گنجینه ضوابط و بخشنامه های نظام فنی و اجرایی كشور


بخشنامه جدید تازه ها
پربازدید ها
جستجو
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 
ردیف
عنوان
نمایش
ضوابط جدید1
اصلاحیه دستورالعمل انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع
ضوابط جدید2
بخشنامه بودجه سال 1398
3
دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل (1397)
4
دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل(تمدید بخشنامه سال 1395)
5
اصلاح آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1397کل کشور
6
مجموعه دستورالعملهای مطالعات مهندسی ارزش در دوره پیش از عملیات اجرا و ساخت
7
شاخص‌های موقت دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1397
8
تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال 1397
9
نرخ عوامل موثر در فهرست های بهای واحد پایه سال 1397 - "نرخ مصالح"
10
نرخ عوامل موثر در فهرست های بهای واحد پایه سال 1397 _ "نرخ ماشین آلات و ابزار"
11
نرخ عوامل موثر در فهرست های بهای واحد پایه سال 1397 - "دستمزد نیروی انسانی"
12
تجزیه بهای فهرست تاسیسات مکانیکی-97
13
تجزیه بهای فهرست نوار حفاری- 97
14
تجزیه بهای فهرست ابنیه-97
15
تجزیه بهای فهرست تاسیسات برقی-97
16
تجزیه بهای فهرست راه و راه‌آهن و باند فرودگاه-97
17
تجزیه بهای فهرست راهداری-97
18
تجزیه بهای فهرست نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه‌آهن-97
19
تجزیه بهای فهرست خطوط انتقال آب-97
20
تجزیه بهای فهرست شبکه توزیع آب-97
21
تجزیه بهای فهرست چاه-97
22
تجزیه بهای فهرست آبیاری و زهکشی-97
23
تجزیه بهای فهرست سدسازی-97
24
تجزیه بهای فهرست ساخت و ترمیم قنات-97
25
تجزیه بهای فهرست آبخیزداری و منابع طبیعی-97
26
تجزیه بهای فهرست جمع‌آوری و انتقال فاضلاب-97
27
تجزیه بهای فهرست انتقال و توزیع آب روستایی-97
28
تجزیه بهای فهرست آبیاری تحت فشار-97
29
ضریب متوسط افزایش وزنی در بخشنامه شماره 95/576756 مورخ 95/03/31
30
انطباق حکم موضوع بند (ز) تبصره 10 ماده واحده قانون بودجه سال 1397
31
برنامک "قالب هوشمند صورتحساب نظارت کارگاهی حین اجرا 97" بر پایه آخرین تغییرات و اصلاحیه های بخشنامه جدید نظارت
32
برنامک قالب هوشمند صورتحساب نظارت کارگاهی 97 ( فرم خام فرمول نویسی شده اکسل)
33
دستورالعمل تعيين حق الزحمه خدمات نظارت- سال 1397
34
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعيين حق الزحمه خدمات نظارت كارگاهي مشاوران، سال 1397
35
اصلاحيه دستورالعمل تعيين حق‌الزحمه خدمات نظارت موضوع بخشنامه شماره 1162634‏/96 مورخ 20‏/02‏/96
36
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1396
37
نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه دوم سال 1396
38
دستورالعمل شرح خدمات و تعیین حق الزحمه مطالعات ژئوفیزیک، سال 1397
39
تعرفه خدمات نقشه‌برداری سال 1397
40
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های هادی روستایی H سال 1397
41
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه M سال 1397
42
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها K سال 1397
43
آیین نامه اجرایی تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور
44
تعیین نصاب معاملات سال 1397
45
اصلاحیه قانون بودجه سال 1397 کل کشور
46
آیین نامه روش کار شورای فنی استان
47
آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره (5) ماده واحده قانون بودجه سال 1397 کل کشور
48
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1397 کل کشور
49
آیین‌نامه اجرایی بند (ه) تبصره (7) قانون بودجه سال 1397 کل کشور
50
قانون بودجه سال 1397 کل کشور
51
فهرست‌بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1397
52
فهرست‌بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1397
53
فهرست‌بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال 1397
54
فهرست‌بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1397
55
فهرست‌بهای واحد پایه رشته چاه سال 1397
56
فهرست‌بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1397
57
فهرست‌بهای واحد پایه رشته شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب سال 1397
58
فهرست‌بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1397
59
فهرست‌بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1397
60
فهرست‌بهای واحد پایه رشته سدسازی سال 1397
61
فهرست‌بهای واحد پایه رشته نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه آهن سال 1397
62
فهرست‌بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1397
63
فهرست‌بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1397
64
فهرست‌بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1397
65
فهرست‌بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1397
66
فهرست‌بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1397
67
فهرست‌بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1397
68
تسهیل فرآیند مربوط به تشخیص صلاحیت شرکتهای مهندسان مشاور
69
آیین‌نامه ایجاد بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست
70
آیین نامه اجرایی ماده 46 قانون مدیرت خدمات کشوری
71
نحوه دریافت مستندات فیزیکی در فرایند تشخیص صلاحیت شرکت های مهندسان مشاور و پیمانکاران
72
شاخص های قطعی دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1396
73
نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه اول سال 1396
74
راهنمای طراحی دیوارهای حائل
75
آیین نامه اجرایی صرفه جویی مصرف انرژی در ساختمان ها
76
بسته ضوابط صلاحیت پیمانکاران طرح و ساخت
77
بسته ضوابط صلاحیت مشاوران
78
بسته ضوابط صلاحیت پیمانکاران
79
بسته گونه های گوناگون شرایط عمومی و قراردادهای همسان
80
بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور به زبان ساده
81
لایحه بودجه سال 97
82
بانک اطلاعات بلایای طبیعی
83
تامین مالی طرح ها و پروژه ها از محل تسهیلات مالی خارجی آژانس همکاری های بین المللی ژاپن جایکا
84
دستورالعمل درخواست صدور مجوز استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس)
85
ظرفیت پیمانکاران سرمایه گذار و صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی
86
آیین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (19) قانون بودجه سال 1396 کل کشور
87
حداکثر مبلغ مناسب ظرفیت در رشته ها و پایه های مختلف اشخاص حقیقی
88
آیین نامه روش کار شورای فنی استان
89
کنترل مصالح ساختمانی در برابر آتش
90
ضریب متوسط افزایش وزنی (حداقل شرایط اختصاصی و ظرفیت شرکتهای پیمانکاری آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت)
91
انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع
92
شاخصهای قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1395
93
نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه دوم سال 1395
94
مصوبه هیئت وزیران در حمایت از مشارکت مهندسین مشاور و پیمانکار در فرآیند تشخیص صلاحیت
95
دستورالعمل نحوه ارایه تجزیه بها همراه با پیشنهاد قیمت توسط پیمانکاران
96
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻬﯿﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﮑﺴﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت راهﺳﺎزی
97
نرخ عوامل موثر در فهرست های بهای واحد پایه سال 1396
98
سند شرایط و ضوابط استفاده از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
99
ﺿﻮاﺑﻂ ﻓﻨﯽ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻔﻮذ ﮔﺎز رادن (نشریه شماره ض-626 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی)
100
آیین نامه ارزش گذاری دارایی های نامشهود در طرح های سرمایه گذاری
101
دستورالعمل تعیین حق الزحمه خدمات نظارت - 1396
102
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1396
103
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرحهای هادی روستایی
104
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه
105
تعرفه خدمات نقشه برداری 96
106
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
107
دستورالعمل شرح خدمات و تعیین حق الزحمه مطالعات ژئوفیزیک، سال 96
108
تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
109
نصاب معاملات سال 1396
110
قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
111
قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های درخواستی ( چنانچه نیاز خود در موارد ذکر شده را به شاقول اعلام نمایید، دوستان شما در شاقول تلاش می نمایند آن ها را تهیه و در دسترس شما و سایر کاربران گرامی بگذارند)
112
قانون بودجه سال 1396 کل کشور
113
راهنماي طراحي لرزه اي ديوارهاي بنايي غيرسازه اي مسلح به ميلگرد بستر
114
فهرست بهاي واحد پايه رشته آبخيزداري و منابع طبيعي سال 1396
115
راهنمای شرح خدمات استقرار نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد
116
فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1396
117
فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1396
118
فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1396
119
فهرست بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال 1396
120
فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1396
121
فهرست بهای واحد پایه رشته سدسازی سال 1396
122
فهرست بهای واحد پایه رشته نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه آهن سال 1396
123
فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1396
124
فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1396
125
فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1396
126
فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1396
127
فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 1396
128
فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1396
129
فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1396
130
فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1396
131
فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1396
132
فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1396
133
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (١٤٠٠-١٣٩٦)
134
تغییر در پیوست 2 آئین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران
135
دستورالعمل اجرایی بند (خ) ماده 4 آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی
136
فهرست بهای خاص رشته نگهداری، تعمیر روسازی و ابنیه خطوط راه آهن
137
شاخص های قطعی دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1395
138
نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه اول سال 1395
139
دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل
140
مصوبه کارمزد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
141
دستورالعمل شرح خدمات و تعیین حق الزحمه مطالعات ژئوفیزیک
142
شرح عمومی خدمات مدیریت طرح در صنعت احداث (برای اجرای طرح های غیرصنعتی)
143
آیین نامه روش کار شورای فنی استان
144
ضوابط اجرایی کار های امانی در پروژه های استانی
145
مقرره دولت درخصوص پرداخت بدهی پیمانکاران کوچک
146
تعیین حداکثر ظرفیت و تعداد کار مجاز شرکت های تشخیص صلاحیت شده بر اساس آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران اجرای پروژه های صنعتی به روش طرح و ساخت
147
تعرفه خدمات نقشه برداری
148
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
149
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه
150
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های هادی روستایی
151
قرارداد همسان خرید تجهیزات (P) برای خریدهای خارجی- در دو نسخه متنی فارسی و انگلیسی (word)
152
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال 1395
153
شاخص های قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1394
154
نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه دوم سال 1394
155
مجموعه پرسش و پاسخ های امور تشخیص صلاحیت مشاوران
156
دستورالعمل شورای حقوق و دستمزد در ارتباط با هماهنگی در تعیین حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های دستگاه‌های اجرایی
157
ضریب متوسط افزایش وزنی
158
اصلاح و بازنگری نشریه شماره 303 با عنوان «مشخصات فنی عمومی کارهای خطوط لوله آب و فاضلاب شهری»
159
خودداری از مکاتبات غیرضرور درخصوص تغییرات گواهی نامه های تشخیص صلاحیت شرکت های پیمانکار
160
اصلاحیه آیین نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی طرحها و پروژه های بزرگ تولیدی، خدماتی و عمرانی
161
ابلاغ اصلاحیه مصوبه شماره 142600 - دستورالعمل شرایط واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده
162
دستورالعمل موضوع ماده 27 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
163
ثبت اطلاعات قراردادها در پایگاه اطلاعات قراردادهای کشور
164
تغییر در حداقل شرایط اختصاصی و ظرفیت شرکتهای پیمانکاری آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران مصوبه شماره 48013/ت 23251هـ مورخ 1381/12/11هیأت محترم وزیران
165
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1395
166
ترجمه انگلیسی شرایط عمومی قراردادهای همسان خدمات مشاوره - ** هدیه ویژه شاقول به مناسبت ولادت حضرت علی اکبر ع و روز جوان به کاربران گرامی ** -
167
ترجمه دو زبانه مقابل ( فارسی - انگلیسی ) شرایط عمومی قراردادهای همسان خدمات مشاوره -** هدیه ویژه شاقول به مناسبت حلول ماه شعبان و ولادت حضرات امام حسین ع ، ابالفضل العباس ع و امام سجاد ع به کاربران گرامی **
168
دستورالعمل انضباط مالی، ارتقاء بهره وری، بهبود کیفیت و صرفه جویی در هزینه و زمان اجرای طرحها - تجدید نظر اول
169
پرسش‌های کلیدی پیش‌نیاز برای تهیه قرارداد سرمایه‌گذاری، ساخت، بهره‌برداری و انتقال (BOT) در حوزه بهداشت و درمان
170
حد نصاب معاملات، مصوبه سال 1395 (به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات)
171
دستورالعمل نحوه تهیه و تصویب فهرست بهای کارهای خاص
172
دستورالعمل نحوه تهیه و تصویب ردیف های ستاره دار
173
نرم افزار تعیین نوع و محاسبه مبلغ تضامین انواع معاملات منطبق بر آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی **هدیه ویژه شاقول به مناسبت ولادت امیر مومنان علی (ع) به کاربران گرامی** -
174
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1395
175
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1395
176
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1395
177
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 1395
178
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1395
179
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1395
180
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1395
181
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1395
182
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته سدسازی سال 1395
183
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1395
184
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1395
185
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1395
186
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1395
187
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1395
188
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1395
189
آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی
190
نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه اول سال 1394
191
دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل
192
شاخص های قطعی دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1394
193
اصلاحیه استفاده از میلگردهای با مقاومت بالا
194
راهنمای نحوه تهیه و اعلام پروژه طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
195
جدول راهنمای نحوه تهیه و اعلام پروژه طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
196
آیین نامه ساماندهی و واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای
197
حق بیمه قراردادهای مهندسان مشاور و پیمانکاران
198
دستورالعمل تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی در مناقصات یک مرحله ای و دومرحله ای -ویرایش سوم
199
گزارش تجزیه بهای رشته انتقال و توزیع آب روستایی
200
گزارش تجزیه بهای رشته سدسازی
201
گزارش تجزیه بهای رشته آبخیزداری و منابع طبیعی
202
گزارش تجزیه بهای رشته خطوط انتقال آب
203
گزارش تجزیه بهای رشته آبیاری و زهکشی
204
گزارش تجزیه بهای رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه
205
گزارش تجزیه بهای رشته ساخت و ترمیم قنات
206
گزارش تجزیه بهای رشته تاسیسات مکانیکی
207
گزارش تجزیه بهای رشته چاه
208
گزارش تجزیه بهای رشته آبیاری تحت فشار
209
گزارش تجزیه بهای رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب
210
تصویب نامه در خصوص شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز
211
دستورالعمل شرایط واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری به بخش غیردولتی
212
آیین نامه اجرایی ماده (8) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
213
آیین نامه اجرایی ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
214
تغییر در حوزه تعریف رشته های ماده ( 6) و اصلاح جداول آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران مصوبه شماره 48013 /ت 23251 هـ مورخ 1381/12/11هیئت محترم وزیران
215
آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (19) قانون بودجه سال 1394 کشور
216
آیین نامه اجرایی ماده (17) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی
217
دستورالعمل نحوه شناسایی و اولویت بندی نقاط پرتصادف راه ها
218
آیین نامه اجرایی ماده (7) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
219
آیین نامه اجرایی ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
220
ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری-نقشه ضریب منطقه ای مربوط به انتقال آب
221
ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری-نقشه پهنه بندی ضرایب منطقه ای کارهای پیمانکاری تاسیسات مکانیکی نسخه 1394
222
ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری- نقشه پهنه بندی ضرایب منطقه ای کارهای پیمانکاری- رشته های: راه، راه آهن و باند فرودگاه و راهداری - نسخه 1394
223
ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری- نقشه پهنه بندی ضرایب منطقه ای کارهای پیمانکاری رشته ابنیه نسخه سال 1394
224
ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری
225
ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری- ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری-نقشه ضریب منطقه ای مربوط به آبیاری و زهکشی
226
ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری- نقشه پهنه بندی ضرایب منطقه ای کارهای پیمانکاری تاسیسات برقی - نسخه 1394
227
آیین‌نامه اجرایی ماده ١٠ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
228
آیین‌نامه اجرایی ماده (18) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393-
229
سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه
230
شاخصهای قطعی تعدیل آحاد بها دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1393
231
نرخ فولاد و سیمان در شش ماهه دوم سال 1393
232
دستورالعمل ظرفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصه، ارزیابی کیفی و ارجاع کار
233
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها، سال 1394
234
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های هادی روستایی، سال 1394
235
تعرفه خدمات نقشه برداری
236
حق الزحمه مطالعات ژئوفیزیک
237
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه
238
قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
239
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1394
240
اصلاح بهای واحد 4 ردیف از فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1394
241
مصوبه بند هـ ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه
242
تصویب نامه درخصوص تعیین نصاب معاملات سال 1394موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات
243
گزارش فازهای 1 و 2 مطالعات و تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود در طرح‌های سرمایه‌گذاری
244
آیین نامه اجرایی قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری از طریق مشارکت بانک ها و سایر منابع مالی و پولی کشور
245
مجموعه پرسش ها و پاسخ ها در امور پیمانکاری -94
246
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1394 کل کشور
247
دستورالعمل ارزیابی کیفی سرمایه گذاران طرح ها و پروژه های مشارکت عمومی و خصوصی
248
آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران با اعمال آخرین اصلاحات تا سال 1393
249
قانون بودجه سال 1394 کل کشور
250
چهارچوب موافقت نامه مشارکت عمومی - خصوصی PPP
251
راهنمای انتخاب مجریان طرح ها و پروژه های سرمایه گذاری
252
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1394
253
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1394
254
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1394
255
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1394
256
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1394
257
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1394
258
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1394
259
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1394
260
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته سدسازی سال 1394
261
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1394
262
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1394
263
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1394
264
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 1394
265
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1394
266
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1394
267
ابلاغ تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال 1393
268
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)
269
نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه اول سال 1393
270
دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل (1393)
271
شاخص های قطعی دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1393
272
پرداخت مطالبات مهندسان مشاور
273
آیین‌نامه اجرایی ماده واحده قانون اصلاح ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
274
پیش‌نویس آیین‌نامه ارزش‌گذاری دارایی‌های نامشهود در طرح‌های سرمایه‌گذاری
275
آیین نامه اجرایی بند (س) تبصره (3) قانون بودجه سال 1393 کل کشور
276
نرخ فولاد و سیمان مربوط به نیمه دوم سال 1392
277
حق الزحمه مطالعات ژئوفیزیک
278
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه
279
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های هادی روستایی
280
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
281
شاخصهای قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1392
282
قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی (مصوب تیر 1393)
283
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1393
284
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 1393
285
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1393
286
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1393
287
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1393
288
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 1393
289
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1393
290
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1393
291
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1393
292
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1393
293
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1393
294
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1393
295
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1393
296
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1393
297
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1393
298
تصویب نامه در خصوص خرید کالاهای خارجی دارای تولید مشابه داخلی به استناد اصل یکصدوسی و هشتم قانون اساسی
299
تبصره جزء 3 بند هـ ماده 3 آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی
300
تصویب نامه درخصوص تعیین نصاب معاملات سال 1393 موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات
301
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1393
302
آیین نامه اجرایی بند (ز) ماده (38) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
303
آیین نامه اجرایی تبصره (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور (مصوب 1393/01/10)
304
اصلاح زیرنویس جدول شماره 2 آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران
305
فهرست بهای خاص تعمیر و نگهداری خط و ابنیه راه آهن
306
مصوبه کارمزد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
307
نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1392
308
قانون اصلاح تبصره 5 بند الف ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و الحاق دو تبصره به آن (مصوب بهمن 1392)
309
پایگاه تحلیل احتمالی خطر لرزه ای ایران
310
تعرفه خدمات نقشه برداری
311
دستورالعمل نحوه محاسبه تفاوت بهای فلزات در کارهای فاقد تعدیل و مابه التفاوت
312
سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی
313
شاخص های قطعی دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1392
314
مجموعه پرسش و پاسخ های متداول بخشنامه جبران تغییر قیمت ارز
315
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های هادی روستایی
316
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
317
حق الزحمه مطالعات ژئوفیزیک
318
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه
319
دستورالعمل وحدت رویه تشخیص صلاحیت پیمانکاران در سامانه ساجات
320
دستورالعمل مبلغ ظرفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصه، ارزیابی کیفی و ارجاع کار
321
تهیه عملکرد بودجه
322
مجموعه پرسش ها و پاسخ ها در امور پیمانکاری -92
323
ابلاغ فهرست شرح ردیف رشته پستهای انتقال و فوق توزیع نیروی برق
324
ابلاغ فهرست شرح ردیف رشته خطوط هوایی انتقال و فوق توزیع نیروی برق
325
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1392
326
راهنمای آنالیز خودرو- دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1392
327
نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل
328
نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل (آموزشی )
329
نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل
330
فهرست بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال 1392
331
ضوابط و معیارهای فنی ساخت و نگهداری انواع راه ها
332
دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات انتظامی (حرفه ای) پیمانکاران
333
ضوابط تشخیص صلاحیت شرکت های خدمات انرژی
334
اصلاحات آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران
335
دستورالعمل ارزیابی توان سرمایه گذاری سرمایه گذار طرح ها و پروژه های مشارکت عمومی و خصوصی
336
الحاق بند (و) به ماده (۳) آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی
337
شاخص های قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1391
338
نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1391
339
تصویب نامه درخصوص تعیین نصاب معاملات سال 1392 موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات
340
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1392
341
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1392
342
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1392
343
فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1392
344
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 1392
345
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1392
346
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1392
347
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1392
348
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1392
349
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1392
350
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1392
351
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، راه آهن و باند فرودگاه سال 1392
352
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1392
353
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته سدسازی سال 1392
354
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1392
355
شرح خدمات همسان مدیریت طرح
356
اصلاح شرایط اختصاصی آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران موضوع مصوبه شماره 48013/ت23251هـ مورخ 1381/12/11 هیأت محترم وزیران
357
اصلاح جداول آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران طرح و ساخت (مصوبه شماره 15117 /ت 29857 هـ مورخ 11/ 3/ 1384 هیات وزیران)
358
ضوابط واگذاری طرح های نیمه تمام، براساس جزء (۲) بند (ب) ماده (۴۰) و بند (ح) ماده (۱۹) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (86) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی و اعضاء هیئت واگذاری (مصوب شورای اقت
359
مجموعه پرسش و پاسخ های تعرفه ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال 1391 - نسخه 13911205
360
شاخص های قطعی دوره های سه ماه اول و دوم سال 1391
361
نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماه اول و دوم سال 1391
362
سیاستهای کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی
363
آیین نامه اجرایی قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
364
تبیین بخشنامه شماره 100/68118 مورخ 1391/08/21 با عنوان "دستورالعمل انضباط مالی و ارتقای بهره وری و بهبود کیفیت صرفه جویی در هزینه و زمان اجرای طرح ها"
365
نحوه جبران آثار تغییر قیمت ارز در پیمان های فاقد تعدیل
366
اصلاح جداول (1 تا 7) آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران اجرای پروژه های صنعتی به روش طرح و ساخت (مصوبه شماره 58567/ت21811هـ مورخ 1380/12/22 هیات وزیران) و جداول بخشنامه شماره 100/135947 مورخ 1385/08/21 در رسته های مربوط
367
دستورالعمل رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات
368
دستورالعمل انضباط مالی و ارتقاء بهره وری و بهبود کیفیت و صرفه جویی در هزینه و زمان اجرای طرح ها
369
تصویب نامه درخصوص تعیین نصاب معاملات سال 1391 موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات - مصوب 1383
370
حق الزحمه مطالعات ژئوفیزیک
371
دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات انتظامی (حرفه ای) مشاوران
372
دستورالعمل تعیین دامنه قیمت های متناسب پیشنهادی در مناقصات یک مرحله ای و دو مرحله ای
373
انعقاد پیمان بر اساس فهرست بهای تجمیع شده راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن
374
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های هادی روستایی
375
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه
376
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
377
شاخص های موقت دوره های سه ماه اول و دوم سال 1391
378
نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماه سوم و چهارم سال 1390
379
ابلاغ تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال 1391
380
تعرفه خدمات نقشه برداری
381
شاخص های قطعی دوره های سه ماه سوم و چهارم سال 1390
382
دستورالعمل اجرایی ماده 215 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389
383
دستورالعمل نحوه جبران آثار اصلاح قیمت حامل های انرژی با اعمال قانون هدفمندکردن یارانه ها در پیمان های فاقد تعدیل
384
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌ توسعه و عمران (جامع) ناحیه
385
حق‌الزحمه مطالعات ژئوفیزیک
386
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
387
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماه اول و دوم سال 1390
388
نرخ فولاد و سیمان در دوره‌های سه ماه اول و دوم سال 1390
389
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌ ‌های هادی روستایی
390
راهنمای آنالیز خودرو- دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1391
391
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1391
392
ممنوعیت مدرک فروشی و تنظیم اطلاعات نادرست برای تشخیص صلاحیت
393
تعیین معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور بعنوان نماینده جمهوری اسلامی ایران در fib
394
صلاحیت و ارجاع کار خدمات پژوهشی و تحقیقاتی مربوط به مراکز تحقیقاتی قانونی (اصلاحیه آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره مورخ 1/ 10/ 1388)
395
دستورالعمل مبلغ ظرفیت مجاز پیمانکاران برای شرکت در مناقصه، ارزیابی کیفی و ارجاع کار
396
قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار
397
آیین نامه ارزیابی اثرات زیست محیطی طرحها و پروژه های بزرگ تولیدی ، خدماتی و عمرانی
398
جبران آثار هدفمندی یارانه‌ها
399
آیین نامه فعالیت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
400
استانداردها و توصیه‌های بین‌المللی ضمیمه 12 (ضمیمه 12 کنوانسیون شیکاگو) جستجو و نجات
401
اصلاح اجزء (1) و (5) بند (ت) ماده 7 آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره
402
حد نصاب معاملات، مصوبه سال 1390 (به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات)
403
راهنمای آنالیز خودرو-دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1390
404
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1390
405
شاخص های قطعی دوره های سه ماه سوم و چهارم سال 1389
406
نرخ فولاد و سیمان در دوره‌های سه ماه سوم و چهارم سال 1389
407
شاخص‌های موقت دوره‌های سه ماه سوم و چهارم سال 1389
408
اصلاح جداول آیین‌نامه تشخیص صلاحیت مشاوران مصوبه شماره 20637/ت28437هـ مورخ 1383/04/23 هیأت وزیران برای تخصص‌های گروه میراث فرهنگی، انرژی، صنعت
409
تصمیمات کمیته وحدت رویه در مورد تشخیص صلاحیت و رتبه بندی پیمانکاران EPC -شرایط تمدید صلاحیت شرکتهای مشاور
410
تصمیمات کمیته وحدت رویه در مورد تشخیص صلاحیت و رتبه بندی پیمانکاران EPC
411
مصوبات وحدت رویه تشخیص صلاحیت پیمانکاران
412
گزارش تجزیه بهای رشته شبکه توزیع آب
413
گزارش تجزیه بهای رشته سدسازی
414
تجزیه بهای فهرست های پایه (نسخه سال 1389)- برق بخش دوم
415
گزارش تجزیه بهای رشته چاه
416
گزارش تجزیه بهای رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن
417
گزارش تجزیه بهای رشته آبخیزداری و منابع طبیعی
418
گزارش تجزیه بهای رشته تاسیسات مکانیکی
419
گزارش تجزیه بهای رشته راهداری
420
گزارش تجزیه بهای رشته آبیاری تحت فشار
421
گزارش تجزیه بهای رشته خطوط انتقال آب
422
تجزیه بهای فهرست های پایه (نسخه سال 1389)- برق بخش اول
423
گزارش تجزیه بهای رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب
424
گزارش تجزیه بهای رشته ابنیه
425
گزارش تجزیه بهای رشته انتقال و توزیع آب روستایی
426
گزارش تجزیه بهای رشته خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح
427
گزارش تجزیه بهای رشته ساخت و ترمیم قنات
428
گزارش تجزیه بهای رشته آبیاری و زهکشی
429
فونت‌های لوتوس
430
آیین‌نامه اجرایی قانون اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات
431
لغو بخشنامه شماره 101/174548 مورخ 84/10/7 با عنوان "اخذ گواهینامه‌ فنی برای تولید و تامین لوله‌های پلی اتیلنی فاضلابی"
432
نرخ فولاد و سیمان در دوره‌های سه ماه اول و دوم سال 1389
433
قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی
434
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماه اول و دوم سال 1389
435
ظرفیت مجاز کاری
436
قانون برنامه پنجم توسعه
437
دستورالعمل نحوه مشارکت، همکاری و ارجاع کار گروه مشارکت مشاوره
438
اطلاعیه بسیار مهم در مورد ساجات
439
اصلاح بند (ب) ماده (9) آیین نامه خرید خدمات مشاوره
440
دستورالعمل توزیع هوای فشرده در معادن
441
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
442
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌ ‌های هادی روستایی
443
ضوابط زیست‌- محیطی استفاده مجدد از آب‌های برگشتی و پساب‌ها
444
فهرست خدمات مراحل چهارگانه اکتشاف سنگ آهن
445
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌ توسعه و عمران (جامع) ناحیه
446
حق‌الزحمه مطالعات زیرسازی راه آهن
447
حق‌الزحمه مطالعات ژئوفیزیک
448
حق‌الزحمه مطالعات راه
449
راهنمای نحوه تهیه شرح تفصیلی خدمات و مبانی حق‌الزحمه خدمات مشاوره
450
نحوه و مهلت اطلاع رسانی در بانک اطلاعات و پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات برای خرید خدمات مشاور
451
اصلاح کاربرد بخشنامه‌های تعرفه‌ حق‌الزحمه مهندسان مشاور بر مبنای درصدی از برآورد اجرای کار
452
تاسیسات و تجهیزات تصفیه‌خانه‌ها و ایستگاه‌های پمپاژ بزرگ و کوچک
453
آیین نامه اجرایی ماده (22) قانون مدیریت خدمات کشوری
454
نحوه ابلاغ ضوابط
455
تبیین مفاهیم آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره - شماره یک
456
راهنمای حذف پیشنهادهای مالی نامتناسب (مستندات راهنمای حذف )
457
راهنمای حذف پیشنهادهای مالی نامتناسب
458
قانون تفسیر نحوه اجراء ماده (35) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجراء سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی مصوب 1386 (مصوب مرداد 1389)
459
دستورالعمل نحوه درخواست تجدیدنظر در نرخ پیمان‌ها
460
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1389
461
مصوبه هیئت وزیران در خصوص راه‌اندازی نمودن سامانه بازار معاملات مجازی دستگاه‌های اجرایی
462
فلوچارت نحوه خرید خدمات مشاوره
463
حداکثر مبلغ مناسب در رشته‌ها و پایه‌های مختلف اشخاص حقیقی
464
نرخ فولاد و سیمان در دوره‌های سه ماه سوم و چهارم سال 1388
465
تغییر در حوزه تعریف رشته های ماده (6) آیین نامه و اصلاح جداول آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران مصوبه شماره 48013/ ت23251 ه‍ مورخ 11/ 12/ 1381 هیات محترم وزیران
466
دستورالعمل نحوه تعیین صلاحیت اشخاص حقوقی یا حقیقی واجد شرایط مشاوره
467
دستورالعمل نحوه تعیین صلاحیت مشاوره در زمینه تدوین ضوابط، معیارها و استانداردها
468
تهیه و تنظیم متن قرارداد مشاوره
469
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماه سوم و چهارم سال 1388
470
آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون اصلاح ماده (56) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب 1387
471
‌اطلاعیه ‌محاسبه ‌حق‌الزحمه مشاوره برمبنای ‌درصدی ‌از برآورد
472
قانون الحاق یک تبصره به قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی
473
حد نصاب معاملات (مناقصه، مزایده،...)، مصوبه سال 1389 (به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات و جزء ب بند 10 ماده واحده قانون بودجه 1389)
474
دستورالعمل اصلاحی تهیه و پیشنهاد لوایح و تصویبنامه ها و دفاع حقوقی از مصوبات دولت و به هنگام نگهداشتن آنها در سامانه اطلاعات قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
475
کارشناس حقیقی
476
آیین نامه اجرایی حمایت از صادر کنندگان خدمات فنی و مهندسی
477
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماه اول و دوم سال 1388
478
نرخ فولاد و سیمان در دوره‌های سه ماه اول و دوم سال 1388
479
انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع
480
شرح خدمات همسان مطالعات طرح‌های احداث راه‌
481
شرح خدمات همسان مطالعات طرح‌های بهسازی راه‌
482
شرح خدمات همسان مطالعات طرح‌های احداث راه‌‌آهن
483
قانون اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات
484
اطلاعیه مهم
485
اصلاحیه املایی آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره
486
خودداری از ارسال مدارک درخواست تشخیص صلاحیت و یا ارتقا از تاریخ 1/ 12/ 1388 تا برقراری سامانه اینترنتی جامع تشخیص صلاحیت
487
تعرفه خدمات نقشه‌برداری
488
حق‌الزحمه مطالعات ژئوفیزیک
489
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌ ‌های هادی روستایی
490
حق الزحمه مطالعات راه و نظارت عالیه پل ، تونل ، باند فرودگاه ، راه و زیرسازی راه‌آهن
491
حق‌الزحمه مطالعات زیرسازی راه آهن
492
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
493
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌ توسعه و عمران (جامع) ناحیه
494
قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (مصوب آذر 1388)
495
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماه سوم و چهارم سال 1387
496
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره چهارم سال 1387
497
اصلاحیه املایی آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره
498
آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره (آیین‌نامه بند ه‍ ماده 29 قانون برگزاری مناقصات، جایگزین تصویب‌نامه شماره 84178/ت34162هـ مورخ 16/ 7/ 1385 هیئت محترم وزیران)
499
آیین‌نامه خرید خدمات مشاور
500
آیین‌نامه خرید خدمات مشاوره- فایل متنی(word)
501
راهنمای تعیین دامنه مناسب‌ترین قیمت‌های پیشنهادی در مناقصات یک مرحله‌ای
502
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1388
503
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1388
504
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه ، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1388
505
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1388
506
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1388
507
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1388
508
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1388
509
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسا ت مکانیکی سال 1388
510
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1388
511
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسا ت برقی سال 1388
512
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 1388
513
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1388
514
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1388
515
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1388
516
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 1388
517
فهرست وارسی گزارش توجیه طرحهای عمرانی
518
آیین نامه اجرایی روش های واگذاری (مصوب آذر 1388)
519
فهرست‌ بهای‌ واحد پایه‌ رشته‌ ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری
520
اصلاح آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی (2)(مصوبه شماره42956/ت28493ه‍ مورخ 11/08/1382)
521
تشخیص صلاحیت شرکت‌های مهندسین مشاور در پایه 3
522
دستورالعمل نحوه تعیین صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی تهیه‌کننده ضوابط، معیارها و استانداردها
523
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1388
524
مجموعه پرسش و پاسخ‌های قانون برگزاری مناقصات نسخه 15 شهریور 1388
525
آیین‌نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه‌بندی فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با هر یک از سه گروه مصرح در ماده 2
526
ضوابط اجرایی کارهای امانی در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی
527
دستورالعمل تهیه فهرست بلند مناقصه‌گران برای موضوعات با مبالغ بالاتر از حد نصاب پایه یک
528
تشخیص صلاحیت شرکت‌های مهندسین مشاور در پایه 3
529
تصویب نامه در خصوص قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی ج.ا.ا و دستگاههای اجرای موضوع ماده (86) مصوب مرداد 1388
530
آیین نامه اجرایی تبصره (1) بند (ج) ماده (3) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (مصوب مرداد 1388)
531
آیین نامه اجرایی ماده (7) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (مصوب مرداد 1388) بروز شده تا مهر 1388
532
Iran tender law
533
تشخیص صلاحیت شرکت‌های مهندسین مشاور در پایه 3
534
نحوه اعمال مالیات بر ارزش افزوده در قراردادهای مهندسان مشاور و پیمانکاران 10364
535
اصلاحیه آیین‌نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران (تصویب‌نامه شماره 48013 /ت23251 ه‍)
536
حد نصاب معاملات، مصوبه سال 1388 (به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات)
537
غیر مجاز بودن فعالیت شرکت‌های واسطه برای تشخیص صلاحیت
538
ابلاغ اصلاحیه موافقت‌نامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌ها و مقررات آنها
539
دستورالعمل نحوه محاسبه تفاوت‌بهای قیر
540
محرومیت افراد امتیاز آور تکراری در تشخیص صلاحیت
541
قانون الحاق یک تبصره به قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و یکصد و سی و هشتم (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسؤولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی مصوب 1368 و اصلاحات بعدی آن (مصوب فروردین 1388)
542
آیین‌نامه تعیین شماره اختصاصی برای اشخاص خارجی مرتبط با کشور
543
آیین‌نامه اختصاص شناسه ملی به کلیه اشخاص حقوقی ایرانی
544
نحوه اعمال مالیات بر ارزش افزوده در قراردادهای مهندسان مشاور و پیمانکاران 947
545
راهنمـای تشخیص صلاحیت مشاوران حقوقی بخش خصوصی
546
پرسشنامه و فرم های تشخیص صلاحیت مشاوران حقوقی
547
راهنمای ارسال مدارک و فرم های مربوط برای تشخیص صلاحیت صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی
548
راهنمای تشکیل پرونده و فرم های 10 و 20
549
فرم خلاصه اطلاعات مشاوران حقوقی تشخیص صلاحیت شده در استانداری ها
550
چک لیست کنترل مدارک تشخیص صلاحیت مشاوران حقوقی
551
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماه اول، دوم و سوم سال 1387
552
شاخص‌های قطعی تعدیل دوره‌های سه ماهه اول و دوم و شاخص‌های موقت تعدیل سه ماهه سوم سال 1387
553
ابلاغ تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح
554
بخشنامه به تمام دستگاه های موضوع بند "ب" ماده (1) قانون برگزاری مناقصات، درخصوص نحوه ارجاع پروژه‌های فناوری اطلاعات
555
اصلاحیه کلمه در آیین‌نامه تشخیص صلاحیت مشاوران به شماره 20637/ت 28437ه‍ مورخ 23 4 /83
556
موافقت نامه ساخت-بهر ه‌برداری-واگذاری ( Build – Operate – Transfer (BOT
557
اصلاحیه بخشنامه شماره 215919 - 100 مورخ 14 - 12 - 84 موضوع مجموعه دستورالعمل‌های مطالعات مهندسی ارزش در دوره پیش از عملیات اجرا و ساخت
558
اصلاحیه آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران به شماره 48013 /ت 23251 ه‍ مورخ 11 /12 /81
559
فهرست شرح ردیف‌ بهسازی لرزه‌ای ساختمان
560
امضای مجاز برای تقاضاهای مرتبط با تشخیص صلاحیت و استعلام شرکت‌ها
561
دستورالعمل استفاده از تضمین‌های نوع «ه» آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی
562
راهنمای تشخیص صلاحیت پیمانکاران
563
نحوه چید مان پرونده پیمانکاری
564
دستورالعمل اجرایی بند (و) ماده (28) قانون برگزاری مناقصات و بند (د) ماده (13) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (بخشنامه ترک تشریفات مناقصه) متن بخشنامه
565
ضوابط تعیین سطح زیربنای بیمارستان‌های عمومی (48 تا 65 تخت کل)
566
ضوابط تعیین سطح زیربنای بیمارستان‌های عمومی (111 تا 180 تخت کل)
567
ضوابط تعیین سطح زیربنای بیمارستان‌های عمومی (66 تا 110تخت کل)
568
ضوابط تعیین سطح زیربنای بیمارستان‌های عمومی (251 تا 350 تخت کل)
569
ضوابط تعیین سطح زیربنای بیمارستان‌های عمومی (181 تا 250 تخت کل)
570
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌ ‌های هادی روستایی
571
حق الزحمه مطالعات راه و نظارت عالیه پل ، تونل ، باند فرودگاه ، راه و زیرسازی راه‌آهن
572
حق‌الزحمه مطالعات زیرسازی راه آهن
573
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌ توسعه و عمران (جامع) ناحیه
574
تعرفه خدمات نقشه‌برداری
575
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
576
حق‌الزحمه مطالعات ژئوفیزیک
577
استانداردسازی و به‌روز آوری جایگاه‌های اینترنتی (website) زیر مجموعه دولت؛ بخشنامه شماره 78558 / 1900 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
578
دستورالعمل نحوه ارائه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران به تفکیک فصل‌های فهرست بها
579
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 1387
580
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1387
581
فهرست های بهای سال 1387 -اصلاح نامه فهرست راه
582
فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1387
583
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1387
584
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1387
585
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ساخت و ترمیم قنات سال 1387
586
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1387
587
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1387
588
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1387
589
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1387
590
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1387
591
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1387
592
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1387
593
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1387
594
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاه سال 1387
595
حد نصاب معاملات سال 1387
596
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماه سوم و چهارم سال 1386
597
آیین‌نامه نظام اطلاع‌رسانی عمومی قراردادها
598
اصلاحیه آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران به شماره 48013 /ت 23251 ه‍ مورخ 11 /12 /81
599
تشخیص صلاحیت و کنترل ظرفیت مشاوران و پیمانکاران
600
آیین نامه معاملاتی سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای
601
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1387
602
جبران افزایش بهای قیر
603
قانون اجراء سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی (مصوب خرداد 1387)
604
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماه سوم و چهارم سال 1386
605
شرح خدمات مرحله توجیهی مطالعات آبخیزداری
606
تصویب نامه درخصوص الحاق یک تبصره به ماده (6) آیین نامه تضمین برای معاملات دولتی
607
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1386
608
موافقت نامه و شرایط عمومی خدمات آزمایشگاه مستقر در کارگاه و کنترل موردی عملیات اجرایی
609
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1386
610
مسنتدسازی در پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات
611
راهنمای استفاده از آیین‌نامه اجرایی بند "ن" تبصره (2) قانون بودجه سال 1386
612
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1386
613
بخشنامه معاون در ارتباط با ابلاغ مصوبه جلسه 142 شورایعالی تامین اجتماعی در مورد حق بیمه کارکنان شاغل در طرحهای عمرانی - بخشنامه شماره 14 مورخ 6/ 5/ 1380 امور درآمد سازمان تامین اجتماعی-
614
تعرفه خدمات نقشه‌برداری
615
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1385
616
اختصاص فضای مناسب به نمازخانه در طرح‌های عمرانی
617
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1385
618
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1386
619
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته سد سازی سال 1386
620
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1386
621
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه و باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1386
622
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1386
623
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1386
624
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب سال 1386
625
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1386
626
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1386
627
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1386
628
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه و ابنیه صنعتی سال 1386
629
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاه‌ها و قنات‌ها سال 1386
630
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1386
631
جداول آیین‌نامه تشخیص صلاحیت مشاوران مصوبه شماره 20637/ت 28437ه‍ مورخ 1383/04/23 هیات محترم وزیران
632
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های هادی روستایی
633
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه
634
حق‌الزحمه مطالعات راه و نظارت عالیه پل، تونل، باند فرودگاه و زیرسازی راه‌آهن
635
حق‌الزحمه مطالعات زیرسازی راه‌آهن
636
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
637
دستورالعمل نحوه تهیه شرح تفصیلی خدمات و مبانی حق‌الزحمه خدمات مشاوره
638
حداکثر مبلغ مناسب ظرفیت اشخاص حقیقی
639
دستورالعمل نحوه ارائه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکاران، به تفکیک فصل‌های فهرست بها
640
آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران با اعمال آخرین اصلاحات تا سال 86 (با اعمال بخشنامه 100/70734)
641
دستورالعمل نحوه تعیین اشخاص حقوقی یا حقیقی واجد شرایط مشاوره
642
اطلاع‌رسانی شرکت‌های طرف قرارداد
643
آیین‌نامه اجرایی بند "ن" تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 کل کشور
644
حد نصاب جدید معاملات (به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات)
645
قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجراء طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها
646
قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجراء طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها
647
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1386
648
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1386 -راهنمای محاسبه اضافه‌کار
649
ضرایب حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران- دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1386
650
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1386-نقشه پراکنش ضرایب منطقه ای حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی
651
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1386- متن
652
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1386
653
تغییر در حوزه تعریف رشته "تاسیسات و تجهیزات" و اصلاح جداول آیین‌نامه طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران مصوبه شماره 48013/ت23251هـ مورخ 81/12/11 هیات محترم وزیران
654
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1385
655
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1385
656
تهیه نیازهای اطلاعاتی و تصاویر ماهواره‌ای از سازمان‌های تهیه کننده داخلی
657
آیین‌نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات
658
دستورالعمل انعقاد پیمان با نرخ متر مربع زیربنا
659
حد نصاب جدید معاملات (به استناد تبصره 1 ماده 3 قانون برگزاری مناقصات)-85
660
دستورالعمل اجرایی آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران پروژه‌های صنعتی به روش طرح و ساخت
661
ارجاع کار به روش طرح و ساخت
662
تشخیص صلاحیت مشاوران
663
حق تدریس، حق جلسه، حق تحقیق و مانند آن، برای کارهای کارشناسی
664
آیین‌نامه اجرایی بند "ج" ماده (12) قانون برگزاری مناقصات
665
آیین‌نامه بند "ه‍ " ماده 29 قانون برگزاری مناقصات
666
آیین‌نامه اجرایی بند "الف" ماده (26) قانون برگزاری مناقصات
667
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران (جامع) ناحیه
668
دستورالعمل تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های هادی روستایی
669
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1384
670
تعرفه خدمات نقشه‌برداری
671
طراحی بناهای درمانی 7
672
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
673
حق‌الزحمه مطالعات ژئوفیزیک
674
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه مطالعات زیرسازی راه‌آهن
675
دستورالعمل تعدیل حق‌الزحمه مطالعات راه
676
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق‌الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران سال 1385
677
شاخص‌های قطعی دوره سه ماهه سوم و چهارم سال 1384
678
مشخصات فنی اجرایی بازیافت گرم آسفالت
679
نظام فنی و اجرایی کشور
680
در اجرای مصوبه شماره 38221/ت33019هـ مورخ 1384/12/13 هیات محترم وزیران موضوع نظارت بر ماده (3) قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی و بخشنامه شماره 115695-101 مورخ 1382/06/22
681
آیین‌نامه نحوه دریافت هزینه‌های انجام داوری توسط شورای عالی فنی
682
مشخصات فنی‌اجرایی بازیافت سرد آسفالت
683
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1385
684
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1385
685
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب سال 1385
686
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1385
687
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبخیزداری و منابع طبیعی سال 1385
688
فهرست‌های بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال 1385
689
فهرست‌های بهای سال 1385- BASE UNIT PRICE INDEX
690
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1385
691
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته سدسازی سال 1385
692
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاهها و قناتها سال 1385
693
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1385
694
فهرست‌های بهای سال 1385- رشته آبیاری و زهکشی
695
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1385
696
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1385
697
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1385
698
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1385
699
مجموعه ضوابط قرارداد واگذاری فعالیت‌های پشتیبانی و خدماتی (کارهای حجمی) 1904-13192-H27506T38326-H34613T84515
700
مجموعه دستورالعمل های مطالعات مهندسی ارزش در دوره پیش از عملیات اجرا و ساخت
701
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1384
702
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1384
703
اخذ گواهی‌نامه‌ فنی برای تولید و تامین لوله‌های پلی اتیلنی فاضلابی
704
تغییر در حوزه تعریف رشته‌های آب، صنعت و معدن، تاسیسات و تجهیزات و اصلاح جداول آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران، مصوبه شماره 48013/ت23251هـ مورخ 81/12/11 هیات محترم وزیران
705
ابلاغ تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح
706
قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (مصوب آبان 1384)
707
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1384
708
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته انتقال و توزیع آب روستایی سال 1384
709
دستورالعمل ارزشیابی گزارش توجیهی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
710
جداول آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران مصوبه شماره 20637/ ت 28437 ه‍ مورخ 1383/4/23 هیئت محترم وزیران در تخصص مقاوم سازی
711
مشخصات فنی عمومی کارهای خطوط لوله آب و فاضلاب شهری(نشریه شماره 303)
712
راهنمای مناقصه
713
مجموعه ضوابط اجرایی طرح و ساخت (EPC غیر صنعتی) فهرست مجموعه ضوابط اجرایی روش طرح و ساخت (epc غیر صنعتی) 1-آیین‌نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران طرح و ساخت15117ت29858ھ 1384/3/11 2-آیین‌نامه ارجاع کار به پیمانکاران طرح و ساخت12343ت29856ھ 1384/3/
714
آیین‌نامه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و کارگروههای تخصصی
715
تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
716
تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح و توسعه عمران (جامع) ناحیه
717
حق‌الزحمه مطالعات ژئوفیزیک
718
حق الزحمه مطالعات زیرسازی راه آهن
719
آیین‌نامه اجرایی ماده (32) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران-مصوب 1383-
720
حق الزحمه مطالعات راه و نظارت عالیه پل ، تونل ، باند فرودگاه ، راه و زیرسازی راه‌آهن
721
نحوه محاسبه ضریب تعدیل و به روز رسانی مقادیر حق الزحمه کارشناسان متخصص طرحهای مطالعاتی جدول 4 بخشنامه 80981 مورخ 1384/05/08
722
دستورالعمل نحوه تعیین حق‌الزحمه خدمات مشاوره رسته مهندسی آب
723
عدم تقاضای دریافت مفاصا حساب حقوق دولتی
724
دستورالعمل تعیین حق‌الزحمه مطالعات مرحله اول بهسازی لرزه‌ای پلهای موجود
725
تمدید مدت تطبیق واحدهای خدمات مشاوره
726
دستورالعمل تعیین حق‌الزحمه مطالعات مرحله اول بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود
727
دستورالعمل تعیین حق‌الزحمه مطالعات تهیه طرح بهسازی لرزه‌ای ساختمانهای موجود
728
ادامه جدول 4304 (جدول شماره 2 - بخشنامه 3191)
729
ابلاغ تعرفه‌های خدمات نقشه‌برداری
730
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1383
731
آیین‌نامه ایمنی راه‌ها (ایمنی ابنیه فنی)
732
آیین‌نامه ایمنی راه‌ها (تجهیزات ایمنی راه)
733
آیین‌نامه ایمنی راه‌ها (ایمنی بهره برداری)
734
آیین‌نامه ایمنی راه‌ها (تاسیسات ایمنی راه)
735
آیین‌نامه ایمنی راه‌ها (ایمنی راه و حریم)
736
آیین‌نامه ایمنی راه‌ها (ایمنی در عملیات اجرایی)
737
آیین‌نامه ایمنی راه‌ها (علائم ایمنی راه ها)
738
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1384
739
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره سه ماهه چهارم سال 1383
740
مطالعات تهیه طرح‌های هادی روستایی
741
آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران طرح و ساخت
742
شیوه‌نامه نحوه ارجاع و کنترل ظرفیت کاری واحدهای خدمات مشاوره
743
دستورالعمل اجرایی ماده 144 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران (موضوع قیمت تمام شده فعالیت ها و خدمات)
744
سیاست‌های کلی ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
745
اصلاحیه صلاحیت تخصص نقشه برداری
746
بخشنامه درخواست مجوز ترک تشریفات(مصوبه شورای اقتصاد)
747
دستورالعمل تکمیل فرم درخواست مجوز ترک تشریفات مناقصه
748
اظهار نامه ظرفیت آماده به کار مشاور
749
ضوابط محاسبه کسر بهاء عملیات راهسازی
750
فهرست‌های بهای واحد پایه رشته ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری سال 1384
751
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1384
752
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1384
753
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1384
754
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1384
755
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1384
756
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1384
757
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاهها و قناتها سال 1384
758
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1384
759
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1384
760
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1384
761
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1384
762
دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات پیمانکاران
763
قرارداد همسان خرید تجهیزات (P) برای خریدهای خارجی (نسخه انگلیسی)
764
قرارداد همسان خرید تجهیزات (P) برای خریدهای خارجی (نسخه فارسی)
765
موافقت‌نامه وام
766
قانون برگزاری مناقصات مجلس 130890 مورخ 83/11/17 ابلاغ 67490 مورخ 83/11/26 TENDER-S LAW of Islamic Republic of Iran
767
قانون برگزاری مناقصات مجلس 130890 مورخ 83/11/17 ابلاغ 67490 مورخ 83/11/26 TENDER-S LAW of Islamic Republic of Iran
768
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره سه ماهه سوم سال 1383
769
پرسشنامه و فرم های تشخیص صلاحیت پیمانکاران
770
دستورالعمل انتخاب و ارجاع کار به واحدهای خدمات مدیریت طرح
771
موافقت نامه، پیوستها، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌های تامین کالا و تجهیزات، ساختمان و نصب بصورت توام (PC)، برای کارهای صنعتی
772
حق‌الزحمه مطالعات ژئوفیزیک
773
موافقت‌نامه، پیوست‌ها، شرایط عمومی و شرایط خصوصی قرارداد واگذاری لیسانس و دانش فنی برای فرآیندهای تولید محصول
774
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه اول دوم سال 1383
775
مابه‌التفاوت نرخ سیمان و فولاد پیمان‌هایی که فاقد تعدیل آحاد بها می‌باشند
776
آیین‌نامه اجرایی بند ج ماده (2) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
777
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1383
778
دستورالعمل بیمه پروژه‌ها، در قراردادهای خدمات مشاوره
779
دستورالعمل بیمه پروژه‌ها، در قراردادهای پیمانکاری
780
دستورالعمل مهندسی ارزش در دوره ساخت
781
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری تحت فشار سال 1383
782
قانون برنامه جهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی (به همراه اصلاحات ماده 3 و ماده 99 آن)
783
قانون برنامه چهارم توسعه
784
قرارداد همسان ساخت و نصب (C) برای تاسیسات صنعتی و زیربنایی
785
مابه‌التفاوت نرخ سیمان و فولاد پیمان‌هایی که به صورت متر مربع زیربنا منعقد شده‌اند
786
حق الزحمه مطالعات زیرسازی راه آهن
787
حق الزحمه مطالعات راه و نظارت عالیه پل ، تونل ، باند فرودگاه ، راه و زیرسازی راه‌آهن
788
حق الزحمه مطالعات تونل راه و راه‌آهن
789
حق الزحمه مطالعات پل راه و راه‌آهن
790
آیین‌نامه تشخیص صلاحیت مشاوران
791
اصلاح آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی (1)(مصوبه شماره 42956/ت28493ه‍ مورخ 11/08/1382)
792
مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی (تجدید نظر دوم)
793
موافقت نامه‌، پیوستها، شرایط عمومی‌ و شرایط خصوصی‌ پیمانهای‌ مهندسی‌، تامین‌ کالا و تجهیزات‌‌ به صورت‌ توام‌ (EP) برای‌ کارهای‌ صنعتی‌
794
آیین‌نامه نحوه انتخاب و ارجاع کار به مشاوران
795
دستورالعمل تعرفه‌های خدمات نقشه‌برداری
796
تعدیل حق‌الزحمه خدمات تهیه طرح‌های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
797
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1383
798
معیارهای پذیرش بتن برمبنای پایایی
799
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1382
800
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1382
801
قانون برگزاری مناقصات
802
قانون برگزاری مناقصات
803
دستورالعمل ارزشیابی پیمانکاران
804
اصلاح مصوبه 40676 /ت 24698 ه‍ مورخ 1381/11/21
805
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1383
806
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1383
807
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1383
808
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1383
809
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع‌آوری و انتقال فاضلاب سال 1383
810
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1383
811
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راهداری سال 1383
812
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاهها و قناتها سال 1383
813
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1383
814
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1383
815
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1383
816
ضوابط طراحی فضاهای مورد نیاز درس تربیت‌بدنی در مدارس ابتدایی و راهنمایی
817
بررسی علل تخریب ساختمان‌های دولتی و عمومی جدیدالاحداث واقع در شهرستان بم و سایر مراکز دولتی آسیب‌دیده از زلزله پنجم دی ماه 1382
818
اعمال ضرایب تطبیق به فهرست‌های پایه سال 1382 برای تبدیل نرخ آنها به نرخ روز
819
آیین‌نامه اجرایی حمایت‌های دولت از صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی
820
تهیه پایگاه اطلاعات ژئوتکنیک
821
تصمیمات کمیته تشخیص صلاحیت پیمانکاران موضوع ماده 18 آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران
822
نشریه 101 تجدیدنظر اول: مشخصات فنی عمومی راه (لازم‌الاجرا)
823
شاخص‌های قطعی دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1382
824
ابلاغ تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح
825
دستورالعمل نحوه تعدیل آحاد بهای پیمان‌ها
826
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره سه ماهه دوم سال 1382
827
دستورالعمل طبقه‌بندی و تشخیص صلاحیت اشخاص حقیقی
828
چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی (مصوب آبان 1382)
829
سیاستهای کلی نظام در دوره چشم انداز (مصوب آبان 1382)
830
آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی
831
نحوه ارجاع کارپژوهشی به واحدهای پژوهشی یا فناوری
832
دستورالعمل نظارت بر اجرای ماده 3 قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات، مصوب 1375/12/12 مجلس شورای اسلامی و تصمیم شماره 27010/26539 مورخ 1381/6/2 هیات وزیران
833
نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره سه ماهه اول سال 1382
834
موافقت نامه و شرایط عمومی قراردادهای خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح
835
حق‌الزحمه خدمات مشاوره رسته مهندسی آب
836
حق الزحمه مطالعات راه و نظارت عالیه پل ، تونل ، باند فرودگاه ، راه و زیرسازی راه‌آهن
837
حق الزحمه مطالعات زیرسازی راه آهن
838
داوری اختلاف‌های قراردادهای منعقد شده بر اساس ضوابط طرح‌های عمرانی
839
ابلاغ تعرفه‌های خدمات نقشه‌برداری
840
شاخصهای قطعی تعدیل آحاد بها، دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1381
841
دستور العمل ارجاع کار و انعقاد قرارداد با واحدهای خدمات مدیریت طرح
842
تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
843
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1382
844
تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه
845
فهرست‌های بهای واحد پایه 1382و لوح فشرده آن انتشار یافت
846
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1382
847
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1382
848
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1382
849
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1382
850
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1382
851
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاه ها و قنات ها سال 1382
852
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1382
853
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1382
854
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1382
855
فهرست نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه سوم و چهارم سال 1381
856
آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران.
857
حداکثر مبلغ مناسب و ظرفیت در هر رشته پیمانکاری
858
فرم خود اظهاری اعلام کارهای در دست اجرا و ظرفیت آماده بکار
859
تشکیل هیات سه نفره فسخ پیمان برای استان‌ها
860
آیین‌نامه نحوه تهیه قراردادهای ناهمسان خدمات مشاوره‌ای
861
شاخص‌های قطعی تعدیل آحاد بها، دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1381
862
ضوابط و معیارهای فنی روش‌های آبیاری تحت فشار (مشخصات فنی عمومی) ‌
863
دستورالعمل استفاده از امولسیونهای قیری در راهسازی
864
استانداردهای نقشه‌کشی ساختمانی
865
چگونگی مبادله فرم‌های مربوط به برنامه تهیه ضوابط و معیارهای فنی در موافقتنامه‌های هزینه‌ای
866
دستورالعمل عمومی ارزیابی پیامدهای زیست‌محیطی طرح‌های عمرانی
867
آیین‌نامه نظارت و کنترل فنی بر عملیات و خدمات نقشه برداری
868
فهرست نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه اول و دوم سال 1381
869
آیین نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی (مصوب شهریور 1381)-بروز شده تا بهمن 1387
870
موافقت نامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات نقشه‌برداری
871
آیین نامه اجرایی ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (شهریور 1381)
872
شاخصهای قطعی تعدیل آحاد بها، دورههای سه ماهه سوم و چهارم سال 1380
873
راهنمای آیین‌نامه بتن ایران
874
ابلاغ تعرفه‌های خدمات نقشه‌برداری
875
آیین نامه روسازی آسفالتی راههای ایران
876
آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی
877
حق الزحمه مطالعات زیرسازی راه آهن
878
حق الزحمه مطالعات تونل راه و راه‌آهن
879
حق الزحمه مطالعات راه و نظارت عالیه پل ، تونل ، باند فرودگاه ، راه و زیرسازی راه‌آهن سال 1381
880
حق الزحمه مطالعات پل راه و راه‌آهن
881
پرداخت تفاوت بهای قیر
882
ضوابط اجرای روش طرح و ساخت در پروژه‌های صنعتی (EPC صنعتی + نسخه انگلیسی)
883
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه نظارت کارگاهی مشاوران، سال 1381
884
تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح های توسعه و عمران ، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
885
تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه
886
فهرست نرخ فولاد ، سیمان و مواد ناریه در دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1380
887
آیین‌نامه اجرایی ماده (81) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
888
راهنمای تهیه گزارش توجیه طرح
889
آیین‌نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران اجرای پروژه های صنعتی به روش طرح و ساخت
890
قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی (مصوب اسفند 1380)
891
تعرفه‌های خدمات مطالعات ژئوفیزیک
892
شاخص های قطعی تعدیل آحاد بها ‏, دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1380
893
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
894
شرح خدمات و روش محاسبه حق الزحمه مطالعات توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی طرحهای فاضلاب شهری
895
آیین نامه اجرایی ماده (192) قانون برنامه سوم توسعه (بهمن 1380)
896
آیین نامه پیش پرداخت و علی الحساب موضوع ماده (61) قانون محاسبات عمومی کشور (مصوب دی 1380)
897
ابلاغ تعرفه‌های نقشه‌برداری (سال 1380) ‌
898
فهرست نرخ فولاد سیمان و مواد ناریه در دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1380
899
دستورالعمل ارزشیابی مشاوران
900
شرح عمومی خدمات مدیریت طرح برای تهیه و اجرای طرح های غیر صنعتی
901
شرح خدمات تهیه طرح های ایستگاههای افزایش فشار گاز و مواد نفتی
902
ابلاغ مصوبه جلسه 142 شورایعالی تامین اجتماعی در مورد حق بیمه کارکنان شاغل در طرحهای عمرانی - بخشنامه شماره 14 مورخ 6/ 5/ 1380-دستورالعمل حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسی مشاور( نحوه محاسبه و وصول و صدور مفاصا حساب )
903
فهرست نرخ فولاد، سیمان و مواد ناریه در دوره‌های سه ماهه سال 1379
904
شاخصهای قطعی تعدیل آحاد بها، دوره های سه ماهه سال 1379
905
رعایت ضوابط فنی، حقوقی و قراردادی در پروژه های عمرانی
906
دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه نظارت کارگاهی مشاوران ، سال 1380
907
موافقتنامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مدیریت طرح
908
موافقتنامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مدیریت طرح (نشریه شماره 24121)
909
تعدیل حق‌الزحمه خدمات نظارت کارگاهی در سال 1379
910
ابلاغ تعرفه‌های خدمات نقشه‌ برداری
911
فهرست نرخ فولاد ، سیمان و مواد ناریه دردوره های سه ماهه اول ودوم سال 1379
912
شاخصهای موقت تعدیل دوره های سه ماهه اول ، دوم ، سوم سال 1379 فهرستهای قیمت پایه
913
شاخصهای قطعی تعدیل دوره های سه ماهه سال 1378 فهرستهای قیمت پایه
914
دستورالعمل ارجاع کار و انعقاد قرارداد با واحدهای خدمات مهندسی ارزش
915
موافقتنامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره پژوهشی
916
دستور العمل ارجاع کار و انعقاد قرارداد با واحدهای خدمات مدیریت طرح
917
موافقتنامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره
918
موافقتنامه و شرایط عمومی همسان قراردادهای خدمات مشاوره -نشریه شماره 4318- فایل متنی
919
فهرست نرخ فولاد ، سیمان و مواد ناریه دردوره های سه ماهه سال 1378
920
شرح عمومی خدمات مشاوره در دوره ساخت و تحویل کار برای طرح های غیر صنعتی
921
اصلاح عبارتی در تصویبنامه تفویض اختیارات دولت ناشی از آیین نامه استملاک اتباع خارجه مصوب 1328 و آیین نامه چگونگی تملک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی غیر مقیم در ایران مصوب 1374 به کمیسیون سیاسی - دفاع هیات دولت
922
ابلاغ شرح ردیف های رشته سد سازی
923
اصلاح آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره 21 قانون بودجه سال 1379 کل کشور
924
اصلاح تصویب نامه شماره 54090 / ت 17865 ه‍ ، مورخ 78/08/21
925
اصلاح ماده 5 آیین نامه افتتاح اعتبار اسنادی موضوع ماده 62 قانون محاسبات عمومی کشور
926
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاهها وقناتها سال 1379
927
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1379
928
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1379
929
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1379
930
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب سال 1379
931
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1379
932
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1379
933
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1379
934
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال 1379
935
آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره (21) قانون بودجه سال 1379 کل کشور
936
دستورالعمل انتخاب و انعقاد قراردادهای مدیریت طرح
937
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور
938
حق الزحمه مطالعات ژئو فیزیک
939
مصوبه هیات وزیران در مورد تصویب نامه شماره 65019 / ت 18289 ه‍ مورخ 77/10/09
940
قانون الحاق پنج تبصره به قانون نحوه اجرای اصل (85) و (138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مسئولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی مصوب (اسفند 1378)
941
تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرحهای توسعه وعمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
942
تعدیل حق الزحمه مطالعات زیر سازی راه آهن
943
راهنمای حفاظت کمی وکیفی منابع آب زیر زمینی و تجهیزات بهره برداری از آنها
944
راهنمای مطالعات پایه زمین شناسی مهندسی در پروژه های مهندسی آب
945
ساختمانهای عمومی و دولتی
946
حق الزحمه مطالعات و نظارت عالیه راه
947
وزارت مسکن وشهرسازی - وزارت کشور
948
دستورالعمل بهنگام کردن برآورد هزینه مبنای تعیین حق الزحمه مطالعه و طراحی
949
آیین نامه طرح هندسی راه روستایی
950
بتن در مناطق گرمسیر
951
شاخصهای موقت تعدیل دوره های سه ماهه اول ، دوم و سوم سال 1378 فهرستهای پایه
952
فهرست جزئیات خدمات مطالعات پخش سیلاب و تغذیه مصنوعی (مراحل اول و دوم) ‌
953
فهرست جزئیات خدمات مطالعات ساماندهی چشمه ها و قنات ها
954
دستورالعمل تهیه پروژه راه های جنگلی
955
شاخصهای قطعی تعدیل دوره های سه ماهه 1377 فهرستهای قیمت پایه
956
دستورالعمل آزمایش های تراوایی
957
تعدیل جدول شماره 2 بخشنامه شماره 54/3191-15354-1 مورخ 70/9/30
958
دستورالعمل رفتار سنجی کیفی آب های زیر زمینی
959
فهرست خدمات مطالعات مرحله توجیهی طرح های مهندسی رودخانه
960
راهنمای تزریق در سازه های آبی
961
فهرست خدمات مطالعات مرحله شناسایی طرح های مهندسی رودخانه
962
ضوابط طراحی سازه ای مجاری آب بر زیرزمینی بتنی
963
دستورالعمل برداشت صحرایی گسستگی های سنگ در کارهای مهندسی و سدسازی
964
فهرست خدمات مطالعات مرحله طراحی تفضیلی ( مرحله دو ) طرح های مهندسی رودخانه
965
ابلاغ تعرفه های خدمات نقشه برداری و آبنگاری
966
دستورالعمل تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران در سال 1378
967
ضریب‌های منطقه ای حق‌الزحمه عوامل نظارت کارگاهی (مربوط به مشاوران)
968
تفاوت بهای قیر و مواد ناریه
969
اصلاح تصویب نامه شماره 12548 / ت 21422 ه‍ ، مورخ 78/04/28
970
فهرست نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماهه سال 1377
971
شرح عمومی خدمات مدیریت طرح
972
مصوبه هیات وزیران در مورد مطالبات مهندسان مشاور
973
اصلاح بند 2 تصویبنامه شماره 33767 - 3250 ، مورخ 71/07/21
974
لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره 80 قانون بودجه سال 1356 کل کشور
975
جلوگیری از اجرای کارها به روش امانی
976
دستورالعمل ارسال اسناد و مدارک پیمان در قالب لوح های رایانه ای ( compact disc, diskette).
977
ابلاغ موافقت نامه ، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان‌ها و مقررات آنها ( شرایط عمومی پیمان )
978
آیین نامه اجرایی بند ( و ) و تبصره (9) قانون بودجه سال 1378 کل کشور
979
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته شبکه توزیع آب سال 1377
980
دستورالعمل تنظیم اسناد و مدارک قراردادهای مهندسان مشاور و پیمانهای پیمانکاران
981
تفویض اختیارات دولت ناشی از آیین نامه استملاک اتباع خارجه مصوب 1328 و آیین نامه چگونگی تملک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی غیر مقیم در ایران مصوب 1374 به کمیسیون سیاسی-دفاعی هیات دولت
982
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته خطوط انتقال آب سال 1377
983
مصوبه هیات وزیران راجع به مقررات اخذ تضمین انجام تعهدات و پیمانهای پیمانکاری
984
شاخصهای قطعی دوره های سه ماهه سال 1376 قیمتهای پایه
985
دستورالعمل نامگذاری و حفاری چاههای آب
986
تعدیل و اصلاح نحوه پرداخت حق الزحمه خدمات تهیه طرحهای توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
987
تعدیل حق الزحمه مطالعات زیر سازی راه آهن
988
تعدیل حق الزحمه مطالعات راه
989
نحوه ارائه تجزیه بها همراه با پیشنهاد قیمت توسط پیمانکاران
990
راهنمای کنترل کیفیت در مراحل مختلف تصفیه آب آشامیدنی
991
مصوبه هیات وزیران در مورد روش حل و فصل اختلاف های ناشی از اجرا یا تفسیر قراردادهای مربوط به طرحهای عمرانی
992
پرداخت مطالبات مهندسان مشاور
993
دستورالعمل تشخیص صلاحیت واحدهای تحقیقات صنعتی و معدنی
994
تعدیل حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی
995
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته چاهها و قناتها سال 1377
996
بخشنامه به واحد های خدمات مشاوره
997
تعرفه تهیه نقشه های به مقیاس 25000 : 1
998
ضوابط طراحی ساختمان های اداری
999
راهنمای بهره برداری و نگهداری واحدهای تصفیه خانه آب
1000
مصوبه هیات وزیران در مورد اختیارات کمیسیون امور زیر بنایی ، صنعت و محیط زیست
1001
مصوبه هیات وزیران در مورد اعضای شورای عالی فنی
1002
آیین نامه طراحی سازه های فولادی به روش حالات حدی
1003
مصوبه هیات وزیران در مورد تصویب نامه شماره 108462 مورخ 64/12/21
1004
دستورالعمل نحوه تعیین تعرفه تهیه نقشه های توپوگرافی
1005
دستورالعمل نحوه تعیین حق الزحمه خدمات مشاوره رسته مهندسی آب
1006
راهنمای کاربرد اقتصاد مهندسی در پروژه های توسعه و مدیریت منابع آب
1007
علایم و نشانه های نقشه های منابع آب زیر زمینی
1008
ابلاغ فهرست و روش انتخاب و ارجاع کار به واحدهای خدمات مشاوره
1009
جداول راهنمای اطلاعات پایه مورد نیاز برای بررسی های اقتصادی تامین، انتقال و توزیع آب کشاورزی
1010
پوشش جدارلوله های فولادی با ملات ماسه سیمان
1011
تعدیل حق الزحمه مطالعات زیرسازی راه آهن
1012
تعدیل حق الزحمه مطالعات راه
1013
ژئوفیزیک ونقش آن در مهندسی آب "استاندارد مطالعات لرزه ای با روش شکست مرزی"
1014
ضریب تعدیل حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی
1015
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال 1377
1016
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته آبیاری و زهکشی سال 1377
1017
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته راه، باند فرودگاه و زیرسازی راه آهن سال 1377
1018
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال 1377
1019
شاخصهای دوره های سه ماهه سال 1375 قیمتهای پایه
1020
فهرست نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1376
1021
ضرایب عملیات رقومی ( دیجیتال ) تبدیل فتو گرامتری و ترسیم
1022
مصوبه شورای اقتصاد در مورد ترک تشریفات مناقصه
1023
مصوبه شورای اقتصاد در مورد انتشار فهارس بها و مرجع تصویب شاخص های تعدیل
1024
مقررات و معیارهای طراحی و اجرایی جزئیات تیپ ساختمانی
1025
دستورالعمل اجرای خدمات بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشی
1026
فهرست نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1376
1027
ابلاغ روش انتخاب و ارجاع کار به شرکت های داده ورزی ( انفورماتیکی ) تشخیص صلاحیت شده
1028
شاخصهای موقت تعدیل دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1376 فهرستهای قیمت پایه
1029
بخشنامه ریاست جمهوری در مورد ترک تشریفات معاملات و قراردادهای خارجی
1030
ضریب تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرحهای توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
1031
فهرست بهای واحد عملیات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح
1032
دستورالعمل برف‌سنجی
1033
دستورالعمل تعیین هدایت هیدرولیک خاک با روش پیزومتری
1034
مصوبه شورای اقتصاد در خصوص نحوه پرداخت عوارض شهرداریها
1035
نحوه خرید و عقد قراردادهای طراحی و تولید نرم افزار
1036
مصوبه هیات وزیران در مورد تغییر ماده 15 آیین نامه اجرایی تبصره 96 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه
1037
دستورالعمل نحوه تعیین تعرفه تهیه نقشه های توپوگرافی
1038
اصلاحیه میزان حق الزحمه تحقیقاتی
1039
معیارهای هیدرولیکی طراحی کانالهای آبیاری و زهکشهای روباز
1040
قرارداد تهیه طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه
1041
ضریب تعدیل حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی
1042
مصوبه هیات وزیران در مورد میزان و نحوه تضمین حسن انجام تعهدات و پیش پرداخت
1043
مصوبه هیات وزیران در مورد اصلاح آیین نامه مالی و معاملاتی مربوط به اعتبارات جاری بنیاد شهید
1044
فهرست نرخ فولاد وسیمان در دوره های سه ماهه سال 1375
1045
مکمل ضوابط طراحی شبکه های جمع آوری آبهای سطحی و فاضلاب شهری
1046
دستورالعمل حفر و تجهیز پیزومتر های مرکب
1047
هزینه حمل مصالح
1048
قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی صنعتی و اجرایی کشور
1049
حق الزحمه مطالعات راه
1050
حق الزحمه مطالعات زیرسازی راه اهن
1051
حق‌الزحمه مطالعات ژئو فیزیک و ضرایب منطقه ای مربوط
1052
دستورالعمل نحوه تعیین تعرفه تهیه نقشه های توپوگرافی
1053
مصوبه شورای اقتصاد در مورد نحوه پرداخت عوارض شهرداریها
1054
شاخصهای موقت تعدیل دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1375 فهرستهای قیمت پایه
1055
آیین نامه طرح هندسی راه ها
1056
دستورالعمل مطالعات فیزیوگرافی در حوضه های آبخیز
1057
دستورالعمل بهره برداری و نگهداری از تاسیسات و تجهیزات شبکه های آبیاری و زهکشی
1058
ژئو فیزیک ونقش آن در مهندسی آب استاندارد مطالعات الکتریک با روش مقاومت ویژه
1059
دستورالعمل بهره برداری و نگهداری از ماشین آلات مورد نیاز شبکه های آبیاری و زهکشی
1060
ضریب تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرحهای توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
1061
دستورالعمل لایه بندی خاک در مطالعات زهکشی اراضی
1062
راهنمای تعیین منحنی دبی - اشل رودخانه با استفاده از روش انیشیتن - بارباروسا
1063
دستورالعمل حفر و تجهیز چاهکهای مشاهده ای
1064
دستورالعمل تعیین هدایت هیدرولیک خاک
1065
شاخصهای موقت تعدیل دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1375 فهرست های قیمت پایه
1066
دستورالعمل تعیین حق الزحمه خدمات کارگاهی مهندسان مشاور در سال 1375
1067
ابلاغ فهرست پیمانکاران ساختمانی ، تاسیساتی و تجهیزاتی سراسری
1068
پرداخت تفاوت بهای قیر و مواد ناریه
1069
فهرست نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1375
1070
تغییر ماده 7 آیین نامه اجرایی تبصره 27 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
1071
مصوبه شورایعالی هماهنگی صادرات خدمات فنی و مهندسی ، مورخ 75/07/23
1072
تسهیلات پیاده روی، توصیه ها و معیارهای فنی
1073
ابلاغ فهرست و روش انتخاب و ارجاع کار به واحد های خدمات مشاوره
1074
فهرست نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماهه سال 1374
1075
شاخصهای دوره های سه ماهه سال 1374 قیمتهای پایه
1076
انعقاد پیمان با نرخ مترمربع زیر بنا ( تا 2000 متر مربع)
1077
ضوابط طراحی ساختمانهای نگهداری و پرورش گاو شیری در اقالیم مختلف کشور
1078
نظام فنی و اجرایی طرح های عمرانی کشور
1079
بخشنامه به واحد های خدمات مشاوره
1080
ضوابط اجرایی بودجه سال 1375 کل کشور
1081
آیین نامه اجرایی بند (د) تبصره (21) قانون بودجه سال 1375 کل کشور
1082
دستورالعمل ، تعدیل تعرفه های تهیه نقشه های توپوگرافی
1083
مصوبه هیات وزیران در مورد تمدید تصویب نامه شماره 58604 / ت 329 ه مورخ 1372/11/30
1084
ضریب تعدیل حق الزحمه مطالعات زیرسازی راه آهن
1085
ضریب تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرحهای توسعه و عمران، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها
1086
ضریب تعدیل حق الزحمه خدمات ژئو فیزیک
1087
ضریب نعدیل حق الزحمه مطالعات راههای اصلی، فرعی و بهسازی راه
1088
ضریب تعدیل حق الزحمه خدمات ژئو تکنیک و مقاومت مصالح
1089
دستورالعمل نحوه تعیین حق الزحمه نظارت عوامل کارگاهی مهندسان مشاور
1090
نحوه تهیه قراردادهای ناهمسان (غیر تیپ) مهندسان مشاور
1091
فهرست نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1374
1092
آیین نامه چگونگی تملک اموال غیر منقول توسط اتباع خارجی غیر مقیم در جمهوری اسلامی ایران
1093
فهرست خدمات مطالعات مرحله طراحی تفضیلی سدها
1094
فهرست خدمات مهندسی مرحله ساخت سدها
1095
آیین اجرایی تبصره 27 قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
1096
دستورالعمل اجرایی تبصره (5) قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
1097
مصوبه شورای اقتصاد در اجرای مفاد بند ( ط ) تبصره 22 قانون برنامه دوم توسعه و بند 10 تبصره 29 قانون بودجه سال 74 کل کشور
1098
آیین نامه بارگذاری پل های ایران
1099
ضوابط طراحی کارگاههای پرورش ماهی های گرم آبی
1100
راهنمای بهره برداری و نگهداری از مخازن آب
1101
شرح خدمات مطالعات مراحل مختلف طرحهای آبیاری و زهکشی
1102
شاخصهای دوره های سه ماهه سال 1373 قیمتهای پایه
1103
فهرست نرخ فولاد و سیمان در دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1373
1104
آیین نامه اجرایی بند (3) قسمت "ب" تبصره (21) قانون بودجه سال 1374 کل کشور
1105
ابلاغ فهرست واحدهای خدمات مشاوره
1106
ضوابط اجرایی بودجه سال 1374 کل کشور
1107
آیین نامه بتن ایران (بخش دوم)
1108
مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان ها
1109
راهنمای نگهداری و تعمیرات تصفیه خانه های آب و حفاظت و ایمنی تاسیسات
1110
نیروی انسانی در تصفیه خانه های آب و مراقبت بهداشتی و کنترل سلامت آنان
1111
فهرست خدمات مرحله دو ( تشریحی ) طرحهای آبیاری و زهکشی
1112
موازین فنی ورزشگاههای کشور
1113
ضریب تعدیل حق الزحمه خدمات نظارت عوامل کارگاهی مهندسان مشاور در سال1373
1114
ضریب تعدیل حق الزحمه برای خدمات قراردادهای تهیه طرحهای توسعه و عمران در سال 1373
1115
فهرست خدمات مرحله شناسایی طرحهای آبیاری و زهکشی
1116
فهرست خدمات مرحله یک ( توجیهی ) طرحهای آبیاری و زهکشی
1117
فهرست خدمات مرحله شناسایی طرحهای زهکشی و بهسازی خاک
1118
ضریب تعدیل حق الزحمه مرحله مقدماتی و مراحل اول و دوم مطالعات زیر سازی راه آهن در سال 1373
1119
ضریب تعدیل حق الزحمه خدمات ژئو فیزیک در سال 1373
1120
ضریب تعدیل تعرفه های تهیه نقشه های توپوگرافی در سال 1373
1121
ضریب تعدیل حق الزحمه قسمتهاو مراحل مختلف مطالعات راههای اصلی ، فرعی و بهسازی راه در سال 1373
1122
فهرست نرخ آهن آلات و سیمان در دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1373
1123
شاخصهای تعدیل دوره های سه ماهه سال 1373
1124
عدم پیش بینی تامین وسیله نقلیه مورد نیاز مهندسین مشاور و دستگاه اجرایی در قراردادهای پیمانکاری
1125
اصلاح مفاد بند 5 ضوابط اجرایی بودجه سال 1373 کل کشور
1126
ارسال گزارش پیشرفت عملیات اجرایی به دفاتر امور بخشی و سازمان برنامه و بودجه استانها
1127
فهرست خدمات مرحله توجیهی طرحهای حفاظت خاک و آبخیزداری
1128
فهرست خدمات مرحله شناسایی طرحهای حفاظت خاک و آبخیزداری
1129
دستورالعمل مربوط به بررسی و نگهداری اسناد و پیمانها و قراردادها و گزارشات پیمانکاران و مشاوران
1130
نشریه شماره 131 دفتر تحقیقات و معیارهای فنی
1131
مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی ( تجدید نظر اول )
1132
‌آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده 38 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354
1133
درج اطلاعات ضروری در قراردادهای طرحهای عمرانی
1134
آیین نامه اجرایی بند 3 قسمت ب تبصره 21 قانون بودجه سال 1373 کل کشور
1135
دستورالعمل نحوه محاسبه تفاوت بهای آهن آلات و سیمان
1136
ضریب تعدیل حق الزحمه برای خدمات قراردادهای تهیه طرحهای توسعه و عمران در سال 1372
1137
مجموعه نقشه های تیپ مخازن آب زمینی
1138
دستورالعمل ابلاغی به مهندسین مشاور بمنظور رعایت صلاحیت وظرفیت خود درقبول کار وارسال اطلاعات کارهای خود به سازمان برنامه وبودجه در موقع مقرر
1139
ضریب تعدیل حق الزحمه قسمتها ومراحل مختلف مطالعات راههای اصلی و فرعی و بهسازی راه برای سال 1372
1140
ضریب تعدیل حق الزحمه مرحله مقدماتی و مراحل اول و دوم مطالعاتی زیرسازی راه آهن برای سال 72
1141
مصوبه هیئت وزیران درمورد بلوکه نمودن مطالبات پیمانکار و استرداد کسور وجه الضمان
1142
آیین نامه اجرایی بند (3) قسمت "ب" تبصره (21) قانون بودجه سال 1372 کل کشور
1143
بخشنامه به دستگاههای اجرایی و مهندسان مشاور برای طراحی بیمارستان‌ها
1144
درخواست تکمیل اطلاعات
1145
مشخصات فنی وعمومی مخازن آب زمینی
1146
نشریه شماره 3-129 دفتر تحقیقات و معیارهای فنی
1147
نشریه شماره 3-130 دفتر تحقیقات و معیارهای فنی
1148
فهرست شرکتهای ساختمانی، تاسیساتی و تجهیزاتی سراسری.
1149
نحوه پرداخت عوارض شهرداری درقراردادهای پیمانکاری
1150
ابلاغ فهرست واحدهای خدمات مشاوره
1151
دستورالعمل نحوه تعیین عوامل نظارت کارگاهی و روش تعیین و پرداخت حق الزحمه نظارت کارگاهی مهندسان مشاور در سال 1372
1152
مصوبه هیئت وزیران در مورد نحوه صدور ضمانتنامه های مورد نیاز خدمات فنی و مهندسی ( مطالعه - طراحی - اجرا - نظارت ) موسسات و شرکت های ایرانی در خارج از کشور
1153
شاخصهای تعدیل سه ماهه سوم و چهارم سال 1371
1154
دستورالعمل نحوه محاسبه تفاوت بهای آهن آلات وسیمان
1155
تعرفه های تهیه نقشه های توپوگرافی سال 1372
1156
پرهیز از تخفیف در مناقصه
1157
تمرکز اطلاعات مربوط به زمین شناسی
1158
قانون تغییر نصاب معاملات موضوع ماده 87 قانون محاسبات عمومی کشور
1159
ضوابط اجرایی بودجه سال 1372 کل کشور
1160
اعطای اختیارات برای رتبه بندی کارشناسان حقیقی (اشخاص حقیقی ایرانی) خدمات مشاوره به استانها
1161
ضوابط اجرایی بودجه سال 1373 کل کشور
1162
مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمانها
1163
حق الزحمه قسمتها و مراحل مختلف مطالبات زیر سازی راه آهن و هم چنین حق الزحمه پیاده کردن و میخکوبی مسیر
1164
شاخصهای تعدیل سه ماهه اول و دوم سال 1371
1165
رعایت انتخاب نوع مصالح با توجه به شناور شدن نرخ ارز
1166
آزمایشهای تیپ مکانیک خاک (شناسایی وطبقه بندی خاک)
1167
نشریه شماره 3 - 121 دفتر تحقیقات و معیارهای فنی
1168
مبانی و ضوابط طراحی طرحهای آبرسانی شهری
1169
نشریه شماره 112 دفتر تحقیقات و معیارهای فنی
1170
استاندارد کیفیت آب آشامیدنی
1171
نشریه شماره 2 - 118 دفتر تحقیقات و معیارهای فنی
1172
راهنمای اجرای سقفهای تیرچه و بلوک
1173
دستورالعمل های تیپ نقشه برداری
1174
اعطای اختیارات بیشتر برای رتبه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران (واحدهای ساخت در استانها).
1175
حق الزحمه قسمتها و مراحل مختلف راههای اصلی، فرعی و بهسازی راه و پیداکردن و میخکوبی مسیر راه و حق‌الزحمه نظارت کارهای راه ، پل ، تونل،باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن
1176
ضوابط معیارهای طرح ومحاسبه مخازن آب زمینی
1177
تنفیذ آئین نامه اجرائی بند ( 3 ) قسمت ب تبصره 21 قانون بودجه برای سال 1371
1178
نرخ مصالح مورد عمل در محاسبه شاخصهای تعدیل سه ماهه سوم و چهارم سال 1370
1179
حق الزحمه مطالعات ژئو فیزیک
1180
شاخصهای تعدیل سه ماهه سوم وچهارم سال 1370
1181
مقررات اخذ تضمین و تادیه پیش پرداخت برای کارهای پیمانکاری که از محل اعتبارات عمرانی انجام می شوند
1182
دستورالعمل نحوه تعیین و پرداخت حق الزحمه عوامل نظارت کارگاهی مهندسان مشاور
1183
دستورالعمل بهنگام کردن حق الزحمه خدمات مطالعه و طراحی کارهایی که حق الزحمه آنها درصدی بوده و فهرست بهای مبنای برآورد آنها فهرست بهای پایه است
1184
ضریب تعدیل حق الزحمه (k) برای قراردادهای تهیه طرحهای توسعه و عمران حوزه نفوذ و تفضیلی شهرها
1185
اشتغال کارگران محلی در پروژه های عمرانی
1186
راهنمایی و دستورالعمل در مورد نحوه تکمیل فرم کار در دست اجرا
1187
نقشه های تیپ اجرایی ساختمانهای گوسفندداری
1188
مشخصات فنی عمومی ساختمانهای گوسفندداری
1189
تعرفه های تهیه نقشه های توپوگرافی
1190
فهرست بهای واحد عملیات ژئو تکنیک و مقاومت مصالح سال 1371
1191
رسیدگی به صورت وضعیتهای قطعی از طریق استفاده از کارشناسان دستگاه اجرایی ذیربط به انتخاب بالاترین مقام دستگاه اجرائی
1192
ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری وزهکشی نقشه های تیپ سازه های فنی
1193
تنفیذ مفاد مصوبه شماره 108462 تا پایان سال 1372 در مورد جایگزینی مطالبات پیمانکاران با کسور وجه الضمان رسیدگی صورت وضعیتهای قطعی از طریق استفاده از کارشناسان دستگاه اجرایی ذیربط به انتخاب بالاترین مقام دستگاه اجرایی
1194
حق الزحمه مهندسان مشاور
1195
دستورالعمل مربوط به ضوابط عمومی و مشترک کارهای خدمات مشاوره ای که حق الزحمه آنها به روش درصدی تعیین می شود
1196
راهنمای اجرای بخشنامه های شماره 4190 - 54 - 19968 - 1 مورخ 28/12/1370 و شماره 4200 - 54 - 20068 - 1 مورخ 28/12/1370 برای محاسبه حق الزحمه خدمات مرحله سوم مهندسان مشاور
1197
ضرایب افزایش شاخصهای کلی ، رشته ای و گروهی سه ماهه سوم و چهارم سال1370 نسبت به سه ماهه دوم سال 1370
1198
هزینه حمل مصالح
1199
ضریب تعدیل حق الزحمه مطالعات مقدماتی و مراحل اول و دوم پیاده کردن و میخکوبی زیر سازی راه آهن
1200
فهرست شرکتهای ساختمانی ،تاسیساتی و تجهیزاتی سراسری
1201
افزایش مبالغ مندرج در بخشنامه های 6666/….، مورخ 28/12/60 ، و 7000 /…،مورخ 26/12/60
1202
میزان حق التحقیق
1203
ضوابط مربوط به تعیین قیمت کارهای ترک مناقصه
1204
دستورالعمل تعیین حق الزحمه خدمات مطالعه و طراحی و نظارت در رسته ساختمان
1205
شاخصهای تعدیل سه ماهه اول و دوم سال 1370
1206
جدول شماره 2 - بخشنامه 3191
1207
دستورالعمل نحوه اخذ مجوز از شورای فنی استان در مورد کارهای با قیمت 10درصد و بیشتر نسبت به برآورد در حالت مناقصه
1208
روش جدید تعدیل آحاد بها
1209
حق الزحمه مطالعات ژئو فیزیک و ضرایب منطقه ای مربوط
1210
ضرایب افزایش شاخصهای کلی و فصلی سه ماهه اول سال 70 فهارس پایه نسبت به سه ماهه چهارم سال 1369
1211
ضرایب منطقه ای فهرست بهای واحد عملیات راه و باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن برای استان سیستان و بلوچستان
1212
حق الزحمه قسمت ها و مراحل مختلف راههای اصلی و فرعی بهسازی راه
1213
تنفیذ آئینامه اجرائی بند 4 قسمت ب تبصره 21 قانون بودجه سال 1369 کل کشور برای سال 1370
1214
تعرفه تهیه نقشه های توپوگرافی
1215
اصلاحیه آیین نامه اجرایی بند 4 قسمت ب تبصره 21 قانون بودجه سال 1369 کل کشور
1216
ضریب تعدیل حق الزحمه تهیه طرحهای توسعه و عمران ، حوزه تفضیلی شهرها
1217
رعایت سقف ده درصد در مناقصه
1218
دستورالعمل نحوه تهیه قیمت اقلامی که برای آنها قیمت پایه تعیین نشده است
1219
شرح خدمات مرحله اول و دوم مطالعات کارهای معماری {شرح خدمات همسان شماره 3}
1220
میزان درصد حق بیمه پیمانکاران و مهندسین مشاور
1221
فهرست خدمات مرحله شناسایی سدسازی
1222
فهرست خدمات مرحله توجیهی سد سازی
1223
نرخ مصالح مورد عمل در شاخصهای تعدیل سه ماهه سوم و چهارم سال 1369
1224
شاخصهای تعدیل سه ماهه سوم وچهارم سال 1369
1225
فهرست بهای واحد کارهای شبکه توزیع آب
1226
فهرست بهای واحد کارهای خطوط انتقال
1227
فهرست بهای واحد عملیات ژئو تکنیک و مقاومت مصالح
1228
فهرست بهای واحد کارهای ساختمانی - تاسیسات مکانیکی ساختمان
1229
فهرست بهای واحد عملیات ساختمانی راه و باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن
1230
فهرست بهای واحد کارهای ساختمانی
1231
فهرست بهای واحد حفاری چاههای آب و قناتها
1232
فهرست بهای واحد کارهای ساختمانی ( برقی ) تاسیسات برقی ساختمان
1233
حق الزحمه مطالعات پل راه و راه آهن 4486-54-20359-1 1369/12/20
1234
حق‌الزحمه مطالعات تونل های راه و راه آهن
1235
حق الزحمه مطالعات زیر سازی راه آهن
1236
شرح خدمات مشاوره برای مطالعات زیر سازی راه آهن
1237
شرح خدمات مشاوره برای مطالعات زیرسازی راه آهن
1238
نحوه پرداخت حق بیمه بیکاری کارکنان شاغل
1239
نحوه پرداخت حق بیمه بیکاری کارکنان شاغل
1240
شاخصهای تعدیل سه ماهه اول و دوم سال 1369
1241
توضیح در مورد مصوبه شماره 114480 / ت 360 ه مورخ 20/09/1369 هیات وزیران
1242
آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری
1243
نرخ مصالح مورد عمل در شاخصهای تعدیل سه ماهه اول و دوم سال 1369
1244
بهای فروش مصالحی که دارای نرخ رسمی بوده و دستگاههای اجرایی در اختیار پیمانکاران قرار می دهند
1245
پرداخت مابه التفاوت بهای مصالحی که دارای نرخ رسمی بوده و توسط پیمانکاران خریداری می شود
1246
ضریب تعدیل حق الزحمه خدمات تهیه طرحهای توسعه و عمران ، حوزه نفوذ و تفضیلی شهرها
1247
دستورالعمل نحوه همکاری پیمانکاران ساختمانی و تاسیساتی و نحوه پرداخت هزینه های همکاری
1248
تعرفه های تهیه نقشه های توپوگرافی
1249
آیین نامه اجرایی بند 4 قسمت ب تبصره 21 قانون بودجه سال 1369 کل کشور
1250
ضرایب متوسط قابل اعمال به فهارس پایه سال 62 و فهرست بهای حفاری قنوات سال 64 و استفاده از آن به عنوان فهارس پایه سال 69
1251
شاخصهای تعدیل سه ماهه سوم و چهارم سال 68
1252
حق الزحمه مطالعات مراحل مقدماتی ، اول و دوم راههای اصلی ، فرعی و بهسازی
1253
تمدید مصوبه هئیت وزیران در مورد بلوکه نمودن مطالبات پیمانکار و استرداد کسور وجه الضمان
1254
قانون شمول اجرا قانون نحوه اجرا اصل 49 قانون اساسی در مورد ثروتهای ناشی از احتکار و گرانفروشی و قاچاق
1255
قانون نحوه اجراء اصل هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رابطه با‌مسئولیت‌های رئیس مجلس شورای اسلامی
1256
ابلاغ دستورالعمل نحوه ارجاع کار تاسیساتی همراه با کار ساختمانی
1257
آیین نامه نحوه کار شورای فنی استانها
1258
شاخصهای تعدیل سه ماهه اول و دوم سال 68
1259
ضرایب منطقه ای کارهای ساختمانی راه ، باند فرودگاه و زیر سازی راه آهن استانهای خراسان - آذربایجان شرقی - مازندران
1260
بیمه بیکاری
1261
ضرایب متوسط قابل اعمال به فهارس پایه سال 62 و استفاده از آن به عنوان فهارس سال 68
1262
شاخصهای تعدیل سه ماهه سوم و چهارم سال 67
1263
مصوبه هیات وزیران در مورد نحوه هزینه نمودن اعتبارات بازسازی در سال 1368
1264
حق الزحمه مطالعات ژئو فیزیک
1265
کارآموزی دانشجویان
1266
تعرفه های تهیه نقشه های توپوگرافی سال 1368
1267
دستورالعمل تهیه نقشه توپوگرافی شبکه گاز رسانی شهری
1268
ابلاغ فهرست بهای عملیات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح
1269
دستورالعمل نحوه تعیین حق الزحمه نظارت کارگاهی مهندسان مشاور
1270
آیین نامه افتتاح اعتبار اسنادی موضوع ماده 62 قانون محاسبات عمومی کشور
1271
شاخصهای تعدیل سه ماهه اول و دوم سال 67
1272
اصلاح بند ب تصویب نامه شماره 7250 / ت 166 ، مورخ 17/03/67
1273
تمدید اجرای تصویبنامه شماره 97726 مورخ 65/12/18 تا پایان سال 68
1274
لزوم تسعیر ارز در سیستم بانکی توسط شرکتهای خارجی
1275
فهرست مصالح بارکار و دستمزد و هزینه ساعتی ماشین آلات مربوط به فهارس سال 67
1276
آیین نامه اجرایی ماده 36 قانون محاسبات عمومی کشور
1277
بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی و مهندسان مشاور
1278
الزام مهندسان مشاور به ارسال مدارک و گزارش‌های مطالعات به سازمان برنامه
1279
ضرایب قابل اعمال به فهارس بهای سال 62 و استفاده از آن به عنوان فهارس سال 67
1280
شاخصهای تعدیل سالهای 65 و 66
1281
ابلاغ مصوبه هیئت وزیران در مورد نظام فنی و اجرایی طرح های عمرانی کشور
1282
بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرای و مهندسان مشاور
1283
نظام فنی و اجرایی طرح های عمرانی
1284
حق بیمه پیمانکاران فرعی طرحهای عمرانی
1285
برای پیشنهادهای دستگاههای اجرایی در خصوص اخذ مجوز ترک مناقصه از شورای اقتصاد همچنین تجدید نظر در نرخ پیمانها
1286
قانون محاسبات عمومی کشور
1287
قانون محاسبات عمومی کشور (مصوب شهریور 1366) بروز شده تا اردیبهشت 93
1288
شاخصهای تعدیل آحاد بها مربوط به سال 1364
1289
دستورالعمل عملیات زمینی تهیه نقشه های توپوگرافی بمقیاس 500 : 1 و1000 : 1
1290
تعرفه تهیه نقشه توپوگرافی
1291
تمدید مهلت اجرایی تصویبنامه شماره 108462 ، مورخ 21/12/62 تا پایان سال 1367
1292
صرفه جویی در هزینه طرحهای عمرانی
1293
آیین نامه بهره برداری از معادن مصوب جلسه مورخ 65/07/23 هیئت وزیران
1294
صرفه جویی در مصرف آهن آلات
1295
بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی و مهندسان مشاور
1296
مصوبه هیئت وزیران در موردبلوکه نمودن مطالبات پیمانکار و استرداد کسور وجه الضمان
1297
مصوبه هیئت وزیران در مورد مالیات پیمانهایی که از دو قسمت ارزی و ریالی تشکیل شده اند
1298
نحوه پرداخت ارزش قبل از استخراج مصالح مصرفی
1299
مصوبه هیئت وزیران در مورد بلوکه کردن مطالبات پیمانکار و استرداد کسور وجه الضمان
1300
ابلاغ تاییدیه شماره 64042 ، مورخ 21/07/1364 هیئت وزیران درمورد مصوبات جلسات 129 و 142 شورایعالی تامین اجتماعی
1301
مصوبه هیئت وزیران در مورد پرداخت کسور وجه الضمان جهت تکمیل و رفع نقص و تحویل کارهای انجام شده به میزان 90%
1302
ابلاغ مصوبه جلسه 142 شورایعالی تامین اجتماعی در مورد حق بیمه کارکنان شاغل در طرحهای عمرانی - بخشنامه شماره 14 مورخ 6/ 5/ 1380 امور درآمد سازمان تامین اجتماعی
1303
ابلاغ مصوبه جلسه 142 شورایعالی تامین اجتماعی در مورد حق بیمه کارکنان شاغل در طرحهای عمرانی - بخشنامه شماره 14 مورخ 6/ 5/ 1380 امور درآمد سازمان تامین اجتماعی- pdf
1304
دستورالعمل اجرایی قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی
1305
اصلاح و تکمیل بخشنامه شماره 3000 تعدیل
1306
قانون اصلاح معادن مصوب 01/03/1362 مجلس شورای اسلامی مصوب 26/03/1363مجلس شورای اسلامی
1307
حق الزحمه مطالعات ژئو فیزیک
1308
جداول ضرایب متوسط قابل اعمال به فهارس بهای واحد سال 62 و استفاده از آن بعنوان فهارس بهای سال 1364
1309
شاخصهای تعدیل فهارس بهای پایه مربوط به سه ماهه اول و دوم وسوم و چهارم سال 63
1310
تصویب نامه هیئت وزیران در مورد تاریخ اجرای مصوبه شماره 427 / د ،مورخ 02/10/58
1311
ابلاغ مصوبه جلسه 129 شورایعالی تامین اجتماعی در مورد حق بیمه کارکنان شاغل در طرحهای عمرانی
1312
تهیه طرح‌های توسعه و عمران ، حوزه نفوذ و تفصیلی شهرها {شرح خدمات همسان شماره 12}
1313
روش تعدیل قراردادهای در دست اجرا
1314
شاخصهای تعدیل فهارس بهای پایه مربوط به سه ماهه اول و دوم و سوم و چهارم سال 62
1315
مصوبه شورای اقتصاد در مورد روش تعدیل قراردادها
1316
روش تعدیل آحاد بها
1317
مصوبه هیئت وزیران درخصوص واگذاری اختیار بررسی و تصویب مقررات تعدیل به شورای عالی فنی
1318
ضریب هزینه‌های بالاسری پیمان پیمانکاران
1319
آیین نامه اجرایی تبصره 66 قانون بودجه سال 1363 کل کشور
1320
قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
1321
بخشنامه نخست وزیر در مورد تعلق مالیات و عوارض و حقوق گمرکی به پیمانهای خارجی
1322
دستورالعمل نحوه محاسبه و تعیین حق الزحمه نظارت کارگاهی مهندسان مشاور
1323
تبصره 66 قانون بودجه سال 1363 کل کشور
1324
قانون معادن مصوب 01/ 03 / 1362، اصلاح چاپی
1325
قانون معادن مصوب 62/03/01 مجلس شورای اسلامی
1326
ابلاغ فهرست واحدهای خدمات مشاوره-62
1327
قرارداد خدمات مهندس مشاور برای مطالعات مراحل اول و دوم تونل
1328
قرارداد و شرح خدمات مطالعات ژئو فیزیک
1329
پرداخت هزینه حمل مصالح سنگی مربوط به فهرست بهای ابنیه
1330
ابلاغ شاخصهای تعدیل سه ماهه چهارم سال 60 و سه ماهه اول و دوم و سوم و چهارم سال 61
1331
حق الزحمه کارهای سیویل 16729/54/2600-1 مورخ 1361/11/20
1332
پیمان مدیریت
1333
ضرایب منطقه ای کارهای ساختمانی و تاسیساتی استان تهران
1334
نحوه محاسبه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیت‌ها پیرو بخشنامه شماره 1-11082-54-5090 مورخ 1360/09/02
1335
قرارداد خدمات مهندس مشاور
1336
ضرایب منطقه ای کارهای ساختمانی و تاسیساتی استانهای خوزستان - کردستان- هرمزگان
1337
ضرایب منطقه ای کارهای ساختمانی و تاسیساتی استانهای خراسان - گیلان -تهران
1338
ضرایب منطقه ای استانهای آذربایجان غربی و زنجان