راهنمای اندازه‌گیری مشخصه‌های دریایی بخش سنجش از دور ماهواره‌ای
بخشنامه 98/638347
796
1398/11/05
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد