آیین نامه طراحی بنادر و سازه های دریایی ایران - جلد دهم: ملاحظات زیست‌محیطی بنادر- نشریه شماره 10-300
عنوان انگلیسی نشریه: Ports and Marine Structures Design Manual Volume 10: Enviromental Considerations Pertaining of Ports- بخشنامه گروه سوم به شماره 100/20042
300_10
1385/05/11
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد