمرانی
908
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه نظارت کارگاهی مشاوران ، سال 1380
909
موافقتنامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مدیریت طرح
910
موافقتنامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مدیریت طرح (نشریه شماره 24121)
911
تعدیل حق‌الزحمه خدمات نظارت کارگاهی در سال 1379
912
ابلاغ تعرفه‌های خدمات نقشه‌ برداری
913
فهرست نرخ فولاد ، سیمان و مواد ناریه دردوره های سه ماهه اول ودوم سال 1379
914
شاخصهای موقت تعدیل دوره های سه ماهه اول ، دوم ، سوم سال 1379 فهرستهای قیمت پایه
915
شاخصهای قطعی تعدیل دوره های سه ماهه سال 1378 فهرستهای قیمت پایه
916
دستورالعمل ارجاع کار و انعقاد قرارداد با واحدهای خدمات مهندسی ارزش
917
موافقتنامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره پژوهشی
918
دستور العمل ارجاع کار و انعقاد قرارداد با واحدهای خدمات مدیریت طرح
919
موافقتنامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره
920
موافقتنامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره -نشریه شماره 4318- فایل متنی
921
فهرست نرخ فولاد ، سیمان و مواد ناریه دردوره های سه ماهه سال 1378
922
شرح عمومی خدمات مشاوره در دوره ساخت و تحویل کار برای طرح های غیر صنعتی
923
اصلاح عبارتی در تصویبنامه تفویض اختیارات دولت ناشی از آیین نامه استملاک اتباع خارجه مصوب 1328 و آیین نامه چگونگی تملک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی غیر مقیم در ایران مصوب 1374 به کمیسیون سیاسی - دفاع هیات دولت
924
ابلاغ شرح ردیف های رشته سد سازی
925
اصلاح آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره 21 قانون بودجه سال 1379 کل کشور
926
اصلاح تصویب نامه شماره 54090 / ت 17865 ه‍ ، مورخ 78/08/21
927
اصلاح ماده 5 آیین نامه افتتاح اعتبار اسنادی موضوع ماده 62 قانون محاسبات عمومی کشور
928
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاهها وقناتها سال 1379
929
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1379
930
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1379
931
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1379
932
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1379
933
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1379
934
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1379
935
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1379
936
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1379
937
آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره (21) قانون بودجه سال 1379 کل کشور
938
دستورالعمل انتخاب و انعقاد قراردادهای مدیریت طرح
939
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور
940
حق الزحمه مطالعات ژئو فیزیک
941
مصوبه هیات وزیران در مورد تصویب نامه شماره 65019 / ت 18289 ه‍ مورخ 77/10/09
942
قانون الحاق پنج تبصره به قانون نحوه اجرای اصل (85) و (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی مصوب (اسفند 1378)
943
تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرحهای توسعه وعمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
944
تعدیل حق الزحمه مطالعات زیر سازی راه آهن
945
راهنمای حفاظت کمی وکیفی منابع آب زیر زمینی و تجهیزات بهره برداری از آنها
946
راهنمای مطالعات پایه زمین شناسی مهندسی در پروژه های مهندسی آب
947
ساختمانهای عمومی و دولتی
948
حق الزحمه مطالعات و نظارت عالیه راه
949
وزارت مسکن وشهرسازی - وزارت کشور
950
دستورالعمل بهنگام کردن برآورد هزینه مبنای تعیین حق الزحمه مطالعه و طراحی
951
آیین نامه طرح هندسی راه روستایی
952
بتن در مناطق گرمسیر
953
شاخصهای موقت تعدیل دوره های سه ماهه اول ، دوم و سوم سال 1378 فهرستهای پایه
954
فهرست جزئیات خدمات مطالعات پخش سیلاب و تغذیه مصنوعی (مراحل اول و دوم) ‌
955
فهرست جزئیات خدمات مطالعات ساماندهی چشمه ها و قنات ها
956
دستورالعمل تهیه پروژه راه های جنگلی
957
شاخصهای قطعی تعدیل دوره های سه ماهه 1377 فهرستهای قیمت پایه
958
دستورالعمل آزمایش های تراوایی
959
تعدیل جدول شماره 2 بخشنامه شماره 54/3191-15354-1 مورخ 70/9/30
960
دستورالعمل رفتار سنجی کیفی آب های زیر زمینی
961
فهرست خدمات مطالعات مرحله توجیهی طرح های مهندسی رودخانه
962
راهنمای تزریق در سازه های آبی
963
فهرست خدمات مطالعات مرحله شناسایی طرح های مهندسی رودخانه
964
ضوابط طراحی سازه ای مجاری آب بر زیرزمینی بتنی
965
دستورالعمل برداشت صحرایی گسستگی های سنگ در کارهای مهندسی و سدسازی
966
فهرست خدمات مطالعات مرحله طراحی تفضیلی ( مرحله دو ) طرح های مهندسی رودخانه
967
ابلاغ تعرفه های خدمات نقشه برداری و آبنگاری
968
دستورالعمل تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران در سال 1378
969
ضریب‌های منطقه ای حق‌الزحمه عوامل نظارت کارگاهی (مربوط به مشاوران)
970
تفاوت بهای قیر و مواد ناریه
971
اصلاح تصویب نامه شماره 12548 / ت 21422 ه‍ ، مورخ 78/04/28
972
فهرست نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماهه سال 1377
973
شرح عمومی خدمات مدیریت طرح
974
مصوبه هیات وزیران در مورد مطالبات مهندسان مشاور
975
اصلاح بند 2 تصویبنامه شماره 33767 - 3250 ، مورخ 71/07/21
976
لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره 80 قانون بودجه سال 1356 کل کشور
977
جلوگیری از اجرای کارها به روش امانی
978
دستورالعمل ارسال اسناد و مدارک پیمان در قالب لوح های رایانه ای ( compact disc, diskette).
979
ابلاغ موافقت نامه ، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌ها و مقررات آنها ( شرایط عمومی پیمان )
980
آیین نامه اجرایی بند ( و ) و تبصره (9) قانون بودجه سال 1378 کل کشور
981
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1377
982
دستورالعمل تنظیم اسناد و مدارک قراردادهای مهندسان مشاور و پیمانهای پیمانکاران
983
تفویض اختیارات دولت ناشی از آیین نامه استملاک اتباع خارجه مصوب 1328 و آیین نامه چگونگی تملک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی غیر مقیم در ایران مصوب 1374 به کمیسیون سیاسی-دفاعی هیات دولت
984
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1377
985
مصوبه هیات وزیران راجع به مقررات اخذ تضمین انجام تعهدات و پیمانهای پیمانکاری
986
شاخصهای قطعی دوره های سه ماهه سال 1376 قیمتهای پایه
987
دستورالعمل نامگذاری و حفاری چاههای آب
988
تعدیل و اصلاح نحوه پرداخت حق الزحمه خدمات تهیه طرحهای توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
989
تعدیل حق الزحمه مطالعات زیر سازی راه آهن
990
تعدیل حق الزحمه مطالعات راه
991
نحوه ارائه تجزیه بها همراه با پیشنهاد قیمت توسط پیمانکاران
992
راهنمای کنترل کیفیت در مراحل مختلف تصفیه آب آشامیدنی
993
مصوبه هیات وزیران در مورد روش حل و فصل اختلاف های ناشی از اجرا یا تفسیر قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانی
994
پرداخت مطالبات مهندسان مشاور
995
دستورالعمل تشخیص صلاحیت واحدهای تحقیقات صنعتی و معدنی
996
تعدیل حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی
997
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاهها و قناتها سال 1377
998
بخشنامه به واحد های خدمات مشاوره
999
تعرفه تهیه نقشه های به مقیاس 25000 : 1
1000
ضوابط طراحی ساختمان های اداری
1001
راهنمای بهره برداری و نگهداری واحدهای تصفیه خانه آب
1002
مصوبه هیات وزیران در مورد اختیارات کمیسیون امور زیر بنایی ، صنعت و محیط زیست
1003
مصوبه هیات وزیران در مورد اعضای شورای عالی فنی
1004
آیین نامه طراحی سازه های فولادی به روش حالات حدی
1005
مصوبه هیات وزیران در مورد تصویب نامه شماره 108462 مورخ 64/12/21
1006
دستورالعمل نحوه تعیین تعرفه تهیه نقشه های توپوگرافی
1007
دستورالعمل نحوه تعیین حق الزحمه خدمات مشاوره رسته مهندسی آب
1008
راهنمای کاربرد اقتصاد مهندسی در پروژه های توسعه و مدیریت منابع آب
1009
علایم و نشانه های نقشه های منابع آب زیر زمینی
1010
ابلاغ فهرست و روش انتخاب و ارجاع کار به واحدهای خدمات مشاوره
1011
جداول راهنمای اطلاعات پایه مورد نیاز برای بررسی های اقتصادی تامین، انتقال و توزیع آب کشاورزی
1012
پوشش جدارلوله های فولادی با ملات ماسه سیمان
1013
تعدیل حق الزحمه مطالعات زیرسازی راه آهن
1014
تعدیل حق الزحمه مطالعات راه
1015
ژئوفیزیک ونقش آن در مهندسی آب "استاندارد مطالعات لرزه ای با روش شکست مرزی"
1016
ضریب تعدیل حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی
1017
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1377
1018
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1377
1019
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1377
1020
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1377
1021
شاخصهای دوره های سه ماهه سال 1375 قیمتهای پایه
1022
فهرست نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1376
1023
ضرایب عملیات رقومی ( دیجیتال ) تبدیل فتو گرامتری و ترسیم
1024
مصوبه شورای اقتصاد در مورد ترک تشریفات مناقصه
1025
مصوبه شورای اقتصاد در مورد انتشار فهارس بها و مرجع تصویب شاخص های تعدیل
1026
مقررات و معیارهای طراحی و اجرایی جزئیات تیپ ساختمانی
1027
دستورالعمل اجرای خدمات بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشی
1028
فهرست نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1376
1029
ابلاغ روش انتخاب و ارجاع کار به شرکت های داده ورزی ( انفورماتیکی ) تشخیص صلاحیت شده
1030
شاخصهای موقت تعدیل دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1376 فهرستهای قیمت پایه
1031
بخشنامه ریاست جمهوری در مورد ترک تشریفات معاملات و قراردادهای خارجی
1032
ضریب تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرحهای توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
1033
فهرست بهای واحد عملیات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح
1034
دستورالعمل برف‌سنجی
1035
دستورالعمل تعیین هدایت هیدرولیک خاک با روش پیزومتری
1036
مصوبه شورای اقتصاد در خصوص نحوه پرداخت عوارض شهرداریها
1037
نحوه خرید و عقد قراردادهای طراحی و تولید نرم افزار
1038
مصوبه هیات وزیران در مورد تغییر ماده 15 آیین نامه اجرایی تبصره 96 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه
1039
دستورالعمل نحوه تعیین تعرفه تهیه نقشه های توپوگرافی
1040
اصلاحیه میزان حق الزحمه تحقیقاتی
1041
معیارهای هیدرولیکی طراحی کانالهای آبیاری و زهکشهای روباز
1042
قرارداد تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه
1043
ضریب تعدیل حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی
1044
مصوبه هیات وزیران در مورد میزان و نحوه تضمین حسن انجام تعهدات و پیش پرداخت
1045
مصوبه هیات وزیران در مورد اصلاح آیین نامه مالی و معاملاتی مربوط به اعتبارات جاری بنیاد شهید