گنجینه ضوابط نظام فنی و اجرایی کشور

شاقول مرجع کاملی از "ضوابط نظام فنی و اجرایی کشور" را گردآوری نموده و برای جستجوی هوشمند، در دسترس کاربران ژرف اندیش گذاشته است.
ضوابط، بخشنامه ها و قوانین سازمان برنامه و بودجه کشور

بخشنامه های سازمان برنامه و بودجه کشور

ضوابط، بخشنامه‌ها و قوانین سازمان برنامه و بودجه کشور

نشریه ها و معیار های فنی سازمان برنامه و بودجه کشور

نشریات سازمان برنامه و بودجه کشور

نشریه‌ها و معیار‌های فنی سازمان برنامه و بودجه کشور

نظام فنی شهرداری تهران

ضوابط فنی و اجرایی شهرداری تهران

ضوابط، بخشنامه‌ها، نشریه‌ها و معیار‌های فنی شهرداری تهران

نظام فنی وزارت نیرو-آبفا

ضوابط فنی و اجرایی وزارت نیرو-آبفا

ضوابط، بخشنامه‌ها، نشریه‌ها و معیار‌های فنی آبفا

نظام فنی وزارت نفت

ضوابط فنی و اجرایی وزارت نفت

ضوابط، بخشنامه‌ها، نشریه‌ها و معیار‌های فنی وزارت نفت

نظام فنی وزارت بهداشت

ضوابط فنی و اجرایی وزارت بهداشت

ضوابط، بخشنامه‌ها، نشریه‌ها و معیار‌های فنی وزارت بهداشت

مقررات ملی ساختمان

مقررات ملی ساختمان

قوانين، آيين‌نامه‌ها، شيوه نامه‌ها،دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های ساختمان

ضوابط فني و اجرايي سازمان بنادر و دريانوردي

ضوابط فني و اجرايي سازمان بنادر و دريانوردي

ضوابط، بخشنامه‌ها، نشریه‌ها و معیار‌های فنی سازمان بنادر و دریانوردی

قوانین و مقررات مالیاتی کشور

قوانین و مقررات مالیاتی کشور

قوانين ، مقررات ، ضوابط و دستورالعملهاى مالياتى سازمان ماليات كشور

ضوابط فني و اجرايي سازمان تامین اجتماعی کشور

قوانین و مقررات سازمان تامین اجتماعی کشور

قوانین و مقررات، بخشنامه‌ها، آیین‌نامه های درمانی و بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی کشور

استانداردهای سازمان ملی استاندارد ایران

استانداردهای سازمان ملی استاندارد ایران

استانداردهای کمیته‌های مختلف سازمان ملی استاندارد ایران

استانداردهای سازمان ملی استاندارد ایران

ضوابط و بخشنامه های مشارکت عمومی-خصوصی(PPP)

ضوابط، مقررات و بخشنامه های مشارکت عمومی-خصوصی

بخشنامه و نشریه
فرانمای شاقول

نرم‌افزار های برخط

نرم افزار محاسبه بخشنامه 3191

محاسبه بخشنامه 3191

نحوه تعیین حق الزحمه مهندس مشاور در رشته ساختمان

تست خودشناسی MBTI

آزمون شخصیت شناسی MBTI

چه شغلی مناسب شماست؟

آزمون بلبین

آزمون بلبین

فلسفه بلبين گرامي داشتن و كمك به بروز تفاوتهاي سازنده در انسان‌هاست. پيام اين است كه براي هر كس جايگاهي در تيم وجود دارد و از کلیه همكارهاي مثبت استقبال مي‌شود.

فرهنگ لغات شاقول

واژه دان شاقول

واژه‌دان شاقول ابزاری است برای جست و جوی آسان در فرهنگ واژگان نظام فنی و اجرایی کشور.

نرم افزار محاسبه کسورات حقوق

محاسبه کسورات حقوق

تعیین میزان کسورات (بیمه و مالیات) حقوق ماهانه

نرم افزار محاسبه حق الزحمه مهندس مشاور به روش نفر ماه

محاسبه برآورد حق الزحمه مهندسان مشاور به روش نفر ماه

بر پایه بخشنامه 80981 سازمان برنامه و بودجه کشور
منطبق با تغییرات سال 1397

نرم افزار محاسبه خسارت و جریمه تاخیرات خدمات مشاوره

محاسبه خسارت دیرکرد در پرداخت و جریمه تاخیرات(مجاز و غیرمجاز) خدمات مشاوره

بر پایه شرایط عمومی همسان خدمات مشاوره سازمان برنامه و بودجه کشور

نرم افزار تعیین نوع و مبلغ تضمین انواع معاملات

محاسبه تضامین معاملات

تعیین نوع و محاسبه مبلغ تضامین انواع معاملات برپایه آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی

نرم افزار کسر بهای آسفالت

کسر بهای آسفالت

نرم‌افزار آنلاین پذیرش و محاسبه کسر بهای عملیات اجرای آسفالت در پیمان‌های عمران شهری

گنج نامه

گنج‌نامه شاقول

ابزاری است برای دسترسی سهل تر کاربران نظام فنی و اجرایی کشور به مکاتبات مورد نیاز خود در این حوزه.

پیمان دان

پیمان‌دان شاقول

ابزاری است برای تنظیم قرارداد به صورت برخط(آنلاین).

تبلیغ
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات

دانشنامه

با شاقـــــول خود را در نظام فنی و اجرایی کشور تراز کنید.

  نشانی:

سهروردی شمالی - خیابان شهید میرزایی زینالی - شماره 102 - طبقه دوم

  تلفن:

88733621 - 021

  پست الکترونیک:

info[@]shaghool[.]ir

شاقول