گنجینه نشریات نظام فنی و اجرایی كشور


بخشنامه جدید تازه ها
پربازدید ها
جستجو
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 
ردیف
عنوان
نمایش
ضوابط جدید1
دستورالعمل ناحیه‌بندی استقرار کاربری در حریم کیفی منابع آب سطحی
2
راﻫﻨﻤﺎی ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺟﺪاﺳﺎز ﻟﺮزه‌ای در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ- ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈر اول
3
ضوابط و معیارهای طراحی معماری و طراحی داخلی ساختمان‌های قضایی
4
شرح خدمات مطالعات تفصیلی حمل و نقل همگانی و امکان‌سنجی حمل و نقل ریلی شهری و حومه
5
دستورالعمل اکتشافات ناحیه‌ای طلا به روش بلگ
6
راهنمای آماده سازی نمونه در آزمایشگاه کانه آرایی
7
راهنمای مطالعات GIS در مقیاس ناحیه‌ای و تعیین نواحی امیدبخش (اکتشافات معدنی)
8
راهنمای نرمه زدایی در واحدهای کانه آرایی
9
آیین‌نامه طراحی محوطه زمینی فرودگاه‌ها (تجدید نظر اول)
10
راهنمای نحوه ارتباط بیلان منابع آب کشور با تجارت آب مجازی
11
ضوابط عمومی طراحی شبکه‌های آبیاری و زهکشی (تجدید نظر اول)
12
دستورالعمل استفاده از میراگرها در طراحی و مقاوم سازی ساختمان ها
13
دستورالعمل تعیین محدوده (حریم) کمی چاه‌ها و قنوات
14
راهنمای کلی طراحی، اجرا و بهره‏‌برداری مراکز داده
15
راهنمای تهیه گزارش‌های فنی و مالی و نحوه ارجاع کار در پروژه‌های مشارکتی در بخش آب و فاضلاب
16
راهنمای طراحی موج‌شکن‌های توده‌سنگی و مرکب در برابر سونامی
17
راهنمای موج شکن های توده سنگی و مرکب در برابر سونامی
18
دستورالعمل محیط‌زیست، بهداشت و ایمنی نیروگاه‌های بادی
19
راهنمای ارزیابی عملکرد سامانه‌های آبیاری و زهکشی سطحی
20
تفسیر دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمانهای موجود- تجدید نظر اول
21
راهنمای انتخاب و به‌کارگیری سامانه‌های نمک‌زدایی به منظور تامین آب شرب
22
واژگان دو زبانه مرجع مدیریت بحران
23
دستورالعمل بازرسی و تعمیر سیستمهای نگهداری در حفریات معدنی
24
راهنمای طراحی دیوارهای حائل (بازنگری اول)
25
راهنمای روش انجام آزمایش نفوذ مخروط شبه ایستا (CPT)
26
دستورالعمل آزمایش بارگذاری صفحه ای روی خاک و سنگ ضعیف (کاربرد، روش، تفسیر)
27
دستورالعمل انجام آزمون های آزمایشگاهی و صحرایی مکانیک سنگ
28
دستورالعمل آماده سازی و اندازه‌گیری غلظت فلزات پایه (مس، روی و سرب)
29
دستورالعمل ارزیابی و بهسازی لرزه ای ساختمانهای نیمه اسکلت موجود
30
دستورالعمل طراحی، اجرا و نگهداری روسازی بتنی راه ها
31
راهنمای آزمایش های خشک کردن، تشویه و تکلیس در مقیاس آزمایشگاهی
32
راهنمای پذیرش و نگهداری نمونه های معدنی در آزمایشگاه کانه آرایی
33
راهنمای انجام عملیات صحرایی مطالعات زهکشی
34
دستورالعمل ارزیابی و بهسازی لرزه ای اجزای غیر سازه ای ساختمان ها
35
دستورالعمل ارزیابی و بهسازی لرزه ای ساختمان های فولادی متداول موجود
36
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻬﯿﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﮑﺴﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت راهﺳﺎزی
37
دستورالعمل ارزیابی و بهسازی لرزه ای ساختمان های بتنی متداول موجود
38
دستورالعمل ارزیابی و بهسازی لرزه ای ساختمان های آجری متداول موجود
39
ضوابط و معیارهای طراحی فضاهای آموزشی مراکز آموزشی کودکان با نیازهای ویژه
40
دستورالعمل مدیریت پیشگیری و بحران حوادث آلودگی های نفتی رودخانه ها و دریاچه ها
41
راهنمای طراحی لرزه ای دیوارهای بنایی غیرسازه ای مسلح به میلگرد بستر
42
رویه پایش و گزارش دهی حوادث شبکه(تولید، انتقال و توزیع)
43
ضوابط طراحی و نقشه های همسان سازه های کانال های آبیاری و زهکشی
44
راهنمای طراحی سدهای وزنی بتن غلتکی
45
راهنمای انجام آزمایش های غیرمخرب در روسازی راه ها
46
مبانی و ضوابط طراحی شبکه های فاضلاب و آب های سطحی (بازنگری نشریه های 3-118 و 163)
47
واژگان دو زبانه مرجع مدیریت بحران
48
راهنمای مدیریت ریسک سوانح آلودگی در منابع آب های سطحی و زیرزمینی
49
راهنمای بهبود بهره وری از طریق انجام مهندسی دوباره طرح های سدسازی
50
قالب نمونه دستورالعمل
51
دستورالعمل نگارش و آماده سازی نشریات و ضوابط (قطع A4 -تک ستونی)
52
شرح خدمات مطالعات جامع حمل و نقل شهری و حومه
53
روش های محاسبه حداکثر بارش محتمل (PMP) و منحنی های عمق، سطح، تداوم بارش (DAD)
54
راهنمای حریم کیفی منابع آب جهت بسته بندی با هدف شرب
55
راهنمای انتخاب روش تدارک پروژه
56
راهنمای طراحی سیستم های فتوولتاییک به منظور تامین انرژی الکتریکی به تفکیک اقلیم و کاربری - موارد اصلاحی
57
راهنمای طراحی سیستم های فتوولتاییک به منظور تامین انرژی الکتریکی به تفکیک اقلیم و کاربری
58
دستورالعمل طراحی سازه ای و الزامات و ضوابط عملکردی و اجرایی نمای خارجی ساختمان ها
59
دستورالعمل انتخاب و طراحی تجهیزات کنترل ضربه قوچ در تاسیسات آبرسانی شهری - نشریه شماره 517
60
اصلاح و بازنگری نشریه شماره 517 با عنوان «دستورالعمل انتخاب و طراحی تجهیزات کنترل ضربه قوچ در تاسیسات آبرسانی شهری»
61
دستور العمل طراحی و اجرای مخلوط های آسفالتی درشت دانه
62
مشخصات فنی عمومی کارهای مربوط به لوله های آب و فاضلاب شهری - تمامی فصول
63
دستورالعمل آزمایش های اکسیژن محلول (DO)، اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی (BOD) و اکسیژن مورد نیاز شیمیایی (COD)
64
راهنمای مدیریت سیلاب دشت
65
دستورالعمل تعیین شاخص خردایش در آسیاهای مختلف
66
دستورالعمل نمونه برداری در کانه آرایی
67
راهنمای کاربرد روش های عددی در طراحی ژئومکانیکی معادن
68
دستورالعمل مطالعات ژئوفیزیکی در پروژه های راهسازی
69
ضوابط طراحی ساختمان های آموزشی (برنامه ریزی معماری همسان مدارس ابتدایی و متوسطه)
70
ضوابط طراحی کف بندها و تثبیت کننده های بستر
71
مشخصات فنی تجهیزات هیدرومکانیک سدهای انحرافی و سامانه های آبیاری (ساخت، نصب و بهره برداری)
72
طراحی بناهای درمانی (13)- (جلد دوم) راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش توان بخشی قلب
73
طراحی بناهای درمانی (13)- (جلد یکم) راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش توان بخشی قلب
74
طراحی بناهای درمانی (13)- (جلد سوم) راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش توان بخشی قلب
75
ضوابط و معیارهای طرح و محاسبه مخازن آب زمینی (تجدید نظر اول)
76
راهنمای استفاده از مواد پراکنده ساز نفتی (دیسپرسنت ها) در عملیات مقابله با آلودگی نفتی
77
راهنمای عملیات ابزاربندی و رفتارنگاری در تونلسازی مکانیزه شهری
78
دستورالعمل ارزیابی و ارزشگذاری اقتصادی محیط زیست در طرح های تملک دارایی های سرمایه ای (کلیات)
79
دستورالعمل تعیین بازده آبیاری در شبکه های آبیاری و زهکشی در حال بهره برداری
80
راهنمای ارزیابی راهبردی محیط زیستی طرح های عمرانی
81
راهنمای تعیین ضریب زبری هیدرولیکی رودخانه ها
82
راهنمای مستندسازی فعالیت های مدیریت، بهره برداری و نگهداری سامانه های آبیاری و زهکشی
83
راهنمای افزایش مقیاس در واحدهای کانه آرایی
84
راهنمای انتخاب مدار خردایش مواد معدنی
85
راهنمای مطالعات ژئوفیزیکی به روش های مقاومت ویژه، پلاریزاسیون القایی، الکترومغناطیسی و پتانسیل خودزا در اکتشافات معدنی
86
فهرست خدمات مراحل مختلف اکتشاف عناصر نادر خاکی
87
فهرست خدمات مراحل مختلف اکتشاف قلع
88
ضوابط و معیارهای فنی عملیات اصلاح، بازسازی و نوسازی شبکه توزیع آب
89
ضوابط حفاظت از کیفیت منابع آب در مدیریت مواد زاید جامد
90
راهنمای پادسیل سازی
91
راهنمای تامین منابع مالی با استفاده از منابع بانک های توسعه اسلامی، جهانی و اکو (متناسب با پروژه های صنعت آب و آبفا)-راهنمای تامین منابع مالی با استفاده از منابع بانک های توسعه اسلامی، جهانی و اکو (1 از 2)
92
راهنمای تامین منابع مالی با استفاده از منابع بانک های توسعه اسلامی، جهانی و اکو (متناسب با پروژه های صنعت آب و آبفا)
93
راهنمای طراحی و اجرای پوشش داخلی تونلهای راه و راه آهن
94
دستورالعمل ارزیابی و بهسازی لرزه ای ساختمان مدارس با میانقاب
95
مشخصات فنی عمومی اجرای شمع (کوبشی و درجاریز)
96
برنامه آماده سازی مدارس در برابر زلزله
97
راهنمای مطالعات هیدرولیکی پل ها
98
نقشه های همسان آبروهای راه آهن تا دهانه 10 متر (آبروهای دالی شکل)-پیوست 2- محاسبات تیرهای پیش ساخته راه آهن
99
نقشه های همسان آبروهای راه آهن تا دهانه 10 متر (آبروهای دالی شکل)-پیوست 3- محاسبات آبروهای دالی راه آهن
100
نقشه های همسان آبروهای راه آهن تا دهانه 10 متر (آبروهای دالی شکل)-محاسبات دیوارهای راه آهن
101
نقشه های همسان آبروهای راه آهن تا دهانه 10 متر (آبروهای دالی شکل)-پیوست 1- نقشه های همسان آبروهای راه آهن تا دهانه 10 متر
102
نقشه های همسان آبروهای راه آهن تا دهانه 10 متر (آبروهای دالی شکل)
103
راهنمای طراحی، ساخت و بهره برداری از سدهای پسماند
104
راهنمای برنامه ریزی، مدیریت و تعیین تعرفه های پساب تصفیه خانه های فاضلاب به منظور استفاده مجدد
105
فهرست خدمات مرحله بهره برداری و نگهداری سدها (بازنگری اول)
106
دستورالعمل تعیین مرز تغییر روش استخراج از روباز به زیرزمینی
107
راهنمای انتخاب روش استخراج ذخایر معدنی
108
راهنمای برآورد بار و توزیع برق در معادن
109
دستورالعمل پرکردن کارگاه های استخراج معادن زیرزمینی
110
نقشه های همسان آبروهای راه تا دهانه 10 متر-پیوست 4- محاسبات دیوار
111
نقشه های همسان آبروهای راه تا دهانه 10 متر-نقشه های همسان آبروهای راه تا دهانه 10 متر
112
نقشه های همسان آبروهای راه تا دهانه 10 متر-پیوست 5- محاسبات زیرسازه
113
نقشه های همسان آبروهای راه تا دهانه 10 متر-پیوست 3- محاسبات دال
114
نقشه های همسان آبروهای راه تا دهانه 10 متر-پیوست 1- نقشه های همسان آبروهای راه تا دهانه 10 متر
115
نقشه های همسان آبروهای راه تا دهانه 10 متر-پیوست 2- محاسبات تیرهای پیش ساخته
116
راهنمای ارزشیابی دارایی های معدنی
117
دستورالعمل آماده سازی و اندازه گیری عناصر در کانسنگ آهن
118
راهنمای ارزیابی سیستم ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) در معادن
119
مستندات و مبانی فنی دستورالعمل طرح، اجرا و نگهداری آسفالت متخلخل
120
دستورالعمل انجام عملیات ویدیومتری شبکه های فاضلاب
121
دستورالعمل طرح، اجرا و نگهداری آسفالت متخلخل
122
راهنمای طراحی و اجرای سیستم های برق اضطراری و پشتیبان
123
فهرست خدمات مطالعات ظرفیت خودپالایی رودخانه ها
124
راهنمای طرح و اجرای لایه های روسازی با زهکش مناسب
125
فهرست خدمات و دستورالعمل بررسی های چاه پیمایی
126
راهنمای آبکشی در معادن
127
ردستورالعمل طرح، اجرا و نگهداری آسفالت سرد
128
شرح خدمات مطالعات ایجاد و ساماندهی نظام بهره برداری مناسب آب کشاورزی
129
راهنمای اکوتوریسم و طبیعت گردی در حوضه های آبخیز
130
دستورالعمل یکسان سازی اسامی مواد معدنی
131
دستورالعمل کلی جهت اندازه گیری فلزات در آب
132
دستورالعمل احداث سامانه های کلرزنی در تصفیه خانه های آب و تصفیه خانه های فاضلاب
133
راهنمای طراحی و اجرای ساختمان ورزشگاه های کوچک (محله ای)
134
راهنمای امکان سنجی پروژه های معدنی
135
آیین نامه ایمنی راه های کشور جلد چهارم حاشیه ایمن راه (تجدید نظر اول)
136
آیین نامه ایمنی راه های کشور جلد اول مبانی طرح راه ایمن (تجدید نظر اول)
137
شرح خدمات مطالعات بهسازی شبکه های آبیاری و زهکشی در حال بهره برداری
138
فهرست خدمات و دستورالعمل مراحل مختلف اکتشاف مواد اولیه تولید انواع سیمان
139
شرح خدمات انجام مطالعه نقطه پرتصادف راهها
140
دستورالعمل تهیه گزارش فنی سیلاب
141
راهنمای طراحی سیستم های فتوولتاییک به منظور تامین انرژی الکتریکی به تفکیک اقلیم و کاربری
142
ضوابط و معیارهای فنی احداث بادشکن بیولوژیک
143
دستورالعمل رفتارسنجی کمی آب های زیرزمینی
144
راهنمای کاربردی انجام تحلیل خطر زلزله
145
مبانی و ضوابط طراحی روشنایی و مهندسی روشنایی
146
دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود (تجدید نظر اول)
147
راهنمای کاربردی انجام تحلیل خطر زلزله
148
راهنمای جامع تدوین گزارش
149
مشخصات فنی عمومی و اجرایی سیستم های ردیابی و اعلام حریق ساختمان
150
مستندات پروژه های بهره ورCHP (سیستمهای تولید همزمان برق و گرما)
151
ضوابط اتصال و بهره برداری نیروگاه های بادی بزرگ به شبکه سراسری برق
152
دستورالعمل روش های محاسبه حداکثر سیل محتمل PMF
153
مشخصات فنی عمومی سامانه های آبیاری و زهکشی (تجدید نظر اول)
154
دستورالعمل احیا، توسعه و بهسازی چاه های آب (کشاورزی و شرب)
155
راهنمای ارزیابی اقتصادی پروژه های آبخیزداری
156
راهنمای ارزیابی ایمنی و اقدامات اضطراری در سدها و سازه های وابسته
157
راهنمای کاربرد سیستم های اطلاعات مکانی (GIS) و سنجش از دور (RS) در استخراج پارامترهای موثر مطالعات هیدرولوژیکی حوضه های آبریز
158
قیر و مواد قیری - مشخصات قیر های راه سازی
159
راهنمای تحلیل و طراحی لرز ه ای سدهای خاکی و سنگریز
160
راهنمای شکل هندسی مقطع و راستای رودخانه
161
ضوابط و معیارهای فنی آبیاری تحت فشار (مشخصات فنی عمومی) (تجدید نظر اول)
162
مشخصات فنی عمومی راه - تجدید نظر دوم
163
راهنمای طراحی و اجرای سازه ای حفاظت سواحل
164
مستندات تدوین دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی
165
دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی بخش یازدهم- اسکله های تفریحی
166
دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی- بخش دهم: اسکله های ویژه
167
دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی- بخش نهم: سایر تجهیزات بندر
168
دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی- بخش هشتم: تاسیسات پهلوگیری (مهار)
169
دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی- بخش هفتم: تجهیزات محافظت بندر
170
دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی بخش ششم- کانال های ناوبری و حوضچه ها
171
دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی- بخش پنجم: پی ها
172
دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی- بخش چهارم: قطعات بتنی پیش ساخته
173
دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی- بخش سوم: مصالح
174
دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی- بخش دوم: شرایط طراحی
175
دستورالعمل طراحی ساز ه های ساحلی- بخش اول: ملاحظات کلی
176
واژه نامه سازه های ساحلی
177
دستورالعمل تعیین محل و نظارت بر حفر چاه های آب در آبرفت و سازندهای سخت و تهیه گزارش حفاری (چاه های بهره برداری، اکتشافی، پیزومترها و مشاهده ای)
178
واحدهای اندازه گیری مورد استفاده در عملیات هوایی و زمینی
179
دستورالعمل تعیین حریم کیفی آبهای زیرزمینی
180
مشخصات فنی عمومی و اجرایی روشنایی راه ها
181
ضوابط طراحی سامانه های انتقال و توزیع آب شهری و روستایی
182
آیین نامه طراحی و اجرای سازه های فولادی سرد نورد (بخش غیر سازه)
183
مشخصات فنی عمومی سدها
184
دستورالعمل پایش کیفیت آب های زیرزمینی
185
مبانی و رویه های دستیابی به قیمت توافقی آب
186
راهنمای ارزیابی و کنترل پیامدهای ناشی از انفجار در معادن سطحی
187
فهرست خدمات و راهنمای مطالعات دورسنجی در اکتشاف مواد معدنی
188
راهنمای ملاحظات زیست محیطی در فعالیت های استخراجی
189
فهرست خدمات مراحل مختلف اکتشاف کانی ها و سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی
190
فهرست خدمات مراحل چهارگانه اکتشاف آنتیموان
191
راهنمای مطالعات ژئوفیزیکی به روشهای مغناطیس سنجی، گرانی سنجی و لرزه نگاری در اکتشافات معدنی
192
ضوابط و معیارهای طراحی و نقشه های همسان سازه های زهکشی زیرزمینی
193
دستورالعمل طراحی، ساخت و اجرای سامانه های پانلی سه بعدی (تجدید نظر اول)
194
راهنمای پهنه بندی توان اکولوژیک به منظور استقرار طرح های توسعه منابع آب
195
آیین نامه طراحی و اجرای سازه های فولادی سرد نورد -(بخش سازه)
196
راهنمای روشهای مهار رسوب در رودخانه ها
197
فهرست خدمات اکتشافی سنگ ها و کانی های صنعتی (باریت، بنتونیت، زئولیت، سلستین، سیلیس، فلوسپار، فلوئورین)
198
فهرست خدمات مراحل چهارگانه اکتشاف سرب و روی
199
ضوابط و معیارهای فنی انتخاب آسیاهای خودشکن و نیمه خودشکن
200
دستورالعمل طراحی هندسی بازکننده ها و حفریات زیرزمینی
201
واژه ها و اصطلاحات پایه اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی
202
شناسایی مواد معدنی و آزادسازی آن ها در کانه آرایی
203
راهنمای حمل و نقل مواد معدنی در مدارهای فرآوری
204
راهنمای انباشت مواد باطله در واحدهای کانه آرایی و فرآوری
205
فهرست خدمات و شرح خدمات مطالعات پایش کیفیت آب مخازن سدها
206
فهرست خدمات پایش کیفیت آب های سطحی (جاری)
207
راهنمای طراحی شبکه های لرزه نگاری و شتاب نگاری سدها
208
راهنمای سنگ جوری مواد معدنی به روش های دستی یا خودکار
209
راهنمای طراحی، ساخت و بهره برداری سامانه های انحراف سیلاب
210
مبانی و ضوابط توسعه گلخانه ها (نظام گلخانهای ،پرورش قارچ خوراکی وکمپوست کشور)- (تجدید نظر اول)
211
راهنمای محاسبه بار رسوب معلق و بستر رودخانه
212
راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه فاضلاب
213
راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه فاضلاب -Guideline for seismic evaluation and rehabilitation of sewage
214
راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه فاضلاب- معرفی نشریه ارزیابی و بهسازی لرزه ای شریان های حیاتی
215
راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه آب رسانی-معرفی نشریه ارزیابی و بهسازی لرزه ای شریان های حیاتی
216
راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه آب رسانی
217
راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه آب رسانی
218
راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه مخابرات - نسخه انگلیسی
219
راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه مخابرات -نسخه فارسی
220
راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه مخابرات
221
راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه برق رسانی- معرفی نشریه ارزیابی و بهسازی لرزه ای شریان های حیاتی
222
راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه برق رسانی- انگلیسی
223
راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه برق رسانی
224
راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه گازرسانی
225
راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه گازرسانی - نسخه انگلیسی
226
راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه گازرسانی - نسخه فارسی
227
راهنمای طراحی لرزه ای سامانه فاضلاب
228
راهنمای طراحی لرزه ای سامانه فاضلاب
229
راهنمای طراحی لرزه ای سامانه فاضلاب -انگلیسی
230
راهنمای طراحی لرزه ای سامانه آب رسانی- انگلیسی
231
راهنمای طراحی لرزه ای سامانه آب رسانی-فارسی
232
راهنمای طراحی لرزه ای سامانه آب رسانی- معرفی نشریه طراحی لرزه ای شریان های حیاتی
233
راهنمای طراحی لرزه ای سامانه مخابرات - نسخه فارسی
234
راهنمای طراحی لرزه ای سامانه مخابرات
235
راهنمای طراحی لرزه ای سامانه مخابرات - نسخه انگلیسی
236
راهنمای طراحی لرزه ای سامانه برق رسانی
237
راهنمای طراحی لرزه ای سامانه برق رسانی - انگلیسی
238
راهنمای طراحی لرزه ای سامانه برق رسانی- پاورپوینت
239
راهنمای طراحی لرزه ای سامانه گازرسانی- انگلیسی
240
راهنمای طراحی لرزه ای سامانه گازرسانی- پاورپوینت
241
راهنمای طراحی لرزه ای سامانه گازرسانی
242
راهنمای بارگذاری و تحلیل لرزه ای شریان های حیاتی ایران
243
راهنمای بارگذاری و تحلیل لرزه ای شریان های حیاتی ایران - نسخه فارسی
244
راهنمای بارگذاری و تحلیل لرزه ای شریان های حیاتی ایران - نسخه انگلیسی
245
دستورالعمل نگهداری و کنترل سقف در کارگاههای استخراج
246
آیین نامه طرح هندسی راه های ایران -اصلاحات مورخ 13911201
247
آیین نامه طرح هندسی راه های ایران- صفحات باطل شده مورخ 13911201
248
آیین نامه طرح هندسی راه های ایران- کل آیین نامه طرح هندسی راه های ایران نسخه 13911201
249
راهنمای روش های توزیع مکانی عوامل اقلیمی با استفاده از داده های نقطه ای
250
راهنمای مطالعات رودخانه های مخروط افکنه ای
251
راهنمای مطالعات ریخت شناسی رودخانه ها
252
راهنمای مطالعات رسوب گذاری و رسوب زدایی مخازن سدها
253
راهنمای ارزیابی پتانسیل روانگرایی خاک، پیامدها و روش های کاهش مخاطرات آن
254
راهنمای برآورد خسارت مخزن در محدوده دریاچه سدهای مخزنی
255
راهنمای انتخاب و محاسبه ظرفیت ماشین آلات و تجهیزات کارخانه های کانه آرایی
256
دستورالعمل تقسیم بندی و کدگذاری حوضه های آبریز و محدوده های مطالعاتی در سطح گشور
257
ضوابط ایمنی و بهداشتی کارکنان بهره بردار از شبکه و تصفیه خانه های فاضلاب (تجدید نظر اول)
258
راهنمای بهره برداری و نگهداری از مخازن آب شهری (بازنگری اول)
259
آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﯾﻤﻨﯽ ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﻋﻤﺮاﻧﯽ
260
ضوابط انجام آزمایش های کانه‌آرایی در مقیاس های آزمایشگاهی، پایه و پیشاهنگ
261
مشخصات فنی عمومی و اجرایی سیستم کابل کشی مخابراتی ژنریک ساختمان
262
راهنمای کاربرد مدل های ریاضی و فیزیکی درمطالعات مهندسی و ساماندهی رودخانه
263
راهنمای جامع مطالعات طرح، بهره برداری و نگهداری سامانه پیش بینی و هشدار سیل
264
ضوابط طراحی سامانه‌های آبیاری با لوله های کم‌فشار
265
فهرست خدمات تعیین حدبستر و حریم تالاب‌ها و دریاچه‌ها
266
فهرست خدمات طرح های آبرسانی مراحل «طراحی پایه و طراحی تفصیلی»
267
راهنمای کاربرد ردیاب ها در بررسی نشت و فرار آب از مخزن و تکیه گاه های سد
268
دستورالعمل بررسی های اقتصادی طرح های توسعه منابع آب (بازنگری اول)
269
فونت های استاندارد (نشریات جدید) و فونت های غیر استاندارد (رفع اشکال در برخی نشریات)
270
فونت های استاندارد (نشریات جدید) و فونت های غیر استاندارد (رفع اشکال در برخی نشریات)
271
مبانی زیست‌محیطی طراحی برای طرح‌های تغذیه مصنوعی
272
راهنمای مدیریت بهره برداری و نگهداری از تاسیسات وتجهیزات هیدرومکانیکی سد و تاسیسات وابسته
273
راهنمای تعیین ارزش اقتصادی آب برای مصارف کشاورزی
274
ضوابط زیست محیطی برداشت مصالح رودخانه ای
275
راهنمای مطالعات ریخت‌شناسی دلتاها
276
راهنمای بررسی اثر فعالیت‌های کشاورزی بر کمیت و کیفیت آب های سطحی
277
راهنمای تعیین آب مورد نیاز اکوسیستم های آبی
278
راهنمای شناخت و بررسی عوامل موثر در آب به حساب نیامده و راهکارهای کاهش آن
279
دستورالعمل مطالعات مرمت و بازسازی و تهیه شناسنامه کاریزهای کشور
280
راهنمای محاسبه قیمت تمام شده در فعالیتهای استخراج مواد معدنی
281
فهرست خدمات مراحل چهارگانه اکتشاف فلزات پایه (اکتشاف مس)
282
دستورالعمل اکتشاف ژئوشیمیایی بزرگ مقیاس رسوبات آبراهه‌ای (1:25،000)
283
علائم استاندارد نقشه‌های زمین‌شناسی
284
دستورالعمل تحلیل پایداری و پایدارسازی معادن روباز
285
دستورالعمل طراحی و اجرای سیستم های نگهداری تونل های معدنی
286
راهنمای کاربرد ژئوتکستایل در سازه‌های حفاظتی دریایی
287
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پستها، خطوط فوق توزیع و انتقال معیارهای طراحی و مهندسی طرحهای جانمایی در پستهای فشار قوی
288
فهرست خدمات کارهای مهار سیلاب
289
دستورالعمل عمومی ارزیابی پیامدهای زیست محیطی طرح های سرمایه گذاری (تجدید نظر اول)
290
راهنمای طرح، اجرا و بهره برداری راه های جنگلی
291
راهنمای طرح، اجرا و بهره برداری راه های جنگلی (تجدید نظر اول)
292
مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقی ساختمان- جلد دوم: تاسیسات برقی جریان ضعیف (تجدید نظر اول)
293
نقشه های همسان راهدارخانه ها در چهار اقلیم کشور
294
مستندات و مبانی آیین نامه طراحی راهدارخانه ها
295
آیین نامه طراحی راهدارخانه ها
296
استانداردها و توصیه‌های بین‌المللی جستجو و نجات
297
دستورالعمل تهیه نقشه های زمین شناسی- اکتشافی بزرگ مقیاس (مقیاس های 1:25,000 و 1:20,000) و رقومی کردن آن ها
298
آیین نامه روسازی آسفالتی راه های ایران - تجدید نظر اول- نشریه شماره 234
299
راهنمای بهسازی لرزه ای پل ها
300
دستورالعمل کاربرد روش های ردیابی در مطالعات آبخوان های آبرفتی
301
دستورالعمل اجرایی پایش کیفیت آب مخازن پشت سدها
302
راهنمای مطالعات کیفیت آب مخازن سدهای بزرگ
303
راهنمای روش های محاسبه آبشستگی موضعی
304
دستورالعمل طراحی و اجرای سقف های تیرچه و بلوک -تیرچه های پیش ساخته خرپایی و تیرچه های فولادی با جان باز
305
فهرست خدمات مرحله ی طراحی پایه ی واحدهای فرآوری مواد معدنی
306
راهنمای تهیه گزارش های طراحی معادن
307
مقررات روشنایی در معادن
308
مبانی، ضوابط و راهنمای اجرایی شناسگرهای ترافیکی
309
راهنمای روش ها و شیوه های بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود و جزئیات اجرایی
310
دستورالعمل کاربرد روش های ردیابی در مطالعات کارست و سازندهای سخت نشریه شماره 546
311
ضوابط طراحی فضاهای سبز شهری (تجدید نظر اول)
312
مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقی ساختمان- جلد اول: تاسیسات برقی فشار ضعیف و فشار متوسط (تجدیدنظر دوم)
313
راهنمای نگهداری سامان ههای زهکشی نشریه شماره 315
314
شرح خدمات مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه یا مسیل
315
فهرست خدمات مراحل چهارگانه ی اکتشاف سنگ آهن
316
ضوابط زیست محیطی استفاده مجدد از آب های برگشتی و پساب ها
317
دستورالعمل توزیع هوای فشرده در معادن
318
دستورالعمل امداد و نجات در معادن
319
راهنمای مطالعات تعیین حریم سواحل دریاها، دریاچه ها، تالاب ها و خورها
320
دستورالعمل نظارت و کنترل فنی مطالعات خاکشناسی
321
راهنمای طراحی بنادر تفریحی و مسافری کوچک
322
راهنمای طراحی بنادر تفریحی و مسافری کوچک
323
راهنمای مکان یابی واحدهای کانه آرایی و فرآوری
324
راهنمای پذیرش (Commissioning ) تاسیسات مکانیکی ساختمان (تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه متبوع) - شرح خدمات در دوره تهیه و اجرای طرح
325
راهنمای انتخاب نوع و موقعیت شیرآلات صنعت آب و بهره برداری از آنها
326
راهنمای بهره برداری و نگهداری نیروگاه های آبی سدهای بزرگ
327
راهنمای طراحی و اجرای سیستم های جداساز لرزه ای در ساختمان ها
328
دستورالعمل پایش کیفیت آب های سطحی (جاری)
329
راهنمای ملاحظات زیست محیطی در فعالیت های اکتشافی معدن
330
شرح خدمات همسان مطالعات طرح‌های احداث راه‌
331
شرح خدمات همسان مطالعات طرح‌های بهسازی راه‌
332
شرح خدمات همسان مطالعات طرح‌های احداث راه‌‌آهن
333
راهنمای طراحی و بهره برداری تخلیه کننده عمقی مخازن سدها
334
راهنمای بهره برداری و نگهداری از شبکه های جمع آوری فاضلاب
335
راهنمای برآورد رواناب در طراحی شبکه های آبیاری و زهکشی
336
راهنمای طراحی، ساخت و نگهداری دیوارهای سیل بند
337
راهنمای طراحی، ساخت و نگهداری آبشکن های رودخانه ای
338
دستورالعمل ارزیابی لرزه ای تاسیسات پست ها
339
دستورالعمل ارزیابی لرزه ای تاسیسات نیروگاه
340
راهنمای آبگیری از رودخانه و حفاظت آن
341
علایم استاندارد نقشه های فرآوری مواد معدنی (کانه آرایی)
342
دستورالعمل ترابری در معادن
343
دستورالعمل انتخاب و طراحی تجهیزات کنترل ضربه قوچ در تاسیسات آبرسانی شهری
344
دستورالعمل پایش و ارزشیابی طرح های مدیریت منابع طبیعی و آبخیزداری
345
دستورالعمل احداث باغ در اراضی شیب دار
346
فهرست جزییات خدمات مطالعات مرمت و بازسازی و شرح خدمات تهیه شناسنامه کاریزهای کشور
347
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- پی های تجهیزات در پست های فشار قوی
348
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- خازن های موازی در پست های فشار قوی (جلد اول) و (جلد دوم)
349
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- خازن های موازی در پست های فشار قوی (جلد اول) و (جلد دوم)
350
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- خازن های موازی در پست های فشار قوی (جلد اول) و (جلد دوم)
351
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- سیستم های کنترل و اتوماسیون در پست های فشار قوی (جلد اول) و (جلد دوم)
352
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم های کنترل و اتوماسیون در پست های فشار قوی (جلد اول) و (جلد دوم)
353
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم های کنترل و اتوماسیون در پست های فشار قوی جلد1
354
مشخصات فنی تاسیسات برق بیمارستان - (تجدید نظر اول)
355
فهرست وارسی گزارش توجیه طرحهای عمرانی
356
مدیریت بهره‌برداری ماشین‌آلات عمرانی
357
مدیریت نگهداری و تعمیرات ماشین‌آلات عمرانی
358
مدیریت ایمنی در کارگاههای عمرانی
359
معرفی ماشین‌آلات عمرانی
360
راهنمای مطالعات ظرفیت خودپالایی رودخانه‌ها
361
مبانی طراحی و راهنمای اجرای سازه های کنترل فرسایش- جلد سوم: دستورالعمل و ضوابط فنی طراحی و اجرای تراس بندی
362
مبانی طراحی و راهنمای اجرای سازه های کنترل فرسایش- جلد دوم: دستورالعمل و ضوابط فنی طراحی و اجرای سکو بندی
363
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- طبقه بندی خاک در پست های فشار قوی
364
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- دیزل ژنراتورهای اضطراری در پست های فشار قوی - نسخه فارسی جلد دوم
365
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- دیزل ژنراتورهای اضطراری در پست های فشار قوی - نسخه فارسی جلد اول
366
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- دیزل ژنراتورهای اضطراری در پست های فشار قوی - نسخه انگلیسی
367
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- سیستم های حفاظتی در پست های فشار قوی - نسخه فارسی(جلد دوم)
368
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- سیستم های حفاظتی در پست های فشار قوی - نسخه فارسی(جلد اول)
369
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- سیستم های حفاظتی در پست های فشار قوی - نسخه انگلیسی
370
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- برقگیرها در پست های فشار قوی - نسخه فارسی(جلد دوم)
371
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- برقگیرها در پست های فشار قوی - نسخه انگلیسی
372
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- برقگیرها در پست های فشار قوی - نسخه فارسی(جلد اول)
373
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- یراق آلات در پست های فشار قوی - نسخه فارسی(جلد دوم)
374
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- یراق آلات در پست های فشار قوی - نسخه انگلیسی
375
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- یراق آلات در پست های فشار قوی - نسخه فارسی(جلد اول)
376
طراحی بناهای درمانی ( 12) ( جلد سوم ) راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش مراقبت ویژه جراحی قلب CSICU
377
طراحی بناهای درمانی ( 12) ( جلد دوم ) راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش مراقبت ویژه جراحی قلب CSICU
378
طراحی بناهای درمانی ( 12) ( جلد یکم ) راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش مراقبت ویژه جراحی قلب CSICU
379
آیین نامه سازه های فضاکار
380
راهنمای اندازه‌گیری و ثبت پارامترها درتصفیه‌خانه‌های فاضلاب و پردازش آن
381
معیارها و ضوابط فنی عملیات اکتشافی ژئوتکنیک سامانه‌های آبیاری و زهکشی
382
راهنمای برآورد ضریب زهکشی زیرزمینی در اراضی تحت آبیاری مناطق خشک و نیمه‌خشک
383
شرح خدمات مهندسی مطالعات مرحله طراحی تفصیلی شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی (ثقلی)- (تجدید نظر اول)
384
مبانی و ضوابط طراحی، تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری -جلد پنجم -یکپارچه سازی اراضی
385
مبانی و ضوابط طراحی، تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری - جلد چهارم - سازه های آبی و جاده های دسترسی
386
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- سیستم های اعلام و اطفاء حریق در پست های فشار قوی - نسخه فارسی
387
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم های اعلام و اطفاء حریق در پست های فشار قوی - نسخه انگلیسی
388
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- ترانسفورماتورهای زمین- کمکی در پست های فشار قوی - نسخه فارسی(جلد دوم)
389
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- ترانسفورماتورهای زمین- کمکی در پست های فشار قوی - نسخه انگلیسی(جلد دوم)
390
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- ترانسفورماتورهای زمین- کمکی در پست های فشار قوی - نسخه فارسی(جلد اول)
391
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- ترانسفورماتورهای زمین- کمکی در پست های فشار قوی - نسخه انگلیسی(جلد اول)
392
فهرست خدمات مطالعات مرحله توجیهی طرح‌های فاضلاب و آب‌های سطحی
393
مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان- جلد دوم (ویرایش دوم)
394
مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان- جلد اول (ویرایش سوم)
395
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- سیستم حفاظت از برخورد مستقیم صاعقه در پست های فشار قوی - نسخه فارسی
396
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- سیستم حفاظت از برخورد مستقیم صاعقه در پست های فشار قوی - نسخه انگلیسی
397
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال راکتورهای موازی در پست‌های فشار قوی - نسخه فارسی(جلد دوم)
398
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال راکتورهای موازی در پست‌های فشار قوی - نسخه فارسی(جلد اول)
399
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال راکتورهای موازی در پست‌های فشار قوی - نسخه انگلیسی
400
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال تجهیزات کوپلینگ در پست‌های فشار قوی - نسخه فارسی
401
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال تجهیزات کوپلینگ در پست‌های فشار قوی - نسخه انگلیسی
402
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- سوئیچگیرهای فشار متوسط در پست‌های فشار قوی - نسخه فارسی(جلد دوم)
403
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- سوئیچگیرهای فشار متوسط در پست‌های فشار قوی - نسخه انگلیسی
404
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- سوئیچگیرهای فشار متوسط در پست‌های فشار قوی - نسخه فارسی(جلد اول)
405
مبانی و ضوابط طراحی، تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری، جلدسوم، زهکشی
406
طراحی بناهای درمانی ( 11) ( جلد سوم ) راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش اعمال جراحی قلب باز
407
طراحی بناهای درمانی ( 11) ( جلد دوم ) راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش اعمال جراحی قلب باز
408
طراحی بناهای درمانی (11) ( جلد یکم ) راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش اعمال جراحی قلب باز
409
مبانی و ضوابط طراحی، تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری، جلد دوم، آبیاری
410
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- روش های جلوگیری از خوردگی در پست های فشار قوی - نسخه فارسی
411
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- روش های جلوگیری از خوردگی در پست های فشار قوی - نسخه انگلیسی
412
ضوابط طراحی هیدرولیکی شیب‌شکن‌ها، تندآب‌ها و تاسیسات پایانه‌ای استهلاک انرژی در شبکه‌های آبیاری و زهکشی
413
دستورالعمل نگارش (تایپ) و آماده سازی نشریه
414
راهنمای طراحی و اجرای بتن غلتکی در روسازی راههای کشور
415
راهنمای طراحی تلمبه خانه های آب
416
راهنمای راهبری و نگهداری تاسیسات مکانیکی ساختمان (تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع ) - شرح خدمات در دوره تهیه و اجرای طرح
417
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- هماهنگی عایقی در پست های فشار قوی
418
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- هماهنگی عایقی در پست های فشار قوی
419
راهنمای مطالعات طرح‌های استفاده از فاضلاب‌های تصفیه‌شده شهری و روستایی
420
تفسیر دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود
421
مبانی و ضوابط توسعه گلخانه‌ها - مبانی و ضوابط طراحی
422
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - یراق آلات خطوط هوایی انتقال نیرو - نسخه فارسی(بخشنامه گروه دوم- جلد دوم)
423
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - یراق آلات خطوط هوایی انتقال نیرو - نسخه انگلیسی جلد دوم
424
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - یراق آلات خطوط هوایی انتقال نیرو - نسخه انگلیسی جلد اول
425
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - یراق آلات خطوط هوایی انتقال نیرو - نسخه فارسی(بخشنامه گروه دوم- جلد اول)
426
دستورالعمل و مقررات اجرایی گلخانه ها (نظام گلخانه ای کشور)
427
دستورالعمل تجزیه های آزمایشگاهی نمونه های خاک و آب نشریه شماره 467
428
دستورالعمل انجام مطالعات خاک‌شناسی
429
مبانی و ضوابط طراحی، تجهیز و نوسازی زمین‌های شالیزاری - جلد اول: کلیات
430
راهنمای طراحی هیدرولیکی تصفیه خانه های آب
431
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - سیستم‌های سرمایش و گرمایش و تهویه متبوع در پست‌های فشار قوی - نسخه انگلیسی
432
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - سیستم‌های سرمایش و گرمایش و تهویه متبوع در پست‌های فشار قوی - نسخه فارسی
433
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - ثبات وقایع و خطا در پست‌های فشار قوی - نسخه فارسی
434
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - ثبات وقایع و خطا در پست‌های فشار قوی - نسخه انگلیسی
435
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - مشخصات فنی و عمومی در پست‌های فشار قوی - نسخه فارسی
436
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - مشخصات فنی و عمومی در پست‌های فشار قوی - نسخه انگلیسی
437
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - سیستم حفاظت از صاعقه در خطوط هوایی انتقال نیرو - نسخه فارسی(بخشنامه گروه دوم - جلد دوم)
438
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - سیستم حفاظت از صاعقه در خطوط هوایی انتقال نیرو - نسخه انگلیسی(جلد دوم)
439
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - سیستم حفاظت از صاعقه در خطوط هوایی انتقال نیرو - نسخه انگلیسی(جلد اول)
440
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - سیستم حفاظت از صاعقه در خطوط هوایی انتقال نیرو - نسخه فارسی(بخشنامه گروه دوم - جلد اول)
441
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - نقشه‌برداری خطوط انتقال نیرو - نسخه فارسی
442
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - نقشه‌برداری خطوط انتقال نیرو - نسخه انگلیسی
443
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - پایه‌های خطوط هوایی انتقال نیرو - نسخه فارسی(بخشنامه گروه دوم - جلد دوم)
444
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - پایه‌های خطوط هوایی انتقال نیرو - نسخه انگلیسی(جلد دوم)
445
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - پایه‌های خطوط هوایی انتقال نیرو - نسخه انگلیسی(جلد اول)
446
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - پایه‌های خطوط هوایی انتقال نیرو - نسخه فارسی(بخشنامه گروه دوم - جلد اول)
447
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - شینه‌بندی و آرایش تک خطی در پست‌های فشار قوی - نسخه انگلیسی
448
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - شینه‌بندی و آرایش تک خطی در پست‌های فشار قوی - نسخه فارسی
449
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - سیستم‌های اینترتریپ و اینترلاک در پست‌های فشار قوی - نسخه انگلیسی
450
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - سیستم‌های اینترتریپ و اینترلاک در پست‌های فشار قوی - نسخه فارسی
451
مبانی طراحی و راهنمای اجرای سازه های کنترل فرسایش جلد چهارم تعاریف و علائم استاندارد در نقشه های اجرایی آبخیزداری
452
نقشه های جزئیات اجرایی تیپ تاسیسات الکتریکی ساختمان - نسخه فارسی
453
نقشه های جزئیات اجرایی تیپ تاسیسات الکتریکی ساختمان - نسخه انگلیسی
454
نقشه های جزئیات اجرایی تیپ تاسیسات الکتریکی ساختمان - فایل های اتوکد
455
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - سیستم زمین در پست‌های فشار قوی - نسخه فارسی (بخشنامه گروه سوم - جلد دوم)
456
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - سیستم زمین در پست‌های فشار قوی - نسخه انگلیسی(جلد دوم)
457
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - سیستم زمین در پست‌های فشار قوی - نسخه فارس(بخشنامه گروه سوم - جلد اول)
458
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - سیستم زمین در پست‌های فشار قوی - نسخه انگلیسی(جلد اول)
459
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - موج‌گیرها در پست‌های فشار قوی - نسخه انگلیسی(جلد دوم)
460
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - موج‌گیرها در پست‌های فشار قوی - نسخه فارسی(بخشنامه گروه سوم - جلد دوم)
461
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - موج‌گیرها در پست‌های فشار قوی - نسخه فارسی(بخشنامه گروه سوم - جلد اول)
462
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - موج‌گیرها در پست‌های فشار قوی - نسخه انگلیسی(جلد اول)
463
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم تغذیه متناوب پست‌های فشار قوی (LVAC) - نسخه فارسی(بخشنامه گروه سوم - جلد دوم)
464
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم تغذیه متناوب پست‌های فشار قوی (LVAC) - نسخه انگلیسی(جلد دوم)
465
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم تغذیه متناوب پست‌های فشار قوی (LVAC) - نسخه فارسی(بخشنامه گروه سوم - جلد اول)
466
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم تغذیه متناوب پست‌های فشار قوی (LVAC) - نسخه انگلیس(جلد اول)
467
راهنمای طبقه‌بندی کیفیت آب خام، پساب‌ها وآب‌های برگشتی برای مصارف صنعتی و تفرجی
468
فهرست خدمات مطالعات طرح‌های استفاده از فاضلاب‌های تصفیه‌شده شهری و روستایی (تصفیه‌خانه‌های در دست ساخت و در حال بهره‌برداری)
469
راهنمای اکتشاف، استخراج و فرآوری سنگ‌های تزیینی و نما
470
مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان (جلد ششم) نقشه‌های جزئیات- قسمت دوم
471
موافقت نامه ساخت - بهره‌برداری - واگذاری (BOT) - نشریه 469
472
آیین‌نامه طرح پل‌های راه و راه‌آهن در برابر زلزله
473
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - ترکیب بارگزاری نیروها بر سازه‌های پست‌های فشار قوی - نسخه انگلیسی
474
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - ترکیب بارگزاری نیروها بر سازه‌های پست‌های فشار قوی - نسخه فارسی
475
آیین نامه طرح و محاسبه پل های بتن آرمه
476
راهنمای کاربردی دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود- ساختمان‌های بنایی
477
راهنمای کاربردی دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود- ساختمان های بتنی
478
راهنمای کاربردی دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود- ساختمان های فولادی
479
تعاریف و مفاهیم در فعالیت‌های معدنی- واژه‌ها و اصطلاحات پایه فرآوری مواد معدنی
480
دستورالعمل ارزیابی لرزه‌ای سریع ساختمان‌های موجود
481
دستورالعمل تهیه نقشه‌های استخراجی معدن
482
دستورالعمل های همسان نقشه برداری - جلد هفتم: ابنگاری
483
مقررات فنی مواد منفجره و آتشباری در معادن
484
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم روشنایی پست‌های فشار قوی
485
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم روشنایی پست‌های فشار قوی
486
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- طبقه بندی شرایط اقلیمی و محیطی
487
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال راهنمای طراحی و مهندسی محوطه سازی پست های فشار قوی
488
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سازه های پست های فشار قوی
489
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال کابل در پست های فشار قوی - نسخه فارسی(بخشنامه گروه سوم - جلد دوم)
490
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال کابل در پست های فشار قوی - نسخه انگلیسی
491
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال کابل در پست های فشار قوی - نسخه فارسی(بخشنامه گروه سوم - جلد اول)
492
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- شینه و هادی ها در پست های فشار قوی
493
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- شینه و هادی ها در پست های فشار قوی
494
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- شینه و هادی ها در پست های فشار قوی
495
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- شینه و هادی ها در پست های فشار قوی
496
مبانی طراحی و راهنمای اجرای سازه های کنترل فرسایش-جلد اول-مبانی طراحی و راهنمای اجرای بانکت بندی - نشریه شماره 1-450
497
ضوابط و دستورالعمل‌های فنی مرتع-دستورالعمل اصلاح مراتع با استفاده از روش‌های ذخیره نزولات آسمانی
498
مبانی طراحی سازه های کنترل فرسایش در رودخانه ها و آبراهه‌ها نشریه شماره 417
499
دستورالعمل طراحی ، اجرا و نگهداری سازه های کنترل سیل و رسوب (بندهای اصلاحی) نشریه شماره 416
500
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال ترانسفورماتورهای قدرت در پست های فشار قوی (جلد دوم)- نشریه شماره 1-437
501
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال ترانسفورماتورهای قدرت در پست های فشار قوی (جلد اول)- نشریه شماره 1-437
502
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال ترانسفورماتورهای قدرت در پست های فشار قوی (جلد اول)- نشریه شماره 1-437
503
دستورالعمل رده بندی ذخایر معدنی- نشریه شماره 379
504
ضوابط و دستورالعمل‌های فنی مرتع-دستورالعمل فنی مرتع کاری- نشریه شماره 422
505
ضوابط و دستورالعمل‌های فنی مرتع - دستورالعمل تبدیل دیمزارهای کم بازده و پر شیب به مراتع دست کاشت- نشریه شماره 418
506
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - هادی‌های خطوط انتقال نیرو (جلد دوم)- نشریه شماره 2-427
507
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - هادی‌های خطوط انتقال نیرو (جلد دوم)- نشریه شماره 2-427
508
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - هادی‌های خطوط انتقال نیرو (جلد اول)- نشریه شماره 1-427
509
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - هادی‌های خطوط انتقال نیرو (جلد اول)- نشریه شماره 1-427
510
ضوابط و دستورالعمل‌های فنی مرتع-دستورالعمل فنی مدیریت چرا و قرق- نشریه شماره 421
511
ضوابط و دستورالعمل‌های فنی مرتع-دستورالعمل کودپاشی در مرتع- نشریه شماره 420
512
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم تغذیه داخلی LVDC در پست‌های فشار قوی (جلد دوم)- نشریه شماره 2-432
513
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم تغذیه داخلی LVDC در پست‌های فشار قوی (جلد اول)- نشریه شماره 1-432 EN
514
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم تغذیه داخلی LVDC در پست‌های فشار قوی (جلد اول)- نشریه شماره 1-432
515
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال فونداسیون برجهای خطوط انتقال نیرو - نسخه انگلیسی
516
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- فونداسیون برجهای خطوط انتقال نیرو - نشریه شماره 431
517
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - ترانسفورماتورهای ولتاژ در پست‌های فشارقوی (جلد دوم)- نشریه 2-408
518
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - ترانسفورماتورهای ولتاژ در پست‌های فشارقوی (جلد دوم)- نشریه 2-408
519
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - ترانسفورماتورهای ولتاژ در پست‌های فشارقوی (جلداول)- نشریه 1-408
520
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - ترانسفورماتورهای ولتاژ در پست‌های فشارقوی (جلداول)- نشریه 1-408
521
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال مقره های پست‌های فشار قوی (جلد دوم)- نشریه شماره 2-429
522
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال مقره های پست‌های فشار قوی (جلد اول)- نشریه شماره 1-429
523
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال مقره های پست‌های فشار قوی (جلد اول)- نشریه شماره 1-429
524
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - ترانسفورماتورهای جریان در پست های فشار قوی -نشریه شماره 2-428
525
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - ترانسفورماتورهای جریان در پست های فشار قوی -نشریه شماره 2-428
526
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - ترانسفورماتورهای جریان در پست های فشار قوی -نشریه شماره 1-428
527
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - ترانسفورماتورهای جریان در پست های فشار قوی -نشریه شماره 1-428
528
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - مقره‌های خطوط انتقال نیرو (جلد دوم)- نشریه شماره 2-426
529
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - مقره‌های خطوط انتقال نیرو (جلد دوم)- نشریه شماره 2-426
530
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - مقره‌های خطوط انتقال نیرو (جلد اول)- نشریه شماره 1-426
531
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - مقره‌های خطوط انتقال نیرو (جلد اول)- نشریه شماره 1-426
532
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم زمین خطوط انتقال - نشریه شماره 409
533
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم زمین خطوط انتقال - نشریه شماره 409
534
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سکسیونر و تیغه زمین در پست‌های فشار قوی (جلد دوم)
535
مشخصات فنی عمومی و اجرایی سکسیونر و تیغه زمین در پست‌های فشارقوی - نسخه انگلیسی
536
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال و تیغه زمین در پست های فشار قوی (جلد اول)- نشریه شماره 1-407
537
شرح خدمات مرحله توجیهی مطالعات آبخیزداری- نشریه شماره 396
538
راهنمای تهیه اطلاعات نظارتی پروژه‌های عمرانی استانی
539
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - انتخاب محل پست - نشریه شماره 430
540
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - انتخاب محل پست - نشریه شماره 430
541
شرح خدمات مطالعات خاکشناسی (تفصیلی دقیق، تفصیلی، نیمه تفصیلی، اجمالی)- نشریه شماره 425
542
طراحی بناهای درمانی (10) - جلد سوم: راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش کاتتریزاسیون قلب- نشریه شماره 10-287
543
طراحی بناهای درمانی (10) - جلد دوم: راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش کاتتریزاسیون قلب- نشریه شماره 10-287
544
طراحی بناهای درمانی (10) - جلد یکم: راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش کاتتریزاسیون قلب- نشریه شماره 10-287
545
راهنمای طراحی هیدرولیکی تصفیه خانه های فاضلاب- نشریه شماره 405
546
راهنمای تهیه‌ شناسنامه‌ غار- نشریه شماره 397
547
راهنمای نصب انشعابات فاضلاب ابنیه- نشریه شماره 382
548
راهنمای ارزیابی عملکرد سامانه‌های زهکشی زیرزمینی- نشریه شماره 381
549
نقشه‌های همسان پل‌ها و عرشه پل‌های راه‌آهن دهانه 10 تا 25 متر
550
نقشه‌های همسان پل‌های راه
551
دستورالعمل طراحی پل های فولادی- نشریه شماره 395
552
راهنمای مطالعات فرسایش و رسوب در ساماندهی رودخانه ها- نشریه شماره 383
553
راهنمای طراحی تلمبه خانه های فاضلاب- نشریه شماره 347
554
اختصاص فضای مناسب به نمازخانه در طرح‌های عمرانی- نشریه شماره 89666
555
مشخصات فنی عمومی و اجرایی خطوط فوق توزیع و انتقال- زمین شناسی خطوط انتقال نیروی برق- نشریه شماره 404
556
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - کلید قدرت در پست‌های فشار قوی (جلد دوم)- نشریه شماره 2-403
557
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - کلید قدرت در پست‌های فشار قوی (جلد دوم)- نشریه شماره 2-403- نسخه انگلیسی
558
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - کلید قدرت در پست‌های فشار قوی (جلد اول)- نشریه شماره 1-403- نسخه انگلیسی
559
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - کلید قدرت در پست‌های فشار قوی (جلد اول)- نشریه شماره 1-403
560
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - طراحی عمومی خطوط نیرو - نشریه شماره 402- نسخه انگلیسی
561
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - طراحی عمومی خطوط نیرو - نشریه شماره 402
562
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - مسیریابی خطوط انتقال نیرو -نشریه شماره 401- نسخه انگلیسی
563
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - مسیریابی خطوط انتقال نیرو - نشریه شماره 401
564
فهرست خدمات مطالعات بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود (تجدید نظر اول)- نشریه شماره 251
565
آیین نامه طرح و محاسبه سازه های بتنی پیش ساخته- نشریه شماره 388- (بخش الحاقی به آیین نامه بتن ایران "آبا")
566
معیارهای فنی طراحی پایانه‌های مسافری جاده‌ای- نشریه شماره 352
567
ضوابط و مبانی طراحی انبارهای فنی چند منظوره- نشریه شماره 392
568
دستورالعمل طراحی و نظارت بر روسازی راه‌آهن سریع‌السیر- نشریه شماره 394
569
راهنمای طراحی روسازی بنادر- نشریه شماره 391
570
دستورالعمل طراحی، ساخت و اجرای سیستم های پانل پیش ساخته سبک سه بعدی- نشریه شماره 385
571
شناسنامه فنی پل‌ها- نشریه شماره 367
572
فهرست خدمات مطالعات بهسازی لرزه‌ای سامانه‌های آبرسانی شهری موجود- نشریه شماره 365
573
راهنمای انجام مطالعات خدمات جنبی در پروژه‌های بهسازی لرزه‌ای- نشریه شماره 390
574
راهنمای تهیه گزارش توجیه طرح های راهسازی
575
دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های بنایی غیرمسلح موجود- نشریه شماره 376
576
مراحل مختلف اکتشاف زغال سنگ- نشریه شماره 351
577
دستورالعمل های همسان نقشه برداری - جلد ششم: داده های شبکه ای و تصویری- نشریه شماره 6-119
578
دستورالعمل های همسان نقشه برداری - جلد پنجم: میکروژئودزی- نشریه شماره 5-119
579
دستورالعمل های همسان نقشه برداری - جلد چهارم: کارتوگرافی (کلیات)- نشریه شماره 4-119
580
دستورالعمل های همسان نقشه برداری - جلد سوم: سیستم اطلاعات مکانی (کلیات)- نشریه شماره 3-119
581
دستورالعمل های همسان نقشه برداری - جلد دوم: نقشه برداری هوایی (کلیات)- نشریه شماره 2-119
582
دستورالعمل های همسان نقشه برداری - جلد اول: ژئودزی و ترازیابی- نشریه شماره 1-119
583
راهنمای نگهداری از علایم و تجهیزات ایمنی راه- نشریه شماره 370
584
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست های توزیع هوایی و زمینی 20 و 33 کیلوولت- نشریه شماره 375
585
مشخصات فنی، عمومی و اجرایی خطوط توزیع هوایی و کابلی فشار متوسط و ضعیف- نشریه شماره 374
586
ضوابط احداث تونل مشترک تاسیسات شهری- نشریه شماره 369
587
راهنمای طراحی و انتخاب مواد و مصالح برای زهکش های زیرزمینی- نشریه شماره 368
588
راهنمای کاربرد مدل های تجربی و نظری آبشویی نمک های خاک های شور- نشریه شماره 359
589
ضوابط طراحی سازه های اتصال و تخلیه زهکش های روباز- نشریه شماره 358
590
ضوابط عمومی و دستورالعمل ایجاد پایگاه اطلاعات جغرافیایی (GIS) برای کاربردهای مطالعاتی بخش کشاورزی و منابع طبیعی- نشریه شماره 357
591
راهنمای عملیات صحرایی نمونه برداری مواد رسوبی رودخانه ها و مخازن سدها- نشریه شماره 349
592
ضوابط انتخاب و طراحی مزرعه آزمایشی زهکشی زیرزمینی- نشریه شماره 348
593
راهنمای طراحی روسازی فرودگاه- نشریه شماره 353
594
ضوابط و دستورالعمل پردازش رقومی تصاویر ماهواره ای +ETM در استخراج نقشه کاربری و پوشش اراضی مطالعات ساماندهی دشت
595
دستورالعمل نظارت بر اجرای روسازی راه آهن- نشریه شماره 355
596
مجموعه مقالات همایش آشنایی با تکنولوژی‌های نوین بهسازی لرزه‌ای
597
دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود- نشریه شماره 360
598
مقررات تهویه معدن- نشریه شماره 350
599
راهنمای طراحی و ضوابط اجرایی بهسازی ساختمان های بتنی موجود با استفاده از مصالح تقویتی FRP- نشریه شماره 345
600
آیین نامه سازه های بتنی حجیم (بخش الحاقی به آیین نامه بتن ایران "آبا")- نشریه شماره 344
601
مشخصات فنی اجرائی بازیافت گرم آسفالت- نشریه شماره 341
602
دستورالعمل ساخت و اجرای بتن در کارگاه- نشریه شماره 327
603
راهنمای طراحی آکوستیکی فضاهای آموزشی- نشریه شماره 343
604
راهکار کاهش نوفه ترافیک برای ساختمان های حواشی بزرگراه های شهری- نشریه شماره 342
605
ضوابط طرح و محاسبه ساختمان های صنعتی فولادی- نشریه شماره 325
606
ضوابط طراحی ساختمان های با اتصال خرجینی- نشریه شماره 324
607
مشخصات فنی اجرائی بازیافت سرد آسفالت- نشریه شماره 339
608
آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد یازدهم: سازه و تجهیزات تعمیر شناور- نشریه شماره 11-300
609
آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد دهم: ملاحظات زیست‌محیطی بنادر- نشریه شماره 10-300
610
آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد نهم: سکوهای دریایی- نشریه شماره 9-300
611
آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد هشتم: تسهیلات و تجهیزات بهره‌برداری و پشتیبانی بنادر- نشریه شماره 8-300
612
آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد هفتم: آبراهه و حوضچه- نشریه شماره 7-300
613
آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد پنجم: موج‌شکن‌ها و سازه‌های حفاظتی- نشریه شماره 5-300
614
آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد چهارم: اصول و مبانی مطالعات و طراحی بنادر- نشریه شماره 4-300
615
آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد سوم: مکانیک خاک و پی- نشریه شماره 3-300
616
آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد دوم: مصالح- نشریه شماره 2-300
617
آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد اول: ملاحظات محیطی و بارگذاری- نشریه شماره 1-300
618
مبانی و ضوابط طراحی تجهیز و نوسازی اراضی خشکه زاری (آبیاری ثقلی) جلد پنجم: یکپارچه سازی اراضی کشاورزی- نشریه شماره 5-346
619
مبانی و ضوابط طراحی تجهیز و نوسازی اراضی خشکه زاری (آبیاری ثقلی) جلد چهارم: سازه های آبی و جاده های دسترسی- نشریه شماره 4-346
620
مبانی و ضوابط طراحی تجهیز و نوسازی اراضی خشکه زاری (آبیاری ثقلی) جلد سوم: زهکشی- نشریه شماره 3-346
621
مبانی و ضوابط طراحی تجهیز و نوسازی اراضی خشکه زاری (آبیاری ثقلی) جلد دوم: ضوابط و مبانی آبیاری و تسطیح اراضی کشاورزی- نشریه شماره 2-346
622
مبانی و ضوابط طراحی تجهیز و نوسازی اراضی خشکه زاری (آبیاری ثقلی) جلد یکم: کلیات، تعاریف و مفاهیم پایه- نشریه شماره 1-346
623
فهرست جزییات خدمات ساماندهی و تجهیز و نوسازی اراضی تحت پوشش تعاونی های تولید روستایی- نشریه شماره 299
624
ضوابط و معیارهای طرح و اجرای سیلوهای بتنی گندم معیارهای نظارت فنی و تحویل موقت سیلو- نشریه شماره 4-235
625
مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان - جلد ششم: نقشه های جزییات (قسمت اول)- نشریه شماره 6-128
626
دستورالعمل ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های آب و فاضلاب در مرحله تفصیلی- نشریه شماره 338
627
دستورالعمل ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های آب و فاضلاب در مرحله اجمالی- نشریه شماره 323
628
ضوابط طراحی هیدرولیکی ساختمان های حفاظتی و تقاطعی، تبدیل و ایمنی و ساختمان های حفاظت در مقابل فرسایش سامانه های آبیاری- نشریه شماره 337
629
راهنمای برداشت مصالح رودخانه ای- نشریه شماره 336
630
راهنمای بهره برداری هیدرولیکی از مخزن سدهای بزرگ- نشریه شماره 335
631
آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد ششم: سازه و تجهیزات پهلوگیری- نشریه شماره 6-300
632
شرح خدمات توجیه فنی و اقتصادی-اجتماعی سامانه های آبیاری تحت فشار (در سه سطح الف-ب-پ)
633
نظام نظارت و ارزیابی طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
634
روش نامه مطالعات توجیه فنی، اقتصادی-اجتماعی و زیست محیطی سامانه های آبیاری تحت فشار- نشریه شماره 334
635
دستورالعمل آماربرداری از منابع آب - وسایل و روش های اندازه گیری- نشریه شماره 330
636
ضوابط طراحی هیدرولیکی سیفون ها و آبگذر زیر جاده- نشریه شماره 321
637
فهرست خدمات ارزیابی عملکرد سامانه های زهکشی زیرزمینی- نشریه شماره 320
638
تعاریف و مفاهیم در فعالیت های معدنی؛ واژه ها و اصطلاحات پایه اکتشافات معدنی- نشریه شماره 328
639
فهرست خدمات مطالعات برداشت مصالح رودخانه ای- نشریه شماره 329
640
دستورالعمل تعیین هدایت هیدرولیک خاک به روش های مختلف- نشریه شماره 322
641
ضوابط طراحی تعیین فاصله و عمق زهکش های زیرزمینی- نشریه شماره 319
642
دستورالعمل کنترل کیفیت در تصفیه خانه های آب- نشریه شماره 318
643
ضوابط طراحی هیدرولیکی ایستگاه های پمپاژ شبکه های آبیاری و زهکشی- نشریه شماره 317
644
فهرست خدمات مهندسی مطالعات بهره برداری و نگهداری از سامانه های آبیاری و زهکشی در حال بهره برداری- نشریه شماره 313
645
تعاریف و مفاهیم در فعالیت های معدنی وا‍ژه ها و اصطلاحات پایه استخراج معدنی- نشریه شماره 340
646
راهنمای تشخیص اثرهای اقتصادی، اجتماعی، ارزش گذاری و توجیه اقتصادی طرح های توسعه منابع آب- نشریه شماره 331
647
مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان ها - جلد پنجم: لوله های ترموپلاستیک- نشریه شماره 5-128
648
دستورالعمل ارزشیابی گزارش توجیهی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای- نشریه شماره
649
آیین نامه ایمنی راه ها (ایمنی در عملیات اجرایی)- نشریه شماره 7-267
650
آیین نامه ایمنی راه ها (ایمنی بهره برداری)- نشریه شماره 6-267
651
آیین نامه ایمنی راه ها (تاسیسات ایمنی راه)- نشریه شماره 5-267
652
آیین نامه ایمنی راه ها (تجهیزات ایمنی راه)- نشریه شماره 4-267
653
آیین نامه ایمنی راه ها (ایمنی ابنیه فنی)- نشریه شماره 2-267
654
آیین نامه ایمنی راه ها (ایمنی راه و حریم)- نشریه شماره 1-267
655
مشخصات فنی عمومی روسازی راه آهن- نشریه شماره 301
656
راهنمای تعیین دوره بازگشت سیلاب طراحی برای کارهای مهندسی رودخانه- نشریه شماره 316
657
راهنمای حفاظت کاتدی خطوط لوله و سازه های فولادی- نشریه شماره 311
658
راهنمای طراحی سازه ای تونل های آب بر- نشریه شماره 309
659
راهنمای طراحی دیوارهای حائل- نشریه شماره 308
660
راهنمای پهنه بندی سیل و تعیین حد بستر و حریم رودخانه- نشریه شماره 307
661
آماده سازی و تمیزکاری سطوح فلزی جهت اجرای پوشش- نشریه شماره 306
662
راهنمای اجرای سقفهای تیرچه و بلوک- مشخصات فنی عمومی و جزئیات اجرایی-کنترل کیفیت -نشریه شماره 82
663
طراحی بناهای درمانی(5) - جلد سوم: راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش مراقبت ویژه نوزادان NICU- نشریه شماره 5-287
664
طراحی بناهای درمانی(5) - جلد دوم: راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش مراقبت ویژه نوزادان NICU- نشریه شماره 5-287
665
طراحی بناهای درمانی(5) - جلد یکم: راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش مراقبت ویژه نوزادان NICU- نشریه شماره 5-287
666
دستورالعمل مطالعات هیدرولیکی و آبشستگی پل- نشریه شماره 302
667
طراحی بناهای درمانی(4) - جلد دوم: راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی و برقی بخش بستری زایمان- نشریه شماره 4-287
668
طراحی بناهای درمانی (4) - جلد اول: راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش بستری زایمان- نشریه شماره 4-287
669
طراحی بناهای درمانی(3) - جلد چهارم: راهنمای گروه بندی و مشخصات فنی تجهیزات بیمارستانی بخش اعمال زایمان- نشریه شماره 3-287
670
طراحی بناهای درمانی(3) - جلد سوم: راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش اعمال زایمان- نشریه شماره 3-287
671
طراحی بناهای درمانی(3) - جلد دوم: راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش اعمال زایمان- نشریه شماره 3-287
672
طراحی بناهای درمانی(3) - جلد اول: راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش اعمال زایمان- نشریه شماره 3-287
673
آیین نامه ایمنی راه ها (علایم ایمنی راه) - نسخه کامل- نشریه شماره 267
674
شرح خدمات مطالعات برنامه‌ریزی و تهیه طرح‌های تفصیلی - اجرایی جنگلداری جنگل‌های شمال کشور
675
مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقی کارهای ساختمانی- جلد دوم: تاسیسات برقی جریان ضعیف- نشریه شماره 2-110
676
راهنمای طراحی، ساخت و نگهداری پوشش ها در کارهای مهندسی رودخانه- نشریه شماره 332
677
ضوابط عمومی طراحی سازه های آبی بتنی- نشریه شماره 312
678
مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان ها -جلد چهارم: عایق کاری- نشریه شماره 4-128
679
راهنمای بهسازی رویه‌های آسفالتی و شنی- نشریه شماره 296
680
فرهنگ واژگان نظام فنی و اجرایی کشور- متن
681
راهنمای ارزیابی پیامدهای زیست محیطی نیروگاه‌ها- نشریه شماره 7-254
682
راهنمای ارزیابی پیامدهای زیست محیطی فرودگاه‌ها- نشریه شماره 6-254
683
راهنمای ارزیابی پیامدهای زیست محیطی شهرک‌های صنعتی- نشریه شماره 5-254
684
راهنمای ارزیابی پیامدهای زیست محیطی پالایشگاه و پایانه های نفتی- نشریه شماره 4-254
685
راهنمای ارزیابی پیامدهای زیست محیطی صنایع فولاد- نشریه شماره 3-254
686
مشخصات فنی عمومی زیرسازی راه آهن- نشریه شماره 279
687
ضوابط و معیارهای فنی آبیاری تحت فشار (طراحی)- نشریه شماره 286
688
طراحی بناهای درمانی (2) - جلد چهارم: راهنمای گروه بندی و مشخصات فنی تجهیزات بیمارستانی بخش های مراقبت ویژه I.C.U- نشریه شماره 2-287
689
طراحی بناهای درمانی (2) - جلد سوم: راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش های مراقبت ویژه I.C.U- نشریه شماره
690
طراحی بناهای درمانی (2) - جلد دوم: راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش های مراقبت ویژه I.C.U.- نشریه شماره 2-287
691
طراحی بناهای درمانی (2) - جلد اول: راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش های مراقبت ویژه I.C.U- نشریه شماره 2-287
692
مجموعه مقالات کارگاه مشترک ایران و ژاپن (5-7 مهرماه 1383) تبادل تجربیات برای زندگی ایمن و کاهش خطرپذیری در زلزله- نشریه شماره 298
693
جزییات تیپ خطوط انتقال و شبکه های آب و فاضلاب (CD)
694
دستورالعمل تهیه، ارایه و بررسی پیشنهادهای تغییر، با نگاه مهندسی ارزش -دستورالعمل تهیه و ارسال گزارش سالانه پیشنهادهای تغییر، با نگاه مهندسی ارزش- نشریه شماره 290
695
راهنمای روش محاسبه تعدیل آحاد بهای پیمان‌ها- نشریه شماره 289
696
طراحی بناهای درمانی (1) - جلد چهارم: راهنمای گروه بندی و مشخصات فنی تجهیزات بیمارستانی بخش های بستری داخلی/جراحی- نشریه شماره 1-287
697
طراحی بناهای درمانی (1) - جلد سوم: راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش های بستری داخلی / جراحی- نشریه شماره 1-287
698
طراحی بناهای درمانی (1) - جلد دوم: راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش های بستری داخلی/جراحی- نشریه شماره 1-287
699
طراحی بناهای درمانی (1) - جلد اول: راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش های بستری داخلی/جراحی- نشریه شماره 1-287
700
ضوابط و معیارهای طرح و اجرای سیلوهای بتنی - مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات مکانیکی سیلو- نشریه شماره 3-235
701
آیین نامه طرح هندسی راه آهن- نشریه شماره 288
702
راهنمای تعیین و انتخاب وسایل و لوازم آزمایشگاه تصفیه خانه های فاضلاب- نشریه شماره 285
703
ضوابط عمومی طراحی شبکه های آبیاری و زهکشی- نشریه شماره 281
704
راهنمای مطالعات بهره برداری از مخازن سدها- نشریه شماره 272
705
مشخصات فنی عمومی راهداری- نشریه شماره 280
706
مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی (تجدید نظر دوم)- نشریه شماره 55
707
راهنمای بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه های فاضلاب شهری - بخش دوم: تصفیه ثانویه- نشریه شماره 284
708
ضوابط هیدرولیکی طراحی ساختمان های تنظیم سطح آب و آبگیرها در کانال‌های روباز- نشریه شماره 282
709
راهنمای انتخاب ظرفیت واحدهای مختلف تصفیه خانه های فاضلاب شهری- نشریه شماره 278
710
راهنمای بررسی پیشروی آب های شور در آبخوان های ساحلی و روش های کنترل آن- نشریه شماره 277
711
ضوابط بهداشتی و ایمنی پرسنل تصفیه خانه های فاضلاب- نشریه شماره 275
712
دستورالعمل نمونه برداری آب- نشریه شماره 274
713
راهنمای تعیین بار کل رسوب رودخانه‌ها به روش انیشتین و کلبی- نشریه شماره 273
714
معیارهای برنامه ریزی و طراحی کتابخانه های عمومی کشور (برای حوزه های جمعیتی تا 500000 نفر)- نشریه شماره 270
715
مشخصات فنی عمومی راه (تجدید نظر اول)- نشریه شماره 101
716
دستورالعمل تثبیت لایه‌های خاکریز و روسازی راه‌ها- نشریه شماره 268
717
ضوابط طراحی ساختمان های آموزشی (برنامه ریزی معماری همسان مدارس ابتدایی و راهنمایی)- نشریه شماره 232
718
مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان ها - جلد سوم: کانال کشی- نشریه شماره 3-128
719
راهنمای آزمایش های دانه‌بندی رسوب- نشریه شماره 269
720
شرایط طراحی (DESIGN CONDITIONS) برای محاسبات تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع ویژه تعدادی از شهرهای کشور- نشریه شماره 271
721
آیین نامه طرح و محاسبه قطعات بتن پیش تنیده (بخش الحاقی به آیین نامه بتن ایران (آبا))- نشریه شماره 250
722
بلوک بتنی و کاربرد آن در دیوار- نشریه شماره 100
723
طراحی مسکن برای اشخاص دارای معلولیت (با صندلی چرخدار)- نشریه شماره 84
724
مشخصات فنی عمومی لوله ها و اتصالات پی.وی.سی برای مصارف آبرسانی- نشریه شماره 18
725
معیارهای طراحی سینما- نشریه شماره 245
726
آیین نامه اتصالات در سازه های فولادی- نشریه شماره 264
727
1- دستورالعمل تعییین اسیدیته و قلیاییت آب، 2-دستورالعمل تعیین نیتروژن آب- نشریه شماره 266
728
دستورالعمل برپایی آزمایشگاه آب- نشریه شماره 265
729
ضوابط و معیارهای طرح و اجرای سیلوهای بتنی مشخصات فنی عمومی و اجرایی سازه و معماری سیلو- نشریه شماره 1-235
730
فهرست جزییات خدمات مهندسی مطالعات تاسیسات آبگیری (سردهانه سازی)- نشریه شماره 263
731
فهرست جزییات خدمات مهندسی مطالعات تاسیسات آبگیری (مرحله های شناسایی، اول و دوم ایستگاه های پمپاژ )- نشریه شماره 262
732
استانداردهای نقشه کشی ساختمانی- نشریه شماره 256
733
راهنمای تعیین عمق فرسایش و روش های مقابله با آن درمحدوده پایه های پل- نشریه شماره 260
734
آیین نامه نظارت و کنترل بر عملیات و خدمات نقشه برداری- نشریه شماره 253
735
دستورالعمل آزمایش های آبشویی خاک های شور و سدیمی در ایران- نشریه شماره 255
736
ضوابط و معیارهای فنی آبیاری تحت فشار (مشخصات فنی عمومی)- نشریه شماره 261
737
مهندسی نگهداری ساختمان و تاسیسات- جلد چهارم: روغنکاری- نشریه شماره 4-138
738
دستورالعمل استفاده از امولسیونهای قیری در راهسازی- نشریه شماره 207
739
توسعه پایدار و مدیریت مالی منابع آب- نشریه شماره 140
740
دستورالعمل آزمون میکروبیولوژی آب- نشریه شماره 259
741
دستورالعمل بررسی های اقتصادی منابع آب- نشریه شماره 258
742
رفتارسنجی فضاهای زیرزمینی درحین اجرا- نشریه شماره 252
743
دستورالعمل تهیه طرح مدیریت مناطق تحت حفاظت- نشریه شماره 257
744
دستورالعمل عمومی ارزیابی پیامدهای زیست محیطی طرح های عمرانی- نشریه شماره -1-254
745
راهنمای آیین نامه بتن ایران "آبا"
746
فهرست خدمات مرحله توجیهی مطالعات ایزوتوپی و ردیابی مصنوعی منابع آب زیرزمینی- نشریه شماره 249
747
آماده سازی لجن حاصل از تصفیه فاضلاب شهری برای مصارف کشاورزی- نشریه شماره 220-الف
748
فرسایش و رسوبگذاری در محدوده آبشکنها- نشریه شماره 248
749
دستورالعمل حفاظت و ایمنی در کارگاه های سدسازی- نشریه شماره 247
750
واژه نامه بتن (ویرایش سوم)- نشریه شماره 414
751
آیین نامه روسازی آسفالتی راه های ایران- نشریه شماره 234
752
راهنمای طراحی و اجرای سقف تیرچه های فولادی با جان باز در ترکیب با بتن- نشریه شماره 151
753
راهنمای برگزاری مسابقات معماری و شهرسازی در ایران- نشریه شماره 240
754
ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد معلول جسمی- حرکتی- نشریه شماره 246
755
راهنمای تهیه گزارش توجیه طرح
756
ضوابط و معیارهای طرح و اجرای سیلوهای بتنی مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برق سیلو- نشریه شماره 2-235
757
دستورالعمل اندازه گیری سرعت نفوذ آب به خاک با روش استوانه- نشریه شماره 243
758
دستورالعمل آزمایش نفوذ استاندارد (S.P.T) در مطالعات ژئوتکنیک- نشریه شماره 224
759
دستورالعمل آزمایش پرسیومتری (در مطالعات ژئوتکنیک)- نشریه شماره 223
760
تعیین بار بستر به روش مایر- پیتر و مولر (در مطالعات رسوب)- نشریه شماره 220
761
راهنمای مهار سیلاب رودخانه (روش های سازه ای)- نشریه شماره 242
762
راهنمای نشت یابی و جلوگیری از تلفات آب در تاسیسات آبرسانی شهری- نشریه شماره 241
763
دستور العمل آماربرداری منابع آب - بخش اول: اندازه گیری پدیده های هواشناسی، بخش دوم: برگ های شناسایی و آمار- نشریه شماره 239
764
فهرست خدمات مطالعات ژئوتکنیک و برآورد خطر زمین لرزه و زلزله شناسی مهندسی (مرحله طراحی تفصیلی)- نشریه شماره 238
765
بررسی پتانسیل لغزش در محدوده سدها و سازه های وابسته- نشریه شماره 229
766
برنامه ریزی آزمایش های رسوب- نشریه شماره 222
767
مبانی طراحی کلینیک ها و آزمایشگاه های دامپزشکی همراه با نقشه های همسان اجرایی به صورت لوح فشرده (CD)- نشریه شماره 183
768
راهنمای بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضلاب شهری (تصفیه مقدماتی)- نشریه شماره 237
769
فهرست خدمات مطالعات طرحهای تغذیه مصنوعی (1-مرحله شناسایی، 2-مرحله توجیهی، 3-مرحله تفصیلی)- نشریه شماره 236
770
فهرست جزییات مطالعات زمین شناسی مهندسی مرحله های شناسایی و توجیهی در طرح های سازه های آبی (سدسازی)- نشریه شماره 225
771
تعیین حجم رسوبات و توزیع آن در مخازن سدها- نشریه شماره 221
772
برنامه ریزی و مطالعات بهینه سازی طرحهای توسعه منایع آب- نشریه شماره 219
773
آیین‌نامه جوشکاری ساختمانی ایران- نشریه شماره 228
774
آیین نامه کاربری اراضی اطراف فرودگاه‌ها- نشریه شماره 233
775
دستورالعمل ارزیابی زیست محیطی طرح های مهندسی رودخانه 1- مرحله شناسایی؛ 2- مرحله توجیهی؛ 3- مرحله تفصیلی.- نشریه شماره 227
776
فهرست خدمات مرحله اجرای طرح های مهندسی رودخانه- نشریه شماره 226
777
طراحی، اجرا، نگهداری و بهره برداری خاک چالهای بهداشتی برای زباله شهری- نشریه شماره 217
778
نقشه های همسان مجاری آب بر زیرزمینی بتنی- نشریه شماره 218
779
فهرست خدمات مطالعات مرحله نیمه تفصیلی منابع آب زیرزمینی- نشریه شماره 213
780
فهرست خدمات مطالعات مرحله شناسایی منابع آب زیرزمینی- نشریه شماره 212
781
راهنمای بازرسی در سدهای بزرگ- نشریه شماره 216
782
مبانی محاسبات اقتصادی طرحهای توسعه منابع آب- نشریه شماره 215
783
مبانی طراحی انبارهای سیب زمینی، ضوابط طراحی سیستم هوادهی و دستورالعمل بهره برداری انبارهای 3000 تنی سیب زمینی در منطقه سرد و خشک، همراه با: نقشه های تیپ اجرایی (لوح فشرده - CD )
784
مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقی کارهای ساختمانی - جلد اول: تاسیسات برقی فشار ضعیف و فشار متوسط (تجدیدنظر اول)- نشریه شماره 1-110
785
آنالیز فهرست بها -80
786
آئین نامه بتن ایران (آبا) - به صورت کامل
787
راهنمای طراحی، ساخت و نگهداری گوره‌ها- نشریه شماره 214
788
مهندسی نگهداری ساختمان و تاسیسات - جلد سوم: نگهداری تجهیزات الکتریکی- نشریه شماره 3-138
789
فهرست خدمات مطالعات ژئوفیزیک، روشهای الکتریکی مقاومت ویژه و لرزه ای شکست مرزی- نشریه شماره 211
790
پوشش جدار لوله ها و اتصالات فولادی با مواد قیر نفتی یا قطران ذغال سنگی- نشریه شماره 210
791
مستند سازی طرحهای آب- نشریه شماره 208
792
آیین نامه بارگذاری پل ها |«تجدید نظر اول»- نشریه شماره 139
793
طراحی و ارزیابی آزمایشگاهی مخلوطهای آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای (SMA)- نشریه شماره 206
794
فهرست خدمات مطالعات ژئوتکنیک (مرحله بهره برداری و نگهداری)
795
فهرست خدمات مهندسی ژئوتکنیک (مرحله اجرا)
796
فهرست خدمات مطالعات ژئوتکنیک و برآورد خطر زمین لرزه (مرحله توجیهی)
797
فهرست خدمات مطالعات ژئوتکنیک و خطر زمین لرزه (مرحله شناسایی)
798
راهنمای تعیین غلظت نمونه های رسوبات معلق رودخانه ها
799
پوشش پلی اتیلنی لوله ها و اتصالات فولادی
800
مدیریت کیفیت فراگیر در صنعت ساخت و ساز (تجربه شرکت مایدا)
801
ضوابط طراحی سازه ای بندهای انحراف
802
مشخصات فنی عمومی و اجرایی روشنایی راههای شهری
803
راهنمای حفاظت کمی و کیفی منابع آب زیرزمینی و تجهیزات بهره برداری از آن ها
804
راهنمای مطالعات پایه زمین شناسی مهندسی در پروژه های مهندسی آب
805
بتن در مناطق گرمسیر
806
فهرست خدمات مطالعات مرحله طراحی تفصیلی (مرحله دو) طرحهای مهندسی رودخانه
807
فهرست خدمات مطالعات مرحله توجیهی طرحهای مهندسی رودخانه
808
فهرست خدمات مطالعات مرحله شناسایی طرح های مهندسی رودخانه
809
دستورالعمل برداشت صحرایی گسستگیهای سنگ در کارهای مهندسی و سدسازی
810
دستورالعمل آزمایش های تراوایی
811
دستور العمل رفتار سنجی کیفی آبهای زیرزمینی
812
راهنمای تزریق در سازه های آبی
813
ضوابط طراحی سازه ای مجاری آب بر زیرزمینی بتنی
814
فهرست جزییات خدمات مطالعات ساماندهی چشمه ها و قناتها
815
فهرست جزییات خدمات مطالعات بخش سیلاب و تغذیه مصنوعی (مراحل اول و دوم)
816
دستورالعمل تهیه پروژه راه های جنگلی
817
مهندسی نگهداری ساختمان و تاسیسات - بهداشت محیط و پاکیزه نگاه داشتن ساختمان
818
آیین‌نامه طراحی محوطه زمینی فرودگاه‌ها
819
آیین نامه طرح هندسی راه روستایی
820
دستورالعمل نامگذاری و حفاری چاههای آب
821
عملکرد، نگهداری و بهینه سازی سیستم های گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع
822
راهنمای کنترل کیفیت در مراحل مختلف تصفیه آب آشامیدنی
823
ضوابط طراحی ساختمان های اداری
824
طرح جامع مصالح ساختمانی کشور - استان همدان
825
طرح جامع مصالح ساختمانی کشور - استان هرمزگان
826
طرح جامع مصالح ساختمانی کشور - استان کرمانشاه
827
طرح جامع مصالح ساختمانی کشور - استان کرمان
828
طرح جامع مصالح ساختمانی کشور - استان سیستان و بلوچستان
829
طرح جامع مصالح ساختمانی کشور - استان خوزستان
830
راهنمای بهره برداری و نگهداری واحدهای تصفیه خانه آب
831
آیین نامه طراحی سازه های فولادی به روش حالات حدی
832
راهنمای کاربرد اقتصاد مهندسی در پروژه های توسعه و مدیریت منابع آب
833
علایم و نشانه های نقشه های منابع آب زیرزمینی
834
جداول راهنمای اطلاعات پایه موردنیاز برای بررسی های اقتصادیِ تامین، انتقال و توزیع آب کشاورزی
835
پوشش جدار لوله های فولادی با ملات ماسه سیمان
836
ژئوفیزیک و نقش آن در مهندسی آب، استاندارد مطالعات لرزه ای باروش شکست مرزی
837
مقررات و معیارهای طراحی و اجرای جزییات تیپ ساختمانی جلد سوم: راهنمای نصب و استفاده از نرم افزار نقشه های جزییات تیپ (CD)
838
مقررات و معیارهای طراحی و اجرای جزییات تیپ ساختمانی جلد سوم: راهنمای نصب و استفاده از نرم افزار نقشه های جزییات تیپ (CD)
839
مقررات و معیارهای طراحی و اجرایی جزییات تیپ ساختمانی جلد دوم: ویژگی های ساختاری ابنیه ویژگی های عملکردی ابنیه
840
مقررات و معیارهای طراحی و اجرایی جزییات تیپ ساختمانی جلد اول: اقلیم و ویژگی های ساختمانی، روش های ساخت و تکنولوژی ساختمان، مصالح ساختمانی و ضوابط کاربرد آن
841
دستورالعمل اجرایی خدمات بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشی
842
معیارهای اقلیمی در ساختمان – انرژی تابشی خورشید در گستره ایران تابش بر رویه افقی در سطح زمین
843
دستورالعمل برف سنجی
844
دستورالعمل هدایت هیدرولیک خاک با روش پیزومتری
845
معیارهای هیدرولیکی طراحی کانالهای آبیاری و زهکشی روباز
846
تقاطع های هم سطح شهری - سوابق مطالعات
847
تقاطع های همسطح شهری - توصیه ها و معیارهای فنی
848
تقاطع های همسطح شهری - مبانی فنی
849
تیرچه های پیش ساخته خرپایی (مشخصات فنی، روش طرح و محاسبه به انضمام جدولهای محاسبه تیرچه ها)
850
مکمل ضوابط طراحی شبکه های جمع آوری آب های سطحی و فاضلاب شهری
851
دستورالعمل حفر و تجهیز پیزومترهای مرکب
852
دستورالعمل مطالعات فیزیوگرافی در حوضه های آبخیز
853
دستورالعمل بهره برداری و نگهداری از تاسیسات و تجهیزات شبکه های آبیاری و زهکشی
854
ژئوفیزیک و نقش آن در مهندسی آب، استاندارد و مطالعات الکتریک با روش مقاومت ویژه
855
دستورالعمل بهره برداری ونگهداری از ماشین آلات موردنیاز شبکه های آبیاری و زهکشی
856
تسهیلات پیاده روی - جلد 3- سوابق مطالعات
857
راهنمای تعیین منحنی دبی – اشل رودخانه با استفاده از روش انیشتین – بارباروسا
858
دستورالعمل تعیین هدایت هیدرولیک خاک
859
دستورالعمل حفر و تجهیز چاهک های مشاهده ای
860
دستورالعمل لایه بندی خاک در مطالعات زهکشی اراضی
861
آیین نامه طرح هندسی راهها
862
راهنمای اجرای بتن در مناطق گرمسیر
863
تسهیلات پیاده روی - جلد 2- توصیه ها و معیارهای فنی
864
سازه های بتنی مهندسی محیط زیست - ترجمه ACI 350R-89 آزمون آب بندی سازه های بتن آرمه - ترجمه AWWA400-93 و ACI 350.1R-89
865
برنامه ریزی و طراحی هتل
866
ضوابط طراحی ساختمان های نگهداری و پرورش گاو شیری در اقالیم مختلف کشور
867
تسهیلات پیاده روی - جلد 1- مبانی فنی
868
آموزش ایمنی تردد به خردسالان و نوجوانان
869
راهنمای طراحی کارگاه های پرورش ماهی های گرم آبی
870
ضوابط طراحی کارگاههای پرورش ماهی های گرم آبی
871
فهرست خدمات مطالعات مرحله طراحی تفصیلی سدسازی
872
فهرست خدمات مهندسی مرحله ساخت سدها
873
راهنمای بهره برداری و نگهداری از مخازن آب
874
مهندسی نگهداری ساختمان و تاسیسات - نگهداری دستگاه های تاسیساتی
875
ضوابط طراحی کارگاههای پرورش ماهی های گرم آبی- نشریه شماره 142
876
شرح خدمات مهندسی مطالعات مراحل مختلف طرح های آبیاری و زهکشی
877
نیروی انسانی در تصفیه خانه های آب و مراقبت بهداشتی و کنترل سلامت آنان
878
راهنمای نگهداری وتعمیرات تصفیه خانه های آب و حفاظت و ایمنی تاسیسات
879
فهرست خدمات مرحله دو (تشریحی) طرح های آبیاری و زهکشی
880
موازین فنی ورزشگاه های کشور - اقلیم و ورزش در هوای آزاد
881
موازین فنی ورزشگاه های کشور - مشخصات کالبدی و مقررات رشته های ورزشی متداول در کشور
882
موازین فنی ورزشگاه های کشور - مقررات و معیارهای طراحی مراکز ورزشی
883
موازین فنی ورزشگاههای کشور - مطالعات وضع موجود مراکز ورزشی
884
فهرست خدمات مرحله شناسایی طرح های آبیاری و زهکشی
885
فهرست خدمات مرحله شناسایی طرح های زهکشی و بهسازی خاک برای دشت هایی که در آن ها شبکه آبیاری احداث شده است.
886
فهرست خدمات مرحله یک (توجیهی) طرح های آبیاری و زهکشی
887
فهرست خدمات مرحله شناسایی طرح های حفاظت خاک و آبخیزداری
888
فهرست خدمات مرحله توجیهی طرح های حفاظت خاک و آبخیزداری
889
مجموعه مقالات:1- پی و شالوده در تحلیل ساختمان ها در برابر زلزله (ارائه شده در دومین سمینار بین المللی مکانیک خاک و مهندسی پی ایران)؛2- افتادگی، ارتعاش و انتقال جانبی در ساختمان ها؛3- بنایی مسلح با بلوک مجوف بتنی
890
راهنمای طرح، اجرا و بهره برداری راه های جنگلی
891
مشخصات فنی عمومی مخازن آب زمینی
892
ضوابط فنی بررسی و تصویب طرح های تصفیه فاضلاب شهری
893
ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی: خدمات فنی دوران بهره برداری و نگهداری- نشریه شماره 109
894
ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی: اندازه گیرهای جریان- نشریه شماره 106
895
ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی (هیدرولیک لوله ها و مجاری)- نشریه شماره 105
896
گزارش و آمار روزانه بهره برداری از تصفیه خانه های آب
897
مجموعه نقشه های تیپ اجرایی مخازن آب زمینی
898
آزمایش های تیپ مکانیک خاک (شناسایی و طبقه بندی خاک)
899
ضوابط فنی بررسی و تصویب طرح های تصفیه آب شهری
900
مبانی و ضوابط طراحی شبکه های جمع آوری آبهای سطحی و فاضلاب شهری
901
مبانی و ضوابط طراحی طرح های آبرسانی شهری
902
استاندارد کیفیت آب آشامیدنی
903
دستورالعمل اجرایی محافظت ساختمان در برابر آتش سوزی
904
ضوابط و معیارهای طرح و محاسبه مخازن آب زمینی
905
مجموعه نقشه های تیپ اجرایی ساختمانهای گوسفندداری
906
ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی (نقشه های تیپ)
907
فهرست خدمات مرحله شناسایی سدسازی
908
فهرست خدمات مرحله توجیهی سدسازی
909
وسایل کنترل ترافیک
910
مشخصات فنی عمومی ساختمانهای گوسفندداری
911
ضریبها و جدولهای تبدیل واحدها و مقیاسها
912
ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی (مشخصات فنی عمومی)- نشریه شماره 108
913
مشخصات فنی نقشه برداری
914
کتابنامه بندر
915
کتابنامه تونل و تونل سازی
916
ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی (هیدرولیک کانالها و مجاری)
917
معیارهای طرح هندسی تقاطع ها
918
ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی: منابع آب و خاک و نحوه بهره برداری در گذشته و حال- نشریه شماره 103
919
محافظت ساختمان در برابر حریق
920
مجموعه نقشه های تیپ تابلیه پلها (پیش ساخته، پیش تنیده، درجا) تادهانه 20 متر
921
ضوابط طراحی فضاهای آموزشگاههای فنی حرفه ای (جلد اول، کارگاههای مربوط به رشته ساختمان)
922
جداول طراحی ساختمانهای بتن فولادی به روش حالت حدی
923
معیارهای طرح هندسی راههای اصلی و فرعی
924
چکیده ای از طرح هندسی راهها و تقاطع‌ها
925
معیارهای طرح هندسی راههای روستایی
926
ایمنی در جوشکاری
927
گزارش فنی (ساختمان مرکز بهداشت قم)
928
جزئیات معماری ساختمانهای آجری
929
دیوارهای سنگی
930
مجموعه نقشه های تیپ اجرایی آبروها تا دهانه 8 متر
931
راهنمای طرح ساختمانهای فولادی
932
ضوابطی برای طرح و اجرای ساختمانهای فولادی (براساس آئین نامه AISC)
933
الفبای کالبد خانه سنتی (یزد)
934
سیستم گازهای طبی در بیمارستانها- محاسبات و اجرا
935
راهنمای ایجاد بناهای کوچک در مناطق زلزله خیز
936
شرح خدمات نقشه برداری
937
زلزله 4 مارس 1977 کشور رومانی
938
مجموعه راهنمای تجزیه واحد قیمتهای واحد کارهای ساختمانی وراهسازی (قسمت اول)
939
تجزیه و تحلیل هزینه کارهای ساختمانی و راهسازی (بخش عملیات خاکی با وسایل مکانیکی)
940
راهنمایی برای تجزیه قیمتهای واحد کارهای تاسیساتی
941
محافظت ابنیه فنی آهنی و فولادی در مقابل خورندگی
942
مجموعه مقالات سمینار سنتو (پیشرفتهای اخیر در کاهش خطرات زلزله، تهران23-25 آبان ماه 1355)
943
زلزله های سال 1968 کشور ایران
944
ضوابط تجزیه و تحلیل قیمتهای واحد اقلام مربوط به خطوط انتقال آب
945
تحلیلی برروند دگرگونیهای سکونت در شهرها
946
نقاشی ساختمانها (آئین کاربرد)
947
برنامه کامپیوتری مربوط به آنالیز قیمت کارهای ساختمانی و راهسازی
948
راهنمایی برای اجرای ساختمان بناهای اداری
949
مشخصات فنی عمومی درزهای انبساط
950
زلزله های سال 1969 کشور ایران
951
نگرشی برکارکرد و نارسائیهای کوی نهم آبان
952
طرح و محاسبه قاب های شیبدار و قوسی فلزی
953
شرح قیمتهای واحد تیپ برای شبکه توزیع آب
954
شرح قیمتهای واحد تیپ برای خطوط انتقال آب
955
شرایط لازم برای طرح و محاسبه ساختمانهای بتن آرمه
956
راهنمای طرح و اجرای عملیات نصب لوله های سخت پی.وی.سی
957
دفترچه تیپ شرح قیمتهای واحد عملیات راههای اصلی
958
راهنمای طرح واجرای عملیات نصب لوله های سخت پی.وی.سی درلوله کشی آب سرد
959
مشخصات فنی عمومی کارهای نصب ورقهای پوششی سقف
960
گزارش شماره 2 مربوط به نمودارهای شتاب نگار در ایران
961
شرح قیمتهای واحد تیپ برای کارهای تاسیسات برق
962
گزارش شماره 1 مربوط به نمودارهای شتاب نگار در ایران
963
بحثی پیرامون فضا در ساختمانهای اداری
964
مشخصات فنی عمومی راههای فرعی درجه یک و دو
965
استاندارد پیشنهادی اتصالهای لوله های تحت فشار پی.وی.سی
966
زلزله های سال 1970 کشور ایران
967
زلزله 16 اسفند 1353 (سرخون بندرعباس)
968
استاندارد پیشنهادی لوله‌های سخت پی.وی.سی در مصارف صنعتی
969
استاندارد پیشنهادی لوله های سخت پی.وی.سی در لوله کشی آب آشامیدنی
970
تجزیه و تحلیل هزینه کارهای ساختمانی و راهسازی (بخش کاشی کاری ، سرامیک کاری، فرش کف و عایق کاری)
971
مشخصات فنی عمومی کاشی کاری و کف پوش در ساختمان
972
مشخصات فنی عمومی شیشه کاری در ساختمان
973
مشخصات فنی عمومی در و پنجره
974
شرح قیمتهای واحد تیپ برای کارهای تاسیسات حرارتی و تهویه مطبوع
975
مشخصات فنی عمومی اندودکاری
976
استانداردهای نقشه کشی
977
مشخصات فنی عمومی کارهای بنایی
978
مشخصات فنی عمومی کارهای بتنی
979
مشخصات فنی عمومی اسکلت فولادی ساختمان
980
مشخصات فنی عمومی راههای اصلی
981
شرح قیمتهای واحد تیپ برای کارهای لوله کشی آب و فاضلاب ساختمان
982
تجزیه و تحلیل هزینه کارهای ساختمانی و راهسازی (بخش اندودها، قرنیزها و بندکشی)
983
مشخصات فنی عمومی برای طرح و اجرای انواع شمعها و سپرها
984
بررسی نحوه توزیع منطقی تخت های بیمارستانی کشور
985
تجزیه و تحلیل هزینه کارهای ساختمانی (بخش ملاتها)
986
مشخصات فنی عمومی لوله کشی آب سرد و گرم و فاضلاب ساختمان
987
زلزله 23 نوامبر 1972 ماناگوا
988
بازرسی و کنترل کیفیت جوش در ساختمانهای فولادی
989
جوش پذیری فولادهای ساختمانی
990
روش نصب و کارگذاری لوله های پی.وی.سی
991
برنامه ریزی فیزیکی بیمارستانهای عمومی از 150 تخت تا 720 تخت
992
شرح قیمتهای واحد تیپ برای کارهای ساختمانی
993
جوشکاری در درجات حرارت پایین
994
تجهیز و ساماندهی کارگاه جوشکاری