گنجینه ضوابط و بخشنامه های نظام فنی و اجرایی كشور


بخشنامه جدید تازه ها
پربازدید ها
جستجو
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 
ردیف
عنوان
نمایش
ضوابط جدید1
نصاب معاملات سال 1398
2
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1398 کشور
3
پیش نویس شرایط عمومی پیمان جدید
4
فهرست‌بهای واحد پایه رشته تأسیسات برقی سال 1398
5
فهرست‌بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1398
6
فهرست‌بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1398
7
فهرست‌بهای واحد پایه رشته شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب سال 1398
8
فهرست‌بهای واحد پایه رشته سدسازی سال 1398
9
فهرست‌بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1398
10
فهرست‌بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1398
11
فهرست‌بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال 1398
12
ابلاغ فهرست‌بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1398
13
فهرست‌بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1398
14
فهرست‌بهای واحد پایه رشته نگهداری، تعمیر، روسازی و ابنیه خطوط راه‌آهن سال 1398
15
فهرست‌بهای نگهداری و بهره برداری تاسیسات آب شرب روستایی 1398
16
فهرست‌بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1398
17
فهرست‌بهای واحد پایه رشته راه، راه‌آهن و باند فرودگاه سال 1398
18
فهرست‌بهای واحد پایه رشته چاه سال 1398
19
فهرست‌بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1398
20
فهرست‌بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1398
21
فهرست‌بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1398
22
ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺮاردادﻫﺎ در ﭘﺎﯾﮕﺎه اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺮاردادﻫﺎی ﮐﺸﻮر ـ ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره 2
23
اصلاح ماده (25) آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران موضوع تصویب‌نامه 48013-ت23251هـ مورخ 11-12-1381
24
قانون بودجه سال 1398 کشور
25
اصلاحیه دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمانهای ریالی فاقد تعدیل-تغییرات بخشنامه
26
اصلاحیه دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمانهای ریالی فاقد تعدیل
27
دستورالعمل جبران افزایش غیرقابل پیش‌بینی هزینه‌های بالاسری شرکت‌های مهندسان مشاور
28
نرخ ارز مبنای محاسبات گزارش توجیه مالی و اقتصادی طرح ها
29
فهرست بهای کلان راهسازی سال 1397
30
لایحه مشارکت عمومی - خصوصی
31
نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه اول سال 1397
32
شاخص‌های قطعی تعدیل مربوط به نیمه اول سال 1397
33
افزایش اعتبار گواهی‌نامه صلاحیت شرکت‌های انفورماتیکی از یک سال به دو سال
34
اصلاحیه دستورالعمل انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع
35
بخشنامه بودجه سال 1398
36
تصویب نامه هیات وزیران در خصوص آیین نامه اجرایی بند های (الف) و (ب) ماده (10) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
37
دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل(تمدید بخشنامه سال 1395)
38
دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل (1397)
39
اصلاح آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1397کل کشور
40
مجموعه دستورالعملهای مطالعات مهندسی ارزش در دوره پیش از عملیات اجرا و ساخت
41
شاخص‌های موقت دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1397
42
تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال 1397
43
نرخ عوامل موثر در فهرست های بهای واحد پایه سال 1397 - "دستمزد نیروی انسانی"
44
نرخ عوامل موثر در فهرست های بهای واحد پایه سال 1397 _ "نرخ ماشین آلات و ابزار"
45
نرخ عوامل موثر در فهرست های بهای واحد پایه سال 1397 - "نرخ مصالح"
46
تجزیه بهای فهرست آبیاری تحت فشار-97
47
تجزیه بهای فهرست انتقال و توزیع آب روستایی-97
48
تجزیه بهای فهرست جمع‌آوری و انتقال فاضلاب-97
49
تجزیه بهای فهرست آبیاری تحت فشار-97
50
تجزیه بهای فهرست آبخیزداری و منابع طبیعی-97
51
تجزیه بهای فهرست ساخت و ترمیم قنات-97
52
تجزیه بهای فهرست انتقال و توزیع آب روستایی-97
53
تجزیه بهای فهرست جمع‌آوری و انتقال فاضلاب-97
54
تجزیه بهای فهرست آبیاری تحت فشار-97
55
تجزیه بهای فهرست سدسازی-97
56
تجزیه بهای فهرست آبیاری و زهکشی-97
57
تجزیه بهای فهرست چاه-97
58
تجزیه بهای فهرست شبکه توزیع آب-97
59
تجزیه بهای فهرست خطوط انتقال آب-97
60
تجزیه بهای فهرست نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه‌آهن-97
61
تجزیه بهای فهرست راهداری-97
62
تجزیه بهای فهرست راه و راه‌آهن و باند فرودگاه-97
63
تجزیه بهای فهرست تاسیسات برقی-97
64
تجزیه بهای فهرست ابنیه-97
65
تجزیه بهای فهرست نوار حفاری- 97
66
تجزیه بهای فهرست تاسیسات مکانیکی-97
67
ضریب متوسط افزایش وزنی در بخشنامه شماره 95/576756 مورخ 95/03/31
68
انطباق حکم موضوع بند (ز) تبصره 10 ماده واحده قانون بودجه سال 1397
69
برنامک "قالب هوشمند صورتحساب نظارت کارگاهی حین اجرا 97" بر پایه آخرین تغییرات و اصلاحیه های بخشنامه جدید نظارت
70
برنامک قالب هوشمند صورتحساب نظارت کارگاهی 97 ( فرم خام فرمول نویسی شده اکسل)
71
اصلاحيه دستورالعمل تعيين حق‌الزحمه خدمات نظارت موضوع بخشنامه شماره 1162634‏/96 مورخ 20‏/02‏/96
72
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعيين حق الزحمه خدمات نظارت كارگاهي مشاوران، سال 1397
73
دستورالعمل تعيين حق الزحمه خدمات نظارت- سال 1397
74
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها K سال 1397
75
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه M سال 1397
76
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های هادی روستایی H سال 1397
77
تعرفه خدمات نقشه‌برداری سال 1397
78
دستورالعمل شرح خدمات و تعیین حق الزحمه مطالعات ژئوفیزیک، سال 1397
79
نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه دوم سال 1396
80
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1396
81
آیین نامه اجرایی تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور
82
اصلاحیه قانون بودجه سال 1397 کل کشور
83
تعیین نصاب معاملات سال 1397
84
آیین نامه روش کار شورای فنی استان
85
آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور
86
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1397 کل کشور
87
آیین‌نامه اجرایی بند (ه) تبصره (7) قانون بودجه سال 1397 کل کشور
88
یش نویس لایحه شفافیت
89
فهرست‌بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1397
90
فهرست‌بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1397
91
فهرست‌بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1397
92
فهرست‌بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1397
93
فهرست‌بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1397
94
فهرست‌بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1397
95
فهرست‌بهای واحد پایه رشته نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه آهن سال 1397
96
فهرست‌بهای واحد پایه رشته سدسازی سال 1397
97
فهرست‌بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1397
98
فهرست‌بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1397
99
فهرست‌بهای واحد پایه رشته شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب سال 1397
100
فهرست‌بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1397
101
فهرست‌بهای واحد پایه رشته چاه سال 1397
102
فهرست‌بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1397
103
فهرست‌بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال 1397
104
فهرست‌بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1397
105
فهرست‌بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1397
106
قانون بودجه سال 1397 کل کشور
107
تسهیل فرآیند مربوط به تشخیص صلاحیت شرکتهای مهندسان مشاور
108
آیین‌نامه ایجاد بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست
109
آیین نامه اجرایی ماده 46 قانون مدیرت خدمات کشوری
110
نحوه دریافت مستندات فیزیکی در فرایند تشخیص صلاحیت شرکت های مهندسان مشاور و پیمانکاران
111
نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه اول سال 1396
112
شاخص های قطعی دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1396
113
راهنمای طراحی دیوارهای حائل
114
آیین نامه اجرایی صرفه جویی مصرف انرژی در ساختمان ها
115
بسته ضوابط صلاحیت پیمانکاران طرح و ساخت
116
بسته ضوابط صلاحیت مشاوران
117
بسته ضوابط صلاحیت پیمانکاران
118
بسته گونه های گوناگون شرایط عمومی و قراردادهای همسان
119
بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور به زبان ساده
120
بانک اطلاعات بلایای طبیعی
121
لایحه بودجه سال 97
122
تامین مالی طرح ها و پروژه ها از محل تسهیلات مالی خارجی آژانس همکاری های بین المللی ژاپن جایکا
123
دستورالعمل درخواست صدور مجوز استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس)
124
ظرفیت پیمانکاران سرمایه گذار و صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی
125
آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (19) قانون بودجه سال 1396 کل کشور
126
حداکثر مبلغ مناسب ظرفیت در رشته ها و پایه های مختلف اشخاص حقیقی
127
آیین نامه روش کار شورای فنی استان
128
کنترل مصالح ساختمانی در برابر آتش
129
ضریب متوسط افزایش وزنی (حداقل شرایط اختصاصی و ظرفیت شرکتهای پیمانکاری آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت)
130
انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع
131
شاخصهای قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1395
132
نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه دوم سال 1395
133
مصوبه هیئت وزیران در حمایت از مشارکت مهندسین مشاور و پیمانکار در فرآیند تشخیص صلاحیت
134
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻬﯿﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﮑﺴﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت راهﺳﺎزی
135
دستورالعمل نحوه ارایه تجزیه بها همراه با پیشنهاد قیمت توسط پیمانکاران
136
نرخ عوامل موثر در فهرست های بهای واحد پایه سال 1396
137
سند شرایط و ضوابط استفاده از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
138
ﺿﻮاﺑﻂ ﻓﻨﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻔﻮذ ﮔﺎز رادن (نشریه شماره ض-626 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی)
139
آیین نامه ارزش گذاری دارایی های نامشهود در طرح های سرمایه گذاری
140
دستورالعمل تعیین حق الزحمه خدمات نظارت - 1396
141
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
142
تعرفه خدمات نقشه برداری 96
143
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه
144
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرحهای هادی روستایی
145
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1396
146
دستورالعمل شرح خدمات و تعیین حق الزحمه مطالعات ژئوفیزیک، سال 96
147
تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
148
نصاب معاملات سال 1396
149
قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
150
قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های درخواستی ( چنانچه نیاز خود در موارد ذکر شده را به شاقول اعلام نمایید، دوستان شما در شاقول تلاش می نمایند آن ها را تهیه و در دسترس شما و سایر کاربران گرامی بگذارند)
151
راهنماي طراحي لرزه اي ديوارهاي بنايي غيرسازه اي مسلح به ميلگرد بستر
152
فهرست بهاي واحد پايه رشته آبخيزداري و منابع طبيعي سال 1396
153
قانون بودجه سال 1396 کل کشور
154
راهنمای شرح خدمات استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد
155
فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1396
156
فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1396
157
فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1396
158
فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه آهن سال 1396
159
فهرست بهای واحد پایه رشته سدسازی سال 1396
160
فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1396
161
فهرست بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال 1396
162
فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1396
163
فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1396
164
فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1396
165
فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1396
166
فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1396
167
فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1396
168
فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1396
169
فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1396
170
فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 1396
171
فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1396
172
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (١٤٠٠-١٣٩٦)
173
تغییر در پیوست 2 آئین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران
174
دستورالعمل اجرایی بند (خ) ماده 4 آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی
175
فهرست بهای خاص رشته نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه آهن
176
نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه اول سال 1395
177
شاخص های قطعی دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1395
178
دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل
179
مصوبه کارمزد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
180
دستورالعمل شرح خدمات و تعیین حق الزحمه مطالعات ژئوفیزیک
181
شرح عمومی خدمات مدیریت طرح در صنعت احداث (برای اجرای طرح های غیرصنعتی)
182
آیین نامه روش کار شورای فنی استان
183
ضوابط اجرایی کار های امانی در پروژه های استانی
184
مقرره دولت درخصوص پرداخت بدهی پیمانکاران کوچک
185
تعیین حداکثر ظرفیت و تعداد کار مجاز شرکت های تشخیص صلاحیت شده بر اساس آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران اجرای پروژه های صنعتی به روش طرح و ساخت
186
تعرفه خدمات نقشه برداری
187
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های هادی روستایی
188
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه
189
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
190
قرارداد همسان خرید تجهیزات (P) برای خریدهای خارجی- در دو نسخه متنی فارسی و انگلیسی (word)
191
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال 1395
192
نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه دوم سال 1394
193
شاخص های قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1394
194
مجموعه پرسش و پاسخ های امور تشخیص صلاحیت مشاوران
195
دستورالعمل شورای حقوق و دستمزد در ارتباط با هماهنگی در تعیین حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های دستگاه‌های اجرایی
196
ضریب متوسط افزایش وزنی
197
اصلاح و بازنگری نشریه شماره 303 با عنوان «مشخصات فنی عمومی کارهای خطوط لوله آب و فاضلاب شهری»
198
خودداری از مکاتبات غیرضرور درخصوص تغییرات گواهی نامه های تشخیص صلاحیت شرکت های پیمانکار
199
اصلاحیه آیین نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی طرحها و پروژه های بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی
200
دستورالعمل موضوع ماده 27 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
201
ابلاغ اصلاحیه مصوبه شماره 142600 - دستورالعمل شرایط واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده
202
ثبت اطلاعات قراردادها در پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور
203
تغییر در حداقل شرایط اختصاصی و ظرفیت شرکتهای پیمانکاری آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران مصوبه شماره 48013/ت 23251هـ مورخ 1381/12/11هیأت محترم وزیران
204
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1395
205
ترجمه انگلیسی شرایط عمومی قراردادهای همسان خدمات مشاوره - ** هدیه ویژه شاقول به مناسبت ولادت حضرت علی اکبر ع و روز جوان به کاربران گرامی ** -
206
ترجمه دو زبانه مقابل ( فارسی - انگلیسی ) شرایط عمومی قراردادهای همسان خدمات مشاوره -** هدیه ویژه شاقول به مناسبت حلول ماه شعبان و ولادت حضرات امام حسین ع ، ابالفضل العباس ع و امام سجاد ع به کاربران گرامی **
207
دستورالعمل انضباط مالی، ارتقاء بهره وری، بهبود کیفیت و صرفه جویی در هزینه و زمان اجرای طرحها - تجدید نظر اول
208
پرسش‌های کلیدی پیش‌نیاز برای تهیه قرارداد سرمایه‌گذاری، ساخت، بهره‌برداری و انتقال (BOT) در حوزه بهداشت و درمان
209
حد نصاب معاملات، مصوبه سال 1395 (به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات)
210
دستورالعمل نحوه تهیه و تصویب ردیف های ستاره دار
211
دستورالعمل نحوه تهیه و تصویب فهرست بهای کارهای خاص
212
نرم افزار تعیین نوع و محاسبه مبلغ تضامین انواع معاملات منطبق بر آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی **هدیه ویژه شاقول به مناسبت ولادت امیر مومنان علی (ع) به کاربران گرامی** -
213
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1395
214
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1395
215
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1395
216
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1395
217
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1395
218
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1395
219
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته سدسازی سال 1395
220
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1395
221
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1395
222
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1395
223
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1395
224
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 1395
225
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1395
226
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1395
227
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1395
228
آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی
229
نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه اول سال 1394
230
اصلاحیه استفاده از میلگردهای با مقاومت بالا
231
شاخص های قطعی دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1394
232
دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل
233
جدول راهنمای نحوه تهیه و اعلام پروژه طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
234
راهنمای نحوه تهیه و اعلام پروژه طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
235
آیین نامه ساماندهی و واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
236
حق بیمه قراردادهای مهندسان مشاور و پیمانکاران
237
دستورالعمل تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی در مناقصات یک مرحله ای و دومرحله ای -ویرایش سوم
238
تصویب نامه در خصوص شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز
239
گزارش تجزیه بهای رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب
240
گزارش تجزیه بهای رشته آبیاری تحت فشار
241
گزارش تجزیه بهای رشته چاه
242
گزارش تجزیه بهای رشته تاسیسات مکانیکی
243
گزارش تجزیه بهای رشته ساخت و ترمیم قنات
244
گزارش تجزیه بهای رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه
245
گزارش تجزیه بهای رشته آبیاری و زهکشی
246
گزارش تجزیه بهای رشته خطوط انتقال آب
247
گزارش تجزیه بهای رشته آبخیزداری و منابع طبیعی
248
گزارش تجزیه بهای رشته سدسازی
249
گزارش تجزیه بهای رشته انتقال و توزیع آب روستایی
250
دستورالعمل شرایط واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری به بخش غیردولتی
251
آیین نامه اجرایی ماده (8) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
252
آیین نامه اجرایی ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
253
تغییر در حوزه تعریف رشته های ماده ( 6) و اصلاح جداول آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران مصوبه شماره 48013 /ت 23251 هـ مورخ 1381/12/11هیئت محترم وزیران
254
آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (19) قانون بودجه سال 1394 کشور
255
آیین نامه اجرایی ماده (17) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی
256
آیین نامه اجرایی ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
257
آیین نامه اجرایی ماده (7) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
258
دستورالعمل نحوه شناسایی و اولویت بندی نقاط پرتصادف راه ها
259
ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری- نقشه پهنه بندی ضرایب منطقه ای کارهای پیمانکاری تاسیسات برقی - نسخه 1394
260
ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری- ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری-نقشه ضریب منطقه ای مربوط به آبیاری و زهکشی
261
ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری
262
ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری- نقشه پهنه بندی ضرایب منطقه ای کارهای پیمانکاری رشته ابنیه نسخه سال 1394
263
ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری- نقشه پهنه بندی ضرایب منطقه ای کارهای پیمانکاری- رشته های: راه، راه آهن و باند فرودگاه و راهداری - نسخه 1394
264
ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری-نقشه پهنه بندی ضرایب منطقه ای کارهای پیمانکاری تاسیسات مکانیکی نسخه 1394
265
ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری-نقشه ضریب منطقه ای مربوط به انتقال آب
266
آیین‌نامه اجرایی ماده ١٠ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
267
آیین‌نامه اجرایی ماده (18) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393-
268
سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه
269
نرخ فولاد و سیمان در شش ماهه دوم سال 1393
270
شاخصهای قطعی تعدیل آحاد بها دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1393
271
دستورالعمل ظرفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصه، ارزیابی کیفی و ارجاع کار
272
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها، سال 1394
273
قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
274
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه
275
حق الزحمه مطالعات ژئوفیزیک
276
تعرفه خدمات نقشه برداری
277
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های هادی روستایی، سال 1394
278
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1394
279
اصلاح بهای واحد 4 ردیف از فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1394
280
مصوبه بند هـ ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه
281
تصویب نامه درخصوص تعیین نصاب معاملات سال 1394موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات
282
گزارش فازهای 1 و 2 مطالعات و تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود در طرح‌های سرمایه‌گذاری
283
آیین نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور
284
مجموعه پرسش ها و پاسخ ها در امور پیمانکاری -94
285
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1394 کل کشور
286
دستورالعمل ارزیابی کیفی سرمایه گذاران طرح ها و پروژه های مشارکت عمومی و خصوصی
287
آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران با اعمال آخرین اصلاحات تا سال 1393
288
قانون بودجه سال 1394 کل کشور
289
چهارچوب موافقت نامه مشارکت عمومی - خصوصی PPP
290
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1394
291
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1394
292
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 1394
293
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1394
294
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1394
295
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1394
296
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته سدسازی سال 1394
297
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1394
298
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1394
299
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1394
300
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1394
301
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1394
302
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1394
303
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1394
304
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1394
305
راهنمای انتخاب مجریان طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری
306
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)
307
ابلاغ تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال 1393
308
نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه اول سال 1393
309
دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل (1393)
310
شاخص های قطعی دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1393
311
پرداخت مطالبات مهندسان مشاور
312
آیین‌نامه اجرایی ماده واحده قانون اصلاح ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
313
پیش‌نویس آیین‌نامه ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود در طرح‌های سرمایه‌گذاری
314
آیین نامه اجرایی بند (س) تبصره (3) قانون بودجه سال 1393 کل کشور
315
نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه دوم سال 1392
316
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های هادی روستایی
317
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه
318
حق الزحمه مطالعات ژئوفیزیک
319
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
320
شاخصهای قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1392
321
قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی (مصوب تیر 1393)
322
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1393
323
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1393
324
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1393
325
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1393
326
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1393
327
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1393
328
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1393
329
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1393
330
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1393
331
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 1393
332
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1393
333
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1393
334
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1393
335
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 1393
336
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1393
337
تصویب نامه در خصوص خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی به استناد اصل یکصدوسی و هشتم قانون اساسی
338
تبصره جزء 3 بند هـ ماده 3 آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی
339
تصویب نامه درخصوص تعیین نصاب معاملات سال 1393 موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات
340
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1393
341
آیین نامه اجرایی بند (ز) ماده (38) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
342
آیین نامه اجرایی تبصره (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور (مصوب 1393/01/10)
343
اصلاح زیرنویس جدول شماره 2 آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران
344
فهرست بهای خاص تعمیر و نگهداری خط و ابنیه راه آهن
345
مصوبه کارمزد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
346
نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1392
347
قانون اصلاح تبصره 5 بند الف ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و الحاق دو تبصره به آن (مصوب بهمن 1392)
348
پایگاه تحلیل احتمالی خطر لرزه ای ایران
349
سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی
350
تعرفه خدمات نقشه برداری
351
دستورالعمل نحوه محاسبه تفاوت بهای فلزات در کارهای فاقد تعدیل و مابه التفاوت
352
شاخص های قطعی دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1392
353
مجموعه پرسش و پاسخ های متداول بخشنامه جبران تغییر قیمت ارز
354
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه
355
حق الزحمه مطالعات ژئوفیزیک
356
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
357
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های هادی روستایی
358
دستورالعمل مبلغ ظرفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصه، ارزیابی کیفی و ارجاع کار
359
دستورالعمل وحدت رویه تشخیص صلاحیت پیمانکاران در سامانه ساجات
360
تهیه عملکرد بودجه
361
ابلاغ فهرست شرح ردیف رشته خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق
362
ابلاغ فهرست شرح ردیف رشته پستهای انتقال و فوق توزیع نیروی برق
363
مجموعه پرسش ها و پاسخ ها در امور پیمانکاری -92
364
راهنمای آنالیز خودرو- دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1392
365
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1392
366
نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل
367
نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل (آموزشی )
368
نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل
369
فهرست بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال 1392
370
ضوابط و معیارهای فنی ساخت و نگهداری انواع راه ها
371
اصلاحات آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران
372
ضوابط تشخیص صلاحیت شرکت های خدمات انرژی
373
دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات انتظامی (حرفه ای) پیمانکاران
374
پیش نویس دستورالعمل ارزیابی توان سرمایه گذاری سرمایه گذار طرح ها و پروژه های مشارکت عمومی و خصوصی
375
الحاق بند (و) به ماده (۳) آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی
376
نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1391
377
شاخص های قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1391
378
تصویب نامه درخصوص تعیین نصاب معاملات سال 1392 موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات
379
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1392
380
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته سدسازی سال 1392
381
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1392
382
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1392
383
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1392
384
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1392
385
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1392
386
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1392
387
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1392
388
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1392
389
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 1392
390
فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1392
391
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1392
392
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1392
393
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1392
394
شرح خدمات همسان مدیریت طرح
395
اصلاح شرایط اختصاصی آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران موضوع مصوبه شماره 48013/ت23251هـ مورخ 1381/12/11 هیأت محترم وزیران
396
اصلاح جداول آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران طرح و ساخت (مصوبه شماره 15117 /ت 29857 هـ مورخ 11/ 3/ 1384 هیات وزیران)
397
ضوابط واگذاری طرح های نیمه تمام، براساس جزء (۲) بند (ب) ماده (۴۰) و بند (ح) ماده (۱۹) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (86) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی و اعضاء هیئت واگذاری (مصوب شورای اقت
398
مجموعه پرسش و پاسخ های تعرفه ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال 1391 - نسخه 13911205
399
نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماه اول و دوم سال 1391
400
شاخص های قطعی دوره های سه ماه اول و دوم سال 1391
401
سیاستهای کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی
402
آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
403
تبیین بخشنامه شماره 100/68118 مورخ 1391/08/21 با عنوان "دستورالعمل انضباط مالی و ارتقای بهره وری و بهبود کیفیت صرفه جویی در هزینه و زمان اجرای طرح ها"
404
نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل
405
اصلاح جداول (1 تا 7) آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران اجرای پروژه های صنعتی به روش طرح و ساخت (مصوبه شماره 58567/ت21811هـ مورخ 1380/12/22 هیات وزیران) و جداول بخشنامه شماره 100/135947 مورخ 1385/08/21 در رسته های مربوط
406
دستورالعمل رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات
407
تصویب نامه درخصوص تعیین نصاب معاملات سال 1391 موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات - مصوب 1383
408
دستورالعمل انضباط مالی و ارتقاء بهره وری و بهبود کیفیت و صرفه جویی در هزینه و زمان اجرای طرح ها
409
انعقاد پیمان بر اساس فهرست بهای تجمیع شده راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن
410
دستورالعمل تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی در مناقصات یک مرحله ای و دو مرحله ای
411
دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات انتظامی (حرفه ای) مشاوران
412
حق الزحمه مطالعات ژئوفیزیک
413
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
414
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه
415
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های هادی روستایی
416
نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماه سوم و چهارم سال 1390
417
شاخص های موقت دوره های سه ماه اول و دوم سال 1391
418
تعرفه خدمات نقشه برداری
419
ابلاغ تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال 1391
420
شاخص های قطعی دوره های سه ماه سوم و چهارم سال 1390
421
دستورالعمل اجرایی ماده 215 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389
422
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌ ‌های هادی روستایی
423
نرخ فولاد و سیمان در دوره‌های سه ماه اول و دوم سال 1390
424
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماه اول و دوم سال 1390
425
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
426
حق‌الزحمه مطالعات ژئوفیزیک
427
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌ توسعه و عمران (جامع) ناحیه
428
دستورالعمل نحوه جبران آثار اصلاح قیمت حامل های انرژی با اعمال قانون هدفمندکردن یارانه ها در پیمان های فاقد تعدیل
429
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1391
430
راهنمای آنالیز خودرو- دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1391
431
ممنوعیت مدرک فروشی و تنظیم اطلاعات نادرست برای تشخیص صلاحیت
432
تعیین معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور بعنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در fib
433
صلاحیت و ارجاع کار خدمات پژوهشی و تحقیقاتی مربوط به مراکز تحقیقاتی قانونی (اصلاحیه آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره مورخ 1/ 10/ 1388)
434
دستورالعمل مبلغ ظرفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصه، ارزیابی کیفی و ارجاع کار
435
قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار
436
آیین نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی طرحها و پروژه های بزرگ تولیدی ، خدماتی و عمرانی
437
جبران آثار هدفمندی یارانه‌ها
438
آیین نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
439
استانداردها و توصیه‌های بین‌المللی ضمیمه 12 (ضمیمه 12 کنوانسیون شیکاگو) جستجو و نجات
440
اصلاح اجزء (1) و (5) بند (ت) ماده 7 آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره
441
حد نصاب معاملات، مصوبه سال 1390 (به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات)
442
نرخ فولاد و سیمان در دوره‌های سه ماه سوم و چهارم سال 1389
443
شاخص های قطعی دوره های سه ماه سوم و چهارم سال 1389
444
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1390
445
راهنمای آنالیز خودرو-دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1390
446
اصلاح جداول آیین‌نامه تشخیص صلاحیت مشاوران مصوبه شماره 20637/ت28437هـ مورخ 1383/04/23 هیأت وزیران برای تخصص‌های گروه میراث فرهنگی، انرژی، صنعت
447
شاخص‌های موقت دوره‌های سه ماه سوم و چهارم سال 1389
448
مصوبات وحدت رویه تشخیص صلاحیت پیمانکاران
449
تصمیمات کمیته وحدت رویه در مورد تشخیص صلاحیت و رتبه بندی پیمانکاران EPC
450
تصمیمات کمیته وحدت رویه در مورد تشخیص صلاحیت و رتبه بندی پیمانکاران EPC -شرایط تمدید صلاحیت شرکتهای مشاور
451
فونت‌های لوتوس
452
گزارش تجزیه بهای رشته آبیاری و زهکشی
453
گزارش تجزیه بهای رشته ساخت و ترمیم قنات
454
گزارش تجزیه بهای رشته خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح
455
گزارش تجزیه بهای رشته انتقال و توزیع آب روستایی
456
گزارش تجزیه بهای رشته ابنیه
457
گزارش تجزیه بهای رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب
458
تجزیه بهای فهرست های پایه (نسخه سال 1389)- برق بخش اول
459
گزارش تجزیه بهای رشته خطوط انتقال آب
460
گزارش تجزیه بهای رشته آبیاری تحت فشار
461
گزارش تجزیه بهای رشته راهداری
462
گزارش تجزیه بهای رشته تاسیسات مکانیکی
463
گزارش تجزیه بهای رشته آبخیزداری و منابع طبیعی
464
گزارش تجزیه بهای رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن
465
گزارش تجزیه بهای رشته چاه
466
تجزیه بهای فهرست های پایه (نسخه سال 1389)- برق بخش دوم
467
گزارش تجزیه بهای رشته سدسازی
468
گزارش تجزیه بهای رشته شبکه توزیع آب
469
آیین‌نامه اجرایی قانون اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات
470
نرخ فولاد و سیمان در دوره‌های سه ماه اول و دوم سال 1389
471
لغو بخشنامه شماره 101/174548 مورخ 84/10/7 با عنوان "اخذ گواهینامه‌ فنی برای تولید و تامین لوله‌های پلی اتیلنی فاضلابی"
472
قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی
473
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماه اول و دوم سال 1389
474
ظرفیت مجاز کاری
475
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1390 - 1394)
476
قانون برنامه پنجم توسعه
477
دستورالعمل نحوه مشارکت، همکاری و ارجاع کار گروه مشارکت مشاوره
478
اطلاعیه بسیار مهم در مورد ساجات
479
اصلاح بند (ب) ماده (9) آیین نامه خرید خدمات مشاوره
480
نحوه و مهلت اطلاع رسانی در بانک اطلاعات و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات برای خرید خدمات مشاور
481
راهنمای نحوه تهیه شرح تفصیلی خدمات و مبانی حق‌الزحمه خدمات مشاوره
482
حق‌الزحمه مطالعات راه
483
حق‌الزحمه مطالعات ژئوفیزیک
484
حق‌الزحمه مطالعات زیرسازی راه آهن
485
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌ توسعه و عمران (جامع) ناحیه
486
فهرست خدمات مراحل چهارگانه اکتشاف سنگ آهن
487
ضوابط زیست‌- محیطی استفاده مجدد از آب‌های برگشتی و پساب‌ها
488
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌ ‌های هادی روستایی
489
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
490
دستورالعمل توزیع هوای فشرده در معادن
491
اصلاح کاربرد بخشنامه‌های تعرفه‌ حق‌الزحمه مهندسان مشاور بر مبنای درصدی از برآورد اجرای کار
492
تاسیسات و تجهیزات تصفیه‌خانه‌ها و ایستگاه‌های پمپاژ بزرگ و کوچک
493
آیین نامه اجرایی ماده (22) قانون مدیریت خدمات کشوری
494
نحوه ابلاغ ضوابط
495
راهنمای حذف پیشنهادهای مالی نامتناسب
496
راهنمای حذف پیشنهادهای مالی نامتناسب (مستندات راهنمای حذف )
497
تبیین مفاهیم آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره - شماره یک
498
قانون تفسیر نحوه اجراء ماده (35) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجراء سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی مصوب 1386 (مصوب مرداد 1389)
499
دستورالعمل نحوه درخواست تجدیدنظر در نرخ پیمان‌ها
500
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1389
501
مصوبه هیئت وزیران در خصوص راه‌اندازی نمودن سامانه بازار معاملات مجازی دستگاه‌های اجرایی
502
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماه سوم و چهارم سال 1388
503
تهیه و تنظیم متن قرارداد مشاوره
504
دستورالعمل نحوه تعیین صلاحیت مشاوره در زمینه تدوین ضوابط، معیارها و استانداردها
505
دستورالعمل نحوه تعیین صلاحیت اشخاص حقوقی یا حقیقی واجد شرایط مشاوره
506
تغییر در حوزه تعریف رشته های ماده (6) آیین نامه و اصلاح جداول آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران مصوبه شماره 48013/ ت23251 ه‍ مورخ 11/ 12/ 1381 هیات محترم وزیران
507
نرخ فولاد و سیمان در دوره‌های سه ماه سوم و چهارم سال 1388
508
حداکثر مبلغ مناسب در رشته‌ها و پایه‌های مختلف اشخاص حقیقی
509
فلوچارت نحوه خرید خدمات مشاوره
510
آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون اصلاح ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب 1387
511
قانون الحاق یک تبصره به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی
512
‌اطلاعیه ‌محاسبه ‌حق‌الزحمه مشاوره برمبنای ‌درصدی ‌از برآورد
513
حد نصاب معاملات (مناقصه، مزایده،...)، مصوبه سال 1389 (به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات و جزء ب بند 10 ماده واحده قانون بودجه 1389)
514
دستورالعمل اصلاحی تهیه و پیشنهاد لوایح و تصویبنامه ها و دفاع حقوقی از مصوبات دولت و به هنگام نگهداشتن آنها در سامانه اطلاعات قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
515
آیین نامه اجرایی حمایت از صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی
516
کارشناس حقیقی
517
انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع
518
نرخ فولاد و سیمان در دوره‌های سه ماه اول و دوم سال 1388
519
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماه اول و دوم سال 1388
520
شرح خدمات همسان مطالعات طرح‌های احداث راه‌‌آهن
521
شرح خدمات همسان مطالعات طرح‌های بهسازی راه‌
522
شرح خدمات همسان مطالعات طرح‌های احداث راه‌
523
قانون اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات
524
اطلاعیه مهم
525
اصلاحیه املایی آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره
526
خودداری از ارسال مدارک درخواست تشخیص صلاحیت و یا ارتقا از تاریخ 1/ 12/ 1388 تا برقراری سامانه اینترنتی جامع تشخیص صلاحیت
527
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌ توسعه و عمران (جامع) ناحیه
528
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
529
حق‌الزحمه مطالعات زیرسازی راه آهن
530
حق الزحمه مطالعات راه و نظارت عالیه پل ، تونل ، باند فرودگاه ، راه و زیرسازی راه‌آهن
531
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌ ‌های هادی روستایی
532
حق‌الزحمه مطالعات ژئوفیزیک
533
تعرفه خدمات نقشه‌برداری
534
قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (مصوب آذر 1388)
535
اصلاحیه املایی آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره
536
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره چهارم سال 1387
537
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماه سوم و چهارم سال 1387
538
آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره- فایل متنی(word)
539
آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره (آیین‌نامه بند ه‍ ماده 29 قانون برگزاری مناقصات)
540
مجموعه اسناد مربوط به آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره
541
فهرست وارسی گزارش توجیه طرحهای عمرانی
542
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 1388
543
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1388
544
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1388
545
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1388
546
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 1388
547
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسا ت برقی سال 1388
548
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1388
549
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسا ت مکانیکی سال 1388
550
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1388
551
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1388
552
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1388
553
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1388
554
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه ، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1388
555
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1388
556
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1388
557
راهنمای تعیین دامنه مناسب‌ترین قیمت‌های پیشنهادی در مناقصات یک مرحله‌ای
558
آیین نامه اجرایی روش های واگذاری (مصوب آذر 1388)
559
فهرست‌ بهای‌ واحد پایه‌ رشته‌ ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری
560
اصلاح آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی (2)(مصوبه شماره42956/ت28493ه‍ مورخ 11/08/1382)
561
دستورالعمل نحوه تعیین صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی تهیه‌کننده ضوابط، معیارها و استانداردها
562
تشخیص صلاحیت شرکت‌های مهندسین مشاور در پایه 3
563
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1388
564
مجموعه پرسش و پاسخ‌های قانون برگزاری مناقصات نسخه 15 شهریور 1388
565
آیین‌نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه‌بندی فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با هر یک از سه گروه مصرح در ماده 2
566
ضوابط اجرایی کارهای امانی در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی
567
تشخیص صلاحیت شرکت‌های مهندسین مشاور در پایه 3
568
دستورالعمل تهیه فهرست بلند مناقصه‌گران برای موضوعات با مبالغ بالاتر از حد نصاب پایه یک
569
تصویب نامه در خصوص قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ا و دستگاههای اجرای موضوع ماده (86) مصوب مرداد 1388
570
آیین نامه اجرایی ماده (7) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (مصوب مرداد 1388) بروز شده تا مهر 1388
571
آیین نامه اجرایی تبصره (1) بند (ج) ماده (3) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (مصوب مرداد 1388)
572
Iran tender law
573
تشخیص صلاحیت شرکت‌های مهندسین مشاور در پایه 3
574
نحوه اعمال مالیات بر ارزش افزوده در قراردادهای مهندسان مشاور و پیمانکاران 10364
575
اصلاحیه آیین‌نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران (تصویب‌نامه شماره 48013 /ت23251 ه‍)
576
حد نصاب معاملات، مصوبه سال 1388 (به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات)
577
دستورالعمل نحوه محاسبه تفاوت‌بهای قیر
578
ابلاغ اصلاحیه موافقت‌نامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌ها و مقررات آنها
579
غیر مجاز بودن فعالیت شرکت‌های واسطه برای تشخیص صلاحیت
580
قانون الحاق یک تبصره به قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسؤولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی مصوب 1368 و اصلاحات بعدی آن (مصوب فروردین 1388)
581
محرومیت افراد امتیاز آور تکراری در تشخیص صلاحیت
582
آیین‌نامه اختصاص شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی ایرانی
583
آیین‌نامه تعیین شماره اختصاصی برای اشخاص خارجی مرتبط با کشور
584
نحوه اعمال مالیات بر ارزش افزوده در قراردادهای مهندسان مشاور و پیمانکاران 947
585
چک لیست کنترل مدارک تشخیص صلاحیت مشاوران حقوقی
586
فرم خلاصه اطلاعات مشاوران حقوقی تشخیص صلاحیت شده در استانداری ها
587
راهنمای تشکیل پرونده و فرم های 10 و 20
588
راهنمای ارسال مدارک و فرم های مربوط برای تشخیص صلاحیت صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی
589
پرسشنامه و فرم های تشخیص صلاحیت مشاوران حقوقی
590
راهنمـای تشخیص صلاحیت مشاوران حقوقی بخش خصوصی
591
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماه اول، دوم و سوم سال 1387
592
شاخص‌های قطعی تعدیل دوره‌های سه ماهه اول و دوم و شاخص‌های موقت تعدیل سه ماهه سوم سال 1387
593
ابلاغ تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح
594
بخشنامه به تمام دستگاه های موضوع بند "ب" ماده (1) قانون برگزاری مناقصات، درخصوص نحوه ارجاع پروژه‌های فناوری اطلاعات
595
اصلاحیه کلمه در آیین‌نامه تشخیص صلاحیت مشاوران به شماره 20637/ت 28437ه‍ مورخ 23 4 /83
596
موافقت نامه ساخت-بهر ه‌برداری-واگذاری ( Build – Operate – Transfer (BOT
597
اصلاحیه بخشنامه شماره 215919 - 100 مورخ 14 - 12 - 84 موضوع مجموعه دستورالعمل‌های مطالعات مهندسی ارزش در دوره پیش از عملیات اجرا و ساخت
598
اصلاحیه آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران به شماره 48013 /ت 23251 ه‍ مورخ 11 /12 /81
599
فهرست شرح ردیف‌ بهسازی لرزه‌ای ساختمان
600
دستورالعمل استفاده از تضمین‌های نوع «ه» آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی
601
امضای مجاز برای تقاضاهای مرتبط با تشخیص صلاحیت و استعلام شرکت‌ها
602
نحوه چید مان پرونده پیمانکاری
603
راهنمای تشخیص صلاحیت پیمانکاران
604
دستورالعمل اجرایی بند (و) ماده (28) قانون برگزاری مناقصات و بند (د) ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (بخشنامه ترک تشریفات مناقصه) متن بخشنامه
605
ضوابط تعیین سطح زیربنای بیمارستان‌های عمومی (181 تا 250 تخت کل)
606
ضوابط تعیین سطح زیربنای بیمارستان‌های عمومی (251 تا 350 تخت کل)
607
ضوابط تعیین سطح زیربنای بیمارستان‌های عمومی (66 تا 110تخت کل)
608
ضوابط تعیین سطح زیربنای بیمارستان‌های عمومی (111 تا 180 تخت کل)
609
ضوابط تعیین سطح زیربنای بیمارستان‌های عمومی (48 تا 65 تخت کل)
610
حق‌الزحمه مطالعات ژئوفیزیک
611
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
612
تعرفه خدمات نقشه‌برداری
613
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌ توسعه و عمران (جامع) ناحیه
614
حق‌الزحمه مطالعات زیرسازی راه آهن
615
حق الزحمه مطالعات راه و نظارت عالیه پل ، تونل ، باند فرودگاه ، راه و زیرسازی راه‌آهن
616
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌ ‌های هادی روستایی
617
استانداردسازی و به‌روز آوری جایگاه‌های اینترنتی (website) زیر مجموعه دولت؛ بخشنامه شماره 78558 / 1900 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
618
دستورالعمل نحوه ارائه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران به تفکیک فصل‌های فهرست بها
619
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 1387
620
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1387
621
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1387
622
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1387
623
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1387
624
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1387
625
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1387
626
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1387
627
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1387
628
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1387
629
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1387
630
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1387
631
فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1387
632
فهرست های بهای سال 1387 -اصلاح نامه فهرست راه
633
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1387
634
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 1387
635
حد نصاب معاملات سال 1387
636
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماه سوم و چهارم سال 1386
637
آیین‌نامه نظام اطلاع‌رسانی عمومی قراردادها
638
اصلاحیه آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران به شماره 48013 /ت 23251 ه‍ مورخ 11 /12 /81
639
تشخیص صلاحیت و کنترل ظرفیت مشاوران و پیمانکاران
640
آیین نامه معاملاتی سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
641
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1387
642
جبران افزایش بهای قیر
643
قانون اجراء سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی (مصوب خرداد 1387)
644
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماه سوم و چهارم سال 1386
645
شرح خدمات مرحله توجیهی مطالعات آبخیزداری
646
تصویب نامه درخصوص الحاق یک تبصره به ماده (6) آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی
647
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1386
648
موافقت نامه و شرایط عمومی خدمات آزمایشگاه مستقر در کارگاه و کنترل موردی عملیات اجرایی
649
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1386
650
مسنتدسازی در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات
651
راهنمای استفاده از آیین‌نامه اجرایی بند "ن" تبصره (2) قانون بودجه سال 1386
652
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1386
653
بخشنامه معاون در ارتباط با ابلاغ مصوبه جلسه 142 شورایعالی تامین اجتماعی در مورد حق بیمه کارکنان شاغل در طرحهای عمرانی - بخشنامه شماره 14 مورخ 6/ 5/ 1380 امور درآمد سازمان تامین اجتماعی-
654
تعرفه خدمات نقشه‌برداری
655
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1385
656
اختصاص فضای مناسب به نمازخانه در طرح‌های عمرانی
657
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1385
658
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1386
659
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاه‌ها و قنات‌ها سال 1386
660
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه و ابنیه صنعتی سال 1386
661
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1386
662
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1386
663
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1386
664
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب سال 1386
665
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1386
666
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1386
667
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه و باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1386
668
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1386
669
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 1386
670
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1386
671
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
672
حق‌الزحمه مطالعات زیرسازی راه‌آهن
673
حق‌الزحمه مطالعات راه و نظارت عالیه پل، تونل، باند فرودگاه و زیرسازی راه‌آهن
674
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه
675
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های هادی روستایی
676
جداول آیین‌نامه تشخیص صلاحیت مشاوران مصوبه شماره 20637/ت 28437ه‍ مورخ 1383/04/23 هیات محترم وزیران
677
دستورالعمل نحوه تهیه شرح تفصیلی خدمات و مبانی حق‌الزحمه خدمات مشاوره
678
حداکثر مبلغ مناسب ظرفیت اشخاص حقیقی
679
دستورالعمل نحوه ارائه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران، به تفکیک فصل‌های فهرست بها
680
آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران با اعمال آخرین اصلاحات تا سال 86 (با اعمال بخشنامه 100/70734)
681
دستورالعمل نحوه تعیین اشخاص حقوقی یا حقیقی واجد شرایط مشاوره
682
اطلاع‌رسانی شرکت‌های طرف قرارداد
683
آیین‌نامه اجرایی بند "ن" تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 کل کشور
684
حد نصاب جدید معاملات (به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات)
685
قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجراء طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها
686
قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجراء طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها
687
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1386
688
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1386- متن
689
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1386-نقشه پراکنش ضرایب منطقه ای حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی
690
ضرایب حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران- دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1386
691
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1386 -راهنمای محاسبه اضافه‌کار
692
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1386
693
تغییر در حوزه تعریف رشته "تاسیسات و تجهیزات" و اصلاح جداول آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران مصوبه شماره 48013/ت23251هـ مورخ 81/12/11 هیات محترم وزیران
694
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1385
695
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1385
696
تهیه نیازهای اطلاعاتی و تصاویر ماهواره‌ای از سازمان‌های تهیه کننده داخلی
697
آیین‌نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات
698
دستورالعمل انعقاد پیمان با نرخ متر مربع زیربنا
699
حد نصاب جدید معاملات (به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات)-85
700
تشخیص صلاحیت مشاوران
701
ارجاع کار به روش طرح و ساخت
702
دستورالعمل اجرایی آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران پروژه‌های صنعتی به روش طرح و ساخت
703
حق تدریس، حق جلسه، حق تحقیق و مانند آن، برای کارهای کارشناسی
704
آیین‌نامه اجرایی بند "الف" ماده (26) قانون برگزاری مناقصات
705
آیین‌نامه بند "ه‍ " ماده 29 قانون برگزاری مناقصات
706
آیین‌نامه اجرایی بند "ج" ماده (12) قانون برگزاری مناقصات
707
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه مطالعات راه
708
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه مطالعات زیرسازی راه‌آهن
709
حق‌الزحمه مطالعات ژئوفیزیک
710
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
711
طراحی بناهای درمانی 7
712
تعرفه خدمات نقشه‌برداری
713
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1384
714
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های هادی روستایی
715
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران (جامع) ناحیه
716
شاخص‌های قطعی دوره سه ماهه سوم و چهارم سال 1384
717
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران سال 1385
718
نظام فنی و اجرایی کشور
719
مشخصات فنی اجرایی بازیافت گرم آسفالت
720
در اجرای مصوبه شماره 38221/ت33019هـ مورخ 1384/12/13 هیات محترم وزیران موضوع نظارت بر ماده (3) قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی و بخشنامه شماره 115695-101 مورخ 1382/06/22
721
آیین‌نامه نحوه دریافت هزینه‌های انجام داوری توسط شورای عالی فنی
722
مشخصات فنی‌اجرایی بازیافت سرد آسفالت
723
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1385
724
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1385
725
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1385
726
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1385
727
فهرست‌های بهای سال 1385- رشته آبیاری و زهکشی
728
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1385
729
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاهها و قناتها سال 1385
730
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته سدسازی سال 1385
731
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1385
732
فهرست‌های بهای سال 1385- BASE UNIT PRICE INDEX
733
فهرست‌های بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال 1385
734
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1385
735
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1385
736
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب سال 1385
737
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1385
738
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1385
739
مجموعه ضوابط قرارداد واگذاری فعالیت‌های پشتیبانی و خدماتی (کارهای حجمی) 1904-13192-H27506T38326-H34613T84515
740
مجموعه دستورالعمل های مطالعات مهندسی ارزش در دوره پیش از عملیات اجرا و ساخت
741
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1384
742
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1384
743
اخذ گواهی‌نامه‌ فنی برای تولید و تامین لوله‌های پلی اتیلنی فاضلابی
744
تغییر در حوزه تعریف رشته‌های آب، صنعت و معدن، تاسیسات و تجهیزات و اصلاح جداول آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران، مصوبه شماره 48013/ت23251هـ مورخ 81/12/11 هیات محترم وزیران
745
ابلاغ تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح
746
قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب آبان 1384)
747
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1384
748
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1384
749
دستورالعمل ارزشیابی گزارش توجیهی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
750
جداول آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران مصوبه شماره 20637/ ت 28437 ه‍ مورخ 1383/4/23 هیئت محترم وزیران در تخصص مقاوم سازی
751
راهنمای مناقصه
752
مشخصات فنی عمومی کارهای خطوط لوله آب و فاضلاب شهری(نشریه شماره 303)
753
مجموعه ضوابط اجرایی طرح و ساخت (EPC غیر صنعتی) فهرست مجموعه ضوابط اجرایی روش طرح و ساخت (epc غیر صنعتی) 1-آیین‌نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران طرح و ساخت15117ت29858ھ 1384/3/11 2-آیین‌نامه ارجاع کار به پیمانکاران طرح و ساخت12343ت29856ھ 1384/3/
754
حق الزحمه مطالعات راه و نظارت عالیه پل ، تونل ، باند فرودگاه ، راه و زیرسازی راه‌آهن
755
آیین‌نامه اجرایی ماده (32) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران-مصوب 1383-
756
حق الزحمه مطالعات زیرسازی راه آهن
757
حق‌الزحمه مطالعات ژئوفیزیک
758
تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح و توسعه عمران (جامع) ناحیه
759
تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
760
آیین‌نامه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و کارگروههای تخصصی
761
نحوه محاسبه ضریب تعدیل و به روز رسانی مقادیر حق الزحمه کارشناسان متخصص طرحهای مطالعاتی جدول 4 بخشنامه 80981 مورخ 1384/05/08
762
دستورالعمل نحوه تعیین حق‌الزحمه خدمات مشاوره رسته مهندسی آب
763
عدم تقاضای دریافت مفاصا حساب حقوق دولتی
764
دستورالعمل تعیین حق‌الزحمه مطالعات تهیه طرح بهسازی لرزه‌ای ساختمانهای موجود
765
دستورالعمل تعیین حق‌الزحمه مطالعات مرحله اول بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود
766
تمدید مدت تطبیق واحدهای خدمات مشاوره
767
دستورالعمل تعیین حق‌الزحمه مطالعات مرحله اول بهسازی لرزه‌ای پلهای موجود
768
ادامه جدول 4304 (جدول شماره 2 - بخشنامه 3191)
769
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1383
770
ابلاغ تعرفه‌های خدمات نقشه‌برداری
771
آیین‌نامه ایمنی راه‌ها (علائم ایمنی راه ها)
772
آیین‌نامه ایمنی راه‌ها (ایمنی در عملیات اجرایی)
773
آیین‌نامه ایمنی راه‌ها (ایمنی راه و حریم)
774
آیین‌نامه ایمنی راه‌ها (تاسیسات ایمنی راه)
775
آیین‌نامه ایمنی راه‌ها (ایمنی بهره برداری)
776
آیین‌نامه ایمنی راه‌ها (تجهیزات ایمنی راه)
777
آیین‌نامه ایمنی راه‌ها (ایمنی ابنیه فنی)
778
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1384
779
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره سه ماهه چهارم سال 1383
780
مطالعات تهیه طرح‌های هادی روستایی
781
آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران طرح و ساخت
782
شیوه‌نامه نحوه ارجاع و کنترل ظرفیت کاری واحدهای خدمات مشاوره
783
سیاست‌های کلی ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
784
دستورالعمل اجرایی ماده 144 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران (موضوع قیمت تمام شده فعالیت ها و خدمات)
785
اصلاحیه صلاحیت تخصص نقشه برداری
786
بخشنامه درخواست مجوز ترک تشریفات(مصوبه شورای اقتصاد)
787
دستورالعمل تکمیل فرم درخواست مجوز ترک تشریفات مناقصه
788
اظهار نامه ظرفیت آماده به کار مشاور
789
ضوابط محاسبه کسر بهاء عملیات راهسازی
790
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1384
791
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1384
792
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1384
793
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1384
794
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاهها و قناتها سال 1384
795
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1384
796
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1384
797
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1384
798
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1384
799
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1384
800
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1384
801
فهرست‌های بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال 1384
802
دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات پیمانکاران
803
موافقت‌نامه وام
804
قرارداد همسان خرید تجهیزات (P) برای خریدهای خارجی (نسخه فارسی)
805
قرارداد همسان خرید تجهیزات (P) برای خریدهای خارجی (نسخه انگلیسی)
806
قانون برگزاری مناقصات مجلس 130890 مورخ 83/11/17 ابلاغ 67490 مورخ 83/11/26 TENDER-S LAW of Islamic Republic of Iran
807
قانون برگزاری مناقصات مجلس 130890 مورخ 83/11/17 ابلاغ 67490 مورخ 83/11/26 TENDER-S LAW of Islamic Republic of Iran
808
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره سه ماهه سوم سال 1383
809
پرسشنامه و فرم های تشخیص صلاحیت پیمانکاران
810
دستورالعمل انتخاب و ارجاع کار به واحدهای خدمات مدیریت طرح
811
موافقت نامه، پیوستها، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌های تامین کالا و تجهیزات، ساختمان و نصب بصورت توام (PC)، برای کارهای صنعتی
812
حق‌الزحمه مطالعات ژئوفیزیک
813
موافقت‌نامه، پیوست‌ها، شرایط عمومی و شرایط خصوصی قرارداد واگذاری لیسانس و دانش فنی برای فرآیندهای تولید محصول
814
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه اول دوم سال 1383
815
مابه‌التفاوت نرخ سیمان و فولاد پیمان‌هایی که فاقد تعدیل آحاد بها می‌باشند
816
آیین‌نامه اجرایی بند ج ماده (2) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
817
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1383
818
دستورالعمل بیمه پروژه‌ها، در قراردادهای پیمانکاری
819
دستورالعمل بیمه پروژه‌ها، در قراردادهای خدمات مشاوره
820
دستورالعمل مهندسی ارزش در دوره ساخت
821
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1383
822
قانون برنامه جهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی (به همراه اصلاحات ماده 3 و ماده 99 آن)
823
قانون برنامه چهارم توسعه
824
مابه‌التفاوت نرخ سیمان و فولاد پیمان‌هایی که به صورت متر مربع زیربنا منعقد شده‌اند
825
قرارداد همسان ساخت و نصب (C) برای تاسیسات صنعتی و زیربنایی
826
حق الزحمه مطالعات پل راه و راه‌آهن
827
حق الزحمه مطالعات تونل راه و راه‌آهن
828
حق الزحمه مطالعات راه و نظارت عالیه پل ، تونل ، باند فرودگاه ، راه و زیرسازی راه‌آهن
829
حق الزحمه مطالعات زیرسازی راه آهن
830
آیین‌نامه تشخیص صلاحیت مشاوران
831
اصلاح آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی (1)(مصوبه شماره 42956/ت28493ه‍ مورخ 11/08/1382)
832
مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی (تجدید نظر دوم)
833
موافقت نامه‌، پیوستها، شرایط عمومی‌ و شرایط خصوصی‌ پیمانهای‌ مهندسی‌، تامین‌ کالا و تجهیزات‌‌ به صورت‌ توام‌ (EP) برای‌ کارهای‌ صنعتی‌
834
آیین‌نامه نحوه انتخاب و ارجاع کار به مشاوران
835
تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
836
دستورالعمل تعرفه‌های خدمات نقشه‌برداری
837
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1383
838
معیارهای پذیرش بتن برمبنای پایایی
839
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1382
840
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1382
841
قانون برگزاری مناقصات
842
دستورالعمل ارزشیابی پیمانکاران
843
اصلاح مصوبه 40676 /ت 24698 ه‍ مورخ 1381/11/21
844
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1383
845
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1383
846
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1383
847
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاهها و قناتها سال 1383
848
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1383
849
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1383
850
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب سال 1383
851
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1383
852
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1383
853
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1383
854
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1383
855
ضوابط طراحی فضاهای مورد نیاز درس تربیت‌بدنی در مدارس ابتدایی و راهنمایی
856
بررسی علل تخریب ساختمان‌های دولتی و عمومی جدیدالاحداث واقع در شهرستان بم و سایر مراکز دولتی آسیب‌دیده از زلزله پنجم دی ماه 1382
857
اعمال ضرایب تطبیق به فهرست‌های پایه سال 1382 برای تبدیل نرخ آنها به نرخ روز
858
آیین‌نامه اجرایی حمایت‌های دولت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی
859
تهیه پایگاه اطلاعات ژئوتکنیک
860
تصمیمات کمیته تشخیص صلاحیت پیمانکاران موضوع ماده 18 آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران
861
نشریه 101 تجدیدنظر اول: مشخصات فنی عمومی راه (لازم‌الاجرا)
862
ابلاغ تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح
863
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1382
864
دستورالعمل نحوه تعدیل آحاد بهای پیمان‌ها
865
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره سه ماهه دوم سال 1382
866
دستورالعمل طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت اشخاص حقیقی
867
چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی (مصوب آبان 1382)
868
سیاستهای کلی نظام در دوره چشم انداز (مصوب آبان 1382)
869
آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی
870
نحوه ارجاع کارپژوهشی به واحدهای پژوهشی یا فناوری
871
دستورالعمل نظارت بر اجرای ماده 3 قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات، مصوب 1375/12/12 مجلس شورای اسلامی و تصمیم شماره 27010/26539 مورخ 1381/6/2 هیات وزیران
872
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره سه ماهه اول سال 1382
873
موافقت نامه و شرایط عمومی قراردادهای خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح
874
حق الزحمه مطالعات راه و نظارت عالیه پل ، تونل ، باند فرودگاه ، راه و زیرسازی راه‌آهن
875
حق‌الزحمه خدمات مشاوره رسته مهندسی آب
876
حق الزحمه مطالعات زیرسازی راه آهن
877
داوری اختلاف‌های قراردادهای منعقد شده بر اساس ضوابط طرح‌های عمرانی
878
ابلاغ تعرفه‌های خدمات نقشه‌برداری
879
شاخصهای قطعی تعدیل آحاد بها، دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1381
880
دستور العمل ارجاع کار و انعقاد قرارداد با واحدهای خدمات مدیریت طرح
881
تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه
882
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1382
883
تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
884
فهرست‌های بهای واحد پایه 1382و لوح فشرده آن انتشار یافت
885
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1382
886
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1382
887
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1382
888
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاه ها و قنات ها سال 1382
889
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1382
890
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1382
891
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1382
892
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1382
893
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1382
894
فهرست نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1381
895
آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران.
896
فرم خود اظهاری اعلام کارهای در دست اجرا و ظرفیت آماده بکار
897
حداکثر مبلغ مناسب و ظرفیت در هر رشته پیمانکاری
898
تشکیل هیات سه نفره فسخ پیمان برای استان‌ها
899
آیین‌نامه نحوه تهیه قراردادهای ناهمسان خدمات مشاوره‌ای
900
شاخص‌های قطعی تعدیل آحاد بها، دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1381
901
ضوابط و معیارهای فنی روش‌های آبیاری تحت فشار (مشخصات فنی عمومی) ‌
902
دستورالعمل استفاده از امولسیونهای قیری در راهسازی
903
استانداردهای نقشه‌کشی ساختمانی
904
چگونگی مبادله فرم‌های مربوط به برنامه تهیه ضوابط و معیارهای فنی در موافقتنامه‌های هزینه‌ای
905
دستورالعمل عمومی ارزیابی پیامدهای زیست‌محیطی طرح‌های عمرانی
906
آیین‌نامه نظارت و کنترل فنی بر عملیات و خدمات نقشه برداری
907
فهرست نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1381
908
آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی (مصوب شهریور 1381)-بروز شده تا بهمن 1387
909
موافقت نامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات نقشه‌برداری
910
آیین نامه اجرایی ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (شهریور 1381)
911
شاخصهای قطعی تعدیل آحاد بها، دورههای سه ماهه سوم و چهارم سال 1380
912
ابلاغ تعرفه‌های خدمات نقشه‌برداری
913
راهنمای آیین‌نامه بتن ایران
914
آیین نامه روسازی آسفالتی راههای ایران
915
آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی
916
حق الزحمه مطالعات پل راه و راه‌آهن
917
حق الزحمه مطالعات راه و نظارت عالیه پل ، تونل ، باند فرودگاه ، راه و زیرسازی راه‌آهن سال 1381
918
حق الزحمه مطالعات تونل راه و راه‌آهن
919
حق الزحمه مطالعات زیرسازی راه آهن
920
پرداخت تفاوت بهای قیر
921
ضوابط اجرای روش طرح و ساخت در پروژه‌های صنعتی (EPC صنعتی + نسخه انگلیسی)
922
تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه
923
تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های توسعه و عمران ، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
924
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1381
925
فهرست نرخ فولاد ، سیمان و مواد ناریه در دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1380
926
آیین‌نامه اجرایی ماده (81) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
927
راهنمای تهیه گزارش توجیه طرح
928
آیین‌نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران اجرای پروژه های صنعتی به روش طرح و ساخت
929
قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی (مصوب اسفند 1380)
930
تعرفه‌های خدمات مطالعات ژئوفیزیک
931
شاخص های قطعی تعدیل آحاد بها ‏, دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1380
932
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
933
شرح خدمات و روش محاسبه حق الزحمه مطالعات توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی طرحهای فاضلاب شهری
934
آیین نامه اجرایی ماده (192) قانون برنامه سوم توسعه (بهمن 1380)
935
آیین نامه پیش پرداخت و علی الحساب موضوع ماده (61) قانون محاسبات عمومی کشور (مصوب دی 1380)
936
ابلاغ تعرفه‌های نقشه‌برداری (سال 1380) ‌
937
فهرست نرخ فولاد سیمان و مواد ناریه در دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1380
938
دستورالعمل ارزشیابی مشاوران
939
شرح خدمات تهیه طرح های ایستگاههای افزایش فشار گاز و مواد نفتی
940
شرح عمومی خدمات مدیریت طرح برای تهیه و اجرای طرح های غیر صنعتی
941
فهرست نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه سال 1379
942
ابلاغ مصوبه جلسه 142 شورایعالی تامین اجتماعی در مورد حق بیمه کارکنان شاغل در طرحهای عمرانی - بخشنامه شماره 14 مورخ 6/ 5/ 1380-دستورالعمل حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسی مشاور( نحوه محاسبه و وصول و صدور مفاصا حساب )
943
شاخصهای قطعی تعدیل آحاد بها، دوره های سه ماهه سال 1379
944
رعایت ضوابط فنی، حقوقی و قراردادی در پروژه های عمرانی
945
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه نظارت کارگاهی مشاوران ، سال 1380
946
موافقتنامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مدیریت طرح - فایل متنی (DOC)
947
موافقتنامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مدیریت طرح
948
تعدیل حق‌الزحمه خدمات نظارت کارگاهی در سال 1379
949
ابلاغ تعرفه‌های خدمات نقشه‌ برداری
950
فهرست نرخ فولاد ، سیمان و مواد ناریه دردوره های سه ماهه اول ودوم سال 1379
951
شاخصهای موقت تعدیل دوره های سه ماهه اول ، دوم ، سوم سال 1379 فهرستهای قیمت پایه
952
شاخصهای قطعی تعدیل دوره های سه ماهه سال 1378 فهرستهای قیمت پایه
953
موافقتنامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره پژوهشی
954
دستورالعمل ارجاع کار و انعقاد قرارداد با واحدهای خدمات مهندسی ارزش
955
دستور العمل ارجاع کار و انعقاد قرارداد با واحدهای خدمات مدیریت طرح
956
موافقتنامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره -فایل متنی (word)
957
موافقتنامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره
958
فهرست نرخ فولاد ، سیمان و مواد ناریه دردوره های سه ماهه سال 1378
959
شرح عمومی خدمات مشاوره در دوره ساخت و تحویل کار برای طرح های غیر صنعتی
960
اصلاح عبارتی در تصویبنامه تفویض اختیارات دولت ناشی از آیین نامه استملاک اتباع خارجه مصوب 1328 و آیین نامه چگونگی تملک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی غیر مقیم در ایران مصوب 1374 به کمیسیون سیاسی - دفاع هیات دولت
961
ابلاغ شرح ردیف های رشته سد سازی
962
اصلاح آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره 21 قانون بودجه سال 1379 کل کشور
963
اصلاح تصویب نامه شماره 54090 / ت 17865 ه‍ ، مورخ 78/08/21
964
اصلاح ماده 5 آیین نامه افتتاح اعتبار اسنادی موضوع ماده 62 قانون محاسبات عمومی کشور
965
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1379
966
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1379
967
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1379
968
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1379
969
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاهها وقناتها سال 1379
970
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1379
971
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1379
972
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1379
973
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1379
974
آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره (21) قانون بودجه سال 1379 کل کشور
975
دستورالعمل انتخاب و انعقاد قراردادهای مدیریت طرح
976
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور
977
حق الزحمه مطالعات ژئو فیزیک
978
مصوبه هیات وزیران در مورد تصویب نامه شماره 65019 / ت 18289 ه‍ مورخ 77/10/09
979
قانون الحاق پنج تبصره به قانون نحوه اجرای اصل (85) و (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی مصوب (اسفند 1378)
980
تعدیل حق الزحمه مطالعات زیر سازی راه آهن
981
تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرحهای توسعه وعمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
982
راهنمای حفاظت کمی وکیفی منابع آب زیر زمینی و تجهیزات بهره برداری از آنها
983
راهنمای مطالعات پایه زمین شناسی مهندسی در پروژه های مهندسی آب
984
ساختمانهای عمومی و دولتی
985
حق الزحمه مطالعات و نظارت عالیه راه
986
وزارت مسکن وشهرسازی - وزارت کشور
987
دستورالعمل بهنگام کردن برآورد هزینه مبنای تعیین حق الزحمه مطالعه و طراحی
988
آیین نامه طرح هندسی راه روستایی
989
بتن در مناطق گرمسیر
990
شاخصهای موقت تعدیل دوره های سه ماهه اول ، دوم و سوم سال 1378 فهرستهای پایه
991
فهرست جزئیات خدمات مطالعات ساماندهی چشمه ها و قنات ها
992
فهرست جزئیات خدمات مطالعات پخش سیلاب و تغذیه مصنوعی (مراحل اول و دوم) ‌
993
دستورالعمل تهیه پروژه راه های جنگلی
994
شاخصهای قطعی تعدیل دوره های سه ماهه 1377 فهرستهای قیمت پایه
995
تعدیل جدول شماره 2 بخشنامه شماره 54/3191-15354-1 مورخ 70/9/30
996
دستورالعمل آزمایش های تراوایی
997
فهرست خدمات مطالعات مرحله طراحی تفضیلی ( مرحله دو ) طرح های مهندسی رودخانه
998
دستورالعمل برداشت صحرایی گسستگی های سنگ در کارهای مهندسی و سدسازی
999
ضوابط طراحی سازه ای مجاری آب بر زیرزمینی بتنی
1000
فهرست خدمات مطالعات مرحله شناسایی طرح های مهندسی رودخانه
1001
راهنمای تزریق در سازه های آبی
1002
فهرست خدمات مطالعات مرحله توجیهی طرح های مهندسی رودخانه
1003
دستورالعمل رفتار سنجی کیفی آب های زیر زمینی
1004
ابلاغ تعرفه های خدمات نقشه برداری و آبنگاری
1005
ضریب‌های منطقه ای حق‌الزحمه عوامل نظارت کارگاهی (مربوط به مشاوران)
1006
دستورالعمل تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران در سال 1378
1007
تفاوت بهای قیر و مواد ناریه
1008
اصلاح تصویب نامه شماره 12548 / ت 21422 ه‍ ، مورخ 78/04/28
1009
فهرست نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماهه سال 1377
1010
شرح عمومی خدمات مدیریت طرح
1011
مصوبه هیات وزیران در مورد مطالبات مهندسان مشاور
1012
اصلاح بند 2 تصویبنامه شماره 33767 - 3250 ، مورخ 71/07/21
1013
لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره 80 قانون بودجه سال 1356 کل کشور
1014
دستورالعمل ارسال اسناد و مدارک پیمان در قالب لوح های رایانه ای ( compact disc, diskette).
1015
جلوگیری از اجرای کارها به روش امانی
1016
ابلاغ موافقت نامه ، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌ها و مقررات آنها ( شرایط عمومی پیمان )
1017
آیین نامه اجرایی بند ( و ) و تبصره (9) قانون بودجه سال 1378 کل کشور
1018
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1377
1019
دستورالعمل تنظیم اسناد و مدارک قراردادهای مهندسان مشاور و پیمانهای پیمانکاران
1020
تفویض اختیارات دولت ناشی از آیین نامه استملاک اتباع خارجه مصوب 1328 و آیین نامه چگونگی تملک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی غیر مقیم در ایران مصوب 1374 به کمیسیون سیاسی-دفاعی هیات دولت
1021
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1377
1022
مصوبه هیات وزیران راجع به مقررات اخذ تضمین انجام تعهدات و پیمانهای پیمانکاری
1023
شاخصهای قطعی دوره های سه ماهه سال 1376 قیمتهای پایه
1024
تعدیل حق الزحمه مطالعات راه
1025
تعدیل حق الزحمه مطالعات زیر سازی راه آهن
1026
تعدیل و اصلاح نحوه پرداخت حق الزحمه خدمات تهیه طرحهای توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
1027
دستورالعمل نامگذاری و حفاری چاههای آب
1028
نحوه ارائه تجزیه بها همراه با پیشنهاد قیمت توسط پیمانکاران
1029
راهنمای کنترل کیفیت در مراحل مختلف تصفیه آب آشامیدنی
1030
مصوبه هیات وزیران در مورد روش حل و فصل اختلاف های ناشی از اجرا یا تفسیر قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانی
1031
پرداخت مطالبات مهندسان مشاور
1032
دستورالعمل تشخیص صلاحیت واحدهای تحقیقات صنعتی و معدنی
1033
تعدیل حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی
1034
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاهها و قناتها سال 1377
1035
تعرفه تهیه نقشه های به مقیاس 25000 : 1
1036
بخشنامه به واحد های خدمات مشاوره
1037
ضوابط طراحی ساختمان های اداری
1038
راهنمای بهره برداری و نگهداری واحدهای تصفیه خانه آب
1039
مصوبه هیات وزیران در مورد اعضای شورای عالی فنی
1040
مصوبه هیات وزیران در مورد اختیارات کمیسیون امور زیر بنایی ، صنعت و محیط زیست
1041
آیین نامه طراحی سازه های فولادی به روش حالات حدی
1042
مصوبه هیات وزیران در مورد تصویب نامه شماره 108462 مورخ 64/12/21
1043
دستورالعمل نحوه تعیین تعرفه تهیه نقشه های توپوگرافی
1044
دستورالعمل نحوه تعیین حق الزحمه خدمات مشاوره رسته مهندسی آب
1045
راهنمای کاربرد اقتصاد مهندسی در پروژه های توسعه و مدیریت منابع آب
1046
علایم و نشانه های نقشه های منابع آب زیر زمینی
1047
ابلاغ فهرست و روش انتخاب و ارجاع کار به واحدهای خدمات مشاوره
1048
پوشش جدارلوله های فولادی با ملات ماسه سیمان
1049
جداول راهنمای اطلاعات پایه مورد نیاز برای بررسی های اقتصادی تامین، انتقال و توزیع آب کشاورزی
1050
تعدیل حق الزحمه مطالعات راه
1051
تعدیل حق الزحمه مطالعات زیرسازی راه آهن
1052
ژئوفیزیک ونقش آن در مهندسی آب "استاندارد مطالعات لرزه ای با روش شکست مرزی"
1053
ضریب تعدیل حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی
1054
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1377
1055
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1377
1056
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1377
1057
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1377
1058
فهرست نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1376
1059
شاخصهای دوره های سه ماهه سال 1375 قیمتهای پایه
1060
ضرایب عملیات رقومی ( دیجیتال ) تبدیل فتو گرامتری و ترسیم
1061
مصوبه شورای اقتصاد در مورد ترک تشریفات مناقصه
1062
مصوبه شورای اقتصاد در مورد انتشار فهارس بها و مرجع تصویب شاخص های تعدیل
1063
مقررات و معیارهای طراحی و اجرایی جزئیات تیپ ساختمانی
1064
فهرست نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1376
1065
دستورالعمل اجرای خدمات بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشی
1066
ابلاغ روش انتخاب و ارجاع کار به شرکت های داده ورزی ( انفورماتیکی ) تشخیص صلاحیت شده
1067
شاخصهای موقت تعدیل دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1376 فهرستهای قیمت پایه
1068
بخشنامه ریاست جمهوری در مورد ترک تشریفات معاملات و قراردادهای خارجی
1069
ضریب تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرحهای توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
1070
فهرست بهای واحد عملیات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح