گنجینه ضوابط نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران


بخشنامه جدید تازه ها
پربازدید ها
جستجو
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 
ردیف
عنوان
نمایش
1
دستورالعمل اجرایی مدیریت منابع و مصارف غیر نقد
ضوابط جدید2
جوابیه شواری اسلامی شهر تهران به اعتراض هیأت تطبیق به متن مصوبه «مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران» ابلاغی به شماره 20355-2486-160مورخ 16-07-97
3
ضوابط و دستورالعمل کدگذاری و طراحی تابلوهای هدایت مسیر معابر شهر تهران
ضوابط جدید4
مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران مصوب 10-07-1397
5
اصلاحیه مصوبه تعیین وظایف شورای عالی فنی شهرداری تهران ابلاغی به شماره15837-580-160 مورخ17-8-83 و اصلاحات بعدی آن
ضوابط جدید6
الزام شهرداری تهران به ارایه لایحه تعیین مأموریت‌ها و حدود اختیارات و مسئولیت‌های شوراهای معماری مناطق مصوب 08-07-1397
ضوابط جدید7
جوابیه شورای اسلامی شهر تهران به نامه شماره‌ 5015 -1-97 مورخ 29-05-1397 فرمانداری تهران موضوع اعتراض هیأت تطبیق، به متن مصوبه «طرح آبرسانی اضطراری شهر تهران »
8
فهرست بهای خاص ایمنی، کنترل و خدمات ترافیکی پل و تونل های شهر تهران سال 1396
9
ممانعت از تخلیه مصالح و اضافات عملیات عمرانی در انهار
10
فهرست بهای نظافت و شستشوی پل و تونل های شهر تهران سال 1396
11
فهرست بهای خاص نگهداری و تعمیر تجهیزات و تاسیسات تونل های شهری و پل شهید صدر تهران سال 1396
ضوابط جدید12
اصلاحیه مصوبه چگونگی محاسبه و دریافت بهای خدمات مدیریت پسماندهای ساختمانی و عمرانی ـ ابلاغی به شماره 30129-1999-160 مورخ 05-11-1393 و اصلاحیه بعدی آن
13
بررسی اسناد طراحی قبل از ابلاغ به پیمانکاران
14
استفاده مجدد از تراشه های آسفالت
15
شاخص های قطعی دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1396
16
فهارس بهای واحد پایه سال 1397
17
پیش بینی تعدیل قیمت در دوره های سه ماهه در سال 1397 (ضریب b)
18
ابلاغ ضریب تطبیق در محاسبه و برآورد حق الزحمه مشاوران در سال 1397
19
راهنمای انتخاب مشاور
ضوابط جدید20
الزام شهرداری تهران به انجام الکترونیکی و اعلان عمومی اطلاعات معاملات شهرداری
ضوابط جدید21
الزام شهرداری تهران به تهیه و ارائه لایحه برنامه عملیاتی واکنش اضطراری برای مقابله با زلزله در شهر تهران
22
مشخصات فنی شبکه فرعی جمع آوری و هدایت روان آب سطحی (ویرایش دوم)
23
مشخصات فنی شبکه فرعی جمع آوری و هدایت روان آب سطحی (ویرایش دوم)
24
شاخص های قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1395
25
مشخصات فنی اجرا و نگهداری خط کشی های معابر شهری -ویرایش سوم
26
مشخصات فنی ساخت، نصب و نگهداری حفاظ ها و ضربه گیرهای معابر شهری (ویرایش دوم)
27
ضریب تطبیق در محاسبه و برآورد حق الزحمه مشاوران در سال 1396
28
مشخصات فنی و مقاطع همسان پیاده روسازی (ویرایش دوم)
29
فهرست بهای تابلوهای ترافیکی سال 1396
30
ابلاغ فهرست بهای تجمیعی تعمیر و ترمیم معابر سواره رو سال 1396
31
ابلاغ فهرست بهای تجمیعی شبکه فرعی جمع آوری و هدایت رواناب های سطحی سال 1396
32
ابلاغ فهرست بهای تجمیعی مقاطع همسان پیاده رو سازی سال 1396
33
ابلاغ فهرست بهای حفاظ ها و ضربه گیرهای معابر شهری در سال 1396
34
ابلاغ فهرست بهای خط کشی های معابر شهری سال 1396
35
ابلاغ فهرست بهای تجهیزات ترافیکی سال 1396
36
ابلاغ ضریب پیش بینی تعدیل قیمت در دوره های سه ماهه (ضریب b)
37
ابلاغ شاخص های قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1394 و سه ماهه اول و دوم سال 1395
38
ابلاغ فهارس بهای واحد پایه سال 1396
39
اصلاح تبصره سوم مصوبه «تعیین وظایف شورای عالی فنی شهرداری تهران
40
دستورالعمل نگهداری و تعمیر راه ها و بزرگراه های شهری (ویرایش دوم)
41
دستورالعمل تعیین مناسب ترین پیشنهاد در مناقصات پیمانکاری (ویرایش دوم)
42
ابلاغ تعرفه خدمات نقشه برداری سال 1395
43
ابلاغ فهارس بهای واحد پایه سال 1395
44
ابلاغ ضریب تطبیق در محاسبه و برآورد حق الزحمه مشاوران در سال 1395-نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران
45
آیین نامه تشکیل کمیته های کارشناسی (ویرایش دوم) - نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران
46
آیین نامه ارزشیابی پیمانکاران شهرداری تهران
47
دستورالعمل ارزیابی فنی کارخانجات تولید آسفالت
48
ابلاغ تعرفه خدمات نقشه برداری سال 1394
49
آیین نامه تشخیص صلاحیت تولیدکنندگان آسفالت
50
فهرست بهای خط کشی های معابر شهری سال 1394
51
فهرست بهای اقلام متفرقه حمل و نقل و ترافیک سال 1394
52
فهرست بهای حفاظ ها و ضربه گیرهای معابر شهری سال 1394
53
فهرست بهای تابلوهای ترافیکی سال 1394
54
فهرست بهای سرپناه ایستگاه های اتوبوس و پایانه های خیابانی سال 1394
55
ابلاغ ضریب تطبیق در محاسبه و برآورد حق الزحمه مشاوران در سال 1394
56
ابلاغ تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح 1393
57
ابلاغ فهارس بهای واحد پایه سال 1394
58
تفویض برخی از اختیارات مالی
59
تفویض برخی از اختیارات مالی
60
فهرست بهای تجمیعی تعمیر و نگهداری راه ها و بزرگراه های شهری سال 1394
61
فهرست بهای تجمیعی مقاطع همسان پیاده رو سازی سال 1394
62
فهرست بهای تجمیعی مقاطع همسان پیاده رو سازی سال 1394
63
مشخصات فنی ساخت، نصب و نگهداری تابلوهای ترافیکی
64
ابلاغ مشخصات فنی اجرای نوار جاذب آب در پیاده رو ها
65
مشخصات فنی ساخت، نصب و نگهداری حفاظ ها و ضربه گیرهای معابر شهری
66
فهرست بهای تجمیعی تهیه، نصب و نگهداری حفاظ ها و ضربه گیرهای معابر شهری سال 1393
67
دستورالعمل ایمنی ترافیک محیط کار برای پروژه های معابر شهری
68
فهرست بهای تجمیعی تهیه، نصب و نگهداری سرپناه ایستگاه های اتوبوس و پایانه های خیابانی سال 1393
69
ابلاغ فهارس بهای واحد پایه سال 1393
70
دستورالعمل ضوابط پذیرش و محاسبه کسر بهای جداول و کفپوش های بتنی 
71
 دستورالعمل نحوه انتخاب مشاوران عامل چهارم شهرداری های مناطق (ویرایش چهارم)
72
ابلاغ فرم همسان صورتجلسه خرید خدمات مشاور
73
ابلاغ ضریب تطبیق در محاسبه و برآورد حق الزحمه مشاوران در سال 1393
74
ابلاغ شاخص های قطعی دوره های سه ماه اول و دوم سال 1392
75
الزامات اقدامات نگهداشت معابر
76
فهرست بهای تجمیعی تهیه، نصب و نگهداری علائم و تابلوهای ترافیکی سال 1393
77
فهرست بهای تجمیعی اجرا و نگهداری خط کشی های معابر شهری سال 1393
78
فهرست بهای تجمیعی تعمیر و نگهداری راه ها و بزرگراه های شهری سال 1393
79
ابلاغ سیاست های اجرایی فعالیت های عمرانی مناطق شهرداری تهران
80
فهرست بهای تجمیعی مقاطع همسان پیاده روسازی سال 1393
81
فهرست بهای تجمیعی جداول و انهار سال 1393
82
دستورالعمل همسان تعیین حق‌الزحمه مشاوران و واحدهای خدمات مدیریت طرح (ویرایش دوم) - اصلاحیه شماره 2
83
برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران (1393-1397)
84
آیین نامه تشکیل کمیته کارشناسی 
85
دستورالعمل همسان تعیین حق‌الزحمه مشاوران و واحدهای خدمات مدیریت طرح (ویرایش دوم) - اصلاحیه شماره 1
86
سند راهبردی نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران 
87
تعرفه قیمت مطالعات شناسایی تاسیسات و عوارض زیر سطحی به روش رادار نفوذی زمین-سال 1392 
88
دستورالعمل ضوابط پذیرش و محاسبه کسر بهای آسفالت در پیمان‌های تامین مصالح 
89
دستورالعمل ضوابط پذیرش و محاسبه کسر بهای عملیات اجرای آسفالت در پیمان‌های عمران شهری
90
دستورالعمل انتخاب مشاوران آزمایشگاه مقیم شهرداری های مناطق
91
مشخصات فنی همسان تعمیر و نگهداری راه‌ها و بزرگراه‌های شهری 
92
مشخصات فنی و مقاطع همسان جداول و انهار بتنی شهری 
93
فهرست بهای تجمیعی جداول و انهار سال 1392 
94
فهرست بهای تجمیعی انهار و جداول سال 1394
95
فهرست بهای تجمیعی مقاطع همسان پیاده روسازی سال 1392 
96
فهرست بهای تجمیعی تعمیر و نگهداری راه ها و بزرگراه های شهری سال 1392
97
فهرست بهای تجمیعی انهار و جداول سال 1392
98
دستورالعمل تعیین نصاب ضریب پیشنهادی در مناقصات انتخاب پیمانکار پروژه های عمرانی 
99
دستورالعمل همسان تعیین حق‌الزحمه مشاوران و واحدهای خدمات مدیریت طرح (ویرایش دوم) 
100
دستورالعمل تشویق و تنبیه شرکت های همکار شهرداری تهران 
101
دستورالعمل محاسبه وپرداخت مابه التفاوت قیمت فولاد در عملیات اجرایی پیمان های عمرانی سال 1391 
102
راهنمای انتخاب مشاور به روش بودجه ثابت 
103
راهنمای انتخاب مشاور به روش تعرفه 
104
راهنمای انتخاب مشاور به روش کیفیت 
105
راهنمای انتخاب مشاور به روش کیفیت و قیمت 
106
راهنمای انتخاب مشاور به روش تک‌گزینه‌ای 
107
مطالعات عملیاتی کردن طرح جامع مدیریت آبهای سطحی و تهیه طرح های بهسازی انهار و کانال ها در مناطق 22 گانه تهران 
108
فهرست بهای تجمیعی مقاطع همسان پیاده روسازی سال 1391 
109
مشخصات فنی و مقاطع همسان پیاده روسازی
110
دستورالعمل مشخصات فنی عمومی شبکه های فولادی هدایت آب های سطحی (گریتینگ)
111
دستورالعمل ارزیابی پروژه های روسازی آسفالتی، پیاده روسازی و اجرای جداول و انهار 
112
راهنمای نحوه تهیه ی گزارش توجیهی اجرای پروژه های عمرانی معابر شهر تهران
113
ابلاغ دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران در سال 1390
114
دستورالعمل نحوه تعیین دامنه قیمت عادله در مناقصات پیمانکاری
115
انتخاب مشاور کنترل و بازرسی جوش
116
ابلاغ فهرست واحدهای مجاز تولید آسفالت گرم
117
بودجه ریزی عملیاتی
118
ضوابط پذیرش جداول بتنی
119
تعداد نفرات مورد نیاز آزمایشگاه های مقیم
120
بودجه عمرانی سال 1390 مناطق
121
موافقت نامه همسان مدیر طرح
122
آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان ها و شرکت های وابسته یه شهرداری تهران
123
آئین نامه خرید خدمات مشاوره
124
ابلاغ دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران در سال 1389
125
ابلاغ فهرست تولیدکنندگان مجاز کفپوش های بتنی
126
اعلان شاخص های قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1388
127
نحوه ارائه بهای عادله در مناقصات
128
انتخاب آزمایشگاه مقیم
129
انتخاب عامل چهارم
130
انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع
131
ابلاغ فهرست تولیدکنندگان مجاز جداول بتنی
132
حذف ضریب بالاسری در فهارس بهای سال1388
133
ابلاغ فرم های برآورد اولیه عملیات عمرانی
134
ابلاغ فهارس بهای سال 88
135
برنامه پنج‌ساله شهرداری تهران - مصوب شورای اسلامی شهر تهران
136
تعیین وظایف شورای عالی فنی شهرداری تهران
137
آیین نامه طراحی راه های شهری
138
آیین ‌نامه معاملات شهرداری تهران‌
139
راهنمای بازرسی چشمی پل های شهری