گنجینه ضوابط نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران


بخشنامه جدید تازه ها
پربازدید ها
جستجو
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 
ردیف
عنوان
نمایش
1
فهرست بهای خاص ایمنی، کنترل و خدمات ترافیکی پل و تونل های شهر تهران سال 1396
2
ممانعت از تخلیه مصالح و اضافات عملیات عمرانی در انهار
3
فهرست بهای نظافت و شستشوی پل و تونل های شهر تهران سال 1396
4
فهرست بهای خاص نگهداری و تعمیر تجهیزات و تاسیسات تونل های شهری و پل شهید صدر تهران سال 1396
5
بررسی اسناد طراحی قبل از ابلاغ به پیمانکاران
6
استفاده مجدد از تراشه های آسفالت
7
شاخص های قطعی دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1396
8
فهارس بهای واحد پایه سال 1397
9
پیش بینی تعدیل قیمت در دوره های سه ماهه در سال 1397 (ضریب b)
10
ابلاغ ضریب تطبیق در محاسبه و برآورد حق الزحمه مشاوران در سال 1397
11
راهنمای انتخاب مشاور
12
مشخصات فنی شبکه فرعی جمع آوری و هدایت روان آب سطحی (ویرایش دوم)
13
مشخصات فنی شبکه فرعی جمع آوری و هدایت روان آب سطحی (ویرایش دوم)
14
شاخص های قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1395
15
مشخصات فنی اجرا و نگهداری خط کشی های معابر شهری -ویرایش سوم
16
مشخصات فنی ساخت، نصب و نگهداری حفاظ ها و ضربه گیرهای معابر شهری (ویرایش دوم)
17
ضریب تطبیق در محاسبه و برآورد حق الزحمه مشاوران در سال 1396
18
مشخصات فنی و مقاطع همسان پیاده روسازی (ویرایش دوم)
19
فهرست بهای تابلوهای ترافیکی سال 1396
20
ابلاغ فهرست بهای تجمیعی تعمیر و ترمیم معابر سواره رو سال 1396
21
ابلاغ فهرست بهای تجمیعی شبکه فرعی جمع آوری و هدایت رواناب های سطحی سال 1396
22
ابلاغ فهرست بهای تجمیعی مقاطع همسان پیاده رو سازی سال 1396
23
ابلاغ فهرست بهای حفاظ ها و ضربه گیرهای معابر شهری در سال 1396
24
ابلاغ فهرست بهای خط کشی های معابر شهری سال 1396
25
ابلاغ فهرست بهای تجهیزات ترافیکی سال 1396
26
ابلاغ ضریب پیش بینی تعدیل قیمت در دوره های سه ماهه (ضریب b)
27
ابلاغ شاخص های قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1394 و سه ماهه اول و دوم سال 1395
28
ابلاغ فهارس بهای واحد پایه سال 1396
29
اصلاح تبصره سوم مصوبه «تعیین وظایف شورای عالی فنی شهرداری تهران
30
دستورالعمل نگهداری و تعمیر راه ها و بزرگراه های شهری (ویرایش دوم)
31
دستورالعمل تعیین مناسب ترین پیشنهاد در مناقصات پیمانکاری (ویرایش دوم)
32
ابلاغ تعرفه خدمات نقشه برداری سال 1395
33
ابلاغ فهارس بهای واحد پایه سال 1395
34
ابلاغ ضریب تطبیق در محاسبه و برآورد حق الزحمه مشاوران در سال 1395-نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران
35
آیین نامه تشکیل کمیته های کارشناسی (ویرایش دوم) - نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران
36
آیین نامه ارزشیابی پیمانکاران شهرداری تهران
37
دستورالعمل ارزیابی فنی کارخانجات تولید آسفالت
38
ابلاغ تعرفه خدمات نقشه برداری سال 1394
39
آیین نامه تشخیص صلاحیت تولیدکنندگان آسفالت
40
فهرست بهای خط کشی های معابر شهری سال 1394
41
فهرست بهای اقلام متفرقه حمل و نقل و ترافیک سال 1394
42
فهرست بهای حفاظ ها و ضربه گیرهای معابر شهری سال 1394
43
فهرست بهای تابلوهای ترافیکی سال 1394
44
فهرست بهای سرپناه ایستگاه های اتوبوس و پایانه های خیابانی سال 1394
45
ابلاغ ضریب تطبیق در محاسبه و برآورد حق الزحمه مشاوران در سال 1394
46
ابلاغ تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح 1393
47
ابلاغ فهارس بهای واحد پایه سال 1394
48
تفویض برخی از اختیارات مالی
49
تفویض برخی از اختیارات مالی
50
فهرست بهای تجمیعی تعمیر و نگهداری راه ها و بزرگراه های شهری سال 1394
51
فهرست بهای تجمیعی مقاطع همسان پیاده رو سازی سال 1394
52
فهرست بهای تجمیعی مقاطع همسان پیاده رو سازی سال 1394
53
مشخصات فنی ساخت، نصب و نگهداری تابلوهای ترافیکی
54
ابلاغ مشخصات فنی اجرای نوار جاذب آب در پیاده رو ها
55
مشخصات فنی ساخت، نصب و نگهداری حفاظ ها و ضربه گیرهای معابر شهری
56
فهرست بهای تجمیعی تهیه، نصب و نگهداری حفاظ ها و ضربه گیرهای معابر شهری سال 1393
57
دستورالعمل ایمنی ترافیک محیط کار برای پروژه های معابر شهری
58
فهرست بهای تجمیعی تهیه، نصب و نگهداری سرپناه ایستگاه های اتوبوس و پایانه های خیابانی سال 1393
59
ابلاغ فهارس بهای واحد پایه سال 1393
60
دستورالعمل ضوابط پذیرش و محاسبه کسر بهای جداول و کفپوش های بتنی 
61
 دستورالعمل نحوه انتخاب مشاوران عامل چهارم شهرداری های مناطق (ویرایش چهارم)
62
ابلاغ فرم همسان صورتجلسه خرید خدمات مشاور
63
ابلاغ ضریب تطبیق در محاسبه و برآورد حق الزحمه مشاوران در سال 1393
64
ابلاغ شاخص های قطعی دوره های سه ماه اول و دوم سال 1392
65
الزامات اقدامات نگهداشت معابر
66
فهرست بهای تجمیعی تهیه، نصب و نگهداری علائم و تابلوهای ترافیکی سال 1393
67
فهرست بهای تجمیعی اجرا و نگهداری خط کشی های معابر شهری سال 1393
68
فهرست بهای تجمیعی تعمیر و نگهداری راه ها و بزرگراه های شهری سال 1393
69
ابلاغ سیاست های اجرایی فعالیت های عمرانی مناطق شهرداری تهران
70
فهرست بهای تجمیعی مقاطع همسان پیاده روسازی سال 1393
71
فهرست بهای تجمیعی جداول و انهار سال 1393
72
دستورالعمل همسان تعیین حق‌الزحمه مشاوران و واحدهای خدمات مدیریت طرح (ویرایش دوم) - اصلاحیه شماره 2
73
برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران (1393-1397)
74
آیین نامه تشکیل کمیته کارشناسی 
75
دستورالعمل همسان تعیین حق‌الزحمه مشاوران و واحدهای خدمات مدیریت طرح (ویرایش دوم) - اصلاحیه شماره 1
76
سند راهبردی نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران 
77
تعرفه قیمت مطالعات شناسایی تاسیسات و عوارض زیر سطحی به روش رادار نفوذی زمین-سال 1392 
78
دستورالعمل ضوابط پذیرش و محاسبه کسر بهای آسفالت در پیمان‌های تامین مصالح 
79
دستورالعمل ضوابط پذیرش و محاسبه کسر بهای عملیات اجرای آسفالت در پیمان‌های عمران شهری
80
دستورالعمل انتخاب مشاوران آزمایشگاه مقیم شهرداری های مناطق
81
مشخصات فنی همسان تعمیر و نگهداری راه‌ها و بزرگراه‌های شهری 
82
مشخصات فنی و مقاطع همسان جداول و انهار بتنی شهری 
83
فهرست بهای تجمیعی جداول و انهار سال 1392 
84
فهرست بهای تجمیعی انهار و جداول سال 1394
85
فهرست بهای تجمیعی مقاطع همسان پیاده روسازی سال 1392 
86
فهرست بهای تجمیعی تعمیر و نگهداری راه ها و بزرگراه های شهری سال 1392
87
فهرست بهای تجمیعی انهار و جداول سال 1392
88
دستورالعمل تعیین نصاب ضریب پیشنهادی در مناقصات انتخاب پیمانکار پروژه های عمرانی 
89
دستورالعمل همسان تعیین حق‌الزحمه مشاوران و واحدهای خدمات مدیریت طرح (ویرایش دوم) 
90
دستورالعمل تشویق و تنبیه شرکت های همکار شهرداری تهران 
91
دستورالعمل محاسبه وپرداخت مابه التفاوت قیمت فولاد در عملیات اجرایی پیمان های عمرانی سال 1391 
92
راهنمای انتخاب مشاور به روش بودجه ثابت 
93
راهنمای انتخاب مشاور به روش تعرفه 
94
راهنمای انتخاب مشاور به روش کیفیت 
95
راهنمای انتخاب مشاور به روش کیفیت و قیمت 
96
راهنمای انتخاب مشاور به روش تک‌گزینه‌ای 
97
مطالعات عملیاتی کردن طرح جامع مدیریت آبهای سطحی و تهیه طرح های بهسازی انهار و کانال ها در مناطق 22 گانه تهران 
98
فهرست بهای تجمیعی مقاطع همسان پیاده روسازی سال 1391 
99
مشخصات فنی و مقاطع همسان پیاده روسازی
100
دستورالعمل مشخصات فنی عمومی شبکه های فولادی هدایت آب های سطحی (گریتینگ)
101
دستورالعمل ارزیابی پروژه های روسازی آسفالتی، پیاده روسازی و اجرای جداول و انهار 
102
راهنمای نحوه تهیه ی گزارش توجیهی اجرای پروژه های عمرانی معابر شهر تهران
103
ابلاغ دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران در سال 1390
104
دستورالعمل نحوه تعیین دامنه قیمت عادله در مناقصات پیمانکاری
105
انتخاب مشاور کنترل و بازرسی جوش
106
ابلاغ فهرست واحدهای مجاز تولید آسفالت گرم
107
بودجه ریزی عملیاتی
108
ضوابط پذیرش جداول بتنی
109
تعداد نفرات مورد نیاز آزمایشگاه های مقیم
110
بودجه عمرانی سال 1390 مناطق
111
موافقت نامه همسان مدیر طرح
112
آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان ها و شرکت های وابسته یه شهرداری تهران
113
آئین نامه خرید خدمات مشاوره
114
ابلاغ دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران در سال 1389
115
ابلاغ فهرست تولیدکنندگان مجاز کفپوش های بتنی
116
اعلان شاخص های قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1388
117
نحوه ارائه بهای عادله در مناقصات
118
انتخاب آزمایشگاه مقیم
119
انتخاب عامل چهارم
120
انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع
121
ابلاغ فهرست تولیدکنندگان مجاز جداول بتنی
122
حذف ضریب بالاسری در فهارس بهای سال1388
123
ابلاغ فرم های برآورد اولیه عملیات عمرانی
124
ابلاغ فهارس بهای سال 88
125
برنامه پنج‌ساله شهرداری تهران - مصوب شورای اسلامی شهر تهران
126
تعیین وظایف شورای عالی فنی شهرداری تهران
127
آیین نامه طراحی راه های شهری
128
آیین ‌نامه معاملات شهرداری تهران‌
129
راهنمای بازرسی چشمی پل های شهری