گنجینه نشریات نظام فنی و اجرایی كشور


بخشنامه جدید تازه ها
پربازدید ها
جستجو
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 
ردیف
عنوان
نمایش
ضوابط جدید1
شرح خدمات مطالعات تفصیلی حمل و نقل همگانی و امکان‌سنجی حمل و نقل ریلی شهری و حومه
2
دستورالعمل اکتشافات ناحیه‌ای طلا به روش بلگ
3
راهنمای آماده سازی نمونه در آزمایشگاه کانه آرایی
4
راهنمای مطالعات GIS در مقیاس ناحیه‌ای و تعیین نواحی امیدبخش (اکتشافات معدنی)
5
راهنمای نرمه زدایی در واحدهای کانه آرایی
6
آیین‌نامه طراحی محوطه زمینی فرودگاه‌ها (تجدید نظر اول)
7
راهنمای نحوه ارتباط بیلان منابع آب کشور با تجارت آب مجازی
8
ضوابط عمومی طراحی شبکه‌های آبیاری و زهکشی (تجدید نظر اول)
9
دستورالعمل استفاده از میراگرها در طراحی و مقاوم سازی ساختمان ها
10
دستورالعمل تعیین محدوده (حریم) کمی چاه‌ها و قنوات
11
راهنمای کلی طراحی، اجرا و بهره‏‌برداری مراکز داده
12
راهنمای تهیه گزارش‌های فنی و مالی و نحوه ارجاع کار در پروژه‌های مشارکتی در بخش آب و فاضلاب
13
راهنمای طراحی موج‌شکن‌های توده‌سنگی و مرکب در برابر سونامی
14
راهنمای موج شکن های توده سنگی و مرکب در برابر سونامی
15
دستورالعمل محیط‌زیست، بهداشت و ایمنی نیروگاه‌های بادی
16
راهنمای ارزیابی عملکرد سامانه‌های آبیاری و زهکشی سطحی
17
تفسیر دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمانهای موجود- تجدید نظر اول
18
راهنمای انتخاب و به‌کارگیری سامانه‌های نمک‌زدایی به منظور تامین آب شرب
19
واژگان دو زبانه مرجع مدیریت بحران
20
دستورالعمل بازرسی و تعمیر سیستمهای نگهداری در حفریات معدنی
21
راهنمای طراحی دیوارهای حائل (بازنگری اول)
22
راهنمای روش انجام آزمایش نفوذ مخروط شبه ایستا (CPT)
23
دستورالعمل آزمایش بارگذاری صفحه ای روی خاک و سنگ ضعیف (کاربرد، روش، تفسیر)
24
دستورالعمل انجام آزمون های آزمایشگاهی و صحرایی مکانیک سنگ
25
دستورالعمل آماده سازی و اندازه‌گیری غلظت فلزات پایه (مس، روی و سرب)
26
دستورالعمل ارزیابی و بهسازی لرزه ای ساختمانهای نیمه اسکلت موجود
27
دستورالعمل طراحی، اجرا و نگهداری روسازی بتنی راه ها
28
راهنمای آزمایش های خشک کردن، تشویه و تکلیس در مقیاس آزمایشگاهی
29
راهنمای پذیرش و نگهداری نمونه های معدنی در آزمایشگاه کانه آرایی
30
راهنمای انجام عملیات صحرایی مطالعات زهکشی
31
دستورالعمل ارزیابی و بهسازی لرزه ای اجزای غیر سازه ای ساختمان ها
32
دستورالعمل ارزیابی و بهسازی لرزه ای ساختمان های فولادی متداول موجود
33
دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﻬﯿﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﮑﺴﺖ ﻋﻤﻠﯿﺎت راهﺳﺎزی
34
دستورالعمل ارزیابی و بهسازی لرزه ای ساختمان های بتنی متداول موجود
35
دستورالعمل ارزیابی و بهسازی لرزه ای ساختمان های آجری متداول موجود
36
ضوابط و معیارهای طراحی فضاهای آموزشی مراکز آموزشی کودکان با نیازهای ویژه
37
دستورالعمل مدیریت پیشگیری و بحران حوادث آلودگی های نفتی رودخانه ها و دریاچه ها
38
راهنمای طراحی لرزه ای دیوارهای بنایی غیرسازه ای مسلح به میلگرد بستر
39
رویه پایش و گزارش دهی حوادث شبکه(تولید، انتقال و توزیع)
40
ضوابط طراحی و نقشه های همسان سازه های کانال های آبیاری و زهکشی
41
راهنمای طراحی سدهای وزنی بتن غلتکی
42
راهنمای انجام آزمایش های غیرمخرب در روسازی راه ها
43
مبانی و ضوابط طراحی شبکه های فاضلاب و آب های سطحی (بازنگری نشریه های 3-118 و 163)
44
واژگان دو زبانه مرجع مدیریت بحران
45
راهنمای مدیریت ریسک سوانح آلودگی در منابع آب های سطحی و زیرزمینی
46
راهنمای بهبود بهره وری از طریق انجام مهندسی دوباره طرح های سدسازی
47
قالب نمونه دستورالعمل
48
دستورالعمل نگارش و آماده سازی نشریات و ضوابط (قطع A4 -تک ستونی)
49
شرح خدمات مطالعات جامع حمل و نقل شهری و حومه
50
روش های محاسبه حداکثر بارش محتمل (PMP) و منحنی های عمق، سطح، تداوم بارش (DAD)
51
راهنمای حریم کیفی منابع آب جهت بسته بندی با هدف شرب
52
راهنمای انتخاب روش تدارک پروژه
53
راهنمای طراحی سیستم های فتوولتاییک به منظور تامین انرژی الکتریکی به تفکیک اقلیم و کاربری - موارد اصلاحی
54
راهنمای طراحی سیستم های فتوولتاییک به منظور تامین انرژی الکتریکی به تفکیک اقلیم و کاربری
55
دستورالعمل طراحی سازه ای و الزامات و ضوابط عملکردی و اجرایی نمای خارجی ساختمان ها
56
دستورالعمل انتخاب و طراحی تجهیزات کنترل ضربه قوچ در تاسیسات آبرسانی شهری - نشریه شماره 517
57
اصلاح و بازنگری نشریه شماره 517 با عنوان «دستورالعمل انتخاب و طراحی تجهیزات کنترل ضربه قوچ در تاسیسات آبرسانی شهری»
58
دستور العمل طراحی و اجرای مخلوط های آسفالتی درشت دانه
59
مشخصات فنی عمومی کارهای مربوط به لوله های آب و فاضلاب شهری - تمامی فصول
60
دستورالعمل آزمایش های اکسیژن محلول (DO)، اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی (BOD) و اکسیژن مورد نیاز شیمیایی (COD)
61
راهنمای مدیریت سیلاب دشت
62
دستورالعمل تعیین شاخص خردایش در آسیاهای مختلف
63
دستورالعمل نمونه برداری در کانه آرایی
64
راهنمای کاربرد روش های عددی در طراحی ژئومکانیکی معادن
65
دستورالعمل مطالعات ژئوفیزیکی در پروژه های راهسازی
66
ضوابط طراحی ساختمان های آموزشی (برنامه ریزی معماری همسان مدارس ابتدایی و متوسطه)
67
ضوابط طراحی کف بندها و تثبیت کننده های بستر
68
مشخصات فنی تجهیزات هیدرومکانیک سدهای انحرافی و سامانه های آبیاری (ساخت، نصب و بهره برداری)
69
طراحی بناهای درمانی (13)- (جلد دوم) راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش توان بخشی قلب
70
طراحی بناهای درمانی (13)- (جلد یکم) راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش توان بخشی قلب
71
طراحی بناهای درمانی (13)- (جلد سوم) راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش توان بخشی قلب
72
ضوابط و معیارهای طرح و محاسبه مخازن آب زمینی (تجدید نظر اول)
73
راهنمای استفاده از مواد پراکنده ساز نفتی (دیسپرسنت ها) در عملیات مقابله با آلودگی نفتی
74
راهنمای عملیات ابزاربندی و رفتارنگاری در تونلسازی مکانیزه شهری
75
دستورالعمل ارزیابی و ارزشگذاری اقتصادی محیط زیست در طرح های تملک دارایی های سرمایه ای (کلیات)
76
دستورالعمل تعیین بازده آبیاری در شبکه های آبیاری و زهکشی در حال بهره برداری
77
راهنمای ارزیابی راهبردی محیط زیستی طرح های عمرانی
78
راهنمای تعیین ضریب زبری هیدرولیکی رودخانه ها
79
راهنمای مستندسازی فعالیت های مدیریت، بهره برداری و نگهداری سامانه های آبیاری و زهکشی
80
راهنمای افزایش مقیاس در واحدهای کانه آرایی
81
راهنمای انتخاب مدار خردایش مواد معدنی
82
راهنمای مطالعات ژئوفیزیکی به روش های مقاومت ویژه، پلاریزاسیون القایی، الکترومغناطیسی و پتانسیل خودزا در اکتشافات معدنی
83
فهرست خدمات مراحل مختلف اکتشاف عناصر نادر خاکی
84
فهرست خدمات مراحل مختلف اکتشاف قلع
85
ضوابط و معیارهای فنی عملیات اصلاح، بازسازی و نوسازی شبکه توزیع آب
86
ضوابط حفاظت از کیفیت منابع آب در مدیریت مواد زاید جامد
87
راهنمای پادسیل سازی
88
راهنمای تامین منابع مالی با استفاده از منابع بانک های توسعه اسلامی، جهانی و اکو (متناسب با پروژه های صنعت آب و آبفا)-راهنمای تامین منابع مالی با استفاده از منابع بانک های توسعه اسلامی، جهانی و اکو (1 از 2)
89
راهنمای تامین منابع مالی با استفاده از منابع بانک های توسعه اسلامی، جهانی و اکو (متناسب با پروژه های صنعت آب و آبفا)
90
راهنمای طراحی و اجرای پوشش داخلی تونلهای راه و راه آهن
91
دستورالعمل ارزیابی و بهسازی لرزه ای ساختمان مدارس با میانقاب
92
مشخصات فنی عمومی اجرای شمع (کوبشی و درجاریز)
93
برنامه آماده سازی مدارس در برابر زلزله
94
راهنمای مطالعات هیدرولیکی پل ها
95
نقشه های همسان آبروهای راه آهن تا دهانه 10 متر (آبروهای دالی شکل)-پیوست 2- محاسبات تیرهای پیش ساخته راه آهن
96
نقشه های همسان آبروهای راه آهن تا دهانه 10 متر (آبروهای دالی شکل)-پیوست 3- محاسبات آبروهای دالی راه آهن
97
نقشه های همسان آبروهای راه آهن تا دهانه 10 متر (آبروهای دالی شکل)-محاسبات دیوارهای راه آهن
98
نقشه های همسان آبروهای راه آهن تا دهانه 10 متر (آبروهای دالی شکل)-پیوست 1- نقشه های همسان آبروهای راه آهن تا دهانه 10 متر
99
نقشه های همسان آبروهای راه آهن تا دهانه 10 متر (آبروهای دالی شکل)
100
راهنمای طراحی، ساخت و بهره برداری از سدهای پسماند
101
راهنمای برنامه ریزی، مدیریت و تعیین تعرفه های پساب تصفیه خانه های فاضلاب به منظور استفاده مجدد
102
فهرست خدمات مرحله بهره برداری و نگهداری سدها (بازنگری اول)
103
دستورالعمل تعیین مرز تغییر روش استخراج از روباز به زیرزمینی
104
راهنمای انتخاب روش استخراج ذخایر معدنی
105
راهنمای برآورد بار و توزیع برق در معادن
106
دستورالعمل پرکردن کارگاه های استخراج معادن زیرزمینی
107
نقشه های همسان آبروهای راه تا دهانه 10 متر-پیوست 4- محاسبات دیوار
108
نقشه های همسان آبروهای راه تا دهانه 10 متر-نقشه های همسان آبروهای راه تا دهانه 10 متر
109
نقشه های همسان آبروهای راه تا دهانه 10 متر-پیوست 5- محاسبات زیرسازه
110
نقشه های همسان آبروهای راه تا دهانه 10 متر-پیوست 3- محاسبات دال
111
نقشه های همسان آبروهای راه تا دهانه 10 متر-پیوست 1- نقشه های همسان آبروهای راه تا دهانه 10 متر
112
نقشه های همسان آبروهای راه تا دهانه 10 متر-پیوست 2- محاسبات تیرهای پیش ساخته
113
راهنمای ارزشیابی دارایی های معدنی
114
دستورالعمل آماده سازی و اندازه گیری عناصر در کانسنگ آهن
115
راهنمای ارزیابی سیستم ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) در معادن
116
مستندات و مبانی فنی دستورالعمل طرح، اجرا و نگهداری آسفالت متخلخل
117
دستورالعمل انجام عملیات ویدیومتری شبکه های فاضلاب
118
دستورالعمل طرح، اجرا و نگهداری آسفالت متخلخل
119
راهنمای طراحی و اجرای سیستم های برق اضطراری و پشتیبان
120
فهرست خدمات مطالعات ظرفیت خودپالایی رودخانه ها
121
راهنمای طرح و اجرای لایه های روسازی با زهکش مناسب
122
فهرست خدمات و دستورالعمل بررسی های چاه پیمایی
123
راهنمای آبکشی در معادن
124
ردستورالعمل طرح، اجرا و نگهداری آسفالت سرد
125
شرح خدمات مطالعات ایجاد و ساماندهی نظام بهره برداری مناسب آب کشاورزی
126
راهنمای اکوتوریسم و طبیعت گردی در حوضه های آبخیز
127
دستورالعمل یکسان سازی اسامی مواد معدنی
128
دستورالعمل کلی جهت اندازه گیری فلزات در آب
129
دستورالعمل احداث سامانه های کلرزنی در تصفیه خانه های آب و تصفیه خانه های فاضلاب
130
راهنمای طراحی و اجرای ساختمان ورزشگاه های کوچک (محله ای)
131
راهنمای امکان سنجی پروژه های معدنی
132
آیین نامه ایمنی راه های کشور جلد چهارم حاشیه ایمن راه (تجدید نظر اول)
133
آیین نامه ایمنی راه های کشور جلد اول مبانی طرح راه ایمن (تجدید نظر اول)
134
شرح خدمات مطالعات بهسازی شبکه های آبیاری و زهکشی در حال بهره برداری
135
فهرست خدمات و دستورالعمل مراحل مختلف اکتشاف مواد اولیه تولید انواع سیمان
136
شرح خدمات انجام مطالعه نقطه پرتصادف راهها
137
دستورالعمل تهیه گزارش فنی سیلاب
138
راهنمای طراحی سیستم های فتوولتاییک به منظور تامین انرژی الکتریکی به تفکیک اقلیم و کاربری
139
ضوابط و معیارهای فنی احداث بادشکن بیولوژیک
140
دستورالعمل رفتارسنجی کمی آب های زیرزمینی
141
راهنمای کاربردی انجام تحلیل خطر زلزله
142
مبانی و ضوابط طراحی روشنایی و مهندسی روشنایی
143
دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود (تجدید نظر اول)
144
راهنمای کاربردی انجام تحلیل خطر زلزله
145
راهنمای جامع تدوین گزارش
146
مشخصات فنی عمومی و اجرایی سیستم های ردیابی و اعلام حریق ساختمان
147
مستندات پروژه های بهره ورCHP (سیستمهای تولید همزمان برق و گرما)
148
ضوابط اتصال و بهره برداری نیروگاه های بادی بزرگ به شبکه سراسری برق
149
دستورالعمل روش های محاسبه حداکثر سیل محتمل PMF
150
مشخصات فنی عمومی سامانه های آبیاری و زهکشی (تجدید نظر اول)
151
دستورالعمل احیا، توسعه و بهسازی چاه های آب (کشاورزی و شرب)
152
راهنمای ارزیابی اقتصادی پروژه های آبخیزداری
153
راهنمای ارزیابی ایمنی و اقدامات اضطراری در سدها و سازه های وابسته
154
راهنمای کاربرد سیستم های اطلاعات مکانی (GIS) و سنجش از دور (RS) در استخراج پارامترهای موثر مطالعات هیدرولوژیکی حوضه های آبریز
155
قیر و مواد قیری - مشخصات قیر های راه سازی
156
راهنمای تحلیل و طراحی لرز ه ای سدهای خاکی و سنگریز
157
راهنمای شکل هندسی مقطع و راستای رودخانه
158
ضوابط و معیارهای فنی آبیاری تحت فشار (مشخصات فنی عمومی) (تجدید نظر اول)
159
مشخصات فنی عمومی راه - تجدید نظر دوم
160
راهنمای طراحی و اجرای سازه ای حفاظت سواحل
161
مستندات تدوین دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی
162
دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی بخش یازدهم- اسکله های تفریحی
163
دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی- بخش دهم: اسکله های ویژه
164
دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی- بخش نهم: سایر تجهیزات بندر
165
دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی- بخش هشتم: تاسیسات پهلوگیری (مهار)
166
دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی- بخش هفتم: تجهیزات محافظت بندر
167
دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی بخش ششم- کانال های ناوبری و حوضچه ها
168
دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی- بخش پنجم: پی ها
169
دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی- بخش چهارم: قطعات بتنی پیش ساخته
170
دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی- بخش سوم: مصالح
171
دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی- بخش دوم: شرایط طراحی
172
دستورالعمل طراحی ساز ه های ساحلی- بخش اول: ملاحظات کلی
173
واژه نامه سازه های ساحلی
174
دستورالعمل تعیین محل و نظارت بر حفر چاه های آب در آبرفت و سازندهای سخت و تهیه گزارش حفاری (چاه های بهره برداری، اکتشافی، پیزومترها و مشاهده ای)
175
واحدهای اندازه گیری مورد استفاده در عملیات هوایی و زمینی
176
دستورالعمل تعیین حریم کیفی آبهای زیرزمینی
177
مشخصات فنی عمومی و اجرایی روشنایی راه ها
178
ضوابط طراحی سامانه های انتقال و توزیع آب شهری و روستایی
179
آیین نامه طراحی و اجرای سازه های فولادی سرد نورد (بخش غیر سازه)
180
مشخصات فنی عمومی سدها
181
دستورالعمل پایش کیفیت آب های زیرزمینی
182
مبانی و رویه های دستیابی به قیمت توافقی آب
183
راهنمای ارزیابی و کنترل پیامدهای ناشی از انفجار در معادن سطحی
184
فهرست خدمات و راهنمای مطالعات دورسنجی در اکتشاف مواد معدنی
185
راهنمای ملاحظات زیست محیطی در فعالیت های استخراجی
186
فهرست خدمات مراحل مختلف اکتشاف کانی ها و سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی
187
فهرست خدمات مراحل چهارگانه اکتشاف آنتیموان
188
راهنمای مطالعات ژئوفیزیکی به روشهای مغناطیس سنجی، گرانی سنجی و لرزه نگاری در اکتشافات معدنی
189
ضوابط و معیارهای طراحی و نقشه های همسان سازه های زهکشی زیرزمینی
190
دستورالعمل طراحی، ساخت و اجرای سامانه های پانلی سه بعدی (تجدید نظر اول)
191
راهنمای پهنه بندی توان اکولوژیک به منظور استقرار طرح های توسعه منابع آب
192
آیین نامه طراحی و اجرای سازه های فولادی سرد نورد -(بخش سازه)
193
راهنمای روشهای مهار رسوب در رودخانه ها
194
فهرست خدمات اکتشافی سنگ ها و کانی های صنعتی (باریت، بنتونیت، زئولیت، سلستین، سیلیس، فلوسپار، فلوئورین)
195
فهرست خدمات مراحل چهارگانه اکتشاف سرب و روی
196
ضوابط و معیارهای فنی انتخاب آسیاهای خودشکن و نیمه خودشکن
197
دستورالعمل طراحی هندسی بازکننده ها و حفریات زیرزمینی
198
واژه ها و اصطلاحات پایه اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی
199
شناسایی مواد معدنی و آزادسازی آن ها در کانه آرایی
200
راهنمای حمل و نقل مواد معدنی در مدارهای فرآوری
201
راهنمای انباشت مواد باطله در واحدهای کانه آرایی و فرآوری
202
فهرست خدمات و شرح خدمات مطالعات پایش کیفیت آب مخازن سدها
203
فهرست خدمات پایش کیفیت آب های سطحی (جاری)
204
راهنمای طراحی شبکه های لرزه نگاری و شتاب نگاری سدها
205
راهنمای سنگ جوری مواد معدنی به روش های دستی یا خودکار
206
راهنمای طراحی، ساخت و بهره برداری سامانه های انحراف سیلاب
207
مبانی و ضوابط توسعه گلخانه ها (نظام گلخانهای ،پرورش قارچ خوراکی وکمپوست کشور)- (تجدید نظر اول)
208
راهنمای محاسبه بار رسوب معلق و بستر رودخانه
209
راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه فاضلاب
210
راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه فاضلاب -Guideline for seismic evaluation and rehabilitation of sewage
211
راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه فاضلاب- معرفی نشریه ارزیابی و بهسازی لرزه ای شریان های حیاتی
212
راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه آب رسانی-معرفی نشریه ارزیابی و بهسازی لرزه ای شریان های حیاتی
213
راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه آب رسانی
214
راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه آب رسانی
215
راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه مخابرات - نسخه انگلیسی
216
راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه مخابرات -نسخه فارسی
217
راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه مخابرات
218
راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه برق رسانی- معرفی نشریه ارزیابی و بهسازی لرزه ای شریان های حیاتی
219
راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه برق رسانی- انگلیسی
220
راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه برق رسانی
221
راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه گازرسانی
222
راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه گازرسانی - نسخه انگلیسی
223
راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه گازرسانی - نسخه فارسی
224
راهنمای طراحی لرزه ای سامانه فاضلاب
225
راهنمای طراحی لرزه ای سامانه فاضلاب
226
راهنمای طراحی لرزه ای سامانه فاضلاب -انگلیسی
227
راهنمای طراحی لرزه ای سامانه آب رسانی- انگلیسی
228
راهنمای طراحی لرزه ای سامانه آب رسانی-فارسی
229
راهنمای طراحی لرزه ای سامانه آب رسانی- معرفی نشریه طراحی لرزه ای شریان های حیاتی
230
راهنمای طراحی لرزه ای سامانه مخابرات - نسخه فارسی
231
راهنمای طراحی لرزه ای سامانه مخابرات
232
راهنمای طراحی لرزه ای سامانه مخابرات - نسخه انگلیسی
233
راهنمای طراحی لرزه ای سامانه برق رسانی
234
راهنمای طراحی لرزه ای سامانه برق رسانی - انگلیسی
235
راهنمای طراحی لرزه ای سامانه برق رسانی- پاورپوینت
236
راهنمای طراحی لرزه ای سامانه گازرسانی- انگلیسی
237
راهنمای طراحی لرزه ای سامانه گازرسانی- پاورپوینت
238
راهنمای طراحی لرزه ای سامانه گازرسانی
239
راهنمای بارگذاری و تحلیل لرزه ای شریان های حیاتی ایران
240
راهنمای بارگذاری و تحلیل لرزه ای شریان های حیاتی ایران - نسخه فارسی
241
راهنمای بارگذاری و تحلیل لرزه ای شریان های حیاتی ایران - نسخه انگلیسی
242
دستورالعمل نگهداری و کنترل سقف در کارگاههای استخراج
243
آیین نامه طرح هندسی راه های ایران -اصلاحات مورخ 13911201
244
آیین نامه طرح هندسی راه های ایران- صفحات باطل شده مورخ 13911201
245
آیین نامه طرح هندسی راه های ایران- کل آیین نامه طرح هندسی راه های ایران نسخه 13911201
246
راهنمای روش های توزیع مکانی عوامل اقلیمی با استفاده از داده های نقطه ای
247
راهنمای مطالعات رودخانه های مخروط افکنه ای
248
راهنمای مطالعات ریخت شناسی رودخانه ها
249
راهنمای مطالعات رسوب گذاری و رسوب زدایی مخازن سدها
250
راهنمای ارزیابی پتانسیل روانگرایی خاک، پیامدها و روش های کاهش مخاطرات آن
251
راهنمای برآورد خسارت مخزن در محدوده دریاچه سدهای مخزنی
252
راهنمای انتخاب و محاسبه ظرفیت ماشین آلات و تجهیزات کارخانه های کانه آرایی
253
دستورالعمل تقسیم بندی و کدگذاری حوضه های آبریز و محدوده های مطالعاتی در سطح گشور
254
ضوابط ایمنی و بهداشتی کارکنان بهره بردار از شبکه و تصفیه خانه های فاضلاب (تجدید نظر اول)
255
راهنمای بهره برداری و نگهداری از مخازن آب شهری (بازنگری اول)
256
آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ اﯾﻤﻨﯽ ﮐﺎر ﺑﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦآﻻت ﻋﻤﺮاﻧﯽ
257
ضوابط انجام آزمایش های کانه‌آرایی در مقیاس های آزمایشگاهی، پایه و پیشاهنگ
258
مشخصات فنی عمومی و اجرایی سیستم کابل کشی مخابراتی ژنریک ساختمان
259
راهنمای کاربرد مدل های ریاضی و فیزیکی درمطالعات مهندسی و ساماندهی رودخانه
260
راهنمای جامع مطالعات طرح، بهره برداری و نگهداری سامانه پیش بینی و هشدار سیل
261
ضوابط طراحی سامانه‌های آبیاری با لوله های کم‌فشار
262
فهرست خدمات تعیین حدبستر و حریم تالاب‌ها و دریاچه‌ها
263
فهرست خدمات طرح های آبرسانی مراحل «طراحی پایه و طراحی تفصیلی»
264
راهنمای کاربرد ردیاب ها در بررسی نشت و فرار آب از مخزن و تکیه گاه های سد
265
دستورالعمل بررسی های اقتصادی طرح های توسعه منابع آب (بازنگری اول)
266
فونت های استاندارد (نشریات جدید) و فونت های غیر استاندارد (رفع اشکال در برخی نشریات)
267
فونت های استاندارد (نشریات جدید) و فونت های غیر استاندارد (رفع اشکال در برخی نشریات)
268
مبانی زیست‌محیطی طراحی برای طرح‌های تغذیه مصنوعی
269
راهنمای مدیریت بهره برداری و نگهداری از تاسیسات وتجهیزات هیدرومکانیکی سد و تاسیسات وابسته
270
راهنمای تعیین ارزش اقتصادی آب برای مصارف کشاورزی
271
ضوابط زیست محیطی برداشت مصالح رودخانه ای
272
راهنمای مطالعات ریخت‌شناسی دلتاها
273
راهنمای بررسی اثر فعالیت‌های کشاورزی بر کمیت و کیفیت آب های سطحی
274
راهنمای تعیین آب مورد نیاز اکوسیستم های آبی
275
راهنمای شناخت و بررسی عوامل موثر در آب به حساب نیامده و راهکارهای کاهش آن
276
دستورالعمل مطالعات مرمت و بازسازی و تهیه شناسنامه کاریزهای کشور
277
راهنمای محاسبه قیمت تمام شده در فعالیتهای استخراج مواد معدنی
278
فهرست خدمات مراحل چهارگانه اکتشاف فلزات پایه (اکتشاف مس)
279
دستورالعمل اکتشاف ژئوشیمیایی بزرگ مقیاس رسوبات آبراهه‌ای (1:25،000)
280
علائم استاندارد نقشه‌های زمین‌شناسی
281
دستورالعمل تحلیل پایداری و پایدارسازی معادن روباز
282
دستورالعمل طراحی و اجرای سیستم های نگهداری تونل های معدنی
283
راهنمای کاربرد ژئوتکستایل در سازه‌های حفاظتی دریایی
284
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پستها، خطوط فوق توزیع و انتقال معیارهای طراحی و مهندسی طرحهای جانمایی در پستهای فشار قوی
285
فهرست خدمات کارهای مهار سیلاب
286
دستورالعمل عمومی ارزیابی پیامدهای زیست محیطی طرح های سرمایه گذاری (تجدید نظر اول)
287
راهنمای طرح، اجرا و بهره برداری راه های جنگلی
288
راهنمای طرح، اجرا و بهره برداری راه های جنگلی (تجدید نظر اول)
289
مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقی ساختمان- جلد دوم: تاسیسات برقی جریان ضعیف (تجدید نظر اول)
290
نقشه های همسان راهدارخانه ها در چهار اقلیم کشور
291
مستندات و مبانی آیین نامه طراحی راهدارخانه ها
292
آیین نامه طراحی راهدارخانه ها
293
استانداردها و توصیه‌های بین‌المللی جستجو و نجات
294
دستورالعمل تهیه نقشه های زمین شناسی- اکتشافی بزرگ مقیاس (مقیاس های 1:25,000 و 1:20,000) و رقومی کردن آن ها
295
آیین نامه روسازی آسفالتی راه های ایران - تجدید نظر اول- نشریه شماره 234
296
راهنمای بهسازی لرزه ای پل ها
297
دستورالعمل کاربرد روش های ردیابی در مطالعات آبخوان های آبرفتی
298
دستورالعمل اجرایی پایش کیفیت آب مخازن پشت سدها
299
راهنمای مطالعات کیفیت آب مخازن سدهای بزرگ
300
راهنمای روش های محاسبه آبشستگی موضعی
301
دستورالعمل طراحی و اجرای سقف های تیرچه و بلوک -تیرچه های پیش ساخته خرپایی و تیرچه های فولادی با جان باز
302
فهرست خدمات مرحله ی طراحی پایه ی واحدهای فرآوری مواد معدنی
303
راهنمای تهیه گزارش های طراحی معادن
304
مقررات روشنایی در معادن
305
مبانی، ضوابط و راهنمای اجرایی شناسگرهای ترافیکی
306
راهنمای روش ها و شیوه های بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود و جزئیات اجرایی
307
دستورالعمل کاربرد روش های ردیابی در مطالعات کارست و سازندهای سخت نشریه شماره 546
308
ضوابط طراحی فضاهای سبز شهری (تجدید نظر اول)
309
مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقی ساختمان- جلد اول: تاسیسات برقی فشار ضعیف و فشار متوسط (تجدیدنظر دوم)
310
راهنمای نگهداری سامان ههای زهکشی نشریه شماره 315
311
شرح خدمات مطالعات تعیین حد بستر و حریم رودخانه یا مسیل
312
فهرست خدمات مراحل چهارگانه ی اکتشاف سنگ آهن
313
ضوابط زیست محیطی استفاده مجدد از آب های برگشتی و پساب ها
314
دستورالعمل توزیع هوای فشرده در معادن
315
دستورالعمل امداد و نجات در معادن
316
راهنمای مطالعات تعیین حریم سواحل دریاها، دریاچه ها، تالاب ها و خورها
317
دستورالعمل نظارت و کنترل فنی مطالعات خاکشناسی
318
راهنمای طراحی بنادر تفریحی و مسافری کوچک
319
راهنمای طراحی بنادر تفریحی و مسافری کوچک
320
راهنمای مکان یابی واحدهای کانه آرایی و فرآوری
321
راهنمای پذیرش (Commissioning ) تاسیسات مکانیکی ساختمان (تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه متبوع) - شرح خدمات در دوره تهیه و اجرای طرح
322
راهنمای انتخاب نوع و موقعیت شیرآلات صنعت آب و بهره برداری از آنها
323
راهنمای بهره برداری و نگهداری نیروگاه های آبی سدهای بزرگ
324
راهنمای طراحی و اجرای سیستم های جداساز لرزه ای در ساختمان ها
325
دستورالعمل پایش کیفیت آب های سطحی (جاری)
326
راهنمای ملاحظات زیست محیطی در فعالیت های اکتشافی معدن
327
شرح خدمات همسان مطالعات طرح‌های احداث راه‌
328
شرح خدمات همسان مطالعات طرح‌های بهسازی راه‌
329
شرح خدمات همسان مطالعات طرح‌های احداث راه‌‌آهن
330
راهنمای طراحی و بهره برداری تخلیه کننده عمقی مخازن سدها
331
راهنمای بهره برداری و نگهداری از شبکه های جمع آوری فاضلاب
332
راهنمای برآورد رواناب در طراحی شبکه های آبیاری و زهکشی
333
راهنمای طراحی، ساخت و نگهداری دیوارهای سیل بند
334
راهنمای طراحی، ساخت و نگهداری آبشکن های رودخانه ای
335
دستورالعمل ارزیابی لرزه ای تاسیسات پست ها
336
دستورالعمل ارزیابی لرزه ای تاسیسات نیروگاه
337
راهنمای آبگیری از رودخانه و حفاظت آن
338
علایم استاندارد نقشه های فرآوری مواد معدنی (کانه آرایی)
339
دستورالعمل ترابری در معادن
340
دستورالعمل انتخاب و طراحی تجهیزات کنترل ضربه قوچ در تاسیسات آبرسانی شهری
341
دستورالعمل پایش و ارزشیابی طرح های مدیریت منابع طبیعی و آبخیزداری
342
دستورالعمل احداث باغ در اراضی شیب دار
343
فهرست جزییات خدمات مطالعات مرمت و بازسازی و شرح خدمات تهیه شناسنامه کاریزهای کشور
344
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- پی های تجهیزات در پست های فشار قوی
345
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- خازن های موازی در پست های فشار قوی (جلد اول) و (جلد دوم)
346
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- خازن های موازی در پست های فشار قوی (جلد اول) و (جلد دوم)
347
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- خازن های موازی در پست های فشار قوی (جلد اول) و (جلد دوم)
348
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- سیستم های کنترل و اتوماسیون در پست های فشار قوی (جلد اول) و (جلد دوم)
349
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم های کنترل و اتوماسیون در پست های فشار قوی (جلد اول) و (جلد دوم)
350
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم های کنترل و اتوماسیون در پست های فشار قوی جلد1
351
مشخصات فنی تاسیسات برق بیمارستان - (تجدید نظر اول)
352
فهرست وارسی گزارش توجیه طرحهای عمرانی
353
مدیریت بهره‌برداری ماشین‌آلات عمرانی
354
مدیریت نگهداری و تعمیرات ماشین‌آلات عمرانی
355
مدیریت ایمنی در کارگاههای عمرانی
356
معرفی ماشین‌آلات عمرانی
357
راهنمای مطالعات ظرفیت خودپالایی رودخانه‌ها
358
مبانی طراحی و راهنمای اجرای سازه های کنترل فرسایش- جلد سوم: دستورالعمل و ضوابط فنی طراحی و اجرای تراس بندی
359
مبانی طراحی و راهنمای اجرای سازه های کنترل فرسایش- جلد دوم: دستورالعمل و ضوابط فنی طراحی و اجرای سکو بندی
360
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- طبقه بندی خاک در پست های فشار قوی
361
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- دیزل ژنراتورهای اضطراری در پست های فشار قوی - نسخه فارسی جلد دوم
362
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- دیزل ژنراتورهای اضطراری در پست های فشار قوی - نسخه فارسی جلد اول
363
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- دیزل ژنراتورهای اضطراری در پست های فشار قوی - نسخه انگلیسی
364
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- سیستم های حفاظتی در پست های فشار قوی - نسخه فارسی(جلد دوم)
365
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- سیستم های حفاظتی در پست های فشار قوی - نسخه فارسی(جلد اول)
366
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- سیستم های حفاظتی در پست های فشار قوی - نسخه انگلیسی
367
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- برقگیرها در پست های فشار قوی - نسخه فارسی(جلد دوم)
368
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- برقگیرها در پست های فشار قوی - نسخه انگلیسی
369
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- برقگیرها در پست های فشار قوی - نسخه فارسی(جلد اول)
370
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- یراق آلات در پست های فشار قوی - نسخه فارسی(جلد دوم)
371
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- یراق آلات در پست های فشار قوی - نسخه انگلیسی
372
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- یراق آلات در پست های فشار قوی - نسخه فارسی(جلد اول)
373
طراحی بناهای درمانی ( 12) ( جلد سوم ) راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش مراقبت ویژه جراحی قلب CSICU
374
طراحی بناهای درمانی ( 12) ( جلد دوم ) راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش مراقبت ویژه جراحی قلب CSICU
375
طراحی بناهای درمانی ( 12) ( جلد یکم ) راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش مراقبت ویژه جراحی قلب CSICU
376
آیین نامه سازه های فضاکار
377
راهنمای اندازه‌گیری و ثبت پارامترها درتصفیه‌خانه‌های فاضلاب و پردازش آن
378
معیارها و ضوابط فنی عملیات اکتشافی ژئوتکنیک سامانه‌های آبیاری و زهکشی
379
راهنمای برآورد ضریب زهکشی زیرزمینی در اراضی تحت آبیاری مناطق خشک و نیمه‌خشک
380
شرح خدمات مهندسی مطالعات مرحله طراحی تفصیلی شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی (ثقلی)- (تجدید نظر اول)
381
مبانی و ضوابط طراحی، تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری -جلد پنجم -یکپارچه سازی اراضی
382
مبانی و ضوابط طراحی، تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری - جلد چهارم - سازه های آبی و جاده های دسترسی
383
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- سیستم های اعلام و اطفاء حریق در پست های فشار قوی - نسخه فارسی
384
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم های اعلام و اطفاء حریق در پست های فشار قوی - نسخه انگلیسی
385
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- ترانسفورماتورهای زمین- کمکی در پست های فشار قوی - نسخه فارسی(جلد دوم)
386
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- ترانسفورماتورهای زمین- کمکی در پست های فشار قوی - نسخه انگلیسی(جلد دوم)
387
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- ترانسفورماتورهای زمین- کمکی در پست های فشار قوی - نسخه فارسی(جلد اول)
388
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- ترانسفورماتورهای زمین- کمکی در پست های فشار قوی - نسخه انگلیسی(جلد اول)
389
فهرست خدمات مطالعات مرحله توجیهی طرح‌های فاضلاب و آب‌های سطحی
390
مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان- جلد دوم (ویرایش دوم)
391
مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان- جلد اول (ویرایش سوم)
392
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- سیستم حفاظت از برخورد مستقیم صاعقه در پست های فشار قوی - نسخه فارسی
393
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- سیستم حفاظت از برخورد مستقیم صاعقه در پست های فشار قوی - نسخه انگلیسی
394
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال راکتورهای موازی در پست‌های فشار قوی - نسخه فارسی(جلد دوم)
395
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال راکتورهای موازی در پست‌های فشار قوی - نسخه فارسی(جلد اول)
396
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال راکتورهای موازی در پست‌های فشار قوی - نسخه انگلیسی
397
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال تجهیزات کوپلینگ در پست‌های فشار قوی - نسخه فارسی
398
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال تجهیزات کوپلینگ در پست‌های فشار قوی - نسخه انگلیسی
399
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- سوئیچگیرهای فشار متوسط در پست‌های فشار قوی - نسخه فارسی(جلد دوم)
400
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- سوئیچگیرهای فشار متوسط در پست‌های فشار قوی - نسخه انگلیسی
401
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- سوئیچگیرهای فشار متوسط در پست‌های فشار قوی - نسخه فارسی(جلد اول)
402
مبانی و ضوابط طراحی، تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری، جلدسوم، زهکشی
403
طراحی بناهای درمانی ( 11) ( جلد سوم ) راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش اعمال جراحی قلب باز
404
طراحی بناهای درمانی ( 11) ( جلد دوم ) راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش اعمال جراحی قلب باز
405
طراحی بناهای درمانی (11) ( جلد یکم ) راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش اعمال جراحی قلب باز
406
مبانی و ضوابط طراحی، تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری، جلد دوم، آبیاری
407
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- روش های جلوگیری از خوردگی در پست های فشار قوی - نسخه فارسی
408
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- روش های جلوگیری از خوردگی در پست های فشار قوی - نسخه انگلیسی
409
ضوابط طراحی هیدرولیکی شیب‌شکن‌ها، تندآب‌ها و تاسیسات پایانه‌ای استهلاک انرژی در شبکه‌های آبیاری و زهکشی
410
دستورالعمل نگارش (تایپ) و آماده سازی نشریه
411
راهنمای طراحی و اجرای بتن غلتکی در روسازی راههای کشور
412
راهنمای طراحی تلمبه خانه های آب
413
راهنمای راهبری و نگهداری تاسیسات مکانیکی ساختمان (تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع ) - شرح خدمات در دوره تهیه و اجرای طرح
414
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- هماهنگی عایقی در پست های فشار قوی
415
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- هماهنگی عایقی در پست های فشار قوی
416
راهنمای مطالعات طرح‌های استفاده از فاضلاب‌های تصفیه‌شده شهری و روستایی
417
تفسیر دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود
418
مبانی و ضوابط توسعه گلخانه‌ها - مبانی و ضوابط طراحی
419
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - یراق آلات خطوط هوایی انتقال نیرو - نسخه فارسی(بخشنامه گروه دوم- جلد دوم)
420
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - یراق آلات خطوط هوایی انتقال نیرو - نسخه انگلیسی جلد دوم
421
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - یراق آلات خطوط هوایی انتقال نیرو - نسخه انگلیسی جلد اول
422
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - یراق آلات خطوط هوایی انتقال نیرو - نسخه فارسی(بخشنامه گروه دوم- جلد اول)
423
دستورالعمل و مقررات اجرایی گلخانه ها (نظام گلخانه ای کشور)
424
دستورالعمل تجزیه های آزمایشگاهی نمونه های خاک و آب نشریه شماره 467
425
دستورالعمل انجام مطالعات خاک‌شناسی
426
مبانی و ضوابط طراحی، تجهیز و نوسازی زمین‌های شالیزاری - جلد اول: کلیات
427
راهنمای طراحی هیدرولیکی تصفیه خانه های آب
428
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - سیستم‌های سرمایش و گرمایش و تهویه متبوع در پست‌های فشار قوی - نسخه انگلیسی
429
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - سیستم‌های سرمایش و گرمایش و تهویه متبوع در پست‌های فشار قوی - نسخه فارسی
430
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - ثبات وقایع و خطا در پست‌های فشار قوی - نسخه فارسی
431
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - ثبات وقایع و خطا در پست‌های فشار قوی - نسخه انگلیسی
432
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - مشخصات فنی و عمومی در پست‌های فشار قوی - نسخه فارسی
433
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - مشخصات فنی و عمومی در پست‌های فشار قوی - نسخه انگلیسی
434
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - سیستم حفاظت از صاعقه در خطوط هوایی انتقال نیرو - نسخه فارسی(بخشنامه گروه دوم - جلد دوم)
435
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - سیستم حفاظت از صاعقه در خطوط هوایی انتقال نیرو - نسخه انگلیسی(جلد دوم)
436
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - سیستم حفاظت از صاعقه در خطوط هوایی انتقال نیرو - نسخه انگلیسی(جلد اول)
437
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - سیستم حفاظت از صاعقه در خطوط هوایی انتقال نیرو - نسخه فارسی(بخشنامه گروه دوم - جلد اول)
438
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - نقشه‌برداری خطوط انتقال نیرو - نسخه فارسی
439
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - نقشه‌برداری خطوط انتقال نیرو - نسخه انگلیسی
440
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - پایه‌های خطوط هوایی انتقال نیرو - نسخه فارسی(بخشنامه گروه دوم - جلد دوم)
441
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - پایه‌های خطوط هوایی انتقال نیرو - نسخه انگلیسی(جلد دوم)
442
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - پایه‌های خطوط هوایی انتقال نیرو - نسخه انگلیسی(جلد اول)
443
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - پایه‌های خطوط هوایی انتقال نیرو - نسخه فارسی(بخشنامه گروه دوم - جلد اول)
444
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - شینه‌بندی و آرایش تک خطی در پست‌های فشار قوی - نسخه انگلیسی
445
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - شینه‌بندی و آرایش تک خطی در پست‌های فشار قوی - نسخه فارسی
446
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - سیستم‌های اینترتریپ و اینترلاک در پست‌های فشار قوی - نسخه انگلیسی
447
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - سیستم‌های اینترتریپ و اینترلاک در پست‌های فشار قوی - نسخه فارسی
448
مبانی طراحی و راهنمای اجرای سازه های کنترل فرسایش جلد چهارم تعاریف و علائم استاندارد در نقشه های اجرایی آبخیزداری
449
نقشه های جزئیات اجرایی تیپ تاسیسات الکتریکی ساختمان - نسخه فارسی
450
نقشه های جزئیات اجرایی تیپ تاسیسات الکتریکی ساختمان - نسخه انگلیسی
451
نقشه های جزئیات اجرایی تیپ تاسیسات الکتریکی ساختمان - فایل های اتوکد
452
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - سیستم زمین در پست‌های فشار قوی - نسخه فارسی (بخشنامه گروه سوم - جلد دوم)
453
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - سیستم زمین در پست‌های فشار قوی - نسخه انگلیسی(جلد دوم)
454
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - سیستم زمین در پست‌های فشار قوی - نسخه فارس(بخشنامه گروه سوم - جلد اول)
455
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - سیستم زمین در پست‌های فشار قوی - نسخه انگلیسی(جلد اول)
456
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - موج‌گیرها در پست‌های فشار قوی - نسخه انگلیسی(جلد دوم)
457
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - موج‌گیرها در پست‌های فشار قوی - نسخه فارسی(بخشنامه گروه سوم - جلد دوم)
458
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - موج‌گیرها در پست‌های فشار قوی - نسخه فارسی(بخشنامه گروه سوم - جلد اول)
459
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - موج‌گیرها در پست‌های فشار قوی - نسخه انگلیسی(جلد اول)
460
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم تغذیه متناوب پست‌های فشار قوی (LVAC) - نسخه فارسی(بخشنامه گروه سوم - جلد دوم)
461
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم تغذیه متناوب پست‌های فشار قوی (LVAC) - نسخه انگلیسی(جلد دوم)
462
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم تغذیه متناوب پست‌های فشار قوی (LVAC) - نسخه فارسی(بخشنامه گروه سوم - جلد اول)
463
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم تغذیه متناوب پست‌های فشار قوی (LVAC) - نسخه انگلیس(جلد اول)
464
راهنمای طبقه‌بندی کیفیت آب خام، پساب‌ها وآب‌های برگشتی برای مصارف صنعتی و تفرجی
465
فهرست خدمات مطالعات طرح‌های استفاده از فاضلاب‌های تصفیه‌شده شهری و روستایی (تصفیه‌خانه‌های در دست ساخت و در حال بهره‌برداری)
466
راهنمای اکتشاف، استخراج و فرآوری سنگ‌های تزیینی و نما
467
مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان (جلد ششم) نقشه‌های جزئیات- قسمت دوم
468
موافقت نامه ساخت- بهر ه‌برداری- واگذاری Build – Operate – Transfer (BOT)
469
آیین‌نامه طرح پل‌های راه و راه‌آهن در برابر زلزله
470
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - ترکیب بارگزاری نیروها بر سازه‌های پست‌های فشار قوی - نسخه انگلیسی
471
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - ترکیب بارگزاری نیروها بر سازه‌های پست‌های فشار قوی - نسخه فارسی
472
آیین نامه طرح و محاسبه پل های بتن آرمه
473
راهنمای کاربردی دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های موجود- ساختمان‌های بنایی
474
راهنمای کاربردی دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود- ساختمان های بتنی
475
راهنمای کاربردی دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود- ساختمان های فولادی
476
تعاریف و مفاهیم در فعالیت‌های معدنی- واژه‌ها و اصطلاحات پایه فرآوری مواد معدنی
477
دستورالعمل ارزیابی لرزه‌ای سریع ساختمان‌های موجود
478
دستورالعمل تهیه نقشه‌های استخراجی معدن
479
دستورالعمل های همسان نقشه برداری - جلد هفتم: ابنگاری
480
مقررات فنی مواد منفجره و آتشباری در معادن
481
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم روشنایی پست‌های فشار قوی
482
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم روشنایی پست‌های فشار قوی
483
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- طبقه بندی شرایط اقلیمی و محیطی
484
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال راهنمای طراحی و مهندسی محوطه سازی پست های فشار قوی
485
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سازه های پست های فشار قوی
486
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال کابل در پست های فشار قوی - نسخه فارسی(بخشنامه گروه سوم - جلد دوم)
487
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال کابل در پست های فشار قوی - نسخه انگلیسی
488
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال کابل در پست های فشار قوی - نسخه فارسی(بخشنامه گروه سوم - جلد اول)
489
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- شینه و هادی ها در پست های فشار قوی
490
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- شینه و هادی ها در پست های فشار قوی
491
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- شینه و هادی ها در پست های فشار قوی
492
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- شینه و هادی ها در پست های فشار قوی
493
مبانی طراحی و راهنمای اجرای سازه های کنترل فرسایش-جلد اول-مبانی طراحی و راهنمای اجرای بانکت بندی - نشریه شماره 1-450
494
ضوابط و دستورالعمل‌های فنی مرتع-دستورالعمل اصلاح مراتع با استفاده از روش‌های ذخیره نزولات آسمانی
495
مبانی طراحی سازه های کنترل فرسایش در رودخانه ها و آبراهه‌ها نشریه شماره 417
496
دستورالعمل طراحی ، اجرا و نگهداری سازه های کنترل سیل و رسوب (بندهای اصلاحی) نشریه شماره 416
497
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال ترانسفورماتورهای قدرت در پست های فشار قوی (جلد دوم)- نشریه شماره 1-437
498
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال ترانسفورماتورهای قدرت در پست های فشار قوی (جلد اول)- نشریه شماره 1-437
499
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال ترانسفورماتورهای قدرت در پست های فشار قوی (جلد اول)- نشریه شماره 1-437
500
دستورالعمل رده بندی ذخایر معدنی- نشریه شماره 379
501
ضوابط و دستورالعمل‌های فنی مرتع-دستورالعمل فنی مرتع کاری- نشریه شماره 422
502
ضوابط و دستورالعمل‌های فنی مرتع - دستورالعمل تبدیل دیمزارهای کم بازده و پر شیب به مراتع دست کاشت- نشریه شماره 418
503
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - هادی‌های خطوط انتقال نیرو (جلد دوم)- نشریه شماره 2-427
504
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - هادی‌های خطوط انتقال نیرو (جلد دوم)- نشریه شماره 2-427
505
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - هادی‌های خطوط انتقال نیرو (جلد اول)- نشریه شماره 1-427
506
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - هادی‌های خطوط انتقال نیرو (جلد اول)- نشریه شماره 1-427
507
ضوابط و دستورالعمل‌های فنی مرتع-دستورالعمل فنی مدیریت چرا و قرق- نشریه شماره 421
508
ضوابط و دستورالعمل‌های فنی مرتع-دستورالعمل کودپاشی در مرتع- نشریه شماره 420
509
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم تغذیه داخلی LVDC در پست‌های فشار قوی (جلد دوم)- نشریه شماره 2-432
510
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم تغذیه داخلی LVDC در پست‌های فشار قوی (جلد اول)- نشریه شماره 1-432 EN
511
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم تغذیه داخلی LVDC در پست‌های فشار قوی (جلد اول)- نشریه شماره 1-432
512
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال فونداسیون برجهای خطوط انتقال نیرو - نسخه انگلیسی
513
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- فونداسیون برجهای خطوط انتقال نیرو - نشریه شماره 431
514
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - ترانسفورماتورهای ولتاژ در پست‌های فشارقوی (جلد دوم)- نشریه 2-408
515
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - ترانسفورماتورهای ولتاژ در پست‌های فشارقوی (جلد دوم)- نشریه 2-408
516
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - ترانسفورماتورهای ولتاژ در پست‌های فشارقوی (جلداول)- نشریه 1-408
517
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - ترانسفورماتورهای ولتاژ در پست‌های فشارقوی (جلداول)- نشریه 1-408
518
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال مقره های پست‌های فشار قوی (جلد دوم)- نشریه شماره 2-429
519
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال مقره های پست‌های فشار قوی (جلد اول)- نشریه شماره 1-429
520
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال مقره های پست‌های فشار قوی (جلد اول)- نشریه شماره 1-429
521
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - ترانسفورماتورهای جریان در پست های فشار قوی -نشریه شماره 2-428
522
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - ترانسفورماتورهای جریان در پست های فشار قوی -نشریه شماره 2-428
523
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - ترانسفورماتورهای جریان در پست های فشار قوی -نشریه شماره 1-428
524
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - ترانسفورماتورهای جریان در پست های فشار قوی -نشریه شماره 1-428
525
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - مقره‌های خطوط انتقال نیرو (جلد دوم)- نشریه شماره 2-426
526
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - مقره‌های خطوط انتقال نیرو (جلد دوم)- نشریه شماره 2-426
527
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - مقره‌های خطوط انتقال نیرو (جلد اول)- نشریه شماره 1-426
528
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - مقره‌های خطوط انتقال نیرو (جلد اول)- نشریه شماره 1-426
529
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم زمین خطوط انتقال - نشریه شماره 409
530
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم زمین خطوط انتقال - نشریه شماره 409
531
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سکسیونر و تیغه زمین در پست‌های فشار قوی (جلد دوم)
532
مشخصات فنی عمومی و اجرایی سکسیونر و تیغه زمین در پست‌های فشارقوی - نسخه انگلیسی
533
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال و تیغه زمین در پست های فشار قوی (جلد اول)- نشریه شماره 1-407
534
شرح خدمات مرحله توجیهی مطالعات آبخیزداری- نشریه شماره 396
535
راهنمای تهیه اطلاعات نظارتی پروژه‌های عمرانی استانی
536
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - انتخاب محل پست - نشریه شماره 430
537
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - انتخاب محل پست - نشریه شماره 430
538
شرح خدمات مطالعات خاکشناسی (تفصیلی دقیق، تفصیلی، نیمه تفصیلی، اجمالی)- نشریه شماره 425
539
طراحی بناهای درمانی (10) - جلد سوم: راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش کاتتریزاسیون قلب- نشریه شماره 10-287
540
طراحی بناهای درمانی (10) - جلد دوم: راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش کاتتریزاسیون قلب- نشریه شماره 10-287
541
طراحی بناهای درمانی (10) - جلد یکم: راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش کاتتریزاسیون قلب- نشریه شماره 10-287
542
راهنمای طراحی هیدرولیکی تصفیه خانه های فاضلاب- نشریه شماره 405
543
راهنمای تهیه‌ شناسنامه‌ غار- نشریه شماره 397
544
راهنمای نصب انشعابات فاضلاب ابنیه- نشریه شماره 382
545
راهنمای ارزیابی عملکرد سامانه‌های زهکشی زیرزمینی- نشریه شماره 381
546
نقشه‌های همسان پل‌ها و عرشه پل‌های راه‌آهن دهانه 10 تا 25 متر
547
نقشه‌های همسان پل‌های راه
548
دستورالعمل طراحی پل های فولادی- نشریه شماره 395
549
راهنمای مطالعات فرسایش و رسوب در ساماندهی رودخانه ها- نشریه شماره 383
550
راهنمای طراحی تلمبه خانه های فاضلاب- نشریه شماره 347
551
اختصاص فضای مناسب به نمازخانه در طرح‌های عمرانی- نشریه شماره 89666
552
مشخصات فنی عمومی و اجرایی خطوط فوق توزیع و انتقال- زمین شناسی خطوط انتقال نیروی برق- نشریه شماره 404
553
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - کلید قدرت در پست‌های فشار قوی (جلد دوم)- نشریه شماره 2-403
554
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - کلید قدرت در پست‌های فشار قوی (جلد دوم)- نشریه شماره 2-403- نسخه انگلیسی
555
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - کلید قدرت در پست‌های فشار قوی (جلد اول)- نشریه شماره 1-403- نسخه انگلیسی
556
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - کلید قدرت در پست‌های فشار قوی (جلد اول)- نشریه شماره 1-403
557
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - طراحی عمومی خطوط نیرو - نشریه شماره 402- نسخه انگلیسی
558
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - طراحی عمومی خطوط نیرو - نشریه شماره 402
559
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - مسیریابی خطوط انتقال نیرو -نشریه شماره 401- نسخه انگلیسی
560
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست‌ها، خطوط فوق توزیع و انتقال - مسیریابی خطوط انتقال نیرو - نشریه شماره 401
561
فهرست خدمات مطالعات بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود (تجدید نظر اول)- نشریه شماره 251
562
آیین نامه طرح و محاسبه سازه های بتنی پیش ساخته- نشریه شماره 388- (بخش الحاقی به آیین نامه بتن ایران "آبا")
563
معیارهای فنی طراحی پایانه‌های مسافری جاده‌ای- نشریه شماره 352
564
ضوابط و مبانی طراحی انبارهای فنی چند منظوره- نشریه شماره 392
565
دستورالعمل طراحی و نظارت بر روسازی راه‌آهن سریع‌السیر- نشریه شماره 394
566
راهنمای طراحی روسازی بنادر- نشریه شماره 391
567
دستورالعمل طراحی، ساخت و اجرای سیستم های پانل پیش ساخته سبک سه بعدی- نشریه شماره 385
568
شناسنامه فنی پل‌ها- نشریه شماره 367
569
فهرست خدمات مطالعات بهسازی لرزه‌ای سامانه‌های آبرسانی شهری موجود- نشریه شماره 365
570
راهنمای انجام مطالعات خدمات جنبی در پروژه‌های بهسازی لرزه‌ای- نشریه شماره 390
571
راهنمای تهیه گزارش توجیه طرح های راهسازی
572
دستورالعمل بهسازی لرزه‌ای ساختمان‌های بنایی غیرمسلح موجود- نشریه شماره 376
573
مراحل مختلف اکتشاف زغال سنگ- نشریه شماره 351
574
دستورالعمل های همسان نقشه برداری - جلد ششم: داده های شبکه ای و تصویری- نشریه شماره 6-119
575
دستورالعمل های همسان نقشه برداری - جلد پنجم: میکروژئودزی- نشریه شماره 5-119
576
دستورالعمل های همسان نقشه برداری - جلد چهارم: کارتوگرافی (کلیات)- نشریه شماره 4-119
577
دستورالعمل های همسان نقشه برداری - جلد سوم: سیستم اطلاعات مکانی (کلیات)- نشریه شماره 3-119
578
دستورالعمل های همسان نقشه برداری - جلد دوم: نقشه برداری هوایی (کلیات)- نشریه شماره 2-119
579
دستورالعمل های همسان نقشه برداری - جلد اول: ژئودزی و ترازیابی- نشریه شماره 1-119
580
راهنمای نگهداری از علایم و تجهیزات ایمنی راه- نشریه شماره 370
581
مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست های توزیع هوایی و زمینی 20 و 33 کیلوولت- نشریه شماره 375
582
مشخصات فنی، عمومی و اجرایی خطوط توزیع هوایی و کابلی فشار متوسط و ضعیف- نشریه شماره 374
583
ضوابط احداث تونل مشترک تاسیسات شهری- نشریه شماره 369
584
راهنمای طراحی و انتخاب مواد و مصالح برای زهکش های زیرزمینی- نشریه شماره 368
585
راهنمای کاربرد مدل های تجربی و نظری آبشویی نمک های خاک های شور- نشریه شماره 359
586
ضوابط طراحی سازه های اتصال و تخلیه زهکش های روباز- نشریه شماره 358
587
ضوابط عمومی و دستورالعمل ایجاد پایگاه اطلاعات جغرافیایی (GIS) برای کاربردهای مطالعاتی بخش کشاورزی و منابع طبیعی- نشریه شماره 357
588
راهنمای عملیات صحرایی نمونه برداری مواد رسوبی رودخانه ها و مخازن سدها- نشریه شماره 349
589
ضوابط انتخاب و طراحی مزرعه آزمایشی زهکشی زیرزمینی- نشریه شماره 348
590
راهنمای طراحی روسازی فرودگاه- نشریه شماره 353
591
ضوابط و دستورالعمل پردازش رقومی تصاویر ماهواره ای +ETM در استخراج نقشه کاربری و پوشش اراضی مطالعات ساماندهی دشت
592
دستورالعمل نظارت بر اجرای روسازی راه آهن- نشریه شماره 355
593
مجموعه مقالات همایش آشنایی با تکنولوژی‌های نوین بهسازی لرزه‌ای
594
دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود- نشریه شماره 360
595
مقررات تهویه معدن- نشریه شماره 350
596
راهنمای طراحی و ضوابط اجرایی بهسازی ساختمان های بتنی موجود با استفاده از مصالح تقویتی FRP- نشریه شماره 345
597
آیین نامه سازه های بتنی حجیم (بخش الحاقی به آیین نامه بتن ایران "آبا")- نشریه شماره 344
598
مشخصات فنی اجرائی بازیافت گرم آسفالت- نشریه شماره 341
599
دستورالعمل ساخت و اجرای بتن در کارگاه- نشریه شماره 327
600
راهنمای طراحی آکوستیکی فضاهای آموزشی- نشریه شماره 343
601
راهکار کاهش نوفه ترافیک برای ساختمان های حواشی بزرگراه های شهری- نشریه شماره 342
602
ضوابط طرح و محاسبه ساختمان های صنعتی فولادی- نشریه شماره 325
603
ضوابط طراحی ساختمان های با اتصال خرجینی- نشریه شماره 324
604
مشخصات فنی اجرائی بازیافت سرد آسفالت- نشریه شماره 339
605
آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد یازدهم: سازه و تجهیزات تعمیر شناور- نشریه شماره 11-300
606
آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد دهم: ملاحظات زیست‌محیطی بنادر- نشریه شماره 10-300
607
آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد نهم: سکوهای دریایی- نشریه شماره 9-300
608
آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد هشتم: تسهیلات و تجهیزات بهره‌برداری و پشتیبانی بنادر- نشریه شماره 8-300
609
آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد هفتم: آبراهه و حوضچه- نشریه شماره 7-300
610
آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد پنجم: موج‌شکن‌ها و سازه‌های حفاظتی- نشریه شماره 5-300
611
آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد چهارم: اصول و مبانی مطالعات و طراحی بنادر- نشریه شماره 4-300
612
آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد سوم: مکانیک خاک و پی- نشریه شماره 3-300
613
آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد دوم: مصالح- نشریه شماره 2-300
614
آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد اول: ملاحظات محیطی و بارگذاری- نشریه شماره 1-300
615
مبانی و ضوابط طراحی تجهیز و نوسازی اراضی خشکه زاری (آبیاری ثقلی) جلد پنجم: یکپارچه سازی اراضی کشاورزی- نشریه شماره 5-346
616
مبانی و ضوابط طراحی تجهیز و نوسازی اراضی خشکه زاری (آبیاری ثقلی) جلد چهارم: سازه های آبی و جاده های دسترسی- نشریه شماره 4-346
617
مبانی و ضوابط طراحی تجهیز و نوسازی اراضی خشکه زاری (آبیاری ثقلی) جلد سوم: زهکشی- نشریه شماره 3-346
618
مبانی و ضوابط طراحی تجهیز و نوسازی اراضی خشکه زاری (آبیاری ثقلی) جلد دوم: ضوابط و مبانی آبیاری و تسطیح اراضی کشاورزی- نشریه شماره 2-346
619
مبانی و ضوابط طراحی تجهیز و نوسازی اراضی خشکه زاری (آبیاری ثقلی) جلد یکم: کلیات، تعاریف و مفاهیم پایه- نشریه شماره 1-346
620
فهرست جزییات خدمات ساماندهی و تجهیز و نوسازی اراضی تحت پوشش تعاونی های تولید روستایی- نشریه شماره 299
621
ضوابط و معیارهای طرح و اجرای سیلوهای بتنی گندم معیارهای نظارت فنی و تحویل موقت سیلو- نشریه شماره 4-235
622
مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان - جلد ششم: نقشه های جزییات (قسمت اول)- نشریه شماره 6-128
623
دستورالعمل ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های آب و فاضلاب در مرحله تفصیلی- نشریه شماره 338
624
دستورالعمل ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های آب و فاضلاب در مرحله اجمالی- نشریه شماره 323
625
ضوابط طراحی هیدرولیکی ساختمان های حفاظتی و تقاطعی، تبدیل و ایمنی و ساختمان های حفاظت در مقابل فرسایش سامانه های آبیاری- نشریه شماره 337
626
راهنمای برداشت مصالح رودخانه ای- نشریه شماره 336
627
راهنمای بهره برداری هیدرولیکی از مخزن سدهای بزرگ- نشریه شماره 335
628
آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد ششم: سازه و تجهیزات پهلوگیری- نشریه شماره 6-300
629
شرح خدمات توجیه فنی و اقتصادی-اجتماعی سامانه های آبیاری تحت فشار (در سه سطح الف-ب-پ)
630
نظام نظارت و ارزیابی طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای
631
روش نامه مطالعات توجیه فنی، اقتصادی-اجتماعی و زیست محیطی سامانه های آبیاری تحت فشار- نشریه شماره 334
632
دستورالعمل آماربرداری از منابع آب - وسایل و روش های اندازه گیری- نشریه شماره 330
633
ضوابط طراحی هیدرولیکی سیفون ها و آبگذر زیر جاده- نشریه شماره 321
634
فهرست خدمات ارزیابی عملکرد سامانه های زهکشی زیرزمینی- نشریه شماره 320
635
تعاریف و مفاهیم در فعالیت های معدنی؛ واژه ها و اصطلاحات پایه اکتشافات معدنی- نشریه شماره 328
636
فهرست خدمات مطالعات برداشت مصالح رودخانه ای- نشریه شماره 329
637
دستورالعمل تعیین هدایت هیدرولیک خاک به روش های مختلف- نشریه شماره 322
638
ضوابط طراحی تعیین فاصله و عمق زهکش های زیرزمینی- نشریه شماره 319
639
دستورالعمل کنترل کیفیت در تصفیه خانه های آب- نشریه شماره 318
640
ضوابط طراحی هیدرولیکی ایستگاه های پمپاژ شبکه های آبیاری و زهکشی- نشریه شماره 317
641
فهرست خدمات مهندسی مطالعات بهره برداری و نگهداری از سامانه های آبیاری و زهکشی در حال بهره برداری- نشریه شماره 313
642
تعاریف و مفاهیم در فعالیت های معدنی وا‍ژه ها و اصطلاحات پایه استخراج معدنی- نشریه شماره 340
643
راهنمای تشخیص اثرهای اقتصادی، اجتماعی، ارزش گذاری و توجیه اقتصادی طرح های توسعه منابع آب- نشریه شماره 331
644
مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان ها - جلد پنجم: لوله های ترموپلاستیک- نشریه شماره 5-128
645
دستورالعمل ارزشیابی گزارش توجیهی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای- نشریه شماره
646
آیین نامه ایمنی راه ها (ایمنی در عملیات اجرایی)- نشریه شماره 7-267
647
آیین نامه ایمنی راه ها (ایمنی بهره برداری)- نشریه شماره 6-267
648
آیین نامه ایمنی راه ها (تاسیسات ایمنی راه)- نشریه شماره 5-267
649
آیین نامه ایمنی راه ها (تجهیزات ایمنی راه)- نشریه شماره 4-267
650
آیین نامه ایمنی راه ها (ایمنی ابنیه فنی)- نشریه شماره 2-267
651
آیین نامه ایمنی راه ها (ایمنی راه و حریم)- نشریه شماره 1-267
652
مشخصات فنی عمومی روسازی راه آهن- نشریه شماره 301
653
راهنمای تعیین دوره بازگشت سیلاب طراحی برای کارهای مهندسی رودخانه- نشریه شماره 316
654
راهنمای حفاظت کاتدی خطوط لوله و سازه های فولادی- نشریه شماره 311
655
راهنمای طراحی سازه ای تونل های آب بر- نشریه شماره 309
656
راهنمای طراحی دیوارهای حائل- نشریه شماره 308
657
راهنمای پهنه بندی سیل و تعیین حد بستر و حریم رودخانه- نشریه شماره 307
658
آماده سازی و تمیزکاری سطوح فلزی جهت اجرای پوشش- نشریه شماره 306
659
راهنمای اجرای سقفهای تیرچه و بلوک- مشخصات فنی عمومی و جزئیات اجرایی-کنترل کیفیت -نشریه شماره 82
660
طراحی بناهای درمانی(5) - جلد سوم: راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش مراقبت ویژه نوزادان NICU- نشریه شماره 5-287
661
طراحی بناهای درمانی(5) - جلد دوم: راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش مراقبت ویژه نوزادان NICU- نشریه شماره 5-287
662
طراحی بناهای درمانی(5) - جلد یکم: راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش مراقبت ویژه نوزادان NICU- نشریه شماره 5-287
663
دستورالعمل مطالعات هیدرولیکی و آبشستگی پل- نشریه شماره 302
664
طراحی بناهای درمانی(4) - جلد دوم: راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی و برقی بخش بستری زایمان- نشریه شماره 4-287
665
طراحی بناهای درمانی (4) - جلد اول: راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش بستری زایمان- نشریه شماره 4-287
666
طراحی بناهای درمانی(3) - جلد چهارم: راهنمای گروه بندی و مشخصات فنی تجهیزات بیمارستانی بخش اعمال زایمان- نشریه شماره 3-287
667
طراحی بناهای درمانی(3) - جلد سوم: راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش اعمال زایمان- نشریه شماره 3-287
668
طراحی بناهای درمانی(3) - جلد دوم: راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش اعمال زایمان- نشریه شماره 3-287
669
طراحی بناهای درمانی(3) - جلد اول: راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش اعمال زایمان- نشریه شماره 3-287
670
آیین نامه ایمنی راه ها (علایم ایمنی راه) - نسخه کامل- نشریه شماره 267
671
شرح خدمات مطالعات برنامه‌ریزی و تهیه طرح‌های تفصیلی - اجرایی جنگلداری جنگل‌های شمال کشور
672
مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقی کارهای ساختمانی- جلد دوم: تاسیسات برقی جریان ضعیف- نشریه شماره 2-110
673
راهنمای طراحی، ساخت و نگهداری پوشش ها در کارهای مهندسی رودخانه- نشریه شماره 332
674
ضوابط عمومی طراحی سازه های آبی بتنی- نشریه شماره 312
675
مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان ها -جلد چهارم: عایق کاری- نشریه شماره 4-128
676
راهنمای بهسازی رویه‌های آسفالتی و شنی- نشریه شماره 296
677
فرهنگ واژگان نظام فنی و اجرایی کشور- متن
678
راهنمای ارزیابی پیامدهای زیست محیطی نیروگاه‌ها- نشریه شماره 7-254
679
راهنمای ارزیابی پیامدهای زیست محیطی فرودگاه‌ها- نشریه شماره 6-254
680
راهنمای ارزیابی پیامدهای زیست محیطی شهرک‌های صنعتی- نشریه شماره 5-254
681
راهنمای ارزیابی پیامدهای زیست محیطی پالایشگاه و پایانه های نفتی- نشریه شماره 4-254
682
راهنمای ارزیابی پیامدهای زیست محیطی صنایع فولاد- نشریه شماره 3-254
683
مشخصات فنی عمومی زیرسازی راه آهن- نشریه شماره 279
684
ضوابط و معیارهای فنی آبیاری تحت فشار (طراحی)- نشریه شماره 286
685
طراحی بناهای درمانی (2) - جلد چهارم: راهنمای گروه بندی و مشخصات فنی تجهیزات بیمارستانی بخش های مراقبت ویژه I.C.U- نشریه شماره 2-287
686
طراحی بناهای درمانی (2) - جلد سوم: راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش های مراقبت ویژه I.C.U- نشریه شماره
687
طراحی بناهای درمانی (2) - جلد دوم: راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش های مراقبت ویژه I.C.U.- نشریه شماره 2-287
688
طراحی بناهای درمانی (2) - جلد اول: راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش های مراقبت ویژه I.C.U- نشریه شماره 2-287
689
مجموعه مقالات کارگاه مشترک ایران و ژاپن (5-7 مهرماه 1383) تبادل تجربیات برای زندگی ایمن و کاهش خطرپذیری در زلزله- نشریه شماره 298
690
جزییات تیپ خطوط انتقال و شبکه های آب و فاضلاب (CD)
691
دستورالعمل تهیه، ارایه و بررسی پیشنهادهای تغییر، با نگاه مهندسی ارزش -دستورالعمل تهیه و ارسال گزارش سالانه پیشنهادهای تغییر، با نگاه مهندسی ارزش- نشریه شماره 290
692
راهنمای روش محاسبه تعدیل آحاد بهای پیمان‌ها- نشریه شماره 289
693
طراحی بناهای درمانی (1) - جلد چهارم: راهنمای گروه بندی و مشخصات فنی تجهیزات بیمارستانی بخش های بستری داخلی/جراحی- نشریه شماره 1-287
694
طراحی بناهای درمانی (1) - جلد سوم: راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش های بستری داخلی / جراحی- نشریه شماره 1-287
695
طراحی بناهای درمانی (1) - جلد دوم: راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش های بستری داخلی/جراحی- نشریه شماره 1-287
696
طراحی بناهای درمانی (1) - جلد اول: راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش های بستری داخلی/جراحی- نشریه شماره 1-287
697
ضوابط و معیارهای طرح و اجرای سیلوهای بتنی - مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات مکانیکی سیلو- نشریه شماره 3-235
698
آیین نامه طرح هندسی راه آهن- نشریه شماره 288
699
راهنمای تعیین و انتخاب وسایل و لوازم آزمایشگاه تصفیه خانه های فاضلاب- نشریه شماره 285
700
ضوابط عمومی طراحی شبکه های آبیاری و زهکشی- نشریه شماره 281
701
راهنمای مطالعات بهره برداری از مخازن سدها- نشریه شماره 272
702
مشخصات فنی عمومی راهداری- نشریه شماره 280
703
مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی (تجدید نظر دوم)- نشریه شماره 55
704
راهنمای بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه های فاضلاب شهری - بخش دوم: تصفیه ثانویه- نشریه شماره 284
705
ضوابط هیدرولیکی طراحی ساختمان های تنظیم سطح آب و آبگیرها در کانال‌های روباز- نشریه شماره 282
706
راهنمای انتخاب ظرفیت واحدهای مختلف تصفیه خانه های فاضلاب شهری- نشریه شماره 278
707
راهنمای بررسی پیشروی آب های شور در آبخوان های ساحلی و روش های کنترل آن- نشریه شماره 277
708
ضوابط بهداشتی و ایمنی پرسنل تصفیه خانه های فاضلاب- نشریه شماره 275
709
دستورالعمل نمونه برداری آب- نشریه شماره 274
710
راهنمای تعیین بار کل رسوب رودخانه‌ها به روش انیشتین و کلبی- نشریه شماره 273
711
معیارهای برنامه ریزی و طراحی کتابخانه های عمومی کشور (برای حوزه های جمعیتی تا 500000 نفر)- نشریه شماره 270
712
مشخصات فنی عمومی راه (تجدید نظر اول)- نشریه شماره 101
713
دستورالعمل تثبیت لایه‌های خاکریز و روسازی راه‌ها- نشریه شماره 268
714
ضوابط طراحی ساختمان های آموزشی (برنامه ریزی معماری همسان مدارس ابتدایی و راهنمایی)- نشریه شماره 232
715
مشخصات فنی عمومی تاسیسات مکانیکی ساختمان ها - جلد سوم: کانال کشی- نشریه شماره 3-128
716
راهنمای آزمایش های دانه‌بندی رسوب- نشریه شماره 269
717
شرایط طراحی (DESIGN CONDITIONS) برای محاسبات تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع ویژه تعدادی از شهرهای کشور- نشریه شماره 271
718
آیین نامه طرح و محاسبه قطعات بتن پیش تنیده (بخش الحاقی به آیین نامه بتن ایران (آبا))- نشریه شماره 250
719
بلوک بتنی و کاربرد آن در دیوار- نشریه شماره 100
720
طراحی مسکن برای اشخاص دارای معلولیت (با صندلی چرخدار)- نشریه شماره 84
721
مشخصات فنی عمومی لوله ها و اتصالات پی.وی.سی برای مصارف آبرسانی- نشریه شماره 18
722
معیارهای طراحی سینما- نشریه شماره 245
723
آیین نامه اتصالات در سازه های فولادی- نشریه شماره 264
724
1- دستورالعمل تعییین اسیدیته و قلیاییت آب، 2-دستورالعمل تعیین نیتروژن آب- نشریه شماره 266
725
دستورالعمل برپایی آزمایشگاه آب- نشریه شماره 265
726
ضوابط و معیارهای طرح و اجرای سیلوهای بتنی مشخصات فنی عمومی و اجرایی سازه و معماری سیلو- نشریه شماره 1-235
727
فهرست جزییات خدمات مهندسی مطالعات تاسیسات آبگیری (سردهانه سازی)- نشریه شماره 263
728
فهرست جزییات خدمات مهندسی مطالعات تاسیسات آبگیری (مرحله های شناسایی، اول و دوم ایستگاه های پمپاژ )- نشریه شماره 262
729
استانداردهای نقشه کشی ساختمانی- نشریه شماره 256
730
راهنمای تعیین عمق فرسایش و روش های مقابله با آن درمحدوده پایه های پل- نشریه شماره 260
731
آیین نامه نظارت و کنترل بر عملیات و خدمات نقشه برداری- نشریه شماره 253
732
دستورالعمل آزمایش های آبشویی خاک های شور و سدیمی در ایران- نشریه شماره 255
733
ضوابط و معیارهای فنی آبیاری تحت فشار (مشخصات فنی عمومی)- نشریه شماره 261
734
مهندسی نگهداری ساختمان و تاسیسات- جلد چهارم: روغنکاری- نشریه شماره 4-138
735
دستورالعمل استفاده از امولسیونهای قیری در راهسازی- نشریه شماره 207
736
توسعه پایدار و مدیریت مالی منابع آب- نشریه شماره 140
737
دستورالعمل آزمون میکروبیولوژی آب- نشریه شماره 259
738
دستورالعمل بررسی های اقتصادی منابع آب- نشریه شماره 258
739
رفتارسنجی فضاهای زیرزمینی درحین اجرا- نشریه شماره 252
740
دستورالعمل تهیه طرح مدیریت مناطق تحت حفاظت- نشریه شماره 257
741
دستورالعمل عمومی ارزیابی پیامدهای زیست محیطی طرح های عمرانی- نشریه شماره -1-254
742
راهنمای آیین نامه بتن ایران "آبا"
743
فهرست خدمات مرحله توجیهی مطالعات ایزوتوپی و ردیابی مصنوعی منابع آب زیرزمینی- نشریه شماره 249
744
آماده سازی لجن حاصل از تصفیه فاضلاب شهری برای مصارف کشاورزی- نشریه شماره 220-الف
745
فرسایش و رسوبگذاری در محدوده آبشکنها- نشریه شماره 248
746
دستورالعمل حفاظت و ایمنی در کارگاه های سدسازی- نشریه شماره 247
747
واژه نامه بتن (ویرایش سوم)- نشریه شماره 414
748
آیین نامه روسازی آسفالتی راه های ایران- نشریه شماره 234
749
راهنمای طراحی و اجرای سقف تیرچه های فولادی با جان باز در ترکیب با بتن- نشریه شماره 151
750
راهنمای برگزاری مسابقات معماری و شهرسازی در ایران- نشریه شماره 240
751
ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای افراد معلول جسمی- حرکتی- نشریه شماره 246
752
راهنمای تهیه گزارش توجیه طرح
753
ضوابط و معیارهای طرح و اجرای سیلوهای بتنی مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برق سیلو- نشریه شماره 2-235
754
دستورالعمل اندازه گیری سرعت نفوذ آب به خاک با روش استوانه- نشریه شماره 243
755
دستورالعمل آزمایش نفوذ استاندارد (S.P.T) در مطالعات ژئوتکنیک- نشریه شماره 224
756
دستورالعمل آزمایش پرسیومتری (در مطالعات ژئوتکنیک)- نشریه شماره 223
757
تعیین بار بستر به روش مایر- پیتر و مولر (در مطالعات رسوب)- نشریه شماره 220
758
راهنمای مهار سیلاب رودخانه (روش های سازه ای)- نشریه شماره 242
759
راهنمای نشت یابی و جلوگیری از تلفات آب در تاسیسات آبرسانی شهری- نشریه شماره 241
760
دستور العمل آماربرداری منابع آب - بخش اول: اندازه گیری پدیده های هواشناسی، بخش دوم: برگ های شناسایی و آمار- نشریه شماره 239
761
فهرست خدمات مطالعات ژئوتکنیک و برآورد خطر زمین لرزه و زلزله شناسی مهندسی (مرحله طراحی تفصیلی)- نشریه شماره 238
762
بررسی پتانسیل لغزش در محدوده سدها و سازه های وابسته- نشریه شماره 229
763
برنامه ریزی آزمایش های رسوب- نشریه شماره 222
764
مبانی طراحی کلینیک ها و آزمایشگاه های دامپزشکی همراه با نقشه های همسان اجرایی به صورت لوح فشرده (CD)- نشریه شماره 183
765
راهنمای بهره برداری و نگهداری تصفیه خانه های فاضلاب شهری (تصفیه مقدماتی)- نشریه شماره 237
766
فهرست خدمات مطالعات طرحهای تغذیه مصنوعی (1-مرحله شناسایی، 2-مرحله توجیهی، 3-مرحله تفصیلی)- نشریه شماره 236
767
فهرست جزییات مطالعات زمین شناسی مهندسی مرحله های شناسایی و توجیهی در طرح های سازه های آبی (سدسازی)- نشریه شماره 225
768
تعیین حجم رسوبات و توزیع آن در مخازن سدها- نشریه شماره 221
769
برنامه ریزی و مطالعات بهینه سازی طرحهای توسعه منایع آب- نشریه شماره 219
770
آیین‌نامه جوشکاری ساختمانی ایران- نشریه شماره 228
771
آیین نامه کاربری اراضی اطراف فرودگاه‌ها- نشریه شماره 233
772
دستورالعمل ارزیابی زیست محیطی طرح های مهندسی رودخانه 1- مرحله شناسایی؛ 2- مرحله توجیهی؛ 3- مرحله تفصیلی.- نشریه شماره 227
773
فهرست خدمات مرحله اجرای طرح های مهندسی رودخانه- نشریه شماره 226
774
طراحی، اجرا، نگهداری و بهره برداری خاک چالهای بهداشتی برای زباله شهری- نشریه شماره 217
775
نقشه های همسان مجاری آب بر زیرزمینی بتنی- نشریه شماره 218
776
فهرست خدمات مطالعات مرحله نیمه تفصیلی منابع آب زیرزمینی- نشریه شماره 213
777
فهرست خدمات مطالعات مرحله شناسایی منابع آب زیرزمینی- نشریه شماره 212
778
راهنمای بازرسی در سدهای بزرگ- نشریه شماره 216
779
مبانی محاسبات اقتصادی طرحهای توسعه منابع آب- نشریه شماره 215
780
مبانی طراحی انبارهای سیب زمینی، ضوابط طراحی سیستم هوادهی و دستورالعمل بهره برداری انبارهای 3000 تنی سیب زمینی در منطقه سرد و خشک، همراه با: نقشه های تیپ اجرایی (لوح فشرده - CD )
781
مشخصات فنی عمومی و اجرایی تاسیسات برقی کارهای ساختمانی - جلد اول: تاسیسات برقی فشار ضعیف و فشار متوسط (تجدیدنظر اول)- نشریه شماره 1-110
782
آنالیز فهرست بها -80
783
آئین نامه بتن ایران (آبا) - به صورت کامل
784
راهنمای طراحی، ساخت و نگهداری گوره‌ها- نشریه شماره 214
785
مهندسی نگهداری ساختمان و تاسیسات - جلد سوم: نگهداری تجهیزات الکتریکی- نشریه شماره 3-138
786
فهرست خدمات مطالعات ژئوفیزیک، روشهای الکتریکی مقاومت ویژه و لرزه ای شکست مرزی- نشریه شماره 211
787
پوشش جدار لوله ها و اتصالات فولادی با مواد قیر نفتی یا قطران ذغال سنگی- نشریه شماره 210
788
مستند سازی طرحهای آب- نشریه شماره 208
789
آیین نامه بارگذاری پل ها |«تجدید نظر اول»- نشریه شماره 139
790
طراحی و ارزیابی آزمایشگاهی مخلوطهای آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه‌ای (SMA)- نشریه شماره 206
791
فهرست خدمات مطالعات ژئوتکنیک (مرحله بهره برداری و نگهداری)
792
فهرست خدمات مهندسی ژئوتکنیک (مرحله اجرا)
793
فهرست خدمات مطالعات ژئوتکنیک و برآورد خطر زمین لرزه (مرحله توجیهی)
794
فهرست خدمات مطالعات ژئوتکنیک و خطر زمین لرزه (مرحله شناسایی)
795
راهنمای تعیین غلظت نمونه های رسوبات معلق رودخانه ها
796
پوشش پلی اتیلنی لوله ها و اتصالات فولادی
797
مدیریت کیفیت فراگیر در صنعت ساخت و ساز (تجربه شرکت مایدا)
798
ضوابط طراحی سازه ای بندهای انحراف
799
مشخصات فنی عمومی و اجرایی روشنایی راههای شهری
800
راهنمای حفاظت کمی و کیفی منابع آب زیرزمینی و تجهیزات بهره برداری از آن ها
801
راهنمای مطالعات پایه زمین شناسی مهندسی در پروژه های مهندسی آب
802
بتن در مناطق گرمسیر
803
فهرست خدمات مطالعات مرحله طراحی تفصیلی (مرحله دو) طرحهای مهندسی رودخانه
804
فهرست خدمات مطالعات مرحله توجیهی طرحهای مهندسی رودخانه
805
فهرست خدمات مطالعات مرحله شناسایی طرح های مهندسی رودخانه
806
دستورالعمل برداشت صحرایی گسستگیهای سنگ در کارهای مهندسی و سدسازی
807
دستورالعمل آزمایش های تراوایی
808
دستور العمل رفتار سنجی کیفی آبهای زیرزمینی
809
راهنمای تزریق در سازه های آبی
810
ضوابط طراحی سازه ای مجاری آب بر زیرزمینی بتنی
811
فهرست جزییات خدمات مطالعات ساماندهی چشمه ها و قناتها
812
فهرست جزییات خدمات مطالعات بخش سیلاب و تغذیه مصنوعی (مراحل اول و دوم)
813
دستورالعمل تهیه پروژه راه های جنگلی
814
مهندسی نگهداری ساختمان و تاسیسات - بهداشت محیط و پاکیزه نگاه داشتن ساختمان
815
آیین‌نامه طراحی محوطه زمینی فرودگاه‌ها
816
آیین نامه طرح هندسی راه روستایی
817
دستورالعمل نامگذاری و حفاری چاههای آب
818
عملکرد، نگهداری و بهینه سازی سیستم های گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع
819
راهنمای کنترل کیفیت در مراحل مختلف تصفیه آب آشامیدنی
820
ضوابط طراحی ساختمان های اداری
821
طرح جامع مصالح ساختمانی کشور - استان همدان
822
طرح جامع مصالح ساختمانی کشور - استان هرمزگان
823
طرح جامع مصالح ساختمانی کشور - استان کرمانشاه
824
طرح جامع مصالح ساختمانی کشور - استان کرمان
825
طرح جامع مصالح ساختمانی کشور - استان سیستان و بلوچستان
826
طرح جامع مصالح ساختمانی کشور - استان خوزستان
827
راهنمای بهره برداری و نگهداری واحدهای تصفیه خانه آب
828
آیین نامه طراحی سازه های فولادی به روش حالات حدی
829
راهنمای کاربرد اقتصاد مهندسی در پروژه های توسعه و مدیریت منابع آب
830
علایم و نشانه های نقشه های منابع آب زیرزمینی
831
جداول راهنمای اطلاعات پایه موردنیاز برای بررسی های اقتصادیِ تامین، انتقال و توزیع آب کشاورزی
832
پوشش جدار لوله های فولادی با ملات ماسه سیمان
833
ژئوفیزیک و نقش آن در مهندسی آب، استاندارد مطالعات لرزه ای باروش شکست مرزی
834
مقررات و معیارهای طراحی و اجرای جزییات تیپ ساختمانی جلد سوم: راهنمای نصب و استفاده از نرم افزار نقشه های جزییات تیپ (CD)
835
مقررات و معیارهای طراحی و اجرای جزییات تیپ ساختمانی جلد سوم: راهنمای نصب و استفاده از نرم افزار نقشه های جزییات تیپ (CD)
836
مقررات و معیارهای طراحی و اجرایی جزییات تیپ ساختمانی جلد دوم: ویژگی های ساختاری ابنیه ویژگی های عملکردی ابنیه
837
مقررات و معیارهای طراحی و اجرایی جزییات تیپ ساختمانی جلد اول: اقلیم و ویژگی های ساختمانی، روش های ساخت و تکنولوژی ساختمان، مصالح ساختمانی و ضوابط کاربرد آن
838
دستورالعمل اجرایی خدمات بهره برداری و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشی
839
معیارهای اقلیمی در ساختمان – انرژی تابشی خورشید در گستره ایران تابش بر رویه افقی در سطح زمین
840
دستورالعمل برف سنجی
841
دستورالعمل هدایت هیدرولیک خاک با روش پیزومتری
842
معیارهای هیدرولیکی طراحی کانالهای آبیاری و زهکشی روباز
843
تقاطع های هم سطح شهری - سوابق مطالعات
844
تقاطع های همسطح شهری - توصیه ها و معیارهای فنی
845
تقاطع های همسطح شهری - مبانی فنی
846
تیرچه های پیش ساخته خرپایی (مشخصات فنی، روش طرح و محاسبه به انضمام جدولهای محاسبه تیرچه ها)
847
مکمل ضوابط طراحی شبکه های جمع آوری آب های سطحی و فاضلاب شهری
848
دستورالعمل حفر و تجهیز پیزومترهای مرکب
849
دستورالعمل مطالعات فیزیوگرافی در حوضه های آبخیز
850
دستورالعمل بهره برداری و نگهداری از تاسیسات و تجهیزات شبکه های آبیاری و زهکشی
851
ژئوفیزیک و نقش آن در مهندسی آب، استاندارد و مطالعات الکتریک با روش مقاومت ویژه
852
دستورالعمل بهره برداری ونگهداری از ماشین آلات موردنیاز شبکه های آبیاری و زهکشی
853
تسهیلات پیاده روی - جلد 3- سوابق مطالعات
854
راهنمای تعیین منحنی دبی – اشل رودخانه با استفاده از روش انیشتین – بارباروسا
855
دستورالعمل تعیین هدایت هیدرولیک خاک
856
دستورالعمل حفر و تجهیز چاهک های مشاهده ای
857
دستورالعمل لایه بندی خاک در مطالعات زهکشی اراضی
858
آیین نامه طرح هندسی راهها
859
راهنمای اجرای بتن در مناطق گرمسیر
860
تسهیلات پیاده روی - جلد 2- توصیه ها و معیارهای فنی
861
سازه های بتنی مهندسی محیط زیست - ترجمه ACI 350R-89 آزمون آب بندی سازه های بتن آرمه - ترجمه AWWA400-93 و ACI 350.1R-89
862
برنامه ریزی و طراحی هتل
863
ضوابط طراحی ساختمان های نگهداری و پرورش گاو شیری در اقالیم مختلف کشور
864
تسهیلات پیاده روی - جلد 1- مبانی فنی
865
آموزش ایمنی تردد به خردسالان و نوجوانان
866
راهنمای طراحی کارگاه های پرورش ماهی های گرم آبی
867
ضوابط طراحی کارگاههای پرورش ماهی های گرم آبی
868
فهرست خدمات مطالعات مرحله طراحی تفصیلی سدسازی
869
فهرست خدمات مهندسی مرحله ساخت سدها
870
راهنمای بهره برداری و نگهداری از مخازن آب
871
مهندسی نگهداری ساختمان و تاسیسات - نگهداری دستگاه های تاسیساتی
872
ضوابط طراحی کارگاههای پرورش ماهی های گرم آبی- نشریه شماره 142
873
شرح خدمات مهندسی مطالعات مراحل مختلف طرح های آبیاری و زهکشی
874
نیروی انسانی در تصفیه خانه های آب و مراقبت بهداشتی و کنترل سلامت آنان
875
راهنمای نگهداری وتعمیرات تصفیه خانه های آب و حفاظت و ایمنی تاسیسات
876
فهرست خدمات مرحله دو (تشریحی) طرح های آبیاری و زهکشی
877
موازین فنی ورزشگاه های کشور - اقلیم و ورزش در هوای آزاد
878
موازین فنی ورزشگاه های کشور - مشخصات کالبدی و مقررات رشته های ورزشی متداول در کشور
879
موازین فنی ورزشگاه های کشور - مقررات و معیارهای طراحی مراکز ورزشی
880
موازین فنی ورزشگاههای کشور - مطالعات وضع موجود مراکز ورزشی
881
فهرست خدمات مرحله شناسایی طرح های آبیاری و زهکشی
882
فهرست خدمات مرحله شناسایی طرح های زهکشی و بهسازی خاک برای دشت هایی که در آن ها شبکه آبیاری احداث شده است.
883
فهرست خدمات مرحله یک (توجیهی) طرح های آبیاری و زهکشی
884
فهرست خدمات مرحله شناسایی طرح های حفاظت خاک و آبخیزداری
885
فهرست خدمات مرحله توجیهی طرح های حفاظت خاک و آبخیزداری
886
مجموعه مقالات:1- پی و شالوده در تحلیل ساختمان ها در برابر زلزله (ارائه شده در دومین سمینار بین المللی مکانیک خاک و مهندسی پی ایران)؛2- افتادگی، ارتعاش و انتقال جانبی در ساختمان ها؛3- بنایی مسلح با بلوک مجوف بتنی
887
راهنمای طرح، اجرا و بهره برداری راه های جنگلی
888
مشخصات فنی عمومی مخازن آب زمینی
889
ضوابط فنی بررسی و تصویب طرح های تصفیه فاضلاب شهری
890
ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی: خدمات فنی دوران بهره برداری و نگهداری- نشریه شماره 109
891
ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی: اندازه گیرهای جریان- نشریه شماره 106
892
ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی (هیدرولیک لوله ها و مجاری)- نشریه شماره 105
893
گزارش و آمار روزانه بهره برداری از تصفیه خانه های آب
894
مجموعه نقشه های تیپ اجرایی مخازن آب زمینی
895
آزمایش های تیپ مکانیک خاک (شناسایی و طبقه بندی خاک)
896
ضوابط فنی بررسی و تصویب طرح های تصفیه آب شهری
897
مبانی و ضوابط طراحی شبکه های جمع آوری آبهای سطحی و فاضلاب شهری
898
مبانی و ضوابط طراحی طرح های آبرسانی شهری
899
استاندارد کیفیت آب آشامیدنی
900
دستورالعمل اجرایی محافظت ساختمان در برابر آتش سوزی
901
ضوابط و معیارهای طرح و محاسبه مخازن آب زمینی
902
مجموعه نقشه های تیپ اجرایی ساختمانهای گوسفندداری
903
ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی (نقشه های تیپ)
904
فهرست خدمات مرحله شناسایی سدسازی
905
فهرست خدمات مرحله توجیهی سدسازی
906
وسایل کنترل ترافیک
907
مشخصات فنی عمومی ساختمانهای گوسفندداری
908
ضریبها و جدولهای تبدیل واحدها و مقیاسها
909
ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی (مشخصات فنی عمومی)- نشریه شماره 108
910
مشخصات فنی نقشه برداری
911
کتابنامه بندر
912
کتابنامه تونل و تونل سازی
913
ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی (هیدرولیک کانالها و مجاری)
914
معیارهای طرح هندسی تقاطع ها
915
ضوابط و معیارهای فنی شبکه های آبیاری و زهکشی: منابع آب و خاک و نحوه بهره برداری در گذشته و حال- نشریه شماره 103
916
محافظت ساختمان در برابر حریق
917
مجموعه نقشه های تیپ تابلیه پلها (پیش ساخته، پیش تنیده، درجا) تادهانه 20 متر
918
ضوابط طراحی فضاهای آموزشگاههای فنی حرفه ای (جلد اول، کارگاههای مربوط به رشته ساختمان)
919
جداول طراحی ساختمانهای بتن فولادی به روش حالت حدی
920
معیارهای طرح هندسی راههای اصلی و فرعی
921
چکیده ای از طرح هندسی راهها و تقاطع‌ها
922
معیارهای طرح هندسی راههای روستایی
923
ایمنی در جوشکاری
924
گزارش فنی (ساختمان مرکز بهداشت قم)
925
جزئیات معماری ساختمانهای آجری
926
دیوارهای سنگی
927
مجموعه نقشه های تیپ اجرایی آبروها تا دهانه 8 متر
928
راهنمای طرح ساختمانهای فولادی
929
ضوابطی برای طرح و اجرای ساختمانهای فولادی (براساس آئین نامه AISC)
930
الفبای کالبد خانه سنتی (یزد)
931
سیستم گازهای طبی در بیمارستانها- محاسبات و اجرا
932
راهنمای ایجاد بناهای کوچک در مناطق زلزله خیز
933
شرح خدمات نقشه برداری
934
زلزله 4 مارس 1977 کشور رومانی
935
مجموعه راهنمای تجزیه واحد قیمتهای واحد کارهای ساختمانی وراهسازی (قسمت اول)
936
تجزیه و تحلیل هزینه کارهای ساختمانی و راهسازی (بخش عملیات خاکی با وسایل مکانیکی)
937
راهنمایی برای تجزیه قیمتهای واحد کارهای تاسیساتی
938
محافظت ابنیه فنی آهنی و فولادی در مقابل خورندگی
939
مجموعه مقالات سمینار سنتو (پیشرفتهای اخیر در کاهش خطرات زلزله، تهران23-25 آبان ماه 1355)
940
زلزله های سال 1968 کشور ایران
941
ضوابط تجزیه و تحلیل قیمتهای واحد اقلام مربوط به خطوط انتقال آب
942
تحلیلی برروند دگرگونیهای سکونت در شهرها
943
نقاشی ساختمانها (آئین کاربرد)
944
برنامه کامپیوتری مربوط به آنالیز قیمت کارهای ساختمانی و راهسازی
945
راهنمایی برای اجرای ساختمان بناهای اداری
946
مشخصات فنی عمومی درزهای انبساط
947
زلزله های سال 1969 کشور ایران
948
نگرشی برکارکرد و نارسائیهای کوی نهم آبان
949
طرح و محاسبه قاب های شیبدار و قوسی فلزی
950
شرح قیمتهای واحد تیپ برای شبکه توزیع آب
951
شرح قیمتهای واحد تیپ برای خطوط انتقال آب
952
شرایط لازم برای طرح و محاسبه ساختمانهای بتن آرمه
953
راهنمای طرح و اجرای عملیات نصب لوله های سخت پی.وی.سی
954
دفترچه تیپ شرح قیمتهای واحد عملیات راههای اصلی
955
راهنمای طرح واجرای عملیات نصب لوله های سخت پی.وی.سی درلوله کشی آب سرد
956
مشخصات فنی عمومی کارهای نصب ورقهای پوششی سقف
957
گزارش شماره 2 مربوط به نمودارهای شتاب نگار در ایران
958
شرح قیمتهای واحد تیپ برای کارهای تاسیسات برق
959
گزارش شماره 1 مربوط به نمودارهای شتاب نگار در ایران
960
بحثی پیرامون فضا در ساختمانهای اداری
961
مشخصات فنی عمومی راههای فرعی درجه یک و دو
962
استاندارد پیشنهادی اتصالهای لوله های تحت فشار پی.وی.سی
963
زلزله های سال 1970 کشور ایران
964
زلزله 16 اسفند 1353 (سرخون بندرعباس)
965
استاندارد پیشنهادی لوله‌های سخت پی.وی.سی در مصارف صنعتی
966
استاندارد پیشنهادی لوله های سخت پی.وی.سی در لوله کشی آب آشامیدنی
967
تجزیه و تحلیل هزینه کارهای ساختمانی و راهسازی (بخش کاشی کاری ، سرامیک کاری، فرش کف و عایق کاری)
968
مشخصات فنی عمومی کاشی کاری و کف پوش در ساختمان
969
مشخصات فنی عمومی شیشه کاری در ساختمان
970
مشخصات فنی عمومی در و پنجره
971
شرح قیمتهای واحد تیپ برای کارهای تاسیسات حرارتی و تهویه مطبوع
972
مشخصات فنی عمومی اندودکاری
973
استانداردهای نقشه کشی
974
مشخصات فنی عمومی کارهای بنایی
975
مشخصات فنی عمومی کارهای بتنی
976
مشخصات فنی عمومی اسکلت فولادی ساختمان
977
مشخصات فنی عمومی راههای اصلی
978
شرح قیمتهای واحد تیپ برای کارهای لوله کشی آب و فاضلاب ساختمان
979
تجزیه و تحلیل هزینه کارهای ساختمانی و راهسازی (بخش اندودها، قرنیزها و بندکشی)
980
مشخصات فنی عمومی برای طرح و اجرای انواع شمعها و سپرها
981
بررسی نحوه توزیع منطقی تخت های بیمارستانی کشور
982
تجزیه و تحلیل هزینه کارهای ساختمانی (بخش ملاتها)
983
مشخصات فنی عمومی لوله کشی آب سرد و گرم و فاضلاب ساختمان
984
زلزله 23 نوامبر 1972 ماناگوا
985
بازرسی و کنترل کیفیت جوش در ساختمانهای فولادی
986
جوش پذیری فولادهای ساختمانی
987
روش نصب و کارگذاری لوله های پی.وی.سی
988
برنامه ریزی فیزیکی بیمارستانهای عمومی از 150 تخت تا 720 تخت
989
شرح قیمتهای واحد تیپ برای کارهای ساختمانی
990
جوشکاری در درجات حرارت پایین
991
تجهیز و ساماندهی کارگاه جوشکاری
992
جوشکاری در ساختمانهای فولادی
993
تجزیه و تحلیل هزینه کارهای ساختمانی و راهسازی (بخش تعیین هزینه ساعتی ماشینهای راهسازی)
994
تجزیه و تحلیل هزینه کارهای ساختمانی و راهسازی (بخش کارهای آجری)
995
زلزله 17 آبان ماه 1350 بندر عباس
996
روسازی شنی و حفاظت رویه آن
997
برنامه ریزی فیزیکی بیمارستانهای عمومی کوچک
998
بررسی فنی مقدماتی زلزله 21 فروردین ماه 1351 منطقه قیر و کارزین استان فارس
999
مطالعه و بررسی در تعیین ضوابط مربوط به طرح مدارس ابتدایی
1000
دفترچه تیپ شرح قیمتهای واحد عملیات راههای فرعی
1001
ضمائم فنی دستورالعمل طرح، محاسبه و اجرای رویه های بتنی در فرودگاه ها
1002
طرح و محاسبه و اجرای رویه های بتنی در فرودگاهها
1003
آزمایش لوله های تحت فشار سیمان و پنبه نسوز در کارگاههای لوله کشی
1004
بررسیهای فنی
1005
زلزله هشتم مرداد ماه 49 قرناوه (گنبد کاووس)
1006
زلزله خیزی ایران (از سال 1900 تا سال 1969)