گنجینه نشریات نظام فنی و اجرایی كشور


بخشنامه جدید تازه ها
پربازدید ها
جستجو
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 
ردیف
عنوان
نمایش
1
دستورالعمل استفاده از میراگرها در طراحی و مقاوم سازی ساختمان ها
2
دستورالعمل تعیین محدوده (حریم) کمی چاه‌ها و قنوات
3
راهنمای کلی طراحی، اجرا و بهره‏‌برداری مراکز داده
4
راهنمای تهیه گزارش‌های فنی و مالی و نحوه ارجاع کار در پروژه‌های مشارکتی در بخش آب و فاضلاب
5
راهنمای موج شکن های توده سنگی و مرکب در برابر سونامی
6
راهنمای طراحی موج‌شکن‌های توده‌سنگی و مرکب در برابر سونامی
7
دستورالعمل محیط‌زیست، بهداشت و ایمنی نیروگاه‌های بادی
8
تفسیر دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمانهای موجود- تجدید نظر اول
9
راهنمای ارزیابی عملکرد سامانه‌های آبیاری و زهکشی سطحی
10
راهنمای انتخاب و به‌کارگیری سامانه‌های نمک‌زدایی به منظور تامین آب شرب
11
واژگان دو زبانه مرجع مدیریت بحران
12
دستورالعمل بازرسی و تعمیر سیستمهای نگهداری در حفریات معدنی
13
راهنمای طراحی دیوارهای حائل (بازنگری اول)
14
دستورالعمل انجام آزمون های آزمایشگاهی و صحرایی مکانیک سنگ
15
دستورالعمل آزمایش بارگذاری صفحه ای روی خاک و سنگ ضعیف (کاربرد، روش، تفسیر)
16
راهنمای روش انجام آزمایش نفوذ مخروط شبه ایستا (CPT)
17
دستورالعمل ارزیابی و بهسازی لرزه ای ساختمانهای نیمه اسکلت موجود
18
دستورالعمل آماده سازی و اندازه‌گیری غلظت فلزات پایه (مس، روی و سرب)
19
دستورالعمل طراحی، اجرا و نگهداری روسازی بتنی راه ها
20
راهنمای پذیرش و نگهداری نمونه های معدنی در آزمایشگاه کانه آرایی
21
راهنمای آزمایش های خشک کردن، تشویه و تکلیس در مقیاس آزمایشگاهی
22
راهنمای انجام عملیات صحرایی مطالعات زهکشی
23
دستورالعمل ارزیابی و بهسازی لرزه ای اجزای غیر سازه ای ساختمان ها
24
دستورالعمل ارزيابي و بهسازي لرزه اي ساختمان هاي فولادي متداول موجود
25
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻬﯿﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﮑﺴﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت راهﺳﺎزی
26
دستورالعمل ارزیابی و بهسازی لرزه ای ساختمان های آجری متداول موجود
27
دستورالعمل ارزیابی و بهسازی لرزه ای ساختمان های بتنی متداول موجود
28
ضوابط و معیارهای طراحی فضاهای آموزشی مراکز آموزشی کودکان با نیازهای ویژه
29
دستورالعمل مدیریت پیشگیری و بحران حوادث آلودگی های نفتی رودخانه ها و دریاچه ها
30
راهنمای طراحی لرزه ای دیوارهای بنایی غیرسازه ای مسلح به میلگرد بستر
31
راهنمای طراحی سدهای وزنی بتن غلتکی
32
ضوابط طراحی و نقشه های همسان سازه های کانال های آبیاری و زهکشی
33
رویه پایش و گزارش دهی حوادث شبکه(تولید، انتقال و توزیع)
34
راهنمای انجام آزمایش های غیرمخرب در روسازی راه ها
35
مبانی و ضوابط طراحی شبکه های فاضلاب و آب های سطحی (بازنگری نشریه های 3-118 و 163)
36
واژگان دو زبانه مرجع مدیریت بحران
37
راهنمای مدیریت ریسک سوانح آلودگی در منابع آب های سطحی و زیرزمینی
38
راهنمای بهبود بهره وری از طریق انجام مهندسی دوباره طرح های سدسازی
39
دستورالعمل نگارش و آماده سازی نشریات و ضوابط (قطع A4 -تک ستونی)
40
قالب نمونه دستورالعمل
41
شرح خدمات مطالعات جامع حمل و نقل شهری و حومه
42
راهنمای انتخاب روش تدارک پروژه
43
راهنمای حریم کیفی منابع آب جهت بسته بندی با هدف شرب
44
روش های محاسبه حداکثر بارش محتمل (PMP) و منحنی های عمق، سطح، تداوم بارش (DAD)
45
راهنمای طراحی سیستم های فتوولتاییک به منظور تامین انرژی الکتریکی به تفکیک اقلیم و کاربری
46
راهنمای طراحی سیستم های فتوولتاییک به منظور تامین انرژی الکتریکی به تفکیک اقلیم و کاربری - موارد اصلاحی
47
دستورالعمل طراحی سازه ای و الزامات و ضوابط عملکردی و اجرایی نمای خارجی ساختمان ها
48
دستورالعمل انتخاب و طراحی تجهیزات کنترل ضربه قوچ در تاسیسات آبرسانی شهری - نشریه شماره 517
49
اصلاح و بازنگری نشریه شماره 517 با عنوان «دستورالعمل انتخاب و طراحی تجهیزات کنترل ضربه قوچ در تاسیسات آبرسانی شهری»
50
دستور العمل طراحی و اجرای مخلوط های آسفالتی درشت دانه
51
مشخصات فنی عمومی کارهای مربوط به لوله های آب و فاضلاب شهری - تمامی فصول
52
دستورالعمل آزمایش های اکسیژن محلول (DO)، اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی (BOD) و اکسیژن مورد نیاز شیمیایی (COD)
53
راهنمای مدیریت سیلاب دشت
54
راهنمای کاربرد روش های عددی در طراحی ژئومکانیکی معادن
55
دستورالعمل نمونه برداری در کانه آرایی
56
دستورالعمل تعیین شاخص خردایش در آسیاهای مختلف
57
دستورالعمل مطالعات ژئوفیزیکی در پروژه های راهسازی
58
ضوابط طراحی ساختمان های آموزشی (برنامه ریزی معماری همسان مدارس ابتدایی و متوسطه)
59
مشخصات فنی تجهیزات هیدرومکانیک سدهای انحرافی و سامانه های آبیاری (ساخت، نصب و بهره برداری)
60
ضوابط طراحی کف بندها و تثبیت کننده های بستر
61
ضوابط و معیارهای طرح و محاسبه مخازن آب زمینی (تجدید نظر اول)
62
طراحی بناهای درمانی (13)- (جلد سوم) راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش توان بخشی قلب
63
طراحی بناهای درمانی (13)- (جلد یکم) راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش توان بخشی قلب
64
طراحی بناهای درمانی (13)- (جلد دوم) راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش توان بخشی قلب
65
راهنمای استفاده از مواد پراکنده ساز نفتی (دیسپرسنت ها) در عملیات مقابله با آلودگی نفتی
66
راهنمای عملیات ابزاربندی و رفتارنگاری در تونلسازی مکانیزه شهری
67
دستورالعمل ارزیابی و ارزشگذاری اقتصادی محیط زیست در طرح های تملک دارایی های سرمایه ای (کلیات)
68
دستورالعمل تعیین بازده آبیاری در شبکه های آبیاری و زهکشی در حال بهره برداری
69
راهنمای ارزیابی راهبردی محیط زیستی طرح های عمرانی
70
راهنمای تعیین ضریب زبری هیدرولیکی رودخانه ها
71
راهنمای مستندسازی فعالیت های مدیریت، بهره برداری و نگهداری سامانه های آبیاری و زهکشی
72
راهنمای مطالعات ژئوفیزیکی به روش های مقاومت ویژه، پلاریزاسیون القایی، الکترومغناطیسی و پتانسیل خودزا در اکتشافات معدنی
73
راهنمای انتخاب مدار خردایش مواد معدنی
74
راهنمای افزایش مقیاس در واحدهای کانه آرایی
75
ضوابط و معیارهای فنی عملیات اصلاح، بازسازی و نوسازی شبکه توزیع آب
76
فهرست خدمات مراحل مختلف اکتشاف قلع
77
فهرست خدمات مراحل مختلف اکتشاف عناصر نادر خاکی
78
ضوابط حفاظت از کیفیت منابع آب در مدیریت مواد زاید جامد
79
راهنمای پادسیل سازی
80
راهنمای تامین منابع مالی با استفاده از منابع بانک های توسعه اسلامی، جهانی و اکو (متناسب با پروژه های صنعت آب و آبفا)
81
راهنمای تامین منابع مالی با استفاده از منابع بانک های توسعه اسلامی، جهانی و اکو (متناسب با پروژه های صنعت آب و آبفا)-راهنمای تامین منابع مالی با استفاده از منابع بانک های توسعه اسلامی، جهانی و اکو (1 از 2)
82
راهنمای طراحی و اجرای پوشش داخلی تونلهای راه و راه آهن
83
مشخصات فنی عمومی اجرای شمع (کوبشی و درجاریز)
84
دستورالعمل ارزیابی و بهسازی لرزه ای ساختمان مدارس با میانقاب
85
راهنمای مطالعات هیدرولیکی پل ها
86
برنامه آماده سازی مدارس در برابر زلزله
87
نقشه های همسان آبروهای راه آهن تا دهانه 10 متر (آبروهای دالی شکل)
88
نقشه های همسان آبروهای راه آهن تا دهانه 10 متر (آبروهای دالی شکل)-پیوست 1- نقشه های همسان آبروهای راه آهن تا دهانه 10 متر
89
نقشه های همسان آبروهای راه آهن تا دهانه 10 متر (آبروهای دالی شکل)-محاسبات دیوارهای راه آهن
90
نقشه های همسان آبروهای راه آهن تا دهانه 10 متر (آبروهای دالی شکل)-پیوست 3- محاسبات آبروهای دالی راه آهن
91
نقشه های همسان آبروهای راه آهن تا دهانه 10 متر (آبروهای دالی شکل)-پیوست 2- محاسبات تیرهای پیش ساخته راه آهن
92
راهنمای برنامه ریزی، مدیریت و تعیین تعرفه های پساب تصفیه خانه های فاضلاب به منظور استفاده مجدد
93
راهنمای طراحی، ساخت و بهره برداری از سدهای پسماند
94
دستورالعمل پرکردن کارگاه های استخراج معادن زیرزمینی
95
راهنمای برآورد بار و توزیع برق در معادن
96
راهنمای انتخاب روش استخراج ذخایر معدنی
97
دستورالعمل تعیین مرز تغییر روش استخراج از روباز به زیرزمینی
98
فهرست خدمات مرحله بهره برداری و نگهداری سدها (بازنگری اول)
99
نقشه های همسان آبروهای راه تا دهانه 10 متر-پیوست 2- محاسبات تیرهای پیش ساخته
100
نقشه های همسان آبروهای راه تا دهانه 10 متر-پیوست 1- نقشه های همسان آبروهای راه تا دهانه 10 متر
101
نقشه های همسان آبروهای راه تا دهانه 10 متر-پیوست 3- محاسبات دال
102
نقشه های همسان آبروهای راه تا دهانه 10 متر-پیوست 5- محاسبات زیرسازه
103
نقشه های همسان آبروهای راه تا دهانه 10 متر-نقشه های همسان آبروهای راه تا دهانه 10 متر
104
نقشه های همسان آبروهای راه تا دهانه 10 متر-پیوست 4- محاسبات دیوار
105
راهنمای ارزشیابی دارایی های معدنی
106
راهنمای ارزیابی سیستم ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) در معادن
107
دستورالعمل آماده سازی و اندازه گیری عناصر در کانسنگ آهن
108
مستندات و مبانی فنی دستورالعمل طرح، اجرا و نگهداری آسفالت متخلخل
109
دستورالعمل انجام عملیات ویدیومتری شبکه های فاضلاب
110
راهنمای طراحی و اجرای سیستم های برق اضطراری و پشتیبان
111
دستورالعمل طرح، اجرا و نگهداری آسفالت متخلخل
112
فهرست خدمات مطالعات ظرفیت خودپالایی رودخانه ها
113
راهنمای طرح و اجرای لایه های روسازی با زهکش مناسب
114
راهنمای آبکشی در معادن
115
فهرست خدمات و دستورالعمل بررسی های چاه پیمایی
116
ردستورالعمل طرح، اجرا و نگهداری آسفالت سرد
117
راهنمای اکوتوریسم و طبیعت گردی در حوضه های آبخیز
118
شرح خدمات مطالعات ایجاد و ساماندهی نظام بهره برداری مناسب آب کشاورزی
119
دستورالعمل یکسان سازی اسامی مواد معدنی
120
دستورالعمل کلی جهت اندازه گیری فلزات در آب
121
دستورالعمل احداث سامانه های کلرزنی در تصفیه خانه های آب و تصفیه خانه های فاضلاب
122
راهنمای طراحی و اجرای ساختمان ورزشگاه های کوچک (محله ای)
123
راهنمای امکان سنجی پروژه های معدنی
124
آیین نامه ایمنی راه های کشور جلد اول مبانی طرح راه ایمن (تجدید نظر اول)
125
آیین نامه ایمنی راه های کشور جلد چهارم حاشیه ایمن راه (تجدید نظر اول)
126
شرح خدمات مطالعات بهسازی شبکه های آبیاری و زهکشی در حال بهره برداری
127
فهرست خدمات و دستورالعمل مراحل مختلف اکتشاف مواد اولیه تولید انواع سیمان
128
شرح خدمات انجام مطالعه نقطه پرتصادف راهها
129
ضوابط و معیارهای فنی احداث بادشکن بیولوژیک
130
راهنمای طراحی سیستم های فتوولتاییک به منظور تامین انرژی الکتریکی به تفکیک اقلیم و کاربری
131
دستورالعمل تهیه گزارش فنی سیلاب
132
دستورالعمل رفتارسنجی کمی آب های زیرزمینی
133
راهنمای کاربردی انجام تحلیل خطر زلزله
134
دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود (تجدید نظر اول)
135
مبانی و ضوابط طراحی روشنایی و مهندسی روشنایی
136
راهنمای جامع تدوین گزارش
137
راهنمای کاربردی انجام تحلیل خطر زلزله
138
مشخصات فنی عمومی و اجرایی سیستم های ردیابی و اعلام حریق ساختمان
139
مستندات پروژه های بهره ورCHP (سیستمهای تولید همزمان برق و گرما)
140
ضوابط اتصال و بهره برداری نیروگاه های بادی بزرگ به شبکه سراسری برق
141
دستورالعمل روش های محاسبه حداکثر سیل محتمل PMF
142
مشخصات فنی عمومی سامانه های آبیاری و زهکشی (تجدید نظر اول)
143
دستورالعمل احیا، توسعه و بهسازی چاه های آب (کشاورزی و شرب)
144
راهنمای ارزیابی اقتصادی پروژه های آبخیزداری
145
راهنمای ارزیابی ایمنی و اقدامات اضطراری در سدها و سازه های وابسته
146
راهنمای کاربرد سیستم های اطلاعات مکانی (GIS) و سنجش از دور (RS) در استخراج پارامترهای موثر مطالعات هیدرولوژیکی حوضه های آبریز
147
قیر و مواد قیری - مشخصات قیر های راه سازی
148
راهنمای تحلیل و طراحی لرز ه ای سدهای خاکی و سنگریز
149
راهنمای شکل هندسی مقطع و راستای رودخانه
150
ضوابط و معیارهای فنی آبیاری تحت فشار (مشخصات فنی عمومی) (تجدید نظر اول)
151
مشخصات فنی عمومی راه - تجدید نظر دوم
152
راهنمای طراحی و اجرای سازه ای حفاظت سواحل
153
واژه نامه سازه های ساحلی
154
دستورالعمل طراحی ساز ه های ساحلی- بخش اول: ملاحظات کلی
155
دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی- بخش دوم: شرایط طراحی
156
دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی- بخش سوم: مصالح
157
دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی- بخش چهارم: قطعات بتنی پیش ساخته
158
دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی- بخش پنجم: پی ها
159
دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی بخش ششم- کانال های ناوبری و حوضچه ها
160
دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی- بخش هفتم: تجهیزات محافظت بندر
161
دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی- بخش هشتم: تاسیسات پهلوگیری (مهار)
162
دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی- بخش نهم: سایر تجهیزات بندر
163
دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی- بخش دهم: اسکله های ویژه
164
دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی بخش یازدهم- اسکله های تفریحی
165
مستندات تدوین دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی
166
دستورالعمل تعیین محل و نظارت بر حفر چاه های آب در آبرفت و سازندهای سخت و تهیه گزارش حفاری (چاه های بهره برداری، اکتشافی، پیزومترها و مشاهده ای)
167
واحدهای اندازه گیری مورد استفاده در عملیات هوایی و زمینی
168
مشخصات فنی عمومی و اجرایی روشنایی راه ها
169
دستورالعمل تعیین حریم کیفی آبهای زیرزمینی
170
ضوابط طراحی سامانه های انتقال و توزیع آب شهری و روستایی
171
آیین نامه طراحی و اجرای سازه های فولادی سرد نورد (بخش غیر سازه)
172
مشخصات فنی عمومی سدها
173
دستورالعمل طراحی، ساخت و اجرای سامانه های پانلی سه بعدی (تجدید نظر اول)
174
ضوابط و معیارهای طراحی و نقشه های همسان سازه های زهکشی زیرزمینی
175
راهنمای مطالعات ژئوفیزیکی به روشهای مغناطیس سنجی، گرانی سنجی و لرزه نگاری در اکتشافات معدنی
176
فهرست خدمات مراحل چهارگانه اکتشاف آنتیموان
177
فهرست خدمات مراحل مختلف اکتشاف کانی ها و سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی
178
راهنمای ملاحظات زیست محیطی در فعالیت های استخراجی
179
فهرست خدمات و راهنمای مطالعات دورسنجی در اکتشاف مواد معدنی
180
راهنمای ارزیابی و کنترل پیامدهای ناشی از انفجار در معادن سطحی
181
مبانی و رویه های دستیابی به قیمت توافقی آب
182
دستورالعمل پایش کیفیت آب های زیرزمینی
183
راهنمای پهنه بندی توان اکولوژیک به منظور استقرار طرح های توسعه منابع آب
184
راهنمای انباشت مواد باطله در واحدهای کانه آرایی و فرآوری
185
راهنمای حمل و نقل مواد معدنی در مدارهای فرآوری
186
شناسایی مواد معدنی و آزادسازی آن ها در کانه آرایی
187
واژه ها و اصطلاحات پایه اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی
188
دستورالعمل طراحی هندسی بازکننده ها و حفریات زیرزمینی
189
ضوابط و معیارهای فنی انتخاب آسیاهای خودشکن و نیمه خودشکن
190
فهرست خدمات مراحل چهارگانه اکتشاف سرب و روی
191
فهرست خدمات اکتشافی سنگ ها و کانی های صنعتی (باریت، بنتونیت، زئولیت، سلستین، سیلیس، فلوسپار، فلوئورین)
192
راهنمای روشهای مهار رسوب در رودخانه ها
193
آیین نامه طراحی و اجرای سازه های فولادی سرد نورد -(بخش سازه)
194
راهنمای سنگ جوری مواد معدنی به روش های دستی یا خودکار
195
راهنمای طراحی شبکه های لرزه نگاری و شتاب نگاری سدها
196
فهرست خدمات پایش کیفیت آب های سطحی (جاری)
197
فهرست خدمات و شرح خدمات مطالعات پایش کیفیت آب مخازن سدها
198
راهنمای طراحی، ساخت و بهره برداری سامانه های انحراف سیلاب
199
مبانی و ضوابط توسعه گلخانه ها (نظام گلخانهای ،پرورش قارچ خوراکی وکمپوست کشور)- (تجدید نظر اول)
200
راهنمای محاسبه بار رسوب معلق و بستر رودخانه
201
دستورالعمل نگهداری و کنترل سقف در کارگاههای استخراج
202
آیین نامه طرح هندسی راه های ایران- کل آیین نامه طرح هندسی راه های ایران نسخه 13911201
203
آیین نامه طرح هندسی راه های ایران- صفحات باطل شده مورخ 13911201
204
آیین نامه طرح هندسی راه های ایران -اصلاحات مورخ 13911201
205
راهنمای بارگذاری و تحلیل لرزه ای شریان های حیاتی ایران - نسخه انگلیسی
206
راهنمای بارگذاری و تحلیل لرزه ای شریان های حیاتی ایران - نسخه فارسی
207
راهنمای بارگذاری و تحلیل لرزه ای شریان های حیاتی ایران
208
راهنمای طراحی لرزه ای سامانه گازرسانی
209
راهنمای طراحی لرزه ای سامانه گازرسانی- پاورپوینت
210
راهنمای طراحی لرزه ای سامانه گازرسانی- انگلیسی
211
راهنمای طراحی لرزه ای سامانه برق رسانی- پاورپوینت
212
راهنمای طراحی لرزه ای سامانه برق رسانی - انگلیسی
213
راهنمای طراحی لرزه ای سامانه برق رسانی
214
راهنمای طراحی لرزه ای سامانه مخابرات - نسخه انگلیسی
215
راهنمای طراحی لرزه ای سامانه مخابرات
216
راهنمای طراحی لرزه ای سامانه مخابرات - نسخه فارسی
217
راهنمای طراحی لرزه ای سامانه آب رسانی- معرفی نشریه طراحی لرزه ای شریان های حیاتی
218
راهنمای طراحی لرزه ای سامانه آب رسانی-فارسی
219
راهنمای طراحی لرزه ای سامانه آب رسانی- انگلیسی
220
راهنمای طراحی لرزه ای سامانه فاضلاب -انگلیسی
221
راهنمای طراحی لرزه ای سامانه فاضلاب
222
راهنمای طراحی لرزه ای سامانه فاضلاب
223
راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه گازرسانی - نسخه فارسی
224
راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه گازرسانی - نسخه انگلیسی
225
راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه گازرسانی
226
راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه برق رسانی
227
راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه برق رسانی- انگلیسی
228
راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه برق رسانی- معرفی نشریه ارزیابی و بهسازی لرزه ای شریان های حیاتی
229
راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه مخابرات
230
راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه مخابرات -نسخه فارسی
231
راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه مخابرات - نسخه انگلیسی
232
راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه آب رسانی
233
راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه آب رسانی
234
راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه آب رسانی-معرفی نشریه ارزیابی و بهسازی لرزه ای شریان های حیاتی
235
راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه فاضلاب- معرفی نشریه ارزیابی و بهسازی لرزه ای شریان های حیاتی
236
راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه فاضلاب -Guideline for seismic evaluation and rehabilitation of sewage
237
راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه فاضلاب
238
راهنمای روش های توزیع مکانی عوامل اقلیمی با استفاده از داده های نقطه ای
239
راهنمای ارزیابی پتانسیل روانگرایی خاک، پیامدها و روش های کاهش مخاطرات آن
240
راهنمای مطالعات رسوب گذاری و رسوب زدایی مخازن سدها
241
راهنمای مطالعات ریخت شناسی رودخانه ها
242
راهنمای مطالعات رودخانه های مخروط افکنه ای
243
دستورالعمل تقسیم بندی و کدگذاری حوضه های آبریز و محدوده های مطالعاتی در سطح گشور
244
راهنمای بهره برداری و نگهداری از مخازن آب شهری (بازنگری اول)
245
راهنمای انتخاب و محاسبه ظرفیت ماشین آلات و تجهیزات کارخانه های کانه آرایی
246
راهنمای برآورد خسارت مخزن در محدوده دریاچه سدهای مخزنی
247
ضوابط ایمنی و بهداشتی کارکنان بهره بردار از شبکه و تصفیه خانه های فاضلاب (تجدید نظر اول)
248
آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﯾﻤﻨﯽ ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﻋﻤﺮاﻧﯽ
249
ضوابط انجام آزمایش های کانه‌آرایی در مقیاس های آزمایشگاهی، پایه و پیشاهنگ
250
مشخصات فنی عمومی و اجرایی سیستم کابل کشی مخابراتی ژنریک ساختمان
251
راهنمای کاربرد ردیاب ها در بررسی نشت و فرار آب از مخزن و تکیه گاه های سد
252
فهرست خدمات طرح های آبرسانی مراحل «طراحی پایه و طراحی تفصیلی»
253
فهرست خدمات تعیین حدبستر و حریم تالاب‌ها و دریاچه‌ها
254
ضوابط طراحی سامانه‌های آبیاری با لوله های کم‌فشار
255
راهنمای جامع مطالعات طرح، بهره برداری و نگهداری سامانه پیش بینی و هشدار سیل
256
راهنمای کاربرد مدل های ریاضی و فیزیکی درمطالعات مهندسی و ساماندهی رودخانه
257
دستورالعمل بررسی های اقتصادی طرح های توسعه منابع آب (بازنگری اول)
258
فونت های استاندارد (نشریات جدید) و فونت های غیر استاندارد (رفع اشکال در برخی نشریات)
259
فونت های استاندارد (نشریات جدید) و فونت های غیر استاندارد (رفع اشکال در برخی نشریات)
260
فهرست خدمات کارهای مهار سیلاب
261
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پستها، خطوط فوق توزیع و انتقال معیارهای طراحی و مهندسی طرحهای جانمایی در پستهای فشار قوی
262
راهنمای طرح، اجرا و بهره برداری راه های جنگلی (تجدید نظر اول)
263
راهنمای طرح، اجرا و بهره برداری راه های جنگلی
264
راهنمای کاربرد ژئوتکستایل در سازه‌های حفاظتی دریایی
265
دستورالعمل طراحی و اجرای سیستم های نگهداری تونل های معدنی
266
دستورالعمل تحلیل پایداری و پایدارسازی معادن روباز
267
علائم استاندارد نقشه‌های زمین‌شناسی
268
دستورالعمل اکتشاف ژئوشیمیایی بزرگ مقیاس رسوبات آبراهه‌ای (1:25،000)
269
فهرست خدمات مراحل چهارگانه اکتشاف فلزات پایه (اکتشاف مس)
270
راهنمای محاسبه قیمت تمام شده در فعالیتهای استخراج مواد معدنی
271
دستورالعمل مطالعات مرمت و بازسازی و تهیه شناسنامه کاریزهای کشور
272
راهنمای شناخت و بررسی عوامل موثر در آب به حساب نیامده و راهکارهای کاهش آن
273
راهنمای تعیین آب مورد نیاز اکوسیستم های آبی
274
راهنمای بررسی اثر فعالیت‌های کشاورزی بر کمیت و کیفیت آب های سطحی
275
راهنمای مطالعات ریخت‌شناسی دلتاها
276
ضوابط زیست محیطی برداشت مصالح رودخانه ای
277
راهنمای تعیین ارزش اقتصادی آب برای مصارف کشاورزی
278
راهنمای مدیریت بهره برداری و نگهداری از تاسیسات وتجهیزات هیدرومکانیکی سد و تاسیسات وابسته
279
مبانی زیست‌محیطی طراحی برای طرح‌های تغذیه مصنوعی
280
دستورالعمل عمومی ارزیابی پیامدهای زیست محیطی طرح های سرمایه گذاری (تجدید نظر اول)
281
مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقی ساختمان- جلد دوم: تاسیسات برقی جریان ضعیف (تجدید نظر اول)
282
مستندات و مبانی آیین نامه طراحی راهدارخانه ها
283
نقشه های همسان راهدارخانه ها در چهار اقلیم کشور
284
آیین نامه طراحی راهدارخانه ها
285
استانداردها و توصیه‌های بین‌المللی جستجو و نجات
286
دستورالعمل تهیه نقشه های زمین شناسی- اکتشافی بزرگ مقیاس (مقیاس های 1:25,000 و 1:20,000) و رقومی کردن آن ها
287
آیین نامه روسازی آسفالتی راه های ایران - تجدید نظر اول- نشریه شماره 234
288
راهنمای بهسازی لرزه ای پل ها
289
مقررات روشنایی در معادن
290
راهنمای تهیه گزارش های طراحی معادن
291
فهرست خدمات مرحله ی طراحی پایه ی واحدهای فرآوری مواد معدنی
292
دستورالعمل طراحی و اجرای سقف های تیرچه و بلوک -تیرچه های پیش ساخته خرپایی و تیرچه های فولادی با جان باز
293
راهنمای روش های محاسبه آبشستگی موضعی
294
راهنمای مطالعات کیفیت آب مخازن سدهای بزرگ
295
دستورالعمل اجرایی پایش کیفیت آب مخازن پشت سدها
296
دستورالعمل کاربرد روش های ردیابی در مطالعات آبخوان های آبرفتی
297
راهنمای روش ها و شیوه های بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود و جزئیات اجرایی
298
مبانی، ضوابط و راهنمای اجرایی شناسگرهای ترافیکی
299
دستورالعمل کاربرد روش های ردیابی در مطالعات کارست و سازندهای سخت نشریه شماره 546
300
ضوابط طراحی فضاهای سبز شهری (تجدید نظر اول)
301
مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقی ساختمان- جلد اول: تاسیسات برقی فشار ضعیف و فشار متوسط (تجدیدنظر دوم)
302
راهنمای نگهداری سامان ههای زهکشی نشریه شماره 315
303
شرح خدمات مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه یا مسیل
304
دستورالعمل توزیع هوای فشرده در معادن
305
ضوابط زیست محیطی استفاده مجدد از آب های برگشتی و پساب ها
306
فهرست خدمات مراحل چهارگانه ی اکتشاف سنگ آهن
307
دستورالعمل امداد و نجات در معادن
308
دستورالعمل نظارت و کنترل فنی مطالعات خاکشناسی
309
راهنمای مطالعات تعیین حریم سواحل دریاها، دریاچه ها، تالاب ها و خورها
310
راهنمای مکان یابی واحدهای کانه آرایی و فرآوری
311
راهنمای طراحی بنادر تفریحی و مسافری کوچک
312
راهنمای طراحی بنادر تفریحی و مسافری کوچک
313
راهنمای پذیرش (Commissioning ) تاسیسات مکانیکی ساختمان (تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه متبوع) - شرح خدمات در دوره تهیه و اجرای طرح
314
راهنمای انتخاب نوع و موقعیت شیرآلات صنعت آب و بهره برداری از آنها
315
راهنمای طراحی و اجرای سیستم های جداساز لرزه ای در ساختمان ها
316
راهنمای بهره برداری و نگهداری نیروگاه های آبی سدهای بزرگ
317
راهنمای ملاحظات زیست محیطی در فعالیت های اکتشافی معدن
318
دستورالعمل پایش کیفیت آب های سطحی (جاری)
319
شرح خدمات همسان مطالعات طرح‌های احداث راه‌‌آهن
320
شرح خدمات همسان مطالعات طرح‌های بهسازی راه‌
321
شرح خدمات همسان مطالعات طرح‌های احداث راه‌
322
راهنمای طراحی، ساخت و نگهداری دیوارهای سیل بند
323
راهنمای برآورد رواناب در طراحی شبکه های آبیاری و زهکشی
324
راهنمای بهره برداری و نگهداری از شبکه های جمع آوری فاضلاب
325
راهنمای طراحی و بهره برداری تخلیه کننده عمقی مخازن سدها
326
دستورالعمل ترابری در معادن
327
علایم استاندارد نقشه های فرآوری مواد معدنی (کانه آرایی)
328
راهنمای آبگیری از رودخانه و حفاظت آن
329
دستورالعمل ارزیابی لرزه ای تاسیسات نیروگاه
330
دستورالعمل ارزیابی لرزه ای تاسیسات پست ها
331
راهنمای طراحی، ساخت و نگهداری آبشکن های رودخانه ای
332
دستورالعمل پایش و ارزشیابی طرح های مدیریت منابع طبیعی و آبخیزداری
333
دستورالعمل انتخاب و طراحی تجهیزات کنترل ضربه قوچ در تاسیسات آبرسانی شهری
334
فهرست جزییات خدمات مطالعات مرمت و بازسازی و شرح خدمات تهیه شناسنامه کاریزهای کشور
335
دستورالعمل احداث باغ در اراضی شیب دار
336
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم های کنترل و اتوماسیون در پست های فشار قوی جلد1
337
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم های کنترل و اتوماسیون در پست های فشار قوی (جلد اول) و (جلد دوم)
338
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- سیستم های کنترل و اتوماسیون در پست های فشار قوی (جلد اول) و (جلد دوم)
339
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- خازن های موازی در پست های فشار قوی (جلد اول) و (جلد دوم)
340
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- خازن های موازی در پست های فشار قوی (جلد اول) و (جلد دوم)
341
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- خازن های موازی در پست های فشار قوی (جلد اول) و (جلد دوم)
342
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- پی های تجهیزات در پست های فشار قوی
343
فهرست وارسی گزارش توجیه طرحهای عمرانی
344
مشخصات فنی تاسیسات برق بیمارستان - (تجدید نظر اول)
345
معرفی ماشین‌آلات عمرانی
346
مدیریت ایمنی در کارگاههای عمرانی
347
مدیریت نگهداری و تعمیرات ماشین‌آلات عمرانی
348
مدیریت بهره‌برداری ماشین‌آلات عمرانی
349
راهنمای مطالعات ظرفیت خودپالایی رودخانه‌ها
350
مبانی طراحی و راهنمای اجرای سازه های کنترل فرسایش- جلد دوم: دستورالعمل و ضوابط فنی طراحی و اجرای سکو بندی
351
مبانی طراحی و راهنمای اجرای سازه های کنترل فرسایش- جلد سوم: دستورالعمل و ضوابط فنی طراحی و اجرای تراس بندی
352
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- طبقه بندی خاک در پست های فشار قوی
353
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- دیزل ژنراتورهای اضطراری در پست های فشار قوی - نسخه انگلیسی
354
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- دیزل ژنراتورهای اضطراری در پست های فشار قوی - نسخه فارسی جلد اول
355
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- دیزل ژنراتورهای اضطراری در پست های فشار قوی - نسخه فارسی جلد دوم
356
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- یراق آلات در پست های فشار قوی - نسخه فارسی(جلد اول)
357
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- یراق آلات در پست های فشار قوی - نسخه انگلیسی
358
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- یراق آلات در پست های فشار قوی - نسخه فارسی(جلد دوم)
359
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- برقگیرها در پست های فشار قوی - نسخه فارسی(جلد اول)
360
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- برقگیرها در پست های فشار قوی - نسخه انگلیسی
361
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- برقگیرها در پست های فشار قوی - نسخه فارسی(جلد دوم)
362
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- سیستم های حفاظتی در پست های فشار قوی - نسخه انگلیسی
363
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- سیستم های حفاظتی در پست های فشار قوی - نسخه فارسی(جلد اول)
364
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- سیستم های حفاظتی در پست های فشار قوی - نسخه فارسی(جلد دوم)
365
طراحی بناهای درمانی ( 12) ( جلد یکم ) راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش مراقبت ویژه جراحی قلب CSICU
366
طراحی بناهای درمانی ( 12) ( جلد دوم ) راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش مراقبت ویژه جراحی قلب CSICU
367
طراحی بناهای درمانی ( 12) ( جلد سوم ) راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش مراقبت ویژه جراحی قلب CSICU
368
آیین نامه سازه های فضاکار
369
راهنمای برآورد ضریب زهکشی زیرزمینی در اراضی تحت آبیاری مناطق خشک و نیمه‌خشک
370
معیارها و ضوابط فنی عملیات اکتشافی ژئوتکنیک سامانه‌های آبیاری و زهکشی
371
راهنمای اندازه‌گیری و ثبت پارامترها درتصفیه‌خانه‌های فاضلاب و پردازش آن
372
شرح خدمات مهندسی مطالعات مرحله طراحی تفصیلی شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی (ثقلی)- (تجدید نظر اول)
373
مبانی و ضوابط طراحی، تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری - جلد چهارم - سازه های آبی و جاده های دسترسی
374
مبانی و ضوابط طراحی، تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری -جلد پنجم -یکپارچه سازی اراضی
375
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم های اعلام و اطفاء حریق در پست های فشار قوی - نسخه انگلیسی
376
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- سیستم های اعلام و اطفاء حریق در پست های فشار قوی - نسخه فارسی
377
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- ترانسفورماتورهای زمین- کمکی در پست های فشار قوی - نسخه انگلیسی(جلد اول)
378
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- ترانسفورماتورهای زمین- کمکی در پست های فشار قوی - نسخه فارسی(جلد اول)
379
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- ترانسفورماتورهای زمین- کمکی در پست های فشار قوی - نسخه انگلیسی(جلد دوم)
380
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- ترانسفورماتورهای زمین- کمکی در پست های فشار قوی - نسخه فارسی(جلد دوم)
381
فهرست خدمات مطالعات مرحله توجیهی طرح‌های فاضلاب و آب‌های سطحی
382
مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان- جلد اول (ویرایش سوم)
383
مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان- جلد دوم (ویرایش دوم)
384
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- سوئیچگیرهای فشار متوسط در پست‌های فشار قوی - نسخه فارسی(جلد اول)
385
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- سوئیچگیرهای فشار متوسط در پست‌های فشار قوی - نسخه انگلیسی
386
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- سوئیچگیرهای فشار متوسط در پست‌های فشار قوی - نسخه فارسی(جلد دوم)
387
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال تجهیزات کوپلینگ در پست‌های فشار قوی - نسخه انگلیسی
388
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال تجهیزات کوپلینگ در پست‌های فشار قوی - نسخه فارسی
389
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال راکتورهای موازی در پست‌های فشار قوی - نسخه انگلیسی
390
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال راکتورهای موازی در پست‌های فشار قوی - نسخه فارسی(جلد اول)
391
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال راکتورهای موازی در پست‌های فشار قوی - نسخه فارسی(جلد دوم)
392
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- سیستم حفاظت از برخورد مستقیم صاعقه در پست های فشار قوی - نسخه انگلیسی
393
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- سیستم حفاظت از برخورد مستقیم صاعقه در پست های فشار قوی - نسخه فارسی
394
طراحی بناهای درمانی (11) ( جلد یکم ) راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش اعمال جراحی قلب باز
395
طراحی بناهای درمانی ( 11) ( جلد دوم ) راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش اعمال جراحی قلب باز
396
طراحی بناهای درمانی ( 11) ( جلد سوم ) راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش اعمال جراحی قلب باز
397
مبانی و ضوابط طراحی، تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری، جلدسوم، زهکشی
398
مبانی و ضوابط طراحی، تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری، جلد دوم، آبیاری
399
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- روش های جلوگیری از خوردگی در پست های فشار قوی - نسخه انگلیسی
400
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- روش های جلوگیری از خوردگی در پست های فشار قوی - نسخه فارسی
401
ضوابط طراحی هیدرولیکی شیب‌شکن‌ها، تندآب‌ها و تاسیسات پایانه‌ای استهلاک انرژی در شبکه‌های آبیاری و زهکشی
402
دستورالعمل نگارش (تایپ) و آماده سازی نشریه
403
راهنمای طراحی و اجرای بتن غلتکی در روسازی راههای کشور
404
راهنمای مطالعات طرح‌های استفاده از فاضلاب‌های تصفیه‌شده شهری و روستایی
405
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- هماهنگی عایقی در پست های فشار قوی
406
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- هماهنگی عایقی در پست های فشار قوی
407
راهنمای راهبری و نگهداری تاسیسات مکانیکی ساختمان (تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع ) - شرح خدمات در دوره تهیه و اجرای طرح
408
راهنمای طراحی تلمبه خانه های آب
409
تفسیر دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود
410
مبانی و ضوابط توسعه گلخانه‌ها - مبانی و ضوابط طراحی
411
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - یراق آلات خطوط هوایی انتقال نیرو - نسخه فارسی(بخشنامه گروه دوم- جلد اول)
412
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - یراق آلات خطوط هوایی انتقال نیرو - نسخه انگلیسی جلد اول
413
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - یراق آلات خطوط هوایی انتقال نیرو - نسخه انگلیسی جلد دوم
414
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - یراق آلات خطوط هوایی انتقال نیرو - نسخه فارسی(بخشنامه گروه دوم- جلد دوم)
415
دستورالعمل انجام مطالعات خاک‌شناسی
416
دستورالعمل تجزیه های آزمایشگاهی نمونه های خاک و آب نشریه شماره 467
417
دستورالعمل و مقررات اجرایی گلخانه ها (نظام گلخانه ای کشور)
418
مبانی و ضوابط طراحی، تجهیز و نوسازی زمین‌های شالیزاری - جلد اول: کلیات
419
راهنمای طراحی هیدرولیکی تصفیه خانه های آب
420
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - سیستم‌های اینترتریپ و اینترلاک در پست‌های فشار قوی - نسخه فارسی
421
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - سیستم‌های اینترتریپ و اینترلاک در پست‌های فشار قوی - نسخه انگلیسی
422
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - شینه‌بندی و آرایش تک خطی در پست‌های فشار قوی - نسخه فارسی
423
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - شینه‌بندی و آرایش تک خطی در پست‌های فشار قوی - نسخه انگلیسی
424
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - پایه‌های خطوط هوایی انتقال نیرو - نسخه فارسی(بخشنامه گروه دوم - جلد اول)
425
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - پایه‌های خطوط هوایی انتقال نیرو - نسخه انگلیسی(جلد اول)
426
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - پایه‌های خطوط هوایی انتقال نیرو - نسخه انگلیسی(جلد دوم)
427
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - پایه‌های خطوط هوایی انتقال نیرو - نسخه فارسی(بخشنامه گروه دوم - جلد دوم)
428
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - نقشه‌برداری خطوط انتقال نیرو - نسخه انگلیسی
429
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - نقشه‌برداری خطوط انتقال نیرو - نسخه فارسی
430
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - سیستم حفاظت از صاعقه در خطوط هوایی انتقال نیرو - نسخه فارسی(بخشنامه گروه دوم - جلد اول)
431
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - سیستم حفاظت از صاعقه در خطوط هوایی انتقال نیرو - نسخه انگلیسی(جلد اول)
432
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - سیستم حفاظت از صاعقه در خطوط هوایی انتقال نیرو - نسخه انگلیسی(جلد دوم)
433
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - سیستم حفاظت از صاعقه در خطوط هوایی انتقال نیرو - نسخه فارسی(بخشنامه گروه دوم - جلد دوم)
434
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - مشخصات فنی و عمومی در پست‌های فشار قوی - نسخه انگلیسی
435
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - مشخصات فنی و عمومی در پست‌های فشار قوی - نسخه فارسی
436
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - ثبات وقایع و خطا در پست‌های فشار قوی - نسخه انگلیسی
437
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - ثبات وقایع و خطا در پست‌های فشار قوی - نسخه فارسی
438
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - سیستم‌های سرمایش و گرمایش و تهویه متبوع در پست‌های فشار قوی - نسخه فارسی
439
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - سیستم‌های سرمایش و گرمایش و تهویه متبوع در پست‌های فشار قوی - نسخه انگلیسی
440
مبانی طراحی و راهنمای اجرای سازه های کنترل فرسایش جلد چهارم تعاریف و علائم استاندارد در نقشه های اجرایی آبخیزداری
441
نقشه های جزئیات اجرایی تیپ تاسیسات الکتریکی ساختمان - فایل های اتوکد
442
نقشه های جزئیات اجرایی تیپ تاسیسات الکتریکی ساختمان - نسخه انگلیسی
443
نقشه های جزئیات اجرایی تیپ تاسیسات الکتریکی ساختمان - نسخه فارسی
444
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم تغذیه متناوب پست‌های فشار قوی (LVAC) - نسخه انگلیس(جلد اول)
445
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم تغذیه متناوب پست‌های فشار قوی (LVAC) - نسخه فارسی(بخشنامه گروه سوم - جلد اول)
446
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم تغذیه متناوب پست‌های فشار قوی (LVAC) - نسخه انگلیسی(جلد دوم)
447
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم تغذیه متناوب پست‌های فشار قوی (LVAC) - نسخه فارسی(بخشنامه گروه سوم - جلد دوم)
448
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - موج‌گیرها در پست‌های فشار قوی - نسخه انگلیسی(جلد اول)
449
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - موج‌گیرها در پست‌های فشار قوی - نسخه فارسی(بخشنامه گروه سوم - جلد اول)
450
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - موج‌گیرها در پست‌های فشار قوی - نسخه فارسی(بخشنامه گروه سوم - جلد دوم)
451
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - موج‌گیرها در پست‌های فشار قوی - نسخه انگلیسی(جلد دوم)
452
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - سیستم زمین در پست‌های فشار قوی - نسخه انگلیسی(جلد اول)
453
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - سیستم زمین در پست‌های فشار قوی - نسخه فارس(بخشنامه گروه سوم - جلد اول)
454
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - سیستم زمین در پست‌های فشار قوی - نسخه انگلیسی(جلد دوم)
455
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - سیستم زمین در پست‌های فشار قوی - نسخه فارسی (بخشنامه گروه سوم - جلد دوم)
456
مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان (جلد ششم) نقشه‌های جزئیات- قسمت دوم
457
راهنمای اکتشاف، استخراج و فرآوری سنگ‌های تزیینی و نما
458
فهرست خدمات مطالعات طرح‌های استفاده از فاضلاب‌های تصفیه‌شده شهری و روستایی (تصفیه‌خانه‌های در دست ساخت و در حال بهره‌برداری)
459
راهنمای طبقه‌بندی کیفیت آب خام، پساب‌ها وآب‌های برگشتی برای مصارف صنعتی و تفرجی
460
موافقت نامه ساخت- بهر ه‌برداری- واگذاری Build – Operate – Transfer (BOT)
461
آیین نامه طرح و محاسبه پل های بتن آرمه
462
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - ترکیب بارگزاری نیروها بر سازه‌های پست‌های فشار قوی - نسخه فارسی
463
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - ترکیب بارگزاری نیروها بر سازه‌های پست‌های فشار قوی - نسخه انگلیسی
464
آیین‌نامه طرح پل‌های راه و راه‌آهن در برابر زلزله
465
راهنمای کاربردی دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود- ساختمان های فولادی
466
راهنمای کاربردی دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود- ساختمان های بتنی
467
راهنمای کاربردی دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود- ساختمان‌های بنایی
468
تعاریف و مفاهیم در فعالیت‌های معدنی- واژه‌ها و اصطلاحات پایه فرآوری مواد معدنی
469
دستورالعمل ارزیابی لرزه‌ای سریع ساختمان‌های موجود
470
دستورالعمل تهیه نقشه‌های استخراجی معدن
471
دستورالعمل های همسان نقشه برداری - جلد هفتم: ابنگاری
472
مقررات فنی مواد منفجره و آتشباری در معادن
473
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم روشنایی پست‌های فشار قوی
474
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال کابل در پست های فشار قوی - نسخه فارسی(بخشنامه گروه سوم - جلد اول)
475
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال کابل در پست های فشار قوی - نسخه انگلیسی
476
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال کابل در پست های فشار قوی - نسخه فارسی(بخشنامه گروه سوم - جلد دوم)
477
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سازه های پست های فشار قوی
478
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال راهنمای طراحی و مهندسی محوطه سازی پست های فشار قوی
479
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- طبقه بندی شرایط اقلیمی و محیطی
480
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم روشنایی پست‌های فشار قوی
481
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- شینه و هادی ها در پست های فشار قوی
482
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- شینه و هادی ها در پست های فشار قوی
483
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- شینه و هادی ها در پست های فشار قوی
484
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- شینه و هادی ها در پست های فشار قوی
485
ضوابط و دستورالعمل‌های فنی مرتع-دستورالعمل اصلاح مراتع با استفاده از روش‌های ذخیره نزولات آسمانی
486
مبانی طراحی و راهنمای اجرای سازه های کنترل فرسایش-جلد اول-مبانی طراحی و راهنمای اجرای بانکت بندی - نشریه شماره 1-450
487
دستورالعمل طراحی ، اجرا و نگهداری سازه های کنترل سیل و رسوب (بندهای اصلاحی) نشریه شماره 416
488
مبانی طراحی سازه های کنترل فرسایش در رودخانه ها و آبراهه‌ها نشریه شماره 417
489
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال ترانسفورماتورهای قدرت در پست های فشار قوی (جلد اول)- نشریه شماره 1-437
490
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال ترانسفورماتورهای قدرت در پست های فشار قوی (جلد اول)- نشریه شماره 1-437
491
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال ترانسفورماتورهای قدرت در پست های فشار قوی (جلد دوم)- نشریه شماره 1-437
492
دستورالعمل رده بندی ذخایر معدنی- نشریه شماره 379
493
ضوابط و دستورالعمل‌های فنی مرتع-دستورالعمل فنی مرتع کاری- نشریه شماره 422
494
ضوابط و دستورالعمل‌های فنی مرتع - دستورالعمل تبدیل دیمزارهای کم بازده و پر شیب به مراتع دست کاشت- نشریه شماره 418
495
ضوابط و دستورالعمل‌های فنی مرتع-دستورالعمل کودپاشی در مرتع- نشریه شماره 420
496
ضوابط و دستورالعمل‌های فنی مرتع-دستورالعمل فنی مدیریت چرا و قرق- نشریه شماره 421
497
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - هادی‌های خطوط انتقال نیرو (جلد اول)- نشریه شماره 1-427
498
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - هادی‌های خطوط انتقال نیرو (جلد اول)- نشریه شماره 1-427
499
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - هادی‌های خطوط انتقال نیرو (جلد دوم)- نشریه شماره 2-427
500
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - هادی‌های خطوط انتقال نیرو (جلد دوم)- نشریه شماره 2-427
501
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - ترانسفورماتورهای ولتاژ در پست‌های فشارقوی (جلداول)- نشریه 1-408
502
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - ترانسفورماتورهای ولتاژ در پست‌های فشارقوی (جلداول)- نشریه 1-408
503
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - ترانسفورماتورهای ولتاژ در پست‌های فشارقوی (جلد دوم)- نشریه 2-408
504
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - ترانسفورماتورهای ولتاژ در پست‌های فشارقوی (جلد دوم)- نشریه 2-408
505
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- فونداسیون برجهای خطوط انتقال نیرو - نشریه شماره 431
506
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال فونداسیون برجهای خطوط انتقال نیرو - نسخه انگلیسی
507
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم تغذیه داخلی LVDC در پست‌های فشار قوی (جلد اول)- نشریه شماره 1-432
508
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم تغذیه داخلی LVDC در پست‌های فشار قوی (جلد اول)- نشریه شماره 1-432 EN
509
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم تغذیه داخلی LVDC در پست‌های فشار قوی (جلد دوم)- نشریه شماره 2-432
510
شرح خدمات مرحله توجیهی مطالعات آبخیزداری- نشریه شماره 396
511
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال و تیغه زمین در پست های فشار قوی (جلد اول)- نشریه شماره 1-407
512
مشخصات فنی عمومی و اجرایی سکسیونر و تیغه زمین در پست‌های فشارقوی - نسخه انگلیسی
513
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سکسیونر و تیغه زمین در پست‌های فشار قوی (جلد دوم)
514
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم زمین خطوط انتقال - نشریه شماره 409
515
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم زمین خطوط انتقال - نشریه شماره 409
516
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - مقره‌های خطوط انتقال نیرو (جلد اول)- نشریه شماره 1-426
517
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - مقره‌های خطوط انتقال نیرو (جلد اول)- نشریه شماره 1-426
518
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - مقره‌های خطوط انتقال نیرو (جلد دوم)- نشریه شماره 2-426
519
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - مقره‌های خطوط انتقال نیرو (جلد دوم)- نشریه شماره 2-426
520
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - ترانسفورماتورهای جریان در پست های فشار قوی -نشریه شماره 1-428
521
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - ترانسفورماتورهای جریان در پست های فشار قوی -نشریه شماره 1-428
522
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - ترانسفورماتورهای جریان در پست های فشار قوی -نشریه شماره 2-428
523
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - ترانسفورماتورهای جریان در پست های فشار قوی -نشریه شماره 2-428
524
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال مقره های پست‌های فشار قوی (جلد اول)- نشریه شماره 1-429
525
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال مقره های پست‌های فشار قوی (جلد اول)- نشریه شماره 1-429
526
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال مقره های پست‌های فشار قوی (جلد دوم)- نشریه شماره 2-429
527
راهنمای تهیه اطلاعات نظارتی پروژه‌های عمرانی استانی
528
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - انتخاب محل پست - نشریه شماره 430
529
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - انتخاب محل پست - نشریه شماره 430
530
شرح خدمات مطالعات خاکشناسی (تفصیلی دقیق، تفصیلی، نیمه تفصیلی، اجمالی)- نشریه شماره 425
531
طراحی بناهای درمانی (10) - جلد یکم: راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش کاتتریزاسیون قلب- نشریه شماره 10-287
532
طراحی بناهای درمانی (10) - جلد دوم: راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش کاتتریزاسیون قلب- نشریه شماره 10-287
533
طراحی بناهای درمانی (10) - جلد سوم: راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش کاتتریزاسیون قلب- نشریه شماره 10-287
534
راهنمای تهیه‌ شناسنامه‌ غار- نشریه شماره 397
535
راهنمای طراحی هیدرولیکی تصفیه خانه های فاضلاب- نشریه شماره 405
536
راهنمای ارزیابی عملکرد سامانه‌های زهکشی زیرزمینی- نشریه شماره 381
537
راهنمای نصب انشعابات فاضلاب ابنیه- نشریه شماره 382
538
نقشه‌های همسان پل‌ها و عرشه پل‌های راه‌آهن دهانه 10 تا 25 متر
539
نقشه‌های همسان پل‌های راه
540
دستورالعمل طراحی پل های فولادی- نشریه شماره 395
541
راهنمای طراحی تلمبه خانه های فاضلاب- نشریه شماره 347
542
راهنمای مطالعات فرسایش و رسوب در ساماندهی رودخانه ها- نشریه شماره 383
543
اختصاص فضای مناسب به نمازخانه در طرح‌های عمرانی- نشریه شماره 89666
544
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - مسیریابی خطوط انتقال نیرو - نشریه شماره 401
545
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - مسیریابی خطوط انتقال نیرو -نشریه شماره 401- نسخه انگلیسی
546
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - طراحی عمومی خطوط نیرو - نشریه شماره 402
547
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - طراحی عمومی خطوط نیرو - نشریه شماره 402- نسخه انگلیسی
548
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - کلید قدرت در پست‌های فشار قوی (جلد اول)- نشریه شماره 1-403
549
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - کلید قدرت در پست‌های فشار قوی (جلد اول)- نشریه شماره 1-403- نسخه انگلیسی
550
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - کلید قدرت در پست‌های فشار قوی (جلد دوم)- نشریه شماره 2-403- نسخه انگلیسی
551
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - کلید قدرت در پست‌های فشار قوی (جلد دوم)- نشریه شماره 2-403
552
مشخصات فنی عمومی و اجرایی خطوط فوق توزیع و انتقال- زمین شناسی خطوط انتقال نیروی برق- نشریه شماره 404
553
فهرست خدمات مطالعات بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود (تجدید نظر اول)- نشریه شماره 251
554
معیارهای فنی طراحی پایانه‌های مسافری جاده‌ای- نشریه شماره 352
555
آیین نامه طرح و محاسبه سازه های بتنی پیش ساخته- نشریه شماره 388- (بخش الحاقی به آیین نامه بتن ایران "آبا")
556
ضوابط و مبانی طراحی انبارهای فنی چند منظوره- نشریه شماره 392
557
دستورالعمل طراحی و نظارت بر روسازی راه‌آهن سریع‌السیر- نشریه شماره 394
558
دستورالعمل طراحی، ساخت و اجرای سیستم های پانل پیش ساخته سبک سه بعدی- نشریه شماره 385
559
راهنمای طراحی روسازی بنادر- نشریه شماره 391
560
فهرست خدمات مطالعات بهسازی لرزه‌ای سامانه‌های آبرسانی شهری موجود- نشریه شماره 365
561
شناسنامه فنی پل‌ها- نشریه شماره 367
562
راهنمای انجام مطالعات خدمات جنبی در پروژه‌های بهسازی لرزه‌ای- نشریه شماره 390
563
راهنمای تهیه گزارش توجیه طرح های راهسازی
564
مراحل مختلف اکتشاف زغال سنگ- نشریه شماره 351
565
دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های بنایی غیرمسلح موجود- نشریه شماره 376
566
دستورالعمل های همسان نقشه برداری - جلد اول: ژئودزی و ترازیابی- نشریه شماره 1-119
567
دستورالعمل های همسان نقشه برداری - جلد دوم: نقشه برداری هوایی (کلیات)- نشریه شماره 2-119
568
دستورالعمل های همسان نقشه برداری - جلد سوم: سیستم اطلاعات مکانی (کلیات)- نشریه شماره 3-119
569
دستورالعمل های همسان نقشه برداری - جلد چهارم: کارتوگرافی (کلیات)- نشریه شماره 4-119
570
دستورالعمل های همسان نقشه برداری - جلد پنجم: میکروژئودزی- نشریه شماره 5-119
571
دستورالعمل های همسان نقشه برداری - جلد ششم: داده های شبکه ای و تصویری- نشریه شماره 6-119
572
راهنمای نگهداری از علایم و تجهیزات ایمنی راه- نشریه شماره 370
573
مشخصات فنی، عمومی و اجرایی خطوط توزیع هوایی و کابلی فشار متوسط و ضعیف- نشریه شماره 374
574
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست های توزیع هوایی و زمینی 20 و 33 کیلوولت- نشریه شماره 375
575
ضوابط احداث تونل مشترک تاسیسات شهری- نشریه شماره 369
576
ضوابط انتخاب و طراحی مزرعه آزمایشی زهکشی زیرزمینی- نشریه شماره 348
577
راهنمای عملیات صحرایی نمونه برداری مواد رسوبی رودخانه ها و مخازن سدها- نشریه شماره 349
578
ضوابط عمومی و دستورالعمل ایجاد پایگاه اطلاعات جغرافیایی (GIS) برای کاربردهای مطالعاتی بخش کشاورزی و منابع طبیعی- نشریه شماره 357
579
ضوابط طراحی سازه های اتصال و تخلیه زهکش های روباز- نشریه شماره 358
580
راهنمای کاربرد مدل های تجربی و نظری آبشویی نمک های خاک های شور- نشریه شماره 359
581
راهنمای طراحی و انتخاب مواد و مصالح برای زهکش های زیرزمینی- نشریه شماره 368
582
راهنمای طراحی روسازی فرودگاه- نشریه شماره 353
583
دستورالعمل نظارت بر اجرای روسازی راه آهن- نشریه شماره 355
584
ضوابط و دستورالعمل پردازش رقومی تصاویر ماهواره ای +ETM در استخراج نقشه کاربری و پوشش اراضی مطالعات ساماندهی دشت
585
دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود- نشریه شماره 360
586
مجموعه مقالات همایش آشنایی با تکنولوژی‌های نوین بهسازی لرزه‌ای
587
مقررات تهویه معدن- نشریه شماره 350
588
راهنمای طراحی و ضوابط اجرایی بهسازی ساختمان های بتنی موجود با استفاده از مصالح تقویتی FRP- نشریه شماره 345
589
آیین نامه سازه های بتنی حجیم (بخش الحاقی به آیین نامه بتن ایران "آبا")- نشریه شماره 344
590
دستورالعمل ساخت و اجرای بتن در کارگاه- نشریه شماره 327
591
مشخصات فنی اجرائی بازیافت گرم آسفالت- نشریه شماره 341
592
ضوابط طراحی ساختمان های با اتصال خرجینی- نشریه شماره 324
593
ضوابط طرح و محاسبه ساختمان های صنعتی فولادی- نشریه شماره 325
594
راهکار کاهش نوفه ترافیک برای ساختمان های حواشی بزرگراه های شهری- نشریه شماره 342
595
راهنمای طراحی آکوستیکی فضاهای آموزشی- نشریه شماره 343
596
آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد اول: ملاحظات محیطی و بارگذاری- نشریه شماره 1-300
597
آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد دوم: مصالح- نشریه شماره 2-300
598
آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد سوم: مکانیک خاک و پی- نشریه شماره 3-300
599
آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد چهارم: اصول و مبانی مطالعات و طراحی بنادر- نشریه شماره 4-300
600
آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد پنجم: موج‌شکن‌ها و سازه‌های حفاظتی- نشریه شماره 5-300
601
آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد هفتم: آبراهه و حوضچه- نشریه شماره 7-300
602
آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد هشتم: تسهیلات و تجهیزات بهره‌برداری و پشتیبانی بنادر- نشریه شماره 8-300
603
آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد نهم: سکوهای دریایی- نشریه شماره 9-300
604
آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد دهم: ملاحظات زیست‌محیطی بنادر- نشریه شماره 10-300
605
آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد یازدهم: سازه و تجهیزات تعمیر شناور- نشریه شماره 11-300
606
مشخصات فنی اجرائی بازیافت سرد آسفالت- نشریه شماره 339
607
فهرست جزییات خدمات ساماندهی و تجهیز و نوسازی اراضی تحت پوشش تعاونی های تولید روستایی- نشریه شماره 299
608
مبانی و ضوابط طراحی تجهیز و نوسازی اراضی خشکه زاری (آبیاری ثقلی) جلد یکم: کلیات، تعاریف و مفاهیم پایه- نشریه شماره 1-346
609
مبانی و ضوابط طراحی تجهیز و نوسازی اراضی خشکه زاری (آبیاری ثقلی) جلد دوم: ضوابط و مبانی آبیاری و تسطیح اراضی کشاورزی- نشریه شماره 2-346
610
مبانی و ضوابط طراحی تجهیز و نوسازی اراضی خشکه زاری (آبیاری ثقلی) جلد سوم: زهکشی- نشریه شماره 3-346
611
مبانی و ضوابط طراحی تجهیز و نوسازی اراضی خشکه زاری (آبیاری ثقلی) جلد چهارم: سازه های آبی و جاده های دسترسی- نشریه شماره 4-346
612
مبانی و ضوابط طراحی تجهیز و نوسازی اراضی خشکه زاری (آبیاری ثقلی) جلد پنجم: یکپارچه سازی اراضی کشاورزی- نشریه شماره 5-346
613
ضوابط و معیارهای طرح و اجرای سیلوهای بتنی گندم معیارهای نظارت فنی و تحویل موقت سیلو- نشریه شماره 4-235
614
مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان - جلد ششم: نقشه های جزییات (قسمت اول)- نشریه شماره 6-128
615
دستورالعمل ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های آب و فاضلاب در مرحله اجمالی- نشریه شماره 323
616
دستورالعمل ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های آب و فاضلاب در مرحله تفصیلی- نشریه شماره 338
617
راهنمای بهره برداری هیدرولیکی از مخزن سدهای بزرگ- نشریه شماره 335
618
راهنمای برداشت مصالح رودخانه ای- نشریه شماره 336
619
ضوابط طراحی هیدرولیکی ساختمان های حفاظتی و تقاطعی، تبدیل و ایمنی و ساختمان های حفاظت در مقابل فرسایش سامانه های آبیاری- نشریه شماره 337
620
آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد ششم: سازه و تجهیزات پهلوگیری- نشریه شماره 6-300
621
شرح خدمات توجیه فنی و اقتصادی-اجتماعی سامانه های آبیاری تحت فشار (در سه سطح الف-ب-پ)
622
نظام نظارت و ارزیابی طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
623
روش نامه مطالعات توجیه فنی، اقتصادی-اجتماعی و زیست محیطی سامانه های آبیاری تحت فشار- نشریه شماره 334
624
دستورالعمل آماربرداری از منابع آب - وسایل و روش های اندازه گیری- نشریه شماره 330
625
ضوابط طراحی هیدرولیکی سیفون ها و آبگذر زیر جاده- نشریه شماره 321
626
فهرست خدمات ارزیابی عملکرد سامانه های زهکشی زیرزمینی- نشریه شماره 320
627
تعاریف و مفاهیم در فعالیت های معدنی؛ واژه ها و اصطلاحات پایه اکتشافات معدنی- نشریه شماره 328
628
فهرست خدمات مهندسی مطالعات بهره برداری و نگهداری از سامانه های آبیاری و زهکشی در حال بهره برداری- نشریه شماره 313
629
ضوابط طراحی هیدرولیکی ایستگاه های پمپاژ شبکه های آبیاری و زهکشی- نشریه شماره 317
630
دستورالعمل کنترل کیفیت در تصفیه خانه های آب- نشریه شماره 318
631
ضوابط طراحی تعیین فاصله و عمق زهکش های زیرزمینی- نشریه شماره 319
632
دستورالعمل تعیین هدایت هیدرولیک خاک به روش های مختلف- نشریه شماره 322
633
فهرست خدمات مطالعات برداشت مصالح رودخانه ای- نشریه شماره 329
634
تعاریف و مفاهیم در فعالیت های معدنی وا‍ژه ها و اصطلاحات پایه استخراج معدنی- نشریه شماره 340
635
راهنمای تشخیص اثرهای اقتصادی، اجتماعی، ارزش گذاری و توجیه اقتصادی طرح های توسعه منابع آب- نشریه شماره 331
636
مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان ها - جلد پنجم: لوله های ترموپلاستیک- نشریه شماره 5-128
637
دستورالعمل ارزشیابی گزارش توجیهی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای- نشریه شماره
638
آیین نامه ایمنی راه ها (ایمنی راه و حریم)- نشریه شماره 1-267
639
آیین نامه ایمنی راه ها (ایمنی ابنیه فنی)- نشریه شماره 2-267
640
آیین نامه ایمنی راه ها (تجهیزات ایمنی راه)- نشریه شماره 4-267
641
آیین نامه ایمنی راه ها (تاسیسات ایمنی راه)- نشریه شماره 5-267
642
آیین نامه ایمنی راه ها (ایمنی بهره برداری)- نشریه شماره 6-267
643
آیین نامه ایمنی راه ها (ایمنی در عملیات اجرایی)- نشریه شماره 7-267
644
مشخصات فنی عمومی روسازی راه آهن- نشریه شماره 301
645
آماده سازی و تمیزکاری سطوح فلزی جهت اجرای پوشش- نشریه شماره 306
646
راهنمای پهنه بندی سیل و تعیین حد بستر و حریم رودخانه- نشریه شماره 307
647
راهنمای طراحی دیوارهای حائل- نشریه شماره 308
648
راهنمای طراحی سازه ای تونل های آب بر- نشریه شماره 309
649
راهنمای حفاظت کاتدی خطوط لوله و سازه های فولادی- نشریه شماره 311
650
راهنمای تعیین دوره بازگشت سیلاب طراحی برای کارهای مهندسی رودخانه- نشریه شماره 316
651
راهنمای اجرای سقفهای تیرچه و بلوک- مشخصات فنی عمومی و جزئیات اجرایی-کنترل کیفیت -نشریه شماره 82
652
طراحی بناهای درمانی(5) - جلد یکم: راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش مراقبت ویژه نوزادان NICU- نشریه شماره 5-287
653
طراحی بناهای درمانی(5) - جلد دوم: راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش مراقبت ویژه نوزادان NICU- نشریه شماره 5-287
654
طراحی بناهای درمانی(5) - جلد سوم: راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش مراقبت ویژه نوزادان NICU- نشریه شماره 5-287
655
دستورالعمل مطالعات هیدرولیکی و آبشستگی پل- نشریه شماره 302
656
طراحی بناهای درمانی(3) - جلد اول: راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش اعمال زایمان- نشریه شماره 3-287
657
طراحی بناهای درمانی(3) - جلد دوم: راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش اعمال زایمان- نشریه شماره 3-287
658
طراحی بناهای درمانی(3) - جلد سوم: راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش اعمال زایمان- نشریه شماره 3-287
659
طراحی بناهای درمانی(3) - جلد چهارم: راهنمای گروه بندی و مشخصات فنی تجهیزات بیمارستانی بخش اعمال زایمان- نشریه شماره 3-287
660
طراحی بناهای درمانی (4) - جلد اول: راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش بستری زایمان- نشریه شماره 4-287
661
طراحی بناهای درمانی(4) - جلد دوم: راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی و برقی بخش بستری زایمان- نشریه شماره 4-287
662
آیین نامه ایمنی راه ها (علایم ایمنی راه) - نسخه کامل- نشریه شماره 267
663
شرح خدمات مطالعات برنامه‌ریزی و تهیه طرح‌های تفصیلی - اجرایی جنگلداری جنگل‌های شمال کشور
664
مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقی کارهای ساختمانی- جلد دوم: تاسیسات برقی جریان ضعیف- نشریه شماره 2-110
665
مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان ها -جلد چهارم: عایق کاری- نشریه شماره 4-128
666
ضوابط عمومی طراحی سازه های آبی بتنی- نشریه شماره 312
667
راهنمای طراحی، ساخت و نگهداری پوشش ها در کارهای مهندسی رودخانه- نشریه شماره 332
668
راهنمای بهسازی رویه‌های آسفالتی و شنی- نشریه شماره 296
669
فرهنگ واژگان نظام فنی و اجرایی کشور- نرم افزار
670
فرهنگ واژگان نظام فنی و اجرایی کشور- متن
671
راهنمای ارزیابی پیامدهای زیست محیطی فرودگاه‌ها- نشریه شماره 6-254
672
راهنمای ارزیابی پیامدهای زیست محیطی نیروگاه‌ها- نشریه شماره 7-254
673
راهنمای ارزیابی پیامدهای زیست محیطی صنایع فولاد- نشریه شماره 3-254
674
راهنمای ارزیابی پیامدهای زیست محیطی پالایشگاه و پایانه های نفتی- نشریه شماره 4-254
675
راهنمای ارزیابی پیامدهای زیست محیطی شهرک‌های صنعتی- نشریه شماره 5-254
676
مشخصات فنی عمومی زیرسازی راه آهن- نشریه شماره 279
677
ضوابط و معیارهای فنی آبیاری تحت فشار (طراحی)- نشریه شماره 286
678
طراحی بناهای درمانی (2) - جلد اول: راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش های مراقبت ویژه I.C.U- نشریه شماره 2-287
679
طراحی بناهای درمانی (2) - جلد دوم: راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش های مراقبت ویژه I.C.U.- نشریه شماره 2-287
680
طراحی بناهای درمانی (2) - جلد سوم: راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش های مراقبت ویژه I.C.U- نشریه شماره
681
طراحی بناهای درمانی (2) - جلد چهارم: راهنمای گروه بندی و مشخصات فنی تجهیزات بیمارستانی بخش های مراقبت ویژه I.C.U- نشریه شماره 2-287
682
مجموعه مقالات کارگاه مشترک ایران و ژاپن (5-7 مهرماه 1383) تبادل تجربیات برای زندگی ایمن و کاهش خطرپذیری در زلزله- نشریه شماره 298
683
دستورالعمل تهیه، ارایه و بررسی پیشنهادهای تغییر، با نگاه مهندسی ارزش -دستورالعمل تهیه و ارسال گزارش سالانه پیشنهادهای تغییر، با نگاه مهندسی ارزش- نشریه شماره 290
684
جزییات تیپ خطوط انتقال و شبکه های آب و فاضلاب (CD)
685
راهنمای روش محاسبه تعدیل آحاد بهای پیمان‌ها- نشریه شماره 289
686
طراحی بناهای درمانی (1) - جلد اول: راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش های بستری داخلی/جراحی- نشریه شماره 1-287
687
طراحی بناهای درمانی (1) - جلد دوم: راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش های بستری داخلی/جراحی- نشریه شماره 1-287
688
طراحی بناهای درمانی (1) - جلد سوم: راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش های بستری داخلی / جراحی- نشریه شماره 1-287
689
طراحی بناهای درمانی (1) - جلد چهارم: راهنمای گروه بندی و مشخصات فنی تجهیزات بیمارستانی بخش های بستری داخلی/جراحی- نشریه شماره 1-287
690
ضوابط و معیارهای طرح و اجرای سیلوهای بتنی - مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات مکانیکی سیلو- نشریه شماره 3-235
691
آیین نامه طرح هندسی راه آهن- نشریه شماره 288
692
راهنمای مطالعات بهره برداری از مخازن سدها- نشریه شماره 272
693
ضوابط عمومی طراحی شبکه های آبیاری و زهکشی- نشریه شماره 281
694
راهنمای تعیین و انتخاب وسایل و لوازم آزمایشگاه تصفیه خانه های فاضلاب- نشریه شماره 285
695
مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی (تجدید نظر دوم)- نشریه شماره 55
696
مشخصات فنی عمومی راهداری- نشریه شماره 280
697
ضوابط هیدرولیکی طراحی ساختمان های تنظیم سطح آب و آبگیرها در کانال‌های روباز- نشریه شماره 282
698
راهنمای بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه های فاضلاب شهری - بخش دوم: تصفیه ثانویه- نشریه شماره 284
699
ضوابط بهداشتی و ایمنی پرسنل تصفیه خانه های فاضلاب- نشریه شماره 275
700
راهنمای بررسی پیشروی آب های شور در آبخوان های ساحلی و روش های کنترل آن- نشریه شماره 277
701
راهنمای انتخاب ظرفیت واحدهای مختلف تصفیه خانه های فاضلاب شهری- نشریه شماره 278
702
راهنمای تعیین بار کل رسوب رودخانه‌ها به روش انیشتین و کلبی- نشریه شماره 273
703
دستورالعمل نمونه برداری آب- نشریه شماره 274
704
معیارهای برنامه ریزی و طراحی کتابخانه های عمومی کشور (برای حوزه های جمعیتی تا 500000 نفر)- نشریه شماره 270
705
مشخصات فنی عمومی راه (تجدید نظر اول)- نشریه شماره 101
706
دستورالعمل تثبیت لایه‌های خاکریز و روسازی راه‌ها- نشریه شماره 268
707
مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان ها - جلد سوم: کانال کشی- نشریه شماره 3-128
708
ضوابط طراحی ساختمان های آموزشی (برنامه ریزی معماری همسان مدارس ابتدایی و راهنمایی)- نشریه شماره 232
709
راهنمای آزمایش های دانه‌بندی رسوب- نشریه شماره 269
710
آیین نامه طرح و محاسبه قطعات بتن پیش تنیده (بخش الحاقی به آیین نامه بتن ایران (آبا))- نشریه شماره 250
711
شرایط طراحی (DESIGN CONDITIONS) برای محاسبات تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع ویژه تعدادی از شهرهای کشور- نشریه شماره 271
712
مشخصات فنی عمومی لوله ها و اتصالات پی.وی.سی برای مصارف آبرسانی- نشریه شماره 18
713
طراحی مسکن برای اشخاص دارای معلولیت (با صندلی چرخدار)- نشریه شماره 84
714
بلوک بتنی و کاربرد آن در دیوار- نشریه شماره 100
715
معیارهای طراحی سینما- نشریه شماره 245
716
آیین نامه اتصالات در سازه های فولادی- نشریه شماره 264
717
دستورالعمل برپایی آزمایشگاه آب- نشریه شماره 265
718
1- دستورالعمل تعییین اسیدیته و قلیاییت آب، 2-دستورالعمل تعیین نیتروژن آب- نشریه شماره 266
719
ضوابط و معیارهای طرح و اجرای سیلوهای بتنی مشخصات فنی عمومی و اجرایی سازه و معماری سیلو- نشریه شماره 1-235
720
فهرست جزییات خدمات مهندسی مطالعات تاسیسات آبگیری (مرحله های شناسایی، اول و دوم ایستگاه های پمپاژ )- نشریه شماره 262
721
فهرست جزییات خدمات مهندسی مطالعات تاسیسات آبگیری (سردهانه سازی)- نشریه شماره 263
722
استانداردهای نقشه کشی ساختمانی- نشریه شماره 256
723
راهنمای تعیین عمق فرسایش و روش های مقابله با آن درمحدوده پایه های پل- نشریه شماره 260
724
آیین نامه نظارت و کنترل بر عملیات و خدمات نقشه برداری- نشریه شماره 253
725
دستورالعمل آزمایش های آبشویی خاک های شور و سدیمی در ایران- نشریه شماره 255
726
ضوابط و معیارهای فنی آبیاری تحت فشار (مشخصات فنی عمومی)- نشریه شماره 261
727
مهندسی نگهداری ساختمان و تاسیسات- جلد چهارم: روغنکاری- نشریه شماره 4-138
728
دستورالعمل استفاده از امولسیونهای قیری در راهسازی- نشریه شماره 207
729
توسعه پایدار و مدیریت مالی منابع آب- نشریه شماره 140
730
دستورالعمل بررسی های اقتصادی منابع آب- نشریه شماره 258
731
دستورالعمل آزمون میکروبیولوژی آب- نشریه شماره 259
732
رفتارسنجی فضاهای زیرزمینی درحین اجرا- نشریه شماره 252
733
دستورالعمل عمومی ارزیابی پیامدهای زیست محیطی طرح های عمرانی- نشریه شماره -1-254
734
دستورالعمل تهیه طرح مدیریت مناطق تحت حفاظت- نشریه شماره 257
735
راهنمای آیین نامه بتن ایران "آبا"
736
فهرست خدمات مرحله توجیهی مطالعات ایزوتوپی و ردیابی مصنوعی منابع آب زیرزمینی- نشریه شماره 249
737
آماده سازی لجن حاصل از تصفیه فاضلاب شهری برای مصارف کشاورزی- نشریه شماره 220-الف
738
دستورالعمل حفاظت و ایمنی در کارگاه های سدسازی- نشریه شماره 247
739
فرسایش و رسوبگذاری در محدوده آبشکنها- نشریه شماره 248
740
واژه نامه بتن (ویرایش سوم)- نشریه شماره 414
741
آیین نامه روسازی آسفالتی راه های ایران- نشریه شماره 234
742
راهنمای طراحی و اجرای سقف تیرچه های فولادی با جان باز در ترکیب با بتن- نشریه شماره 151
743
راهنمای برگزاری مسابقات معماری و شهرسازی در ایران- نشریه شماره 240
744
ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد معلول جسمی- حرکتی- نشریه شماره 246
745
راهنمای تهیه گزارش توجیه طرح
746
ضوابط و معیارهای طرح و اجرای سیلوهای بتنی مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برق سیلو- نشریه شماره 2-235
747
تعیین بار بستر به روش مایر- پیتر و مولر (در مطالعات رسوب)- نشریه شماره 220
748
دستورالعمل آزمایش پرسیومتری (در مطالعات ژئوتکنیک)- نشریه شماره 223
749
دستورالعمل آزمایش نفوذ استاندارد (S.P.T) در مطالعات ژئوتکنیک- نشریه شماره 224
750
دستورالعمل اندازه گیری سرعت نفوذ آب به خاک با روش استوانه- نشریه شماره 243
751
راهنمای نشت یابی و جلوگیری از تلفات آب در تاسیسات آبرسانی شهری- نشریه شماره 241
752
راهنمای مهار سیلاب رودخانه (روش های سازه ای)- نشریه شماره 242
753
دستور العمل آماربرداری منابع آب - بخش اول: اندازه گیری پدیده های هواشناسی، بخش دوم: برگ های شناسایی و آمار- نشریه شماره 239
754
برنامه ریزی آزمایش های رسوب- نشریه شماره 222
755
بررسی پتانسیل لغزش در محدوده سدها و سازه های وابسته- نشریه شماره 229
756
فهرست خدمات مطالعات ژئوتکنیک و برآورد خطر زمین لرزه و زلزله شناسی مهندسی (مرحله طراحی تفصیلی)- نشریه شماره 238
757
مبانی طراحی کلینیک ها و آزمایشگاه های دامپزشکی همراه با نقشه های همسان اجرایی به صورت لوح فشرده (CD)- نشریه شماره 183
758
فهرست خدمات مطالعات طرحهای تغذیه مصنوعی (1-مرحله شناسایی، 2-مرحله توجیهی، 3-مرحله تفصیلی)- نشریه شماره 236
759
راهنمای بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضلاب شهری (تصفیه مقدماتی)- نشریه شماره 237
760
برنامه ریزی و مطالعات بهینه سازی طرحهای توسعه منایع آب- نشریه شماره 219
761
تعیین حجم رسوبات و توزیع آن در مخازن سدها- نشریه شماره 221
762
فهرست جزییات مطالعات زمین شناسی مهندسی مرحله های شناسایی و توجیهی در طرح های سازه های آبی (سدسازی)- نشریه شماره 225
763
آیین‌نامه جوشکاری ساختمانی ایران- نشریه شماره 228
764
آیین نامه کاربری اراضی اطراف فرودگاه‌ها- نشریه شماره 233
765
دستورالعمل ارزیابی زیست محیطی طرح های مهندسی رودخانه 1- مرحله شناسایی؛ 2- مرحله توجیهی؛ 3- مرحله تفصیلی.- نشریه شماره 227
766
فهرست خدمات مرحله اجرای طرح های مهندسی رودخانه- نشریه شماره 226
767
طراحی، اجرا، نگهداری و بهره برداری خاک چالهای بهداشتی برای زباله شهری- نشریه شماره 217
768
نقشه های همسان مجاری آب بر زیرزمینی بتنی- نشریه شماره 218
769
فهرست خدمات مطالعات مرحله شناسایی منابع آب زیرزمینی- نشریه شماره 212
770
فهرست خدمات مطالعات مرحله نیمه تفصیلی منابع آب زیرزمینی- نشریه شماره 213
771
مبانی طراحی انبارهای سیب زمینی، ضوابط طراحی سیستم هوادهی و دستورالعمل بهره برداری انبارهای 3000 تنی سیب زمینی در منطقه سرد و خشک، همراه با: نقشه های تیپ اجرایی (لوح فشرده - CD )
772
مبانی محاسبات اقتصادی طرحهای توسعه منابع آب- نشریه شماره 215
773
راهنمای بازرسی در سدهای بزرگ- نشریه شماره 216
774
مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقی کارهای ساختمانی - جلد اول: تاسیسات برقی فشار ضعیف و فشار متوسط (تجدیدنظر اول)- نشریه شماره 1-110
775
آنالیز فهرست بها -80
776
آئین نامه بتن ایران (آبا) - به صورت کامل
777
راهنمای طراحی، ساخت و نگهداری گوره‌ها- نشریه شماره 214
778
مهندسی نگهداری ساختمان و تاسیسات - جلد سوم: نگهداری تجهیزات الکتریکی- نشریه شماره 3-138
779
فهرست خدمات مطالعات ژئوفیزیک، روشهای الکتریکی مقاومت ویژه و لرزه ای شکست مرزی- نشریه شماره 211
780
پوشش جدار لوله ها و اتصالات فولادی با مواد قیر نفتی یا قطران ذغال سنگی- نشریه شماره 210
781
آیین نامه بارگذاری پل ها |«تجدید نظر اول»- نشریه شماره 139
782
مستند سازی طرحهای آب- نشریه شماره 208
783
طراحی و ارزیابی آزمایشگاهی مخلوطهای آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای (SMA)- نشریه شماره 206
784
فهرست خدمات مطالعات ژئوتکنیک و خطر زمین لرزه (مرحله شناسایی)
785
فهرست خدمات مطالعات ژئوتکنیک و برآورد خطر زمین لرزه (مرحله توجیهی)
786
فهرست خدمات مهندسی ژئوتکنیک (مرحله اجرا)
787
فهرست خدمات مطالعات ژئوتکنیک (مرحله بهره برداری و نگهداری)
788
پوشش پلی اتیلنی لوله ها و اتصالات فولادی
789
راهنمای تعیین غلظت نمونه های رسوبات معلق رودخانه ها
790
مدیریت کیفیت فراگیر در صنعت ساخت و ساز (تجربه شرکت مایدا)
791
ضوابط طراحی سازه ای بندهای انحراف
792
مشخصات فنی عمومی و اجرایی روشنایی راههای شهری
793
راهنمای حفاظت کمی و کیفی منابع آب زیرزمینی و تجهیزات بهره برداری از آن ها
794
راهنمای مطالعات پایه زمین شناسی مهندسی در پروژه های مهندسی آب
795
بتن در مناطق گرمسیر
796
ضوابط طراحی سازه ای مجاری آب بر زیرزمینی بتنی
797
راهنمای تزریق در سازه های آبی
798
دستور العمل رفتار سنجی کیفی آبهای زیرزمینی
799
دستورالعمل آزمایش های تراوایی
800
دستورالعمل برداشت صحرایی گسستگیهای سنگ در کارهای مهندسی و سدسازی
801
فهرست خدمات مطالعات مرحله شناسایی طرح های مهندسی رودخانه
802
فهرست خدمات مطالعات مرحله توجیهی طرحهای مهندسی رودخانه
803
فهرست خدمات مطالعات مرحله طراحی تفصیلی (مرحله دو) طرحهای مهندسی رودخانه
804
فهرست جزییات خدمات مطالعات بخش سیلاب و تغذیه مصنوعی (مراحل اول و دوم)
805
فهرست جزییات خدمات مطالعات ساماندهی چشمه ها و قناتها
806
دستورالعمل تهیه پروژه راه های جنگلی
807
مهندسی نگهداری ساختمان و تاسیسات - بهداشت محیط و پاکیزه نگاه داشتن ساختمان
808
آیین نامه طرح هندسی راه روستایی
809
آیین‌نامه طراحی محوطه زمینی فرودگاه‌ها
810
عملکرد، نگهداری و بهینه سازی سیستم های گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع
811
دستورالعمل نامگذاری و حفاری چاههای آب
812
راهنمای کنترل کیفیت در مراحل مختلف تصفیه آب آشامیدنی
813
ضوابط طراحی ساختمان های اداری
814
طرح جامع مصالح ساختمانی کشور - استان خوزستان
815
طرح جامع مصالح ساختمانی کشور - استان سیستان و بلوچستان
816
طرح جامع مصالح ساختمانی کشور - استان کرمان
817
طرح جامع مصالح ساختمانی کشور - استان کرمانشاه
818
طرح جامع مصالح ساختمانی کشور - استان هرمزگان
819
طرح جامع مصالح ساختمانی کشور - استان همدان
820
راهنمای بهره برداری و نگهداری واحدهای تصفیه خانه آب
821
آیین نامه طراحی سازه های فولادی به روش حالات حدی
822
راهنمای کاربرد اقتصاد مهندسی در پروژه های توسعه و مدیریت منابع آب
823
علایم و نشانه های نقشه های منابع آب زیرزمینی
824
پوشش جدار لوله های فولادی با ملات ماسه سیمان
825
جداول راهنمای اطلاعات پایه موردنیاز برای بررسی های اقتصادیِ تامین، انتقال و توزیع آب کشاورزی
826
ژئوفیزیک و نقش آن در مهندسی آب، استاندارد مطالعات لرزه ای باروش شکست مرزی
827
مقررات و معیارهای طراحی و اجرایی جزییات تیپ ساختمانی جلد اول: اقلیم و ویژگی های ساختمانی، روش های ساخت و تکنولوژی ساختمان، مصالح ساختمانی و ضوابط کاربرد آن
828
مقررات و معیارهای طراحی و اجرایی جزییات تیپ ساختمانی جلد دوم: ویژگی های ساختاری ابنیه ویژگی های عملکردی ابنیه
829
مقررات و معیارهای طراحی و اجرای جزییات تیپ ساختمانی جلد سوم: راهنمای نصب و استفاده از نرم افزار نقشه های جزییات تیپ (CD)
830
مقررات و معیارهای طراحی و اجرای جزییات تیپ ساختمانی جلد سوم: راهنمای نصب و استفاده از نرم افزار نقشه های جزییات تیپ (CD)
831
دستورالعمل اجرایی خدمات بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشی
832
معیارهای اقلیمی در ساختمان – انرژی تابشی خورشید در گستره ایران تابش بر رویه افقی در سطح زمین
833
دستورالعمل هدایت هیدرولیک خاک با روش پیزومتری
834
دستورالعمل برف سنجی
835
تقاطع های همسطح شهری - مبانی فنی
836
تقاطع های همسطح شهری - توصیه ها و معیارهای فنی
837
تقاطع های هم سطح شهری - سوابق مطالعات
838
معیارهای هیدرولیکی طراحی کانالهای آبیاری و زهکشی روباز
839
تیرچه های پیش ساخته خرپایی (مشخصات فنی، روش طرح و محاسبه به انضمام جدولهای محاسبه تیرچه ها)
840
دستورالعمل حفر و تجهیز پیزومترهای مرکب
841
مکمل ضوابط طراحی شبکه های جمع آوری آب های سطحی و فاضلاب شهری
842
دستورالعمل مطالعات فیزیوگرافی در حوضه های آبخیز
843
دستورالعمل بهره برداری و نگهداری از تاسیسات و تجهیزات شبکه های آبیاری و زهکشی
844
دستورالعمل بهره برداری ونگهداری از ماشین آلات موردنیاز شبکه های آبیاری و زهکشی
845
ژئوفیزیک و نقش آن در مهندسی آب، استاندارد و مطالعات الکتریک با روش مقاومت ویژه
846
تسهیلات پیاده روی - جلد 3- سوابق مطالعات
847
راهنمای تعیین منحنی دبی – اشل رودخانه با استفاده از روش انیشتین – بارباروسا
848
دستورالعمل لایه بندی خاک در مطالعات زهکشی اراضی
849
دستورالعمل حفر و تجهیز چاهک های مشاهده ای
850
دستورالعمل تعیین هدایت هیدرولیک خاک
851
آیین نامه طرح هندسی راهها
852
راهنمای اجرای بتن در مناطق گرمسیر
853
تسهیلات پیاده روی - جلد 2- توصیه ها و معیارهای فنی
854
برنامه ریزی و طراحی هتل
855
سازه های بتنی مهندسی محیط زیست - ترجمه ACI 350R-89 آزمون آب بندی سازه های بتن آرمه - ترجمه AWWA400-93 و ACI 350.1R-89
856
ضوابط طراحی ساختمان های نگهداری و پرورش گاو شیری در اقالیم مختلف کشور
857
تسهیلات پیاده روی - جلد 1- مبانی فنی
858
راهنمای طراحی کارگاه های پرورش ماهی های گرم آبی
859
آموزش ایمنی تردد به خردسالان و نوجوانان
860
ضوابط طراحی کارگاههای پرورش ماهی های گرم آبی
861
فهرست خدمات مطالعات مرحله طراحی تفصیلی سدسازی
862
فهرست خدمات مهندسی مرحله ساخت سدها
863
راهنمای بهره برداری و نگهداری از مخازن آب
864
مهندسی نگهداری ساختمان و تاسیسات - نگهداری دستگاه های تاسیساتی
865
ضوابط طراحی کارگاههای پرورش ماهی های گرم آبی- نشریه شماره 142
866
شرح خدمات مهندسی مطالعات مراحل مختلف طرح های آبیاری و زهکشی
867
راهنمای نگهداری وتعمیرات تصفیه خانه های آب و حفاظت و ایمنی تاسیسات
868
نیروی انسانی در تصفیه خانه های آب و مراقبت بهداشتی و کنترل سلامت آنان
869
فهرست خدمات مرحله دو (تشریحی) طرح های آبیاری و زهکشی
870
موازین فنی ورزشگاههای کشور - مطالعات وضع موجود مراکز ورزشی
871
موازین فنی ورزشگاه های کشور - مقررات و معیارهای طراحی مراکز ورزشی
872
موازین فنی ورزشگاه های کشور - مشخصات کالبدی و مقررات رشته های ورزشی متداول در کشور
873
موازین فنی ورزشگاه های کشور - اقلیم و ورزش در هوای آزاد
874
فهرست خدمات مرحله یک (توجیهی) طرح های آبیاری و زهکشی
875
فهرست خدمات مرحله شناسایی طرح های زهکشی و بهسازی خاک برای دشت هایی که در آن ها شبکه آبیاری احداث شده است.
876
فهرست خدمات مرحله شناسایی طرح های آبیاری و زهکشی
877
فهرست خدمات مرحله توجیهی طرح های حفاظت خاک و آبخیزداری
878
فهرست خدمات مرحله شناسایی طرح های حفاظت خاک و آبخیزداری
879
مجموعه مقالات:1- پی و شالوده در تحلیل ساختمان ها در برابر زلزله (ارائه شده در دومین سمینار بین المللی مکانیک خاک و مهندسی پی ایران)؛2- افتادگی، ارتعاش و انتقال جانبی در ساختمان ها؛3- بنایی مسلح با بلوک مجوف بتنی
880
راهنمای طرح، اجرا و بهره برداری راه های جنگلی
881
مشخصات فنی عمومی مخازن آب زمینی
882
ضوابط فنی بررسی و تصویب طرح های تصفیه فاضلاب شهری
883
ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی: خدمات فنی دوران بهره برداری و نگهداری- نشریه شماره 109
884
ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی: اندازه گیرهای جریان- نشریه شماره 106
885
ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی (هیدرولیک لوله ها و مجاری)- نشریه شماره 105
886
گزارش و آمار روزانه بهره برداری از تصفیه خانه های آب
887
مجموعه نقشه های تیپ اجرایی مخازن آب زمینی
888
آزمایش های تیپ مکانیک خاک (شناسایی و طبقه بندی خاک)
889
دستورالعمل اجرایی محافظت ساختمان در برابر آتش سوزی
890
استاندارد کیفیت آب آشامیدنی
891
مبانی و ضوابط طراحی طرح های آبرسانی شهری
892
مبانی و ضوابط طراحی شبکه های جمع آوری آبهای سطحی و فاضلاب شهری
893
ضوابط فنی بررسی و تصویب طرح های تصفیه آب شهری
894
ضوابط و معیارهای طرح و محاسبه مخازن آب زمینی
895
مجموعه نقشه های تیپ اجرایی ساختمانهای گوسفندداری
896
ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی (نقشه های تیپ)
897
فهرست خدمات مرحله شناسایی سدسازی
898
فهرست خدمات مرحله توجیهی سدسازی
899
وسایل کنترل ترافیک
900
مشخصات فنی عمومی ساختمانهای گوسفندداری
901
ضریبها و جدولهای تبدیل واحدها و مقیاسها
902
ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی (مشخصات فنی عمومی)- نشریه شماره 108
903
مشخصات فنی نقشه برداری
904
کتابنامه تونل و تونل سازی
905
کتابنامه بندر
906
ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی (هیدرولیک کانالها و مجاری)
907
معیارهای طرح هندسی تقاطع ها
908
ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی: منابع آب و خاک و نحوه بهره برداری در گذشته و حال- نشریه شماره 103
909
محافظت ساختمان در برابر حریق
910
مجموعه نقشه های تیپ تابلیه پلها (پیش ساخته، پیش تنیده، درجا) تادهانه 20 متر
911
جداول طراحی ساختمانهای بتن فولادی به روش حالت حدی
912
ضوابط طراحی فضاهای آموزشگاههای فنی حرفه ای (جلد اول، کارگاههای مربوط به رشته ساختمان)
913
معیارهای طرح هندسی راههای اصلی و فرعی
914
معیارهای طرح هندسی راههای روستایی
915
چکیده ای از طرح هندسی راهها و تقاطع‌ها
916
ایمنی در جوشکاری
917
گزارش فنی (ساختمان مرکز بهداشت قم)
918
جزئیات معماری ساختمانهای آجری
919
دیوارهای سنگی
920
مجموعه نقشه های تیپ اجرایی آبروها تا دهانه 8 متر
921
ضوابطی برای طرح و اجرای ساختمانهای فولادی (براساس آئین نامه AISC)
922
راهنمای طرح ساختمانهای فولادی
923
الفبای کالبد خانه سنتی (یزد)
924
سیستم گازهای طبی در بیمارستانها- محاسبات و اجرا
925
راهنمای ایجاد بناهای کوچک در مناطق زلزله خیز
926
شرح خدمات نقشه برداری
927
زلزله 4 مارس 1977 کشور رومانی
928
مجموعه راهنمای تجزیه واحد قیمتهای واحد کارهای ساختمانی وراهسازی (قسمت اول)
929
تجزیه و تحلیل هزینه کارهای ساختمانی و راهسازی (بخش عملیات خاکی با وسایل مکانیکی)
930
محافظت ابنیه فنی آهنی و فولادی در مقابل خورندگی
931
راهنمایی برای تجزیه قیمتهای واحد کارهای تاسیساتی
932
مجموعه مقالات سمینار سنتو (پیشرفتهای اخیر در کاهش خطرات زلزله، تهران23-25 آبان ماه 1355)
933
زلزله های سال 1968 کشور ایران
934
ضوابط تجزیه و تحلیل قیمتهای واحد اقلام مربوط به خطوط انتقال آب
935
تحلیلی برروند دگرگونیهای سکونت در شهرها
936
نقاشی ساختمانها (آئین کاربرد)
937
برنامه کامپیوتری مربوط به آنالیز قیمت کارهای ساختمانی و راهسازی
938
مشخصات فنی عمومی درزهای انبساط
939
راهنمایی برای اجرای ساختمان بناهای اداری
940
زلزله های سال 1969 کشور ایران
941
طرح و محاسبه قاب های شیبدار و قوسی فلزی
942
نگرشی برکارکرد و نارسائیهای کوی نهم آبان
943
شرح قیمتهای واحد تیپ برای شبکه توزیع آب
944
شرح قیمتهای واحد تیپ برای خطوط انتقال آب
945
دفترچه تیپ شرح قیمتهای واحد عملیات راههای اصلی
946
راهنمای طرح و اجرای عملیات نصب لوله های سخت پی.وی.سی
947
شرایط لازم برای طرح و محاسبه ساختمانهای بتن آرمه
948
مشخصات فنی عمومی کارهای نصب ورقهای پوششی سقف
949
راهنمای طرح واجرای عملیات نصب لوله های سخت پی.وی.سی درلوله کشی آب سرد
950
گزارش شماره 2 مربوط به نمودارهای شتاب نگار در ایران
951
استاندارد پیشنهادی اتصالهای لوله های تحت فشار پی.وی.سی
952
مشخصات فنی عمومی راههای فرعی درجه یک و دو
953
بحثی پیرامون فضا در ساختمانهای اداری
954
گزارش شماره 1 مربوط به نمودارهای شتاب نگار در ایران
955
شرح قیمتهای واحد تیپ برای کارهای تاسیسات برق
956
زلزله 16 اسفند 1353 (سرخون بندرعباس)
957
زلزله های سال 1970 کشور ایران
958
استاندارد پیشنهادی لوله های سخت پی.وی.سی در لوله کشی آب آشامیدنی
959
استاندارد پیشنهادی لوله‌های سخت پی.وی.سی در مصارف صنعتی
960
تجزیه و تحلیل هزینه کارهای ساختمانی و راهسازی (بخش کاشی کاری ، سرامیک کاری، فرش کف و عایق کاری)
961
مشخصات فنی عمومی شیشه کاری در ساختمان
962
مشخصات فنی عمومی کاشی کاری و کف پوش در ساختمان
963
شرح قیمتهای واحد تیپ برای کارهای تاسیسات حرارتی و تهویه مطبوع
964
مشخصات فنی عمومی در و پنجره
965
استانداردهای نقشه کشی
966
مشخصات فنی عمومی اندودکاری
967
مشخصات فنی عمومی کارهای بنایی
968
مشخصات فنی عمومی اسکلت فولادی ساختمان
969
مشخصات فنی عمومی کارهای بتنی
970
مشخصات فنی عمومی راههای اصلی
971
تجزیه و تحلیل هزینه کارهای ساختمانی و راهسازی (بخش اندودها، قرنیزها و بندکشی)
972
شرح قیمتهای واحد تیپ برای کارهای لوله کشی آب و فاضلاب ساختمان
973
بررسی نحوه توزیع منطقی تخت های بیمارستانی کشور
974
مشخصات فنی عمومی برای طرح و اجرای انواع شمعها و سپرها
975
تجزیه و تحلیل هزینه کارهای ساختمانی (بخش ملاتها)
976
مشخصات فنی عمومی لوله کشی آب سرد و گرم و فاضلاب ساختمان
977
بازرسی و کنترل کیفیت جوش در ساختمانهای فولادی
978
زلزله 23 نوامبر 1972 ماناگوا
979
جوش پذیری فولادهای ساختمانی
980
روش نصب و کارگذاری لوله های پی.وی.سی
981
برنامه ریزی فیزیکی بیمارستانهای عمومی از 150 تخت تا 720 تخت
982
شرح قیمتهای واحد تیپ برای کارهای ساختمانی
983
تجزیه و تحلیل هزینه کارهای ساختمانی و راهسازی (بخش تعیین هزینه ساعتی ماشینهای راهسازی)
984
جوشکاری در ساختمانهای فولادی
985
تجهیز و ساماندهی کارگاه جوشکاری
986
جوشکاری در درجات حرارت پایین
987
تجزیه و تحلیل هزینه کارهای ساختمانی و راهسازی (بخش کارهای آجری)
988
زلزله 17 آبان ماه 1350 بندر عباس
989
روسازی شنی و حفاظت رویه آن
990
برنامه ریزی فیزیکی بیمارستانهای عمومی کوچک
991
بررسی فنی مقدماتی زلزله 21 فروردین ماه 1351 منطقه قیر و کارزین استان فارس
992
مطالعه و بررسی در تعیین ضوابط مربوط به طرح مدارس ابتدایی
993
دفترچه تیپ شرح قیمتهای واحد عملیات راههای فرعی
994
ضمائم فنی دستورالعمل طرح، محاسبه و اجرای رویه های بتنی در فرودگاه ها
995
طرح و محاسبه و اجرای رویه های بتنی در فرودگاهها
996
آزمایش لوله های تحت فشار سیمان و پنبه نسوز در کارگاههای لوله کشی
997
بررسیهای فنی
998
زلزله هشتم مرداد ماه 49 قرناوه (گنبد کاووس)
999
زلزله خیزی ایران (از سال 1900 تا سال 1969)