گنجینه ضوابط نظام فنی و اجرایی کشور


شاقول مرجع کاملی از "ضوابط نظام فنی و اجرایی کشور" را گردآوری نموده و برای جستجوی هوشمند، در دسترس کاربران ژرف اندیش گذاشته است.
ضوابط، بخشنامه ها و قوانین سازمان برنامه و بودجه کشور

بخشنامه های سازمان برنامه و بودجه کشور

ضوابط، بخشنامه‌ها و قوانین سازمان برنامه و بودجه کشور

نشریه ها و معیار های فنی سازمان برنامه و بودجه کشور

نشریات سازمان برنامه و بودجه کشور

نشریه‌ها و معیار‌های فنی سازمان برنامه و بودجه کشور

نظام فنی شهرداری تهران

ضوابط فنی و اجرایی شهرداری تهران

ضوابط، بخشنامه‌ها، نشریه‌ها و معیار‌های فنی شهرداری تهران

نظام فنی وزارت نیرو-آبفا

ضوابط فنی و اجرایی وزارت نیرو-آبفا

ضوابط، بخشنامه‌ها، نشریه‌ها و معیار‌های فنی آبفا

نظام فنی وزارت نفت

ضوابط فنی و اجرایی وزارت نفت

ضوابط، بخشنامه‌ها، نشریه‌ها و معیار‌های فنی وزارت نفت

نظام فنی وزارت بهداشت

ضوابط فنی و اجرایی وزارت بهداشت

ضوابط، بخشنامه‌ها، نشریه‌ها و معیار‌های فنی وزارت بهداشت

مقررات ملی ساختمان

مقررات ملی ساختمان

قوانین، آیین‌نامه‌ها، شیوه نامه‌ها،دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های ساختمان

ضوابط فنی و اجرایی سازمان بنادر و دریانوردی

ضوابط فنی و اجرایی سازمان بنادر و دریانوردی

ضوابط، بخشنامه‌ها، نشریه‌ها و معیار‌های فنی سازمان بنادر و دریانوردی

قوانین و مقررات مالیاتی کشور

قوانین و مقررات مالیاتی کشور

قوانین ، مقررات ، ضوابط و دستورالعملهاى مالیاتى سازمان مالیات كشور

ضوابط فنی و اجرایی سازمان تامین اجتماعی کشور

قوانین و مقررات سازمان تامین اجتماعی کشور

قوانین و مقررات، بخشنامه‌ها، آیین‌نامه های درمانی و بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی کشور

استانداردهای سازمان ملی استاندارد ایران

استانداردهای سازمان ملی استاندارد ایران

استانداردهای کمیته‌های مختلف سازمان ملی استاندارد ایران

استانداردهای سازمان ملی استاندارد ایران

گنجینه های موضوعی مشارکت عمومی-خصوصی (PPP)

ضوابط و بخشنامه‌ها،منابع راهنمای بانک جهانی، مقالات داخلی و مقالات خارجی

نمونه پیمان های طبقه بندی شده

نمونه پیمان‌ها/قراردادها

نمونه قراردادهای کاربردی دسته‌بندی‌شده

بخشنامه و نشریه
فرانمای شاقول

نرم‌افزار هانرم افزار محاسبه بخشنامه 3191

محاسبه بخشنامه 3191

نحوه تعیین حق الزحمه مهندس مشاور در رشته ساختمان

نرم افزار ناظریار

ناظریار

تهیه صورتحساب خدمات نظارت
(پیش از اجرا، حین اجرا و پس از اجرا ماهانه، کارگاهی ، موردی و پشتیبانی)

پیمان دان

پیمان‌دان شاقول

ابزاری است برای تنظیم قرارداد به صورت برخط(آنلاین).

فرهنگ لغات شاقول

واژه دان شاقول

واژه‌دان شاقول ابزاری است برای جست و جوی آسان در فرهنگ واژگان نظام فنی و اجرایی کشور.

نرم افزار محاسبه حق الزحمه مهندس مشاور به روش نفر ماه

محاسبه برآورد حق الزحمه مهندسان مشاور به روش نفر ماه

بر پایه بخشنامه 80981 سازمان برنامه و بودجه کشور

نرم افزار محاسبه کسورات حقوق

محاسبه کسورات حقوق

تعیین میزان کسورات (بیمه و مالیات) حقوق ماهانه

نرم افزار محاسبه خسارت و جریمه تاخیرات خدمات مشاوره

محاسبه جریمه تاخیرات خدمات مشاوره

محاسبه خسارت دیرکرد در پرداخت و جریمه تاخیرات(مجاز و غیرمجاز) خدمات مشاوره

نرم افزار تعیین نوع و مبلغ تضمین انواع معاملات

محاسبه تضامین معاملات

تعیین نوع و محاسبه مبلغ تضامین انواع معاملات برپایه آیین‌نامه تضمین معاملات دولتی

نرم افزار کسر بهای آسفالت

کسر بهای آسفالت

نرم‌افزار آنلاین پذیرش و محاسبه کسر بهای عملیات اجرای آسفالت در پیمان‌های عمران شهری

گنج نامه

گنج‌نامه شاقول

ابزاری است برای دسترسی سهل تر کاربران نظام فنی و اجرایی کشور به مکاتبات مورد نیاز خود در این حوزه.

دانشــــــــــــــــنامهتبلیغ
تبلیغات
تبلیغات
تبلیغات

آزمون‌های شخصیت‌شناسیآزمون گروهی

آزمون‌های سازمانی/استخدامی

برای شناخت بهتر افراد گروه، یا کارکنان شرکت/سازمان خود از آزمون‌های شخصیت‌شناسی به صورت گروهی بهره گیرید.
بیـــشتر

آزمون بلبین

آزمون نقش‌های تیمی بلبین

شما آمادگی ایفای کدام نقش را در تیم دارید؟

تست خودشناسی MBTI

آزمون شخصیت شناسی MBTI

چه شغلی مناسب شماست؟

تست خودشناسی MBTI

آزمون پنج عاملی NEO

ارزیابی صفات و رگه‌های شخصیتی مانند برون‌گرایی، موافق بودن، وظیفه‌شناسی، پذیرا بودن و روان‌رنجوری .

تست خودشناسی eq

آزمون هوش هیجانی بار-آن EQ-i

ارزیابی هوش هیجانی به منظور شناخت بهتر مجموعه قابلیت ها و صلاحیت ها و مهارتهای غیرشناختی

تست خودشناسی انگیزش شغلی هرزبرگ

آزمون انگیزش شغلی هرزبرگ

ارزیابی میزان انگیزش شغلی شما و راهکار هایی جهت افزایش علاقه به شغل خود

تست خودشناسی عزت نفس کوپراسمیت

آزمون عزت نفس کوپراسمیت

ارزیابی میزان عزت نفس و راهکار هایی جهت افزایش آن

تست خودشناسی تیپ A و B

آزمون تیپ A و B

آگاهی از نوع تیپ شخصیتی، می‌تواند به ایفای نقش بهتر فرد در سازمان کمک نماید و سازمان را به اهداف سازمانی برساند.

با شاقـــــول خود را در نظام فنی و اجرایی کشور تراز کنید.

  نشانی:

تهران - سهروردی شمالی - خیابان شهید میرزایی زینالی غربی - شماره 102 - طبقه دوم

  تلفن:

88733621 - 021

  پست الکترونیک:

info[@]shaghool[.]ir