گنجینه ضوابط نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران


بخشنامه جدید تازه ها
پربازدید ها
جستجو
عنوان/واژه کلیدی: 
شماره: 
تاریخ: 
ردیف
عنوان
نمایش
1
آیین نامه کمیته مشورتی شورای فنی (ویرایش سوم)
2
فهارس بهای واحد پایه سال 1398
3
تعرفه خدمات نقشه برداری سال 1397
4
تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح سال 1397
5
شاخص های قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1396
6
برنامه پنج‌ساله سوم توسعه شهرداری تهران 1398-1402
7
دستورالعمل اجرایی مدیریت منابع و مصارف غیر نقد
8
جوابیه شواری اسلامی شهر تهران به اعتراض هیأت تطبیق به متن مصوبه «مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران» ابلاغی به شماره 20355-2486-160مورخ 16-07-97
9
ضوابط و دستورالعمل کدگذاری و طراحی تابلوهای هدایت مسیر معابر شهر تهران
10
مدیریت تعارض منافع در شهرداری تهران مصوب 10-07-1397
11
الزام شهرداری تهران به ارایه لایحه تعیین مأموریت‌ها و حدود اختیارات و مسئولیت‌های شوراهای معماری مناطق مصوب 08-07-1397
12
اصلاحیه مصوبه تعیین وظایف شورای عالی فنی شهرداری تهران ابلاغی به شماره15837-580-160 مورخ17-8-83 و اصلاحات بعدی آن
13
جوابیه شورای اسلامی شهر تهران به نامه شماره‌ 5015 -1-97 مورخ 29-05-1397 فرمانداری تهران موضوع اعتراض هیأت تطبیق، به متن مصوبه «طرح آبرسانی اضطراری شهر تهران »
14
فهرست بهای خاص ایمنی، کنترل و خدمات ترافیکی پل و تونل های شهر تهران سال 1396
15
فهرست بهای خاص نگهداری و تعمیر تجهیزات و تاسیسات تونل های شهری و پل شهید صدر تهران سال 1396
16
فهرست بهای نظافت و شستشوی پل و تونل های شهر تهران سال 1396
17
ممانعت از تخلیه مصالح و اضافات عملیات عمرانی در انهار
18
اصلاحیه مصوبه چگونگی محاسبه و دریافت بهای خدمات مدیریت پسماندهای ساختمانی و عمرانی ـ ابلاغی به شماره 30129-1999-160 مورخ 05-11-1393 و اصلاحیه بعدی آن
19
بررسی اسناد طراحی قبل از ابلاغ به پیمانکاران
20
استفاده مجدد از تراشه های آسفالت
21
فهارس بهای واحد پایه سال 1397
22
شاخص های قطعی دوره های سه ماهه اول و دوم سال 1396
23
ابلاغ ضریب تطبیق در محاسبه و برآورد حق الزحمه مشاوران در سال 1397
24
پیش بینی تعدیل قیمت در دوره های سه ماهه در سال 1397 (ضریب b)
25
راهنمای انتخاب مشاور
26
الزام شهرداری تهران به انجام الکترونیکی و اعلان عمومی اطلاعات معاملات شهرداری
27
الزام شهرداری تهران به تهیه و ارائه لایحه برنامه عملیاتی واکنش اضطراری برای مقابله با زلزله در شهر تهران
28
مشخصات فنی شبکه فرعی جمع آوری و هدایت روان آب سطحی (ویرایش دوم)
29
مشخصات فنی شبکه فرعی جمع آوری و هدایت روان آب سطحی (ویرایش دوم)
30
شاخص های قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1395
31
مشخصات فنی اجرا و نگهداری خط کشی های معابر شهری -ویرایش سوم
32
مشخصات فنی ساخت، نصب و نگهداری حفاظ ها و ضربه گیرهای معابر شهری (ویرایش دوم)
33
ضریب تطبیق در محاسبه و برآورد حق الزحمه مشاوران در سال 1396
34
مشخصات فنی و مقاطع همسان پیاده روسازی (ویرایش دوم)
35
فهرست بهای تابلوهای ترافیکی سال 1396
36
ابلاغ فهرست بهای تجهیزات ترافیکی سال 1396
37
ابلاغ فهرست بهای خط کشی های معابر شهری سال 1396
38
ابلاغ فهرست بهای حفاظ ها و ضربه گیرهای معابر شهری در سال 1396
39
ابلاغ فهرست بهای تجمیعی مقاطع همسان پیاده رو سازی سال 1396
40
ابلاغ فهرست بهای تجمیعی شبکه فرعی جمع آوری و هدایت رواناب های سطحی سال 1396
41
ابلاغ فهرست بهای تجمیعی تعمیر و ترمیم معابر سواره رو سال 1396
42
ابلاغ ضریب پیش بینی تعدیل قیمت در دوره های سه ماهه (ضریب b)
43
ابلاغ شاخص های قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1394 و سه ماهه اول و دوم سال 1395
44
ابلاغ فهارس بهای واحد پایه سال 1396
45
اصلاح تبصره سوم مصوبه «تعیین وظایف شورای عالی فنی شهرداری تهران
46
دستورالعمل تعیین مناسب ترین پیشنهاد در مناقصات پیمانکاری (ویرایش دوم)
47
دستورالعمل نگهداری و تعمیر راه ها و بزرگراه های شهری (ویرایش دوم)
48
ابلاغ تعرفه خدمات نقشه برداری سال 1395
49
ابلاغ فهارس بهای واحد پایه سال 1395
50
ابلاغ ضریب تطبیق در محاسبه و برآورد حق الزحمه مشاوران در سال 1395-نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران
51
آیین نامه تشکیل کمیته های کارشناسی (ویرایش دوم) - نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران
52
آیین نامه ارزشیابی پیمانکاران شهرداری تهران
53
دستورالعمل ارزیابی فنی کارخانجات تولید آسفالت
54
ابلاغ تعرفه خدمات نقشه برداری سال 1394
55
آیین نامه تشخیص صلاحیت تولیدکنندگان آسفالت
56
فهرست بهای خط کشی های معابر شهری سال 1394
57
فهرست بهای سرپناه ایستگاه های اتوبوس و پایانه های خیابانی سال 1394
58
فهرست بهای تابلوهای ترافیکی سال 1394
59
فهرست بهای حفاظ ها و ضربه گیرهای معابر شهری سال 1394
60
فهرست بهای اقلام متفرقه حمل و نقل و ترافیک سال 1394
61
ابلاغ ضریب تطبیق در محاسبه و برآورد حق الزحمه مشاوران در سال 1394
62
ابلاغ تعرفه خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصالح 1393
63
ابلاغ فهارس بهای واحد پایه سال 1394
64
تفویض برخی از اختیارات مالی
65
تفویض برخی از اختیارات مالی
66
فهرست بهای تجمیعی مقاطع همسان پیاده رو سازی سال 1394
67
فهرست بهای تجمیعی مقاطع همسان پیاده رو سازی سال 1394
68
فهرست بهای تجمیعی تعمیر و نگهداری راه ها و بزرگراه های شهری سال 1394
69
مشخصات فنی ساخت، نصب و نگهداری تابلوهای ترافیکی
70
ابلاغ مشخصات فنی اجرای نوار جاذب آب در پیاده رو ها
71
فهرست بهای تجمیعی تهیه، نصب و نگهداری حفاظ ها و ضربه گیرهای معابر شهری سال 1393
72
مشخصات فنی ساخت، نصب و نگهداری حفاظ ها و ضربه گیرهای معابر شهری
73
دستورالعمل ایمنی ترافیک محیط کار برای پروژه های معابر شهری
74
فهرست بهای تجمیعی تهیه، نصب و نگهداری سرپناه ایستگاه های اتوبوس و پایانه های خیابانی سال 1393
75
ابلاغ فهارس بهای واحد پایه سال 1393
76
دستورالعمل ضوابط پذیرش و محاسبه کسر بهای جداول و کفپوش های بتنی 
77
 دستورالعمل نحوه انتخاب مشاوران عامل چهارم شهرداری های مناطق (ویرایش چهارم)
78
ابلاغ فرم همسان صورتجلسه خرید خدمات مشاور
79
ابلاغ ضریب تطبیق در محاسبه و برآورد حق الزحمه مشاوران در سال 1393
80
ابلاغ شاخص های قطعی دوره های سه ماه اول و دوم سال 1392
81
الزامات اقدامات نگهداشت معابر
82
فهرست بهای تجمیعی اجرا و نگهداری خط کشی های معابر شهری سال 1393
83
فهرست بهای تجمیعی تهیه، نصب و نگهداری علائم و تابلوهای ترافیکی سال 1393
84
فهرست بهای تجمیعی تعمیر و نگهداری راه ها و بزرگراه های شهری سال 1393
85
ابلاغ سیاست های اجرایی فعالیت های عمرانی مناطق شهرداری تهران
86
فهرست بهای تجمیعی جداول و انهار سال 1393
87
فهرست بهای تجمیعی مقاطع همسان پیاده روسازی سال 1393
88
دستورالعمل همسان تعیین حق‌الزحمه مشاوران و واحدهای خدمات مدیریت طرح (ویرایش دوم) - اصلاحیه شماره 2
89
برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران (1393-1397)
90
آیین نامه تشکیل کمیته کارشناسی 
91
دستورالعمل همسان تعیین حق‌الزحمه مشاوران و واحدهای خدمات مدیریت طرح (ویرایش دوم) - اصلاحیه شماره 1
92
سند راهبردی نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران 
93
تعرفه قیمت مطالعات شناسایی تاسیسات و عوارض زیر سطحی به روش رادار نفوذی زمین-سال 1392 
94
دستورالعمل ضوابط پذیرش و محاسبه کسر بهای عملیات اجرای آسفالت در پیمان‌های عمران شهری
95
دستورالعمل ضوابط پذیرش و محاسبه کسر بهای آسفالت در پیمان‌های تامین مصالح 
96
دستورالعمل انتخاب مشاوران آزمایشگاه مقیم شهرداری های مناطق
97
مشخصات فنی همسان تعمیر و نگهداری راه‌ها و بزرگراه‌های شهری 
98
فهرست بهای تجمیعی انهار و جداول سال 1392
99
فهرست بهای تجمیعی تعمیر و نگهداری راه ها و بزرگراه های شهری سال 1392
100
فهرست بهای تجمیعی مقاطع همسان پیاده روسازی سال 1392 
101
فهرست بهای تجمیعی انهار و جداول سال 1394
102
فهرست بهای تجمیعی جداول و انهار سال 1392 
103
مشخصات فنی و مقاطع همسان جداول و انهار بتنی شهری 
104
دستورالعمل تعیین نصاب ضریب پیشنهادی در مناقصات انتخاب پیمانکار پروژه های عمرانی 
105
دستورالعمل همسان تعیین حق‌الزحمه مشاوران و واحدهای خدمات مدیریت طرح (ویرایش دوم) 
106
دستورالعمل تشویق و تنبیه شرکت های همکار شهرداری تهران 
107
دستورالعمل محاسبه وپرداخت مابه التفاوت قیمت فولاد در عملیات اجرایی پیمان های عمرانی سال 1391 
108
راهنمای انتخاب مشاور به روش کیفیت و قیمت 
109
راهنمای انتخاب مشاور به روش کیفیت 
110
راهنمای انتخاب مشاور به روش تعرفه 
111
راهنمای انتخاب مشاور به روش بودجه ثابت 
112
مطالعات عملیاتی کردن طرح جامع مدیریت آبهای سطحی و تهیه طرح های بهسازی انهار و کانال ها در مناطق 22 گانه تهران 
113
راهنمای انتخاب مشاور به روش تک‌گزینه‌ای 
114
فهرست بهای تجمیعی مقاطع همسان پیاده روسازی سال 1391 
115
مشخصات فنی و مقاطع همسان پیاده روسازی
116
دستورالعمل مشخصات فنی عمومی شبکه های فولادی هدایت آب های سطحی (گریتینگ)
117
دستورالعمل ارزیابی پروژه های روسازی آسفالتی، پیاده روسازی و اجرای جداول و انهار 
118
راهنمای نحوه تهیه ی گزارش توجیهی اجرای پروژه های عمرانی معابر شهر تهران
119
ابلاغ دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران در سال 1390
120
دستورالعمل نحوه تعیین دامنه قیمت عادله در مناقصات پیمانکاری
121
انتخاب مشاور کنترل و بازرسی جوش
122
ابلاغ فهرست واحدهای مجاز تولید آسفالت گرم
123
بودجه ریزی عملیاتی
124
ضوابط پذیرش جداول بتنی
125
تعداد نفرات مورد نیاز آزمایشگاه های مقیم
126
بودجه عمرانی سال 1390 مناطق
127
موافقت نامه همسان مدیر طرح
128
آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان ها و شرکت های وابسته یه شهرداری تهران
129
ابلاغ دستورالعمل نحوه انتخاب عوامل و تعیین حق الزحمه خدمات نظارت کارگاهی مشاوران در سال 1389
130
آئین نامه خرید خدمات مشاوره
131
ابلاغ فهرست تولیدکنندگان مجاز کفپوش های بتنی
132
اعلان شاخص های قطعی دوره های سه ماهه سوم و چهارم سال 1388
133
نحوه ارائه بهای عادله در مناقصات
134
انتخاب آزمایشگاه مقیم
135
انتخاب عامل چهارم
136
انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع
137
حذف ضریب بالاسری در فهارس بهای سال1388
138
ابلاغ فهرست تولیدکنندگان مجاز جداول بتنی
139
ابلاغ فهارس بهای سال 88
140
ابلاغ فرم های برآورد اولیه عملیات عمرانی
141
برنامه پنج‌ساله شهرداری تهران - مصوب شورای اسلامی شهر تهران
142
تعیین وظایف شورای عالی فنی شهرداری تهران
143
آیین نامه طراحی راه های شهری
144
آیین ‌نامه معاملات شهرداری تهران‌
145
راهنمای بازرسی چشمی پل های شهری