آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد هشتم: تسهیلات و تجهیزات بهره‌برداری و پشتیبانی بنادر- نشریه شماره 8-300
عنوان انگلیسی نشریه: Ports and Marine Structures Design Manual Volume 8: Operational Support Facilities and Equipment for Ports- بخشنامه گروه سوم به شماره 100/20037
300_8
1385/05/11
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد