گنجینه نشریات نظام فنی و اجرایی كشور


بخشنامه جدید تازه ها
پربازدید ها
جستجو
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 
ردیف
عنوان
نمایش
ضوابط جدید1
راهنمای بهره‌برداری، نگهداری و پایش سازه‌های مهندسی رودخانه
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط جدید2
دستورالعمل فنی ارزیابی کارایی تثبیت کننده‌های خاک (مالچ)
دانلود رایگان بخشنامه
3
راهنمای کاربرد بیمه‌های مهندسی و مسوولیت مدنی کارفرما در مقابل کارکنان (تهیه، ارزیابی، دریافت خسارت)
دانلود رایگان بخشنامه
4
دستورالعمل ناحیه‌بندی استقرار کاربری در حریم کیفی منابع آب سطحی
دانلود رایگان بخشنامه
5
راﻫﻨﻤﺎی ﻃﺮاﺣﯽ و اﺟﺮای ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﺟﺪاﺳﺎز ﻟﺮزه‌ای در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ- ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈر اول
دانلود رایگان بخشنامه
6
ضوابط و معیارهای طراحی معماری و طراحی داخلی ساختمان‌های قضایی
دانلود رایگان بخشنامه
7
شرح خدمات مطالعات تفصیلی حمل و نقل همگانی و امکان‌سنجی حمل و نقل ریلی شهری و حومه
دانلود رایگان بخشنامه
8
دستورالعمل اکتشافات ناحیه‌ای طلا به روش بلگ
دانلود رایگان بخشنامه
9
راهنمای آماده سازی نمونه در آزمایشگاه کانه آرایی
دانلود رایگان بخشنامه
10
راهنمای مطالعات GIS در مقیاس ناحیه‌ای و تعیین نواحی امیدبخش (اکتشافات معدنی)
دانلود رایگان بخشنامه
11
راهنمای نرمه زدایی در واحدهای کانه آرایی
دانلود رایگان بخشنامه
12
آیین‌نامه طراحی محوطه زمینی فرودگاه‌ها (تجدید نظر اول)
دانلود رایگان بخشنامه
13
راهنمای نحوه ارتباط بیلان منابع آب کشور با تجارت آب مجازی
دانلود رایگان بخشنامه
14
ضوابط عمومی طراحی شبکه‌های آبیاری و زهکشی (تجدید نظر اول)
دانلود رایگان بخشنامه
15
دستورالعمل استفاده از میراگرها در طراحی و مقاوم سازی ساختمان ها
دانلود رایگان بخشنامه
16
دستورالعمل تعیین محدوده (حریم) کمی چاه‌ها و قنوات
دانلود رایگان بخشنامه
17
راهنمای کلی طراحی، اجرا و بهره‏‌برداری مراکز داده
دانلود رایگان بخشنامه
ضوابط متنی18
راهنمای تهیه گزارش‌های فنی و مالی و نحوه ارجاع کار در پروژه‌های مشارکتی در بخش آب و فاضلاب
دانلود رایگان بخشنامه
19
راهنمای طراحی موج‌شکن‌های توده‌سنگی و مرکب در برابر سونامی
دانلود رایگان بخشنامه
20
راهنمای موج شکن های توده سنگی و مرکب در برابر سونامی
دانلود رایگان بخشنامه
21
دستورالعمل محیط‌زیست، بهداشت و ایمنی نیروگاه‌های بادی
دانلود رایگان بخشنامه
22
راهنمای ارزیابی عملکرد سامانه‌های آبیاری و زهکشی سطحی
دانلود رایگان بخشنامه
23
تفسیر دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمانهای موجود- تجدید نظر اول
دانلود رایگان بخشنامه
24
راهنمای انتخاب و به‌کارگیری سامانه‌های نمک‌زدایی به منظور تامین آب شرب
دانلود رایگان بخشنامه
25
واژگان دو زبانه مرجع مدیریت بحران
دانلود رایگان بخشنامه
26
دستورالعمل بازرسی و تعمیر سیستمهای نگهداری در حفریات معدنی
دانلود رایگان بخشنامه
27
راهنمای طراحی دیوارهای حائل (بازنگری اول)
دانلود رایگان بخشنامه
28
راهنمای روش انجام آزمایش نفوذ مخروط شبه ایستا (CPT)
دانلود رایگان بخشنامه
29
دستورالعمل آزمایش بارگذاری صفحه ای روی خاک و سنگ ضعیف (کاربرد، روش، تفسیر)
دانلود رایگان بخشنامه
30
دستورالعمل انجام آزمون های آزمایشگاهی و صحرایی مکانیک سنگ
دانلود رایگان بخشنامه
31
دستورالعمل آماده سازی و اندازه‌گیری غلظت فلزات پایه (مس، روی و سرب)
دانلود رایگان بخشنامه
32
دستورالعمل ارزیابی و بهسازی لرزه ای ساختمانهای نیمه اسکلت موجود
دانلود رایگان بخشنامه
33
دستورالعمل طراحی، اجرا و نگهداری روسازی بتنی راه ها
دانلود رایگان بخشنامه
34
راهنمای آزمایش های خشک کردن، تشویه و تکلیس در مقیاس آزمایشگاهی
دانلود رایگان بخشنامه
35
راهنمای پذیرش و نگهداری نمونه های معدنی در آزمایشگاه کانه آرایی
دانلود رایگان بخشنامه
36
راهنمای انجام عملیات صحرایی مطالعات زهکشی
دانلود رایگان بخشنامه
37
دستورالعمل ارزیابی و بهسازی لرزه ای اجزای غیر سازه ای ساختمان ها
دانلود رایگان بخشنامه
38
دستورالعمل ارزیابی و بهسازی لرزه ای ساختمان های فولادی متداول موجود
دانلود رایگان بخشنامه
39
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻬﯿﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﮑﺴﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت راهﺳﺎزی
دانلود رایگان بخشنامه
40
دستورالعمل ارزیابی و بهسازی لرزه ای ساختمان های بتنی متداول موجود
دانلود رایگان بخشنامه
41
دستورالعمل ارزیابی و بهسازی لرزه ای ساختمان های آجری متداول موجود
دانلود رایگان بخشنامه
42
ضوابط و معیارهای طراحی فضاهای آموزشی مراکز آموزشی کودکان با نیازهای ویژه
دانلود رایگان بخشنامه
43
دستورالعمل مدیریت پیشگیری و بحران حوادث آلودگی های نفتی رودخانه ها و دریاچه ها
دانلود رایگان بخشنامه
44
راهنمای طراحی لرزه ای دیوارهای بنایی غیرسازه ای مسلح به میلگرد بستر
دانلود رایگان بخشنامه
45
رویه پایش و گزارش دهی حوادث شبکه(تولید، انتقال و توزیع)
دانلود رایگان بخشنامه
46
ضوابط طراحی و نقشه های همسان سازه های کانال های آبیاری و زهکشی
دانلود رایگان بخشنامه
47
راهنمای طراحی سدهای وزنی بتن غلتکی
دانلود رایگان بخشنامه
48
راهنمای انجام آزمایش های غیرمخرب در روسازی راه ها
دانلود رایگان بخشنامه
49
مبانی و ضوابط طراحی شبکه های فاضلاب و آب های سطحی (بازنگری نشریه های 3-118 و 163)
دانلود رایگان بخشنامه
50
واژگان دو زبانه مرجع مدیریت بحران
دانلود رایگان بخشنامه
51
راهنمای مدیریت ریسک سوانح آلودگی در منابع آب های سطحی و زیرزمینی
دانلود رایگان بخشنامه
52
راهنمای بهبود بهره وری از طریق انجام مهندسی دوباره طرح های سدسازی
دانلود رایگان بخشنامه
53
قالب نمونه دستورالعمل
دانلود رایگان بخشنامه
54
دستورالعمل نگارش و آماده سازی نشریات و ضوابط (قطع A4 -تک ستونی)
دانلود رایگان بخشنامه
55
شرح خدمات مطالعات جامع حمل و نقل شهری و حومه
دانلود رایگان بخشنامه
56
روش های محاسبه حداکثر بارش محتمل (PMP) و منحنی های عمق، سطح، تداوم بارش (DAD)
دانلود رایگان بخشنامه
57
راهنمای حریم کیفی منابع آب جهت بسته بندی با هدف شرب
دانلود رایگان بخشنامه
58
راهنمای انتخاب روش تدارک پروژه
دانلود رایگان بخشنامه
59
راهنمای طراحی سیستم های فتوولتاییک به منظور تامین انرژی الکتریکی به تفکیک اقلیم و کاربری - موارد اصلاحی
دانلود رایگان بخشنامه
60
راهنمای طراحی سیستم های فتوولتاییک به منظور تامین انرژی الکتریکی به تفکیک اقلیم و کاربری
دانلود رایگان بخشنامه
61
دستورالعمل طراحی سازه ای و الزامات و ضوابط عملکردی و اجرایی نمای خارجی ساختمان ها
دانلود رایگان بخشنامه
62
دستورالعمل انتخاب و طراحی تجهیزات کنترل ضربه قوچ در تاسیسات آبرسانی شهری - نشریه شماره 517
دانلود رایگان بخشنامه
63
اصلاح و بازنگری نشریه شماره 517 با عنوان «دستورالعمل انتخاب و طراحی تجهیزات کنترل ضربه قوچ در تاسیسات آبرسانی شهری»
دانلود رایگان بخشنامه
64
دستور العمل طراحی و اجرای مخلوط های آسفالتی درشت دانه
دانلود رایگان بخشنامه
65
مشخصات فنی عمومی کارهای مربوط به لوله های آب و فاضلاب شهری - تمامی فصول
دانلود رایگان بخشنامه
66
دستورالعمل آزمایش های اکسیژن محلول (DO)، اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی (BOD) و اکسیژن مورد نیاز شیمیایی (COD)
دانلود رایگان بخشنامه
67
راهنمای مدیریت سیلاب دشت
دانلود رایگان بخشنامه
68
دستورالعمل تعیین شاخص خردایش در آسیاهای مختلف
دانلود رایگان بخشنامه
69
دستورالعمل نمونه برداری در کانه آرایی
دانلود رایگان بخشنامه
70
راهنمای کاربرد روش های عددی در طراحی ژئومکانیکی معادن
دانلود رایگان بخشنامه
71
دستورالعمل مطالعات ژئوفیزیکی در پروژه های راهسازی
دانلود رایگان بخشنامه
72
ضوابط طراحی ساختمان های آموزشی (برنامه ریزی معماری همسان مدارس ابتدایی و متوسطه)
دانلود رایگان بخشنامه
73
ضوابط طراحی کف بندها و تثبیت کننده های بستر
دانلود رایگان بخشنامه
74
مشخصات فنی تجهیزات هیدرومکانیک سدهای انحرافی و سامانه های آبیاری (ساخت، نصب و بهره برداری)
دانلود رایگان بخشنامه
75
طراحی بناهای درمانی (13)- (جلد دوم) راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش توان بخشی قلب
دانلود رایگان بخشنامه
76
طراحی بناهای درمانی (13)- (جلد یکم) راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش توان بخشی قلب
دانلود رایگان بخشنامه
77
طراحی بناهای درمانی (13)- (جلد سوم) راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش توان بخشی قلب
دانلود رایگان بخشنامه
78
ضوابط و معیارهای طرح و محاسبه مخازن آب زمینی (تجدید نظر اول)
دانلود رایگان بخشنامه
79
راهنمای استفاده از مواد پراکنده ساز نفتی (دیسپرسنت ها) در عملیات مقابله با آلودگی نفتی
دانلود رایگان بخشنامه
80
راهنمای عملیات ابزاربندی و رفتارنگاری در تونلسازی مکانیزه شهری
دانلود رایگان بخشنامه
81
دستورالعمل ارزیابی و ارزشگذاری اقتصادی محیط زیست در طرح های تملک دارایی های سرمایه ای (کلیات)
دانلود رایگان بخشنامه
82
دستورالعمل تعیین بازده آبیاری در شبکه های آبیاری و زهکشی در حال بهره برداری
دانلود رایگان بخشنامه
83
راهنمای ارزیابی راهبردی محیط زیستی طرح های عمرانی
دانلود رایگان بخشنامه
84
راهنمای تعیین ضریب زبری هیدرولیکی رودخانه ها
دانلود رایگان بخشنامه
85
راهنمای مستندسازی فعالیت های مدیریت، بهره برداری و نگهداری سامانه های آبیاری و زهکشی
دانلود رایگان بخشنامه
86
راهنمای افزایش مقیاس در واحدهای کانه آرایی
دانلود رایگان بخشنامه
87
راهنمای انتخاب مدار خردایش مواد معدنی
دانلود رایگان بخشنامه
88
راهنمای مطالعات ژئوفیزیکی به روش های مقاومت ویژه، پلاریزاسیون القایی، الکترومغناطیسی و پتانسیل خودزا در اکتشافات معدنی
دانلود رایگان بخشنامه
89
فهرست خدمات مراحل مختلف اکتشاف عناصر نادر خاکی
دانلود رایگان بخشنامه
90
فهرست خدمات مراحل مختلف اکتشاف قلع
دانلود رایگان بخشنامه
91
ضوابط و معیارهای فنی عملیات اصلاح، بازسازی و نوسازی شبکه توزیع آب
دانلود رایگان بخشنامه
92
ضوابط حفاظت از کیفیت منابع آب در مدیریت مواد زاید جامد
دانلود رایگان بخشنامه
93
راهنمای پادسیل سازی
دانلود رایگان بخشنامه
94
راهنمای تامین منابع مالی با استفاده از منابع بانک های توسعه اسلامی، جهانی و اکو (متناسب با پروژه های صنعت آب و آبفا)-راهنمای تامین منابع مالی با استفاده از منابع بانک های توسعه اسلامی، جهانی و اکو (1 از 2)
دانلود رایگان بخشنامه
95
راهنمای تامین منابع مالی با استفاده از منابع بانک های توسعه اسلامی، جهانی و اکو (متناسب با پروژه های صنعت آب و آبفا)
دانلود رایگان بخشنامه
96
راهنمای طراحی و اجرای پوشش داخلی تونلهای راه و راه آهن
دانلود رایگان بخشنامه
97
دستورالعمل ارزیابی و بهسازی لرزه ای ساختمان مدارس با میانقاب
دانلود رایگان بخشنامه
98
مشخصات فنی عمومی اجرای شمع (کوبشی و درجاریز)
دانلود رایگان بخشنامه
99
برنامه آماده سازی مدارس در برابر زلزله
دانلود رایگان بخشنامه
100
راهنمای مطالعات هیدرولیکی پل ها
دانلود رایگان بخشنامه
101
نقشه های همسان آبروهای راه آهن تا دهانه 10 متر (آبروهای دالی شکل)-پیوست 2- محاسبات تیرهای پیش ساخته راه آهن
دانلود رایگان بخشنامه
102
نقشه های همسان آبروهای راه آهن تا دهانه 10 متر (آبروهای دالی شکل)-پیوست 3- محاسبات آبروهای دالی راه آهن
دانلود رایگان بخشنامه
103
نقشه های همسان آبروهای راه آهن تا دهانه 10 متر (آبروهای دالی شکل)-محاسبات دیوارهای راه آهن
دانلود رایگان بخشنامه
104
نقشه های همسان آبروهای راه آهن تا دهانه 10 متر (آبروهای دالی شکل)-پیوست 1- نقشه های همسان آبروهای راه آهن تا دهانه 10 متر
دانلود رایگان بخشنامه
105
نقشه های همسان آبروهای راه آهن تا دهانه 10 متر (آبروهای دالی شکل)
دانلود رایگان بخشنامه
106
راهنمای طراحی، ساخت و بهره برداری از سدهای پسماند
دانلود رایگان بخشنامه
107
راهنمای برنامه ریزی، مدیریت و تعیین تعرفه های پساب تصفیه خانه های فاضلاب به منظور استفاده مجدد
دانلود رایگان بخشنامه
108
فهرست خدمات مرحله بهره برداری و نگهداری سدها (بازنگری اول)
دانلود رایگان بخشنامه
109
دستورالعمل تعیین مرز تغییر روش استخراج از روباز به زیرزمینی
دانلود رایگان بخشنامه
110
راهنمای انتخاب روش استخراج ذخایر معدنی
دانلود رایگان بخشنامه
111
راهنمای برآورد بار و توزیع برق در معادن
دانلود رایگان بخشنامه
112
دستورالعمل پرکردن کارگاه های استخراج معادن زیرزمینی
دانلود رایگان بخشنامه
113
نقشه های همسان آبروهای راه تا دهانه 10 متر-پیوست 4- محاسبات دیوار
دانلود رایگان بخشنامه
114
نقشه های همسان آبروهای راه تا دهانه 10 متر-نقشه های همسان آبروهای راه تا دهانه 10 متر
دانلود رایگان بخشنامه
115
نقشه های همسان آبروهای راه تا دهانه 10 متر-پیوست 5- محاسبات زیرسازه
دانلود رایگان بخشنامه
116
نقشه های همسان آبروهای راه تا دهانه 10 متر-پیوست 3- محاسبات دال
دانلود رایگان بخشنامه
117
نقشه های همسان آبروهای راه تا دهانه 10 متر-پیوست 1- نقشه های همسان آبروهای راه تا دهانه 10 متر
دانلود رایگان بخشنامه
118
نقشه های همسان آبروهای راه تا دهانه 10 متر-پیوست 2- محاسبات تیرهای پیش ساخته
دانلود رایگان بخشنامه
119
راهنمای ارزشیابی دارایی های معدنی
دانلود رایگان بخشنامه
120
دستورالعمل آماده سازی و اندازه گیری عناصر در کانسنگ آهن
دانلود رایگان بخشنامه
121
راهنمای ارزیابی سیستم ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) در معادن
دانلود رایگان بخشنامه
122
مستندات و مبانی فنی دستورالعمل طرح، اجرا و نگهداری آسفالت متخلخل
دانلود رایگان بخشنامه
123
دستورالعمل انجام عملیات ویدیومتری شبکه های فاضلاب
دانلود رایگان بخشنامه
124
دستورالعمل طرح، اجرا و نگهداری آسفالت متخلخل
دانلود رایگان بخشنامه
125
راهنمای طراحی و اجرای سیستم های برق اضطراری و پشتیبان
دانلود رایگان بخشنامه
126
فهرست خدمات مطالعات ظرفیت خودپالایی رودخانه ها
دانلود رایگان بخشنامه
127
راهنمای طرح و اجرای لایه های روسازی با زهکش مناسب
دانلود رایگان بخشنامه
128
فهرست خدمات و دستورالعمل بررسی های چاه پیمایی
دانلود رایگان بخشنامه
129
راهنمای آبکشی در معادن
دانلود رایگان بخشنامه
130
ردستورالعمل طرح، اجرا و نگهداری آسفالت سرد
دانلود رایگان بخشنامه
131
شرح خدمات مطالعات ایجاد و ساماندهی نظام بهره برداری مناسب آب کشاورزی
دانلود رایگان بخشنامه
132
راهنمای اکوتوریسم و طبیعت گردی در حوضه های آبخیز
دانلود رایگان بخشنامه
133
دستورالعمل یکسان سازی اسامی مواد معدنی
دانلود رایگان بخشنامه
134
دستورالعمل کلی جهت اندازه گیری فلزات در آب
دانلود رایگان بخشنامه
135
دستورالعمل احداث سامانه های کلرزنی در تصفیه خانه های آب و تصفیه خانه های فاضلاب
دانلود رایگان بخشنامه
136
راهنمای طراحی و اجرای ساختمان ورزشگاه های کوچک (محله ای)
دانلود رایگان بخشنامه
137
راهنمای امکان سنجی پروژه های معدنی
دانلود رایگان بخشنامه
138
آیین نامه ایمنی راه های کشور جلد چهارم حاشیه ایمن راه (تجدید نظر اول)
دانلود رایگان بخشنامه
139
آیین نامه ایمنی راه های کشور جلد اول مبانی طرح راه ایمن (تجدید نظر اول)
دانلود رایگان بخشنامه
140
شرح خدمات مطالعات بهسازی شبکه های آبیاری و زهکشی در حال بهره برداری
دانلود رایگان بخشنامه
141
فهرست خدمات و دستورالعمل مراحل مختلف اکتشاف مواد اولیه تولید انواع سیمان
دانلود رایگان بخشنامه
142
شرح خدمات انجام مطالعه نقطه پرتصادف راهها
دانلود رایگان بخشنامه
143
دستورالعمل تهیه گزارش فنی سیلاب
دانلود رایگان بخشنامه
144
راهنمای طراحی سیستم های فتوولتاییک به منظور تامین انرژی الکتریکی به تفکیک اقلیم و کاربری
دانلود رایگان بخشنامه
145
ضوابط و معیارهای فنی احداث بادشکن بیولوژیک
دانلود رایگان بخشنامه
146
دستورالعمل رفتارسنجی کمی آب های زیرزمینی
دانلود رایگان بخشنامه
147
راهنمای کاربردی انجام تحلیل خطر زلزله
دانلود رایگان بخشنامه
148
مبانی و ضوابط طراحی روشنایی و مهندسی روشنایی
دانلود رایگان بخشنامه
149
دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود (تجدید نظر اول)
دانلود رایگان بخشنامه
150
راهنمای کاربردی انجام تحلیل خطر زلزله
دانلود رایگان بخشنامه
151
راهنمای جامع تدوین گزارش
دانلود رایگان بخشنامه
152
مشخصات فنی عمومی و اجرایی سیستم های ردیابی و اعلام حریق ساختمان
دانلود رایگان بخشنامه
153
مستندات پروژه های بهره ورCHP (سیستمهای تولید همزمان برق و گرما)
دانلود رایگان بخشنامه
154
ضوابط اتصال و بهره برداری نیروگاه های بادی بزرگ به شبکه سراسری برق
دانلود رایگان بخشنامه
155
دستورالعمل روش های محاسبه حداکثر سیل محتمل PMF
دانلود رایگان بخشنامه
156
مشخصات فنی عمومی سامانه های آبیاری و زهکشی (تجدید نظر اول)
دانلود رایگان بخشنامه
157
دستورالعمل احیا، توسعه و بهسازی چاه های آب (کشاورزی و شرب)
دانلود رایگان بخشنامه
158
راهنمای ارزیابی اقتصادی پروژه های آبخیزداری
دانلود رایگان بخشنامه
159
راهنمای ارزیابی ایمنی و اقدامات اضطراری در سدها و سازه های وابسته
دانلود رایگان بخشنامه
160
راهنمای کاربرد سیستم های اطلاعات مکانی (GIS) و سنجش از دور (RS) در استخراج پارامترهای موثر مطالعات هیدرولوژیکی حوضه های آبریز
دانلود رایگان بخشنامه
161
قیر و مواد قیری - مشخصات قیر های راه سازی
دانلود رایگان بخشنامه
162
راهنمای تحلیل و طراحی لرز ه ای سدهای خاکی و سنگریز
دانلود رایگان بخشنامه
163
راهنمای شکل هندسی مقطع و راستای رودخانه
دانلود رایگان بخشنامه
164
ضوابط و معیارهای فنی آبیاری تحت فشار (مشخصات فنی عمومی) (تجدید نظر اول)
دانلود رایگان بخشنامه
165
مشخصات فنی عمومی راه - تجدید نظر دوم
دانلود رایگان بخشنامه
166
راهنمای طراحی و اجرای سازه ای حفاظت سواحل
دانلود رایگان بخشنامه
167
مستندات تدوین دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی
دانلود رایگان بخشنامه
168
دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی بخش یازدهم- اسکله های تفریحی
دانلود رایگان بخشنامه
169
دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی- بخش دهم: اسکله های ویژه
دانلود رایگان بخشنامه
170
دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی- بخش نهم: سایر تجهیزات بندر
دانلود رایگان بخشنامه
171
دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی- بخش هشتم: تاسیسات پهلوگیری (مهار)
دانلود رایگان بخشنامه
172
دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی- بخش هفتم: تجهیزات محافظت بندر
دانلود رایگان بخشنامه
173
دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی بخش ششم- کانال های ناوبری و حوضچه ها
دانلود رایگان بخشنامه
174
دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی- بخش پنجم: پی ها
دانلود رایگان بخشنامه
175
دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی- بخش چهارم: قطعات بتنی پیش ساخته
دانلود رایگان بخشنامه
176
دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی- بخش سوم: مصالح
دانلود رایگان بخشنامه
177
دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی- بخش دوم: شرایط طراحی
دانلود رایگان بخشنامه
178
دستورالعمل طراحی ساز ه های ساحلی- بخش اول: ملاحظات کلی
دانلود رایگان بخشنامه
179
واژه نامه سازه های ساحلی
دانلود رایگان بخشنامه
180
دستورالعمل تعیین محل و نظارت بر حفر چاه های آب در آبرفت و سازندهای سخت و تهیه گزارش حفاری (چاه های بهره برداری، اکتشافی، پیزومترها و مشاهده ای)
دانلود رایگان بخشنامه
181
واحدهای اندازه گیری مورد استفاده در عملیات هوایی و زمینی
دانلود رایگان بخشنامه
182
دستورالعمل تعیین حریم کیفی آبهای زیرزمینی
دانلود رایگان بخشنامه
183
مشخصات فنی عمومی و اجرایی روشنایی راه ها
دانلود رایگان بخشنامه
184
ضوابط طراحی سامانه های انتقال و توزیع آب شهری و روستایی
دانلود رایگان بخشنامه
185
آیین نامه طراحی و اجرای سازه های فولادی سرد نورد (بخش غیر سازه)
دانلود رایگان بخشنامه
186
مشخصات فنی عمومی سدها
دانلود رایگان بخشنامه
187
دستورالعمل پایش کیفیت آب های زیرزمینی
دانلود رایگان بخشنامه
188
مبانی و رویه های دستیابی به قیمت توافقی آب
دانلود رایگان بخشنامه
189
راهنمای ارزیابی و کنترل پیامدهای ناشی از انفجار در معادن سطحی
دانلود رایگان بخشنامه
190
فهرست خدمات و راهنمای مطالعات دورسنجی در اکتشاف مواد معدنی
دانلود رایگان بخشنامه
191
راهنمای ملاحظات زیست محیطی در فعالیت های استخراجی
دانلود رایگان بخشنامه
192
فهرست خدمات مراحل مختلف اکتشاف کانی ها و سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی
دانلود رایگان بخشنامه
193
فهرست خدمات مراحل چهارگانه اکتشاف آنتیموان
دانلود رایگان بخشنامه
194
راهنمای مطالعات ژئوفیزیکی به روشهای مغناطیس سنجی، گرانی سنجی و لرزه نگاری در اکتشافات معدنی
دانلود رایگان بخشنامه
195
ضوابط و معیارهای طراحی و نقشه های همسان سازه های زهکشی زیرزمینی
دانلود رایگان بخشنامه
196
دستورالعمل طراحی، ساخت و اجرای سامانه های پانلی سه بعدی (تجدید نظر اول)
دانلود رایگان بخشنامه
197
راهنمای پهنه بندی توان اکولوژیک به منظور استقرار طرح های توسعه منابع آب
دانلود رایگان بخشنامه
198
آیین نامه طراحی و اجرای سازه های فولادی سرد نورد -(بخش سازه)
دانلود رایگان بخشنامه
199
راهنمای روشهای مهار رسوب در رودخانه ها
دانلود رایگان بخشنامه
200
فهرست خدمات اکتشافی سنگ ها و کانی های صنعتی (باریت، بنتونیت، زئولیت، سلستین، سیلیس، فلوسپار، فلوئورین)
دانلود رایگان بخشنامه
201
فهرست خدمات مراحل چهارگانه اکتشاف سرب و روی
دانلود رایگان بخشنامه
202
ضوابط و معیارهای فنی انتخاب آسیاهای خودشکن و نیمه خودشکن
دانلود رایگان بخشنامه
203
دستورالعمل طراحی هندسی بازکننده ها و حفریات زیرزمینی
دانلود رایگان بخشنامه
204
واژه ها و اصطلاحات پایه اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی
دانلود رایگان بخشنامه
205
شناسایی مواد معدنی و آزادسازی آن ها در کانه آرایی
دانلود رایگان بخشنامه
206
راهنمای حمل و نقل مواد معدنی در مدارهای فرآوری
دانلود رایگان بخشنامه
207
راهنمای انباشت مواد باطله در واحدهای کانه آرایی و فرآوری
دانلود رایگان بخشنامه
208
فهرست خدمات و شرح خدمات مطالعات پایش کیفیت آب مخازن سدها
دانلود رایگان بخشنامه
209
فهرست خدمات پایش کیفیت آب های سطحی (جاری)
دانلود رایگان بخشنامه
210
راهنمای طراحی شبکه های لرزه نگاری و شتاب نگاری سدها
دانلود رایگان بخشنامه
211
راهنمای سنگ جوری مواد معدنی به روش های دستی یا خودکار
دانلود رایگان بخشنامه
212
راهنمای طراحی، ساخت و بهره برداری سامانه های انحراف سیلاب
دانلود رایگان بخشنامه
213
مبانی و ضوابط توسعه گلخانه ها (نظام گلخانهای ،پرورش قارچ خوراکی وکمپوست کشور)- (تجدید نظر اول)
دانلود رایگان بخشنامه
214
راهنمای محاسبه بار رسوب معلق و بستر رودخانه
دانلود رایگان بخشنامه
215
راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه فاضلاب
دانلود رایگان بخشنامه
216
راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه فاضلاب -Guideline for seismic evaluation and rehabilitation of sewage
دانلود رایگان بخشنامه
217
راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه فاضلاب- معرفی نشریه ارزیابی و بهسازی لرزه ای شریان های حیاتی
دانلود رایگان بخشنامه
218
راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه آب رسانی-معرفی نشریه ارزیابی و بهسازی لرزه ای شریان های حیاتی
دانلود رایگان بخشنامه
219
راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه آب رسانی
دانلود رایگان بخشنامه
220
راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه آب رسانی
دانلود رایگان بخشنامه
221
راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه مخابرات - نسخه انگلیسی
دانلود رایگان بخشنامه
222
راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه مخابرات -نسخه فارسی
دانلود رایگان بخشنامه
223
راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه مخابرات
دانلود رایگان بخشنامه
224
راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه برق رسانی- معرفی نشریه ارزیابی و بهسازی لرزه ای شریان های حیاتی
دانلود رایگان بخشنامه
225
راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه برق رسانی- انگلیسی
دانلود رایگان بخشنامه
226
راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه برق رسانی
دانلود رایگان بخشنامه
227
راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه گازرسانی
دانلود رایگان بخشنامه
228
راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه گازرسانی - نسخه انگلیسی
دانلود رایگان بخشنامه
229
راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه گازرسانی - نسخه فارسی
دانلود رایگان بخشنامه
230
راهنمای طراحی لرزه ای سامانه فاضلاب
دانلود رایگان بخشنامه
231
راهنمای طراحی لرزه ای سامانه فاضلاب
دانلود رایگان بخشنامه
232
راهنمای طراحی لرزه ای سامانه فاضلاب -انگلیسی
دانلود رایگان بخشنامه
233
راهنمای طراحی لرزه ای سامانه آب رسانی- انگلیسی
دانلود رایگان بخشنامه
234
راهنمای طراحی لرزه ای سامانه آب رسانی-فارسی
دانلود رایگان بخشنامه
235
راهنمای طراحی لرزه ای سامانه آب رسانی- معرفی نشریه طراحی لرزه ای شریان های حیاتی
دانلود رایگان بخشنامه
236
راهنمای طراحی لرزه ای سامانه مخابرات - نسخه فارسی
دانلود رایگان بخشنامه
237
راهنمای طراحی لرزه ای سامانه مخابرات
دانلود رایگان بخشنامه
238
راهنمای طراحی لرزه ای سامانه مخابرات - نسخه انگلیسی
دانلود رایگان بخشنامه
239
راهنمای طراحی لرزه ای سامانه برق رسانی
دانلود رایگان بخشنامه
240
راهنمای طراحی لرزه ای سامانه برق رسانی - انگلیسی
دانلود رایگان بخشنامه
241
راهنمای طراحی لرزه ای سامانه برق رسانی- پاورپوینت
دانلود رایگان بخشنامه
242
راهنمای طراحی لرزه ای سامانه گازرسانی- انگلیسی
دانلود رایگان بخشنامه
243
راهنمای طراحی لرزه ای سامانه گازرسانی- پاورپوینت
دانلود رایگان بخشنامه
244
راهنمای طراحی لرزه ای سامانه گازرسانی
دانلود رایگان بخشنامه
245
راهنمای بارگذاری و تحلیل لرزه ای شریان های حیاتی ایران
دانلود رایگان بخشنامه
246
راهنمای بارگذاری و تحلیل لرزه ای شریان های حیاتی ایران - نسخه فارسی
دانلود رایگان بخشنامه
247
راهنمای بارگذاری و تحلیل لرزه ای شریان های حیاتی ایران - نسخه انگلیسی
دانلود رایگان بخشنامه
248
دستورالعمل نگهداری و کنترل سقف در کارگاههای استخراج
دانلود رایگان بخشنامه
249
آیین نامه طرح هندسی راه های ایران -اصلاحات مورخ 13911201
دانلود رایگان بخشنامه
250
آیین نامه طرح هندسی راه های ایران- صفحات باطل شده مورخ 13911201
دانلود رایگان بخشنامه
251
آیین نامه طرح هندسی راه های ایران- کل آیین نامه طرح هندسی راه های ایران نسخه 13911201
دانلود رایگان بخشنامه
252
راهنمای روش های توزیع مکانی عوامل اقلیمی با استفاده از داده های نقطه ای
دانلود رایگان بخشنامه
253
راهنمای مطالعات رودخانه های مخروط افکنه ای
دانلود رایگان بخشنامه
254
راهنمای مطالعات ریخت شناسی رودخانه ها
دانلود رایگان بخشنامه
255
راهنمای مطالعات رسوب گذاری و رسوب زدایی مخازن سدها
دانلود رایگان بخشنامه
256
راهنمای ارزیابی پتانسیل روانگرایی خاک، پیامدها و روش های کاهش مخاطرات آن
دانلود رایگان بخشنامه
257
راهنمای برآورد خسارت مخزن در محدوده دریاچه سدهای مخزنی
دانلود رایگان بخشنامه
258
راهنمای انتخاب و محاسبه ظرفیت ماشین آلات و تجهیزات کارخانه های کانه آرایی
دانلود رایگان بخشنامه
259
دستورالعمل تقسیم بندی و کدگذاری حوضه های آبریز و محدوده های مطالعاتی در سطح گشور
دانلود رایگان بخشنامه
260
ضوابط ایمنی و بهداشتی کارکنان بهره بردار از شبکه و تصفیه خانه های فاضلاب (تجدید نظر اول)
دانلود رایگان بخشنامه
261
راهنمای بهره برداری و نگهداری از مخازن آب شهری (بازنگری اول)
دانلود رایگان بخشنامه
262
آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﯾﻤﻨﯽ ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﻋﻤﺮاﻧﯽ
دانلود رایگان بخشنامه
263
ضوابط انجام آزمایش های کانه‌آرایی در مقیاس های آزمایشگاهی، پایه و پیشاهنگ
دانلود رایگان بخشنامه
264
مشخصات فنی عمومی و اجرایی سیستم کابل کشی مخابراتی ژنریک ساختمان
دانلود رایگان بخشنامه
265
راهنمای کاربرد مدل های ریاضی و فیزیکی درمطالعات مهندسی و ساماندهی رودخانه
دانلود رایگان بخشنامه
266
راهنمای جامع مطالعات طرح، بهره برداری و نگهداری سامانه پیش بینی و هشدار سیل
دانلود رایگان بخشنامه
267
ضوابط طراحی سامانه‌های آبیاری با لوله های کم‌فشار
دانلود رایگان بخشنامه
268
فهرست خدمات تعیین حدبستر و حریم تالاب‌ها و دریاچه‌ها
دانلود رایگان بخشنامه
269
فهرست خدمات طرح های آبرسانی مراحل «طراحی پایه و طراحی تفصیلی»
دانلود رایگان بخشنامه
270
راهنمای کاربرد ردیاب ها در بررسی نشت و فرار آب از مخزن و تکیه گاه های سد
دانلود رایگان بخشنامه
271
دستورالعمل بررسی های اقتصادی طرح های توسعه منابع آب (بازنگری اول)
دانلود رایگان بخشنامه
272
فونت های استاندارد (نشریات جدید) و فونت های غیر استاندارد (رفع اشکال در برخی نشریات)
دانلود رایگان بخشنامه
273
فونت های استاندارد (نشریات جدید) و فونت های غیر استاندارد (رفع اشکال در برخی نشریات)
دانلود رایگان بخشنامه
274
مبانی زیست‌محیطی طراحی برای طرح‌های تغذیه مصنوعی
دانلود رایگان بخشنامه
275
راهنمای مدیریت بهره برداری و نگهداری از تاسیسات وتجهیزات هیدرومکانیکی سد و تاسیسات وابسته
دانلود رایگان بخشنامه
276
راهنمای تعیین ارزش اقتصادی آب برای مصارف کشاورزی
دانلود رایگان بخشنامه
277
ضوابط زیست محیطی برداشت مصالح رودخانه ای
دانلود رایگان بخشنامه
278
راهنمای مطالعات ریخت‌شناسی دلتاها
دانلود رایگان بخشنامه
279
راهنمای بررسی اثر فعالیت‌های کشاورزی بر کمیت و کیفیت آب های سطحی
دانلود رایگان بخشنامه
280
راهنمای تعیین آب مورد نیاز اکوسیستم های آبی
دانلود رایگان بخشنامه
281
راهنمای شناخت و بررسی عوامل موثر در آب به حساب نیامده و راهکارهای کاهش آن
دانلود رایگان بخشنامه
282
دستورالعمل مطالعات مرمت و بازسازی و تهیه شناسنامه کاریزهای کشور
دانلود رایگان بخشنامه
283
راهنمای محاسبه قیمت تمام شده در فعالیتهای استخراج مواد معدنی
دانلود رایگان بخشنامه
284
فهرست خدمات مراحل چهارگانه اکتشاف فلزات پایه (اکتشاف مس)
دانلود رایگان بخشنامه
285
دستورالعمل اکتشاف ژئوشیمیایی بزرگ مقیاس رسوبات آبراهه‌ای (1:25،000)
دانلود رایگان بخشنامه
286
علائم استاندارد نقشه‌های زمین‌شناسی
دانلود رایگان بخشنامه
287
دستورالعمل تحلیل پایداری و پایدارسازی معادن روباز
دانلود رایگان بخشنامه
288
دستورالعمل طراحی و اجرای سیستم های نگهداری تونل های معدنی
دانلود رایگان بخشنامه
289
راهنمای کاربرد ژئوتکستایل در سازه‌های حفاظتی دریایی
دانلود رایگان بخشنامه
290
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پستها، خطوط فوق توزیع و انتقال معیارهای طراحی و مهندسی طرحهای جانمایی در پستهای فشار قوی
دانلود رایگان بخشنامه
291
فهرست خدمات کارهای مهار سیلاب
دانلود رایگان بخشنامه
292
دستورالعمل عمومی ارزیابی پیامدهای زیست محیطی طرح های سرمایه گذاری (تجدید نظر اول)
دانلود رایگان بخشنامه
293
راهنمای طرح، اجرا و بهره برداری راه های جنگلی
دانلود رایگان بخشنامه
294
راهنمای طرح، اجرا و بهره برداری راه های جنگلی (تجدید نظر اول)
دانلود رایگان بخشنامه
295
مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقی ساختمان- جلد دوم: تاسیسات برقی جریان ضعیف (تجدید نظر اول)
دانلود رایگان بخشنامه
296
نقشه های همسان راهدارخانه ها در چهار اقلیم کشور
دانلود رایگان بخشنامه
297
مستندات و مبانی آیین نامه طراحی راهدارخانه ها
دانلود رایگان بخشنامه
298
آیین نامه طراحی راهدارخانه ها
دانلود رایگان بخشنامه
299
استانداردها و توصیه‌های بین‌المللی جستجو و نجات
دانلود رایگان بخشنامه
300
دستورالعمل تهیه نقشه های زمین شناسی- اکتشافی بزرگ مقیاس (مقیاس های 1:25,000 و 1:20,000) و رقومی کردن آن ها
دانلود رایگان بخشنامه
301
آیین نامه روسازی آسفالتی راه های ایران - تجدید نظر اول- نشریه شماره 234
دانلود رایگان بخشنامه
302
راهنمای بهسازی لرزه ای پل ها
دانلود رایگان بخشنامه
303
دستورالعمل کاربرد روش های ردیابی در مطالعات آبخوان های آبرفتی
دانلود رایگان بخشنامه
304
دستورالعمل اجرایی پایش کیفیت آب مخازن پشت سدها
دانلود رایگان بخشنامه
305
راهنمای مطالعات کیفیت آب مخازن سدهای بزرگ
دانلود رایگان بخشنامه
306
راهنمای روش های محاسبه آبشستگی موضعی
دانلود رایگان بخشنامه
307
دستورالعمل طراحی و اجرای سقف های تیرچه و بلوک -تیرچه های پیش ساخته خرپایی و تیرچه های فولادی با جان باز
دانلود رایگان بخشنامه
308
فهرست خدمات مرحله ی طراحی پایه ی واحدهای فرآوری مواد معدنی
دانلود رایگان بخشنامه
309
راهنمای تهیه گزارش های طراحی معادن
دانلود رایگان بخشنامه
310
مقررات روشنایی در معادن
دانلود رایگان بخشنامه
311
مبانی، ضوابط و راهنمای اجرایی شناسگرهای ترافیکی
دانلود رایگان بخشنامه
312
راهنمای روش ها و شیوه های بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود و جزئیات اجرایی
دانلود رایگان بخشنامه
313
دستورالعمل کاربرد روش های ردیابی در مطالعات کارست و سازندهای سخت نشریه شماره 546
دانلود رایگان بخشنامه
314
ضوابط طراحی فضاهای سبز شهری (تجدید نظر اول)
دانلود رایگان بخشنامه
315
مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقی ساختمان- جلد اول: تاسیسات برقی فشار ضعیف و فشار متوسط (تجدیدنظر دوم)
دانلود رایگان بخشنامه
316
راهنمای نگهداری سامان ههای زهکشی نشریه شماره 315
دانلود رایگان بخشنامه
317
شرح خدمات مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه یا مسیل
دانلود رایگان بخشنامه
318
فهرست خدمات مراحل چهارگانه ی اکتشاف سنگ آهن
دانلود رایگان بخشنامه
319
ضوابط زیست محیطی استفاده مجدد از آب های برگشتی و پساب ها
دانلود رایگان بخشنامه
320
دستورالعمل توزیع هوای فشرده در معادن
دانلود رایگان بخشنامه
321
دستورالعمل امداد و نجات در معادن
دانلود رایگان بخشنامه
322
راهنمای مطالعات تعیین حریم سواحل دریاها، دریاچه ها، تالاب ها و خورها
دانلود رایگان بخشنامه
323
دستورالعمل نظارت و کنترل فنی مطالعات خاکشناسی
دانلود رایگان بخشنامه
324
راهنمای طراحی بنادر تفریحی و مسافری کوچک
دانلود رایگان بخشنامه
325
راهنمای طراحی بنادر تفریحی و مسافری کوچک
دانلود رایگان بخشنامه
326
راهنمای مکان یابی واحدهای کانه آرایی و فرآوری
دانلود رایگان بخشنامه
327
راهنمای پذیرش (Commissioning ) تاسیسات مکانیکی ساختمان (تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه متبوع) - شرح خدمات در دوره تهیه و اجرای طرح
دانلود رایگان بخشنامه
328
راهنمای انتخاب نوع و موقعیت شیرآلات صنعت آب و بهره برداری از آنها
دانلود رایگان بخشنامه
329
راهنمای بهره برداری و نگهداری نیروگاه های آبی سدهای بزرگ
دانلود رایگان بخشنامه
330
راهنمای طراحی و اجرای سیستم های جداساز لرزه ای در ساختمان ها
دانلود رایگان بخشنامه
331
دستورالعمل پایش کیفیت آب های سطحی (جاری)
دانلود رایگان بخشنامه
332
راهنمای ملاحظات زیست محیطی در فعالیت های اکتشافی معدن
دانلود رایگان بخشنامه
333
شرح خدمات همسان مطالعات طرح‌های احداث راه‌
دانلود رایگان بخشنامه
334
شرح خدمات همسان مطالعات طرح‌های بهسازی راه‌
دانلود رایگان بخشنامه
335
شرح خدمات همسان مطالعات طرح‌های احداث راه‌‌آهن
دانلود رایگان بخشنامه
336
راهنمای طراحی و بهره برداری تخلیه کننده عمقی مخازن سدها
دانلود رایگان بخشنامه
337
راهنمای بهره برداری و نگهداری از شبکه های جمع آوری فاضلاب
دانلود رایگان بخشنامه
338
راهنمای برآورد رواناب در طراحی شبکه های آبیاری و زهکشی
دانلود رایگان بخشنامه
339
راهنمای طراحی، ساخت و نگهداری دیوارهای سیل بند
دانلود رایگان بخشنامه
340
راهنمای طراحی، ساخت و نگهداری آبشکن های رودخانه ای
دانلود رایگان بخشنامه
341
دستورالعمل ارزیابی لرزه ای تاسیسات پست ها
دانلود رایگان بخشنامه
342
دستورالعمل ارزیابی لرزه ای تاسیسات نیروگاه
دانلود رایگان بخشنامه
343
راهنمای آبگیری از رودخانه و حفاظت آن
دانلود رایگان بخشنامه
344
علایم استاندارد نقشه های فرآوری مواد معدنی (کانه آرایی)
دانلود رایگان بخشنامه
345
دستورالعمل ترابری در معادن
دانلود رایگان بخشنامه
346
دستورالعمل انتخاب و طراحی تجهیزات کنترل ضربه قوچ در تاسیسات آبرسانی شهری
دانلود رایگان بخشنامه
347
دستورالعمل پایش و ارزشیابی طرح های مدیریت منابع طبیعی و آبخیزداری
دانلود رایگان بخشنامه
348
دستورالعمل احداث باغ در اراضی شیب دار
دانلود رایگان بخشنامه
349
فهرست جزییات خدمات مطالعات مرمت و بازسازی و شرح خدمات تهیه شناسنامه کاریزهای کشور
دانلود رایگان بخشنامه
350
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- پی های تجهیزات در پست های فشار قوی
دانلود رایگان بخشنامه
351
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- خازن های موازی در پست های فشار قوی (جلد اول) و (جلد دوم)
دانلود رایگان بخشنامه
352
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- خازن های موازی در پست های فشار قوی (جلد اول) و (جلد دوم)
دانلود رایگان بخشنامه
353
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- خازن های موازی در پست های فشار قوی (جلد اول) و (جلد دوم)
دانلود رایگان بخشنامه
354
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- سیستم های کنترل و اتوماسیون در پست های فشار قوی (جلد اول) و (جلد دوم)
دانلود رایگان بخشنامه
355
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم های کنترل و اتوماسیون در پست های فشار قوی (جلد اول) و (جلد دوم)
دانلود رایگان بخشنامه
356
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم های کنترل و اتوماسیون در پست های فشار قوی جلد1
دانلود رایگان بخشنامه
357
مشخصات فنی تاسیسات برق بیمارستان - (تجدید نظر اول)
دانلود رایگان بخشنامه
358
فهرست وارسی گزارش توجیه طرحهای عمرانی
دانلود رایگان بخشنامه
359
مدیریت بهره‌برداری ماشین‌آلات عمرانی
دانلود رایگان بخشنامه
360
مدیریت نگهداری و تعمیرات ماشین‌آلات عمرانی
دانلود رایگان بخشنامه
361
مدیریت ایمنی در کارگاههای عمرانی
دانلود رایگان بخشنامه
362
معرفی ماشین‌آلات عمرانی
دانلود رایگان بخشنامه
363
راهنمای مطالعات ظرفیت خودپالایی رودخانه‌ها
دانلود رایگان بخشنامه
364
مبانی طراحی و راهنمای اجرای سازه های کنترل فرسایش- جلد سوم: دستورالعمل و ضوابط فنی طراحی و اجرای تراس بندی
دانلود رایگان بخشنامه
365
مبانی طراحی و راهنمای اجرای سازه های کنترل فرسایش- جلد دوم: دستورالعمل و ضوابط فنی طراحی و اجرای سکو بندی
دانلود رایگان بخشنامه
366
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- طبقه بندی خاک در پست های فشار قوی
دانلود رایگان بخشنامه
367
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- دیزل ژنراتورهای اضطراری در پست های فشار قوی - نسخه فارسی جلد دوم
دانلود رایگان بخشنامه
368
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- دیزل ژنراتورهای اضطراری در پست های فشار قوی - نسخه فارسی جلد اول
دانلود رایگان بخشنامه
369
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- دیزل ژنراتورهای اضطراری در پست های فشار قوی - نسخه انگلیسی
دانلود رایگان بخشنامه
370
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- سیستم های حفاظتی در پست های فشار قوی - نسخه فارسی(جلد دوم)
دانلود رایگان بخشنامه
371
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- سیستم های حفاظتی در پست های فشار قوی - نسخه فارسی(جلد اول)
دانلود رایگان بخشنامه
372
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- سیستم های حفاظتی در پست های فشار قوی - نسخه انگلیسی
دانلود رایگان بخشنامه
373
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- برقگیرها در پست های فشار قوی - نسخه فارسی(جلد دوم)
دانلود رایگان بخشنامه
374
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- برقگیرها در پست های فشار قوی - نسخه انگلیسی
دانلود رایگان بخشنامه
375
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- برقگیرها در پست های فشار قوی - نسخه فارسی(جلد اول)
دانلود رایگان بخشنامه
376
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- یراق آلات در پست های فشار قوی - نسخه فارسی(جلد دوم)
دانلود رایگان بخشنامه
377
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- یراق آلات در پست های فشار قوی - نسخه انگلیسی
دانلود رایگان بخشنامه
378
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- یراق آلات در پست های فشار قوی - نسخه فارسی(جلد اول)
دانلود رایگان بخشنامه
379
طراحی بناهای درمانی ( 12) ( جلد سوم ) راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش مراقبت ویژه جراحی قلب CSICU
دانلود رایگان بخشنامه
380
طراحی بناهای درمانی ( 12) ( جلد دوم ) راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش مراقبت ویژه جراحی قلب CSICU
دانلود رایگان بخشنامه
381
طراحی بناهای درمانی ( 12) ( جلد یکم ) راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش مراقبت ویژه جراحی قلب CSICU
دانلود رایگان بخشنامه
382
آیین نامه سازه های فضاکار
دانلود رایگان بخشنامه
383
راهنمای اندازه‌گیری و ثبت پارامترها درتصفیه‌خانه‌های فاضلاب و پردازش آن
دانلود رایگان بخشنامه
384
معیارها و ضوابط فنی عملیات اکتشافی ژئوتکنیک سامانه‌های آبیاری و زهکشی
دانلود رایگان بخشنامه
385
راهنمای برآورد ضریب زهکشی زیرزمینی در اراضی تحت آبیاری مناطق خشک و نیمه‌خشک
دانلود رایگان بخشنامه
386
شرح خدمات مهندسی مطالعات مرحله طراحی تفصیلی شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی (ثقلی)- (تجدید نظر اول)
دانلود رایگان بخشنامه
387
مبانی و ضوابط طراحی، تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری -جلد پنجم -یکپارچه سازی اراضی
دانلود رایگان بخشنامه
388
مبانی و ضوابط طراحی، تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری - جلد چهارم - سازه های آبی و جاده های دسترسی
دانلود رایگان بخشنامه
389
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- سیستم های اعلام و اطفاء حریق در پست های فشار قوی - نسخه فارسی
دانلود رایگان بخشنامه
390
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم های اعلام و اطفاء حریق در پست های فشار قوی - نسخه انگلیسی
دانلود رایگان بخشنامه
391
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- ترانسفورماتورهای زمین- کمکی در پست های فشار قوی - نسخه فارسی(جلد دوم)
دانلود رایگان بخشنامه
392
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- ترانسفورماتورهای زمین- کمکی در پست های فشار قوی - نسخه انگلیسی(جلد دوم)
دانلود رایگان بخشنامه
393
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- ترانسفورماتورهای زمین- کمکی در پست های فشار قوی - نسخه فارسی(جلد اول)
دانلود رایگان بخشنامه
394
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- ترانسفورماتورهای زمین- کمکی در پست های فشار قوی - نسخه انگلیسی(جلد اول)
دانلود رایگان بخشنامه
395
فهرست خدمات مطالعات مرحله توجیهی طرح‌های فاضلاب و آب‌های سطحی
دانلود رایگان بخشنامه
396
مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان- جلد دوم (ویرایش دوم)
دانلود رایگان بخشنامه
397
مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان- جلد اول (ویرایش سوم)
دانلود رایگان بخشنامه
398
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- سیستم حفاظت از برخورد مستقیم صاعقه در پست های فشار قوی - نسخه فارسی
دانلود رایگان بخشنامه
399
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- سیستم حفاظت از برخورد مستقیم صاعقه در پست های فشار قوی - نسخه انگلیسی
دانلود رایگان بخشنامه
400
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال راکتورهای موازی در پست‌های فشار قوی - نسخه فارسی(جلد دوم)
دانلود رایگان بخشنامه
401
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال راکتورهای موازی در پست‌های فشار قوی - نسخه فارسی(جلد اول)
دانلود رایگان بخشنامه
402
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال راکتورهای موازی در پست‌های فشار قوی - نسخه انگلیسی
دانلود رایگان بخشنامه
403
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال تجهیزات کوپلینگ در پست‌های فشار قوی - نسخه فارسی
دانلود رایگان بخشنامه
404
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال تجهیزات کوپلینگ در پست‌های فشار قوی - نسخه انگلیسی
دانلود رایگان بخشنامه
405
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- سوئیچگیرهای فشار متوسط در پست‌های فشار قوی - نسخه فارسی(جلد دوم)
دانلود رایگان بخشنامه
406
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- سوئیچگیرهای فشار متوسط در پست‌های فشار قوی - نسخه انگلیسی
دانلود رایگان بخشنامه
407
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- سوئیچگیرهای فشار متوسط در پست‌های فشار قوی - نسخه فارسی(جلد اول)
دانلود رایگان بخشنامه
408
مبانی و ضوابط طراحی، تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری، جلدسوم، زهکشی
دانلود رایگان بخشنامه
409
طراحی بناهای درمانی ( 11) ( جلد سوم ) راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش اعمال جراحی قلب باز
دانلود رایگان بخشنامه
410
طراحی بناهای درمانی ( 11) ( جلد دوم ) راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش اعمال جراحی قلب باز
دانلود رایگان بخشنامه
411
طراحی بناهای درمانی (11) ( جلد یکم ) راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش اعمال جراحی قلب باز
دانلود رایگان بخشنامه
412
مبانی و ضوابط طراحی، تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری، جلد دوم، آبیاری
دانلود رایگان بخشنامه
413
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- روش های جلوگیری از خوردگی در پست های فشار قوی - نسخه فارسی
دانلود رایگان بخشنامه
414
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- روش های جلوگیری از خوردگی در پست های فشار قوی - نسخه انگلیسی
دانلود رایگان بخشنامه
415
ضوابط طراحی هیدرولیکی شیب‌شکن‌ها، تندآب‌ها و تاسیسات پایانه‌ای استهلاک انرژی در شبکه‌های آبیاری و زهکشی
دانلود رایگان بخشنامه
416
دستورالعمل نگارش (تایپ) و آماده سازی نشریه
دانلود رایگان بخشنامه
417
راهنمای طراحی و اجرای بتن غلتکی در روسازی راههای کشور
دانلود رایگان بخشنامه
418
راهنمای طراحی تلمبه خانه های آب
دانلود رایگان بخشنامه
419
راهنمای راهبری و نگهداری تاسیسات مکانیکی ساختمان (تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع ) - شرح خدمات در دوره تهیه و اجرای طرح
دانلود رایگان بخشنامه
420
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- هماهنگی عایقی در پست های فشار قوی
دانلود رایگان بخشنامه
421
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- هماهنگی عایقی در پست های فشار قوی
دانلود رایگان بخشنامه
422
راهنمای مطالعات طرح‌های استفاده از فاضلاب‌های تصفیه‌شده شهری و روستایی
دانلود رایگان بخشنامه
423
تفسیر دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود
دانلود رایگان بخشنامه
424
مبانی و ضوابط توسعه گلخانه‌ها - مبانی و ضوابط طراحی
دانلود رایگان بخشنامه
425
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - یراق آلات خطوط هوایی انتقال نیرو - نسخه فارسی(بخشنامه گروه دوم- جلد دوم)
دانلود رایگان بخشنامه
426
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - یراق آلات خطوط هوایی انتقال نیرو - نسخه انگلیسی جلد دوم
دانلود رایگان بخشنامه
427
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - یراق آلات خطوط هوایی انتقال نیرو - نسخه انگلیسی جلد اول
دانلود رایگان بخشنامه
428
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - یراق آلات خطوط هوایی انتقال نیرو - نسخه فارسی(بخشنامه گروه دوم- جلد اول)
دانلود رایگان بخشنامه
429
دستورالعمل و مقررات اجرایی گلخانه ها (نظام گلخانه ای کشور)
دانلود رایگان بخشنامه
430
دستورالعمل تجزیه های آزمایشگاهی نمونه های خاک و آب نشریه شماره 467
دانلود رایگان بخشنامه
431
دستورالعمل انجام مطالعات خاک‌شناسی
دانلود رایگان بخشنامه
432
مبانی و ضوابط طراحی، تجهیز و نوسازی زمین‌های شالیزاری - جلد اول: کلیات
دانلود رایگان بخشنامه
433
راهنمای طراحی هیدرولیکی تصفیه خانه های آب
دانلود رایگان بخشنامه
434
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - سیستم‌های سرمایش و گرمایش و تهویه متبوع در پست‌های فشار قوی - نسخه انگلیسی
دانلود رایگان بخشنامه
435
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - سیستم‌های سرمایش و گرمایش و تهویه متبوع در پست‌های فشار قوی - نسخه فارسی
دانلود رایگان بخشنامه
436
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - ثبات وقایع و خطا در پست‌های فشار قوی - نسخه فارسی
دانلود رایگان بخشنامه
437
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - ثبات وقایع و خطا در پست‌های فشار قوی - نسخه انگلیسی
دانلود رایگان بخشنامه
438
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - مشخصات فنی و عمومی در پست‌های فشار قوی - نسخه فارسی
دانلود رایگان بخشنامه
439
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - مشخصات فنی و عمومی در پست‌های فشار قوی - نسخه انگلیسی
دانلود رایگان بخشنامه
440
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - سیستم حفاظت از صاعقه در خطوط هوایی انتقال نیرو - نسخه فارسی(بخشنامه گروه دوم - جلد دوم)
دانلود رایگان بخشنامه
441
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - سیستم حفاظت از صاعقه در خطوط هوایی انتقال نیرو - نسخه انگلیسی(جلد دوم)
دانلود رایگان بخشنامه
442
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - سیستم حفاظت از صاعقه در خطوط هوایی انتقال نیرو - نسخه انگلیسی(جلد اول)
دانلود رایگان بخشنامه
443
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - سیستم حفاظت از صاعقه در خطوط هوایی انتقال نیرو - نسخه فارسی(بخشنامه گروه دوم - جلد اول)
دانلود رایگان بخشنامه
444
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - نقشه‌برداری خطوط انتقال نیرو - نسخه فارسی
دانلود رایگان بخشنامه
445
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - نقشه‌برداری خطوط انتقال نیرو - نسخه انگلیسی
دانلود رایگان بخشنامه
446
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - پایه‌های خطوط هوایی انتقال نیرو - نسخه فارسی(بخشنامه گروه دوم - جلد دوم)
دانلود رایگان بخشنامه
447
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - پایه‌های خطوط هوایی انتقال نیرو - نسخه انگلیسی(جلد دوم)
دانلود رایگان بخشنامه
448
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - پایه‌های خطوط هوایی انتقال نیرو - نسخه انگلیسی(جلد اول)
دانلود رایگان بخشنامه
449
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - پایه‌های خطوط هوایی انتقال نیرو - نسخه فارسی(بخشنامه گروه دوم - جلد اول)
دانلود رایگان بخشنامه
450
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - شینه‌بندی و آرایش تک خطی در پست‌های فشار قوی - نسخه انگلیسی
دانلود رایگان بخشنامه
451
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - شینه‌بندی و آرایش تک خطی در پست‌های فشار قوی - نسخه فارسی
دانلود رایگان بخشنامه
452
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - سیستم‌های اینترتریپ و اینترلاک در پست‌های فشار قوی - نسخه انگلیسی
دانلود رایگان بخشنامه
453
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - سیستم‌های اینترتریپ و اینترلاک در پست‌های فشار قوی - نسخه فارسی
دانلود رایگان بخشنامه
454
مبانی طراحی و راهنمای اجرای سازه های کنترل فرسایش جلد چهارم تعاریف و علائم استاندارد در نقشه های اجرایی آبخیزداری
دانلود رایگان بخشنامه
455
نقشه های جزئیات اجرایی تیپ تاسیسات الکتریکی ساختمان - نسخه فارسی
دانلود رایگان بخشنامه
456
نقشه های جزئیات اجرایی تیپ تاسیسات الکتریکی ساختمان - نسخه انگلیسی
دانلود رایگان بخشنامه
457
نقشه های جزئیات اجرایی تیپ تاسیسات الکتریکی ساختمان - فایل های اتوکد
دانلود رایگان بخشنامه
458
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - سیستم زمین در پست‌های فشار قوی - نسخه فارسی (بخشنامه گروه سوم - جلد دوم)
دانلود رایگان بخشنامه
459
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - سیستم زمین در پست‌های فشار قوی - نسخه انگلیسی(جلد دوم)
دانلود رایگان بخشنامه
460
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - سیستم زمین در پست‌های فشار قوی - نسخه فارس(بخشنامه گروه سوم - جلد اول)
دانلود رایگان بخشنامه
461
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - سیستم زمین در پست‌های فشار قوی - نسخه انگلیسی(جلد اول)
دانلود رایگان بخشنامه
462
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - موج‌گیرها در پست‌های فشار قوی - نسخه انگلیسی(جلد دوم)
دانلود رایگان بخشنامه
463
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - موج‌گیرها در پست‌های فشار قوی - نسخه فارسی(بخشنامه گروه سوم - جلد دوم)
دانلود رایگان بخشنامه
464
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - موج‌گیرها در پست‌های فشار قوی - نسخه فارسی(بخشنامه گروه سوم - جلد اول)
دانلود رایگان بخشنامه
465
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - موج‌گیرها در پست‌های فشار قوی - نسخه انگلیسی(جلد اول)
دانلود رایگان بخشنامه
466
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم تغذیه متناوب پست‌های فشار قوی (LVAC) - نسخه فارسی(بخشنامه گروه سوم - جلد دوم)
دانلود رایگان بخشنامه
467
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم تغذیه متناوب پست‌های فشار قوی (LVAC) - نسخه انگلیسی(جلد دوم)
دانلود رایگان بخشنامه
468
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم تغذیه متناوب پست‌های فشار قوی (LVAC) - نسخه فارسی(بخشنامه گروه سوم - جلد اول)
دانلود رایگان بخشنامه
469
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم تغذیه متناوب پست‌های فشار قوی (LVAC) - نسخه انگلیس(جلد اول)
دانلود رایگان بخشنامه
470
راهنمای طبقه‌بندی کیفیت آب خام، پساب‌ها وآب‌های برگشتی برای مصارف صنعتی و تفرجی
دانلود رایگان بخشنامه
471
فهرست خدمات مطالعات طرح‌های استفاده از فاضلاب‌های تصفیه‌شده شهری و روستایی (تصفیه‌خانه‌های در دست ساخت و در حال بهره‌برداری)
دانلود رایگان بخشنامه
472
راهنمای اکتشاف، استخراج و فرآوری سنگ‌های تزیینی و نما
دانلود رایگان بخشنامه
473
مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان (جلد ششم) نقشه‌های جزئیات- قسمت دوم
دانلود رایگان بخشنامه
474
موافقت نامه ساخت - بهره‌برداری - واگذاری (BOT) - نشریه 469
دانلود رایگان بخشنامه
475
آیین‌نامه طرح پل‌های راه و راه‌آهن در برابر زلزله
دانلود رایگان بخشنامه
476
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - ترکیب بارگزاری نیروها بر سازه‌های پست‌های فشار قوی - نسخه انگلیسی
دانلود رایگان بخشنامه
477
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - ترکیب بارگزاری نیروها بر سازه‌های پست‌های فشار قوی - نسخه فارسی
دانلود رایگان بخشنامه
478
آیین نامه طرح و محاسبه پل های بتن آرمه
دانلود رایگان بخشنامه
479
راهنمای کاربردی دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود- ساختمان‌های بنایی
دانلود رایگان بخشنامه
480
راهنمای کاربردی دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود- ساختمان های بتنی
دانلود رایگان بخشنامه
481
راهنمای کاربردی دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود- ساختمان های فولادی
دانلود رایگان بخشنامه
482
تعاریف و مفاهیم در فعالیت‌های معدنی- واژه‌ها و اصطلاحات پایه فرآوری مواد معدنی
دانلود رایگان بخشنامه
483
دستورالعمل ارزیابی لرزه‌ای سریع ساختمان‌های موجود
دانلود رایگان بخشنامه
484
دستورالعمل تهیه نقشه‌های استخراجی معدن
دانلود رایگان بخشنامه
485
دستورالعمل های همسان نقشه برداری - جلد هفتم: ابنگاری
دانلود رایگان بخشنامه
486
مقررات فنی مواد منفجره و آتشباری در معادن
دانلود رایگان بخشنامه
487
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم روشنایی پست‌های فشار قوی
دانلود رایگان بخشنامه
488
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم روشنایی پست‌های فشار قوی
دانلود رایگان بخشنامه
489
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- طبقه بندی شرایط اقلیمی و محیطی
دانلود رایگان بخشنامه
490
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال راهنمای طراحی و مهندسی محوطه سازی پست های فشار قوی
دانلود رایگان بخشنامه
491
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سازه های پست های فشار قوی
دانلود رایگان بخشنامه
492
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال کابل در پست های فشار قوی - نسخه فارسی(بخشنامه گروه سوم - جلد دوم)
دانلود رایگان بخشنامه
493
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال کابل در پست های فشار قوی - نسخه انگلیسی
دانلود رایگان بخشنامه
494
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال کابل در پست های فشار قوی - نسخه فارسی(بخشنامه گروه سوم - جلد اول)
دانلود رایگان بخشنامه
495
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- شینه و هادی ها در پست های فشار قوی
دانلود رایگان بخشنامه
496
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- شینه و هادی ها در پست های فشار قوی
دانلود رایگان بخشنامه
497
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- شینه و هادی ها در پست های فشار قوی
دانلود رایگان بخشنامه
498
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- شینه و هادی ها در پست های فشار قوی
دانلود رایگان بخشنامه
499
مبانی طراحی و راهنمای اجرای سازه های کنترل فرسایش-جلد اول-مبانی طراحی و راهنمای اجرای بانکت بندی - نشریه شماره 1-450
دانلود رایگان بخشنامه
500
ضوابط و دستورالعمل‌های فنی مرتع-دستورالعمل اصلاح مراتع با استفاده از روش‌های ذخیره نزولات آسمانی
دانلود رایگان بخشنامه
501
مبانی طراحی سازه های کنترل فرسایش در رودخانه ها و آبراهه‌ها نشریه شماره 417
دانلود رایگان بخشنامه
502
دستورالعمل طراحی ، اجرا و نگهداری سازه های کنترل سیل و رسوب (بندهای اصلاحی) نشریه شماره 416
دانلود رایگان بخشنامه
503
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال ترانسفورماتورهای قدرت در پست های فشار قوی (جلد دوم)- نشریه شماره 1-437
دانلود رایگان بخشنامه
504
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال ترانسفورماتورهای قدرت در پست های فشار قوی (جلد اول)- نشریه شماره 1-437
دانلود رایگان بخشنامه
505
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال ترانسفورماتورهای قدرت در پست های فشار قوی (جلد اول)- نشریه شماره 1-437
دانلود رایگان بخشنامه
506
دستورالعمل رده بندی ذخایر معدنی- نشریه شماره 379
دانلود رایگان بخشنامه
507
ضوابط و دستورالعمل‌های فنی مرتع-دستورالعمل فنی مرتع کاری- نشریه شماره 422
دانلود رایگان بخشنامه
508
ضوابط و دستورالعمل‌های فنی مرتع - دستورالعمل تبدیل دیمزارهای کم بازده و پر شیب به مراتع دست کاشت- نشریه شماره 418
دانلود رایگان بخشنامه
509
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - هادی‌های خطوط انتقال نیرو (جلد دوم)- نشریه شماره 2-427
دانلود رایگان بخشنامه
510
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - هادی‌های خطوط انتقال نیرو (جلد دوم)- نشریه شماره 2-427
دانلود رایگان بخشنامه
511
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - هادی‌های خطوط انتقال نیرو (جلد اول)- نشریه شماره 1-427
دانلود رایگان بخشنامه
512
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - هادی‌های خطوط انتقال نیرو (جلد اول)- نشریه شماره 1-427
دانلود رایگان بخشنامه
513
ضوابط و دستورالعمل‌های فنی مرتع-دستورالعمل فنی مدیریت چرا و قرق- نشریه شماره 421
دانلود رایگان بخشنامه
514
ضوابط و دستورالعمل‌های فنی مرتع-دستورالعمل کودپاشی در مرتع- نشریه شماره 420
دانلود رایگان بخشنامه
515
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم تغذیه داخلی LVDC در پست‌های فشار قوی (جلد دوم)- نشریه شماره 2-432
دانلود رایگان بخشنامه
516
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم تغذیه داخلی LVDC در پست‌های فشار قوی (جلد اول)- نشریه شماره 1-432 EN
دانلود رایگان بخشنامه
517
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم تغذیه داخلی LVDC در پست‌های فشار قوی (جلد اول)- نشریه شماره 1-432
دانلود رایگان بخشنامه
518
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال فونداسیون برجهای خطوط انتقال نیرو - نسخه انگلیسی
دانلود رایگان بخشنامه
519
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- فونداسیون برجهای خطوط انتقال نیرو - نشریه شماره 431
دانلود رایگان بخشنامه
520
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - ترانسفورماتورهای ولتاژ در پست‌های فشارقوی (جلد دوم)- نشریه 2-408
دانلود رایگان بخشنامه
521
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - ترانسفورماتورهای ولتاژ در پست‌های فشارقوی (جلد دوم)- نشریه 2-408
دانلود رایگان بخشنامه
522
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - ترانسفورماتورهای ولتاژ در پست‌های فشارقوی (جلداول)- نشریه 1-408
دانلود رایگان بخشنامه
523
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - ترانسفورماتورهای ولتاژ در پست‌های فشارقوی (جلداول)- نشریه 1-408
دانلود رایگان بخشنامه
524
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال مقره های پست‌های فشار قوی (جلد دوم)- نشریه شماره 2-429
دانلود رایگان بخشنامه
525
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال مقره های پست‌های فشار قوی (جلد اول)- نشریه شماره 1-429
دانلود رایگان بخشنامه
526
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال مقره های پست‌های فشار قوی (جلد اول)- نشریه شماره 1-429
دانلود رایگان بخشنامه
527
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - ترانسفورماتورهای جریان در پست های فشار قوی -نشریه شماره 2-428
دانلود رایگان بخشنامه
528
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - ترانسفورماتورهای جریان در پست های فشار قوی -نشریه شماره 2-428
دانلود رایگان بخشنامه
529
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - ترانسفورماتورهای جریان در پست های فشار قوی -نشریه شماره 1-428
دانلود رایگان بخشنامه
530
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - ترانسفورماتورهای جریان در پست های فشار قوی -نشریه شماره 1-428
دانلود رایگان بخشنامه
531
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - مقره‌های خطوط انتقال نیرو (جلد دوم)- نشریه شماره 2-426
دانلود رایگان بخشنامه
532
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - مقره‌های خطوط انتقال نیرو (جلد دوم)- نشریه شماره 2-426
دانلود رایگان بخشنامه
533
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - مقره‌های خطوط انتقال نیرو (جلد اول)- نشریه شماره 1-426
دانلود رایگان بخشنامه
534
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - مقره‌های خطوط انتقال نیرو (جلد اول)- نشریه شماره 1-426
دانلود رایگان بخشنامه
535
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم زمین خطوط انتقال - نشریه شماره 409
دانلود رایگان بخشنامه
536
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم زمین خطوط انتقال - نشریه شماره 409
دانلود رایگان بخشنامه
537
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سکسیونر و تیغه زمین در پست‌های فشار قوی (جلد دوم)
دانلود رایگان بخشنامه
538
مشخصات فنی عمومی و اجرایی سکسیونر و تیغه زمین در پست‌های فشارقوی - نسخه انگلیسی
دانلود رایگان بخشنامه
539
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال و تیغه زمین در پست های فشار قوی (جلد اول)- نشریه شماره 1-407
دانلود رایگان بخشنامه
540
شرح خدمات مرحله توجیهی مطالعات آبخیزداری- نشریه شماره 396
دانلود رایگان بخشنامه
541
راهنمای تهیه اطلاعات نظارتی پروژه‌های عمرانی استانی
دانلود رایگان بخشنامه
542
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - انتخاب محل پست - نشریه شماره 430
دانلود رایگان بخشنامه
543
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - انتخاب محل پست - نشریه شماره 430
دانلود رایگان بخشنامه
544
شرح خدمات مطالعات خاکشناسی (تفصیلی دقیق، تفصیلی، نیمه تفصیلی، اجمالی)- نشریه شماره 425
دانلود رایگان بخشنامه
545
طراحی بناهای درمانی (10) - جلد سوم: راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش کاتتریزاسیون قلب- نشریه شماره 10-287
دانلود رایگان بخشنامه
546
طراحی بناهای درمانی (10) - جلد دوم: راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش کاتتریزاسیون قلب- نشریه شماره 10-287
دانلود رایگان بخشنامه
547
طراحی بناهای درمانی (10) - جلد یکم: راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش کاتتریزاسیون قلب- نشریه شماره 10-287
دانلود رایگان بخشنامه
548
راهنمای طراحی هیدرولیکی تصفیه خانه های فاضلاب- نشریه شماره 405
دانلود رایگان بخشنامه
549
راهنمای تهیه‌ شناسنامه‌ غار- نشریه شماره 397
دانلود رایگان بخشنامه
550
راهنمای نصب انشعابات فاضلاب ابنیه- نشریه شماره 382
دانلود رایگان بخشنامه
551
راهنمای ارزیابی عملکرد سامانه‌های زهکشی زیرزمینی- نشریه شماره 381
دانلود رایگان بخشنامه
552
نقشه‌های همسان پل‌ها و عرشه پل‌های راه‌آهن دهانه 10 تا 25 متر
دانلود رایگان بخشنامه
553
نقشه‌های همسان پل‌های راه
دانلود رایگان بخشنامه
554
دستورالعمل طراحی پل های فولادی- نشریه شماره 395
دانلود رایگان بخشنامه
555
راهنمای مطالعات فرسایش و رسوب در ساماندهی رودخانه ها- نشریه شماره 383
دانلود رایگان بخشنامه
556
راهنمای طراحی تلمبه خانه های فاضلاب- نشریه شماره 347
دانلود رایگان بخشنامه
557
اختصاص فضای مناسب به نمازخانه در طرح‌های عمرانی- نشریه شماره 89666
دانلود رایگان بخشنامه
558
مشخصات فنی عمومی و اجرایی خطوط فوق توزیع و انتقال- زمین شناسی خطوط انتقال نیروی برق- نشریه شماره 404
دانلود رایگان بخشنامه
559
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - کلید قدرت در پست‌های فشار قوی (جلد دوم)- نشریه شماره 2-403
دانلود رایگان بخشنامه
560
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - کلید قدرت در پست‌های فشار قوی (جلد دوم)- نشریه شماره 2-403- نسخه انگلیسی
دانلود رایگان بخشنامه
561
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - کلید قدرت در پست‌های فشار قوی (جلد اول)- نشریه شماره 1-403- نسخه انگلیسی
دانلود رایگان بخشنامه
562
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - کلید قدرت در پست‌های فشار قوی (جلد اول)- نشریه شماره 1-403
دانلود رایگان بخشنامه
563
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - طراحی عمومی خطوط نیرو - نشریه شماره 402- نسخه انگلیسی
دانلود رایگان بخشنامه
564
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - طراحی عمومی خطوط نیرو - نشریه شماره 402
دانلود رایگان بخشنامه
565
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - مسیریابی خطوط انتقال نیرو -نشریه شماره 401- نسخه انگلیسی
دانلود رایگان بخشنامه
566
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - مسیریابی خطوط انتقال نیرو - نشریه شماره 401
دانلود رایگان بخشنامه
567
فهرست خدمات مطالعات بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود (تجدید نظر اول)- نشریه شماره 251
دانلود رایگان بخشنامه
568
آیین نامه طرح و محاسبه سازه های بتنی پیش ساخته- نشریه شماره 388- (بخش الحاقی به آیین نامه بتن ایران "آبا")
دانلود رایگان بخشنامه
569
معیارهای فنی طراحی پایانه‌های مسافری جاده‌ای- نشریه شماره 352
دانلود رایگان بخشنامه
570
ضوابط و مبانی طراحی انبارهای فنی چند منظوره- نشریه شماره 392
دانلود رایگان بخشنامه
571
دستورالعمل طراحی و نظارت بر روسازی راه‌آهن سریع‌السیر- نشریه شماره 394
دانلود رایگان بخشنامه
572
راهنمای طراحی روسازی بنادر- نشریه شماره 391
دانلود رایگان بخشنامه
573
دستورالعمل طراحی، ساخت و اجرای سیستم های پانل پیش ساخته سبک سه بعدی- نشریه شماره 385
دانلود رایگان بخشنامه
574
شناسنامه فنی پل‌ها- نشریه شماره 367
دانلود رایگان بخشنامه
575
فهرست خدمات مطالعات بهسازی لرزه‌ای سامانه‌های آبرسانی شهری موجود- نشریه شماره 365
دانلود رایگان بخشنامه
576
راهنمای انجام مطالعات خدمات جنبی در پروژه‌های بهسازی لرزه‌ای- نشریه شماره 390
دانلود رایگان بخشنامه
577
راهنمای تهیه گزارش توجیه طرح های راهسازی
دانلود رایگان بخشنامه
578
دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های بنایی غیرمسلح موجود- نشریه شماره 376
دانلود رایگان بخشنامه
579
مراحل مختلف اکتشاف زغال سنگ- نشریه شماره 351
دانلود رایگان بخشنامه
580
دستورالعمل های همسان نقشه برداری - جلد ششم: داده های شبکه ای و تصویری- نشریه شماره 6-119
دانلود رایگان بخشنامه
581
دستورالعمل های همسان نقشه برداری - جلد پنجم: میکروژئودزی- نشریه شماره 5-119
دانلود رایگان بخشنامه
582
دستورالعمل های همسان نقشه برداری - جلد چهارم: کارتوگرافی (کلیات)- نشریه شماره 4-119
دانلود رایگان بخشنامه
583
دستورالعمل های همسان نقشه برداری - جلد سوم: سیستم اطلاعات مکانی (کلیات)- نشریه شماره 3-119
دانلود رایگان بخشنامه
584
دستورالعمل های همسان نقشه برداری - جلد دوم: نقشه برداری هوایی (کلیات)- نشریه شماره 2-119
دانلود رایگان بخشنامه
585
دستورالعمل های همسان نقشه برداری - جلد اول: ژئودزی و ترازیابی- نشریه شماره 1-119
دانلود رایگان بخشنامه
586
راهنمای نگهداری از علایم و تجهیزات ایمنی راه- نشریه شماره 370
دانلود رایگان بخشنامه
587
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست های توزیع هوایی و زمینی 20 و 33 کیلوولت- نشریه شماره 375
دانلود رایگان بخشنامه
588
مشخصات فنی، عمومی و اجرایی خطوط توزیع هوایی و کابلی فشار متوسط و ضعیف- نشریه شماره 374
دانلود رایگان بخشنامه
589
ضوابط احداث تونل مشترک تاسیسات شهری- نشریه شماره 369
دانلود رایگان بخشنامه
590
راهنمای طراحی و انتخاب مواد و مصالح برای زهکش های زیرزمینی- نشریه شماره 368
دانلود رایگان بخشنامه
591
راهنمای کاربرد مدل های تجربی و نظری آبشویی نمک های خاک های شور- نشریه شماره 359
دانلود رایگان بخشنامه
592
ضوابط طراحی سازه های اتصال و تخلیه زهکش های روباز- نشریه شماره 358
دانلود رایگان بخشنامه
593
ضوابط عمومی و دستورالعمل ایجاد پایگاه اطلاعات جغرافیایی (GIS) برای کاربردهای مطالعاتی بخش کشاورزی و منابع طبیعی- نشریه شماره 357
دانلود رایگان بخشنامه
594
راهنمای عملیات صحرایی نمونه برداری مواد رسوبی رودخانه ها و مخازن سدها- نشریه شماره 349
دانلود رایگان بخشنامه
595
ضوابط انتخاب و طراحی مزرعه آزمایشی زهکشی زیرزمینی- نشریه شماره 348
دانلود رایگان بخشنامه
596
راهنمای طراحی روسازی فرودگاه- نشریه شماره 353
دانلود رایگان بخشنامه
597
ضوابط و دستورالعمل پردازش رقومی تصاویر ماهواره ای +ETM در استخراج نقشه کاربری و پوشش اراضی مطالعات ساماندهی دشت
دانلود رایگان بخشنامه
598
دستورالعمل نظارت بر اجرای روسازی راه آهن- نشریه شماره 355
دانلود رایگان بخشنامه
599
مجموعه مقالات همایش آشنایی با تکنولوژی‌های نوین بهسازی لرزه‌ای
دانلود رایگان بخشنامه
600
دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود- نشریه شماره 360
دانلود رایگان بخشنامه
601
مقررات تهویه معدن- نشریه شماره 350
دانلود رایگان بخشنامه
602
راهنمای طراحی و ضوابط اجرایی بهسازی ساختمان های بتنی موجود با استفاده از مصالح تقویتی FRP- نشریه شماره 345
دانلود رایگان بخشنامه
603
آیین نامه سازه های بتنی حجیم (بخش الحاقی به آیین نامه بتن ایران "آبا")- نشریه شماره 344
دانلود رایگان بخشنامه
604
مشخصات فنی اجرائی بازیافت گرم آسفالت- نشریه شماره 341
دانلود رایگان بخشنامه
605
دستورالعمل ساخت و اجرای بتن در کارگاه- نشریه شماره 327
دانلود رایگان بخشنامه
606
راهنمای طراحی آکوستیکی فضاهای آموزشی- نشریه شماره 343
دانلود رایگان بخشنامه
607
راهکار کاهش نوفه ترافیک برای ساختمان های حواشی بزرگراه های شهری- نشریه شماره 342
دانلود رایگان بخشنامه
608
ضوابط طرح و محاسبه ساختمان های صنعتی فولادی- نشریه شماره 325
دانلود رایگان بخشنامه
609
ضوابط طراحی ساختمان های با اتصال خرجینی- نشریه شماره 324
دانلود رایگان بخشنامه
610
مشخصات فنی اجرائی بازیافت سرد آسفالت- نشریه شماره 339
دانلود رایگان بخشنامه
611
آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد یازدهم: سازه و تجهیزات تعمیر شناور- نشریه شماره 11-300
دانلود رایگان بخشنامه
612
آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد دهم: ملاحظات زیست‌محیطی بنادر- نشریه شماره 10-300
دانلود رایگان بخشنامه
613
آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد نهم: سکوهای دریایی- نشریه شماره 9-300
دانلود رایگان بخشنامه
614
آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد هشتم: تسهیلات و تجهیزات بهره‌برداری و پشتیبانی بنادر- نشریه شماره 8-300
دانلود رایگان بخشنامه
615
آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد هفتم: آبراهه و حوضچه- نشریه شماره 7-300
دانلود رایگان بخشنامه
616
آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد پنجم: موج‌شکن‌ها و سازه‌های حفاظتی- نشریه شماره 5-300
دانلود رایگان بخشنامه
617
آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد چهارم: اصول و مبانی مطالعات و طراحی بنادر- نشریه شماره 4-300
دانلود رایگان بخشنامه
618
آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد سوم: مکانیک خاک و پی- نشریه شماره 3-300
دانلود رایگان بخشنامه
619
آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد دوم: مصالح- نشریه شماره 2-300
دانلود رایگان بخشنامه
620
آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد اول: ملاحظات محیطی و بارگذاری- نشریه شماره 1-300
دانلود رایگان بخشنامه
621
مبانی و ضوابط طراحی تجهیز و نوسازی اراضی خشکه زاری (آبیاری ثقلی) جلد پنجم: یکپارچه سازی اراضی کشاورزی- نشریه شماره 5-346
دانلود رایگان بخشنامه
622
مبانی و ضوابط طراحی تجهیز و نوسازی اراضی خشکه زاری (آبیاری ثقلی) جلد چهارم: سازه های آبی و جاده های دسترسی- نشریه شماره 4-346
دانلود رایگان بخشنامه
623
مبانی و ضوابط طراحی تجهیز و نوسازی اراضی خشکه زاری (آبیاری ثقلی) جلد سوم: زهکشی- نشریه شماره 3-346
دانلود رایگان بخشنامه
624
مبانی و ضوابط طراحی تجهیز و نوسازی اراضی خشکه زاری (آبیاری ثقلی) جلد دوم: ضوابط و مبانی آبیاری و تسطیح اراضی کشاورزی- نشریه شماره 2-346
دانلود رایگان بخشنامه
625
مبانی و ضوابط طراحی تجهیز و نوسازی اراضی خشکه زاری (آبیاری ثقلی) جلد یکم: کلیات، تعاریف و مفاهیم پایه- نشریه شماره 1-346
دانلود رایگان بخشنامه
626
فهرست جزییات خدمات ساماندهی و تجهیز و نوسازی اراضی تحت پوشش تعاونی های تولید روستایی- نشریه شماره 299
دانلود رایگان بخشنامه
627
ضوابط و معیارهای طرح و اجرای سیلوهای بتنی گندم معیارهای نظارت فنی و تحویل موقت سیلو- نشریه شماره 4-235
دانلود رایگان بخشنامه
628
مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان - جلد ششم: نقشه های جزییات (قسمت اول)- نشریه شماره 6-128
دانلود رایگان بخشنامه
629
دستورالعمل ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های آب و فاضلاب در مرحله تفصیلی- نشریه شماره 338
دانلود رایگان بخشنامه
630
دستورالعمل ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های آب و فاضلاب در مرحله اجمالی- نشریه شماره 323
دانلود رایگان بخشنامه
631
ضوابط طراحی هیدرولیکی ساختمان های حفاظتی و تقاطعی، تبدیل و ایمنی و ساختمان های حفاظت در مقابل فرسایش سامانه های آبیاری- نشریه شماره 337
دانلود رایگان بخشنامه
632
راهنمای برداشت مصالح رودخانه ای- نشریه شماره 336
دانلود رایگان بخشنامه
633
راهنمای بهره برداری هیدرولیکی از مخزن سدهای بزرگ- نشریه شماره 335
دانلود رایگان بخشنامه
634
آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد ششم: سازه و تجهیزات پهلوگیری- نشریه شماره 6-300
دانلود رایگان بخشنامه
635
شرح خدمات توجیه فنی و اقتصادی-اجتماعی سامانه های آبیاری تحت فشار (در سه سطح الف-ب-پ)
دانلود رایگان بخشنامه
636
نظام نظارت و ارزیابی طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
دانلود رایگان بخشنامه
637
روش نامه مطالعات توجیه فنی، اقتصادی-اجتماعی و زیست محیطی سامانه های آبیاری تحت فشار- نشریه شماره 334
دانلود رایگان بخشنامه
638
دستورالعمل آماربرداری از منابع آب - وسایل و روش های اندازه گیری- نشریه شماره 330
دانلود رایگان بخشنامه
639
ضوابط طراحی هیدرولیکی سیفون ها و آبگذر زیر جاده- نشریه شماره 321
دانلود رایگان بخشنامه
640
فهرست خدمات ارزیابی عملکرد سامانه های زهکشی زیرزمینی- نشریه شماره 320
دانلود رایگان بخشنامه
641
تعاریف و مفاهیم در فعالیت های معدنی؛ واژه ها و اصطلاحات پایه اکتشافات معدنی- نشریه شماره 328
دانلود رایگان بخشنامه
642
فهرست خدمات مطالعات برداشت مصالح رودخانه ای- نشریه شماره 329
دانلود رایگان بخشنامه
643
دستورالعمل تعیین هدایت هیدرولیک خاک به روش های مختلف- نشریه شماره 322
دانلود رایگان بخشنامه
644
ضوابط طراحی تعیین فاصله و عمق زهکش های زیرزمینی- نشریه شماره 319
دانلود رایگان بخشنامه
645
دستورالعمل کنترل کیفیت در تصفیه خانه های آب- نشریه شماره 318
دانلود رایگان بخشنامه
646
ضوابط طراحی هیدرولیکی ایستگاه های پمپاژ شبکه های آبیاری و زهکشی- نشریه شماره 317
دانلود رایگان بخشنامه
647
فهرست خدمات مهندسی مطالعات بهره برداری و نگهداری از سامانه های آبیاری و زهکشی در حال بهره برداری- نشریه شماره 313
دانلود رایگان بخشنامه
648
تعاریف و مفاهیم در فعالیت های معدنی وا‍ژه ها و اصطلاحات پایه استخراج معدنی- نشریه شماره 340
دانلود رایگان بخشنامه
649
راهنمای تشخیص اثرهای اقتصادی، اجتماعی، ارزش گذاری و توجیه اقتصادی طرح های توسعه منابع آب- نشریه شماره 331
دانلود رایگان بخشنامه
650
مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان ها - جلد پنجم: لوله های ترموپلاستیک- نشریه شماره 5-128
دانلود رایگان بخشنامه
651
دستورالعمل ارزشیابی گزارش توجیهی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای- نشریه شماره
دانلود رایگان بخشنامه
652
آیین نامه ایمنی راه ها (ایمنی در عملیات اجرایی)- نشریه شماره 7-267
دانلود رایگان بخشنامه
653
آیین نامه ایمنی راه ها (ایمنی بهره برداری)- نشریه شماره 6-267
دانلود رایگان بخشنامه
654
آیین نامه ایمنی راه ها (تاسیسات ایمنی راه)- نشریه شماره 5-267
دانلود رایگان بخشنامه
655
آیین نامه ایمنی راه ها (تجهیزات ایمنی راه)- نشریه شماره 4-267
دانلود رایگان بخشنامه
656
آیین نامه ایمنی راه ها (ایمنی ابنیه فنی)- نشریه شماره 2-267
دانلود رایگان بخشنامه
657
آیین نامه ایمنی راه ها (ایمنی راه و حریم)- نشریه شماره 1-267
دانلود رایگان بخشنامه
658
مشخصات فنی عمومی روسازی راه آهن- نشریه شماره 301
دانلود رایگان بخشنامه
659
راهنمای تعیین دوره بازگشت سیلاب طراحی برای کارهای مهندسی رودخانه- نشریه شماره 316
دانلود رایگان بخشنامه
660
راهنمای حفاظت کاتدی خطوط لوله و سازه های فولادی- نشریه شماره 311
دانلود رایگان بخشنامه
661
راهنمای طراحی سازه ای تونل های آب بر- نشریه شماره 309
دانلود رایگان بخشنامه
662
راهنمای طراحی دیوارهای حائل- نشریه شماره 308
دانلود رایگان بخشنامه
663
راهنمای پهنه بندی سیل و تعیین حد بستر و حریم رودخانه- نشریه شماره 307
دانلود رایگان بخشنامه
664
آماده سازی و تمیزکاری سطوح فلزی جهت اجرای پوشش- نشریه شماره 306
دانلود رایگان بخشنامه
665
راهنمای اجرای سقفهای تیرچه و بلوک- مشخصات فنی عمومی و جزئیات اجرایی-کنترل کیفیت -نشریه شماره 82
دانلود رایگان بخشنامه
666
طراحی بناهای درمانی(5) - جلد سوم: راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش مراقبت ویژه نوزادان NICU- نشریه شماره 5-287
دانلود رایگان بخشنامه
667
طراحی بناهای درمانی(5) - جلد دوم: راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش مراقبت ویژه نوزادان NICU- نشریه شماره 5-287
دانلود رایگان بخشنامه
668
طراحی بناهای درمانی(5) - جلد یکم: راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش مراقبت ویژه نوزادان NICU- نشریه شماره 5-287
دانلود رایگان بخشنامه
669
دستورالعمل مطالعات هیدرولیکی و آبشستگی پل- نشریه شماره 302
دانلود رایگان بخشنامه
670
طراحی بناهای درمانی(4) - جلد دوم: راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی و برقی بخش بستری زایمان- نشریه شماره 4-287
دانلود رایگان بخشنامه
671
طراحی بناهای درمانی (4) - جلد اول: راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش بستری زایمان- نشریه شماره 4-287
دانلود رایگان بخشنامه
672
طراحی بناهای درمانی(3) - جلد چهارم: راهنمای گروه بندی و مشخصات فنی تجهیزات بیمارستانی بخش اعمال زایمان- نشریه شماره 3-287
دانلود رایگان بخشنامه
673
طراحی بناهای درمانی(3) - جلد سوم: راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش اعمال زایمان- نشریه شماره 3-287
دانلود رایگان بخشنامه
674
طراحی بناهای درمانی(3) - جلد دوم: راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش اعمال زایمان- نشریه شماره 3-287
دانلود رایگان بخشنامه
675
طراحی بناهای درمانی(3) - جلد اول: راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش اعمال زایمان- نشریه شماره 3-287
دانلود رایگان بخشنامه
676
آیین نامه ایمنی راه ها (علایم ایمنی راه) - نسخه کامل- نشریه شماره 267
دانلود رایگان بخشنامه
677
شرح خدمات مطالعات برنامه‌ریزی و تهیه طرح‌های تفصیلی - اجرایی جنگلداری جنگل‌های شمال کشور
دانلود رایگان بخشنامه
678
مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقی کارهای ساختمانی- جلد دوم: تاسیسات برقی جریان ضعیف- نشریه شماره 2-110
دانلود رایگان بخشنامه
679
راهنمای طراحی، ساخت و نگهداری پوشش ها در کارهای مهندسی رودخانه- نشریه شماره 332
دانلود رایگان بخشنامه
680
ضوابط عمومی طراحی سازه های آبی بتنی- نشریه شماره 312
دانلود رایگان بخشنامه
681
مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان ها -جلد چهارم: عایق کاری- نشریه شماره 4-128
دانلود رایگان بخشنامه
682
راهنمای بهسازی رویه‌های آسفالتی و شنی- نشریه شماره 296
دانلود رایگان بخشنامه
683
فرهنگ واژگان نظام فنی و اجرایی کشور- متن
دانلود رایگان بخشنامه
684
راهنمای ارزیابی پیامدهای زیست محیطی نیروگاه‌ها- نشریه شماره 7-254
دانلود رایگان بخشنامه
685
راهنمای ارزیابی پیامدهای زیست محیطی فرودگاه‌ها- نشریه شماره 6-254
دانلود رایگان بخشنامه
686
راهنمای ارزیابی پیامدهای زیست محیطی شهرک‌های صنعتی- نشریه شماره 5-254
دانلود رایگان بخشنامه
687
راهنمای ارزیابی پیامدهای زیست محیطی پالایشگاه و پایانه های نفتی- نشریه شماره 4-254
دانلود رایگان بخشنامه
688
راهنمای ارزیابی پیامدهای زیست محیطی صنایع فولاد- نشریه شماره 3-254
دانلود رایگان بخشنامه
689
مشخصات فنی عمومی زیرسازی راه آهن- نشریه شماره 279
دانلود رایگان بخشنامه
690
ضوابط و معیارهای فنی آبیاری تحت فشار (طراحی)- نشریه شماره 286
دانلود رایگان بخشنامه
691
طراحی بناهای درمانی (2) - جلد چهارم: راهنمای گروه بندی و مشخصات فنی تجهیزات بیمارستانی بخش های مراقبت ویژه I.C.U- نشریه شماره 2-287
دانلود رایگان بخشنامه
692
طراحی بناهای درمانی (2) - جلد سوم: راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش های مراقبت ویژه I.C.U- نشریه شماره
دانلود رایگان بخشنامه
693
طراحی بناهای درمانی (2) - جلد دوم: راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش های مراقبت ویژه I.C.U.- نشریه شماره 2-287
دانلود رایگان بخشنامه
694
طراحی بناهای درمانی (2) - جلد اول: راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش های مراقبت ویژه I.C.U- نشریه شماره 2-287
دانلود رایگان بخشنامه
695
مجموعه مقالات کارگاه مشترک ایران و ژاپن (5-7 مهرماه 1383) تبادل تجربیات برای زندگی ایمن و کاهش خطرپذیری در زلزله- نشریه شماره 298
دانلود رایگان بخشنامه
696
جزییات تیپ خطوط انتقال و شبکه های آب و فاضلاب (CD)
دانلود رایگان بخشنامه
697
دستورالعمل تهیه، ارایه و بررسی پیشنهادهای تغییر، با نگاه مهندسی ارزش -دستورالعمل تهیه و ارسال گزارش سالانه پیشنهادهای تغییر، با نگاه مهندسی ارزش- نشریه شماره 290
دانلود رایگان بخشنامه
698
راهنمای روش محاسبه تعدیل آحاد بهای پیمان‌ها- نشریه شماره 289
دانلود رایگان بخشنامه
699
طراحی بناهای درمانی (1) - جلد چهارم: راهنمای گروه بندی و مشخصات فنی تجهیزات بیمارستانی بخش های بستری داخلی/جراحی- نشریه شماره 1-287
دانلود رایگان بخشنامه
700
طراحی بناهای درمانی (1) - جلد سوم: راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش های بستری داخلی / جراحی- نشریه شماره 1-287
دانلود رایگان بخشنامه
701
طراحی بناهای درمانی (1) - جلد دوم: راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش های بستری داخلی/جراحی- نشریه شماره 1-287
دانلود رایگان بخشنامه
702
طراحی بناهای درمانی (1) - جلد اول: راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش های بستری داخلی/جراحی- نشریه شماره 1-287
دانلود رایگان بخشنامه
703
ضوابط و معیارهای طرح و اجرای سیلوهای بتنی - مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات مکانیکی سیلو- نشریه شماره 3-235
دانلود رایگان بخشنامه
704
آیین نامه طرح هندسی راه آهن- نشریه شماره 288
دانلود رایگان بخشنامه
705
راهنمای تعیین و انتخاب وسایل و لوازم آزمایشگاه تصفیه خانه های فاضلاب- نشریه شماره 285
دانلود رایگان بخشنامه
706
ضوابط عمومی طراحی شبکه های آبیاری و زهکشی- نشریه شماره 281
دانلود رایگان بخشنامه
707
راهنمای مطالعات بهره برداری از مخازن سدها- نشریه شماره 272
دانلود رایگان بخشنامه
708
مشخصات فنی عمومی راهداری- نشریه شماره 280
دانلود رایگان بخشنامه
709
مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی (تجدید نظر دوم)- نشریه شماره 55
دانلود رایگان بخشنامه
710
راهنمای بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه های فاضلاب شهری - بخش دوم: تصفیه ثانویه- نشریه شماره 284
دانلود رایگان بخشنامه
711
ضوابط هیدرولیکی طراحی ساختمان های تنظیم سطح آب و آبگیرها در کانال‌های روباز- نشریه شماره 282
دانلود رایگان بخشنامه
712
راهنمای انتخاب ظرفیت واحدهای مختلف تصفیه خانه های فاضلاب شهری- نشریه شماره 278
دانلود رایگان بخشنامه
713
راهنمای بررسی پیشروی آب های شور در آبخوان های ساحلی و روش های کنترل آن- نشریه شماره 277
دانلود رایگان بخشنامه
714
ضوابط بهداشتی و ایمنی پرسنل تصفیه خانه های فاضلاب- نشریه شماره 275
دانلود رایگان بخشنامه
715
دستورالعمل نمونه برداری آب- نشریه شماره 274
دانلود رایگان بخشنامه
716
راهنمای تعیین بار کل رسوب رودخانه‌ها به روش انیشتین و کلبی- نشریه شماره 273
دانلود رایگان بخشنامه
717
معیارهای برنامه ریزی و طراحی کتابخانه های عمومی کشور (برای حوزه های جمعیتی تا 500000 نفر)- نشریه شماره 270
دانلود رایگان بخشنامه
718
مشخصات فنی عمومی راه (تجدید نظر اول)- نشریه شماره 101
دانلود رایگان بخشنامه
719
دستورالعمل تثبیت لایه‌های خاکریز و روسازی راه‌ها- نشریه شماره 268
دانلود رایگان بخشنامه
720
ضوابط طراحی ساختمان های آموزشی (برنامه ریزی معماری همسان مدارس ابتدایی و راهنمایی)- نشریه شماره 232
دانلود رایگان بخشنامه
721
مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان ها - جلد سوم: کانال کشی- نشریه شماره 3-128
دانلود رایگان بخشنامه
722
راهنمای آزمایش های دانه‌بندی رسوب- نشریه شماره 269
دانلود رایگان بخشنامه
723
شرایط طراحی (DESIGN CONDITIONS) برای محاسبات تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع ویژه تعدادی از شهرهای کشور- نشریه شماره 271
دانلود رایگان بخشنامه
724
آیین نامه طرح و محاسبه قطعات بتن پیش تنیده (بخش الحاقی به آیین نامه بتن ایران (آبا))- نشریه شماره 250
دانلود رایگان بخشنامه
725
بلوک بتنی و کاربرد آن در دیوار- نشریه شماره 100
دانلود رایگان بخشنامه
726
طراحی مسکن برای اشخاص دارای معلولیت (با صندلی چرخدار)- نشریه شماره 84
دانلود رایگان بخشنامه
727
مشخصات فنی عمومی لوله ها و اتصالات پی.وی.سی برای مصارف آبرسانی- نشریه شماره 18
دانلود رایگان بخشنامه
728
معیارهای طراحی سینما- نشریه شماره 245
دانلود رایگان بخشنامه
729
آیین نامه اتصالات در سازه های فولادی- نشریه شماره 264
دانلود رایگان بخشنامه
730
1- دستورالعمل تعییین اسیدیته و قلیاییت آب، 2-دستورالعمل تعیین نیتروژن آب- نشریه شماره 266
دانلود رایگان بخشنامه
731
دستورالعمل برپایی آزمایشگاه آب- نشریه شماره 265
دانلود رایگان بخشنامه
732
ضوابط و معیارهای طرح و اجرای سیلوهای بتنی مشخصات فنی عمومی و اجرایی سازه و معماری سیلو- نشریه شماره 1-235
دانلود رایگان بخشنامه
733
فهرست جزییات خدمات مهندسی مطالعات تاسیسات آبگیری (سردهانه سازی)- نشریه شماره 263
دانلود رایگان بخشنامه
734
فهرست جزییات خدمات مهندسی مطالعات تاسیسات آبگیری (مرحله های شناسایی، اول و دوم ایستگاه های پمپاژ )- نشریه شماره 262
دانلود رایگان بخشنامه
735
استانداردهای نقشه کشی ساختمانی- نشریه شماره 256
دانلود رایگان بخشنامه
736
راهنمای تعیین عمق فرسایش و روش های مقابله با آن درمحدوده پایه های پل- نشریه شماره 260
دانلود رایگان بخشنامه
737
آیین نامه نظارت و کنترل بر عملیات و خدمات نقشه برداری- نشریه شماره 253
دانلود رایگان بخشنامه
738
دستورالعمل آزمایش های آبشویی خاک های شور و سدیمی در ایران- نشریه شماره 255
دانلود رایگان بخشنامه
739
ضوابط و معیارهای فنی آبیاری تحت فشار (مشخصات فنی عمومی)- نشریه شماره 261
دانلود رایگان بخشنامه
740
مهندسی نگهداری ساختمان و تاسیسات- جلد چهارم: روغنکاری- نشریه شماره 4-138
دانلود رایگان بخشنامه
741
دستورالعمل استفاده از امولسیونهای قیری در راهسازی- نشریه شماره 207
دانلود رایگان بخشنامه
742
توسعه پایدار و مدیریت مالی منابع آب- نشریه شماره 140
دانلود رایگان بخشنامه
743
دستورالعمل آزمون میکروبیولوژی آب- نشریه شماره 259
دانلود رایگان بخشنامه
744
دستورالعمل بررسی های اقتصادی منابع آب- نشریه شماره 258
دانلود رایگان بخشنامه
745
رفتارسنجی فضاهای زیرزمینی درحین اجرا- نشریه شماره 252
دانلود رایگان بخشنامه
746
دستورالعمل تهیه طرح مدیریت مناطق تحت حفاظت- نشریه شماره 257
دانلود رایگان بخشنامه
747
دستورالعمل عمومی ارزیابی پیامدهای زیست محیطی طرح های عمرانی- نشریه شماره -1-254
دانلود رایگان بخشنامه
748
راهنمای آیین نامه بتن ایران "آبا"
دانلود رایگان بخشنامه
749
فهرست خدمات مرحله توجیهی مطالعات ایزوتوپی و ردیابی مصنوعی منابع آب زیرزمینی- نشریه شماره 249
دانلود رایگان بخشنامه
750
آماده سازی لجن حاصل از تصفیه فاضلاب شهری برای مصارف کشاورزی- نشریه شماره 220-الف
دانلود رایگان بخشنامه
751
فرسایش و رسوبگذاری در محدوده آبشکنها- نشریه شماره 248
دانلود رایگان بخشنامه
752
دستورالعمل حفاظت و ایمنی در کارگاه های سدسازی- نشریه شماره 247
دانلود رایگان بخشنامه
753
واژه نامه بتن (ویرایش سوم)- نشریه شماره 414
دانلود رایگان بخشنامه
754
آیین نامه روسازی آسفالتی راه های ایران- نشریه شماره 234
دانلود رایگان بخشنامه
755
راهنمای طراحی و اجرای سقف تیرچه های فولادی با جان باز در ترکیب با بتن- نشریه شماره 151
دانلود رایگان بخشنامه
756
راهنمای برگزاری مسابقات معماری و شهرسازی در ایران- نشریه شماره 240
دانلود رایگان بخشنامه
757
ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد معلول جسمی- حرکتی- نشریه شماره 246
دانلود رایگان بخشنامه
758
راهنمای تهیه گزارش توجیه طرح
دانلود رایگان بخشنامه
759
ضوابط و معیارهای طرح و اجرای سیلوهای بتنی مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برق سیلو- نشریه شماره 2-235
دانلود رایگان بخشنامه
760
دستورالعمل اندازه گیری سرعت نفوذ آب به خاک با روش استوانه- نشریه شماره 243
دانلود رایگان بخشنامه
761
دستورالعمل آزمایش نفوذ استاندارد (S.P.T) در مطالعات ژئوتکنیک- نشریه شماره 224
دانلود رایگان بخشنامه
762
دستورالعمل آزمایش پرسیومتری (در مطالعات ژئوتکنیک)- نشریه شماره 223
دانلود رایگان بخشنامه
763
تعیین بار بستر به روش مایر- پیتر و مولر (در مطالعات رسوب)- نشریه شماره 220
دانلود رایگان بخشنامه
764
راهنمای مهار سیلاب رودخانه (روش های سازه ای)- نشریه شماره 242
دانلود رایگان بخشنامه
765
راهنمای نشت یابی و جلوگیری از تلفات آب در تاسیسات آبرسانی شهری- نشریه شماره 241
دانلود رایگان بخشنامه
766
دستور العمل آماربرداری منابع آب - بخش اول: اندازه گیری پدیده های هواشناسی، بخش دوم: برگ های شناسایی و آمار- نشریه شماره 239
دانلود رایگان بخشنامه
767
فهرست خدمات مطالعات ژئوتکنیک و برآورد خطر زمین لرزه و زلزله شناسی مهندسی (مرحله طراحی تفصیلی)- نشریه شماره 238
دانلود رایگان بخشنامه
768
بررسی پتانسیل لغزش در محدوده سدها و سازه های وابسته- نشریه شماره 229
دانلود رایگان بخشنامه
769
برنامه ریزی آزمایش های رسوب- نشریه شماره 222
دانلود رایگان بخشنامه
770
مبانی طراحی کلینیک ها و آزمایشگاه های دامپزشکی همراه با نقشه های همسان اجرایی به صورت لوح فشرده (CD)- نشریه شماره 183
دانلود رایگان بخشنامه
771
راهنمای بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضلاب شهری (تصفیه مقدماتی)- نشریه شماره 237
دانلود رایگان بخشنامه
772
فهرست خدمات مطالعات طرحهای تغذیه مصنوعی (1-مرحله شناسایی، 2-مرحله توجیهی، 3-مرحله تفصیلی)- نشریه شماره 236
دانلود رایگان بخشنامه
773
فهرست جزییات مطالعات زمین شناسی مهندسی مرحله های شناسایی و توجیهی در طرح های سازه های آبی (سدسازی)- نشریه شماره 225
دانلود رایگان بخشنامه
774
تعیین حجم رسوبات و توزیع آن در مخازن سدها- نشریه شماره 221
دانلود رایگان بخشنامه
775
برنامه ریزی و مطالعات بهینه سازی طرحهای توسعه منایع آب- نشریه شماره 219
دانلود رایگان بخشنامه
776
آیین‌نامه جوشکاری ساختمانی ایران- نشریه شماره 228
دانلود رایگان بخشنامه
777
آیین نامه کاربری اراضی اطراف فرودگاه‌ها- نشریه شماره 233
دانلود رایگان بخشنامه
778
دستورالعمل ارزیابی زیست محیطی طرح های مهندسی رودخانه 1- مرحله شناسایی؛ 2- مرحله توجیهی؛ 3- مرحله تفصیلی.- نشریه شماره 227
دانلود رایگان بخشنامه
779
فهرست خدمات مرحله اجرای طرح های مهندسی رودخانه- نشریه شماره 226
دانلود رایگان بخشنامه
780
طراحی، اجرا، نگهداری و بهره برداری خاک چالهای بهداشتی برای زباله شهری- نشریه شماره 217
دانلود رایگان بخشنامه
781
نقشه های همسان مجاری آب بر زیرزمینی بتنی- نشریه شماره 218
دانلود رایگان بخشنامه
782
فهرست خدمات مطالعات مرحله نیمه تفصیلی منابع آب زیرزمینی- نشریه شماره 213
دانلود رایگان بخشنامه
783
فهرست خدمات مطالعات مرحله شناسایی منابع آب زیرزمینی- نشریه شماره 212
دانلود رایگان بخشنامه
784
راهنمای بازرسی در سدهای بزرگ- نشریه شماره 216
دانلود رایگان بخشنامه
785
مبانی محاسبات اقتصادی طرحهای توسعه منابع آب- نشریه شماره 215
دانلود رایگان بخشنامه
786
مبانی طراحی انبارهای سیب زمینی، ضوابط طراحی سیستم هوادهی و دستورالعمل بهره برداری انبارهای 3000 تنی سیب زمینی در منطقه سرد و خشک، همراه با: نقشه های تیپ اجرایی (لوح فشرده - CD )
دانلود رایگان بخشنامه
787
مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقی کارهای ساختمانی - جلد اول: تاسیسات برقی فشار ضعیف و فشار متوسط (تجدیدنظر اول)- نشریه شماره 1-110
دانلود رایگان بخشنامه
788
آنالیز فهرست بها -80
دانلود رایگان بخشنامه
789
آئین نامه بتن ایران (آبا) - به صورت کامل
دانلود رایگان بخشنامه
790
راهنمای طراحی، ساخت و نگهداری گوره‌ها- نشریه شماره 214
دانلود رایگان بخشنامه
791
مهندسی نگهداری ساختمان و تاسیسات - جلد سوم: نگهداری تجهیزات الکتریکی- نشریه شماره 3-138
دانلود رایگان بخشنامه
792
فهرست خدمات مطالعات ژئوفیزیک، روشهای الکتریکی مقاومت ویژه و لرزه ای شکست مرزی- نشریه شماره 211
دانلود رایگان بخشنامه
793
پوشش جدار لوله ها و اتصالات فولادی با مواد قیر نفتی یا قطران ذغال سنگی- نشریه شماره 210
دانلود رایگان بخشنامه
794
مستند سازی طرحهای آب- نشریه شماره 208
دانلود رایگان بخشنامه
795
آیین نامه بارگذاری پل ها |«تجدید نظر اول»- نشریه شماره 139
دانلود رایگان بخشنامه
796
طراحی و ارزیابی آزمایشگاهی مخلوطهای آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای (SMA)- نشریه شماره 206
دانلود رایگان بخشنامه
797
فهرست خدمات مطالعات ژئوتکنیک (مرحله بهره برداری و نگهداری)
دانلود رایگان بخشنامه
798
فهرست خدمات مهندسی ژئوتکنیک (مرحله اجرا)
دانلود رایگان بخشنامه
799
فهرست خدمات مطالعات ژئوتکنیک و برآورد خطر زمین لرزه (مرحله توجیهی)
دانلود رایگان بخشنامه
800
فهرست خدمات مطالعات ژئوتکنیک و خطر زمین لرزه (مرحله شناسایی)
دانلود رایگان بخشنامه
801
راهنمای تعیین غلظت نمونه های رسوبات معلق رودخانه ها
دانلود رایگان بخشنامه
802
پوشش پلی اتیلنی لوله ها و اتصالات فولادی
دانلود رایگان بخشنامه
803
مدیریت کیفیت فراگیر در صنعت ساخت و ساز (تجربه شرکت مایدا)
دانلود رایگان بخشنامه
804
ضوابط طراحی سازه ای بندهای انحراف
دانلود رایگان بخشنامه
805
مشخصات فنی عمومی و اجرایی روشنایی راههای شهری
دانلود رایگان بخشنامه
806
راهنمای حفاظت کمی و کیفی منابع آب زیرزمینی و تجهیزات بهره برداری از آن ها
دانلود رایگان بخشنامه
807
راهنمای مطالعات پایه زمین شناسی مهندسی در پروژه های مهندسی آب
دانلود رایگان بخشنامه
808
بتن در مناطق گرمسیر
دانلود رایگان بخشنامه
809
فهرست خدمات مطالعات مرحله طراحی تفصیلی (مرحله دو) طرحهای مهندسی رودخانه
دانلود رایگان بخشنامه
810
فهرست خدمات مطالعات مرحله توجیهی طرحهای مهندسی رودخانه
دانلود رایگان بخشنامه
811
فهرست خدمات مطالعات مرحله شناسایی طرح های مهندسی رودخانه
دانلود رایگان بخشنامه
812
دستورالعمل برداشت صحرایی گسستگیهای سنگ در کارهای مهندسی و سدسازی
دانلود رایگان بخشنامه
813
دستورالعمل آزمایش های تراوایی
دانلود رایگان بخشنامه
814
دستور العمل رفتار سنجی کیفی آبهای زیرزمینی
دانلود رایگان بخشنامه
815
راهنمای تزریق در سازه های آبی
دانلود رایگان بخشنامه
816
ضوابط طراحی سازه ای مجاری آب بر زیرزمینی بتنی
دانلود رایگان بخشنامه
817
فهرست جزییات خدمات مطالعات ساماندهی چشمه ها و قناتها
دانلود رایگان بخشنامه
818
فهرست جزییات خدمات مطالعات بخش سیلاب و تغذیه مصنوعی (مراحل اول و دوم)
دانلود رایگان بخشنامه
819
دستورالعمل تهیه پروژه راه های جنگلی
دانلود رایگان بخشنامه
820
مهندسی نگهداری ساختمان و تاسیسات - بهداشت محیط و پاکیزه نگاه داشتن ساختمان
دانلود رایگان بخشنامه
821
آیین‌نامه طراحی محوطه زمینی فرودگاه‌ها
دانلود رایگان بخشنامه
822
آیین نامه طرح هندسی راه روستایی
دانلود رایگان بخشنامه
823
دستورالعمل نامگذاری و حفاری چاههای آب
دانلود رایگان بخشنامه
824
عملکرد، نگهداری و بهینه سازی سیستم های گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع
دانلود رایگان بخشنامه
825
راهنمای کنترل کیفیت در مراحل مختلف تصفیه آب آشامیدنی
دانلود رایگان بخشنامه
826
ضوابط طراحی ساختمان های اداری
دانلود رایگان بخشنامه
827
طرح جامع مصالح ساختمانی کشور - استان همدان
دانلود رایگان بخشنامه
828
طرح جامع مصالح ساختمانی کشور - استان هرمزگان
دانلود رایگان بخشنامه
829
طرح جامع مصالح ساختمانی کشور - استان کرمانشاه
دانلود رایگان بخشنامه
830
طرح جامع مصالح ساختمانی کشور - استان کرمان
دانلود رایگان بخشنامه
831
طرح جامع مصالح ساختمانی کشور - استان سیستان و بلوچستان
دانلود رایگان بخشنامه
832
طرح جامع مصالح ساختمانی کشور - استان خوزستان
دانلود رایگان بخشنامه
833
راهنمای بهره برداری و نگهداری واحدهای تصفیه خانه آب
دانلود رایگان بخشنامه
834
آیین نامه طراحی سازه های فولادی به روش حالات حدی
دانلود رایگان بخشنامه
835
راهنمای کاربرد اقتصاد مهندسی در پروژه های توسعه و مدیریت منابع آب
دانلود رایگان بخشنامه
836
علایم و نشانه های نقشه های منابع آب زیرزمینی
دانلود رایگان بخشنامه
837
جداول راهنمای اطلاعات پایه موردنیاز برای بررسی های اقتصادیِ تامین، انتقال و توزیع آب کشاورزی
دانلود رایگان بخشنامه
838
پوشش جدار لوله های فولادی با ملات ماسه سیمان
دانلود رایگان بخشنامه
839
ژئوفیزیک و نقش آن در مهندسی آب، استاندارد مطالعات لرزه ای باروش شکست مرزی
دانلود رایگان بخشنامه
840
مقررات و معیارهای طراحی و اجرای جزییات تیپ ساختمانی جلد سوم: راهنمای نصب و استفاده از نرم افزار نقشه های جزییات تیپ (CD)
دانلود رایگان بخشنامه
841
مقررات و معیارهای طراحی و اجرای جزییات تیپ ساختمانی جلد سوم: راهنمای نصب و استفاده از نرم افزار نقشه های جزییات تیپ (CD)
دانلود رایگان بخشنامه
842
مقررات و معیارهای طراحی و اجرایی جزییات تیپ ساختمانی جلد دوم: ویژگی های ساختاری ابنیه ویژگی های عملکردی ابنیه
دانلود رایگان بخشنامه
843
مقررات و معیارهای طراحی و اجرایی جزییات تیپ ساختمانی جلد اول: اقلیم و ویژگی های ساختمانی، روش های ساخت و تکنولوژی ساختمان، مصالح ساختمانی و ضوابط کاربرد آن
دانلود رایگان بخشنامه
844
دستورالعمل اجرایی خدمات بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشی
دانلود رایگان بخشنامه
845
معیارهای اقلیمی در ساختمان – انرژی تابشی خورشید در گستره ایران تابش بر رویه افقی در سطح زمین
دانلود رایگان بخشنامه
846
دستورالعمل برف سنجی
دانلود رایگان بخشنامه
847
دستورالعمل هدایت هیدرولیک خاک با روش پیزومتری
دانلود رایگان بخشنامه
848
معیارهای هیدرولیکی طراحی کانالهای آبیاری و زهکشی روباز
دانلود رایگان بخشنامه
849
تقاطع های هم سطح شهری - سوابق مطالعات
دانلود رایگان بخشنامه
850
تقاطع های همسطح شهری - توصیه ها و معیارهای فنی
دانلود رایگان بخشنامه
851
تقاطع های همسطح شهری - مبانی فنی
دانلود رایگان بخشنامه
852
تیرچه های پیش ساخته خرپایی (مشخصات فنی، روش طرح و محاسبه به انضمام جدولهای محاسبه تیرچه ها)
دانلود رایگان بخشنامه
853
مکمل ضوابط طراحی شبکه های جمع آوری آب های سطحی و فاضلاب شهری
دانلود رایگان بخشنامه
854
دستورالعمل حفر و تجهیز پیزومترهای مرکب
دانلود رایگان بخشنامه
855
دستورالعمل مطالعات فیزیوگرافی در حوضه های آبخیز
دانلود رایگان بخشنامه
856
دستورالعمل بهره برداری و نگهداری از تاسیسات و تجهیزات شبکه های آبیاری و زهکشی
دانلود رایگان بخشنامه
857
ژئوفیزیک و نقش آن در مهندسی آب، استاندارد و مطالعات الکتریک با روش مقاومت ویژه
دانلود رایگان بخشنامه
858
دستورالعمل بهره برداری ونگهداری از ماشین آلات موردنیاز شبکه های آبیاری و زهکشی
دانلود رایگان بخشنامه
859
تسهیلات پیاده روی - جلد 3- سوابق مطالعات
دانلود رایگان بخشنامه
860
راهنمای تعیین منحنی دبی – اشل رودخانه با استفاده از روش انیشتین – بارباروسا
دانلود رایگان بخشنامه
861
دستورالعمل تعیین هدایت هیدرولیک خاک
دانلود رایگان بخشنامه
862
دستورالعمل حفر و تجهیز چاهک های مشاهده ای
دانلود رایگان بخشنامه
863
دستورالعمل لایه بندی خاک در مطالعات زهکشی اراضی
دانلود رایگان بخشنامه
864
آیین نامه طرح هندسی راهها
دانلود رایگان بخشنامه
865
راهنمای اجرای بتن در مناطق گرمسیر
دانلود رایگان بخشنامه
866
تسهیلات پیاده روی - جلد 2- توصیه ها و معیارهای فنی
دانلود رایگان بخشنامه
867
سازه های بتنی مهندسی محیط زیست - ترجمه ACI 350R-89 آزمون آب بندی سازه های بتن آرمه - ترجمه AWWA400-93 و ACI 350.1R-89
دانلود رایگان بخشنامه
868
برنامه ریزی و طراحی هتل
دانلود رایگان بخشنامه
869
ضوابط طراحی ساختمان های نگهداری و پرورش گاو شیری در اقالیم مختلف کشور
دانلود رایگان بخشنامه
870
تسهیلات پیاده روی - جلد 1- مبانی فنی
دانلود رایگان بخشنامه
871
آموزش ایمنی تردد به خردسالان و نوجوانان
دانلود رایگان بخشنامه
872
راهنمای طراحی کارگاه های پرورش ماهی های گرم آبی
دانلود رایگان بخشنامه
873
ضوابط طراحی کارگاههای پرورش ماهی های گرم آبی
دانلود رایگان بخشنامه
874
فهرست خدمات مطالعات مرحله طراحی تفصیلی سدسازی
دانلود رایگان بخشنامه
875
فهرست خدمات مهندسی مرحله ساخت سدها
دانلود رایگان بخشنامه
876
راهنمای بهره برداری و نگهداری از مخازن آب
دانلود رایگان بخشنامه
877
مهندسی نگهداری ساختمان و تاسیسات - نگهداری دستگاه های تاسیساتی
دانلود رایگان بخشنامه
878
ضوابط طراحی کارگاههای پرورش ماهی های گرم آبی- نشریه شماره 142
دانلود رایگان بخشنامه
879
شرح خدمات مهندسی مطالعات مراحل مختلف طرح های آبیاری و زهکشی
دانلود رایگان بخشنامه
880
نیروی انسانی در تصفیه خانه های آب و مراقبت بهداشتی و کنترل سلامت آنان
دانلود رایگان بخشنامه
881
راهنمای نگهداری وتعمیرات تصفیه خانه های آب و حفاظت و ایمنی تاسیسات
دانلود رایگان بخشنامه
882
فهرست خدمات مرحله دو (تشریحی) طرح های آبیاری و زهکشی
دانلود رایگان بخشنامه
883
موازین فنی ورزشگاه های کشور - اقلیم و ورزش در هوای آزاد
دانلود رایگان بخشنامه
884
موازین فنی ورزشگاه های کشور - مشخصات کالبدی و مقررات رشته های ورزشی متداول در کشور
دانلود رایگان بخشنامه
885
موازین فنی ورزشگاه های کشور - مقررات و معیارهای طراحی مراکز ورزشی
دانلود رایگان بخشنامه
886
موازین فنی ورزشگاههای کشور - مطالعات وضع موجود مراکز ورزشی
دانلود رایگان بخشنامه
887
فهرست خدمات مرحله شناسایی طرح های آبیاری و زهکشی
دانلود رایگان بخشنامه
888
فهرست خدمات مرحله شناسایی طرح های زهکشی و بهسازی خاک برای دشت هایی که در آن ها شبکه آبیاری احداث شده است.
دانلود رایگان بخشنامه
889
فهرست خدمات مرحله یک (توجیهی) طرح های آبیاری و زهکشی
دانلود رایگان بخشنامه
890
فهرست خدمات مرحله شناسایی طرح های حفاظت خاک و آبخیزداری
دانلود رایگان بخشنامه
891
فهرست خدمات مرحله توجیهی طرح های حفاظت خاک و آبخیزداری
دانلود رایگان بخشنامه
892
مجموعه مقالات:1- پی و شالوده در تحلیل ساختمان ها در برابر زلزله (ارائه شده در دومین سمینار بین المللی مکانیک خاک و مهندسی پی ایران)؛2- افتادگی، ارتعاش و انتقال جانبی در ساختمان ها؛3- بنایی مسلح با بلوک مجوف بتنی
دانلود رایگان بخشنامه
893
راهنمای طرح، اجرا و بهره برداری راه های جنگلی
دانلود رایگان بخشنامه
894
مشخصات فنی عمومی مخازن آب زمینی
دانلود رایگان بخشنامه
895
ضوابط فنی بررسی و تصویب طرح های تصفیه فاضلاب شهری
دانلود رایگان بخشنامه
896
ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی: خدمات فنی دوران بهره برداری و نگهداری- نشریه شماره 109
دانلود رایگان بخشنامه
897
ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی: اندازه گیرهای جریان- نشریه شماره 106
دانلود رایگان بخشنامه
898
ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی (هیدرولیک لوله ها و مجاری)- نشریه شماره 105
دانلود رایگان بخشنامه
899
گزارش و آمار روزانه بهره برداری از تصفیه خانه های آب