دستورالعمل محیط زیست، بهداشت و ایمنی نیروگاه‌های خورشیدی‏- فتوولتاییک
بخشنامه 98/638363 - این ضابطه با عنوان «دستورالعمل محیط زیست، بهداشت و ایمنی نیروگاه‌های خورشیدی » در راستای معرفی و آشنایی با شناسایی، کنترل و کاهش مسایل نیروگاه‌های خورشیدی-فتوولتاییک در حوزه محیط زیست، بهداشت و ایمنی تدوین شده است که شامل: مفاهیم، مسئولیت‌ها و روش‌های کلی برای کاهش اثرات نیروگاه‌های خورشیدی می‌باشد.
785
1398/11/05
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد