مبانی طراحی و راهنمای اجرای سازه های کنترل فرسایش- جلد سوم: دستورالعمل و ضوابط فنی طراحی و اجرای تراس بندی
عنوان انگلیسی نشریه: Design &Implementation of Terracing Guidelines and Technical Standards- بخشنامه گروه سوم به شماره 100/56561
450-3
1388/06/22
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد