واژه ها و اصطلاحات پایه اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی
عنوان انگلیسی نشریه: Instruction For Geometrical Design Of Underground Excavation and Openings- بخشنامه گروه سوم به شماره 100/98280
567
1391/11/23
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد