دستورالعمل طراحی هندسی بازکننده ها و حفریات زیرزمینی
عنوان انگلیسی نشریه: Instruction For Geometrical Design Of Underground Excavation and Openings- بخشنامه گروه سوم به شماره 100/98280
579
1391/11/23
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد