آیین نامه طرح و محاسبه سازه های بتنی پیش ساخته- نشریه شماره 388- (بخش الحاقی به آیین نامه بتن ایران "آبا")
عنوان انگلیسی نشریه: The Code of Precast Concrete Structures Supplementary Section of Iran Concrete Code- بخشنامه گروه اول به شماره 100/79104
388
1386/06/12
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد