گنجینه ضوابط و بخشنامه های نظام فنی و اجرایی وزارت نیرو - آبفا


بخشنامه جدید تازه ها
پربازدید ها
جستجو
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 
ردیف
عنوان
نمایش
1
همسانسازی حقوق بازنشستگان
2
بخشنامه نیازسنجی و بازنگری دوره‌های آموزشی
3
مراکز مجاز اجرای دوره‌های آموزشی نیروی انسانی شرکت‌های پیمانکاران
4
مراکز مجاز اجرای دوره‌های آموزشی صنعت آب و برق
5
ابلاغ فرم قراردادهای بیمه مسئولیت مدنی و بدنه اتومبیل، آتش سوزی دوره 98-97
6
ابلاغیه ستاد کل در خصوص حقوق و مزایای سربازان وظیفه مامور (امریه)
7
راهنمای طراحی دیوارهای حائل
8
دستورالعمل انجام آزمون های آزمایشگاهی و صحرایی مکانیک سنگ
9
راهنمای روش انجام آزمایش نفوذ مخروط شبه ایستا (CPT)
10
راهنمای طراحی سدهای وزنی بتن غلتکی
11
پیش نویس راهنمای بهره برداری، نگهداری و پایش در کارهای مهندسی رودخانه
12
لیست سرمایه گذاران مشارکت بخش غیردولتی
13
سرمایه گذاری در طرح های بیع متقابل، BOO و BOT
14
راهنمای تهیه گزارش توجیهی مالی در پروژه های BOO، BOT و ROT
15
چهارچوب گزارش توجیهی فنی-مالی طرح های BOO، BOT و ROT
16
مشخصات فنی تجهیزات هیدرومکانیک سدهای انحرافی و سامانه های آبیاری (ساخت، نصب و بهره برداری)
17
ضوابط طراحی کف‌بندها و تثبیت‌کننده‌های بستر
18
مصوبه خرید تضمینی برق از نیروگاه های برق آبی سال 95
19
ضوابط و معیارهای طرح و محاسبه مخازن آب زمینی
20
بررسی خسارت سیلاب
21
فهرست‌ خدمات‌ مرحله‌ طراحی‌ تفصیلی‌ آبخیزداری‌
22
پیشنویس راهنمای مدیریت تأمین، عرضه، تقاضا و مصرف آب شهری و روستایی
23
مقدمه‌ای بر تدوین برنامه عملیاتی مدیریت بحران سیل
24
دستورالعمل انتخاب آمارها و داده‌های مورد نیاز برای تهیه مدل‌های کمی و کیفی آب‌های زیرزمینی
25
تعاریف و دامنه کار مراحل ختلف خدمات مهندسی طرح‌های آب
26
مخازن آبشویه سرویس های بهداشتی (فلاش تانک ) -تعیین معیار مصرف آب و دستورالعمل بر چسب آب
27
سردوش - تعیین معیار مصرف آب و دستورالعمل بر چسب آب
28
راهنمای تامین منابع مالی با استفاده از منابع بانک توسعه اسلامی، بانک جهانی و بانک تجارت و توسعه اکو متناسب با پروژههای صنعت آب و آب و فاضلاب
29
دستورالعمل تعیین بازده آبیاری در شبکه های آبیاری و زهکشی در حال بهره برداری
30
پیشنویس دستورالعمل مطالعات میراث فرهنگی طرح‌های منابع آب
31
راهنمای نحوه استفاده از فناوری نانو در صنعت آب و آبفای کشور (جلد 1)
32
راهنمای نحوه استفاده از فناوری نانو در صنعت آب و آبفای کشور (جلد 2)
33
پیشنویس ضوابط تشخیص صلاحیت، پیمان و شیوه‌نامه ارجاع‌کار به پیمان‌کاران ابزاردقیق سدها
34
راهنمای مستندسازی فعالیت های مدیریت، بهره برداری و نگهداری سامانه های آبیاری و زهکشی
35
ضوابط و معیارهای فنی عملیات اصلاح، بازسازی و نوسازی شبکه آب
36
راهنمای تعیین حق اشتراک و تعرفه فروش آب به مشترکین و آب بران شرکت‌های آب منطقه‌ای
37
دستورالعمل مطالعات تجاری (مالی) و بازرگانی طرح‌های آب
38
دستورالعمل مدیریت پیشگیری و بحران حوادث آلودگی‌های نفتی رودخانه‌ها و دریاچه‌ها
39
آیین نامه تضمین معاملات دولتی
40
شرح خدمات مهندسی نظارت بر اجرای سامانه های آبیاری و زهکشی
41
شرح خدمات مهندسی نظارت بر مدیریت، بهره برداری و نگهداری سامانه های آبیاری و زهکشی
42
ضوابط حفاظت از کیفیت منابع آب در مدیریت مواد زاید جامد
43
پیشنویس راهنمای انتخاب و به کار گیری سامانه های آب شیرین کن به منظور تأمین آب شرب
44
راهنمای پادسیل‌سازی
45
راهنمای برنامه‌ریزی، مدیریت و تعیین تعرفه‌های پساب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب به‌منظور استفاده مجدد
46
راهنمای طراحی، ساخت و بهره برداری از سدهای پسماند
47
دستورالعمل ماده 27 قانون الحاق
48
پیشنویس راهنمای تکمیل و تحویل تجهیزات در راهاندازی و بهرهبرداری اولیه از واحدهای نیروگاههای برق آبی جدید الاحداث
49
شرح خدمات مطالعات تعیین حد بستر و حریم و مرحله اول ساماندهی رودخانه
50
فهرست خدمات مرحله بهره برداری و نگهداری سدها (بازنگری اول)
51
راهنمای مدیریت سیلابدشت
52
مستندات ترک تشریفات لوله های فولادی
53
پیشنویس استفاده و مدیریت زهاب های کشاورزی
54
دستورالعمل انجام عملیات ویدیومتری شبکه های فاضلاب
55
فهرست خدمات مطالعات ظرفیت خود پالایی رودخانه‌ها
56
راهنمای تهیه مدل مالی پروژه های بیع متقابل
57
راهنمای حریم کیفی منابع آب جهت بسته‌بندی با هدف شرب
58
دستورالعمل‌ آزمایش‌های اکسیژن محلول (DO)، اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی (BOD) و اکسیژن مورد نیاز شیمیایی (BOD)
59
دستورالعمل روش‌های محاسبه حداکثرسیلاب محتمل (PMP) و تهیه منحنی‌های عمق، سطح، تدام بارش (DAD)
60
راهنمای تعیین ضریب زبری هیدرولیکی رودخانه‌ها
61
راهنمای مدیریت ریسک سوانح آلودگی در منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی
62
دستورالعمل کاربری اراضی در حریم کیفیت منابع آب سطحی
63
دستورالعمل کلی جهت اندازه‌گیری فلزات در آب
64
دستورالعمل احداث سامانه های کلرزنی در تصفیه خانه های آب و تصفیه خانه های فاضلاب
65
شرح خدمات مطالعات بهسازی شبکه های آبیاری و زهکشی در حال بهره برداری
66
پیشنویس دستورالعمل مطالعات امکان‌سنجی و مکان‌یابی طرح‌های گردشگری در حاشیه منابع آب (رودخانه و مخازن سدها)
67
پیشنویس دستورالعمل مطالعات امکان‌سنجی و مکان‌یابی طرح‌های گردشگری در حاشیه منابع آب (رودخانه و مخازن سدها)
68
گردآوری مدارک فنی و مستندات پشتیبانی برای تشخیص آثار فنی، اقتصادی و زیست‌محیطی و برآورد ارزش واقعی تولید برق نیروگاه‌های برقابی (نشریه شماره 423 – الف)
69
پیشنویس راهنمای تشخیص آثار فنی، اقتصادی و زیست‌محیطی و برآورد ارزش واقعی تولید برق نیروگاه‌های برقابی و خدمات ارائه شده این نیروگاه‌ها به شبکه سراسری از دیدگاه بنگاه‌داری
70
دستورالعمل‌ تهیه‌ بیلان‌ نمک‌ آب‌ زیرزمینی‌
71
راهنمای بررسی اثرات اجرای طرح‌های تغذیه مصنوعی بر وضعیت آبخوان
72
ماشین های لباسشویی برقی خانگی - تعیین معیار مصرف آب و دستورالعمل برچشب آب
73
پیشنویس دستورالعمل انجام فرایندهای انتخاب تامین‌کنندگان کالا و خدمات (راهنمای تهیه اسناد برای انتخاب پیمانکاران بخش آب و آبفا)
74
صورت جلسه تخصیص پساب
75
دستورالعمل تهیه گزارش فنی سیلاب
76
آیین نامه اجرایی ماده 56 نسخه 3
77
دستورالعمل تعیین محدوده (حریم) کمی چاه‌ها و قنوات
78
استاندارد ویژگی های فیزیکی و شیمیایی آب آشامیدنی تصفیه شده در سامانه های آب شیرین کن جهت استفاده در اسناد مناقصه آب شیرین کن ها
79
استاندارد ویژگی های میکروبی آب آشامیدنی تصفیه شده در سامانه های آب شیرین کن جهت استفاده در اسناد مناقصه آب شیرین کن ها
80
دستورالعمل رفتارسنجی کمی آب‌های زیرزمینی
81
بخشنامه معاونت برنامه ریزی ماده 56
82
فرآیند سرمایه گذاری در احداث نیروگاه های برق آبی
83
دستورالعمل حسابداری اوراق مشارکت
84
دستورالعمل روش‌های محاسبه بیلان منابع آب
85
ضوابط طراحی سامانه های آبیاری با لوله های کم فشار
86
آیین نامه اجرایی بند "ز" تبصره 6 قانون بودجه 93
87
سرمایه گذاری در طرح های فاینانس خارجی
88
نمونه قراردادهای تضمین خرید آب/پساب از تصفیه خانه ها (مصوبه وزیر محترم نیرو)
89
تبصره 6 قانون بودجه 93 - اوراق مشارکت
90
تبصره 6 قانون بودجه 93 - بند ط اسناد خزانه
91
راهنمای نحوه ارتباط بیلان منابع آب کشور با تجارت آب مجازی
92
قرارداد تضمین خرید آب/پساب از تصفیه خانه های آب/فاضلاب
93
نمونه موافقت نامه قراردادهای تضمین خرید آب/پساب از تصفیه خانه ها
94
نمونه شرایط عمومی قراردادهای تضمین خرید آب/پساب از تصفیه خانه ها
95
نمونه شرایط خصوصی قراردادهای تضمین خرید آب/پساب از تصفیه خانه ها
96
دستورالعمل انجام فرایندهای انتخاب تامین‌کنندگان کالا و خدمات (راهنمای تهیه اسناد برای انتخاب مشاوران بخش آب و آبفا)
97
دستورالعمل روش‌های محاسبه حداکثر سیل محتمل PMF
98
مشخصات فنی عمومی سامانه های آبیاری و زهکشی
99
دستورالعمل احیا، توسعه و بهسازی چاه‌های آب (کشاورزی و شرب)
100
راهنمای ارزیابی ایمنی و اقدامات اضطراری در سدها و سازه های وابسته
101
راهنمای کاربرد سیستم‌های اطلاعات مکانی (GIS) و سنجش از دور (RS) در استخراج پارامترهای موثر مطالعات هیدرولوژیکی حوضه‌های آبریز
102
راهنمای شکل هندسی مقطع و راستای رودخانه
103
راهنمای طراحی و اجرای سازه‌ای حفاظت سواحل
104
دستورالعمل تعیین محل و نظارت بر حفر چاه‌های آب در آبرفت و سازندهای سخت و تهیه گزارش حفاری (چاه‌های بهره‌برداری، اکتشافی، پیزومترها و مشاهده‌ای)
105
دستورالعمل تعیین حریم کیفی آب‌های زیرزمینی
106
ضوابط طراحی سامانه‌های انتقال و توزیع آب شهری و روستایی
107
مشخصات فنی عمومی سدها
108
نمونه قراردادهای تضمین خرید آب از تأسیسات نمک زدایی (مصوبه وزیر محترم نیرو)
109
مبانی و رویه های دست‌یابی به قیمت توافقی آب
110
ضوابط و معیارهای طراحی و نقشه های همسان سازه های زهکشی زیرزمینی
111
دستورالعمل پایش کیفیت آب‌های زیرزمینی
112
راهنمای روش‏های مهار رسوب در رودخانه‏ها
113
نمونه موافقت نامه قراردادهای تضمین خرید آب از تأسیسات نمک زدایی
114
نمونه شرایط عمومی قراردادهای تضمین خرید آب از تأسیسات نمک زدایی
115
نمونه شرایط خصوصی قراردادهای تضمین خرید آب از تأسیسات نمک زدایی
116
راهنمای طراحی شبکه های لرزه نگاری و شتاب نگاری سدها
117
فهرست خدمات پایش کیفیت آب‌های سطحی (جاری)
118
فهرست خدمات و شرح خدمات مطالعات پایش کیفیت آب مخازن سدها
119
راهنمای طراحی ساخت و بهره‌برداری سامانه‌های انحراف سیلاب
120
نمونه قراردادهای بیع متقابل
121
آیین نامه اجرایی بند م ماده 194 قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
122
راهنمای محاسبه بار رسوب معلق و بستر رودخانه
123
نظام نامه شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات ریالی
124
راهنمای مطالعات رسوب گذاری و رسوب زدایی مخازن سدها
125
دستورالعمل و ضوابط تقسیم‌بندی و کدگذاری حوضه‌های آبریز و محدوده‌های مطالعاتی در سطح کشور
126
راهنمای برآورد خسارت مخزن در محدوده دریاچه سدهای مخزنی
127
ضوابط ایمنی و بهداشتی کارکنان بهره بردار از شبکه و تصفیه خانه های فاضلاب (تجدید نظر اول)
128
راهنمای بهره برداری و نگه داری از مخازن آب شهری
129
راهنمای مطالعات رودخانه‌های مخروط افکنه‌ای
130
نظام نامه شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات ارزی
131
فهرست خدمات طرح های آبرسانی مراحل طراحی پایه و طراحی تفصیلی
132
راهنمای کاربرد ردیاب‌ها در بررسی نشت و فرار آب از مخزن و تکیه‌گاه‌های سد
133
دستورالعمل‌ بررسی‌های‌ اقتصادی‌ منابع‌ آب
134
فهرست خدمات تعیین حد بستر و حریم تالاب‌ها و دریاچه‌ها
135
راهنمای جامع مطالعات طرح، بهره‌برداری و نگهداری سامانه‌ پیش‌بینی و هشدار سیل
136
راهنمای کاربرد مدل‌های ریاضی و فیزیکی در مطالعات مهندسی و ساماندهی رودخانه
137
پیشنویس بازنگری و تکمیل نقشه های تیپ ابنیه شبکه های آبیاری و زهکشی (جلد اول)
138
پیشنویس بازنگری و تکمیل نقشه های تیپ ابنیه شبکه های آبیاری و زهکشی (جلد دوم)
139
دستورالعمل بند الف ماده 142 قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
140
راهنمای مطالعات ریخت شناسی رودخانه‌ها
141
راهنمای تعیین ارزش اقتصادی آب برای مصارف کشاورزی
142
فهرست خدمات کارهای مهار سیلاب
143
راهنمای مطالعات ریخت‌شناسی دلتاها
144
راهنمای مدیریت بهره برداری و نگهداری از تأسیسات و تجهیزات هیدرومکانیکی سد و تأسیسات وابسته
145
راهنمای تعیین آب مورد نیاز اکوسیستم‌های آبی
146
راهنمای بررسی اثر فعالیت‌های کشاورزی بر کمیت و کیفیت آب‌های سطحی
147
ضوابط زیست محیطی برداشت مصالح رودخانه‌ای
148
مبانی زیست محیطی طراحی برای طرح‌های تغذیه مصنوعی
149
راهنمای روش‌های توزیع مکانی عوامل اقلیمی با استفاده از داده‌های نقطه‌ای
150
راهنمای پهنه‏بندی توان اکولوژیک سرزمین برای استقرار طرح‌های توسعه منابع آب
151
دستورالعمل اوراق اجاره
152
اصلاحیه آیین نامه اجرایی ماده 56
153
پیشنویس فهرست خدمات ارزیابی عملکرد سامانه های آبیاری تحت فشار و کم فشار (سیستم های نوین)
154
پیشنویس فهرست خدمات ارزیابی تفصیلی عملکرد شبکه های آبیاری و زهکشی
155
پیشنویس راهنمای ارزیابی عملکرد شبکه های آبیاری و زهکشی
156
تعریف اوراق بهادار اسلامی
157
پیشنویس شرح خدمات مهندسی مطالعات مرحله دوم (طراحی نهایی) طرح های آبیاری و زهکشی (بازنگری اول)
158
فهرست خدمات مهندسی مطالعات مرحله دوم (طراحی نهایی) طرح های آبیاری و زهکشی (بازنگری اول)
159
فهرست خدمات مطالعات برداشت مصالح رودخانه ای
160
فهرست خدمات مرحله اجرای طرح های مهندسی رودخانه
161
پیشنویس ضوابط انتخاب سیلاب طراحی سدهای بزرگ ایران
162
پیش نویس شرح خدمات مهندسی مطالعات مرحله شناسایی طرح های آبیاری و زهکشی (بازنگری اول)
163
پیش نویس شرح خدمات مهندسی مطالعات مرحله توجیهی طرح های آبیاری و زهکشی (بازنگری اول)
164
پیش نویس فهرست خدمات مهندسی مطالعات مرحله شناسایی طرح های آبیاری و زهکشی (بازنگری اول)
165
پیش نویس فهرست خدمات مهندسی مطالعات مرحله توجیهی طرح های آبیاری و زهکشی (بازنگری اول)
166
دستورالعمل کاربرد روش‌های ردیابی در مطالعات آبخوان‌های آبرفتی
167
راهنمای روش‌های محاسبه آبشستگی موضعی
168
راهنمای مطالعات کیفیت آب مخازن سدهای بزرگ
169
دستورالعمل اجرایی پایش کیفیت آب مخازن پشت سدها
170
دستورالعمل کاربرد روش‌های ردیابی در مطالعات کارست و سازندهای سخت
171
بررسی، گردآوری و ارزیابی فنی تجارت کاربردی و اجرایی مطالعات شکست سدها در کشورهای پیشرو در این زمینه
172
راهنمای نگهداری سامانه های زهکشی
173
شرح خدمات مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه یا مسیل
174
لوله های بتنی ملسح تحت فشار بدون استوانه فولادی و اتصالات و متعلقات
175
الزامات کلی لوله های بتنی تحت فشار شامل اتصالات و متعلقات
176
ضوابط زیست محیطی استفاده مجدد از آب‌های برگشتی و پساب‌ها
177
پیشنویس دستورالعمل انتخاب، نصب و نگهداری تجهیزات اندازه گیری حجم آب مصرفی (کنتور) بر روی شبکه آب شرب
178
راهنمای مطالعات تعیین حریم سواحل دریاها، دریاچه‌ها، تالاب‌ها و خورها
179
راهنمای انتخاب نوع و موقعیت شیرآلات صنعت آب و بهره برداری از آنها
180
آیین نامه اجرایی ماده 56
181
راهنمای بهره برداری و نگهداری نیروگاه های آبی سدهای بزرگ
182
پیشنویس مشخصات فنی عمومی کارهای مهندسی رودخانه
183
پیشنویس راهنمای عمق یابی مخازن سدها
184
دستورالعمل پایش کیفیت آب‌های سطحی (جاری)
185
راهنمای برآورد رواناب در طراحی شبکه های آبیاری و زهکشی
186
راهنمای طراحی، ساخت و نگهداری دیوارهای سیل‌بند
187
راهنمای طراحی و بهره برداری تخلیه کننده عمقی مخازن سدها
188
راهنمای بهره برداری و نگهداری از شبکه های جمع آوری فاضلاب
189
آب آشامیدنی - ویژگی های فیزیکی و شیمیایی
190
راهنمای آبگیری از رودخانه و حفاظت آن
191
راهنمای طراحی، ساخت و نگهداری آبشکن‌های رودخانه‌ای
192
دستورالعمل انتخاب و طراحی تجهیزات کنترل ضربه قوچ در تأسیسات آبرسانی شهری
193
دستورالعمل ساختار و شیوه نگارش نشریات
194
راهنمای برآورد ضریب زهکشی زیرزمینی در اراضی تحت آبیاری مناطق خشک و نیمه خشک
195
معیارها و ضوابط فنی عملیات اکتشافی ژئوتکنیک سامانه های آبیاری و زهکشی
196
راهنمای اندازه گیری و ثبت پارامترها در تصفیه خانه های فاضلاب و پردازش آن
197
فهرست خدمات مطالعات مرحله توجیهی طرح های فاضلاب و آب های سطحی
198
پیشنویس راهنمای چگونگی بررسی نشست زمین در نتیجه بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی
199
ضوابط طراحی هیدرولیکی شیب شکن ها، تند آب ها و نأسیسات پایانه ای استهلاک انرژی در شبکه های آبیاری و زهکشی
200
راهنمای طراحی تلمبه های آب
201
راهنمای مطالعات طرح‌های استفاده از فاضلاب‌های تصفیه شده شهری و روستایی
202
راهنمای مطالعات ظرفیت خودپالایی رودخانه ها
203
کاربرد ژئوفیزیک در خورندگی خاک و آلودگی منابع آب «شناخت و راهنما»
204
پیشنویس راهنمای تهیه مدل ریاضی آب‌های زیرزمینی
205
راهنمای مطالعات پایه زمین شناسی مهندسی در پروژه های مهندسی آب
206
فهرست خدمات مطالعات طرح‌های استفاده از فاضلابهای تصفیه شده شهری و روستایی (تصفیه‌خانه‌های در دست ساخت و در حال بهره‌برداری)
207
راهنمای طبقه‌بندی کیفیت آب خام، پساب‌ها و آب‌های برگشتی برای مصارف صنعتی و تفرجی
208
راهنمای طراحی هیدرولیکی تصفیه خانه های آب
209
جستجو و معرفی ادبیات فنی موجود در مورد تحلیل و طراحی لرزه ای سازه های آبی مختلف
210
قانون اجرای سیاست های اصل 44
211
دستورالعمل و ضوابط تعیین و تفکیک آبخوان‌های آبرفتی دشت‌های آزاد ممنوعه و ممنوعه بحرانی
212
بخشنامه پساب سال 1386
213
راهنمای ارزیابی عملکرد سامانه های زهکشی زیرزمینی
214
راهنمای نصب انشعابات فاضلاب ابنیه
215
لوله های بتنی پیش تنیده تحت فشار - با استوانه فولادی و بدون استوانه فولادی، شامل اتصالات، متعلقات و ضوابط خاص میلگردهای فولادی پیش تنیدگی برای لوله ها - ویژگی ها
216
راهنمای‌ تهیه شناسنامه غار
217
راهنمای طراحی هیدرولیکی تصفیه خانه های فاضلاب
218
دستورالعمل چگونگی بررسی اثر فعالیت‌های کشاورزی بر کیفیت و کمیت آب‌های زیرزمینی
219
دستورالعمل چگونگی بررسی اثر فعالیت‌های کشاورزی بر کیفیت و کمیت آب‌های زیرزمینی
220
راهنمای تحویل حجمی آب در شبکه های آبیاری و زهکشی
221
راهنمای مطالعات فرسایش و رسوب در ساماندهی رودخانه‌ها
222
راهنمای طراحی تلمبه های فاضلاب
223
پیشنویس فهرست خدمات مرحله شناسایی سدسازی (بازنگری اول)
224
راهنمای طراحی و انتخاب مواد و مصالح برای زهکش های زیرزمینی
225
ضوابط انتخاب و طراحی مزرعه آزمایشی زهکشی زیرزمینی
226
ضوابط طراحی سازه های اتصال و تخلیه زهکش های روباز
227
راهنمای کاربرد مدل های تجربی و نظری آبشویی نمک های خاک های شور
228
راهنمای عملیات صحرایی، نمونه‌برداری مواد رسوبی رودخانه‌ها و مخازن سدها
229
پیشنویس فهرست خدمات مهندسی مرحله ساخت سدها (بازنگری اول)
230
دستورالعمل‌ بهره‌برداری‌ و نگهداری‌ تاسیسات و سازه‌های تغذیه مصنوعی
231
دستورالعمل‌ ارزیابی‌ اثرات زیست‌محیطی‌ طرح‌های‌ آب‌ و فاضلاب در مرحله‌ اجمالی
232
دستورالعمل‌ ارزیابی‌ اثرات زیست‌‌محیطی‌ طرح‌های‌ آب‌ و فاضلاب‌ در مرحله تفصیلی
233
ضوابط طراحی هیدرولیکی ساختمان های حفاظتی و تقاطعی، تبدیل و ایمنی و ساختمان های حفاظت در مقابل فرسایش سامانه های آبیاری
234
راهنمای برداشت مصالح رودخانه‌ای
235
راهنمای بهره برداری هیدرولیکی از مخزن سدهای بزرگ
236
راهنمای تشخیص اثرهای اقتصادی، اجتماعی، ارزش‌گذاری و توجیه اقتصادی طرح‌های توسعه منابع آب
237
دستورالعمل‌ آماربرداری‌ از منابع آب - وسایل و روش‌های اندازه‌گیری
238
ضوابط طراحی هیدرولیکی سیفون ها و آبگذر زیر جاده
239
فهرست خدمات ارزیابی عملکرد سامانه های زهکشی زیرزمینی
240
راهنمای‌ ارزیابی‌ کیفی‌ منابع‌ آب‌
241
راهنمای استاندارد در تغذیه مصنوعی آبهای زیرزمینی
242
دستورالعمل کنترل کیفیت در تصفیه خانه هاب آب
243
فهرست خدمات مهندسی مطالعات بهره برداری و نگهداری از سامانه های آبیاری و زهکشی در حال بهره برداری
244
ضوابط طراحی هیدرولیکی ایستگاه های پمپاژ شبکه های آبیاری و زهکشی
245
ضوابط طراحی تعیین فاصله و عمق زهکش های زیرزمینی
246
دستورالعمل تعیین هدایت هیدرولیک خاک به روش های مختلف
247
فهرست خدمات مطالعات برداشت مصالح رودخانه‌ای
248
راهنمای طراحی، ساخت و نگهداری پوشش‌ها در کارهای مهندسی رودخانه
249
دستورالعمل ارزیابی اثرات طرح‌های سدسازی بر محیط زیست (مرحله اجمالی)
250
راهنمای مطالعات ‌ ژئوفیزیک‌ در آبهای‌ زیرزمینی
251
راهنمای روشهای رسوبگیری در آبگیرها
252
آماده سازی و تمیزکاری سطوح فلزی جهت اجرای پوشش
253
راهنمای حفاظت کاتدی خطوط لوله و سازه های فولادی
254
راهنمای پهنه‌بندی سیل و تعیین حد بستر و حریم رودخانه‌ها
255
راهنمای‌ تعیین‌دوره بازگشت سیلاب‌ طراحی‌ برای‌ کارهای‌ مهندسی‌ رودخانه‌
256
راهنمای طراحی دیوارهای حائل
257
راهنمای طراحی سازه ای تونل های آب بر
258
راهنمای‌ تهیه‌ آبنمود چشمه‌های‌ کارستی‌ و سازندهای‌ سخت
259
آزمایش بارگذاری صفحه ای روی خاک و سنگ نرم، کاربرد، روش و تفسیر
260
پیشنویس روش انجام آزمایش نفوذ مخروط شبه ایستا (CPT)
261
دستورالعمل ارزیابی اثرات طرح‌های سدسازی بر محیط زیست (مرحله تفصیلی)
262
استاندارد علامت‌ها و مشخصه‌های‌ نقشه‌های‌ ژئوفیزیکی‌
263
دستورالعمل محاسبات سنجه های ارزیابی اقتصادی طرحهای توسعه منابع آب
264
راهنمای ادوات نمونه‌برداری بار رسوبی رودخانه‌ها
265
راهنمای پمپاژ و برداشت مجاز از مخازن آب در سازندهای سخت
266
راهنمای مهار فرسایش و حفاظت رودخانه‌ها
267
ارزیابی ظرفیت وام‌گیری‌کشاورزان در طرح‌های آبیاری و زهکشی
268
شناخت و راهنمای روش‌های الکترو مغناطیسی (EM)
269
جزئیات تیپ خطوط انتقال و شبکه های آب و فاضلاب
270
ضوابط و معیارهای فنی آبیاری تحت فشار (طراحی)
271
اصول و تحلیل سیاست های مدیریت آب
272
ضوابط عمومی طراحی شبکه های آبیاری و زهکشی
273
ضوابط هیدرولیکی طراحی ساختمان های تنظیم سطح آب و آبگیرها در کانال های روباز
274
راهنمای مطالعات بهره برداری از مخازن سدها
275
راهنمای بهره برداری و نگه داری تصفیه خانه های فاضلاب شهری بخش دوم-تصفیه ثانویه
276
راهنمای تعیین و انتخاب وسایل و لوازم آزمایشگاه تصفیه خانه های فاضلاب
277
چکیده برخی از استانداردهای بین‌المللی مرتبط با مهندسی رودخانه
278
راهنمای‌ بررسی‌ پیشروی‌ آب‌های‌شور در آبخوان‌های‌ ساحلی‌ و روش‌های کنترل
279
ضوابط بهداشتی و ایمنی پرسنل تصفیه خانه های فاضلاب
280
راهنمای انتخاب ظرفیت واحدهای مختلف تصفیه خانه های فاضلاب شهری
281
دستورالعمل‌ نمونه‌برداری‌ آب‌
282
راهنمای‌ تعیین‌ بار کل‌ رسوب‌ رودخانه‌ها به روش انیشتین و کلبی
283
استاندارد فهرست خدمات مهندسی مرحله ساخت طرح های آبیاری و زهکشی
284
نمودهایی از ویژگی های انحلالی سنگ ها و اثرات زیست محیطی آنها
285
راهنمای نمونه برداری از آب زیرزمینی در دوره تغذیه مصنوعی
286
راهنمای آزمایش‌های دانه‌بندی رسوب
287
پیش نویس استاندارد دستورالعمل شستشو و گندزدایی شبکه های آبرسانی
288
پیشنویس استاندارد راهنمای بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه های فاضلاب شهری بخش سوم "تصفیه طبیعی و برکه های تثبیت"
289
ژئوفیزیک و نقش آن در مهندسی آب «روش های چاه نگاری در هیدروژولوژی و راهنمای آنها در مطالعات مکانیک سنگ و ژئوتکنیک»
290
لوله های فولادی برای آبرسانی و فاضلاب
291
روش های اکتشاف در زمین های کارستی
292
راهنمای مطالعات هیدروژئوشیمیایی در محیط های کارستی و سازندهای سخت
293
دستورالعمل‌ برپایی‌ آزمایشگاه‌ آب‌
294
1- دستورالعمل‌ تعیین‌ اسیدیته‌ و قلیاییت آب‌؛ 2- دستورالعمل‌ تعیین‌ نیتروژن‌ آب‌
295
دستورالعمل‌ آزمون‌ میکروبیولوژی‌ آب‌
296
دستورالعمل‌ بررسی‌های‌ اقتصادی‌ منابع‌ آب
297
راهنمای‌ تعیین‌ عمق‌ فرسایش‌ و روش‌های‌ مقابله‌ با آن‌ در محدوده‌ پایه‌های‌ پل
298
دستورالعمل آزمایش آبشویی خاک های شور و سدیمی در ایران
299
توسعه‌ پایدار و مدیریت‌ مالی‌ منابع‌ آب‌
300
رفتارسنجی فضاهای زیرزمینی در حین اجرا
301
اندازه‌گیری و بررسی خطا ها در نمونه برداری بار معلق و بار بستر
302
فهرست‌ خدمات‌ مرحله‌ توجیهی‌ مطالعات‌ ایزوتوپی‌ و ردیابی‌ مصنوعی‌ منابع‌ آب‌زیرزمینی‌
303
فرسایش‌ و رسوبگذاری‌ در محدوده‌ آبشکن‌ها
304
دستورالعمل حفاظت و ایمنی در کارگاه های سدسازی
305
استاندارد فهرست خدمات مطالعات مرحله (توجیهی) طرح های آبرسانی شهری
306
آماده سازی لجن حاصل از تصفیه فاضلاب شهری برای مصارف کشاورزی
307
دستورالعمل اندازه گیری سرعت نفوذ آب به خاک با روش استوانه
308
تعیین‌ بار بستر به‌ روش‌ مایر - پیترومولر (در مطالعات رسوب)
309
دستورالعمل آزمایش پرسیومتری (در مطالعات ژئوتکنیک)
310
دستورالعمل آزمایش نفوذ استاندارد (S.P.T) درمطالعات ژئوتکینک
311
راهنمای نشت یابی و جلوگیری از تلفات آب در تأسیسات آبرسانی شهری
312
راهنمای‌ مهار سیلاب‌ رودخانه(روشهای سازه ای)
313
برنامه‌ریزی‌ آزمایش‌های رسوب
314
بررسی پتانسیل لغزش در محدوده سدها و سازه های وابسته
315
فهرست خدمات مطالعات ژئوتکنیک و برآورد خطر زمین لرزه و زلزله شناسی مهندسی (مرحله طراحی تفصیلی)
316
فهرست‌ خدمات‌ مطالعات طرح‌های تغذیه مصنوعی 1-مرحله شناسایی، 2-مرحله توجیهی، 3-مرحله تفصیلی)
317
راهنمای بهره برداری و نگه داری تصفیه خانه های فاضلاب شهری (تصفیه مقدماتی)
318
برنامه‌ریزی‌ و مطالعات‌ بهینه‌سازی‌ طرح‌های توسعه منابع آب‌
319
تعیین‌ حجم‌ رسوبات‌ و توزیع‌ آن‌ در مخازن‌ سدها
320
فهرست جزئیات مطالعات زمین شناسی مهندسی مرحله های شناسایی و توجیهی در طرح های سازه های آبی (سدسازی)
321
راهنمای تعیین آبشستگی در سازه های مهم هیدرولیکی
322
دستورالعمل‌ ارزیابی‌ زیست‌ محیطی‌ طرح‌های‌ مهندسی‌ رودخانه 1-مرحله شناسایی، 2-مرحله‌ توجیهی، 3- مرحله تفصیلی
323
فهرست‌ خدمات‌‌ مرحله‌ اجرای‌ طرح‌های‌ مهندسی‌ رودخانه‌
324
نقشه های همسان مجاری آب بر زیرزمینی بتنی
325
دستورالعمل تهیه نقشه های هیدروژئوشیمیایی
326
فهرست‌ خدمات‌ مطالعات‌ مرحله‌ شناسایی‌ منابع‌ آب‌ زیرزمینی‌
327
فهرست‌ خدمات‌ مطالعات‌ مرحله نیمه‌تفصیلی‌ منابع‌ آب‌ زیرزمینی‌
328
دستورالعمل آماربرداری منابع آب، بخش‌ اول‌ - اندازه‌گیری‌ پدیده‌های‌ هواشناسی‌، بخش‌ دوم‌- برگهای‌ شناسایی‌ و آمار
329
فهرست خدمات مطالعات مرحله دوم (تشریحی) مرحله سوم (نظارت) طرح های فاضلاب شهری و آب های سطحی
330
مبانی‌ محاسبات‌ اقتصادی‌ طرح‌های‌ توسعه‌ منابع‌ آب
331
راهنمای‌ طراحی‌، ساخت‌ و نگهداری‌ گوره‌ها
332
راهنمای بازرسی در سدهای بزرگ
333
ضوابطی‌ در زمینه‌ نظارت‌ و تعیین‌ اولویت‌ مطالعه‌ و بهره‌ برداری‌ از منابع‌ آب‌ زیرزمینی
334
فرسایش‌ رسوب‌ در آبخیزها
335
فهرست خدمات مطالعات ژئوفیزیک «‌روش‌های الکتریکی مقاومت ویژه و لرزه‌ای‌ شکست‌ مرزی»
336
پوشش جدار لوله ها و اتصالات فولادی با مواد قیرنفتی یا قطران ذغال سنگی
337
مستندسازی‌ طرح‌های‌ آب‌
338
فرهنگ‌ فنی‌ آبیاری‌ و زهکشی‌ ( فصل‌ 18- مهار سیل‌)
339
تئوری‌، اصول‌ و بررسی‌ وضعیت‌ موجود کاربرد ردیابی‌ در کشور
340
دستورالعمل بررسی ویژگیهای عمومی آب
341
فهرست خدمات مطالعات ژئوتکنیک و خطر زمین لرزه (مرحله شناسایی)
342
فهرست خدمات مطالعات ژئوتکنیک و خطر زمین لرزه (مرحله توجیهی)
343
فهرست خدمات ژئوتکنیک (مرحله اجرا)
344
فهرست خدمات ژئوتکنیک (مرحله بهره برداری و نگهداری)
345
راهنمای‌تعیین‌ غلظت نمونه‌های رسوبات معلق رودخانه‌ها
346
پوشش پلی اتیلنی لوله ها و اتصالات فولادی
347
خواص انحلال پذیری واحدهای سنگی
348
تاریخچه مدل های کاهیدگی و معیارهایی برای انتخاب مدل مناسب
349
فهرست‌ و شناسنامه‌ نرم‌افزارهای‌ مهندسی‌ آب‌ (بخش‌ دوم‌)
350
ضوابط طراحی سازه ای بندهای انحراف
351
پیشنویس راهنمای بهسازی پی سدها
352
راهنمای‌ حفاظت‌ کمی‌ و کیفی‌ منابع‌ آب‌ زیرزمینی‌ و تجهیزات‌ بهره‌برداری‌ از آنها
353
دستورالعمل آزمایش های تراوایی
354
دستورالعمل‌ رفتارسنجی‌ کیفی‌ آب‌های‌ زیرزمینی‌
355
فهرست‌ خدمات‌ مطالعات‌ مرحله‌ شناسایی‌ طرح‌های‌ مهندسی‌ رودخانه‌
356
فهرست‌ خدمات‌ مطالعات‌ مرحله‌ توجیهی‌ طرح‌های‌ مهندسی‌ رودخانه‌
357
فهرست‌ خدمات‌ مطالعات‌ مرحله‌ طراحی‌ تفصیلی‌ (مرحله دو) طرح‌های‌ مهندسی‌ رودخانه‌
358
ضوابط طراحی سازه ای مجاری آب بر زیرزمینی بتنی
359
راهنمای تزریق در سازه های آبی
360
دستورالعمل برداشت صحرایی گسستگی های سنگ در کارهای مهندسی و سدسازی
361
ژئوفیزیک‌ و نقش‌ آن‌ در مهندسی‌ آب‌ «شناخت‌ روش‌ قطبش‌ القایی(IP)»
362
استاندارد فهرست خدمات مرحله توجیهی طرح های زهکشی و بهسازی خاک برای دشت هایی که در آنها شبکه آبیاری احداث شده است
363
استاندارد فهرست خدمات مرحله بهره برداری و نگهداری سدها
364
ژئوفیزیک‌ و نقش‌ آن‌ در مهندسی‌ آب‌، روش‌ گرانی‌سنجی‌
365
متمم‌ فرهنگ‌ فنی‌ آبیاری‌ و زهکشی‌ (فصل‌ -20 فن‌شناسی‌ رایانه‌)
366
دستورالعمل‌ نام‌گذاری‌ و حفاری‌ چاه‌های‌ آب‌
367
راهنمای کنترل کیفیت در مراحل مختلف تصفیه آب آشامیدنی
368
ژئوفیزیک‌ و نقش‌ آن‌ در مهندسی‌ آب‌ (شناخت‌ روش‌ مغناطیسی‌)
369
آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت
370
راهنمای بهره برداری و نگهداری واحدهای تصفیه خانه آب
371
راهنمای‌ کاربرد اقتصاد مهندسی‌ در پروژه‌های‌ توسعه‌ و مدیریت‌ منابع‌ آب‌
372
علائم‌ و نشانه‌های‌ نقشه‌های‌ منابع‌ آب‌ زیرزمینی‌
373
جداول‌ راهنمای‌ اطلاعات‌ پایه‌ مورد نیاز برای‌ بررسی‌های‌ اقتصادی‌ تامین‌، انتقال‌ و توزیع‌ آب‌ کشاورزی‌
374
پوشش جدار لوله های فولادی با ملات ماسه سیمان
375
ژئوفیزیک‌ و نقش‌ آن‌ در مهندسی‌ آب «استاندارد مطالعات لرزه‌ای‌ با ‌روش‌ شکست مرزی»
376
روشهای‌ مختلف‌ تغذیه‌ مصنوعی‌، هیدرولیک‌ و مدیریت‌ آن‌
377
استاندارد لوله های بتنی مسلح تحت فشار و بدون استوانه فولادی
378
دستورالعمل اجرایی خدمات بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشی
379
ارزیابی عملکرد و نحوه مدیریت شرکت های بهره برداری و نگهداری
380
مطالعات‌ زمین‌شناسی‌ آب‌
381
دستورالعمل‌ برف‌ سنجی‌
382
ژئوفیزیک‌ و نقش‌ آن‌ در مهندسی‌ آب‌، شناخت‌ روش‌های‌ چاه‌نگاری‌
383
قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت
384
تصویری از وضعیت کنونی شرکت های بهره برداری
385
معیارهای هیدرولیکی طراحی کانال های آبیاری و زهکش های روباز
386
دستورالعمل حفر و تجهیز پیزومتروهای مرکب
387
مکمل ضوابط طراحی شبکه های جمع آوری آب های سطحی و فاضلاب شهری
388
دستورالعمل‌ مطالعات‌ فیزیوگرافی‌ در حوضه‌های آبخیز
389
اصول و مبانی برنامه ریزی بخش آب «راهنمای تهیه طرحهای جامع آب درسطح ملی»
390
دستورالعمل بهره برداری و نگهداری از تأسیسات و تجهیزات شبکه های آبیاری و زهکشی
391
دستورالعمل بهره برداری و نگهداری از ماشین آلات مورد نیاز شبکه های آبیاری و زهکشی
392
ژئوفیزیک‌ ونقش‌آن‌ در مهندسی‌آب «استاندارد مطالعات الکتریک‌ با روش مقاومت‌ ویژه»
393
دتسورالعمل لایه بندی خاک در مطالعات زهکشی اراضی
394
دتسورالعمل حفر و تجهیز چاهک های مشاهده ای
395
دستورالعمل تعیین هدایت هیدرولیک خاک
396
راهنمای‌ تعیین‌ منحنی‌ دبی‌ - اشل‌ رودخانه‌ با استفاده‌ از روش‌ اینشتین ـ بارباروسا
397
متمم‌ فرهنگ‌ فنی‌ سدها
398
ژئوفیزیک‌ و نقش‌ آن‌ در مهندسی‌ آب‌ ‍«شناخت‌ مطالعات‌ لرزه‌ای‌ با‌ روش‌ شکست‌ مرزی‌»
399
ژئوفیزیک‌ و نقش‌ آن‌ در مهندسی‌ آب‌ « شناخت‌ مطالعات‌ الکتریک‌ با‌ روش‌ مقاومت‌ ویژه‌»
400
متمم‌ فرهنگ‌ فنی‌ آبیاری‌ و زهکشی‌ فصل‌ 18 - تحلیل‌ سیستمهای‌ منابع‌ آب‌
401
راهنمای‌ تهیه‌ نقشه‌ رسوب‌‌خیزی
402
ژئوفیزیک‌ و نقش‌ آن‌ در مهندسی‌ آب‌ (معرفی‌ روشها)
403
تعیین‌ قیمت‌ تمام‌ شده‌ واحد آب‌ زیرزمینی‌ و مقایسه‌ آن‌ با قیمت‌ تمام‌ شده‌ واحد آب‌ سطحی‌ درمناطق‌ مختلف‌ کشور
404
فهرست خدمات مطالعات مرحله طراحی تفصیلی سدسازی
405
فهرست خدمات مهندسی مرحله ساخت سدها
406
راهنمای بهره برداری و نگه داری از مخازن آب
407
راهنمای مشارکت مردمی در طرح های آب و خاک (شبکه های آبیاری و زهکشی)
408
استاندارد فهرست‌ خدمات‌ بررسی‌های‌ هیدروژئوشیمیایی‌ پروژه‌های‌ منابع‌ آب‌
409
شرح خدمات مهندسی مطالعات مراحل مختلف طرح های آبیاری و زهکشی
410
تحلیلهای‌ اقتصادی‌ طرحهای آب در سطح‌ ملی‌
411
فهرست‌ و شناسنامه‌ نرم‌افزارهای‌ مهندسی‌ آب‌
412
راه‌اندازی‌ و نحوه‌ استفاده‌ از نرم‌ افزارهای‌COSTBEN - PC - COSTAB
413
راهنمای نگهداری و تعمیرات تصفیه خانه های آب و حفاظت و ایمنی تأسیسات
414
نیروی انسانی در تصفیه خانه های آب و مراقبت بهداشتی و کنترل سلامت آنان
415
فهرست خدمات مرحله دو (توجیهی) طرح های آبیاری و زهکشی
416
فهرست خدمات مرحله یک (توجیهی) طرح های آبیاری و زهکشی
417
استاندارد فهرست خدمات مرحله شناسایی طرح های زهکشی و بهسازی خاک برای دشت هایی که در آنها شبکه آبیاری احداث شده است
418
فهرست خدمات مرحله شناسایی طرح های آبیاری و زهکشی
419
دستورالعمل‌ نحوه‌ تعیین‌ صلاحیت‌ شرکتهای‌ حفاری‌ و پمپاژ
420
فهرست خدمات مرحله توجیهی طرح‌های حفاظت خاک و آبخیزداری
421
فهرست خدمات مرحله شناسایی طرح‌های حفاظت خاک و آبخیزداری
422
دستورالعمل‌ محاسبه‌ حریم‌ چاه‌ و قنات‌
423
متمم‌ فرهنگ‌ فنی‌ آبیاری‌ و زهکشی‌ فصل‌ 17 - کنترل‌ محیط زیست‌
424
متمم‌ فرهنگ‌ فنی‌ آبیاری‌ و زهکشی‌ فصل‌ -19 سیستمهای‌ خودکار در آبیاری‌ و زهکشی‌ و کنترل‌ سیلاب‌
425
گزارش و آمار روزانه بهره برداری از تصفیه خانه های آب
426
مروری‌ بر تجربیات‌ برنامه‌ریزی‌ آب‌
427
توصیه‌هایی‌ در مدیریت‌ منابع‌ آبهای‌ زیرزمینی‌
428
نگرشی اجمالی بر مخازن بزرگ غیر تیپ
429
استاندارد لوله های آزبست سیمان فاضلابی
430
استاندارد لوله‌های‌ آزبست‌ سیمان‌ تحت‌ فشار
431
استاندارد نمونه برداری و بازرسی لوله ها و سایر محصولات آزبست سیمان
432
ابعاد فلانج‌‌ها در اتصالات‌ خطوط لوله‌ برای‌ مصارف‌ عمومی‌ در صنعت‌ آب
433
ضوابط کلی‌ آزمایش‌ فشاری‌ شیرهای‌ صنعتی‌
434
شیرهای کشویی چدنی
435
مبانی و ضوابط طراحی شبکه های جمع آوری آب های سطحی و فاضلاب شهری
436
استاندارد کیفیت آب آشامیدنی
437
مبانی و ضوابط طراحی طرح های آبرسانی شهری
438
ضوابط فنی بررسی و تصویب طرح های تصفیه آب شهری
439
رهنمودهایی‌ در سیاستگذاری‌ مدیریت‌ آب‌
440
مروری بر ضوابط و استانداردهای انتخاب سیلاب های طراحی سدها
441
فهرست خدمات مرحله شناسایی سدسازی
442
فهرست خدمات مرحله توجیهی سدسازی
443
دستورالعمل‌ مدیریت‌ پروژه‌های‌ آبی‌ ( روش‌ چهارعاملی‌ )
444
دستورالعمل‌ مدیریت‌ پروژه‌های‌ آبی‌ (روش‌ تلفیقی‌ - طرح‌ واجرا)
445
دستورالعمل‌ مدیریت‌ پروژه‌های‌ آبی‌ ( روش‌ سه‌ عاملی-2‌ )
446
دستورالعمل‌ مدیریت‌ پروژه‌های‌ آبی‌ ( روش‌ سه‌ عاملی‌ -1 )
447
بررسی وضعیت کلرزنی آب مشروب در کشور
448
استاندارد لوله های چدن نشکن (داکتیل) با قطعات اتصالی و متعلقات آنها برای خطوط آبرسانی تحت فشار
449
فهرست خدمات مرحله شناسایی رسوب سنجی و رسوب شناسی در مخازن سدهای در دست بهره برداری
450
ضوابط و معیارهای طرح و محاسبه مخازن آب زمینی
451
شیرآلات بهداشتی-تعیین معیار مصرف آب و دستورالعمل برچسب آب
452
راهنمای شناخت و بررسی عوامل مؤثر در آب به حساب نیامده و راهکارهای کاهش آن
453
دستورالعمل هدایت هیدرولیک خاک با روش پیزومتری
454
راهنمای حریم کیفی منابع آب جهت بسته بندی با هدف شرب
455
فهرست خدمات عملیات صحرایی مطالعات زهکشی
456
خاک - تعیین هدایت هیدرولیک خاک - روش آزمون
457
پیشنویس راهنمای کاربرد مدل های ریاضی در رسوب گذاری و رسوب زدایی مخازن سدها
458
ضوابط عمومی طراحی سازه های آبی بتنی
459
پیشنویس دستورالعمل چهار آزمایش آزمایشگاهی مکانیک خاک
460
راهنمای بهبود بهره وری از طریق انجام مهندسی دوباره طرح های سدسازی
461
مبانی و ضوابط طراحی شبکه های فاضلاب و آب های سطحی
462
لوله های بتنی مسلح، برای جمع آوری آب باران و فاضلاب - ویژگی ها
463
پلاستیک‌ها - سامانه‌های لوله‌گذاری برای شبکه‌های جمع‌آوری و انتقال فاضلاب و زهکشی ثقلی مدفون در خاک - پی وی سی سخت (PVC-U)، پلی پروپیلن (PP)، پلی پروپیلن اصلاح شده با مواد معدنی (PPMD) و پلی‌اتیلن (PE) - ویژگی‌های آدم‌روها و اتاقک‌های بازدید در مناطق تراف
464
مبانی و ضوابط طراحی‌ شبکه‌های‌ جمع‌‌آوری‌ آب‌های سطحی‌ و فاضلاب‌ شهری
465
پلاستیک‌ها - سامانه‌های لوله‌گذاری برای شبکه‌های جمع‌آوری و انتقال فاضلاب و زهکشی ثقلی مدفون در خاک - پی وی سی سخت (PVC-U)، پلی پروپیلن (PP)، پلی پروپیلن اصلاح شده با مواد معدنی (PPMD) و پلی‌اتیلن (PE) - الزامات طراحی آدم‌رو در مناطق ترافیکی و تأسیسات زیر
466
دریچه‌های آدم‌رو و آب‌گیر برای نواحی تردد وسایط نقلیه و پیاده‌رو