گنجینه ضوابط نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران


بخشنامه جدید تازه ها
پربازدید ها
جستجو
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 
ردیف
عنوان
نمایش
1
تعرفه خدمات نقشه برداری سال 1397
2
تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال 1397
3
شاخص های قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1396
4
دستورالعمل اجرایی مدیریت منابع و مصارف غیر نقد
5
جوابیه شواری اسلامی شهر تهران به اعتراض هیأت تطبیق به متن مصوبه «مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران» ابلاغی به شماره 20355-2486-160مورخ 16-07-97
6
ضوابط و دستورالعمل کدگذاری و طراحی تابلوهای هدایت مسیر معابر شهر تهران
7
مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران مصوب 10-07-1397
8
الزام شهرداری تهران به ارایه لایحه تعیین مأموریت‌ها و حدود اختیارات و مسئولیت‌های شوراهای معماری مناطق مصوب 08-07-1397
9
اصلاحیه مصوبه تعیین وظایف شورای عالی فنی شهرداری تهران ابلاغی به شماره15837-580-160 مورخ17-8-83 و اصلاحات بعدی آن
10
جوابیه شورای اسلامی شهر تهران به نامه شماره‌ 5015 -1-97 مورخ 29-05-1397 فرمانداری تهران موضوع اعتراض هیأت تطبیق، به متن مصوبه «طرح آبرسانی اضطراری شهر تهران »
11
فهرست بهای خاص ایمنی، کنترل و خدمات ترافیکی پل و تونل های شهر تهران سال 1396
12
فهرست بهای خاص نگهداری و تعمیر تجهیزات و تاسیسات تونل های شهری و پل شهید صدر تهران سال 1396
13
فهرست بهای نظافت و شستشوی پل و تونل های شهر تهران سال 1396
14
ممانعت از تخلیه مصالح و اضافات عملیات عمرانی در انهار
15
اصلاحیه مصوبه چگونگی محاسبه و دریافت بهای خدمات مدیریت پسماندهای ساختمانی و عمرانی ـ ابلاغی به شماره 30129-1999-160 مورخ 05-11-1393 و اصلاحیه بعدی آن
16
بررسی اسناد طراحی قبل از ابلاغ به پیمانکاران
17
استفاده مجدد از تراشه های آسفالت
18
فهارس بهای واحد پایه سال 1397
19
شاخص های قطعی دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1396
20
ابلاغ ضریب تطبیق در محاسبه و برآورد حق الزحمه مشاوران در سال 1397
21
پیش بینی تعدیل قیمت در دوره های سه ماهه در سال 1397 (ضریب b)
22
راهنمای انتخاب مشاور
23
الزام شهرداری تهران به انجام الکترونیکی و اعلان عمومی اطلاعات معاملات شهرداری
24
الزام شهرداری تهران به تهیه و ارائه لایحه برنامه عملیاتی واکنش اضطراری برای مقابله با زلزله در شهر تهران
25
مشخصات فنی شبکه فرعی جمع آوری و هدایت روان آب سطحی (ویرایش دوم)
26
مشخصات فنی شبکه فرعی جمع آوری و هدایت روان آب سطحی (ویرایش دوم)
27
شاخص های قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1395
28
مشخصات فنی اجرا و نگهداری خط کشی های معابر شهری -ویرایش سوم
29
مشخصات فنی ساخت، نصب و نگهداری حفاظ ها و ضربه گیرهای معابر شهری (ویرایش دوم)
30
ضریب تطبیق در محاسبه و برآورد حق الزحمه مشاوران در سال 1396
31
مشخصات فنی و مقاطع همسان پیاده روسازی (ویرایش دوم)
32
فهرست بهای تابلوهای ترافیکی سال 1396
33
ابلاغ فهرست بهای تجهیزات ترافیکی سال 1396
34
ابلاغ فهرست بهای خط کشی های معابر شهری سال 1396
35
ابلاغ فهرست بهای حفاظ ها و ضربه گیرهای معابر شهری در سال 1396
36
ابلاغ فهرست بهای تجمیعی مقاطع همسان پیاده رو سازی سال 1396
37
ابلاغ فهرست بهای تجمیعی شبکه فرعی جمع آوری و هدایت رواناب های سطحی سال 1396
38
ابلاغ فهرست بهای تجمیعی تعمیر و ترمیم معابر سواره رو سال 1396
39
ابلاغ ضریب پیش بینی تعدیل قیمت در دوره های سه ماهه (ضریب b)
40
ابلاغ شاخص های قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1394 و سه ماهه اول و دوم سال 1395
41
ابلاغ فهارس بهای واحد پایه سال 1396
42
اصلاح تبصره سوم مصوبه «تعیین وظایف شورای عالی فنی شهرداری تهران
43
دستورالعمل تعیین مناسب ترین پیشنهاد در مناقصات پیمانکاری (ویرایش دوم)
44
دستورالعمل نگهداری و تعمیر راه ها و بزرگراه های شهری (ویرایش دوم)
45
ابلاغ تعرفه خدمات نقشه برداری سال 1395
46
ابلاغ فهارس بهای واحد پایه سال 1395
47
ابلاغ ضریب تطبیق در محاسبه و برآورد حق الزحمه مشاوران در سال 1395-نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران
48
آیین نامه تشکیل کمیته های کارشناسی (ویرایش دوم) - نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران
49
آیین نامه ارزشیابی پیمانکاران شهرداری تهران
50
دستورالعمل ارزیابی فنی کارخانجات تولید آسفالت
51
ابلاغ تعرفه خدمات نقشه برداری سال 1394
52
آیین نامه تشخیص صلاحیت تولیدکنندگان آسفالت
53
فهرست بهای خط کشی های معابر شهری سال 1394
54
فهرست بهای سرپناه ایستگاه های اتوبوس و پایانه های خیابانی سال 1394
55
فهرست بهای تابلوهای ترافیکی سال 1394
56
فهرست بهای حفاظ ها و ضربه گیرهای معابر شهری سال 1394
57
فهرست بهای اقلام متفرقه حمل و نقل و ترافیک سال 1394
58
ابلاغ ضریب تطبیق در محاسبه و برآورد حق الزحمه مشاوران در سال 1394
59
ابلاغ تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح 1393
60
ابلاغ فهارس بهای واحد پایه سال 1394
61
تفویض برخی از اختیارات مالی
62
تفویض برخی از اختیارات مالی
63
فهرست بهای تجمیعی مقاطع همسان پیاده رو سازی سال 1394
64
فهرست بهای تجمیعی مقاطع همسان پیاده رو سازی سال 1394
65
فهرست بهای تجمیعی تعمیر و نگهداری راه ها و بزرگراه های شهری سال 1394
66
مشخصات فنی ساخت، نصب و نگهداری تابلوهای ترافیکی
67
ابلاغ مشخصات فنی اجرای نوار جاذب آب در پیاده رو ها
68
فهرست بهای تجمیعی تهیه، نصب و نگهداری حفاظ ها و ضربه گیرهای معابر شهری سال 1393
69
مشخصات فنی ساخت، نصب و نگهداری حفاظ ها و ضربه گیرهای معابر شهری
70
دستورالعمل ایمنی ترافیک محیط کار برای پروژه های معابر شهری
71
فهرست بهای تجمیعی تهیه، نصب و نگهداری سرپناه ایستگاه های اتوبوس و پایانه های خیابانی سال 1393
72
ابلاغ فهارس بهای واحد پایه سال 1393
73
دستورالعمل ضوابط پذیرش و محاسبه کسر بهای جداول و کفپوش های بتنی 
74
 دستورالعمل نحوه انتخاب مشاوران عامل چهارم شهرداری های مناطق (ویرایش چهارم)
75
ابلاغ فرم همسان صورتجلسه خرید خدمات مشاور
76
ابلاغ ضریب تطبیق در محاسبه و برآورد حق الزحمه مشاوران در سال 1393
77
ابلاغ شاخص های قطعی دوره های سه ماه اول و دوم سال 1392
78
الزامات اقدامات نگهداشت معابر
79
فهرست بهای تجمیعی اجرا و نگهداری خط کشی های معابر شهری سال 1393
80
فهرست بهای تجمیعی تهیه، نصب و نگهداری علائم و تابلوهای ترافیکی سال 1393
81
فهرست بهای تجمیعی تعمیر و نگهداری راه ها و بزرگراه های شهری سال 1393
82
ابلاغ سیاست های اجرایی فعالیت های عمرانی مناطق شهرداری تهران
83
فهرست بهای تجمیعی جداول و انهار سال 1393
84
فهرست بهای تجمیعی مقاطع همسان پیاده روسازی سال 1393
85
دستورالعمل همسان تعیین حق‌الزحمه مشاوران و واحدهای خدمات مدیریت طرح (ویرایش دوم) - اصلاحیه شماره 2
86
برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران (1393-1397)
87
آیین نامه تشکیل کمیته کارشناسی 
88
دستورالعمل همسان تعیین حق‌الزحمه مشاوران و واحدهای خدمات مدیریت طرح (ویرایش دوم) - اصلاحیه شماره 1
89
سند راهبردی نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران 
90
تعرفه قیمت مطالعات شناسایی تاسیسات و عوارض زیر سطحی به روش رادار نفوذی زمین-سال 1392 
91
دستورالعمل ضوابط پذیرش و محاسبه کسر بهای عملیات اجرای آسفالت در پیمان‌های عمران شهری
92
دستورالعمل ضوابط پذیرش و محاسبه کسر بهای آسفالت در پیمان‌های تامین مصالح 
93
دستورالعمل انتخاب مشاوران آزمایشگاه مقیم شهرداری های مناطق
94
مشخصات فنی همسان تعمیر و نگهداری راه‌ها و بزرگراه‌های شهری 
95
فهرست بهای تجمیعی انهار و جداول سال 1392
96
فهرست بهای تجمیعی تعمیر و نگهداری راه ها و بزرگراه های شهری سال 1392
97
فهرست بهای تجمیعی مقاطع همسان پیاده روسازی سال 1392 
98
فهرست بهای تجمیعی انهار و جداول سال 1394
99
فهرست بهای تجمیعی جداول و انهار سال 1392 
100
مشخصات فنی و مقاطع همسان جداول و انهار بتنی شهری 
101
دستورالعمل تعیین نصاب ضریب پیشنهادی در مناقصات انتخاب پیمانکار پروژه های عمرانی 
102
دستورالعمل همسان تعیین حق‌الزحمه مشاوران و واحدهای خدمات مدیریت طرح (ویرایش دوم) 
103
دستورالعمل تشویق و تنبیه شرکت های همکار شهرداری تهران 
104
دستورالعمل محاسبه وپرداخت مابه التفاوت قیمت فولاد در عملیات اجرایی پیمان های عمرانی سال 1391 
105
راهنمای انتخاب مشاور به روش کیفیت و قیمت 
106
راهنمای انتخاب مشاور به روش کیفیت 
107
راهنمای انتخاب مشاور به روش تعرفه 
108
راهنمای انتخاب مشاور به روش بودجه ثابت 
109
مطالعات عملیاتی کردن طرح جامع مدیریت آبهای سطحی و تهیه طرح های بهسازی انهار و کانال ها در مناطق 22 گانه تهران 
110
راهنمای انتخاب مشاور به روش تک‌گزینه‌ای 
111
فهرست بهای تجمیعی مقاطع همسان پیاده روسازی سال 1391 
112
مشخصات فنی و مقاطع همسان پیاده روسازی
113
دستورالعمل مشخصات فنی عمومی شبکه های فولادی هدایت آب های سطحی (گریتینگ)
114
دستورالعمل ارزیابی پروژه های روسازی آسفالتی، پیاده روسازی و اجرای جداول و انهار 
115
راهنمای نحوه تهیه ی گزارش توجیهی اجرای پروژه های عمرانی معابر شهر تهران
116
ابلاغ دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران در سال 1390
117
دستورالعمل نحوه تعیین دامنه قیمت عادله در مناقصات پیمانکاری
118
انتخاب مشاور کنترل و بازرسی جوش
119
ابلاغ فهرست واحدهای مجاز تولید آسفالت گرم
120
بودجه ریزی عملیاتی
121
ضوابط پذیرش جداول بتنی
122
تعداد نفرات مورد نیاز آزمایشگاه های مقیم
123
بودجه عمرانی سال 1390 مناطق
124
موافقت نامه همسان مدیر طرح
125
آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان ها و شرکت های وابسته یه شهرداری تهران
126
ابلاغ دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران در سال 1389
127
آئین نامه خرید خدمات مشاوره
128
ابلاغ فهرست تولیدکنندگان مجاز کفپوش های بتنی
129
اعلان شاخص های قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1388
130
نحوه ارائه بهای عادله در مناقصات
131
انتخاب آزمایشگاه مقیم
132
انتخاب عامل چهارم
133
انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع
134
حذف ضریب بالاسری در فهارس بهای سال1388
135
ابلاغ فهرست تولیدکنندگان مجاز جداول بتنی
136
ابلاغ فهارس بهای سال 88
137
ابلاغ فرم های برآورد اولیه عملیات عمرانی
138
برنامه پنج‌ساله شهرداری تهران - مصوب شورای اسلامی شهر تهران
139
تعیین وظایف شورای عالی فنی شهرداری تهران
140
آیین نامه طراحی راه های شهری
141
آیین ‌نامه معاملات شهرداری تهران‌
142
راهنمای بازرسی چشمی پل های شهری