مبانی طراحی و راهنمای اجرای سازه های کنترل فرسایش-جلد اول-مبانی طراحی و راهنمای اجرای بانکت بندی - نشریه شماره 1-450
عنوان انگلیسی نشریه: Basic Design & Guidelines for Implementation of Channel Terracing No. 450 -1- بخشنامه گروه سوم به شماره 100/47860
450-1
1387/05/23
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد