آیین نامه تشکیل هیات عالی جذب اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور
مصوب جلسات 608 و 623 مورخ 1386/04/19 و 1387/02/10 شورای عالی انقلاب فرهنگی - با اصلاحات بعدی
***
1386/04/19
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد