گنجینه قوانین و مقررات سازمان تامین اجتماعی


بخشنامه جدید تازه ها
پربازدید ها
جستجو
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 
ردیف
عنوان
نمایش
1
سامانه مشاهده سوابق بیمه شدگان
دانلود رایگان بخشنامه
2
دستور اداری بازرسی از دفاتر قانونی توسط کارگزاری های رسمی سازمان
دانلود رایگان بخشنامه
3
حق‌ بیمه ساختمانی پروژه‌های مسکن‌ مهر
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی4
آیین نامه حمایت از شرکت‌های نوپا
دانلود رایگان بخشنامه
5
نحوه دریافت و ذخیره سازی عکس بیمه شدگان از پایگاه ثبت احوال کشور
دانلود رایگان بخشنامه
6
میزان حق سرانه درمان صاحبان حرف و مشاغل آزاد سال 1398
دانلود رایگان بخشنامه
7
مبنای پرداخت حق بیمه، بیمه شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی8
بخشنامه 74 مستمری ها - افزایش مستمری و مزایای جنبی سال 98
دانلود رایگان بخشنامه
9
دستمزد کارگران ساختمانی 98
دانلود رایگان بخشنامه
10
دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال 1398
دانلود رایگان بخشنامه
11
اصلاح ماده 3 آیین نامه ادامه بیمه به طور اختیاری
دانلود رایگان بخشنامه
12
قراردادهای فن آوری اطلاعات و ارتباطات
دانلود رایگان بخشنامه
13
تجمیع و تلخیص بخشنامه، دستورالعمل ها و دستورهای اداری حوزه بازنشستگی
دانلود رایگان بخشنامه
14
ماده 84 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (طرح استفساریه مشاغل عملیاتی آتش نشانی)
دانلود رایگان بخشنامه
15
اعلام مصادیق ماده 16 آئین نامه هیات‌های تشخیص مطالبات
دانلود رایگان بخشنامه
16
بیمه دانشجویان دانشگاه ها
دانلود رایگان بخشنامه
17
دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه صاحبان حرف و مشاغل ازاد
دانلود رایگان بخشنامه
18
بیمه شاغلین شرکت های کسب و کار در فضای مجازی
دانلود رایگان بخشنامه
19
نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای شرکتها و موسسات دانش بنیان
دانلود رایگان بخشنامه
20
صدور دفاتر درمانی المثنی و بیماران خاص
دانلود رایگان بخشنامه
21
طرح مشوق‌های بیمه‌ای سهم کارفرما
دانلود رایگان بخشنامه
22
استاندارد فرآیندها
دانلود رایگان بخشنامه
23
استاندارد نیروی انسانی
دانلود رایگان بخشنامه
24
استاندارد فضای فیزیکی
دانلود رایگان بخشنامه
25
محاسبه حقبیمه قراردادهای حمل و نقل مواد نفتی
دانلود رایگان بخشنامه
26
افزایش مستمری و کمک های جنبی و تعیین حداقل در سال 1397
دانلود رایگان بخشنامه
27
بخشودگی جرائم کارفرمایان خوش حساب
دانلود رایگان بخشنامه
28
دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال 1397
دانلود رایگان بخشنامه
29
دستمزد مقطوع روزانه مبناء کسر حق بیمه سال ١٣٩٧
دانلود رایگان بخشنامه
30
حداکثر حق الزحمه دریافتی در خصوص انجام فعالیتهای نیابتی
دانلود رایگان بخشنامه
31
ضرورت فعالیت کامل کارگزاریهای رسمی
دانلود رایگان بخشنامه
32
بخشنامه تعیین دستمزد سال 1397
دانلود رایگان بخشنامه
33
نحوه بهره برداری از آمار عملکرد صدور دفترچه
دانلود رایگان بخشنامه
34
عدم امکان صدور مجوز کارگزاری
دانلود رایگان بخشنامه
35
تمدید قرارداد انجام فرآیند پذیرش اسناد پزشکی
دانلود رایگان بخشنامه
36
ابلاغ دستور اداری بیمه اختیاری اتباع خارجی
دانلود رایگان بخشنامه
37
ابطال تبصره (1) بند (5) آئین نامه اجرایی نحوه بازنشستگی جانبازان جنگ تحمیلی و معلولین و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور
دانلود رایگان بخشنامه
38
آیین‌نامه هیات‌های تشخیص مطالبات-اعلام الحاق و نحوه اجرای مواد 16و17
دانلود رایگان بخشنامه
39
شرکت مسئولین و اعضای هیات مدیره کارگزاریها در دوره های آموزشی
دانلود رایگان بخشنامه
40
بیمه اعضا سازمان نظام کاردانی ساختمان
دانلود رایگان بخشنامه
41
بیمه اعضا انجمن صنفی شرکت های امداد خودرویی برون شهری
دانلود رایگان بخشنامه
42
بیمه اعضا نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور
دانلود رایگان بخشنامه
43
تفویض اختیار تقسیط دیون قطعی کارفرمایان بدهکار
دانلود رایگان بخشنامه
44
دستورالعمل اجرایی آیین‌نامه هیأت های تشخیص مطالبات
دانلود رایگان بخشنامه
45
عدم اعمال سلیقه در واگذاری فرآیندها به کارگزاریهای رسمی
دانلود رایگان بخشنامه
46
ضوابط اجرائی ماده ٩٠ قانون تأمین اجتماعی
دانلود رایگان بخشنامه
47
پذیرش سنوات ارفاقی کارکنان سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور
دانلود رایگان بخشنامه
48
سیستم جامع کمیسیون های پزشکی
دانلود رایگان بخشنامه
49
واگذاری تعهدات کوتاه مدت به کارفرمایان
دانلود رایگان بخشنامه
50
دستورالعمل طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی موضوع مصوبه شورای عالی اشتغال
دانلود رایگان بخشنامه
51
نحوه اجرای ماده 66 قانون تامین اجتماعی
دانلود رایگان بخشنامه
52
نحوه بازنشستگی کارکنان دستگاه های اجرائی به استناد ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری
دانلود رایگان بخشنامه
53
بیمه رانندگان درون شهری و برون شهری
دانلود رایگان بخشنامه
54
نحوه احتساب اضافه کاردر تعیین مستمری بازنشستگان دستگاه های اجرایی
دانلود رایگان بخشنامه
55
بیمه هنرمندان، نویسندگان و روزنامه نگاران
دانلود رایگان بخشنامه
56
فرآیند انجام معاینات متقاضیان بیمه های خاص (غیراجباری)
دانلود رایگان بخشنامه
57
افزایش تعرفه پروتز سمعک
دانلود رایگان بخشنامه
58
تجدید محاسبه مستمری مشمولین قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت
دانلود رایگان بخشنامه
59
افزایش مستمری و کمکهای جنبی و تعیین حداقل مستمری در سال 1396
دانلود رایگان بخشنامه
60
بازرسی از مدارک و دفاتر شرکت های بخش خصوصی در سال 96
دانلود رایگان بخشنامه
61
دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال 96
دانلود رایگان بخشنامه
62
بند (و) ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه
دانلود رایگان بخشنامه
63
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه با سازمان تأمین اجتماعی
دانلود رایگان بخشنامه
64
بازنشستگی کارکنان مراکز خاص درمانی بنیاد شهید و امور ایثارگران
دانلود رایگان بخشنامه
65
بیمه کارگران ایرانی اعزام به خارج از کشور
دانلود رایگان بخشنامه
66
بیمه بیکاری
دانلود رایگان بخشنامه
67
بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب پیرو بخشنامه 1000/95/10963
دانلود رایگان بخشنامه
68
دادنامه شماره 82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
دانلود رایگان بخشنامه
69
بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب (اصلاح آیین نامه)
دانلود رایگان بخشنامه
70
نحوه اجرای ماده 99 آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی
دانلود رایگان بخشنامه
71
دادنامه شماره 127 هیات تخصصی دیوان عدالت اداری
دانلود رایگان بخشنامه
72
بازبینی، تجمیع و تلخیص بخشنامه ها و دستورات اداری بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد
دانلود رایگان بخشنامه
73
تلخیص و تجمیع بخشنامه ها، دستورالعمل ها و دستورهای اداری حوزه بازماندگان
دانلود رایگان بخشنامه
74
میزان حق سرانه درمان بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد
دانلود رایگان بخشنامه
75
چگونگی اجرای بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب
دانلود رایگان بخشنامه
76
بیمه اعضاء سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان تهران
دانلود رایگان بخشنامه
77
نحوه احتساب سوابق مدت خدمت نظام وظیفه و حضور در جبهه بیمه شدگان
دانلود رایگان بخشنامه
78
بخشودگی جرایم کارفرمایان خوش حساب
دانلود رایگان بخشنامه
79
ایجاد تسهیلات برای کارفرمایان مدیون مشمول قانون تامین اجتماعی
دانلود رایگان بخشنامه
80
خرید دین کارفرمایان مدیون
دانلود رایگان بخشنامه
81
دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال 1395
دانلود رایگان بخشنامه
82
دستمزد مقطوع روزانه مبناء کسر حق بیمه سال 1395
دانلود رایگان بخشنامه
83
اجرای دقیق قوانین و مقررات در پرداخت مقرری بیمه بیکاری و تعهدات کوتاه مدت
دانلود رایگان بخشنامه
84
تداخل در پرداخت حق بیمه ادامه بیمه به طور اختیاری با بیمه اجباری
دانلود رایگان بخشنامه
85
اصلاح برخی از مقررات بازرسی از دفاتر قانونی
دانلود رایگان بخشنامه
86
نحوه رسیدگی به انصراف بیمه شده از اجرای آراء کمیته های استانی مشاغل سخت و زیان آور
دانلود رایگان بخشنامه
87
بیمه عمر و درمان تکمیلی مستمری بگیران از آذرماه 1394 به مدت یکسال
دانلود رایگان بخشنامه
88
نحوه استعلام سوابق پرداخت حق بیمه رانندگان مربوط به بازه زمانی 72 لغایت 80 و بهره برداری تز طریق سامانه خدمات بین شعب
دانلود رایگان بخشنامه
89
اعلام نتیجه بررسی احتساب سوابق بیمه شدگان به هنگام ارائه آرا صادره از سوی مراجع حل اختلاف
دانلود رایگان بخشنامه
90
الزام کارفرمایان به درج عنوان شغلی بیمه شدگان در صورت مزد و حقوق ارسالی
دانلود رایگان بخشنامه
91
اجرای ماده 40 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور
دانلود رایگان بخشنامه
92
نحوه رسیدگی به دادخواستهای مطروحه در دیوان عدالت اداری در خصوص اجرای آرای کمیته های تشخیص مشاغل سخت و زیان آور
دانلود رایگان بخشنامه
93
استرداد حق بیمه مدت خدمت نظام وظیفه مشمولین ماده 95 قانون تامین اجتماعی
دانلود رایگان بخشنامه
94
تائید و تنفیذ بند الف بخشنامه شماره 1/65 مستمریها
دانلود رایگان بخشنامه
95
لغو دستورالعمل اجرایی بازرسی دفاتر قانونی
دانلود رایگان بخشنامه
96
اجرای بند ج تبصره 11 قانون بودجه سال 94 کل کشور
دانلود رایگان بخشنامه
97
نحوه اجرای ماده 99 آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی
دانلود رایگان بخشنامه
98
واگذاری فرآیند بیمه رانندگان حمل و نقل درون و برون شهری به کارگزاریهای رسمی
دانلود رایگان بخشنامه
99
سوابق اشتغال پزشکان سازمان به صورت قراردادی در دوره دستیاری (رزیدنتی)
دانلود رایگان بخشنامه
100
چگونگی احراز شرایط تحت تکفل بودن افراد خانواده بیمه شده / مستمری بگیر و نحوه برخورداری از حمایت های مقرر در قانون
دانلود رایگان بخشنامه
101
لزوم اجرای آرای قطعی صادره از دیوان عدالت ادارای
دانلود رایگان بخشنامه
102
بیمه شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری
دانلود رایگان بخشنامه
103
اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت در سال 1394
دانلود رایگان بخشنامه
104
بیمه نخبگان و استعداد های برتر
دانلود رایگان بخشنامه
105
قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار متقاضی بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد
دانلود رایگان بخشنامه
106
پرداخت مستمری بازماندگان متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه
دانلود رایگان بخشنامه
107
تعمیم برونسپاری فرآیند پذیرش اسناد خسارات متفرقه به کارگزاریهای رسمی سراسر کشور
دانلود رایگان بخشنامه
108
ارائه فیش به مستمری بگیران از طریق سایت رسمی سازمان
دانلود رایگان بخشنامه
109
افزایش مستمری و کمکهای جنبی و تعیین حداقل مستمری در سال 1394
دانلود رایگان بخشنامه
110
قانون بودجه سال 1394 کل کشور
دانلود رایگان بخشنامه
111
اصلاح قسمت آخر بند ب بخشنامه 49/5 مستمریها
دانلود رایگان بخشنامه
112
محاسبه حق بیمه ساختمانی متقاضیان پروانه ساختمانی
دانلود رایگان بخشنامه
113
دستمزد مقطوع روزانه مبناء کسرحق بیمه در سال 1394
دانلود رایگان بخشنامه
114
بازنشستگی مشمولین قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی
دانلود رایگان بخشنامه
115
پرداخت عیدی پایان سال 1393 به مستمری بگیران
دانلود رایگان بخشنامه
116
ارسال پیام کوتاه به مستمری بگیران جهت آگاهی بخشی
دانلود رایگان بخشنامه
117
نحوه وصول 4% حق بیمه جزء 6 بند ب قانون اصلاح تبصره 2 الحاق ماده 76 قانون تامین اجتماعی
دانلود رایگان بخشنامه
118
یکنواخت سازی گواهی حضور در جبهه
دانلود رایگان بخشنامه
119
اشتغال به کار مجدد بازنشستگان
دانلود رایگان بخشنامه
120
برگ پرداخت های مربوط به تقسیط حق بیمه مدت خدمت نظام وظیفه و مدت حضور در جبهه بیمه شدگان
دانلود رایگان بخشنامه
121
تقسیط بدهی مستمری بگیران
دانلود رایگان بخشنامه
122
نحوه بازرسی و نظارت بر پوشش بیمه ای کارگران ساختمانی
دانلود رایگان بخشنامه
123
معرفی بیمه شدگان به کمیسیون پزشکی موضوع ماده 91 قانون تامین اجتماعی
دانلود رایگان بخشنامه
124
انتقال مکانیزه اطلاعات مستمری بگیران
دانلود رایگان بخشنامه
125
دستورالعمل بند ز تبصره ماده 15 واحده قانون بودجه سال 1393 کل کشور
دانلود رایگان بخشنامه
126
اصلاح آیین نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره 2 الحاقی ماده 76 قانون تامین اجتماعی
دانلود رایگان بخشنامه
127
مختومه نمودن کلاسه های اجرایی پرونده های غیرفعال
دانلود رایگان بخشنامه
128
بیمه ایرانیان خارج از کشور
دانلود رایگان بخشنامه
129
ضوابط درخواست و صدور مجوز انجام عملیات ساماندهی
دانلود رایگان بخشنامه
130
نحوه ثبت و رسیدگی به اعتراض بیمه شدگان در سامانه نمایش اینترنتی سابق
دانلود رایگان بخشنامه
131
برونسپاری فرآیند پذیرش اسناد خسارات متفرقه به کارگزاریهای رسمی
دانلود رایگان بخشنامه
132
واگذاری بخشی از فرآیند پرداخت کمک بارداری به کارگزاریهای رسمی سازمان
دانلود رایگان بخشنامه
133
سامانه استعلام پروانه مهارت فنی نیروی کار صنعت ساختمان و اخذ تعهدنامه
دانلود رایگان بخشنامه
134
سامانه استعلام پروانه مهارت فنی نیروی کار صنعت ساختمان و اخذ تعهدنامه
دانلود رایگان بخشنامه
135
نحوه بیمه پردازی فرزندان اناث مستمری بگیر
دانلود رایگان بخشنامه
136
نحوه جایگزینی بیمه شدگان کارگران ساختمانی فاقد اشتال در صنعت ساختمان
دانلود رایگان بخشنامه
137
اجرای پاره ای از فرآیندهای دفاتر رسیدگی به اسناد پزشکی از طریق کارگزاریهای رسمی سازمان تامین اجتماعی
دانلود رایگان بخشنامه
138
نحوه معرفی مشمولین قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی مصوب سال 52 به مراکز درمانی در موارد حادثه ناشی از کار
دانلود رایگان بخشنامه
139
پروتز و اروتز
دانلود رایگان بخشنامه
140
واگذاری بخشی از فرآیند پرداخت کمک هزینه کفن و دفن به کارگزاریهای رسمی سازمان
دانلود رایگان بخشنامه
141
معاینات پزشکی متقاضیان بیمه با ماهیت غیراجباری
دانلود رایگان بخشنامه
142
بیمه اعضاء انجمن صنفی نمایندگان بیمه البرز
دانلود رایگان بخشنامه
143
واگذاری بخشی از فرآیند پرداخت کمک هزینه ازدواج به کارگزاریهای رسمی
دانلود رایگان بخشنامه
144
قانون حمایت خانواده
دانلود رایگان بخشنامه
145
شرح تفصیلی پاره ای از مواد آیین نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی
دانلود رایگان بخشنامه
146
سوابق ایام خدمت مشمولین طرح پزشکان و پیراپزشکان و دوره دستیاری (رزیدنتی) کارکنان سازمان
دانلود رایگان بخشنامه
147
واگذاری بخشی از فرآیند تشکیل پرونده مطالباتی کارگاهی به کارگزاریهای رسمی سازمان
دانلود رایگان بخشنامه
148
امکان تقسیط حق بیمه مدت خدمت نظام وظیفه و مدت حضور در جبهه بیمه شدگان
دانلود رایگان بخشنامه
149
بازنشستگی متناسب با سنوات پرداخت حق بیمه
دانلود رایگان بخشنامه
150
حمایت تأمین‌اجتماعی از حادثه‌دیده ناشی از کار مشروط به سابقه حق‌بیمه نیست
دانلود رایگان بخشنامه
151
بیمه اعضاء و کارکنان افتخاری شوراهای حل اختلاف دادگستری در سراسر کشور
دانلود رایگان بخشنامه
152
واگذاری امور مربوط به فرآیند های مرتبط با بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد و ادامه بیمه به طور اختیاری به کارگزاری رسمی سازمان
دانلود رایگان بخشنامه
153
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بد سرپرست و بی سرپرست
دانلود رایگان بخشنامه
154
رفع برخی محدودیت های فرزند یا فرزندان چهارم به بعد بیمه شدگان و مستمری بگیران
دانلود رایگان بخشنامه
155
آیین نامه نحوه حمایت از فعالیت های پژوهشی سازمان تامین اجتماعی
دانلود رایگان بخشنامه
156
چگونگی اجرای قانون بیمه های اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار (کددار) و موارد مرتبط با آن
دانلود رایگان بخشنامه
157
بهبود فرآیند انتقال مکانیزه سابقه و دستمزد بیمه شدگان (حذف کاغذ)
دانلود رایگان بخشنامه
158
واگذاری بخشی از فرآیند پرداخت هزینه پروتز و اروتز به کارگزاریهای رسمی
دانلود رایگان بخشنامه
159
تنفیذ بند 1 بخشنامه شماره 441 فنی سازمان تامین اجتماعی
دانلود رایگان بخشنامه
160
نحوه شناسایی، نامنویسی و تشخیص شماره بیمه به بیمه شدگان مندرج در گزارش بازرسی کارگاه
دانلود رایگان بخشنامه
161
نحوه محاسبه حق بیمه قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی
دانلود رایگان بخشنامه
162
تمدید کسر حق بیمه تکمیلی مستمری بگیران
دانلود رایگان بخشنامه
163
دستورالعمل اجرایی بخشودگی جرائم
دانلود رایگان بخشنامه
164
مدت خدمت نظام وظیفه مشمولین ماده 95 قانون تامین اجتماعی
دانلود رایگان بخشنامه
165
بیمه پدید آورندگان، نویسندگان کتاب و هنرمندان مشمول یارانه
دانلود رایگان بخشنامه
166
اصلاح مبنای محاسبه حق بیمه پیمانکاران دارای کاگاه های تولید، صنعتی و فنی دائمی
دانلود رایگان بخشنامه
167
دستورالعمل تعیین سهم بیمه خدمات درمانی روستاییان و صاحبان حرف و مشاغل آزاد
دانلود رایگان بخشنامه
168
دستورالعمل نحوه نظارت بر امور بیمه خدمات درمانی همگانی
دانلود رایگان بخشنامه
169
آیین‌نامه چگونگی تشخیص و تعیین افراد نیازمند موضوع تبصره یک ماده (١٤) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور
دانلود رایگان بخشنامه
170
‌آیین‌نامه اجرایی ماده (٧) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور
دانلود رایگان بخشنامه
171
آیین‌نامه اجرای بند ٥ ماده ١٣ قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور
دانلود رایگان بخشنامه
172
آیین نامه ‌تکلیف وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و نهادهای انقلابی به پرداخت نرخ خرید خدمات درمانی کارکنان براساس نرخهای‌خدمات درمانی وزارت بهداری
دانلود رایگان بخشنامه
173
‌آیین نامه تغییر ماده (٥) ضوابط تعیین حداقل شمول و سطح خدمات پزشکی و داروی مورد تعهد بیمه خدمات درمانی
دانلود رایگان بخشنامه
174
آیین نامه تعیین میزان حق درمان مشمولین ماده ١ قانون تأمین خدمات درمانی
دانلود رایگان بخشنامه
175
تصویب نامه راجع به ضوابط تشخیص موارد ازکارافتادگی کلی و جزیی و یا بیماریهای ناشی از کار یا ناشی از غیرکار و فوت کارگر و میزان قصور کارفرما در انجام وظایف محوله قانونی
دانلود رایگان بخشنامه
176
تصویب نامه درخصوص ضوابط مربوط به حداقل شمول و سطح خدمات پزشکی و دارو و لیست خدمات فوق تخصصی مشمول بیمه‌های مضاعف (مکمل)
دانلود رایگان بخشنامه
177
بند (ب‌) و آئین‌ نامه‌ اجرائی‌ ماده‌ "٣٩" قانون‌ برنامه‌ سوم‌ توسعه‌ اقتصادی‌ و...
دانلود رایگان بخشنامه
178
آیین‌نامه نحوه تسلیم صورت مزد، میزان و نحوه پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در طرحهای عمرانی
دانلود رایگان بخشنامه
179
آیین‌نامه‌ تبصره‌ ٣ ماده‌ واحده‌ قانون‌ نقل‌ و انتقال‌ حق‌ بیمه‌ یا بازنشستگی‌
دانلود رایگان بخشنامه
180
آیین‌نامه ادامه بیمه به طور اختیاری موضوع تبصره ماده ٨ قانون تأمین‌اجتماعی مصوب مورخ ٢٦/٦/١٣٨٥ و اصلاحی مورخ ٢٠/١١/١٣٨٦ شورایعالی تأمین‌اجتماعی
دانلود رایگان بخشنامه
181
آیین‌نامه ‌اجرایی‌ قانون‌ نظام‌ هماهنگ‌ حقوق‌ بازنشستگی ‌و وظیفه‌
دانلود رایگان بخشنامه
182
آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی
دانلود رایگان بخشنامه
183
آیین‌نامه اجرایی قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت
دانلود رایگان بخشنامه
184
آیین‌نامه اجرایی قانون‌ الحاق یک تبصره به بند ١ ماده ٨١ قانون تأمین‌اجتماعی
دانلود رایگان بخشنامه
185
آیین‌نامه ‌اجرایی ‌قانون ‌اصلاح ‌تبصره‌٢ ماده ‌واحده‌ قانون ‌اجازه ‌پرداخت ‌وظیفه ‌و مستمری ‌وراث ‌کارمندان ‌مصوب ‌٢٨ آذرماه ‌١٣٣٨ و برقراری‌ حقوق‌ وظیفه‌ در مورد فرزندان ‌و نوادگان ‌اناث‌
دانلود رایگان بخشنامه
186
آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح تبصره ماده (١٤) قانون کار و الحاق یک تبصره به آن
دانلود رایگان بخشنامه
187
آیین‌نامه اجرایی بندهای (الف) و (ب) ماده (٤٩) تنفیذی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، موضوع ماده (١٠٣) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
دانلود رایگان بخشنامه
188
آیین‌نامه اجرائی ماده ٤٦ آیین‌نامه استخدامی سازمان بیمه‌های اجتماعی
دانلود رایگان بخشنامه
189
آیین نامه نمایندگی‌های رسمی
دانلود رایگان بخشنامه
190
آیین نامه نرخ و ماخذ حق بیمه حوادث ناشی از کار اتباع کشورهای ملحق شده به مقاوله نامه شماره (١٩) سازمان بین المللی کار
دانلود رایگان بخشنامه
191
آئین نامه طرز تنظیم صورت مزد و حقوق و مواقع ارسال آنها به سازمان
دانلود رایگان بخشنامه
192
آیین نامه شورای عالی تامین اجتماعی موضوع ماده ١٨ قانون تامین اجتماعی
دانلود رایگان بخشنامه
193
آیین نامه داخلی هیات نظارت سازمان تامین اجتماعی
دانلود رایگان بخشنامه
194
آیین نامه جدید مشاغل سخت و زیان آور
دانلود رایگان بخشنامه
195
آیین نامه جدید استخدامی سازمان
دانلود رایگان بخشنامه
196
آیین نامه استخدامی سازمان بیمه های اجتماعی
دانلود رایگان بخشنامه
197
آیین نامه اجرایی موضوع ماده ٧٩ قانون تامین اجتماعی
دانلود رایگان بخشنامه
198
آیین نامه اجرایی ماده ١٠ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ١١٣ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
دانلود رایگان بخشنامه
199
آئین نامه اجرایی قانون اصلاح بند (ب) و تبصره ٣ ماده ٤ قانون تامین اجتماعی(مصوب 1366/07/29 )
دانلود رایگان بخشنامه
200
آیین نامه اجرایی تبصره ٥ قانون معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایانی که حداکثر ٥ نفر کارگر دارند
دانلود رایگان بخشنامه
201
آیین نامه اجرایی تبصره ٥ الحاقی به ماده ٤ قانون تامین اجتماعی - مصوب ١٣٨٧
دانلود رایگان بخشنامه
202
اصلاح نحوه محاسبه مستمری بیمه شدگان شاغل در دو کارگاه یا بیشتر به صورت همزمان
دانلود رایگان بخشنامه
203
استفساریه جزء 1 بند ب تبصره 2 مده 76 قانون تامین اجتماعی
دانلود رایگان بخشنامه
204
نحوه اجرای ماده 31 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
دانلود رایگان بخشنامه
205
پوشش بیمه ای گروه های خاص (صیادان، زنبورداران و کارفرمایان صنفی کم درآمد)
دانلود رایگان بخشنامه
206
پوشش بیمه ای گروه های خاص بیمه ای
دانلود رایگان بخشنامه
207
تداوم پرداخت حق بیمه کارگران فصلی به صورت اختیاری در فصول غیرکاری و نحوه استفاده از درمان در ایام تعطیلی کارگاه
دانلود رایگان بخشنامه
208
تامین اعتبار دفترچه های درمانی گروه های خاص بیمه ای
دانلود رایگان بخشنامه
209
بیمه کارفرمایان صنفی (اشخاص حقیق) و مدیران اشخاص حقوقی غیردولتی
دانلود رایگان بخشنامه
210
قانون بودجه سال 1390 کل کشور
دانلود رایگان بخشنامه
211
اصلاح سق سنی جهت پذیرش درخواست متقاضیان ادامه بیمه به طور اختیاری
دانلود رایگان بخشنامه
212
قانون تامین اجتماعی همراه با قوانین و مقررات مرتبط و قانون برنامه پنجم توسعه
دانلود رایگان بخشنامه
213
پوشش بیمه ای گروه های خاص بیمه ای
دانلود رایگان بخشنامه
214
سامانه نمایش اینترنتی سوابق بیمه شدگان
دانلود رایگان بخشنامه
215
نحوه درخواست، انتقال و اعلام وصول مکانیزه سابقه و دستمزد بیمه شدگان
دانلود رایگان بخشنامه
216
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1390 - 1394)
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی217
قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (1390 - 1394)
دانلود رایگان بخشنامه
218
قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
دانلود رایگان بخشنامه
219
قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور
دانلود رایگان بخشنامه
220
نحوه اجرای قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی و آئین نامه اجرایی مواد 3 و 5 قانون فوق الذکر
دانلود رایگان بخشنامه
221
آیین نامه دورکاری (کار در خانه)
دانلود رایگان بخشنامه
222
تصویب نامه تشکیل سازمان ملی مهارت
دانلود رایگان بخشنامه
223
قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی
دانلود رایگان بخشنامه
224
انون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی
دانلود رایگان بخشنامه
225
مجموعه کامل قوانین و مقررات تامین اجتماعی
دانلود رایگان بخشنامه
226
مجموعه کامل قوانین و مقررات تامین اجتماعی
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی227
قانون هدفمند کردن ها یارانه ها
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی228
قانون حمایت از مصرف کنندگان
دانلود رایگان بخشنامه
229
تلخیص دستورالعملها و ضوابط نحوه رسیدگی به ادعای افراد مبنی بر اشتغال در کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی و احراز سوابق بیمه ای
دانلود رایگان بخشنامه
230
گزیده ای از مجموعه قوانین و مقررات سال 1388
دانلود رایگان بخشنامه
231
نحوه استعلام و دریافت استحقاق درمان بیمه شدگان / مستمری بگیران (اصلی و تبعی) از طریق سامانه الکترونیکی
دانلود رایگان بخشنامه
232
بیمه اعضاء شرکت گروه صنعتی بوتان
دانلود رایگان بخشنامه
233
تجدید و تامین اعتبار دفاتر درمانی بیمه شدگان / مستمری بگیران و افراد تحت تکفل آنان در کلیه شعب از طریق وب
دانلود رایگان بخشنامه
234
بیمه زنان خانه دار
دانلود رایگان بخشنامه
235
بیمه اعضاء انجمن صنفی نمایندگان شرکت بیمه معلم
دانلود رایگان بخشنامه
236
قانون شوراهای حل اختلاف
دانلود رایگان بخشنامه
237
ماخذ احتساب حق بیمه قراردادهای مکانیزه غیرعمرانی در معادن
دانلود رایگان بخشنامه
238
قانون الحاق یک تبصره به ماده (٩٤٦) قانون مدنی اصلاحی ١٣٨٧
دانلود رایگان بخشنامه
239
گزیده ای از مجموعه قوانین و مقررات سال 1387
دانلود رایگان بخشنامه
240
اصلاح شیوه پرداخت مستمری بازماندگان
دانلود رایگان بخشنامه
241
بیمه اعضاء شرکت تعاونی اعتباری سرویسکاران مجاز شرکت صنعتی بوتان
دانلود رایگان بخشنامه
242
نحوه صدور دفاتر المثنی بیمه شدگان، مستمری بگیران و افراد تحت تکفل انان
دانلود رایگان بخشنامه
243
اعلام مدت حضور داوطلبانه در جبهه طلاب و روحانیون
دانلود رایگان بخشنامه
244
قانون بیمههای اجتماعی کارگران ساختمانی
دانلود رایگان بخشنامه
245
قانون مدیریت خدمات کشوری
دانلود رایگان بخشنامه
246
بیمه اعضاء انجمن صنفی نمایندگان بیمه ایران
دانلود رایگان بخشنامه
247
گزیده ای از مجموعه قوانین و مقررات سال 1386
دانلود رایگان بخشنامه
248
نمایندگان فنی در کمیسیون های پزشکی
دانلود رایگان بخشنامه
249
بیمه پدیدآورندگان کتاب
دانلود رایگان بخشنامه
250
نحوه اجرای آئین نامه بیمه اختیاری مصوب 1385/06/26 شورایعالی تأمین اجتماعی
دانلود رایگان بخشنامه
251
نحوه اجرای آیین نامه بیمه اختیاری شورایعالی تامین اجتماعی
دانلود رایگان بخشنامه
252
قانون دیوان عدالت اداری
دانلود رایگان بخشنامه
253
بیمه مددجویان
دانلود رایگان بخشنامه
254
بهبود فرآیند تامین اعتبار دفاتر درمانی بیمه شدگان/ مستمری بگیران و افراد تحت تکفل آنان
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی255
قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران
دانلود رایگان بخشنامه
256
افزایش مدت تامین اعتبار دفترچه درمان کارکنان قراردادی کارگاه های پیمانکاری
دانلود رایگان بخشنامه
257
نحوه پذیرش مدت خدمت نظام وظیفه و حضور داوطلبانه در جبهه بیمه شدگان مشمول قانون کار
دانلود رایگان بخشنامه
258
نحوه ارائه تعهدات قانونی به فرزندان اناث و ذکور
دانلود رایگان بخشنامه
259
نحوه احتساب حق بیمه قراردادهای غیرعمرانی کلید در دست (PC و EPC) در پروژه های گازرسانی، انتقال نیرو، تصفیه خانه و تلمبه خانه فاضلاب پیمانهای حمل و نقل ریلی و پیمانهای مشاوره مدیریت
دانلود رایگان بخشنامه
260
اخذ تصویر شناسنامه بیمه شدگان و افراد تبعی
دانلود رایگان بخشنامه
261
نحوه نگهداری و استفاده از فرم مفاصاحساب ماده 38 قانون
دانلود رایگان بخشنامه
262
دستورالعمل شناسایی قراردادهای فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و محاسبه حق بیمه کارکنان شاغل در قراردادهای مذکور
دانلود رایگان بخشنامه
263
مجتمع های بزرگ و متمرکز قالی بافی
دانلود رایگان بخشنامه
264
مجوز استفاده از سوابق غیرمکانیزه تا زمان برقراری امکانات مکانیزه
دانلود رایگان بخشنامه
265
چگونگی ارائه خدمات و تسهیلات به بیمه شدگان و کارفرمایان زلزله زده شهرستان بم
دانلود رایگان بخشنامه
266
نحوه احراز شرایط بیمه شدگان شاغل در واحدهای صنعتی مشمول ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع
دانلود رایگان بخشنامه
267
نحوه شناسایی واحدهای صنعتی مشمول ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع
دانلود رایگان بخشنامه
268
چگونگی برقراری مستمری فرزندان اناث بیمه شدگان متوفی
دانلود رایگان بخشنامه
269
قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
دانلود رایگان بخشنامه
270
اصلاح دستورالعمل حق بیمه به پیمانکاران و مهندسین مشاور
دانلود رایگان بخشنامه
271
ساماندهی و فعال کردن پرونده های پیمانکاری
دانلود رایگان بخشنامه
272
نحوه محاسبه کمک ازدواج
دانلود رایگان بخشنامه
273
اصلاح تبصره (٢) الحاقی ماده (٧٦) قانون تامین اجتماعی مصوب ١٣٧١
دانلود رایگان بخشنامه
274
دستورالعمل حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور (نحوه محاسبه و وصول و صدور مفاصاحساب)
دانلود رایگان بخشنامه
275
قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی276
قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری
دانلود رایگان بخشنامه
277
نحوه ارائه تعهدات قانونی به اتباع خارجی
دانلود رایگان بخشنامه
278
برگرفته از قانون تسهیلات استخدامی و اجتمـاعی جانبـازان انقـلاب اسـلامی
دانلود رایگان بخشنامه
279
درمان صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه اختیاری
دانلود رایگان بخشنامه
280
قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل
دانلود رایگان بخشنامه
281
بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه اختیاری
دانلود رایگان بخشنامه
282
قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور
دانلود رایگان بخشنامه
283
قانون تنظیم خانواده و جمعیت
دانلود رایگان بخشنامه
284
قانون اصلاح لایحه قانونی شمول مواد ، 82 81 ، 80 ، 74 ، 73 ، 72 ، 70 ، 60و 83 قانون تأمین اجتماعی مصوب تیر ماه 1354درباره کلیه بیمه شدگانی که در جریان انقلاب اسلامی دچار نقص عضو، ازکارافتادگی جزئی یا ازکارافتادگی کلیگردیده یا به درجه شهادت رسیده اند
دانلود رایگان بخشنامه
285
قانون پرداخت غرامت دستمزد معادل آخرین مزد یا حقوق روزانه به بیمهشـدگانی کـه به علت همکاری با نیروهای مسلح جمهوری اسـلامی ایـران مجـروح شـده یـا مـیشـوند
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی286
قانون محاسبات عمومی کشور
دانلود رایگان بخشنامه
287
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
دانلود رایگان بخشنامه
288
قانون اصلاح بند ب و تبصره 3ماده 4قانون تأمین اجتماعی
دانلود رایگان بخشنامه
289
مدارک لازم جهت صدور دفترچه
دانلود رایگان بخشنامه
290
قوانین و آئین نامه اجرائی قانون نقل و و انتقال تعدیل نیروی انسانی
دانلود رایگان بخشنامه
291
قانون القا تبصره 3ماده 11قانون تشکیل وزارت بهداری (بهزیستی)
دانلود رایگان بخشنامه
292
قوانین مربوط به شهداء، آزادگان و محکومین سیاسی
دانلود رایگان بخشنامه
293
قانون اصلاح لایحه قانونی راجع به تأمین درمان معلولین و افراد خانواده آنها و همچنین افراد خانواده شهدای انقلاباسلامی ایران
دانلود رایگان بخشنامه
294
لایحه قانونی اصلاح ماده 55 قانون تأمین اجتماعی
دانلود رایگان بخشنامه
295
لایحه قانونی شمول مواد - 83 82 - 81 - 80 - 74 - 73 - 72 - 70 - 60قانون تأمین اجتماعی مصوب تیر ماه 1354درباره کلیه بیمه شدگانی که در جریان انقلاب اخیر دچار نقص عضو، ازکارافتادگی جزئی یا ازکارافتادگی کلی گردیده یا به درجه شهادت رسیده اند
دانلود رایگان بخشنامه
296
قانون اجرای احکام مدنی
دانلود رایگان بخشنامه
297
قانون تأمین اجتماعی با اعمال آخرین اصلاحات
دانلود رایگان بخشنامه
298
قانون تأسیس شرکت هواپیمایی ملی ایران و مقررات بهرهبرداری هوایی کشوری
دانلود رایگان بخشنامه
299
قانون تجارت
دانلود رایگان بخشنامه
300
دستورالعمل حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور (نحوه محاسبه و وصول و صدور مفاصا حساب)
دانلود رایگان بخشنامه
301
مواد مرتبط قانون برنامه ششم توسعه با سازمان تامین اجتماعی
دانلود رایگان بخشنامه
302
فرم درخواست انصراف ازاحتساب سوابق مدت خدمت نظام وظیفه و اسنرداد وجوه حق بیمه پرداختی
دانلود رایگان بخشنامه
303
فرم اعتراض به رأی کمیسیون پزشکی بدوی
دانلود رایگان بخشنامه
304
فرم درخواست معرفی به کمیسیون پزشکی (متقاضی کفالت بیمه شده، مستمری بگیر)
دانلود رایگان بخشنامه
305
فرم درخواست معرفی به کمیسیون پزشکی (متقاضی کفالت بازمانده)
دانلود رایگان بخشنامه
306
فرم معاینات متقاضیان بیمه ایرانیان خارج از کشور
دانلود رایگان بخشنامه
307
فرم ادعای سابقه
دانلود رایگان بخشنامه
308
فرم درخواست تحت پوشش قرار گرفتن فرزند / فرزندان تحت سرپرستی بیمه شده (موضوع قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست)
دانلود رایگان بخشنامه
309
فرم شماره یک (درخواست دادنامه)
دانلود رایگان بخشنامه
310
فرم ثبت نام متقاضی بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی
دانلود رایگان بخشنامه
311
فرم درخواست جمع آوری سابقه
دانلود رایگان بخشنامه
312
فرم شماره یک پیوست بخشنامه ٢ / ٣٨ مستمری ها (درخواست بازنشستگی )
دانلود رایگان بخشنامه
313
فرم انصراف از سنوات ارفاقی مشاغل سخت و زیان آور
دانلود رایگان بخشنامه
314
پیوست شماره 1
دانلود رایگان بخشنامه
315
پیوست شماره ٧ بازماندگان
دانلود رایگان بخشنامه
316
فرم وکالت نامه (پیوست شماره ٥ بازماندگان)
دانلود رایگان بخشنامه
317
فرم پیوست شماره ٤ بازماندگان
دانلود رایگان بخشنامه
318
فرم درخواست برقراری مستمری بازماندگان بر اساس سنوات پرداخت حق بیمه موضوع "قانون تعیین تکلیف تامین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده اند"(پیوست شماره ٣ بازماندگان)
دانلود رایگان بخشنامه
319
فرم تعهدنامه فرزندان اناث(پیوست شماره ٢ بازماندگان)
دانلود رایگان بخشنامه
320
فرم درخواست برقراری مستمری بازماندگان
دانلود رایگان بخشنامه
321
فرم  درخواست بازنشستگی بیمه شدگان بر اساس سنوات پرداخت حق بیمه (پیوست بخشنامه ٦٥ مستمری ها)
دانلود رایگان بخشنامه
322
فرم درخواست شرکت در کمیسیون پزشکی
دانلود رایگان بخشنامه
323
فرم درخواست معرفی به کمیسیون پزشکی (بیمه شده اصلی)
دانلود رایگان بخشنامه
324
فرم درخواست کفالت پدر/ مادر/ شوهر بیمه شده یا مستمری بگیر
دانلود رایگان بخشنامه
325
فرم درخواست انتقال کسور بازنشستگی یا حق بیمه از سایر صندوق ها به صندوق تامین اجتماعی
دانلود رایگان بخشنامه
326
فرم درخواست احتساب مدت خدمت نظام وظیفه و حضور در جبهه
دانلود رایگان بخشنامه
327
فرم تعهد بیمه شده برای ازدواج اول
دانلود رایگان بخشنامه
328
فرم گزارش اعلام حادثه
دانلود رایگان بخشنامه
329
فرم درخواست انصراف از درخواست انتقال کسور بازنشستگی از سایر صندوق ها به سازمان تامین اجتماعی و استرداد وجوه پرداختی بابت مابه التفاوت متعلقه
دانلود رایگان بخشنامه
330
دستمزد مقطوع روزانه مبنای کسر حق بیمه سال 96
دانلود رایگان بخشنامه
331
قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور
دانلود رایگان بخشنامه
332
قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری
دانلود رایگان بخشنامه
333
اصلاح قانون حمایت قضایی از کارکنان دولت و پرسنل نیروهای مسلح
دانلود رایگان بخشنامه
334
قانون بیمه کارگزاران مخابرات روستایی
دانلود رایگان بخشنامه
335
قانون اصلاح ماده (113) قانون مدیریت خـدمات کـشوری و چگـونگی تعیـین مـدیریت سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی و بیمه های درمانی
دانلود رایگان بخشنامه
336
قانون مدنی
دانلود رایگان بخشنامه
337
قانون جرایم رایانه ای
دانلود رایگان بخشنامه
338
قانون کار
دانلود رایگان بخشنامه
339
قانون حالت اشتغال مستخدمین شهید، جانباز، ازکارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی
دانلود رایگان بخشنامه
340
قانون اساسی
دانلود رایگان بخشنامه
341
قانون اصلاح قانون تنظیم خانواده و جمعیت
دانلود رایگان بخشنامه
342
قانون اصلاح ماده (113)قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی و بیمه های درمانی
دانلود رایگان بخشنامه
343
قانون اصلاح قانون بودجه سال 1388کل کشور
دانلود رایگان بخشنامه
344
قانون اصلاح قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری
دانلود رایگان بخشنامه
345
قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث
دانلود رایگان بخشنامه
346
قانون دریافت جرایم از کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون تامین اجتمـاعی کـه ظـرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بیمه شدگان اقدام نمی نمایند
دانلود رایگان بخشنامه
347
قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)
دانلود رایگان بخشنامه
348
قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب(در امور کیفری)
دانلود رایگان بخشنامه
349
قانون بودجه سال 1389 کل کشور
دانلود رایگان بخشنامه
350
قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی
دانلود رایگان بخشنامه
351
قانون اصلاح قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری
دانلود رایگان بخشنامه
352
قانون بیمه بیکاری
دانلود رایگان بخشنامه
353
انون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران
دانلود رایگان بخشنامه
354
قانون بیمه بازنشستگی، فوت و از کارافتادگی بافندگان قالی، قالیچه، گلیم و زیلو
دانلود رایگان بخشنامه
355
متن کامل آیین نامه دورکاری
دانلود رایگان بخشنامه
356
کتاب قانون تامین اجتماعی و آیین نامه های آن
دانلود رایگان بخشنامه
357
مصوبه افزایش حقوق مستمری‌بگیران تامین اجتماعی
دانلود رایگان بخشنامه
358
قانون ساختار نظام جامع
دانلود رایگان بخشنامه
359
جدول مشاغل
دانلود رایگان بخشنامه
360
بیمه اتباع خارجی
دانلود رایگان بخشنامه
361
میزان دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال 1395
دانلود رایگان بخشنامه
362
راهنمای فعالیت های دارای دستمزد مقطوع روزانه مبنای کسر حق بیمه سال 1395
دانلود رایگان بخشنامه
363
میزان دستمزد مبنای کسر حق بیمه سال 1394
دانلود رایگان بخشنامه
364
راهنمای فعالیت های دارای دستمزد مقطوع روزانه مبنای کسر حق بیمه سال 1394
دانلود رایگان بخشنامه
365
استعلام مکانیزه وضعیت مستمری بگیران ازسازمان ثبت احوال
دانلود رایگان بخشنامه
366
غرامت دستمزد پزشکان و پیراپزشکان
دانلود رایگان بخشنامه
367
رای شماره 139 هیات عمومی دیوان عدالت اداری
دانلود رایگان بخشنامه
368
ارائه خدمات درمانی به افراد تحت تکفل بیمه شده سرباز
دانلود رایگان بخشنامه
369
نحوه اجرای ماده ٩٠ قانون تأمین اجتماعی
دانلود رایگان بخشنامه