گنجینه ضوابط و بخشنامه های نظام فنی و اجرایی وزارت نیرو - آبفا


بخشنامه جدید تازه ها
پربازدید ها
جستجو
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 
ردیف
عنوان
نمایش
1
بخشنامه حمایتی بازنشستگان
دانلود رایگان بخشنامه
2
روش اجرایی قرارداد درمان دوره 99-98
دانلود رایگان بخشنامه
3
مشارکت های مادر تخصصی، ساتبا و مراکز آموزشی و پژوهش وابسته
دانلود رایگان بخشنامه
4
بخشنامه حقوق و مزایای مشمولین قانون کار شاغل در شرکت های وابسته در سال 1398
دانلود رایگان بخشنامه
5
بخشنامه تمدید قرارداد و افزایش سنواتی حقوق کارکنان دارای قرارداد کارگری موقت ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری و کارکنان انجام کار معین (مشخص) سال 1398
دانلود رایگان بخشنامه
6
بخشنامه حقوق و مزایای کارگران مشمول طرح طبقه بندی مشاغل در شرکت های دولتی در سال 1398
دانلود رایگان بخشنامه
7
بخشنامه حقوق و مزایای کارمندان صنعت آب و برق در سال 1398
دانلود رایگان بخشنامه
8
برنامه عملیاتی سه ساله اصلاح نظام اداری وزارت نیرو (دور دوم)
دانلود رایگان بخشنامه
9
شاخص های عمومی مشمول عدم مصداق و اجرای ضوابط داخلی در شرکت های غیردولتی
دانلود رایگان بخشنامه
10
ابلاغ شرح خدمات مهندسی نظارت بر بهره برداری و نگهداری سامانه های آبیاری و زهکشی
دانلود رایگان بخشنامه
11
ضوابط عمومی طراحی شبکه های آبیاری و زهکشی (تجدید نظر اول)
دانلود رایگان بخشنامه
12
تفاهم نامه اجرای فرصت مطالعاتی اعضای هیأت علمی فیمابین وزارت نیرو و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
دانلود رایگان بخشنامه
13
بسته‌های مدیران حرفه‌ای شاغل در حوزه‌ فعالیت‌های بهره‌برداری شرکت توانیر
دانلود رایگان بخشنامه
14
شیوه‌نامه تأیید صلاحیت مدرسان دوره‌های شغلی - سازمانی
دانلود رایگان بخشنامه
15
مراکز آموزشی مجاز جهت برگزاری دوره‌های آموزشی کوتاه مدت
دانلود رایگان بخشنامه
16
فرم‌ جدید حکم کارگزینی کارکنان رسمی و قراردادهای کارکنان پیمانی و قرارداد کار معین
دانلود رایگان بخشنامه
17
همسانسازی حقوق بازنشستگان
دانلود رایگان بخشنامه
18
مراکز مجاز اجرای دوره‌های آموزشی صنعت آب و برق
دانلود رایگان بخشنامه
19
مراکز مجاز اجرای دوره‌های آموزشی نیروی انسانی شرکت‌های پیمانکاران
دانلود رایگان بخشنامه
20
بخشنامه نیازسنجی و بازنگری دوره‌های آموزشی
دانلود رایگان بخشنامه
21
ابلاغ فرم قراردادهای بیمه مسئولیت مدنی و بدنه اتومبیل، آتش سوزی دوره 98-97
دانلود رایگان بخشنامه
22
ابلاغیه ستاد کل در خصوص حقوق و مزایای سربازان وظیفه مامور (امریه)
دانلود رایگان بخشنامه
23
بخشودگی های حق انشعاب آب بها و کارمزد دفع فاضلاب سال 1397
دانلود رایگان بخشنامه
24
بخشنامه حقوق و مزایای کارمندان صنعت آب و برق در سال 1397
دانلود رایگان بخشنامه
25
بخشنامه مقام عالی وزارت درخصوص قرارداد تأمین و حفظ سلامت کارکنان (درمان) دوره 98 - 97
دانلود رایگان بخشنامه
26
ضوابط فروش انرژی و انشعاب برق و بخشودگی های سال 97
دانلود رایگان بخشنامه
27
اقدامات انجام شده در راستای سلامت اداری
دانلود رایگان بخشنامه
28
بخشنامه حقوق و مزایای مشمولین قانون کار مشاغل در شرکتهای وابسته در سال 1397
دانلود رایگان بخشنامه
29
اقدامات انجام شده در راستای صیانت از حقوق شهروندی
دانلود رایگان بخشنامه
30
استفاده از پساب‌های شهری برای مصارف مختلف - ویژگی‌ها
دانلود رایگان بخشنامه
31
هزینه آموزش کارکنان وظیفه
دانلود رایگان بخشنامه
32
راهنمای طراحی دیوارهای حائل
دانلود رایگان بخشنامه
33
راهنمای روش انجام آزمایش نفوذ مخروط شبه ایستا (CPT)
دانلود رایگان بخشنامه
34
دستورالعمل انجام آزمون های آزمایشگاهی و صحرایی مکانیک سنگ
دانلود رایگان بخشنامه
35
ابلاغ فرم قراردادهای بیمه مسئولیت مدنی و بدنه اتومبیل، آتش سوزی ساختمانهای اداری دوره 97-96
دانلود رایگان بخشنامه
36
اجرای بخشنامه صلاحیت حرفه‌ای نیروی انسانی شرکت‌های پیمانکار
دانلود رایگان بخشنامه
37
بخشنامه مقام عالی وزارت درخصوص قرارداد تامین و حفظ سلامت کارکنان صنعت آب و برق (درمان) دوره 97-96
دانلود رایگان بخشنامه
38
روش اجرایی قرارداد درمان دوره 97-96
دانلود رایگان بخشنامه
39
تفاهم نامه همکاری توسعه تولید محصولات دانش بنیان در صنایع مرتبط با برق، آب و آبفا با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
دانلود رایگان بخشنامه
40
راهنمای طراحی سدهای وزنی بتن غلتکی
دانلود رایگان بخشنامه
41
پیش نویس راهنمای بهره برداری، نگهداری و پایش در کارهای مهندسی رودخانه
دانلود رایگان بخشنامه
42
لیست سرمایه گذاران مشارکت بخش غیردولتی
دانلود رایگان بخشنامه
43
فرصت های سرمایه گذاری در طرح های بیع متقابل، BOO، ROT و BOT
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی44
راهنمای تهیه گزارش توجیهی مالی در پروژه های BOO، BOT و ROT
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی45
چهارچوب گزارش توجیهی فنی-مالی طرح های BOO، BOT و ROT
دانلود رایگان بخشنامه
46
ضوابط طراحی کف‌بندها و تثبیت‌کننده‌های بستر
دانلود رایگان بخشنامه
47
مشخصات فنی تجهیزات هیدرومکانیک سدهای انحرافی و سامانه های آبیاری (ساخت، نصب و بهره برداری)
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی48
ابلاغ نرخ خرید تضمینی برق از نیروگاه های تجدید پذیر و پاک
دانلود رایگان بخشنامه
49
ضوابط و معیارهای طرح و محاسبه مخازن آب زمینی
دانلود رایگان بخشنامه
50
بررسی خسارت سیلاب
دانلود رایگان بخشنامه
51
فهرست‌ خدمات‌ مرحله‌ طراحی‌ تفصیلی‌ آبخیزداری‌
دانلود رایگان بخشنامه
52
مقدمه‌ای بر تدوین برنامه عملیاتی مدیریت بحران سیل
دانلود رایگان بخشنامه
53
تعاریف و دامنه کار مراحل ختلف خدمات مهندسی طرح‌های آب
دانلود رایگان بخشنامه
54
دستورالعمل انتخاب آمارها و داده‌های مورد نیاز برای تهیه مدل‌های کمی و کیفی آب‌های زیرزمینی
دانلود رایگان بخشنامه
55
پیشنویس راهنمای مدیریت تأمین، عرضه، تقاضا و مصرف آب شهری و روستایی
دانلود رایگان بخشنامه
56
سردوش - تعیین معیار مصرف آب و دستورالعمل بر چسب آب
دانلود رایگان بخشنامه
57
مخازن آبشویه سرویس های بهداشتی (فلاش تانک ) -تعیین معیار مصرف آب و دستورالعمل بر چسب آب
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی58
راهنمای تامین منابع مالی با استفاده از منابع بانک توسعه اسلامی، بانک جهانی و بانک تجارت و توسعه اکو متناسب با پروژههای صنعت آب و آب و فاضلاب
دانلود رایگان بخشنامه
59
دستورالعمل تعیین بازده آبیاری در شبکه های آبیاری و زهکشی در حال بهره برداری
دانلود رایگان بخشنامه
60
پیشنویس ضوابط تشخیص صلاحیت، پیمان و شیوه‌نامه ارجاع‌کار به پیمان‌کاران ابزاردقیق سدها
دانلود رایگان بخشنامه
61
راهنمای نحوه استفاده از فناوری نانو در صنعت آب و آبفای کشور (جلد 2)
دانلود رایگان بخشنامه
62
راهنمای نحوه استفاده از فناوری نانو در صنعت آب و آبفای کشور (جلد 1)
دانلود رایگان بخشنامه
63
پیشنویس دستورالعمل مطالعات میراث فرهنگی طرح‌های منابع آب
دانلود رایگان بخشنامه
64
راهنمای مستندسازی فعالیت های مدیریت، بهره برداری و نگهداری سامانه های آبیاری و زهکشی
دانلود رایگان بخشنامه
65
ضوابط و معیارهای فنی عملیات اصلاح، بازسازی و نوسازی شبکه آب
دانلود رایگان بخشنامه
66
دستورالعمل مدیریت پیشگیری و بحران حوادث آلودگی‌های نفتی رودخانه‌ها و دریاچه‌ها
دانلود رایگان بخشنامه
67
دستورالعمل مطالعات تجاری (مالی) و بازرگانی طرح‌های آب
دانلود رایگان بخشنامه
68
راهنمای تعیین حق اشتراک و تعرفه فروش آب به مشترکین و آب بران شرکت‌های آب منطقه‌ای
دانلود رایگان بخشنامه
69
آیین نامه تضمین معاملات دولتی
دانلود رایگان بخشنامه
70
شرح خدمات مهندسی نظارت بر مدیریت، بهره برداری و نگهداری سامانه های آبیاری و زهکشی
دانلود رایگان بخشنامه
71
شرح خدمات مهندسی نظارت بر اجرای سامانه های آبیاری و زهکشی
دانلود رایگان بخشنامه
72
ضوابط حفاظت از کیفیت منابع آب در مدیریت مواد زاید جامد
دانلود رایگان بخشنامه
73
پیشنویس راهنمای انتخاب و به کار گیری سامانه های آب شیرین کن به منظور تأمین آب شرب
دانلود رایگان بخشنامه
74
راهنمای پادسیل‌سازی
دانلود رایگان بخشنامه
75
دستورالعمل ماده 27 قانون الحاق
دانلود رایگان بخشنامه
76
راهنمای برنامه‌ریزی، مدیریت و تعیین تعرفه‌های پساب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب به‌منظور استفاده مجدد
دانلود رایگان بخشنامه
77
راهنمای طراحی، ساخت و بهره برداری از سدهای پسماند
دانلود رایگان بخشنامه
78
پیشنویس راهنمای تکمیل و تحویل تجهیزات در راهاندازی و بهرهبرداری اولیه از واحدهای نیروگاههای برق آبی جدید الاحداث
دانلود رایگان بخشنامه
79
شرح خدمات مطالعات تعیین حد بستر و حریم و مرحله اول ساماندهی رودخانه
دانلود رایگان بخشنامه
80
فهرست خدمات مرحله بهره برداری و نگهداری سدها (بازنگری اول)
دانلود رایگان بخشنامه
81
راهنمای مدیریت سیلابدشت
دانلود رایگان بخشنامه
82
مستندات ترک تشریفات لوله های فولادی
دانلود رایگان بخشنامه
83
پیشنویس استفاده و مدیریت زهاب های کشاورزی
دانلود رایگان بخشنامه
84
دستورالعمل انجام عملیات ویدیومتری شبکه های فاضلاب
دانلود رایگان بخشنامه
85
فهرست خدمات مطالعات ظرفیت خود پالایی رودخانه‌ها
دانلود رایگان بخشنامه
86
راهنمای تهیه مدل مالی پروژه های بیع متقابل
دانلود رایگان بخشنامه
87
راهنمای حریم کیفی منابع آب جهت بسته‌بندی با هدف شرب
دانلود رایگان بخشنامه
88
راهنمای تعیین ضریب زبری هیدرولیکی رودخانه‌ها
دانلود رایگان بخشنامه
89
دستورالعمل روش‌های محاسبه حداکثرسیلاب محتمل (PMP) و تهیه منحنی‌های عمق، سطح، تدام بارش (DAD)
دانلود رایگان بخشنامه
90
دستورالعمل‌ آزمایش‌های اکسیژن محلول (DO)، اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی (BOD) و اکسیژن مورد نیاز شیمیایی (BOD)
دانلود رایگان بخشنامه
91
دستورالعمل کاربری اراضی در حریم کیفیت منابع آب سطحی
دانلود رایگان بخشنامه
92
راهنمای مدیریت ریسک سوانح آلودگی در منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی
دانلود رایگان بخشنامه
93
دستورالعمل کلی جهت اندازه‌گیری فلزات در آب
دانلود رایگان بخشنامه
94
دستورالعمل احداث سامانه های کلرزنی در تصفیه خانه های آب و تصفیه خانه های فاضلاب
دانلود رایگان بخشنامه
95
شرح خدمات مطالعات بهسازی شبکه های آبیاری و زهکشی در حال بهره برداری
دانلود رایگان بخشنامه
96
پیشنویس دستورالعمل مطالعات امکان‌سنجی و مکان‌یابی طرح‌های گردشگری در حاشیه منابع آب (رودخانه و مخازن سدها)
دانلود رایگان بخشنامه
97
پیشنویس دستورالعمل مطالعات امکان‌سنجی و مکان‌یابی طرح‌های گردشگری در حاشیه منابع آب (رودخانه و مخازن سدها)
دانلود رایگان بخشنامه
98
بخشنامه استفاده از پساب تصفیه خانه های فاضلاب شهری و روستایی
دانلود رایگان بخشنامه
99
پیشنویس راهنمای تشخیص آثار فنی، اقتصادی و زیست‌محیطی و برآورد ارزش واقعی تولید برق نیروگاه‌های برقابی و خدمات ارائه شده این نیروگاه‌ها به شبکه سراسری از دیدگاه بنگاه‌داری
دانلود رایگان بخشنامه
100
گردآوری مدارک فنی و مستندات پشتیبانی برای تشخیص آثار فنی، اقتصادی و زیست‌محیطی و برآورد ارزش واقعی تولید برق نیروگاه‌های برقابی (نشریه شماره 423 – الف)
دانلود رایگان بخشنامه
101
راهنمای بررسی اثرات اجرای طرح‌های تغذیه مصنوعی بر وضعیت آبخوان
دانلود رایگان بخشنامه
102
دستورالعمل‌ تهیه‌ بیلان‌ نمک‌ آب‌ زیرزمینی‌
دانلود رایگان بخشنامه
103
ماشین های لباسشویی برقی خانگی - تعیین معیار مصرف آب و دستورالعمل برچشب آب
دانلود رایگان بخشنامه
104
پیشنویس دستورالعمل انجام فرایندهای انتخاب تامین‌کنندگان کالا و خدمات (راهنمای تهیه اسناد برای انتخاب پیمانکاران بخش آب و آبفا)
دانلود رایگان بخشنامه
105
صورت جلسه تخصیص پساب
دانلود رایگان بخشنامه
106
دستورالعمل تهیه گزارش فنی سیلاب
دانلود رایگان بخشنامه
107
آیین نامه اجرایی ماده 56 نسخه 3
دانلود رایگان بخشنامه
108
دستورالعمل تعیین محدوده (حریم) کمی چاه‌ها و قنوات
دانلود رایگان بخشنامه
109
استاندارد ویژگی های میکروبی آب آشامیدنی تصفیه شده در سامانه های آب شیرین کن جهت استفاده در اسناد مناقصه آب شیرین کن ها
دانلود رایگان بخشنامه
110
استاندارد ویژگی های فیزیکی و شیمیایی آب آشامیدنی تصفیه شده در سامانه های آب شیرین کن جهت استفاده در اسناد مناقصه آب شیرین کن ها
دانلود رایگان بخشنامه
111
دستورالعمل رفتارسنجی کمی آب‌های زیرزمینی
دانلود رایگان بخشنامه
112
بخشنامه معاونت برنامه ریزی ماده 56
دانلود رایگان بخشنامه
113
فرآیند سرمایه گذاری در احداث نیروگاه های برق آبی
دانلود رایگان بخشنامه
114
دستورالعمل حسابداری اوراق مشارکت
دانلود رایگان بخشنامه
115
دستورالعمل روش‌های محاسبه بیلان منابع آب
دانلود رایگان بخشنامه
116
ضوابط طراحی سامانه های آبیاری با لوله های کم فشار
دانلود رایگان بخشنامه
117
آیین نامه اجرایی بند "ز" تبصره 6 قانون بودجه 93
دانلود رایگان بخشنامه
118
سرمایه گذاری در طرح های فاینانس خارجی
دانلود رایگان بخشنامه
119
نمونه قراردادهای تضمین خرید آب/ پساب از تصفیه خانه های آب/ فاضلاب
دانلود رایگان بخشنامه
120
تبصره 6 قانون بودجه 93 - بند ط اسناد خزانه
دانلود رایگان بخشنامه
121
تبصره 6 قانون بودجه 93 - اوراق مشارکت
دانلود رایگان بخشنامه
122
نمونه شرایط خصوصی قراردادهای تضمین خرید آب/پساب از تصفیه خانه ها
دانلود رایگان بخشنامه
123
نمونه شرایط عمومی قراردادهای تضمین خرید آب/پساب از تصفیه خانه ها
دانلود رایگان بخشنامه
124
نمونه موافقت نامه قراردادهای تضمین خرید آب/پساب از تصفیه خانه ها
دانلود رایگان بخشنامه
125
قرارداد تضمین خرید آب/پساب از تصفیه خانه های آب/فاضلاب (BOT)
دانلود رایگان بخشنامه
126
راهنمای نحوه ارتباط بیلان منابع آب کشور با تجارت آب مجازی
دانلود رایگان بخشنامه
127
دستورالعمل انجام فرایندهای انتخاب تامین‌کنندگان کالا و خدمات (راهنمای تهیه اسناد برای انتخاب مشاوران بخش آب و آبفا)
دانلود رایگان بخشنامه
128
دستورالعمل روش‌های محاسبه حداکثر سیل محتمل PMF
دانلود رایگان بخشنامه
129
مشخصات فنی عمومی سامانه های آبیاری و زهکشی
دانلود رایگان بخشنامه
130
دستورالعمل احیا، توسعه و بهسازی چاه‌های آب (کشاورزی و شرب)
دانلود رایگان بخشنامه
131
راهنمای ارزیابی ایمنی و اقدامات اضطراری در سدها و سازه های وابسته
دانلود رایگان بخشنامه
132
راهنمای کاربرد سیستم‌های اطلاعات مکانی (GIS) و سنجش از دور (RS) در استخراج پارامترهای موثر مطالعات هیدرولوژیکی حوضه‌های آبریز
دانلود رایگان بخشنامه
133
راهنمای شکل هندسی مقطع و راستای رودخانه
دانلود رایگان بخشنامه
134
راهنمای طراحی و اجرای سازه‌ای حفاظت سواحل
دانلود رایگان بخشنامه
135
دستورالعمل تعیین محل و نظارت بر حفر چاه‌های آب در آبرفت و سازندهای سخت و تهیه گزارش حفاری (چاه‌های بهره‌برداری، اکتشافی، پیزومترها و مشاهده‌ای)
دانلود رایگان بخشنامه
136
دستورالعمل تعیین حریم کیفی آب‌های زیرزمینی
دانلود رایگان بخشنامه
137
ضوابط طراحی سامانه‌های انتقال و توزیع آب شهری و روستایی
دانلود رایگان بخشنامه
138
مشخصات فنی عمومی سدها
دانلود رایگان بخشنامه
139
نمونه قراردادهای تضمین خرید آب از تأسیسات نمک زدایی (مصوبه وزیر محترم نیرو)
دانلود رایگان بخشنامه
140
مبانی و رویه های دست‌یابی به قیمت توافقی آب
دانلود رایگان بخشنامه
141
دستورالعمل پایش کیفیت آب‌های زیرزمینی
دانلود رایگان بخشنامه
142
ضوابط و معیارهای طراحی و نقشه های همسان سازه های زهکشی زیرزمینی
دانلود رایگان بخشنامه
143
راهنمای روش‏های مهار رسوب در رودخانه‏ها
دانلود رایگان بخشنامه
144
نمونه شرایط خصوصی قراردادهای تضمین خرید آب از تأسیسات نمک زدایی
دانلود رایگان بخشنامه
145
نمونه شرایط عمومی قراردادهای تضمین خرید آب از تأسیسات نمک زدایی
دانلود رایگان بخشنامه
146
نمونه موافقت نامه قراردادهای تضمین خرید آب از تأسیسات نمک زدایی
دانلود رایگان بخشنامه
147
فهرست خدمات و شرح خدمات مطالعات پایش کیفیت آب مخازن سدها
دانلود رایگان بخشنامه
148
فهرست خدمات پایش کیفیت آب‌های سطحی (جاری)
دانلود رایگان بخشنامه
149
راهنمای طراحی شبکه های لرزه نگاری و شتاب نگاری سدها
دانلود رایگان بخشنامه
150
راهنمای طراحی ساخت و بهره‌برداری سامانه‌های انحراف سیلاب
دانلود رایگان بخشنامه
151
نمونه قراردادهای بیع متقابل
دانلود رایگان بخشنامه
152
آیین نامه اجرایی بند م ماده 194 قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
دانلود رایگان بخشنامه
153
راهنمای محاسبه بار رسوب معلق و بستر رودخانه
دانلود رایگان بخشنامه
154
نظام نامه شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات ریالی
دانلود رایگان بخشنامه
155
راهنمای مطالعات رسوب گذاری و رسوب زدایی مخازن سدها
دانلود رایگان بخشنامه
156
راهنمای برآورد خسارت مخزن در محدوده دریاچه سدهای مخزنی
دانلود رایگان بخشنامه
157
دستورالعمل و ضوابط تقسیم‌بندی و کدگذاری حوضه‌های آبریز و محدوده‌های مطالعاتی در سطح کشور
دانلود رایگان بخشنامه
158
ضوابط ایمنی و بهداشتی کارکنان بهره بردار از شبکه و تصفیه خانه های فاضلاب (تجدید نظر اول)
دانلود رایگان بخشنامه
159
راهنمای بهره برداری و نگه داری از مخازن آب شهری
دانلود رایگان بخشنامه
160
راهنمای مطالعات رودخانه‌های مخروط افکنه‌ای
دانلود رایگان بخشنامه
161
نظام نامه شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات ارزی
دانلود رایگان بخشنامه
162
فهرست خدمات طرح های آبرسانی مراحل طراحی پایه و طراحی تفصیلی
دانلود رایگان بخشنامه
163
راهنمای کاربرد مدل‌های ریاضی و فیزیکی در مطالعات مهندسی و ساماندهی رودخانه
دانلود رایگان بخشنامه
164
راهنمای جامع مطالعات طرح، بهره‌برداری و نگهداری سامانه‌ پیش‌بینی و هشدار سیل
دانلود رایگان بخشنامه
165
فهرست خدمات تعیین حد بستر و حریم تالاب‌ها و دریاچه‌ها
دانلود رایگان بخشنامه
166
دستورالعمل‌ بررسی‌های‌ اقتصادی‌ منابع‌ آب
دانلود رایگان بخشنامه
167
راهنمای کاربرد ردیاب‌ها در بررسی نشت و فرار آب از مخزن و تکیه‌گاه‌های سد
دانلود رایگان بخشنامه
168
پیشنویس بازنگری و تکمیل نقشه های تیپ ابنیه شبکه های آبیاری و زهکشی (جلد دوم)
دانلود رایگان بخشنامه
169
پیشنویس بازنگری و تکمیل نقشه های تیپ ابنیه شبکه های آبیاری و زهکشی (جلد اول)
دانلود رایگان بخشنامه
170
دستورالعمل بند الف ماده 142 قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
دانلود رایگان بخشنامه
171
راهنمای مطالعات ریخت شناسی رودخانه‌ها
دانلود رایگان بخشنامه
172
راهنمای مطالعات ریخت‌شناسی دلتاها
دانلود رایگان بخشنامه
173
فهرست خدمات کارهای مهار سیلاب
دانلود رایگان بخشنامه
174
مبانی زیست محیطی طراحی برای طرح‌های تغذیه مصنوعی
دانلود رایگان بخشنامه
175
ضوابط زیست محیطی برداشت مصالح رودخانه‌ای
دانلود رایگان بخشنامه
176
راهنمای بررسی اثر فعالیت‌های کشاورزی بر کمیت و کیفیت آب‌های سطحی
دانلود رایگان بخشنامه
177
راهنمای تعیین آب مورد نیاز اکوسیستم‌های آبی
دانلود رایگان بخشنامه
178
راهنمای مدیریت بهره برداری و نگهداری از تأسیسات و تجهیزات هیدرومکانیکی سد و تأسیسات وابسته
دانلود رایگان بخشنامه
179
راهنمای تعیین ارزش اقتصادی آب برای مصارف کشاورزی
دانلود رایگان بخشنامه
180
راهنمای روش‌های توزیع مکانی عوامل اقلیمی با استفاده از داده‌های نقطه‌ای
دانلود رایگان بخشنامه
181
راهنمای پهنه‏بندی توان اکولوژیک سرزمین برای استقرار طرح‌های توسعه منابع آب
دانلود رایگان بخشنامه
182
دستورالعمل اوراق اجاره
دانلود رایگان بخشنامه
183
اصلاحیه آیین نامه اجرایی ماده 56
دانلود رایگان بخشنامه
184
پیشنویس فهرست خدمات ارزیابی عملکرد سامانه های آبیاری تحت فشار و کم فشار (سیستم های نوین)
دانلود رایگان بخشنامه
185
پیشنویس راهنمای ارزیابی عملکرد شبکه های آبیاری و زهکشی
دانلود رایگان بخشنامه
186
پیشنویس فهرست خدمات ارزیابی تفصیلی عملکرد شبکه های آبیاری و زهکشی
دانلود رایگان بخشنامه
187
تعریف اوراق بهادار اسلامی
دانلود رایگان بخشنامه
188
پیشنویس شرح خدمات مهندسی مطالعات مرحله دوم (طراحی نهایی) طرح های آبیاری و زهکشی (بازنگری اول)
دانلود رایگان بخشنامه
189
فهرست خدمات مهندسی مطالعات مرحله دوم (طراحی نهایی) طرح های آبیاری و زهکشی (بازنگری اول)
دانلود رایگان بخشنامه
190
فهرست خدمات مرحله اجرای طرح های مهندسی رودخانه
دانلود رایگان بخشنامه
191
فهرست خدمات مطالعات برداشت مصالح رودخانه ای
دانلود رایگان بخشنامه
192
پیشنویس ضوابط انتخاب سیلاب طراحی سدهای بزرگ ایران
دانلود رایگان بخشنامه
193
پیش نویس شرح خدمات مهندسی مطالعات مرحله توجیهی طرح های آبیاری و زهکشی (بازنگری اول)
دانلود رایگان بخشنامه
194
پیش نویس شرح خدمات مهندسی مطالعات مرحله شناسایی طرح های آبیاری و زهکشی (بازنگری اول)
دانلود رایگان بخشنامه
195
پیش نویس فهرست خدمات مهندسی مطالعات مرحله توجیهی طرح های آبیاری و زهکشی (بازنگری اول)
دانلود رایگان بخشنامه
196
پیش نویس فهرست خدمات مهندسی مطالعات مرحله شناسایی طرح های آبیاری و زهکشی (بازنگری اول)
دانلود رایگان بخشنامه
197
راهنمای روش‌های محاسبه آبشستگی موضعی
دانلود رایگان بخشنامه
198
دستورالعمل کاربرد روش‌های ردیابی در مطالعات آبخوان‌های آبرفتی
دانلود رایگان بخشنامه
199
دستورالعمل اجرایی پایش کیفیت آب مخازن پشت سدها
دانلود رایگان بخشنامه
200
راهنمای مطالعات کیفیت آب مخازن سدهای بزرگ
دانلود رایگان بخشنامه
201
دستورالعمل کاربرد روش‌های ردیابی در مطالعات کارست و سازندهای سخت
دانلود رایگان بخشنامه
202
بررسی، گردآوری و ارزیابی فنی تجارت کاربردی و اجرایی مطالعات شکست سدها در کشورهای پیشرو در این زمینه
دانلود رایگان بخشنامه
203
شرح خدمات مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه یا مسیل
دانلود رایگان بخشنامه
204
راهنمای نگهداری سامانه های زهکشی
دانلود رایگان بخشنامه
205
الزامات کلی لوله های بتنی تحت فشار شامل اتصالات و متعلقات
دانلود رایگان بخشنامه
206
لوله های بتنی ملسح تحت فشار بدون استوانه فولادی و اتصالات و متعلقات
دانلود رایگان بخشنامه
207
ضوابط زیست محیطی استفاده مجدد از آب‌های برگشتی و پساب‌ها
دانلود رایگان بخشنامه
208
پیشنویس دستورالعمل انتخاب، نصب و نگهداری تجهیزات اندازه گیری حجم آب مصرفی (کنتور) بر روی شبکه آب شرب
دانلود رایگان بخشنامه
209
راهنمای مطالعات تعیین حریم سواحل دریاها، دریاچه‌ها، تالاب‌ها و خورها
دانلود رایگان بخشنامه
210
راهنمای انتخاب نوع و موقعیت شیرآلات صنعت آب و بهره برداری از آنها
دانلود رایگان بخشنامه
211
آیین نامه اجرایی ماده 56
دانلود رایگان بخشنامه
212
راهنمای بهره برداری و نگهداری نیروگاه های آبی سدهای بزرگ
دانلود رایگان بخشنامه
213
پیشنویس مشخصات فنی عمومی کارهای مهندسی رودخانه
دانلود رایگان بخشنامه
214
پیشنویس راهنمای عمق یابی مخازن سدها
دانلود رایگان بخشنامه
215
دستورالعمل پایش کیفیت آب‌های سطحی (جاری)
دانلود رایگان بخشنامه
216
راهنمای طراحی، ساخت و نگهداری دیوارهای سیل‌بند
دانلود رایگان بخشنامه
217
راهنمای بهره برداری و نگهداری از شبکه های جمع آوری فاضلاب
دانلود رایگان بخشنامه
218
راهنمای طراحی و بهره برداری تخلیه کننده عمقی مخازن سدها
دانلود رایگان بخشنامه
219
راهنمای برآورد رواناب در طراحی شبکه های آبیاری و زهکشی
دانلود رایگان بخشنامه
220
آب آشامیدنی - ویژگی های فیزیکی و شیمیایی
دانلود رایگان بخشنامه
221
راهنمای طراحی، ساخت و نگهداری آبشکن‌های رودخانه‌ای
دانلود رایگان بخشنامه
222
راهنمای آبگیری از رودخانه و حفاظت آن
دانلود رایگان بخشنامه
223
دستورالعمل انتخاب و طراحی تجهیزات کنترل ضربه قوچ در تأسیسات آبرسانی شهری
دانلود رایگان بخشنامه
224
دستورالعمل ساختار و شیوه نگارش نشریات
دانلود رایگان بخشنامه
225
راهنمای اندازه گیری و ثبت پارامترها در تصفیه خانه های فاضلاب و پردازش آن
دانلود رایگان بخشنامه
226
معیارها و ضوابط فنی عملیات اکتشافی ژئوتکنیک سامانه های آبیاری و زهکشی
دانلود رایگان بخشنامه
227
راهنمای برآورد ضریب زهکشی زیرزمینی در اراضی تحت آبیاری مناطق خشک و نیمه خشک
دانلود رایگان بخشنامه
228
فهرست خدمات مطالعات مرحله توجیهی طرح های فاضلاب و آب های سطحی
دانلود رایگان بخشنامه
229
پیشنویس راهنمای چگونگی بررسی نشست زمین در نتیجه بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی
دانلود رایگان بخشنامه
230
ضوابط طراحی هیدرولیکی شیب شکن ها، تند آب ها و نأسیسات پایانه ای استهلاک انرژی در شبکه های آبیاری و زهکشی
دانلود رایگان بخشنامه
231
راهنمای طراحی تلمبه های آب
دانلود رایگان بخشنامه
232
راهنمای مطالعات ظرفیت خودپالایی رودخانه ها
دانلود رایگان بخشنامه
233
راهنمای مطالعات طرح‌های استفاده از فاضلاب‌های تصفیه شده شهری و روستایی
دانلود رایگان بخشنامه
234
پیشنویس راهنمای تهیه مدل ریاضی آب‌های زیرزمینی
دانلود رایگان بخشنامه
235
کاربرد ژئوفیزیک در خورندگی خاک و آلودگی منابع آب «شناخت و راهنما»
دانلود رایگان بخشنامه
236
راهنمای مطالعات پایه زمین شناسی مهندسی در پروژه های مهندسی آب
دانلود رایگان بخشنامه
237
راهنمای طبقه‌بندی کیفیت آب خام، پساب‌ها و آب‌های برگشتی برای مصارف صنعتی و تفرجی
دانلود رایگان بخشنامه
238
فهرست خدمات مطالعات طرح‌های استفاده از فاضلابهای تصفیه شده شهری و روستایی (تصفیه‌خانه‌های در دست ساخت و در حال بهره‌برداری)
دانلود رایگان بخشنامه
239
راهنمای طراحی هیدرولیکی تصفیه خانه های آب
دانلود رایگان بخشنامه
240
جستجو و معرفی ادبیات فنی موجود در مورد تحلیل و طراحی لرزه ای سازه های آبی مختلف
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی241
قانون اجرای سیاست های اصل 44
دانلود رایگان بخشنامه
242
دستورالعمل و ضوابط تعیین و تفکیک آبخوان‌های آبرفتی دشت‌های آزاد ممنوعه و ممنوعه بحرانی
دانلود رایگان بخشنامه
243
بخشنامه پساب سال 1386
دانلود رایگان بخشنامه
244
راهنمای نصب انشعابات فاضلاب ابنیه
دانلود رایگان بخشنامه
245
راهنمای ارزیابی عملکرد سامانه های زهکشی زیرزمینی
دانلود رایگان بخشنامه
246
لوله های بتنی پیش تنیده تحت فشار - با استوانه فولادی و بدون استوانه فولادی، شامل اتصالات، متعلقات و ضوابط خاص میلگردهای فولادی پیش تنیدگی برای لوله ها - ویژگی ها
دانلود رایگان بخشنامه
247
راهنمای‌ تهیه شناسنامه غار
دانلود رایگان بخشنامه
248
راهنمای طراحی هیدرولیکی تصفیه خانه های فاضلاب
دانلود رایگان بخشنامه
249
دستورالعمل چگونگی بررسی اثر فعالیت‌های کشاورزی بر کیفیت و کمیت آب‌های زیرزمینی
دانلود رایگان بخشنامه
250
دستورالعمل چگونگی بررسی اثر فعالیت‌های کشاورزی بر کیفیت و کمیت آب‌های زیرزمینی
دانلود رایگان بخشنامه
251
راهنمای مطالعات فرسایش و رسوب در ساماندهی رودخانه‌ها
دانلود رایگان بخشنامه
252
راهنمای طراحی تلمبه های فاضلاب
دانلود رایگان بخشنامه
253
راهنمای تحویل حجمی آب در شبکه های آبیاری و زهکشی
دانلود رایگان بخشنامه
254
پیشنویس فهرست خدمات مرحله شناسایی سدسازی (بازنگری اول)
دانلود رایگان بخشنامه
255
راهنمای طراحی و انتخاب مواد و مصالح برای زهکش های زیرزمینی
دانلود رایگان بخشنامه
256
راهنمای عملیات صحرایی، نمونه‌برداری مواد رسوبی رودخانه‌ها و مخازن سدها
دانلود رایگان بخشنامه
257
راهنمای کاربرد مدل های تجربی و نظری آبشویی نمک های خاک های شور
دانلود رایگان بخشنامه
258
ضوابط طراحی سازه های اتصال و تخلیه زهکش های روباز
دانلود رایگان بخشنامه
259
ضوابط انتخاب و طراحی مزرعه آزمایشی زهکشی زیرزمینی
دانلود رایگان بخشنامه
260
پیشنویس فهرست خدمات مهندسی مرحله ساخت سدها (بازنگری اول)
دانلود رایگان بخشنامه
261
دستورالعمل‌ بهره‌برداری‌ و نگهداری‌ تاسیسات و سازه‌های تغذیه مصنوعی
دانلود رایگان بخشنامه
262
دستورالعمل‌ ارزیابی‌ اثرات زیست‌‌محیطی‌ طرح‌های‌ آب‌ و فاضلاب‌ در مرحله تفصیلی
دانلود رایگان بخشنامه
263
دستورالعمل‌ ارزیابی‌ اثرات زیست‌محیطی‌ طرح‌های‌ آب‌ و فاضلاب در مرحله‌ اجمالی
دانلود رایگان بخشنامه
264
راهنمای برداشت مصالح رودخانه‌ای
دانلود رایگان بخشنامه
265
راهنمای بهره برداری هیدرولیکی از مخزن سدهای بزرگ
دانلود رایگان بخشنامه
266
ضوابط طراحی هیدرولیکی ساختمان های حفاظتی و تقاطعی، تبدیل و ایمنی و ساختمان های حفاظت در مقابل فرسایش سامانه های آبیاری
دانلود رایگان بخشنامه
267
راهنمای تشخیص اثرهای اقتصادی، اجتماعی، ارزش‌گذاری و توجیه اقتصادی طرح‌های توسعه منابع آب
دانلود رایگان بخشنامه
268
دستورالعمل‌ آماربرداری‌ از منابع آب - وسایل و روش‌های اندازه‌گیری
دانلود رایگان بخشنامه
269
ضوابط طراحی هیدرولیکی سیفون ها و آبگذر زیر جاده
دانلود رایگان بخشنامه
270
فهرست خدمات ارزیابی عملکرد سامانه های زهکشی زیرزمینی
دانلود رایگان بخشنامه
271
راهنمای استاندارد در تغذیه مصنوعی آبهای زیرزمینی
دانلود رایگان بخشنامه
272
راهنمای‌ ارزیابی‌ کیفی‌ منابع‌ آب‌
دانلود رایگان بخشنامه
273
راهنمای طراحی، ساخت و نگهداری پوشش‌ها در کارهای مهندسی رودخانه
دانلود رایگان بخشنامه
274
فهرست خدمات مطالعات برداشت مصالح رودخانه‌ای
دانلود رایگان بخشنامه
275
دستورالعمل تعیین هدایت هیدرولیک خاک به روش های مختلف
دانلود رایگان بخشنامه
276
ضوابط طراحی تعیین فاصله و عمق زهکش های زیرزمینی
دانلود رایگان بخشنامه
277
ضوابط طراحی هیدرولیکی ایستگاه های پمپاژ شبکه های آبیاری و زهکشی
دانلود رایگان بخشنامه
278
فهرست خدمات مهندسی مطالعات بهره برداری و نگهداری از سامانه های آبیاری و زهکشی در حال بهره برداری
دانلود رایگان بخشنامه
279
دستورالعمل کنترل کیفیت در تصفیه خانه هاب آب
دانلود رایگان بخشنامه
280
دستورالعمل ارزیابی اثرات طرح‌های سدسازی بر محیط زیست (مرحله اجمالی)
دانلود رایگان بخشنامه
281
راهنمای مطالعات ‌ ژئوفیزیک‌ در آبهای‌ زیرزمینی
دانلود رایگان بخشنامه
282
راهنمای روشهای رسوبگیری در آبگیرها
دانلود رایگان بخشنامه
283
راهنمای‌ تعیین‌دوره بازگشت سیلاب‌ طراحی‌ برای‌ کارهای‌ مهندسی‌ رودخانه‌
دانلود رایگان بخشنامه
284
راهنمای پهنه‌بندی سیل و تعیین حد بستر و حریم رودخانه‌ها
دانلود رایگان بخشنامه
285
راهنمای طراحی سازه ای تونل های آب بر
دانلود رایگان بخشنامه
286
راهنمای طراحی دیوارهای حائل
دانلود رایگان بخشنامه
287
راهنمای حفاظت کاتدی خطوط لوله و سازه های فولادی
دانلود رایگان بخشنامه
288
آماده سازی و تمیزکاری سطوح فلزی جهت اجرای پوشش
دانلود رایگان بخشنامه
289
راهنمای‌ تهیه‌ آبنمود چشمه‌های‌ کارستی‌ و سازندهای‌ سخت
دانلود رایگان بخشنامه
290
استاندارد علامت‌ها و مشخصه‌های‌ نقشه‌های‌ ژئوفیزیکی‌
دانلود رایگان بخشنامه
291
دستورالعمل ارزیابی اثرات طرح‌های سدسازی بر محیط زیست (مرحله تفصیلی)
دانلود رایگان بخشنامه
292
پیشنویس روش انجام آزمایش نفوذ مخروط شبه ایستا (CPT)
دانلود رایگان بخشنامه
293
آزمایش بارگذاری صفحه ای روی خاک و سنگ نرم، کاربرد، روش و تفسیر
دانلود رایگان بخشنامه
294
دستورالعمل محاسبات سنجه های ارزیابی اقتصادی طرحهای توسعه منابع آب
دانلود رایگان بخشنامه
295
راهنمای ادوات نمونه‌برداری بار رسوبی رودخانه‌ها
دانلود رایگان بخشنامه
296
راهنمای پمپاژ و برداشت مجاز از مخازن آب در سازندهای سخت
دانلود رایگان بخشنامه
297
راهنمای مهار فرسایش و حفاظت رودخانه‌ها
دانلود رایگان بخشنامه
298
ارزیابی ظرفیت وام‌گیری‌کشاورزان در طرح‌های آبیاری و زهکشی
دانلود رایگان بخشنامه
299
شناخت و راهنمای روش‌های الکترو مغناطیسی (EM)
دانلود رایگان بخشنامه
300
جزئیات تیپ خطوط انتقال و شبکه های آب و فاضلاب
دانلود رایگان بخشنامه
301
ضوابط و معیارهای فنی آبیاری تحت فشار (طراحی)
دانلود رایگان بخشنامه
302
اصول و تحلیل سیاست های مدیریت آب
دانلود رایگان بخشنامه
303
راهنمای تعیین و انتخاب وسایل و لوازم آزمایشگاه تصفیه خانه های فاضلاب
دانلود رایگان بخشنامه
304
راهنمای بهره برداری و نگه داری تصفیه خانه های فاضلاب شهری بخش دوم-تصفیه ثانویه
دانلود رایگان بخشنامه
305
راهنمای مطالعات بهره برداری از مخازن سدها
دانلود رایگان بخشنامه
306
ضوابط هیدرولیکی طراحی ساختمان های تنظیم سطح آب و آبگیرها در کانال های روباز
دانلود رایگان بخشنامه
307
ضوابط عمومی طراحی شبکه های آبیاری و زهکشی
دانلود رایگان بخشنامه
308
چکیده برخی از استانداردهای بین‌المللی مرتبط با مهندسی رودخانه
دانلود رایگان بخشنامه
309
راهنمای‌ بررسی‌ پیشروی‌ آب‌های‌شور در آبخوان‌های‌ ساحلی‌ و روش‌های کنترل
دانلود رایگان بخشنامه
310
راهنمای انتخاب ظرفیت واحدهای مختلف تصفیه خانه های فاضلاب شهری
دانلود رایگان بخشنامه
311
ضوابط بهداشتی و ایمنی پرسنل تصفیه خانه های فاضلاب
دانلود رایگان بخشنامه
312
دستورالعمل‌ نمونه‌برداری‌ آب‌
دانلود رایگان بخشنامه
313
راهنمای‌ تعیین‌ بار کل‌ رسوب‌ رودخانه‌ها به روش انیشتین و کلبی
دانلود رایگان بخشنامه
314
استاندارد فهرست خدمات مهندسی مرحله ساخت طرح های آبیاری و زهکشی
دانلود رایگان بخشنامه
315
نمودهایی از ویژگی های انحلالی سنگ ها و اثرات زیست محیطی آنها
دانلود رایگان بخشنامه
316
راهنمای نمونه برداری از آب زیرزمینی در دوره تغذیه مصنوعی
دانلود رایگان بخشنامه
317
راهنمای آزمایش‌های دانه‌بندی رسوب
دانلود رایگان بخشنامه
318
ژئوفیزیک و نقش آن در مهندسی آب «روش های چاه نگاری در هیدروژولوژی و راهنمای آنها در مطالعات مکانیک سنگ و ژئوتکنیک»
دانلود رایگان بخشنامه
319
پیشنویس استاندارد راهنمای بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه های فاضلاب شهری بخش سوم "تصفیه طبیعی و برکه های تثبیت"
دانلود رایگان بخشنامه
320
پیش نویس استاندارد دستورالعمل شستشو و گندزدایی شبکه های آبرسانی
دانلود رایگان بخشنامه
321
لوله های فولادی برای آبرسانی و فاضلاب
دانلود رایگان بخشنامه
322
راهنمای مطالعات هیدروژئوشیمیایی در محیط های کارستی و سازندهای سخت
دانلود رایگان بخشنامه
323
روش های اکتشاف در زمین های کارستی
دانلود رایگان بخشنامه
324
1- دستورالعمل‌ تعیین‌ اسیدیته‌ و قلیاییت آب‌؛ 2- دستورالعمل‌ تعیین‌ نیتروژن‌ آب‌
دانلود رایگان بخشنامه
325
دستورالعمل‌ برپایی‌ آزمایشگاه‌ آب‌
دانلود رایگان بخشنامه
326
راهنمای‌ تعیین‌ عمق‌ فرسایش‌ و روش‌های‌ مقابله‌ با آن‌ در محدوده‌ پایه‌های‌ پل
دانلود رایگان بخشنامه
327
دستورالعمل‌ بررسی‌های‌ اقتصادی‌ منابع‌ آب
دانلود رایگان بخشنامه
328
دستورالعمل‌ آزمون‌ میکروبیولوژی‌ آب‌
دانلود رایگان بخشنامه
329
دستورالعمل آزمایش آبشویی خاک های شور و سدیمی در ایران
دانلود رایگان بخشنامه
330
توسعه‌ پایدار و مدیریت‌ مالی‌ منابع‌ آب‌
دانلود رایگان بخشنامه
331
رفتارسنجی فضاهای زیرزمینی در حین اجرا
دانلود رایگان بخشنامه
332
اندازه‌گیری و بررسی خطا ها در نمونه برداری بار معلق و بار بستر
دانلود رایگان بخشنامه
333
فهرست‌ خدمات‌ مرحله‌ توجیهی‌ مطالعات‌ ایزوتوپی‌ و ردیابی‌ مصنوعی‌ منابع‌ آب‌زیرزمینی‌
دانلود رایگان بخشنامه
334
فرسایش‌ و رسوبگذاری‌ در محدوده‌ آبشکن‌ها
دانلود رایگان بخشنامه
335
دستورالعمل حفاظت و ایمنی در کارگاه های سدسازی
دانلود رایگان بخشنامه
336
آماده سازی لجن حاصل از تصفیه فاضلاب شهری برای مصارف کشاورزی
دانلود رایگان بخشنامه
337
استاندارد فهرست خدمات مطالعات مرحله (توجیهی) طرح های آبرسانی شهری
دانلود رایگان بخشنامه
338
تعیین‌ بار بستر به‌ روش‌ مایر - پیترومولر (در مطالعات رسوب)
دانلود رایگان بخشنامه
339
دستورالعمل آزمایش نفوذ استاندارد (S.P.T) درمطالعات ژئوتکینک
دانلود رایگان بخشنامه
340
دستورالعمل آزمایش پرسیومتری (در مطالعات ژئوتکنیک)
دانلود رایگان بخشنامه
341
دستورالعمل اندازه گیری سرعت نفوذ آب به خاک با روش استوانه
دانلود رایگان بخشنامه
342
راهنمای‌ مهار سیلاب‌ رودخانه(روشهای سازه ای)
دانلود رایگان بخشنامه
343
راهنمای نشت یابی و جلوگیری از تلفات آب در تأسیسات آبرسانی شهری
دانلود رایگان بخشنامه
344
برنامه‌ریزی‌ آزمایش‌های رسوب
دانلود رایگان بخشنامه
345
فهرست خدمات مطالعات ژئوتکنیک و برآورد خطر زمین لرزه و زلزله شناسی مهندسی (مرحله طراحی تفصیلی)
دانلود رایگان بخشنامه
346
بررسی پتانسیل لغزش در محدوده سدها و سازه های وابسته
دانلود رایگان بخشنامه
347
فهرست‌ خدمات‌ مطالعات طرح‌های تغذیه مصنوعی 1-مرحله شناسایی، 2-مرحله توجیهی، 3-مرحله تفصیلی)
دانلود رایگان بخشنامه
348
راهنمای بهره برداری و نگه داری تصفیه خانه های فاضلاب شهری (تصفیه مقدماتی)
دانلود رایگان بخشنامه
349
تعیین‌ حجم‌ رسوبات‌ و توزیع‌ آن‌ در مخازن‌ سدها
دانلود رایگان بخشنامه
350
برنامه‌ریزی‌ و مطالعات‌ بهینه‌سازی‌ طرح‌های توسعه منابع آب‌
دانلود رایگان بخشنامه
351
فهرست جزئیات مطالعات زمین شناسی مهندسی مرحله های شناسایی و توجیهی در طرح های سازه های آبی (سدسازی)
دانلود رایگان بخشنامه
352
راهنمای تعیین آبشستگی در سازه های مهم هیدرولیکی
دانلود رایگان بخشنامه
353
دستورالعمل‌ ارزیابی‌ زیست‌ محیطی‌ طرح‌های‌ مهندسی‌ رودخانه 1-مرحله شناسایی، 2-مرحله‌ توجیهی، 3- مرحله تفصیلی
دانلود رایگان بخشنامه
354
فهرست‌ خدمات‌‌ مرحله‌ اجرای‌ طرح‌های‌ مهندسی‌ رودخانه‌
دانلود رایگان بخشنامه
355
نقشه های همسان مجاری آب بر زیرزمینی بتنی
دانلود رایگان بخشنامه
356
دستورالعمل تهیه نقشه های هیدروژئوشیمیایی
دانلود رایگان بخشنامه
357
فهرست‌ خدمات‌ مطالعات‌ مرحله نیمه‌تفصیلی‌ منابع‌ آب‌ زیرزمینی‌
دانلود رایگان بخشنامه
358
فهرست‌ خدمات‌ مطالعات‌ مرحله‌ شناسایی‌ منابع‌ آب‌ زیرزمینی‌
دانلود رایگان بخشنامه
359
دستورالعمل آماربرداری منابع آب، بخش‌ اول‌ - اندازه‌گیری‌ پدیده‌های‌ هواشناسی‌، بخش‌ دوم‌- برگهای‌ شناسایی‌ و آمار
دانلود رایگان بخشنامه
360
فهرست خدمات مطالعات مرحله دوم (تشریحی) مرحله سوم (نظارت) طرح های فاضلاب شهری و آب های سطحی
دانلود رایگان بخشنامه
361
راهنمای‌ طراحی‌، ساخت‌ و نگهداری‌ گوره‌ها
دانلود رایگان بخشنامه
362
مبانی‌ محاسبات‌ اقتصادی‌ طرح‌های‌ توسعه‌ منابع‌ آب
دانلود رایگان بخشنامه
363
راهنمای بازرسی در سدهای بزرگ
دانلود رایگان بخشنامه
364
ضوابطی‌ در زمینه‌ نظارت‌ و تعیین‌ اولویت‌ مطالعه‌ و بهره‌ برداری‌ از منابع‌ آب‌ زیرزمینی
دانلود رایگان بخشنامه
365
فرسایش‌ رسوب‌ در آبخیزها
دانلود رایگان بخشنامه
366
فهرست خدمات مطالعات ژئوفیزیک «‌روش‌های الکتریکی مقاومت ویژه و لرزه‌ای‌ شکست‌ مرزی»
دانلود رایگان بخشنامه
367
پوشش جدار لوله ها و اتصالات فولادی با مواد قیرنفتی یا قطران ذغال سنگی
دانلود رایگان بخشنامه
368
مستندسازی‌ طرح‌های‌ آب‌
دانلود رایگان بخشنامه
369
فرهنگ‌ فنی‌ آبیاری‌ و زهکشی‌ ( فصل‌ 18- مهار سیل‌)
دانلود رایگان بخشنامه
370
دستورالعمل بررسی ویژگیهای عمومی آب
دانلود رایگان بخشنامه
371
تئوری‌، اصول‌ و بررسی‌ وضعیت‌ موجود کاربرد ردیابی‌ در کشور
دانلود رایگان بخشنامه
372
فهرست خدمات ژئوتکنیک (مرحله بهره برداری و نگهداری)
دانلود رایگان بخشنامه
373
فهرست خدمات ژئوتکنیک (مرحله اجرا)
دانلود رایگان بخشنامه
374
فهرست خدمات مطالعات ژئوتکنیک و خطر زمین لرزه (مرحله توجیهی)
دانلود رایگان بخشنامه
375
فهرست خدمات مطالعات ژئوتکنیک و خطر زمین لرزه (مرحله شناسایی)
دانلود رایگان بخشنامه
376
راهنمای‌تعیین‌ غلظت نمونه‌های رسوبات معلق رودخانه‌ها
دانلود رایگان بخشنامه
377
پوشش پلی اتیلنی لوله ها و اتصالات فولادی
دانلود رایگان بخشنامه
378
فهرست‌ و شناسنامه‌ نرم‌افزارهای‌ مهندسی‌ آب‌ (بخش‌ دوم‌)
دانلود رایگان بخشنامه
379
تاریخچه مدل های کاهیدگی و معیارهایی برای انتخاب مدل مناسب
دانلود رایگان بخشنامه
380
خواص انحلال پذیری واحدهای سنگی
دانلود رایگان بخشنامه
381
ضوابط طراحی سازه ای بندهای انحراف
دانلود رایگان بخشنامه
382
پیشنویس راهنمای بهسازی پی سدها
دانلود رایگان بخشنامه
383
راهنمای‌ حفاظت‌ کمی‌ و کیفی‌ منابع‌ آب‌ زیرزمینی‌ و تجهیزات‌ بهره‌برداری‌ از آنها
دانلود رایگان بخشنامه
384
دستورالعمل آزمایش های تراوایی
دانلود رایگان بخشنامه
385
فهرست‌ خدمات‌ مطالعات‌ مرحله‌ طراحی‌ تفصیلی‌ (مرحله دو) طرح‌های‌ مهندسی‌ رودخانه‌
دانلود رایگان بخشنامه
386
فهرست‌ خدمات‌ مطالعات‌ مرحله‌ توجیهی‌ طرح‌های‌ مهندسی‌ رودخانه‌
دانلود رایگان بخشنامه
387
فهرست‌ خدمات‌ مطالعات‌ مرحله‌ شناسایی‌ طرح‌های‌ مهندسی‌ رودخانه‌
دانلود رایگان بخشنامه
388
دستورالعمل‌ رفتارسنجی‌ کیفی‌ آب‌های‌ زیرزمینی‌
دانلود رایگان بخشنامه
389
دستورالعمل برداشت صحرایی گسستگی های سنگ در کارهای مهندسی و سدسازی
دانلود رایگان بخشنامه
390
راهنمای تزریق در سازه های آبی
دانلود رایگان بخشنامه
391
ضوابط طراحی سازه ای مجاری آب بر زیرزمینی بتنی
دانلود رایگان بخشنامه
392
ژئوفیزیک‌ و نقش‌ آن‌ در مهندسی‌ آب‌ «شناخت‌ روش‌ قطبش‌ القایی(IP)»
دانلود رایگان بخشنامه
393
استاندارد فهرست خدمات مرحله توجیهی طرح های زهکشی و بهسازی خاک برای دشت هایی که در آنها شبکه آبیاری احداث شده است
دانلود رایگان بخشنامه
394
استاندارد فهرست خدمات مرحله بهره برداری و نگهداری سدها
دانلود رایگان بخشنامه
395
متمم‌ فرهنگ‌ فنی‌ آبیاری‌ و زهکشی‌ (فصل‌ -20 فن‌شناسی‌ رایانه‌)
دانلود رایگان بخشنامه
396
ژئوفیزیک‌ و نقش‌ آن‌ در مهندسی‌ آب‌، روش‌ گرانی‌سنجی‌
دانلود رایگان بخشنامه
397
دستورالعمل‌ نام‌گذاری‌ و حفاری‌ چاه‌های‌ آب‌
دانلود رایگان بخشنامه
398
راهنمای کنترل کیفیت در مراحل مختلف تصفیه آب آشامیدنی
دانلود رایگان بخشنامه
399
ژئوفیزیک‌ و نقش‌ آن‌ در مهندسی‌ آب‌ (شناخت‌ روش‌ مغناطیسی‌)
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی400
آیین نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت
دانلود رایگان بخشنامه
401
راهنمای بهره برداری و نگهداری واحدهای تصفیه خانه آب
دانلود رایگان بخشنامه
402
راهنمای‌ کاربرد اقتصاد مهندسی‌ در پروژه‌های‌ توسعه‌ و مدیریت‌ منابع‌ آب‌
دانلود رایگان بخشنامه
403
علائم‌ و نشانه‌های‌ نقشه‌های‌ منابع‌ آب‌ زیرزمینی‌
دانلود رایگان بخشنامه
404
جداول‌ راهنمای‌ اطلاعات‌ پایه‌ مورد نیاز برای‌ بررسی‌های‌ اقتصادی‌ تامین‌، انتقال‌ و توزیع‌ آب‌ کشاورزی‌
دانلود رایگان بخشنامه
405
پوشش جدار لوله های فولادی با ملات ماسه سیمان
دانلود رایگان بخشنامه
406
ژئوفیزیک‌ و نقش‌ آن‌ در مهندسی‌ آب «استاندارد مطالعات لرزه‌ای‌ با ‌روش‌ شکست مرزی»
دانلود رایگان بخشنامه
407
روشهای‌ مختلف‌ تغذیه‌ مصنوعی‌، هیدرولیک‌ و مدیریت‌ آن‌
دانلود رایگان بخشنامه
408
استاندارد لوله های بتنی مسلح تحت فشار و بدون استوانه فولادی
دانلود رایگان بخشنامه
409
دستورالعمل اجرایی خدمات بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشی
دانلود رایگان بخشنامه
410
ارزیابی عملکرد و نحوه مدیریت شرکت های بهره برداری و نگهداری
دانلود رایگان بخشنامه
411
مطالعات‌ زمین‌شناسی‌ آب‌
دانلود رایگان بخشنامه
412
دستورالعمل‌ برف‌ سنجی‌
دانلود رایگان بخشنامه
413
ژئوفیزیک‌ و نقش‌ آن‌ در مهندسی‌ آب‌، شناخت‌ روش‌های‌ چاه‌نگاری‌
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی414
قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت
دانلود رایگان بخشنامه
415
تصویری از وضعیت کنونی شرکت های بهره برداری
دانلود رایگان بخشنامه
416
معیارهای هیدرولیکی طراحی کانال های آبیاری و زهکش های روباز
دانلود رایگان بخشنامه
417
مکمل ضوابط طراحی شبکه های جمع آوری آب های سطحی و فاضلاب شهری
دانلود رایگان بخشنامه
418
دستورالعمل حفر و تجهیز پیزومتروهای مرکب
دانلود رایگان بخشنامه
419
دستورالعمل‌ مطالعات‌ فیزیوگرافی‌ در حوضه‌های آبخیز
دانلود رایگان بخشنامه
420
اصول و مبانی برنامه ریزی بخش آب «راهنمای تهیه طرحهای جامع آب درسطح ملی»
دانلود رایگان بخشنامه
421
دستورالعمل بهره برداری و نگهداری از تأسیسات و تجهیزات شبکه های آبیاری و زهکشی
دانلود رایگان بخشنامه
422
ژئوفیزیک‌ ونقش‌آن‌ در مهندسی‌آب «استاندارد مطالعات الکتریک‌ با روش مقاومت‌ ویژه»
دانلود رایگان بخشنامه
423
دستورالعمل بهره برداری و نگهداری از ماشین آلات مورد نیاز شبکه های آبیاری و زهکشی
دانلود رایگان بخشنامه
424
راهنمای‌ تعیین‌ منحنی‌ دبی‌ - اشل‌ رودخانه‌ با استفاده‌ از روش‌ اینشتین ـ بارباروسا
دانلود رایگان بخشنامه
425
دستورالعمل تعیین هدایت هیدرولیک خاک
دانلود رایگان بخشنامه
426
دتسورالعمل حفر و تجهیز چاهک های مشاهده ای
دانلود رایگان بخشنامه
427
دتسورالعمل لایه بندی خاک در مطالعات زهکشی اراضی
دانلود رایگان بخشنامه
428
متمم‌ فرهنگ‌ فنی‌ سدها
دانلود رایگان بخشنامه
429
ژئوفیزیک‌ و نقش‌ آن‌ در مهندسی‌ آب‌ ‍«شناخت‌ مطالعات‌ لرزه‌ای‌ با‌ روش‌ شکست‌ مرزی‌»
دانلود رایگان بخشنامه
430
ژئوفیزیک‌ و نقش‌ آن‌ در مهندسی‌ آب‌ « شناخت‌ مطالعات‌ الکتریک‌ با‌ روش‌ مقاومت‌ ویژه‌»
دانلود رایگان بخشنامه
431
راهنمای‌ تهیه‌ نقشه‌ رسوب‌‌خیزی
دانلود رایگان بخشنامه
432
متمم‌ فرهنگ‌ فنی‌ آبیاری‌ و زهکشی‌ فصل‌ 18 - تحلیل‌ سیستمهای‌ منابع‌ آب‌
دانلود رایگان بخشنامه
433
ژئوفیزیک‌ و نقش‌ آن‌ در مهندسی‌ آب‌ (معرفی‌ روشها)
دانلود رایگان بخشنامه
434
تعیین‌ قیمت‌ تمام‌ شده‌ واحد آب‌ زیرزمینی‌ و مقایسه‌ آن‌ با قیمت‌ تمام‌ شده‌ واحد آب‌ سطحی‌ درمناطق‌ مختلف‌ کشور
دانلود رایگان بخشنامه
435
فهرست خدمات مطالعات مرحله طراحی تفصیلی سدسازی
دانلود رایگان بخشنامه
436
فهرست خدمات مهندسی مرحله ساخت سدها
دانلود رایگان بخشنامه
437
راهنمای بهره برداری و نگه داری از مخازن آب
دانلود رایگان بخشنامه
438
راهنمای مشارکت مردمی در طرح های آب و خاک (شبکه های آبیاری و زهکشی)
دانلود رایگان بخشنامه
439
استاندارد فهرست‌ خدمات‌ بررسی‌های‌ هیدروژئوشیمیایی‌ پروژه‌های‌ منابع‌ آب‌
دانلود رایگان بخشنامه
440
شرح خدمات مهندسی مطالعات مراحل مختلف طرح های آبیاری و زهکشی
دانلود رایگان بخشنامه
441
تحلیلهای‌ اقتصادی‌ طرحهای آب در سطح‌ ملی‌
دانلود رایگان بخشنامه
442
فهرست‌ و شناسنامه‌ نرم‌افزارهای‌ مهندسی‌ آب‌
دانلود رایگان بخشنامه
443
راه‌اندازی‌ و نحوه‌ استفاده‌ از نرم‌ افزارهای‌COSTBEN - PC - COSTAB
دانلود رایگان بخشنامه
444
نیروی انسانی در تصفیه خانه های آب و مراقبت بهداشتی و کنترل سلامت آنان
دانلود رایگان بخشنامه
445
راهنمای نگهداری و تعمیرات تصفیه خانه های آب و حفاظت و ایمنی تأسیسات
دانلود رایگان بخشنامه
446
فهرست خدمات مرحله دو (توجیهی) طرح های آبیاری و زهکشی
دانلود رایگان بخشنامه
447
فهرست خدمات مرحله شناسایی طرح های آبیاری و زهکشی
دانلود رایگان بخشنامه
448
استاندارد فهرست خدمات مرحله شناسایی طرح های زهکشی و بهسازی خاک برای دشت هایی که در آنها شبکه آبیاری احداث شده است
دانلود رایگان بخشنامه
449
فهرست خدمات مرحله یک (توجیهی) طرح های آبیاری و زهکشی
دانلود رایگان بخشنامه
450
دستورالعمل‌ نحوه‌ تعیین‌ صلاحیت‌ شرکتهای‌ حفاری‌ و پمپاژ
دانلود رایگان بخشنامه
451
فهرست خدمات مرحله شناسایی طرح‌های حفاظت خاک و آبخیزداری
دانلود رایگان بخشنامه
452
فهرست خدمات مرحله توجیهی طرح‌های حفاظت خاک و آبخیزداری
دانلود رایگان بخشنامه
453
متمم‌ فرهنگ‌ فنی‌ آبیاری‌ و زهکشی‌ فصل‌ -19 سیستمهای‌ خودکار در آبیاری‌ و زهکشی‌ و کنترل‌ سیلاب‌
دانلود رایگان بخشنامه
454
متمم‌ فرهنگ‌ فنی‌ آبیاری‌ و زهکشی‌ فصل‌ 17 - کنترل‌ محیط زیست‌
دانلود رایگان بخشنامه
455
دستورالعمل‌ محاسبه‌ حریم‌ چاه‌ و قنات‌
دانلود رایگان بخشنامه
456
گزارش و آمار روزانه بهره برداری از تصفیه خانه های آب
دانلود رایگان بخشنامه
457
توصیه‌هایی‌ در مدیریت‌ منابع‌ آبهای‌ زیرزمینی‌
دانلود رایگان بخشنامه
458
مروری‌ بر تجربیات‌ برنامه‌ریزی‌ آب‌
دانلود رایگان بخشنامه
459
استاندارد لوله های آزبست سیمان فاضلابی
دانلود رایگان بخشنامه
460
نگرشی اجمالی بر مخازن بزرگ غیر تیپ
دانلود رایگان بخشنامه
461
شیرهای کشویی چدنی
دانلود رایگان بخشنامه
462
ضوابط کلی‌ آزمایش‌ فشاری‌ شیرهای‌ صنعتی‌
دانلود رایگان بخشنامه
463
ابعاد فلانج‌‌ها در اتصالات‌ خطوط لوله‌ برای‌ مصارف‌ عمومی‌ در صنعت‌ آب
دانلود رایگان بخشنامه
464
استاندارد نمونه برداری و بازرسی لوله ها و سایر محصولات آزبست سیمان
دانلود رایگان بخشنامه
465
استاندارد لوله‌های‌ آزبست‌ سیمان‌ تحت‌ فشار
دانلود رایگان بخشنامه
466
مبانی و ضوابط طراحی شبکه های جمع آوری آب های سطحی و فاضلاب شهری
دانلود رایگان بخشنامه
467
ضوابط فنی بررسی و تصویب طرح های تصفیه آب شهری
دانلود رایگان بخشنامه
468
مبانی و ضوابط طراحی طرح های آبرسانی شهری
دانلود رایگان بخشنامه
469
استاندارد کیفیت آب آشامیدنی
دانلود رایگان بخشنامه
470
رهنمودهایی‌ در سیاستگذاری‌ مدیریت‌ آب‌
دانلود رایگان بخشنامه
471
مروری بر ضوابط و استانداردهای انتخاب سیلاب های طراحی سدها
دانلود رایگان بخشنامه
472
فهرست خدمات مرحله توجیهی سدسازی
دانلود رایگان بخشنامه
473
فهرست خدمات مرحله شناسایی سدسازی
دانلود رایگان بخشنامه
474
دستورالعمل‌ مدیریت‌ پروژه‌های‌ آبی‌ ( روش‌ چهارعاملی‌ )
دانلود رایگان بخشنامه
475
دستورالعمل‌ مدیریت‌ پروژه‌های‌ آبی‌ (روش‌ تلفیقی‌ - طرح‌ واجرا)
دانلود رایگان بخشنامه
476
دستورالعمل‌ مدیریت‌ پروژه‌های‌ آبی‌ ( روش‌ سه‌ عاملی-2‌ )
دانلود رایگان بخشنامه
477
دستورالعمل‌ مدیریت‌ پروژه‌های‌ آبی‌ ( روش‌ سه‌ عاملی‌ -1 )
دانلود رایگان بخشنامه
478
بررسی وضعیت کلرزنی آب مشروب در کشور
دانلود رایگان بخشنامه
479
استاندارد لوله های چدن نشکن (داکتیل) با قطعات اتصالی و متعلقات آنها برای خطوط آبرسانی تحت فشار
دانلود رایگان بخشنامه
480
فهرست خدمات مرحله شناسایی رسوب سنجی و رسوب شناسی در مخازن سدهای در دست بهره برداری
دانلود رایگان بخشنامه
481
دریچه‌های آدم‌رو و آب‌گیر برای نواحی تردد وسایط نقلیه و پیاده‌رو
دانلود رایگان بخشنامه
482
پلاستیک‌ها - سامانه‌های لوله‌گذاری برای شبکه‌های جمع‌آوری و انتقال فاضلاب و زهکشی ثقلی مدفون در خاک - پی وی سی سخت (PVC-U)، پلی پروپیلن (PP)، پلی پروپیلن اصلاح شده با مواد معدنی (PPMD) و پلی‌اتیلن (PE) - الزامات طراحی آدم‌رو در مناطق ترافیکی و تأسیسات زیر
دانلود رایگان بخشنامه
483
مبانی و ضوابط طراحی‌ شبکه‌های‌ جمع‌‌آوری‌ آب‌های سطحی‌ و فاضلاب‌ شهری
دانلود رایگان بخشنامه
484
پلاستیک‌ها - سامانه‌های لوله‌گذاری برای شبکه‌های جمع‌آوری و انتقال فاضلاب و زهکشی ثقلی مدفون در خاک - پی وی سی سخت (PVC-U)، پلی پروپیلن (PP)، پلی پروپیلن اصلاح شده با مواد معدنی (PPMD) و پلی‌اتیلن (PE) - ویژگی‌های آدم‌روها و اتاقک‌های بازدید در مناطق تراف
دانلود رایگان بخشنامه
485
لوله های بتنی مسلح، برای جمع آوری آب باران و فاضلاب - ویژگی ها
دانلود رایگان بخشنامه
486
مبانی و ضوابط طراحی شبکه های فاضلاب و آب های سطحی
دانلود رایگان بخشنامه
487
راهنمای بهبود بهره وری از طریق انجام مهندسی دوباره طرح های سدسازی
دانلود رایگان بخشنامه
488
پیشنویس دستورالعمل چهار آزمایش آزمایشگاهی مکانیک خاک
دانلود رایگان بخشنامه
489
ضوابط عمومی طراحی سازه های آبی بتنی
دانلود رایگان بخشنامه
490
پیشنویس راهنمای کاربرد مدل های ریاضی در رسوب گذاری و رسوب زدایی مخازن سدها
دانلود رایگان بخشنامه
491
خاک - تعیین هدایت هیدرولیک خاک - روش آزمون
دانلود رایگان بخشنامه
492
فهرست خدمات عملیات صحرایی مطالعات زهکشی
دانلود رایگان بخشنامه
493
راهنمای حریم کیفی منابع آب جهت بسته بندی با هدف شرب
دانلود رایگان بخشنامه
494
دستورالعمل هدایت هیدرولیک خاک با روش پیزومتری
دانلود رایگان بخشنامه
495
راهنمای شناخت و بررسی عوامل مؤثر در آب به حساب نیامده و راهکارهای کاهش آن
دانلود رایگان بخشنامه
496
شیرآلات بهداشتی-تعیین معیار مصرف آب و دستورالعمل برچسب آب
دانلود رایگان بخشنامه
497
ضوابط و معیارهای طرح و محاسبه مخازن آب زمینی
دانلود رایگان بخشنامه