بخشنامه 74 مستمری ها - افزایش مستمری و مزایای جنبی سال 98
-
1000/98/2960
1398/03/01
متن ضابطه

افزایش مستمری و کمک‌های جنبی و تعیین حداقل مستمری در سال 1398

(بخشنامه شماره‏2960/‏98/‏1000 مورخ ‏01/‏03/‏1398 سرپرست سازمان تامین اجتماعی)

 

معاونین محترم .....

ادارات کل و دفاتر مستقل ستادی .....

اداره کل تأمین اجتماعی استان .....

 

سلام‌علیکم

      در اجرای مواد 96 و 111 قانون تأمین اجتماعی و با عنایت به تصمیمات متخذه در جلسه مورخ 27‏‏/12‏‏/1397 شورای عالی کار و تصویب‌نامه شماره 14371‏/ت 56528 هـ مورخ12‏/02‏/1398 هیات محترم وزیران، میزان افزایش مستمری و کمک‌های جنبی قابل پرداخت از ابتدای سال 1398 به شرح ذیل تعیین گردیده است که در این راستا توجه کلیه واحدهای اجرایی را به نکات ذیل جلب می‌نماید:

الف ) افزايش  مستمری‌ها ( موضوع ماده 96 قانون تأمين اجتماعي )

كليه مستمری‌های بازنشستگي، ازكارافتادگي کلی و بازماندگان (مجموع مستمری پرداختی به بازماندگان متوفي) كه تا پایان سال 1397 برقرارشده‌اند و مشمول ماده 111 قانون تامین اجتماعی می‌باشند، از ابتدای سال 1398 به میزان 13 % (سیزده درصد) مستمري قابل پرداخت در اسفندماه 1397 بعلاوه مبلغ ثابت 2,611,470 ریال  افزایش می‌یابند.

ب ) مبالغ حداقل مستمري قابل پرداخت در سال 1398

 1. در اجرای ماده 111 قانون تامین اجتماعی، میزان مستمري بازنشستگان، ازكارافتادگان كلي و مجموع مستمري بازماندگان که قبلاً برقرارشده و یا در طول سال 1398 برقرار می‌گردند، تا مبلغ 15,168,810 ریال افزایش می‌یابد.
 2. با توجه به مقررات و ضوابط قانونی، افزایش مستمری گروه‌های ذیل تا حداقل مستمری به میزان 36.5% (سی‌وشش و نیم درصد) و مستمری‌های بیش از حداقل مطابق با افزایش بند( الف) و به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه می‌باشد:

1‏‏-2‏‏‏‏‏‏- مشمولین بندهای "ل" و "و" تبصره (14) قانون بودجه سال 1386، بند (47) قانون بودجه سال 1388، بند (17) قانون بودجه سال 1389، بند(91 ) قانون بودجه سال 1390 و بند (66) قانون بودجه سال1391کل کشور (موضوع  بخشنامه‌های 47، 1‏‏‏‏‏‏/47، 56، 1‏‏‏‏‏‏/56، 2‏‏‏‏‏‏/56 و 4‏‏‏‏‏‏/56 مستمری‌ها)

2‏‏‏‏‏‏-2‏‏‏‏‏‏- مشمولین قانون تعیین تکلیف تامین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده‌اند (موضوع بخشنامه‌های 65 و 1‏‏‏‏‏‏/65 مستمری‌ها)

3‏‏‏‏‏‏-2‏‏‏‏‏‏- مشمولین بند "ج" ماده 39  قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
( موضوع بخشنامه‌های 1‏‏‏‏‏‏/24 ، 2‏‏‏‏‏‏/24 مستمری‌ها )

4‏‏‏‏‏‏-2‏‏‏‏‏‏- مشمولين جزء(1)ماده‌واحده قانون اصلاح تبصره 3 بند 3 ماده 80 قانون (موضوع بخشنامه 3‏‏‏‏‏‏/24مستمری‌ها)

5‏‏‏‏‏‏-2‏‏‏‏‏‏- مشمولین قانون بیمه بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی بافندگان قالی، قالیچه، گلیم و زیلو مصوب1376

 1. میزان افزایش مستمری ازکارافتادگی جزئی ناشی از کار از ابتدای سال 1398 به میزان 13 % (سیزده درصد) مستمري قابل پرداخت در اسفندماه 1397 بعلاوه مبلغ ثابت 2,611,470 ریال ضربدر درصد ازکارافتادگی، می‌باشد.

میزان کمک‌های جنبی

به منظور جبران بخشی از افزایش هزینه‌های زندگی و ارتقاء وضعیت معیشت مستمری‌بگیران و به‌موجب ضوابط قانونی و مفاد بودجه سنواتی سازمان، میزان کمک‌های جنبی در سال 1398 با رعایت ضوابط جاری به شرح ذیل تعیین می‌گردد:

‏‏‏‏1‏‏- حق سنوات

حق سنوات مازاد بر 20 سال سابقه پرداخت حق بیمه (اصلی و ارفاقی) آن دسته از مستمری‌بگیران که وفق ضوابط مندرج در بخشنامه شماره 28 مستمری‌ها در حال پرداخت می‌باشد، در سال 1398 به میزان 5000
(پنج هزار) ریال به ازای هرسال سابقه مازاد بر 20 سال افزایش می‌یابد.

‏‏‏‏2‏‏-کمک‌هزینه عائله‌مندی، کمک‌هزینه اولاد و کمک‌هزینه همسر متکفل فرزند

میزان این کمک‌ها در سال 1398 به شرح ذیل تعیین و وفق ضوابط جاری به مشمولین پرداخت می‌گردد:

تذکر : پرداخت مبالغ مربوط به افزایش کمک‌هزینه عائله‌مندی و کمک‌هزینه اولاد مطابق با ضوابط مقرر در
بخشنامه‌های 27 و 1‏‏‏‏‏‏/27 مستمری‌ها کماکان ادامه خواهد داشت.

3‏‏-کمک‌هزینه مسکن

میزان کمک‌هزینه مسکن به ازای  هر پرونده مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و بازماندگان به مبلغ 220,000 ریال در ماه تعیین‌شده است.

 4‏‏-کمک به معیشت مستمری‌بگیران

میزان کمک به معیشت مستمری‌بگیران به ازای هر پرونده مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و بازماندگان ماهانه 480.000 ریال تعیین می‌گردد.

د) لیست‌های پرداخت و صدور احکام افزایش مستمری

 1. كليه شعب موظف‌اند پس از نصب نرم‌افزار در سیستم سبا در خصوص محاسبه  مابه‌التفاوت مستمری فروردین و اردیبهشت‌ماه سال جاری طی لیست جداگانه‌ای در سیستم مذکور اقدام نمایند.
 2. ازآنجایی‌که پرداخت مستمری ماهانه وهمچنین مابه‌التفاوت‌های متعلقه به‌صورت متمرکز صورت
  می‌پذیرد، لذا کلیه ادارات کل استان‌ها و همچنین واحدهای اجرایی می‌بایست به محض ایجاد لیست‌های مبنا در سامانه پرداخت متمرکز، نسبت به تایید لیست‌های مزبور اقدام و پس از اتمام موفقیت‌آمیز محاسبات در سامانه متمرکز،  در خصوص ثبت کنترل اسناد مالی در سیستم سبا اقدام نمایند.
 3. زمان و چگونگی پرداخت مابه‌التفاوت مستمری مربوط به فروردین مستمری‌بگیران متعاقباً از طریق اداره کل امورمالی اعلام خواهد گردید.
 4. احكام افزايش مستمري در زمان انتقال پرونده‌های مستمری به سایر شعب می‌بایست پس از حصول اطمینان کامل از صحت آن، از سيستم مکانیزه مستمری‌ها اخذ و چاپ‌شده و پس از امضاء مسئولين ذی‌ربط  صادر و در پرونده
  مستمری‌بگیر ضبط گردد. بدیهی است در صورت تشکیل پرونده الکترونیک، ضبط تصویر فرم مزبور در پرونده الزامی است.
 5. به منظور اطلاع مستمری‌بگیران گرامی، احکام افزایش مستمری از طریق سامانه خدمات غیرحضوری
  (طرح ملی دکتر نوربخش) به نشانی
  eservices.tamin.ir در اختیار این عزیزان قرار خواهد گرفت.

به منظور جبران خدمات همکارانی که در امر تهیه لیست مابه‌التفاوت افزایش مستمری و صدور احکام افزایش سالیانه مستمری‌بگیران حسب نیاز در فاصله زمانی دوماهه سال جاری مشارکت داشته‌اند( اعم از کارکنان ستاد مرکز، ادارات کل استان‌ها و واحدهای اجرایی) نسبت به پرداخت اضافه‌کار ایام تعطیل به مدیران کل، روسای شعب و معاونین بیمه‌ای و اداری و مالی و هریک از کارکنان امور فنی مستمری‌ها، به میزان 30 ساعت، کارکنان امور مالی، اداری و فرابری داده‌ها، حداکثر تا 3 نفر و به میزان 15 ساعت متناسب با عملکرد آنان اقدام گردد.

شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین مکلف است با توجه به مفاد این بخشنامه، ضمن ارسال نرم‌افزار مربوطه در مهلت مقرر به کلیه شعب، امکان نمایش احکام مستمری‌بگیران وفق بند 5 را به عمل آورد.

مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل، معاونین، رؤسا و کارشناسان ارشد امور فنی مستمری‌ها، امور مالی، امور اداری و فرابری داده‌های ادارات کل استان‌ها و مسئولین ذی‌ربط در واحدهای اجرائی خواهند بود.

 

و من ا... التوفیق

 محمدحسن زدا 

سرپرست سازمان تامین اجتماعی

 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی‏‏‏‏/ پاراف

کارشناس تهیه‌کننده

نام و نام خانوادگی‏‏‏‏/ پاراف

رئیس گروه‏‏‏‏/ اداره

 نام و نام خانوادگی‏‏‏‏/ پاراف

معاون مدیرکل

نام و نام خانوادگی‏‏‏‏/ پاراف

مدیرکل

نام و نام خانوادگی‏‏‏‏/ پاراف

معاونت ذی‌ربط

 

مریم چراغی

 

ابوالفضل گل محمدی

 

مریم فروزان

 

سید محمدعلی جنانی

 

 

 

نام و نام خانوادگی‏‏‏‏/ پاراف

دبیر شورای فنی معاونت بیمه‌ای

نام و نام خانوادگی‏‏‏‏/ پاراف

رئیس شورای فنی معاونت بیمه‌ای

نام و نام خانوادگی‏‏‏‏/ پاراف

نماینده حقوقی شورای فنی معاونت بیمه‌ای

نام و نام خانوادگی‏‏‏‏/ پاراف

معاونت حقوقی

 

سعید تاجیک

 

سهراب صفایی

 

محمدرضا جوان جعفری

 

موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد