گنجینه ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی


بخشنامه جدید تازه ها
پربازدید ها
جستجو
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 
ردیف
عنوان
نمایش
1
فرایند بازنگری شده ثبت تا شناسه گذاری اصالت وسیله پزشکی در اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی
2
دستورالعمل ثبت توزیع کنندگان وعرضه کنندگان تجهیزات وملزومات پزشکی سراسرکشور
3
واژگان استانداردهای اعتباربخشی ملی بیمارستان های ایران
4
استانداردهای اعتباربخشی ملی بیمارستان های ایران
5
راهنمای جامع اعتباربخشی ملی بیمارستان ها ویرایش سال 95
6
الحاق یک تبصره به ماده ۳ آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری
7
آیین نامه تجهیزات و ملزومات پزشکی
8
استاندارد برنامه ریزی و طراحی بیمارستان ایمن ( بخش اعمال جراحی )
9
آیین نامه شورای ملی توسعه و نظارت بر مراکز پذیره نویسی اهدای سلول های بنیادی خون ساز و بانک های خون بند ناف
10
آیین نامه تعیین و احراز مصادیق عملی شهید، درحکم شهید و سایر مصادیق ایثارگری
11
آیین نامه بررسی و تایید نشانه ها و نمادهای دستگاه های دولتی و وابسته به دولت
12
الحاق یک تبصره به بندهای ج مواد ۴ و ۵ آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری
13
تسری شمول بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به کارکنان ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
14
سیاست ها و ضوابط اجرایی آمایش آموزش عالی در عرصه سلامت در جمهوری اسلامی ایران
15
تصویب نامه در خصوص تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال ۱۳۹۴
16
تصویب نامه در خصوص تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۴
17
تصویب نامه در خصوص تعیین مبالغ دریافتی از بیماران برای هزینه های سلامت (فرانشیز) در بیمارستان ها و مراکز وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
18
استاندارد برنامه‌ ریزی و طراحی آزمایشگاه‌ های پزشکی
19
ویرایش دوم کتاب ارزش نسبی خدمات سلامت
20
آیین نامه اختصاصی ارجاع کار به مهندسان مشاور طرح های صنعت نفت
21
تصویب نامه شورای عالی سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی
22
تصویب نامه هیات وزیران در جلسه مورخ 23793 به پیشنهاد مشترک معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و وزارت راه و شهرسازی در راستای تحقق قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و قانون حمایت از احیای، بهسازی و نوسازی
23
مصوبه هیات وزیران در خصوص تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1373
24
سهمیه بیمه اتکایی اجباری
25
آیین نامه اجرایی تبصره 5 اصلاحی بند الف ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
26
ماده 3 اصلاحی آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی
27
قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در شوراهای عالی،شورای شهر
28
اصلاحیه اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی
29
اصلاح آیین نامه ترویج و توسعه فرهنگ نماز
30
آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون اصلاح ماده 56 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
31
قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
32
استاندارد برنامه ریزی و طراحی بیمارستان ایمن ( بخش ضوابط و معیارهای انتخاب سامانه های متحرک درمانی اضطراری )
33
نظام نامه شبکه جامع و همگانی سلامت
34
تصویب نامه هیات وزیران
35
مجموعه دستورالعمل های برنامه تحول نظام سلامت
36
سیاست های کلی سلامت
37
مجموعه قوانین و مقررات حوزه بیمه سازمان سلامت ابران
38
چارچوب موافقت نامه مشارکت عمومی و خصوصی
39
ابلاغ تصویب نامه درخصوص آیین نامه پیشگیری و مقابله نظام مند و پایدار با مفاسد اقتصادی در قوه مجریه
40
دستورالعمل تنظیم و تایید قراردادها
41
استاندارد برنامه ریزی و طراحی بیمارستان ایمن ( بخش مراقب های ویژه نوزادان )
42
استاندارد برنامه ریزی و طراحی بیمارستان ایمن ( بخش استانداردها و الزامات عمومی )
43
ضابطه تولید به روش OBL
44
مصوبه شورای عالی فضای مجازی در خصوص اصول و سیاست های حاکم بر مجوز خدمات سلامت در فضای مجازی
45
استاندارد برنامه ریزی و طراحی بیمارستان ایمن ( بخش استریل مرکزی )
46
آیین نامه اجرایی بند د ماده 32 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
47
دستورالعمل واگذاری خدمات سلامت
48
دستورالعمل اعطای ماموریت آموزشی کارکنان غیر هیات علمی
49
آمار بیمارستانی (مفاهیم آمار بیمارستانی، شاخص‌های آمار بیمارستانی، دستورالعمل تکمیل فرم‌های آمار بیمارستانی)
50
دستورالعمل تکمیل ساختار ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان در دو بخش فرهنگ حجاب و عفاف
51
دستورالعمل اجرایی استخدام و بکارگیری نیروی انسانی مورد نیاز به صورت پیمانی، قرارداد کار معین
52
دستورالعمل اجرایی پذیرش و استخدام بهورز
53
دستورالعمل اجرایی تبدیل وضعیت کارکنان پیمانی به رسمی آزمایشی
54
دستورالعمل اجرایی تبدیل وضعیت کارکنان رسمی آزمایشی به رسمی
55
اصلاح آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
56
تصویب نامه درخصوص تعیین سود بازرگانی کالاهای دارویی و پزشکی وارد شده توسط هیات امنای صرفه جویی ارزی برای بیماران صعب العلاج
57
قانون اصلاح بند د ماده 3 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
58
دستورالعمل و ضوابط تعیین مشاغل حاکمیتی در موسسه
59
تصویب نامه در خصوص تعیین خدمات حرفه ای در داروخانه ها در بخش دولتی و خصوصی نظام سلامت
60
اساسنامه سازمان بیمه سلامت ایران
61
الحاق یک تبصره به بند (د) ماده 5 آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی
62
دستورالعمل تعیین کسور ایام مرخصی بدون حقوق بابت ایام تحصیل
63
دستورالعمل تعیین ضوابط اعطاء مرخصی بدون حقوق کارکنان غیر هیات علمی
64
دستورالعمل تعیین ضوابط مرخصی های استحقاقی، استعلاجی، مراقبت و شیردهی و بدون حقوق کارکنان غیر هیات علمی
65
آیین‌نامه مالی و معاملاتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی،درمانی تهران باستناد بند "ب" ماده20 قانون پنجساله برنامه پنجم توسعه اجتماعی،اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
66
راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتبار بخشی واحد ساختمان بیمارستان در ایران
67
دستورالعمل نحوه تکمیل و ارائه اظهارنامه بی خطرسازی پسماند عفونی و تیز و برنده
68
آئین نامه تشکیلات و طبقه بندی مشاغل دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی
69
آیین نامه ارتقاء اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی علوم پزشکی به همراه آیین نامه اجرایی آن
70
استاندارد برنامه ریزی و طراحی بیمارستان ایمن ( بخش اورژانس )
71
استاندارد برنامه ریزی و طراحی بیمارستان ایمن ( بخش زایمان )
72
دستورالعمل اجرایی ابلاغی مقام محترم وزارت مبنی بر اداره بیمارستان ها به صورت هیات امنایی،ترکیب اعضاء شرح وظایف و اختیارات هیئت امنای بیمارستان های مزبور
73
ضوابط و نظام نامه فعالیت دبیرخانه هیات امنای دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور و موسسات وابسته
74
نمونه هایی از چارت تشکیلاتی و نمودار سازمانی دانشگاه ها و دانشکده ها مصوب هیئت های امناء به استناد بند ب ماده20 قانون برنامه پنجم توسعه در سه تیپ متفاوت
75
حداقل ضوابط برچسب گذاری مواد غذایی و مکمل های رژیمی - غذایی و ورزشی
76
آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور
77
استاندارد دارویی در بخش اورژانس
78
آیین نامه جامع مدیریت دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری
79
ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
80
ماده 29 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
81
ماده 32 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
82
ضوابط الزامات و نکات عمومی پیش فاکتور و فاکتور تجهیزات پزشکی
83
دستورالعمل الزامات اساسی (اصول ایمنی وعملکرد) وسایل پزشکی
84
ضوابط خدمات پس از فروش شرکت های تجهیزات پزشکی
85
شرایط تاسیس موسسات پزشکی
86
نقشه جامع علمی سلامت
87
استاندارد برنامه ریزی و طراحی بیمارستان ایمن ( بخش مراقبت های متوسط قلب )
88
استاندارد برنامه ریزی و طراحی بیمارستان ایمن ( بخش بستری داخلی، جراحی عمومی )
89
مصوبه شورای عالی اداری درخصوص ایجاد سازمان غذا و دارو
90
استانداردهای اعتبار بخشی بیمارستان در ایران
91
قانون اصلاح ماده 113 قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تامین اجتماعی و صندوق های بازنشستگی و بیمه های درمانی
92
اصلاح تصویب نامه در خصوص فوق العاده های مصوب هیات های امناء مندرج در حکم کارگزینی کارکنان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی
93
استاندارد برنامه ریزی و طراحی بیمارستان ایمن ( بخش مراقبت های ویژه قلب )
94
مشخصات فنی تاسیسات برق بیمارستان
95
تصویب نامه در خصوص تعیین تکلیف اراضی مازاد بر نیاز دانشگاه ها
96
آیین نامه داخلی هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران
97
آیین نامه اجرایی نحوه تدوین استاندارد تجهیزات پزشکی
98
استاندارد برنامه ریزی و طراحی بیمارستان ایمن ( بخش مراقبت های ویژه ICU )
99
تصویب نامه در خصوص کاهش ضریب محرومیت نقاط محل خدمت پزشکان عمومی
100
تصویب نامه در خصوص فوق العاده های مصوب هیات های امناء مندرج در حکم کارگزینی کارکنان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی
101
دستورالعمل نحوه توزیع وعرضه تجهیزات پزشکی
102
دستورالعمل اعلام درخواست کارشناسی
103
دستورالعمل تخصیص ارز حمایتی
104
دستورالعمل حفاظت از دارایی مشتری
105
دستورالعمل دریافت شکایت
106
دستورالعمل قیمت گذاری
107
دستورالعمل گزارش بازدید از نمایشگاه
108
لزوم انطباق آیین نامه های دانشجویی و فرهنگی با سیاست های فرهنگی و سایر مصوبات مرتبط شورای عالی انقلاب فرهنگی
109
حداقل ضوابط برچسب گذاری مواد غذایی و مکمل های رژیمی - غذایی و ورزشی
110
ضوابط تایید صلاحیت سازمان های ممیزی تولید تجهیزات پزشکی
111
الزامات فنی دستگاه یونیت، چراغ و صندلی دندانپزشکی
112
دستورالعمل اجرایی جذب و تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی
113
ضوابط تعیین سطح زیربنای بیمارستان های عمومی (251 تا 350 تخت کل)
114
ضوابط استفاده از ظرفیت خالی سایر واحدهای تولیدی جهت اخذ پروانه ساخت وسیله پزشکی
115
قانون افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه های مادر و مهم دولتی
116
آیین نامه دبیرخانه ارزیابی فناوری سلامت درمورد تجهیزات پزشکی
117
الحاق یک تبصره به بند د ماده 1 قانون تشکیل هیات امناء دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی
118
دستورالعمل تامین برق ایمن در موسسات پزشکی
119
ضوابط فعالیت شرکت های ثالث ارائه دهنده خدمات پس از فروش
120
ضوابط و روشهای مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته
121
مصوبه اهداف، وظایف و ترکیب هیات های مرکزی واجرایی جذب هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی
122
تعرفه و دستورالعمل پرداخت هزینه های خدمات پس از فروش دستگاه آنژیوگرافی
123
تعرفه قرارداد سرویس و نگهداری سالیانه دستگاه سی تی اسکن
124
نگاهی به استانداردهای اعتباربخشی بیمارستانی
125
دستورالعمل ماده 5 آیین نامه اداری و استخدامی اعضاء هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی
126
آیین نامه اجرایی بند (5) جزء (ب) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (3)
127
تعرفه های موضوع ماده 24 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
128
قانون مدیریت خدمات کشوری
129
آیین نامه تشکیل هیات عالی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور
130
اصلاح آیین نامه تشکیل شورای عالی سلامت و امنیت غذایی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
131
آیین نامه تشکیل شورای عالی سلامت و امنیت غذایی
132
آیین نامه اجرایی ماده 46 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
133
راهنمای ثبت و اخذ مجوز ورود و ترخیص وسایل پزشکی
134
تعرفه ها و دستورالعمل پرداخت هزینه های نصب، راه اندازی، آموزش راهبری، تعمیرات، نگهداری و سرویس ماشینهای همودیالیز و دستگاههای تصفیه آب
135
نحوه تاسیس جوامع علمی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
136
بخشی از قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
137
تفویض اختیار صدور مجوز تاسیس دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی دولتی و غیر دولتی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
138
طراحی بناهای درمانی 3- نشریه شماره 3-287
139
آئین نامه اجرایی اعتباربخشی مراکز آموزش مداوم جامعه پزشکی
140
نحوه شمول ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه به دانشگاه ها و مراکز علمی پژوهشی که ریاست هیات امنای آنها بر عهده رییس جمهور یا معاون اول ایشان می باشد
141
آیین نامه نحوه تاسیس و بهره برداری بیمارستان ها
142
سند ملی توسعه بخش بهداشت و درمان در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور
143
طراحی بناهای درمانی 2- نشریه شماره 2-287
144
طراحی بناهای درمانی 1- نشریه شماره 1-287
145
ماده 49 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
146
قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی
147
مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی
148
مصوبه واگذاری فعالیت ها و اختیارات ستادی به دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور
149
آیین نامه اجرایی ماده 35 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
150
تصویب نامه هیات وزیران در خصوص ماده 1 آیین نامه اجرایی ماده 94 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
151
تصویب نامه هیات وزیران برای اصلاح ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 94 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
152
قانون ساماندهی بهداشت و درمان براساس اصول سوم (3)، بیست و نهم (29) و چهل و سوم (43) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
153
آیین نامه اجرایی ماده 94 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
154
آیین نامه اجرایی ماده 42 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
155
آیین نامه اجرایی ماده 25 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
156
آیین نامه اجرایی ماده 34 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
157
اصلاح بند الف ماده 1 قانون تشکیل هیات های امناء دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی
158
مصوبه هیات وزیران موضوع ماده 10 قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی
159
قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
160
قانون الحاق یک تبصره به ماده 1 و اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و خوردنی و آشامیدنی
161
آیین نامه نحوه هزینه کردن هدایا و کمک های مردمی
162
آیین نامه اجرایی ماده 193 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
163
قانون الحاق یک تبصره به ماده 20 اصلاحی قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی
164
مصوبه شورای عالی اداری در مورد واگذاری امور پشتیبانی دستگاه های اجرایی به بخش غیر دولتی
165
قانون هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران
166
قانون ضوابط پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و موسسات غیر دولتی موضوع ماده 71 قانون محاسبات عمومی کشور
167
لغو ماده 7 آیین نامه اجرایی قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور
168
مصوبه هیات وزیران موضوع ماده 10 قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی
169
قانون استفساریه بند الف تبصره 10 قانون بودجه سال 1377 کل کشور و ماده 1 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی
170
قانون مربوط به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص ترکیب هیات امناء دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی
171
قانونی بودن پرداخت فوق العاده مدیریت به اعضای هیئت علمی مسئول امور اجرائی
172
قانون اصلاح بند 2 ماده 1 قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
173
الحاق یک تبصره به بند الف ماده 3 آیین نامه اجرایی بند 5 ماده 13 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور
174
قانون اصلاح ماده 5 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور
175
آیین نامه اجرای بند 5 ماده 13 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور
176
دستورالعمل نحوه تهیه و تنظیم شرح وظایف پست سازمانی
177
آیین نامه اجرایی ماده 7 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور
178
قانون اصلاح ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارو و مواد خوراکی و آشامیدنی
179
قانون الحاق یک تبصره به عنوان تبصره 2 به ماده 3 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی
180
قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور
181
ضوابط برای هماهنگی بین فضاهای بهداشتی
182
اختیارات هیات امناء در تصویب بودجه تفصیلی دانشگاه ها
183
قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و تحقیقاتی
184
قانون تشکیل هیات های امنای دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی
185
قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
186
قانون اصلاح بعضی از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی
187
اصلاح آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
188
آیین نامه اجرایی ماده 8 قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
189
قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
190
‌ضوابط و استانداردهای ارزشیابی موسسات درمانی - وزارت بهداری
191
قانون اصلاح بند 1 ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی، آشامیدنی
192
آیین نامه اجرایی موضوع قانون راجع به اصلاح ماده 21 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و داروئی و مواد خوردنی و آشامیدنی
193
قانون راجع به اصلاح ماده 21 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی
194
قانون اصلاح بند 1 ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی
195
قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی
196
دستورالعمل ثبت تجهیزات و ملزومات پزشکی ( تولید داخل و وارداتی )
197
استانداردهای الزامی و الزامات فنی ثبت تجهیزات و ملزومات پزشکی
198
چک لیست ممیزی تولیدکنندگان وسایل پزشکی
199
دستورالعمل رتبه بندی ان بی مطابق ای ای سی 385؛90
200
دستورالعمل رتبه بندی ان بی مطابق ای سی 79؛98
201
دستورالعمل رتبه بندی ان بی مطابق ای ای سی 93.42
202
ضابطه حمایت از تولید با گروه بندی تجهیزات وملزومات تولید داخل-T1,T2 ,T3
203
فرم درخواست ثبت تجهیزات و ملزومات پزشکی
204
فرم فهرست لیست پایه
205
لیست استانداردهای هماهنگ تجهیزات و ملزومات پزشکی
206
فرم اظهارنامه تطابق
207
دستورالعمل اجرایی تخصیص ساخت ایران
208
دستورالعمل ضابطه ماسک سه لایه
209
دستورالعمل امحای کاشتنی های ارتوپدی
210
ضوابط برچسب گذاری وسایل پزشکی
211
ضوابط طبقه بندی وسایل پزشکی تشخیصی IVD
212
ضوابط طبقه بندی وسایل پزشکی
213
ضوابط ناظر فنی وارد کننده
214
ضوابط وسایل پزشکی بازسازی شده
215
ضوابط شرایط تولید خوب GMP ویژه واحدهای تولیدی تجهیزات و ملزومات پزشکی (کلاس A و B)
216
ضوابط ناظر فنی تولیدکننده
217
ضوابط شناسنامه متقاضیان فعالیت درزمینه تجهیزات پزشکی
218
دستورالعمل اجرایی رتبه بندی شرکت های تجهیزات پزشکی
219
ضوابط مدیریت نگهداشت تجهیزات پزشکی در مراکز درمانی
220
ضوابط ورود کالای نمونه و تجهیزات پزشکی همراه مسافر
221
ضوابط گزارش حوادث ناگوار و فراخوانی وسایل پزشکی
222
دستورالعمل اجرایی دستگاه های اکسیژن ساز بیمارستانی به روش PSA
223
ضوابط چگونگی تهیه و استفاده از مواد اولیه، قطعات و محصول ساخته شده جهت تولید تجهیزات پزشکی
224
ضوابط تایید صلاحیت سازمان های مشاور و ممیز تولید تجهیزات پزشکی
225
ضابطه نصب و راه اندازی، جایگزینی (اسقاط) و جابجایی تجهیزات پزشکی سرمایه ای مشمول سطح بندی
226
دستورالعمل صدور موافقت اولیه و مجوز فعالیت برای ارائه خدمات کنترل کیفی تجهیزات و ملزومات پزشکی
227
حداقل الزامات اجباری جهت آزمون های کنترل کیفی تجهیزات پزشکی
228
ضابطه تجهیزات وملزومات پزشکی خانگی-Home Use
229
دستورالعمل یکپارچه ترخیص از اورژانس (دیتا)
230
شاخص های بخش اورژانس بیمارستانی
231
تعریف واژه‌ های مرتبط با آموزش مداوم
232
راهنمای ارزیابی استانداردهای اعتبار بخشی بیمارستان در ایران