آیین نامه اجرایی بند "ز" تبصره 6 قانون بودجه 93
وزارت امور اقتصاد و دارایی، وزارت نیرو، وزارت کشور، وزارت نفت، وزارت راه و شهرسازی، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت صنعت معدن و تجارت، وزارت جهار کشاورزی، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، بانک مرکزی
4535
1393/01/24
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد