فهرست خدمات اکتشافی سنگ ها و کانی های صنعتی (باریت، بنتونیت، زئولیت، سلستین، سیلیس، فلوسپار، فلوئورین)
عنوان انگلیسی نشریه: List of Services For Exploration of Industrial rocks and Minerals (Barite, Bentonits, Zeolite, Celestine, Silisium, Feldspar, Flourin)- بخشنامه گروه سوم به شماره 100/98271
588
1391/11/23
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد